Mirha Krivić, koordinatorica programa za mlade

Mirha Krivić je svoj angažman u Fondaciji tuzlanske zajednice započela kao predsjednica Odbora Omladinske banke Tuzla 2012. godine, pri čemu je od tadašnjih, iskusnih, trenera iz programa za mlade stekla osnovna znanja o radu sa mladima u nevladinom sektoru i istakla se kao liderka među svojim vršnjacima. Od 2013. godine angažovana je na poziciji asistentice na programu Omladinske banke, pri čemu je stečena iskustva i znanja prenosila na druge mlade, sa podrčja općina Živinice i Srebrenik, te Grada Tuzla. Od januara 2018. godine Mirha je profesionalno angažovana na poziciji koordinatorice programa za mlade te u svom radu usko sarađuje sa timom koordinatora omladinskih banaka, radi na unapređivanju programa i tematskih cjelina koje su osnova rada Fondacije sa mladima u pet zajednica Tuzlanskog kantona, i koordinira projektom “Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama”.

Mirha je mlada osoba koja svojom empatijom promoviše vrijednosti filantropije u zajednici i teži ka zaštiti i podršci mladima koji su u društvenom životu bili zanemareni i marginalizirani.

Svoj prvi volonterski angažman počela je u Crvenom križu/krstu Grada Tuzla, a danas je zaljubljenica u fitness, zdravu ishranu i putovanja.