Volonteri

Fondacija tuzlanske zajednice uključuje građane u svoja upravljačka i savjetodavna tijela, te radne ojektne grupe, kao što su Komisije za dodjelu grantova, Odbori omladinskih banaka i Ekspertna grupa za istraživanje o kvaliteti življenja Vitalni Znaci Tuzle.  Dodatno je Fondacija inicirala formiranje Lokalnih grupa za razvoj zajednice u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama, koje kao nefomalna tijela okupljaju predstavnike mjesnih zajednica, građanskih udruženja i aktivnih grupa  s ciljem zajedničkog djelovanja na poboljšanju uslova življenja u ciljanim zajednicama.  Priča o radu Fondacije tuzlanske zajednice ne bi bila moguća bez svih naših volontera zajednice!

Miralem Bulić

Koordinator omladinske banke
e-mail: obk@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Samira Salihović

Omladinska banka Tuzla
e-mail: obt@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Azra Delmanović

Omladinska banka Lukavac
e-mail: obl@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Jasmina Jurišić

Koordinator OK Kiseljak
e-mail: jasmina.jurisic96@gmail.com
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

 

Volonteri na Programu za mlade:
Zinaida Beširević, Nermina Hodžić, Lejla Feukić, Semir Salihović, Lejla Šehanović, Sanela Karić, Sanela Hukić, Raisa Čirak, Mirza Mujezinović, Mehdina Jakupović, Zerina Brkić, Emina Žunić, Ninela Karić, Emina Beganović, Ermin Selimović, Azra Bašić, Dženisa Šabanović, Asja Dizdarević, Amina Selimović, Anela Jakupović, Tahir Žustra, Ademir Mehmedović,  Admir Adilović, Amir Baraković, Azra Mandžukić, Azra Osmanović, Daria Vilušić, Edis Ćatibušić, Emina Bogaljević, Enes Kuranović, Ismet Mulahasanović, Jasmin Mešić, Medina Hadžiselimović,  Melika Sulejmanović, Merima Čorhodžić, Mirha H. Avdić, Naida Mandžukić, Nataša Golubović, Noris Sakić, Sabahudin Čergić, Sadija Patković, Sandra Šurić.

Ukoliko želiš postati volonter Fondacije tuzlanske zajednice piši nam na : fondtz@fondacijatz.org