Tuzla se nalazi na sjeveroistoku zemlje, na padinama planine Majevice, okružena Ozrenom, Konjuhom i Javornikom. Prostire se na 239 metara nadmorske visine, a reljef upotpunjuju rijeke Jala i Spreča. Zahvaljujući geografskom položaju Tuzla je dobro povezana sa drugim dijelovima BiH, ali i sa susjednim zemljama. Oduvijek je poznata kao veliko nalazište soli i uglja, a neolitski predmeti ukazuju da je Tuzla jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja.

Sa brojem stanovnika od 120.441, prema rezultatima popisa stanovništva iz 2013. godine, Tuzla je treća grad po veličini u zemlji, iza Sarajeva i Banja Luke, a središte je Tuzlanskog kantona koji je najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH.

Nekada središte hemijske i elektro industrije, građevinarstva i mašinogradnje Tuzla danas krupnim koracima pravi zaokret u informaciono-komunikacionim tehnologijama, turizmu i farmaceutskoj industriji. I pored značajnog napretka u razvoju grada, veliki problem je izražena nezaposlenost stanovništva.

Članice Mreže aktivnih zajednica iz Tuzle

 

Rb

Naziv zajednice

Kratki opis

Broj stanovnika

1

Simin Han

Izuzetno aktivna i dobro organizirana zajednica, veliki broj aktera, sastanci se održavaju redovno, komunikacija u zajednici na odličnom nivou. Analize potreba i godišnje akcione planove sprovode od 2003- godine. Vođa organiziranja je otvoreni Agora centar, ali ima i drugih veoma aktivnih aktera koji preuzimaju vođstvo u projektima i predlažu inicijative. Lokalnu grupu za razvoj zajednice čini Savjet MZ,  4 udruženja, 10 građanskih grupa, te 2 javne institucije (osnovna škola i ambulanta). Predstavnici zajednice redovno i aktivno učestvuju u procesima odlučivanja u komisijama mreže aktivnih zajednica. U 2014.godini akteri Simin Hana, odnosno članovi rafter kluba Accent zajedno sa Fondacijom bili su organizatori i domaćini godišnjeg druženja za sve članove Mreže, te organizirali rafting na rijeci Krivaji. U okviru svojih redovnih aktivnosti prepoznati su po organiziranju Proljetnog sajma.

 

4677[1]

2

Gornja Tuzla

Izuzeti aktivna i dobro organizovana zajednica, veliki broj aktera, sastanci se održavaju redovno, komunikacija na nivou zajednice je na zavidnom nivou. Analiza potreba se sprovodi redovno i godišnji akcioni plan se prati i realizuje. Vođa organiziranja zajendice je Maida Mehmedović (predsjednica Savjeta MZ i animator za kulturu u društvenom domu Gornja Tuzla). Pored Simin Hana ovo je jedina zajednica u kojoj je aktivna lokalna Ambulanta porodične medicine. Škola nije dovoljno uključena (više formalno učestvuju u sastancima), ali se radi na poboljšanju. Gornja Tuzla je u 2014 imala nekoliko realizovanih projekata podržanih od Fondacije ali i drugih donatora i partnera. Ova zajednica daje primjer mogućnosti organiziranja svih aktera u zajednici, te pozitivan primjer promovisanja građanskog aktivizma i volonterizma.

 

3400[2]

3

Solina

U 2014 godini Solina se istaknula kao zajednica koja želi promjene i prosperitet u svojoj zajednici. Imali su nekoliko uspjesno realiziranih projekata koji su ukljucivali veliki broj ljudi. Potrebno je još ojačali lokalnu grupu za razvoj kako bi imali redovne sastanke i zajendički donosili odluke o planiranju. Lider u zajednici je škola, te ova zajednica predstavlja jedan od pozitivnijih primjera važnosti uključivanja škole u zajednici. Zajednica ima mnogo potencijala koji se mogu jako dobro usmjeriti u budućem periodu.

