OGLAS ZA POSAO

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje oglas za sljedeći posao:

 1. Asistent/ica na projektu

Period zapošljavanja: Ugovor o radu na određeno vrijeme za period januar 2019 – decembar 2019. uz probni rad od 3 mjeseca, te mogućnost produženja ugovora do decembra 2021.

Opis posla:

Asistent/ica na projektu ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica  u TK˝ odgovoran je za realizaciju aktivnosti unutar projekta koje se tiču provedbe modela organiziranja zajednice u minimum 15 rubnih zajednica sa područja TK koje su članice Mreže aktivnih zajednica[1], što podrazumjeva  i aktivnosti usmjerene na podršku funkcionisanju i unapređenje rada ove Mreže.

Asistent/ica na projektu će preuzeti odgovornosti Sekretara Mreže, što podrazumjeva koordiniranje aktivnostima Mreže u svrhu podrške njenim članicama na provedbi modela organiziranja; implementira i prati proces organiziranja zajednice, sarađuje sa aktivistima na terenu, organizuje studijske posjete, forume, konferencije na temu građanskog organizovanja, priprema izvještaje o izvršavanju projekata, planova i programa rada;

Glavne odgovornosti asistenta/ice na projektu:

 • Podrška zajednicama članicama na provedbi modela organiziranja zajednice (podrška pri izradi analize zajednice, izradi akcionog plana, podrška u formiranju lokalnih grupa za razvoj i  implementacije akcionog plana, monitoring i evaluacija akcionog plana).
 • Koordiniranje aktivnostima Mreže, njenih radnih grupa i volontera, što podrazumjeva koordinaciju volonterskih timova Mreže (lokalne grupe za razvoj, koordinacioni odbor i tim mentora).
 • Kontinuirana podrška i praćenje realizacije aktivnosti lokalnih grupa, analiza potreba zajednice, te drugih aktivnosti usmjerenih na podršku korisnicima iz ciljanih zajednica  (sastanci, treninzi, radionice, forumi, studijske posjete, konferencije i sl.) 
 • Promovisanje/predstavljanje projekta i značaja uključivanja građana u rješavanje problema lokalne zajednice u javnosti i potencijalnim parnterima;
 • Motivisanje i animiranje građana, a posebno mladih za uključivanje u programske aktivnosti i volonterske projekte za dobrobit zajednice.
 • Kontinuirano ažuriranje i održavanje programske dokumentacije, planova i izvještaja.
 • Redovno izvještavanje menadžmenta, donatora, korisnika i javnosti o realizaciji i napretku projektnih aktivnosti.

 

Potrebne kvalifikacije

 • Minimalno SSS
 • Najmanje jedna godina radnog iskustva u radu na realizaciji sličnih projekata u sličnim organizacijama civilnog društva. Iskustvo u  realizaciji  projekata koji su promovisali demokratiju, aktivno građanstvo i građansko uključivanje predstavlja prednost.
 • Iskustvo u organizovanju i implementaciji događaja (treninzi, konferencije, studijske posjete, treninzi  i sl).
 • Poznavanje rada, djelovanja i nadležnosti mjesnih samouoprava (zajednica).
 • Odlično poznavanje rada na računaru (Micrsoft Office).
 • Dobro poznavanje engleskog jezika.
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
 • Dobre administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti.
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje.

 

Potrebne vještine:

 • Izražene socijalno-društvene i komunikacijske sposobnosti, te vještine motivacije drugih.
 • Izražene organizacione vještine i sposobnosti  rada u timu.
 • Sposobnost da se radi fleksibilno i na više poslova istovremeno.
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu.
 • Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.
 • Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima.

 

Radno vrijeme: 40h sedmično, po potrebi vikendom i u popodnevnim satima zbog rada sa na terenu sa aktivistima i službenih putovanja.

 

Radno okruženje: afirmativno radno okruženje koje podstiče timski rad i lični razvoj uposlenika/ice.     

 

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 31.12.2018 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju u sedmici od 07.01.2019. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima/kinjama, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju. 

 

 

[1] Mreža aktivnih zajednica TK je samostalno registrirana organizacija koja radi na promociji demokratije i aktivnog građanstva, osnovane 2014. kroz I fazu navedenog projekta Fondacije tuzlanske zajednice

opširnije >>

Započela gradnja objekta društvenog centra na Kiseljaku

Tuzlansko naselje Kiseljak dobiće novi objekat društvenog centra koji će biti namjenjen  unapređenju društvenog života i provedbi edukativnih aktivnosti u ovoj zajednici. 

