Fond za mlade "Omladinska banka"

Sredstva se iz Fonda za mlade usmjeravaju za podršku projektima omladinskih organizacija i grupa koje predlažu i vode mladi  uzrasta od 15-30 godina. U proces odlučivanja i praćenje omladinskih projekata se svake godine uključi  oko 100 mladih osoba kroz Odbore Omladinskih banaka Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice. Donacije se izdaju u vrijednosti od 1.000-2.000 KM po projektu.

Fond za mlade je osnovan 2003. sa ciljem da se mladi podstiču mladi na volonterizam i aktivizam, te se povezuju sa svojom zajednicom. Do 2012. iz Fonda su podržavani projekti mladih na području općine Tuzla, a od 2012. i 2013. podrška se proširuje na ukupno 5 općina Tuzlanskog kantona.

Odluke o finansijskoj podršci iz ovog Fonda donose Odbori omladinskih banaka koji  u okviru programa Omladinske banke stiču edukaciju i imaju mandat da raspisuju pozive, promoviraju fond, obrađuju i ocjenjuje apliakcije mladih i donose odluke o podršci iz Fonda. Na ovaj način razvijaju se kapaciteti omladinskih organizacija i grupa koje sprovode projekte u zajednici, ali i mladih koji odlučuju o projektima i nose odgovornost da demokratično i transparentno odaberu najbolje projekte, a onda i prate njihovu realizaciju na terenu.

Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija Fondacije, stranih i lokalnih donatora, općinskih struktura, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Projekti za mlade, od 15 do 30 godina, su usmjereni na realizaciju aktivnosti iz oblasti okoliša, infrastrukture za djecu i mlade, kulture, prevencije nasilja, umjetnosti, obrazovanja (formalno i neformalno), sporta i sportske aktivnosti, društvenih sadržaja za mlade, zdravlja, promocije ljudskih i dječijih prava, te informisanosti mladih. . U proteklog godini podržano je 46 projekata mladih u ukupnom iznosu 27.293 KM. Na projektima je bilo angažovano ukupno gotovo 1000 omladinaca.

Namjenska podrška projektima mladih kroz programska partnerstva
Iz Fonda za mlade se podržavaju i namjenski projekti u skladu sa željama donatora i dogovorima sa  partnerima, o čemu odlučuje Upravni odbor Fondacije. U 2013. godini je iz Fonda za mlade, podržan institucionalni razvoj Organizacije za djecu i mlade „Osmijeh za osmijeh“, te dodatnih 11 omladinskih projekata na području regije sjeveroistočne Bosne u oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja.