Postojeći fondovi pri Fondaciji tuzlanske zajednice

U saradnji sa lokalnim i međunarodnim donatorima i partnerima, Fondacija je do danas otvorila nekoliko fondova za podršku civilnom sektoru u tuzlanskoj regiji.  Svi fondovi su otvorenog tipa i možete se opredijeliti za darivanje zajednici putem jednog od već postojećih fondova.  Bez obzira na visinu, Vaša donacija će biti udružena sa drugim donacijama za opšte dobro kako bi se osigurao veći efekat u zajednici i kako bi se što bolje odgovorilo na potrebe građanskih udruženja i projekata u lokalnim zajednicama u kojima djelujemo.  Darivanjem zajednici direktno utičete na stvaranje uslova za pozitivne promjene u našem društvu i potičete građane na aktivno sudjelovanje u razvoju zajednice.  

 

 

 

Fond za stipendiranje ''Prometej''

Šta je Fond za stipendiranje?

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva.  Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija. Osnivači Fonda kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. Pridružite nam se i Vi!

Zašto Fond za stipendiranje?

Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Smatramo da je važno podržati mlade u njihovim naporima da se obrazuju, da budu aktivni članovi zajednice, te da budu nosioci razvoja i emancipacije bosanskohercegovačkog društva.

Kome je namjenjen i koji su kriteriji Fonda za stipendiranje?

Fond je je namijenjen mladim državljanima BiH, u uzrastu od 19 do 25 godina, koji su studenti druge ili viših godina dodiplomskog studija Univerziteta u Tuzli.

Komisija za dodjelu stipendija će se voditi sljedećim ključnim kriterijima za dodjelu stipendija:

 • Dosadašnji angažman studenta u zajednici
 • Uspjeh tokom studija
 • Ekonomski status studenta.

Fond je namijenjen studentima koji su motivirani za aktivno djelovanje u zajednici, a stipendisti će tokom trajanja Ugovora o stipendiranju učestvovati u programima i aktivnostima organizacija civilnog društva.

Fond je namijenjen studentima koji imaju slobodoumne i emancipovane stavove o razvoju bh. društva i spremni su promovisati vrijednosti građanskih sloboda, demokratije, antifašizma, sekularizma i solidarnosti.

Kako funkcioniše Fond za stipendiranje?

 • Fond je osnovan pri Fondaciji tuzlanske zajednice u avgustu 2017. godine; 
 • Sredstva iz Fonda za stipendiranje se distribuiraju putem javnog poziva za podnošenje zahtjeva za stipendiranje koji se objavljuje na službenoj web stranici Fondacije;
 • Stipendije se izdaju u iznosu od 150KM mjesečno po jednom stipendisti za period od jedne godine;
 • Broj stipendija zavisi od iznosa sredstava prikupljenih do avgusta iduće godine;
 • Odluke o stipendiranju donosi Komisija koju su imenovali  Osnivači Fonda u saradnji sa Fondacijom, a odluke se donose u skladu sa Ugovorom o osnivanju Fonda i Procedurama i kriterijima za dodjelu sredstava Fonda;
 • Fondacija će osnivačima i donatorima dostavljati godišnje izvještaje o stanju u Fondu, uključujući informacije o primljenim donacijama, naplaćenim godišnjim naknadama, te distribuiranim stipendijama. 
 • Svi stipendisti potpisuju Ugovor o stipendiranju sa Fondacijom tuzlanske zajednice.  
 • Stipendiranje za jednu osobu se vrši za period od 12 mjeseci nakon potpisivanja Ugovor o stipendiranju.
 • Istom kandidatu može biti odobrena nova stipendija uz uslov da je kandidat upisao narednu godinu studija i ispunio sve uslove iz prethodnog Ugovora o stipendiranju.
 • Komisija će voditi računa o ravnopravnosti spolova prilikom odabira kandidata.

Kako povećati broj stipendista?

Potrebna nam je vaša podrška da održimo i uvećamo broj stipendija koje će ispuniti snove što većem broju mladih i perspektivnih studenata!

Vjerujemo da je ulaganje u obrazovanje naših mladih najbolja investicija za budućnost naše zajednice i naše države!

Ukoliko želite biti jedan od donatora i na taj način povećati broj stipendija, vaše uplate možete izvršiti putem dole navedenih bankovnih računa.  

