24.12.18

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja 

Upravni odbor Fondacije tuzlanske zajednice je na 80-toj sjednici održanoj 18.12.2018. godine razmatrao 6 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Dobrnja, Gornja Tuzla, Simin Han (Tuzla), Prokosovići (Lukavac),  Priluk (Općina Živinice) i Tinja (Općina Srebrenik).  

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 4 projekta, i to:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

Iznos u KM

Učešće aplikanta (donacije iz zajednice)

1

LGZR Dobrnja

LGZR Dobrnja

Naš dom – naša dika

5.000,00

5.000,00

2

LGZR Priluk

KUD Priluk

Veseli kutak za školski trenutak

3.600,00

3.600,00

3

LGZR Simin Han

LGZR Simin Han

Ugradnja nove PVC stolarije

5.000,00

5.000,00

4

LGZR Tinja

KUD Tinja

Toplifikacija prostorija Doma mladih Tinja

5.000,00

5.000,00

 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 31.03.2019., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Upravni odbor nije odobrio podršku za 2 projekta:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

1

LGZR Gornja Tuzla

LGZR Gornja Tuzla

Putevi nas razdvajaju ali i spajaju I faza

2

LGZR Prokosovići

UG Vijeće roditelja

Adaptacija Osnovne škole u Prokosovići 2018

 

 

Datum potpisivanja Ugovora sa aplikantima će biti određen u narednim danima, o čemu će aplikanti biti obaviješteni putem mail-a.

opširnije >>

20.12.18

Odluka o dodjeli stipendija za tuzlanske sportiste - Fond Vitalis 2018.

U cilju jačanja tuzlanskog sporta i zadržavanja mladih sportskih talenata, Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa tvornicom Bony iz Tuzle i ove godine iz Vitalis Fonda dodjelila je stipendije tuzlanskim sportskim talentima. 

Nakon objavljenog Javnog poziva, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice stiglo je ukupno 7 aplikacija, a komisija je donijela odluku o odobravanju stipendija za sljedeće sportske talente iz Tuzle:

1. Stefani Krešić, Karate klub „DO“ Tuzla
2. Bakir, Hukić, Fudbalski klub „Sloboda“ Tuzla

Komisija nije odobrila stipendiranje za sljedeće kanditate:

1. Amna Dračić, 2003. Godište, plivanje, PK Zmaj Aplamm Tuzla
2. Enes Subašić, 2002. Godište, biciklizam, BK Zmaj od Bosne
3. Hajrudin Vejzović, 2000. Godište, atletika, AK Sloboda Tehnograd Tuzla
4. Haris Dedajić, 2001. Godište, košarka, OKK Sloboda Tuzla
5. Nedim Omerović, 2000. Godište, košarka, OKK Sloboda Tuzla

Vrednovanje zahtjeva se vršilo po unaprijed određenim kriterijima koji su navedeni u Javnom pozivu.

Tim Fondacije tuzlanske zajednice upućuje iskrene čestitke dobitnicima stipendije!

opširnije >>

11.12.18

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak - II aplikacioni krug

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Kiseljak, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 10.12.2018., donijela je ODLUKU o finansijskoj podršci projektima iz Fonda Kiseljak.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 4 aplikacije za sufinansiranje projekata primljenih u II aplikacionom krugu te donijela odluku o podršci sve 4 inicijative.

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

LGZR Kiseljak

Dan dječije radosti

1.080,00

2

NG Glas za mlade

Street workout

1.192,50

3

NK Kiseljak

Završetak ograde oko stadiona i pripreme nogometne ekipe za proljetnu sezonu

3.298,00

4

Udruženje poljoprivrednika Farmer

Priroda je naše bogatstvo vol. 2

580,00

Ukupno odobreno: 6.150,50KM.
 

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora o čijem datumu će aplikanti biti informisani putem mail-a. Aplikanti čiji su projekti podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa, te iskazati minimum 10% volonterskog rada u projektnoj aplikaciji. Novčane donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Tim fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima i želi im sreću pri realizaciji projekata!

opširnije >>

11.12.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Fond za otvorene škole

Dana, 10.12.2018. godine, je u prostorijama naše partnerske organizacije MIOS upriličeno potpisivanje Ugovora za inicijative podržane u sklopu Fonda za otvorene škole - II aplikacioni krug. Čestitamo podržanim aplikantima i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projekata!

Vijeće roditelja OŠ Gornja Tuzla - Projekat pod nazivom "Reciklaža nije gnjavaža"

Vijeće roditelja JU OŠ Gornja Tuzla želi uticati na promjenu svijesti učenika, njihovih roditelja ali i mještana Gornje Tuzle po pitanju očuvanja okoline. Projektom će najviše raditi na temi recikliranja kako bi ukazali koji su to potencijalni načini za smanjenje zagađenja. Pored toga recikliranjem će pokazati učenicima šta se sve može napraviti od sirovina kada se uradi reciklaža. Postavit će kante unutar škole, školskog dvorišta ali i mjesne zajednice, kako bi svi zajedno radili selekciju otpada. Organizovat će niz edukativnih radionica za učenike i mještane sa predstavnicima organizacija koje se bave zaštitom i očuvanjem okoline, te pored toga radionice za izradu ukrasa i različitih predmeta od recikliranog materijala a sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti čuvanja naše okoline

Sekcija automatike i robotike - JU MSMŠ Tuzla - Projekat pod nazivom "Robotika je nauk, ali nije bauk“​

Osnovni cilj projekta „Robotika je nauk, ali nije bauk“ koji će realizirati učenici Mašinske škole uz podršku profesora, je demistificiranje robotike kao naučne discipline, odnosno, predstavljanje robotike kao nečega što je sasvim pristupačno, dostižno i usvojivo „svima nama“, te da roboti i robotika nisu privilegija samo razvijenih zemalja. Dakle, cilj je motivisati učenike mašinske škole i učenike osnovnih škola za oblast programiranja i manipulacije robotima. članovi Sekcije automatike i robotike (učenici mašinske škole u Tuzli) će biti obučeni od strane nastavnika-voditelja sekcije u oblasti programiranja istih, pri čemu će se koristiti besplatni edukativni softver „mBlock“, prilagođen za uzrast „osnovnoškolaca“. U narednoj fazi će članovi sekcije prezentirati robote, kao i programiranje robota, učenicima osnovnih škola u cilju motivacije za sticanje znanja o robotima, nakon čega će u prostorijama mašinske škole vršiti obuku svih zainteresovanih učenika – osnovaca. Nakon završene osnovne obuke, svakoj grupi osnovaca će se ustupiti na period od 15 dana po jedan robot, za dodatno uvježbavanje programiranja i manipulacije robota, a u međuvremenu će članovi Sekcije pripremiti „stazu“ i zadatke za završno takmičenje svih učesnika.

Dramska sekcija KŠC Tuzla - Projekat pod nazivom "Umjetnošću do zdrave zajednice​“​

U okviru projekta "Umjetnošću do zdrave zajednice", koji će realizirati Dramska sekcija KŠC Sveti Franjo Tuzla, će se raditi na dvije teme uporedo i to: vršnjačka delikvencija, te nasilje ovisnost kroz kazališnu umjetnost. Grantee će organizovat predavanje na slijedeće teme: Ovisnost i maloljetnička delikvencija, nakon čega će biti urađeno anketiranje učenika. Ujedno učenici će savladati osnove Kazališta potlaćenih kako bi stekli sva potrebna saznanja za tehniku Forum teatar. Nakon razrade biografije svakog od protagonista, učenici bi savladali osnovna pravila i mogućnosti korištenja ove značajne tehnike. Učenici bi osmislili senarij po kojem će glumiti i postavili ga zajedno s profesorom u prostoru. Forum predstava će biti realizirana u najmanje 5-10 srednjih škola. Adaptacijom teksta Hriste Bojčeva, učenici će imati prigodu zajedno s voditeljem dramske sekcije, raditi predstavu na problemu ovisnosti, prekomjernog konzumiranja cigareta, nargile, opojnih droga i sl. gdje će se najveći akcent staviti na alkohol. Adaptacijom teksta, analizom i radom na tekstu i sceni učenici bi pripremali ovaj komad te bi se nakon toga upriličilo premijerno izvođenje uz prisustvo medija i gostiju na sceni Narodnog pozorišta Tuzla ili Teatru kabare Tuzla.

Vijeće učenika i Vijeće roditelja JU OŠ ''Novi Grad'' Tuzla  - Projekat pod nazivom "Obojimo svijet zajedno​​“​

NG Vijeće učenika i Vijeće roditelja OŠ Novi Grad će realizirati projekat pod nazivom "Obojimo svijet zajedno". Glavni cilj projekta jeste poboljšati komunikaciju učenika/ca kroz zajedničke aktivnosti, čime će se kratkoročno omogućiti djeci da svoje vrijeme provedu kvalitetno i kreativno, da komuniciraju na drugi način i o drugim temama, da pomognu jedni drugima u stvaranju lijepog, a dugoročno će djeca bolje upoznati mogućnosti svojih vršnjaka, načine na koji mogu doprinijeti njihovoj samostalnosti i pospješiti međusobne odnose. Radionice su osmišljenje tako da kroz kreativan rad: rad sa glinamolom, papirom, staklom, stiroporom,eva pjenom, stirodurom, bojama,gumom i dr. utiču na razvoj psihičke uravnoteženosti i duhovne stabilnosti mladih, što predstavlja osnov za zdrav, produktivan i socijalno usklađen život učenika/ca. Nakon edukativnih radionica, svi učesnici projekta timskim radom, zajednički će da doprinesu uređenju/ osvježenju školskog dvorišta i školskog prostora. Finalna aktivnost projekta će biti izložba radova i otvorenje uređenog dvorišta, a planirana je i izložba radova u decembru mjesecu povodom "Dana dječije radosti". Sve aktivnosti na projektu će propratiti članovi dječijeg RTV studia škole koji će napraviti video prilog koji će prezentovati na svečanom otvorenju dvorišta. 

Razvojni tim OŠ LIPNICA - Projekat pod nazivom"Čitaj dok čekaš!"

"Čitaj dok čekaš!" - je mali školski projekat OŠ Lipnice, koji kod učenika, njihovih roditelja i staratelja, na prvom mjestu, treba da probudi čitalačku znatiželju, te pozitivno utiće na njihove navike i kako provode svoje slobodno vrijeme. Ovaj projekat treba da poveže učenike, roditelje i nastvnike na način da će zajedničkim snagama izgraditi nešto opipljivo, a zatim i nastaviti da to koriste. Učenici će zajedno s nastavnim osobljem da naprave dvije kućice za knjige, koje bi bile u hodniku u centralnoj i u područnoj školi. Knjige koje bi bile u tim kućicama bi prikupili donatorskom priredbom, na koju bi se ulaz "platio" jednom knjigom, slikovnicom, lektirnim naslovom, nekim zanimljivim dječijim sadržajem na engleskom ili njemačom jeziku, ili baletristikom koja je primjerena da bude u okviru jedne biblioteke. Glavna ideja za izradu prijedloga projekta se rodila iz činjenice da dosta roditelja i učenika, dok čeka svoje dijete odnosno dok čekaju da im prođe vrijeme do narednog autobusa, sjede u hodniku škole, i sjede duži vremenski period, te je iz prethodno navedenih razloga razvojni tim OŠ Lipnica dosao na ideju da napravi dvije kućice za knjige koje će uvije biti dostupne svim učenicima ali i njihovim roditeljima dok provode vrijeme u holu škole.

Razvojni tim Mješovite srednje škole Tuzla - Projekat pod nazivom"Spojim ruke za naše bolje sutra"

Mješovita srednja škola Tuzla već nekoliko godina uspješno sarađuje s Domom penzionera u Tuzli, te kroz ovaj projekat pod nazivom "Spojim ruke za naše bolje sutra" žele dodatno dati doprinos ljudima treće dobi kroz brojne aktivnosti koje bi sproveli po dogovorenim terminima unutar nekoliko mjeseci (7 mjeseci) Učenici bi zajedno s profesorima organizovali predavanje na temu Gerijatrije, u suradnji i s drugiim institucijama kao što je Centar za mentalno zdravlje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Dom za penzionere. Nakon edukacije, najprije bi štićenicima Doma držali predavanje o prehrani, a potom bi zajedno s njima iskušavali određene recepte koji su mnogo važni za dobivanje dovoljne količine vitamina i minerala u tijelu. Niz aktivnosti koje će uslijediti u toku realizacije projekta su: učenici zajedno sa profesorima osmišljavaju savjete za njegu lica i tijela, kroz panoe i prezentaciju ali i praktičan dio kroz masaže, maske, uređivanje, šminku i sl. Učenici će također, sa svojim mentorima, raditi šišanje i oblikovanja frizure za osobe iz Doma penzionera. 
U okviru projekta će se pripremiti i svojevrsna revija u kojoj će učenici nositi odjeću na način koja se nosila 60-tih godina i na taj način ih vratiti u mladost. Nakon revije građani Tuzle bi uživali u mini performansu "Čuvajmo starije-oni su nas nekada" kojeg bi upriličili u Centru grada Tuzle.

Razvojni tim JUOŠ Miladije - Projekat pod nazivom"čimo zajedno- rastimo zajedno​"

Projekat "Učimo zajedno- rastimo zajedno" koji realizuje Razvojni tim JUOŠ Miladije je baziran na ideji da škole mogu uz male napore napraviti velike promjene, koristeći svoj najjači potecijal, učenike. Projekat je zamišljen tako da se za učenike, predstavnike Vijeća učenika iz 9 škola sa područja grada Tuzle organizuju edukacije i druženja na 4 različite teme u četiri modula, a nakon svakog modula, učenici će imati zadatak da sadržaje modula implementiraju u svojim školama. Teme koje će se obrađivati na IV modula su.- Kupujmo i koristimo domaće ( V, VI i VII razred)- Nenasilna komunikacija (IV, V VI razred)- Aktivizam i volonterizam u zajednici (VIII i IX razredi)- Sprečavanje vršnjačkog nasilja (VI, VII i VIII razred). Svaki modul će pored edukativnog dijela sadržavati i neformalni dio druženja učenika i razmjene iskustava nastavnika. Centralno mjesto održavanja edukacija će biti multimedijalna učionica OŠ Miladije. Očekuje se da će u prethodno navedene radionice biti uključeno više od 1.000 učenika.

opširnije >>

05.12.18

INTERVJU: Mirha Skakić i Azra Bašić// Volonterski rad se ne može kupiti novcem

"Volonteri nisu plaćeni, ne zato što su bezvrijedni, već zato što su neprocjenjivi."-citat je ovo sa kojim se slaže svako ko je bar jednom iskusio čari volonterskog rada i satisfakcije koju taj radi donosi. Da se neprocjenjivost veže uz volontiranje kažu i Mirha Skakić i Azra Bašić, dugogodišnje volonterke kojima je volontiranje postalo način života.

Ono što ove dvije aktivistkinje imaju zajedničko jeste to da su obje počele volontirati prije dugih jedanaest godina i nikada nisu prestale. 

''Moje volontersko iskustvo je počelo 2007. godine, kada sam se odlučila učlaniti u grupu mladih Crvenog križa/krsta općine Tuzla. Jedini motiv koji me ponukao na to jeste želja da činim druge ljude zadovoljnijim i sretnijim u svom životu, barem na trenutke, u odnosu na njihovu svakodnevnicu. U suštini, sebe sam time činila sretnijom i zadovoljnijom.''-ovako svoju priču započinje 24-godišnja Mirha Skakić, studentica četvrte godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli i uposlenica Fondacije tuzlanske zajednice. 

Slično iskustvo sa njom dijeli i Azra Bašić koja je kao tinejdžerka koja završava osnovnu školu, na poziv prijatelja odlučila da se učlani u  Omladinsku banku 2007 iako tada nije ni znala šta je to, niti šta uistinu znači biti volonter.

'' S obzirom da sam po prirodi jako znatiželjna i energična osoba, koja te svoje osobine voli usmjeriti u neke obaveze i aktivnosti, cjelokupan koncept Omladinske banke kao mog prvog volonterskog iskustva mi se jako dopao. Iako sam bila izuzetno mlada kada sam načinila svoje prve volonterske korake,  tada nisam ni bila svjesna da je zapravo to bio ključni momenat koji će poslije odrediti i moj lični razvoj i neki životni put.''-ističe Azra Bašić koja je po struci bachelor inženjer hemijske tehnologije, a trenutno je uposlenica Fondacije tuzlanske zajednice. 

Po definiciji, volontiranje je neprofitna je i neplaćena aktivnost kojom pojedinci i pojedinke, samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije, doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.  S obzirom da oni koji nisu volontirali ne mogu shvatiti šta je to zapravo , Mirha i Azra su, na osnovu svog iskustva pokušale dati definicije volontiranja iz njihove perspektive. 

''Smatram da je volontiranje odličan način da spoznamo pravi smisao empatije, i da oživimo predivan osjećaj koji nam se javi samo onda kada se osjećamo korisnim sebi i drugima. Pored toga, volontiranje je skup prilika za napredovanje, sinonim za plemenitost i dobre ljude, bijeg od monotonije i alat za sticanje samopouzdanja.''-kazala je Mirha Skakić uz prisjećanje na njene najljepše volonterske dane. 

''Volontiranje bih definisala kao jednu posebnu vrijednost i skup vještina koje jedna osoba može usvojiti, naučiti, doraditi iz različitih oblasti te iste upotrijebiti za opće dobro zajednice, svog okruženja i pri tome direktno uticati na pozitivne promjene.''-kazala je Azra Bašić dodavši da volontiranje s druge strane nosi niz prednosti, ličnog zadovoljstva, nezaboravnih iskustava, putovanja, novih prijatelja, te osjećaja da radimo nešto dobro i korisno za svoju zajednicu.

Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju i unutar nacionalnih ili drugih programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije. Ljudi koji svoj rad dobrovoljno poklanjaju blagostanju zajednice i društva u kojem egzistiraju osnova su mnogih nevladinih organizacija i profesionalnih udruženja. Međutim, u Bosni i Hercegovini nerijetko možemo čuti komentare ljudi koji nisu dio volonterskog svijeta kako smatraju da mladi od volontiranja nemaju ništa. 

'' Iako sam često slušala takve komentare, nisam se borila protiv istih, pustila sam da se svi ljudi koji govore o tome na taj način sami uvjere da griješe. Tada svaki suvišan komentar zaista prestane. Samo sam bila istrajna i posvećena volonterskim zadacima i razvijanju sebe kroz to.''-kaže Mirha Skakić.

U jednu ruku volontiranje jeste obaveza i odgovornost svakog savjesnog građana i mlade osobe, da pomogne svom okruženju, da učestvuje u društveno koristnim aktivnostima,  ali i da slobodno vrijeme ispuni i korisno utroši.

''U manjim mjestima je svakako više  zastupljeno mišljenje da je to sve gubljenje vremena, tako da su to bile prave ''borbe s vjetrenjačama'' krenuvši od moje porodice, pa do razumijevanja u školi i na fakultetu, ali svaka osoba koja ima snagu volje i istrajnost da dokaže koliko mu je nešto zapravo bitno, to i ostvari. Tako je moje okruženje s vremenom prihvatilo činjenicu da sam volonterka i da sam uključena u veliki broj aktivnosti, kao nešto neizostavno i nešto bez čega ne mogu zamisliti da bi ja mogla funkcionisati.''-kazala je Azra Bašić.

Osim lične satisfacije, odgovornosti i same ljepote volontiranja, dobrovoljni rad otvara i mnoga druga vrata. U zadnje vrijeme poslodavci često navode da u svojim preduzećima žele osobe koje imaju volonterskog iskustva jer su svjesni da su volonteri već stekli radne navike i da se takve osobe  brzo uklapaju u nova radna okruženja.

''Sredinom 2012. sam počela volontirati u Fondaciji tuzlanske zajednice, kroz Program za mlade, i malim koracima rasla u zrelu djevojku, koja je kao djevojčica težila ka tome da bude uspješna žena. I sada težim tome, samo što više nisam volonterka nego uposlenica Fondacije tuzlanske zajednice. Ovo je dokaz da takvi poslodavci postoje, i sigurno Fondacija nije jedina. Iskustvo koje se stekne kroz volontiranje je ono koje je sigurno dugoročno i treba se cijeniti ono što čovjek nauči dok pri tome misli srcem.''-kazala je Mirha Skakić kojoj se mogućnost za stalnim zaposlenjem ukazala i prije završenog fakulteta.

Istog mišljenja je i Azra Bašić koja kaže da je ''sve više poslodavaca koji prvenstveno cijene vještine i kompetencije koje kandidat posjeduje a koje se ne mogu steći kroz formalno obrazovanje.''