 

cca 6000

4

Mramor

Mramor je članica mreže od 2013. I od tada akteri iz zajednice zajednički pokušavaju da riješe prombleme u Mramoru kojih ima jako puno. U analizi zajednici dosli su do rezultata koji govore o jakom teskoj situaciji u zajednici, te je potrebno mnogo rada i zajedničkog angažmana da se ti problemi počnu rješavati. Zajednica je u 2014 godini pretrpila mnogo štete usljed poplava. Oštećeno je mnogo privatnih objekata, ali je stradala i putna infrastruktrura. Građani su  samoorganizovanjem uspjeli riješiti jedan problem saniranja pješačkog mosta. Osim toga, zajednica ima problema u komunikaciji između aktera, ali mnogo potencijala da postane jedna od vodećih zajednica s obzirom na entuzijazam građana koji je evidentan.

 

1605

5

Dragunja

Najudaljenija ruralna zajednica  na samoj granici sa općinom Srebrenik. Nema mnogo stanovnika, pa tako ni aktera u zajednici, a poseban problem je taj sto nema aktivnih mladih. Projekti koji su implementirani se najviše odnose na infrastrukturu  s ciljem da se obezbjedi prostor za građane kako bi se povećao nivo aktivizma. Radi se o zajednici u koju se veoma malo ulaže od strane općine, stanovništvo je uglavnom poljoprivredno orjentirano.  Osnovna grupa aktivista su predstavnici Savjeta MZ, koji su i vođe procesa organiziranja, te neformalnih grupa sa ovog područja.  U Dragunji postoji samo područna škole Dragunja (OŠ Mramor), pa saradnja do sada nije bila značajna, ali je izvjesno da će se to promijieniti nabolje. U 2014.godini u ovoj zajednici je bilo evidentno nekoliko klizišta koja su ugrozili privatne domove i obradiva zemljišta. Aktivsti iz zajednice su bili aktivni u procesu apliciranja prema fondovima za saniranje šteta u cilju pomaganja svojim sugrađanima.

1307[3]

6

Grabovica

Savjet MZ vodi proces organiziranja i iako se radi o maloj zajednici sa samo nekoliko aktera. Uređenjem prostora bivše OŠ Grabovica, pokrenute su i neke aktivnosti za djecu i mlade (folklorna sekcija i sekcija izviđača Krin), te šahovsko udruženje. Zajednica nema školu, niti sportske klubove, nema organizovane omladine i aktivistima nije lako pokrenuti promjene u sredini u kojoj vlada demografska kriza. Postoji veliki potencijal za iskorištavanje  prostora doma i Savjet je izuzetno zainteresovan da rekonstruišu postojeći objekat u „trening kuću“. Bilo je govora da će se u tom prostoru otvoriti i ambulanta porodične medicine, ali je sigurno da se to neće desiti jer lokacija nije odgovarajuća (najudaljeniji dio naselja Grabovica). S druge strane lokacija je idalna za „trening kuću“ i iako za sada nije nađen donator, na tome treba raditi u narednom periodu.

1512[4]

7

Gornja Lipnica

Nova zajednica, uključena u proces od 2013. godine. Značajno je napomenuti da su Anita Šimić i Marina Markanović aktivistice u ovoj zajednici i najveći resurs zajednice je kuća solidarnosti koju koriste svi akteri. Shodno tome, vođa organiziranja zajednice je Sabahudin Bečić (upravitelj Kuće soldarnosti. Broj aktera nije veliki, ali su veoma aktivni i svaka grupa ima više lidera (KUD, omladina, penzioneri...). 

1393[5]

8

Sjenjak

Ovo je gradska MZ i u 2013.  je bila nešto manje aktivna, iako redovno učestvuju u svim zajedničkim aktivnsotima. Vođa organiziranja je Savjet MZ, a članovi tima Aktiv žena, penzionera, CK, predstavnici škole, te foruma mladih SDP-a. Za Sjenjak i slične MZ, treba osmisliti nešto drugačiji pristup u organiziranju građana jer su sulovi življenjai probelmi sa kojima se suočavaju bitno različiti. Dok je veliki broj pitanja u zajednici mnogo bolje riješen nego u ruralnim zajednicama (infrastruktura, dostupnost sadržaja za djecu, mlade, stare...), socijalna kohehzija je slabija u odnosu na ruralne zajednice i nisu dovoljno jasno iskazani konkretni problemi sa kojima se građani suočavaju u svakodnevnom životu.  Potrebno je više raditi na organiziranju predstavnika odbora etažnih vlasnika, pitanjima unapređenja kulture življenja u oblasti ekologije, sportske infrastukture, cjeloživotnog učenja i razvijati jaču suradnju sa školom.

