Živinice su smještene u kotlini gornjeg toka rijeke Spreče i okružene su planinama Konjuh, Bišina, Majevica i Ozren. Površina općinskog prostora iznosi 291 kvadratni kilometar, zahvata južni dio teritorije Tuzlanskog kantona, a naslanja se na Tuzlu, Lukavac, Kladanj, Kalesiju i sa jugoistočne strane je omeđen 10 km dugom entitetskom linijom Republike Srpske.

Živinice karakteriše umjereno-kontinentalna klima i povoljan geografski položaj. Osnovni prirodni resursi Živinica su poljoprivredno zemljište, šume i minerali, posebno ugalj i kamen. Potencijal za razvoj ove opštine ogleda se u eksploataciji krečnjaka, a zahvaljujući jezeru Modrac otvorene su mogućnosti i za razvoj turizma.

Mjesna samouprava je organizovana u 26 mjesnih zajednica od kojih su četiri gradske. Na području Živinica živi 61.201 stanovnik od čega je 28,3% raseljenih osoba. Ovaj priliv stanovništva je u velikoj mjeri doprinio povećanju gustine naseljenosti na ovom području.

Članice Mreže aktivnih zajednica iz Živinica

 

Rb

Naziv zajednice

Kratki opis

Broj stanovnika

1

Šerići, Suha, Priluk i Barice

Ovo je najveće ciljano područje sa nekoliko jačih udruženja, prvenstveno partnerskom organizacijom Ekološkim udruženjem „Jezero“ Šerići, KUD Modrački mornari, te grupama aktivista iz Suhe (mladi) i Priluka (građani i sekretar MZ). Škola je  od početka uključena u proces, a među akterima je više članova/ica OBŽ. Naredno ispitivanje potreba zajednica bi trebalo da bude sveobuhvatnije i da se uključi više stanovnika iz svih dijelova naselja, jer je vjerovatno da psotoje ugroženi dijelovi naselja koji nisu obuhvaćeni analizom 2013.

7222

Članovi Lokalnih grupa za razvoj zajednice u Živinicama

Šerići/Priluk

1.

Alma Mujezinović

EU "Jezero" Šerići

2.

Amila Tursunović

EU "Jezero" Šerići

3.

Amir Tursunović

EU "Jezero" Šerići

4.

Belmina Aljić

EU "Jezero" Šerići

5.

Edin Mujkić

KUD Modrački Mornari

6.

Emina Čičkušić

OBŽ

7.

Esad Zenunovic

aktivista Priluk

8.

Emsad Kuduzović

EU "Jezero" Šerići

9.

Merima Tursunović

EU "Jezero" Šerići

10.

Mirela Omerkić

MZ Priluk

11.

Nusmir Halilčević

MZ Priluk

12.

Pepić Jasim

OŠ Šerići

13.

Rifat Hasić

aktivista Šerići

14.

Selma Čičkušić

KUD Modrački Mornari

15.

Selma Džizić

OBŽ

16.

Seid Čerkezović

Općina

17.

Zijad Zenunović

Općina

Melika MUlaosmanović

Koordinatorica programa za razvoj zajednice
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832