Sterilizacije i kastracije uličnih pasa na području TK

Program besplatnih kastracija/sterilizacija uličnih pasa, finansiran od strane Fondacije Dogs Trust iz Sarajeva, implementira Fondacija tuzlanske zajednice od februara 2017. godine, u partnerstvu sa lokalnim administracijama sa kojima su potpisani i Protokoli o saradnji.  Program se odvija na području Grada Tuzla i deset općina Tuzlanskog kantona: Živinice, Lukavac, Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Kladanj, Čelić, Banovići i Kalesija. 

U program besplatnih kastracija/sterilizacija na području TK uključene su 22 veterinarske stanice čiji spisak i kontakte možete pogledati na web stranici Fondacije Dogs Trust www.dogstrust.ba/lista-klinika/.

Sve veterinarske stanice su formirale timove stručnjaka koji se sastoji od 2 veterinara i 1 veterinarskog tehničara, kao i dva hvatača, koji su takođe prošli kroz program obuke o humanom hvatanju pasa organizovanom od strane Fondacije Dogs Trust.  U martu 2017., sve veterinarske stanice sa područja TK, pa tako i gore navedene, potpisale su sporazume o saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, koja je preuzela troškove sterilizacije i kastracije uličnih pasa, vakcinisanje protiv bjesnila i tretman čišćenja od parazita.

Veterinarske stanice i njihovi stručni veterinarski timovi su, u periodu od 10. aprila do 31.  jula 2017., izvršile ukupno 3963 sterilizacija i kastracija uličnih pasa prema dinamici prikazanoj u Tabeli 1. Sve operacije su u ovom testnom periodu, bile praćene od strane veterinarskog koordinatora iz Fondacije tuzlanske zajednice, te supervizora ispred Fondacije Dogs Trust koji su svake sedmice boravili u TK. 

 

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

UKUPNO

Tuzla

36

90

289

309

724

ženke

20

45

158

201

424

mužijaci

16

45

131

108

300

Živinice

39

81

245

252

617

ženke

21

42

139

164

366

mužijaci

18

39

106

88

251

Lukavac

26

53

160

168

407

ženke

14

29

90

102

235

mužijaci

12

24

70

66

172

Gračanica

39

78

238

252

607

ženke

21

40

150

148

359

mužijaci

18

38

88

104

248

Gradačac

18

41

106

73

238

ženke

10

22

38

40

110

mužijaci

8

19

68

33

128

Doboj Istok

13

28

83

84

208

ženke

7

14

52

49

122

mužijaci

6

14

31

35

86

Srebrenik

18

41

115

120

294

ženke

10

21

60

66

157

mužijaci

8

20

55

54

137

Banovići

13

22

54

63

152

ženke

7

12

32

41

92

mužijaci

6

10

22

22

60

Kalesija

26

50

140

147

363

ženke

14

28

72

100

214

mužijaci

12

22

68

47

149

Čelić

13

22

56

63

154

ženke

7

8

22

26

63

mužijaci

6

14

34

37

91

Kladanj

13

25

77

84

199

ženke

7

14

56

61

138

mužijaci

6

11

21

23

61

Ukupno

254

531

1563

1615

3963

ŽENKE

138

275

869

998

2280

MUŽIJACI

116

256

694

617

1683

Tabela 1. Prikaz ukupnog broja pasa koji su prošli kroz program u periodu od aprila do jula mjeseca po gradovima

opširnije >>

Projekat „Besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih (i vlasničkih) pasa u TK“ 

Cilj projekta
Cilj projekta je da se na cijelom području Tuzlanskog kantona izvrši sterilizacija što većeg broja uličnih (i vlasničkih) pasa kako bi se uspostavila kontrola populacije pasa na ulici i smanjila njihova daljnja i nekontrolisana reprodukcija.

Dodatno, projektom se djeluje preventivno tako što se želi stvoriti pogodan ambijent za sprovedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH kako bi se u budućnosti, uz pomoć jedinstvene baze podataka o uličnim i vlasničkim psima, identifikovali i kaznili nesavjesni vlasnici pasa u TK koji napuštaju svoje pse i ostavljaju ih na ulicu.

Trajanje projekta
Projekat traje od februara 2017. do decembra 2017. godine.

