OGLAS ZA POSAO

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje oglas za sljedeći posao:

 1. Asistent/ica na projektu

Period zapošljavanja: Ugovor o radu na određeno vrijeme za period januar 2019 – decembar 2019. uz probni rad od 3 mjeseca, te mogućnost produženja ugovora do decembra 2021.

Opis posla:

Asistent/ica na projektu ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica  u TK˝ odgovoran je za realizaciju aktivnosti unutar projekta koje se tiču provedbe modela organiziranja zajednice u minimum 15 rubnih zajednica sa područja TK koje su članice Mreže aktivnih zajednica[1], što podrazumjeva  i aktivnosti usmjerene na podršku funkcionisanju i unapređenje rada ove Mreže.

Asistent/ica na projektu će preuzeti odgovornosti Sekretara Mreže, što podrazumjeva koordiniranje aktivnostima Mreže u svrhu podrške njenim članicama na provedbi modela organiziranja; implementira i prati proces organiziranja zajednice, sarađuje sa aktivistima na terenu, organizuje studijske posjete, forume, konferencije na temu građanskog organizovanja, priprema izvještaje o izvršavanju projekata, planova i programa rada;

Glavne odgovornosti asistenta/ice na projektu:

 • Podrška zajednicama članicama na provedbi modela organiziranja zajednice (podrška pri izradi analize zajednice, izradi akcionog plana, podrška u formiranju lokalnih grupa za razvoj i  implementacije akcionog plana, monitoring i evaluacija akcionog plana).
 • Koordiniranje aktivnostima Mreže, njenih radnih grupa i volontera, što podrazumjeva koordinaciju volonterskih timova Mreže (lokalne grupe za razvoj, koordinacioni odbor i tim mentora).
 • Kontinuirana podrška i praćenje realizacije aktivnosti lokalnih grupa, analiza potreba zajednice, te drugih aktivnosti usmjerenih na podršku korisnicima iz ciljanih zajednica  (sastanci, treninzi, radionice, forumi, studijske posjete, konferencije i sl.) 
 • Promovisanje/predstavljanje projekta i značaja uključivanja građana u rješavanje problema lokalne zajednice u javnosti i potencijalnim parnterima;
 • Motivisanje i animiranje građana, a posebno mladih za uključivanje u programske aktivnosti i volonterske projekte za dobrobit zajednice.
 • Kontinuirano ažuriranje i održavanje programske dokumentacije, planova i izvještaja.
 • Redovno izvještavanje menadžmenta, donatora, korisnika i javnosti o realizaciji i napretku projektnih aktivnosti.

 

Potrebne kvalifikacije

 • Minimalno SSS
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva u radu na realizaciji sličnih projekata u sličnim organizacijama civilnog društva. Iskustvo u  realizaciji  projekata koji su promovisali demokratiju, aktivno građanstvo i građansko uključivanje predstavlja prednost.
 • Iskustvo u organizovanju i implementaciji događaja (treninzi, konferencije, studijske posjete, treninzi  i sl).
 • Poznavanje rada, djelovanja i nadležnosti mjesnih samouoprava (zajednica).
 • Odlično poznavanje rada na računaru (Micrsoft Office).
 • Dobro poznavanje engleskog jezika.
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
 • Dobre administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti.
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje.

 

Potrebne vještine:

 • Izražene socijalno-društvene i komunikacijske sposobnosti, te vještine motivacije drugih.
 • Izražene organizacione vještine i sposobnosti  rada u timu.
 • Sposobnost da se radi fleksibilno i na više poslova istovremeno.
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu.
 • Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.
 • Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima.

 

Radno vrijeme: 40h sedmično, po potrebi vikendom i u popodnevnim satima zbog rada sa na terenu sa aktivistima i službenih putovanja.

 

Radno okruženje: afirmativno radno okruženje koje podstiče timski rad i lični razvoj uposlenika/ice.     

 

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 31.12.2018 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju u sedmici od 07.01.2019. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima/kinjama, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju. 

 

 

[1] Mreža aktivnih zajednica TK je samostalno registrirana organizacija koja radi na promociji demokratije i aktivnog građanstva, osnovane 2014. kroz I fazu navedenog projekta Fondacije tuzlanske zajednice

opširnije >>

Započela gradnja objekta društvenog centra na Kiseljaku

Tuzlansko naselje Kiseljak dobiće novi objekat društvenog centra koji će biti namjenjen  unapređenju društvenog života i provedbi edukativnih aktivnosti u ovoj zajednici. 

Naime, 31. oktobra 2018. godine, započela je izgradnja objekta Društvenog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2,  prizemlje i sprat, biće izgrađen na mjestu starog Matičnog ureda na adresi Ulica Prvog maja do br. 28, Kiseljak, Grad Tuzla. Objekat će imati namjenu društvenog centra, u kojem će  biti smještene kancelarije Mjesne zajednice Kiseljak i Matičnog ureda,  kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice, te prostorije za rad aktivnih udruženja na Kiseljaku, cafe za zajednicu, biblioteka, kao i  sale za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici.

Centar je projektovan kao objekat koji će ostvariti uštede energije i tako postići visoku energetsku efikasnost, a biće prilagođen i potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift).  Ispred objekta je predviđen prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.  

Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku donatora Freudenberg fondacije i Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Njemačke. Također, bitno je istaći da realizacija projekta ne bi bila moguća bez partnerske saradnje i podrške Gradske uprave Tuzla. Naime, Grad Tuzla je osigurao adekvatnu lokaciju, odnosno zemljište za izgradnju predmetnog objekta, zatim, pokrenuo i vodio postupke, te preuzeo sve troškove vezane za pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju istog, kao i troškove vezane za pribavljanje dozvola za priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, te će po izgradnji objekta Fondaciji tuzlanske zajednice i njenim partnerima obezbijediti korištenje edukativno-društvenog dijela objekta na period od 30 godina, uz mogućnost produženja. 

Gradnja objekta se realizira u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice na Kiseljaku, u periodu od januara 2018. do 2020. godine.  U okviru ovog projekta, pored gradnje društvenog centra, biće realizovano čitav niz drugih aktivnosti i projekata u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Kiseljaka, Savjetom MZ i različitim građanskim udruženjima i grupama koje aktivno djeluju na Kiseljaku.  Sve aktivnosti imaju za cilj poboljšanje uslova življenja u ovom naselju za sve kategorije stanovništva, a posebno za djecu, mlade, Rome i žene. 

Izgradnja objekta je povjerena preduzeću Tehnograd doo Tuzla. Planirano je da se objekat izgradi u roku od dva do četiri mjeseca, zavisno od vremenskih prilika u narednom periodu.  Svečano otvaranje društvenog centra na Kiseljaku je planirano za proljeće 2019. godine!

opširnije >>

Početak radova na rekonstrukciji-renoviranju dječijeg igrališta Sjenjak

Fondacija tuzlanske zajednice obavještava građane Tuzle i naselja Sjenjak da su 17.10.2018. započeti radovi na rekonstrukciji-renoviranju dječijeg igrališta Sjenjak u Tuzli čija će prva faza trajati do nedjelje 21.10.2018. O daljem nastavku radova javnost će biti pravovremeno obavještena.

Kako bi ovo igralište bilo potpuno sigurno mjesto za igru i boravak naše tuzlanske djece biti će potrebno urediti podlogu za igru, izvršiti popravke postojećih sprava za igru i nabavke novih, kao što su vrtuljak, visinomjer i penjalica-piramida. 

Projekat renoviranja se vrši u sklopu projekta „Čelični Bosanac u trostrukom Ironman-u na 676 kilometara za obnavljanje dječijeg igrališta u Tuzli“ koji Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na inicijatvu istaknutog sportiste, Čeličnog Bosanca, Mladena Nedića, a u saradnji sa Gradom Tuzla te lokalnim donatorima.

Čelični Bosanac, Mladen Nedić je učinio nevjerovatan sportski podvig, tako što je plivao, trčao i vozio bicikl, na veoma zahtjevjnoj Ironman dionici od 676 km za samo 50 sati, čak 8 sati prije predeviđenog roka. Svjetsko prvenstvo u „Međunarodnom trostrukom ultra triatlonu“, se održalo u Lensahnu-u u Njemačkoj od 27-29. jula ove godine. 

Mladen je trčao za svoj rodni grad, za svoju Tuzlu i tuzlanske mališane. Njegova želja i poziv preduzećima i pojedincima za otkup kilometara je bila uspješna, jer ukupno je otkupljeno 408 kilometara od strane 35 preduzeća i 26 pojedinaca. Tako je prikupljeno 20.400 KM koje će u potpunosti biti usmjerene za renoviranje dječijeg igrališta Sjenjak u Tuzli. 

Kampanja prikupljanja sredstava je započela krajem juna a renoviranje igrališta će se odvijati u periodu oktobar-novembar 2018. Firme i pojedinci koji su podržali kampanju su: Stanogradnja, Drina Karakaj, Info Media Group, MI99, Selma i Samir Memišević, Euroherz, Madi, Inproz, Muamer Dervišević, Pizzeria Mozaik, Mani, Silk Trade, NLB Banka, Muharem Kabil, Plastoflex, Nina Avramović, Lejla Hurić, Tim Gradnja, Lamišped, Maja Čolo, Annoa, Darijo Ružić, EKO život, Meating, Bingo, Suša comerc, Miroslav Popović, Porodica Avramović, Uncro, Menprom, Valdet Iljazović, Denis Komadarić, Mladenove radne kolege, Amir Pekarić, Mladen Stevanović, Eldar Pirić, MP Pupo, Svjetlana Mujezinović, Jasna Jašarević, Nina Zupan, Halls, MF Building, Igepa, Radis, Jasmina Alić, Sanela Lukanović, Arozal, Adisa Mehanović, Sami promet, Carlsberg BH, Superior group, Samobor, Dental Studio Joldić, Minesu,  Variplast, Emir Baralić, Babilon, Edin Kovačević, Rakanović Kamenka, Bosing, Biba BH.

Za sve dodatne informacije o projektu budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, menadžera projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org

opširnije >>

„Slavimo filantropiju i darivanje za zajednicu“


Danas je Evropski dan fondacija i donatora!  
Na današnji dan, 1. oktobra, Fondacija tuzlanske zajednice želi istaći važnost filantropije i fondacija koje djeluju za opšte dobro društva, pružajući podršku društvenokorisnim projektima u zajednici, promovirajući pozitivne priče o filantropiji i darivanju u zajednici. 

U godini kada proslavlja 15 godina postojanja, Fondacija tuzlanske zajednice je organizovala nekoliko događaja i kampanja koji su promovirali filantropiju i darivanje kao jednu od temeljnih ljudskih vrijednosti.  

Nakon prve i jako uspješne Filantropske večeri sa Mayom Sar u maju 2018., koja je inicirala osnivanje Fonda za Srednju muzičku školu u Tuzli, u junu je otvorena kampanja za prikupljanje sredstava za obnovu dječijeg igrališta u naselju Sjenjak u Tuzli, u saradnji sa „Čeličnim Bosancem“ Mladenom Nedićem.  U septembru je objavljen prvi poziv za stipendiranje iz filantropskog fonda „Prometej“ osnovan od strane uspješnih mladih filantropa iz Tuzle, koji su udružili vlastita sredstva da bi se podržali studenti Univerziteta u Tuzli. Sličan ovome je i filantropski fond „Vitalis“, koji je pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovalo domaće preduzeće iz Tuzle, sa namjerom da se stipendiraju sportski talenti u Tuzli. 

Još jedna uspješna saradnja u promociji korporativne filantropije ostvarena je u okviru kampanje „Budi junak svoje zajednice“, koju Fondacija organizuje već petu godinu, s ciljem pružanja veće podrške mladima u TK, kroz saradnju sa preko 20 preduzeća godišnje. 
  