 S obzirom da obje rade sa mladima, podijelile su i svoja zapažanja kada je u pitanju omladinski aktivizam na području tuzlanskog kantona.

''Aktivizam je teritorij gdje je sigurno najviše mladih ljudi uključeno. Mnoge promjene se dese i dešavaju se upravo zato što su mladi željni toga i bore se za to. Organizacije koje se baziraju na razvoju aktivizma zaista postoje, ali je samo nekolicina onih koje mladi detektuju kao potencijal za priključivanje. Kada govorimo o Tuzli, mogu reći da sam i sama svjedok pozitivnih promjena radi postojanja organizacija i aktivnih mladih u organizacijama, ali se bojim da u drugim općinama na našem kantornu zaista toga nedostaje.''-kazala je Mirha.

''S obzirom da sam većinu svog životnog vijeka okružena mladim ljudima koji su aktivni i koji vrijedno rade, mogu reći da su mladi aktivni i da su željni promjena na različitim nivoima. Ali kada pogledam širu sliku izvan mog okruženja, svakako da je činjenično stanje malo drugačije te da postoji veliki broj mladih ljudi koji smatraju da volontiranjem i učestvovanjem u radu neke organizacije ne mogu postići niti dobiti bilo šta korisno.''-kazala je Azra dodavši da što prije mladi shvate da aktivno učešće u životu naše zajednice donosi samo dobro, to će prije iskoristiti razne prilike i mogućnosti koje se nalaze nadohvat ruke.

Za kraj, Mirha i Azra su poručile mladima da pokušaju volontirati, jer kad' jednom iskuse tu čar, neće odustati.  Obje su mišljenja da mladi mogu uraditi sve što zamisle, jer granice postoje samo u glavi. Posmatrajući njih dvije i njihov uspjeh, uistinu imamo dokaz da je tako. 

opširnije >>

04.12.18

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

 
Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice  na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 28.11.2018.  donijela je odluku o finansijskoj podršci školskim projektima iz Fonda za otvorene škole.
 
 
Komisija za dodjelu grantova je  razmatrala 15 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli, a odlučili su zeleno svjetlo dati za ukupno njih 7:

 

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Vijeće roditelja OŠ Gornja Tuzla

Reciklaža nije gnjavaža

950,00

414,00

Sekcija automatike i robotike - JU MSMŠ Tuzla

Robotika je nauk ali nije bauk     

1.000,00

1.000,00

NG Dramska sekcija KŠC Tuzla

Umjetnošću do zdrave zajednice

1.000,00

800,00

NG Razvojni tim Mješovite srednje škole Tuzla

Spojimo ruke za naše bolje sutra

978,00

978,00

NG Vijeće učenika i Vijeće roditelja JU OŠ ''Novi Grad'' Tuzla

Obojimo svijet zajedno               

809,00

460,00

Razvojni tim OŠ LIPNICA

Čitaj dok čekaš - mala besplatna biblioteka

532,46

532,00

Razvojni tim JU OŠ Miladije

Učimo zajedno- rastimo zajedno

1.000,00

760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

Inkluzivni razvojni tim JU OŠ Pazar, Tuzla

Upoznajmo se i dijelimo radost               

640,20

JU OŠ Gornja Tuzla

Kreativno školsko igralište

661,00

Ekološka sekcija OŠ Sveti Franjo Tuzla

Park na dar

825,00

NG Razvojni timovi JU MSM i SŠ Tuzla

Za našu školu i za naš grad

990,50

NG Sekcija mladi poduzetnik

Poduzetnik u meni

992,50

NG studenata Odsjeka za žurnalistiku Razgovoruša

Kutak za knjigu

780,00

Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

Pokretanje časopisa AKTUELNOSTI U PEDAGOGIJI I PSIHOLOGIJI   

1.000,00

NG Razvojni tim JUOŠ Sjenjak

Kohezija muzike i likovnog stvaralaštva

784,00

 

Potpisivanje Ugovora za aplikante koji su dobili podršku biće upriličeno u ponedjeljak 10.decembra u prostorijama MIOS-u (zgrada Jupiter) sa početkom u 14:00h.

*Napomena: 
Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.12.2018. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opširnije >>

04.12.18

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

Fondacija tuzlanske zajednice  organizuje konferenciju pod nazivom ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ u petak 7. decembra 2018. godine u Narodnom pozorištu u Tuzli sa početkom u 14:00h.

Konferencija ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018“  putem koje Fondacija tuzlanske zajednice promoviše vrijedne mlade ljude i omladinske organizacije kao istinske junake i junakinje svoje zajednice,  te udružuje sredstva i resurse iz lokalnih izvora i usmjerava ih kao podršku ovim mladim ljudima u implementaciji svojih ideja. 

Konferencija ˝Ja sam junak/junakinja svoje zajednice˝ jedan je od niza događaja kojim Fondacija tuzlanske zajednice obilježava jubilej ''15 godina postojanja''. Konferencija je prilika da se promovišu vrijedni mladi ljudi-istinski junaci i junakinje svojih zajednica i predstave rezultati podrške mladima u tuzlanskoj regiji.
 
''Želimo da promovišemo mlade ljude koji su vrijedni, koji uče, volontiraju, imaju ideje i teže ka njihovoj realizaciji. To su mladi koji koriste sve prilike koje im se ukažu, mladi koji su uistinu vrijedni pažnje. Njih nemate priliku vidjeti na televiziji, iako bi trebali da budu viđeni jer zaslužuju sav medijski prostor.''-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Osim predstavljanja aktivnih mladih, na ovogodišnjoj konferenciji biće uručena posebna priznanja u kategorijama:
- za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih (udruženje)
- za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih (pojedinac)
- za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2018. godini (pojedinac)
- za najbolje implementirani omladinski projekat u 2018. godini (udruženje)
- za izuzetan doprinos podršci mladih (preduzeća)

˝Problem nezaposlenosti mladih je metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude-oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato konfernecijom i drugim aktivnostima koje organizujemo želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent.˝-kazao je Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' održava se početkom decembra simbolično zbog Međunarodnog dana volontera. 

''Ovo je prilika da zajedno vrednujemo volonterski rad i doprinos razvoju zajednice koji nesebično daju članovi odbora omladinskih banaka, nosioci projekata, ali i svi aktivni mladi iz našeg okruženja.''-kazala je Samira Salihović, asistentica na Programu za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Fondacija tuzlanske zajednice je u ovoj godini, u kojoj slavi 15 godina postojanja, izdvojila skoro 100.000,00KM podrške mladima od čega je 38.000,00KM uloženo kroz kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝
U petak, u Narodnom pozorištu u Tuzli očekuje se više od 200 prisutnih, uključujući nosioce omladinskih inicijativa kao i predstavnike biznisa koji su podržali ovu kampanju.

opširnije >>

20.11.18

Održana obuka za edukatore/ice na projektu ''Za ljubav da, za nasilje ne''

U periodu od 16. do 18.11.2018. u Tuzli je održana obuka za vršnjačke edukatore/ice na projektu „Za ljubav da, za nasilje ne“. Cilj ovog treninga je bila edukacija i usavršavanje vještina mladih koji će u narednom periodu sprovoditi različite aktivnosti na području Lukavca, Srebrenika, Kalesije, Tuzle i Živinica, a koje se tiču podrške mladima sa iskustvom všnjačkog nasilja u mladalačkim vezama, prevencije nasilja u tim odnosima, te ukazivanja na postojanje ovog problema u široj društvenoj zajednici.U inspirativnom prostoru Multifunkcionalne trening kuće za mlade „Labirint“ mladi iz navedenih mjesta imali su priliku tokom trodnevnog programa učiti o nasilju, ali i propitivati vlastite stavove o uvriježenim rodnim stereotipima i obrascima ponašanja koji proizilaze iz tradicije i kulture.

''Radit ćemo na svobuhvatnom pristupu ovom problemu uz saradnju sa odgovornim javnim i nevladinim sektorom, kako bismo kreirali mrežu podrške mladima koji su doživjeli nasilje i onima koji se žele suprostaviti tome.''-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Na obuci je učestvovalo 20 vršnjačkih edukatora/ica, koji sa prvim promotivnim aktivnostima u zajednicama počinju već krajem mjeseca novembra.

''Smatram da smo za godinu dana uradili mnogo toga, a da tek sada krećemo sa još boljim idejama i jačom motivacijom jer smo shvatili koliko je ova tema zapravo značajna. Iskreno se nadam da ćemo ove godine ispuniti naša očekivanja te da ćemo imati podršku  građana.''-kazala je Edina Osmić, edukatorica koja je već drugu godinu za redom dio ove priče.Aktivnosti na ovom projektu možete pratiti i dodatno se informisati putem stranice Ne brini-imaš nas. , a kako su edukatori i edukatorice ispitivali reakcije građana na nasilje u našim zajednicama, pogledajte u sljedećem videu:
 

Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku IN fondacije-fondacije za socijalno unaprijeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u Bosni i Hercegovini. 

 

 

opširnije >>

17.11.18

Una Stjepić: '' Ja sam tu da prodrmam uspavanu BiH''

''Još od malih nogu sam primjećivala da je moja mašta bila bujnija od mojih vršnjaka te me zbog toga nisu baš posebno razumjeli kada bih izmislila neku igru. Oduvijek sam gledala stvari u malo širem spektru i bila sam uvijek otvorenog uma, nesklona predrasudama.''-Ovako priču o sebi započinje tridesetogodišnja Una Stjepić iz Tuzle, umjetnica čije i ime odgovara njenom karakteru- njenoj unikatnosti. 

Sva Unina zanimanja su usko vezana za umjetnost, a kroz svako urađeno djelo trudi se da predstavi sebe. Tako se među njenim zanimanjima nalazi pravljenje nakita, šminkanje, dizajniranje i fotografisanje, a sve od toga je protkano posebnom notom unikatnosti. Gotske  krune, ogrlice, chokeri, nakit za prsa i ramena karnevalskog izgleda samo su dio Uninog čarobnog svijeta nakita.  A sve to upotpunjava specifičnim stilom za šminkanje koji joj pomaže da prikaže sebe baš onakvu kakva jeste. 

''Za mene šminka predstavlja vrstu izražavanja pa čak i komunikacije na neki način jer šminka ima posebnu moć da vam pomogne da istaknete ono što se ne vidi, a dolazi iz dubine vaše duše. Smatram da vaš duh/karakter izađe na vidjelo kroz razne vrste ekspresije, u mom slučaju je to avangardni bizarni makeup.''-kaže Una dodavši da makeup jeste površna stvar kada se amaterski posmatra, ali svaki pokret ruke stvara umjetnost, misli se preslikavaju na lice ili tijelo i možete biti što god poželite i kako god se osjećate u tom momentu.

Una su još od malih nogu inspirisali svjetski modni magazini, pretežno avangardni i alternativni stil odijevanja te je i sama bila povezana sa bosanskom alternativnom muzičkom scenom. Najviše ju inspiriše mističnost, egipatska mitologija, engleska i nordijska historija te razni svjetski poznati, ali i nepoznati alternativni dizajneri. Iz svega toga, Una je poželjela i sama praviti nakit koji će biti rezultat njene ljubavi prema tom stilu, ali će sadržavati i note njene mašte. Una smatra da ljepota leži u detaljima, a detalji se nalaze u svemu. 

 Ljubav i hobi je pretvorila u posao 2013.godine kada se počela baviti izradom nakita od recikliranog materijala. U početku su to bile choker ogrlice koje tada nisu bile popularne u Bosni i Hercegovini. Poslije toga je počela raditi privjeske od gline, a kako je koji proizvod ugledao svjetlo dana, istovremeno je njena popularnost rasla.  

Spojivši izradu nakita, šminkanje i fotografiju u jedno, Una je izgradila sopstveni brend te su njeni proizvodi nerijetko išli i preko granica Bosne i Hercegovine. Početkom 2018.godina saznala je za projekat ''Sam svoj gazda'' koji sprovodila Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa United Nations Development Programom, a koji je nudio edukaciju i finansijsku podršku za najbolje start-up poduzetnike. Una se prijavila za isti i nakon tri mjeseca edukacije svoj hobi pretvara u biznis ideju za koju dobija podršku  i početni kapital u iznosu od 5 000KM. Sadržaj njene ideje ogleda se u registraciji biznisa i  izradi web shopa putem kojeg će predstavljati i prodavati svoje proizvode na svjetskom nivou.

''Prijatelj me je obavijestio o projektu „Sam svoj gazda“ i ja sam bila oduševljena jer mi je uz hobi falila edukacija. Kako umjetnici često ne vole brojeve i obrasce, ovo je bila savršena prilika za mene da ih zavolim. Nisam očekivala da će moj biznis plan biti izabran za najbolji te da ću baš ja dobiti poticaj za pokretanje biznisa.''-kaže Una dodavši da se trenutno odvaja od malih stvari s kojima je počela,  a cilj joj je postići prepoznatljiv alternativni modni brend koji će ljude povezivati kao društvo u smislu njihovog stila života, pružiti im podršku, samopouzdanje i ljepotu koju zaslužuju. 


Sama edukacija trajala je tri mjeseca, a polaznicima je nudila mentorsku podršku, učenje o pokretanju biznisa te primjere iz prakse na osnovu kojih su mogli dosta naučiti.

''Posebno što mi se svidjelo u ovom projektu jeste pozitivan pristup mladima, i pregršt inspirativnih iskustava i govora od strana mentora ovog projekta, njihovo zalaganje da nam se posvete i pomognu, i da podrže naše ideje, ali i budu kritični i iskreni prema nama. Niti u jednom trenutku nisam poželjela odustati, jer je to išlo nekako glatko.''-dodaje Una. 

Iako je krenula od malih stvari, oduvijek je imala velike ciljeve, a trudila se da kroz svoja umjetnička djela ljude sa kojima radi učini posebnima.

''Velika mi je želja stići do modnih revija u koje bi utrošila svo svoje iskustvo kroz scensku šminku, odjeću i asesoare. Nadam se da ću jednog dana imati svoj veliki atelje gdje ću moći da stvaram. Kada su u pitanju osobe s kojima radim volim da ih ovjekovječim , transformišem i predstavim svijetu. Najdraže mi je odabrati „prosječnu“ ženu te je tranformisati u photo modela, jer ljudi nekada nisu ni svjesni svoje ljepote, ali tu sam ja da im pomognem da se pogledaju drugačijim očima.''-dodaje Una. 

Ova unikatna umjetnica se od drugih razlikuje po izgledu, razmišljanjima, pogledima na svijet, pa se tako i njena ideja za biznis izdvojila od ostalih po svojoj specifičnosti. 

''Ljudi se prvo zaprepaste, a kroz naredne 3 sekunde njihove reakcije budu presudne. Mnogi ostanu začuđeni i zbunjeni, a mnogi su naprosto oduševljeni i često mi ne vjeruju da ja stojim iza tih radova. Teško je opstati u BiH sa ovakvom vrstom biznisa, ali nije nemoguće, normalno da je mnogo više cijenjeno u inostranstvu, ali ja sam tu da prodrmam uspavanu BIH.''-kaže Una.

Za ovu djevojku i pregršt ideja koje joj svakodnevno prolaze kroz glavu, dan od 24 sata je malo, međutim kaže da je već započela sa realizacijom te da će se noviteti uskoro moći pronaći na njenoj Facebook stranici. 
Iako njena djela ostavljaju bez teksta, Unina skromnost kaže da uvijek može bolje te da se nikad ničemu ne može  posvetiti onoliko koliko bi to  stvarno željela, jer životni sat isušive brzo kuca.

Ova priča  izrađena je u okviru projekta „Sam svoj gazda“ koji se realizuje u okviru projketa “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)”, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove priče, kao i nalazi prikazani u njoj, isključiva su odgovornost Fondacije tuzlanske zajednice i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

opširnije >>

15.11.18

INTERVJU//SADINA BINA: ''Mladi imaju potencijala da stvaraju preduslove za bolji život.''

Mladi koji su ove godine kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' dobili zeleno svjetlo za realizaciju svojih ideja, dobili su finansijsku, ali i moralnu podršku sa raznih strana. Osim Fondacije tuzlanske zajednice i lokalnih vlasti, ukupno 28 društveno odgovornih kompanija odlučilo je stati uz mlade i zakoračiti ka pozitivnim promjenama. Jedna od takvih je Mikrokreditna Fondacija Eki, koji su, uvidjevši značaj kampanje, odlučili ponijeti titulu dijamantnog donatora.  O razlozima zbog kojih su odlučili podržati kampanju, o mladima, poduzetništvu i problemima sa kojima se mladi susreću razgovarali smo sa Bina Sadinom, generalnom direktoricom MKF EKI. 

FTZ: U proteklih 20 godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je više od 150.000 mladih. Zbog čega se, prema Vašem mišljenju, mladi odlučuju na napuštanje zemlje? 
Sadina: Sigurno da postoji više razloga zašto se mladi ljudi odlučuju da ''bolji život'' potraže izvan BiH. Neki od razloga su  situacija u zemlji, neizvjesnost , nepostojanje jasne perspektive za budućnost.  Međutim potrebno je da mladi ljudi prije donošenja bilo kakve odluke  pogledaju i analiziraju uspjehe mladih preduzetnika koji su, uz dobru ideju, predan rad i zalaganje, uspjeli da u BiH obezbjede dobar život sebi i svojoj porodici. Kroz naše poslovanje susrećemo veliki broj mladih koji imaju interesantne ideje vezane za pokretanje sopstvenog posla, od internet biznisa pa do poljoprivrede. 

FTZ: Mladi kod nas se često optužuju da su pasivni, da ne žele raditi te da svoje slobodno vrijeme provode uglavnom u kafićima...Ko je prema Vama kriv za ovakvu situaciju među mlađim generacijama i kako Vi komentarišete tu pasivnost?
Sadina: Svi možemo dati svoj doprinos da se takvo ponašanje i percepcija dijela mladih o životu promjeni. Mladi definitivno imaju potencijala da aktivno učestvuju u poboljšanju situacije  u svojim zajednicama i  da stvaraju preduslove za bolji  život.  U  svakoj zajednici postoje  primjeri onih koji vrijedno rade, trude se i grade svoje karijere i poslove. Ono što je najvažnije je stvoriti okruženje u kome se promovišu prave vrijednosti. Tek tada se možemo nadati da će mladi drugačije percipirati svoju budućnost.


FTZ: Odlučili ste podržati kampanju ''Budi junak svoje zajednice 2018.'' Fondacije tuzlanske zajednice koja nudi priliku mladima da realizuju svoje ideje. Šta Vas je motivisalo da podržite jednu ovakvu priču?
Sadina: EKI već duži niz godina podržava socijalno odgovorne aktivnosti i projekte širom BiH. U osnovnom fokusu su nam djeca i mladi. U ovom projektu smo prepoznali odličan potencijal promocije preduzetništva, kreativnosti i angažovanja mladih sugrađana. Takođe, opredjeljući faktor je bila i činjenica da je kroz aktivnosti pokrivena veća teritorija, a ne samo jedna opština, pa su samim tim i potencijalni efekti daleko veći.
 

FTZ: Tema kampanje ''Budi junak svoje zajednice'' osim jačanja organizacija je i poduzetništvo. Smatrate li da BiH ima hrabre mlade ljude koji su spremni prihvatiti rizik i pokušati realizovati svoju poslovnu ideju ili će ipak radije spakovati kofere i otići? 
Sadina: Apsolutno. Kao što rekoh mi ih kroz naš posao srećemo veoma često. Mladi ljudi  su talentirani, kreativni i veoma inovativni. Svi smo mi svjesni situacije  u kojoj se društvo nalazi i da mladi sve više traže svoje  šanse  van granica Bosne i Hercegovine. 

FTZ: Da li ste zadovoljni ovogodišnjim idejama? Šta ste vi, kao predstavnik jedne uspješne kompanije, spremni podržati?
Sadina: Voljela bih da vidim unikatne ideje, nešto što neće biti kopija postojećih aktivnosti. Nešto što može da donese novu vrijednost i potpomogne ohrabrivanju mladih na kreativnost i ostanak u BiH. Mladi su snaga svakog društva, tako da ne sumnjam da će i u okviru ovog projekta i dalje biti odličnih ideja. 

FTZ: Da li Bosni i Hercegovini nedostaje više ovakvih prilika za mlade ili ih možda imaju dovoljno, ali ih ne koriste?
Sadina: Ovakve inicijative su sigurno dobrodošle i bilo bi dobro da ih bude što više. Ipak, smatram da je potrebna daleko šira akcija na usmjeravanju i ohrabrivanju mladih u BIH, u koju strategijski i sistematično treba da se uključe sve odgovorne institucije. Mladi će to sigurno prepoznati i iskoristiti. 

