19.12.17

Čista voda za sve u Osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Prošle sedmice u dvije škole sa područja Tuzlasnkog kantona ugrađeni su sistemi za automatsku filtraciju vode čime je obezbijeđen pristup ispravnoj i pitkoj vodi za 600 učenika i 100 uposlenika ovih škola. Riječ je o školama koje su se vodom snabdijevale sa lokalnih izvora, a čiji kvalitet tokom godine je bio upitan.  Radi se o dvije velike škole, a to su JU OŠ Memići (Općina Kalesija) i JU OŠ Dobošnica (Općina Lukavac). 

Pitka voda u ove dvije škole obezbjeđena  je zahvaljujući realizaciji projekta ‘’Čista voda u dvije prigradske škole’’ koji je realizovan uz finansijsku podršku  Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i partnersku realizaciju Fondacije tuzlanske zajednice. Za projekat je izdvojeno 15.548,00KM, a uzme li se u obzir i učešće škola u radu i materijalu  pri pripremi prostora i instalacija vrijednost iznosi oko 20.000,00KM.

‘’Postavljanjem filterskog sistema u našoj školi riješen je dugogodišnji problem bakteriološki i hemijski neispravne vode. Lijepo je znati da se, nakon toliko godina neko odlučio posvetiti ovom problemu kako bi tako obezbijedio đacima pitku vodu. Mi smo s druge strane poduzeli sve što je u našoj moći da naša škola dobije ovaj sistem’’-kazao je Damir Ahmetović, direktor JU OŠ ‘’Dobošnica’’.

Istog mišljenja je i gospodin Osman Zulić, direktor JU OŠ ˝Memići’’ koji kaže kako je realizacija ovog projekta ˝motivacija za dalje, ali i dokaz da se pozitivne stvari dešavaju jer se ovaj projekat direktno odnosi na stvaranje boljih uslova za školovanje djece i mladih˝. 

˝Čista voda je pola zdravlja,  mi smo satkani od vode i ona je naša osnovna potreba˝ kazao je Miralem Omerdić,  generalni menadžer firme Euroaquaing d.o.o. koja je izvođač  radova i dodao: ˝…instalirani filterski sistemi rade na principu uklanjanja mikroorganizama i drugih bakterija, ali istovremeno uklanjaju i neželjene fizičke elemente i čestice u vodi, poput mangana i željeza˝. 

Ove dvije škole nisu jedine škole u kojima je obezbijeđena pitka voda. Podsjećamo, Fondacija tuzlanske zajednice je prošle godine, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Zavodom za javno zdravstvo TK, obezbijedila filtere za pročišćavanje vode u 44 osnovne škole na području Tuzlanskog kantona.

˝Na području Tuzlanskog kantona 120 školskih objekata se snabdjeva vodom sa lokalnih izvora i bunara, što ne znači da je voda u svim ovim objektima neispravna, ali  ti objekti nisu  pod centralnim sistemom kontrole vode i izloženi su riziku˝-ističe Ismet Sokoljanin, program menadžer u Fondaciji tuzlanske zajednice. 

Fondacija će u narednom periodu u saradnji sa Zavodom javnog zdravstva TK  kreirati bazu sa podacima o kvaliteti i tehničkim uslovima vodosnabdijevanja u ovim školama, te će obezbijediti filterske sisteme u onim školskim objektima za koje rezultati analize kaže da su  prioritetni. 

˝Potrudit ćemo se da, za što veći broj škola koje imaju problem sa kvalitetom vode, obezbijedimo adekvatne filterske sisteme. Već smo kroz saradnju sa Zavodom omogućili provjeru i praćenje kvalitete vode u tim školama, ali je jako važno da se ti sistemi poslije redovno održavaju što će biti uloga ministarstva i  menadžmenta škola˝-dodao je Sokoljanin.