30.12.19

Poziv za mlade za učešće na treningu na temu Forum teatar „Romano Đoker“  

Fondacija tuzlanske zajednice i Udruženje „Klub mladih Roma“ pozivaju mlade sa područja mjesne zajednice Kiseljak da se prijave za učešće na treningu na temu  Forum teatar „Romano Đoker“, koji ima za cilj  osnaživanje mladih i jačanje vještina za pokretanje društvenog dijaloga u mjesnoj zajednici Kiseljak.

Na poziv se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području mjesne zajednice Kiseljak, a koji žele ovladati tehnikama forum teatra i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.

Učešćem u treningu mladi će dobiti priliku za upoznavanje sa osnovama kreiranja i organizacije predstava i razmjene mišljenja kroz definisanje osnovnih problema sa kojima se suočavaju. Trening je  prilika za mlade koji su zainteresovani za procese kreiranja likova, izgradnje priče na pozorišnim daskama,  kao i za mlade koji žele podijeliti probleme sa svojim vršnjacima. Trening je pogodan za sve mlade, kako one sa iskustvom, tako i za one koji nisu imali iskustva sa teatrom.

Nakon formiranja grupe, učesnici će biti uključeni u desetodnevnu edukaciju i praktični trening koji će bit  realizovan u vidu cjelodnevnih sedmičnih radionica  u periodu od januara do juna 2020. godine.

Tokom treninga učesnici će kreirati predstavu, koja će biti premijerno izvedena u  Društvenom centru Kiseljak.

Forum teatar je jedna od tehnika Teatra potlačenih koji predstavlja sistem pozorišnih radionica i interaktivnih predstava koji omogućava ljudima da djelujući na sceni postanu aktivni kreatori vlastitih života.

Prijave je moguće izvršiti u Društvenom centru Kiseljak, svaki radni dan od 08:00 do 16:00h, telefon broj 035 382 325 ili direktno u Udruženju „Klub mladih Roma“  (Omladnskih brigada), na broj telefona 060/356-8903 ili mail klub_mladihroma@yahoo.com.

Rok za prijave je do 15.01.2020.godine.

Prva radionica bit će održana u januaru 2020 godine., u prostorijama Društvenog centra Kiseljak. 

opširnije >>

27.12.19

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja 

Upravni odbor je na 84-toj sjednici održanoj 26.12.2019. godine razmatrao 6 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Dobrnja, Simin Han (Tuzla), Gornje Živinice i Priluk (Općina Živinice), te Lisovići i Tinja (Općina Srebrenik).  

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 5 projekata, i to: 

Aplikant

Naziv projekta

Potraživanja od FTZ

Učešće aplikanta (donacije iz zajednice)

LGZR Dobrnja

Naš dom – naša dika II faza

5.000,00

6.960,70

KUD Priluk

Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

2.739,00

2.815,00

LGZR Simin Han

Rekonstrukcija toaleta – II Faza

5.000,00

5.865,20

KUD Tinja

Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

4.954,00

6.462,00

NG Razvojni tim OŠ Podorašje

Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

3.762,50

3.762,70

  UKUPNO ODOBRENO 21.455,50  

 

NAPOMENA: Projekat NG Razvojni tim OŠ Podorašje je podržan uslovno, te će projekat biti podržan tek nakon što se obezbijedi stručna dokumentacija koja će potvrditi sigurnost ulaganja u renoviranje krova. 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 30.06.2019., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Upravni odbor zbog ograničenih finansijskih sredstava nije odobrio podršku za 1 projekat:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

1

LGZR Gornje Živinice

MZ Gornje Živinice

Izrada naučne studije o biodiverzitetu lokaliteta Rudine - Živinice Gornje

 

Ugovori o dodjeli grantova će biti potpisani kada aplikanti ispune prethodno navedene uslove.

Ukratko o projektima:
Naziv projekta: Naš dom – naša dika II faza

Aplikant: LGZR Dobrnja

Dom je sagrađen davnih 80-tih godina samodoprinosom građana i u to vrijeme je bio reprezentativni objekat višestruke namjene, Od tada u dom ništa nije ulagano do 2013. godine kada je jedan dio renoviran (zapadni) u područnu ambulantu sa komplet novim namještajem i stolarijom .Dom se grijao sa starom peći na ugalj (20 tona godišnje). 2014 g renoviran je dio bivšeg bifea i pretvoren u apoteku sa novim ulaznim vratima (plastičnim). Sva ostala infrastruktura prozori, vrata, oluci su stari od same izgradnje doma. Od 2018. godine stara peć je zamijenjena novom na pelet ali je i dalje potrošnja velika zbog loše stolarije koja je sva od drveta. Na domu nikada nije urađena toplotna izolacija što je itekako potrebno. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (5.000,00KM), zatim Grada Tuzla (3.000KM) i kompanije Bingo (2.500KM) su izvršili zamjenu dijela stolarije i vrata u prostoru Društvenog doma, te će u narednim danima izvršiti zamjenu oluka.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              Toplificirati DD stiroporom EPS 8 cm,18 kilski, dvije strane oko 300 m2.

Naziv projekta: Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

Aplikant: KUD Priluk ispred LGZR Priluk

JU OŠ Šerići u Priluku je obrazovna institucija koju pohađa svake godine od 100-120 učenika od I-V razreda, odnosno to je područna škola u Priluku. Sagrađena je početkom 60-tih godina, a počela sa radom 1968 godine. Osnovni i glavni problem koji će se kroz projekat zagovarati i pokušati riješiti jeste unaprijeđenje uslova za adekvatno , sigurno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa u područnoj školi OŠ Šerići u Priluku. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (3.600,00KM), te lokalnih donatora (3.450,00KM) su izvršili zamjenu stolarije na dvije učionice u područnoj školi.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              zamjenu stolarije na 1 učionici i zbornici

Naziv projekta: Rekonstrukcija toaleta – II faza

Aplikant: LGZR Simin Han

Objekat centralne škole “Simin Han” je napravljen prije 45 godina i u velikoj mjeri je oštećen, a posebno toaleti. Niti jedan nije u potpunosti funkcionalan, a samim tim ne ispunjava ni zadovoljavajuće higijenske uslove. Često se dešava da učenici zbog dotrajalih česmi ili vodokotlića iz toaleta izađu mokri. Bez obzira na velika ulaganja u higijenska sredstva školom ponekad zaudara neprijatan miris koji je uzrok dotrajalih odvoda i ostalih sanitarni neispravnih dijelova toaleta. U prvoj fazi zagovaračkog projekta FTZ  u OŠ ‘’Simin Han’’ izvršili su rekonstrukciju jednog toaleta za dječake, jednog toaleta za djevojčice i dva toaleta za uposlenike škole. Ovom rekonstrukcijom su u pomenutim toaletima postavljene nove keramičke pličice, deset čučavaca, deset vodokotlića, šest umivaonika, šest česmi i šest ogledala.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • rekonstrukciju jednog toaleta za dječake,
 • jednog toaleta za djevojčice i
 • jednog toaleta za uposlenike, te
 • zamjenu postojećih dotrajalih drvenih vrata sa novim PVC vratima.

Naziv projekta: Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

Aplikant: KUD Tinja ispred LGZR Tinja

Društveni domovi su važan socijalno-kulturni prostor u kome se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar jedne zajednice. Prostor šarolike namjene, od mjesta pružanja kulturnih sadržaja, sticanja vještina i znanja putem edukacija, poticanja saradničkih projekata do raznih društvenih angažmana, svakako je važan za zajednice, naročito rubne, u kojima su to često jedina mjesta okupljanja i djelovanja građana i organizacija. Sa željom da nastave raditi na uređenju doma aktivisti iz Tinje su u 2018.toj godini aplicirali sa zagovaračkim projektom Toplifikacije prostorija Doma mladih Tinja. Tako da je u okviru prve faze izvršena nabavka peći na pelet i instalacija grijanja u prostorijama Doma, što je uspješno završeno. Finansijska sredstva su obezbijedili kroz donaciju Općine Srebrenik u iznosu od 5.000KM i lokalnih donatora u iznosu od 400KM.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • ugraditi novu ventilaciju u objekat

Naziv projekta: Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje ispred LGZR Lisovići

Područna škola u Lisovićima bila je jedan od objekata sa najlošijim uslovima za rad, pa su u prethodnih nekoliko godina uložena određena sredstva kako bi se uslovi poboljšali (ugradnja PVC stolarije – prozori i vrata, centralno grijanje na pelet i adaptacija kotlovnice (MAZ)). Novi problem se pojavio u avgustu 2019. godine nakon zemljotresa koji je zabilježen na ovom području, gdje su se kao posljedica javile velike pukotine na školskom objektu. Prethodno su realizirane aktivnosti, pa su sa ovom problematikom upoznati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu i Služba za civilnu zaštitu i dr. općinske službe.  U skladu sa tim urađena je i procjena štete. Ovim projektom žele da saniraju krov, odnosno, da stari crijep zamijene novim limenim krovom, pošto postoji vjerovatnoća da usljed čak i blažeg zemljotresa može doći do urušavanja krova i rušenja dimnjaka u unutrašnjost objekta, pa bi realizacijom ovog projekta  također stvorili bolje uslove i povećali stepen sigurnosti učenika ali i nastavnog osoblja. 

opširnije >>

24.12.19

JAVNI POZIV ZA MLADE SA PODRUČJA GRADA TUZLA

za učešće u projektu „BRZI START-UP“ za poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade osobe od 18 do 35 godina sa područja Grada Tuzla da se prijave na javni poziv za učešće u projektu za jačanje poduzetničkih kompetencija „BRZI START-UP“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).

Cilj projekta

Glavni cilj projekta „BRZI START-UP“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje. FTZ planira da u okviru ovog projekta realizira obuku za minimalno 20 odabranih učesnika/ica, nakon čega će polaznici/e uz mentorsku podršku dobiti priliku da izrade biznis planove za svoje ideje i iste kandiduju za finansijsku podršku. U okviru projektnih aktivnosti FTZ će staviti maksimalan fokus na rodnu i polnu ravnopravnost.

Ciljna grupa

 • Mladi sa područja Grada Tuzla u rasponu od 18 do 35 godina koji imaju afinitet za poduzetništvo.
 • Mladi koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis.
 • Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje od 18 do 35 godina

NAPOMENA: Redovni studenti ne mogu biti učesnici obuke iz razloga što isti ne mogu pokrenuti biznis. 

Očekivani rezultati

Učesnici/e će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i ostalih poduzetničkih oblasti. Svih 20 polaznika/ica će biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave minimalno 2 mala biznisa do kraja juna 2020. godine, uz start-up podršku od 5.000,00 KM po biznisu.

ŠTA UČESNICI/E DOBIJAJU UČEŠĆEM U PROGRAMU:

Obuka:

Odabrani učesnici/e će imati priliku da učestvuju u obuci o poduzetništvu. Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa. Ukupan predviđeni broj časova je 64. Trajanje jednog modula je maksimalno 2 sedmice. U toku obuke osiguran je sav nastavni materijal kao i priručnik za podršku mladim poduzetnicima.

Moduli planirani obukom:

 1. Uvod u poduzetništvo, elementi poslovnog plana i opis poduzetničke ideje
 2. Marketing plan, marketing miks i analiza tržišta za proizvod i usluge
 3. Menadžment, operativni plan, plan upravljanja i pravna pitanja
 4. Finansijski plan, potrebna ulaganja i izvori ulaganja, početni bilans stanja, projicirani prilivi i odlivi novčanih sredstava, projicirani bilans uspjeha i projicirani bilans stanja.

Mentorska podrška

Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti mentorsku podršku učesnicima/cama programa pri izradi poslovnog plana. Učesnici mogu očekivati podršku mentora iz  oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda, razvoja preduzeća i slično.

Dodijela grantova

Nakon obuke, posebna stručna komisija će, na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, odabrati minimalno 2 najbolje biznis ideje koje će finansijski podržati sa grantom u iznosu od po 5.000 KM po odabranom biznisu.

Vremenski okvir

Projekat će trajati od decembra 2019. godine do juna 2020.godine. Edukacije će biti organizovane od februara do marta 2020. godine. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u maju 2020. godine nakon odslušanih predavanja. Dodijela sredstava za 2 najbolja poslovna plana i potpisivanje ugovora sa mladim poduzetnicima će se realizirati u junu 2020.godine. Registracija i osnivanje podržanih biznisa je planirana da se realizuje do juna 2020. godine.

Svi aplikanti obavezni su da dostave:

 • CV ili kratku biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Kratki opis poslovne ideje i ciljano tržište
 • Prijavni obrazac i dodatne informacije možete naći u prilogu ovog poziva.

Prijave i kontakt

Prijave možete dostaviti do 31.01.2020. godine isključivo putem email-a na adresu inicijative@fondacijatz.org. Nakon prijema prijave elektronskim putem, istu je potrebno dostaviti potpisanu poštom ili donijeti lično na adresu: Fondacija tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

Prvobitni rok do 24.1. produžen je za još 7 dana kako bi što više mladih dobilo priliku za prijavu na BRZI START UP.

Prva informativna radionica biti će održana u petak 17.01.2020. godine u MIOC Centru (Zgrada Jupiter, iznad Unicredit banke) 2. sprat u 11.00 sati. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi aplikanti će najkasnije do 15.02.2020. biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta.

Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.

opširnije >>

19.12.19

Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak za učešće u programu podrške za start-up poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške zapošljavanju mladih sa područja mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak u dobi od 18 do 35 godina koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u programu.

Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti i sl.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:

 • dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznici će biti osposobljeni da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5.000,00 KM po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidati će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnika prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnika (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicima obuke u izradi biznis plana, a kandidati koji dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na e-mail adresu albina@fondacijatz.org  najkasnije do 19. januara 2020.godine ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325, kontakt osoba je Albina Beganović. 

Informativni sastanak za sve zainteresovane mlade će biti održan u petak 27. decembra 2019. godine sa početkom u 15:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

Dodatne informacije na broj 035 382 325.

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom LINKU.

opširnije >>

16.12.19

Promocija knjige za djecu: „Pričala nam teta Knjigolina“

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa književnicom Jagodom Iličić vas poziva na promociju nove knjige za djecu „Pričala nam teta Knjigolina“ koja će se održati u  srijedu, 18. decembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak u 18.00 sati.

Jagoda Iličić je književnica koja je već treću deceniju prisutna na književnoj sceni.  Njena nova knjiga već je promovirana u mnogobrojnim gradovima širom BiH, a autorica ne krije oduševljenje što će konačno i u svom rodnom Kiseljaku upriličiti druženje s mališanima knjigoljupcima. 

Promocija je zamišljena kao kreativna radionica koja započinje pričanjem priča a završava igrama, plesom i druženjem. U ovim prazničnim danima darujte djecu lijepom knjigom i nezaboravnim druženjem s našom teta Knjigolinom. Vidimo se u Društvenom centru Kiseljak u srijedu 18. decembra u 18.00 sati.

Jagoda Iličić dobitnica je mnogih značajnih nagrada i priznanja među kojima su i nagrada Mali princ za najbolju knjigu na području Srbije, Bih, Hrvatske i Crne Gore, Nagrade Društva pisaca BiH za najbolju knjigu za djecu i mlade, nagrade za neobjavljene priče za djecu u Bosanskoj Krupi i Mostaru, Nagrade Fondacije za izdavaštvo, Zija Dizdarević za neobjavljenu priču za odrasle. Nominirana je za prestižnu nagradu Astrid Lindgren kao predstavnica BiH. Autorica je udžbenika za osnovnu školu, emisija za djecu Put kroz Liliput i mnogih radio emisija za djecu. Osim toga je i voditeljica Dječjeg književnog kluba „Knjigolina i prijatelji“. 

Za više informacija možete se obratiti na email sabina@fondacijatz.org ili na broj telefona  035 382 325, Sabina Sinanović Ćatibušić, program koordinatorica. 

 

opširnije >>

10.12.19

Vratimo Kiseljaku stari sjaj - Izgradimo sportske terene za mlade

Mjesna zajednica Kiseljak kod Tuzle, smještena na obalama jezera Modrac, godinama je bila jedna od najživljih zajednica. Kiseljak, poznat po izvorištu prirodne mineralne vode, suživotu i zajedništvu, bio je omiljena destinacija turista. Zbog zagađenja jezera, Kiseljak je doživio tešku devastaciju i danas se suočava sa mnogim problemima. Ipak, mještani se ne predaju i žele obnoviti sportske terene kako bi se sport i zdrav život vratili u Kiseljak.

Obnova sportskih terena i zdrav život za mlade na Kiseljaku cilj su nove kampanje koju su pokrenuli Lokalna grupa za razvoj Kiseljak i Fondacija tuzlanske zajednice. Mještani su već izveli mnoge projekte koji su pomogli da Kiseljak danas bude značajno ugodnije mjesto za život. U Društvenom centru Kiseljak odvijaju se mnogobrojne radionice, kursevi, edukacije, mještani su uredili izvorište čuvene mineralne vode, žene su organizirale fitness, penzioneri šahovsku sekciju.

Pred mještanima Kiseljaka danas je jedan veliki izazov. U Kiseljaku živi veliki broj mladih koji se žele baviti sportom, ali im nedostaju kvalitetni sportski tereni. Upravo zbog toga mještani žele obnoviti sportsku infrastrukturu street workout-teretanu na otvorenom, terene za nogomet i mali nogomet te odbojku na pijesku. Završetkom obnove ovih terena, ugradnjom ograde, rasvjete i obnovom podloge povećao bi se njihov kvalitet, stepen sigurnosti za veliki broj najmlađih korisnika ali i ostalih rekreativaca. Također mogućnost organizovanja većih turnira za veći broj korisnika, nakon obnove, je velika prednost za dalju održivost zajednice.

Kako bi mještani Kiseljaka uspjeli, potrebna im je naša pomoć. Pomozimo mladima u Kiseljaku da urede sportske terene i dobiju mogućnost za bavljenje sportom i zdravim načinom života. Umjesto kafića, mladi Kiseljaka žele sport. Uz našu pomoć njihova želja lako može postati stvarnost.

Donirajte za obnovu sportskih terena u Kiseljaku:

http://doniraj.ba/project/view/vratimo-kiseljaku-stari-sjaj---izgradimo-sportske-terene-za-mlade

 

opširnije >>

05.12.19

Završena konferencija junaka i junakinja naše zajednice

Danas je u punoj sali Narodnog pozorišta Tuzla sa početkom u 14 sati održana velika konferencija „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“. Finalni je to događaj ovogodišnje kampanje „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ koja je objedinila vladin, nevladin i poslovni sektor u podršci idejama mladih.

Tokom kampanje mladi su imali priliku razgovarati sa nosiocima lokalne vlasti i predstaviti svoje ideje poslovnom sektoru. Fondacija tuzlanske zajednice započela je ovu kampanju 12. augusta na Međunarodni dan mladih, a kampanja je završila danas 5. decembra, simbolično na Međunarodni dan volontera.

Kampanjom ˝Budi junak/junakinja svoje zajednice˝ Fondacija tuzlanske zajednice želi skrenuti pažnju na mlade ljude, na njihove probleme, potrebe i očekivanja, istaći da su  mladi ljudi koji svakodnevno uče, razvijaju svoja znanja i vještine, volontiraju, treniraju, uključeni su u rad omladinskih organizacija, razvijaju svoje ideje, pokreću biznise... istinski junaci svoje zajednice i da svi mi moramo više raditi kako bi tim mladim ljudima stvorili ambijent u kojem žele da ostanu.

Upravo zbog toga već 16 godina Fondacija potiče mlade na aktivno društveno djelovanje preko modela Omladinske banke. Model, odnosno program, Omladinske banke zasnovan je na principu „mladi za mlade“. To je banka ideja, banka prilika i banka za razvoj mladih ljudi. Omladinska banka daje šansu mladima da uče o  zajednici i njenim potrebama, da uče o demokratiji, odgovornom donošenju odluka i transparentnom upravljanju sredstvima, daje šansu mladima da budu kreativni i da se razvijaju.

Amila Avdić, članica Odbora Omladinske banke Srebrenik za Omladinsku banku kaže kako za nju predstavlja: „jednu od stepenica u životu koja mi daje samopouzdanje, edukaciju, podršku, nova iskustva i nove prijatelje“. Upravo to i jeste sama misija Omladinske banke.

Zbog toga je posebno zadovoljstvo svojim dolaskom na današnju konferenciju organizatorima pričinio gospodin Vernon Ringland, osnivač i idejni tvorac koncepta Omladinske banke. Tokom svog inspirativnog govora, gospodin Ringland, koji je doputovao iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj, poručio je kako Fondacija tuzlanske zajednice ima tri asa i jedan magični trik. Kazao je kako je prvi as Fondacije hrabrost da postavlja pitanja, drugi as je to što Fondacija predstavlja mjesto na koje se dolazi po podršku, dok je treći as nezavisnost Fondacije i njena briga za opće dobro. Na kraju svog govora istaknuo je kako je magični trik Fondacije tuzlanske zajednice upravo njena Omladinska banka.  

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Ministastva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona te Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla, Ali Mokayes, koordinator programa mentorstva u Futures Foundation i Ismet Sokoljanin menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice, koji su odgovarali na pitanja koja su im u ime mladih postavljali koordinatori Odbora Omladinske banke. Bilo je govora o položaju mladih u društvu, strategijama za mlade, izazovima, ali i prilikama koji se nalaze pred mladim ljudima.

S njima su razgovarali Mirna Hodžić, koordinatorica Omladinske banke Tuzla,  Minela Buljubašić, koordinatorica Omladinske banke Srebrenik, Ahmet Bulić koordinator Omladinske banke Kalesija, Marko Divković, koordinator Omladinske banke Lukavac, Jasmina Paočić, koordinatorica Omladinske banke Živinice i Slađana Josipović, predsjednica Odbora Omladinske banke Tuzla.

Na kraju konferencije dodijeljena su priznanja „Junak/junakinja naše zajednice“ posebno zaslužnima za volontiranje, podršku volonterizmu i podršci volonterima:

 • RTV 7 i Radio Kameleon za izuzetan doprinos podršci mladima
 • Udruženju građana Osmjeh je iz Srebrenika za najbolje implementirani omladinski projekat u 2019. godini
 • Edinu Ramiću, članu Odbora Omladinske banke Živinice, za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2019. godini
 • Vernonu Ringlandu, osnivaču Youth bank International  za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih
 • Udruženju Prijateljice iz Tuzle za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih

Tokom konferencije istaknuta je važnost podrške koju su društveno odgovorne kompanije pružile mladima i u sklopu ovogodišnje kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice”, a organizatori su se zahvalili svim donatorima. Posebno su se zahvalili i glumcima Mariji Novaković i Hasanu Sušiću koji su tokom konferencije izveli nekoliko scenao problemu odlaska ili ostanka mladih u Bosni i Hercegovini.

Nakon završetka kampanje naša zajednice bogatija je za nove junake i junakinje, a oni su bogatiji za nova iskustva. Nadamo se da ćemo i dalje u budućnosti  širiti priču o junacima i junakinjama naše zajednice i stvarati ambijent u kojem mladi žele da ostanu.

opširnije >>

03.12.19

6. Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine na Međunarodni dan volontera, 05. decembra 2019 godine, organizuje konferenciju za mlade pod nazivom ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’. Konferencija ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019˝.

Konferencija ˝Ja sam junak-junakinja svoje zajednice˝slavi postignuća mladih volontera, mladih ljudi koji svakodnevno uče, razvijaju svoja znanja i vještine, treniraju; uključeni su u rad omladinskih organizacija, razvijaju svoje ideje, pokreću biznise ali istovremeno aktuelizira pitanja usmjerena na stvaranje boljeg ambijenta za mlade u kojem bi mladi željeli da ostanu.

Program konferencije:

 

13:30-14:00         Dolazak i registracija učesnika

14:00-14:15         Otvaranje konferencije i uvodna riječ,

                             Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice

14:15-14:30         Prezentacija podrške mladima i rezultata kampanje ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝,

                             Azra Isanović, koordinatorica projekata za mlade Fondacije tuzlanske zajednice

                            Mirza Mujezinović, koordinator Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice

14:30-14:50         Omladinska banka u svijetu (primjeri iz prakse i iskustva),

                             Vernon Ringland, Youth Bank International

14:50-15:30      Odgovorite mladima:

                            Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK

                            Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK

                            Asmir Hasić, ministar privrede TK

                            Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla

                            Ali Mokayes, BH Futures foundation

                            Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice

15:30-16.00       Dodjela priznanja ˝Junak/junakinja svoje zajednice˝ u kategorijama:

-za izuzetan doprinos podršci mladih (preduzeća i institucije),

-za najbolje implementirani omladinski projekat u 2019. godini (udruženje),

-za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2019. (pojedinac),

-za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih (pojedinac),

-za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih (udruženje).

16:00-16:30         Koktel i druženje

 

Na konferenciji mladi će imati priliku postaviti pitanja nadležnima ali ne i samo nadležnima već i onima koji rade i pomažu u stvaranju boljeg ambijenta za mlade. 

˝Problem nezaposlenosti mladih je metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude-oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato konferencijom i drugim aktivnostima koje organizujemo kroz kampanju  Budi junak –junakina svoje zajednice˝ želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent.˝ - Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' održava se simbolično na Međunarodni dan volontera. 

˝Obzirom da je danas dan kada se slave postignuća i napori volontera;  osoba koje svoje slobodno vrijeme i energiju poklanjaju drugima i zajednici u kojoj žive; Fondacija tuzlanske zajednice želi odati čast tim ljudima i dodijeliti priznanja onima koji su dali poseban doprinos u stvaranju boljeg ambijenta za mlade˝-Azra Isanović, koordinatorica projekata za mlade Fondacije tuzlanske zajednice

Ove godine Fondacija tuzlanske zajednice izdvojila je  92.258,85 KM podrške za inicijative i projekte mladih, od čega je 45.580,00KM izdvojeno kroz kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝ koju su podržala 33 društveno odgovorna preduzeća.

U četvrtak, u Narodnom pozorištu Tuzla očekuje se učešće više od 200 mladih. 

opširnije >>

19.11.19

Komisija donijela odluku o dodjeli stipendija iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 14. novembra kada su izvršili uvid i bodovanje svih 26 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova: 

 1. Adnan Mujanović - Medicinski fakultet;
 2. Džana Sultanić - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet;
 3. Anamarija Divković - Filozofski fakultet; i
 4. Aida Duraković - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

  Ime i prezime  Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Adnan Mujanović 459,00
2 Džana Sultanić 457,60
3 Anamarija Divković 399,50
4 Aida Duraković 397,50
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Merima Čokić 391,50
2 Admira Malkić 376,25
3 Amila Žero 332,50
4 Slađana Josipović 328,63
5 Medina Bristrić 322,90
6 Amra Sabitović 316,50
7 Deni Muratović 307,50
8 Semra Sukanović 302,50
9 Amina Mustačević 299,00
10 Ena Sinanović 297,75
11 Azra Zukić 284,70
12 Ajla Glumčević 277,25
13 Jasmina Ibrahimović 267,00
14 Muhamed Ibrić 230,00
15 Maša Rašković 228,25
16 Jasmina Širbegović 223,75
17 Dijana Čaušević 222,00
18 Elma Ćilimković 214,13
19 Lejla Hrustić 208,00
20 Edita Zukić 199,00
21 Selma Kadić 178,50
22 Adisa Arslanović 153,13

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

opširnije >>

14.11.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice. One otvorene škole i otvoreni centriu Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz Fonda za otvorene škole. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole 05.02.2019. donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 7 aplikacija pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 18.09. do 27.10.2019. te je odobrila dodjelu sredstva za 4 projekta i to:

Aplikant

Tip org.

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Neformalna grupa Vijeće saobraćajaca

NG

Roditelji 18-

530,00

530,00

Neformalna grupa English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj

NG

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

1957,40

1.609,20

Neformalna grupa Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica''

NG

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

500,00

500,00

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra

NG

Šijemo i stvaramo zajedno

950,00

950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ukupno odobreno:  3.589,20

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu, JU OŠ Kreka ukoliko narativno i finansijski opravda projekat iz 2013.te godine te izvrši povrat neutrošenih sredstava.  U slučaju da ne ispune navedeni uslov, projekat neće biti podržan, a sredstva će biti vraćena u Fond.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

J.U.O.Š. Kreka

JU

Roditelji za 21. stoljeće

2.000,00

2.000,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 2 projekta:

Aplikant

Tip org.

Projekat

Traženi iznos u KM

JU OŠ Pazar

JU

Školska oaza-okruženje koje podstiče učenje

430,20

NG Razvojni tim škole Breške

NG

Timski rad omogućava posao iz snova

997,80

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Roditelji 18-

Vijeće saobraćajaca želi informisati i edukcirati učenike prvih razreda pet srednjih škola sa područja Grada Tuzla o očuvanju reproduktivnog zdravlja, oblicima kontracepcije, upotrebom kontraceprivnih sredstava ali i posebno o posljedicama spolnih odnosa bez adekvatne zaštite. Takođe žele učenike upoznati sa problemom maloljetničke trudnoće koja svake godine dovodi do barem jednog napuštanja obrazovanja. Sredstva od projekta će iskoristiti za nabavku potrebnog materijala za radionice.

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj žele otvoriti školu prema zajednice i organizovati časove engleskog jezika za roditelje učenika škole kako bi roditelji nadogradili svoja znanja engleskog jezika i tako mogli pomoći svojoj djeci sa domaćim zadaćama. Časove će realizovati nastavnici i učenici škole, članovi i voditelji sekcije English Club. Međutim, problem predstavlja nedostatak prostora u školi. Zbog toga planiraju obnoviti prostoriju stare arhive i pretvoriti je u funkcionalni i upotrebljiv kabinet za izvođenje interaktivne nastave engleskog jezika za koji je već nabavljena oprema uz veliki angažman Vijeća roditelja.

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica'' želi potaknuti učenike na fizičku aktivnost, druženje sa odraslima, roditeljima, bakama -nenama i djedovima, na zabavan i zanimljiv način. Planiraju radionice za učenike i odrasle na kojima bi se igrale gotovo zaboravljene stare igre. Stariji će na radionicama pričati mladima koje su to igre koje su oni igrali u mladim danima. Na osnovu tih sjećanja Razvojni tim će osmisliti igre za učenike. Sredstva iz projekta iskoristit će za potreban materijal za radionice te postavljanje dvije klupe za sjedenje.

Šijemo i stvaramo zajedno

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaiciju slušanja i govora Tuzla žele organizirati radionice šivenja i krojenja za roditelje djece koja posjećuju centar. Budući da roditelji čekaju djecu u dokolici i prepričavanju svakodnevnih briga i problema, pružila se prilika za ovakvu vrstu radionica koje bi roditeljima olakšale svakodnevnicu. Nakon obuke roditelji bi izrađivali mnoge predmete i didaktički materijal za korisnike centra. U radionice bi se uključili i učenici završnih razreda Centra. Finalna manifestacija projekta bit će modna revija koju će realizirati uz partnersku suradnju Mješovite srednje škole Tuzla.

Roditelji za 21. stoljeće – USLOVNO PODRŽAN

Zaposlenici J.U.O.Š. Kreka žele unaprijediti roditeljske vještine kod roditelja učenika škole. Planiraju jačati roditeljske kompetencije u temama koje su identificirane od strane Vijeća roditelja kao bitne za rad u školskoj 2019/20 godini. Dodatno, žele graditi roditeljsku zajednicu kroz susrete koji će biti fokusirani na povezivanje i razmjenu iskustva, informacija koje se tiču i drugih sfera života porodice. Planiraju konferenciju, radionice i izlet za roditelje, a planirana sredstva će iskoristiti za materijal i troškove aktivnosti te nabavku klima uređaja za školski amfiteatar.

 

 

 

opširnije >>

13.11.19

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za Kiseljak donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 6 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak od 17.09. do 17.10.2019. te odobrila  dodjelu  sredstva za 5 aplikanata i to:

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

FK Partizan

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

2.500,00

2

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

Pravilno kuhanje-Zdrav život

1.757,00

3

OSKU Tunel

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

2.000,00

4

Neformalna grupa Aktiv žena MZ Kiseljak

Rekreacija i ručni radovi žena

1.967,00

5

Neformalna grupa penzionera MZ Kiseljak

Osnivanje šahovske sekcije

1.175,00

                                                                                                                         Ukupno odobreno:  9.399,00 KM

Komisija nije odobrila podršku za 1 projekt:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Razlog

Udruženje Roma Euro Rom

I žene Romkinje imaju slobodno vrijeme

0,00

Nepotpuna aplikacija

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

Fudbalski klub Partizan želi preuzeti održavanje, pored samog fudbalskog terena, i drugih travnatih površina, malog sportskog terena kod čitaonice Poljana, održavanje zelene površine na izvorištu Kiseljak te oko Društvenog centra Kiseljak. Budući da se radi o velikim površinama, a da je košnja potrebna 15 do 20 puta godišnje, žele nabaviti profesionalnu kosilicu. Samu košnju će vršiti volonteri.

Pravilno kuhanje-Zdrav život

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi organizirati kurs kuhanja za romkinje na Kiseljaku kako bi pomogli majkama i mladim djevojkama da onoga što mogu nabaviti naprave zdrav i ukusan obrok. U udruženju su primjetili da Romi često jedu nezdravu i nekvalitetnu hranu zbog čega dolazi do raznih bolesti u porodici kao što su visok krvni pritisak, dijabetes, srčane bolesti itd. Upravo zbog toga planiraju radionice sa akcentom na pripremanje hranjivih obroka tradicionalne i suvremene kuhinje na pravilan način, kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

Omladinska sportsko-kulturna udruga Tunel želi ograditi sportske terene za mali fudbal i odbojku na pijesku koji postoje već duži niz godina, ali nemaju ogradu. Na ovim terenima okuplja se, posebno tokom ljeta, veliki broj mladih gdje održavaju turnire u malom fudbalu i odbojci na pijesku. Tereni su osvijetljeni, a postavljanjem ograde mladi bi dobili uslove za organiziranja većih turnira.

Rekreacija i ručni radovi žena

Neformalna grupa Aktiv žena mjesne zajednice Kiseljak želi organizirati druženje svojih članica kroz fitness, izradu ručnih radova i zabavu. Žele kroz fitness steći kondiciju, opustiti se i pridonijeti svome zdravlju. Već aktivno druženje kroz fitness planiraju unaprijediti nabavkom potrebnih rekvizita. Osim toga, budući da su žene u kiseljačkom kraju tradicionalno vješte u pletenje planiraju i druženja uz ovu vještinu kroz izradu dekoracija, ručnih radova, nakita i drugih proizvoda.

Osnivanje šahovske sekcije

Neformalna grupa penzionera iz mjesne zajednice Kiseljak želi poboljšati uslove za bavljenje šahom na Kiseljaku. Već postojeća grupa od 5 penzionera koji igraju šah žele omasoviti ovu aktivnost. Planiraju nabaviti šahovske garniture, ustanoviti točne datume za šahovska okupljanja u Društvenom centru Kiseljak te informisati penzionere o osnovanoj šahovskoj sekciji. Planiraju 2 susreta tjedno, a nakon četiri mjeseca susreta organizirat će i šahovski turnir za mještane.

 

 

 

 

 

 

opširnije >>

12.11.19

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, donijela je na sastanku 07.11.2019., odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 23 aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 21.03. do 09.10.2019. te odlučila podržati 6 projekata:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

UG

Kako reći NE

1.246,00

1.246,00

Pčelarsko Društvo Nektar Tuzla

UG

Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica

1.700,00

1.700,00

Udruženje građana Radio klub „Lipnica“Lipnica

UG

Organizacija otvorenog prvenstva BiH u amaterskom radio – goniometrisanju i organizacija okruglog stola na temu Budućnost radio-amaterizma

1.605,20

1.605,20

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle

UG

PROŠIRENJEM INFRASTRUKTURE  NA  MAJEVICI POBOLJŠATI NADZOR NAD ZAŠTITOM OKOLICE

1.504,00

1.504,00

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA

UG

Unaprijeđenje društvenog položaja djece osoba s autizmom i njihovih porodica

1.840,00

1.403,60

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

JU

Uredimo vrtić Sunčica

1.947,60

1.947,60

UKUPNA PODRŠKA

 

 

 

9.406,40

 

Komisija je 1 projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu UG Novi Horizonti, ukoliko obezbijedi dozvolu nadležnog Ministarstva da je projekat moguće realizirati u školama. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

Udruženje građana roditelja i prijatelja djece s dijabetesom NOVI HORIZONTI Tuzla

UG

SVJETSKI DAN DIJABETESA UZ MALU ŠKOLU O GLUKAGONU

1.301,00

1.301,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 16 projekata:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Sigurnim putem do škole

NG

Sigurnim putem do škole

0,00

Udruženje građana Multimedijalna produkcija FishEye Media

UG

Mobilna aplikacije cityguide360

4.000,00

Udruženje građana Astronomsko društvo Polaris Tuzla

UG

Popularizacija astronomije i astronautike   „The Moon Gateway to The Stars“

500,00

UG FK Proleter Slavinovići

UG

Uključivanje djece predškolskog i školskog uzrasta u sport

840,00

Udruženje Kuća plamena mira

UG

Leteći ćilim

1.500,00

UDRUŽENJE GRAĐANA EUFONIJA

UG

Promocija sevdalinke kao kulturno historijskog naslijeđa u BiH i svijetu

1.500,00

MK Motorhead No8

UG

Izgradnja spavaonice za goste MZ

1.696,77

Klub Specijalnih Sportova Tuzla

UG

Poboljšanje života i zdravlja osoba sa posebnim potrebama kroz sport

3.100,00

Udruženje ”Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

UG

Skateboarding - Olimpijski sport u Tuzli

1.990,00

Klub streljačkih sportova TargeTZ Tuzla

UG

Uređenje dijela kopa Šići sa pristupnim putem

1.950,00

Mala Slatina

NG

Zelena Budućnost

1.493,80

Udruženje građana pčelara TUZLA u Tuzli

UG

Promocija tipičnih pčelinjih proizvoda u Gradu Tuzla

1.980,00

Udruženje proizvođača i otkupljivača Ekopro Dragunja

UG

Od polja do stola

1.938,30

JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA DERVIŠ SUŠIĆ TUZLA

JU

Između memorije i zaborava

2.000,00

STUDENTSKO PREDSTAVNIŠTVO INTERNACIONALNE POSLOVNO-INFORMACIONE AKADEMIJE -  STUDENTSKI KLUB IPI AKADEMIJE

UG

Javna tribina - Znamo kako Vam je

1.908,00

SD za odgoj i zaštitu golubova i ptica TUZLA

UG

Izgradnja nastambi i prehranjivanje sitnih životinja tokom zimskog perioda

1.200,00

 

 

 

27.596,87

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.12.2019. godine.

Datum potpisivanja Ugovora sa dobitnicima granta će biti naknadno definisan, te će dobitnici granta biti kontaktirani putem mail-a za dodatne informacije.  

Više o podržanim projektima:

Kako reći NE

Udruženje za edukaciju,psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi održati radionice za mlade o borbi protiv ovisnosti.  Radionice će biti podjeljene na osnovu tematskih oblasti a voditelji će biti članovi udruženja.  Dio predavača će podijeliti svoja iskustva sa mladima. Bit će održana teoretska i praktična obuka koja se odnosi na: educiranje mladih o zloupotrebi I štetnosti alkohola, cigareta i droga, te načinom razvijanja pozitivne strategije suočavanja sa pritiscima iz okoline i prednostima zdravih stilova života . Učesnici će kroz interaktivni rad i diskusiju upoznati sa prednostima zdravih životnih stilova. Mladi će se podsticati na ličnu društvenu odgovornost i biti motivisani da vrše pozitivan uticaj u smislu prevencije sa ostalim vršnjacima. Po završetku radionica za mlade održat će i jednu radionicu sa roditeljima djece, gdje bi ih informisali o štetnostima zloupotrebe droga.

Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica

Pčelarsko Društvo Nektar Tuzla, nakon izgradnje prvog školskog pčelinjaka u BiH, želi nastaviti razvoj pčelarstva projektom "Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica". Žele postaviti opremu za Api inhaliranje na 5 posebno konstruisanih košnica. Nakon postavljanja oprema bi bila dostupna za besplatno korištenje za sve građane koji imaju određene zdravstvene respiratorne problem. Api komoru će moći koristiti djeca, sportisti, građani starije životne dobi, kao i pod istim uslovima građani sa zdrvatvenim problemima. Kompletan prostor školskog pčelinjaka sa pčelarskim domom i Api komorom od 2020.godine prerast će u gradski pčelarski park sa zadržavanjem osnovne funkcije besplatne pčelarske obuke za sve zainteresovane građana i građanke koji izraze želju za bavljenjem pčelarstvom.

Organizacija otvorenog prvenstva BiH u amaterskom radio – goniometrisanju i organizacija okruglog stola na temu Budućnost radio-amaterizma

Udruženje građana Radio klub „Lipnica“ Lipnica želi organizirati prvenstvo BiH u amaterskom radio goniometrisanju te okrugli stol na temu Budućnost radio-amaterizma. Među takmičarima će biti prisutni svi uzrasti. Radio klub kroz navedeni projekat ima namjeru okupiti što veći broj školske djece i studenata u cilju razvijanja svijesti mladih o radio-amaterizmu i druženje sa svojim vršnjacima iz BiH i šire. Takmičenje u Amaterskoj Radio-goniometriji provjerit će tehničku i fizičku sposobnost članova udruženja. U takmičenju u Amaterskoj Radio-goniometriji uzet će učešća oko 200 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da će na ovom otvorenom prvenstvu biti prisutan veliki broj radio-amatera iz različitih dijelova BiH bit će organiziran i  okrugli sto na temu “Budućnost radio-amaterizma u BiH”.

Proširenjem infrastrukture na Majevici poboljšati nadzor nad zaštitom okolice

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle želi izgradnjom potrebne infrastrukture na Majevici omogućiti ugodniji boravak u prirodi i sačuvati okoliš. Planiraju postavljanje fasade na mokri čvor čime bi se objekt sačuvao od smrzavanja zimi te izgradnju ognjišta kako bi se paljenje vatre vršilo u kontrolisanim uslovima čime bi se spriječili požari. Ovime bi već postojeća infrastruktura u vidu šadrvana, stolova, kanti za smeće i ostalog bila nadopunjena, a izletište učinjeno ugodnijim za boravak. 

Unaprijeđenje društvenog položaja djece osoba s autizmom i njihovih porodica

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA želi podići svijest građana Tuzle o autizmu kao razvojnom poremećaju i ukazati nadležnim institucijama na važnost osiguravanja uslova za valjanu rehabilitaciju djece osoba s autizmom tako što će obilježiti 2. april, Svjetski dan djece osoba s autizmom. Planiraju održati okrugli stol s roditeljima, predstavnicima vlasti i nevladinog sektora. Cilj okruglog stola jeste podizanje svijesti o autizmu i omogućavanje lakše rehabilitacije. Postigla bi se suradnja između stručnjaka i roditelja djece sa autizmom kojima bi se pomoglo u radu s djecom.

Uredimo vrtić Sunčica

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla želi urediti dvorište vrtića Sunčica kojeg pohađa više od 200 mališana. Zaposlenici su već sami započeli uređenej dvorišta iscrtavanjem igrica i sitnim popravcima. Sada žele nastaviti uređenje izradom klupa, osmišljavanjem prostora za sadnju cvijeća i bobičastog voća. Obnovit će i koš i postaviti golove s mrežom čime će djeca dobiti priliku da se bave sportom. Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća i voća. Djeca će zajedno sa osobljem vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje voćnjaka čime će djeca steći kroz igru i rad vještine sadnje i skrbi za biljke te naučiti kako se proizvodi hrana.

Svjetski dan dijabetesa uz malu školu o glukagonu - USLOVNO PODRŽAN

Udruženje građana roditelja i prijatelja djece s dijabetesom Novi horizonti Tuzla žel oblježiti 4 novembar, Svjetski dan dijabetesa organizovanjem besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi na dvije lokacije u Gradu Tuzla. Osim mjerenje nivoa šećera u krvi Svjetski dan dijabetesa žele obilježiti i kroz organizovanje edukacija za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Tuzla u kojima nastavu pohađaju djeca oboljela od dijabetesa tipa 1. Osnovni cilj radionica je osposobiti nastavno osoblje da na vrijeme prepoznaju simptome hipoglikemije, te na vrijeme reaguju i djetetu u stanju hipoglikemije daju injekciju glukagona. Projektom je predviđena i nabavka injekcija glukagona za 20 osnovnih i srednjih škola. Planiraju organizirati dvije radionice za po 20 učesnika, na kojima bi uz pomoć stručnog i certificiranog edukatora učesnici naučili pružiti pomoć , te ubrizgati injekciju glukagona ali i naučiti kako i na koji način oboljeli od dijabetesa prate i regulišu svoju bolest, te kako se ophoditi prema djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1. S obzirom da je u školama prisutna stalna promjena nastavnika i profesora, u sklopu projekta planirano je izraditi i štampati brošuru pod nazivom "Protokol o postupanju sa djecom i omladinom oboljelom od dijabetesa tipa 1 u školama" kako bi i novi uposlenici bili na vrijeme i kvalitetno upoznati sa načinom postupanja.

 

opširnije >>

07.11.19

Dodjela dukata: Više od 45.000 KM za ideje mladih

Sinoć je u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava, simbolično nazvana “Dodjela dukata”, omladinskim grupama čije ideje su dobile podršku kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019.''

''Dodjela dukata'' jedan je od događaja kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'', a predstavlja krunu trodnevne ''Potrage za blagom'' u kojoj su učestvovali mladi junaci i junakinje. Tokom ''Potrage za blagom'' mladi su svoje ideje predstavljali društveno odgovornim kompanijama, donatorima kampanje. Nakon prezentacija ideja donatori su sinoć podijelili novčana sredstva simboličnom dodjelom vrijednosnih kupona- dukata.

''Potraga za blagom'' i ''Dodjela dukata'' pokazali su da kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' nema za cilj samo dodijeliti novac. Same prezentacije pružile su priliku mladima da izlažu svoje ideje pred poslovnim sektorom, a s druge strane poslovni sektor dobio je priliku upoznati se sa idejama i razmišljanjima mladih ljudi. Mladi su dobili nova vrijedna iskustva koja će im pomoći na tržištu rada, a lokalne zajednice postat će bogatije za nove sadržaje.

Od ukupno 19 pristiglih inicijativa mladih, Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 14 ideja koje su krenule u potragu za blagom. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna sredstva u iznosu od 20.000 KM koja su podijeljena na ovih 14 ideja, a preostalih 25.580 KM donirali su i dodijelili donatori. Ukupno su ideje podržane sa sljedećim sredstvima:

Grupa

Mjesto

Početna podrška Fondacije( KM)

Konačni iznos podrške

SVFET- Ogranak Girl Things

 

Tuzla

1748,31 KM

3988,00 KM

Art centar Ankata

Kalesija

1702,56 KM

3783,00 KM

Tuzlanski otvoreni centar

Tuzla

1686,78 KM

3097,00 KM

NG Osmijeh je iz Srebenika

Srebrenik

1658,31 KM

3932,00 KM

NG Centar za poljoprivredni inženjering i marketing

Tuzla

1633,74 KM

3554,00 KM

Udruženje Mladi Tuzle

Tuzla

1567,02 KM

3798,00 KM

NG Basket je za sve

Živinice

1493,58 KM

3384,00 KM

Udruženje Klub mladih Roma

Tuzla

1459,52 KM

3747,00 KM

UG KUD Puračić

Lukavac

1459,44 KM

2920,00 KM

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Lukavac

 

1228,62 KM

 

2569,00 KM

Vijeće mladih Opštine Lukavac

Lukavac

1208,91 KM

2620,00 KM

Udruženje mladih Trik

Kalesija

1107,30 KM

2668,00 KM

OG Kvart Lukavac

Lukavac

1033,68 KM

2664,00 KM

Udruženje mladih MLADI

Živinice

1012,25 KM

2852,00 KM

 

Fondacija tuzlanske zajednice posebno je ponosna što iz godine u godinu na adresu fondacije stižu sve inovavnije ideje. Kultura, sport, umjetnost, edukacija, infrastruktura i poduzetništvo su oblasti koje pokrivaju ideje aplikanata ove godine te će zbog toga naše zajednice zaista biti bogatije za 14 raznovrsnih projekata. Također svake godine sve više društveno odgovornih kompanija prepoznaje važnost podrške mladima i uključuje se u kampanju. 

Ovogodišnja kampanja šesta je po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj kampanje je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Jedan od ciljeva kampanje jeste i stvoriti ambijent u kome mladi žele da ostanu, pružiti mladima perspektivu u Bosni i Hercegovini. Kampanja je na jedinstven način ostvarila suradnju između javnog, nevladinog i poslovnog sektora.

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' ove godine podržalo je ukupno 33 donatora:

 • PLATINASTI DONATOR: Unicredit bank
 • DIJAMANTNI DONATOR: Mikrokreditna fondacija Partner
 • ZLATNI DONATORI: Sberbank BiH
 • SREBRNI DONATORI: MI Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo, Big Ben centar za strane jezike, Bingo d.o.o.
 • BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, entar pošta Tuzla, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Platinium d.o.o., ZH Zola d.o.o., Lukavac Cement, BeeMed, Cosmos Commerce, Polo Kalesija d.o.o., Pčelica M, Quality Cert d.o.o.
 • PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex d.o.o., Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, Palačinkara Bagi, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped d.o.o., Deling, Alha Smart Energy d.o.o., Ambijent d.o.o., Restoran Mama Mia, Restoran Barok, Cogo living d.o.o., Deli Catering
 • MEDIJSKI POKROVITELJI KAMPANJE: Radio televizija 7 i Radio Kameleon.
 • REALIZACIJU KAMPANJE POMOGLI SU: Caffe bar Sloboda, Teatar Kabare Tuzla i Centar za kulturu Tuzla

Čestitamo dobitnicima sredstava i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projekata ,a posebno se zahvaljujemo i svim donatorima i prijateljima koji su odlučili biti dio ove velike priče.

 

opširnije >>

04.11.19

Mladi junaci i junakinje kreću u potragu za blagom

Ovogodišnja šesta po redu kampanja „Budi junak/junakinja svoje zajednice“  bit će nastavljena 4. novembra „Potragom za blagom“ u kojoj će se omladinske grupe iz Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Kalesije i Živinica nadmetati za podršku društveno odgovornih kompanija koje su podržale kampanju i obezbijedile sredstva za projekte i ideje ovih mladih ljudi.

''Potraga za blagom'' predstavlja centralni događaj kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''. Mladi će  predstaviti svoje projekte donatorima kampanje a s ciljem namicanja dodatnih sredstava za njihove ideje. Iznos novca za kojim junaci i junakinje tragaju ovisi o tome kakve su ideje, kako će ih predstaviti te da li će uspjeti privući pažnju donatora.

U proteklih mjesec dana, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo je ukupno 19 projektnih prijedloga, a prema odluci Odbora Omladinskih banaka, ukupno njih 14 zadovoljilo je kriterije Javnog poziva i krenulo u ''Potragu za blagom''. Fondacija tuzlanske zajednice je zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, individualnim donatorima i lokalnim vlastima obezbijedila  45.580 KM od čega je Fondacija izdvojila 20.000 KM, a donatori 25.580 KM. Koliko će svaka ideja osvojiti novca ostaje neizvjesno do okončanja „Potrage za blagom“.

Ukupna potraživanja za 14 podržanih projekata su 52.596,45 KM što znači da svi projekti ne mogu biti podržani sa 100% iznosom, a to je upravo ono što potragu čini zanimljivijom jer će se aplikanti natjecati u procesu namicanja sredstava.  Fondacija tuzlanske zajednice je rasporedila startnih 20.000,00KM, dok će preostalih 25.580 KM biti raspoređeni od strane društveno odgovornih kompanija.

Ovogodišnja ''Potraga za blagom'' koja počinje 4. novembra trajat će dva dana, a završit će svečanom dodjelom dukata u srijedu 6.11. u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sa početkom od 19.00 sati.

Predstavljanje ideja kompanijama koje su ujedno i donatori kampanje jedinstvena je prilika za mlade da se upoznaju sa poslovnim sektorom i u praksi treniraju svoje vještine prezentiranja i poslovne komunikacije.

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019'' započela je simbolično 12. augusta, na Međunarodni dan mladih koji su mladi proslavili u Caffeu Sloboda u Tuzli.  Nakon toga članovi Omladinske banke i predstavnici udruženja mladih posjetili su urede načelnika u Kalesiji, Srebreniku i Lukavcu te urede gradonačelnika u Tuzli i Živinicam, kako bi razgovarali o položaju i potrebama mladih.

Kampanja se završava 5. decembra, na Međunarodni dan volontera, konferencijom „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“, kada će biti promovisane pozitivne priče svih junaka i junakinja koji su dio ove velike priče. 

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019.'' podržali su:

opširnije >>

23.10.19

Obilježeno 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića

Društveni centar Kiseljak koji je zajedno sa partnerima i donatorima izgradila Fondacija tuzlanske zajednice u utorak je još jednom pokazao svoju opravdanost. Naime, u Društvenom centru održane su dvije aktivnosti Dječijeg festivala „Vezeni most 2019“ i obilježeno je 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića. Jedan od povoda za organizaciju festivala baš u Društvenom centru Kiseljak jeste i to što je Kiseljak rodno mjesto Šime Ešića, najpoznatijeg živućeg dječijeg pisca na našim prostorima.

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Udruženjem građana Artsinteza bila je dio ovogodišnjeg 16. po redu „Vezenog mosta“. Za mještane Kiseljaka, učenike OŠ Kiseljak i sve goste organizirane su u Kiseljaku „Pričaonica bake Pričalice“ i „Veče Šime Ešića“.

U 11:00 na radost mališana OŠ Kiseljak, koju je pohađao i Šimo Ešić, održana je Pričaonica Bake Pričalice,  umjetnička radionica Srete Vide Žuljević. Osim slušanja priča, mališani su se i sami imali prilike okušati u glumi i lutarskoj predstavi.

Kao finalna aktivnost ovog dijela festivala u Kiseljaku održano je u 18:00 “Veče Šime Ešića”. Veče je otvorila Sabina Sinanović Ćatibušić ispred Fondacije tuzlanske zajednice nakon čega je nastupio Orkestar harmonika Muzičke škole Čestmir Mirko Dušek iz Tuzle pod ravnanjem Dejana Milkunića. Nakon Orkestra harmonika, učenici OŠ Kiseljak, poznate i po tome što je pohađa veliki broj djece romske nacionalnosti, izveli su odlomak iz bajke "Bjeli svijet, šareni svijet" autora Šime Ešića i to na romskom i bosanskom jeziku.

Učenici su recitirali i pjesmu Šime Ešića “Jutro u Kiseljaku” u kojoj autor perom ljubavi ispisuje stihove o svom rodnom mjestu Kiseljaku i rudarevom kućerku, svojoj rodnoj kući. Večer su uveličali i i članovi Srpskog kulturnog društva „ Prosvjeta iz Tuzle koji su izveli dva kratka igrokaza „Kako se crta ljubav“ i „Zašto je važno čitati“. Osim što su stihove Šime Ešića recitirali, učenici OŠ Kiseljak su ih i otpjevali. Horski su izveli pjesmu „Čuvaj mamu da ti duže traje“.

Prepunoj dvorani Društvenog centra u kojoj se tražilo mjesto više obratila se i gospođa Mirjana Tahirović, predsjednica Udruženja građana Artsinteza. Vrhunac večeri bilo je obraćanje samog književnika Šime Ešića koji je s osmijehom na licu pratio dešavanja te večeri.

Za svu poklonjenu poeziju koju je Šimo Ešić dao djeci, učenici OŠ Kiseljak su mu se odužili poklonjenom pjesmom. Naime, učenici su napisali i Šimi Ešiću poklonili svoje stihove. Na samom kraju večeri, Žarko Vučinić iz Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade iz Podgorice, uručio je Šimi Ešiću Nagradu za životno djelo za ukupan književni opus i izuzetan doprinos razvoju dječije književnosti, koju mu je ovo udruženje dodijelilo.

Šimo Ešić svom rodnom Kiseljaku posvetio je mnoge svoje stihove i doveo „Vezeni most“ u Kiseljak, a svečanom manifestacijom u Društvenom centru, Kiseljak se odužio svom dječijem piscu Šimi Ešiću. 

opširnije >>

21.10.19

Poziv za angažman saradnika/ce

Fondacija tuzlanske zajednice objavljuje poziv za angažman spoljnog saradnika/ce na projektu: „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“.