FTZ: Imate li neku poruku za naše aplikante, ali i mlade građane naše države?
Sadina: Nemojte lako odustajati. Znam da je teško i da ste okruženi sa bezbroj prepreka, ali budite istrajni. Gradite svoje kapacitete i sposobnosti, obrazujte se i osposobljavajte na način da postanete tražen kadar. I nikada nemojte odustati od ideje prije nego što je isprobate u praksi.

-Podsjećamo, od ukupno 16 pristiglih inicijativa mladih na Javni poziv kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'', Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 11 ideja. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna novčana sredstva u iznosu od 19 000KM koja su podijeljena na ovih 11 ideja, a preostalih 19 000KM podijeljena su od strane društveno odgovornih preduzeća. Ovo je peta po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj iste je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Također, saradnjom sa vladinim i biznis sektorom želimo stvoriti bolji ambijent i afirmativno okruženje za sve mlade te pokazati da su oni naš najjači resurs.  

opširnije >>

09.11.18

Rezulati podrške stipendistima iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej  zasijedala je 19. oktobra 2018. u sastavu od 5 članova: Gordan Isabegović, Slaven Ostojić, Damir Dajanović, Ines Osmanović, Sabina Sinanović Ćatibušić. Komisija je izvršila  pregled i bodovanje svih 77 prijava od kandidata za stipendiranje pristiglih u periodu od 17.09. do 12.10.2018. godine.
 
Na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, izvršeno je bodovanje svih kandidata po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost. 
 
Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži pet (5) studenata sa najvećim brojem bodova: 
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije, zbog dobijene stipendije od strane Fondacije Konrad Adenauer)
2. Merisa Okanović
3. Maja Klimentić
4. Azra Huremović
5. Džana Sultanić
6. Nermina Gazibara
 

Ovim putem, želimo čestitati prvim stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku

 
  Ime i prezime Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije) 437,50
2. Merisa Okanović 429,50
3. Maja Klimetić 422,75
4. Azra Huremović 413,88
5. Džana Sultanić 401,70
6. Nermina Gazibara 399,00
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1. Anamarija Divković 374,13
2. Arijana Minovi 373,25
3. Sejfudin Beganović 368,00
4. Adelisa Osmanović 362,75
5. Mustafa Spahić 362,23
7. Ahmet Bulić 354,25
8. Emina Mumić 350,75
9. Edina Osmić 348,13
10. Elmira Begić 346,00
11. Antonio Zahirović 345,55
12. Mirza Osmanović 345,00
13. Nerma Huskić 343,75
14. Amila Žero 342,25
15. Esma Sulejmanagić 339,75
16. Harun Huskić 339,10
17. Aida Duraković 338,50
18. Irma Dobrinjić 337,00
19. Nesida Nukić 335,50
20. Emina Mujčinović 333,75
21. Deni Muratović 330,75
22. Marko Divković 327,00
23. Belma Omerbegović 326,54
24. Minela Buljubašić 323,00
25. Rusmira Muharemović 318,38
26. Sumea Omerović 316,50
27. Ajla Musić 316,00
28. Sara Škrba 315,75
29. Lejla Hrustić 312,00
30. Šejla Džindo 311,00
31. Melika Damadžić 306,58
32. Eldina Hanić 303,00
33. Eldar Murselović 301,25
34. Jasmin Babović 298,88
35. Azra Ibrišević 296,08
36. Željka Božanović 296,00
37. Lejla Sejdinović 293,66
38. Maris Rajič 291,50
39. Armin Halilović 291,25
40. Asja Vrabac 291,00
41. Amra Softić 291,00
42. Anela Aljkanović 289,50
43. Maid Nalić 287,63
44. Mersida Murgić 283,25
45. Ajla Kulugić 280,38
46. Sadmela Bratanović 276,31
47. Emira Husejnović 274,25
48. Emina Selimović 273,00
49. Viktoria Lukić 269,75
50. Ajša Okanović 268,00
51. Emina Ahmičić 264,38
52. Azur Mehanović 263,50
53. Amar Bektić 250,38
54. Amra Gvozden 248,75
55. Rabija Memić 242,38
56. Lejla Galić 235,75
57. Ajša Imširović 231,73
58. Tamara Lalić 229,00
59. Belmin Zukanović 228,63
60. Edin Gutić 221,38
61. Emina Budimlija 214,50
62. Martina Miljanović 207,75
63. Rabija Mešanović 205,00
64. Mirnes Spahić 196,13
65. Edhem Junuzović 190,00
66. Mateja Andrejaš 179,50
67. Edin Suljagić 179,38
68. Esad Salihbašić 153,50
69. Kenan Taletović 149,13
70. Mirel Jahić 142,00
71. Besim Bojadžija 48,00
72. Amila Mušić 26,00

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.
 
Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da kontaktirate Selmu Memišević putem email-a: selma@fondacijatz.org 
opširnije >>

07.11.18

Javni poziv za angažman trenera/ica za sprovedbu ˝Treninga za trenere u neformalnom obrazovanju˝
 

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane trenere/ice-pojedince, trenerske parove ili udruženja i institucije koja se bave neformalnim obrazovanjem i koja su kompetentna u traženoj oblasti da dostave svoje ponude za sprovedbu  trodnevnog  ˝Treninga za trenere u neformalnom obrazovanju˝.
 
Trening se sprovodi u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ i trebao bi biti realizovan u decembru mjesecu 2018. godine.
 
Specifični ciljevi treninga:
Cilj treninga za trenere je da obučimo interne trenere za prijenos svojih specifičnih znanja i vještina na druge odrasle polaznike, što uključuje efikasnu pripremu, izvedbu i evaluaciju trening programa usklađenih sa potrebama korisnika sa kojima Fondacija tuzlanske zajednice radi. Trening za trenere bi trebao da obuhvati sljedeće tematske cijeline:
- Planiranje treninga i prezentacijske vještine (razumjevanje specifičnosti učenja odraslih, usvojiti ciklus sistematičnog treninga, određivanje svrhei ciljeva treninga, razvoj prezentacijskih vještina)
- Metodologija rada na treningu (osnovne metode treninga, stilovi učenja, vježba i primjena različitih metoda)
- Trening dizajn (vještine pružanja i primanja informacija, fasicilitacijske vještine, savladati trening dizajn, evaluacija treninga) 
- Mentorstvo kao individualni oblik rada
 
Učesnici:
Učesnici treninga su mladi multiplikatori-voditelji Odbora omladinskih banaka FTZ-a i mentori Mreže aktivnih zajednica (cca 15 osoba).  
 
Trajanje procesa:
Trening će biti realizovan u decembru mjesecu 2018. Tačan termin će biti preciziran naknadno u dogovoru sa izabranim trenerom/ima.
 
Potrebne kvalifikacije: 
- VSS  pedagoškog smjera 
- Minimalnoo 5 godina iskustva u neformalnom obrazovanju i provedbi edukativnih treninga za odrasle (referentna lista)
- Iskustvo u vođenju treninga za trenere (referentna lista)
 
Od trenera/ice se očekuje:
1. Da ponudi program realizacije trodnevnog treninga
2. Da bude kooperativan/a i prilagodi trening u skladu sa zahtjevima i potrebama organizatora.
3. Da koristi interaktivne metode rada sa učesnicima prilagođene starosnoj strukturi od 18 do 60 godina.
 
Ponuda treba da sadrži sljedeće informacije i dokumente:
1. Tehničku ponudu, koja podrazumjeva agendu, metodologiju realizacije treninga, korištenje tehnika i metoda rada sa učesnicima kao i grupisanim aktivnostima i očekivanim rezultatima. 
2. Finansijsku ponudu za angažman 
3. Kontakt detalje
4. CV trenera
 
Gore navedene dokumente treba poslati najkasnije do 18. novembra na elektronsku poštu: fondtz@fondacijatz.org. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj 035-362-832 ili na navedeni email.  
opširnije >>

07.11.18

Svečano otvaranje obnovljenog dječijeg igrališta na Sjenjaku u Tuzli

Fondacija tuzlanske zajednice poziva medije i građane Tuzle, a posebno građane naselja Sjenjak, da u subotu 10.11.2018 od 12 do 14 sati zajedno otvorimo obnovljeno dječije igralište na Sjenjaku u Tuzli.

Obnavljanje igrališta je finansirano sredstvima društveno odgovornih preduzeća i pojedinaca koji su se uključili u kampanju „Čelični Bosanac u trostrukom Ironman-u na 676 kilometara za obnavljanje dječijeg igrališta u Tuzli“.  

Kampanju je sprovela Fondacija tuzlanske zajednice, u ljeto 2018., na inicijatvu naših tuzlanskih entuzijasta: Edine Alić, Amne Džambić, Merime Dževdetbegović i istaknutog sportiste, Čeličnog Bosanca, Mladena Nedića.

Mladen je učinio nevjerovatan sportski podvig, tako što je plivao, trčao i vozio bicikl, na veoma zahtjevnoj Ironman dionici od 676 km za samo 50 sati!  

Mladen je trčao za svoj rodni grad, za svoju Tuzlu i tuzlanske mališane! 

Njegov poziv prema preduzećima i pojedincima za otkup kilometara je bio uspješan! Ukupno je otkupljeno 408 kilometara od strane 35 preduzeća i 26 pojedinaca, čime je prikupljeno 20.400 KM.  Sva sredstva su u potpunosti usmjerena na obnavljanje dječijeg igrališta Sjenjak u Tuzli. 

Igralište je time postalo sigurnije mjesto za igru i boravak naše tuzlanske djece. Uređena je podloga za igru, izvršena popravka postojećih i nabavka novih sprava za igru, zamjenjene su stare klupe i kante, a ubrzo će biti postavljena i rasvjeta za sigurniji boravak djece u popodnevnim satima.

Svečano otvaranje će započeti u 12h, druženjem djece sa našim Ironman-om, Mladenom Nedićem!  Najmlađe će zabavljati animatori organizacije „Osmijeh za osmijeh“ uz dječije pjesme, igru i balone. Donatori su obezbijedili prigodna osvježenja i snack program za najmlađe. 

Otvaranju će prethoditi čišćenje igrališta od strane volontera Fondacije, koji time žele istaći značaj volontiranja i filantropije za zajednicu uz pomen Međunarodnog dana filantropije koji se obilježava širom svijeta tokom novembra.

Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, menadžera projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org. 

Firme i pojedinci koji su podržali kampanju su: Stanogradnja, Drina Karakaj, Info Media Group, MI99, Selma i Samir Memišević, Euroherz, Madi, Inproz, Muamer Dervišević, Pizzeria Mozaik, Mani, Silk Trade, NLB Banka, Muharem Kabil, Plastoflex, Nina Avramović, Lejla Hurić, Tim Gradnja, Lamišped, Maja Čolo, Annoa, Darijo Ružić, EKO život, Meating, Bingo, Suša comerc, Miroslav Popović, Porodica Avramović, Uncro, Menprom, Valdet Iljazović, Denis Komadarić, Mladenove radne kolege, Amir Pekarić, Mladen Stevanović, Eldar Pirić, MP Pupo, Svjetlana Mujezinović, Jasna Jašarević, Nina Zupan, Halls, MF Building, Igepa, Radis, Jasmina Alić, Sanela Lukanović, Arozal, Adisa Mehanović, Sami promet, Carlsberg BH, Superior group, Samobor, Dental Studio Joldić, Minesu,  Variplast, Emir Baralić, Babilon, Edin Kovačević, Rakanović Kamenka, Bosing, Biba BH.

 

opširnije >>

05.11.18

Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak 

za iskazivanje interesa za učešće u projektu podrške za start-up poduzetnike 

 
Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ realizuje projekat podrške zapošavanju mladih na području mjesne zajednice Kiseljak. 
 
S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u projektu.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak. 
 
Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:
- dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati jednom sedmično u periodu decembar 2018. – januar 2019. godine
- priliku da apliciraju za finansijsku i mentorsku podršku realizaciji vlastite poslovne ideje (februar 2019. godine)
- finansijsku i mentorsku podršku za najbolje poslovne planove (mart – april 2019. godine). 
 
Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 27. novembra 2018.godine.
opširnije >>

01.11.18

38 000KM za ideje mladih kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''

Sinoć je u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava omladinskim organizacijama čije ideje su dobile podršku kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018.''

Ovaj događaj koji nosi specifičan naziv ''Dodjela dukata'' jedan je od događaja kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' a predstavlja krunu trodnevne ''Potrage za blagom'' u kojoj su učestvovali mladi junaci i junakinje. Tokom ''Potrage za blagom'' mladi su svoje ideje predstavljali društveno odgovornim kompanijama, a donatori su, ovisno o njihovim prezentacijama, podijelili novčana sredstva.

''Potraga za blagom'' i ''Dodjela dukata'' pokazali su da kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' nema za cilj samo dodijeliti novac za projektne prijedloge, nego želimo ojačati i ohrabriti naše mlade da u svakom trenutku mogu bilo kome pokazati da su upravo oni nosioci promjena u našim zajednicama. A oni su to u proteklim danima i pokazali.''-kazala je Azra Delmanović, koordinatorica Odbora Omladinske banke Lukavac.

Od ukupno 16 pristiglih inicijativa mladih, Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 11 ideja. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna novčana sredstva u iznosu od 19 000KM koja su podijeljena na ovih 11 ideja, a preostalih 19 000KM podijeljena su od strane donatora te su u konačnici rezultati podrške izgledali ovako:

Općina

Grupa

Početna podrška Fondacije( KM)

Konačni iznos podrške

Kalesija

 

Art Centar Ankata

1983,18KM

3717,04KM

Živinice

 

NG OI CROA

1.701,25KM

3645,11KM

Lukavac

 

OG Kvart

1.961,20KM

3445,06KM

Lukavac

 

UM Gnojnice Mladost

1.810,82KM

3999,00KM

Tuzla

Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ

2.025,44KM

3969,30KM

Tuzla

 

Udruženje Mladi Tuzle

1.923,91KM

3981,99KM

Tuzla

 

NG makeIT

1.873,16KM

3998,50KM

Tuzla

Udruženje  KAF Saltminers Tuzla

1.735,30KM

3489,16KM

Tuzla

Udruženje za razvoj i promociju pozitivnih vrijednosti „KRAV MAGA“

1.731,70KM

3376,56KM

Tuzla

Udruženje EESTEC Tuzla

797,20KM

2091,06

Tuzla

Studentsko vijeće Tehnološkog fakulteta u Tuzli

754,30KM

2288,16KM

 

''Ono na šta smo posebno ponosni je to što iz godine u godinu na našu adresu stižu sve inovavnije ideje. Kultura, sport, umjetnost, edukacija, infrastruktura, sve su ovo oblasti koje pokrivaju ideje naših aplikanata te će zbog toga naše zajednice zaista biti bogatije za 11 raznovrsnih projekata, a koji su od velikog značaja za sve mlade sa područja Općina u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice''.-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Ove godine, aplikanti odišu pozitivnim duhom, a njihov entuzijazam prepoznali su i donatori kampanje. 

''Zaista je bilo teško teško odlučiti kako podijeliti novčana sredstva jer je svaka ideja inovativna i zaslužuje podršku. O ovakvim mladim ljudima treba pričati i pisati jer su vrijedni pažnje i ono što smo mi naučili od njih jeste kako se boriti i kako stvarati pozitivne promjene.''-samo su neki od komentara donatora koji su sinoć prisustvovali svečanoj dodjeli finansijskih sredstava. 

Jedan od ciljeva  kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' jeste i saradnja između omladinskih organizacija te međusobna podrška mladih.

''Mi mladi moramo shvatiti da smo nosioci promjena u našim zajednicama. Naša zamisao je podržavati sve mlade koji nam se obrate, pomoći im da realizuju njihove ideje i u konačnici stvoriti ambijent gdje ćemo zajedno raditi na poboljšanju uslova u našim zajednicama bez razmišljanja o napuštanju Bosne i Hercegovine. ''-kazao je Almedin Beganović, sedamnaestogodišnjak koji je nosioc projekta ''Make it''. 

Podsjećamo, ovo je peta po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj iste je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Također, saradnjom sa vladinim i biznis sektorom želimo stvoriti bolji ambijent i afirmativno okruženje za sve mlade te pokazati da su oni naš najjači resurs.  

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' ove godine podržalo je ukupno 28 donatora:

DIJAMANTNI DONATOR: EKI mikrokreditna fondacija
ZLATNI DONATORI: Partner mikrokreditna fondacija, Sberbank BH, Big Ben Centar za strane jezike
SREBRNI DONATORI: Lukavac cement, Mi Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo
BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, Zeus agencija, Centar pošta Tuzla, DAF Centar za njemački jezik, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Cosmos Commerce doo, Platinium doo, ZH Zola doo
PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex doo, Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, AC Ganjgo Auto centar Ganjgo, Palačinkara Bagi, Beemed doo, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped doo, Mama Mia Restoran, Off-set štamparija doo, Folk high schula, Amra Nadarević Vodenčarević, Amira Abdulahović, Nina Zupan
Medijski pokrovitelji: Radio televizija 7 i Radio Kameleon.


Ovim putem čestitamo dobitnicima sredstava i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projektnim prijedloga te se zahvaljujemo svim donatorima i prijateljima koji su odlučili biti dio ove priče.

 

 

opširnije >>

29.10.18

Mladi junaci i junakinje u potrazi za blagom

Peta po redu kampanja za mlade „Budi junak/junakinja svoje zajednice“  danas nastavlja sa „Potragom za blagom“ u kojoj se omladinske grupe iz Tuzle, Lukavca, Kalesije i Živinica nadmeću za podršku društveno odgovornih preduzeća koja su odlučila podržati kampanju. 

''Potraga za blagom'' predstavlja finalni događaj kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' a ogleda se u prezentaciji projekata donatorima kampanje. Iznos novca za kojim naši junaci i junakinje tragaju ovisi o tome kako će prezentovati svoje ideje i da li će uspjeti privući pažnju naših donatora.

U proteklih mjesec dana, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo je ukupno 16 projektnih prijedloga, a prema odluci Odbora Omladinskih banaka, ukupno njih 12 zadovoljilo je kriterije Javnog poziva i kreću u ''Potragu za blagom''. Za inicijative koje su dobile zeleno svjetlo, Fondacija je zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, individualnim donatorima i lokalnim vlastima obezbijedila  38.000 KM, a koliko će svaka ideja osvojiti novca ostaje neizvjesno do okončanja „Potrage za blagom“. Ukupna potraživanja za 12 podržanih projekata su 43.307,00KM što znači da svi projekti ne mogu biti podržani sa 100% iznosom što ovu potragu čini zanimljivijom.  Fondacija tuzlanske zajednice je rasporedila startnih 19.000,00KM, dok će preostalih 19.000,00KM biti raspoređeni od strane društveno odgovornih kompanija.

''Potraga za blagom'' je izuzetna prilika u kojoj mladi ljudi iz naših zajednica mogu pokazati svoje prezentacijske vještine, predstaviti svoje ideje za razvoj zajednice te  ostvariti saradnju sa biznisima, ali i drugim omladinskim organizacijama. Kroz proteklih pet godina, dosta mladih aplikanata koji su prezentovali svoje ideje biznisima, predstavili su i sebe u najboljem svjetlu te su ubrzo pronašli i prva zaposlenja. ''-kazala je Azra Delmanović, koordinatorica Odbora Omladinske banke Lukavac. 

Ovogodišnja ''Potraga za blagom'' trajat će dva dana, a završit će svečanom dodjelom dukata u srijedu u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sa početkom od 19:00h. 

''Svečanim događajem dodjele dukata u Međunarodnoj galeriji portreta okupit ćemo omladinske organizacije, donatore i druge mlade ljude iz pet opština u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice kako bismo zajednički proslavili uspjeh naših junaka i junakinja i u konačnici vidjeli kakve ideje će uskoro zaživjeti u našim zajednicama''-kazala je Mirha Krivić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' započela je simbolično 12. augusta, na Međunarodni dan mladih, kada je više od 35 mladih posjetilo predstavnike lokalnih i kantonalnih vlasti, a završit će se 5. decembra, na Međunarodni dan volontera, konferencijom „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“, kada će se promovisati pozitivne priče svih junaka i junakinja koji su dio ove priče. 

