Jasna Jašarević

Izvršna direktorica
e-mail: jasna@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 833
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Vera Đezić

Menadžerica finansijsko-administrativnih poslova
e-mail: vera@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Angelina Hodžić

Naša draga kolegica je iznenada preminula 8.4.2015. godine. Njen lik i djelo ćemo zauvijek nositi u našim srcima.

Ismet Sokoljanin

Menadžer za razvoj programa
e-mail: ismet@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Selma Memišević

Koordinatorica programa finansijske podrške
e-mail: selma@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Sabina Sinanović Ćatibušić

Koordinatorica programa otvorenog obrazovanja
e-mail: sabina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Tarik Baraković

Koordinator programa filantropije
e-mail: tarik@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Melika Mulaosmanović

Koordinatorica projekta
e-mail: melika@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Azra Isanović

Koordinatorica Programa za mlade
e-mail: azra@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Mirza Mujezinović

Koordinator projekta Omladinske banke
e-mail: mirza@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Andrijana Čajić

Asistentica uredskih poslova
e-mail: andrijana@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 831
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Albina Beganović

Asistentica na projektu - Društveni centar Kiseljak
e-mail: albina@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325
Kratku biografiju možete pročitati ovdje
 

Amila Čitaković

Saradnica za odnose sa javnostima
e-mail: info@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 832
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Edo Salković

Asistent na projektu za mlade
e-mail: inicijative@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 362 830
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Nerma Sakić

Koordinatorica projekta
e-mail: nerma@fondacijatz.org 
Telefon: + 387 35 362 832
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.

Edin Suljagić

Edin Suljagić
Koordinator programa Kiseljak
e-mail: edin@fondacijatz.org
Telefon: +387 35 382 325
Kratku biografiju možete pročitati ovdje.