Mjesto rada: Društveni centar Kiseljak 
Period angažmana: novembar 2019.–  decembar 2019. godine 

Opis angažmana: Stručni saradnik će biti odgovoran za realizaciju aktivnosti u okviru biblioteke igračaka u Društvenom centru Kiseljak (15 sati sedmično), a što podrazumijeva:

 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 0 do 6 godina
 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 6 do 10 godina
 • Pripremu i organizaciju 1 radionice/savjetovanja za roditelje o važnosti igre za dječiji razvoj
 • Pripremu prostora pedagoške radionice u Društvenom centru Kiseljak za realizaciju igre u skladu sa planom
 • Izrada izvještaja o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima.

Stručni saradnik je obavezan sve gore navedene aktivnosti realizovati uz obaveznu saradnju sa projektnim timom i drugim korisnicima Društvenog centra Kiseljak, redovnu komunikaciju sa roditeljima i koordinatoricom  programa. 

O biblioteci igračaka

Biblioteka igračaka je resurs za porodice sa malom djecom i predstavlja prostor na kojem djeca i njihovi roditelji mogu doći koristiti igračke i knjige. To je mjesto na kojem roditelji mogu dobiti podršku u svojoj roditeljskoj ulozi.  Igra je najvažnije sredstvo učenja za djecu, a igranje  pomaže djeci svih uzrasta da grade odnose, budu kreativni, razvijaju riječnik, rješavaju probleme, te razvijaju motoriku. Igra pomaže djeci da na razigran način usvajaju vještine koje im mogu korisiti u daljem školovanju.

Potrebne kompetencije: 

 •  VSS ili student III i IV godine studija društvenog usmjerenja, pri čemu se prednost daje smjerovima pedagogija psihologija, razredna nastava, socijalni rad ili usmjerenja na edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu
 • Razmijevanje važnosti igre u razvoju djeteta
 • Afinitet za rad sa djecom predškolskog uzrasta i djecom nižih razreda osnovne škole
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Izražena komunikativnosti i opšta pismenost, 
 • Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina 
 • Znanje i razumijevanje kulturnih razlika 

Svi zainteresirani kandidati/tkinje trebaju dostaviti:

 •  Motivaciono pismo
 •  CV/biografiju

Prijave slati mailom na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 5.11.2019. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 10. novembra 2019. godine. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 382 325 ili na gore navedeni e-mail.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.

opširnije >>

18.10.19

Dječiji festival "Vezeni most 2019" u Kiseljaku

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Udruženjem građana Artsinteza dio je ovogodišnjeg 16. Međunarodnog dječijeg festivala „Vezeni most 2019“.

Vezeni most je dječiji festival koji već 16 godina promoviše dječiju književnost, pisce i stvaralaštvo, kako bismo shvatili važnost čitanja od malih nogu.

Festival se održava od 22. do 24. oktobra 2019. godine na području Tuzlanskog kantona. Dvije aktivnosti prvog dana festival (utorak 22.10.2019.) će se održati u Društvenom centru u mjesnoj zajednice Kiseljak koja je rodno mjesto Šime Ešića, najpoznatijeg živućeg dječijeg pisca na našim prostorima.

Društveni centar Kiseljak bit će mjesto održavanja aktivnosti koje je pripremilo Udruženje građana Artsinteza u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice:

-11:00 Pričaonica Bake Pričalice -  umjetnička radionica Srete Vide Žuljević, doktorice pedagoških nauka – Mala crvena koka, Đumbirčić i Bakina lutka. Učešće u pričaonici imati će i učenici OŠ Kiseljak, polaznici III razreda

-18:00 Veče Šime Ešića - 50 godina sa djecom - Pripremila: Mirjana Tahirović, UG Artsinteza sa učenicima OŠ “Kiseljak” i Muzičke škole, te piščevim prijateljima.

Prva radionica je predviđena za unaprijed određenu grupu učesnika, dok je Veče Šime Ešića otvorena za sve. Dođite u Društveni centar Kiseljak da se družimo. Posebno su dobrodošli korisnici Društvenog centra Kiseljak i mještani MZ Kiseljak , kao i svi drugi zainteresirani. Vidimo se! 

opširnije >>

11.10.19

1661 razlog za sreću: Omogućimo Faruku da predstavlja BiH na Svjetskom prvenstvu u Čileu

Samo 1661 KM dovoljno je da usreći milione građana Bosne i Hercegovine!

Iznos je to koji nedostaje mladom karatisti Faruku Sijerčiću kako bi otišao na svjetsko prvenstvo u karateu koje će se održati od 23. do 27. oktobra 2019. godine u Čileu. Imamo samo 10 dana da pomognemo Faruku!

Faruk Sijerčić jedan je od najperspektivnijih mladih karatista u BiH. Do sada je bio viceprvak Evrope, osvajač više medalja na Balkanskom prvenstvu u karateu, višegodišnji je i aktuelni državni prvak, u kategoriji U21 -67 kg. Na osnovu postignutih rezultata Faruk je izabran u karate reprezentaciju BiH za predstojeće Svjetsko prvenstvo u karateu u Čileu.

Odlazak na Svjetsko prvenstvo je najveći cilj svakog sportiste, kao i mogućnost osvajanja odličja na svjetskom nivou. Našem reprezentativcu bio bi izuzetan poraz neodlazak na ovo veliko takmičenje, naročito zbog velikog truda koji je uložio u prethodnom periodu na pripreme i ostvarenje norme za odlazak. Ovim bi Bosna i Hercegovina mnogo izgubila na svjetskom sportskoj sceni, u sportu u kojem je prethodno ostvarivala najveće uspjehe.

Svi volimo zajedničku fotografiju sa uspješnim sportistima. Ali šta smo uradili da im pomognemo kako bi stigli do uspjeha? Nažalost, u Bosni i Hercegovini financiranje sporta nije riješeno. Karate savez BiH i Karate klub „Novi Grad“ Sarajevo obezbijedili su 3000 KM za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Čile. Faruku je potrebno još 1661KM. Samo avionska karta košta 2930 KM.

Ne dozvolimo da izuzetni rezultati naših mladih sportista propadnu u redu čekanja za kupovinu avionske karte. Ne dozvolimo da padnemo na ovom ispitu. Pomozimo Faruku da ostvari rezultat za koji je sposoban. Znamo da zajedno možemo uspjeti! Faruk može otići na Svjetsko prvenstvo uz našu pomoć, a Svjetsko prvenstvo u Čileu nam svima može donijeti trenutke za pamćenje!

Donirati za odlazak u Čile našeg reprezentativca Faruka Sijerčića možete na stranici „Doniraj.ba“. Sva prikupljena sredstva bit će iskorištena za pokrivanje troškova puta Faruka Sijerčića u Čile.

DONIRAJTE: 

http://doniraj.ba/project/view/1661-razlog-za-sreu

opširnije >>

30.09.19

Poziv za prijave na osnovni trening "Organiziranje zajednice"


Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke i Freudenberg Fondacije realizuje trening na temu „Organiziranje zajednice“ te ovom prilikom poziva predstavnike i predstavnice savjeta/vijeća Mjesnih zajednica Tuzlanskog kantona, kao i zainteresovane građane/ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva koji/e žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti organiziranja zajednica i sprovođenja modela organizovanja da se prijave. 

Ovaj trening je namijenjen za pojedince sa prostora Tuzlanskog kantona koji žele da već postojeći aktivizam i volonterizam usmjere na pravi način, odnosno da nauče i primjene različite metode organiziranje zajednice u cilju postizanja boljih uvjeta življenje u svojim lokalnim zajednicama. Trening prati model organiziranje zajednice koji je Fondacije tuzlanske zajednice razvila i koji danas uspješno primjenjuje Mreža aktivnih zajednica, a koji je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu u radu na organiziranju zajednice na mikro nivou. Modeli i metodi koji će biti objašnjeni na treningu objašnjeni su u priručniku ˝Abeceda organiziranja˝ u izdanju Fondacije tuzlanske zajednice i do sada su pokazali izuzetne rezultate, što potvrđuje ispravnost teorije i njenu praktičnu primjenjivost.

Trening će se realizovati 12. i 13. oktobra/listopada 2019. godine u terminu od 09:00h – 16:00h u prostorijama Društvenog centra na Kiseljaku (Tuzla). Zainteresovani polaznici prijavu na trening (ime i prezime, kontakt telefon, mjesto prebivališta i naziv institucije/organizacije) trebaju poslati na e-mail ermin@fondacijatz.org najkasnije do 07. Oktobra 2019. godine.

Fondacija tuzlanske zajednice pokriva troškove organizacije treninga, hrane i osvježenja kao i troškove prevoza za polaznike. Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa.

opširnije >>

27.09.19

Biznis kafa II: 31,990 KM podrške start-up poduzetnicima

Danas je u Tuzli u cafeu „Hastag Autor“ u 15 sati u organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice održana „Biznis kafa 2“. Radi se o jedinstvenom događaj koji je imao za cilj promociju mladih poduzetnika i njihovih poslovnih ideja ali i rezultata programa podrške start-up poduzetnicima koji je Fondacija ove godine provela u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝.

„Biznis kafa 2“ bila je prilika da se kroz umrežavanje i panel diskusiju predstave izazovi ali i problemi sa kojima se poduzetnici u svom radu susreću. Poduzetnici starteri i polaznici programa podrške razmijenili su svoja iskustva sa ljudima iz struke kao i sa uspješnim poduzetnicima koji su imali slične izazove u svojim počecima.   

U panel diskusiji su učestvovali Adem Azapagić, REMARK Consulting, jedan od predavača na programu, Selma Jahić, direktorica sektora podrške u Mikrokreditnoj fondaciji Partner koja je ujedno bila i članica komisije Fonda za poduzetništvo, Eldin Brkić, vlasnik i direktor preduzeća Alpha Smart Energy i Emina Bajramović, dobitnica podrške za pokretanje biznisa. Razgovor je moderirao Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa u Fondaciji tuzlanske zajednice, a uvod i zaključak u temu dala je Majda Mujanović Babović, suvlasnica Mad Giftsa i mentorica na programu podrške.   

Jedan od ciljeva „Biznis kafe 2“ bio je i ohrabriti prisutne da se upuste u poduzetničke vode te da ih se upozna sa izazovima i problemima sa kojima se poduzetnici u početku susreću, ali i sa primjerima dobre prakse  i iskustvima malih i uspješnih poduzetnika koji su prošli kroz slične izazove.

Panelisti su zaključili kako nemamo dovoljno razvijen poduzetnički duh u društvu. Međutim, to ne treba sprječavati nove poduzetnike, pogotovo mlade ljude, da ustraju u svojoj ideji. Poduzetništvo je veliki izazov, ali i velika prilika, složili su se panelisti. Ukoliko novi poduzetnici izađu na tržište sa dobrom, novom i inovativnom idejom, budu ustrajni, uporni i ne zanesu se prvim uspjesima, uspjeh jeste moguć.  

Bila je ovo i prilika da se svim polaznicima koji su uspješno prošli obuku unutar programa dodijele certifikati koje je dodijelio Adem Azapagić iz REMARK Cosultinga. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, dodijelila je čekove dobitnicima čiji su biznis planovi ocijenjeni kao najbolji.

˝Biznis kafa 2˝ završni je događaj u okviru programa podrške start-up poduzetnicima koji je od maja do augusta ove godine provodila Fondacija tuzlanske zajednice kao jednu od aktivnosti u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK ˝ koji se implementira uz finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ) i  Frojdenberg fondacije.

Program je podrazumijevao edukaciju iz oblasti poduzetništva za zainteresovane pojedince koji imaju namjeru pokrenuti ili su tek pokrenuli vlastite biznise. Kroz dvomjesečni program edukacije, koji se sastojao od 8 cjelodnevnih predavanja, prošlo je 20 učesnika koji su dobili i mentorsku podršku za izradu svojih biznis planova.

Po završetku edukacije 13 polaznika je izradilo svoje biznis planove i sa njima apliciralo Fondaciji tuzlanske zajednice za podršku. Odlukom komisije odobrena je podrška za 4 biznis ideje u iznosu od 31,990 KM.  

Podršku su dobili:

-  6,490 KM Emina Bajramović iz Tuzle za „Online shop Meleth Creation“ (proizvodnja i prodaja unikatnih ogrlica)
-  6,500 KM Ismet Čarkić iz Živinica za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima i preradu istog
- 10,000 KM Enes Muhamedbegović iz Kalesije za obrtničku radnju „Ems factory“ (proizvodnja visokokvalitetnih čarapa od najfinijih vlakana pamuka)
-  9,000 KM Eldina Hankić iz Lukavca za Modina (proizvodnja posteljine)

Pred novim poduzetnicima su novi izazovi i nove prilike, za koje su svakako pripremljeni edukacijom kroz koju su prošli i razmjenom iskustava na današnjoj „Biznis kafi“. 

opširnije >>

25.09.19

JAVNI POZIV za prijave na trening za mlade „Različiti, a isti“

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) organizuje trening za mlade pod nazivom „Različiti, a isti“. 

Na trening se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, a posebno mladi sa područja  MZ Kiseljak, koji žele unaprijediti znanja i vještine koje im mogu pomoći u informiranom donošenju odluka i izbora razumijevajući vrijednost jednakosti, te u aktivnom djelovanju na prevenciji i suzbijanju predrasuda i diskriminacije.

Tokom treninga mladi će razgovarati o interkulturalnoj osjetljivosti, barijerama u interkulturnoj komunikaciji, kao i načinima i za produktivno djelovanje u multikulturalnom kontekstu.

Sadržaj treningazasnovan na edukativnom priručniku Vijeća Evrope „All different, all equal“, pružiti će priliku učesnicima  da razvijaju svijest o sebi kao o kompleksnom kulturnom biću,  svijest o uticaju koji kultura kojoj pripadamo vrši na naše mišljenje i ponašanje,  sposobnost da se zajedno sa drugima angažujemo u istraživanju pretpostavki koje utiču na naše ponašanje,  otvorenost da se testiraju različiti pogledi na svijet, načini mišljenja i rješavanja problema.

Trening će biti realizovan u vidu osam sedmičnih radionica  u periodu od oktobra do decembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak.  Radionice će se održavati subotom, a prva radionica će biti održana 12.oktobra 2019. godine sa početkom u 12:00h. 

Prijave je moguće izvršiti do 08. oktobra 2019. godine, direktno u Društvenom centru Kiseljak ili na telefon broj 035 382 325 ili mail sabina@fondacijatz.org.

Obrazac za prijave nalazi se na linku: https://forms.gle/mvnE29tHTZhn2Ssu8

 

opširnije >>

25.09.19

Tuzlanski filantropi predstavljeni u Osijeku

Naša historija prepuna je dobrih ljudi koji su posvetili svoje živote dobrobiti zajednice. Danas ih nazivamo filantropima. Riječ filantrop dolazi iz grčkog jezika od riječi „ljubav“ i „humanost“ i prevodi se kao čovjekoljublje. Sama filantropija definira se kao privatna inicijativa za javno dobro koja se fokusira na kvalitetu života.

Mnogi filantropi su ostavljali zajednici materijalne ostavštine poput građevina, posjeda i vakufa. Drugi su pak u dobrobit zajednice ulagali svoje vrijeme i energiju, zagovarali projekte od koristi za zajednicu.

Iako toga danas često nismo svjesni, u našoj prošlosti, pa i sadašnjosti, postoje upravo takvi ljudi koji su dali dio sebe za dobrobit svoje zajednice. Kako bi filantrope Tuzle iz prošlosti izvukla na svjetlo dana, Fondacija tuzlanske zajednice pripremila je izložbu i predstavila 13 velikih filantropa iz prošlosti Tuzle.

Zahvaljujući prijateljskoj Zakladi Slagalica iz Osijeka izložba je dobila priliku biti predstavljena i javnosti ovog Tuzli prijateljskog grada. Izložba o tuzlanskim filantropima bila je postavljena u prostorima Kazamata u osječkoj Tvrđi u ponedjeljak 23. septembra 2019. godine. Uz filantrope Tuzle, postavljena je i izložba o filantropima Osijeka Zaklade Slagalica. Radi se o zajedničkoj izložbi koju su zajedno pripremile Zaklada Slagalica i Fondacija tuzlanske zajednice.

Zaklada Slagalica od 2007. godine se zalaže za razvoj lokalne zajednice u 5 slavonskih županija, promovira filantropiju i vodi mnoge humane akcije koje čine život ljepšim mnogima u zajednici.

Izložbu su svečano otvorili gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, dogradonačelnica Osijeka Žana Gamoš i upraviteljica Zaklade Slagalica Branka Kaselj. Iz Fondacije tuzlanske zajednice otvaranju su prisustvovali direktorica Jasna Jašarević, menadžer programa filantropije Tarik Baraković i  saradnik za odnose s javnošću Dino Šakanović.

Nakon samog otvaranja izložbe, koja je postavljena u okviru veće manifestacije „Tjedan filantropije u Osijeku“ koju već četvrtu godinu za redom organizira Zaklada Slagalica, uslijedila je panel diskusija o filantropiji i radu fondacija/zaklada.

O iskustvima Zaklade Slagalica govorila je Branka Kaselj, a iskustva Zaklade Srce grada Osijeka predstavio je Vladimir Ham, predsjednik upravnog odbora zaklade. Razmjena iskustava pomoći će u radu svim trima zakladama/fondacijama. Iskustva o filantropiji i radu u zajednici koja posjeduje Fondacije tuzlanske zajednice predstavili su Jasna Jašarević i Tarik Baraković. Osim toga, javnost grada Osijeka dobila je priliku upoznati se, osim sa filantropskom prošlošću, i sa radom zaklada/fondacija danas i njihovom promocijom filantropije i kulture darivanja.

Prijateljstvo gradova Tuzle i Osijeka te Zaklade Slagalica i Fondacije tuzlanske zajednice tako je produbljeno zajedničkom izložbom o velikanima naše prošlosti i panel diskusijom o filantropiji, darivanju i radu zaklada/fondacija.

Osijek i Tuzla dijele bogatu zajedničku prošlost. Lokalna filantropija i historija darivanja nas povezuju i nastaviti će nas povezivati i u budućnosti. Na inicijativu gradonačelnika Imamovića planirana ja i uzvratna posjeta te postavljanje izložbe o osječkim filantropima u gradu Tuzli.

opširnije >>

25.09.19

Biznis kafa 2: Izazovi za poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine organizuje tzv. ˝Biznis kafu˝-jedinstveni događaj koji ima za cilj promociju mladih poduzetnika i njihovih poslovnih ideja ali i rezultata programa podrške start-up poduzetnicima koji je Fondacija ove godine provela u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ .

˝Biznis kafa˝  je prilika da se kroz umrežavanje i panel diskusiju predstave izazovi ali i problemi sa kojima se poduzetnici u svom radu susreću. Biće to prilika da poduzetnici starteri i polaznici programa razmjene svoja iskustva sa ljudima iz struke ali i sa uspješnim poduzetnicima koji su imali slične izazove u svojim počecima.   

U okviru ˝Biznis kafe˝ biće dodijeljeni certifikati polaznicima programa, a dobitnicima finansijske podrške biće uručeni vrijednosni čekovi. ˝Biznis kafa“ će se održati  27.09.2019.godine, petak, u 15 sati u  bašti  Cafe restaurant ˝Hashtag Autor˝, Klosterska 7.

Fondacija tuzlanske zajednice je ove godine u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK ˝ koji se implementira uz finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ) i  Frojdenberg fondacije dodijelila finansijsku podršku u iznosu od 32.000,00KM za četiri najuspješnije poslovne ideje. Unazad godinu dana, Fondacija tuzlanske zajednice je kroz svoje programe podrške podržala pokretanje 10 malih biznisa.

 

opširnije >>

13.09.19

Javni poziv za podršku start-up poduzetnicama sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške start-up poduzetnicama kako bi se povećao stepen zaposlenosti žena na području mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, sve zainteresovane žene iznad 18 godina, koje žive MZ Kiseljak, mogu da se prijave na edukaciju iz poduzetništva kao bi prvenstveno unaprijedile svoje poduzetničke vještine, te eventualno prijavile svoj biznis plan  za moguću podršku start-up poduzetnicama u iznosu do 5000 KM.

Na javni poziv mogu se prijaviti i žene iz drugih mjesnih zajednica na području Grada Tuzla, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, tepružiti  mogućnost zapošljavanja žena, posebno Romkinja sa područja ove zajednice.   Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti, poljoprivrede i slično.

Dobrodošle su ideje i iz drugih djelatnosti, koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati stiču pravo na:

 • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 30 sati, koja će se održavati kroz 10 predavanja u periodu septembar - novembar 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učenice će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznice će biti osposobljene da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5000 po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidatkinje će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom  projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnica prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnica (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke u izradi biznis plana, a kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana u periodu od septembra do novembra 2019. godine. Odabrane kandidatkinje će biti blagovremeno obavještene o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati novembru/decembru 2019. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicama će se realizirati u decembru 2019. godine ili januaru 2020. godine.  

Prijave i kontakt

Sve zainteresovane žene iznad 18 godina trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu albina@fondacijatz.org najkasnije do 30. septembra 2019.godine. Prijave je moguće dostaviti ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325. Kontakt osoba je Albina Beganović.  

Preuzmite prijavni obrazac OVDJE

Informativni sastanak za sve zainteresovane osobe će biti održan 19.09.2019. u 13.00 sati  u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

opširnije >>

05.09.19

Kiseljački dani: Događaj za sve generacije

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak i ove godine 7. septembra organizira četvrte po redu ''Kiseljačke dane“ od 10:00  do 19:00 na nogometnom stadionu NK Kiseljak s ciljem unaprijeđenja društvenog i kulturnog život. „Kiseljački dani" prilika su za druženje i zbližavanje kako mještana tako i gostiju.

Naša je želja da ''Kiseljački dani'' postanu tradicionalan događaj koji će okupiti što više izlagača te povezati i ojačati saradnju aktera u ovoj mjesnoj zajednici. U okviru programa, pored tradicionalne gulašijade, bit ce održan nogometni turnir za djecu pionirskog uzrasta na kojem će učestvovati ekipe sa prostora Tuzlanskog kantona. Posebno nam je zadovoljstvo najaviti da će ovogodišnji kulturno zabavni program biti obogaćen nastupom najmanje deset kulturno umjetničkih društava sa područja BiH. “ istakao je Dragan Božić, predsjednik Mjesne zajednice Kiseljak i jedan od organizatora manifestacije.

Kiseljački dani otvoreni su za sve. Prilika su za sve izlagače i iz drugih zajednica da promovišu svoje proizvode ili da učestvuju u kulturno-zabavnom programu.  Svi zainteresovani za učešće ovoj manifestaciji, te promovisanje svojih aktivnosti, proizvoda ili usluge, mogu se javiti organizatoru Draganu Božiću na broj telefona 061/892-902, najkasnije do subote,  06. septembra.

Nogometni turnir za djecu počinje u 10:00, gulašijada u 13:00, a defile kulturno-umjetničkih društava u 16:00. U 18:00 svečano će biti proglašeni pobjednici nogometnog turnira i gulašijade. Planirana je i degustacija vojničkog graha te osvježavajućih pića. 

Lokalnu grupu za razvoj Kiseljak čine aktivisti, predstavnici deset institucija i organizacija sa područja ove mjesne zajednice koji svojim radom i organizovanim djelovanjem, uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, nastoje da unaprijede kvalitet života mještana. Grupa djeluje od 2015. godine, a do danas je bila inicijator  i nosilac brojnih projekata u zajednici kao što su uređenje društvenih prostora, uređenje nogometnog stadiona, izgradnje učionice na otvorenom, ekološki projekti, pokretanje kulturno umjetničkog društva, organizacija sportskih i društvenih događaja. 

 

 

opširnije >>

03.09.19

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo 

Komisija za dodjelu sredstava iz Fonda za poduzetništvo donijela je odluku o dodjeli grant sredstava za 4 projekta iz Fonda za poduzetništvo. Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru projekta  ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ), realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća. 

Kroz prethodno održanu edukaciju polaznici su unaprijedili svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Svi polaznici su osposobljeno da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduje za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, start-up podršku za registraciju preduzeća i implementaciju poslovnog plana u vrijednosti od 5000 do 10.000KM ostvarila su 4 najbolja kandidata.  Kandidati koji su dobili finansijsku podršku dobiće i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća kao i podršku za izradu reklamnih materijala i promociju svog biznisa.

Na javni poziv pristiglo je 28 prijava, a na samom kraju održanih edukacija biznis planove predalo je 13 polaznika. Na osnovu bodovanja biznis planova i u skladu sa raspoloživim sredstvima, Fondacija je podržala 4 najbolje poslovne ideje:

Redbr

Ime i prezime

Grad

Naziv biznis ideje

Djelatnost

Osvojeni bodovi za biznis plan

Iznos granta/ KM

1

Emina Bajramović

Tuzla

Online shop “Meleth Creation”

Proizvodnja i prodaja unikatnih ogrlica

82,33

 

6.490,00

2

Ismet Čarkić

Živinice

Uzgoj povrća u zaštićenim prostorima i prerada istog

Samostalni poljoprivredni proizvođač

81,83

 

6.500,00

3

Enes Muhamedbegović

Kalesija

Obrtnička radnja „EMS FACTORY“ Kalesija

Proizvodnja visokokvalitetnih čarapa od najfinijih vlakana pamuka

81,25

 

10.000,00

4

Eldina Hankić

Lukavac

MONDINA

Proizvodnja posteljine                      

73,00

9.000,00


                                                                                                                                                 Ukupna podrška: 31.990,00 KM

Zbog ograničenih redstava sljedeći projekti nisu mogli dobiti podršku:

Redbr

Ime i prezime

Grad

Naziv biznis ideje

Djelatnost

Osvojeni bodovi za biznis plan

1

Vesna Teodosić

Tuzla

“TulleLaLa” -  Izrada unikatne dječje svečane odjeće i kostima

Stari zanati           
Sifra: C/14.13 – proizvodnja ostale vanjske odjece, sivenje po mjeri, uz    naknadu ili po ugovoru

70,92

2

Sanela Avdić

Kalesija

Studio ljepote

Estetski salon

68,75

3

Mirza Malkočević

Tuzla

Pružanje usluga zaštitarskim agencijama iz oblasti VIP zaštite

Edukacija zaštitarskih agencija i privatna pratnja

63,75

4

Hilda Smajić

Tuzla

VENTES D.O.O.

Uvoz i trgovina na veliko

62,50

5

Merima Pirić

Tuzla

Grends

Pružanje usluga starijim, bolesnim, nemoćnim osobama, te osobama sa privremenim invaliditetima u vidu serisne usluge i organizovanja što kvalitetnijeg života u starosti.

62,08

6

Adela Mujić

Tuzla

Centar za poljoprivredni inženjering i marketing (CPIM)

Savjetovanje u području poljoprivrede

60,75

7

Anes Husanović

Tuzla

KLIPAN Brewery

Proizvodnja pića-proizvodnja piva

59,42

8

Marija Novaković

Tuzla

Dekorativna unikatna ogledala       

Obrtnička, samostalni obrt – stari zanati

52,58

9

Halida Avdihodžić

Živinice

Centar za medicinsku dijagnostiku i istraživanje „MEDLINE“

Privatna zdravstvena ustanova

(odustala od ideje)

 

U narednom periodu bit će organizirano potpisivanje ugovora o čemu će dobitnici grant sredstava biti naknadno obaviješteni. Polovinom septembra održat će se biznis kafa sa svim polaznicima edukacije. 

opširnije >>

02.09.19

Veliki uspjeh „Malog svijeta“

Velika akcija prikupljanja sredstava za Centar za ranu intervenciju „Mali svijet“ uspješno je završena. Zahvaljujući dobrim ljudima prikupljeno je potrebnih 30.000 KM za utopljavanje Malog svijeta. Ponosni smo što smo mogli biti dio ovog poduhvata putem naše platforme za online doniranje Doniraj.ba. Trkači su istrčali otkupljene kilometre, a mnogi građani su podržali akciju svojim donacijama.

Centar za ranu intervenciju „Mali svijet“ jedinstvena je ustanova u Bosni i Hercegovini te ima jako širok značaj. Radi se o centru koji uspješno rehabilitira djecu s autizmom. Mališani koji pohađaju „Mali svijet“ ostvaruju vidljiv napredak, sve do potpunog brisanja dijagnoze autizma.

Zasluga je to vrijednog i stručnog osoblja koje primjenjuje najsuvremenije metode i prakse rada s mališanima. Zaposlenici „Malog svijeta“ obučavani su u Sjedinjenim Američkim Državama što im omogućava postizanje vrhunskih rezultata.

Danas „Mali svijet“, smješten u Bistarcu kod Tuzle, pohađaju djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, od Cazina do Konjica. Nažalost, iako od državnog značaja, „Mali svijet“ nema podršku institucija vlasti i često je osuđen na preživljavanje od donacija.

