Projekat ''Sam svoj šef'

Projekat ''Sam svoj šef'' se realizuje u saradnji Udruženja ''Centar za razvoj poduzetništva'' Tuzla (CERPOD), JU Turističko-ugostiteljske škole Tuzla i Fondacije tuzlanske zajednice.  Završena je prva faza obuke  za menadžment, nastavnike i učenike ove škole.

''U pet modula poduzetničke obuke dotakli smo se  osnova poduzetništva, istraživanja tržišta, osnova marketinga, te pisanja biznis plan. Poseban akcent bio je i na socijalno poduzetništvo što zapravo i jeste princip po kojem će sutra poslovati učenička zadruga, a koja se planira uspostaviti. Posebno je važno da se edukacija fokusira na praktičnu primjenu, te su faktički 4 modula bila posvećena pisanju biznis plana buduće učeničke zadruge'', kaže Majda Mujanović koordinatorica CERPOD-a, i dodaje , ''ova opsežna prva faza projekta omogućava učenicima i nastavnicima da zamisli i ideje koje imaju, a vezano za buduću učeničku zadrugu i školsku kuhinju postave u realne i sprovodive planove.'' 

Istovremeno sa ovom fazom projekta kontinuirano se radi  na pripremi i odabiru izvođača radova za renoviranje kuhinje u školi. U ovom segmentu dodatno se nastoje motivisati privrednici i svi oni koji su u mogućnosti da podrže ovaj projekat.   

''Projekat ''Sam svoj šef'' je još jedna prilika za lokalne filantrope da na konkretnom primjeru udruže  donacije i  usmjere ih prema rješavanju stvarnih  problema građana, te poboljšanja kvalitete življenja u Tuzle. Ovim projektom 300 učenika ove škole dobija bolje uslove za izvođenje praktične nastave, te sticanje vještina za lakši pronalazak zaposlenja.  Nakon realizacije projekta  učeničko preduzeće planira  ponuditi i povoljne usluge keteringa lokalnim firmama, organizacijama i javnim institucijama. Dakle, zaista inovativan projekat koji je direktno usmjeren ka osnaživanju poduzetništva i zapošljavanja mladih Tuzle. Dio sredstava je obezbijeđen, a u naredno periodu očekujemo podršku od lokalnih privrednika i filantropa, ističe Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice

Ovaj  projekat je podržan u okviru  poziva na projekte Fondacije tuzlanske zajednice, pod nazivom „Vitalni projekat za Tuzlu 2013/2014“ s ciljem  pružanja podrške strateški važnim projektima za razvoj Tuzle u oblastima Rad i Zapošljavanje, Ekonomija i poduzetništvo, koje su u okviru istraživanja Vitalni Znaci Tuzle 2012 građani ocijenili kao prioritetne za poboljšanje kvalitete življenja u Tuzli.

Potpisivanjem ugovora o saradnji između Fondacije tuzlanske zajednice, Udruženja ''Centar za razvoj poduzetništva'' Tuzla  i JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla u srijedu 25.12.2013,  zvanično je počela  realizacija projekta ''Sam svoj šef/chef''. Očekuje se da će projekat trajati godinu dana, pri čemu se planira predstavljanje novoosnovane školske zadruge u okviru sajma kulinarskih proizvoda nastalih u ovoj renoviranoj i savremeno opremljenoj školskoj kuhinji krajem  2014 godine.   

Projekat "Zbrinjavanja pasa u Gradu Tuzla"

U cilju trajnog rješenja problema uličnih pasa u Gradu Tuzla, a shodno iskazanim potrebama građana da se ovom problemu pristupi sveobuhvatno i stručno, Fondacija tuzlanske zajednice trenutno realizuje projekat „Zbrinjavanja pasa u Gradu Tuzla“.

Cilj projekta je uspostavljanje bolje saradnje između civilnog i vladinog sektora kako bi se pronašla dugoročna riješenja za problem sa zbrinjavanjem pasa lutalica i kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla.

S obzirom da je kao glavni uzrok ovog problema u BiH označeno neodgovorno vlasništvo pasa, naše će aktivnosti ići u smjeru edukacije vlasnika pasa o pitanju obavezne registracije i čipovanja, upoznavanje javnosti sa zakonskom legislativom, sterilizaciji životinja koja reguliše nekontrolisano razmnožavanje, zatim zdravstvenom aspektu ovoga problema, kao i udomljavanju pasa iz gradskog azila.

U tu svrhu napravljena je web stranica sa svim informacijama o ovom projektu, aktivnostima, smjernicama i onome što trebamo znati kao Građani Tuzle bez obzira imali ljubimca ili ne. Adresa www.praviprijatelji.info je mjesto koje objedinjuje sve aktere lokalne zajednice koji su upućeni na ovaj problem i koje možete kontaktirati u svakom momentu.

Edukativne brošure, audio i video priloge, letke, plakate i brojne druge sadržaje također ćete naći na ovoj adresi. Trebaćemo volontere, one koji žele najbolje za svakoga psa, a ako se prepoznate u tome javite nam se. Svakodnevno ćemo osluškivati potrebe građana i svako mišljenje ćemo uvažavati stoga nam se obratite kada osjetite potrebu, a sve u cilju uspješnog rješenja problema uličnih pasa.

