Fight Youth Poverty (Borba protiv siromaštva mladih)

Obrazovna saradnja u Bosni i Hercegovini 2013-2014

U 2013. godini, Fondacija tuzlanske zajednice i projektni ured KulturKontakta iz Sarajeva (k-education ured) su započeli projekat obrazovne saradnje kojim se želi smanjiti nezaposlenost i siromaštvo mladih u Bosni i Hercegovini.

Projekat traje od januara 2013. do decembra 2014. godine, a 15 turističko-ugostiteljskih i mještovitih škola iz BiH (Banja Luka, Doboj, Jajce, Teslić, Čitluk, Jablanica, Kupres, Livnu, Lukavac, Tuzla, Pala, Sarajevo, Bihać, Cazin i Zenici), koje pohađa oko 1.000 učenika, su direktni učesnici projektnih aktivnosti. 

Stručna obuka za usavršavanje nastavnika iz oblasti poduzetništva je započela u augustu 2013. godine, u saradnji sa austrijskom Inicijativom za poduzetnički trening (IFTE), koja je pomogla i izradu stručne literature za nastavnike i učenike o načinima vođenju preduzeća za vježbu.

U decembru 2013. godine, krenule su aktivnosti na opremanju škola i uspostavljanju multifunkcionalnih centara u koje će se smjestiti 15 preduzeća za vježbu u oblasti turizma i ugostiteljstva. Mladi učenici ovih škola, uzrasta od 15 do 19 godina, će tako na savremen način jačati socijalne i poduzetničke vještine, kreativnost i fleksibilnost.

Njemačka Rotary fondacija je nosilac projekta prema Njemačkom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sufinansiranje projekta je obezbjeđeno od strane Rotary Fondacije i Rotary International.  Inicijativa je potekla od Rotary klubova iz Kitzbühel-a (Austrija), Wolfratshausen–Isartal-a (Njemačka) i Banja Luke (BiH).


Partnerske škole:

 • JU Srednja škola Jablanica
 • JU Srednjoškolski centar „Jovan Dučić“ Teslić
 • JU Srednja škola Kupres
 • JU Ugostiteljsko-trgovinsko-turistička škola Banja Luka
 • JU Srednja strukovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića Livno
 • JU Ugostiteljska i trgovinska škola Doboj
 • JU Srednja strukovna škola Jajce
 • JU Srednja škola dr. fra Slavka Barbarića Čitluk
 • JU Srednjoškolski centar Pale
 • JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo
 • JU Mješovita srednja Ekonomsko-hemijska škola Lukavac
 • JU Turističko-ugostiteljska škola Tuzla
 • JU Ekonomska škola Zenica
 • JU Mješovita srednja škola Bihać
 • JU „II Srednja škola“ Cazin


Odgovorne osobe za projekat
Rotary Deutschland Gemeindienst e.V., nosilac projekta u Njemačkoj 
Dr. Hans Philip, Koordinator projekta

Fondacije tuzlanske zajednice, nosilac projekta u BiH    
Jasna Jašarević, Izvršna direktorica
Vera Đezić, Menadžerica za finansije

Kultur Kontakt projektni ured „k-education” Sarajevo, partner na implementaciji aktivnosti
Valetina Čalić, Projekt Asistentica


opširnije >>

Posjete pilot školama

Predstavnika Rotray kluba Banja Luka, Ilija Trninić je posjetio partnerske škole u Sarajevu (22.5.2014.) i na Palama (23.5.2014.).