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018.'' podržali su:
DIJAMANTNI DONATOR: EKI mikrokreditna fondacija
ZLATNI DONATORI: Partner mikrokreditna fondacija, Sberbank BH, Big Ben Centar za strane jezike
SREBRNI DONATORI: Lukavac cement, Mi Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo
BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, Zeus agencija, Centar pošta Tuzla, DAF Centar za njemački jezik, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Cosmos Commerce doo, Platinium doo, ZH Zola doo
PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex doo, Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, AC Ganjgo Auto centar Ganjgo, Palačinkara Bagi, Beemed doo, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped doo, Mama Mia Restoran, Off-set štamparija doo, Folk high schula, Amra Nadarević Vodenčarević, Amira Abdulahović, Nina Zupan 

 

opširnije >>

22.10.18

Obuka za organizacije civilnog društva iz regiona na temu Zelena ekonomija 


U Kolašinu je 15. i 16. oktobra održan dvodnevni trening na temu Zelena ekonomija za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Obuci na ovu temu prisustvovala su 33 predstavnika organizacija među kojima je Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica. Prisutni su na ovaj način imali priliku da unaprijede znanja i vještine na teme kao što su glavni sektori zelene ekonomije, zeleno poduzetništvo, principi zelene ekonomije, razvoj zelene ekonomije i primjeri iz Evropske unije, novi pokreti u ovoj oblasti itd. Predavači na treningu su bili predstavnici Udruženja Slap iz Hrvatske, Sonja Vuković i Dragana Lisjak. 

Obuka je dio projekta „GEAR - Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. 

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima, u narednom periodu biće organizovane obuke na sljedeće teme: Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama. Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmjerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodjela grantova lokalnim organizacijama, studijska posjeta Hrvatskoj i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom poduzetništvu, prezentacije primjera dobre praske u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd. 

Veoma važan očekivani rezultat projekta je umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zastitu životne sredine, a što će voditi ka unapređenju saradnje, razmjeni znanja, iskustava i naučenih lekcija u ovoj oblasti i obezbjeđivanju osnova za njihovu buduću saradnju i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa. 
Ispred Fondacije tuzlanske zajednice učešće je uzela Azra Bašić, asistentica programa finansijske podrške a predstavnica Mreže aktivnih zajednica jeste Maida Mehemdović, članica upravnog odbora organizacije.

Training for Civil Society Organisations from the Region on Green Economy 

A two-day training on Green Economy for civil society organisations from Montenegro, B&H and Serbia on Green Economy took place in Kolašin, on 15-16 October. The training gathered 33 representatives of CSOs who had the opportunity to improve their knowledge and skills on topics related to Green Economy such as green entrepreneurship, principles of green economy, the development and examples of this concept in the European Union, new movements in this area, etc. The training was conducted by Sonja Vuković and Dragana Lisjak, representatives of the Association Slap from Croatia.

The training is a part of the project "GEAR - Green Economy for Advanced Region” whose aim is to increase the impact of civil society organisations from Montenegro, Serbia, B&H, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania in environmental protection by promoting networking, strengthening their capacities and by promoting green economy through CSO local projects. The project is financed by the European Union within the Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017 and it is implemented by FORS Montenegro in partnership with the organisations SMART Kolektiv from Serbia, Centre for Development and Support from B&H, EKO Svest from FYR Macedonia, EDEN Center from Albania and Association Slap from Croatia.

In addition to this training, in the first phase of project implementation, trainings on the following topics will be organised in collaboration with the partners in the project: Public Advocacy and Lobbying, Participation in Decision Making, Project Cycle Management, Monitoring of Public Policies, Analyses and Research and Improvement of Collaboration with Authorities. In addition to the trainings, the project includes a series of activities aimed to further improve CSOs’ capacities and impact in environmental protection, and  to promote green economy, such as: a sub granting programme for local CSOs; a study visit to Croatia to familiarise with good practices in green economy and green entrepreneurship;  presentations of good practices in the target countries; campaign of promotion of green economy; development of a study on the possibilities for development of Green Economy in the region; publications on these topics, etc. 

A very important expected result of the project is networking of civil society organisations from the region dealing with topics related to environmental protection, which will lead to improvement of their collaboration, exchange of knowledge, experience and lessons learned in this area, and will provide a basis for their future cooperation and development of joint projects and initiatives. 
  

opširnije >>

06.10.18

OGLAS ZA ANGAŽMAN STRUČNOG SARADNIKA/CE

 
Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za angažman stručnog/ce saradnika/ce po Ugovoru o djelu za posao: 
• Grafički dizajner/ica
 
Opis posla:
- Idejna riješenja, dizajn i priprema za štampu raznih plakata, letaka, brošura, bilborda, banera i ostalih promotivnih materijala
- Idejna riješenja, dizajn i priprema vizuala za digitalne formate, društvene mreže i web stranice
- Editovanje fotografija za potrebe izrade materijala
- Adaptacija finalnih riješenja za različite offline i online kanale komunikacije
 
Period angažmana: 
Angažman stručnog saradnika će biti povremenog karaktera, zasnovan na konkretnim zahtjevima i dizajnerskim zadacima u periodu oktobra 2018 - januar 2019. uz mogućnost produženja. 
 
Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:
- SSS, VSS
- Dokazano prethodno iskustvo u sličnim poslovima (referentna lista poslova)
- Aktivno znanje i upotreba grafičkih programa 
- Kreativnost, komunikativnost i dobre organizacione vještine
- Brzina, preciznost, posvećenost kvalitetu i poštivanju vremenskih rokova
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti biografiju i referentnu listu poslova na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 15.10.2018 do 24:00h. 
Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor direktno ili putem Skype-a u roku od 7 dana od dana zatvaranja konkursa.  
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email.  
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu pozvani na razgovor.  
opširnije >>

29.09.18

Poziv za prijave na trening za mlade „Liderstvo i organiziranje zajednice“


Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa organizacijom za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh, poziva mlade sa područja MZ Kiseljak da se prijave na edukaciju pod nazivom „Liderstvo i razvoj zajednice“.  

Na trening se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području MZ Kiseljak, a koji žele ovladati liderskim vještinama i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.  Trening je pogodan za mlade koji su već aktivni u okviru formalnih i neformalnih grupa, ali i za one koji nisu imali iskustva sa aktivizmom.

Učesnici će tokom treninga imati priliku unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine, naučiti više o timskom radu i riješavanju konflikta, ali i o  tome kako odrediti prioritete, donijeti odluku, napisati projekat i realizovati svoju ideju. Trening će biti realizovan kroz tri modula: interpersonalne vještine, liderstvo i timski rad, organiziranje u zajednici. 
Edukativni trening bit će realizovan u vidu sedmičnih radionica  u periodu od oktobra do decembra 2018. godine a održat će se u okviru Omladinskog kluba Kiseljak. 

Tokom treninga grupa će imati priliku da putem predstavnika grupe učestvuje u radu Lokalne grupe za razvoj te na taj način zastupa pitanja mladih u zajednici. Grupa će biti ohrabrena da predlaže inicijative i projekte u zajednici, a po završetku edukacije će osmisliti i realizovati najmanje jedan projekat. 

Prijave je moguće izvršiti direktno u Omladinskom klubu Kiseljak, na broj telefona 035 312 931 ili mail fondtz@fondacijatz.org. Prva radionica bit će održana 6. oktobra 2018. godine u prostorijama Mjesne zajednice Kiseljak. 

opširnije >>

19.09.18

Rezultati podrške iz Fonda ''Volim Tuzlu''

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 17.09.2018. godine donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je ukupno 10 pristiglih aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i  neformalnih grupa u Tuzli. Finansijska podrška je odobrena za 5 inicijativa, a to su:

 
APLIKANT
PROJEKAT
Traženi iznos/KM
Odobreni iznos/KM

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos

Jednakost bez granica

1.145,00

1.145,00

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

Rušenje predrasuda o slijepim osobama kroz očuvanje tradicije igranja šaha

1.530,00

1.530,00

Neformalno drustvo G.Lipnice

Dječije igralište u Lipnici

1.457,00

1.457,00

Udruženje građana ''Centar za savremena biološka istraživanja''

Kampanja smanjenja zagađenja rijeke Jale

1.650,00

1.650,00

UEC Nahla Tuzla

Vozi, pazi, gas manje gazi!

840,00

840,00

UKUPNA PODRŠKA
 
6.622,00
6.622,00
 
 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu kada dostave dokaz o partnerskoj saradnji i podršci stručnog osoblje (ljekara i/ili medicinskog osoblja) na temu dojenje. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan. 

 

APLIKANT PROJEKAT Traženi iznos/KM Odobreni iznos/KM

INeformalna grupa za podršku pri dojenju

Podrška budućim majkama i porodiljama u dojenju

1.200,00

1.200,00

 
 
Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije iz lokalne zajednice aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.10.2018. godine.
 
Potpisivanje Ugovora biće upriličeno u ponedjeljak, 24.septembra u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (adresa: Pozorišna 13) od 14 sati, a svim podržanim aplikantima želimo sreću pri realizaciji njihovih projektnim prijedloga. 
 
U nastavku teksta pročitajte koje ideje su dobile podršku.
 
Jednakost bez granica
Projekat "Jednakost bez granica" zamišljen je kao ne/formalno druženje i upoznavanje osoba sa i bez invaliditeta, koji bi kroz interakciju i upoznavanje radili na suzbijanju diskriminacije i predrasuda koje postoje u društvu. Kroz radionice će diskutovati i razgovarati na koje sve načine se može doprinijeti poštivanju jednakosti i pružanju Peer Suport podrške među mladima te kako pružiti dodatnu podršku uključivanju mladih osoba sa invaliditetom u obrazovni sistem i rad omladinskih organizacija. U projekat će biti uključeni srednjoškolci sa područja Grada Tuzla, kao i predstavnici omladinskih organizacija.
 
Rušenje predrasuda o slijepim osobama kroz očuvanje tradicije igranja šaha 
Po prvi put nakon 40 godina u Tuzli će biti organizovano Federalno prvenstvo slijepih u šahu, koje će okupiti najmanje 25 učesnika sa područja Grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Projekat će povezati slijepe osobe iz Federacije i doprinjeti održavanju tradicije igranja šaha, jedine igre u kojoj su slijepi ravnopravni. U sklopu projekta će se održat i edukacije o socijalnim i mentalnim prednostima ove igre. 
 
Dječije igralište u Lipnici
Mještani ruralne zajednice Lipnica su u želji da osiguraju sigurno odrastanje mališanima, došli na ideju da volonterskim radom i angažmanom naprave jedino dječije igralište u ovoj zajednici. Aktivisti će napraviti mobilijar za igralište, urediti i ograditi isto, kako bi ono bilo prilagođeno manjoj djeci da se igraju, ali i da njihovi roditelji imaju ugodno mjesto za druženje s mještanima. Projekat će okupiti veliki broj aktivista, te će dodatno uticati na poboljšanje društvenog života u ovoj zajednici.
 
Kampanja smanjenja zagađenja rijeke Jale
Novoosnovano Udruženje građana "Centar za savremena biološka istraživanja" će kroz projekat pokrenuti kampanju javnog prezentovanja problema zagađenja rijeke Jale. Kampanja će obuhvatiti edukacije učenika osnovnih škola i mještana lokalnih zajednica s ciljem podizanje javne svijesti o značaju očuvanja i optimalnog korištenja vodenih resursa. Dodatno kroz okrugle stolove animirat će se  javnost i izvršiti utjecaj na lokalno stanovništvo da preuzmu odgovornost u budućem upravljanju čvrstim otpadom i zaštiti vodenih resursa od istog. 
 
Vozi, pazi, gas manje gazi!
UEC Nahla Tuzla želi da kroz projektne aktivnosti utiče na povećanje svijesti i sprovede edukaciju mladih ljudi koji počinju upravljati motornim vozilima o posljedicama neodgovornog učešća u saobraćaju. Projekat će se realizirati u tri faze i obuhvatit će edukaciju oko 250 učenika završnih razreda srednjih škola u Gradu Tuzla. Prva faza obuhvata stručna predavanja od strane certificiranih instruktora kako bi učenici usvojili osnovna znanja o pravilima ponašanja u saobraćaju i posljedicama neodgovorne vožnje. Nakon toga, planirano je na kreativan način, kroz igru "Vožnja sa simulacijskim naočalama" učenicima omogućiti da svjesno dožive osjećaj vožnje u alkoholiziranom stanju. Druga faza projekta obuhvata javnu prezentaciju upotrebe simulacijskih naočala na na trgu za širu javnost. A posljednja faza projekta se odnosi na promociju i objavu edukativnog animiranog videa, kao i uličnu akciju dijeljenja letaka vozačima sa simboličnim porukama.
 
Podrška budućim majkama i porodiljama u dojenju
U okviru ovog projekta članice projektnog tima će osnovati grupu za podršku dojenju kako bi majke s iskustvom u dojenju pomagale drugim majkama ili trudnicama koje žele da doje. Uključivanjem u rad grupe majke će saznati najnovije relevantne informacije o prehrani majčinim mlijekom, dobiti praktične savjete o pravilnom položaju djeteta na prsima, tehnici izdajanja, pohranjivanju mlijeka itd.U komunikaciji s drugim članovima grupe razmjenjivat će iskustva, zajednički rješavati pojedine teškoće pri dojenju, imati emocionalnu podršku za dojenje i razvijati povjerenje u vlastitu sposobnost dojenja (samoefikasnost dojenja). Grupa za podršku će organizovati minimalno 10 radionica u narednih 10 mjeseci trajanja projekta, s tendencijom nastavka rada grupe. 
 
opširnije >>

28.08.18

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 24.08.2018., donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda za aktivne zajednice Tuzla. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice razmatrala je 10 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica i odlučila podržati sve njih. Radi se o sljedećim projektima:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

KUD 27 Juli

Strujom do napretka

3.000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Vijeće MZ Bikodže

Uređenje izvorišta pitke vode

3.000,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Neformalna grupa LGZR Lisovići

Izgradnja kućice na autobuskim stajalištima u MZ Lisovići

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Inicijativna grupa za aktivno starenje Dobrnja

Soba treća - naša sreća

834,00

5

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

Neformalna grupa LGZR Gornja Tuzla

Majke i djeca

1.425,00

6

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Savjet MZ Grabovica

Zamjena ulaznih vrata na prostorijama MZ Grabovica

3000,00

7

Lokalna grupa za razvoj Solina

Savjet MZ Solina

Zagrijmo naš dom,aktivirajmo našu zajednicu

2.607,00

8

Lokalna grupa za razvoj Priluk

KUD „Priluk“

Za bolji pogled na svijet

3.000,00

9

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede PČELICA

Pčelicin kutak

3.000,00

10. Lokalna grupa za razvoj Hrasno MZ Hrasno Most koji život znači 9.719,00

UKUPNO ODOBRENO:

32.585,00

 

U nastavku teksta pročitajte kakve ideje su dobile zeleno svjetlo za realizaciju:

Strujom do napretka

Projektom ''Strujom do napretka'' predviđen je rad na elektrifikaciji sale za kulturna dešavanja u Prokosovićima kao što su rad kulturno-umjetničkog društva, recitatorske i muzičke sekcije te drugih aktivnosti koje se mogu odvijati u ovoj sali. Mještani Prokosovića su ovu prostoriju prethodnim projektima doveli u funckionalno stanje te je jedino preostalo uraditi osvjetljenje, a sve sa  ciljem da se omogući nesmetan rad kulturno umjetničkom društvu i svim njegovim sekcijama kao i ostatku stanovništva MZ za održavanje sastanaka,skupova i svih drugih aktivnosti.

Uređenje izvorišta pitke vode

Ovim projektom Lokalna grupa za razvoj Bikodže želi urediti potojeću kućicu u Bikodžama u kojoj se nalazi pumpa za vodu kojom se snadbjeva cjelokupno naselje. Realizacijom projekta planirano je proširenje  kućice i izmjena krova, te postavljanje ograde oko izvorišta. Uređenje izvorišta pitke vode će značajno unaprijediti uslove življenja svih mještana Bikodža.

Izgradnja kućice na autobuskim stajalištima u Mjesnoj zajednici Lisovići

Lokalna grupa za razvoj Lisovići želi  postaviti tri autobuske stanice na prostoru svoje Mjesne zajednice. Projektom bi bili zahvaćeni lokaliteti:  zaseok Mešići odnosno Gornje Raskršće, zaseok Zukići kod čitaonice i zaseok Pašanovići. Ovaj projekat je od šireg društvenog značaja za cjelokupnu zajednicu jer Mjesna zajednica Lisovići je spona između Zahirovića i Previla.

Soba treća-naša sreća

Projekat se odnosi na adaptaciju manje prostorije koja je direktna veza između objekta škole i prostorije koju nastavnici koriste za predškolsko obrazovanje. Naime, ranijim aktivnostima grupe za aktivno starenje i švicarskog crvenog križa mještani su uspjeli adaptirati stari stan koji je fizički dio škole te su na taj način dobili prostoriju za predškolski odgoj, ali i prostoriju za sva udruženja koja su dio ove zajednice.  U toj prostoriji bi roditelji, djedovi i nene mogli da sjede i čekaju dok njihova djeca/unuci završe s nastavom,a da ne budu vani. 

Majke i djeca

 Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla došla je na ideju da urede manje dječije igralište sa ljuljačkama, klackalicama i toboganom, ali i sa dva para klupa sa stolovima i nadstrešnicom, a sve u svrhu socijalizacije zapostavljenog dijela naselja sa veoma lošom socijalnom strukturom stanovništva. U razgovoru sa mještanima tog dijela Gornje Tuzle potvrđena je potreba za ovakvim mjestom okupljanja kako djece tako i njihovih majki,kao i mjesto za usputni predah djece i odraslih na putu prema tetimi s obzirom da svakodnevno koriste navedenu dionicu puta za svoje potrebe (dolazak u poštu,školu,ambulantu,..).

Zamjena ulaznih vrata na prostorijama Mjesne zajednice Grabovica

LGZR Grabovica realizacijom ovog projekta rješava pitanje bezbijednosti,kako prostorija MZ tako i svega sto se nalazi unutar tih prostorija. Također  zamjena vrata će olakšati organizaciju narednih manifestacija, naročito zbog opreme koja će biti potrebna prilikom njihove realizacije,a moći će se čuvati u tim prostorijama što do sada nije bio slučaj. A samim time ovo će biti jedan od podsticaja za otvaranje teretane u sklopu igraone.

Zagrijmo naš dom, aktivirajmo našu zajednicu

Ovim projektom uredit će se prostorije Mjeesne zajednice (čitaonica)  koja služi za sve vrste društvenih aktivnosti.Članovi Lokalne grupe za razvoj smatraju da je najbitnije uraditi zagrijavanje prostora, što će se riješiti uvođenjem centralnog grijanja na struju. Također plan je da se poprave polomljena stakla na prozorima i oštećenja na istima te da se ugradi jedan novi prozor. 

Za bolji pogled na svijet

Članovi Lokalne grupe za razvoj Priluk ovim projektom želi nastaviti sa renoviranjem učionica u osnovnoj školi Šerići, što im je jedan od najvećih prioriteta imajući u vidu da su im ostale još samo 4 učionice i zbornica sa lošom stolarijom. Ranije su stolariju zamijenili u okviru trogodišnjeg zagovaračkog projekta Fondacije tuzlanske zajednice, zajedno s lokalnim donatorima (uključujući građane i biznis sektor), a realizacija ovog projekta će nastavit već započete radove.

Pčelicin kutak

Lokalna grupa za rzavoj Gornje Živinice u okviru ovog projekta želi izgraditi vlastiti objekat za potrebe rada Udruženja "Pčelica" kao jednog od trenutno vodećih udruženja na području MZ Gornje Živinice. Planirana je izgradnja na placu koji je stavljen na raspolaganje Udruženju Pčelica a u mjestu Kopjevići, gdje će se u budućnosti graditi Pčelarski dom i Pčelarski centar. Ovaj prostor će se koristiti za potrebe rada udruženja, čuvanje i skladištenje pčelarskog pribora i opreme (prizemlje), opremanje prostora na spratu za: sastanke, radionice, treninge, Školu pčelarstva, susrete pčelara i druge prilike. 

Most koji život znači

LGZR Hrasno želi da napravi novi most na mjestu gdje sada postoji montažni pješački mostić koji je vidno oštećen u nedavnim poplavama koje su bile u julu ove godine. Naime ovaj most omogućava prelaske preko rijeke koja razdvaja naselje Hrasno Donje na putu do škole, ambulante i do centra Mjesne zajednice. Izgradnom novog betonskog mosta dugoročno se rješava problem nesmetanog prelaska pješaka , automobila i teretnih kamiona sa glavnog lokalnog puta na desnu obalu rijeke. Komisija je projekat  Lokalne grupe za razvoj Hrasno pod nazivom , ˝Most koji život znači“, a čiji je nosilac MZ Hrasno ocjenila pozitivno ali je zbog potraživanja iznad kriterijima određenog maksimuma i potrebe za dodatnim namicanjima sredstava, projekat  proslijedila na odlučivanje upravljačkom tijelu Fondacije tuzlanske zajednice, nakon čega je projekat, uz posebne uslove, podržan. 