Uplate iz BiH:
BAM račun br. 1941041108200117; ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva: 
Euro račun br. IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81; SWIFT: MEBBBA 22; ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate na blagajnu FTZ
Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:   Pozorišna 13, Tuzla svaki radni dan od 8:00 do 16:30

Za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 830  ili putem email-a: prometej@fondacijatz.org

 

opširnije >>

Fond "Volim Tuzlu"

Sredstva se usmjeravaju za za podršku različitim volonterskim akcijama  u naseljima, od uređenja javnih prostora i zaštite okolice, neformalnih edukacija i akcija zagovaranja, do projekata očuvanja tradicije i kulture različitosti, sportskih aktivnosti za porodice i djecu, te očuvanja zdravlja i brige o ranjivim kategorijama.  Godišnje se podrži 20-ak udruženja i grupa građana u iznosima do 2.000 KM.

Fond je osnovan 2003. godine s ciljem pružanja finansijske podrške projektima za unapređenje žuivljenja i jačanje učešća građana, a posebno mladih  u razvoju zajednice. Redovna podrška u 3-4 ciklusa projektima i inicijativama tuzlanskih udruženja, neformalnim grupa, klubova, ima za cilj motivirati građane da uzmu aktivno učešće u unaprijeđenju razvoja zajednice i svojim akcijama doprinesu stvaranju kvalitetnijih uslova za život.

Odluke o podršci projektima donosi volonterska Komisija sastavljena od članova Upravnog odbora Fondacije i drugih građana. Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija Fondacije, stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica.

U toku 2013 godine, iz Fonda „Volim Tuzlu“ podržana su 22 projekta u ukupnom iznosu od 18 008 KM.  U volonterskim akcijama uređenja igrališta i okoline, obrazovnim, kulturinim i sportskim aktivnostima, te aktivnostima za žene, penzionere, djecu i osobe sa invaliditetom angažovalo se preko 400 volontera.

opširnije >>

Fond Vitalis

Prvi privatni korporativni Fond  osnovan pri Fondacijia tuzlanske zajednice osnovan je sa ciljem podrške mladim tuzlanskim sportskim talentima. Sredstva se koriste za dodjelu stipendija za učenika uzrasta 15-19 godina koji su pokazali pokazali izuzetno zalaganje i dobre rezultate u sportu kojim se bave, unekom od sportskih klubova sa područja općine Tuzla, te  zavidne rezultate u okviru svojih školskih obaveza. Stipendije se dodjeljuju u iznosima do 900 KM po učesniku u trajanju od jedne školske godine.

Vitalis Fond pri Fondaciji tuzlanske zajednice osnovao je, u ime svog preduzeća, vlasnik i direktor tvornice bezalkoholnih pića i voćnih sokova Bony iz Tuzle, gospodin Nermin Čolić  osnovao u 2013. godini kada je Fondacija slavila 10 godina rada i postojanja. Vitalis Fond je tematski fond koji ima za cilj promociju zdravog načina življenja kroz bavljenje sportom,  jačanja tuzlanskog sporta i zadržavanje mladih sportskih talenata. Osnivanjem ovog  fonda u okviru Fondacije tuzlanske zajednice okrenuta je nova stranica u razvoju koorporativne filantropije u Tuzli.

Više o distribuiranim sredstvima iz Vitalis Fonda možete pronaći OVDJE.

opširnije >>

Fond za mlade "Omladinska banka"

Sredstva se iz Fonda za mlade usmjeravaju za podršku projektima omladinskih organizacija i grupa koje predlažu i vode mladi  uzrasta od 15-30 godina. U proces odlučivanja i praćenje omladinskih projekata se svake godine uključi  oko 100 mladih osoba kroz Odbore Omladinskih banaka Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice. Donacije se izdaju u vrijednosti od 1.000-2.000 KM po projektu.

Fond za mlade je osnovan 2003. sa ciljem da se mladi podstiču mladi na volonterizam i aktivizam, te se povezuju sa svojom zajednicom. Do 2012. iz Fonda su podržavani projekti mladih na području općine Tuzla, a od 2012. i 2013. podrška se proširuje na ukupno 5 općina Tuzlanskog kantona.

