29.01.18

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Poziv za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici

 
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice. 
 
CILJEVI PROGRAMA
Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.
 
Specifični ciljevi programa su:
1.Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene
2.Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,
3.Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobne saradnje javnog, civilnog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,
 
Cilj poziva:
Unapređenje kulturno-društvenog života građana u rubnim zajednicama.
 
KO MOŽE APLICIRATI? 
Aplicirati mogu isključivo Lokalne grupe za razvoj  zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica; i to: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo; sa područja Općine Lukavac: Prokosovići, Bikodže; sa područja Općine Kalesija: Hrasno;  sa područja Općine Srebrenik: Seona, Tinja, Lisovići,  te sa područja Općine Živinice: Šerići, Priluk i Gornje Živinice.
 
ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA
Poziv je ZATVOREN 25. februara 2018.
 
ŠTA PODRŽAVAMO?
- Poziv je usmjeren isključivo za podršku organizaciji kulturno-društvenih događaja u zajednici kao što su: festivali, sajmovi, izložbe, vašari, folklorne smotre, koncerti i sl.
- Male projekte u vrijednosti do  800KM
- Kratkoročne projekte čiji je rok za realizaciju najviše 7 mjeseci
- Projekte koji su zasnovani na volonterskom angažmanu i saradnji svih članova jedne lokalne grupe za razvoj (više u kriterijima)
 
KAKO APLICIRATI?
Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti projektni prijedlog u aplikacionoj formi FTZ-a koju možete preuzeti na margini na desnoj strani. U koliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju aplikacje možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 362-830 (Azra ili Selma).
Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti u dva primjerka poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu:  Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom Fond za aktivne zajednice -˝Poziv za kulturno-društvene događaje˝.
 
OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije u kriterijima i uputama za popunjavanje aplikacije sa desne strane.