Memorijalni fond "Osman Hasić"

Sredstva iz Fonda se dodjeljuju sportskim školskim društvima i drugim učeničkim grupama za izuzetno zalaganje, doprinos i rad u vidu godišnje nagrade. Fond je osnovan kroz saradnju sa gđom Merimom Hasić, suprugom preminulog Osmana Hasića i MIOS udruženjem.  Iz Fonda se godišnje dodjeljuje nagrada Osman Hasić i simbolična finansijska podrška u iznosu od od 200 KM za inicijative učenika iz osnovnih škola sa područja TK.

Memorijalni fond za dodjelu Nagrade Osman Hasić, osnovali su 2009., Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" Tuzla (MIOS) i gđa Merima Hasić, supruga preminulog g. Osmana Hasića.

Fond je osnovan u spomen lika i djela Osmana Hasića, kao jednog od istaknutih zagovornika naprednih ideja i pozitivnih društvenih promjena u oblasti obrazovanja, ljudskih prava i sloboda svakog čovjeka. Kao nastavnik tjelesnog odgoja i fizičke kulture, posebno se zanimao za unapređenje razvoja sporta i tjelesne kulture u našem gradu, promovišući ideju „Sport za sve" bez obzira na lične talente. U ovom duhu je inicirao osnivanje Školskih sportskih društava prvo u školama Simin Han i Požarnica, a kasnije i u školama Pazar, Husino, Mejdan i Solina. Osman Hasić je bio istinski zagovornik razvoja pluralističkog civilnog društva u Tuzli i šire. Bio je jedan od osnivača Fondacije tuzlanske zajednice i utemeljitelj Međunarodnog udruženja "Interaktivne otvorene škole" MIOS Tuzla. Borio se predano za prava žena, raseljenih lica, naročito djece i mladih, i to posebno u periodu rata od 1992-1995. godine, kada je mirnim i nenasilnim pristupom doprinosio reintegraciji zajednica u istočnom predgrađu Tuzle.

Osnivanjem Memorijalnog fonda za nagradu Osman Hasić, Fondacija tuzlanske zajednice, MIOS Tuzla i gđa Merima Hasić, žele podstaknuti sve prijatelje Osmana Hasića, zainteresirane zaljubljenike zdravog, kreativnog i aktivnog načina života, te sve druge građane/ke koji/e cijene solidarnost, jednakopravnost i djelovanje pojedinca u korist cijelog društva, da podrže ovaj Fond i tako obezbjede dugoročno postojanje Nagrade Osman Hasić u Tuzli.

Nagrada Osman Hasić je prvi put dodjeljena u maju 2009. godine školskom sportskom društvu Speed Simin Han, koje je ocijenjeno kao najaktivnije i najuspješnije na II takmičenju Školskih sportskih društva, održano u maju 2009. godine u Požarnici. Memorijalna nagrada "Osman Hasić" je dodijeljena i za školsku 2010/2011. Priznanja ove školske godine su dobila dva školska sportska društva, a to su : ŠSD „Speed" JU OŠ Simin Han – područna škola Požarnica i ŠSD „Street Fighters" JU OŠ Pasci. Najbolja ŠSD su dobila priznanje i dvije statue "originalnu" i "kopiju", te simboličnu novčanu nagradu. Najbolja ŠSD su proglašena na IX Obrazovnom forumu u decembru 2011. godine.