Glavne aktivnosti projekta
Saradnja sa lokalnim vlastima u TK. Redovna komunikacija i sastanci sa predstavnicima vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou, te mjesnim zajednicama, kao i nadležnim inspekcijama, u cilju potpisivanja Protokola o saradnji sa vlastima i uspostavljanja saradnje sa svim relevatnim tijelima u svim zainteresiranim lokalnim zajednicama u TK.

Obuka i formiranje stručnih veterinarskih timova. Obuka veterinara i veterinarskih tehničara od strane Dogs Trust Fondacije u Sarajevu, te formiranje stručnih timova za hirurške zahvate na psima (sterilizacije i kastracije).  

Uključivanje higijenskih servisa i obuka hvatača pasa. Uspostavljanje saradnje sa nadležnim službama i higijenskim servisima kako bi se uspostavili timovi za hvatanje uličnih pasa.  S tim u vezi, svi hvatači pasa će završiti obuku za humano hvatanje pasa u organizaciji Dogst Trust-a.  DT vrši po potrebi i dodatno opremanje higijenskih servisa sa opremom za hvatanje pasa. 

Obavljanje sterilizacije i kastracija u veterinarskim stanicama. Sterilizacije i kastracije izvode iskusni i stručni veterinarski timovi u 22 veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona.  Spisak svih veterinarskih stanica možete pogledati OVDJE.  Veterinarski koordinator FTZ-a, koordinira i planira termine operacija u saradnji sa veterinarskim stanicama, te vrši stručni nadzor nad radom veterinarskih stanica, kako bi bio usklađen sa standardima DT-a.  Sve veterinarske stanice uključene u projekat redovno dostavljaju sedmične izvještaje FTZ-u i DT-u o izvršenim hirurškim zahvatima DT.

Vraćanje sterlisanih/kastriranih pasa na ulicu. U toku projekta, u saradnji sa aktivistima na terenu, FTZ prati proces vraćanja pasa na ulicu, odnosno lokacije mjesta odakle su odvedene.   

Informativno-promotivne aktivnosti. Promocija projekta i odgovornog vlasništva putem medija, u saradnji sa predstavnicima DT.

Ostvareni rezultati projekta od februra do juna 2017.
Program se odvija na području Grada Tuzla i deset općina Tuzlanskog kantona: Živinice, Lukavac, Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Kladanj, Čelić, Banovići i Kalesija. 

U program besplatnih kastracija/sterilizacija na području TK uključene su 22 veterinarske stanice čiji spisak i kontakte možete pogledati na web stranici Fondacije Dogs Trust www.dogstrust.ba/lista-klinika/.

Sve veterinarske stanice su formirale timove stručnjaka koji se sastoji od 2 veterinara i 1 veterinarskog tehničara, kao i dva hvatača, koji su takođe prošli kroz program obuke o humanom hvatanju pasa organizovanom od strane Fondacije Dogs Trust.  U martu 2017., sve veterinarske stanice sa područja TK, pa tako i gore navedene, potpisale su sporazume o saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, koja je preuzela troškove sterilizacije i kastracije uličnih pasa, vakcinisanje protiv bjesnila i tretman čišćenja od parazita.

Veterinarske stanice i njihovi stručni veterinarski timovi su, u periodu od 10. aprila do 31.  jula 2017., izvršile ukupno 3963 sterilizacija i kastracija uličnih pasa prema dinamici prikazanoj u Tabeli 1. Sve operacije su u ovom testnom periodu, bile praćene od strane veterinarskog koordinatora iz Fondacije tuzlanske zajednice, te supervizora ispred Fondacije Dogs Trust koji su svake sedmice boravili u TK. Detaljan pregled ukupnog broja uličnih pasa koji su prošli kroz program u periodu od aprila do jula mjeseca po gradovima možete pogledati u donjoj tabeli

  

