Fond za Aktivne zajednice

je namjenski fond za unapređenje naselja i mjesnih zajednica u TK, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo na nivou odabranih naselja u kojima se Lokalne grupe za razvoj zajednica redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.     

Tuzla, 15.10.2020.

Br. protokola: 470/20

Broj javnog poziva: 8-FAZ-3/20

Poziv za podršku projektima lokalnih grupa za razvoj zajednice

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

JAVNI POZIV JE ZATVOREN 8.11.2020.godine.

Pozivamo Lokalne grupe za razvoj zajednice, članice Mreže aktivnih zajednica, i to s područja:

 • Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;
 • Grada Srebrenik: Lisovići i Tinja;
 • Grada Živinice: Priluk i Živinice Gornje;
 • Općine Kalesija: Seljublje;
 • Općine Lukavac: Bikodže, Bokavići, Gnojnica, Prokosovići i Turija;
 • Općina Kladanj: Tuholj.

NAPOMENA: Prednost prilikom izbora projektnih prijedloga imaju zajednice koje su nedavno primljene u Mrežu aktivnih zajednica, zajednice koje nisu dobile podršku u 2020 godini iz Fonda za aktivne zajednice, kao i zajednice koje su realizirale i izvjestile projekte iz prethodnih aplikacionih krugova predmetnog Fonda.

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u TK, kroz sufinansiranje projekata i inicjativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

 1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene
 2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,
 3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

ŠTA PODRŽAVAMO?

Podržavamo projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema u zajednici.  Potrebe i problemi koji se rješavaju moraju biti izraženi u akcionom planu zajednice.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos donacije po projektu je 3.000,00 KM a u izuzetnim slučajevima mogu se odobriti i veće donacije. 

Učešće aplikanata mora biti jednako ili veće od potraživanog iznosa što uključuje vrijednost volonterskog rada, alate i opremu, učešće drugih donatora i partnera i ne mora biti isključivo u novcu ali njegova vrijednost mora biti izražena u novčanim jedinicama i jasno objašnjena u aplikaciji. 

Aplikanti čiji projekti budu podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 08.11.2020. (nedjelja)

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na margini, na desnoj strani.. Prilikom apliciranja preporučujemo da se koristite uputama za popunjavanje on-line aplikacije.

Nakon što on-line aplikacija bude prihvaćena u bazu, aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail sa kodom za izmjenu aplikacije.

Dodatno će grant tim nakon uvida u primljenu aplikaciju poslati istu aplikaciju u vidu pdf dokumenta u roku od 48h radnih sati od prijema iste na mail adrese navedene u aplikaciji. Nakon toga su aplikanti dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije, upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije.

Poštovani aplikanti,

S obzirom da je u Bosni i Hercegovini u mjesecu martu proglašeno vanredno stanje uzrokovano pandemijom virusa COVID 19, grant tim Fondacije tuzlanske zajednice je nakon konsultacija sa predstavnicima Lokalnih grupa za razvoj, te mentorima Mreže aktivne zajednice odlučio da Javni poziv za podršku organizacijama i neformalnim grupama pri organizovanju kulturno-drušvetnih događaja u zajednici ZATVORI zaključno sa 5-tim aprilom.

Obzirom na proglašeno vanredno stanje, ovaj javni poziv je zatvoren i nakon okončanja pandemije će biti otvoren, o čemu će aplikanti biti blagovremeno obaviješteni.

Do toga vas pozivamo da poštujete sve preporuke Kriznih štabova i da sve projektne aktivnosti na drugim projektima podržanim od strane Fondacije tuzlanske zajednice stopirate, dok se ne završi vanredno stanje.

Za sva dodatna pitanja budite slobodno kontaktirati grant tim Fondacije na mail selma@fondacijatz.org

S poštovanjem,

Selma Memišević, koordinatorica programa finansijske podrške

 

 

 

Datum: 26.11.2020.

Protokol broj: 561/20

Broj javnog poziva: 10-FAZ-4/20

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE

- FOND AKTIVNE ZAJEDNICE-

Poziv za podršku zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj

 

PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU ZAJEDNICE podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja, podstaći građanski aktivizam i animirati mlade da se uključe u razvoj zajednice.

CILJEVI PROGRAMA

Osnovni cilj Programa je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu, koje su uključene u Mrežu aktivnih zajednica, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju suradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora.

Specifični ciljevi programa su:

 1. Sistemsko organiziranje građana i razvoj „žive“ demokratije kroz podršku akcijama samoorganizovanja i zagovaranja za promjene
 2. Osnaživanje i uključivanje građana, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice,
 3. Izgradnja povjerenja i poticanje lokalnih partnerstava, redovne komunikacije i međusobe saradnje javnog, civinog i poslovnog sektora na nivou razvoja zajednice,

Cilj poziva:

Pružiti finansijsku podršku dugoročnim zagovaračkim projektima lokalnih grupa za razvoj kojima se rješavaju prioritetni problemi u ciljanim zajednicama.

KO MOŽE APLICIRATI?

Aplicirati mogu članice Mreže aktivnih zajednica i to s područja:

 • Grada Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han, Solina i Par Selo;
 • Grada Srebrenik: Lisovići i Tinja;
 • Grada Živinice: Priluk i Živinice Gornje;
 • Općine Kalesija: Seljublje;
 • Općina Kladanj: Tuholj;
 • Općine Lukavac: Bikodže, Bokavići, Gnojnica, Prokosovići i Turija.

NAPOMENA:

 • Prednost će imati aplikanti koji su započeli svoje dugoročne zagovaračke projekte u posljednje dvije godine uz podršku Fondacije

ROK ZA PRIJEM APLIKACIJA

Poziv je otvoren do 17. decembra 2020.

IZNOS PODRŠKE

Maksimalan iznos podrške je 5.000,00KM

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice. U online aplikaciju unosite potraživanja isključivo za realizaciju jedne faze projekta. Pored on line aplikacije aplikanti su dužni popuniti i dokumente:

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potrdu o prijemu na mail u vidu word dokumenta ispunjene aplikacije, te ste dužni u roku od 7 dana dostaviti tu aplikaciju potpisanu i ovjerenu u dva štampana primjerka na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035 362-830/831.

OBAVEZNO pročitajte detaljnije informacije u kriterijima i uputama za popunjavanje aplikacije sa desne strane.