Ovakvi primjeri pokazuju da su BiH i TK, uvijek imali svoje filantrope, još od Turalibega i Tahire Hanume Tuzlić, do braće Jovanović  i Ismeta Mujezinovića, pa sve do danas. Sve ovo su sjajni primjeri filantropije i čovjekoljublja koji ne smiju ostati sakriveni i zaboravljeni.   Zbog toga, na današnji dan, Fondacija tuzlanske zajednice ističe lokalne filantrope i značaj darivanja zajednici u kojoj živimo.  Povodom toga, pripremila je izložbu o „Filantropima iz tuzlanskog kraja“, koja se može pogledati u periodu od 1.10. 2018. do 8.10.2018. u prostorijama Prirodnjačkog odjeljenja JU Muzej istočne Bosne (Biološka zbirka u Tuzli).   

U posljednjim godinama, Fondacija je proširila krug domaćih donatora, pojedinaca i preduzeća, koji su joj ukazali povjerenje i uložili vlastita sredstva u filantropske fondove za podršku lokalnim projektima. Preko 30 preduzeća, 20 organizacija i 400 pojedinaca je doniralo sredstva u iznosu od preko 100.000 KM tokom 2017. u fondove Fondacije tuzlanske zajednice.  

Svojim sloganom „Darujte zajednici, darovali ste sebi“, Fondacija tuzlanske zajednice poručuje da svaki pojedinac koji želi biti filantrop, može donirati zajednici koju voli putem njenih filantropskih fondova i tako postati članom Kluba filantropa.  Više o ovim fondovima možete pronaći na www.doniraj.ba. 

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na broj telefona 035 362 830/831 ili na e-mail fondtz@fondacijatz.org.  

Što je filantropija?
Riječ “filantropija” je pojam grčkog porijekla, a dolazi iz riječi “filein”, što znači ljubiti i riječi “antropos”, što znači čovjek. Pojam filantropija se prevodi  kao čovjekoljublje, ponašanje koje potiče i širi djela pomaganja i ljubavi prema bližnjemu.

Tko je filantrop?
Filantrop (grč. filanthropos) je osoba koja voli ljude i brine se da im bude bolje. To je osoba koja pomaže drugima da razviju svoje sposobnosti u skladu s prirodom kako bi bili sretniji. 

Više o Fondaciji tuzlanske zajednice
U toku 15 godina rada, Fondacija tuzlanske zajednice je mnogo uradila na polju promocije volonterizma, aktivizma i kulture darivanja.  Podržala je preko 1.000 društveno korisnih projekata, u koje je uloženo 3 miliona KM,  a korist od ovih projekata je imalo preko 350.000 korisnika.  

opširnije >>

Rezultati podrške iz Fonda ''Volim Tuzlu''

 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 17.09.2018. godine donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je ukupno 10 pristiglih aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i  neformalnih grupa u Tuzli. Finansijska podrška je odobrena za 5 inicijativa, a to su:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos

Jednakost bez granica

1.145,00

1.145,00

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

Rušenje predrasuda o slijepim osobama kroz očuvanje tradicije igranja šaha

1.530,00

1.530,00

Neformalno drustvo G.Lipnice

Dječije igralište u Lipnici

1.457,00

1.457,00

Udruženje građana ''Centar za savremena biološka istraživanja''

Kampanja smanjenja zagađenja rijeke Jale

1.650,00

1.650,00

UEC Nahla Tuzla

Vozi, pazi, gas manje gazi!

840,00

840,00

UKUPNA PODRŠKA

 

6.622,00

6.622,00

 
 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu kada dostave dokaz o partnerskoj saradnji i podršci stručnog osoblje (ljekara i/ili medicinskog osoblja) na temu dojenje. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT PROJEKAT Traženi iznos/KM Odobreni iznos/KM

INeformalna grupa za podršku pri dojenju

Podrška budućim majkama i porodiljama u dojenju

1.200,00

1.200,00

 
 

Komisija nije odobrila podršku za 4 projekata:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Udruženje obrtnika stari i umjetnički zanati

Mladi i tradicija

1.850,00

LASTAVICA

Kroz edukaciju i umjetnike radove na staklu, drvetu i suhom cvijeću

800,00

MK "Motorhead No8"

Izgradnja prenoćišta za goste MZ

1.908,90

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live

Biciklionica

1.910,00

 
 
 
Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.10.2018. godine.
 
Potpisivanje Ugovora biće upriličeno u ponedjeljak, 24.septembra u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice od 14 sati, a svim podržanim aplikantima želimo sreću pri realizaciji njihovih projektnim prijedloga. 
opširnije >>

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA


Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku usluge: Nadzor nad građenjem objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla.
Pozivaju se pravna lica iz Bosne i Hercegovine, koja su registrovana i ovlaštena za poslove pojektovanja i/ili građenja i koja mogu vršiti nadzor na građenjem u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK, da svoje ponude, u skladu sa kriterijima ovog poziva i tehničkom dokumentacijom građevine, dostave na adresu Fondacije tuzlanske zajednice najkasnije do 08.10.2018., do 12.00h (podne).

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tehničku dokumentaciju za građevinu u glavnoj kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, u periodu trajanja ovog poziva na , u radnom vremenu od 08:30 do 16:00h. Za više informacija pozovite na 035 362-832 ili na fondtz@fondacijatz.org.


OPŠTI PODACI
Predmet poziva je Nadzor nad gradnjom objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat je nepravilnog oblika dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2, prizemlje + sprat, predviđen na predmetnoj parceli k.č. 92. K.o Kiseljak. Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u
okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝. Objekat će imati namjenu društveno edukativnog centra, u kojem će biti smještene kancelarije Savjeta Mjesne zajednice i Matičnog ureda, te kancelarija za projektno osoblje Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru centra, planirane su dvije manje sale za sastanke, odnosno radionički rad aktivnih udruženja, te veća sala za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici. Objekat je planiran kao objekat sa visokom energetskom efikasnošću i usklađen sa potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift). Vanjsko uređenje obuhvata prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.
Opis posla
Odabrani nadzorni organ, u ime investitora, a u skladu sa Zakonom, dužan je:
1) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom;
2) provjeriti i utvrditi da se objekat gradi u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom;
3) provjeriti i utvrditi da li je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te uslovima propisanim Zakonom;
4) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugrađenog materijala, kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa objekta;
5) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolisati građevinsku knjigu, potpisivati obračunske situacije i sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.
6) Kontinuirano i pravovremeno obavještavati investitora o svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom građenja, kako bi se ista na vrijeme otklonila i spriječila.
7) napisati izvještaj investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem objekta.

Tehničke specifikacije
Svi predmjeri radova se nalaze u tehničkoj dokumentaciji Glavnog projekta, koju će dobiti zainteresovani ponuđači.
Mjesto izgradnje objekta
Ulica Prvog maja do br. 28, MZ Kiseljak, 75 000 Grad Tuzla
Rok izgradnje objekta
Nadzor nad građenjem vezan je uz rok izgradnje objekta. Rok za izgradnju objekta društvenoedukativnog centra će se računati od dana uvođenja u posao izvođača radova i iznosiće minimum 60 i maksimum 120 dana, odnosno u periodu oktobar 2018-februar 2019.

USLOVI ZA PRIJAVU NA POZIV
Na poziv se može prijaviti svaki zainteresovani ponuđač ukoliko ispunjava sljedeće uslove i za što može priložiti valjane dokaze:
1. Da je ponuđač pravna osoba, registrovanaza poslove projektovanja i/ili građenja i koja ispunjava uslove nadzora nad gradnjom propisane Zakonom.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih djela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede, krivična djela protiv životne sredine, krivično djelo primanja ili davanja mita, krivično djelo prevare;
3. Da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja je na snazi u vrijeme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. Da je izmirio dospjele poreske obaveze i druge javne dažbine u skladu sa propisima;
5. Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima.
6. Da posjeduje iskustvo u sličnim poslovima (dostaviti referentnu listu sa minimalno tri primjera izvođenja nadzora na objektima sličnih dimenzija).

KRITERIJI ZA DODJELU POSLA I POTPISIVANJE UGOVORA
- Ispunjeni uslovi poziva
- Ukupna vrijednost ponude
- Poštivanje traženog vremenskog roka za izvedbu projekta.
- Reference i iskustvo na izvođenju sličnih projekata

NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani ponuđači trebaju da dostave sljedeću dokumentaciju:
-Ponudu sa izraženom vrijednosti usluge sa PDV-om
-Izjave o ispunjavanju uslova za prijavu na poziv.
-Reference o iskustvu na realizaciji istih ili sličnih poslova.
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 08.10.2018., i to do 12.00h (podne). Sve prijave nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla pod nazivom: Ponuda za nabavku usluge „Nadzor nad gradnjom objekta društveno edukativnog centra u MZ Kiseljak“.
Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni kontaktirati nas na telefon 035 362 832 ili putem emaila fondtz@fondacijatz.org. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa.

opširnije >>

 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 
Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane  ponuđače da dostave ponude za  nabavku usluge izgradnje objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. 
 
Pozivaju  se preduzeća iz Bosne i Hercegovine, koje se bave građevinskim poslovima izgradnje objekata da svoje ponude dostave na adresu Fondacije tuzlanske zajednice do 24.09.2018., do 12.00h (podne) u skladu sa kriterijima poziva i dokumentacijom glavnog projekta objekta. 
 
Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti projektnu dokumentaciju u glavnoj kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, u periodu trajanje poziva na ponude, u radnom vremenu od 08:30 do 16:00. Za više informacija  pozovite na 035 362-832 ili  na fondtz@fondacijatz.org
 
OPŠTI PODACI
Predmet poziva je nabavka usluga za izgradnju objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat je nepravilnog oblika dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2,  prizemlje + sprat, predviđen na predmetnoj parceli k.č. 92. K.o Kiseljak 
 
Investitor izgradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog ministarstva za vanjski razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ .
 
Opis
Objekat će imati namjenu društveno edukativnog centra, u kojem će  biti smještene kancelarije Savjeta Mjesne zajednice i Matičnog ureda,  te kancelarija za projektno osoblje Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru centra planirane su dvije manje sale za sastanke, odnosno radionički rad aktivnih udruženja, te veća sala za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici. Objekat je planiran kao objekat sa visokom energetskom efikasnošću i usklađen sa potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift). Vanjsko uređenje obuhvata  prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.  
 
Tehničke specifikacije 
Svi predmjeri radova i količine potrebnih materijala se nalaze u dokumentaciji Glavnog projekta, koju će dobiti zainteresovani ponuđači.  
 
Mjesto izgradnje objekta
Ulica Prvog maja do br. 28, MZ Kiseljak, 75 000 Grad Tuzla, 
 
Rok izgradnje objekta
Rok za izgradnju objekta društveno-edukativnog centra će se računati od dana uvođenja u posao i iznosiće 60 dana, odnosno u periodu oktobar – novembar 2018.  Ponude koje budu sadržavale rokove izvođenja radova koji su duži od 60 kalendarskih dana neće biti prihvatljive. 
 
Garancija za izvedene radove
Ponuđač je u obavezi da dostavi garanciju za ponuđene radove. Dužina trajanja garancije se mora navesti u ponudi. Dužina trajanja garancije za izvedene radove, koju je izvođač dužan osigurati, iznosi 10 godina, računajući od trenutka zapisničke primopredaje izvršenih radova Ugovornom organu.
 
USLOVI ZA PRIJAVU NA POZIV
 
Na poziv se može prijaviti svaki zainteresovani ponuđač ukoliko ispunjava sljedeće uslove i za što može priložiti valjane dokaze:
1. Da je registrovan kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih djela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede, krivična djela protiv životne sredine, krivično djelo primanja ili davanja mita, krivično djelo prevare.
3. Da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja je na snazi u vrijeme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. Da je izmirio dospjele poreske obaveze i druge javne dažbine u skladu sa propisima
5. Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima.
6. Da posjeduje iskustvo u sličnim poslovima (dostaviti referentnu listu sa minimalno tri objekta sličnih dimenzija).  
7. Da posjeduje tehničku i profesionalnu sposobnost za obavljanje navedenih poslova, što podrazumjeva vlastitu mehanizaciju i dovoljan broj kvalifikovanih uposlenika kako bi se tražena usluga izvršila kvalitetno i na vrijeme. 
 