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

UKUPNO

Tuzla

36

90

289

309

724

ženke

20

45

158

201

424

mužijaci

16

45

131

108

300

Živinice

39

81

245

252

617

ženke

21

42

139

164

366

mužijaci

18

39

106

88

251

Lukavac

26

53

160

168

407

ženke

14

29

90

102

235

mužijaci

12

24

70

66

172

Gračanica

39

78

238

252

607

ženke

21

40

150

148

359

mužijaci

18

38

88

104

248

Gradačac

18

41

106

73

238

ženke

10

22

38

40

110

mužijaci

8

19

68

33

128

Doboj Istok

13

28

83

84

208

ženke

7

14

52

49

122

mužijaci

6

14

31

35

86

Srebrenik

18

41

115

120

294

ženke

10

21

60

66

157

mužijaci

8

20

55

54

137

Banovići

13

22

54

63

152

ženke

7

12

32

41

92

mužijaci

6

10

22

22

60

Kalesija

26

50

140

147

363

ženke

14

28

72

100

214

mužijaci

12

22

68

47

149

Čelić

13

22

56

63

154

ženke

7

8

22

26

63

mužijaci

6

14

34

37

91

Kladanj

13

25

77

84

199

ženke

7

14

56

61

138

mužijaci

6

11

21

23

61

Ukupno

254

531

1563

1615

3963

ŽENKE

138

275

869

998

2280

MUŽIJACI

116

256

694

617

1683

 

Od septembra 2017. Započinju besplatne sterilizacije i kastracije uličnih pasa i za vlasničke pse u TK.  Za uključivanje u program besplatne sterilizacije, vlasnici pasa se mogu javiti u veterinarske stanice navedene OVDJE.

Kontakt za projekat  

Andrijana Čajić

Koordinatorica projekta

E-mail: andrijana@fondacijatz.org

Telefon: 035 362 831 ili 035 362 830

 

opširnije >>

Projekat „Edukacijom do efikasnog upravljanja populacijom pasa u TK 2016-2017“ 

Cilj projekta
Projekat ima za cilj da se poveća svijest i znanja djece i građana o držanju kućnih ljubimaca na odgovoran način i u skladu sa važećim zakonima i propisima u BiH, kako bi se smanjio procenat napuštanja pasa i drugih ljubimaca od strane njihovih vlasnika na području Tuzlanskog kantona.  
 
Takođe želimo da kroz ovaj projekat pomognemo djeci u TK da se osjećaju sigurnije u blizini psa, posebno na njihovom putu od škole do kuće i obratno. Dodatno je nam je važno da se djeca uče o odgovornom i humanom postupanju prema psima i svim životinjama, kao i o odgovornostima vlasnika životinja prema društvenoj zajednici.  
Trajanje projekta
Projekat traje od oktobra 2016. do avgusta 2018. godine.
 
Glavne aktivnosti projekta 
Obuka edukatora. Edukativne radionice u osnovnim školama TK realizuju iskusni edukatori, koji imaju stečenu fakultetsku diplomu pedagoškog smjera i položen stručni ispit, uz adekvatno isksutvo u radu s djecom u osnovnom obrazovanju. Edukatori su u okviru projekta prošli kroz potrebnu obuku za izvođenje edukativnih radionica u organizaciji Dogs Trust fondacije.  
 
Podjela edukativno-informativnog materijala. U okviru projekta se vrši podjela edukativnog i promotivnog materijala za djecu i školsko osoblje, koje je obezbjedio donator projekta Dogs Trust iz Sarajeva.  
 
Edukativne radionice. Edukativne radionice za učenike osnovnih škola od II do VI razreda (uzrast of 7-11 godina) se odvijaju uz saglasnost Pedagoškog zavoda TK i odobrenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, a u saradnji sa menadžmentom u osnovnim školama TK.  Edukativne radionice su organizovane na kreativan, zabavan i dinamičan način kako bi učenicima od II do VI razreda što bolje približile sljedeće teme: 
- Sigurnost u blizini psa;
- Odgovorno vlasništvo i 
- Potrebe psa kao živog bića.
 
Informativna kampanja za javnost. Projekat se promoviše putem letaka, web stranice i Facebook-a kroz redovne objave od strane Fondacije tuzlanske zajednice, Fondacije Dogs Trust, te uključenih škola. 
 
Ostvareni rezultati u periodu školske 2016/2017 godine
Prvi ciklus edukacija đaka u TK je trajao u periodu od oktobra 2016. do juna 2017. godine.  Edukativne radionice su organizovane za đake uzrasta od 7-11 godina (II do VI razred) u 81 onosnovnoj školi, te 97 područnih škola.  Dodatno je posjećeno i 18 obdaništa u TK.  
  
