Program sanacije šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima 2014/2015

Program podrške za saniranje šteta od poplava i klizišta usmjeren je na podršku građanima u prevazilaženju problema nastalih ovom elementarnom nepogodom. Program je usmjeren na saniranje šteta u pet gradova (Tuzla, Kalesija, Živinice, Srebrenik i Lukavac) kroz tri direktna smjera podrške. Uz indirektnu saradnju sa općinskim službama, mjesnim zajednicama, građanima i donatorima Fondacija tuzlanske zajednice putem ovog programa je nastojala obezbjedilti brz, transparentan i efikasan sistem kako bi koliko-toliko odgovorila na potrebu i katastrofalnu štetu nastalu u majskim i augustovskim poplavama. U okviru ovog programa, Fondacija tuzlanske zajednice je pružila podršku ugroženim građanima i naseljima u vidu kratkoročnih donacija za socijalno ugrožene (I krug podrške), te u vidu podrške građanskim projektima za saniranje šteta na kućama i infrastrukturi, te usjevima ili samostalnim poslovnim djelatnostima.

POZIV JE ZAVRŠEN

Kao odgovor na katastrofalnu štetu, prouzrokovanu poplavama i pokrenutim klizištima, nastalu na individualnim i društvenim infrastrukturnim objektima te privrednim i poljoprivrednim dobrima, Fondacija tuzlanske zajednice osigurala je finansijska sredstva koja će biti distribuirana kroz poseban program finansijske podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice je interventno djelovala odmah nakon elementarne nepogodne kako bi prikupila neophodne informacije te kreirala jasnu strategiju pružanja pomoći ugroženim porodicama te revitalizaciji individualnih, društvenih objekata i infrastrukture u najugroženijim područjima. Istovremeno, Fondacija je angažovala sve raspoložive resurse za prikupljanje finansijskih sredstava iz inostranstva i BiH kako bi došlo do mogućnosti realizacije posebnog programa podrške. U prvom krugu izdvojeno je 294.826,00KM za 107 projekatasanacije šteta i pomoći ugroženima u čijoj realizaciji je učestvovalo 650 građana a korist će imati 7 000 ljudi. U drugom krugu Fondacija je uz podršku donatora i partnera za drugi krug podrške obezbjedila minimalno 130.000 KM.

Poziv za apliciranje je zatvoren 18.02.2015.

Visina sredstava i namjena posebnog programa podrške
Program podrške za sanaciju šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima će i u II krugu biti realiziran na području 5 općina sa područja Tuzlanskog kantona (Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice) u kojima Fondacija realizuje svoje programe, a sve u partnerstvu sa lokalnim općinskim administracijama. Za namjene ovog programa finansijske podrške Fondacija je uz podršku donatora i partnera za drugi krug podrške obezbjedila minimalno 130.000 KM.

Namjena ovog programa jeste revitalizacija oštećene i izgradnja preventivne infrastrukture u najugroženijim naseljima na području 5 općina Tuzlanskog kantona, kao i podrška malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima čija su dobra ugrožena poplavama i klizištima. Sredstva se mogu koristiti za sljedeće aktivnosti:

  • podrška građanskim akcijama za kupovinu materijala i drugih potrepština za saniranje šteta od klizišta i poplava kao i preventivnim akcijama izgradnje infrastrukture koja će spriječiti štete u budućnosti (saniranje izvorišta, sanacija i izgradnja nasipa na rijekama i potocima, čišćenje i ucijevljenja odvoda, saniranja klizišta, saniranje mostova, šteta na društvenim domovima, školskim objektima, putnoj i drugoj infrastrukturi u zajednici). Maksimalan iznos podrške po projektu iznosi 5000,00 KM.
  • kratkoročne donacije za saniranje šteta malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima (kupovina sjemena, nadoknada izgubljenje živine i sitne stoke, hrane za stoku i sl.). Maksimalan iznos podrške iznosi 5000,00 KM.

Ko može koristiti sredstva iz programa podrške
Sredstva su dostupna svim građanima, pravnim subjektima i školama sa područja gore navedenih općina, čiji su idividualni stambeni objekti, poslovna ili poljoprivredna gazdinstva stradala ili su ugrožena u poplavama i klizištima.