Sredstva prikupljena u akciji „4 trke za nekog s autizmom“ koju je „Mali svijet“ realizirao na inicijativu Ivane Pašić, majke jednog od mališana iz „Malog svijeta“, a uz pomoć ARK rekreativaza Tuzla i Trećeg tuzlanskog noćnog polumaratona, omogućit će „Malom svijetu“ da nastavi uspješnu rehabilitaciju, bitno poboljša uslove tretmana i boravka djece te nabavi pelet i „prezimi“ do proljeća i nekih boljih vremena.

Nadamo se da su „4 trke za nekog s autizmom“ samo početak niza akcija kojima ćemo svi zajedno omogućiti „Malom svijetu“ uspješan nastavak rada, proširenje kapaciteta, a sve kako bi što veći broj mališana s autizmom dobio potrebne tretmane i nastavio uspješno koračati kroz život. 

opširnije >>

27.08.19

Završeno strateško planiranje Fondacije tuzlanske zajednice

U protekloj sedmici Fondacija tuzlanske zajednice održala je strateško planiranje za period 2020.-2024. godine. Strateško planiranje, održano u Društvenom centru Kiseljak, bilo je prilika za sagledavanje postignutih rezultata u prethodnom periodu, razmjenu mišljenja među svim zaposlenicima i pripremu za novi strateški period.

Planiranju su prisustvovali gotovo svi zaposlenici Fondacije, a sam proces vodio je certificirani EU TaC trener i konzultant Jasminko Arnautović. Tokom tri dana intenzivnih radionica radili smo na svim elementima novog strateškog plana Fondacije do 2024. godine. Kao i za svaku organizaciju u širenju, strateški plan presudan je temeljni dokument koji osigurava da se ne izgube osnovna misija i vizija.

Razmjena ideja, mišljenja, savjeta i planova među svim zaposlenicima poslužila je kao osnova za planiranje budućeg razvoja Fondacije. Pred nama je 5 godina,  prilika, razvoja, ali i izazova koje želimo dočekati spremni.

Kao i proteklih 16 godina, Fondacija tuzlanske zajednice nastavit će se zalagati za vitalnu i perspektivnu lokalnu zajednicu aktivnih građana, koji svojim učešćem i vlastitim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije.

 

opširnije >>

13.08.19

Mladi posjetili gradonačelnike i načelnike 

Članovi Omladinske banke i predstavnici udruženja mladih posjetili su urede načelnika u Kalesiji i Lukavcu i urede gradonačelnika u Tuzli, Živinicama i Srebreniku, to jest u 5 gradova/općina Tuzlanskog kantona u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice. Posjete su organizirane u sklopu kampanje „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Predstavnici lokalnih vlasti Tuzle, Srebrenika, Kalesije, Lukavca i Živinica organizirali su prijem za mlade što je bila prilika za razgovor, razmjenu iskustava i ideja.

S jedne strane mladi su imali priliku razgovarati sa načelnicima/gradonačelnicima o svojim idejama, prilikama, ali i problemima s kojima se suočavaju. S druge strane, načelnici/gradonačelnici su iz prve ruke mogli čuti od mladih šta planiraju, šta ih opterećava i kakve ideje nude svojoj zajednici.

Direktna veza između mladih i lokalne razine vlasti ključna je za uspješan razvoj zajednice. Mladi nude novu energiju, novu viziju i nove ideje zajednice. Obostrani je interes podržati mlade u zajednici. Svaka zajednica, ako misli na svoju budućnost, povest će posebnog računa o mladina. Razgovor s nosiocima lokalne vlasti upravo i jeste takva prilika da se pruži podrška mladim ljudima.

Kako bi podržala mlade Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula je kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Više o kampanji na linku: http://www.fondacijatz.org/page/41/7696

Posjeta gradonačelniku Živinica biti će realizirana 14.4. u 11:00h. 

opširnije >>

12.08.19

Obilježili smo Međunarodni dan mladih

Druženjem, društvenim igrama, kvizom i drugim aktivnostima danas je u caffe Sloboda obilježen Međunarodni dan mladih. Obilježavanje su organizirali Vijeće mladih Grada Tuzla i Fondacija tuzlanske zajednice, koja je tom prilikom započela i veliku kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Međunarodni dan mladih dan je kada se slave postignuća mladih širom svijeta. Ujedno se ohrabruju mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u društvu i učine svoju zajednicu boljom, što i jeste jedan od ciljeva djelovanja Fondacije tuzlanske zajednice.

Današnjem obilježavanju Dana mladih prisustvovao je veliki broj mladih aktivista iz mnogobrojnih udruženja. Bila je to prilika za druženje, upoznavanje i razmjenu ideja. Promovirani su aktivizam mladih i borba za bolju zajednicu te je ujedno poslana i poruka kako su mladi ljudi ravnopravan dio društva koji zaslužuje podršku. Bila je to prilika da mladi pokažu svoje stavove i želje te da pošalju poruku i nadležnima i vršnjacima u kakvom društvu žele da žive. Jer ipak na mladima svijet ostaje.

Upravo iz želje da pruži mladima priliku za ostanak u Bosni i Hercegovini, Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula je kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ kojom se želi skrenuti pažnju na mlade i probleme s kojima se mladi susreću. Osim toga, kampanje šalje poruku da društvo mora daleko više ulagati u mlade i pružiti podršku njihovim idejama. Kampanja započeta danas kulminirat će podrškom najboljim idejama mladih.

Više o kampanji možete pročitati na: http://www.fondacijatz.org/page/41/7696

opširnije >>

09.08.19

Otvorena izložba „Na marginama društva- priča Roma“

Danas je u 11 sati u prostorijama novog Društvenog centra Kiseljak otvorena izložba „Na marginama društva- priča Roma“. Radi se o zajedničkom projektu Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Centra za postkonfliktne situacije u BiH, Fondacije tuzlanske zajednice i Udruženja građana „Artsinteza“.Izložba Na marginama društva- priča Roma“ jedan je od prvih javnih događaja u novom Društvenom centru Kiseljak.

“Izgrađeni društveni dom pruža ovom mjestu šansu da ponovo bude centar okupljanja i realizacije brojnih kulturnih, sportskih i društvenih događaja, koji su mu dugo vremena neopravdano bili uskraćeni. Njegovo postojanje, ujedno je i dokaz da ako se želi i hoće, sve je moguće. Da granice i nemoguće ne postoji. Izložba je osmišljena sa ciljem da pruži priliku pripadnicima Romskih zajednica da podijele svoje priče i lična svjedočenja, koja su u suprotnosti sa široko zastupljenim stereotipima i pogrešnim prcepcijama o Romima. Izložba treba da podstakne podizanje nivoa svijesti i razumjevanja o izazovima sa kojima se suočavaju bosanskohercegovački Romi. Svaka podijeljena priča je jedno svjedočanstvo o tome da se snovi i želje mogu ostvariti i da se preko iscrtanih margina, ipak može preći. 

Priče postavljene na izložbi imaju svoje autore ali i fotografije koje ih prate nose poruke koje nas pozivaju kao sudionike u nijemom posmatranju sveobuhvatne  nejednakosti i podvojenosti na ovom malom prostoru koji zauzimamo da promišljamo, da se pitamo, da dajemo odgovore.Fotografije je uradila međunarodna grupa fotografa: Mirko Pincelli (Italija), Aldin Fafulović, Armin Durgut i Vedran Živković (BiH), te Brad Hobbs (Engleska). Oni su  Rome upoznavali u njihovoj svakodnevnici, ne veseloj i ohrabrujućoj, opterećenoj teškim uslovima življenja. Vremenom su otkrivali,  koliko ljudskosti, topline, hrabrosti i nadarenosti kriju u sebi. Otkrivali su koliko vole život u svoj njegovoj punoći.  Posebno na portretima, njihovu zabrinutost, ali i osmijeh, razdraganost i raširene ruke koje bi grlile cijeli svijet. Te ljude, mlade, djecu koje svakodnevno susrećemo, htjeli su nam približiti i na ovaj način ukazati da su tu sa nama, a ne pored nas. A, njima poslati poruku da uvijek postoji mogućnost izbora i da stremiti ka višem i boljem nije nemoguće,  istakla je Mirjana Tahirović, predsjednica udruženja građana „Artsinteza“ na otvaranju izložbe.

Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, u svom govoru istakla je kako su priče motivirajuće i trebaju biti inspiracija za druge te pozvala sve da se zajedno borimo protiv predrasuda, diskriminacije i stereotipe.

Izložba ostaje otvorena do do 5. septembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak, a ulaz je slobodan. 

opširnije >>

08.08.19

Međunarodni dan mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih koji se širom svijeta obilježava 12.augusta, Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Vijećem mladih Grada Tuzla i ove godine organizuje druženje mladih u Caffe baru Sloboda. Kao i svake godine obilježavanjem Međunarodnog dana mladih želimo skrenuti pažnju na mlade i probleme sa kojima se mladi danas susreću ali također želimo poslati poruku svima da je nophodno više ulagati u mlade i raditi sa mladim ljudima kako bi stvorili afirmativan ambijent u kojem mladi žele da ostanu. 

Upravo zbog toga, šestu godinu za redom, ćemo  na Međunarodni dan mladih pokrenuti kampanju  „Budi junak/junakinja svoje zajednice“. I ove godine kroz kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ želimo raditi na stvaranju afirmativnog ambijenta. Kampanjom, želimo pozvati sve relavantne aktere iz sva tri sektora na odgovornost ali i saradnju kako bi dali podršku mladim ljudima, a s druge strane također želimo pozvati mlade ljude na akciju!  Na djelovanje! Na angažman svake vrste! Na kritičko razmišljanje! Na vjeru u sebe! Na promjene! Kampanja će kulminirati podrškom najboljim idejama mladih.

Više o kampanji na linku:  http://www.fondacijatz.org/page/41/7696

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Zato ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane mlade ali i medije da nam se pridruže 12. augusta u Cafe baru Sloboda u 11 sati. 

opširnije >>

08.08.19

Podržite ideje mladih: „Budi junak-junakinja svoje zajednice 2019.“

Na mladim ljudima leži naša budućnost. Upravo zbog toga je odlazak mladih jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini. Kako bi mladi ljudi ipak ostali u Bosni i Hercegovini moramo stvoriti povoljno okruženje otvoreno za mlade,  afirmativno za njihov razvoj i razvoj njihovih potencijala.  

Znamo da u vremenu u kojem živimo ovo zvuči utopijski ali također znamo da je prijeko potrebno i da  svaka zajednica ima svoje junake i junakinje koji vjeruju da njihovo mjesto življenja može biti bolje i da mladi zaslužuju bolje. To su naše komšije, naoko obični  mladi ljudi, učenici, studenti, budući stručnjaci, pripravnici, radnici, poduzetnici. To su oni vrijedni, poduzetni mladi ali i nešto stariji ljudi koji vjeruju u svoje sposobnosti i svoja znanja.

Kako bismo podržali mlade, pružili priliku njihovim idejama, prije 6 godina pokrenuli smo kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Kampanjom želimo skrenuti pažnju na „obične“ mlade ljude koji u ovakvom okruženju odolijevaju negativnim uticajima, te zahvaljujući svom talentu, trudu i zalaganju aktivno su angažovani u društvenom životu i postižu odlične rezultate u različitim sferama (poduzetništvo, obrazovanje, sport, umjetnost, itd.). Želimo dati podršku mladim junacima i junakinjama, koji svojim djelovanjem i realizacijom svojih ideja čine mnogo za druge mlade ljude i koji predstavljaju uzore sa kojima se mladi mogu identificirati i koji ih mogu nadahnuti. Želimo dati podršku u stvaranju ambijenta u kojem oni preuzimaju odgovornost, uče, rade, djeluju.

Za proteklih 5 godina podržali smo preko 230 ideja udruženja i neformalnih grupa mladih. Nekoliko stotina mladih je kroz kampanju imalo priliku da prezentuje svoje ideje vlasnicima biznisa, predstavnicima opština i drugim donosiocima odluka, a nekoliko hiljada da učestvuje u realizaciji tih ideja. Društveno odgovorne kompanije sa područja TK koje su odlučile dati podršku kampanji prepoznale su značaj udruživanja sredstava i svake godine njihov broj je sve veći.

Da li je to dovoljno? NIJE! Problem je puno veći i zahtjeva koordiniran angažman svih nas. Da li je to dovoljno? NIJE! Problem je puno veći i zahtjeva koordiniran angažman svih nas. 

I ove godine kroz kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ želimo raditi na stvaranju afirmativnog ambijenta. Kampanjom, želimo pozvati sve relavantne aktere iz sva tri sektora na odgovornost ali i saradnju kako bi dali podršku mladim ljudima!  Ovo je naš način.

Upravo zbog toga pozivamo Vas, predstavnike društveno odgovornih preduzeća ali i pojedince, obične građane i građanke,  da se uključite u kampanju i finansijski podržite realizaciju  omladinskih projekata u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama. Pokažite da naši mali junaci  i junakinje nisu sami i da postoje veliki junaci koji vjeruju u njih i koji cijene njihovo zalaganje.

Fondacija tuzlanske zajednice je u saradnji sa međunarodnim donatorima i gradskim/općinskim vlastima već osigurala početna sredstva u iznosu od  20.000 KM za podršku najboljim projektima mladih.   Želimo osigurati još 20.000 KM od strane društveno odgovornih preduzeća i građana. Vaša podrška kampanji mali je korak u stvaranju boljeg ambijenta za mlade.  

Službeno kampanju otvaramo 12. augusta u 11 sati obilježavanjem Međunarodnog dana mladih u Cafe baru Sloboda. Kampanja će trajati sve do 05. decembra kada ćemo je zatvoriti konferencijom na Međunarodni dan volontera, a  obilježit će je niz aktivnosti i događaja koji će kulminirati podrškom najboljim idejama mladih.  

Kampanjom želimo dati priliku mladima da svoje ideje pretvore u stvarnost, a društveno odgovornim preduzećima i pojedincima da ulože u budućnost! Ukoliko želite dati podršku mladima svoju donaciju možete uplatiit na linku http://doniraj.ba/project/view/budi-junak-junakinja-svoje-zajednice ili putem uplate u Fond za mlade na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke ili direktno gotovinski u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice.

 

Unaprijed hvala!

Tim Fondacije tuzlanske zajednice

 

Kampanju 2019. su do sada podržali:

 

opširnije >>

07.08.19

Kiseljak: Izložba „Na marginama društva- priča Roma“

U petak 9. augusta 2019. u 11 sati u prostorijama novog Društvenog centra Kiseljak biti će otvorena izložba „Na marginama društva- priča Roma“. Radi se o zajedničkom projektu OSCE misije u Bosni i Hercegovini, Centra za postkonfliktne situacije u BiH, Fondacije tuzlanske zajednice i Udruženja građana „Artsinteza“.

Romska zajednica od 12. stoljeća prisutna je u Europi i njen je sastavni dio. Romi imaju pravo na ravnopravnost, kao i svi narodi. Upravo su Romi u Europu donijeli mnoge začine, jela, metode obrade metala, igre, plesove, muzičke instrumente i festivale. Njihova vedra kultura i putujući način života trajno su utkani u kulturno tkivo Europe i svih njenih naroda.

Romi, takođe poznati pod nazivom Tsingani, Sinti i Manush, su često prikazani kao egzotičan, neobičan, pa čak i opasan narod. Društvo je nažalost prepuno predrasuda o Romima. Ovaj narod kroz stoljeća se često suočavao sa diskriminacijom i progonom u cijeloj Evropi. Danas u Evropi živi između 12 i 15 miliona Roma, od čega oko 70% populacije u istočnoj Europi. Diskriminacija i predrasude prema Romima su česte iako su Romi jedna jedne od najvećih etničkih manjina Europi. Izložba je osmišljena sa ciljem pružanja prilike pripadnicima romskih zajednica da podijele svoje priče. Upravo je to način za upoznavanje sa romskom zajednicom i način za razbijanje predrasu

Prikazi i lična svjedočenja predstavljena u izložbi su u oštroj suprotnosti sa široko zastupljenim predrasudama o Romima i predstavljaju izazov za publiku da preispita svoje stavove i predrasude o ovoj jedinstvenoj i raznolikoj zajednici. Izložba ima za cilj podsticanje dijaloga o načinima za poboljšanje statusa Roma i drugih manjinskih naroda, podizanje nivoa svijesti i razumijevanja o izazovima sa kojima se suočavaju bosanskohercegovački Romi. Kada šira zajednica počne da preispituju svoja uvjerenja i ponašanje prema Romima, tada zajednica polaže u zemlju sjeme jedne šire promjene u kulturi i ponašanju koje može voditi ka boljem društvu za sve

Izložba će biti postavljena od 9. augusta do 5. septembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak. I ovom izložbom Društveni centar Kiseljak, koji je zajedno s Gradom Tuzla i partnerima izgradila Fondacija tuzlanske zajednice, još jednom je pokazao svoju opravdanost u nastojanjima Fondacije da revitalizira ovu lokalnu zajednicu. 

opširnije >>

25.07.19

Završen trening "Razvoj i pisanje projektnog prijedloga"

U utorak i srijedu 23. i 24. jula realizovan je trening “Razvoj i pisanje projektnog prijedloga” koji je organizirala Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝. Projekt je financiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke.

Cilj treninga bio je dati podršku organizacijama civilnog društva, predstavnicima javnih ustanova, javnih preduzeća kao i predstavnicima privatnih preduzeća da osnaže svoje kapacitete. Projekt menadžment je danas sastavni dio poslovanja i djelovanja svih organizacionih jedinica, a za organizacije civilnog društva često i jedini način njihovog financiranja.

Trening održan u Društvenom centru Kiseljak, a vodio ga je certificirani EU TaC trener Jasminko Arnautović. Učešće na treningu uzelo je 20 učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva i javnih ustanova.

Bila je to prilika da učesnici steknu osnovna znanja o projektnom menadžmentu, procesu izrade projektnog prijedloga, njegovim elementima, projektnom ciklusu; načinu formulisanja projektne ideje, definisanju konkretnog problema koji se želi riješiti projektom, načinu definisanja generalnog i specifičnih ciljeva projekta, rezultata i mjerljivih indikatora, definisanje logičkog okvira rada i razrada aktivnosti, formiranje budžeta, procjena rizika, implementacija, monitoring, evaluacija itd.

Radi se o jednoj od niza edukacija koje Fondacija realizira u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝. Prethodno ove godine održana je i edukacija za start-up poduzetnike iz oblasti poduzetništva i kreiranja biznis ideje. Do kraja godine će biti održana i edukacija za predstavnike savjeta mjesnih zajednica koja će biti usmjerena na provedbu modela organiziranja zajednice.

opširnije >>

17.07.19

Anketa: Vitalni znaci Tuzlanskog kantona

Poštovani građani, pozivamo vas da podjelite sa nama Vaše viđenje trenutnog stanja kvaliteta življenja u Tuzlanskom kantonu. Vaše viđenje stanja ćemo cijeniti, a ukupne ocjene ćemo sumarno prezentirati u izvještaju o kvaliteti življenja "Vitalni znaci 2019".

Vitalni Znaci su jedinstveni istraživački projekat Fondacije tuzlanske zajednice koji se temelji na posebnoj metodologiji istraživanja o opštoj vitalnosti, stanju i potrebama lokalne zajednice. Metodologija istraživanja predstavlja periodično mjerenje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, utvrđivanje životnih trendova i prilika za djelovanje u zajednici.

Istraživanje će obuhvatiti cijelo područje Tuzlanskog kantona, odnosno sve Općine: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Banovići, Gradačac, Gračanica, Čelić, Kladanj, Doboj Istok, Teočak i Sapna.

Molimo vas da uradite anketu dostupnu na linku ispod, kako bi i mišljenje građana bilo uključeno u istraživanje „Vitalni znaci“, koje će nam pomoći da u narednom periodu usmjerimo svoje aktivnosti tamo gdje je pomoć najpotrebnija. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLKiUtS7TuGY-n4G-9hwB6N7jsjNGKqjJ44iNhSuNyJx-CTg/viewform?vc=0&c=0&w=1

opširnije >>

12.07.19

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 12.07. donijela je odluku o podršci projektima Udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 13 projekata.

Pregled podržanih projekata:

 

 

Zajednica članica

MAZ-a

Aplikant

Naziv projekta

Iznos odobrene donacije

1

Seljublje

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje

Uređenje i sanacija autobuske stanice za putnike u zaseoku Luka, MZ Seljublje

1.071,50

2

Bikodže

Mjesna zajednica Bikodže

Nastavak toplifikacije prostorija Doma kulture Bikodže

3.000,00

3

Turija

Mjesna zajednica Turija

Adaptacija kancelarije mjesne zajednice Turija

3.000,00

4

Gnojnica

Mjesna Zajednice Gnojnica

Uređenje javnog objekta Pošta

3.000,00

5

Prokosovići

Udruenje zena Srce i dusa

Igralište za mali nogomet

3.000,00

6

Bokavići

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BOLJE SUTRA BOKAVIĆI

I mi smo tu trebamo novi prozor da nas vidite

3.000,00

7

Lisovići

Udruženje žena Lisovići

Renoviranje stepenica i ugradnja novih vrata u objektu mjesne čitaonice

2.483,00

8

Dobrnja

LGzR Dobrnja

Novo grijanje za bolje znanje

2.328,50

9

Grabovica

LGZR Grabovica

Zamjena prozora na prostorijama MZ Grabovica

2.959,40

10

Solina

LGZR Solina

Ljepši pogled na našu zajednicu kroz nove prozore

3.000,00

11

Gornja Tuzla

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

UREĐENA JAVNA POVRŠINA,SIGURNI GRAĐANI

2.980,00

12

Par Selo

Udruga žena snaga Timuna

Snaga Timuna na djelu

3.000,00

13

Grornje Živinice

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede PČELICA

Izgradnja stacionarnog pčelinjaka za razvoj pčelarskog turizma u Gornjim Živinicama

2.992,60

 

 

 

 

35.815,00


POTPISIVANJE UGOVORA će biti realizovano u ponedjeljak, 22.07. u 14h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (Pozorišna 13, 2 sprat).

Aplikanti, čiji projekti su podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Više o podržanim projektima:

Lukavac:

Adaptacija kancelarije mjesne zajednice Turija

Mjesna zajednica Turija koja se nalazi podno planine Ozren jedna je od rubnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ova mjesna zajednica nažalost nema adekvatne prostorije za kancelariju mjesne zajednice, atrenutno koriste prostorije sa grupom “Aktivno starenje” Turija. Prostorija namijenjena mjesnoj zajednici potpuno je neupotrebljiva i neuslova. Zbog toga su mještani Turije odlučili obnoviti prostor za svoju mjesnu zajednicu. Adaptacija je već počela vlastitim sredstvima mještana. Kako bi se završio projekt adaptacije, potrebno je nabaviti izvršiti uređenje unutrašnjosti te prostorije, izvršiti nabavku i postavljanje radijatora kako bi se prostorija spojila na sistem grijanja. Ujedno će mještani završiti elektroinstalacije volonterskim angažmanom, a dodatno će izvršiti nabavku dijela kancelarijskog materijala kako bi obezbijedili osnovne uslove za rad. Uređenje ove prostorije svakako će olakšati svakodnevno funkcionisanje mjesne zajednice, posebno u zimskom periodu i doprinijeti boljem i kvalitetnijem radu organa Vijeća MZ Turija, Inicijalne grupe aktivno starenje Turija,  sportskim klubovima (fudbalski i karate klub)

I mi smo tu trebamo novi prozor da nas vidite

Udruženje građana „Za bolje sutra“ iz Bokavića iza sebe ima mnoštvo uspješnih aktivnosti. Ipak, do danas je ostao neriješen jedan od najvećih problema u Bokavićima koji se tiče uslova rada područne škole. Naime, škola je stara preko šezdeset godina , a ulaganja u proteklim godinama u infrastrukturu iste su bila minimalana. Uslovi za rad u školi su jako loši, što pogađa kako 40 učenika tako i nastavno osoblje škole. Trenutno najveći problem škole je loša stolarija koja ugrožava sigurnost svih u školi budući da je sklona otpadanju. Upravo zbog toga će Udruženje građana „Za bolje sutra“ pristupiti zamjeni 12 dotrajalih prozora u tri učionice i zbornici, te zamjeni ulaznih vrata škole. Nakon zamjene stolarije, volonteri će u vrijeme školskog raspusta okrečiti školske prostorije. Na ovaj način škola će postati bitno udobnija za rad, pogotovo tokom zimskih mjeseci.

Igralište za mali nogomet

Udruženje žena „Srce i duša“ iz Prokosovića uz partnersku saradnju MZ Prokosovići planira obnoviti igralište za mali nogomet u Prokosovićima. Dio je to većeg projekta koje će udruženje realizirati u etapama. Teren na kojem je planirana izgradnja igrališta je veoma zapušten i neuslovan za korištenje, te se na terenu odlaže smeće. Problem je to i mladima i svim drugim ljubiteljima sporta koji nemaju teren za igru. Volonteri su već krenuli u obnovu terena za odbojku i košarku, a obnova igrališta za mali nogomet izvest će se sredstvima iz ovog projekta. Uređenjem sportskog terena te prilaza istom stvorili bi se uslovi mladima za bavljenje sportskim aktivnostima. Takođe prostor je veoma pogodan i uklapa se u već urađen park te će služiti kao turistička atrakcija ali i za održavanje raznih sportiskih i drugih događaja. Kako bi igralište bilo zaštićeno nakon obnove, bit će ograđeno ogradom visine 3 m. Bitno je napomenuti da će ovo biti prvo javno igralište za mali nogomet u ovoj zajednici.

Nastavak toplifikacije prostorija Doma kulture Bikodže

Mještani Bikodža u ranijem period toplificirali su prostoriju mjesne zajednice svog Doma kulture. Toplifikacija je bila uslov za razvoj aktivnijeg života u zajednici. Danas je utopljena prostorija već premala za sve građane i udruženja koji je koriste, pogotovo u zimskim mjesecima. Upravo zbog toga mještani Bikodža žele nastaviti s toplifikacijom Doma kulture. Ovim bi se optimiralo i korištenje Doma kulture Bikodže i njegove funkcije u zajednici u zimskom periodu, kada mnoštvo aktivnosti zamre. Mještani žele to da promijene i da zajednica „živi“ i zimi. Kako bi osigurali mjesto za rad i sastanke svim udruženjima toplificirat će još 3 dodatne prostorije. Na ovaj način udruženja će imati prostor za rad, a zajednica će i tokom zimskih mjeseci biti živa i aktivna. Utopljena prostorija će im to i omogućiti.

Uređenje javnog objekta “Pošta”

Mještani Gnojnice već se dugi niz godina suočavaju s problemom nedostatka prostora za aktivnosti lokalnih organizacija i udruženja. Zbog toga mještani žele urediti javni objekt „Pošta“ kroz nekoliko manjih faza. Ovaj objekt ni 15 godina od izgradnje nije pušten u rad. Mještani su već uredili prizemlje objekta, a sada žele urediti i prvi sprat. Uređenjem prizemlja omogućeno je penzionerima da primaju penzije u zatvorenoj prostoriji, a ne vani kao do tada. Za uređenje prvog sprata potrebno je uraditi finu ploču, polijepiti pločice i provesti struju. Planirano je i uređenje stepenica na prvi sprat. Nakon završetka projekta zajednica će konačno dobiti prostorije za rad udruženja, a objekt „Pošta“ će biti iskorišten za potrebe zajednice. Riješit će se problem nedostatka prostora za aktivnosti udruženja.

Živinice:

Izgradnja stacionarnog pčelinjaka za razvoj pčelarskog turizma u Gornjim Živinicama

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede Pčelica želi u Gornjim Živinicama formirati novi stacionarni pčelinjak sa 20 pčelinjih zajednica. Novi pčelinjak bio bi podloga za profesionalnije bavljenje pčelarstvom jer bi poslužio kao mjesto edukacije novih pčelara. Iz udruženja planiraju obuku 50 novih pčelara po sezoni. Zbog toga će nakon izgradnje pčelinjaka organizirati i školu pčelarstva. Praktičan rad izvodit će se na stacionarnom pčelinjaku Udruženja u toku pčelarske sezone 2019/2020. godine i isti će biti lociran u neposrednoj blizini ekološke zone. Polaznicima će se za uspješno završenu školu izdati se certifikat kojim se potvrđuje da su predavanja odslušana i da je polaznik osposobljen za samostalan rad na pčelinjaku. Nabavkom pčelarske opreme i sredstava, stvorila bi se baza za izgradnju stacionarnog pčelinjaka koji bi nakon izgradnje pčelarskog doma Rudina, postao sastavni dio kompleksa i istovremeno bi predstavljao osnov za razvoj pčelarskog turizma. Ovaj projekat poduzetničkog duha osigurat će finansijska sredstva za rad i razvoj Udruženja Pčelica, ali i za nove projekte iz ove lokalne zajednice.

