Labirint – Multifunkcionalna kuća za mlade 2015.

Fondacija tuzlanske zajednice će u partnerstvu sa Institutom za razvoj mladih KULT iz Sarajeva finansijski, organizaciono i mentorski podržati Organizaciju za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ u pokretanju Multifunkcionalne trening kuće za mlade LABIRINT. Zahvaljujući razumjevanju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona te menadžmenta  JU OŠ „Simin Han“ prostor  potkrovlja tzv „male škole“ će biti stavljen u funkciju ovog značajnog projekta.

Inicijalna sredstva sa uspostavljanje trening kuće za mlade LABIRINT osigurao je Institut za razvoj mladih KULT u okviru programa „Obuke za stručne saradnike za rad sa mladima“ kao i Fondacija tuzlanske zajednice u okviru Fonda za mlade. Dodatna sredstva za pokretanje trening kuće će osigurati Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ kroz različite kampanje, programe i projekte.
 
Pokretanje trening kuće za mlade je ideja koju je Fondacija tuzlanske zajednice razvijala u toku predhodnih godina te koja predstavlja nastavak kreiranja uslova za razvijanje kapaciteta mladih omladinskog sektora u Gradu Tuzli. Uspostavljanjem multifunkcionalne trening kuće za mlade „LABIRINT“ će se osigurati angažman velikog broja mladih ljudi sa područja tuzlanske regije te osigurati prostor za mlade u kojem će se moći organizovati višednevne edukacije sa mogućnošću prenoćenja.

Do kraja 2015 godine očekujemo da će Grad Tuzla na raspolaganju imati funkcionalnu kuću za mlade sa mogućnosti organizovanja višednevnih edukacija za grupe sa prenoćištem do 40 kreveta. Dodatno, trening kuća će pružati mogućnost organizovanja različitih edukacija jer će biti opremljena sa multimedijalnim sadržajima.