Naime, 31. oktobra 2018. godine, započela je izgradnja objekta Društvenog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2,  prizemlje i sprat, biće izgrađen na mjestu starog Matičnog ureda na adresi Ulica Prvog maja do br. 28, Kiseljak, Grad Tuzla. Objekat će imati namjenu društvenog centra, u kojem će  biti smještene kancelarije Mjesne zajednice Kiseljak i Matičnog ureda,  kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice, te prostorije za rad aktivnih udruženja na Kiseljaku, cafe za zajednicu, biblioteka, kao i  sale za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici.

Centar je projektovan kao objekat koji će ostvariti uštede energije i tako postići visoku energetsku efikasnost, a biće prilagođen i potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift).  Ispred objekta je predviđen prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.  

Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku donatora Freudenberg fondacije i Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Njemačke. Također, bitno je istaći da realizacija projekta ne bi bila moguća bez partnerske saradnje i podrške Gradske uprave Tuzla. Naime, Grad Tuzla je osigurao adekvatnu lokaciju, odnosno zemljište za izgradnju predmetnog objekta, zatim, pokrenuo i vodio postupke, te preuzeo sve troškove vezane za pribavljanje potrebnih dozvola za izgradnju istog, kao i troškove vezane za pribavljanje dozvola za priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, te će po izgradnji objekta Fondaciji tuzlanske zajednice i njenim partnerima obezbijediti korištenje edukativno-društvenog dijela objekta na period od 30 godina, uz mogućnost produženja. 

Gradnja objekta se realizira u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice na Kiseljaku, u periodu od januara 2018. do 2020. godine.  U okviru ovog projekta, pored gradnje društvenog centra, biće realizovano čitav niz drugih aktivnosti i projekata u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Kiseljaka, Savjetom MZ i različitim građanskim udruženjima i grupama koje aktivno djeluju na Kiseljaku.  Sve aktivnosti imaju za cilj poboljšanje uslova življenja u ovom naselju za sve kategorije stanovništva, a posebno za djecu, mlade, Rome i žene. 

Izgradnja objekta je povjerena preduzeću Tehnograd doo Tuzla. Planirano je da se objekat izgradi u roku od dva do četiri mjeseca, zavisno od vremenskih prilika u narednom periodu.  Svečano otvaranje društvenog centra na Kiseljaku je planirano za proljeće 2019. godine!

opširnije >>

Početak radova na rekonstrukciji-renoviranju dječijeg igrališta Sjenjak

Fondacija tuzlanske zajednice obavještava građane Tuzle i naselja Sjenjak da su 17.10.2018. započeti radovi na rekonstrukciji-renoviranju dječijeg igrališta Sjenjak u Tuzli čija će prva faza trajati do nedjelje 21.10.2018. O daljem nastavku radova javnost će biti pravovremeno obavještena.

Kako bi ovo igralište bilo potpuno sigurno mjesto za igru i boravak naše tuzlanske djece biti će potrebno urediti podlogu za igru, izvršiti popravke postojećih sprava za igru i nabavke novih, kao što su vrtuljak, visinomjer i penjalica-piramida. 

Projekat renoviranja se vrši u sklopu projekta „Čelični Bosanac u trostrukom Ironman-u na 676 kilometara za obnavljanje dječijeg igrališta u Tuzli“ koji Fondacija tuzlanske zajednice sprovodi na inicijatvu istaknutog sportiste, Čeličnog Bosanca, Mladena Nedića, a u saradnji sa Gradom Tuzla te lokalnim donatorima.

Čelični Bosanac, Mladen Nedić je učinio nevjerovatan sportski podvig, tako što je plivao, trčao i vozio bicikl, na veoma zahtjevjnoj Ironman dionici od 676 km za samo 50 sati, čak 8 sati prije predeviđenog roka. Svjetsko prvenstvo u „Međunarodnom trostrukom ultra triatlonu“, se održalo u Lensahnu-u u Njemačkoj od 27-29. jula ove godine. 

Mladen je trčao za svoj rodni grad, za svoju Tuzlu i tuzlanske mališane. Njegova želja i poziv preduzećima i pojedincima za otkup kilometara je bila uspješna, jer ukupno je otkupljeno 408 kilometara od strane 35 preduzeća i 26 pojedinaca. Tako je prikupljeno 20.400 KM koje će u potpunosti biti usmjerene za renoviranje dječijeg igrališta Sjenjak u Tuzli. 