Ko može aplicirati na sredstva iz programa podrške i kako
Na osnovu iskazane potrebe u zajednicama, na Program podrške mogu aplicirati u ime oštećenih, isključivo Savjeti/Vijeća Mjesnih zajednica iz 5 navedenih općina.

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti:
-ELEKTRONSKI Ispunjen i ovjeren Aplikacioni obrazac

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu: Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: fondtz@fondacijatz.org do 18.02.2015.

Prilikom popunjavanja aplikacije pažljivo pročitajte kriterije i vodite se uputstvom za popunjavanje aplikacije koje možete preuzeti sa desne strane članka. Jasni, precizni i kvalitetno ispunjeni projektni prijedlozi sa jasno i precizno objašnjenim elementima prijedloga osnova su za dobro razumjevanje projektne ideje i eventualnu podršku.

I KRUG - POZIV JE ZAVRŠEN

Kao odgovor na katastrofalnu štetu, prouzrokovanu poplavama i pokrenutim klizištima, nastalu na individualnim i društvenim infrastrukturnim objektima te privrednim i poljoprivrednim dobrima, Fondacija tuzlanske zajednice osigurala je finansijska sredstva koja će biti distribuirana kroz poseban program finansijske podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice je interventno djelovala odmah nakon elementarne nepogodne kako bi prikupila neophodne informacije te kreirala jasnu strategiju pružanja pomoći ugroženim porodicama te revitalizaciji individualnih, društvenih i privrednih objekata u najugroženijim područjima. Istovremeno, Fondacija je angažovala sve raspoložive resurse za prikupljanje finansijskih sredstava iz inostranstva i BiH kako bi došlo do mogućnosti realizacije posebnog programa podrške.

Poziv za podnošenje prijedloga projekata je završen 03.septembra 2014.

 Visina sredstava i namjena posebnog programa podrške

Program podrške za sanaciju šteta prouzrokovanih poplavama i klizištima će biti realiziran na području 5 općina sa područja Tuzlanskog kantona (Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice) u kojima Fondacija realizuje svoje programe, a sve u partnerstvu sa lokalnim općinskim administracijama. Za namjene ovog programa finansijske podrške Fondacija je uz podršku donatora i partnera obezbijedila minimalno 150.000 KM.

Namjena ovog programa podrške jeste zbrinjavanje ugroženih porodica te revitalizacija individualnih, društvenih i privrednih objekata u najugroženijim naseljima na području 5 općina Tuzlanskog kantona. Sredstva se mogu koristiti za sljedeće aktivnosti:

- kratkoročne humanitarne donacije socijalno ugroženim porodicama koje su pogođene efektima poplava ili klizišta za nabavku lijekova, hrane, higijene ili kućanskih potrepština u visini do 500,00 KM.

- podrška građanskim akcijama za kupovinu materijala i drugih potrepština za saniranje šteta od klizišta i poplave na individualnim objektima, društvenim domovima, školskim objektima i drugoj infrastrukturi u zajednici u visini do 3000,00 KM.

- kratkoročne donacije za saniranje šteta na usjevima i drugim samostalnim poslovnim djelatnostima (kupovina sjemena, nadoknada izgubljenje živine i sitne stoke, hrane za stoku i sl.) u visini do 5000,00 KM.

Ko može koristiti sredstva iz programa podrške

Sredstva su dostupna svim građanima, pravnim subjektima i školama sa područja gore navedenih općina, čiji su idividualni stambeni objekti, poslovna ili poljoprivredna gazdinstva stradala u poplavama i klizištima.

Ko može aplicirati na sredstva iz programa podrške i kako

Na osnovu iskazane potrebe u zajednicama, na Program podrške mogu aplicirati u ime oštećenih, isključivo Savjeti/Vijeća Mjesnih zajednica iz 5 navedenih općina.

Prilikom apliciranja potrebno je dostaviti:

-Ispunjen Zahtjev za podršku (ukoliko se radi o potrebi za kratkoročnim humanitarnim donacijama za nabavku lijekova, hrane, higijenskih i osnovnih životnih potrepština za socijalno ugrožene porodice koje su pogođene efektima poplava ili klizišta.

