Kalesija se nalazi na sjeveroistoku BiH, a prostire se na površini od 201 kvadratni kilometar. Graniči sa Tuzlom, Živinicama, Sapnom, Šekovićima, Zvornikom i Loparama, a nalazi se na 270 metara nadmorske visine.

Kalesija je smještena u dolini gornjeg toka rijeke Spreče, na južnim padinama Majevice i sjevernim padinama planine Javornik. Najvećim dijelom opštine protežu se poljoprivredna dobra, zbog čega se privreda Kalesije zasniva na poljoprivredi i stočarstvu. Svi poljoprivredni potencijali još uvijek nisu iskorišteni, pa predstavljaju jednu od razvojnih mogućnosti Kalesije.

Kalesija ima 36.748 stanovnika čiji je interest što više koristiti prirodne i ljudske resurse kako bi kroz rad malih i srednjih preduzeća potaknuli nisku stopu zaposlenosti ovoga kraja. U oblasti privrede dominira metaloprerađivačka proizvodnja, proizvodnja kartonske i plastične ambalaže, drvene građe, namještaja, PVC, aluminijske i drvene stolarije.

 

Članice Mreže aktivnih zajednica iz Kalesije

 

Rb

Naziv zajednice

Kratki opis

Broj stanovnika

1

Vukovije Donje i Vukovije Gornje

Veliki broj aktera čiju okosnicu čine OŠ Vukovije, Savjeti MZ Vukovije Donje i vukovije Donje, te Udruženje mladih Vukovija. Imaju aktivne fudbalske kluubove, neformlano organizovane mlade o naseljima, amatersku scenu, te aktivističke grupe građana u naseljima. Značajan akter je vijeće roditelja i škola je zaista odličan resurs u zajednici. Među predstavnicima mladih u Lokalnoj grupi za razvoj ima i članova OBK.

5769

Članovi Lokalnih grupa za razvoj zajednice u Kalesiji

Donje Vukovije

1.

Admir Mustafić

KUD 7 april

2.

Adnan Hodžić

MZ Vukovije donje

3.

Adnan Jakubović

MZ Vukovije donje

4.

Alen Majdančić

UZ Vukovije donje

5.

Alija Majdančić

UZ Vukovije donje

6.

Hasan Mustafić

MZ Vukovije donje

7.

Mersad Suljanović

UM Vukovije

8.

Muhamed Imamović

UM Vukovije

9.

Mustafa Kunić

KUD 7 april

10.

Nijaz Herić

UM Vukovije

11.

Riad Jokanović

KUD 7 april

12.

Senad Poljaković

Hor "Bedr"

13.

Šaban Hodžić

MZ Vukovije donje

14.

Šefik Imamović

UM Vukovije

15.

Zehra Jakubović

UM Vukovije

Gornje Vukovije

1.

Fahrudin Rožnjaković

aktivista G.Vukovije

2.

Ismet Valjevac

Gornje Vukovije

3.

Sakib Rožnjaković

MZ G.Vukovije

4.

Zijad Subašić

OŠ Vukovije

5.

Esad Aščerić

MZ G.Vukovije

6.

Muhamed Majdančić

Vijeće roditelja

7.

Mufid Klinčević

direktor BKC Kalesija

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica programa za razvoj zajednice
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832