Kampanja prikupljanja sredstava je započela krajem juna a renoviranje igrališta će se odvijati u periodu oktobar-novembar 2018. Firme i pojedinci koji su podržali kampanju su: Stanogradnja, Drina Karakaj, Info Media Group, MI99, Selma i Samir Memišević, Euroherz, Madi, Inproz, Muamer Dervišević, Pizzeria Mozaik, Mani, Silk Trade, NLB Banka, Muharem Kabil, Plastoflex, Nina Avramović, Lejla Hurić, Tim Gradnja, Lamišped, Maja Čolo, Annoa, Darijo Ružić, EKO život, Meating, Bingo, Suša comerc, Miroslav Popović, Porodica Avramović, Uncro, Menprom, Valdet Iljazović, Denis Komadarić, Mladenove radne kolege, Amir Pekarić, Mladen Stevanović, Eldar Pirić, MP Pupo, Svjetlana Mujezinović, Jasna Jašarević, Nina Zupan, Halls, MF Building, Igepa, Radis, Jasmina Alić, Sanela Lukanović, Arozal, Adisa Mehanović, Sami promet, Carlsberg BH, Superior group, Samobor, Dental Studio Joldić, Minesu,  Variplast, Emir Baralić, Babilon, Edin Kovačević, Rakanović Kamenka, Bosing, Biba BH.

Za sve dodatne informacije o projektu budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, menadžera projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org

opširnije >>

„Slavimo filantropiju i darivanje za zajednicu“


Danas je Evropski dan fondacija i donatora!  
Na današnji dan, 1. oktobra, Fondacija tuzlanske zajednice želi istaći važnost filantropije i fondacija koje djeluju za opšte dobro društva, pružajući podršku društvenokorisnim projektima u zajednici, promovirajući pozitivne priče o filantropiji i darivanju u zajednici. 

U godini kada proslavlja 15 godina postojanja, Fondacija tuzlanske zajednice je organizovala nekoliko događaja i kampanja koji su promovirali filantropiju i darivanje kao jednu od temeljnih ljudskih vrijednosti.  

Nakon prve i jako uspješne Filantropske večeri sa Mayom Sar u maju 2018., koja je inicirala osnivanje Fonda za Srednju muzičku školu u Tuzli, u junu je otvorena kampanja za prikupljanje sredstava za obnovu dječijeg igrališta u naselju Sjenjak u Tuzli, u saradnji sa „Čeličnim Bosancem“ Mladenom Nedićem.  U septembru je objavljen prvi poziv za stipendiranje iz filantropskog fonda „Prometej“ osnovan od strane uspješnih mladih filantropa iz Tuzle, koji su udružili vlastita sredstva da bi se podržali studenti Univerziteta u Tuzli. Sličan ovome je i filantropski fond „Vitalis“, koji je pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovalo domaće preduzeće iz Tuzle, sa namjerom da se stipendiraju sportski talenti u Tuzli. 

Još jedna uspješna saradnja u promociji korporativne filantropije ostvarena je u okviru kampanje „Budi junak svoje zajednice“, koju Fondacija organizuje već petu godinu, s ciljem pružanja veće podrške mladima u TK, kroz saradnju sa preko 20 preduzeća godišnje. 
  
Ovakvi primjeri pokazuju da su BiH i TK, uvijek imali svoje filantrope, još od Turalibega i Tahire Hanume Tuzlić, do braće Jovanović  i Ismeta Mujezinovića, pa sve do danas. Sve ovo su sjajni primjeri filantropije i čovjekoljublja koji ne smiju ostati sakriveni i zaboravljeni.   Zbog toga, na današnji dan, Fondacija tuzlanske zajednice ističe lokalne filantrope i značaj darivanja zajednici u kojoj živimo.  Povodom toga, pripremila je izložbu o „Filantropima iz tuzlanskog kraja“, koja se može pogledati u periodu od 1.10. 2018. do 8.10.2018. u prostorijama Prirodnjačkog odjeljenja JU Muzej istočne Bosne (Biološka zbirka u Tuzli).   

U posljednjim godinama, Fondacija je proširila krug domaćih donatora, pojedinaca i preduzeća, koji su joj ukazali povjerenje i uložili vlastita sredstva u filantropske fondove za podršku lokalnim projektima. Preko 30 preduzeća, 20 organizacija i 400 pojedinaca je doniralo sredstva u iznosu od preko 100.000 KM tokom 2017. u fondove Fondacije tuzlanske zajednice.  

Svojim sloganom „Darujte zajednici, darovali ste sebi“, Fondacija tuzlanske zajednice poručuje da svaki pojedinac koji želi biti filantrop, može donirati zajednici koju voli putem njenih filantropskih fondova i tako postati članom Kluba filantropa.  Više o ovim fondovima možete pronaći na www.doniraj.ba. 

