Investirajte sa nama u „Vitalni projekat“ za razvoj Tuzle! 2015.

Pozivamo pojedince, preduzeća i organizaciju da zajedno sa nama investirate u kvalitetno obrazovanje i praktičnu obuku kuhara i konobara u JU Turističko-ugostiteljskoj školi Tuzla kroz projekat "Sam svoj šef“! (o ovom projektu ćemo staviti u našim inicijativama – ima tekst u novostima na sadašnjoj web stranici)

Projektom je planirano renoviranje i modernizacija školske kuhinje za praktičnu obuku kuhara i konobara, te uspostavljanje učeničkog preduzeća za proizvodnju i prodaju kulinarskih proizvoda i usluga. Preko 300 učenika JU Turističko-ugostiteljske škole će dugoročno imati koristi od ovog projekta.

Sufinansiranje od lokalnih donatora će biti u cjelosti usmjereno na renoviranje školske kuhinje i uspostavljanje učeničkog preduzeća, pri čemu će svaka donacija od lokalnih donatora biti uvećana u omjeru 1:1 od strane Fondacije tuzlanske zajednice. Fondacija tuzlanske zajednice je, od međunardonih donatora, obezbjedila iznos od 15.000 KM za sufinansiranje ovog projekta. Svi lokalni donatori će biti javno promovirani putem lokalnih medija i štampanih materijala.

Ovim projektom se jačaju poduzetničke vještine kod učenika, nastavnika i menadžmenta JU Turističko-ugostiteljske škole Tuzla kako bi uspješno pokrenuli modernu školsku kuhinju za praktičnu obuku kuhara i konobara, te uspostavili učeničko preduzeća za proizvodnju i prodaju kulinarskih proizvoda i usluga.  Naime, JU Turističko-ugostiteljska škola posjeduje moderne kuhinjske aparate (u vrijednosti preko 70.000 KM) koji nisu u funkciji zbog zastarijelih elektro i vodo instalacija.  Kroz projekat će školska kuhinja dobiti potpuno novi izgled, jer će savremena oprema biti postavljena na odgovarajuće „radne zone“: priprema povrća i mesa, priprema salata, pečenje, prženje, kuhanje, priprema deserata, serviranje, te pranje i smještaj posuđa.

Iskreno se nadamo da ćete u skladu sa svojim mogućnostima podržati ovaj projekat!