KRITERIJI ZA DODJELU POSLA I POTPISIVANJE UGOVORA
- Ispunjeni uslovi poziva 
- Ukupna vrijednost ponude
- Poštivanje traženog vremenskog roka za izvedbu projekta.
- Reference i iskustvo na izvođenju sličnih projekata
 
NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani ponuđači trebaju da dostave sljedeću dokumentaciju: 
-Popunjene specifikacije troškova za sve dijelove projekta 
-Izjave o ispunjavanju uslova za prijavu na poziv
-Reference o iskustvu na realizaciji istih ili sličnih poslova  
 
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 24.09.2018., i to do 12.00h (podne). Sve prijave nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.  
 
Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla pod nazivom: Ponuda za nabavku usluge „Izgradnja objekta društveno edukativnog centra u MZ  Kiseljak“. 
 
Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni kontaktirati nas na telefon 035 362 832 ili putem e-maila fondtz@fondacijatz.org. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa.
opširnije >>

  Kiseljački dani-događaj za sve generacije

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak, uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, organizuje treću po redu manifestaciju pod nazivom ''Kiseljački dani''. Manifestacija će se održati 9.septembra 2018.godine u periodu od 10:00 – 15:00h na nogomentom stadionu NK Kiseljak.

Cilj događaja jeste da se prezentuju potencijali i resursi ovoga kraja, kao i realizovane aktivnosti na području MZ Kiseljak sa ciljem ukazivanja na značaj građanskog organizovanja na lokalnom nivou. 

''Biće to prilika da se kroz bogat kulurno-zabavni program, revijalnu nogometnu utakmicu dječijeg sastava NK Kiseljak, biciklijadu, nastupe kulturno-umjetničkog društva, mali sajam i gulašijadu družimo i bolje upoznamo Kiseljak. Dobrodošli su svi – organizacije, društva, pojedinci, formalne i neformalne grupe!''-ističu organizatori.

Kiseljački dani nisu namijenjeni samo za mještane Kiseljaka. Ovaj događaj je ujedno prilika i za sve ostale izlagače iz drugih zajednica da se prijave i promovišu svoje proizvode na izložbenom sajmu ili da učestvuju u kulturno-zabavnom programu.  Svi zainteresovani da uzmu učešće na ovoj manifestaciji, te da promovišu svoje aktivnosti, proizvode ili usluge, mogu se javiti organizatoru Draganu Božiću na broj telefona 061/892-902, najkasnije do subote, 8.septembra.

''Cilj nam je da ''Kiseljački dani'' postanu tradicionalan događaj koji će okupiti što više izlagača te nas međusobno povezati i ojačati našu saradnju. Osim izlagača i drugih učesnika, zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresovane da dođu i uživaju u druženju, sportskom turniru, gulašijadi i kulturno-zabavnom programu. Potrudili smo se da napravimo program pogodan za sve generacije.''-kazao je Dragan Božić, koordinator Lokalne grupe za razvoj Kiseljak koja je organizator ove manifestacije.

Kiseljački dani su za mještane Kiseljaka prilika da se međusobno povežu, da nastavljaju tradiciju, ali i da planiraju nove projekte koji će unaprijediti njihovu zajednicu. 

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak, kao članica Mreže aktivnih zajednica Fondacije tuzlanske zajednice, za kratko vrijeme je pokazala da se, korak po korak i zajedničkim snagama, čine pozitivne promjene. Iza njih je već nekoliko uspješno realizovanih projekata kao što su adaptacija čitaonice ''Poljana'', rekonstrukcija ograde fudbalskog terena, a Kiseljački dani su prilika da se svi dosadašnji uspjesi obilježe i proslave. 

''Svi mi koji smo uključeni u rad Lokalne grupe za razvoj imamo mnogo energije i želimo da naša zajednica bude uspješna te da joj vratimo sjaj koji je nekada imala.''-ističu organizatori.

opširnije >>

„Biznis kafa“-Izazovi za mlade start-up-e u BiH

Ideje su najvažnije i one pokreću svijet i biznis. Izazove koje imaju mladi poduzetnici u Bosni i Hercegovini najbolje će rješiti u direktnom razgovoru sa drugim poduzetnicima i stručnjacima. 

Fondacija tuzlanske zajednice ima ideju i poziva mlade poduzetnike i one koji žele to da postanu da prisustvuju na jedinstvenom događaju „Biznis kafi“ 06.09.2018.godine, četvrtak, u 15 sati u  bašti Restorana Biblioteka 45. Tema ove „Biznis kafe“ je „Izazovi sa kojima se susreću mladi start-up poduzetnici u BiH, prilike i prijetnje“. 

Učesnici panel diskusije na „Biznis kafi“ su uspješni poduzetnici, mladi start-up poduzetnici i predstavnici Grada Tuzla. Glavni uvodničar i gost je prof.dr. Sabina Đonlagić, profesor poduzetništva i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.Na „Biznis kafi“ Fondacija će dodijeliti i grantove kreatorima najuspješnijih poduzetničkih ideja u okviru projekta „Sam svoj gazda“ te certifikate i priručnike ostalim učesnicima projekta. Također budućim mladim poduzetnicima bit' će dodijeljeni stručni mentori koji će ih pratiti prva 3 mjeseca tokom njihovog otpočinjanja biznisa. Fondacija će također najaviti buduće projekte za mlade poduzetnike i njihova udruženja.

Projekat „Sam svoj gazda“ sprovodi Fondacija tuzlanske zajednice u okviru UNDP projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy) a finansiran je od strane EU.


Poduzetništvo se uči a kontakti i savjeti poslovnih ljudi koji su već uspjeli sa svojim poduzetničkim idejama su ključ za razvijanje kvalitetnih odnosa. Fondacija je zato za kraj osigurala priliku za networking uz prigodan koktel. Za sve dodatne informacije o „Biznis kafi“ i načinu prijavljivanja budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, koordinatora projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org. 

opširnije >>

Fondacija tuzlanske zajednice i caffe bar Sloboda obilježavaju Dan mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih koji se širom svijeta obilježava 12.augusta Fondacija tuzlanske zajednice organizuje druženje u caffe baru ‘’Sloboda’’. 
Okupljanje će početi u 19 sati,  a Fondacijin tim je za posjetitelje pripremio zanimljiv program uz mnoštvo iznenađenja. 

''Obilježavanjem Međunarodnog dana mladih želimo skrenuti pažnju na mlade i na njihove potrebe. Zato smo i ove godine u Fondaciji tuzlanske zajednice odlučili da upravo na ovaj dan, petu godinu zaredom pokrenemo kampanju ˝Budi junak/junakinja svoje zajednice˝. Kampanjom želimo skrenuti pažnju vrijednim mladim ljudima da su oni istinski junaci, ali i pažnju javnom, biznis  i nevladinom sektoru da su pametni mladi ljudi resurs kojem trebamo posvetiti više pažnje i u koji trebamo više ulagati.''-kazala je Mirha Krivić, koordinatorica Programa za mlade dodavši kako će se u Slobodi okupiti više od stotinu mladih iz pet zajednica u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice. 

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Upravo zbog toga, Fondacija tuzlanske zajednice 12.augusta najavljuje i kampanju ‘’Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018’’ kojom poziva mlade da se aktiviraju na području grada, odnosno općine u kojoj djeluju.  Cilj kampanje je pružiti podršku  vrijednim mladim ljudima koji svakodnevno uče, koji  su angažovani u društvu, koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge i na taj način kreiraju bolju budućnost za sve nas. 

''Kao i prethodnih, i ove godine kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' želimo poslati jasnu poruku mladim ljudima koji svakodnevno uče, koji  su angažovani u društvu, omladinskim udruženjima; mladima koji svakodnevno treniraju i koji svojim radom i zalaganjem kontinuirano rade na usavršavanju svojih vještina i sposobnosti da su oni stvarni junaci i junakinje svoje zajednice. Želimo skrenuti pažnju na mlade ljude,  ali ih također kroz aktivnosti kampanje potaknuti  na društveno i poduzetno djelovanje i finansijski podržati najbolje ideje mladih˝-kazao je Mirza Mujezinović, koordinator Odbora Omladinske banke Živinice.

Kroz kampanju 'Budi junak/junakinja svoje zajednice''  Fondacija tuzlanske zajednice će  podržati  minimum 10 poduzetnih  i kreativnih ideja mladih u 5 gradova Tuzlanskog kantona: Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Kalesija. Pored finansijske podrške u iznosu do 4000KM po projektu, Fondacija će najboljima omogućiti predstavljanje svojih ideja društveno odgovornim kompanijama koje su odlučile podržati kampanju, razmjenu iskustava i predstavljanje ideja na konferenciji za mlade.

opširnije >>

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE
-FOND VOLIM TUZLU-
Poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Program podrške razvoju zajednice podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći na volonterizam i animirati građane  da se uključe u razvoj zajednice i civilnog sektora. U okviru ovog programa FOND VOLIM TUZLU usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i institucija sa područja Grada Tuzla.

CILJEVI PROGRAMA

 • Unapređenje uslova življenja na području Grada Tuzla;
 • Veće učešće građana u razvoju zajednice;
 • Jačanje civilnog sektora na području Grada Tuzla.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Grada Tuzla;
 • nezavisne samoupravne institucije sa područja Grada Tuzla (biblioteke, obdaništa, umjetničke škole, itd);
 • neformalne grupe građana sa područja Grada Tuzla.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija je otvoren od 30. jula 2018.  do 30. avgusta 2018. godine

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzli.
 • Donacije se izdaju u vrijednosti od 500,00 - 2.000,00 KM
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu
 • Projekti promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata
 • Projekti su usmjereni prema poboljšanju uslova življenja u zajednici, tj. na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije sa desne strane ovog poziva.

 
opširnije >>

 

Poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Pozivamo Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica, i to s područja:

Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;

Općine Lukavac: Prokosovići, Bikodže;

Općine Kalesija: Hrasno

Općine Srebrenik: Seona, Tinja, Lisovići,

Općine Živinice: Šerići, Priluk i Gornje Živinice.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicjativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene

2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,

3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici. Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000,00 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije.

Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 19.08.2018. (nedjelja)

KAKO APLICIRATI? Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

opširnije >>

Akcija čišćenja u tuzlanskoj MZ Kiseljak

S velikim zadovoljstvom vas pozivamo da nam se pridružite u akciji čišćenja Mjesne zajednice Kiseljak kod Tuzle koja će biti realizovana u srijedu i četvrtak, 26. i 27. aprila 2017. godine.

Obzirom da je april poznat kao mjesec čišćenja, Savjet mjesne zajednice Kiseljak pokreće akciju čišćenja u partnerstvu sa organizacijama koje djeluju na području MZ Kiseljak, a to su Fondacija tuzlanske zajednice, UR „Euro Rom“, UŽR „Bolja budućnost“, Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“, „Artsinteza“, „Sa e Roma“, Evanđeoska cvrkva, uz tehničku pomoć Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla. U akciju će biti uključeno i oko 50 volontera - mještana ove mjesne zajednice.

Osim čišćenja zelenih površina, aktivisti će uz pomoć JKP „Komunlac“ Tuzla očistiti i dio obale jezera Modrac.

Fondacija tuzlanske zajednice će dati doprinos akciji kroz uređenje okoliša u MZ Kiseljak, te kroz  podršku svim aktivistima (oprema za čišćenje, osvježenje za volontere, kante za smeće i sl.). MZ Kiseljak je jedna od ciljanih zajednica u čiji razvoj ulaže Fondacija u okviru Programa za razvoj zajednice. Ujedno, 28. april je Dan mjesne zajednice Kiseljak, te bi bilo značajno povećati aktivizam mještana kroz volonterski angažman u cilju očuvanja okoliša.

Bit će nam drago vidjeti vas na akciji!
Aktivisti MZ Kiseljak

opširnije >>

Djeca u 44 osnovne škole dobila pitku vodu

Pozivamo vas na Press konferenciju povodom prezentacije rezultata projekta „Kontrola ispravnosti vode školskih vodovoda“ koja će se održati ove srijede, 15.02.2017. godine u prostorijama Područne osnovne škole „Dokanj“ sa početkom u 10:30 h.