Tuzla:

Ljepši pogled na našu zajednicu kroz nove prozore

Građani okupljeni u lokalnu grupu za razvoj Solina u proteklom periodu stvorili su solidne uslove za rad u svom Domu mjesne zajednice koji je postao mjesto okupljanja, rada i druženja. Ipak, dom ima jedan veliki problem, a to je loša stolarija u sali doma. Vrata i prozori su dotrajali što stvara probleme, posebno zimi. S obzirom da je u prostor  doma uvedeno grijanje u nekoliko prostorija, osim u sali, sama sala je i najhladnija te je u njoj najpotrebnije zamijeniti stolariju.  Zamjenom stolarije dom bi postao topliji, a tokom zimskih mjeseci smanjili bi se i računi za grijanje. Osim što će projektom dom dobiti ljepši izgled, bit će funkcionalniji i samim tim povećat će se broj korisnika kroz razne aktivnosti.

Novo grijanje za bolje znanje

Područna škola Dobrnja suočava se s problemom hladnoće tokom hladnijih mjeseci. Peć za grijanje nedovoljne snage ostavlja školu hladnom prilikom nižih temperatura. Mještani okupljeni u lokalnu grupu za razvoj Dobrnja žele riješiti ovaj problem nabavkom peći adekvatne snage od 40 kw. Nova peć će biti izmještena iz same škole u pomoćnu prostoriju odakle će se spojiti na već postojeći sistem grijanja u školi. Izgradit će se i novi dimnjak te zamijeniti stari ventili. Ovime bi rekonstrukcija škole, koju su mještani provodili dugi niz godina, bila završena, a učenici i nastavno osoblje dobili bi dobre uslove za rad.

Snaga Timuna na djelu

Udruga žena Snaga Timuna iz Par Sela djeluje i postoji već godinu dana. Održala je već na desetine sastanaka, nekoliko radionica, radnih akcija, putovanja i humanitarnih akcija. Ipak, udruga se suočava s velikim problemom- nedostatkom vlastitog prostora za rad. Sve aktivnosti dogovarane su i ostvarivane u tuđim prostorijama- lokalnoj školi i prostoru mjesne zajednice. Članice udruge odlučile su renovirati zapušteni prostor unutar Doma mjesne zajednice Par Selo. Prostoriju koju su dobile u zakup od Grada Tuzla, volonterke su već očistile. Ovim projektom sada žele uraditi vodo, elektro iiii građevinske radove kako bi prostor postao adekvatan za korištenje. Lokalni majstori će volonterski izvršiti radove, dok će se sredstvima iz projekta nabaviti materijal. Nakon završetka radova, “Snaga Timuna” planira u toku naredne godine useliti se u vlastitu kancelariju te nastaviti uspješan rad.

Uređena javna površina, sigurni građani

Jedan od većih problema s kojim se suočavaju stanovnici Gornje Tuzle je nedostatak površina za parkiranje što dovodi i same građane u opasnost. U centru Gornje Tuzle nalaze se trgovinski, ugostiteljsko-zanatski objekti, vjerski objekti, JU Gradska apoteka i JU OŠ"Gornja Tuzla", koji nemaju adekvatne prostore za parkiranje. Nepropisno parkirani automobili ugrožavaju sigurnost saobraćaja i samih građana. Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla sada želi riješiti ovaj problem tako što će urediti za parkiranje sada neuređenu površinu nedaleko od samog centra. Prostor će osim kao parking služiti i kao stajalište za gradske autobuse. Volonteri će na površiti postaviti niske ivičnjake, nasuti kamen tucaonik, izraditi kanale za odvod oborinskih voda te napraviti nadstrešnicu za autobusko stajalište. Bit će zasađeni čempresi, a na novom parking postavit će se i oglasna ploča. Na ovaj način mještani gornje Tuzle dobit će adekvatan parking i autobusno stajalište i bit će povećana sigurnost u prometu.

Zamjena prozora na prostorijama MZ Grabovica

Mještani Grabovice tokom prethodnih godina već su krenuli u realizaciju postupne zamjene stolarije na prostorijama svoje mjesne zajednice. Ove godine odlučili su nastaviti s projektom tako što će zamijeniti dotrajale prozore na južnoj strani objekta, to jest na sali za sastanke i kancelariji sekretarice. Osim toga, u uračunatu cijenu za stolariju mještani će besplatno dobiti grede za rekonstrukciju urušenog mosta koji osigurava bezbijedan i neometan prilaz i dolazak na izvor pitke vode sa najboljom mogućom ocjenom kvalitete. To je od velike važnosti jer okolne kuće nemaju sprovedenu vodovodnu mrežu. Uspješnom zamjenom dotrajale stolarije sala za sastanke postat će toplija i tokom zimskih mjeseci, a lokalna udruženja imat će prostor za rad i za hladnijih dana.

Srebrenik:

Renoviranje stepenica i ugradnja novih vrata u objektu mjesne čitaonice

Udruženje žena Lisovići i lokalna grupa za razvoj Lisovići će obnoviti stepenište i ugraditi nova vrata u svojoj mjesnoj čitaonici. U ranijem periodu nekad potpuno neuslovan prostor mjesne čitaonice već je značajno renoviran i osposobljen. Danas ga koriste na stotine korisnika. Kako bi završili renoviranje, volonteri će zamijeniti 7 komada dotrajalih, drvenih vrata novom plastičnom (pvc) stolarijom. Problemi sa neadekvatnim ulazom i dotrajalim stepenicama, kao i problem sa velikom količinom vode u toku većih padavina, kada se voda sa ceste prelijeva pred ulaz objekta također će biti riješeni betoniranjem novih stepenica, što će vodu preusmjeriti na drugo odredište. Planirana je i ugradnja mesing šipki za pridržavanje prilikom silaska niz stepenice. Na ovaj način bili bi riješeni najveći problemi čitaonice, a objekat bi postao uslovan za korištenje, pogotovo tokom kišnih i hladnijih dana.

Kalesija:

Uređenje i sanacija autobuske stanice za putnike u zaseoku Luka, MZ Seljublje

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje obnoviti će i urediti autobusku stanicu u zaseoku Luka, u mjesnoj zajednici Seljublje. Objekat stanice je dotrajao i neuslovan za korištenje posebno u toku kišne i sniježne sezone. Mještani će premazati bojom zidove stajališta, obnoviti dotrajali krov koji prokišnjava, sanirati krovnu konstrukciju sa zaštitnim premazima te postaviti limeni krov. Nakon popravke krova izlit će betonsku podlogu koja će zamijeniti dosadašnju zemljanu jer se pretvara u blato prilikom svake kiše. Budući da je stanica najprometnije mjesto u zajednici, postavit će se i oglasna ploča te kanta za smeće. Na kraju je planirana i popravka klupe na stanici. Svim ovim objekat stanice bi ponovo postao uslovan za korištenje.

opširnije >>

05.07.19

Poziv za prijave na osnovni trening na temu "Pisanje projektnog prijedloga"

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke organizuje besplatan trening na temu „Pisanje projektnog prijedloga“ te ovom prilikom poziva zainteresovane građane/ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva kao i predstavnike i predstavnice javnih ustanova koji/e žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti projektnog planiranja da se prijave.

Sadržaj treninga je usmjeren na pružanje osnovnih znanja o projektnom menadžmentu, procesu izrade projektnog prijedloga, njegovim elementima, projektnom ciklusu; načinu formulisanja projektne ideje, definisanju konkretnog problema koji se želi riješiti projektom, načinu definisanja generalnog i specifičnih ciljeva projekta, rezultata i mjerljivih indikatora, definisanje logičkog okvira rada i razrada aktivnosti, formiranje budžeta, procjena rizika, implementacija, monitoring, evaluacija itd.
Trening je namijenjen svim zainteresovanim pojedincima, aktivistima, volonterima, članovima i
uposlenicima organizacija civilnog društva, ali i drugim subjektima koji nemaju iskustva u projektnom planiranju, izradi i pisanju projektnih prijedloga.

Trening će se realizovati 23. i 24. jula  2019. godine u terminu od 09:00 – 16:00h. Mjesto realizacije treninga biće naknadno određeno. Zainteresovani polaznici trebaju dostaviti popunjen obrazac prijave koji se nalazi u prilogu najkasnije do 17. jula  2019 godine. Popunjene prijave mogu se dostaviti elektronskim putem na e-mail: inicijative@fondacijatz.org

Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa. 

OBRAZAC ZA PRIJAVU: 

opširnije >>

04.07.19

"4 trke za nekog s autizmom“

Autizam je razvojni poremećaj koji se očituje po teškoćama u socijalnoj interakciji , verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji , te sa ograničenim i ponavljajućim ponašanjem. Ova stručna definicija samo je na akademski način rekla ono s čim se roditelji djece s autizmom susreću svakodnevno. I puno više od toga.

Nažalost, kod nas je pred djecom s autizmom daleko više prepreka nego što bi ih trebalo biti. Ono što je većini nas sasvim uobičajeno, poput popravke zuba, za djecu s autizmom i njihove roditelje često je nepremostiva prepreka.Ovo je samo jedan od primjera, a ima ih mnogo. Ako se autizam ne vidi, ne znači da nije problem.

Kako bi savladali prepreke na putu razvoja djece s autizmom, na incijativu roditelja djece sa autizmom,  stručnjaci koji su edukovani za rad sa djecom u autističnom spektru su se udružili i formirali Centar za ranu intervenciju „Mali svijet“. Sva naučna istraživanja govore da  je rano prepoznavanje i rana  rehabilitacija ključ za uspješan razvoj djece s autizmom. Danas su djeca koja su pohađala  tretmane u Malom svijetu učenici osnovnih škola, napreduju, uče, druže se i nastupaju na školskim priredbama. Velika je to stvar koja bez „Malog svijeta“ ne bi bila moguća. Koliko je „Mali svijet“ važan govori i to što se radi o tek 3. takvom Centru u Bosni i Hercegovini i jedinom u našoj regiji sjeveroistočne Bosne.

Problema je mnogo. Jedan od najvećih je financiranje „Malog svijeta“. Centar se bori za opstanak od samoga osnivanja. Puno je toga što se može uraditi da bi se poboljšali uslovi tretmana i boravka djece u Centru. Nabavka peleta, nastavnih sredstvava za rad s djecom i bolji uslovi za rad jedan su od prioriteta.  

Upravo zbog toga su roditelji polaznika „Malog svijeta“ odlučili organizirati „4 trke za nekog sa autizmom“  u sklopu ovogodišnjeg „3. tuzlanskog noćnog polumaratona. Zahvaljujući divnoj suradnji sa prijateljima iz ARK Rekrativci Tuzla.U sklopu sve četiri trke, trčat će se kampanja "Za nekoga s autizmom" tokom koje će biti prodavani metri i kilometri, a sve u cilju pomoći i podrške Centru „Mali svijet“.

Kilometre će prodavati i veliki i mali trkači. Trčat će djeca s autizmom, njihovi roditelji, građani, profesionalni trkači, volonteri, aktivisti i svi dobri ljudi. Sav prikupljeni novac iskoristit će se za potrebe rehabilitacije djece i njihovog Centra „Mali svijet“.

Treći tuzlanski noćni polumaraton počinje 20. jula na Trgu slobode. Dječije trke startaju u 19:30, a trke na 5 i 21 kilometar u 20:30. Prijavu trkača koji će prodavati svoje metre i kilometre za nekoga s autizmom možete izvršiti porukom na fb profilu:

https://www.facebook.com/vanchica

ili pozivom ili porukom (gsm/viber/whatsup) na broj telefona:

+387 61 389 580 Ivana Pašić

Na noć dešavanja 3. tuzlanskog polumaratona na štandu Malog svijeta na Trgu slobode u Tuzli bit će prisutan spisak svih trkača od kojih možete otkupiti kilometre.

Fondacija tuzlanske zajednice pomoći će ovim hrabrim roditeljima i njihovim mališanima da prikupe sredstva. Stavili smo im na raspolaganje našu platformu za doniranje „Doniraj.ba“. Ukoliko želite podržati ovu humanu akciju možete to učiniti na linku:

http://doniraj.ba/project/view/4-trke-za-nekog-sa-autizmom

Osim toga, „Trku za nekog sa autizmom“ možete podržati i direktnom uplatom na račun Fondacije tuzlanske zajednice  1321 0020 0707 4926 u NLB banci s naznakom „Za nekog sa autizmom“.

Minimalna cijena jednog metra je slobodna. Cijenu odlučujete Vi sami! Vidimo se u subotu 20. jula u 19:30 na Trgu slobode. Ima mjesta za sve! Podržimo naše trkače i učinimo „Mali svijet“ toplijim mjestom. 

opširnije >>

20.06.19

Svečano otvoren novi Društveni centar u Kiseljaku 

Danas je uz prigodnu svečanost otvoren novi savremeni Društveni centar Kiseljak. Centar su u 13:15h presijecanjem vrpce otvorili gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović zajedno sa šeficom odjela za medije, kulturu i ljudska prava Ambasade SR Njemačke u BiH, Ellen Harte, kao i direktorom Freudenberg Fondacije iz Njemačke, Saschom Wenzelom, te direktoricom Fondacije tuzlanske zajednice, Jasnom Jašarević.

Izgradnja centra rezultat je višegodišnjih napora Fondacije tuzlanske zajednice i aktivista sa Kiseljaka, koji su zajedno sa predstavnicima Grada Tuzla i partnerima radili na obnovi društvenog života u mjesnoj zajednici Kiseljak u sklopu projekta projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“

Kiseljak je zaista jedinstvena mjesna zajednica. Nekada je bila poznata po turizmu i čuvenom izvorištu kisele vode po kojoj je i dobila ime. Danas se ova zajednica suočava sa nizom izazova po pitanju okoliša, kvalitete stanovanja, integracije stanovništva i lošeg materijalnog statusa velikog broja stanovnika ove mjesne zajednice.

U svom višegodišnjem radu s mještanima Fondacija tuzlanske zajednice uspjela je potaknuti društveni aktivizam u zajednici, organizirala brojne radionice, podržala manifestacije, poduzetničke ideje, obnove i uređenja. Danas je Kiseljak znatno uređenija i organizovanija zajednica nego što je to bio prije. 

Kako bi novoosnovana udruženja imala prostor za rad, a mještani mjesto za okupljanje, Fondacija tuzlanske zajednice uz podršku Grada Tuzle, Freudenberg fondacije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH izgradila je novi, savremeni Društveni centra Kiseljak.

Redovni korisnici centra će imati na raspolaganju biblioteku, savjetovanje sa socijalnim radnicima, te pedagošku radionicu za rad sa djecom i mladima.  Objekat je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom, a zadovoljava i standarde energetske efikasnosti.  Osim toga, Centar će pružiti prostor za rad građanskih udruženja koja djeluju na Kiseljaku, ali i prostor za susrete, edukacije, kulturne događaje i druženje građana i posjetitelja Kiseljaka.  U centru će biti smješten Matični ured i ured Mjesne zajednice Kiseljak, kao i kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon svečanog otvaranja uslijedio je obilazak novoizgrađenog centra kada su se prisutni mogli upoznati sa budućom namjenom ovog centra. Nakon obilaska prostorija centra, uslijedio je kulturni program koji su pripremili učenici OŠ Kiseljak, Srednje muzičke škole „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, te KUD Izvor Kiseljak.  Svečanost otvaranja nastavljena je u 15:00h zajedničkim roštiljem za sve prisutne.

Pogledajte fotografije s otvaranja: https://www.facebook.com/pg/FondacijaTZ/photos/?tab=album&album_id=2489163854450176&__tn__=-UC-R

 

opširnije >>

18.06.19

Kiseljak dobiva savremeni Društveni centar (FOTO)

U četvrtak  20. juna biti će otvoren Društveni centar Kiseljak, uz prigodnu svečanost koju organiziraju Fondacija tuzlanske zajednice i Grad Tuzla.

Svečano otvaranje kruna je višegodišnjih napora Fondacije i aktivista sa Kiseljaka, koji su zajedno sa predstavnicima Grada Tuzla i partnerima radili na obnovi društvenog života u mjesnoj zajednici Kiseljak. Radi se o zaista posebnoj zajednici, nekada poznatoj po turizmu i čuvenom izvorištu kisele vode po kojoj je i dobila ime, koja se danas suočava sa nizom izazova po pitanju okoliša, kvalitete stanovanja, integracije stanovništva i lošeg materijalnog statusa velikog broja stanovnika ove mjesne zajednice.

U svom višegodišnjem radu s mještanima Kiseljaka u sklopu projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“, Fondacija tuzlanske zajednice uspjela je potaknuti društveni aktivizam u zajednici, organizirala brojne radionice, podržala manifestacije, poduzetničke ideje, obnove i uređenja. Danas je Kiseljak znatno uređenija i organizovanija zajednica nego što je to bio prije. 

Kako bi novoosnovana udruženja imala prostor za rad, a mještani mjesto za okupljanje, Fondacija tuzlanske zajednice uz podršku Grada Tuzle, Freudenberg fondacije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH izgradila je novi, savremeni Društveni centra Kiseljak.

Centar, koji se nalazi u srcu Kiseljaka, preko puta Osnovne škole Kiseljak, će pružiti prostor za rad građanskih udruženja koja djeluju na Kiseljaku, ali i prostor za susrete, edukacije, kulturne događaje i druženje građana i posjetitelja Kiseljaka.  U centru će biti smješten Matični ured i ured Mjesne zajednice Kiseljak, kao i kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice.  Redovni korisnici centra će imati na raspolaganju biblioteku, savjetovanje sa socijalnim radnicima, te pedagošku radionicu za rad sa djecom i mladima.  Objekat je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom, a zadovoljava i standarde energetske efikasnosti. 

Centar će svečano otvoriti gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović u 13:15h zajedno sa šeficom odjela za medije, kulturu i ljudska prava Ambasade SR Njemačke u BiH, Ellen Harte, kao i direktorom Freudenberg Fondacije iz Njemačke, Saschom Wenzelom, te direktoricom Fondacije tuzlanske zajednice, Jasnom Jašarević.

Nakon svečanog presjecanja vrpce od 13:40h, objekat će biti otvoren za razgledanje svim građanima. U 14:00h će biti organizirano druženje uz kulturni program u kome učestvuju učenici OŠ Kiseljak, Srednje muzičke škole „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, te KUD Izvor Kiseljak.  Svečanost će se nastaviti sa zajedničkim roštiljem ispred Društvenog centra od 15:00h.

opširnije >>

07.06.19

Rezultati podrške projektima mladih sa područja Kalesije, Srebrenika, Lukavca, Živinica i Tuzle

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Komisije su donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Živinice:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

 MLADI

UM

Crno bijeli svijet

641,70

2.

Mini basket turnir 2019

NG

Mini basket turnir 2019

800,00

3.

 Dubrave su naše

NG

Državi hvala što nemamo komunala, riješite nas tog belaja a mi ćemo reći hvala

768,00

4.

Omladinsko Udruženje Tupković

NG

Zajedničkim putem do ljepše zajednice

800,00

UKUPNO ODOBRENO:

3009,70

 

Crno bijeli svijet

Udruženje Mir Liberalnost Akcija Demokratija Ideja (“Udruženje MLADI”) želi realizirati predstavu “Crno bijeli svijet” koja govori o dvije suprotnosti iz svakodnevnog života i sukobe među njima- bogatstva i siromaštva. Cilj predstave jeste prikazati mladima razlike između ove dvije krajnosti. Osim socijalnih tema, cilj projekta je i okupiti mlade ljude na pripremi predstave, punudi platform za druženje i dijalog. Projekt će podići svijest o kulturi pozorišta na području grada Živinice.

Minibasket turnir 2019

Grupa ljubitelja košarke iz Živinica želi organizirati turnir u basketu. Predviđeno je da to bude turnir mladih košarkaša koji još uvijek pohađaju osnovnu školu. Organizatori očekuju dobru posjećenost. Djeci će biti obezbijeđeno osvježenje,hrana kao i drugi sadržaji poput takmičenja u šutiranju. Na finalnoj utakmici očekuje se oko 1000 posjetitelja. Na turnir će biti pozvani učesnici sa šireg područja općine Živinice kako bi se košarka promovirala i izvan užeg centra Živinica.

Državi hvala što nemamo komunala,riješite nas tog belaja, a mi ćemo reći hvala...

Da mladi ljudi imaju svijest o okolišu svjedok je i grupa mladih iz Dubrava Gornjih. Mjesto okupljanja mladih u MZ Dubrave Gornje, spomenik u centru, često je zatrpan smećem. Razlog tome je nepostojanje kanti za smeće na ovoj lokaciji. Iako je spomenik tokom prošle godine obnovljen, kante nisu postavljenje. Grupa mladih ljudi odlučila je sama se uhvatiti u koštac s problemom otpada i riješiti ga. Nabavit će 6 kanti za smeće koje će biti postavljene na dvije autobuske stanice, dva igrališta te na dva mjesta okupljanja mladih. Mladi su dogovorili i redovan odvoz smeća iz kanti koje će biti postavljene.

Zajedničkim putem do ljepše zajednice

Kako bi učinili svoju zajednicu ljepšom za život, mladi iz Omladinskog udruženja Tupkovići odlučili su krenuti u akciju i postaviti nove klupe na autobuskim stanicama, ugraditi kante za smeće te postaviti oglasne ploče u svojoj zajednici. Na ovaj način mladi će pružiti podršku svim stanovnicima Tupkovića kojih ima oko 2000. Stare klupe će biti zamijenjene, mještani će dobiti kante za odlaganje smeća, a oglasne ploče pružit će svim mještanima pružiti prostor za informisanje. Od akcije koristi će imati svi mještani Tupkovića, a mladi će pokazati da su odgovorni i aktivni ljudi u svojim zajednicama.

Kalesija:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Vijeće učenika MSŠ Kalesija

NG

„Igre bez granica za mlade“

707,00 KM

2.

Libero

UG

„Ja znam kako čuvati okoliš“

800,00 KM

3.

Tim mladih CK Kalesija

NG

„Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga“

 796,00 KM

4.

Komšiluk

NG

„Set – meč“

736,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.039,00 KM

 

Set-meč

Nakon što su mladi iz Vukovija Gornjih izgradili teren za odbojku na pijesku, ove godine odlučili su taj teren i staviti u korištenje putem odbojkaškog turnira. Bit će to odlična prilika za mlade, al ii sve mještane, da uživaju u sportu i druže se. Vukovije Gornje dobit će zanimljiv sadržaj u svojoj zajednici, a mladi ljudi dobit će priliku da pokažu svoje vještine u odbojci na pijesku.

Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga

Ovisnost je težak problem za sve zajednice. Razara porodice, karijere, prijateljstva i živote, posebno mladih ljudi. Upravo zbog toga Tim mladih Crvenog križa općine Kalesija želi organizirati niz radionica o borbi protiv ovisnosti za mlade ljude. Planiraju organizirati trening kamp na kome će profesionalci mladima govoriti o prijetnjama ovisnosti. Educirani polaznici kampa će nakon što na kampu dobiju sve potrebne informacije u i srednjim školama održati časove djeci i mladima na temu ovisnosti.

Ja znam kako čuvati okoliš

Jedan od najbtinijih elemenata obrazovanja jeste i obrazovanje o zaštiti životne sredine. Upravo zbog toga Udruženje LIBERO iz Vukovija Donjih odlučilo je organizirati edukativne radionice za djecu školskog uzrasta u Vukovijama Donjim o važnosti očuvanja okoliša. Djeci će biti pruženo ekološko obrazovanje. Cilj projekta je utjecati na svijest djece do petog razreda o važnosti očuvanja okoliša.  Na ovaj način će i najmlađi znati kako čuvati okoliš, a naša planeta bit će predana u sigurne ruke novih generacija.

Igre bez granica za mlade

Dan za druženje, uživanje, upoznavanje i zabavu cilj je projekta Vijeća učenika iz Kalesije Centar. Kako bi poboljšali stanje mladih ljudi u Kalesiji, učenici su odlučili organizirati Igre bez granica za mlade u Kalesiji. Uredit će dvoršte škole, ofarbati klupe i stolove za školskih hol. Škola će obezbijediti internet i TV, a ,mladi će moći koristiti ovaj prostor za sve svoje aktivnosti. Mladi će se moći zabaviti uz muziku, osvježenje i razne igre. Prikazat će se i film o životnoj vještini samopouzdanja. 

 

Srebrenik:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Osmijeh je iz Srebrenika

NG

„Obnova terena za odbojku na pijesku“

800,00 KM

2.

Lokalni tim ASuBiH Srebrenik

NG

„Less violence, more patience- seminar“

706,80 KM

3.

Crveni križ Grada Srebrenika

UG

„Pomozi i spasi“

 800,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

2.306,80 KM

 

Less violence, more patience

Vršnjačko nasilje jedan je od najvećih problema naše zajednice. Mladi ljudi nažalost se sureću sa nasiljem i zlostavljanjem od strane svojih vršnjaka. Lokalni tim Srebrenik želi mladim ljudima pružiti priliku da se educiraju o vršnjačkom nasilju i prije nego se dogodi neka tragedija. Zbog toga će organizirati semina Less violence, more patience koji će trajati tri dana u Planinarskom domu Lipici. Učesnici će se priajviti preko online forme za apliciranje. Na seminaru će učestvovati na raznim radionicama koje za temu imaju vršnjačko nasilje. Cilj seminara je uputiti mlade ljude da vršnjačko nasilje, bilo ono verbalno ili fizičko, nije način za rješavanje nesuglasica.

Obnova terena za odbojku na pijesku

Mladi okupljeni u grupu “Osmijeh je iz Srebrenika” žele obnoviti gotovo zaboravljanu javnu površinu koja se ne koristi već 10 godina. Radi se o zapuštenom terenu za odbojku na pijesku i košarku u centru grada. Grupa mladih prikupila je saglasnost za izgradnju omladinskog centra na otvorenom na ovom prostoru. Na taj način mladi bi dobili proctor za rekreaciju, bavljenje sportom, prostor za rad, kreativnost i druženje. Obnovljeni tereni bit će dostupni za korištenje i učenicima obližnje osnovne i srednje škole. Ukoliko bude moguće, tereni će dobiti video nadzor i rasvjetu, a prilikom otvaranja organizirat će se odbojkaški turnir.

Pomozi i spasi

Nažalost često nismo ni svjesni važnosti prve pomoći dok nam vještine prve pomoći ne zatrebaju. Madi ljudi najčešće nisu edukovani o prvoj pomoći i ne znaju je pružiti. Upravo zbog toga Crveni križ Srebrik želi organizirati radionice iz prve pomoći za mlade ljude kako bi bili spremni pomoći i u najtežoj situaciji. Edukacije će voditi certificirani instructor prve pomoći. Kroz tri ciklusa učesnici će biti biti u prilici proći edukaciju iz prve pomoći i nakon toga sami isprobati stečene vještine na saniranju povreda. Nakon edukacije, učesnici će dobiti potvrde o pohađanoj obuci.

Lukavac:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

NG Mladi Lukavac

NG

„Ulična utrka Lukavac“

710,00 KM

2.

Udruženje Mladih „Most“

UM

„Simulacija Opštinskog Vijeća“

755,50 KM

UKUPNO ODOBRENO:

1. 465,50 KM

 

Simulacija općinskog vijeća

Udruženje mladih Most želi mladim ljudima pružiti uvid u važnost i rad općinskih vijeća. Zbog toga su odlučili organizirati Simulaciju Općinskog vijeća kao dvodnevnu radionicu. Prvog dana učesnici će proći kroz teoretski dio o nadležnostima općinskog vijeća, pravima i obavezama vijećnika kao i mehanizmima koje vijećnici koriste u svom radu. Drugog dana, polaznici će i sami imati priliku isprobati stečene vještine tako što će simulirati rad Općinskog vijeća. Učesnici će biti podijeljeni u klubove vijećnika i rukovodstvo vijeća te će tako iz prve ruke dobiti dojam na koji način općinsko vijeće radi čime će biti prošireno njihovo znanje o organima lokalne vlasti s kojima će se kroz život susretati.

