Jasna Jašarević

Izvršna direktorica
e-mail: jasna@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 833
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Vera Đezić

Menadžerica finansijsko-administrativnih poslova
e-mail: vera@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Angelina Hodžić

Naša draga kolegica je iznenada preminula 8.4.2015. godine. Njen lik i djelo ćemo zauvijek nositi u našim srcima.

Ismet Sokoljanin

Menadžer za razvoj programa
e-mail: ismet@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832/830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica uredskih poslova
e-mail: office@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Selma Memišević

Koordinatorica programa finansijske podrške
e-mail: selma@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Azra Bašić

Asistentica na programu finansijske podrške
e-mail: azra@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832/830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Sabina Sinanović Ćatibušić

Koordinatorica programa OO Kiseljak
e-mail: sabina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 257 445
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Mirha Krivić

Koordinatorica programa za mlade
e-mail: mirha@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Azra Delmanović

Spoljna saradnica za odnose sa javnostima
e-mail: info@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Andrijana Čajić

Projekt koordinatorica
e-mail: andrijana@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Tarik Baraković

Projekt koordinator za poduzetništvo - UNDP
Koordinator projekta za filantropiju
e-mail: tarik@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Faruk Hodžić

Edukator na projektu DT
e-mail: faruk@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 257 445
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Aleksandar Todorović

Edukator na projektu DT
e-mail: aleksandar@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 257 445
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Nerma Kantić

Koordinator mreže aktivnih zajednica
e-mail: nerma@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 257 445
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.