 

opširnije >>

08.08.18

Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018.

Obilježavanjem Međunarodnog dana mladih, 12. Augusta 2018. u Cafe Bar Sloboda, započeta je peta po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''.

Kao i do sada kampanjom želimo dati podršku Vama,  vrijednim mladim ljudima koji svakodnevno učite, koji  ste angažovani u društvu, omladinskim udruženjima, koji svojim radom i zalaganjem motivišite druge; želimo istaći da ste upravo Vi pravi uzori u zajednici na koje se drugi mladi ljudi trebaju ugledati.

S druge strane kampanjom želimo utjecati na vladin i biznis sektor kako bi zajedno s Vama stvorili bolji ambijent i afirmativno okruženje za sve mlade. Ovom kampanjom želimo Vam dati šansu da svoje ideje pretvorite u stvarnost. Vjerujemo da svaka zajednica ima svoje junake i junakinje. To ste vi, učenici, studenti, mladi stručnjaci, pripravnici, zaposleni, nezaposleni, volonteri, aktivisti.  Svi vi koji vjerujete u svoje sposobnosti i svoja znanja, koji neumorno radite na sebi i mijenjate sebe kako biste mijenjali svoju zajednicu.  

Kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' želimo podstaći i finansijski podržati poduzetne ideje mladih iz 5 gradova Tuzlanskog kantona: Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Živinica i Kalesije. Cilj nam je podržati  minimum 10 omladinskih inicijativa sa maksimalnim iznosom od 4.000KM po projektu. 
Međutim, to nije sve. Učešćem u kampanji  imat´ ćete priliku svoje ideje predstavite društveno odgovornim kompanijama, razmjeniti iskustva sa drugima na konferenciji za mlade, te svoje ideje predstaviti široj zajednici putem sredstava informisanja.     

Zato, ukoliko si mladi i član si omladinske organizacije ili neformalne grupe mladih iz Srebrenika, Kalesije, Živinica, Lukavca ili Tuzle te imaš ideju kojom želiš unaprijediti rad svoje organizacije ili možda želiš osnovati novu omladinsku organizaciju koja bi unaprijedila kvalitet života mladih sa područja tvoje zajednice, prati nas jer Javni poziv za podršku projektima mladih će uskoro biti otvoren.  Za više informacija budite slobodni pozvati nas na tel. 035 362 832.

A dok čekate Javni poziv,  OVDJE pogledajte kakve projekte smo podržali prošle godine.

Kampanju Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018. podržali su:

DIJAMANTNI SPONZOR

Mikrokreditna organizacija EKI

ZLATNI SPONZOR

Mikrokreditna fondacija PARTNER, Sberbank BH, Big Ben Centar za strane jezike

SREBRNI SPONZOR

Lukavac cement, Mikrokreditna fondacija Mi Bospo, Senex doo

BRONZANI SPONZOR

Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvi Tuzlanskog kantona, Menprom doo, Zeus agencija, DAF Centar za njemački jezik, University hotel Dorrah, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Cosmos Commerce doo, Platinium doo, ZH Zola doo

PRIJATELJI KAMPANJE

Junuzović kopex doo, Stomatološka ordinacija Hadžiefendić, AC Ganjgo Auto centar, Palačinkara ''Kod Bagija'', Beemed doo, Poliklinika Azabagić, Damfis šped doo, DKR Njemački centar za robotiku, Štamparija OFF SET doo

MEDIJSKI POKROVITELJ

RTV7 Tuzla


Ukoliko i Vi želite podržati kampanju Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018. pozovite broj telefona 035/362-830 ili nas posjetite lično u kancelarijama Fondacije tuzlanske zajednice u ulici Pozorišna 13, Tuzla. 

opširnije >>

23.07.18

OGLAS ZA ANGAŽMAN STRUČNOG/E SARADNIKA/CE

 

U okviru Programa razvoja zajednice u MZ Kiseljak u Gradu Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za sljedeći angažman po ugovoru o djelu:

1.Stručni/a saradnik/ca za:

  • Izradu analize postojećeg načina rada neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina kako bi se utvrdila vrsta i količina sirovina koja isti skupljaju i prodaju na području Grada Tuzla, a posebno na području MZ Kiseljak.
  • Izradu prijedloga mogućih mjera za uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u postojeći sistem upravljanja i recikliranja otpada u Gradu Tuzla.

 

Period angažmana: septembar - decembar 2018.

U periodu angažmana stručni/a saradnik/ca će usko sarađivati sa programskim osobljem FTZ-a kako bi se dogovorili oko prikupljanja informacija o trenutnoj situaciji na polju upavljanja i recikliranja otpada, kao i o načinu rada neformalnog sektora sakupljanja sekundarnih sirovina na području Grada Tuzla.  Pored gore navedenih zadataka, od stručnog saradnika se očekuje da će imati direktne kontakte sa relevantnim organizacijama, institucijama, preduzećima i drugim interesnim grupama koji se bave upravljanjem otpadom, reciklažom i sakupljanjem sekundarnih sirovina u Gradu Tuzla, a posebno na području MZ Kiseljak.

 

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

  • VSS  iz oblasti ekološkog inžinjerstva ili drugog prirodnog ili tehničkog smjera;
  • Prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine na srodnim temama i poslovima iz glavnog zadatka (poželjni kandidati sa iskustvom na poslovima upravljanja i recikliranja otpada, odnosno sakupljanja sekundarnih sirovina); 
  • Od angažovanog stručnog saradnika se očekuje da radi na terenu i od kuće, kao i da koristi vlastiti prevoz i vlastiti računar.
  • Od angažovanog stručnog saradnika se očekuju dobre komunikacijske sposobnosti, kao i poznavanje poslovne korespodencije. 
  • Prednost će imati kandidati koji odlično govore i pišu engleski ili njemački jezik radi komunikacije sa međunarodnim partnerima.

 

Svi zainteresirani kandidati trebaju da pošalju biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 13.08.2018 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor u sedmici 20.08.2018. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu pozvani na intervju.  

opširnije >>

23.07.18

Oko 20 000 učenika sa područja Tuzlanskog kantona naučilo kako pravilo postupati sa psima


Oko 20 000 osnovaca iz 82 škole sa područja Tuzlanskog kantona u protekloj godini sudjelovalo je u Dogs Trust radionicama za djecu. Tokom edukativno-zabavnih radionica, osnovci su imali priliku učiti kako da budu sigurni sa psima, kakva je priroda pasa, njihove potrebe, ali i obaveze koje vlasništvo pasa znači.

Ovakve radionice na području Tuzlanskog kantona održavaju se već dvije godine, a edukatori kažu da su zadovoljni reakcijama djece.

''Nakon dvogodišnje edukacije u školama putem Dogs Trust radionica, moram naglasiti da su učenici upoznati sa pravilima ponašanja u blizini pasa, ali je veoma važno nastaviti edukaciju školske djece kako bi izrasli u ljude koji će u budućnosti biti odgovorni vlasnici i rješavati probleme napuštenih pasa.''-kazao je Faruk Hodžić, jedan od edukatora sa područja Tuzlanskog kantona.

Radionice za školsku djecu kreira, koordinira i finansira Fondacija Dogs Trust. U Tuzlanskom Kantonu se provode uz angažman i partnerstvo sa Fondacijom tuzlanske zajednice, a dio su sveobuhvatne podrške Fondacije Dogs Trust u uspostavi zakonskog, efikasnog, humanog i održivog rješenja problema pasa lutalica u Bosni i Hercegovini. Pored Tuzlanskog kantona, Program edukacije školske djece se uz odobrenja lokalnih ministarstava obrazovanja, uspješno provodi i u Kantonu Sarajevo, Istočnom Sarajevu, Kantonu 10, Sarajevsko-zvorničkoj regiji i Banjoj Luci.

opširnije >>

05.07.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Živinica, Lukavca i Srebrenika koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mladeU protekla dva dana upriličeno je potpisivanje Ugovora za aplikante iz Živinica, Srebrenika i Lukavca koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mlade. Na području Srebrenika biće realizovane tri nove inicijative mladih, dok će Lukavac i Živinice biti bogatiji za po 4 realizovana projekta. U nastavku teksta pročitajte kakve ideje mladih su pristigle na našu adresu i dobile podršku od naših Odbora Omladinskih banaka. 

ŽIVINICE 

KUD Priluk
Mladi aktivisti iz Kulturno Umjetničkog Društva Priluk došli su na ideju osnivanja Mini omladinskog kino kluba. Mladi ljudi će na ovaj način dobiti mogućnost gledanja različitih medijskih sadržaja od filmova, utakmica, edukativnih prezentacija a program rada kino kluba će biti prilagođen i za sve uzraste. Projekat ima za cilj da okupi veliki broj omladine i djece uz želju da daju svoj doprinos socijalnom razvoju MZ Priluk kao i dodatnom ujedinjenju mladih iz ove lokalne zajednice.

 NG UM BUM Suha
Članovi NG UM BUM Suha, razmatrajući nedostatke koje imaju u mjesnoj zajednici došli su do zaključka da im je potrebno mjesto za okupljanje omladine i ostalih mještana. Kao idealno rješenje iznjedrila se ideja za izgradnjom odbojkaškog terena na pijesku za kojeg su mišljenja da će svojom originalnošću privući još veće mase ljudi i osigurati vrhunsko druženje i zabavu.
 
Crveni križ općine Živinice
Projekat se sastoji u organizaciji edukativnog omladinskog kampa u kojem će učešće uzeti oko 90 mladih ljudi iz Hrvatske, Srbije, Crne gore te Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg kampa jeste edukacija mladih ljudi o prevenciji međuvršnjačkog nasilja a kamp simbolično i nosi naziv „Stop nasilju među mladima“. 
 
Neformalna grupa mladih Priluk
Zbog velikog zanimanja mladih ljudi za treniranjem i sportom, NG mladih iz Priluka, odlučila je pokrenuti projekat izgradnje“ Street Workout Parka“. Ovim projektom uredit će se mjesto za okupljanje i tjelovježbu mladih ljudi, te na taj način poboljšati fizičku aktivnost i sposobnost omladine, ali i ostalih članova lokalne zajednice.
 
LUKAVAC
 

Crveni križ Općine Lukavac
Ideja Crvenog križa iz Lukavca je edukativni kamp u kojem će učešće uzeti oko 50 mladih ljudi sa područja Lukavca. Tema kampa jeste edukacija mladih o pružanju prve pomoći uz simboličan naziv ''Nauči, spasi život.'' Realizacijom ovog kampa, edukatori Crvenog križa podučit će mlade ljude kako pružiti prvu pomoć i spasiti nekome život ukoliko se nađu u takvim situacijama. 

UM Poljice
Svjesni potencijala koji im pruža Jezero Modrac, Udruženje mladih iz Poljica želi da novim projektom, Zabavni-dječiji park Jezero Modrac'' omogući djeci sigurno i zabavno mjesto za igru na obali jezera. Ovaj projekat podrazumijeva izgradnju ljuljaški, klackalica, tobogana. prostora sa pijeskom i klupama koje će moći koristiti svi mještani i posjetitelji. 

Omladinska grupa Kvart Lukavac
Projektnim prijedlogom pod nazivom ''Izvedimo djecu u park 2018.'' mladi iz grupe Kvart iz Lukavca žele da lukavačke mališane odvoje od interneta i telefona te da im prikažu čari igre u parku. Omladinci su osmislili zanimljive društvene igre koje će biti realizovane preko dana, a večernji sati su predviđeni za 'kino pod zvijezdama' gdje mogu doći svi mještani sa područja Lukavca, a i šire. 

Vijeće učenika Elektro-mašinske škole Lukavac
Nezadovoljni unutrašnjim izgledom njihove škole, vijeće učenika odlučilo je preurediti hol škole. Ovim projektom, učenici će postaviti saksije sa cvijećem, ukrasit' će stepenice zanimjivim i mudrim izrekama, a zidove škole će obogatiti naljepnicama o gramatici i pravopisu. Cilj ovog projekta jeste oživjeti izgled škole i time probuditi motivaciju i inspiraciju kod učenika. 

SREBRENIK 
 

Klub Mladih Crvenog križa Srebrenik
Ideja Kluba Mladih Crvenog križa Srebrenik jeste realizacija kampa pod nazivom „Klovnterapija“. Cilj kampa jeste što veći broj edukovanih mladih ljudi na ovu temu, koji će u narednom periodu biti stručni za rad sa osjetljivim grupama djece i mladih. 

Udruženje građana Bosansko selo Babunovići
Udruženje Bossel Babunovići organizuje kotlićijadu u spremanju tradicionalnih bosanskih jela, koja će biti prožeta takmičarskim duhom, te turnir u šahu na otvorenom. Glavni cilj ove aktivnosti, jeste povezivanje mladih sa zajednicom, druženje mlađih i starijih generacija te animiranje cjelokupne zajednice da jedna ovakva aktivnost postane tradicionalna. 

UG Gorska služba spašavanja Srebrenik 
UG Gorska služba spašavanja za cilj ima da kroz ovaj edukativne radionice prošire znanje mladih ljudi o tome kako se snalaziti u prirodi, koje ih sve opasnosti vrebaju u prirodi, te kako da djeluju preventivno ako se u istoj i nađu. Također, njihov cilj je da poduče mlade ljude kako da djeluju, zaštite sebe, a i druge u slučaju prirodnih katastrofa. 

Tim Fondacije tuzlanske zajednice podržanim aplikantima želi sreću pri realizaciji njihovih inicijativa. 


 
opširnije >>

03.07.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Tuzle i Kalesije koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mlade

 
Potpisivanje Ugovora za podržane inicijative Fonda za mlade upriličeno je 02..jula 2018.godine u Tuzli i Kalesiji za aplikante čije inicijative će biti realizovane na području ovih općina. Na području Grada Tuzla podržano je ukupno sedam inicijativa mladih, dok će u Kalesiji zaživjeti četiri nova projekta. U nastavku pogledajte kakve ideje mladih su osvojile naše članove Odbora Omladinskih banaka.
 
TUZLA
 
NG Mladih Puž – Tuzla  -  „Put u život – šta nakon izlaska“
 
Osnovni cilj projekta je pružiti mladima koji izlaze iz sistema alternativne skrbi podršku i osnaživanje u procesu resocijalizacije u svoju lokalnu zajednicu. U projekat će biti uključeno 20 korisnika kroz aktivnost kluba podrške te još minimalno 30 korisnika kroz online platformu E-saputnik. Očekivani rezultati projekta su veća razina informacija o mogućnostima nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite, podrška prilikom prijave na biro za zapošljavanje, centar za socijalni rad te uopćeno veća podrška u stanovanju, obrazovanju, zapošljavanju i interpersonalnim vještinama. 
 
Udruženje Klub Američkog Fudbala Tuzla Saltminers  - „Kamp američkog fudbala KAF Tuzla Saltminers 2018“
 
Kamp američkog fudbala će predstavljati prvi događaj ove vrste na području grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Sastojat će se od 12 treninga, u periodu od 3 sedmice prilikom kojih će igrači i treneri iz dva domaća kluba -KAF Tuzla Saltminers i KAF Sarajevo Spartans te igrači i treneri iz susjednih zemalja (Srbija, Hrvatska, Slovenija) na toretski i praktičan način upoznavati učesnike kampa sa osnovama američkog fudbala. Kamp će se završiti turnirom/ revijalnom utakmicom između učesnika kampa.
 
 Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“ -  „DŽUMBUS DIYYF (do it yourself youth festival)
 
DŽUMBUS DIYYF (do it yourself youth festival) projekat  predstavlja upravo ono što njegov naziv implicira: „mladi ljudi prave kreativni 'džumbus' festival, pun različitih događaja i sadržaja“. 
Stoga će ovo ljeto od kraja juna do početka septembra mjeseca DŽUMBUS DIYYF ekipa organizovati svake sedmice po jedan događaj gdje će učesnici biti uglavnom mlade osobe iz zajednice. Događaji će obuhvatiti različite oblasti od kulture i umjetnosti, sporta i rekreacije do poduzetničkih i kreativnih inicijativa za sve posjetitelje festivala. 
 
NG makeIT - „IT belongs to everyone „
 
Projekat je proizašao od 6 mladih tech entuzijasta koji žele približiti IT polje mladima. Projekat ima za cilj edukovati mlade ovog grada o IT polju, stavljajući posebnu pažnju na aspekt marginalizovanih grupa mladih. Polaznici edukacija će usvojiti znanje o C++ i Arduino programiranju, kao i o mnogim drugim aspektima IT struke. Nakon završetka edukacije pored znanja, učesnici će dobiti diplomu za učešće na edukaciji. 
 
 Omladinski resursni centar Tuzla – „Kampanja za povrat pisane riječi među mlade u Tuzli: Literatura kao UTOPIJA „
 
Projekat je zamišljen kao kampanja za povrat pisane riječi među mladima u Tuzli, pod nazivom "Literatura kao UTOPIJA?" i kao takav je namjenjen mladim osobama 15-30 godina koji su zarobljeni modernim načinom života koji nam je donijela sve veća upotreba interneta i tehnologije u realnom svijetu. Projekat ima za cilj da mlade ljude izvede iz virtualnog svijeta, odvoji od moderne tehnologije te prepusti čarima papira i olovke. Kroz rad sa uspješnim domaćim književnicima imat će priliku da savladaju tehniku izražavanja kroz pisanje, gdje je kreativnost jedan od ciljeva sa idejom da pomogne razvoju talenata mladih.
 
NG Lumen – “Proizvodnja emotivne pismenosti”
 
Projektom “Proizvodnja emotivne pismenosti” grupa želi da istakne važnost o emotivnoj pismenosti kao vještini rukovođenja sopstvenog života i održavanja kvalitetnih i autentičnih odnosa sa okolinom. Kao prvi projekat ovoga tipa, njegova važnost se ogleda u stvaranju početaka nenasilnog aktivizma iz oblasti edukacije o emocijama, potrebama i strategijama kao glavnim faktorima za kvalitetan odnos sa sobom i drugima. Projekat se sastoji iz tri dijela: ulične akcije, kreiranje priručnika “Empatija kao osnova progresa“  i javna diskusija na temu “Emotivna pismenost kao temelj za lični i društveni progres” koja će se sprovesti u Američkom kutku.
 
 Udruženje studenata elektrotehnike Evrope lokalni komitet Tuzla – „ Soft Skills Academy 2018“
 
 Soft Skills Academy Tuzla 2018 je besplatan trodnevni seminar razvoja ličnih i profesionalnih vještina namijenjen studentima Univerziteta u Tuzli sa ciljem da potakne studente na razvoj pomenutih vještina neophodnih za zapošljavanje i uspješnu karijeru, ali i za izazove modernog života, koje im tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti. 2016. godine EESTEC LC Tuzla je Soft Skills Academy doveo i u naš grad, a zahvaljujući pozitivnim reakcijama, postignuti uspjeh pokušavaju ponoviti svake godine i pretvoriti ga u tradiciju.

KALESIJA
 

NG Tim mladih Crveni križ Kalesija-Pomoć koja život znači

Ovim projekom obuhvatit će se preko 200 srednjoškolaca  i osnovnoškolaca u Kalesiji, koji će se obučiti osnovnim tehnikama pružanja prve pomoći. Važnost projekta se ogleda u tome što čak 80% učenika srednjih i osnovnih škola ne zna pružiti osnove prve pomoći. Projektni tim će edukovati mlade kako bi u budućnosti bili spremni pružiti prvu pomoć osobama kojima bude potrebna.

NG Art studio Ankata – Dramski studio Ankata Kalesija

 Art studio Ankata kroz svoj dramski studio u lokalnu zajednicu donosi novi i drugačiji način ispoljavanja talenata za djecu i mlade. Projekat ove neformalne grupe će omogućiti da se 30 učesnika, djece uzrasta 7-17 godina, iskuša na
sceni kao glumci, a van scene kao kostimografi, scenografi, kompozitori, organizatori, lideri, audio-video majstori... Kao rezultat projekta, učesnici će imati kreirane dvije predstave na koje će biti pozvani svi stanovnici Opštine Kalesija.

UG Eko zelenih Kalesija  - Ekološko uređenje bunara
Da bi sačuvali kulturnu graditeljsku baštinu mještani Tojšića u suradnji sa projektnim timom odlučili su restaurirati bunar i ekološki ga urediti kako bi ga sačuvali od propadanja za nove generacije. Važnost projekta se ogleda u tome da bunar piše svoju historiju posljednjih stotinu godina i od velike je sentimentalne važnosti za mještane Tojšića. 