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na broj telefona 035 362 830/831 ili na e-mail fondtz@fondacijatz.org.  

Što je filantropija?
Riječ “filantropija” je pojam grčkog porijekla, a dolazi iz riječi “filein”, što znači ljubiti i riječi “antropos”, što znači čovjek. Pojam filantropija se prevodi  kao čovjekoljublje, ponašanje koje potiče i širi djela pomaganja i ljubavi prema bližnjemu.

Tko je filantrop?
Filantrop (grč. filanthropos) je osoba koja voli ljude i brine se da im bude bolje. To je osoba koja pomaže drugima da razviju svoje sposobnosti u skladu s prirodom kako bi bili sretniji. 

Više o Fondaciji tuzlanske zajednice
U toku 15 godina rada, Fondacija tuzlanske zajednice je mnogo uradila na polju promocije volonterizma, aktivizma i kulture darivanja.  Podržala je preko 1.000 društveno korisnih projekata, u koje je uloženo 3 miliona KM,  a korist od ovih projekata je imalo preko 350.000 korisnika.  

opširnije >>

Rezultati podrške iz Fonda ''Volim Tuzlu''

 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 17.09.2018. godine donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je ukupno 10 pristiglih aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i  neformalnih grupa u Tuzli. Finansijska podrška je odobrena za 5 inicijativa, a to su:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos

Jednakost bez granica

1.145,00

1.145,00

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

Rušenje predrasuda o slijepim osobama kroz očuvanje tradicije igranja šaha

1.530,00

1.530,00

Neformalno drustvo G.Lipnice

Dječije igralište u Lipnici

1.457,00

1.457,00

Udruženje građana ''Centar za savremena biološka istraživanja''

Kampanja smanjenja zagađenja rijeke Jale

1.650,00

1.650,00

UEC Nahla Tuzla

Vozi, pazi, gas manje gazi!

840,00

840,00

UKUPNA PODRŠKA

 

6.622,00

6.622,00

 
 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu kada dostave dokaz o partnerskoj saradnji i podršci stručnog osoblje (ljekara i/ili medicinskog osoblja) na temu dojenje. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT PROJEKAT Traženi iznos/KM Odobreni iznos/KM

INeformalna grupa za podršku pri dojenju

Podrška budućim majkama i porodiljama u dojenju

1.200,00

1.200,00

 
 

Komisija nije odobrila podršku za 4 projekata:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Udruženje obrtnika stari i umjetnički zanati

Mladi i tradicija

1.850,00

LASTAVICA

Kroz edukaciju i umjetnike radove na staklu, drvetu i suhom cvijeću

800,00

MK "Motorhead No8"

Izgradnja prenoćišta za goste MZ

1.908,90

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live

Biciklionica

1.910,00

 
 
 
Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.10.2018. godine.
 
Potpisivanje Ugovora biće upriličeno u ponedjeljak, 24.septembra u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice od 14 sati, a svim podržanim aplikantima želimo sreću pri realizaciji njihovih projektnim prijedloga. 
opširnije >>

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA


Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za nabavku usluge: Nadzor nad građenjem objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla.
Pozivaju se pravna lica iz Bosne i Hercegovine, koja su registrovana i ovlaštena za poslove pojektovanja i/ili građenja i koja mogu vršiti nadzor na građenjem u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju TK, da svoje ponude, u skladu sa kriterijima ovog poziva i tehničkom dokumentacijom građevine, dostave na adresu Fondacije tuzlanske zajednice najkasnije do 08.10.2018., do 12.00h (podne).

Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti tehničku dokumentaciju za građevinu u glavnoj kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, u periodu trajanja ovog poziva na , u radnom vremenu od 08:30 do 16:00h. Za više informacija pozovite na 035 362-832 ili na fondtz@fondacijatz.org.


OPŠTI PODACI
Predmet poziva je Nadzor nad gradnjom objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat je nepravilnog oblika dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2, prizemlje + sprat, predviđen na predmetnoj parceli k.č. 92. K.o Kiseljak. Investitor gradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u
okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝. Objekat će imati namjenu društveno edukativnog centra, u kojem će biti smještene kancelarije Savjeta Mjesne zajednice i Matičnog ureda, te kancelarija za projektno osoblje Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru centra, planirane su dvije manje sale za sastanke, odnosno radionički rad aktivnih udruženja, te veća sala za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici. Objekat je planiran kao objekat sa visokom energetskom efikasnošću i usklađen sa potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift). Vanjsko uređenje obuhvata prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.
Opis posla
Odabrani nadzorni organ, u ime investitora, a u skladu sa Zakonom, dužan je:
1) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom;
2) provjeriti i utvrditi da se objekat gradi u skladu sa odobrenjem za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom;
3) provjeriti i utvrditi da li je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te uslovima propisanim Zakonom;
4) biti prisutan u svim fazama testiranja kvaliteta ugrađenog materijala, kao i u svim fazama testiranja nosivog sklopa objekta;
5) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolisati građevinsku knjigu, potpisivati obračunske situacije i sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.
6) Kontinuirano i pravovremeno obavještavati investitora o svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom građenja, kako bi se ista na vrijeme otklonila i spriječila.
7) napisati izvještaj investitoru o obavljenom nadzoru nad građenjem objekta.

