Fondacija tuzlanske zajednice ima tri osnove uloge u zajednici:
Razvija programe podrške za civilni sektor u regiji Tuzle. Programi uključuju mobiliziranje građana na učešće u razvoju zajednice, sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za opšte dobro, organiziranje treninga za jačanje kapaciteta aktivnih građana i mladih, savjetovanje i mentorstvo posebnih programa za podršku marginaliziranim grupama i zajednicama.
Razvija partnerstva i vodi razvojne inicijative i programe za zajednicu. Aktivnosti obuhvataju stalne konsultacije sa građanima, organiziranje foruma i konferencija, kontinuirano istraživanje zajednice i povećanje znanja o civilnom sektoru, te izgradnju jakih veza unutar zajednice.
Razvija i promovira filantropiju i pruža usluge donatorima. Aktivnosti obuhvataju kreiranje mehanizma za mobiliziranje lokalnog kapitala, nudeći usluge lokalnim donatorima za ulaganje u razvoj zajednice putem osnivanja vlastitih fondova ili donacijama za postojeće fondovi pri FTZ.

Vizija Fondacije tuzlanske zajednice
Naša vizija je vitalna i perspektivna zajednica građana koji aktivnim učešćem i zajedničkim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije.

Misija Fondacije tuzlanske zajednice
Fondacija tuzlanske zajednice podržava učešće građana u demokratskom razvoju zajednice kroz umrežavanje i partnerstvo, uključivanje i osnaživanje mladih te sufinansiranje građanskih inicijativa i projekata za održiv razvoj zajednice. Promocijom kulture darivanja i volonterizma,udružujemo donacije i usmjeravamo ih na aktivnosti za poboljšanje uslova življenja u TK.

Pristupi djelovanja Fondacije tuzlanske zajednice
Fondacija tuzlanske zajednice ima sljedeće strateške pristupe:

 • u svom radu FTZ stavlja akcenat na uključivanje mladih u rad FTZ-a i razvoj društva;
 • razvoj zajednice nije moguć bez razvoja kulture učenja kroz otvoreno obrazovanje;
 • razvoj građanskog aktivizma; princip po kome Fondacija nalazi da je investicija vremena i sredstava u aktiviste i volontere dugoročno najisplativija;
 • neophodnost građanskog sudjelovanja u razvoju FTZ-a putem Upravnog odbora i drugih tijela;
 • uvjerenje da su umrežavanje i partnerstva ključ uspjeha razvoja zajednice;
 • razvoj lokalne filantropije i dugoročno utemeljenje finansijske snage FTZ kroz zadužbeni fond.

Vrijednosti Fondacije tuzlanske zajednice
Nezavisna – FTZ posluje samostalno, gradeći partnerstva s vlastima, donatorima i drugim organizacijama iskrene odnose bez uplitanja u njenu poslovnu politiku.

Pouzdana – FTZ posluje zakonito, odgovorno i efikasno i čini sve da njeni klijenti i zainteresirane strane budu zadovoljni.

Transparentna – FTZ je transparentna u svom radu, jer redovno informira javnost i donatore o svojim godišnjim aktivnostima i finansijskom poslovanju putem godišnjih i revizorskih izvještaja.

Od povjerenja – zakonito i stručno rukuje povjerenim finansijskim i drugim sredstvima i usmjerava ih na riješenje dugoročnih problema u zajednici.

Stručna – FTZ se stalno usavršava, stiče znanja o potrebama zajednice, te stvara unutrašnje okruženje u kome svi zaposleni svojim znanjima i kapacitetima doprinose dostizanju ciljeva organizacije.

Inovativna – FTZ stalno traži nove ideje, metode i pristupe u radu sa donatorima, korisnicima i partnerima.

Otvorena – FTZ je otvorena za saradnju sa svim građanima bez obzira na opredjeljenja i pripadnost pojedinaca i grupa sa kojima radi.  

Vrijednosne propozicije
Fondacija tuzlanske zajednice će se u svom radu sa korisnicima i donatorima ponašati prema sljedećim obećanjima:
 
Za ciljne grupe:
Fondacija tuzlanske zajednice će jačati kapacitete lidera formalnih i neformalnih grupa kroz efikasne, pristupačne i inovativne programe podrške (u oblasti aktivnog građanstva, osnaživanja mladih i otvorenog obrazovanja), kako bi oni, na organizovan i sistematičan način, razvijali sebe i svoju zajednicu.

Za donatore:
Fondacija tuzlanske zajednice nudi siguran, jednostavan i transparentan način da donatori ulože sredstva u razvoj zajednice, a u skladu sa svojim filantropskim željama. Udruživanjem donacija povećavamo efekte ulaganja u zajednicu kroz programe podrške aktivistima, mladima, djeci i drugim osjetljivim grupama u našoj zajednici.