-Ispunjen Aplikacioni obrazac za projekte podrške građanskim akcijama i projekte saniranja šteta na usjevima i drugim samostalnim poslovnim.

Potpisanu i ovjerenu dokumentaciju treba dostaviti poštom ili lično u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice, na adresu: Pozorišna 13, 75000-Tuzla, i u elektronskoj formi na e-mail: fondtz@fondacijatz.org do 27.08.2014.

DOPUNA INFORMACIJA : Javni poziv za Općine Kalesija, Lukavac, Tuzla i Živinice će se produžiti do 01.09.2014.godine, dok će za Općinu Srebrenik poziv biti produžen do 03.09.2014. godine, obzirom da se u toj Općini kasnilo sa prezentacijom programa.

Prilikom popunjavanja aplikacije pažljivo pročitajte kriterije i vodite se uputstvom za popunjavanje aplikacije koje možete preuzeti sa desne strane članka. Jasni, precizni i kvalitetno ispunjeni projektni prijedlozi sa jasno i precizno objašnjenim elementima prijedloga osnova su za dobro razumjevanje projektne ideje i eventualnu podršku.

Kratkoročne novčane donacije

S ciljem podrške porodicama ugroženim elementarnom nepogodom (poplave i klizišta), iz Fonda solidarnosti Fondacije tuzlanske zajednice distribuirana je pomoć u iznosu od 23.192,00 KM za 64 porodica sa područja općina Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik. Donacije su distribuirane u iznosima do 500,00 KM i namjenjene su za nabavku osnovnih životnih namirnica i drugih potrepština.

Spisak pojedinaca koji su dobili kratkoročne donacije po gradovima i mjesnim zajednicama možete pregledati u narednom dokumentu.

opširnije >>

Podrška građanskim akcijama

Fondacija je za ovu liniju podrške putem dva javna poziva izdvojila 200.929,00 KM za 61 projekata građana. Sredstva su izdvojena za projekte sanacije kuća, izvorišta, mostova, putne komunikacije, odvoda, slivova. Podrška se realizuje na području 5 općina: Tuzla, Lukavac, Kalesija, Srebrenik i Živinice. Tabelarni prikaz podržanih projekata po Općinama i mjesnim zajednicama možete pregledati u nastavku ovog članka, dok izvještaje i fotografije sa realiziranih projekata možete pregledati u ostalim člancima. Tabelarni prikaz u tabeli:

opširnije >>

Podrška malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima

Kako bi pomogli malim poljoprivrednim proizvođačima i stočarima da lakše prebrode štete na usjevima i prehrane stoku, putem dva javna poziva odobrena su sredstva u iznosu od 49.034,00 KM za 18 projekata od čega će korist imati 82 poljoprivrednika-stočara. U nastavku teksta možete pregledati tabelarni prikaz pojedinaca koji su dobili donacije.

opširnije >>

Podrška saniranju štete od poplava u Srednjoj turističkoj školi u Doboju

Posredstvom Fondacije tuzlanske zajednice, Rotary fondacija iz Njemačke u saradnji sa Rotary klubovima iz Austrije, obezbjedila JE podršku za JU Ugostiteljsku i trgovinsku školu u Doboju u iznosu od 78.800 € (154 180,00KM).  Sredstva će se usmjeriti u opremanje zbornice, 7 kancelarija i 15 učionica i biblioteke, te učeničkog kabineta za praksu sa kompletnim školskim i kancelarijskim namještajem, te informatičkom opremom.  S obzirom na specifičnu praktičnu nastavu iz oblasti ugostiteljstva i turizma, donator se odlučio za nabavku opreme za školski restoran i kuhinju.

opširnije >>

Podrška za saniranje štete na kući/objektu UG Pons i Fondacije Lara u Bijeljini

Fondacija tuzlanske zajednice je u 2014 godini dala podrška za sanaciju kuće UG Pons i Fondacije Lara u Bijeljini u iznosu od 18.282,31KM.

opširnije >>