20.01.15

Neformalna grupa Medicinari u akciji: ŽELIMO BITI KORISNI 

„Želimo biti korisni" je projekat učenika srednje Medicinske škole koji je imao za cilj da doprinese socijalnoj inkluziji mladih osoba s posebnim potrebama i osvješćivanju javnosti o mogućnostima ovih osoba. Grupa je na simboličan način promovisala volonterizam i aktivni humantirani rad mladih u Tuzli. U oviru projekat održano je 6 radionica na kojima su izrađene čestitke od kartona, salvetnom tehnikom koji su se prodavali u školi i uličnim akcijama. Od prikupljenih sredstava kupili su igračke koje su poklonili tokom posjete djeci u Dječijem hospisu.

KORISNICI PROJEKTA:

U realizaciju projekta aktivno je bilo uključeno 15 volontera, od čega je 9 članova UG „Korak po korak" i 6 učenika Srednje medicinske škole Tuzla. Podršku je pružilo još dvadeset volontera koji su pomogli u izradi čestitki. Koristi od projekta je imalo preko 600 mladih, te je projekat uključio znatno veći broj mladih nego što je to prvobitno planirano. Korisnica UG „Korak po korak" koja je sudjelovala u projektu nije krila svoje oduševljenje zbog učešća u aktivnostima: „Ja bih voljela da nam svaki dan dolazite i da radimo s vama".

OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA:

Tokom realizacije projekta urađeno je i prodato preko 500 novogodišnjih čestitki, čija izrada je doprinijela socijalizaciji osoba sa posebnim potrebama, ali i promociji volonterizma i humanitarnog rada učenika Srednje medisincke škole. Sredstva od prodaje čestitkih donirana su dijelom za nastavak takvih aktivnosti u UG „Korak po korak", a dijelom i za nabavku 60 igračaka koje su poklonjene djeci na Pedijatrijskoj klinci UKC Tuzla.