Svjesni važnosti rješavanja ovog problema, ali i njegovog finansijskog benefita za zajednicu, Fondacija će započeti proces udruživanja budžetskih i filantropskih sredstava u poseban fond za ovu namjenu. O svemu tome izvještavaćemo javnost, blagovremeno i stručno, a o svim aktivnostima bićete obaviješteni i posredstvom medija koje pratite.

Apelujemo na građane da se odazovu pozivu Fondacije tuzlanske zajednice i članova radne grupe projekta, te da izvrše registraciju i čipovanje svojih ljubimaca. Na taj način ćemo uticati na smanjenje pasa na ulicama, a ujedno ćemo ispuniti svoju građansku i zakonsku obavezu.

Ne dozvolite da Vaš pas bude izgubljen, čipujte ga već DANAS.

 

Istraživanje o kvaliteti življenja

Fondacija tuzlanske zajednice se zalaže za pozitivno dugoročno ulaganje svih građana u budućnost zajednice, kako bi se izgradio ambijent za ugodniji život u našem društvu. U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo u zajednicama i direktne kontakte sa građanima. Osim toga da bi pravilno usmjeravali naša ulagnja i ulaganja iz zajednice koja su nam povjerena moramo imati imati i stručno, kritičko  znanje o njenom stanju, potrebama i perspektivama.

Upravo zbog toga smo pokrenuli istraživanje o kvalitetu življenja "Vitalni znaci" koje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane istraživanje uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju, koji pomažu u izboru statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u tuzlanskoj regiji. Dok s druge strane ispitivanje mišljenja i stavova javnosti daje lični pečat istraživanju, jer način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osjećaju je jednako važno kao i statistika. Analizom istraživanja stavova građana i statističkih podataka, istraživanje bi trebalo dati punu sliku o vitalnosti tuzlanske regije.

Više o istraživanju možete pogledati na web stranici ovdje.

Projekat ''Bolji uslovi življenja za stanovnike Simin Han, posebno stare osobe''

Projekat je Fondacija tuzlanske zajednice implementirala u periodu od 1.7.2011. do 2.3. 2012.u partnerstvu sa Fondacijom „Freudenberg“ iz Weinheima u Njemačkoj.  Finansijer projekta je Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke (BMZ).  

Kratak opis projekta
Direktna ciljna grupa projektasu100 osoba starijih od 60 godina iz Simin Hana, koji su bolesni i vezani za krevet.  Ove osobe imaju redovnu medicinsku njegu u Ambulanti Simin Han, ali kućne posjete nisu dovoljno učestale zbog nedostatka tehničke infrastrukture u ovoj ambulanti.  Kroz ovaj projekat, poboljšani su uslovi u Ambulanti Simin Han tako što je nabavljeno ambulantno vozilo i osnovna medicinska oprema za ove namjene, ali su organizovane i obuke za 24 volontera iz lokalne zajednice koji su željeli da se uključe u projekat i tako pruže podršku  medicinskom osoblju za brigu o licima vezanim za krevet u Simin Hanu. Dugoročno, sve projektne aktivnosti će biti integrisane u lokalni zdravstveni sistem.

