Fondacija tuzlanske zajednice je osnovana 2. jula 2003. godine, kao neprofitna, nezavisna i nevladina fondacija koja djeluje u gradovima tuzlanskog kantona: Tuzla, Kalesija, Srebrenik, Lukavac i Živinice. Nastala je združenom inicijativom građana Tuzle, Međunarodnog programa za mlade YEPP ( Youth Empowerment Partnership Programme), Njemačke fondacije „Freudenberg Stiftung". 


Osnivači Fondacije tuzlanske zajednice su:

 1.  Aida Novalić
 2. Anton Salaj
 3. Čedomir Lukić
 4. Danijel Davidović
 5. Enesa Muković
 6. Hana Čatibušić
 7. Magbula Trle
 8. Marko Kovačević
 9. dr. Monika Kleck
 10. Munira Bekić
 11. Mustafa Čatibušić
 12. Mustafa Halilović
 13. Nada Dobinik
 14. Omer Redžić
 15. Osman Hasić
 16. Sanela Horozić
 17. Selma Pelemiš
 18. Suad Tanović.