Aplicirajte na neki od naših fondova

Fondacija tuzlanske zajednice, zahvaljujući donacijama partnerskih organizacija i fondacija, pojedinaca i preduzeća, sufinansira projekte kojima nastoji poboljšati uslove življenja u Tuzli, Srebreniku, Lukavcu, Kalesiji i Živinicama.  Razvoj lokalne zajednice i poboljšanje uslova življenja Fondacija bazira na aktivnom, dobrovoljnom učešću građana tako da projekti koje podržava moraju biti zasnovani na volonterskom učešću aplikanata i moraju biti za opštu društvenu korist a ne korist pojedinaca. Kroz svoje redovne i vanredne programe podrške Fondacija putem javnih poziva podržava projekte organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana, omladinskih organizacija, škola i javnih ustanova. Odluke o podršci projektima donosi Upravni odbor FTZ-a i nezavisne komisije građana. 

U posebnim odjeljcima za fondove možete pronaći aplikacione forme, kao i sve detalje o mogućnostima apliciranja.

Volim Tuzlu / Omladinska banka / Aktivne zajednice / Otvorene škole / Vitalis stipendije / Eko fond Butro / Štete od poplava