Upravni odbor

Upravni odbor Fondacije tuzlanske zajednice je vrhovni organ upravljanja i odlučivanja o radu i razvoju Fondacije. Upravni odbor trenutno ima 7 članova, uglednih i odgovornih građana Tuzle, koji su se dobrovoljno opredijelili da pomognu svojoj zajednici kroz razvijanje ovog modela fondacije za razvoj lokalne zajednice (od engl. naziva Community Foundation). Volonterski upravni odbor čine pojedinci iz tuzlanskoj kraja, koji svojim ličnim kvalitetima, znanjima i sposobnostima odogovorno donose odluke o radu Fondacije i brinu se da njeno poslovanje bude u skladu sa Zakonom i strateškim opredjeljenjima osnivača.  Zajedno sa osobljem Fondacije, članovi Upravnog odbora pomažu razvoju civilnog sektora, kao i donatorima tuzlanske regije da ostvare svoje filantropske želje i tako pomognu razvoju našeg kraja.

mr.sc. Mirjana Marinković-Lepić

Predsjednica UO FTZ
Zaposlenica Ministarstva finansija na poziciji pomoćnice ministra za opće i pravne poslove

Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Amir Azabagić, stomatolog

Dopredsjednik UO
Direktor Poliklinike Azabagić Tuzla


Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Admir Kožarić, dipl. oec.

Član UO
Viši komercijalist u NLB banak dd Tuzla


Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Tatjana Junuzagić, prof. njem. jezika

Član UO
Projekt menadžerica u njemačoj državnoj ageniciji GIZ

Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Svjetlana Mujezinović, dipl. pravnica

Član UO
Zaposlenica u OSCE Tuzla


Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Vlasta Marković

Član UO
Studentica psihologije i pedagogije na Univerzitetu u Tuzli

Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

prof.dr.med.sci Jusufović dr. Ekrem

Počasni član UO

 

Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Nerma Kantić

Član UO
Zaposlenica  Veritas Genetics kao Genetic Variant and Disease Curator Specialist

Kratku biografiju možete pročitati ovdje.


 

Članovi Upravnog odbora Fondacije Tuzlanske zajednice do Aprila 2015. godine su:
- doc. dr. Željko Rička, Šef ureda „Revicon" doo Sarajevo podružnica Tuzla
- Azur Ramić, dipl. oec., volonter/pripravnik u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

Članica do februara 2015. godine:
- Ninela Karić, dipl oec., Sektor prodaje "Menprom" doo Tuzla

Članica do januara 2014. godine:
- Alma Halilović, Direktorica JU "Naše dijete" Tuzla

Kako bi proces donošenja  odluka bio transparentan i kako bi  odgovorio na potrebe i probleme građana, FTZ  je uključila građane u odlučivanje unutar nezavisnih komisija za dodjelu grantova imenovane od strane Upravnog odbora FTZ-a.  Članovi komisija su volonteri, građani različitih zanimanja, profesija, uzrasta i spola koji dobrovoljno sudjeluju u donošenju odluka i odlučivanju u dodjeli sredstava.  Liste članova/ica komisija FTZ-a za imenovanje i opunomoćenje od strane UO FTZ-a za donošenje odluka o podršci iz sljedećih fondova za period 2017/2018: 

Komisija za odabir projekata za sufinansiranje uređenja društvenih prostora u službi građana na TK
Jasna Jašarević, Izvršna direktorica FTZ
Mirjana Marinković-Lepić,  Presjednica UO
Amir Azabagić, Presjedavajući - dopresjednik UO
Admir Kožarić, NLB Banka, Filijala Tuzla
Tatjana Junuzagić, Projekt menadžerica u njemačoj državnoj ageniciji GIZ
Svjetlana Mujezinović, Zaposlenica u OSCE Tuzla
Vlasta Marković, Studentica psihologije i pedagogije na Univerzitetu u Tuzli
Mirza Mujezinović, Student prava na  Univerzitetu u Tuzli

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim
Mirjana Marinković-Lepić, Presjednica UO FTZ
Jasna Jašarević, Izvršna direktorica FTZ
Selma Hodžić, Uposlenica Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihofizičkom razvoju
Suvad Zahirović, Izvršni direktor IC Lotos Tuzla
Marko Kovačević, Uposlenik Tehnograd d.o.o. Tuzla 

