Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa

Ismet Sokoljanin je započeo svoj radni angažman u Fondaciji 2009. godine kao asistent na Programu za mlade, kada je koordinirao projektom Omladinskih klubova, te kao jedan od trenera Omladinske banke, aktivno učestvovao u procesu osnaživanja mladih u Fondaciji i lokalnoj zajednici. Do januara 2014. godine Ismet je operativno uključen u realizaciju aktivnosti na svim programima Fondacije. Iskustvo u radu na različitim programima i sa različitim korisnicima olakšava mu preuzimanje nove uloge-menadžera programa finansijske podrške; pri čemu, u naredne četiri godine, rukovodi aktivnostima vezanim za finansijsku podršku udruženjima i građanskim grupama u svim područjima djelovanja Fondacije.

U saradnji sa ostalim kolegama i kolegicama, Ismet ostvaruje redovne kontakte sa aplikantima i članovima komisija kako bi se kreirali što bolji mehanizmi podrške civilnom sektoru, a posebno osjetljivim kategorijama stanovništva.

Smatra da razvoj zajednice treba da se zasniva na znanju, posvećenosti i volji ljudi koji u njoj žive. Fondaciju vidi kao most između civilnog, javnog i biznis sektora koja kroz jedan sveobuhvatan, holistički pristup koristi dostupne resurse, kreira programe i razvojne inicijative kako bi odgovorila na potrebe građana i probleme u zajednici.

Iako je diplomu profesora tjelesnog odgoja stekao 2007. godine,  svoje dalje stručno usavršavanje je nastavio u oblasti organizacionog i projektnog menadžmenta. Ismet je certificirani menadžer za strategijski i operativni menadžment, trener u oblasti projektnog menadžmenta; lobiranja i zagovaranja; i strateškog razvoja organizacija civilnog društva. Član je Upravnog odbora Mreže aktivnih zajednica i član organizacionog tima međunarodne mreže ˝Mladi ujedinjeni u miru˝.

Od januara 2018. u Fondaciji tuzlanske zajednice obnaša ulogu menadžera za razvoj programa. Sretno je oženjen, uživa u ulozi roditelja, dobrom društvu, vožnji biciklom, plivanju i košarci.