Fondacija tuzlanske zajednice je ovim projektom u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Zavodom za javno zdravstvo TK, obezbijedila filtere za pročišćavanje vode u 44 osnovne škole na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o školama koje su se vodosnabdijevale iz obližnjih bunara, što je vodu koju su djeca u školama konzumirala, dovodilo u pitanje ispravnosti. Zahvaljujući ovom projektu koji je pored Fondacije, finansijski podržala i Vlada TK, 44 osnovnoškolska objekta sada imaju ugrađene UV filtere za pitku vodu.

Zato vas pozivamo na konferenciju za medije koja će se namjenski održati u Područnoj osnovnoj školi „Dokanj“ – školi koja je jedna od projektom obuhvaćenih 44, u kojima se sigurnost djece više neće stavljati pod sumnju.

Na konferenciji će se okupljenima obratiti:

 • Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK
 • Predstavnici Zavoda za javno zdravstvo TK
 • Predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice
 • Predstavnici Kompanije “Euroaquaing” (izvođači radova)

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati važnost ovakvog projekta koji unapređuje živote aktera u našim zajednicama, a sigurnost naših najmlađih sugrađana diže na viši nivo. Za dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 062 599 278.

opširnije >>

Dobrodošli na Konferenciju "Demokratija na djelu"

Mreža aktivnih zajednica i Fondacija tuzlanske zajednice vas pozivaju na konferenciju pod nazivom „Demokratija na djelu“ kojom će se sumirati svi uspjesi iz proteklih godinu dana, te na apsolutno drugačiji način predstaviti ciljevi za naredni period grupa aktivnih građana u zajednicama Tuzlanskog kantona.

Konferencija „Demokratija na djelu“ će se održati u petak, 03.02.2017. godine u Narodnom pozorištu Tuzla. Biti će motivirajućeg karaktera jer će okupiti šest govornika i govornica koji važe za izuzetne aktiviste naših zajednica. Dozvolite nam da ih predstavimo...

-    Amira Avdić, predsjednica Udruženja žena “Srce i duša”
-    Elvir Fejzić, direktor Osnovne škole “Pasci”
-    Maida Mehmedović, predsjednica Savjeta Mjesne zajednice “Gornja Tuzla”
-    Salim Halilbašić, profesor matematike
-    Sabina Sinanović Ćatibušić, direktorica “Agora” centra
-    Damir Nikšić, konceptualni umjetnik i aktivista

Konferencija će početi tačno u 14:00 sati, dok su izjave za medije obezbijeđene za 13:30 sati.

Fondacija tuzlanske zajednice je u proteklih 10 godina, u saradnji sa lokalnim akterima radila na motivisanju građana, promociji aktivnog građanstva i podršci akcijama u zajednici u kojima su građani uzeli „stvari u svoje u ruke". Mreža aktivnih zajednica svake godine raste uklučujući nove mjesne zajednice čiji su stanovnici zainteresovani za učešće u treninzima, građanskim forumima i diskusijama kako bi unaprijedili svoju saradnju sa lokalnim upravama i kako bi potaknuli svoje sugrađane na učešće u promjenema.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati važnost ovakvog događaja koji iniciraju i u potpunosti realizuju aktivni članovi našeg društva. Za dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate na broj telefona 062 599 278.

opširnije >>

Dobrodošli na premijeru filma o Mjesnoj zajednici Kiseljak

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati vas na promociju rezultata uspješno realizovanih aktivnosti čije zasluge u potpunosti pripadaju mještanima tuzlanske mjesne zajednice Kiseljak. Tim povodom biti će upriličena i premijera filma „Ključ uspjeha je u aktivnim građanima“ koji pokazuje sam razvoj ove mjesne zajednice u godini na izmaku.

Ovaj, izuzetno značajan događaj za MZ Kiseljak realizovat će se u Čitaonici na Poljani (MZ Kiseljak) ove srijede, 28. decembra 2016. godine i to kroz nekoliko aktivnosti, od kojih prva počinje u 18:00 sati.

18:00 /// Prezentacija i puštanje u rad zvanične web stranice Lokalne grupe za razvoj Kiseljak
18:30 /// PREMIJERA | „Ključ uspjeha je u aktivnim građanima“ – film o razvoju MZ Kiseljak | Produkcija: Fondacija tuzlanske zajednice; režija: Damir Pirić
19:00 /// Dodjela nagrade za najbolje idejno rješenje logotipa Lokalne grupe za razvoj Kiseljak
19:15 /// Otvaranje izložbe fotografija „Anđeli“ | Fotograf: Vedad Čehajić
19:30 /// Koktel

Ovaj događaj će poslužiti kao idealna prilika da se okupe svi aktivisti, mještani, prijatelji i donatori kako bi proslavili itekako značajne rezultate posvećenog i predanog rada u zajednici. Događaj počinje tačno u 18:00 sati, dok su izjave za medije obezbijeđene za 17:45 sati.

Inače, Fondacija tuzlanske zajednice kroz program podrške razvoju zajednice podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja i animirati građane da se uključe u razvoj zajednice. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju saradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Iskreno se nadamo da ćete prepoznati važnost ovakvih događaja koje iniciraju i u potpunosti realizuju aktivni građani našeg društva. 

opširnije >>

Svečano otvaranje Programa edukacije Fondacije Dogs Trust u TK

Od ove školske godine, predstavništvo Fondacije Dogs Trust širi podršku kroz otvaranje svog Programa edukacije za djecu i u Tuzlanskom kantonu. U povodu zvaničnog otvaranja ovog programa, bit će upriličen javni događaj  i to u Tuzlanskom tinejdžerskom centru – TTC “Telex”, u Tuzli, u utorak, 29.11.2016. godine od 12:00 do 14:00 sati.

U sklopu događaja, u velikom šatoru u obliku kućice za pse, bit će upriličene pokazne radionice za djecu koje će voditi obučeni edukatori Fondacije tuzlanske zajednice uz kolege iz Fondacije Dogs Trust.

Izjave za medije su planirane od 12:00 do 12:30, a mediji su dobrodošli da zabilježe i same radionice.

Kao što znate, ovaj program se već petu godinu uspješno provodi u Kantonu Sarajevo, treću godinu u Kantonu 10, te drugu godinu u regiji Zvornik i gradu Banja Luka. Edukacija djece je od velike važnosti za cijelu zajednicu jer ih uči o sigurnosti sa psima, ali i o potrebama te odgovornom vlasništvu pasa, čime se osigurava da se problem, kada jednom bude riješen, više ne ponovi.

Svako dobro

Fondacija tuzlanske zajednice
Fondacija „Dog Trust“

opširnije >>

Koji su vitalni znaci vašeg kraja?

Fondacija tuzlanske zajednice je pokrenula istraživanje o kvaliteti življenja u tuzlanskoj regiji pod nazivom „Vitalni znaci 2015/16.“.

Istraživanjem se žele istražiti postojeći potencijali i resursi Grada Tuzla, te općina Kalesija, Lukavac, Živinice i Srebrenik, ono što kreira kulturu života, što može unaprijedi naše zajednice i u čemu važnu ulogu imaju građani.

Upravo je glas građana važan faktor koji će pomoći da se „opipa“ puls lokalnih zajednica na terenu. U tu svrhu kreiran je sveobuhvatan upitnik za građane kojim će se dobiti povratne informacije sa terena.

Molimo vas da date doprinos ovom istraživanju tako što ćete popuniti upitnik za ocjenu stanja u dvanaest oblasti istraživanja. Upitnik možete popuniti klikom na ovaj LINK. 

Svako mišljenje je važno i može značajno doprinijeti kreiranju boljih uslova življenja svih nas!

Istraživanje se radi periodično, a prvi izvještaj publikovan je 2013. godine i dostupan je na web stranici www.vitalniznaci.ba.

„Vitalni znaci“ je licencirana metoda istraživanja o kvaliteti življenja koju je Fondacija preuzela od kanadskih fondacija za lokalni razvoj.

opširnije >>

Osnivanje prvog privatnog fonda u Srebreniku 

Poštovani mediji, zadovoljstvo nam je pozvati vas da medijski propratite potpisivanje prvog Ugovora o osnivanju Fonda za očuvanje okoliša na području općine Srebrenik pod nazivom „Eko fond –Butro“.  

Prvi fond ovakve vrste u Srebreniku, a vjerovatno i u široj regiji će osigurati da udruženja i aktivne grupe građana mogu aplicirati za sredstva za uređenje, saniranje i čišćenja korita rijeka i potoka, javnih zemljišta i druge projekte za unapređenje okoliša u Srebreniku.

Osnivač fonda je poznati srebrenički humanista i filantrop Fahir Zukić-Butro, a Fond se osniva pri Fondaciji tuzlanske zajednice kao privatni fond za koji će sredstva obezbjeđivati osnivač i drugi donatori zainteresirani da doprinesu unapređenju očuvanja čovjekove okoline na području općine Srebrenik.

Pozivamo sve zainteresirane medije da dođu i saznaju više o ovoj inovativnoj inicijativi za bolji i čišći Srebrenik i da predstavimo  građanima plan podrške za 2015. godinu.  Fond nije zamišljen kratkoročno i podrška projektima će se realizovati najmanje u periodu od naredne tri godine.

Predstavljanje fonda je planirano u: Plavoj sali Doma kulture u Srebreniku, 10.12.2014 (srijeda) sa početkom u 14:00 sati.

Nadamo se da ćete biti u prilici pratiti ovaj događaj od velikog značaja za sve građane Srebrenika koji žele da mjesta u kojima žive budu zdrava, čista i lijepo uređena.  

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate na brojeve telefona ili e-mail: angelina@fondacijatz.org

Srdačno,

Angelina Hodžić,

Menadžerica za razvoj fondova i filantropiju

opširnije >>

Najava Konferencije 

U petak, 05.12.2014 godine, sa početkom u 11 sati u Konferencijskoj sali Dramar-ing centra u Tuzli, Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru programa Omladinske banke, organizuje konferenciju pod nazivom ‘’Ja sam junak svoje zajednice’’.

Konferencija predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak svoje zajednice”, koja je udružila mlade aktiviste, biznise, individualne donatore i lokalne vlasti.

Podsjećamo da je u okviru kampanje podržano 22 projekta mladih aktivista iz Tuzle, Lukavca, Kalesije, Živinica i Srebrenika, sa gotovo 30000 KM, obezbjeđenih od strane Fondacije tuzlanske zajednice, 19 biznisa i preko 300 individualnih donatora.

Na konferenciji  se očekuje prisustvo više od 120 mladih osoba iz 5 opština, uključujući  nosioce realizovanih projekata kao i predstavnike biznisa koji su podržali ovu kampanju. Ovo će ujedno biti prilika da mladi čuju motivirajući govore onih koji svakodnevno osiguravaju zaposlenje za veliki broj građana, kao i mladih aktivista koji svojim projektima nastoje poboljšati zajednicu u kojoj žive.

Konferencija ‘’Ja sam junak svoje zajednice’’ počinje u 11 sati i trajat će do 15 sati, a izjave za medije su predviđene u 10h i 45min.

Obzirom da se konferencija organizuje na Međunarodni dan volontera, ovo je prilika da zajedno vrednujemo volonterski rad i doprinos razvoju zajednice koji nesebično daju članovi Odbora Omladinskih banaka kao i nosioci projekata koji se realizuju uz podršku Omladinske banke.

Nadamo se da ćete biti u prilici ispratit ovaj događaj kojim promovišemo uspjehe mladih aktivista i važnost udruživanja podrške društveno odgovornih preduzeća i lokalnih donatora, sa podrškom Fondacije tuzlanske zajednice.

Omladinska banka Fondacije tuzlanske zajednice je program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste.

Ovaj program Fondacija je započela 2004 godine u Tuzli ,a svoje djelovanje na opštine Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice je proširila 2012 odnosno 2013 godine.

Samo u 2014 godini Fondacija je u okviru svog programa Omladinske banke, podržala projekte mladih ukupne vrijednosti više od 90000 KM, a pretpostavka je da će od ovih projekata indirektnu korist imati oko 16000 mladih osoba.

Na našoj facebook stranici možete pronaći fotografije, koje samo djelimično prezentuju tok uspješne kampanje Budi junak svoje zajednice.