Tehničke specifikacije
Svi predmjeri radova se nalaze u tehničkoj dokumentaciji Glavnog projekta, koju će dobiti zainteresovani ponuđači.
Mjesto izgradnje objekta
Ulica Prvog maja do br. 28, MZ Kiseljak, 75 000 Grad Tuzla
Rok izgradnje objekta
Nadzor nad građenjem vezan je uz rok izgradnje objekta. Rok za izgradnju objekta društvenoedukativnog centra će se računati od dana uvođenja u posao izvođača radova i iznosiće minimum 60 i maksimum 120 dana, odnosno u periodu oktobar 2018-februar 2019.

USLOVI ZA PRIJAVU NA POZIV
Na poziv se može prijaviti svaki zainteresovani ponuđač ukoliko ispunjava sljedeće uslove i za što može priložiti valjane dokaze:
1. Da je ponuđač pravna osoba, registrovanaza poslove projektovanja i/ili građenja i koja ispunjava uslove nadzora nad gradnjom propisane Zakonom.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih djela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede, krivična djela protiv životne sredine, krivično djelo primanja ili davanja mita, krivično djelo prevare;
3. Da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja je na snazi u vrijeme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. Da je izmirio dospjele poreske obaveze i druge javne dažbine u skladu sa propisima;
5. Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima.
6. Da posjeduje iskustvo u sličnim poslovima (dostaviti referentnu listu sa minimalno tri primjera izvođenja nadzora na objektima sličnih dimenzija).

KRITERIJI ZA DODJELU POSLA I POTPISIVANJE UGOVORA
- Ispunjeni uslovi poziva
- Ukupna vrijednost ponude
- Poštivanje traženog vremenskog roka za izvedbu projekta.
- Reference i iskustvo na izvođenju sličnih projekata

NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani ponuđači trebaju da dostave sljedeću dokumentaciju:
-Ponudu sa izraženom vrijednosti usluge sa PDV-om
-Izjave o ispunjavanju uslova za prijavu na poziv.
-Reference o iskustvu na realizaciji istih ili sličnih poslova.
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 08.10.2018., i to do 12.00h (podne). Sve prijave nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje. 

Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla pod nazivom: Ponuda za nabavku usluge „Nadzor nad gradnjom objekta društveno edukativnog centra u MZ Kiseljak“.
Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni kontaktirati nas na telefon 035 362 832 ili putem emaila fondtz@fondacijatz.org. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa.

opširnije >>

 POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 
Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane  ponuđače da dostave ponude za  nabavku usluge izgradnje objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. 
 
Pozivaju  se preduzeća iz Bosne i Hercegovine, koje se bave građevinskim poslovima izgradnje objekata da svoje ponude dostave na adresu Fondacije tuzlanske zajednice do 24.09.2018., do 12.00h (podne) u skladu sa kriterijima poziva i dokumentacijom glavnog projekta objekta. 
 
Zainteresovani ponuđači mogu preuzeti projektnu dokumentaciju u glavnoj kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13, u periodu trajanje poziva na ponude, u radnom vremenu od 08:30 do 16:00. Za više informacija  pozovite na 035 362-832 ili  na fondtz@fondacijatz.org
 
OPŠTI PODACI
Predmet poziva je nabavka usluga za izgradnju objekta društveno-edukativnog centra u MZ Kiseljak Tuzla. Objekat je nepravilnog oblika dimenzija 19,50 x 10,50 metara, površine 310m2,  prizemlje + sprat, predviđen na predmetnoj parceli k.č. 92. K.o Kiseljak 
 
Investitor izgradnje objekta je Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Njemačkog ministarstva za vanjski razvoj i Freudenberg fondacije iz Njemačke. Objekat se gradi u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ .
 
