Obnovimo Osnovnu školu „Šerići“

JU Osnovna škola „Šerići“ je obrazovna institucija koju pohađa 570 učenika sa područja mjesnih zajednica  Suha, Šerići i Priluk. Objekat centralne škole građen je 60-tih godina prošlog stoljeća i trenutno  se nalazi u veoma lošem stanju. Zbog urušavanja zidova i stropa, nekoliko učionica, kako u prizemlju školskog objekta tako i na spratu, nije uslovno za odvijanje nastave. Drvena stolarija počela se cijepati od truleži kao i krovna konstrukcija koju je neophodno promijeniti. Objekat škole proteže se na 1.826 m², u njemu se nalazi 12 učionica, zbornica, tri kabineta za menadžment škole, mokri čvor u prizemlju i na spratu, prostorija za dnevnu užinu i sala za tjelesni odgoj.

Početkom 2016. godine stanovnici naselja Šerići, Priluk i Suha su uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice pokrenuli niz zagovaračkih aktivnosti usmjerenih na rješavanje ovog problema čija ukupna vrijednost iznosi cca 150.000,00 KM. Urađena je analiza statike čelične konstrukcije škole, te procjena finansijske isplativosti ulaganja u objekat. Na osnovu toga definisan je projektni plan rješavanja problema koji bi se odvijao u tri faze:

  • zamjena krova,
  • zamjena stolarije,
  • fasaderski radovi.

U prethodnoj godini novčanim sredstvima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, u iznosu od 20.000,00 KM, renovirane su četiri učionice, dok je godišnjim budžetom Općine Živinice izdvojeno 15.000,00 KM za zamjenu krovne konstrukcije. Fondacija tuzlanske zajednice je pored savjetodavno-organizacione podrške građanima u realizaciji ovog projekta obezbijedila i 4.740,00 KM, što još uvijek nije dovoljno za potpunu realizaciju svih projektnih aktivnosti.

Uvjereni da samo udruženi, zajedničkim snagama, možemo praviti pozitivne promjene u našim zajednicama, pozivamo sve lokalne filantrope, ali i kompanije i institucije koje žele obezbijediti djeci u OŠ „Šerići“  prihvatljive uslove za nastavu, da u skladu sa svojim mogućnostima i željama daju doprinos rješavanju ovog problema. Svoje donacije možete uplatiti direktno putem računa ili blagajne Fondacije kako je navedeno OVDJE sa naznakom ˝Za OŠ Šerići˝.

Sve kompanije i institucije koji žele pomoći realizaciji projekta  u vidu donacija u uslugama ili materijalima mogu se javiti na mail: fondtz@fondacijatz.org ili na broj telefona 035 362 831. Udruženim snagama, zajedno, stvaramo bolje uslove življenja u našim zajednicama.