Za dodatne informacije možete kontaktirati: Ismara Kutlovca,  061 234 222

opširnije >>

U “Potrazi za blagom” prikupljeno preko 10.000,00 KM za projekte mladih

Promotivni događaji, simbolično nazvani ''Potraga za blagom'', u Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Živinicama i Kalesiji, a koje smo organizovali kao drugi dio kampanje ''Budi junak svoje zajednice'', bili su više nego uspješni. Uz prikupljanje značajnih sredstava, ''potrage'' su promovisale pozitivne vrijednosti mladih aktivista, individualnih donatora i biznisa koji su se uključili u osnaživanje mladih i zajednice u kojoj žive, kaže Emir Bašić, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Uključivši 22 formalne i neformalne grupe mladih iz ovih 5 općina, zatim 19 biznisa sa 26 lokalnih poslovnica, te više od 300 individualnih donatora, Fondacija tuzlanske zajednice ostvarila je zacrtani cilj zajedničkog osnaživanja mladih i lokalne zajednice. Ujedno su u okviru ''Potrage za blago'' u svih pet gradova, prepoznate vrijednosti istinskih junaka zajednice, mladih aktivista i filantropa koji zaslužuju puno više pažnje od negativnih vijesti koje nas okružuju.

Sa 5.350,00 KM doniranih od strane biznisa i 5.180,00 KM od strane individualnih donatora, uz sredstva koja je obezbijedila Fondacija, 22 projektne ideje mladih biće podržane sa ukupnim iznosom od preko 30.000,00 KM.

Posebna vrijednost kampanje je veliki broj uključenih osoba, kako ih mi zovemo, istinskih junaka zajednice, a zbog kojih se ova kampanja i pokrenula. Samo u okviru pet ''Potraga za blagom'', učestvovalo je preko 300 mladih osoba, predstavnika biznisa i individualnih donatora, ističe Emir Bašić, i nastavlja, ova inovativna kampanja omogućila je mladim, ne samo finansijsku podršku, nego i priliku da upoznaju ljude iz biznisa, spremne da ulože u njihove ideje, spremne da prepoznaju i ohrabre njihove napore. Danas je teško biti junak, a ovi mladi aktivisti i filantropi su istinski junaci zajednice.

Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru svog programa Omladinska banka, od 2012 godine radi sa mladima u ovih 5 opština, a kampanju “Budi junak svoje zajednice”, su podržali i Vlada Tuzlanskog kantona, te općinske administracije Lukavca, Srebrenika, Kalesije i Živinica.

Biznisi koji su se uključili u ovu kampanju su: BINGO doo Tuzla , Sberbank BH d.d. Sarajevo, OMEGA doo Živinice, Advokatska kancelarija Amila Kunosić Ferizović, Drampek doo Tuzla, Cosmos Commerce d.o.o. Tuzla, ZH-ZOLA doo, Algoritam-injžinering doo, Aksemont doo Srebrenik, Ordagić doo Srebrenik, Auto škola USPON, Restoran Mama Mia, Fabrika cementa Lukavac dd, AMOX Treyd doo, ZUX-4 doo, A-3 promet doo, Lafat komerc d.o.o, U.R. ZDRAVLJAK “MISIR ČARŠIJA”, te preko 300 individualnih donatora, posebno Fahir Zukić-Butro iz Srebrenika. Iz Fondacije tuzlanske zajednice, još jednom se zahvaljuju svima koji su podržali kampanju i ohrabrili mlade na aktivizam, usavršavanje sebe i poboljšavanje uslova života u svojim zajednicama.

Kampanja će svoje finale imati 05.12.(Međunarodni dan mladih) u Tuzli, kada je planirana konferencija pod nazivom “Ja sam junak svoje zajednice”. Konferencija će biti još jedna prilika za prezentovanje uspješnih priča podržanih mladih aktivista, kao i filantropa koji su prepoznali vrijednost ulaganja u mlade.

Više zanimljivih fotografija sa događaja pogledajte na našoj facebook stranici.
opširnije >>

Poziv za medije

Mediji, budite naš gost! Fondacija tuzlanske zajednice poziva predstavnike medija da nam se pridruže na potpisivanju ugovora sa predstavnicima mjesnih zajednice iz Tuzle. Ugovori sa predstavnicima mjesnih zajednice iz opština Kalesija, Lukavac,Srebrenik i Živinice će biti potpisani naknadno. Građanima će biti dodjeljeno ukupno 134.909 KM za sanaciju šteta od poplava i klizišta iz istoimenog Programa.

Potpisivanje ugovora planirano je u četvrtak, 2. oktobra, u 14 sati u TC Dramar (Konferencijska sala na prvom spratu). Očekujemo vas.

Vaša Fondacije tuzlanske zajednice

opširnije >>

Fondacija obezbijedila 150.000,00 KM za sanacije šteta od poplava 

Kao odgovor na katastrofalnu štetu, prouzrokovanu poplavama i pokrenutim klizištima, nastalu na individualnim i društvenim infrastrukturnim objektima te privrednim i poljoprivrednim dobrima, Fondacija tuzlanske zajednice osigurala je finansijska sredstva koja će biti distribuirana kroz poseban program finansijske podrške. Ovaj program će biti realizovana u punoj saradnji sa općinskim administracijama- 5 općina Tuzlanskog kantona, a u kojima Fondacija tuzlanske zajednice djeluje. 

Fondacija tuzlanske zajednice je interventno djelovala odmah nakon elementarne nepogodne kako bi prikupila neophodne informacije te kreirala jasnu strategiju pružanja pomoći ugroženim porodicama te revitalizaciji individualnih, društvenih i privrednih objekata u najugroženijim područjima. Istovremeno, Fondacija je angažovala sve raspoložive resurse za prikupljanje finansijskih sredstava iz inostranstva i BiH kako bi došlo do mogućnosti realizacije posebnog programa podrške.

Program podrške za sanaciju šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima će biti realiziran na području 5 općina sa područja Tuzlanskog kantona (Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice) u kojima Fondacija realizuje svoje programe, a sve u partnerstvu sa lokalnim općinskim administracijama. Za namjene ovog programa finansijske podrške Fondacija je uz podršku donatora i partnera obezbijedila minimalno 150.000 KM.

Sve detalje o javnom pozivu, načinu i mogućnostima apliciranja na ova sredstva pročitajte u kategoriji Aplicirajte.

opširnije >>

Javni poziv: Stipendije za sportske talente iz Fonda "Vitalis"

Javni poziv za dodjelu stipendija sportskim talentima sa područja općine Tuzla

U cilju jačanja tuzlanskog sporta i zadržavanja mladih sportskih talenata, Fondacija tuzlanske zajednice će i ove godine iz Vitalis Fonda dodjeliti stipendije sportskim talentima sa područja općine Tuzla.

Poziv je završen!

Vitalis Fond je prvi privatni-tematski fond koji ima za cilj promociju zdravog načina življenja kroz bavljenje sportom. Vitalis Fond je pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovao, u ime svog preduzeća, vlasnik i direktor tvornice bezalkoholnih pića i voćnih sokova „BONY", g. Nermin Čolić.

Ko može aplicirati ?

Svi mladi sportski talenti, državljani Bosne i Hercegovine nastanjeni na području općine Tuzla, uzrasta od 15-19 godina (rođeni u periodu od 1995-1999) a koji su u protekle dvije godine pokazali izuzetno zalaganje i dobre rezultate u sportu kojim se bave, uz slijedeće napomene:

 • Da su sportski rezultati postignuti iz oblasti olimpijskih sportova
 • Da su sportski rezultati postignuti u okviru sportskih klubova sa područja općine Tuzla
 • Da su kandidati za stipendiju pored izuzetnog zalaganja i sportskih rezultata u protekle dvije godine pokazali zalaganje i zavidne rezultate u okviru svojih školskih obaveza

Stipendiranje u okviru VITALIS Fonda, za jednu osobu se vrši za period od minimalno 1 (jedne) školske godine do maksimalno 2 (dvije) školske godine.

Potrebni dokumneti :

 • Popunjen zahtjev za dodjelu stipendije u okivru kojeg kandidat/kinja treba da napiše motivaciono pismo, odnosno kratki esej na temu ''Tuzla grad sporta, moje zalaganje zaslužuje podršku''. 
 • Izjavu roditelja o saglasnosti za dostavljanje zahtjeva za dodjelu stipendije
 • Preporuku trenera za zalaganje u sportu i ostvarene rezultate u posljednje dvije godine
 • Pismene potvrde o ostvarenim sportskim rezultatima (ovjerene potvrde od kluba ili sportskog saveza)
 • Potvrdu CIPS-a o mjestu prebivališta
 • Potvrdu od škole o pohađanju i uspjehu kandidata u zadnja dva razreda (kopije svjedočanstva o uspjehu)

Popunjen zahtjev i dodatnu dokumentaciju potrebno je dostaviti poštom ili lično u prostorije Fondacije tuzlanske zajednice na adresi Fondacija tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, 75000 Tuzla, BiH.

Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 832 ili putem email-a: fondtz@fondacijatz.org.

Poziv je otvoren u periodu od 14. Jula do 11. Augusta 2014.

opširnije >>

Informacije o donacijama za saniranje šteta od poplava i klizišta 

Dragi donatori i prijatelji!  Hvala Vam na donacijama za sanaciju šteta od poplava i klizišta putem Fonda solidarnosti! 

Do 04.7.2014. više  pojedinaca iz zemlje i inostranstva je ukupno doniralo 19.600 KM putem on-line aplikacije, bankovnog računa i direktne donacije putem blagajne i donacijske kutije FTZ-a.  Dodatno, naši dugogodišnjih donatori i partneri i dalje sakupljaju sredstva za ove namjene, koja će nam doznačiti u skoroj budućnosti.

U proteklom periodu započeli smo distribuciju pomoći ugroženom stanovništvu.  Pregled distribuiranih donacija je dat u istom dokumentu. Dinamika distribucije pomoći će zavisiti od pristiglih donacija, a pojedinačne intervencije će, kao i dosada, biti koordinirana sa općinskim informativnim centirma i drugim organizacijama i institucijama koje se bave dodjelom pomoći u tuzlanskoj regiji.

Prema odluci Upravnog odbora, Fondacija tuzlanske zajednice će prikupljena sredstva za saniranje posljedica od poplave i klizišta distribuirati na području sjeveroistočne BiH, i to za sljedeće namjene:

 • kratkoročne male donacije za za socijalno ugrožene porodice koje su pogođene katastrofom
 • kratkoročne donacije porodicama za saniranje šteta na individualnim objektima
 • podrušku građanskim akcijama za kupovinu materijala i drugih potrepština za saniranje šteta od klizišta i poplave na individualnim objektima, društvenim domovima, školskim objektima i drugoj infrastrukturi.
 • druge namjene po želji konkretnog donatora.

Iskreno se nadamo da ćete nastaviti da nam pomažete u prikupljanju pomoći kroz naš Fond solidarnosti kako bi udruženim snagama mogli pomoći što više porodica u našoj regiji.

opširnije >>

Velika odgovornost je na svima nama 

Fondacija tuzlanske zajednice je uz sve građane pogođene poplavama. Podržavamo napore svih koji su angažovani za pomoć ovih dana, ali smo i svjesni da će potrebe tek biti ogromne i dugoročne. U skladu sa novonastalom situacijom i potrebom da se štete od poplava što prije ublaže i saniraju, Fondacija tuzlanske zajednice će svoje programe podrške prilagoditi i dobrim dijelom usmjeriti  u ove namjene:

Sredstva iz interventnog Fonda solidarnosti: u cijelosti biti usmjerena na ublažavanje posljedica od poplava i klizišta prema porodicama koje su najugroženije.  U prvih 5 dana nakon poplave (od 16 - 21. maja) prikupili smo 2700 KM, tako da trenutno u fondu raspolažemo sa 5300 KM.  Cilj nam je prikupiti 50.000 KM za potrebe intervencija sanacija od poplave.  S obzirom na svakodnevne pozive od prijatelja iz zemlje i inostranstva koji nam kažu da prikupljaju donacije sa željom da ga proslijede preko našeg Fonda solidarnosti, sigurni smo da ćemo postavljeni cilj od 50.000 KM brzo dostići i tim u narednom periodu pomoći najugroženijim.  Do sada je uz drugu podršku, iz ovog fonda na prve intervencije utrošeno 550 KM za nabavku vode, hrane, higijenskog materijala, čizama i rukavica za MZ Dokanj, Donja Obodnica i prijemni centar u Vatrogasnom domu Tuzla.