Fondacija tuzlanske zajednice
Pozorišna 13, 75 000 Tuzla
Bosna i Herzegovina
Tel/Fax.   + 387 35 362 833/831
Mob.        + 387 61 886 022
Email:       fondtz@fondacijatz.org
Web:        www.fondacijatz.org

Donirajte za razvoj tuzlanske zajednice:
https://doniraj.ba/

Fondacija tuzlanske zajednice je nastala združenom inicijativom građana Tuzle, Međunarodnog partnerskog programa za mlade – YEPP-a  i njemačke fondacije „Freudenberg Stiftung”.

Registrovana je kao neprofitna, nezavisna i nevladina fondacija 2. jula 2003. godine kod Federalnog ministartstva pravde u Sarajevu i od tada djeluje na području tuzlanske regije kao prva i još uvijek jedina fondacija za razvoj lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.

Tuzlanska fondacija radi u duhu demokratičnosti, otvorenosti, tolerancije, solidarnosti i bez političkog opredjeljenja. Njena uloga se ogleda u mobiliziranju građana i lokalnih resursa s ciljem razvoja lokalnih zajednica i poboljšanja uslova življenja u tuzlanskoj regiji.  

U okviru svoje misije, Fondacija tuzlanske zajednice:

 • Podstiče građansko učešće u razvoju zajednice
 • Pokreće inicijative u oblastima osnaživanja mladih, otvorenog obrazovanja i razvoja zajednice
 • Pruža finansijsku podršku građanskim inicijativama za opštedruštvenu korist
 • Usmjerava donatorska sredstava prema potrebama građana u tuzlanskoj regiji
 • Stvara dugoročnine zavisni Fond za razvoj tuzlanske zajednice.

Ciljne grupe Fondacije su:

 • Formalne i neformalne grupe aktivnih građana
 • Neformalne i formalne grupe mladih
 • Škole i otvoreni društveni centri
 • Individualni i korporativni filantropi

Krajnji korisnici Fondacije tuzlanske zajednice su svi građani koji žive na području zajednica u kojima djeluje Fondacija a posebno aktivisti, djeca, mladi, druge marginalizirane grupe.

Polja djelovanja:

 1. Razvoj lokalne zajednice;
 2. Osnaživanje i uključivanje mladih;
 3. Promocija filantropije i volonterizma;
 4. Razvoj otvorenih škola u zajednici;
 5. Neformalno obrazovanje i edukativni treninzi iz gore navedenih oblasti

Kao i druge “Community“ fondacije, tako i Fondacija tuzlanske zajednice predstavlja inovativan i  efikasan model za povezivanje resursa i potreba na lokalnom nivou. O razvoju fondacija za razvoj lokalne zajednice na globalnom nivou možete više saznati na „Community Foundations Atlas

Deset razloga zbog kojih trebate izabrati Fondaciju tuzlanske zajednice kao svog dugoročnog partnera!

 1. Mi smo lokalna fondacija sa čvrstim temeljima u zajednici i dio smo svjetskog pokreta lokalnih fondacija za razvoj zajednice koje efikasno povezuje lokalne resurse sa potrebama građana i cijele zajednice.
 2. Blisko sarađujemo sa svojim donatorima kako bi uskladili potrebe zajednice sa njihovim filantropskim željama i vizijama. 
 3. Identifikujemo dugoročne potrebe zajednice i njene mogućnosti, te ulažemo u rješenja koja zajednici dozvoljavaju da sama bira put kojim želi ići.
 4. Razmatramo i uzimamo u obzir raznolike potrebe cijele zajednice i obezbjeđujemo grantove za najširi mogući spektar organizacija i inicijativa.
 5. Vjerujemo da je snaga u raznolikosti, tako da okupljamo cijelu zajednicu u cilju stvaranja novih ideja, jačanje osjećaja pripadnosti i lokalne filantropije.
 6. Gradimo trajne fondove,ali i one koji odgovaraju hitnim potrebama, čime pomažemo zajednici da osigura vitalniju budućnost.
 7. Udružujemo različite donacije kako bi postigli najveće efekte u zajednici
 8. Prilagođavamo svoje usluge potrebama donatora i prihvatamo finansijske i nefinansijske donacije, nudeći najpovoljnije mogućnosti za darivanje.
 9. Transparentno i odgovorno upravljamo povjerenim resursima zajednice pokazujući tako da smo odgovorni, otvoreni i fleksibilni. 
 10. Gradimo vitalnost zajednice i duh zajedništva koji se razvija kada ljudi vjeruju da njihova zajednica pruža jednake mogućnosti za sve.