Ulična trka Lukavac 2019

Promocija zdravog života i prednosti trčanja kao fizičke aktivnosti cilj je projekta neformalne grupe mladih iz Lukavca. Mladi će organizirati uličnu trku u Lukavcu za sve dobne skupine. Kako bi utrka bila sigurna, a promet preusmjeren, utrku će obezbijeđivati policija, dok će sanitetsko obezbjeđenje pružiti Prva pomoć crvenog križa7krsta općine Lukavac. Osim same utrke kao nadmetanja, bit će to prilika za okupljanje i druženje svih Lukavčana, a posebno mladih ljudi. Lukavac će se tako pridružiti sve većem broju gradova koji njeguju kulturu trčanja i organiziraju ulične trke.

Tuzla:

 

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Mladi Solina

NG

„Naš kutak i sigurno okruženje“

610,75 KM

2.

Udruženje studenata elektrotehnike – LK Tuzla

UG

„Soft Skills Academy“

800,0 KM

3.

Studentsko vijeće FET – ogranak Girl THing

UG

„E-Prisustvo“

 791,60 KM

4. UG Akustikum UG Noć poezije uslovno podržan projekat

UKUPNO ODOBRENO:

2.202,35 KM

 

Soft Skills Academy

Projekat „Soft Skills Academy“ već nekoliko godina realizuju mladi ljudi iz EESTEC LC Tuzla, uz finansijsku podršku Fondacije tuzlanske zajednice. Ovaj projekat pruža priliku studentima da rade na svojim „mekim vještinama“, to jeste da usavršavaju one vještine koje se ne uče u školi, kao što su društvene vještine, komunikacija, optimizam i empatija. Ove radionice su otvorene za sve mlade ljude koji su studenti Univerziteta u Tuzli.

E-prisustvo

Projekat “E-prisustvo” vode članice ogranka Girl Thing Studentskog vijeća Fakulteta elektrotehnike. E-prisustvo zahtijeva da studentice kreiraju, implementiraju i testiraju sistem za praćenje prisustva, razviju mobilnu aplikaciju preko koje će se studenti prijaviti i na taj način će modernizirati vođenje evidencije prisustva nastavi, koje se trenutno radi korištenjem spiskova za potpisivanje.

Naš kutak i sigurno okruženje

Projekat „Naš kutak i sigurno okruženje“ vodi neformalna grupa mladih ljudi iz Soline koji imaju zajednički cilj, a to je povećati sigurnost i poboljšati stanje igrališta i terena gdje mnogi stanovnici Soline borave. U saradnji sa drugim udruženjima iz svoje lokalne zajednice, proširit će se sadržaji na prostoru ovog igrališta, osigurati zaštitna ograda od rijeke i napraviti mjesto sigurnog odmora i opuštanja za sve uzraste.

Noć poezije- uslovno podržan projekt

Projekat "Noć poezije" koji realizuje udruženje akustiKum će okupiti mlade ljude koji imaju želju svoju umjetnost i poeziju prezentovati u sklopu večeri poezije. Održavanje noći poezije na javnoj zelenoj površini omogućit će istovremeno osnaživanje mladih umjetnika i pjesnika, kulturno uzdizanje za prisutne te ispunjavanje potencijala javnih površina kao mjesta za kulturnu i samoinicijativnu razmjenu.

 

 

opširnije >>

31.05.19

Održan forum Participacija i učešće mladih na Kiseljaku

Forum Participacija i uključivanje mladih održan je 30. maja 2019. godine u prostorijama čitaonice Poljana na Kiseljaku. Na forumu je učestvovalo 36 mladih osoba sa Kiseljaka.

Panelisti su bili Mirela Vrabac, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, Dina Bajrektarević, Vijeće mladih Grada Tuzla, Azra Bašić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice, Almedin Beganović, član neformalne grupe mladih „MAKE IT“.  Uvodničar u razgovor bio je Mirza Mujezinović, koordinator programa omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice, dok je razgovor moderirao Vahid Beganović.

Panelisti su govorili o stanju unutar omladinskog sektora Grada Tuzla,  te su naglašeni  koje su dostupni mladima kao što su prostor za mlade, postojanje Službenika za mlade u Gradskoj upravi, fondovi za mlade, te postojanje Vijeća mladih Grada Tuzla kao krovne omladinske organizacije kroz koju mladi mogu organizovano da daju prijedloge, provode inicijaitive i direktno utiču na stvaranje pogodnijeg ambijenta za mlade.  Učesnici panela govorili su i o svojim ličnim isksutvima u aktivističkom radu, te su posebno naznačili da mladi moraju iskoristiti postojeće mehanizme koji se nude kako bi oni sami bili glas mladih, a ne da to umjesto njih čini neko drugi. Dodatno su naglasili potrebu da mladi preuzmu odgovornost da se sami uključe u kreiranje ambijenta kakav im je potreban.

Diskusija koja se otvorila sa mladima ukazala je da postoji velika potreba da se više razgovara o potrebama i uključivanju mladih na Kiseljaku. Tokom diskusije mladi su ukazali na poteškoće sa kojima se sureću kao što je udaljenost zajednice od centra Grada, nepostojanje prostora za okupljanje mladih na Kiseljaku, nedostatak sadržaja za mlade, te problem neuređenosti zajednice koji se prenosi i utiče na kvalitet života mladih.

Ipak mladi su pokazali spremnost da se samostalno organizuju te da pokrenu nekoliko inicijativa, kao što su muzička i dramska sekcija, uređenje mjesta za okupljanje mladih, uređenje „Streat workaut“ parka za mlade.

Mladi su pozvani da se informišu da o programima koje nude različite organizacije i institucije na Kiseljaku, te su direktno pozvani da se aktivraju kroz Omladinski klub Kiseljak,  novoosnovano udruženje Klub mladih Roma, ali i da se samostalno udružuju u neformalne grupe i predlažu inicijative koje će omogućiti mladima da budu vidljiviji i da postanu ravnopravni akteri u kreiranju života zajednice

opširnije >>

29.05.19

Četvrta memorijalna volonterska regata „Angelina Hodžić“

Priroda i voda su najbolji lijek i najbolji odmor za tijelo i dušu. Rijeka Krivaja jedna je od najčišćih i najljepših planinskih rijeka u Bosni i Hercegovini. Njena bistra voda i planinski predjeli puni borove šume savršeni su za odmor. Ali i za malo više od toga.

Osim po svojoj ljepoti, Krivaja je poznata i kao jedna od najpopularnijih rijeka za rafting. Njeni brzaci pravo su mjesto za spuštanje. Ljubitelji prirode i raftinga neće ostati razočarani Krivajom.

Poseban razlog više za boravak na Krivaji jeste lijepa akcija sjećanja koju organiziraju građani iz Simin Hana. Naime, već četvrtu godinu za redom organiziraju Memorijalnu volontersku regatu „Angelina Hodžić“. Uspomena je to na veliku aktivisticu i humanitarku Angelinu Hodžić koja nas je prerano napustila.

Organizacija regate kao uspomene na Angelinu prvobitno je bila inicijativa Rafting kluba Accent, a punu podršku organizaciji pružila je cijela Lokalna grupa za razvoj Simin Han. Regata je već postala lijepa tradicija, prilika za druženje i čuvanje sjećanja na našu Angelinu.

Ove godine regata će biti održana 8.6. na rijeci Krivaji kada će se okupiti mnogobrojni Angelinini prijatelji. Planirano je da regata obuhvati momenat podsjećanja na lik i djelo Angeline Hodžić, podsjećanje na vrijednosti građanskog učešća u zajednici, jednodnevni izlet u prirodi uz obezbijeđen ručak za učesnike, te spust u rafting čamcima za one koji to budu željeli.Svi učesnici participiraju u iznosu od 10KM kao i prošle godine i u tu cijenu je uključen doručak, ručak, spust niz rijeku te dio prevoza. Drugi dio potrebnih sredstava obezbijedio je Raft klub "Accent" projektom“Družimo se na rijeci“ preko Fonda Volim Tuzlu Fondacije tuzlanske zajednice.

Za više od stotinu učesnika u 15 čamaca siguran spust niz rijeku obezbijedili su skiperi i prijatelji iz rafting klubova iz Olova, Ključa, Zavidovića, Jajca te Vatrogasci iz Tuzle i naravno domaćini iz Raft kluba Accent.

Kao i prethodnih godina organizatori očekuju lijepo vrijeme, pozitivnu atmosferu i druženje u prirodi na zadovoljstvo svih učesnika. 

opširnije >>

28.05.19

Pomozimo mještanima Dobrnje da završe sanaciju svog Društvenog doma

Ako je neko mjesto mjesto okupljanja za sve članove zajednice, onda je to njen Društveni dom. Ovo posebno važi za rubna naselja kakva je tuzIanska mjesna zajednica Dobrnja, gdje Društveni dom koriste gotovo svi mještani. U Domu je smještena ambulanta, apoteka, mjesna zajednica, a prostorije Doma koriste i brojne organizacije i udruženja od kojih je izuzetno bitan za KUD Mladi Rudar koji sve probe folklora i nastupa organizuje u ovom objektu. Koliko je Dom bitan svjesni su i sami mještani Dobrnje koji su pokrenuli akciju sanacije ovog objekta.

Društveni dom u Dobrnji izgrađen je osamdesetih godina prošlog stoljeća iz samodoprinosa građana i od tada u njega nije značajnije ulagano do izuzev poslednjih nekoliko godina kada je uz angažman mještana okupljenih u Lokalnu grupu za razvoj Dobrnja i finansijsku podršku Fondacije i drugih donatora parcijalno renovirano nekoliko prostorija. Prošle godine uz podršku gradske uprave promjenjena je peć i dom se zagrijava na pelet-ekološki prihvatljivo i kvalitetno grijanje.

Međutim, ovaj objekat koji je centar društvenog života u Dobrnji, mjesto okupljanja, druženja, zabave, sajmova i kulture, zahtijeva još mnogo truda i ulaganja kako bi u potpunosti odgovorio na potrebe zajednice. Stolarija je stara koliko i dom. Potrebna je i sanacija krova koji prokišnjava.  Limeni elementi su istrunuli i potrebna im je zamjena. Zbog trulosti oluka kišnica vlaži zidove doma. Za bolju energetsku efikasnost potrebno je uraditi fasadanu izolaciju objekta.

Sve ovo zahtjeva renoviranje čiji trošak iznosi ukupno 35.845 KM.

Za realizaciju prve faze (zamjena stolarije, oluka i limenih elemanata) čija vrijednost iznosi 10.201 KM Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila inicijalnu podršku od 5000,00KM.

Sanaciju Društvenog doma u Dobrnji možete podržati i Vi donacijom preko naše online platforme za doniranje www.doniraj.ba Sve vaše donacije biti će iskorištene isključivo za obnovu Društvenog doma u Dobrnji. Svaka vaša donacija korak je naprijed prema zajedničkom cilju. 

http://doniraj.ba/project/view/na-dom-naa-dika
 

Pogledajte fotografije:
https://www.facebook.com/pg/FondacijaTZ/photos/?tab=album&album_id=2447360491963846

opširnije >>

14.05.19

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Prvi javni poziv za prijem projektnih prijedloga bio je otvoren u periodu od 21.03. do 21.4.2019., nakon čega je petočlana komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije, donijela je odluku o financijskoj podršci.

Komisija je razmatrala ukupno 14 pristiglih aplikacija, a finansijska podrška je odobrena za 4 inicijative. To su:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu "Naš Glas"

UG

Radnookupaciona terapija

1.966,00

1.141,00

Raft-eko klub „Accent“

UG

Učimo o prirodi i družimo se na rijeci

1.997,20

1.457,20

Sportski klub DELFIN

UG

ODRASTAJMO ZDRAVO - BAVIMO SE SPORTOM

1.841,86

1.841,90

Tuzlanski otvoreni centar

UG

IDAHOT 2019

1.030,00

630,00

UKUPNA PODRŠKA

 

 

6.835,06

5.070,1

 

Jedan projektni prijedlog komisija je uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu ukoliko obezbijedi dozvolu/potvrdu gradskih službi da je projekat moguće realizirati na javnoj površini. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

PPU Maštaonica

PPU

Male stvari se računaju

1.125,00

1.125,00

 

Komisija nije odobrila sufinanciranje za sljedeće projekte:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Roditelji Slatine

NG

Sigurno mjesto za igru

2.000,00

Udruženje građana Ši Selo grada Tuzla

UG

5. noćni turnir u futsalu

2.000,00

Udruženje Prijateljice Tuzla

UG

Imamo prava ali i mogućnosti

1.326,00

Studentsko Vijeće Filozofskog fakulteta

NG

Kada se male ruke slože, sve se može!

1.220,00

Pčelarsko društvo Nektar Tuzla

UG

Pčelarska kuća, montažnog tipa planinskog doma,  na Prvom školskom urbanom pčelinjaku u BiH

2.000,00

Neformalna grupa – vijeće roditelja PŠ Dobrnja

NG

Učionica nova za ljepša velika i mala slova

1.130,29

Gradsko Umjetničko Društvo  ''Lege Artis'' Tuzla

UG

Tuzla-dobar domaćin iz daleka ima goste - Podrška organizovanju 4. međunarodnog horskog šampionata

1.448,00

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live

UG

Biciklionica

1.990,00

Neformalna grupa etažnih vlasnika KRECANSKA 9

NG

Bolje sprijeciti nego gasiti

1.737,15

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.06.2019. godine.

Potpisivanje Ugovora će se održati u ponedjeljak, 20.05. u 15h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (sprat 2), na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

U nastavku pročitajte koje ideje su dobile podršku:

 

Radnookupaciona terapija

Udruženja za pomoć žrtvama seksualnog nasilja u ratu "Naš Glas" želi da pomogne svojim članicama tako što će im ponuditi posebno pripremljene radionice popularno nazvane okupaciono-radne aktivnosti, za smanjene depresivnih stanja u kriznim periodima oporavka i pokušaja resocijalizacije. Troipomjesečni projekat će obuhvatiti 10 radno okupacionih susreta kreativnog pletenja i heklanja za članice Udruženja Naš glas. Radionice imaju za cilj vraćanje samopouzdanja potrebnog za ostvarivanje zdravih i optimističnih pogleda na život. Rad u grupi podstiče oslobađanje kreativnog potencijala, te direktno doprinosi stabilizaciji psihičkog stanja traumatiziranih osoba. Pored toga, od prodaje napravljenih proizvoda jedan dio novčanih sredstava članice udruženja upotrijebit će za ponovno kupovanje vune, konca i  drugog potrebnog materijala za nastavak radionica.

Učimo o prirodi i družimo se na rijeci

Kao odgovor na sve „brži“ i otuđeniji život, Raft-eko klub „Accent“ će kroz seriju predavanja i radionica o stanju životnog okoliša stanovnika grada Tuzle istaći potrebu očuvanja okoliša. Industrijski razvoj posebno ugrožava vode tako da se mlađe generacije gotovo i ne susreću sa čistim planinskim vodama. Popularizacijom raftinga i učešća u turističkim i eko-regatama mladima će biti skrenuta pažnja da boravak u prirodi oplemenjuje svakog čovjeka. Sve ove poruke će biti upućene prema 250 srednjoškolaca i studenata na 8 radionica organizovanih na 2 grupe tema: "Održivi razvoj i okoliš" te "Rafting i aktivan boravak u prirodi". Dio radionica će biti organizovan krajem maja i u junu, dok će ostatak radionica biti realizovan na početku nove školske godine u oktobru 2019. godine. Raft-eko klub očekuje kako će omasoviti svoje članstvo i da će se dio mladih nakon radionica učlaniti u klub.

Pored navedenih radionica Raft-eko klub „Accent“ će organizovati memorijalnu Volontersku regatu koja se organizuje pod imenom pokojne Angeline Hodžić, aktivistice poznate po promociji i razvoju volonterizma, koja je preminula 2015. godine. To će biti prilika za oko 150 volontera sa područja tuzlanske regije da kroz druženje u prirodi na rijeci Krivaji ojačaju prijateljstvo i planiraju zajedničke projekte. Organizovanjem regate za volontere klub ujedno ima namjeru nagraditi učesnike dobrovoljce koji su u lokalnim zajednicama kroz eko akcije mijenjali i uljepšavali svoj životni prostor.

Odrastajmo zdravo- bavimo se sportom

Sportsko igralište “Kavez” kultno je mjesto za tuzlanski sport s kojeg je karijeru započeo čitav niz košarkaša. Ovo igralište također u nedostatku sportske dvorane koriste učenici Elektrotehničke škole. Nažalost, proteklih godina igralište je zapušteno. Udruženje građana Sportski klub “Delfin” ovim projektom želi izvršiti renoviranje terena kako bi se stvorili bolji i pogodniji uslovi za korištenje igrališta. Planirano je postavljanje koševa i mrežica, zamjena oštećenog dijela ograde, farbanje ograde, iscrtavanje linija na terenu, postavljanje klupa za sjedenje, postavljanje kanti za smeće što bi riješilo problem nepropisnog odlaganja otpada, obrezivanje drveća, košenje trave kao i uklanjanje otpada na terenu i u neposrednoj blizini terena. Nakon renoviranja sportskog terena, planirano je sportsko druženje djece iz Školice sporta „Delfin“, kao i učenika JUMS Elektrotehnička škola Tuzla, te svih drugih mališana iz Grada Tuzla uz različite igrice, a sve u cilju promocije sporta kao zdravog načina života.

IDAHOT 2019

Tuzlanski otvoreni centar želi osnažiti LGBTI zajednicu u Tuzli i stvoriti prostor za diskusiju o problemima LGBTI osoba u Tuzli. Povodom IDAHOT-a, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije koji se obilježava 17. maja, Tuzlanski otvoreni centar organizirat će projekciju filma i diskusiju/razgovaraonu u kojoj će učesnici dijeliti iskustva, savjete i pružiti podršku jedni drugima protiv barijera i problema s kojima se suočavaju LGBTI osobe. Cilj projekta je kreirati siguran prostor za širenje priče o IDAHOT-u. U sklopu projekta će se izraditi promotivni materijal sa podržavajućim i osnažujućim porukama kojim će se povećati vidljivost LGBTI pitanja u zajednici. IDAHOT se u BiH obilježava tokom cijelog mjeseca maja kojeg su LGBTI organizacije proglasile mjesecom ravnopravnosti.

Male stvari se računaju

U okviru ovog projekta članovi Udruženja Maštaonica, zajedno s svojim malim članovima i njihovim roditeljima, žele da zajedničkim snagama urede jedan dio zelene površine koji se nalazi neposredno ispred prostorija Udruženja, a zapravo se radi o javnoj površini ispred zgrade Luke. U neposrednoj blizini ovih zgrada ne postoje klupe niti mjesto za odmor, kao niti sigurna zona na kojoj se mogu igrati djeca što predstavlja opasnost za svu djecu koja žive u tim zgradama, ali i za svu djecu koja se igraju na tom području.

Ovim projektom, zajedno uz podršku roditelja ali i mještana zgrade, žele urediti zelenu površinu na način da posade živu ogradu kojom će se fizički odvojiti zelena površina od ulice koja je u neporednoj blizini, zatim postaviti klupe, kao i kante za smeće. Postavljanjem klupa i kanti za smeće obezbjedili bi mjesto za odmor i druženje. Sadnicama cvijeća bi uredili i oplemenili zelenu površinu. Pored aktivnosti uređenja, planiraju i da na uređenom prostoru u toku ljetnog perioda organizu druženja djece i roditelja, te različite radionice na temu zaštite okoline, ali i druženja sa osobama treće životne dobi.

Nakon uređenja na toj površini organizovat će se IGRE BEZ GRANICA na kojima će učestvovati roditelji i djeca, a iste će se sastojati od preskakanja prepreka, igara sa loptom, skakanja u vreći, brzo jedenje jabuka na konopcu, plesna takičenja i sl.

 

 

opširnije >>

10.05.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole donijela je odluku o finansijskoj podršci školskim projektima iz Fonda za otvorene škole

Podržani su projekti:

Broj projekta

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

01-FOŠ-2019

Grupa roditelja vrtića Poletarac

Zeleni vrtić Poletarac

746,20

746,20

04-FOŠ-2019

NG JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju

Didaktični i praktični

572,34

572,30

03-FOŠ-2019

KMAT-KPS sekcije OŠ Gornja Tuzla

Radno,kreativno i humano

993,70

993,70

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Br. aplikacije

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

05-FOŠ-2019

NG Razvojni tim BM

Šetnja za mir

928,00

02-FOŠ-2019

NG Robotička sekcija OŠ Kreka

Robotička sekcija

927,00

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.06.2019. godine.

Potpisivanje Ugovora će se održati u srijedu, 15.05. u 15h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (sprat 2), na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

 

U nastavku teksta pročitajte koji su projekti dobili podršku:

Zeleni vrtić Poletarac

Neformalna grupa roditelja čija djeca idu u vrtić Poletarac na Slatini su došli na ideju da urede dvorište obdaništa kako bi boravak djece bio koristan za njihov psiho-fizički razvoj. Projekat će se fokusirati na uređenje dvorišta vrtića, farbanje postojeće konstrukcije za koš kojoj nedostaje tabla i obruč čime će se proširiti mogućnost bavljenja sportom djece u vrtiću, farbanje dijelova dvorišta predviđenog za druženje i aktivnosti djece. Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća, voća i povrća primjerenog za sadnju u postojećim žardinjerama, kao i izradu posebnih kutija za sadnju uz pomoć kojih bi se djeca dodatno edukovala o procesu sadnje, učila odgovornosti i osjećaju za prirodu. Ujedno bi mogli samostalo da vide kako teče proces uzgoja hrane te da uživaju u plodovima. Djeca će zajedno sa osobljem vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje vrta.

Didaktični i praktični

Projekat „Didaktični i praktični“ će provoditi uposlenici JU Zavod  u saradnji sa redovnim školama u koje su uključena djeca sa poteškoćama u razvoju sa područja opštine Tuzla i to: OŠ „Kreka“, OŠ „Lipnica“, OŠ „Podrinje“ Mihatovići, OŠ „Bukinje“ i OŠ „Pasci''. U saradnji sa navedenim školama cilj je razmijeniti iskustva i održati 5 radionica na teme:

a) Intelektualni razvoj- Cilj radionice je usjmeren ka edukaciji uposlenika osnovnih škola kako da u potpunosti iskoriste potencijale učenika, koji bi kao rezultat imali optimalniji razvoj vještina i sposobnosti kod učenika.

b) Razvoj  grafomotorike i govora - Radionica je usmjerena prema svim nastavnicima i defektolozima zaposlenim u osnovnim školama i roditeljima djece sa teškoćama u razvoju, pri čemu se fokus stavlja na prenošenje i korištenje pozitivnih iskustava zaposlenika "Zavoda" u radu sa učenicima sa posebnim potrebama.

c) Značaj igre za učenje -Cilj radionice je obučiti uposlenike osnovnih škola i roditelje djece sa teškoćama u razvoju o značaju igre kao važnog faktora u procesu učenja, kako iskoristiti igru kao motiv za učenje.

d) Didaktički materijal i nastavni listići - Cilj radionice je prenijeti pozizivna iskustva uposlenicima osnovne škole o procesu izrade didaktičkog materijala i nastavnih listića, kao i dati upute o izradi istih.

e) Saradnja roditelja i škole - Radionica je namjenjena za roditelje i uposlenike osnovnih škola. Cilj radionice je prenijeti pozitivna iskustva u radu sa roditeljima djece sa posebnim potrebama "Zavoda", kao i istaći značaj saradnje porodice i škole i važnosti uloge roditelja u odgojno-obrazovnom procesu.

Susreti će trajati po dva školska sata. Radionice bi vodili uposlenici Zavoda defektolozi oligofrenolozi, logoped i pedagog škole te bi u skladu sa svojim zvanjem približili način rada sa djecom sa poteškoćama, dati upute za kreiranje i korištenje didaktičkog materijala, te učenje kroz igru. Nakon toga bi se štampao didaktički materijal u preduzeću za osobe s inavliditetom ''INTRAG''- Tuzla. Materijal bi se prezentirao u završnici projekta te distribuirao u pomenute škole.

Radno,kreativno i humano

Radi se o projektu grupe koju sačinjavaju dvije sekcije Osnovne škole Gornja Tuzla: Kreativno poduzetnička sekcija i Klub mladih tehničara. Projekat se zasniva na razvoju tehničkog i kreativnog stvaralaštva, humanosti i volonterizma. Cilj je održivost  sekcija od kojih korist imaju svi učenici, nastavnici i lokalna zajednica. Ta održivost se ogleda u samostalnoj nabavci  materijala za rad i prodaji proizvoda. Roditelji su podržali  deju i rado će učestvovati u kupovini proizvoda. Roditelje i članove lokalne zajednice će održati djeci radionice.Planira se 19 radionica. Na tim radionicama će se djeci demonstrirati izrada i pravljenje određenih predmeta kao što su lampe, dekorativni predmeti, čestitke, nakit, dekupaž, izrada predmeta od kože i skaja, suvenira, simbola Tuzle, izrada nakita od lima i slično.

Cilj je napraviti izložbu proizvoda, predstaviti sekcije i proizvode prodati lokalnoj zajednici i gostima. Prikupljenim novcem će se kupiti paketi za socijalno ugrožene osobe u lokalnoj zajednici, a dio novca će se usmjeriti za kupovinu materijala za ponovnu izradu proizvoda u našim sekcijama.

opširnije >>

10.05.19

Počinje anketiranje građana u sklopu istraživanja "Vitalni znaci"

Fondacija tuzlanske zajednice obavještava građane Tuzlanskog kantona da će u subotu, 11.5.2019. započeti sa anketiranjem građana u okviru istraživanja o kvaliteti življenja „Vitalni znaci TK 2019“.  Anketiranje će sprovesti 20 mladih volontera, učesnika Programa Omladinske banke, na uzorku od 800 do 1000 građana u svim gradovima TK, u periodu od 11.5.-25.5.2019.

Anketa je anonimna i sva domaćinstva su izabrana slučajnim uzorkom.  Sve informacije i odgovori dobiveni od građana će ostati u potpunosti povjerljivi, a analiza podataka će se raditi bez ikakvog povezivanja sa imenom ili adresom ispitanika.  

Podsjećamo javnost, da se radi o istraživanju kojim se prati stanje opšte vitalnosti u lokalnim zajednicama TK, kako bi se utvrdile potrebe i prilike za djelovanje u 10 oblasti života.  Dobiveni podaci će biti predstavljeni javnosti krajem godine, a isti će Fondaciji tuzlanske zajednice i drugim zainteresovanim subjektima koristiti za planiranje programa i usmjeravanje podrške u oblasti i mjesta gdje je to najpotrebnije.

Po prvi puta, istraživanjem će biti obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazat će društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja, kao što su demografija, zdravlje i rekreacija, stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura, pripadnost i vodstvo, siromaštvo, životno okruženje i drugo.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put će se odabrane oblasti istraživanja posmatrati kroz prizmu 17 UN Globalnih ciljeva održivog razvoja, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i globalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Pored sekundarnih podataka, koje će Fondacija prikupljati od različitih institucija u TK, primarni podaci dobiveni putem ove ankete će dati potpuniju sliku o stanju u lokalnim zajednicama TK i uvid u stavove građana o različitim promjenama koje su se desile u njihovim životima u proteklom periodu. 

U istraživanje je uključeno 17 stručnjaka iz različitih oblasti, predstavnika institucija i organizacija civilnog društva, koji su odabrali relevantne indikatore za svaku oblast istraživanja. 

Fondacija tuzlanske zajednice će redovno informisati javnost o daljem toku istraživanja putem svoje Facebook i web stranice www.vitalniznaci.ba i www.fondacijatz.org.  Za dodatne informacije možete kontaktirati Meliku Mulaosmanović, koordinatoricu projekta, na gore navedene telefone.

opširnije >>

09.05.19

Održana tribina: "(anti)fašizam jučer, danas i sutra"

Vrijednosti antifašizma su vrijednosti naše civilizacije. Ako bismo civilizaciji oduzeli antifašizam, oduzeli bismo mir, slobodu, ljudska prava, demokraciju i sve one vrijednosti društva na koje trebamo biti ponosni. Upravo je zbog toga Mreža aktivnih zajednica uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, Omladinskog pokreta Revolt i Fonda Prometej organizovala tribinu „(anti)fašizam jučer, danas, sutra“.

Tribina je održana jučer u 18:00 u Teatru Kabare Tuzla. Uvod u tribinu bila je izvedba suvremene drame „Antigona“ Bartolda Brechta od strane akademskih glumica Marije Novaković i Sadike Kahrimaović, koja je najbolje pokazala da fašizam nije bio samo crtanje svastika i govor mržnje, nego ideologija progona, masakra i zločina.