Dodatno apelujemo za pomoć u donacijama u interventni Fond solidarnosti  kako bi se ublažile posljedice poplava i pružila podrška porodicama koje je zadesila nesreća  Tuzlanskom kantonu.

Sredstva iz Fonda za aktivne zajednice: u ukupnom iznosu od minimalno 30.000 KM će dobrim djelom biti presumjerena takođe na saniranje posljedica od poplave i klizišta.  Naime, aktivne zajednice su pozvane na solidarnost i zajedničko provođenje akcija u naseljima koja su naviše pogođena. 

Sredstva iz Fonda za mlade: u ukupnom iznosu od minimalno 25.000 KM će takođe biti dijelom preusmjereno na mobiliziranje mladih i njihovo solidarno djelovanje kroz radne akcije za saniranje posljedica od poplava. 

Sredstva iz drugih Fondova u minimalnom iznosu od 12.000 KM će biti usmjerena na podršku udruženjima u TK koja se žele samoorganizovati i pomoći ugroženim porodicama i naseljima koje su najviše pogođene poplavom i klizištima. 

opširnije >>

Javni poziv: Podrška projektima aktivnih zajednica 

Kao odgovor na novonastalu kriznu situaciju u području naše regije, Fondacija tuzlanske zajednice je u dogovoru sa donatorima i partnerima prilagodila postojeći program podrške aktivnim zajednicama uvažavajući izuzetno tešku situaciju na terenu i novonastale prioritete.

Pozivamo naše članice Mreže aktivnih zajednica da predlože projekte i da mobiliziraju građane u akcije za saniranje i ublažavanje šteta nastale prirodnim nepogodama i preventivno djeluje kako bi se spriječila daljnja razaranja. Poziv je završen.

Novi rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15.6.2014.

opširnije >>

Produžen poziv za mlade Kalesije,Srebrenika,Lukavca i Živinica, za I aplikacioni krug OB-a 2014

Kao odgovor na novonastalu kriznu situaciju u području naše regije, Fondacija tuzlanske zajednice je u dogovoru sa donatorima i partnerima prilagodila postojeći program podrške Program podrške omladinskim projektima i inicijativama uvažavajući izuzetno tešku situaciju na terenu i novonastale prioritete.

Pozivamo omladinske organizacije i grupe da predlože projekte i da mobiliziraju građane u akcije za saniranje i ublažavanje šteta nastale prirodnim nepogodama i preventivno djeluje kako bi se spriječila daljnja razaranja. Poziv je zavaršen. 

Maksimalni iznos granta za projekte iznosi  800 KM. 

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga je otvoren do  01.07. 2014 godine

opširnije >>

Prvih 26 dana aktivnosti nakon poplava 

Od samog početak prirodne katastrofe, Fondacija tuzlanske zajednice nastojala je pružiti podršku ugroženim u mjeri u kojoj smo bili u mogućnosti. Sa ciljem transparentnosti i bolje informisanosti građana, prijatelja i donatora na ovom mjestu smo Vas izvještavali o dnevnim aktivnostima koje smo preduzimali od 19 maja do 10 juna. Obzirom na veliki broj aktivnosti, a u želji da što brže podijelimo što veći broj informacija, neke od aktivnosti i nisu spomenute. Ipak, kao uvijek odgovorni, nastojali smo ovim dnevnikom približiti tešku situaciju u kojoj su se našli naše komšije, prijatelji, naše lokalne zajednice kao i sve ono čime smo nastojali pomoći.  

Aktivirali smo naš Fond solidarnosti, distribuirali prve donacije, aktivno prikupljali i nastavili prikupljati sredstva kako bi bili u prilici pružiti podršku ugroženim, razgovarali sa građanima iz lokalnih zajednica, posjetili općinske administracije sa kojima radimo, prilagodili neke od naših programa aktuelnoj situaciji, nastojali i nastavili pružati podršku općinskoj administraciji u Tuzli i nastavili sa radom u zajednici... 


Više je nego jasno da će dugo vremena biti potrebno da saniranje šteta nastalih poplavama i klizištima. Fondacija nastavlja sa aktivnostima podrške i o tome ćemo vas svakako dodatno informisati...


Srijeda 02.06 do utorak 10.06  Udruženi nastavljamo dalje...

Uz stalne napore da prikupimo što više sredstava u Fond solidarnosti, kako bi pomogli ugroženim od poplava i klizišta i dalje nastojimo, obilascima i komunikacijom sa lokalnim zajednicama saznati što više informacija kako bi pomoć Fondacije bila što efikasnija i konkretnija. 

Kako smo već izvještavali, jedan dio manjih sredstava iz Fonda solidarnosti već je ranijih dana uručen najugroženijim, a ubrzo će biti podržano još nekoliko porodica. 

Dodatno smo se posvetili i svim našim redovnim programima vjerujući da će sve ono što radimo na osnaživanju zajednice biti od posebne važnosti u periodu koji slijedi. U protekloj sedmici smo imali i redovnu posjetu  Monike Kleck, savjetnice Freudenberg fondacije iz Njemačke, partnerske organizacije na našem projektu „Razvoj ugroženih naselja i osnaživanje mladih na području TK".  Zajedno smo obišli ciljane lokalne zajednice na području partnerskih općina Kalesija, Lukavac, Živinice i Srebrenik kao i općinske administracije. I ovu priliku smo iskoristili da u tim posjetama prikupimo  što više informacija o nastalim štetama,  te razmijenimo prijedloge koje nudi Fondacija tuzlanske zajednice u kontekstu saniranja šteta, analiza ostvarenih rezultata u prethodnom periodu i planovima za period 2015-2016 godina.

Organizovani su sastanci sa Hasanom Muratovićem, načelnikom općine Živinice, Sanelom Bulubašićem, načelnikom općine Srebrenik i  Zuhdijom Hrvatovićem, šefom službe za budžet i finansije općine Lukavac. Sve općinske administracije zbrajaju štete koje su, čini se, svakim danom sve veće. Na vrlo konstruktivnim sastancima dobili smo, kako informacije, tako i podršku da nastavimo sa našim aktivnostima.

Sa Monikom Kleck  smo posjetili i MZ Seona, MZ Priluk, MZ Vukovije, MZ Prokosovići i MZ Šerići. Razgovarali o realizaciji ranijih projektnih aktivnosti, te nastalim štetama i mogućnostima planiranja akcija kako bi se, u mjeri u kojoj je to moguće, štete sanirale. 

Fondacija nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima ali će i dalje biti aktivna u pronalascima svim mogućih rješenja za podršku žrtvama poplava i klizišta. 


Ponedeljak 02.06 do srijeda 4.06.

Naši volonteri i timovi i dalje su na terenu. U stalnoj smo komunikaciji sa lokalnim zajednicama, općinama, mjesnim savjetima, a nastojimo da koordiniramo neke od aktivnosti u sa drugim udruženjima kako bi pomoć bila što efikasnija. Volonteri i osoblje Fondacije, u saradnji sa Tuzlanskim operativno-komunikativnim centrom i Centrom za socijalni rad Tuzla, te savjetima mjesnih zajednica i u ova tri dana posjetili su i radili na popisu ugrožnih porodica i procjene šteta. Bilo smo u  Doknju-Crno blato, Slavinovićima, G.Lipnici, S. Lipnici, Planama. Iako naši resursi nisu veliki, nastojimo da u svakom momentu pružimo podršku koja će doprinijeti bržem i lakšem oporavku ugroženih.

U Mjesnoj zajednici Gornja Tuzla smo aktivirali i sredstva iz našeg Fonda solidarnosti. Odobrena su sredstva porodici B.R. u naselju Kovačica  u iznosu od 200,00KM. Novčanu donaciju u ismo iznosu dodijelili smo i porodici I.K. iz naselja Kuranovići.

Privremene novčane donacije namjenjene su socijalno ugroženim porodicama za ublažavanje posljedica od poplava i kupovinu osnovnih životnih namirnica.

Nastavljamo dalje...


Utorak 27.05 do petak 30.05  Kontinuirano pružamo podršku ugroženim

Zahvaljujući prvim donacijama iz Fonda solidarnosti, Fondacija nastavlja sa pružanjem skromne, ali konkretne pomoći ugroženim građanima. Volonteri i osoblje Fondacije, u saradnji sa Tuzlanskim operativno-komunikativnim centrom i Centrom za socijalni rad Tuzla, te savjetima mjesnih zajednica, pomažu u popisu ugroženih porodica i procjeni potreba ugroženog stanovništva na području općine Tuzla. Prikupljeni podaci će nam svima pomoći u boljem i efikasnijem  planiranju konkretne podrške ugroženim porodicama i sanaciji nastalih šteta. U utorak, 27.5. posjetili smo  društveni dom Dragunja u kome je privremeno smješteno 3 porodice čija je zajednička kuća ugrožena klizištem.  Od ukupno 10 osoba, četvero je djece, kojima je FTZ iz Fonda solidarnosti obezbjedila šporet, frižider i grijalicu.  

Tokom posjete smo saznali da je klizište ugrozilo 5 kuća u Donjoj Dragunji, gdje je klizište odnijelo 4 bunara pitke vode i gdje se najlonima nastoji spriječiti dalje klizanje terena.  Geolozi su savjetovali iseljavanje i ovih kuća, pri čemu porodice na vlastiti rizik žele ostati u svojim kućama kako bi pokušali dodatno osigurati okolno zemljište od daljeg urušavanja.  Iz Fonda solidarnosti se nije moglo pomoći ovim porodicama jer se radi o većim intervencijama na sanaciji tla. .

I u MZ Mihatovići u Tuzli smo se uvjerili u velike štete prouzrokovane popplavom. Naime, dio usjeva koji su se nalazili u blizini Mramornog potoka su poplavljeni i uništeni.  Nekim porodicama je to bio jedini izvor prihoda, kao u slučaju porodice M.K.  Iz Fonda solidarnosti je odobrena pomoć od 200 KM ovoj porodici za osiguranje osnovnih životnih namirnica.  


U srijedu, 28.5. posjetili smo Gornju Tuzlu, te sa našim aktivistima obišli naselja Kuranovići i Kovačica. Ova povratnička naselja su također pretrpjela veliku štetu od poplava i klizišta a Fondacija će i u ovom slučaju aktivirati dio sredstava iz Fonda solidarnosti radi sanacije uništenog bunara i obezbjeđivanje pitke vode za 25 kuća u ovim naseljima.   Isti dan je u MZ Centar u Tuzli dostavljeno 50 kanistera vode.

Nastvaljamo redovnu komunikaciju sa općinama/pštinama Tuzlanskog kantona u cilju koordiniranja aktivnosti oko pružanja pomoći ugroženim naseljima.  Iako su sredstva u Fondu solidarnosti još uvijek simbolična, nastojaćemo da naša podrška i pomoć bude efikasna i konkretna. Više o distribuiranim sredstvima možete pronaći u našem redovnom izvještaju o donacijama. 


Četvrtak 22.05. do utorak 27.05.

Tim FTZ ovi Fondacije u ovom periodu nastavili su kontinuirano sa komunikacijom, posjetama i pružanjem podrške građanima i lokalnim zajednicama tuzlanske regije. Obišli smo ineke od opština, nastavili sa komunikacijom i obilascima lokalnih zajednica, jedna od timova posjetio je i prihvatilište u Dubravama, a posjetili smo i Maglaj.  

Organizacija za mlade Osmijeh za Osmijeh, nastala iz programa Fondacije, na Dubravama je svaki dan i nastoji svojom podrškom olakšati boravak djeci koja se nalaze u ovom prihvatilištu.

U ovom periodu kontinuirano prikupljamo sredstava u naš Fond solidarnosti, te smo u stalnom kontaktu sa našim donatorima , partnerima i prijateljima Fondacije. Štete u tuzlanskoj regiji se još uvijek se  zbrajaju ali je više nego jasno da će pomoć ugorženima biti još dugo potrebana. Zahvaljujemo se svima koji su do  sada donirali u Fond solidarnosti,  a pozivamo i ostale koji su u mogućnosti da učine isto.