Ukupno je realizovano 922 edukativne radionice u kojima je učestvovalo 13 388 đaka i djece, a podjeljeno je oko 18 500 edukativnih i promotivnih letaka.
 
Đaci i nastavnici su imali jako pozitivne reakcije na sadržaj radionice i aktivno su učestvovali u svim aktivnostima.  Neki od komentara nastavnika iz evaluacijskih listića:
Radionica se veoma dopala mojim učenicima i meni. Jako je poučna i prilagođena uzrastu učenika. Edukator izrazito dobro komunicira sa učenicima. Bilo nam je zadovoljstvo i zaista smo zajednički uživali u radionici. Radovali bi se nastavku.“ – Minka Kucalović, OŠ Čelić
Radionice su adekvatno prilagođene uzrastu djece!!!“ – Alma Milinkić, Lukavac Grad
Češće realizacije i uključivanje u NPP.Bravo!!“ – Irma Begić, OŠ Centar
Predavač je bio odličan, razumljiv govor za djecu, samo ovako nastaviti“ – Rahima Jagodić, OŠ Bašigovci
Da budu malo češće, jer su poučne, a djeca su oduševljena“ – Davorka Marković, OŠ Simin Han
Da dovedete pravog psa“ – Elvisa Sadić, OŠ Hamdija Kreševljaković
Nastaviti sa radionicama i u sljedećoj školskoj godini“ – Jasna Poljo, OŠ Pazar
 
Kontakt osobe  

Faruk Hodžić

Edukator na projektu

E-mail: faruk@fondacijatz.org

Tel. 061 875 937

   

Aleksandar Todorović

Edukator na projektu

E-mail: aleksandar@fondacijatz.org

Tel. 061 875 930

 

opširnije >>

Projekat „Zbrinjavanje pasa lutalica u Gradu Tuzla“ 

Fondacija tuzlanske zajednice je u cilju iznalaženja trajnog riješenja za zbrinjavanja uličnih pasa u Gradu Tuzla i uspostavljanje sistema humanog upravljanja populacijom pasa u Gradu Tuzla u avgustu 2014 pokrenula projekat pod nazivom „Zbrinjavanja pasa lutalica u Gradu Tuzla“.

Tokom projekta je formirana Radna grupa projekta, u kojoj su učestvovali predstavnici  Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ, Službe civilne zaštite, JP Komunalac, JP Veterinarske stanice doo Tuzla, Zavoda za javno zdravstvo TK, Udruženja za zaštitu životinja “Nirina”, Centra za ekologiju i energiju, Veterinarskog smjera Mješovite srednje škole Tuzla i Fondacije tuzlanske zajednice kao organizatora procesa.

Tokom 2015., Radna grupa je kreirala “Program kontrole populacijom pasa u Gradu Tuzla” u kojem su navedeni svi važni aspekti kvalitetne kontrole populacijom pasa u Gradu Tuzla, te aktivnosti koje su se već započele implementirati od strane nadležnih institucija u Gradu Tuzla. 

Dodatno je organizovana i informativna kampanja o odgovornom vlasništvu i neophodnoj redovnoj registraciji pasa, sa jinglovima i medijskim nastupima, a u aprilu je organizovana Šetnja pasa, na Sonom trgu u Tuzli, kako bi se simbolično započelo sa procesom redovne registracije vlasničkih pasa u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle smješten u JP Veterinarska stanica doo Tuzla. 

Takođe, tokom 2015. godine, Fondacija tuzlanske zajednice organizovala edukativne radionice o odgovornom vlasništvu u 7 osnovnih škola i mjesnih zajednica u Tuzli, na kome je učestvovalo 625 djece, mladih i građana. 

Kroz ovaj projekat je pružena podrška savjetodavna i finansijska podrška UG Nirina Tuzla, koja se brine o  privremenom Skloništu za pse u Gradu Tuzla, koje je kroz udomljavanje pasa u zemlji i inostranstvu smanjilo broj pasa tokom 2015. i 2016. godine sa 700 na 500 pasa.   Prema gore navedenom programu kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla, krajnji cilj je da se u Skloništu za pse Tuzla smanji broj pasa na 350 do kraja 2018.

opširnije >>

Projekat ''Sam svoj šef'

Projekat ''Sam svoj šef'' se realizuje u saradnji Udruženja ''Centar za razvoj poduzetništva'' Tuzla (CERPOD), JU Turističko-ugostiteljske škole Tuzla i Fondacije tuzlanske zajednice.  Završena je prva faza obuke  za menadžment, nastavnike i učenike ove škole.

