Isporuka Hitnoj službi JU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla 55 zaštitnih odjela.

Isporučena dezinfekcijska sredstva i zaštitne maske u 13 područnih ambulanti

Akcija podjele toplih obroka na kućne adrese za osobe u stanju potrebe

Solidarnošću protiv korona virusa