Opis
Objekat će imati namjenu društveno edukativnog centra, u kojem će  biti smještene kancelarije Savjeta Mjesne zajednice i Matičnog ureda,  te kancelarija za projektno osoblje Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru centra planirane su dvije manje sale za sastanke, odnosno radionički rad aktivnih udruženja, te veća sala za kulturne i društvene aktivnosti u zajednici. Objekat je planiran kao objekat sa visokom energetskom efikasnošću i usklađen sa potrebama osoba sa invaliditetom (poseban toalet, pristupi i lift). Vanjsko uređenje obuhvata  prostor za parking i dvorište sa travnatom površinom.  
 
Tehničke specifikacije 
Svi predmjeri radova i količine potrebnih materijala se nalaze u dokumentaciji Glavnog projekta, koju će dobiti zainteresovani ponuđači.  
 
Mjesto izgradnje objekta
Ulica Prvog maja do br. 28, MZ Kiseljak, 75 000 Grad Tuzla, 
 
Rok izgradnje objekta
Rok za izgradnju objekta društveno-edukativnog centra će se računati od dana uvođenja u posao i iznosiće 60 dana, odnosno u periodu oktobar – novembar 2018.  Ponude koje budu sadržavale rokove izvođenja radova koji su duži od 60 kalendarskih dana neće biti prihvatljive. 
 
Garancija za izvedene radove
Ponuđač je u obavezi da dostavi garanciju za ponuđene radove. Dužina trajanja garancije se mora navesti u ponudi. Dužina trajanja garancije za izvedene radove, koju je izvođač dužan osigurati, iznosi 10 godina, računajući od trenutka zapisničke primopredaje izvršenih radova Ugovornom organu.
 
USLOVI ZA PRIJAVU NA POZIV
 
Na poziv se može prijaviti svaki zainteresovani ponuđač ukoliko ispunjava sljedeće uslove i za što može priložiti valjane dokaze:
1. Da je registrovan kod nadležnog organa za obavljanje djelatnosti.
2. Da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih djela kao član
organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična djela protiv privrede, krivična djela protiv životne sredine, krivično djelo primanja ili davanja mita, krivično djelo prevare.
3. Da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti, koja je na snazi u vrijeme objavljivanja poziva za podnošenje ponuda;
4. Da je izmirio dospjele poreske obaveze i druge javne dažbine u skladu sa propisima
5. Da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno postupka obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima.
6. Da posjeduje iskustvo u sličnim poslovima (dostaviti referentnu listu sa minimalno tri objekta sličnih dimenzija).  
7. Da posjeduje tehničku i profesionalnu sposobnost za obavljanje navedenih poslova, što podrazumjeva vlastitu mehanizaciju i dovoljan broj kvalifikovanih uposlenika kako bi se tražena usluga izvršila kvalitetno i na vrijeme. 
 
KRITERIJI ZA DODJELU POSLA I POTPISIVANJE UGOVORA
- Ispunjeni uslovi poziva 
- Ukupna vrijednost ponude
- Poštivanje traženog vremenskog roka za izvedbu projekta.
- Reference i iskustvo na izvođenju sličnih projekata
 
NAČIN PRIJAVE
Zainteresovani ponuđači trebaju da dostave sljedeću dokumentaciju: 
-Popunjene specifikacije troškova za sve dijelove projekta 
-Izjave o ispunjavanju uslova za prijavu na poziv
-Reference o iskustvu na realizaciji istih ili sličnih poslova  
 
Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije do 24.09.2018., i to do 12.00h (podne). Sve prijave nakon ovog roka neće biti uzete u razmatranje.  
 
Dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu Pozorišna 13, 75000 Tuzla pod nazivom: Ponuda za nabavku usluge „Izgradnja objekta društveno edukativnog centra u MZ  Kiseljak“. 
 
Za sva dodatna pitanja i informacije budite slobodni kontaktirati nas na telefon 035 362 832 ili putem e-maila fondtz@fondacijatz.org. Kontakt osoba Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa.
opširnije >>

  Kiseljački dani-događaj za sve generacije

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak, uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, organizuje treću po redu manifestaciju pod nazivom ''Kiseljački dani''. Manifestacija će se održati 9.septembra 2018.godine u periodu od 10:00 – 15:00h na nogomentom stadionu NK Kiseljak.

Cilj događaja jeste da se prezentuju potencijali i resursi ovoga kraja, kao i realizovane aktivnosti na području MZ Kiseljak sa ciljem ukazivanja na značaj građanskog organizovanja na lokalnom nivou. 