Odluke o finansijskoj podršci iz ovog Fonda donose Odbori omladinskih banaka koji  u okviru programa Omladinske banke stiču edukaciju i imaju mandat da raspisuju pozive, promoviraju fond, obrađuju i ocjenjuje apliakcije mladih i donose odluke o podršci iz Fonda. Na ovaj način razvijaju se kapaciteti omladinskih organizacija i grupa koje sprovode projekte u zajednici, ali i mladih koji odlučuju o projektima i nose odgovornost da demokratično i transparentno odaberu najbolje projekte, a onda i prate njihovu realizaciju na terenu.

Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija Fondacije, stranih i lokalnih donatora, općinskih struktura, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Projekti za mlade, od 15 do 30 godina, su usmjereni na realizaciju aktivnosti iz oblasti okoliša, infrastrukture za djecu i mlade, kulture, prevencije nasilja, umjetnosti, obrazovanja (formalno i neformalno), sporta i sportske aktivnosti, društvenih sadržaja za mlade, zdravlja, promocije ljudskih i dječijih prava, te informisanosti mladih. . U proteklog godini podržano je 46 projekata mladih u ukupnom iznosu 27.293 KM. Na projektima je bilo angažovano ukupno gotovo 1000 omladinaca.

Namjenska podrška projektima mladih kroz programska partnerstva
Iz Fonda za mlade se podržavaju i namjenski projekti u skladu sa željama donatora i dogovorima sa  partnerima, o čemu odlučuje Upravni odbor Fondacije. U 2013. godini je iz Fonda za mlade, podržan institucionalni razvoj Organizacije za djecu i mlade „Osmijeh za osmijeh“, te dodatnih 11 omladinskih projekata na području regije sjeveroistočne Bosne u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja.

opširnije >>

Fond za aktivne zajednice

Sredstva iz Fonda se usmjeravaju za podršku partnerskim projektima mjesnih zajednica,  građanskih udruženja i biznisa u ciljanim zajednicama koje su uključene u mrežu aktivnih zajednica.  Lokalne grupe za razvoj ovih zajednica  rade planski i partnerski na uključivanju građana, otvorenoj komunikaciji i organizovanju akcija kao odgovor na iskazane potrebe zajednica.  Sredstva se dodjeljuju za projekte u ciljanim zajednicama u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama u iznosima do 2.500.

Fond je osnovan 2011. godine uz podršku stranih donatora, a zahvaljujući partnerstvu sa općinama i velikom broju preduzeća i pojedinaca spremnih da kontiuirano ulažu u vidljive projekte u zajednicama u kojima žive i rade ovo je fond za najbržim tredom rasta. Cilj je podstaći aktivno uključivanje građana u razvoj zajednice putem organiziranja zajednice i otvorenog obrazovanja. Fond pomaže organizovanju zajednice, planskom djelovanju i kontinuiranom uključivanju različitih grupa i pojedinaca u život zajednice. Podrškom ovakvih projekata razvija se osjećaj pripadnosti zajednici i jača saradnja između različitih grupa koje djeluju na određenom području.

Sredstva se usmjeravaju u projekte koje građani sami ocjene kao prioritetni i u komisijama za ocjenjivanje projekata se volonterski angažuju predstavnici općina, preduzeća, ali i lideri iz zajednica koji najbolje poznaju potrebe građana i mogućnosti da se uz inicijalna sredstva aktiviraju i postojeći resursi u zajednicama i grade trajne i vidljive promjene za bolji život svih stanovnika.

Podrška iz fonda se realizuje 1-2 puta godišnje  na području ciljanih zajednica u općinama Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice. Svi podržani projekti su rezultat zajedničkog ispitivanja potreba, i akcionog planiranja koje se sprovodi svake godine. Aktivne zajednice su uključene u Mrežu aktivnih zajednica koja uključuje  21 mjesnu zajednicu: 15 sa područja Tuzle (Centar, Dobrnja, D. Obodnica, Dragunja, G. Lipnica, G.Obodnica, G. Tuzla, Grabovica, Husino, Mramor, Par Selo, Simin Han, Sjenjak, Solina, Tušanj), 2 sa područja Živinica (Šerići i Priluk); 2 sa područja Kalesije (Vukovije Donje i Vukovije Gornje), i po jedna sa područja općine Lukavac (Prokosovići) i Srebrenik (Seona). 