UG Libero – Aktivni, mladi i informisani: 

Pod parolom „Aktivni, mladi i informisani“, projektni tim želi da počne pozitivnu priču te edukuje mlade i poveže ih prije svega sa mladim osnovcima iz drugih mjesnih zajednica Opštine Kalesija kako bi mogli da djeluju efikasnije i na većem nivou.
Direktni korisnici projekta biti će 50 učenika završnih razreda u dobi od 14 i 15 godina koji će kroz edukacije usvojiti znanja o korisnim alatima koji nisu predviđeni planom i programom u školi.

Tim Fondacije tuzlanske zajednica čestita dobitnicima sredstava i želi im sreću pri realizaciji projekata!
opširnije >>

22.06.18

Rezultati podrške projektima mladih sa područja općina Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Grada Tuzla

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih od 27.04. do 27.05.2018, i donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Lukavac:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

Crveni krst križ Općine Lukavac

Nauči, spasi život

776,50

Udruženje mladih Poljice

Zabavno-dječiji park jezero Modrac

796,40

Omladinska grupa Kvart Lukavac

Izvedimo djecu u park 2018.

598,25

Vijeće učenika Elektro-mašinske škole Lukavac

Uljepšavanje unutrašnjeg izgleda naše škole

561,00

Ukupan odobreni iznos za Lukavac: 2732,15

 

Kalesija:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

NG ANKATA

Dramski studio ANKATA Kalesija

690,00KM

NG Tim mladih CK Kalesija

Pomoć koja život znači

797,00KM

UG „Eko zelenih“ Kalesija

Ekološko uređenje bunara

700,00KM

UG Libero

Aktivni, mladi i informisani

800,00KM

Ukupan odobreni iznos za Kalesiju: 2987,00

 

Živinice:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

NG UM BUM Suha

SET lopta

758,00KM

*Kulturno Umjetničko Društvo Priluk

Mini Omladinski Kino Klub

550,00KM

Neformalna grupa mladih Priluk

Street Workout Park

769,00KM

Crveni križ općine Živinice

Stop nasilju među mladima

800,00KM

Ukupan odobreni iznos za Živinice: 2877,00

*Napomena: Uslovno podržan jedan projekat: 
Kulturno Umjetničko Društvo Priluk-Mini Omladinski Kino Klub sa odobrenim sredstvima od 550,00KM u slučaju da ispune zahtjeve Odbora Omladinske banke Živinice. 

Srebrenik:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

Klub Mladih Crvenog križa Srebrenik

Klovnterapija

798,30KM

UG Bosansko selo Babunovići

Avgustovska kotlićijada i drevna igra šah

798,70KM

UG Gorska služba spašavanja Srebrenik

Edukacija mladih o osnovama snalaženja u prirodi te načinu djelovanj u prirodnim nesrećama

800KM


Ukupan odobreni iznos za Srebrenik:2397,00KM

Tuzla:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope lokalni komitet Tuzla

Soft Skills Academy 2018

800KM

Udruženje „Tuzla Uživo“

DŽUMBUS DIYYF PROJEKAT (do it yourself youth festival)

800KM

Udruženje Klub Američkog Fudbala Tuzla Saltminers

Kamp američkog fudbala KAF Tuzla Saltminers 2018

800KM

Lumen

Proizvodnja emotivne pismenosti

690KM

Omladinski resursni centar Tuzla

Kampanja za povrat pisane riječi među mlade u Tuzli: Literatura kao UTOPIJA

781KM

Neformalna grupa mladih - PUŽ Tuzla

 

Put u život - šta nakon izlaska

800KM

makeIT IT belongs to everyone 545KM

Ukupan odobreni iznos za Tuzlu: 5216,00 KM

 

Aplikanti koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava realizovat će se u narednom periodu o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

 

 

opširnije >>

21.06.18

Podržimo „Čeličnog Bosanca“u nevjerovatnom sportskom i humanom poduhvatu za djecu

Mladen Nedić iz Tuzle se sprema da učini nevjerovatan sportski podvig, tako što će plivati, trčati i voziti bicikl, na veoma zahtjevnoj ultratriatlon distanci od 676 km, na svjetskom prvenstvu u Lensahn-u od 27.-29.07.2018, u Njemačkoj. Mladen je prvi i jedini Bosanac i Hercegovac koji je uspješno završio dvostruki Ironman (7,6 KM plivanja, 360 km bicikla, i 84 km trčanja) na svjetskom prvenstvu 2014. Godine, u slovenačkim Bakovicama.

Ljubav prema sportu i zdravom načinu života je nešto što se razvija od ranog djetinjstva i zato našoj djeci trebamo obezbjediti okruženje i uslove za rast i razvoj, a dječija igrališta su svakako jedna od ključnih mjesta na kojima se ova ljubav razvija kroz igru i druženje.

Fondacija tuzlanske zajednice, zajedno sa grupom entuzijasta, vas poziva da se svi udružimo u kampanji „Čelični Bosanac u trostrukom triatlonu na 676 km za obnavljanje dječijeg igrališta u Tuzli“ i da „otkupimo“ njegove pređene kilometre na trostrukom ultra triatlonu, te tako zajednički renoviramo dječije igralište koje se nalazi na Sjenjaku u Tuzli. Kako bi ovo igralište bilo potpuno sigurno mjesto za igru i boravak djece, potrebno je postaviti zaštitnu ogradu, urediti podlogu za igru, izvršiti popravke i nabavke novih sprava za igru i slično.

Sredstva za renoviranje igrališta bi se upravo prikupila „otkupom“ pređenih kilometara našeg Čeličnog Bosanca. Vrijednost jednog kilometra je 50 KM, tako da zainteresovana preduzeća i pojedinci mogu da učestvuju sa iznosima koji su njima najprihvatljiviji.

Svaki otkupljeni kilometar je vrijedan i važan, a konačni cilj je prikupljanje 30.000 KM za svih 676 km.

Svaki „otkupljeni kilometar“ ima veliku vrijednost za sve nas, a za našeg Mladena predstavlja dodatnu motivaciju u ostvarivanju ovog podviga znajući da ovaj put ne trči za sebe nego za dječiji osmjeh i njihovu bezbrižnu igru.

Kampanja prikupljanja sredstava kreće krajem juna, a renoviranje igrališta će se odvijati u periodu septembar-novembar 2018.

Za sve dodatne informacije o kampanji i načinu uključivanja preduzeća i pojedinaca u istu, budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, menadžera projekta na telefon 035 362 830 ili 061 888 109, te putem email: tarik@fondacijatz.org,  a ukoliko se odmah odlučite na učešće u kampanji, vaše donacije možete uplatiti na račun Fondacije tuzlanske zajednice br.: 1321 0020 0707 4926 kod NLB Tuzlanske banke sa naznakom za "Čeličnog bosanca". Adresa Fondacije: Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

 

 

opširnije >>

08.06.18

Ugrađeni UV filteri za prečiščavanje vode u još 16 škola


Fondacija tuzlanske zajednice nastavila je sa provedbom aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvaliteta vode u udaljenim područnim školama Tuzlanskog kantona koje se vodom snadbijevaju sa lokalnih izvora i bunara i koje nisu pod kontroliranim sistemom vodosnadbijevanja. 
U aprilu i maju mjesecu ove godine u 16 školskih objekata koji nisu imale regulisano vodosnadbijevanje i ispravnu vodu ugrađeni su tzv. UV filteri koji obezbjeđuju mikrobiološku ispravnost vode. U ovim objektima nastavu pohađa oko 1000 učenika te se projektom nastojalo preventivno djelovati kako bi se sprječile potencijalne zaraze ali i kako bi se djeci obezbijedio siguran pristup osnovnoj ljudskoj potrebi.

Ovime je u poslednje dvije godine, Fondacija u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, obezbijedila sistem za filtraciju vode u ukupno 62 školska objekta.
   
˝Na području Tuzlanskog kantona 120 školskih objekata se snabdjeva vodom sa lokalnih izvora i bunara, što ne znači da je voda u svim ovim objektima neispravna, ali  ti objekti nisu  pod centralnim sistemom kontrole vode i izloženi su riziku˝-ističe Ismet Sokoljanin, program menadžer u Fondaciji tuzlanske zajednice.

U projekat je uključen i Zavod javnog zdravstva koji vrši kontrolu ispravnosti vode u školama. Upravo iz tih razloga u Fondaciji tuzlanske zajednice zajedno su izgradili bazu podataka o stanju vode u svim školama koja će biti od koristi u narednom periodu kako bi se ovaj problem stavio u potpunosti pod kontrolu. Postavljanjem UV filtera problem nije trajno riješen. Izuzetno je važna uloga i odgovornost menadžmenta škola u održavanju ovih sistema kao i nadležnih inspekcijskih organa. 

˝Filterski sistemi da bi trajno funkcionisali moraju se redovno održavati kao i stanje izvorišta i bunara. Mi ćemo nastojati da škole opskrbimo odgovarajućim filterskim sistemima ali škole moraju posvetiti više pažnje održavanju ovih sistema ali stanju izvorišta i bunara, naročito za vrijeme proljetnih pljuskova i poplava˝-dodao je Sokoljanin.    

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku CS Mott Fondacije u okviru programa ˝Global Challenges Local Solutions˝ koji provodi Akademija za  razvoj Filantropije u Poljskoj, dok je posao postavljanja filtera povjeren firmi doo Euroaquaing iz Tuzle.
  
U tekstu ispod pogledajte listu škola u koje su ugrađeni UV filteri:

R.broj Naziv škole/objekta Općina
1. JU OŠ Breške Tuzla
2. JU OŠ Breške, PŠ Donja Obodnica Tuzla
3. JU OŠ Treštenica, PŠ Tulovići Banovići
4. JU OŠ Druga Osnovna škola Gračanica, PŠ Lohinja Gračanica
5. JU OŠ ''Soko'' PŠ Škahovica Gračanica
6. JU OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'', PŠ Srednja Zelinja Gradačac
7. JU OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'', PŠ Jasenica Gradačac
8. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Tuholj Kladanj
9. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Starić Kladanj
10. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Brateljevići Kladanj
11. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Gojakovići Kladanj
12. JU OŠ ''Stupari'', PŠ Brlošci Kladanj
13. JU OŠ ''Stupari'', PŠ Tarevo Kladanj
14. JU OŠ ''Bašigovci'', PŠ Lukavica Živinice
15. JU OŠ ''Sapna'', PŠ Vitinica Sapna
16. JU OŠ 'Sapna'', PŠ Goduš Sapna

 

opširnije >>

01.06.18

Klub filantropa Fondacije tuzlanske zajednice bogatiji za više od 70 osoba


''Filantropsko veče sa Mayom Sar'' koje je organizovala Fondacija tuzlanske zajednice upriličeno je sinoć u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla. Pod sloganom ''Darujem zajednici koju volim'' ovo je bilo prvo filantropsko veče u Bosni i Hercegovini, a okupilo je preko stotinu i devedeset individualaca i korporacija koji su istinski filantropi i svakodnevno se zalažu za ljepšu budućnost svih nas. 

Ovim događajem, Fondacija tuzlanske zajednice proslavila je 15-ti rođendan tako što je promovisala važnost filantropije u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Izložbom „Filantropi iz tuzlanskog kraja“ u saradnji sa Muzejom Istočne bosne prezentiran je dio filantropske ostavštine, od Turali bega do današnjih dana, a veče je upotpunio i  umjetnički performans o „Tahiri-hanumi Tuzlić“ u izvedbi glumice Ivane Milosavljević te moderne izvedbe kamerne muzike učenika Srednje muzičke škole Tuzla.

Veče je začinila tuzlanska kantautorica Maya Sar koja je, osim muzičkog dijela, zvanično otvorila Fond za podršku Srednjoj muzičkoj školi ''Čestmir Mirko Dušek'' u Tuzli, a pored novoosnovanog, prezentirani su već postojeći fondovi za građanske projekte kao i online platforma za doniranje.


''Nakon 15 godina postojanja, Fondacija se odlučila i za jedan ovakav događaj sa namjerom da okupi  prijatelje, donatore, filantrope koji nas godinama nesebično podržavaju. Smatram da smo učinili pravu stvar jer glavni cilj Filantropske večeri nije da kratkoročno prikupimo sredstva za određeni projekat nego da zajedno gradimo trajne fondove za budućnost i da širimo mrežu prijatelja i filantropa koji daruju zajednici koju vole.''-kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon prezentacije Fondova, Klubu filantropa isto veče pridružilo se preko 70 osoba i 18 preduzeća čime je prikupljeno više od 21 000KM.  Donatori su sredstva usmjerili u Fond za mlade i Fond Prometej čime su pokazali da je ulaganje u mlade najbolje investicija za budućnost. 

Filantropsko veče pokazalo je da je čovjekoljublje suština svakog od nas i da duboko u sebi gajimo ljubav prema našim zajednicama te da udruženim snagama uistinu pravimo pozitivne promjene.  

''Zajedno možemo promijeniti živote ljudi nabolje. Ovim smo pokazali da možemo izgraditi ljepši svijet i ljepše sutra za sve generacije.''-poručuju  iz Fondacije tuzlanske zajednice.

 

opširnije >>

29.05.18

INTERVJU//Vera Đezić: Ključ uspjeha je u odgovornim ljudima

Pod sloganom ''Darujte zajednici, darovali ste sebi'' Fondacija tuzlanske zajednice već 15 godina zajedno sa građanima čini pozitivne promjene. Preko različitih programa i fondova Fondacija nudi podršku mladima, školama, organizacijama civilnog društva i građanima u kreiranju boljih uslova življenja, a rezultati su iz godine u godinu sve vidljiviji. Ovu, petnaestu po redu, uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice odlučili su posvetiti filantropiji, a kakav je bio Fondacijin put od prve do petnaeste godine, kako se razvijala i šta je ključ uspjeha u radu otkriva Vera Đezić. Vera je uz Fondaciju od osnivanja, a zadužna je za finansijsko-administrativne poslove. 

''Svaka priča nekako započne, a naša je započela u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Simin Han. Tamo je, osamnaest građana imalo sluha da podrži ideju, da postavi temelj jedne fondacije koja se, iz tadašnjeg programa za osnaživanje mladih,  vrlo brzo, pretvorila u snažnu i dugotrajnu podršku ne samo mladima, nego  i široj lokalnoj zajednici u cjelini.''-kazala je Vera dodavši da je Fondacija u početku pružala podršku  lokalnom stanovništvu tako što im je nudila razne treninge, edukacije i  radionice razmjene iskustava, a sve sa ciljem osnaživanja i uključivanja u razvoj svoje zajednice. 

Društvena korist je osnovni imperativ u planiranju aktivnosti

''Fondacija tuzlanske zajednice je, u početku, podržavala  inicijative koje  su za cilj imale ohrabrivanje i osnaživanje mladih da samostalno realizuju projekte korisne za njih i njihovu zajednicu.''-Prisjeća se Vera objašnjavajući da je paleta oblasti u kojima  su mladi i drugi članovi lokalnih zajednica pronalazili izazov za poboljšanje uslova življena je bila sve šira i šira, a svima je ''društvena korist bila osnovni imperativ pri planiranju aktivnosti.'' 

Kroz godine postojanja podstičući građane da apliciraju i realizuju svoje ideje i  Fondacija  je usavršavala svoje alate kako bi, prije svega, odgovorno i u skladu sa zakonskim okvirom, mogla pružati finansijsku  podršku  za realizaciju različitih inicijativa, ali i olakšati aplikantima u procesu realizacije projekata. Na početku su to bile oblasti za koje su se inicijative građana mogle vezati, a danas su to Fondovi za podršku inicijativama iz raznih oblasti. 

Transparentnost prije svega

Dobiti povjerenje građana nije jednostavno jer građani koji žele ulagati u zajednicu žele imati uvid u sve. Svjesni da je građansko povjerenje najbitnije, uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice transparentnost u radu postavljaju na prvo mjesto.
'' Transparentnost u radu nam je jedna od osnovnih vrijednosti koje njegujemo u Fondaciji. Odgovorna sam za sastavljanje finansijskih izvještaja prema trećim stranama Fondacije i trudim se da nema propusta, da nam donatori  uvijek odobre naše izvještaje i da uvijek dobijemo pozitivno mišljenje nezavisnih revizora, koje kontinuirano angažujemo još od 2008.godine pa sve do danas, kako za reviziju  cjelokupnog finansijskog poslovanja Fondacije, tako i za nekoliko dugogodišnjih, vrlo složenih  projekata.''-kazala je Vera.

Preko prvih Fondacijinih koraka, programa, fondova u razgovoru sa Verom došli smo i do donatora, a Vera nam je rekla kakav je omjer ulaganja između stranih i lokalnih donatora.

''Finansijska sredstva koja Fondacija ulaže u zajednicu putem građanskih inicijativa  obezbjeđena su, većim dijelom, od stranih donatora. Međutim, promovirajući na svakom koraku filantropiju i volonterizam kao neophodnost  u razvoju svake lokalne zajednice, može se reći da je, danas, omjer ulaganja između stranih i lokalnih donatora u istom nivou.''-ističe Vera.

Ključ uspjeha je u ljudima i timskom radu

Tim Fondacije tuzlanske zajednice je relativno mlad, a mnogi uposlenici su nekadašnji volonteri, neki iz Programa Omladinske banke, a neki su bili volonteri ili aktivisti u svojim lokalnim zajednicama. Međutim, uprkos dobnim razlikama, Fondacijin tim odlično funkcioniše, a Vera nam je rekla kako to izgleda iz njene perspektive.

''Olakšanje je  imati u timu osobe koje imaju predznanje o tome šta se i kako radi u Fondaciji. Proces osposobljavanja takvih osoba za samostalan rad je vrlo jednostavan i ne traje dugo, a i genracijski jaz se, skoro, ne osjeti.''-kaže Vera dodavši da je najbitnije imati zajedničke ciljeve, tada rezultati sami dolaze.

Za kraj, u duhu Fondacijinog 15.-og rođendana, Vera je ispričala kakav značaj za nju imaju prethodne godine i kako je to biti dio Fondacije od samog početka do danas.

''Mojih petnaest godina u Fondaciji je prošlo vrlo brzo! Za svo ovo vrijeme, mogu reći da je neznatan broj dana u Fondaciji koji su mi bili teški, neispunjeni  ili deprimirajući. Prije svega, volim da radim posao za koji sam odgovorna, a sretna sam što moje znanje i iskustvo koristi mlađim kolegama  prilikom obavljanja njihovih obaveza. Odgovornost za finansije i administraciju jedne ovakve Fondacije je sve, osim, stereotipnog svakodnevnog evidentiranja poslovnih promjena.''-kazala je Vera.

opširnije >>

17.05.18

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

 

Fond je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl. Godišnje se podrži do 10 projekata u iznosima do 2.000 KM.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu formirana od strane Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je ukupno sedam aplikacija, a donijela je odluku da podrži jedan projekat. 

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Pčelarsko društvo ''Nektar'' Tuzla

Prvi urbani ogledni pčelinjak u BiH

1999,95

1999,95

UKUPNA PODRŠKA

 

 

1.999,95

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta. Podrška će biti isplaćena putem prenosa  na žiro račun implementatora projekata kada su u pitanju formalno registrovana udruženja. U slučaju neformalnih grupa prenos sredstva vršit će se  ili  plaćanjem dobavljaču po prijemu fakture od strane Fondacije ili prenosom na račun ovlaštenog predstavnika  grupe.

Komisija nije odobrila podršku za sljedeće projekte:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

“Humanitarna organizacija “Merhamet” Muslimansko dobrotvorno društvo” Regionalni odbor Tuzla

Učenici pomažu „Narodnu kuhinju“

1.897,20

„Biciklistički klub Tuzla“

Panonika MTB Kup

2.000,00

LASTAVICA

Pruži ruku ekologiji i okolišu kroz umjetnike i likovne radove

720,00

LASTAVICA

Sačuvajmo okoliš i pomozimo ekologiji

730,00

Odbor etažnih vlasnika

Da i naša zelena površina zamiriše, zazeleni

717,00

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

DŽUMBUS DIYYF PROJEKAT (do it yourself youth festival)

1.965,00

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.05.2018. godine.

 

opširnije >>

15.05.18

Rezultati podrške iz Fonda za Otvorene škole

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i  MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice.  One otvorene škole i otvoreni centri u Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz ovog Fonda. 