Komisija za dodjelu grantova - Aktivne zajednice
Nataša Tomić, Lokalna grupa za razvoj Par selo
Dragan Božić, Lokalna grupa za razvoj Kiseljak 
Esad Ferhatbegović, Lokalna grupa za razvoj Simin Han
Meho Brčaninović, Lokalna grupa za razvoj Gornje Živinice
Sanela Čičkušić, Lokalna grupa za razvoj Šerići
Muris Džibrić, Lokalna grupa za razvoj Bikodže
Šemsudin Ćatić, Lokalna grupa za razvoj Hrasno 
Rade Đokić, Lokalna grupa za razvoj Solina
Emir Bašić, Menadžer za razvoj programa FTZ
Vlasta Marković, Član UO FTZ-a
Nedim Mehinović,Lokalna grupa za razvoj Seona
 
Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole
Edina Malkić, Izvršna direktorica MIOS-a, Presjedavajuća
Lejla Muratović, profesorica UNTZ, Članica
Sabina Sinanović, direktorica „AGORA „ centar,Članica

Komisija za dodjelu podrške iz Fonda solidarnosti
Ekrem Jusufović, Počasni član UO, Presjedavajući
Subhija Bajrić, Stručna saradnica iz Centra za socijalni rad, Članica
Ismet Sokoljanin, Menadžer programa finansijske podrške FTZ, Član

Liste članova/ica komisije FTZ-e za dodjelu grantova iz Fonda za mlade za 2016. godine:

Odbor Omladinske banke Tuzla

 • Ademir Imširović
 • Aldin Salihović
 • Amila Hasić
 • Amina Mahmić
 • Anela Aljkanovic
 • Belma Omerovic
 • Davor Prole
 • Dino Mustafić
 • Džemila Mujkanović
 • Edin Uzejrović - predsjednik
 • Edo Salković
 • Elvir Čeliković
 • Emir Berbić
 • Haris Huseinbašić
 • Husein Šljivić
 • Lejla Šarić
 • Mahir Hatunić
 • Mirela Altumbabić
 • Mirza Hadžimehmedović
 • Nevresa Omerović
 • Selma Škrbo
 • Sulejman Hasanović

Odbor Omladinske banke Kalesija

 • Admir Omerbegović
 • Ahmed Hodžić
 • Albina Smajlović
 • Amra Čivić
 • Damir Šehmehmedović
 • Edina Muratović
 • Edita Đedović
 • Emir Hasanović
 • Irma Lokmić
 • Ismeta Salkić
 • Maid Barčić
 • Merisa Mujaković
 • Mirnes Ibrišević
 • Nermina Ramić
 • Safet Barčić
 • Semir Karić - predsjednik
 • Semir Muminović
 • Šljivak Emina
 • Tarik Joldić

Odbor Omladinske banke Lukavac

 • Adis Mujčić 
 • Amina Husarić
 • Amina Žigić
 • Amra Ćosić 
 • Anis Mahović 
 • Azra Delmanović
 • Džejlana Redžić
 • Elma Ibrić
 • Elma Nuhić
 • Elma Nurkanović 
 • Emina Omerdić
 • Emir Ćudić
 • Ena Nezirović
 • Larisa Aljukić
 • Lejla Bandić
 • Lejla Prelić 
 • Lejla Pristiljević
 • Muris Džibrić 
 • Monika Rulofs
 • Omer Čajić 
 • Sabina Ribić
 • Šejla Dajdžić - predsjednica
 • Šejla Jusufović 
 • Šejla Velić
 • Tea Begović

Odbor Omladinske banke Srebrenik

 • Adelisa Osmanović
 • Adis Džombić
 • Ahmed Zukić
 • Almir Fejzić - Srebrenik
 • Amina Bajrić
 • Belmin Kurtić
 • Benjamin Sadiković
 • Dženan Mujkić
 • Edina Aliaj
 • Elma Džinić
 • Elma Junuzović
 • Elmin Sendić
 • Emir Selmanović
 • Ernada Djedović
 • Faruk Husanović
 • Hasiba Bajrić
 • Irfan Krtičić
 • Ismir Zukić 
 • Jasmina Junuzović
 • Kenan Vehabović 
 • Maida Tursić
 • Medin Omerović
 • Mehmed Vejzović
 • Vanesa Ibrahimović
 • Vildana Šabić
 • Zukić Dževad

Odbor Omladinske banke Živinice

 • Amir Hodžić
 • Armin Suljić
 • Azra Čičkušić
 • Azra Jusić
 • Edin Čičkušić
 • Eldar Bajrić - predsjednik
 • Emir Kamberović
 • Enes Butković
 • Enisa Šabanović
 • Esma Zukić
 • Fatima Tulumović
 • Ibrahim Korajac
 • Jasmin Čičkušić
 • Lejla Bećirović
 • Nejra Kadrić
 • Nermin Bulić
 • Nermina Zukić
 • Nurmir Lonić
 • Tarik Pepić