U 2013. godini podržana su ukupno 24 projekta u ukupnom iznosu od 44.433 KM, pri čemu je vrijednost učešća zajednica i volonterskog angažmana  preko 800 aktivista  bila preko 55.780 KM.

opširnije >>

Fond za otvorene škole

Sredstva za koriste za podršku školskih projekata koji uključuju roditelje, djecu i zajednicu u razvoj škole, otvaraju prostor za korištenje škole i nakon nastave, te obogaćuju sadržaje inovativnim metodama u nastavi. Sredstva se dodjeljuju školama, Vijećima roditelja, Vijećima učenika, sekcijama i klubovima u školama u Tuzli u visini do 1.000KM. Fondacija je od svog osnivanja kontinuirano pružala podršku razvoju škola i obrazovanja kroz druge fondove, a od 2012. je zvanično pokrenula i zasebni Fond za otvorene škole.

Ovaj fond ima za cilj unaprijediti razvoj škola u zajednici na području općine Tuzla, izgradnju demokratskih procesa i podsticanje učešća svih aktera u razvoju škole i zajednice, te jačanje građanskog učešća u školi i razvoj ključnih kompetencija cjeloživotnog učenja.

Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija Fondacije, stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Vijeća roditelja, aktivi nastavnika i učeničke sekcije mogu i sami sakupljati namjenska sredstva u ovaj fond posredstvom Fondacije tuzlanske zajednice. Podrška iz fonda se realizuje dva puta godišnje putem javnih poziva na projekte koji promoviraju i zalažu se za otvoreno obrazovanje, demokratičnost i kontinuiranu saradnju sa zajednicom.

U 2013. godini podržano 12 školskih projekata u vrijednosti od 8.999 KM u kojie je bilo uključeno 600 aktivista (učenika, nastavnika i roditelja) a direktnu korist ima oko 6.000 osoba, prvensveno učenika i učenica tulasnkih osnovnih i srednjih škola. Otvorene škole su ključni akteri od vitalne važnosti, koje generiraju ideje i zagovaraju promjene. Transformacija zajednice i poboljšanje uslova življenja moguće je samo transformacijom škole i partnerskim odnosom sa drugim aktivistima iz zajednice
   
Namjenska podrška iz Fond za otvorene škole kroz programska partnerstva

Kroz ovaj Fond se u skladu sa željama donatora, kroz namjenski usmjerena sredstva kontinuirano podržava razvoj organizacija koje rade u oblasti otvorenog obrazovanja kao što su Udruženje građana Agora, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje i MIOS – Međunarodno udruženje –Interaktivne otvorene škole.

Dodatno od sredine 2013., Fondacije je kroz partnerstvo sa Rotary Deutschland Gemeindenst e.V., Dueseldorf i Kultur Kontakt Austria na projektu „Borba protiv siromaštva mladih“, osigurala podršku i za za 15 srednjh škola u BiH za opremanje  multifunkcionalnih centara, odnosno preduzeća za vježbu učenika koji se školuju za turističke radnike.  Svaka od škola je dobila donacije u opremi  i namještaju u ukupnoj vrijednosti 178 600 KM.

opširnije >>

Fond solidarnosti

Sredstva se koriste za pružanje kratkoročne pomoći  porodicama u Tuzli u stanju socijalne potrebe izazvane iznenadnom nesrećom ili nepogodom.  Aplikacije za podršku porodicama  mogu podnijeti isključivo predstavnici mjesnih zajednica koji u direktnom kontaktu sa građanima prepoznaju potrebu za intervencijom. Donacije su  namjenjene da omoguće porodici da lakše prebrodi krizni period. U vrijeme većih prirodnih nesreća, kroz kampanje  za  sakupljanje sredstava se osiguravaju i veće donacije za planski kreirane programe podrške pojedincima, ali i cijelim zajednicama i u skladu sa potrebama područje podrške iz ovog fonda može biti prošireno i na druge gradove u tuzlanskoj regiji. 

