Lukavac se prostire u dolini srednjeg toka Spreče, na padinama Majevice, Konjuha i Ozrena, na površini od 352,66 kvadratnih kilometara. Graniči sa općinama/opštinama Tuzla, Živinice, Banovići, Zavidovići, Maglaj, Petrovo, Gračanica i Srebrenik. Karakteriše ga umjereno-kontinenalna klima.

Ime Lukavac spominje se u pisanim dokumentima 1528. godine, a nastanak i razvoj grada uslovljen je nastankom Fabrike sode. Lukavac se od male fabričke kolonije postepeno razvio u industrijsko naselje po svim zahtjevima urbane i komunalne tehnike, higijene i hortikulture.

Lukavac ima dobre predispozicije za razvoj industrije, koja je nekada bila noseća privredna grana, a potencijal postoji i u ostalim privrednim granama, te turizmu koji se u najvećoj mjeri zasniva na vještačkom jezeru Modrac, manjim jezerima nastalim površinskom eksploatacijom uglja, rijekama Sprečom i Turijom, kao i drugim turističkim potencijalima.

Lukavac danas broji oko 15 hiljada stanovnika.

Članice Mreže aktivnih zajednica iz Lukavca

 

Naziv zajednice

Kratki opis

Broj stanovnika

 

Prokosovići

Zajednica je proglašena najaktivnijom od strane Općine Lukavac. Partnerska organizaicja Udruženje žena „Srce i duša“, Vijeće MZ i neformalna grupa mladih (od kojih je jedan član OBL) su okosnica grupa, ali su uključeni i fudbalski klub, medžlis islamske zajednice, a predstavnici škole i učenika su učestvovali na treningu iako nisu bili veoma aktivni. Na treningu su također bili i predstavnici romskog naselja i od tada se pokušavaju animirati na učešće. Grupa je svjesna da je značajno uključiti i trenutno pasivne građane i u 2014. su planirali obaviti posjete romskom naselju, sastanak sa školom, Vijećem roditelja i KUDom koje djeluje u zajednici. Osnovna pitanja u zajednici su vezana za ekologiju i infrastrukturu jezera Modrac, ali i školovanje Roma, te pokretanje aktivnosti u društvenom domu. Postoji mogučnost formiranja „community“ fonda već u 2014. o čemu je razgovarano sa akterima.

1552

 

Članovi Lokalnih grupa za razvoj zajednice u TK

Prokosovići

1.

Adisa Memić

OŠ Prokosovići

2.

Advija Hamustafić

Udruženje žena

3.

Amira Avdić

UŽ Srce i duša

4.

Damir Hodžić

Neformalna grupa mladih

5.

Emir Mujkić

aktivista

6.

Emir Halilović

neformalna grupa mladih

7.

Ekrem Brigić

Džemat Prokosovići

8.

Faik Sejfić

VMZ Prokosovići

9.

Halilović *

UŽ"Srce i duša"

10.

Indira Hamustafić

UŽ"Srce i duša"

11.

Jasmin Halilović

UŽ"Srce i duša" Član

12.

Mehmed Hamustafić

Lovačko društvo

13.

Mensudin Muratović

KUD 27. juli

14.

Mirsad Sejfić

Neformalna grupa mladih

15.

Munib Bajrić

OŠ prokosovići

16.

Nermina Mujkić

OŠ Prokosovići

17.

Nijaza Halilović

UŽ"Srce i duša"

18.

Nusreta Aljubić

UŽ"Srce i duša"

19.

Sead Avdić

Džemat Prokosovići

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica programa za razvoj zajednice
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832