''U pet modula poduzetničke obuke dotakli smo se  osnova poduzetništva, istraživanja tržišta, osnova marketinga, te pisanja biznis plan. Poseban akcent bio je i na socijalno poduzetništvo što zapravo i jeste princip po kojem će sutra poslovati učenička zadruga, a koja se planira uspostaviti. Posebno je važno da se edukacija fokusira na praktičnu primjenu, te su faktički 4 modula bila posvećena pisanju biznis plana buduće učeničke zadruge'', kaže Majda Mujanović koordinatorica CERPOD-a, i dodaje , ''ova opsežna prva faza projekta omogućava učenicima i nastavnicima da zamisli i ideje koje imaju, a vezano za buduću učeničku zadrugu i školsku kuhinju postave u realne i sprovodive planove.'' 

Istovremeno sa ovom fazom projekta kontinuirano se radi  na pripremi i odabiru izvođača radova za renoviranje kuhinje u školi. U ovom segmentu dodatno se nastoje motivisati privrednici i svi oni koji su u mogućnosti da podrže ovaj projekat.   

''Projekat ''Sam svoj šef'' je još jedna prilika za lokalne filantrope da na konkretnom primjeru udruže  donacije i  usmjere ih prema rješavanju stvarnih  problema građana, te poboljšanja kvalitete življenja u Tuzle. Ovim projektom 300 učenika ove škole dobija bolje uslove za izvođenje praktične nastave, te sticanje vještina za lakši pronalazak zaposlenja.  Nakon realizacije projekta  učeničko preduzeće planira  ponuditi i povoljne usluge keteringa lokalnim firmama, organizacijama i javnim institucijama. Dakle, zaista inovativan projekat koji je direktno usmjeren ka osnaživanju poduzetništva i zapošljavanja mladih Tuzle. Dio sredstava je obezbijeđen, a u naredno periodu očekujemo podršku od lokalnih privrednika i filantropa, ističe Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice

Ovaj  projekat je podržan u okviru  poziva na projekte Fondacije tuzlanske zajednice, pod nazivom „Vitalni projekat za Tuzlu 2013/2014“ s ciljem  pružanja podrške strateški važnim projektima za razvoj Tuzle u oblastima Rad i Zapošljavanje, Ekonomija i poduzetništvo, koje su u okviru istraživanja Vitalni Znaci Tuzle 2012 građani ocijenili kao prioritetne za poboljšanje kvalitete življenja u Tuzli.

Potpisivanjem ugovora o saradnji između Fondacije tuzlanske zajednice, Udruženja ''Centar za razvoj poduzetništva'' Tuzla  i JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla u srijedu 25.12.2013,  zvanično je počela  realizacija projekta ''Sam svoj šef/chef''. Očekuje se da će projekat trajati godinu dana, pri čemu se planira predstavljanje novoosnovane školske zadruge u okviru sajma kulinarskih proizvoda nastalih u ovoj renoviranoj i savremeno opremljenoj školskoj kuhinji krajem  2014 godine.   

Istraživanje o kvaliteti življenja

Fondacija tuzlanske zajednice se zalaže za pozitivno dugoročno ulaganje svih građana u budućnost zajednice, kako bi se izgradio ambijent za ugodniji život u našem društvu. U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo u zajednicama i direktne kontakte sa građanima. Osim toga da bi pravilno usmjeravali naša ulagnja i ulaganja iz zajednice koja su nam povjerena moramo imati imati i stručno, kritičko  znanje o njenom stanju, potrebama i perspektivama.