Uvodničar Dino Šakanović, ispred Fondacije tuzlanske zajednice, naglasio je kako fašizam danas nema isti oblik, nema iste mete, ali ima isti cilj- monolitni sistem koji će istrijebiti sve različitosti u društvu i da je to zapravo najveća opasnost.

Kao panelisti na tribini su učestvovali: 
Amela Jusufović- članica UO Udruženja antifašista i boraca NOR-a TK
Dajana Bakić - direktorica Tuzlanskog otvorenog centra
Merisa Okanović- stipendistica Fonda "Prometej"
Vedad Pašić - dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNTZ
Tarik Smajlović - predsjednik Komisije za mlade SABNOR-a TK

Razgovor je moderirao jedan od osnivača Fonda Prometej pri Fondaciji tuzlanske zajednice, Gordan Isabegović.

Dajana Bakić istakla je kako za nju borba protiv homofobije predstavlja oblik borbe protiv fašizma, a sa čim su se drugi panelisti složili. Profesor Vedad Pašić govorio je o važnosti rada s mladim ljudima i važnosti edukacije o fašizmu. Također je s okupljenima podijelio svoja iskustva s fašističkim pokretima u Velikoj Britaniji 1990-ih i danas.

Amela je govorila o tome koliko moramo biti svjesni prisustva grupa koje propagiraju fašističke ideje u našem gradu, kako su brzo rastuće i da su zabrinjavajući faktor. Istakla je važnost uloge Udruženja antifašista i boraca NOR-a u smislu očuvanja antifašističke tradicije ali i rada sa mladima danas.

Panelistica Merisa Okanović govorila je o definiranju antifašizma i shvatanju šta to mladima danas predstavlja; kako fašizam vojno jeste pobijeđen ali idejno je još uvijek prisutan, kakva je perspektiva i solidarnost mladih na međunarodnom nivou i kako to pomaže mladima u BiH da shvate i prihvate nove oblike fašizma te da njihova antifašistička borba ide u tom smijeru.

Tarik Smajlović je govorio o poziciji mladih u odnosu na antifašističku ideju kroz rad komisije za mlade SABNOR-a TK. Istako je značajan problem pasivnosti mladih u ovom kontekstu.

Publiku je zanimalo kako panelisti vide odnos demokracije i fašizma te da li su mediji odgovorni za profašističke pokrete danas.

Gordan Isabegović i Merisa Okanović, osnivač i stipendistica Fonda Prometej, istakli su da upravo ovaj fond stipendira aktivne mlade ljude u zajednici koji su oslonac buduće borbe protiv fašizma. Njihov aktivizam suvremeni je oblik antifašizma i borbe za ljudska prava.

Tribina "(anti)fašizam jučer, danas i sutra“ istakla je važnost dijaloga o fašizmu, važnost rada s mladim ljudima, ali i važnost prepoznavanja novih oblika fašizma. Kako su panelisti istakli, antifašizam je daleko više od samog protivljenja fašizmu. Antifašizam je skup vrijednosti koji nadrasta sve razlike.

Inserte s tribine moći ćete pogledati na RTV 7 u 15.05. 20-21h, u emisiji REVOLTUCIJA 

opširnije >>

19.04.19

Posađeno drveće za prijatelje i drage osobe (FOTO)

Danas je u Tuzli uspješno završena akcija sadnje drveća „Drvo za prijatelja“. Već četiri godine uzastopno, još od 2016. godine, akciju uspješno organizira Fondacija tuzlanske zajednice u sjećanje na pokojnu kolegicu Angelinu Hodžić.

Budući da su i mnogi građani željeli posaditi drvo za prijatelja, od ove godine akcija „Drvo za Angelinu“ prerasla je u akciju „Drvo za prijatelja“. Osim za Angelinu, sadnice su posvećene i drugim dobrim ljudima, prijateljima, rodbini i najmilijima.

Ove godine sadnice su posvetili: Alenka Savić za Irenu Savić, Samir Memišević za Alita Asovića, Azra Delmanović za Azru Mujakić, Fikreta Delmanović za Rusmira Delmanovića, Jasmina i Danijel Stuhli za Jasmina Musića, Selma Imamović za Amelu Berbić, Emir Imamović za Ismeta Imamovića, Bedrana Kaletović za Nerinu Šabić, Tatjana Aščić za Željku Ninić i Dijanu Ninić, Jasmin Smajić i Mersudina Smajić za Satka Smajića, Lets Do It za Nermina Čelikovića, Adela Marinović za voljenu mamu Marinu Marinović i anonimnu osobu, Marina Stjepanović za voljenog tatu Vladu Tomića i voljenog sina Nikolu Stjepanovića, Mirza Mulaosmanović za Muhameda s.a.v.s..

Zahvaljujući donacijama više od 50 dobrih ljudi i društveno odgovornih preduzeća obezbijeđena su sredstva za više od 100 drvorednih sadnica javora, japanske trešnje, breze, oraha i drugog drveća.  Kao i prošle godine, u kupovini sadnica značajno je učestvovala misija OSCE Tuzla. Donacije su doprinijele da se lik i djelo Angeline Hodžić i drugih dobrih ljudi, prijatelja, rodbine, najmilijih nikada ne zaboravi.

Akcija sadnje započela je u 09:30 na Bulevaru, a zbog velikog broja sadnica nastavljena je u 11:00 na prostoru dječjeg igrališta Sjenjak. Sadnju je značajno logistički i stručno pomogao i JKP Komunalac Tuzla koji je pripremio teren, iskopao rupe za sadnice i osigurao vodu za zalijevanje tek posađenog drveća.

Uz porodice i prijatelje te Angelinine kolege iz Fondacije, drveće su sadili i učenici O.Š. Jala i O.Š. Sjenjak te Gimnazije Ismet Mujezinović i Medicinske škole. Maida Bubić iz JKP Komunalac održala je za oko 100 prisutnih učesnika akcije, čas sadnje u prirodi. Sadnji su se pridružili i volonteri iz Lets Do It Tuzla. Osim što su posadili drveće, volonteri su ofarbali i popravili klupe na mjestu sadnje na Bulevaru te su očistili igralište na Sjenjaku od smeća. Ostatak sadnica će biti posađen u lokalnim zajednicama, Gornjoj Tuzli, Simin Hanu, Solini, Grabovici, Živinicama Gornjim, Lisovićima, Solini i Lipnici.

Posađene sadnice osim što su trajna uspomena na prijatelje i drage ljude osigurat će nam i hladovinu, čist zrak i dom gradskim pticama.  Upravo zbog toga je akcija sadnje i organizirana povodom Dana planete Zemlje. Molimo sve građane da čuvaju posađene sadnice baš kao što čuvaju uspomene na drage ljude.

Na kraju, ne možemo a da se još jednom ne zahvalimo svim donatorima, dobrim ljudima i odgovornim preduzećima koja su omogućila akciju „Drvo za prijatelja“. Bez vas, „Drvo za prijatelja“ bila bi samo lijepa želja, a ne velika akcija sadnje.

 

Redni broj

Datum uplate

OPIS

Iznos KM

Način uplate donacije

DONATOR

1

25.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Emir Bašić

2

27.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

online

Jasna Jašarević

3

27.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Tarik Baraković

4

27.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

39,00

online

Frane Medini

5

07.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Bosna Lift doo

6

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

200,00

žiralno

DEPLAST doo

7

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

120,00

žiralno

MIT-ALEX doo

8

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

žiralno

Suvad Zahirović

9

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Danijela Lukanović Hribar

10

11.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

150,00

žiralno

DAMFIS ŠPED doo

11

11.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

online

Miris Dunja 88 doo

12

12.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

žiralno

HRUSTIĆ AUTOMOBILI doo

13

12.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

gotovina

Tatjana Junuzagić

14

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

150,00

gotovina

Aida Šabanović

15

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

150,00

gotovina

Amina Muharemagić

16

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Vedran Lakić

17

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Maja Okanović

18

18.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

žiralno

ADVOKAT Amila Kunosić Ferizović

19

19.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

120,00

žiralno

MZ Živinice Gornje

20

20.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

33,00

online

Slaven Ostojić

21

26.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

300,00

žiralno

Nada Mladina

22

27.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Melika Mulaosmanović

23

27.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Ismet Sokoljanin

24

27.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

127,00

gotovina

LGZR(Vedrana Dautović)

25

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Alenka Savić

26

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

gotovina

Branko Sumić

27

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

156,00

gotovina

Ron Jensen

28

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

234,00

gotovina

Nina Avramović Trninić

29

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

97,00

gotovina

Ivana Avramović

30

03.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

300,00

žiralno

EKO ŽIVOT doo

31

04.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Azra Delmanović

32

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Danijel Stuhli

33

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Nihad Mešić

34

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Svjetlana Mujezinović

35

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Selma Imamović

36

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Emir Imamović

37

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Samir Memišević

38

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Nina Đezić

39

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

20,00

gotovina

Marina Markanović Tomić

40

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

97,00

gotovina

Andrea Vent

41

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

97,00

gotovina

Christiane Schweiger

42

06.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

58,50

online

Tatjana Aščić

43

08.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Bedrana Kaletović

44

10.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Lejla Šahbegović

45

11.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

90,00

žiralno

Marina Stjepanović

46

12.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Adela Marinović

47

12.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Fikreta Delmanović

48

12.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Mirza Mulaosmanović

49

15.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Samir Zehić

50

15.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Jasmin Smajić

51

15.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

žiralno

NGO AND BUSINESS AUDIT doo

 

 

TOTAL

3.898,50

 

 

 

opširnije >>

17.04.19

U petak sadimo „Drvo za prijatelja“. Pridružite nam se.

Zahvaljujući donacijama dobrih ljudi i društveno odgovornih preduzeća uspješno su prikupljena sredstva za akciju sadnje drveća „Drvo za prijatelja – Drvo za Angelinu“ koju Fondacija tuzlanske zajednice već četvrtu godinu tradicionalno organizira u sjećanje na preminulu kolegicu Angelinu Hodžić.

Budući da su i mnogi građani željeli posaditi drvo za prijatelja, od ove godine akcija „Drvo za Angelinu“ postala je „Drvo za prijatelja“. Prikupljeno je više od 4.000 KM za sadnju preko 100 velikih drvorednih sadnica javora, breze, japanske trešnje i drugog drveća. Novac je doniralo više od 40 donatora i premašen je prvobitno planirani iznos od 3.000 KM. Kao i prošle godine, jedan od najvećih donatora bio je OSCE.

Akcija sadnje povodom Dana planete Zemlje počinje 19.04., petak, u 9.30 h nakon okupljanja na Bulevaru preko puta pošte, a centralni čin sadnje će se desiti na Igralištu Sjenjak Blok E u 11.00 h. JKP Komunalac i Maida Bubić će ovom prilikom organizovati i čas sadnje u prirodi za sve prisutne, a brojni volonteri će izvršiti i generalno čišćenje igrališta od smeća. U akciji će učestvovati i O.Š. Jala i O.Š. Sjenjak te Gimnazija Ismet Mujezinović i Medicinska škola. Ovoga puta novina je i nova lokacija koja je odobrena, Igralište Sjenjak iza bloka E, jer broj sadnica za sadnju je veći zbog povećanog interesa dobrih ljudi. Ostatak sadnica će biti posađen u lokalnim zajednicama, Gornjoj Tuzli, Simin Hanu, Solini, Živinicama Gornjim, Lisovićima, Solini i Lipnici.

Donacije su doprinijele da se lik i djelo Angeline Hodžić i drugih dobrih ljudi, prijatelja, rodbine, najmilijih nikada ne zaboravi. Ove godine sadnice su posvetile sljedeće osobe: Alenka Savić za Irenu Savić, Samir Memišević za Alita Asovića, Azra Delmanović za Azru Mujakić, Fikreta Delmanović za Rusmira Delmanovića, Danijel Stuhli za Jasmina Musića, Selma Imamović za Amelu Berbić, Emir Imamović za Ismeta Imamovića, Bedrana Kaletović za Nerinu Šabić, Tatjana Aščić za Željku Ninić i Dijanu Ninić, Jasmin Smajić i Mersudina Smajić za Satka Smajića, Lets Do It za Nermina Čelikovića, Adela Marinović za voljenu mamu Marinu Marinović i anonimnu osobu, Marina Stjepanović za voljenog tatu Vladu i voljenog sina Nikolu Stjepanovića, Mirza Mulaosmanović za Muhameda s.a.v.s..

Posađene sadnice osigurat će nam hladovinu, čist zrak i biti trajna uspomenu na prijatelje i drage nam ljude sada i u budućnosti. Čuvajmo drvo i čuvajmo sjećanja na voljene osobe.

„Drvo za prijatelja“ https://www.facebook.com/groups/drvozaprijatelja/

opširnije >>

17.04.19

Mreža aktivnih zajednica bogatija za 8 novih članica

Mreža aktivnih zajednica, koja okuplja aktiviste iz lokalnih zajednica, posvećene poboljšanju uslova života u svojim zajednicama od ove godine bogatija je za 8 novih članica. 
Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu lokalnih grupa za razvoj zajednice. Ove zajednice potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednica). Cilj mreže je unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže (Općina Lukavac); Šerići, Priluk, Gornje Živinice (Općina Živinice); Hrasno (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Općina Srebrenik);
Na posljednjem sastanku Upravnog odbora MAZ-a, donešena je odluka o uslovnom prijemu 8 novih zajednica . Mreži su pristupili  Seljublje, Ši Selo, Lipnica Srednja, Babice, Bokavići, Turija, Gnojnica i Drijenča. U subotu 13.04. u prostorijama MIOC-a Tuzla, predstavnici ovih zajednica učestvovali su na forumu Prezentacija Modela organizovanja zajednice. 

Nove zajednice će u narednom periodu oformiti lokalne grupe za razvoj, raditi na izradi dokumenta analiza zajednice i akcionog plana, nakon čega će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica donijeti odluku o konačnom prijemu zajednica u članstvo.

Novim članicama Mreže želimo dobrodošlicu i sretan rad!

opširnije >>

12.04.19

Prvi sastanak ekspertne grupe u okviru istraživanja "Vitalni znaci"

Jučer, 11. aprila 2019. godine, održan je prvi sastanak Ekspertne grupe u okviru istraživanja o kvaliteti življenja na području TK „Vitalni Znaci 2019“. Ovo je treće takvo istraživanje koje je  Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula s ciljem dobivanja relevantnih podataka o stanju i trendovima u lokalnim zajednicama TK, a koje utiču na kvalitet življenja građana. Ekspertnu grupu čine predstavnici 16 institucija koji su na ovom sastanku diskutovali o  oblastima istraživanja i indikatorima koji će se prikupljati iz sekundarnih i primarnih izvora. Očekujemo da će anketiranje građana započeti krajem aprila, nakon što stručnjaci odrede konačnu listu indikatora.

Šta postižemo istraživanjem o kvaliteti življenja?

 • Identifikujemo ključna pitanja za razvoj lokalnih zajednica u više oblasti čime dobivamo potpuniju sliku društvenih trendova, ključnih potreba i mišljenja građana o mjestu u kojem žive i rade.
 • Građani imaju uvid u rezultate istraživanja i može biti osnova za nove ideje. Time stvaramo dobra polazišta za saradnju i zajedničko djelovanje između tri sektora.
 • Izvještaj nam pomaže u promociji filantropije i distribuciji grantova, te pokretanje novih inicijativa.
 • Metodologija uključuje domaću akademsku zajednicu i stručnjake  čime se stvara relevantnost i kredibilitet, ali i građane kako bi se dobila jasna percepcija i osjećaj građana o vitalnosti zajednice.

Vitalni znaci i UN Globalni ciljevi

U svom trećem izvještaju o kaliteti življenja, Fondacija tuzlanske zajednice će povezati rezultate istraživanja sa UN Globalnim ciljevima kako bi:

 • Stavili Globalne ciljeve na Dnevni red kroz  „Vitalne znake“
 • Edukovali građane i podstakli nove ideje da se suočimo sa lokalnim i globalnim izazovima istovremeno.
 • Dali novi okvir za programe koje samostalno pokreć Fondacija i koje podržava putem grantova.
 • Okupili  tri sektora oko Globalnih ciljeva i pokrenuli zajedničke inicijative.
 • Stvorili novu platformu za saradnju sa društveno odgovornim preduzećima i njihovu podršku lokalnim inicijativima.

Odabrane oblasti istraživanja

 1. Zdravlje i rekreacija
 2. Stanovanje
 3. Jaz između bogatih i siromašnih
 4. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
 5. Osjećaj bezbjednosti
 6. Mogućnosti za početak i migracije
 7. Kultura i umjetnost
 8. Životna sredina i okruženje (lokalna mobilnost)
 9. Ekonomija, poduzetništvo, rad i zapošljavanje
 10. Pripadnost i vodstvo

Prijedlog od oko 200 indikatora će biti revidiran od strane Eksepertne grupe do 22.4.2019.

Ekspertna grupa

 1. MUP TK, Abir Hadžić, Načelnik Odjeljenja za analitiku i planiranje
 2. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Amra Imamović, Stručni savjetnik za uspostavu i održavanje GIS sistema
 3. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Suada Selimović , Stručna savjetnica
 4. Ministarstvo zdravstva, dr. Azabagić Amir, Stručni savjetnik
 5. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Dželmina Huremović, Pomoćnik ministra za trgovinu i turizam
 6. Ministarstvo obrazovanja i nauke, Firet Vrtagić, Šef Odsjeka za obrazovanje i nauku
 7. Ministarstvo privrede    Nisveta Osmić, Erna Kusturica, Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt, Pomoćnik ministra za razvoj
 8. Grad Tuzla, Eldina Čustović, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti
 9. Pedagoški zavod TK, Mehdin Selimović, Stručni savjetnik za PM grupu predmeta
 10. Zavod za javno zdravstvo TK, Aida Pašić, Rukovodilac sektora
 11. JU Služba za zapošljavanje TK, Selma Delić, Šefica Biroa Tuzla
 12. UG Vive žene, Pamela Bukvić, Asistentica u administraciji
 13. UG IC Lotos, Suvad Zahirović, Izvršni direktor
 14. UG Agora Centar , Vedrana Dautović, Dipl socijalni radnik
 15. Centar za podršku organizacijama "Censor", Jasminka Tadić Husanović, Predsjednica
 16. Centar za ekologiju i energiju, Džemila Agić, Direktorica

Prikupljanje podataka

Podatke koje ne možemo dobiti prikupljanjem iz takozvanih „sekundarnih“ izvora (baze podataka različitih organizacija i sl.), biće prikupljeni metodom anketiranja.  Upitnik će sadržavati 75 anketnih pitanja različitog formata (otvorena i zatvorena pitanja) grupisana prema različitim oblastima.

Koristiće se „Face - to – face“ metoda anketiranja, dok će 20 volontera Fondacije tuzlanske zajednice, i Ekonomskog fakulteta u Tuzli, u ulozi anketara, dobiti obuku za provođenje istraživanja.

Broj anketara na terenu biće podjeljen proporcionalno veličini Općine/Grada. Anketiranje će trajati 2-3 sedmice počev od kraja aprila. Ciljana populacija su osobe nastanjene u svih 13 Općina/Gradova TK,, urbanoj i ruralnoj sredini, starosne dobi između 15 i 80 godina, oba spola.

Više o rezultatima dosadašnjih istraživanja na www.vitalniznaci.ba

 

opširnije >>

09.04.19

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz „Fonda za aktivne zajednice“ Fondacije tuzlanske zajednice donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama koji su dostavili projektne aplikacije u okviru I aplikacionog kruga.

Fond za aktivne zajednice je namjenski fond za unapređenje uslova života u mjesnim zajednicama i naseljima koja su članovi Mreže aktivnih zajednica.

Razmatrano je 9 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica.Finansijska podrška odobrena je za 9 inicijativa:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Simin Han

LGZR Simin Han

14 Proljetni sajam u MZ Simin Han

630,00

2

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

LGZR Gornja Tuzla

Dan za sve nas IV godina realizacije

978,00

3

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

LGZR Grabovica

Druga kotlićijada u Grabovici

995,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

KUD Mladi Rudar Dobrnja

14 međunarodna smotra folklora Dobrnja 2019.

990,00

5

Lokalna grupa za razvoj  Par Selo

Udruga mladih Par Selo Dubrave

Par Selo Open 2019

1.000,00

6

Lokalna grupa za razvoj  Gornje Živinice

Udruženje žena „Nada“

Dani porodice

1.000,00

7

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

KUD 27 Juli

Međunarodna smotra KUD-a Dan mladosti

1.000,00

8

Lokalna grupa za razvoj Solina

LGZR Solina

Solinske igre bez granica

995,00

9

Lokalna grupa za razvoj Tinja

Kulturno umjetničko društvo Tinja

4 Smotra folklora Zaigraj i zapjevaj

970,00

                                                                                                                                      Ukupno 8.558,00

Aplikanti, čiji projekti su podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Potpisivanje ugovora bit će upriličeno u petak 12. aprila u 14h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice. 

U nastavku teksta pročitajte koji su projekti dobili podršku:

14. proljetni sajam u MZ Simin Han

Lokalni aktivisti MZ Simin Han tradicionalno organizuju manifestaciju „Proljetni sajam“ koji ima za cilj da približi građanima ove MZ rad lokalnih neformalnih grupa, udruženja, lokalnih biznisa, javnih institucija i svih onih koji se aktivno uključuju u život lokalne zajednice. Proljetni sajam 2019. koji će se održati 27. aprila ima za cilj da promoviše građanski aktivizam i uključenost građana u  aktivnosti za poboljšanje uslova života u zajednici. Sajam je manifestacija  kulturno zabavnog karaktera, koja svake godine okupi više od 500 učesnika (izlagača, izvođača i posjetilaca. )

Dan za sve nas

„Dan za sve nas“ je manifestacija koju stanovnici Gornje Tuzle organiziraju već tri godine. Prošle godine je bila odgođena zbog proglašenja stanja elementarne nepogode. Zbog toga je ove godine „Dan za sve nas“ planiran za 19. jun premješten u prostorije Društvenog doma. Manifestacija sadrži nekoliko segmenata i to aktivnosti u povodu dana Mjesne zajednice (svečana sjednica), memorijalni šahovski turnir, malonogometni Memorijalni turnir, prodajno-izložbeni sajam i donatorsko večer. Dan Mjesne zajednice je 19.juni, a s obzirom da je na taj dan poginulo nekoliko naših sugrađana, povodom toga se polaže cvijeće i održava svečana sjednica Savjeta MZ kojoj prisustvuje kompletna LGZR i gosti.

Druga kotlićijada u Grabovici

Cilj projekta je podstaći cijelo stanovništvo MZ Grabovica da se aktivira i više učestvuje u aktivnostima. Također, cilj projekta je poboljšati komunikaciju između MZ koje su članice Mreže aktivnih zajednica. Učesnici Kotlićijade će prije svega biti mještani MZ Grabovica te stanovnici drugih mjesnih zajednica koje su članice mreže aktivnih zajednica. Kotlićijada ce se održati na poligonu MZ i trajat ce od 10-18h. Za učesnike same kotlićijade će biti pripremljene majice. Uz kotlićijadu će biti organizirane igre za mlađe i starije mještane, šahovski turnir te zakuska za sve učesnike.

14 međunarodna smotra folklora Dobrnja 2019.

Na smotri koja se tradicionalno održava u ljetnom periodu učestvuju mnogobrojna društava sa područja grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i kulturno umjetnička društva iz Hrvatske i Srbije, a od ove godine je planirano i gostovanje Bošnjačkog kulturnog umjetničkog društva iz Njemačke. Svake godine uz pomoć Aktiva žena i građana MZ Dobrnja, za sve učesnike smotre pripremaju se tradicionalna bosanska jela i poslastice, prezentacija bosanskih nošnji, običaja i zanata karakterističnih za područje Tuzle. Za goste koji dolaze izvan BiH organizuju se i turistički izleti u grad Tuzlu.

Par Selo Open 2019

Par Selo Cup se svakog ljeta održava na školskom igralištu Osnovne škole Pasci u Par Selu. Mještani Par Sela koji već godinama žive u dijaspori svakog ljeta dolaze u Par Selo i prate Par Selo Cup. Za Par Seljane to je zapravo prilika ne samo da se pogledaju kvalitetne nogometne utakmice nego i da se susretnu i druže stari prijatelji, familija  i poznanici. Od 2018 god. u program je uvršten poseban dan „Par Selo Open“. Par Selo Open je planiran je za nedjelju 04. augusta.  Organizirat će se revijalne utakmice u malom nogometu i mini turnir u boćanju, obilazak velikih školskih prirodnih površina OŠ Pasci i kutka generacija. Nakon utakmica organizirat će se veliki domjenak za sve posjetitelje i učesnike Par Selo Open-a.

Dani porodice

Dani porodice u Živinicama Gornjim organiziraju se kako bi se istakao značaj porodice kroz druženje sa sugrađanima, ali i gostima. Program obilježavanja „Porodičnog dana“  sačinjen je iz tri dijela; u dva dana: svečani dio, sportski dio i Dan porodice. Planirano je održavanje Svečane sjednice Savjeta MZ Živinice Gornje, nogometni turnir za veterane i nagrade za najbolje ekipe. Dan porodice održat će se 15. maja na lokalitetu „Sastavci“ uz bogatu ponudu kulturnog, zabavnog i muzičkog sadržaja ali i gastro ponudu tradicionalnih jela tog kraja. Atrakcija dana će biti pčelinji proizvodi kao i hrana čiji je glavni sastojak med ili pčelinji proizvod. Organizirat će se i tradicionalne igre te sportska takmičenja. Planirana je i zajednička kava građana sa načelnikom općine Živinice i predsjedavajućim OV Živinice.

Međunarodna smotra KUD-a Dan mladosti

Ovim projektom obilježit će se Dan  MZ Prokosovići uz druženje mještana  i gostiju. Program obilježavanja Dana mjesne zajednice Prokosović, planiran za 27. juli, sačinjen je iz dva dijela: sportski dio i kulturno-zabavni dio. U sportskom dijelu planiran je međunarodni turnir u fudbalu. Za kulturno zabavni dio planiran je bogat kulturno-sportskih i zabavno-rekreativni  program kao i  gastro ponuda. Organizirat će se sportska takmičenja u malom fudbalu, bacanju kamena s ramena, natezanju konopca, odbojka za žene,  takmičenje u šahu, pikado i kreativne radionice za djecu. U drugom dijelu programa planirano je održavanje međunarodne smotre Kulturno umjetničkih društava koje bi okupilo oko 250 učesnika iz zemlje i inostranstva.

Solinske igre bez granica

U sklopu obilježavanja Dana MZ Solina, planirano je 30. maja održavanje manifestacije u školskom dvorištu OŠ Solina  za sve učenike škole, njihove roditelje i prijatelji, te mještane zajednice. Organizirat će se takmičenje u košarci, odbojci, nogometu, skakanju u vrećama, navlačenju konopca, pikadu i drugim sportovima. Od 2009. godine tradicionalno se u dvorištu škole održavaju Solinske igre bez granica, a u 2018. godini OŠ Solina je realizovala projekat zaboravljenih tradicionalnih igara te su napravili brošuru o istima. Projekt će povezati sve generacije unutar zajednice.

Četvrta smotra folklora Zaigraj i zapjevaj

Projekat „4 smotra folklora “ Zaigraj i zapjevaj “ u Tinji povezat će mještane Tinje i goste u razvoju kulturno-umjetničkog  život. Radi se o projektu koji se održava već 4. godinu za redom. Planirano je postavljanje pozornice za igranje i ozvučenja. Smotra folklora će biti održana 10. augusta. Manifestacija će biti najavljena plakatima i radijskom najavom. Bogat kulturno umjetnički program razveselit će sve generacije mještana Tinje i njihove goste. Nakon smotre folklora, kao nastavak aktivnosti, organizirat će se zajedničko druženje za sve učesnike, goste i mještane.

opširnije >>

03.04.19

Poziv za volontere

Volontiranjem se razvijaju i usvajaju  različite kompetencije neovisno o dobi volontera a volonterizam sa sobom donosi i čitav niz pozitivnih promjena: poput sticanja novih iskustava, novih znanja i vještina, osjećaja korisnosti, novih prijateljstava, poznanstava, kontakata, ličnog rasta, preporuka pri zapošljavanju, kao i prilika za stvaranje promjena u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Zašto volontirati u Fondaciji tuzlanske zajednice?  Zato što volontiranje u Fondaciji tuzlanske zajednice doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta kod osoba svih starosnih dobi. Kroz svoje programe i projekte, Fondacija tuzlanske zajednice nudi prilike i mogućnosti za sticanjem i razvijanjem znanja, vještina i iskustava koja uveliko pomažu pri kreiranju i dodatnom razvoju razvoju sopstvene ličnosti.