cca 10 000

9

Tušanj

Tušanj je slično kao i Solina dijelom urbana, a dijelom ruralna zajednica, što je i prednost i nedostatak. Vođa organiziranja je Savjet MZ i škola. Obzirom da je bio izmjena u Savjetu MZ, to se odrazilo i na kvalitet suradnje i aktiviziam Lokalne grupe za razvoj u ovoj godini. Ponudili su da budu domaćini prvo sportskog druženja aktivnih zajednica i to je uspjepno realizovano. U narednom periodu treba intenzivirati mentorske posjete Tušnju jer postoji potencijal za kvalitetniji rad u ovoj zajednici.

cca 6500

 

 

 

 

11

Gornja Obodnica

Gornja Obdonica se uključila u mrežu početkom 2013. i iako su (jedva) sproveli analizu potreba i akciono planiranje na nivou zajednice, nisu mnogo radili na realizaciji. Razlog tome je naprosto što je ova zajednica previše mala i zaista nema mnogo aktivista koji su spremni dugoročno raditi na organiziranju Uključili su se u mrežu nakon dva uspješna projekta realizovana u 2012. godini,  nisu realizovali dodatne aktivnosti. Zajednica je jako udaljena (preko 20km od grada), a dio članova Savjeta čak ni ne stanuje u G. Obodnici, pa su i sastanci Savjeta veoma rijetki. U zajednici nema škola, sportskih klubova, niti organizovanih neformalnih grupa koje se dugoročnije okupljaju). I oni će u narednoj godini vjerovatno postati „pridružena“ članica mreže.

331[6]

12

Gornja Lipnica

 

 

13

Požarnica[7]

Požarnica je potpuno neaktivna članica i iako su u 2013. navedeni kao „pridružena“ članica, nisu se odazvali ni na jednu zajedničku aktivnost još od konferencije građana u januaru 2013. I ova je zajednica izuzetno mala i najvjerovatnije će se potpuno isključiti iz mreže u narednoj godini.

192

 

[1] Preliminarni rezultati popisa; Procjena iz analize potreba je bila: Simin Han-8500-9000 stanovnika

[2] Preliminarni rezultati popisa; Procjena iz analize potreba je bila: G.Tuzla-4000 stanovnika

[3] Preliminarni rezultati popisa; Procjena iz analize potreba je bila: Dragunja-1600 stanovnika

[4] Preliminarni rezultati popisa; Procjena iz analize potreba je bila: Grabovica-2000 stanovnika

[5] Preliminarni rezultati popisa; Procjena iz analize potreba je bila: G. Lipnica-1600 stanovnika

[6] Preliminarni rezultati popisa; Procjena iz analize potreba je bila: G. Obodnica-400 stanovnika

[7] Pridružena članica

Članovi Lokalnih grupa za razvoj zajednice u Tuzli

Dobrnja

1.

Augustin Marković

Savjet MZ

2.

Ermana Džambić

U.Ž. Dobrnja

3.

Esad Bajrić

 

4.

Fikret Kišić

G.odobor

5.

Hazrudin Kišić

Savjet MZ

6.

Jasmin Karahmet

Direktor OŠ Mramor

7.

Kišić Zehra

U.Ž.Dobrnja

8.

Kišić Zijad

UG Lovci

9.

Mehmed Hrnčić

Savjet MZ

10.

Mehmed Kišić

KUD Dobrnja

11.

Nedim Bečić

G.Odbor

12.

Nusret Kišić

G.Odbor

13.

Rizah Bečić

Savjet MZ

14.

Ružica Perić

KUD Dobrnja

15.