Glavne aktivnosti projekta

  1. Nabavka auta i medicinske opreme za stručni tim za kućne posjete u Simin Hanu i integriranje u sistem kućne njege.Nabavljeno abulantno vozilo pogodno za prevoženje pacijenata i medicinska oprema koja je potrebna za kućnu njegu: prenosivi EKG, doboš za sterilizaciju, boca za kisik s priključcima, inhalator, stetoskop, otoskop, tlakomjer, glukometar i trakice za glukometar, te aspirator.  Postpisani su Ugovori o donociji vozila i medicinske opreme sa JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, a zvanična primopredaja pomenute tehničke opreme za kućne posjete izvršena je 22. 9. 2011 godine u Ambulanti Simin Han Primopredaja vozila je praćena i putem medija, a na vozilu su stavljene oznake BMZ i partnerskih fondacija.
  2. Kućne posjete starim licima i savjetovanje starih lica i njihovih porodica. Ovaj projekat je podmogao JU Dom zdravlja Tuzla da ojača sistem kućne njege, pogotovo kada je riječ o zaštiti starih osoba u MZ Simin Han.  U početnoj fazi projekta, stručno medicinsko osoblje iz Ambulante Simin Han je pripremilo stručnu obuku za zainteresirane volontere iz zajednice, te informativne materijale.  Volotnerska grupa je oformljena u kratkom vremenu i brojala je 24 osobe koji su se podjelili u 12 volonterskih timova za posjete starim licima. Volonterski timovi su dobili raspored posjeta i tako se redovno uključivali u raspored kućnih posjeta koji je realizirao mobilni tim Ambulante Simin Han. Volonteri su učestvovali u 117 kućnih posjeta pri čemu su posjetili 75 starih osoba. Ukupno je realizovano 983 volonterska sata.Dodatno je tokom realizacije projekta, posjećeno još 60 starih osoba lica od strane stručnog medicinskog tim, što je nastavljeno i nakon završetka projekta kao redovna kućna njega u sklopu Ambulante Simin Han.  
  3. Podjela informativnih i edukativnih letaka u cilju prevencije zdravlja starih osoba. U okviru projekta štampane su dvije vrste Informativnihbrošura i to pod sljedećim naslovima: KakousporitistarenjeiPrevencijapadovakodstarihosoba, od čega je štampano po 500 komada od svake brošure.  U prvojbrošuridatesuinformacijeovažnostizdraveishraneifizičkeaktivnostiustarosti, izbjegavanjacigaretaialkohola, socijalneaktivnostisciljemprevencijeoddepresije, moždanogudara, povišenogkrvnogpritiska. U drugoj brošuri se više skreće pažnja na obezbjeđivanja okruženja kako bi se spriječili padovi kod starih osoba.
  4. Jačanje grupe volontera za kućne posjete starim i bolesnim licima u Agora centru u Simin Hanu. U toku projekta osoblje Fondacije tuzlanske zajednice je u saradnji sa UG Otvoreni Agora centar organiziralo aktivnosti za jačanje grupe volontera za kućne posjete starim licima u Simin Hanu.  Volonterska grupa je u periodu implementacije projekta imala 24 volontera (23 žene i 1 muškarac, prosječne starosti 24 godine).  Održani su sljedeći seminari za volontere u UG Agora Tuzla:
  • Edukacijski seminar pod nazivom '' Promjene u starosti – Predvečerju života''  održan 25.10. '11. god na kome je predavač bila prim. dr. Enisa Ramić.  Ukupan broj učesnika je bio 27od čega su 24 učesnika volonteri/ke članovi volonterske grupe za kućne posjete starim licima Agora centra.
  • Edukacijski seminar pod nazivom ''Prevencija padova kod osoba straije životne dobi'', održan je 27.10. '11.god.na kome je predavač bila dipl. med.sestra Renata Smajlović.  Ukupan broj učesnika je bio 26 od čega su 24 učesnika volonteri.
  • Trening za volontere ''Trening za volontere u zajednici'' , održan je 31.01.'12.god. u organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice, trenerica Sabina Sinanović. Trening je obuhvatio nekoliko tema: Pojam i kategorije volontiranja, Prava i obaveze volontera, Komunikacija i upravljanje konfliktima, Etički kodeks volontera u programu. Razmjena iskustava i izrada studije slučaja. Tokom treninga korištene su različite metode: grupni rad, izlaganje učesnika i trenerice, diskusija. Ukupan broj učesnika je 26 od čega su 24 učesnika/ce volonteri grupe za kućne posjete.
  1. Razmjena iskustava i koordiniranje mjera za pojedinačne slučajeve sa ostalim relevantnim institucijama koje rade na zaštiti starih lica. U okviru projekta obavljeni su razgovori sa predstavnicima Crvenog križa, Doma penzionera, te Centra za socijalni rad kako bi se dala informacija o aktivnostima sa projekta i kako bi se razmjenile informacije o brizi prema starim licima.  Organizirani su i sastanci sa predstavnicima Doma zdravlja kako bi se dogovorilo korištenje vozila i medicinske opremu u ostalim područjima Općine Tuzla za potrebe poboljšanja sistema kućne njege Doma zdravlja Tuzla.  Ovo je pokazatelj da je nabavljena oprema i vozilo integrirano u zdravstveni sistem zbrinjavanja ljudi na području Općine Tuzla.  

Direktna ciljna grupa projekat su:
-    100 osoba starijih od 60 godina, koji su bolesni i vezani za krevet
-    druge osobe iznad 60 godina koje imaju potrebe za savjetovanjem
-    porodice starih osoba koje budu uključene u projekat
-    20 članova/ica volonterske grupe za kućne posjete starim i bolesnim licima

Indirektna ciljna grupa projekta su:
-    5500 osoba koje su registrovane u Ambulanti Simin Han
-    Ambulanta Simin Han

Partnerstva u zajednici
Nosioci projekta su otvarili partnersku saradnju sa JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla i Udruženjem građana Agora centar, koji su bili direktno uključeni u sve faze i aktivnosti projekta.  Direktna saradnja je uspostavljena i sa Udruženjem penzionera i Udruženjem žena u Simin Hanu, kako bi se eventualno identifikovale stare osobe sa područja Simin Hana koje nisu na evidenciji Ambulante Simin Han i kako bi se iste uključile u projekat kućnih posjeta starim licima u Simin Hanu.  Dodatno je ostvarena saradnja i sa  Filozofskim fakultetom u Tuzli, odsjekom za socijalni rad s ciljem animiranja dodatnog broja volotnera za jačanje volonterske grupe za kućne posjete.  

Projekt menadžerica: Jasna Jašarević
Koordinatorica Agora centra i asistent na projektu: Sabiha Rekić