Ukoliko želite postati dijelom volonterskog tima u kojem možete steći nova iskustva, znanja, razviti komunikacijske i organizacijske sposobnosti, proširiti socijalnu mrežu, te naučiti kako iskoristiti stečena znanja, ovo je prilika za vas! Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve one koji žele doprinositi razvoju neformalnog obrazovanja i istovremeno unaprjeđivati vlastita znanja i vještine, da se prijave na otvoreni poziv za volontere/ke u Fondaciji tuzlanske zajednice.

Prijaviti se možete popunjavanjem PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE.  Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 035 362 830 ili na e- mail adresu: mirza@fondacijatz.org
 

Fondacija tuzlanske zajednice će se potruditi da svojim volonterima ponudi :

 • sticanje iskustva u radu na programima i projektima Fondacije tuzlanske zajednice
 • mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo, te učešće na edukacijama za volontere
 • mogućnost učestvovanja u edukativnim aktivnostima koje organizuje Fondacija tuzlanske zajednice
 • mogućnost učestvovanja u javnim događajima, konferencijama, manifestacijama, kampovima, kampanjama isl.

Čekamo te!

opširnije >>

22.03.19

Nagrade za one koji čine „DOBRO“ u našim zajednicama

Nagradu „Dobro“ za filantropiju (čovjekoljublje) Fondacija Mozaik iz Sarajeva već godinama svečano dodjeljuje pojedincima i kompanijama koji su svojim radom i novčanom podrškom posebno doprinijeli razvoju zajednice.

Ovogodišnja nagrada, kao i prethodne, želi predstaviti javnosti jedan krug dobrote. Cilj nagrade nije samo nagraditi i istaknuti najveće filantrope nego i ohrabriti druge da se uključe u filantropiju i pomaganje zajednici. 

Fondacija tuzlanske zajednice , koja i sama promovira filantropiju i doprinos zajednici, rado se odazvala pozivu partnerske Fondacije Mozaik da učestvuje u dodjeli nagrada. Direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, Jasna Jašarević, volonterski učestvuje  u procesu dodjele,kao članica nezavisne i stručne komisije za dodjelu nagrada.

Od 107 nominiranih za nagradu „Dobro“ njih 35 ušlo je u uži krug. U nominacijama su učestvovali građani i građanke, nevladine organizacije, javne institucije, marketinške agencije, domaće i strane javne i privatne kompanije. Priznanja se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

 1. U kategoriji Individualna filantropija: 
  - od 17 do 35 godina
  - preko 35 godina:

2.      U kategoriji Korporativno volontiranje

3.      U kategoriji Korporativna filantropija:
- velike kompanije
- srednje kompanije
- male kompanije

Čak 107 nominacija svjedoči da ipak postoje dobri ljudi koji daju zajednici i koji žele dobro zajednici. Svečana dodjela bit će održana večeras, 22.3.2019. u Sarajevu, kada ćemo saznati imena dobitnika priznanja, čime ćemo im, svi zajedno, odati priznanje  za svo DOBRO koje čine u našim zajednicama i koji treba da služe kao primjer svima nama.

 Zadovoljstvo nam je bilo  učestvovati u ovom velikom projektu koji promovira filantropiju u Bosni i Hercegovini. 

opširnije >>

22.03.19

Dodijeljeni certifikati članovima odbora Omladinske banke 

Nakon uspješno okončanih mandata u 2018. godini u Omladinskoj banci mladi volonteri Omladinske banke preuzeli su u četvrtak navečer u Kamernoj sali Centra za kulturu svoje certifikate. Svečanoj dodjeli koju su organizirali koordinatori Omladinske banke pri Fondaciji tuzlanske zajednice prisustvovala je i direktorica Fondacija Jasna Jašarević.

Nakon što je istekao mandat trenutnim članovima, više od 100 mladih ljudi i ove godine preuzet će mjesto u odborima Omladinske banke u 5 općina Tuzlanskog kantona. Mladi iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Kalesije i Srebrenika će kroz jednogodišnji volonterski angažman raditi na dobrobiti mladih i svoje zajednice.

Članovi i članice odbora Omladinske banke imat će priliku u toku jednogodišnjeg volonterskog rada u odborima da u ime Fondacije tuzlanske zajednice donose odluke o podršci projektima mladih u svojim zajednicama.

Ipak, kao što se to vidjelo i na samoj dodjeli, Omladinska banka puno je više od samog volontiranja za dobrobit zajednice. Prilika je to mladima da se druže, upoznaju, zabave, razmijene ideje i postanu bolji te aktivniji članovi svoje zajednice.

Nakon uspješnog jednogodišnjeg mandata koordinatori Samira Salihović, Azra Delmanović, Lejla Halilović i Mirha Sakić predali su dužnost novim koordinatorima. Tako će s 5 odbora ove godine raditi Minela Buljubašić, Mirna Hodžić, Jasmina Paočić, Marko Divković i Ahmet Bulić.

Već tradicionalno od 2004. godine Omladinska banka jedan je od najuspješnijih projekata Fondacije tuzlanske zajednice. Prvi je to korak mladim ljudima u kvalitetnom, transparentnom i demokratskom radu za svoju zajednicu. Ne sumnjamo da će i novi odbori biti uspješni kao i njihovi prethodnici kojima su svečano dodijeljeni certifikati.

 

Fotografije s dodjele pogledajte OVDJE

opširnije >>

13.03.19

Poziv mjesnim zajednicama sa područja TK za pristup Mreži aktivnih zajednica

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu  i strateškim planom širenja svog djelovanja UG Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

Pozadina:

UG Mreža aktivnih zajednica je nevladina organizacija formirana 2014. godine dobrovoljnim udruživanjem predstavnika  iz različitih lokalnih zajednica, koji u svojim zajednicama sprovode model otvorenog obrazovanja i planski proces organiziranja građana uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.

Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu tkv. lokalnih grupa za razvoj zajednice koje potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednica), a sve s ciljem unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Ko su članice Mreže aktivnih zajednica?

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže (Općina Lukavac); Šerići, Priluk, Gornje Živinice (Općina Živinice); Hrasno (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Općina Srebrenik);

Sve navedene zajednice imaju formirane lokalne grupe za razvoj koje uz podršku Mreže aktivnih zajednica provode model organiziranja zajednice.  U okviru Mreže aktivnih zajednica, svaka pojedinačna Lokalna grupa za razvoj zajednice je  ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugi neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.)  koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici. 

Šta zajednice-članice dobijaju članstvom u Mreži aktivnih zajednica?

Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA 

Zajednice članice dobiće organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji sastanaka lokalne grupe za razvoj tokom cijele godine, podršku u evaluiranju ostvarenja akcionog plana zajednice.

Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

Poticanje informisanosti, saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže.

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.  

Finansijsku podršku realizaciji akcija u zajednici

Zajednice članice Mreže aktivnih zajednica sa područja pet općina (Lukavac, Srebrenik, Kalesija, Živinice i Grad Tuzla) imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Fond je namjenjen za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i podršku realizaciji dugoročnih projekata od interesa za zajednicu.

Koje su obaveze članica Mreže:

Članstvo u Mreži nije trajno i članice Mreže moraju ispunjavati sljedeće obaveze i odgovornosti:

- Da ispunjavaju osnovne pristupne kriterije za članstvo u Mreži.

- Da redovno organizuju sastanke Lokalne grupe za razvoj zajednice, te da učestvuju na sastancima radnih tijela Mreže (minimum 6 sastanaka na godišnjem nivou)

- Da imenuju koordinatora tj. predstavnika svoje zajednice u koordinacionom odboru Mreže (svaka zajednica članica Mreže imenuje osobu koja je spona u komunikaciji između zajednice članice i Mreže)

- Da redovno pismeno izvještavaju sekretara Mreže o aktivnostima i radu svoje lokalne grupe za razvoj.

- Da redovno učestvuju  u aktivnostima na nivou Mreže;

- Da redovno izmiruju obavezu plaćanja godišnje članarine (100KM na nivou Lokalne grupe za razvoj zajednice)

- Da se ponašaju  odgovorno pri obavljanju preuzetih obaveza u okviru Mreže;

- Da promovišu  i doprinose ugledu Mreže;

Poziv otvoren za maksimalno 5 novih zajednica

Broj za prijem novih zajednica je organičen. Kapaciteti Mreže aktivnih zajednica su ograničeni i kako bi kvalitetno provodila model organiziranja i davala podršku svojim zajednicama članicama Mreža će po ovom pozivu  primiti u svoje članstvo maksimalno 5 novih zajednica.  Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica na osnovu dole postavljenih kriterija.

Ko može pristupiti Mreži aktivnih zajednica-kriteriji?

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri ćemu će prednost pri odabiru imati:

 • Područja u kojima već postoji osnovna  saradnja  i preduslovi za stvaranje trajnih  partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija i udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.
 • Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih insititucija....)
 • Mjesne zajednice sa područja općina Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice i sa područja Grada Tuzla  imaju prednost u pozivu kao i mjesne zajednice i područja  koje  naveden općine posebno podrže i  istaknu kao posebno ugrožena, odnosno one dijelove općine u koje  je potrebno najviše ulagati u cilju ravnomjernijeg razvoja svih dijelova općine.   
 • Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve  predstavnike građanskih grupa a posebno  mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Kako aplicirati?

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/organizacije/institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz učešće u Mreži aktivnih zajednica. Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/vijeće MZ, škola, društveni dom,  udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.  

Akteri u zainteresovanim zajednicama obavezni su zajednički popuniti formular u prilogu i dostaviti ga do 31.03.2019. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.com  a potpisanu i ovjerenu tvrdu kopiju na adresu 2. Tuzlanske brigade 60, 75 000 Tuzla sa naznakom ˝Prijava za članstvo u Mreži aktivnih zajednica˝.

Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica u aprilu mjesecu 2019. godine o ćemu će biti obavještene sve zajednice koje budu pokazale interes za članstvom.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefon 035-257-445.

 

opširnije >>

13.03.19

Započeto novo istraživanje o kvaliteti življenja „Vitalni znaci Tuzlanskog kantona“

Fondacija tuzlanske zajednice, potpisivanjem memoranduma o saradnji sa nizom javnih institucija i nevladinih organizacija u Tuzlanskom kantonu, u februaru i martu 2019., započela je treće po redu  istraživanje o kvaliteti življenja pod nazivom„Vitalni znaci“.

Radi se o licenciranoj metodologiji istraživanja „Vital Signs“ koje je Fondacija  tuzlanske zajednice preuzela od  kanadskih fondacije za razvoj lokalnih zajednica.  Vitalni znaci se provode od strane sličnih „community“ fondacija širom svijeta, ne samo u  Kanadi, nego i u Brazilu, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Ova jedinstvena metodologija istraživanja omogućava periodično ispitivanje opšte vitalnosti zajednice, kroz praćenje stanja u lokalnim zajednicama, potreba i prilika za djelovanje u različitim oblastima života.  Dobiveni podaci o kvaliteti življenja u Tuzlanskom kantonu će koristiti Fondaciji tuzlanske zajednice i drugim zainteresovanim subjektima da lakše planiraju programe i  usmjere svoja sredstva tamo gdje su ona  najpotrebnija.

Po prvi puta, istraživanjem će biti obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazat će društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja, kao što su demografija, zdravlje, stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura i drugo.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put će odabrane oblasti istraživanja će se proosmatrati kroz prizmu 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja usvojenih od strane UN-a, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i generalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Relevantne i provjerene podatke, Fondacija će prikupljati od različitih institucija u Tuzlanskom kantonu,  koje se prikupljaju redovno, na godišnjem nivou.  Osim toga, Fondacija će samostalno provesti anketiranje građana kako bi dobila potpuniju sliku o stanju u zajednicama i ispitala stavove građana o različitim promjenama koje su se desile u proteklom periodu.  Planirano je da Fondacija organizuje i konsultacije sa građanstvom, putem fokus grupa sa mladima, ženama, osobama iznad 65 godina starosti, a sve u cilju otvaranja javne diskusije o aktuelnim pitanjima sa kojima su susreću građani TK.

Na istraživanju je angažirano 17 eksperata iz različitih institucija i organizacija civilnog društva, koje će učestvovati u izboru relevantnih indikatora za svaku oblast istraživanja.  Dodatno  je uspostavljenja  saradnja i sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, koji je obezbjedio učešće stručnih  konsultantica za praćenje metodologije istraživanja,  dr.sc. Meldine Kokorović Jukan, v.d. dekan i dr. sc. Jasmine Okičić, vanredni profesor. Sve prikupljene podatke će ponovno obrađivati Mladen Mijatović, statističar sa kojim je Fondacija sarađivala i u prethodnom istraživanju. 

U projektnom timu, ispred Fondacije tuzlanske zajednice, učestvuju  direktorica  Jasna Jašarević, projekt koordinatorica, Melika Mulaosmanović i asistentica na istraživanju, Andrijana Ćajić.

Rezultati istraživanja biti će objavljeni i javno dostupni krajem godine, a o toku istraživanja, Fondacija tuzlanske zajednice će informisati javnost putem svoje Facebook i web stranice. 

opširnije >>

13.03.19

Uspješno završeni treninzi Omladinske banke za 2019.

O podršci projektima mladih i ove godine odlučivat će više od 100 mladih volontera koji su odlučili svoje vrijeme posvetiti zajednici i potrebama mladih u njoj.

I ove godine 115 mladih iz 5 općina Tuzlanskog kantona  odlučilo je da se priključi Omladinskoj banci Fondacije tuzlanske zajednice kako bi kroz jednogodišnji volonterski angažman dali svoj doprinos  u razvoju mladih i unapređenju uslova za mlade u ovih 5 općina (Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik).

Naime, članovi i članice odbora Omladinske banke imat će priliku da u toku jednogodišnjeg angažmana u ime Fondacije tuzlanske zajednice donose odluke o podršci projektima mladih.

Kako bi odluke o podršci projektima mladih donosili kvalitetno i objektivno poštujući demokratske principe za nove članove i članice odbora organizovani su u ovom mjesecu treninzi „Kako odlučivati u Omladinskoj banci“.

Kroz zanimljive radionice i vježbe mladi su upoznati sa modelom donošenja odluka u Omladinskoj banci, sa karakteristikama demokratskog odlučivanja koji je zasnovan na argumentovanoj razmjeni mišljenja, osnovnim kriterijima vrednovanja projekata, selektiranjem i načinom vođenja intervjua. Mlade osobe aktivnim učešćem u svim dijelovima treninga su pokazali posvećenost i predanost radu i odgovornost za sve obaveze koje ih očekuju u njihovom jednogodišnjem mandatu u Omladinskoj banci. Uskoro će ovi mladi ljudi svoje stečene vještine imati prilike iskazati i u praksi.

Obzirom da je model Omladinske banke zasnovan na principu „mladi za mlade“ treninge su također vodili mladi ljudi (koordinatori Omladinskih banaka) koji su u prethodnim godinama bili u ulozi članova odbora i koji su donosili odluke o podršci projektima mladih.    

Treninzi su održani u hotelu Miris dunja protekla tri vikenda što je mladima osim prilike za učenje i usavršavanje vještina pružilo i priliku za druženje te upoznavanje.

Ovo je prvi korak u procesu osnaživanja mladih za kvalitetno, transparentno i demokratsko donošenje odluka nakon čega će uslijediti niz radionica i edukacija kojima će se mladi biti potpuno osposobljeni za ulogu člana komisije Fonda za mlade.  

Fondacija tuzlanske zajednice još od 2004. godine uspješno provodi ovaj jedinstven projekt koji ima za cilj uključivanje i obučavanje mladih za volonterski rad u svojim lokalnim zajednicama. U okviru Omladinske banke stvara se mreža mladih aktivista uključenih u odbore Omladinske banke u svojim lokalnim zajednicama. Od  2004. pa do danas u Omladinskoj banci u procese donošenja odluka bilo je uključeno 750 mladih. 

opširnije >>

06.03.19

Posadimo "Drvo za prijatelja - Drvo za Angelinu"

Posaditi drvo širom svijeta smatra se činom ljubavi. Pogotovo kada se drvo sadi kao uspomena na prijatelje i drage ljude.

Fondacija tuzlanske zajednice već tradicionalno u proljeće, četvrtu godinu zaredom, organizira akciju sadnje drveća na području TK, u spomen na svoju dragu kolegicu Angelinu (Avramović) Hodžić (1976.-2015.), ali i druge humane ljude koji su nas prerano napustili, a mnogo su učinili za svoju porodicu, prijatelje i cijelu zajednicu.

U saradnji sa volonterima, prijateljima i donatorima nastavljamo saditi drveće u sjećanje na drage prijatelje, ali i za čistiju, zeleniju i zdraviju lokalnu zajednicu.

Pridružit će nam se pokret mladih „Lets Do It“ iz Tuzle, Mreža aktivnih zajednica, porodica naše Angeline, građani i druge porodice koje su posadile drveće u sjećanje na svoje najdraže. Kao i ranijih godina podršku realizaciji projekta će pružiti i JKP Komunalac Tuzla.

Memorijalne sadnice smo već posadili za naše drage prijatelje: Angelinu, Adnana, Amora, Mirsadu, Sanju, Avdu, Sanina, Jusufa, Remziju, Vikicu, Zvonka i Rusmira. Mlade sadnice rastu u sjećanje na njihovu ljubav i plemenitost koju su, tokom svog života, pružili svojoj porodici, prijateljima i čovječanstvu.

Pozivamo vas da nam se i ove godine pridružite i posadite sa nama „Drvo za prijatelja“.

Svaka sadnica posvećena prijatelju kojeg više nema probuditi će lijepa sjećanja u svima nama.

Akcija sadnje novih stabala drveća će biti organizovana 19. aprila 2019.petak, čime se želimo priključiti obilježavanju „Međunarodnog Dana planete Zemlje“ (22. April) i tako ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja na lokalnom i globalnom nivou.

Građani se mogu uključiti na sljedeće načine:

* Donirati za jednu ili više sadnica koju će posvetiti svojim prijateljima čije sjećanje želite sačuvati vječno. Donacijom u iznosu od 30 KM osiguraćete sredstva za nabavku jedne sadnice, uzrasta 3-4 godine. Sva prikupljena sredstva će biti iskorištena za nabavku sadnica drveća. Uplate možete izvršiti ON-LINE ili putem blagajne Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13., ali i putem banke, na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke.

* Priključiti se sadnji. Donirane sadnice zasaditi će grupe volontera iz pokreta „Let's Do It“ u saradnji sa đacima iz zainteresovanih škola. Svaki par ruku dobro je došao. 

Drvo za prijatelja će biti posađeno ne samo u Tuzli nego i širom Tuzlanskog kantona putem naših prijatelja u Mreži aktivnih zajednica. Više informacija o lokacijama sadnje ćemo dati putem Facebook stranice Fondacija tuzlanske zajednice i grupe Drvo za prijatelja- Drvo za Angelinu.

* Posaditi drvo samostalno. Za sjećanje na prijatelje i brigu za okoliš nisu uvijek potrebne velike akcije. Svako od nas može samostalno pokazati čin ljubavi prema dragim ljudima i okolišu sadnjom drveća u svojoj lokalnoj zajednici. Učinite to baš ove godine!

Sjetimo se zajedno dragih ljudi i učinimo našu zajednicu ljepšom za život.

opširnije >>

02.03.19

Održana 12. Konferencija aktivnih građana

 

I ove godine Mreža aktivnih zajednica u suradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice organizirala je 12. po redu Konferenciju aktivnih građana. Radi se o jedinstvenom skupu volontera i aktivista u svojim mjesnim zajednicama. Konferencija već tradicionalno okuplja najaktivnije građane s prostora ne samo Tuzle već i cijelog Tuzlanskog kantona.

Konferencija je održana u Tuzli 2. marta u amfiteatru Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“. Prisustvovali su aktivisti i volonteri iz 15 mjesnih zajednica uključenih u rad Mreže aktivnih zajednica.

Cilj ove mreže promocija je građanskog aktivizma, filantropije (čovjekoljublja) i poboljšanje uslova života u lokalnim zajednicama. Mreža aktivnih građana, osnovana uz pomoć Fondacije tuzlanske zajednice, na jedinstven način promoviše aktivizam u lokalnim sredinama.

Tako Mreža aktivnih zajednica okuplja najaktivnije građane, slobodno se može reći heroje svojih lokalnih sredina. Radi se o pojedincima i grupama građana koji su se istakli aktivizmom i volonterskim radom u svojim sredinama.

Iza Mreže aktivnih građana i njenih članova još je jedna uspješna godina. Realizirani su mnogi projekti u lokalnim sredinama kao što su obnove domova kulture, mjesnih zajednica, škola, smotre folklora, druženja, festivali i još mnoštvo projekata koji su lokalne zajednice učinili ugodnijim mjestom za život.

 U cilju poticanja daljnjeg aktivizma, a naravno i kao zahvalu članovima za rad na poboljšanju uslova života u svojim zajednicama, Mreža aktivnih građana i ove godine dodijelila je nagrade najistaknutijim aktivistima u 4 kategorija i dvjema najistaknutijim lokalnim organizacijama. Ove godine nagrađeni su:

- Vedrana Dautović: najbolji mentor u zajednici
- Nedim Omerdić: najbolji fundraiser u zajednici
- Željko Tomić: najvolonter u zajednici
- Faik Sejfić Faja: najbolji organizator u zajednici

- Lokalna grupa za razvoj „Solina“: najveća promjena u zajednici
- Gornja Tuzla: najbolje organizovana zajednica

Dodijeljeno je i posebno priznanje za izuzetan volonterski doprinos razvoju organizacije Mreža aktivnih zajednica Midhatu Salihoviću, predsjedniku Upravnog odbora ove organizacije. 

Mreža aktivnih zajednica i Fondacija tuzlanske zajednice i dalje će nastaviti rad na promociji aktivizma, filantropiji i poboljšanju uslova života u lokalnim zajednicama, kao jednie od najproduktivnijih organizacija na ovom polju, što s ponosom ističu.   

opširnije >>

25.01.19

OGLAS ZA POSAO

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje konkurs za posao:

 1. Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima

Period angažovanja/zapošljavanja: Probni period od 3 mjeseca, te potom mogućnost zaključenja ugovor o radu do decembra 2019.

Opis posla:Potrebna nam je motivirana, samostalna i dinamična osoba koje će se priključiti FTZ timu i pomoći nam da efikasno promovišemo rad civilnog sektora, građansko učešće u razvoju zajednice, uključivanje mladih u razvoj društva, te filantropiju za zajednicu.   Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima treba da osigura vidljivost Fondacije i njenih programa putem društvenih mreža, printanih i elektronskih medija, te putem javnih prezentacija i događaja. 

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS obrazovanje (prednost imaju kandidati sa završenim studijem komunikologije, žurnalistike i srodnih studija);
 • Najmanje jednagodina radnog ili volonterskog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor);
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući i poslovno dopisivanje;
 • Odlične sposobnosti za pisanje jasnih, konciznih i pravopisno ispravnih PR tekstova, saopštenja za javnost, dopisa za medije i slično;
 • Sposobnost za vođenje javnih prezentacija i nastupa u medijima;
 • Iskustvo u organizovanju medijskih kampanja i PR događaja;
 • Iskustvo u upravljanju društvenim mrežama, objavi PR članaka za web i druge vidove online i offline komunikacije (email, Mailchimp-a,brošure, publikacije i slično).

Prednost će imati kandidati koji:

 • Prepoznaju značaj civilnog sektora i poznaju njegov rad na području TK;
 • Imaju iskustva sa grafičkim dizajnom, foto i video uređivanjima;
 • Imaju uspostavljenje dobre odnose sa medijima;
 • Posjeduju vozačku dozvolu B kategorije;
 • Mogu raditi na više poslova u isto vrijeme;
 • Samostalni su i lako se prilagođavaju kritičnim situacijama i kratkim rokovima;
 • Sposobni su raditi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku;
 • Spremni su na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu;
 • Prikladno i sa diskrecijom se ophode sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 10.02.2019. do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju od 11.-15.2.2019.  Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.  

opširnije >>

15.01.19

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA! 
 
Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.
 
Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluka o inicijativama mladih. 
 
Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju kriterije za dobijanje bespovratnih sredstava, vrše promociju u medijima i u zajednici, vrše selekciju pristiglih inicijativa, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice.  
 
Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:
- radionicama i edukativnim treninzima,
- analizi potreba i problema u zajednicama,
- procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata,
- ljetnom kampu omladinskih banaka,
- putovanjima i druženjima. 
 
Konkurs je otvoren od 16.01. do 10.02. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici.
 
Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.
 
Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!
 
A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 831, svakim radnim danom između 8h i 16:30h ili na mailove:
obt@fondacijatz.org – Tuzla
obz@fondacijatz.org – Živinice
obk@fondacijatz.org – Kalesija
obl@fondacijatz.org – Lukavac
obs@fondacijatz.org – Srebrenik
 
Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!
opširnije >>

03.01.19

Više od 500.000,00KM podrške razvoju zajednice

Dragi prijatelji, volonteri, donatori, partneri, saradnici,

ovom prilikom želimo vam se zahvaliti na vašem nesebičnom zalaganju i doprinosu razvoju naše zajednice, te vas ukratko izvjestiti o rezultatima zajedničkog rada u godini iza nas. 

U 2018. godini u kojoj smo proslavili svoj 15. rođendan, uložili smo više od 500.000,00KM za  bolje i  ljepše uslove življenja u našoj zajednici. Podržali smo više od 130 projekata organizacija civilnog društva, škola, mjesnih zajednica, neformalnih grupa građana i ustanova. Nastojali smo da budemo stalna podrška aktivistima, civilnom sektoru, školama i javnim institucijama, a posebno mladima u njihovoj namjeri da stvaraju bolju i ljepšu zajednicu za sve nas.

Vođeni vizijom da zajednički možemo izgraditi vitalne i perspektivne zajednice aktivnih građana, u protekloj godini uspjeli smo animirati 3700 građana da dobrovoljno učestvuju u realizaciji različitih društveno korisnih inicijativa i aktivnosti, ali i preko 400 pojedinaca i više od 80 društveno odgovornih preduzeća da finansijski podrže te inicijative. Tako smo u godini iza nas uspjeli obezbijediti više od 100.000KM novčanih sredstava od lokalnih donatora, te oko 70.000KM lokalnih donacija u vidu materijala i usluga koji su usmjereni u gore pomenute projekte.

Godina iza nas, koju smo označili kao godinu filantropije i darivanja, biće upamćena po brojnim kampanjama i projektima koje smo zajedno sa vama uspješno realizovali. Nastavili smo sa inicijativom ˝Drvo za Angelinu˝ gdje smo zasadili još 50 sadnica na šetalištu Bulevar; organizovali prvo Filantropsko večer sa Mayom Sar; sa Čeličnim Bosancem Mladenom Nedićem realizovali kampanju u kojoj smo renovirali dječije igralište na Sjenjaku; kroz projekat ˝Sam svoj gazda˝ dali podršku mladim poduzetnicima;  aktivnim studentima dodijelili stipendije iz Fonda Prometej, a telentovanim mladim sportistima stipendije Fonda Vitalis. Petu godinu za redom realizovali smo kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝gdje smo dali podršku mladima i skrenuli pažnju na probleme sa kojima se susreću. Pored navedenih aktivnosti, nastavili smo sa realizacijom tekućih programa i brojnih projekata od kojih poseban izazov predstavlja gradnja objekta Društveno-edukativnog centra Kiseljak, ali i sa kontinuiranom podrškom organizacijama i neformalnim grupama građana  kroz naše redovne fondove i pozive.

Kao i uvijek do sada nastojali smo biti most između civilnog, biznis sektora i vlasti te kroz saradnju i partnerstvo, kako sa domaćim tako i inostranim donatorima,  udružiti raspoložive resurse i staviti ih u korist građana i zajednice.

Hvala vam što ste dali svoj doprinos da naša zajednica bude ljepše mjesto življenja za sve nas i iskreno se nadamo da ćemo i u budućnosti nastaviti stvarati ljepše i bolje okruženje.

Sretnu i uspješnu 2019. godinu želi vam vaša Fondacija tuzlanske zajednice.  

opširnije >>
Najnovije
Arhiva
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015