U posljednje četiri godine, Fondacija tuzlanske zajednice je razvila inovativan pristup mobiliziranja i organiziranja građana u ugroženim i marginaliziranim naseljima Tuzle, kako bi postali aktivni sudionici razvoja zajednica.   Krajnji cilj je postići pozitivne promjene i poboljšati uslove življenja u odabranim naseljima.  Do kraja 2013. godine, uspostavljena je saradnja sa trinaest mjesnih zajednica u Tuzli, dok je na kraju 2014. godine taj broj porastao na 21 naselje, i to  15 sa područja Tuzle (Centar, Dobrnja, D. Obodnica Dragunja, Gornja Lipnica, G.Obodnica,  G. Tuzla, Grabovica, Husino,  Mramor, Par Selo, Simin Han, Sjenjak, Solina, Tušanj), 2 sa područja Živinica (Šerići i Priluk); 2 sa područja Kalesije (Vukovije Donje i Vukovije Gornje), i po jedna sa područja općine Lukavac (Prokosovići) i Srebrenik (Seona). Sva navedena naselja čine neformalnu „Mrežu aktivnih zajednica TK“.

Sva ciljana naselja su uglavnom ruralne i polu-urbane zajednice koja su ugrožena u smislu da su udaljena od centara općina i stanovnici imaju manje mogućnosti za lični i društveni rast i razvoj.  Sve aktivne zajednice implementiraju model građanskog organiziranja i otvorenog obrazovanja i usmjereni su na kreiranje boljih uslova za život stanovnika zajednice i konkretne promjene, a posebno za društveno isključene grupe stanovnika, kao što su mladi, žene, stari, nezaposleni, Romi itd.

Pored redovnih sastanaka za razmjenu informacija i građanskih foruma za diskusiju o problemima u mjesnim zajednicama, građani  učestvuju u treninzima za organizatore zajednice, ispituju potrebe i resurse zajednice, izrađuju godišnje akcione planove i odlučuju o projektima koji će biti sufinansirani iz Fonda za aktivne zajednice.

U cilju formaliziranja rada Mreže aktivnih zajednice kao samostalne organizacije za razvoj zajednice, formirana je radna grupa na nivou svih aktivnih zajednica u kojoj učestvuje 8 osoba (4 M, 4 Ž) od kojih su 3 mlade osobe.  Radna grupa je izradila Statut mreže i dala prijedloge za koordinacioni odobor Mreže, koji je radio na animiranju građana za osnivanje samostalne organizacije.

Osnivačka skupština Mreže je održana u 24. oktobra 2014. na kojoj je učestvovalo 52 (35M; 17Ž) osobe.  Na skupštini su prisustvovali predstavnici 19 mjesnih zajednica (ukupno 52 osobe). Predloženi tekst Statuta je jednoglasno usvojen.  Također, skupština je prihvatila i nominacije za članove upravnog odbora MAZA-a koji su ranije nominovani ispred zajednica članica MAZ-a. Upravni odbor čini 5 osoba  (1Ž iz FTZ, 2Ž iz zajednica, 2M iz zajednica).  Riješenje od Ministarstva za upravu i pravosuđe TK o osnivanju samostalne organizacije je stiglo 15.12.2014.