Fond solidarnosti je tematski fond osnovan 2011. godine, a predstavlja način da iskažemo solidarnost jedni prema drugima, da gradimo međusobno povjerenje i da budemo aktivni u borbi protiv siromaštva. Nastao je na inicijativu pojedinaca i prijatelja Fondacije tuzlanske zajednice koji su uložili početna sredstva za osnivanje fonda. Osnovni izvor sredstava za ovaj fond su donacije pojedinaca, porodica i organizacija opredjeljenih za borbu protiv siromaštva. Prilozi se sakupljaju putem donacijske kutije u Dramar centru, te uplate na račune i online kampanje.   Odluke o dodjeli sredstava donosi stručna komisija  na osnovu zahtjeva Savjeta MZ-ica za pomoć sugrađanima u stanju potrebe, a uručivanje pomoći vrši FTZ uz pomoć članova Savjeta MZ-a. U 2013. iz Fonda je podržano 14 porodica novčanim donacijama za kupovinu osnovnih životnih namernica, robnim donacijama u vidu uglja, drva ili prehrambenih paketa u ukupnom iznosu od 2.300 KM.

opširnije >>

Fond "Dokanj u srcu i duši"

Prvi fond za razvoj lokalne zajednice pri Fondaciji tuzlanske zajednice, Fond „Dokanj u srcu i duši“ osnovan je udruženim donacijama građana iz ovog kraja sa namjernom da podrže društvenokorisne projekte za unapređenje uslova življenja stanovnika naselja Dokanj, Crno Blato, Svojtina i Hidani, te rad OŠ Solina sa područnom školom Dokanj.Fond je osnovan u aprilu 2013. godine i sredstva se osiguravaju ujedinjavanje donacija pojedinaca i  Osnivači fonda su Marinko Matošević, Leon Milošić, Dušan Vasić, Miroslav Pejić i drugi građani i prijatelji Doknja.

Za sada su sakupljena sredstva u iznosu od preko 4.000KM udruživanjem preko 60 donacija. Odluku o podršci projektima donosi Komisija koju su imenovali osnivači, a prvi priedloženi projekat je uređenje sanitarnog čvora u Društvenom domu u Doknju koji koriste svi stanovnici ovoga kraja.
„Naš cilj je bio da sami stvorimo promjene u Doknju kako bi svi stanovnici Doknja,Crnog Blata, Hidana i  Svojtine, kao i naši najmlađi koji pohađaju školu u Doknju i Solini imali bolje i ljepše mjesto za življenje. Želimo našoj zajednici vratiti stari sjaj.“ poruka je osnivača Fonda.

Uspješno realizovane inicijative MZ Dokanj možete pogledati OVDJE.

Posjetite FB stranicu "FOND DOKANJ U SRCU I DUŠI".

opširnije >>

Eko fond - Butro

Eko Fond Butro je osnovao poznati srebrenički humanista, Fahir Zukić – Butro, u decembru 2014. Sredstva iz ovog  fonda će se usmjeriti u svrhu podrške projektima građanskih udruženja i grupa sa ciljem unapređenja okoliša i to stanja voda, atmosfere, tla, te stanja biljnog i životinjskog  svijeta i kulturno-historijskog naslijeđa.

Sredstva će biti raspoloživa već na proljeće 2015., a dodjeljivati će se po javnom pozivu. Radne akcije čišćenja otpada sa zemljišta, uvođenje eko redara u zajednicama, uređenja i čišćenja korita rijeka Tinje, Sokoline samo su neke od aktivnosti koje građani mogu predlagati i realizovati uz podršku ovog fonda. U 2015. planirana je distribucija najmanje 5. 000 KM.

Ideja o osnivanju zasebnog fonda se rodila već na prvom sastanku u  oktobru ove godine i proizašla je iz zajedničke želje da se korjenite promjene i odnos građana prema okolišu unaprijede i da se preveniraju katastrofe koje su nas nažalost zadesile ove godine. "Želimo da potaknemo građane da se odgovornije ponašaju prema  sredini u kojoj žive i koju treba da ostavimo generacijama koje dolaze. Želimo da se što više građana uključi u ovu inicijativu, da udružujemo donacije i pokrećemo akcije.“ - rekao je Fahir Zukić Butro.

Uključivanje zajednice u izgradnju ovog fonda je već počelo pozivom svim mladim ljudima da uključe svoju kreativnost, znanje i vještine i predlože logotip koji će biti korišten za vizualni identitet fonda. Najbolji prijedlog će biti nagrađen simboličnom novčanom nagradom. Prvi javni poziv za prijedloge projekata iz oblasti očuvanja okoliša na području Općine Srebrenik će biti objavljen na proljeće 2015. Aplicirati mogu neformalne grupe i udruženja.

opširnije >>

Memorijalni fond "Osman Hasić"

Sredstva iz Fonda se dodjeljuju sportskim školskim društvima i drugim učeničkim grupama za izuzetno zalaganje, doprinos i rad u vidu godišnje nagrade. Fond je osnovan kroz saradnju sa gđom Merimom Hasić, suprugom preminulog Osmana Hasića i MIOS udruženjem.  Iz Fonda se godišnje dodjeljuje nagrada Osman Hasić i simbolična finansijska podrška u iznosu od od 200 KM za inicijative učenika iz osnovnih škola sa područja TK.

