21/09/2017

II edukativni modul za aplikante koji su već dostavili koncept note svojih poduzetničkih ideja u sklopu kampa

18/09/2017

''Učešćem u kampanji ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' Partner Mkf želi nastaviti pružati podršku podu

18/09/2017

Već smo Vam pisali da smo sa raznih strana dobili podršku za kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'

16/09/2017

Vjerujete li vi da je ulaganje u obrazovanje najbolji način da se naše bh društvo oporavi i napreduje? Ukolik