Selma Memišević, Koordinatorica programa finansijske podrške

(rođena 1988. godine u Tuzli) 

Prvi susret sa Fondacijom Selma je imala kao aplikat na projektima Omladinske banke, još u vrijeme kada je bila predsjednica Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Uspješnom realizacijom projekata u 2009., 2010. i 2011. godini iskazala je svoju želju za volontiranjem i radom, što će vremenom rezultirati i njenim zaposlenjem u Fondaciji u 2014. toj godini.

Kao predsjednica Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta, bila je aktivni član Unije studenata Univerziteta u Tuzli, i član Senata Univerziteta u Tuzli, kao vrhovnog organa Univerziteta i to ispred reda studenata u trajanju od 2 godine, kao i član Naučno nastavnog vijeća fakulteta. Prije nego se zaposlila u Fondaciji, odradila je pripravnički staž kao diplomirani ekonomista u Službi za stambene poslove Grada Tuzla, a nakon pripravničkog je radila kraći vremenski period u Računovodstvenom servisu. 

U studentskim danima je pokrenula i uspješno realizirala veliki broj humanitarnih s ciljem prikupljanja značajnih novčanih sredstava za liječenje mladih osoba, koje nisu bile u mogućnosti da lično finansiraju svoje liječenje.
2014. godine Selma je primljena u tim Fondacije kao koordinator projekta za okoliš i zadužena je bila za realizaciju projekta „Zbrinjavanja pasa u Gradu Tuzla“, nakon čega je 2016.te godine preuzela poslove vezane za fundraising. Od 2017. te godine Selma vodi program finansijske podrške i usko sarađuje sa svim organizacijama i neformalnim grupama koji su aplikanti na javne pozive Fondacije.

Obzirom da su Selmine kompetencije raznovrsne, te da je samouka po pitanju web dizajna i informatike, ona je osoba koja vodi brigu i redovno održava web stranicu Fondacije, te je zadužena za rješavanje tehničke i informatičkih problema.

Selmin moto je rad, red, disciplina. Sa malo truda i mnogo rada se može mnogo toga učiniti i zbog toga od svojih snova nikada ne treba odustajati. 

Gaji veliko interesovanje i ljubav prema sportu, naročito košarci, trčanju i radu sa mladim. Svojom aktivnošću i odlučnošću uporedo radi i rekreativno se bavi trčanjem, najčešće polumaratonskih trka u regionu i šire. Svoje slobodno vrijeme Selma provodi najčešće sa svojim suprugom i malom kćerkom Eminom, koji su njena najveća podrška.