''Biće to prilika da se kroz bogat kulurno-zabavni program, revijalnu nogometnu utakmicu dječijeg sastava NK Kiseljak, biciklijadu, nastupe kulturno-umjetničkog društva, mali sajam i gulašijadu družimo i bolje upoznamo Kiseljak. Dobrodošli su svi – organizacije, društva, pojedinci, formalne i neformalne grupe!''-ističu organizatori.

Kiseljački dani nisu namijenjeni samo za mještane Kiseljaka. Ovaj događaj je ujedno prilika i za sve ostale izlagače iz drugih zajednica da se prijave i promovišu svoje proizvode na izložbenom sajmu ili da učestvuju u kulturno-zabavnom programu.  Svi zainteresovani da uzmu učešće na ovoj manifestaciji, te da promovišu svoje aktivnosti, proizvode ili usluge, mogu se javiti organizatoru Draganu Božiću na broj telefona 061/892-902, najkasnije do subote, 8.septembra.

''Cilj nam je da ''Kiseljački dani'' postanu tradicionalan događaj koji će okupiti što više izlagača te nas međusobno povezati i ojačati našu saradnju. Osim izlagača i drugih učesnika, zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresovane da dođu i uživaju u druženju, sportskom turniru, gulašijadi i kulturno-zabavnom programu. Potrudili smo se da napravimo program pogodan za sve generacije.''-kazao je Dragan Božić, koordinator Lokalne grupe za razvoj Kiseljak koja je organizator ove manifestacije.

Kiseljački dani su za mještane Kiseljaka prilika da se međusobno povežu, da nastavljaju tradiciju, ali i da planiraju nove projekte koji će unaprijediti njihovu zajednicu. 

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak, kao članica Mreže aktivnih zajednica Fondacije tuzlanske zajednice, za kratko vrijeme je pokazala da se, korak po korak i zajedničkim snagama, čine pozitivne promjene. Iza njih je već nekoliko uspješno realizovanih projekata kao što su adaptacija čitaonice ''Poljana'', rekonstrukcija ograde fudbalskog terena, a Kiseljački dani su prilika da se svi dosadašnji uspjesi obilježe i proslave. 

''Svi mi koji smo uključeni u rad Lokalne grupe za razvoj imamo mnogo energije i želimo da naša zajednica bude uspješna te da joj vratimo sjaj koji je nekada imala.''-ističu organizatori.

opširnije >>

„Biznis kafa“-Izazovi za mlade start-up-e u BiH

Ideje su najvažnije i one pokreću svijet i biznis. Izazove koje imaju mladi poduzetnici u Bosni i Hercegovini najbolje će rješiti u direktnom razgovoru sa drugim poduzetnicima i stručnjacima. 

Fondacija tuzlanske zajednice ima ideju i poziva mlade poduzetnike i one koji žele to da postanu da prisustvuju na jedinstvenom događaju „Biznis kafi“ 06.09.2018.godine, četvrtak, u 15 sati u  bašti Restorana Biblioteka 45. Tema ove „Biznis kafe“ je „Izazovi sa kojima se susreću mladi start-up poduzetnici u BiH, prilike i prijetnje“. 

Učesnici panel diskusije na „Biznis kafi“ su uspješni poduzetnici, mladi start-up poduzetnici i predstavnici Grada Tuzla. Glavni uvodničar i gost je prof.dr. Sabina Đonlagić, profesor poduzetništva i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Tuzli.Na „Biznis kafi“ Fondacija će dodijeliti i grantove kreatorima najuspješnijih poduzetničkih ideja u okviru projekta „Sam svoj gazda“ te certifikate i priručnike ostalim učesnicima projekta. Također budućim mladim poduzetnicima bit' će dodijeljeni stručni mentori koji će ih pratiti prva 3 mjeseca tokom njihovog otpočinjanja biznisa. Fondacija će također najaviti buduće projekte za mlade poduzetnike i njihova udruženja.

Projekat „Sam svoj gazda“ sprovodi Fondacija tuzlanske zajednice u okviru UNDP projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy) a finansiran je od strane EU.


Poduzetništvo se uči a kontakti i savjeti poslovnih ljudi koji su već uspjeli sa svojim poduzetničkim idejama su ključ za razvijanje kvalitetnih odnosa. Fondacija je zato za kraj osigurala priliku za networking uz prigodan koktel. Za sve dodatne informacije o „Biznis kafi“ i načinu prijavljivanja budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, koordinatora projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org. 

opširnije >>

Fondacija tuzlanske zajednice i caffe bar Sloboda obilježavaju Dan mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih koji se širom svijeta obilježava 12.augusta Fondacija tuzlanske zajednice organizuje druženje u caffe baru ‘’Sloboda’’. 
Okupljanje će početi u 19 sati,  a Fondacijin tim je za posjetitelje pripremio zanimljiv program uz mnoštvo iznenađenja. 

