Jasna Jašarević, izvršna direktorica

Jasna Jašarević je izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice od marta 2004. Godine.  Jasna je većinu svoje profesionalne karijere ostvarila u neprofitnom sektoru i menadžmentu nevladinim organizacijama, mada je diplomu inžinjera hemijske tehnologije stekla 2001. godine.  

Prije nego što je preuzela ulogu izvršne direktorice u Fondaciji, radila je u velikom broju međunardonih organizacija, prvo kao prevodilac za engleski jezik u UNPROFOR-u i SFOR-u, a onda i kao koordinatorica mikrokreditnog programa u ICMC-u, te izborni oficir u OSCE –u Tuzli.  Sa Freudenberg fondacijom počinje sarađivati u 2002. godini, kao saradnik na YEPP-u (Partnerski program osnaživanja mladih).  U okviru Freudenberga, Jasna je direktno radila na stvaranju uslova za osnivanje prve „Community“ fondacije u Tuzli i u BiH.  

Jasna je posebno sretna sa činjenicom da je Fondacija tuzlanske zajednice obilježila 10 godina postojanja i uspješnog rada, te da je prepoznata kao organizacija koja pomaže razvoju civilnog sektora u tuzlanskom regionu i šire.  

U okviru svojih odgovornosti, Jasna predstavlja i zastupa Fondaciju, a njeni glavni zadaci se odnose na uspostavljenje saradnje sa međunarodinim i domaćim donatorima i partnerima, vlastima, te drugim institucijama koji mogu pomoći ostvarenju misije Fondacije.   Odgovorna je sprovođenje strateških planova, te pisanje projektnih prijedloga i uspostavljanje partnerstava u ime Upravnog odbora Fondacije.   Svoja profesionalna znanja i iskustva iz projekt menadžmenta, ali i menadžmenta nevladinim organizacijama, rado razmjenjuje i prenosi na svoje saradnike i aktiviste u zajednici.  Volonterski je uključena u nekoliko upravnih odbora i savjetodavnih tijela, od kojih posebno izdvaja članstvo u upravnom odboru Referentne grupe Tuzla od 2006 do 2009, te članstvo u Savjeta za nevladin sektor i pitanja mladih TK od 2008 do 2011, u okviru kojeg je radila na izrad Strategije za mlade TK. Trenutno je podpredsjednica upravnog odobra međunarodnog programa za mlade „YEPP”.  Bila je učesnik naprednog programa za profesionalni razvoj pri Centru za filantropiju i civilno društvo pri Gradskom Univerzitetu u New Yorku (CUNY) i danas održava kontakte u mreži filantropskih orgnazacija, a posebno „community“ fondacija.

Jasna živi u Tuzli sa mužem i dvoje djece, koji su njena velika inspiracija i podrška.  Kaže da su poštenje i dobročinstvo dvije najveće ljudske vrijednosti koje ponosno nosi iz svoje porodice.  Želja joj je da ima više slobodnog vremena koje bi posvetila svojoj porodici, a posebno djeci, ali i svojim već pomalo zaboravljenim hobijima, sportu i šivenju.