Upravo zbog toga smo pokrenuli istraživanje o kvalitetu življenja "Vitalni znaci" koje se temelji na multidisciplinarnom pristupu. S jedne strane istraživanje uključuje lokalne eksperte iz svih oblasti koje se istražuju, koji pomažu u izboru statističkih podataka koji daju realnu sliku o kvalitetu života u tuzlanskoj regiji. Dok s druge strane ispitivanje mišljenja i stavova javnosti daje lični pečat istraživanju, jer način na koji ljudi doživljavaju zajednicu u kojoj žive i kako se u njoj osjećaju je jednako važno kao i statistika. Analizom istraživanja stavova građana i statističkih podataka, istraživanje bi trebalo dati punu sliku o vitalnosti tuzlanske regije.

Više o istraživanju možete pogledati na web stranici ovdje.

Projekat ''Bolji uslovi življenja za stanovnike Simin Han, posebno stare osobe''

Projekat je Fondacija tuzlanske zajednice implementirala u periodu od 1.7.2011. do 2.3. 2012.u partnerstvu sa Fondacijom „Freudenberg“ iz Weinheima u Njemačkoj.  Finansijer projekta je Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke (BMZ).  

Kratak opis projekta
Direktna ciljna grupa projektasu100 osoba starijih od 60 godina iz Simin Hana, koji su bolesni i vezani za krevet.  Ove osobe imaju redovnu medicinsku njegu u Ambulanti Simin Han, ali kućne posjete nisu dovoljno učestale zbog nedostatka tehničke infrastrukture u ovoj ambulanti.  Kroz ovaj projekat, poboljšani su uslovi u Ambulanti Simin Han tako što je nabavljeno ambulantno vozilo i osnovna medicinska oprema za ove namjene, ali su organizovane i obuke za 24 volontera iz lokalne zajednice koji su željeli da se uključe u projekat i tako pruže podršku  medicinskom osoblju za brigu o licima vezanim za krevet u Simin Hanu. Dugoročno, sve projektne aktivnosti će biti integrisane u lokalni zdravstveni sistem.