''Obilježavanjem Međunarodnog dana mladih želimo skrenuti pažnju na mlade i na njihove potrebe. Zato smo i ove godine u Fondaciji tuzlanske zajednice odlučili da upravo na ovaj dan, petu godinu zaredom pokrenemo kampanju ˝Budi junak/junakinja svoje zajednice˝. Kampanjom želimo skrenuti pažnju vrijednim mladim ljudima da su oni istinski junaci, ali i pažnju javnom, biznis  i nevladinom sektoru da su pametni mladi ljudi resurs kojem trebamo posvetiti više pažnje i u koji trebamo više ulagati.''-kazala je Mirha Krivić, koordinatorica Programa za mlade dodavši kako će se u Slobodi okupiti više od stotinu mladih iz pet zajednica u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice. 

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Upravo zbog toga, Fondacija tuzlanske zajednice 12.augusta najavljuje i kampanju ‘’Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018’’ kojom poziva mlade da se aktiviraju na području grada, odnosno općine u kojoj djeluju.  Cilj kampanje je pružiti podršku  vrijednim mladim ljudima koji svakodnevno uče, koji  su angažovani u društvu, koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge i na taj način kreiraju bolju budućnost za sve nas. 

''Kao i prethodnih, i ove godine kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' želimo poslati jasnu poruku mladim ljudima koji svakodnevno uče, koji  su angažovani u društvu, omladinskim udruženjima; mladima koji svakodnevno treniraju i koji svojim radom i zalaganjem kontinuirano rade na usavršavanju svojih vještina i sposobnosti da su oni stvarni junaci i junakinje svoje zajednice. Želimo skrenuti pažnju na mlade ljude,  ali ih također kroz aktivnosti kampanje potaknuti  na društveno i poduzetno djelovanje i finansijski podržati najbolje ideje mladih˝-kazao je Mirza Mujezinović, koordinator Odbora Omladinske banke Živinice.

Kroz kampanju 'Budi junak/junakinja svoje zajednice''  Fondacija tuzlanske zajednice će  podržati  minimum 10 poduzetnih  i kreativnih ideja mladih u 5 gradova Tuzlanskog kantona: Tuzla, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Kalesija. Pored finansijske podrške u iznosu do 4000KM po projektu, Fondacija će najboljima omogućiti predstavljanje svojih ideja društveno odgovornim kompanijama koje su odlučile podržati kampanju, razmjenu iskustava i predstavljanje ideja na konferenciji za mlade.

opširnije >>

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE
-FOND VOLIM TUZLU-
Poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama

Program podrške razvoju zajednice podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći na volonterizam i animirati građane  da se uključe u razvoj zajednice i civilnog sektora. U okviru ovog programa FOND VOLIM TUZLU usmjeren je na podršku inicijativama građana, udruženja i institucija sa područja Grada Tuzla.

CILJEVI PROGRAMA

 • Unapređenje uslova življenja na području Grada Tuzla;
 • Veće učešće građana u razvoju zajednice;
 • Jačanje civilnog sektora na području Grada Tuzla.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • nezavisne organizacije i udruženja sa područja Grada Tuzla;
 • nezavisne samoupravne institucije sa područja Grada Tuzla (biblioteke, obdaništa, umjetničke škole, itd);
 • neformalne grupe građana sa područja Grada Tuzla.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija je otvoren od 30. jula 2018.  do 30. avgusta 2018. godine

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno unapređuju uslovi življenja u Tuzli.
 • Donacije se izdaju u vrijednosti od 500,00 - 2.000,00 KM
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 1 godinu
 • Projekti promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata
 • Projekti su usmjereni prema poboljšanju uslova življenja u zajednici, tj. na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljene određene potrebe u zajednici (više u kriterijima)

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije sa desne strane ovog poziva.

 
opširnije >>

 

Poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Pozivamo Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica, i to s područja:

Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;

Općine Lukavac: Prokosovići, Bikodže;

Općine Kalesija: Hrasno

Općine Srebrenik: Seona, Tinja, Lisovići,

Općine Živinice: Šerići, Priluk i Gornje Živinice.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicjativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene

2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,

3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici. Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000,00 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije.

Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 19.08.2018. (nedjelja)

KAKO APLICIRATI? Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Prilikom apliciranja možete se koristiti ranijom projektnom aplikacionom formom kao urnekom, ali i uputama za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

opširnije >>
Najnovije
Arhiva
2018
2017
2016
2015