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole, formirana od strane Fondacije tuzlanske zajednice je na svom prvom sastanku u 2018.godini razmatrala 12 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli te  . donijela odluku o podršci za ukupno njih 7:

 

 

Aplikant                                        Projekat Traženi iznos/KM      Odobreni            iznos/KM             
Razvojni tim JU OŠ Solina          Požurimo, igra nas zove                                                                        880,00                                                                           880,00                                                                     
NG Rastimo zajedno Svi smo mi djeca               880,00     880,00
Neformalna grupa             studenata Odsjeka za žurnalistiku Tuzla              UNTZ News room  1.000,00    1.000,00
Razvojni tim J.U. Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla Upoznajmo svijet oko nas    771,75    481,75
Vijeće roditelja JU Mješovite srednje škole Tuzla Tuzla kroz čaršiju i mahale   548,00    548,00
Udruzenje Astronomsko drustvo Plejade Tuzla Svemirske Zvijezdice u školi 1.000,00    400,00
Udruženje građana djece sa posebnim potrebama Mali svijet - Lukavac Mali koraci - veliki uspjeh   999,00    999,00

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

Zasvijetlimo

800,00

Vijeće roditelja Područne škole Dobrnja

Soba treća naša sreća

927,00

Vijeće roditelja OŠ "Mramor"

Njihov osmjeh, naša sreća

950,00

Inkluzivni razvojni tim OŠ Gornja Tuzla

Rastimo i starimo zajedno

990,00

Javna ustanova Osnovna škola Miladije Tuzla

Upoznajmo svijet oko nas

705,00

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta, a potpisivanje Ugovora će se obaviti u petak 18.5. u 14:00h u prostorijama MIOS-a(ul.Aleja Alije Izetbegovića, zgrada Jupiter I sprat).Aplikanti čiji projekti su podržani obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda te taj novac trebaju uplatiti do 31.maja 2018.  Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima čiji projekti su dobili podršku i želi im sreću pri realizaciji!

 

 

 

opširnije >>

12.05.18

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak


Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Kiseljak, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 10.05.2018., donijela je ODLUKU o finansijskoj podršci projektima iz Fonda Kiseljak.

 

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 5 aplikacija za sufinansiranje projekata primljenih u I aplikacionom krugu te donijela odluku o podršci svih pet inicijativa.

 

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Kulturno umjetničko društvo Izvor Kiseljak

Vraćanje kulturnog života u mjesnu zajednicu Kiseljak

1500,00

2

MZ Kiseljak

Učionica u prirodi

2000,20

3

NK Kiseljak

Ograda oko stadiona

2000,00

4

Udruženje poljoprivrednika Farmer

Priroda je naše bogatstvo

580,00

5

Radna grupa projektne nastave OS Kiseljak

Sačuvajmo naše bogatstvo Jezero Modrac

320,00

 

                                                                                                                                                                                                                          Ukupno odobreno:  6.400,20 KM

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora. Aplikanti čiji su projekti podržani su dužni prema kriterijima poziva da obezbjede obavezno novčano učešće u projektu u iznosu od 20% od odobrenog iznosa najkasnije do 31.avgusta 2018.te godine. 

Tim fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima i želi im sreću pri realizaciji projekata!

 

 

 

opširnije >>

09.05.18

Filantropsko veče uz Mayu Sar-''Darujem zajednici koju volim''
 

Fondacija tuzlanske zajednice sa ponosom najavljuje i poziva sve filantrope tuzlanskog kraja na jedinstven događaj u Bosni i Hercegovini, Filantropsko veče uz Maju Sar – „Darujem zajednici koju volim“. Filantropsko veče će se održati 31.05.2018. u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla sa početkom u 19.00.

Fondacija tuzlanske zajednice planira da na jednom mjestu okupi poznate filantrope tuzlanskog kraja i da dalje razvija svoj Klub filantropa. Ovim događajem, Fondacija promoviše i nastavlja tradiciju darivanja za opšte dobro već 15 godina. Na Filantropskoj večeri biće prezentiran moderan i inovativan sistem grupnog finansiranja projekata i organizacija civilnog društva te on-line doniranja.

Specijalna gošća večeri bit će Maya Sar koja će uz svoj bend izvesti nekoliko svojih najpoznatijih pjesama. Pored Maye Sar, biće upriličena i  izložba „Filantropi iz naše prošlosti“ u saradnji sa Muzejom Istočne bosne i prezentiran dio filantropske ostavštine, od Turali bega do današnjih dana. Veče će začiniti umjetnički performans o „Tahiri-hanumi Tuzlić“ u režiji Vlade Keroševića i izvedbi glumice Ivane Milosavljević te moderne izvedbe kamerne muzike učenika Srednje muzičke škole Tuzla.

Filantropsko veče će okupiti i povezati veliki broj filantropa, donatora i prijatelja u trajno partnerstvo za budućnost. Sa jakom zajednicom partnera, prijatelja, humanista, želimo raditi na izgradnji ljepšeg okruženja i budućnosti za sve genaracije. Na ovom događaju biće prezentirani postojeći fondovi za građanske projekte i inovativni načini uključivanja.

Glavni cilj Filantropske večeri nije da kratkoročno prikupimo sredstva za određeni projekat nego da zajedno gradimo trajne fondove za budućnost i da dugoročno stvorimo mrežu prijatelja i filantropa.

Svaki pojedinac koji želi darivati zajednici koju voli može se učlaniti u naš Klub filantropa i svoju donaciju usmjeriti u neki od fondova. Najpopularniji fondovi su tematski fondovi za mlade, fondovi za aktivne zajednice i fond zadužbine. Najnovije inicijative su fondovi za stipendiranje mladih i talentovanih studenata, sportista i učenika koji trebaju podršku što većeg broja donatora.

Zajedno ćemo promjeniti živote ljudi nabolje. Izgradimo zajedno ljepši svijet i ljepše sutra za nas i našu djecu. Slavimo našu prošlost i preoblikujmo našu budućnost zajedno. 

Vašu zainteresovanost za učešće možete potvrditi do 18.05.2018.godine putem email-a na adresu office@fondacijatz.org, ili na telefon +387 35 362 830.

opširnije >>

30.04.18

Više od stotinu mladih prošlo obuku za članstvo u Omladinskoj banci 2018.
 

Više od stotinu mladih osoba iz pet gradova Tuzlanskog kantona(Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik) u protekla tri vikenda uspješno je prošlo niz edukacija kako bi se obučili za rad u odborima Omladinske banke. Mladi su boravili u multifunkcionalnoj Trening kući „Labirint“ u Simin Hanu, a pod rukovodstvom tima koordinatora omladinskih banaka Fondacije tuzlanske zajednice. 


Simulacijom predselekcije, intervjua i odlučivanja u Omladinskoj banci te interaktivnim zabavno-edukativnim vježbama, koordinatori su uspjeli prenijeti sva znanja neophodna za članstvo u jednom od pet odbora.

Mlade osobe iz već pomenutih zajednica, aktivnim učešćem u svim dijelovima treninga su pokazali interesovanje, posvećenost, predanost te prije svega kreativnost za radne obaveze koje ih očekuju u njihovom jednogodišnjem mandatu u Omladinskoj banci. A već u narednim danima, po otvaranju prvog aplikacionog kruga će imati priliku po prvi puta susresti se sa aplikacionim procesom i donijeti svoju prvu konačnu odluku o tome koje projekte prodržati i kako unaprijediti zajednice u kojima djeluju, a tim Fondacije tuzlanske zajednice im želi mnogo sreće i uspjeha u jednogodišnjoj avanturi zvanoj Omladinska banka.  

 

opširnije >>

09.04.18

Žene koje pokreću zajednice//Intervju//Maida Mehmedović i Magbula Trle

Iza svake organizovane zajednice stoji neko ko je izvor energije i motivacije njenim mještanima. To su osobe koje nećemo vidjeti na televiziji , naslovnim stranama novina ili nekom drugom mediju. Njih susrećemo svakodnevno, u komšiluku, pijaci, autobuskoj stanici, na radnoj akciji...To su osobe koje pokreću mještane svojih zajednica da se bore za pozitivne promjene. Takvih je zaista mnogo, a mi vam ovoga puta donosimo priču o dvije žene, dugogodišnje aktivistice i volonterke. Riječ je o Maidi Mehmedović i Magbuli Trle.

Maida je aktivistica iz Mjesne zajednice Gornja Tuzla u kojoj se već godinama zalaže za pozitivne promjene. Izuzetno je predana poslu kojeg obavlja, a zrači entuzijazmom za boljom, ljepšom i sigurnijom zajednicom. U proteklom periodu kroz svoj mentorski angažman savjetovala je lokalnu grupu za razvoj Hrasno ali i sve druge zajednice. Maida je članica brojnih udruženja i organizacija a svojom karizmom i velikodušnim djelovanjem jednostavno savjetuje, pokreće i organizira gdje god da se nalazi, a sav njen rad i trud doprinio je tome da upravo Maida osvoji priznanje za najbolju mentoricu zajednice koje joj je uručeno na građanskoj konferenciji Mreže aktivnih zajednica.

Za Magbulu u Simin Hanu kažu da je liderka koja svojim primjerom i radom pokreće sve aktere iz okruženja. Lokalna grupa za razvoj Simin Han je na visokom nivou organizovanosti, a u grupi ističu da velike zasluge za to upravo idu njoj. Magbula Trle je istinski aktivista, lider i organizator. Davne 1993.godine osnovala je Aktiv žena koji uspješno radi i danas. Magbula je, nakon rata, bila jedan od inicijatora prvog zbora građana u Simin Hanu, a taj zbor je bio presudan za osnivanje Fondacije tuzlanske zajednice. Magbula Trle je predsjednica skupštine Agora centra, članica je vokalnog ansambla Tuzlanke, a nekoliko godina unazad aktivno je angažovana na aktivnostima prevencija karcionoma dojke. Na nedavno održanoj građanskoj konferneciji ''Naša zajednica, naše ogledalo'' Magbuli je uručeno priznanje za najbolju organizatoricu zajednice.

U nastavku pročitajte šta je to što pokreće ove dvije aktivistice, šta je ključ uspjeha u napretku jedne zajednice te šta one poručuju svojim sugrađanima.

FTZ: Vi ste dugogodišnja aktivistica i volonterka u Vašoj zajednici. Možete li nam reći kada i kako se rodila želja za društvenim angažmanom?

Maida: Moj aktivizam seže još iz srednjoškolskih dana kada sam sa mnogo starijim sugrađanima učestvovala na iskopu temelja za naš Društveni dom. Tada je bila čast da te prepoznaju “ljudi od ugleda” u Gornjoj Tuzli, da sa njima rame uz rame učestvuješ u nekim aktivnostima i meni je bilo zadovoljstvo biti dio svih tadašnjih inicijativa. A onda se nažalost desio rat, pa su se i aktivnosti tome prilagođavale... Uslovi za življenje su bili otežani i mnogo se radilo na volonterskoj osnovi, a moj uspjeh je bilo pomoći sugrađanima u takvim situacijama. A onda, prije desetak godina , na jednom sastanku u Simin Hanu, čula sam za Fondaciju tuzlanske zajednice i poželjela da takva jedna NVO dođe i u Gornju Tuzlu, što se i ostvarilo. Od tada počinje stalni volonterski angažman, kako sa FTZ tako i sa drugim organizacijama i udruženjima i iskreno se nadam da će tako biti do kraja života.

Magbula: Želja za aktivizmom se pojavila još u ratnom periodu kada sam htjela nešto korisno i dobro učiniti sa svoje sugrađane u tim teškim danima...Svaka pomoć bilo kome u to vrijeme bila je od neizmjernog značaja. Vođena time, osnovala sam aktiv žena Simin Han kao jedan od aktiva Udruženja Žena Tuzle gdje sam nastavila sa aktivizmom i inicijativama za unaprijeđenje uslova u zajednici.

FTZ: Šta aktivizam predstavlja Vama osobno i šta Vam je pružio svih ovih godina?

Maida: Mislim da je to indvidualno, neko to jednostavno ima u krvi i genima, ali isto tako može i da se nauči vremenom kroz životne prilike. Poznajem mnogo ljudi koji su aktivisti čitav život, rade to iz ljubavi, a ne iz nekakvog prestiža ili dokazivanja. Aktivizam je nešto što me prije svega ispunjava u duši, daje mi pozitivan vjetar u leđa, pruža mogućnost da svojim radom doprinesem boljim uslovima za život u svojoj zajednici, kako drugima tako i sebi. To je prilika da se stiču nova znanja, upoznaju novi ljudi, šire vidici i stalno radi na iznalaženju novih mogućnosti.

Magbula: Aktivizam je nešto što me u potpunosti ispunjava i daje mi energiju i motivaciju u svakodnevnim situacijama. Pomoći drugima, utjecati na uslove života u zajednici i vidjeti zadovoljna lica svojih sugrađana je ono što mene čini neizmjerno sretnom.

FTZ: U godinama iza Vas realizovano je mnoštvo akcija i inicijativa. Šta od svega učinjenoga smatrate svojim najvećim uspjehom?

Maida: Pojedinačni aktivizam može biti značajan, ali ne i dovoljan da se u jednoj zajednici realizuju aktivnosti iz bilo koje oblasti. Snaga je u zajedništvu, u saradnjii i povjerenju između pojedinaca, ali i različitih grupa. Svi projekti realizovani u našoj zajednici, imaju svoj značaj, ali najveće bogatstvo i pokretačka snaga je organiziranost naše Lokalne grupe za razvoj i upravo to smatram svojim najvećim uspjehom.

Magbula: Kada je aktivizam sastavni dio vašeg života, uspjeh vidite i u svakodnevnim situcijama, pa čak i u nekim sitnicama. Mnogo je stvari na koje sam ja ponosna, ali jedna mi je posebno draga, a to je da sam jedna od osnivača tuzlanske Fondacije koja radi divne stvari za zajednicu. Osim toga, članica sam vokalnog ansambla Tuzlanke od osnivanja, a i na čelu sam sekcije za borbu protiv karcinoma dojke pri Udruženju Žena Tuzle...Zaista je mnogo toga što smatram uspjehom i što me pokreće u mom daljem radu.

FTZ: Možete li nam reći koji su najuspješniji načini i metode za afirmiranje, ali i poticanje aktivizma među građanima?

Maida: Ako želimo potaknuti ljude da se bave volonterskim radom, trebamo stalno ličnim primjerom to dokazivati, ali da bi održali motiviranost, trebamo te iste ljude na nekakav način nagraditi. Dovoljno je nekada samo javno pohvaliti nečiji trud i zalaganje, jer ne kaže se džaba “Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara”. Međutim treba konstantno raditi na promociji dobrih praksi, uspješno realizovanih projekata, promociji darivanja a, a to se danas veoma lako radi preko društvenih mreža i naravno putem medija.

Magbula: Smatram da je jaka volja ono što nas pokreće. I uz volju i želju svakako redovan kontinuiran rad. Jednoj zajednici su potrebni savjesni mještani koji znaju šta žele i teže ka ispunjenu svojih ciljeva. Tek tada je uspjeh zagarantovan.

FTZ: Da li ste nekada nailazili na poteškoće zbog kojih ste možda poželjeli odustati?

Maida: Poteškoća je bilo i sigurno će biti i dalje, ali nikada nisam pomislila da odustanem. Možda sam imala malo straha kada smo kao LGZR počeli sa zagovaračkim projektom “Ekologija i energetska efikasnost”, samo zato što je to bio preveliki zalogaj za jednu neformalnu grupu, ali tada sam naišla na izuzetnu savjetodavnu podršku od strane uposlenih u FTZ, pa je i taj mali strah nestao.

Magbula: Naravno, poteškoća uvijek ima i vjerovatno će ih uvijek biti, čak i onda kada se najmanje nadate. Ali bitno je vjerovati u ono što radimo i ne odustati. Moja životna vodilja je ''Dobro se dobrim vraća'' pa mi uz to nekako sve lakše ide.

FTZ: Oduzima li Vam društveni angažman mnogo slobodnog vremena? Koliko to utiče na Vaš privatni život?

Maida: Moram priznati da mi društveni rad oduzima mnogo slobodnog vremena, ali to je moj izbor, to me u potpunosti ispunjava. Volonterizam mi ujedno pruža mogućnosti da radeći za zajednicu istodobno izgrađujem lične kapacitete, stičem nova znanja, ali i meni veoma draga poznanstva sa novim ljudima i sredinama. S obzirom da mnogo vremena trošim na društveni angažman, potrebno je imati i podršku porodice, kako bi se sve postiglo i postavilo na pravo mjesto. Ovim putem moram se posebno zahvaliti svom mužu koji mi pruža ogromnu podršku u radu, te i sam često odradi neke poslove vezano za rad u zajednici.

Magbula: Ja to smatram mojom sudbinom. Aktivizam je jednostavno način života. Cijela moja porodica je u volonterizmu i aktivizmu i mi smo navikli da dajemo jedni drugim podršku te tako da istrajemo u onome što radimo.

FTZ: Koliko su, prema Vašem mišljenju, aktivni građani u Vašoj zajednici i šta je ključ uspjeha u napredovanju jedne zajednice?

Maida: Možda je malo neskromno, ali ovo su najbolji volonteri na području TK, a sve to ima duboke korijene iz prošlosti, s obzirom da među njima ima i “udarnika “ sa bivših omladinskih radnih akcija. Mi smo mala, rubna zajednica, možda malo previše orjentisani sami na sebe, ali zajednica u kojoj se u proteklih desetak godina mnogo radilo, pa rezultati nisu izostali. Imamo dobro urađenu analizu naših resursa i to maksimalno koristimo, posebno kada su u pitanju ljudski resursi, naši privrednici i predstavnici u svim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti. I još jednom ponavljam “Snaga je u zajedništvu  naših institucija, udruženja i pojedinaca”.

Magbula: Moram priznati da nisam baš zadovoljna aktivizmom građana u mojoj zajednici, ali mislim da se svijest mijenja i da su pomaci mali, ali vidljivi. Ključ uspjeha je sposobnost prepoznavanja volonterskih vrijednosti u osobama u zajednici kao i naša upornost da ih motivišemo i pokrenemo.

FTZ: Šta biste Vi poručili drugima?

Maida: Imamo priliku iza sebe ostaviti lijepe i prepoznatljive tragove, pa zbog toga budite aktivni građani, dajte svoj doprinos razvoju zajednice, a samim tim jačajte lične kapacitete.

Magbula: Moja poruka bi bila da se uključe u bilo koji vid aktivnosti jer najgora opcija je ostati u kući  i ne raditi ništa. Kada si aktivan, koristan si i sebi i drugima i samo tako nam može svima biti bolje.

opširnije >>

01.04.18

„Drvo za Angelinu – Drvo za prijatelja“ 2018

Dragi aktivisti, prijatelji, donatori i simpatizeri,

Učinili biste nam veliku čast ukoliko biste se i ove godine priključili i pomogli inicijativu za sadnju drveća u našim lokalnim zajednicama!

Ove godine, našoj zajedničkoj inicijativi „Drvo za Angelinu“, koju smo pokrenuli u znak sjećanja na našu dragu prijateljicu Angelinu Hodžić, želimo sada dati veći i širi društveni značaj!

U 2018., želimo da naša inicijativa postane opšta inicijativa građana koji žele zasaditi „Drvo za prijatelja“  u sjećanje na svog dragog i posebnog prijatelja, bližnju osobu, koja ih je prerano napustila, a koja je ostavila veliki trag u njihovim srcima i životima, poput naše Angeline.

U prethodne dvije godine, zahvaljujući zalaganju aktivista u Mreži aktivnih zajednica Tuzlanskog kantona i nesebičnim donacijama od preko 100 donatora godišnje, posađeno je 400 sadnica drveća u 25 mjesnih zajednica u Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Kalesiji i Živinicama. Sadnice javora, breze, topole, zimzelenog i žbunastog bilja, kruške, jabuke i kajsije danas ponosno rastu u dvorištima domova kulture, školskim dvorištima, parkovima i mjestima za igru i sport naših aktivnih zajednica! Svako zasađeno drvo raste kao simbol prijateljstva i pozitivnih vrijednosti koje su nas povezale. Svako zasađeno drvo prenosi novim generacijama optimizam, dobrotu i humanost, kao i osjećaj odgovornosti za aktivno učešće u razvoju zajednice i očuvanje prirodnog okruženja!

Bili bismo jako sretno ukoliko biste se i ove godine, uključili u ovu simboličnu akciju sadnje drveća u Tuzlanskom kantonu.

Neka naše „Drvo za Angelinu“ postane naše i vaše „Drvo za prijatelja“!

Kako se možete uključiti?

-Možete osigurati sredstva za nabavku jedne ili više sadnica drveća. Donirajte 20 KM za kupovinu jedne sadnice drveta, uzrasta 3-4 godine! Svoju uplatu možete izvršiti putem on-line uplate putem PayPal-a Ili direktno preko računa i blagajne Fondacije tuzlanske zajednice kako je navedeno na našoj web stranici.

Sva prikupljena sredstva će biti iskorištena za nabavku sadnica drveća, o čemu ćemo vas blagovremeno informisati putem  Facebook grupe i naše web stranice. Sredstva možete uplatiti i direktno putem računa i blagajne.