Selimović Denis

Penzioner

16.

Snježana *

SekretarMZ

17.

Stjepo Filipović

G.Odbor

18.

Šehanović Midhat

JOB

19.

Šehić Munevera

U.Ž Blagajnik

20.

Tadić Dijana

U.Ž. Dobrnja

Dragunja

1.

Blažan Kojić

MZ Dragunja

2.

Branko Namlić

MZ Dragunja

3.

Jasminka Kovačević

Aktiv žena

4.

Jusuf Musić

MZ Dragunja

5.

Najla Salkić

MZ Dragunja

6.

Said Hazemović

EKR

7.

Samir Silajdžić

Donja Dragunja

8.

Zehto Hamzić *

MZ Dragunja

9.

Zejnil Hodžić

Osoje

10.

Dominko Nišandžić

Aktivista

11.

Vid Božić

Savjet MZ

12.

Sajib Mehmedović

 

13.

Stjepo Nišandžić

 

14.

Sadil Mujkić

Aktivista

15.

Zahir Kovačević

Aktivista

16.

Isak Kovačević

Aktivista

Gornja Lipnica

1.

Amra Hodžić

KUD Pejo Marković

2.

Azra Spahić

KUD Pejo Marković

3.

Lejla Kovačević

KUD Pejo Marković

4.

Admir Djedović

Sekretar MZ

5.

Refik Bajrić

Mjesna zajednica

6.

Boris Markanović

Savjet MZ

7.

Semir Delić

Aktivista

8.

Sead Delić

Aktivista

9.

Boris Markanović

Aktivista

10.

Božo Marković

Savjet MZ

11.

Mirko Čanić

Aktivista

12.

Amir Mehmedović

Savjet MZ

13.

Marjan Petrović

Aktivista

14.

Mehmedalija Djedović

Aktivista

15.

Almira Bajrić

Aktivista

16.

Sabahudin Bečić

Kuća Solidarnosti

17.

Zdravko Markanović

Aktivista

18.

Mirnad Delić

Neformalna grupa mladih

Gornja Obodnica

1.

Grga Marinović

MZ G.Obodnica

2.

Ivo Mrkonjić

MZ G.Obodnica

3.

Niko Pejić

MZ G.Obodnica

4.

Pejo Petrović

MZ G.Obodnica

5.

Pejo Stjepanović

MZ G.Obodnica

6.

Sadija Saletović

MZ G.Obodnica

7.

Željko Pavlović

MZ G.Obodnica

8.

Vinko Pavlović

MZ G.Obodnica

9.

Franjo Nikić

MZ G.Obodnica

10.

Mirko Pavlović

MZ G.Obodnica

11.

Sadija Saletović

MZ G.Obodnica

Gornja Tuzla

1.

Abdulah Ćorhodžić

Udruženje penzionera

2.

Azra Ramić

Aktiv žena G.Tuzla

3.

Emina Mekić

OŠ G.Tuzla

4.

Emina Musemić

KUD G.Tuzla

5.

Emina Ribić

Aktiv žena

6.

Ferida Selimović

Ambulanta G.Tuzla

7.

Izet Mandžukić

FK Mladost G.Tuzla

8.

Lejla Ćatić- Mumić

JU OŠ G.Tuzla

9.

Maida Mehmedović

Savjet MZ

10.

Meša Mehičić

MZ G.Tuzla

11.

Mevludin Ćorhodžić

Udruženje penzionera

12.

Munevera H.Avdić

Aktiv žena G.Tuzla

13.

Munevera Habdić

Aktiv žena

14.

Nezira Fišeković

Eko Zeleni

15.

Nezira Jišebović

Eko Zeleni G.Tuzla

16.

Rabija Fazlić

Eko Zeleni

17.

Ramzija H.Begović

Aktivistkinja

18.

Sadik Mušić

KUD G.Tuzla

19.

Sakib Topić

Udruženje penzionera

20.

Samira Ajdaslić

MZ G.Tuzla

21.

Sanela Jasenčić

Društveni dom G.Tuzla

22.

