Fond za Aktivne zajednice

je namjenski fond za unapređenje naselja i mjesnih zajednica u TK, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se Lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.     

Tuzla, 15.09.2022.

Br. protokola: 380/22

Broj javnog poziva: 8-FAZ-2/22

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

Fond aktivne zajednice

Javni poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

 

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva organizacije i neformalne grupe građana da predlože projekte koji će omogućiti građanima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i rješavanje zajedničkih problema u Tuzlanskom kantonu.

U partnerstvu sa Porticus Fondacijom i Olof Palme International Center, Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja Tuzlanskog kantona.

Podrška se realizuje sa ciljem da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

CILJEVI FONDA

Osnovni cilj Fonda je unapređenje i razvoj aktivnih zajednica na području Tuzlanskog kantona, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu Lokalne grupe za razvoj zajednice, aktivne članice Mreže aktivnih zajednica, i to s područja:

 • Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Kreka, Lipnica, Par Selo, Simin Han, Solina, Husino, Tušanj, Dragunja,
 • Grada Srebrenik: Luka, Tinja,
 • Općine Kalesija: Seljublje, Kalesija,
 • Općine Lukavac: Bokavići, Turija, Hrvati
 • Grad Gradačac: Svirac,
 • Općina Gračanica: Škahovica,
 • Općina Čelić: Čelić, Šibošnica,
 • Grad Živinice: Donja Dubrave.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 15. septembra do 09. oktobra 2022. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • Inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice prema dostavljenom akcionom planu na godišnjem nivou na lokalne zajednice.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata.
 • Projekte koji su usmjereni na konkretno rješavanje određenog problema ili zadovoljenje određene potrebe u zajednici.
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 6 mjeseci.
 • Projekti moraju biti implementirani u periodu od oktobra do kraja marta 2023. godine(bez mogućih produženja zbog završetka projekta)
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
 • Prednost imaju  zajednice koje su u  Mrežu aktivnih zajednica pristupile u 2021. godini,  kao i zajednice koje nemaju trenutno aktivan projekat.

 

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici.  Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

Shodno rezultatima istraživanja Vitalni znaci 2019., prednost dajemo projektima koji su usklađeni sa prioritetnim potrebama lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, te izazovima na globalnom nivou definisanim UN Globalnim ciljevima održivog razvoja.  U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču međusektoralna partnerstva i koji će naročito unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI;
 • KVALITETNO OBRAZOVANJE I CJELOŽIVOTNO UČENJE;
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA;
 • RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I PODUZETNIČKOG DUHA.

Više o svim oblastima podrške u kriterijima poziva.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. Ukoliko prvi puta aplicirate preporučujemo da prvo pogledate upute za popunjavanje online aplikacije.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035-362-830/831 ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond za aktivne zajednice - JAVNI POZIV  8 – FAZ – 2/2022

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji (kopija),
 • statut Udruženja (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima organizacija i neformalnih grupa građana neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.                                                                                                                                                     

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).

Datum: 07.10.2021.
Protokol broj: 444/21
Broj javnog poziva: 12-FAZ-3/21

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE
Fond aktivne zajednice
Javni poziv za podršku zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

Javni poziv je zatvoren 31.10.2021.god.

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljnjem tekstu: Fondacija) poziva organizacije i neformalne grupe građana da predlože projekte koji će omogućiti građanima da se aktivno uključe u aktivnosti i kreiranje sadržaja za dobrobit zajednice i rješavanje zajedničkih problema u Tuzlanskom kantonu. 

U partnerstvu sa Njemačkim saveznim ministarstvom za vanjski razvoj (BMZ), Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima lokalnih grupa za razvoj sa područja Tuzlanskog kantona.

​Podrška se realizuje kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“  koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom javnom pozivu iznosi 25.000,00 KM.

CILJEVI FONDA

Osnovni cilj Fonda je unapređenje i razvoj aktivnih zajednica na području Tuzlanskog kantona, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

CILJ POZIVA

Pružiti finansijsku podršku dugoročnim zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj kojima se rješavaju prioritetni problemi u ciljanim zajednicama.

KO MOŽE APLICIRATI

Aplicirati mogu Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica koje imaju aktivan status zaključno sa 07.10., i to s područja: Grada Tuzla, Grada Živinice, Općine Kalesija, Općine Lukavac i Općine Srebrenik.

NAPOMENA

Prednost će imati aplikanti koji su započeli svoje dugoročne zagovaračke projekte u posljednje tri godine uz podršku Fondacije

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos podrške je 10.000,00KM

ROK ZA PRIJAVU

Poziv za prijem aplikacija otvoren je od 07. oktobra do 31. oktobra 2021. godine.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. U online aplikaciju unosite potraživanja isključivo za realizaciju jedne faze projekta. Pored on line aplikacije aplikanti su dužni popuniti i dokumente:

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na broj telefona 035-362-830/831 ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond za aktivne zajednice - JAVNI POZIV  11 – FAZ – 3/2021

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji (kopija),
 • statut Udruženja (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.                                                                      

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije Javnog poziva. 

Poštovani aplikanti,

S obzirom da je u Bosni i Hercegovini u mjesecu martu proglašeno vanredno stanje uzrokovano pandemijom virusa COVID 19, grant tim Fondacije tuzlanske zajednice je nakon konsultacija sa predstavnicima Lokalnih grupa za razvoj, te mentorima Mreže aktivne zajednice odlučio da Javni poziv za podršku organizacijama i neformalnim grupama pri organizovanju kulturno-drušvetnih događaja u zajednici ZATVORI zaključno sa 5-tim aprilom.

Obzirom na proglašeno vanredno stanje, ovaj javni poziv je zatvoren i nakon okončanja pandemije će biti otvoren, o čemu će aplikanti biti blagovremeno obaviješteni.

Do toga vas pozivamo da poštujete sve preporuke Kriznih štabova i da sve projektne aktivnosti na drugim projektima podržanim od strane Fondacije tuzlanske zajednice stopirate, dok se ne završi vanredno stanje.

Za sva dodatna pitanja budite slobodno kontaktirati grant tim Fondacije na mail selma@fondacijatz.org

S poštovanjem,

Selma Memišević, koordinatorica programa finansijske podrške