-Možete se priključiti sadnji drveća na lokacijama koje ćemo dogovoriti sa zainteresovanim aktivistima iz Tuzle, Lukavca, Kalesije, Srebrenika i Živinica . Akcije sadnje novih stabala drveća će biti organizovane krajem aprila 2018, čime se želimo priključiti obilježavanju Međunarodnog Dana planete Zemlje, 22. aprila 2018, i tako ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja na lokalnom i globalnom nivou.

- Naravno, uvijek možete, kao aktivan građanin, samostalno zasaditi barem jedno drvo u svojoj zajednici ili na neki drugi način poboljšati uslove življenja u mjestu u kojem živite!

opširnije >>

06.03.18

Početak edukacija za mlade poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice od marta 2018. godine je započela sa tromjesečnim ciklusom edukacija za mlade poduzetnike u okviru projekta „Sam svoj gazda“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).

Više od 25 mladih sa područja grada Tuzla, pretežno studenata i nezaposlenih, je imalo priliku da sluša prve teme o konceptu izrade biznis plana. Mladi su najviše aplicirali sa kreativnim biznis idejama iz segmenta usluga i inovativnim informaciono komunikacionim tehnologijama. Mladima Tuzle nije nedostajalo ni ostalih ideja iz oblasti socijalnog poduzetništva ili pak manufakture i u zadnje vrijeme u Tuzli sve popularnijeg turizma.

Predavač na prvom predavanju je bio Mr.Sc. Adem Azapagić, dugogodišnji iskusni konsultant za preduzetništvo koji je i sam poduzetnik još od davne 1987.godine. Interaktivne edukacije će se održavati u prostorijama University Hotela Dorrah Tuzla. Predviđeno je da se edukacija sastoji od 6 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa ili ukupno 96 časova stručne edukacije.

Mladi bi trebalo da unaprijede svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga, izrade cash flow plana i da razviju ostale poduzetničke kompetencije. Minimalno 20 polaznika će na kraju biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave 4 mala biznisa do kraja novembra 2018.godine, uz start-up podršku od 5.000 KM po biznisu.

Glavni cilj projekta „Sam svoj gazda“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih, od kojih su najbitnije samostalnost i odgovornost te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje

opširnije >>

06.03.18

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice: 6.001,00 KM za projekte aktivnih zajednica

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 05.03.2018., donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima iz Fonda za aktivne zajednice. Riječ je o projektima pristiglim na Poziv za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici od 29.01. do 25.02.2018. godine.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice razmatrala je 12 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica i odlučila podržati sve njih. U pitanju je sljedećih 12 projekata:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

FK „Mladost“ Gornja Tuzla

Dan za sve nas III godina realizacije

489,00

2

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja  

KUD "Mladi Rudar" Dobrnja

13.međunarodna smotra folklora Dobrnja 2018

520,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Udruženje žena MZ Lisovići

Tradicija i narodni običaji

350,00

4

Lokalna grupa za razvoj  Hrasno

Jedinstvena organizacija mladih

Druženjem do jačanja zajednice

570,00

5

Lokalna grupa za razvoj   Simin Han

Lokalna grupa za razvoj   Simin Han

Proljetni sajam 2018

400,00

6

Lokalna grupa za razvoj  Priluk

MZ Priluk

Dani mjesne zajednice Priluk

480,00

7

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

KUD "Sloga" Bikodže

Smotra folklora otvorena vrata Bikodže 2018

547,00

8

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Savjet MZ Grabovica

Kotlićijada u Grabovici

555,00

9

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo-Dubrave

Par Selo Open 2018

560,00

10

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

Savjet MZ Prokosovići

Dan za nas

500,00

11

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Savjet MZ Živinice Gornje

Dani porodice

500,00

12

Lokalna grupa za razvoj Šerići

KUD Modrački Mornari Šerići

Bumbarov let – forest fest

530,00

      UKUPNO ODOBRENO 6.001,00KM

 

Aplikanti su dužni obezbijediti obavezno novčano učešće u projektu koje iznosi minimalno 20% od odobrenog iznosa.

Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa nosiocima projekata će biti naknadno definisano u komunikaciji s aplikantima. Dobitnicima sredstava čestitamo i želimo uspješnu realizaciju. 

opširnije >>

16.02.18

POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za volonterski angažman:
ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE (jedna pozicija)*

Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (mart 2018.-mart 2019.)
Opis angažmana: Volonterski angažman u programu Omladinske banke podrazumijeva sudjelovanje u realizaciji aktivnosti u okviru programa Omladinske banke. To uključuje tehničku i administrativnu podršku realizaciji aktivnosti odbora, učestvovanje u sastancima tima Omladinske banke, podrška odboru u procesu donošenja odluka, rad u kancelariji FTZ, rad na terenu, pisanje mjesečnih izvještaja i planova i ostale neophodne programske aktivnosti. Za vrijeme trajanja angažmana Fondacija tuzlanske zajednice obezbjedit će volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade.

Ključni zadaci:

· rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program Omladinske banke što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju radionica i sastanaka,

· učešće u pripremi i realizaciji edukativnih aktivnosti (treninga i kampova) za članove Odbora omladinske banke,

· podrška timu u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice,

· podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine:

· razvijene socijalne vještine,

· spremnost na rad u timu,

· poznavanje rada na računaru i opšta pismenost,

· spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Mogućnosti:

· sticanje iskustva o radu sa mladima, kroz programe Fondacije tuzlanske zajednice,

· mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo,

· mogućnosti učestvovanja u edukativnim aktivnostima,

· sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu,

· ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Uvjeti za prijavu na ovaj poziv:

- Osoba koja se prijavljuje na ovaj poziv mora biti punoljetna

- Neophodan je raniji angažman/članstvo u programu Omladinske banke (Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac ili Srebrenik)

* O programu: Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.

Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv. Poziv ostaje otvoren do ponoći 25.02.2018.godine, a prijave slati na mirha@fondacijatz.org.

Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 362 831. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o nastavku procesa.

opširnije >>

15.02.18

2018: Godina promocije filantropije u Fondaciji tuzlanske zajednice 

Ove godine, Fondacija tuzlanske zajednice proslavlja svoj 15. rođendan! U duhu ovog jubileja, želimo najaviti događaje, kampanje i manifestacije i pozvati sve naše saradnike i prijatelje da zajedno promoviramo filantropiju, dobročinstvo i brigu za zajednicu!

 
U proteklih 15 godina, udruženim sredstvima donatora, investirali smo preko 3.000.000,00 KM u projekte za ljepše uslove življenja u našoj zajednici.  Preko 300.000 građana je imalo koristi od programa Fondacije u više od 1.000 podržanih projekata. 
 
Nastojali smo da budemo stalna podrška aktivistima, civilnom sektoru, školama i javnim institucijama, a posebno mladima u njihovim nastojanjima da uspješno realizuju preko 1000 građanskih inicijativa i lokalnih projekata u tuzlanskoj regiji.  Vodili smo se vizijom da zajednički možemo izgraditi vitalne i perspektivne zajednice aktivnih građana, koji učestvuju u stvaranju sigurne i održive budućnosti za sve generacije.    
 
Naša ulaganja u zajednicu i broj filantropskih fondova stalno raste i kontinuirano osnažuju zajednicu.  Mi dajemo jednake šanse svima da postanu donatori zajednice, da udruže resurse i investiraju vrijeme, znanja i novac u razvoj društva. 
Stoga pozivamo sve one koji žele da ulože u projekte za dobrobit tuzlanske regije da uzmu učešće u našim kampanjama i događajima tokom 2018. godine.  Fondacija tuzlanske zajednice je jedinstvena i inovativna fondacija u cijeloj BiH koja prati evropske i svjetske trendove u filantropiji i predstavlja sigurno i pouzdano mjesto za ulaganje.
 
Kalendar događaja i kampanja koji promovišu filantropiju u 2018.
 
Februar 2018: Konferencija građana ˝Naša zajednica, naše ogledalo˝. Dodjela nagrada najistaknutijim volonterima i najaktivnijim zajednicama. Više o događaju možete pronaći OVDJE
Mart 2018:  Najava podrške lokalnim projektima u 2018., te pozivi za sufinanisranje i ulaganje u lokalne projekte. Više o podržanim projektima i donatorima možete pogledati OVDJE . 
April 2018: Kampanja ˝Drvo za Angelinu˝.  Prikupljamo sredstava za kupovinu sadnica drveća u sjećanje na dobre i plemenite ljude iz naše zajednice. Više o kampanji pronađite OVDJE. 
Maj 2018: Kulturni događaj „Veče filantropije“. Predstavljamo dobročinitelje iz naše prošlosti i inspirišemo filantrope naše budućnosti.  Više o događaju pronađite OVDJE. 
Avgust 2018: Kampanja ˝Budi junak/inja svoje zajednice˝. Udružujemo sredstava sa lokalnim preduzećima za podršku poduzetničkim idejama mladih.  Više o kampanji 2017. pronađite OVDJE. 
Septembar 2018 Obilježavanje Evropskog dana filantropije.  Predstavljamo novi alat za ulaganje u lokalne projekte i filantropske fondove. Više o događaju USKORO.
Decembar 2018: Konferencija „Ja sam junak/kinja svoje zajednice“. Promovišemo razvoj omladinskog sektora i nagrađujemo inovativne projekte mladih. Više o događaju 2017. pronađite OVDJE. 
opširnije >>

15.02.18

Konferencija ''Naša zajednica, naše ogledalo''

Ove godine Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa Mrežom aktivnih zajednica organizuje 11. po redu konferenciju aktivnih građana pod nazivom  ''Naša zajednica, naše ogledalo''.
 

Konferencija ima za cilj promovisati primjere dobre prakse građanskog učešća u procesima organizovanja zajednice, volonterizam i aktivizam u zajednici, zalaganje i rad pojedinaca ali i organizovano djelovanje zajednica. Na konferenciji ˝Naša zajednica, naše ogledalo˝ govorit će se o značaju organizovanja zajednice na mikro nivou, angažmanu aktivnih pojedinaca i njihovoj međusobnoj saradnji, značaju umrežavanja i razmjeni znanja i iskustva. 


Ovogodišnja konferencija je i svečanog tipa jer Fondacija tuzlanske zajednice proslavlja 15 godina postojanja, 15 godina darivanja i ulaganja u zajednicu.


Također, u duhu osnovnih vrijednosti koje njeguju Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica, a to su volonterizam, filantropija i građanski aktivizam na konferenciji će biti uručena  priznanja i nagrade u pet kategorija:   
-najbolji mentor u zajednici
-najbolji fundraiser u zajednici
-najvolonter u zajednici
-najbolji organizator u zajednici
-najbolje organizovana zajednica. 

Konferencija će se održati u petak, 23.02.2018. godine u Narodnom pozorištu Tuzla, sa početkom u 13.30h.
Sadržaj konferencije i pregled nominovanih za dodjelu priznanja pogledajte OVDJE. 

opširnije >>

08.02.18

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA! Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluku o inicijativama mladih.

Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju procedure apliciranja na bespovratna sredstva, otvaraju aplikacione krugove, vrše promociju na medijima i u zajednici, vrše predselekciju pristiglih inicijativa mladih, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:

- radionicama i edukativnim treninzima

- analizi potreba i problema u zajednicama

- procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata

- ljetnom kampu omladinskih banaka

- putovanjima i druženjima.

Slijedi sasvim logično pitanje: Zašto to ne biste bili Vi?

Konkurs je otvoren od 08.02. do 11.03. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici. Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.

Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!

A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 831, svakim radnim danom između 9h i 16h ili na mailove: obt@fondacijatz.org – Tuzla obz@fondacijatz.org – Živinice obk@fondacijatz.org – Kalesija obl@fondacijatz.org – Lukavac obs@fondacijatz.org – Srebrenik

Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!

 

KONKURS JE ZATVOREN!!!!

opširnije >>

24.01.18

Poziv za angažman stručnih saradnika/ca 

 
Fondacija tuzlanske zajednice  objavljuje poziv za angažman spoljnih stručnih saradnika/ca na projektu: „Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama“ 
 
Period angažmana:  februar 2018. – juni 2018.
Vrsta angažmana: ugovor o djelu
Broj pozicija: 5
 
Opis posla:  Stručni saradnik/ca će biti odgovoran/na za realizaciji aktivnosti na projektu „Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama“ u jednoj od pet zajednica u kojima se projekat sprovodi (Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice ili Tuzla), što podrazumjeva: 
- formiranje i organiziranje grupe mladih za savjetodavnu podršku mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja;
- priprema plana i implementacija radionice/pričaonice za mlade koji imaju iskustvo nasilja u mladalačkim vezama; 
- savjetodavna pomoć i podrška članovima grupe;
- kontinuiran rad sa mladima koji su uključeni u projekat za period angažmana.
 
Glavne odgovornosti stručnog saradnika na projektu su:
- Odgovorno i u skladu sa projektnim planom implementirati aktivnosti
- Motivirati i animirati nove korisnike za uključivanje u projekat
- Održavanje redovne komunikacije sa koordinatoricom  programa
- Redovno izvještavati koordinatoricu projekta o realizaciji aktivnosti
- Rješavati pitanja i probleme koji se eventualno pojave u implementaciji aktivnosti
- Sarađivati sa projektnim timom i drugim saradnicima na projektu 
- Biti spreman za rad na terenu
 
Potrebne kvalifikacije
- VSS ili student/ica završne godine Filozofskog fakulteta (Odsjek za pedagogiju-psihologiju; Odsjek za socijalni rad) ili Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Odsjek poremećaji u ponašanju);
- Najmanje godina dana radnog ili volonterskog iskustva u samostalnom upravljanju i implementaciji sličnih projekata ili programa;
- Radno ili volontersko iskustvo u radu sa mladima iz osjetljivih i socijalnih kategorija stanovništva;
- Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje;
- Administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti.
 
Potrebne vještine:
- Sposobnost da se radi samostalno, felksibilno i samoinicijativno
- Sposobnost da se radi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku
- Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama
- Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:
- motivaciono pismo
- CV/biografiju
- pripremljen prijedlog prve radionice namijenjenu grupi za podršku
 
Prijave slati mailom na info@fondacijatz.org najkasnije do 04.02.2018. do 23:59h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 07.02.2018. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 362 832 ili na gore navedeni e-mail.
 
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.
 

POZIV JE ZATVOREN 04.02.2018.

 
opširnije >>

19.01.18

Poziv za dodjelu priznanja pojedincima i zajednicama članicama Mreže aktivnih zajednica

 

Mreža aktivnih zajednica u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice poziva sve članove i članice Mreže da predlože i nominuju pojedince ili zajednice za dobijanje priznanja za angažman i djelovanje u 2017. godini, i to u sljedećim kategorijama:

1. Najorganizovanija zajednica

Zajednica koja najuspješnije provodi model organizovanja zajednice, djeuluje u skladu sa demokratskim principima uključujući sve relevantne aktere u zajednici, uspješno sudjeluje u rješavanju problema zajednice prema unaprijed određenom planu i u skladu sa zajednički definisanim potrebama, sarađuje sa drugim zajednicama, partnerima i utiče na veći angažman lokalne samouprave.

2. Najbolji organizator zajednice

Jeste osoba koja svojim liderskim vještinama i sposobnostima uspješno upravlja i doprinosi organizovanom djelovanju svih relevantnih aktera, institucija i pojedinaca u zajednici. Pokreće inicijative i motiviše druge da se aktivno uključe u život zajednice, koordinira akcijama, saziva sastanke, upućuje na probleme. Organizator zajednice djeluje u skladu sa demokratskim načelima uvažavajući i i poštujući svakog pojedinca i njegovo zalaganje u zajednici.  

3. Najvolonter u zajednici

Jeste osoba koja se nesebično zalaže i svojim doborovoljnim djelovanjem doprinosi razvoju zajednice. To je osoba koja se prva odaziva na aktivnosti, aktivno sudjeluje u dešavanjima u i oko zajednice, svojim djelovanjem, ljubavlju prema zajednici i čvrstom voljom inspiriše i utiče na druge. To je osoba na koju zajednica uvijek može da računa.

4. Najbolji fundraiser u zajednici

Jeste osoba u zajednici koja je svojim uticajem, vještinama i sposobnostima obezbijedila priliv finansijskih, materijalnih sredstva i drugih usluga neophodnih za rješavanje problema ili provođenje inicijativa koje su unaprijedile uslove življenja u zajednici.  

5. Najbolji mentor

Odnosi se na osobe koje su unutar Mreže aktivnih zajednica obavljale ulogu savjetnika-mentora. Osobe koje su svojim djelovanjem i savejtima prenosili znanje i iskustvo, ukazivali na probleme i na moguće načine rješavanja tih problema, podsticali i bili podrška aktivistima u drugim zajednicama kako bi unaprijedili njihov rad i organizovanje.

 

Ko može nominovati i kako:

Formalne nominacije mogu slati isključivo zajednice članice Mreže aktivnih zajednica i to:
Prokosovići, Bikodže, Hrasno, Seona, Tinja, Lisovići, Dobrnja, Par Selo, Kiseljak, Solina, Grabovica, Simin Han, Gornja Tuzla, Gornje Živinice, Priluk, Šerići.  Svaka zajednica može poslati najviše po jednu nominaciju za svaku od kategorija pri čemu to mora biti zajednički stav lokalne grupe za razvoj te zajednice. Za svaku od kategorija potrebno je dostaviti sljedeće:

 

Kategorija 1:

Opisati zajednicu i načina organizovanja (koliko puta se akteri u zajednici sastaju, kakvu imaju međusobnu saradnju,  koliko zajednica djeluje u smislu razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda).

Navesti koliki i kakav doprinos je organizovana zajednica svojim djelovanjima unaprijedila uslove života u mjesnoj zajednici (projekti i inicijative sprovedene u zajednici u 2017. godini). Objasniti saradnju sa drugim zajednicama, organizacijama civilnog društva i kakav uticaj su imalnu na lokalnu samouopravu ili više organe vlasti u smislu njihovog uključivanja u rješavanju problema. Maksimalno dvije A4 strane. Opis proizvoljan.

Kategorija 2:

Opisati osobu, liderske karakteristike i vještine koje je izdvajaju, način rada, istaknute rezultata i razloge zbog kojih nominujete baš tu osobu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 3:

Opisati osobu, njene ljudske manire, angažman i posvećenost zajednici  zbog kojih se izdvaja od drugih. Istaknuti inicijative i akcije u kojima je sudjelovala i navedite razloge zbog kojih nominujete baš tu osobu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 4:

Opisati osobu i njen doprinos rješavanju problema i provođenju inicijativa u zajednici u smislu obezbjeđivanja sredstava neophodnih za implemenataciju. Izraziti tačan iznos obezbjeđenih novčanih sredstava te procjenu vrijednosti sredstava obezbjeđenih u materijalu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 5:

Imenovati jednu od osoba koja je u okviru MAZ-a pružala savjetodavne i mentorske usluge vašoj lokalnoj grupi za razvoj. Opišite razloge zbog kojih nominujete tu osobu, njene karakteristike i kvalitete. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

 

Predstavnici članica lokalnih grupa za razvoj (udruženja, institucije, škole i drugi akteri) iz zajednica MAZ-a  mogu poslati i neformalne nominacije za svaku od kategorija tako što će samo navesti:

-kategoriju za koju nominuju

-ime onog koga nominuju i njegovu zajednicu

-ime članice LGZR koja nominuje

Ove nominacije možete poslati samo za pojedince koji nisu iz vaše zajednice! One ne ulaze u formalni izbor, ali ukazuju na međusobono uvažavanje i poštivanja rada u zajednici od strane svih aktera koji djeluju unutar Mreže aktivnih zajednica.

 

Na primjer:

-Kategorija 2: Najbolji organizator zajednice

-Za nominaciju: Fadil Muslić, Solina

-Udruženje koje šalje nominaciju: Eko zeleni, LGZR Gornja Tuzla

 

-Kategorija 1: Najbolja zajednica

-Za nominaciju: Grabovica

-Udruženje koje šalje nominaciju: KUD Modrački mornari Šerići

 

Svoje nominacije šaljite mailom na adresu nerma@fondacijatz.org najkasnije do 04. februara 2018. Odluku o najboljim u svim kategorijama donijet će nezavisna Komsija sastavljena od predstavnika Mreže aktivnih zajednica i Fondacije tuzlanske zajednice. Priznanja za najbolje u svim kategorijama biće urućena na konferenciji građana koja se tradicionalno organizuje u februaru mjesecu.

 

POZIV JE ZATVOREN 04.02.2018.

 

Komisija za dodjelu priznanja   MAZ-FTZ

opširnije >>
Najnovije
Arhiva
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015