Podrška za saniranje štete na kući/objektu UG Pons i Fondacije Lara u Bijeljini

Fondacija tuzlanske zajednice je u 2014 godini dala podrška za sanaciju kuće UG Pons i Fondacije Lara u Bijeljini u iznosu od 18.282,31KM.