Seid Suljanović

Lovačka sekcija G.Tuzla

23.

Tahira Mehanović

Aktiv žena G.Tuzla

Grabovica

1.

Anto Mosković

Savjet MZ Grabovica

2.

Kata Pranjić

Savjet MZ Grabovica

3.

Mersudin Žigić

Savjet MZ Grabovica

4.

Midhat Salihović

Savjet MZ Grabovica

5.

Mijo Tomić

Savjet MZ Grabovica

6.

Mustafa Bekić

Savjet MZ Grabovica

7.

Safija Volavka

Sekretar MZ

8.

Sead Žigić

MZ Grabovica

9.

Slavica Ibrišimović

Savjet MZ Grabovica

Husino

1.

Azim Jusić

UP Husino

2.

Dalibor Vidović

Savjet MZ Husino

3.

Dario Madžarević

UM Husino

4.

Dalibor Vidović

MZ Husino

5.

Goran Pavljašević

Udr.Husinjani

6.

Igor Marković

OOH

7.

Kikanovic Muamer

Savjet MZ

8.

Ivica Marković

KUD Husino

9.

Jadranka Šimić

Savjet MZ Husino

10.

Kikanovic Muamer

Savjet MZ Husino

11.

Marinko Mrkonjić

Župa Husino

12.

Mijo Matičević

FK Husino

13.

Nedim Šivičević

OŠ Husino

.14.

Ružica Lukić

Ambulanta Husino

15.

Tomka Brkić

Sekretar MZ

16.

Zoran Tomić

OOH Husino

17.

Gordana Tomić

JUOŠ Husino

18.

Barbara Pavljašević

Aktivistkinja

19.

Šimo Pavljašević

Aktivista - UG poljoprivrednika

Mramor

1.

Aldijana Hodžić

LGRM

2.

Almina Hirkić

LGRM

3.

Amila Hirkić

LGRM

4.

Amina Pazelja

Mramor

5.

Amir Taletović

LGRM

6.

Asmir Muminović

Aktivista

7.

Damir Hirkić

Aktivista

8.

Denis Ćilimković

Udruženje mladih Mramor

9.

Enesa Osmančević

Aktiv žena

10.

Erdin Imširović

Uduženje mladih Mramor

11.

Ernes Husarić

Klub sj.odbojke Mramor

12.

Fahrudin Mahmutović

 

13.

Hamid Bajraktić

Aktivista

14.

Hasib Hirkić

LGRM

15.

Izudin Hirkić

Aktivista

16.

Melisa Maketić

Front mladi Mramor

17.

Mevludin Selimović

 

18.

Midheta Isaković

 

19.

Mirnes Mehić

Front mladi Mramor

20.

Mirsad Džambić

LGRM

21.

Mirsada Soljanović

Aktiv žena

22.

Muamera Džambić

Aktiv žena

23.

Muradif Isaković

aktivista

24.

Nalvedina Hirkić

Aktiv žena

25.

Nazif Taletović

Mramor

26.

Nedžad Osmančević

aktivista

27.

Rajif Zahirović

Mramor

28.

Rizah Bečić

MZ Dobrnja

29.

Rusmir Isaković

 

30.

Sabina Džambić

Mramor

31.

Sabira  Isaković

 aktivista

32.

Samir Džambić

ODB Mramor

33.

Selma Taletović

Aktivista

34.

Selmir Halilović

LGRM

35.

Tahira Hercegovac

Aktiv žena

36.

Vahdet Mujkanović

 

Par Selo

1.

Boris Filipović

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

2.

Dragan Grgić

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

3.

Marijana Petrović

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

4.

Petar Maksimović

Savjet MZ Par Selo

5.

Zeljko Tomić

UM Par Selo

6.

Elvir Fejzić

direktor OŠ Pasci

7.

Alma Spahić

JUOŠ Pasci

8.

Nataša Tomić

aktivistkinja

9.

Ivan Perkić

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

10.

Danijel Barišić

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

11.

Marina Pranjić

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

12.

Darko Perić

Udruga mladih "Par Selo" Dubrave

Simin Han

1.