Glavne aktivnosti projekta

  1. Nabavka auta i medicinske opreme za stručni tim za kućne posjete u Simin Hanu i integriranje u sistem kućne njege.Nabavljeno abulantno vozilo pogodno za prevoženje pacijenata i medicinska oprema koja je potrebna za kućnu njegu: prenosivi EKG, doboš za sterilizaciju, boca za kisik s priključcima, inhalator, stetoskop, otoskop, tlakomjer, glukometar i trakice za glukometar, te aspirator.  Postpisani su Ugovori o donociji vozila i medicinske opreme sa JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, a zvanična primopredaja pomenute tehničke opreme za kućne posjete izvršena je 22. 9. 2011 godine u Ambulanti Simin Han Primopredaja vozila je praćena i putem medija, a na vozilu su stavljene oznake BMZ i partnerskih fondacija.
  2. Kućne posjete starim licima i savjetovanje starih lica i njihovih porodica. Ovaj projekat je podmogao JU Dom zdravlja Tuzla da ojača sistem kućne njege, pogotovo kada je riječ o zaštiti starih osoba u MZ Simin Han.  U početnoj fazi projekta, stručno medicinsko osoblje iz Ambulante Simin Han je pripremilo stručnu obuku za zainteresirane volontere iz zajednice, te informativne materijale.  Volotnerska grupa je oformljena u kratkom vremenu i brojala je 24 osobe koji su se podjelili u 12 volonterskih timova za posjete starim licima. Volonterski timovi su dobili raspored posjeta i tako se redovno uključivali u raspored kućnih posjeta koji je realizirao mobilni tim Ambulante Simin Han. Volonteri su učestvovali u 117 kućnih posjeta pri čemu su posjetili 75 starih osoba. Ukupno je realizovano 983 volonterska sata.Dodatno je tokom realizacije projekta, posjećeno još 60 starih osoba lica od strane stručnog medicinskog tim, što je nastavljeno i nakon završetka projekta kao redovna kućna njega u sklopu Ambulante Simin Han.  
  3. Podjela informativnih i edukativnih letaka u cilju prevencije zdravlja starih osoba. U okviru projekta štampane su dvije vrste Informativnihbrošura i to pod sljedećim naslovima: KakousporitistarenjeiPrevencijapadovakodstarihosoba, od čega je štampano po 500 komada od svake brošure.  U prvojbrošuridatesuinformacijeovažnostizdraveishraneifizičkeaktivnostiustarosti, izbjegavanjacigaretaialkohola, socijalneaktivnostisciljemprevencijeoddepresije, moždanogudara, povišenogkrvnogpritiska. U drugoj brošuri se više skreće pažnja na obezbjeđivanja okruženja kako bi se spriječili padovi kod starih osoba.
  4. Jačanje grupe volontera za kućne posjete starim i bolesnim licima u Agora centru u Simin Hanu. U toku projekta osoblje Fondacije tuzlanske zajednice je u saradnji sa UG Otvoreni Agora centar organiziralo aktivnosti za jačanje grupe volontera za kućne posjete starim licima u Simin Hanu.  Volonterska grupa je u periodu implementacije projekta imala 24 volontera (23 žene i 1 muškarac, prosječne starosti 24 godine).  Održani su sljedeći seminari za volontere u UG Agora Tuzla:
  • Edukacijski seminar pod nazivom '' Promjene u starosti – Predvečerju života''  održan 25.10. '11. god na kome je predavač bila prim. dr. Enisa Ramić.  Ukupan broj učesnika je bio 27od čega su 24 učesnika volonteri/ke članovi volonterske grupe za kućne posjete starim licima Agora centra.
  • Edukacijski seminar pod nazivom ''Prevencija padova kod osoba straije životne dobi'', održan je 27.10. '11.god.na kome je predavač bila dipl. med.sestra Renata Smajlović.  Ukupan broj učesnika je bio 26 od čega su 24 učesnika volonteri.
  • Trening za volontere ''Trening za volontere u zajednici'' , održan je 31.01.'12.god. u organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice, trenerica Sabina Sinanović. Trening je obuhvatio nekoliko tema: Pojam i kategorije volontiranja, Prava i obaveze volontera, Komunikacija i upravljanje konfliktima, Etički kodeks volontera u programu. Razmjena iskustava i izrada studije slučaja. Tokom treninga korištene su različite metode: grupni rad, izlaganje učesnika i trenerice, diskusija. Ukupan broj učesnika je 26 od čega su 24 učesnika/ce volonteri grupe za kućne posjete.
  1. Razmjena iskustava i koordiniranje mjera za pojedinačne slučajeve sa ostalim relevantnim institucijama koje rade na zaštiti starih lica. U okviru projekta obavljeni su razgovori sa predstavnicima Crvenog križa, Doma penzionera, te Centra za socijalni rad kako bi se dala informacija o aktivnostima sa projekta i kako bi se razmjenile informacije o brizi prema starim licima.  Organizirani su i sastanci sa predstavnicima Doma zdravlja kako bi se dogovorilo korištenje vozila i medicinske opremu u ostalim područjima Općine Tuzla za potrebe poboljšanja sistema kućne njege Doma zdravlja Tuzla.  Ovo je pokazatelj da je nabavljena oprema i vozilo integrirano u zdravstveni sistem zbrinjavanja ljudi na području Općine Tuzla.  

Direktna ciljna grupa projekat su:
-    100 osoba starijih od 60 godina, koji su bolesni i vezani za krevet
-    druge osobe iznad 60 godina koje imaju potrebe za savjetovanjem
-    porodice starih osoba koje budu uključene u projekat
-    20 članova/ica volonterske grupe za kućne posjete starim i bolesnim licima

Indirektna ciljna grupa projekta su:
-    5500 osoba koje su registrovane u Ambulanti Simin Han
-    Ambulanta Simin Han

Partnerstva u zajednici
Nosioci projekta su otvarili partnersku saradnju sa JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla i Udruženjem građana Agora centar, koji su bili direktno uključeni u sve faze i aktivnosti projekta.  Direktna saradnja je uspostavljena i sa Udruženjem penzionera i Udruženjem žena u Simin Hanu, kako bi se eventualno identifikovale stare osobe sa područja Simin Hana koje nisu na evidenciji Ambulante Simin Han i kako bi se iste uključile u projekat kućnih posjeta starim licima u Simin Hanu.  Dodatno je ostvarena saradnja i sa  Filozofskim fakultetom u Tuzli, odsjekom za socijalni rad s ciljem animiranja dodatnog broja volotnera za jačanje volonterske grupe za kućne posjete.  

Projekt menadžerica: Jasna Jašarević
Koordinatorica Agora centra i asistent na projektu: Sabiha Rekić