Memorijalni fond za dodjelu Nagrade Osman Hasić, osnovali su 2009., Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" Tuzla (MIOS) i gđa Merima Hasić, supruga preminulog g. Osmana Hasića.

Fond je osnovan u spomen lika i djela Osmana Hasića, kao jednog od istaknutih zagovornika naprednih ideja i pozitivnih društvenih promjena u oblasti obrazovanja, ljudskih prava i sloboda svakog čovjeka. Kao nastavnik tjelesnog odgoja i fizičke kulture, posebno se zanimao za unapređenje razvoja sporta i tjelesne kulture u našem gradu, promovišući ideju „Sport za sve" bez obzira na lične talente. U ovom duhu je inicirao osnivanje Školskih sportskih društava prvo u školama Simin Han i Požarnica, a kasnije i u školama Pazar, Husino, Mejdan i Solina. Osman Hasić je bio istinski zagovornik razvoja pluralističkog civilnog društva u Tuzli i šire. Bio je jedan od osnivača Fondacije tuzlanske zajednice i utemeljitelj Međunarodnog udruženja "Interaktivne otvorene škole" MIOS Tuzla. Borio se predano za prava žena, raseljenih lica, naročito djece i mladih, i to posebno u periodu rata od 1992-1995. godine, kada je mirnim i nenasilnim pristupom doprinosio reintegraciji zajednica u istočnom predgrađu Tuzle.

Osnivanjem Memorijalnog fonda za nagradu Osman Hasić, Fondacija tuzlanske zajednice, MIOS Tuzla i gđa Merima Hasić, žele podstaknuti sve prijatelje Osmana Hasića, zainteresirane zaljubljenike zdravog, kreativnog i aktivnog načina života, te sve druge građane/ke koji/e cijene solidarnost, jednakopravnost i djelovanje pojedinca u korist cijelog društva, da podrže ovaj Fond i tako obezbjede dugoročno postojanje Nagrade Osman Hasić u Tuzli.

Nagrada Osman Hasić je prvi put dodjeljena u maju 2009. godine školskom sportskom društvu Speed Simin Han, koje je ocijenjeno kao najaktivnije i najuspješnije na II takmičenju Školskih sportskih društva, održano u maju 2009. godine u Požarnici. Memorijalna nagrada "Osman Hasić" je dodijeljena i za školsku 2010/2011. Priznanja ove školske godine su dobila dva školska sportska društva, a to su : ŠSD „Speed" JU OŠ Simin Han – područna škola Požarnica i ŠSD „Street Fighters" JU OŠ Pasci. Najbolja ŠSD su dobila priznanje i dvije statue "originalnu" i "kopiju", te simboličnu novčanu nagradu. Najbolja ŠSD su proglašena na IX Obrazovnom forumu u decembru 2011. godine.

opširnije >>
 • Vaše darivanje će biti efikasnije, jer će imati koristi projekti koji odgovaraju potrebama zajednice, s obzirom da mi poznajemo potrebe zajednice i imamo iskustva u finansiranju lokalnih građanskih grupa i projekata. 
 • Čak i sa relativno malim donacijama doprinosite riješavanju velikih problema u zajednici;
 • Povezujete se sa osobama u zajednici i donatorima koje imaju slična razmišljanja kao i vi;
 • Koristeći usluge Fondacije, možete izbjeći sve pravne i administrativne troškove za upravljanj fondom ili samostalnom fondacijom;
 • Možete biti sigurni sa našim sistemom praćenja dodjeljenih donacija, s ozbirom da radimo transparentno i zakonito, putem redovnih godišnjih izvještaja i revizija;
 • Sa nama možete pratiti i ocjenjivati efekte svoje donacije u zajednici;
 • Možete se upoznati sa građanskim grupama i udruženjima koje podržimo zahvaljujući vašoj donaciji.
 • Možete povećati i svoju promociju korz projekte podržane iz vaše donacije.
 

Uskoro će u ovom dijelu biti priče o donatorima.