Safet Haračić

Safet Haračić

2.

Sabina Alić

OŠ Simin Han

3.

Dr. Enisa Ramić

Ambulanta Simin Han

4.

Renata Smajlović

Renata Smajlović

5.

Hurka Selimović

Aktiv žena Simin Han

6.

Fadila Islamović

Fadila Islamović

7.

Jaroslav Drozdovsky

Udruženje penzionera

8.

Salko Fejzić Šahovka

sekcija

9.

Hajrudin Trle

BK ''Zmaj od Bosne''

10.

Hasib Haračić

Udruženje RVI

11.

Mirsad Jusufović Tado

Lovačka sekcija

12.

Esad Ferhatbegović Ćuma

Raft eko klub ''Accent''

13.

Jasminka Salkić

''Prijateljice''

14.

Emina Muminović

Vijeće roditelja

15.

Rasima Karabegović-Jašarević

 

16.

Azra Bogunović

Vijeće učenika

17.

Gutić Jasmin

Gutić Jasmin

18.

Begić Amna

Begić Amna

19.

Mirha

Osmijeh za osmijeh

20.

Emina Beganović

Emina Beganović

21.

Sabina Sinanović

UG Agora

22.

Asmira Malkočević

Asmira Malkočević

23.

Vedrana Dautović

Vedrana Dautović

24.

Munib Subašić

FK Sloga

25.

Semir Salihović

Klub tinejdžera

Sjenjak

1.

Adnan Mehić

Savjet MZ Sjenjak

2.

Azra Alić Partić

Sekretar MZ

3.

Dragan Maksimović

Antifašisti Sjenjak

4.

Dušan Perić

MZ Sjenjak

5.

Ilija Mandić

Sjenjak

6.

Mevleta Smajlović

Savjet MZ Sjenjak

7.

Momčilo Đurić

OZ/SGV

8.

Mubera Isabegović

Savjet MZ Sjenjak

9.

Nermina Tursić Selimović

OŠ Sjenjak

10.

Razija Suljević

Aktiv žena

11.

Rizah Mujkić

Društvo Josip Broz Tito

12.

Slavica Mitrović

Savjet MZ Sjenjak

13.

Slobodan Perić

MZ Sjenjak

14.

Faketa Hodžimustafić

Aktiv žena Sjenjak

15.

Gordana Borić

Aktiv žena Sjenjak

16.

Mitrović Slavica

MZ Sjenjak

17.

Alić-Partić Azra

Sekreta

Solina

1.

Binasa Kavazević

"Bolje sutra"

2.

Edin Jahić

Savjet MZ

3.

Ekrema Živčić

VRJUOŠ Solina

4.

Fadil Muslić

MZ Solina

5.

Haso Babajić

MZ Solina

6.

Ivo Ostojić

SDP MZ Solina

7.

Ljubica Mutičević

 

8.

Mara Ostojić

JU OŠ Solina

9.

Marija Divković

Savjet MZ

10.

Mirzad Okanović

FK"Mladost" Solina

11.

Nada Đulabić

Sekretar MZ

12.

Radoslav Đokić

MZ Solina

13.

Rešad Altumbabić

MZ Solina

14.

Haso Adrović

MZ Solina

15.

Zijad bašić

MZ Solina

Donja Obodnica

1.

Ćazim Džafić

Savjet MZ Donja Obodnica

2.

Ekrem Hrustić

Savjet MZ Donja Obodnica

3.

Amer Saletović

Savjet MZ

4.

Elvisa Saletović

MZ D.Obodnica

5.

Selmir Hrustić

aktivista omladinac

6.

Irnes Bećirović

aktivista omladinac

7.

Admir Huremović

aktivista omladinac

8.

Semir Hasić

aktivista omladinac

Centar

1.

Emir Hamzić

MZ Centar

2.

Senad Mustačević

Savjet MZ Centar

3.

Senad Muškanović

MZ Centar

4.

Agan Ramić

Mladi

5.

Sead Zahirović

Savjet MZ Centar

6.

Alma Avdić

Savjet MZ Centar

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica programa za razvoj zajednice
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832