Kako smo već ranije naveli, sva prikupljena sredstva u Fondu solidarnosti pri Fondaciiji tuzlanske zajednice će biti u potpunosti usmjerena na podršku porodicama čije su kuće poplavljene, uništene ili su oštećene klizanjem tla.Prošle sedmice, FTZ je svoje ljudske i materijalne resurse stavila na raspolaganje kriznom štabu civilne zaštite Općine Tuzla.Animirali smo volontere da pomognu u registraciji porodica ugroženih kizištima i poplavom, što će nam svima dati jasniju sliku o stvarnim potrebama za podrškom .


Srijeda 21.05. Mreža aktivnih zajednica: Aktivna i solidarna

Nastavljući sa aktivnostima, a u cilju pružanja pomoći,  te  formulisanja akcionih planova i buduće podrške lokalnim zajednicama, naši timovi su danas posjetili i neke od općina sa kojima Fondacija sarađuje.

Srebrenik : Prema dosadašnjim informacijama u  općini je 250 objekata potopljeno, 15 objekata iseljeno, a najteže su pogođene zajednice Tinja Donja, Tinja Gornja, Potpeć i Špionica. U opštini je pozdravljena inicijativa Fondacije da se podrška aktivnim zajednicama prilagodi stanju na terenu, te je predloženo povezivanje naših naselja u Srebreniku sa naseljima ugroženim poplavama.  

Seona – omladinski centar U  razgovoru sa  našim aktivnistima saznajemo da su u Seoni dvije kuće ugrožene(iseljena porodica smještena u jednu praznu kuću). Mladi Seone su se organizovali, a  učestvovali su i u akciji izgradnje nasipa na Orašju sa grupom iz Srebrenika. Prikupljala se pomoć  za mještane poplavljenih područja, a planira se i još akcija jer stanovnici žele da pomognu.  Aktivisti se u potpunosti  slažu sa inicijativom izmjene poziva AZ  i pružit će svu dodatnu podršku..  područja ADA u mjestu Babunovićima u koje su akteri  prošle godine uredili, sada je potpuno poplavljeno. Puno je posla pred nama.

Živinice :  U općini za sad raspolažu sa nezvaničnim informacijama koje govore o: 4  potopljene kuće, 621 ugroženom objekatu  i iseljenim porodicama, 27 aktiviranih klizišta, a  3200 Ha zemljišta je poplavljeno.Gradski i prigradski vodovodi su oštećeni i jedino je voda iz Toplica odgovarajuće kvalitete.

[Živinice] Situacija je najteža u živiničkim naseljima Podgajevi, Đurđevik, Litve, Oskova i Centar, te se svi slažu sa našom inicjativom  da se poziv AZ proširi i na te zajednice.

U općini Kalesija je na odobravanje naišla inicijativu o planu za preusmjeravanje sredstava iz Fonda AZ i  Fonda za mlade za sanaciju poplavom ugroženih područja općine Kalesija.

Saznali smo da je 610 ljudi izmjesteno, a da je 545 objekata ugroženo ili srušeno.

Općinska Komisija obilazi teren te geolozi treba da odrede u koje kuće ce se može vratiti. Prema njihovim inforamcijama najugroženije MZ su: MZ Hrasno (Horozovi, Paraći i Lešovine )- Mz Seljublje, Mz Kikači (Kundakovići, Avdibašići), MZ G. Petrovice (Bačići, Ibralići), a najpotrebnija će biti pomoć u sanaciji i izgradnji kuća.

U svim općinama i lokalnim zajednicama koje obilazimo i kontaktiramo svi nastoje dodatno pomoći najugroženijim. Svi su solidarni i aktivni  ali i svjesni da će se tako morati i nastaviti.  Predstoji nam puno zajedničkog truda i rada kako bi se sanirale štete i nastavio normalan život.


Utorak 20.5.2014. 

U koordinaciji sa Crvenim križom /krstom i Mjesnim zajednicama  distribuirali smo pakete vode, hrane i higijenskih artikala u naselja Par selo Orašje, Požarnica, Dragunja i Mramor, a u naselju Rasovac i nešto alata.

Stanovnici se samoorganizuju na akcijama čišćenja, ali je neophodna pomoć mehanizaciji.

Kao i svih ovih dana građani su solidarni, organizuju smještaje za svoje komšije, distribuciju vode i hrane i nastoje sanirati sve što je u njihovoj moći.

I u Čanićima su mještani uspjeli samostalno organizirati u čišćenju koje je klizište velikim dijelom onesposobilo. Istakli su da je i njima neophodna pomoć mašina, a posebno kako bi osposobili dio puta koji vodi u zaseok do kojeg se trenutno može proći samo pješke.

U Gornjoj Lipnici je situacija je bila jako složena.Građani su uspjeli da osposobe put u zaseoku Trstje koji je bio potpuno odsječen zbog klizišta. Nekoliko stambenih objekata je direktno ugroženo klizištem u zaseocima Tisovac i Čane. Mještani se organiziraju da bi spriječili nastajanje šteta katastrofalnih razmjera.

U Rasovcu i Požarnici je pokrenut veliki broj klizišta. Nekoliko porodica je iseljeno, a u opasnosti je više kuća. I u ovim naseljima se očekuje podrška mehanizacije.

Građani rade sve što je u njihovoj moći. Solidarni i hrabri kao i svih ovih dana. Ipak sigurno je, da predstoji još puno posla u organizovanju, procjeni i saniranju šteta.


Ponedeljak 19.5.2014. 

Dokanj: Veliki broj stanovnika iz naselja Crnog Blata je ugroženo klizištima koja su se pokrenula na teritoriji cijelog naselja. Oko 40 porodica je preko noći izmješteno u prostorije OŠ Dokanj ili kod prijatelja i porodice.

Donja Obodnica: Cjelokupno naselje je ugroženo klizištima i put do Brežaka je odsječen. Građani su samoorganizovani i rade na čišćenju puteva i kopanju kanala oko ugroženih kuća. Naš tim je dovezao nešto hrane, vode i higijenskih potrepština, te gumene čizme i rukavice za aktiviste koji rade na čišćenju puta.

Put prema Groblju i dio naselja Čanićije odsječen zbog 50-ak pokrenutih klizišta. Član savjeta MZ procjenjuje da je 5 porušenih objekata. Mještani

su se organizovali i ručno očistili dio puta, ali da bi se put prosjekao neophodna je mehanizacija i posipni materijal. U Grabovici se mještani organizuju i već rade na saniranju mnogobrojnih klizišta u naseljima. Lovačka sekcija je došla da pomogne sa 20ak lovaca. Iako i na području Mramora ima ugroženih dijelova naselja, stanovnici Mramora su dobro organizovani i solidarani. U ovom je naselju smješteno 5 porodica iz ugroženijih dijelova BiH.

U Dragunji je jedna porodica iseljena zbog klizišta, a 14-15 kuća je ugroženo .

U Prokosovićima, Vukovijama, Šerićima, Priluku, Seoni su organizovane akcije sakupljanja pomoći za mještane ugroženih naselja i komšije u neposrednoj opasnosti. U kontaktima sa našim aktivistima iz Mreže aktivnih zajednica saznajemo da su građani dobro organizovani i da su usprkos teškoj situaciji u proteklim danima organizovali akcije čišćenja, podjelu pomoći i smještaj porodica čije su kuće srušene ili nisu bezbjedne.

opširnije >>

Donirajte za saniranje posljedica od poplava i klizišta u TK 

Fondacija tuzlanske zajednice će sredstva iz svog interventnog Fonda solidarnosti usmjeriti na ublažavanje posljedice od poplava prema porodicama koje su najugroženije u TK i šire. Lokalno stanovništvo i službe spašavanja čine ogromne napore da se posljedice ublaže, ali će trebati još dosta sredstava da se nastala šteta djelimično sanira.

Svi koji žele uplatiti sredstva na ime Fonda solidarnosti – za saniranje posljedica od poplava  mogu to učiniti na sljedeće načine:

 • putem blagajne FTZ (Pozorišna 13, Tuzla)
 • putem donacijske kutije u Dramar centru u Slavinovići u Tuzli
 • uplate iz BiH na BAM račun kod NLB Banke Tuzla BiH broj 1321002009889187
 • uplate iz inostranstva na EURO račun ProCredit Bank BiH dd Sarajevo broj BA 39 194 – 104 11082012-81 (IBAN); SWIFT: MEBBBA 22 * sve donacije usmjerene za ovu svrhu oslobođene su bankarske provizije od strane ProCredit Banke.
 • putem on-line doniranja preko sljedećeg linka https://www.ammado.com/nonprofit/fondacijatz
opširnije >>

Dodjeljena sredstva iz Fonda Volim Tuzlu 

U srijedu, 23.04.2014 u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice, potpisani su ugovori o realizaciji 7 projekata podržanih u okviru Fonda Volim Tuzlu. Aplikantima su potpisom ugovora o realizaciji odobrena sredstva sa kojima će, uz vlastito učešće, realizovati uspješno napisane projekte.

U prvom aplikacionom krugu za podršku iz Fonda Volim Tuzlu, pristiglo je čak 22 projektne aplikacije te je, obzirom na ograničena sredstva, Komisija za dodjelu grantova imala zahtjevan posao prilikom odluke o sufinansiranju projekata.

Za podržane projekte, ukupno odobereni iznos od strane Fondacije tuzlanske zajednice iznosi 6900 KM, dok je ukupno vlastito učešće aplikanata u realizaciji projekata 14 230 KM

Još jednom čestitamo svi aplikantima, vjerujući da će implementacijom ovih projekata nastaviti da zajedno sa nama osnažuju zajednicu.

Sve aplikante čiji projekte nismo bili u mogućnosti podržati u ovom krugu, ohrabrujemo da nastave sa daljim radom i aktivnostima, a za sve dodatne informacije i savjete još jednom ih pozivamo da nas slobodno kontaktiraju ili posjete.

Podržani projekti:


DODATI TABELU IZ ČLANKA sa stranice ftz

opširnije >>

Dodjeljena sredstva iz Fonda Volim Tuzlu 

U srijedu, 23.04.2014 u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice, potpisani su ugovori o realizaciji 7 projekata podržanih u okviru Fonda Volim Tuzlu. Aplikantima su potpisom ugovora o realizaciji odobrena sredstva sa kojima će, uz vlastito učešće, realizovati uspješno napisane projekte.

U prvom aplikacionom krugu za podršku iz Fonda Volim Tuzlu, pristiglo je čak 22 projektne aplikacije te je, obzirom na ograničena sredstva, Komisija za dodjelu grantova imala zahtjevan posao prilikom odluke o sufinansiranju projekata.

Za podržane projekte, ukupno odobereni iznos od strane Fondacije tuzlanske zajednice iznosi 6900 KM, dok je ukupno vlastito učešće aplikanata u realizaciji projekata 14 230 KM

Još jednom čestitamo svi aplikantima, vjerujući da će implementacijom ovih projekata nastaviti da zajedno sa nama osnažuju zajednicu.

Sve aplikante čiji projekte nismo bili u mogućnosti podržati u ovom krugu, ohrabrujemo da nastave sa daljim radom i aktivnostima, a za sve dodatne informacije i savjete još jednom ih pozivamo da nas slobodno kontaktiraju ili posjete.

Podržani projekti:


DODATI TABELU IZ ČLANKA sa stranice ftz

opširnije >>

Javni poziv za mlade: Stvarni život, stvarne promjene, stvarni novac. Apliciraj! 

Fondacija tuzlanske zajednice obavještava sve zainteresovane mlade sa područja općine Tuzla koji imaju ideje i žele praviti pozitivne promjene u svojoj zajednici da mogu aplicirati na I krug Programa podrške idejama mladih-Omladinsku banku Tuzla. 

Vaše ideje trebaju biti usmjerene ka poboljšanju društvenog života i položaja mladih u općini Tuzla. Podržavamo inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja mladih u Tuzli. U 2014 godini prednost će se dati kreativnim projektima koji će unaprijediti kulturno-društveni i sportski život mladih u Tuzli, podstaknuti poduzetnički duh i kreativno stvaralaštvo. Poziv je završen.

Poziv je otvoren od 17 . marta do 20. aprila 2014 godine a maksimalni iznos granta za projekte koje podržavamo 1000KM.

Sve detalje pozivu, uslovima i kriterijima podrške i dodatne informacije pogledajte na Poziv za mlade Tuzle a možete se dealjnije informisati na broj telefona 035 362 832 ili direktno u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13.

Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice koji pruža podršku idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste.

„Mi podstičemo mlade ljude da čine pozitivne promjene u svojim životima i svojoj zajednici"

opširnije >>

Aplicirajte u okviru Fonda Volim Tuzlu 

Program podrške razvoju zajednice podstiče građanski aktivizam i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice. U okviru ovog programa Fond Volim Tuzlu usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i institucija sa područja općine Tuzla. 

Maksimalni iznos granta je 2000 KM.

Poziv je otvoren tokom cijele godine a nezavisna Komisija razmatra primljene aplikacije tri puta godišnje (april, juli, decembar)

Rok za podnošenje prijedloga projekata za prvi krog je 31.mart 2014 godine

Molimo Vas da se detaljno informišite na linku: Program podrške građanskim projektima i inicijativama Fond Volim Tuzlu

opširnije >>

Javni poziv za prijem novih članica

Fondacija tuzlanske zajednice otvara poziv za prijem novih članica u Mrežu aktivnih zajednica Tuzla. Poziv je otvoren za sve zajednice s područja Općine Tuzla koje mogu uspostaviti partnerstvo između Savjeta mjesne zajednice, organizacija, udruženja i škole koje egzistiraju na tom području i koje žele da doprinesu razvoju svoje zajednice s ciljem osnaživanja građana kako bi postali aktivni sudionici razvoja zajednice i nosioci pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici.

Poziv je otvoren od 30.januara do 15. februara 2014 godine.

Zajednice koje se prijave na poziv proći će kroz obaveznu edukaciju o organiziranju zajednice koja podrazumjeva proces procjene zajednice i izrade akcionog plana zajednice. Procjena zajednice je prilika da se mapiraju resursi, identificiraju saveznici, potencionalni donatori i aktivisti. Građanin koji prepozna problem u zajednici u kojoj živi i predlaže akciju, treba da doprinese i rješavanju tog problema. Prvi trening modela organiziranja zajednice održat će se u subotu 22.februara 2014 godine.

Prijavite se ukoliko ste motivirani, voljni za saradnju i sposobni da učestujete i poboljšate razvoj svoje Lokalne zajednice te izgradite svoj tim aktivista – aktera u zajednici. Želimo stvoriti jaku mrežu organizatora zajednice, koji će kontinuirano raditi na motiviranju građana/ki za aktivno uključivanje u razvoj zajednice.

Prijave možete slati na slijedeću e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org, a sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 362 831 svakim radnim danom od 8 do 16h.

opširnije >>

Dodijeljene stipendije u okviru Vitalis fonda

Fondacija tuzlanske zajednice je 08.01.2014 godine dodijelila prve stipendije iz Vitalis fonda. Stipendije za školsku 2013/14 godinu sa ukupnim iznosima od po 900 KM dodijeljene su mladim sportistima iz Tuzle: Aniti Perko 16 godina(KK Jedinstvo BH Telecom), Melisi Hasanbašić 17 godina (AK Sloboda Tehnograd ) i Mahiru Kurtalić 18 godina(AK Sloboda Tehnograd).

Iz Fondacije očekuju da će jednogodišnja stipendija za troje mladih talenata biti motiv za još bolje rezultate kako u sportu tako i u njihovim školskim obavezama i drugim planova.

Vitalis Fond pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovao je, u ime svog preduzeća, vlasnik i direktor tvornice bezalkoholnih pića i voćnih sokova Bony iz Tuzle, gospodin Nermin Čolić. Vitalis fond je tematski fond koji ima za cilj promociju zdravog načina življenja kroz bavljenje sportom. U cilju zadržavanja i podrške mladim sportskih talenata, iz ovog fonda će se posredstvom Fondacije tuzlanske zajednice i u naredne dvije godine dodijeliti stipendije sportskim talentima u općini Tuzla.

Za narednu godinu javni poziv će ponovo biti raspisan početkom juna 2014 godine.

Osnovni kriteriji za dodjelu stipedija su pored sportskih uspjeha bili i uspjesi u školi, preporuke njihovih trenera, uslovi u kojima treniraju kao i dosadašnja podrška i materijalna situacija mladih sportista.

Iz Fondacije tuzlanske zajednice i tvornice Bony se nadaju da će ova skromna, ali za mlade sportiste značajna sredstva, potaknuti i druge da više ulažu u tuzlanski sport i sve druge talentovane Tuzlanke i Tuzlake.

opširnije >>

Udruženi možemo više: 1 posto za našu zajednicu 

Kada bi svako u Tuzlanskom kantonu darivao samo 1% od svog godišnjeg prihoda, posredstvom Fondacije tuzlanske zajednice mogli bismo svake godine uložiti preko 7 miliona u naše lokalne projekte i naše neprofitne organizacije, jedna je od poruka kojom nastojimo dodatno animirati građane i građanke da nam se pridruže u razvijanju aktivnije, perspektivnije i zdravije zajednice.

Postignuti rezultati Fondacije, u deceniji mudrog ulaganja u zajednicu, potvrda su dobrog rada s ciljem da se unaprijede uslovi života, osnaži položaj mladih,omogući prilika za cjeloživotno učenje kao i pruži podrška svim inicijativama koje njeguju pozitivne vrijednosti.

Deset godina konkretnih projekata sa stvarnim rezultatima, Fondacija je realizovala u saradnji sa aktivistima, volonterima i filantropima, koji zajedno grade bolju budućnost za sve generacije. Nastojimo da približimo kulturu darivanja i filatropiju građanima u našoj zajednici, te da na inovativan način darivanje pretvorimo u alat za razvoj zajednice, kaže Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Transparentnost i stalno informisanje donatora i javnosti o distribuiranim sredstvima posebno su važan segment rada Fondacije tuzlanske zajednice.  Savjesnim rukovanjem donacijama, u proteklih deset godina, Fondacija je stekla povjerenje partnera, prijatelja, volontera i donatora.

O tome posebno vodimo računa. Mi osiguravamo uslove da svaka donacija dospije u prave ruke i da dobre namjere donatora dobiju zasluženo poštovanje i povjerenje javnosti! Svi uposlenici Fondacije stoje iza toga, a znam da će to potvrditi i svi naši donatori i partneri, kaže Jasna Jašarević, i nastavlja, u uslovima u kojima se danas nalazi bh društvo nije lako biti filantrop. Ipak, kažu da svaka osoba samostalno njeguje čovjekoljublje i na neki način nosi osjećaj darivanja iz svoje kuće. Na nama je da omogućimo dugoročne efekte donacija usmjerenih u razvoj zajednice. Da svaku donaciju, ma kolika bila, povežemo sa drugim donacijama za dobrobit zajednice i da tako napravimo stvarne i pozitivne promjene u društvu.

Svi građani tuzlanske zajednice, pojedinci i preduzeća mogu darivati svojoj zajednici i doprinijeti poboljšanju uslova življenja. O načinima dobrovoljnog darivanja, udruženog uticaja na razvoj društva saznajte više na www.fondacijatz.org, ili u prostorijama pozitivne energije u ulici Pozorišna 13 u Tuzli.

Darujete zajednici, darovali ste sebi!

opširnije >>

Odobreno 7073,00KM za građanske i školske projekte 

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu i Fonda za otvorene škole u III aplikacionom krugu Programa podrške građanskim i školskim inicijativama odobrile su finansijsku podršku za 9 projekata (3 školska i 6 građasnkih) u ukupnom iznosu od 7073,00KM.

Komisije su zasjedale 10. i 12. septembra te odobrile sljedeće projekte:

Podržani projekti III aplikacioni krug, Fond za otvorene škole:


TREBA DODATI TABELARNI PRIKAZ IZ ČLANKA SA FTZ

opširnije >>

Podržani projekti mladih-Omladinska banka Tuzla

Omladinska banka Tuzla, program Fondacije tuzlanske zajednice, u srijedu 9.5.2012. godine potpisala je ugovor sa sedam aktivnih grupa i udruženja za finansiranje projekata koji će doprinijeti poboljšanju uslova življenja mladih u Tuzli.

Podržane su četiri formalne i tri neformalne grupe mladih:

 1. Udruga mladih Par Selo, Dubrave - Projekat: "Nogomet bez granica"
 2. Regnum Animalia - Projekat "Zaštitimo prirodna bogatstva"
 3. NG Mladi Mandići - Projekat "Svi za meraju"
 4. HŠKD Dokanj - Projekat "Nogometno, travnato, igralište u Doknju"
 5. NG Pozitivni zastupnici dječijih prava - Projekat : Svako dijete ima pravo na igru i odmor"
 6. NG Omladinski klub - Projekat: Mjesto dječije radosti
 7. OSKU Brgule - Projekat" Mladi za mlade"

"Projekat "Nogomet bez granica" puno znači kako za omladinu, tako i za druge koji čine našu zajednicu. Mi nastojimo na taj način jednostavno napraviti nogomet bez granica, s obzirom da nas ima dosta koji koristimo igralište. Uređenjem igrališta otvorit će se mogućnosti za nove ideje mladih i nova kulturna, društvena dešavanja koji će dobiti novi značaj i važnost u našoj zajednici" istakao je Željko Tomić, Udruga mladih Par Selo, Dubrave

Omladinska banka Tuzla, poziva mlade da i dalje predlažu svoje ideje i konkretne inicijative kako bismo zajedno napravili značajne promjene u zajednici.

opširnije >>

Pružena podrška ugroženim građanima 

Fondacija tuzlanske zajednice putem Fonda solidarnosti pružila je pomoć 61 porodici koje je zadesila nedaća uslijed stanja prirodne nesreće zbog obilnih snježnih padavina i izuzetno niskih temperatura (proglašeno 4.februara).

U prvom krugu distribuirana su sredstva za podršku ugroženim porodicama od 2616,00KM za nabavku paketa sa prehrambenim namirnicama, nabavku ogreva i pećica. Sredstva su prikupljena zahvaljući humanosti i solidarnosti građana Tuzle i predstavnicima Sindikata BH Telecoma, koji su pružili pomoć za dvije porodice. Sa ciljem sistemskog pristupa i pružanja pomoći građanima koji nisu pokriveni postojećim programom zaštite, Fondacija je ostvarila saradnju sa Štabom Civilne zaštite, mjesnim zajednicama i Centrom za socijalni rad. Ostvarena saradnja ogledala se u konsultacijama i usaglašavanju oblika pomoći kako ne bi došlo do preklapanja u aktivnostima. Distribucija sredstava ostvarila je direktan efekat, putem podrške porodicama, ali su indirektno doprinijeli ostvarivanju ciljeva i ideje Fonda solidarnosti.

Fondacija tuzlanske zajednice savjesno rukuje svim donacijama i redovno informiše javnost i odgovara na stvarne potrebe građana Tuzle. 
opširnije >>

Apel građanima

Fondacija tuzlanske zajednice poziva građane da uvećaju sredstva u interventni Fond solidarnosti koja će biti usmjerena za pomoć porodicama koje je zadesila nedaća usljed snježnih padavina i niskih temperatura.

Trenutna sredstva u Fondu iznose 2000KM i bit će distribuirana u saradnji i kordinaciji sa Štabom Civilne zaštite i Centrom za socijalni rad Tuzla. S obzirom da je velika lista porodica kojima je pomoć potrebna za kupovinu ogrjeva, pećica, saniranje krovova i drugih iznenadnih situacija uzrokovanih ovom prirodnom nepogodom, svako ulaganje u Fond je dobrodošlo.

Vaša donacija olakšat će život našim sugrađanima i usrećiti one kojima je pomoć najpotrebnija.

Svi koji žele dati svoj prilog u Fond solidarnosti mogu to učiniti putem bankovnog računa u NLB Tuzlanska banka Tuzla br. 133 100 2009889187 ili na blagajnu u uredu Fondacije tuzlanske zajednice (ul.Matije Gupca br.13).
opširnije >>
Najnovije
Arhiva
2017
2016
2015