Ostvareni rezultati do jula 2014:

 • Preduzeća za Vježbu opremljena i dobro funkcionišu
 • Dokumentacija postoji i uredno je složna
 • Komunikacija i razmjena iskustava između 15 pilot škola postoji ali je treba poboljšati

Planirane aktivnosti do kraja 2014. godine

 • Štampanje 2. izdanja Priručnika »Od ideje do biznisa»
 • 2. dio radionice «Škola-privreda»
 • Radionica «Refleksija»
 • Mentorstvo (2. dio)
 • Informatično usavršavanje (dodatan seminar od ušteđenih sredstava)
 • Poduzetništvo – 2.dio (dodatan seminar od ušteđenih sredstava)
 • Posjeta školama (nastavak)
 • Final event – završna manifestacija

S obzirom na nemile dogođaje prirodne katastrofe u Bosni i Hercegovini, kroz projekat Fight Youth Poverty su obezbjeđena dodatna sredstva u iznosu od 78.000 Eura da se pomogne pilot-školi u Doboju koja je potpuno uništena u maju. 2014.

opširnije >>

Promocija projekta

Prezentiranje projektnih aktivnosti i ciljeva u Bosni i Hercegovini predstavnicima turističko-ugostiteljskih škola, obrazovnih vlasti i predstavnicima turističke privrede.

 1. Predstavljanje projekta
  Održano 24.10.2013. u Sarajevu; Govornici: Wolfgang Händel, Jasna Jašarević, Hans Philipp; 80 gostiju: predstavnici ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pedagoških zavoda, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, direktori/ice partner-škola, mentorice, predstavnici turističke privrede, lokalni mediji.
 2. Dani otvorenih vrata
  Turističko-ugostiteljske škole u BiH nemaju baš dobar imidž u javnosti. Razlog je loša opremljenost škola, premalo praktičnog rada i loš marketing. Sve škole uključene u projekat su dobile podršku za realizaciju Dana otvorenih vrata kako mogle organizirati zanimljive i inovativne aktivnosti koje bi doprinijele njihovom boljem imidžu. Ova aktivnost je trebala da pomogne školama da uspostave saradnju sa novim partnerima, te da upišu veći broj učenika/ica.


Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Fight Youth Poverty je poznat odgovornim obrazovnim institucijama i školskim zajednicama partnerskih škola
 • Predstavnici ministarstava obrazovanja su spremni da podrže projekat Fight Youth Poverty i očekuju da budu informirani o rezultatima projekta
 • Predstavnici škola su informirani o izvođenju projekta, posebno o uređivanju i opremanju multifunkcionalnih centara
 • Predstavnici škola su uključeni u projekat kao partneri. Oni preuzimaju od-govornost za njegovu realizaciju i daljnju diseminaciju nakon završetka projekta

Škole su uspješno organizirale Dani otvorenih vrata i to u sljedeće dane:
- Banja Luka – 08.05.2014.
- Livno – 09.05.2014.
- Zenica – 12.05.2014.
- Tuzla – 15.05.2014.
- Pale – 22.05.2014.
- Cazin – 23.05.2014.
- Teslić – 29.05.2014.
- Kupres – 30.05.2014.
- Čitluk – 04.06.2014.
- Lukavac – 04.06.2014.
- Jablanica – 04.06.2014.
- Jajce – 10.06.2014.
- Sarajevo – 13.06.2014.
- U školi u Doboju nisu mogli biti održani Dani otvorenih vrata, jer je škola potpuno uništena u poplavama u maju 2014. godine.

opširnije >>

Standardi kvaliteta

Kako bi uposlenici pedagoških zavoda - koji su zaduženi za usavršavanje profesora/ica širom zemlje - direktori/ice, profesori/ice i predstavnici turističke privrede stekli potrebno znanje vezano za projekte i usvojili pedagoške instrumente, kao i primjenili standarde kvalitete u nastavnom i vannastavnom stručnom obrazovanju, realizirane su sljedeće aktivnosti:

 1. Radionica za predstavnike/ice pedagoških zavoda
  Održana 28.-29.08.2013. u Sarajevu; Predavač dipl. ped. Jürgen Kirchner; 5 učesnika/ica
 2. Radionica Kriteriji kvalitete u praktičnoj nastavi
  Održana 26.-27.08.2013. u Sarajevu; Predavač dipl. ped. Jürgen Kirchner; 34 učesnika/ica: direktori/ice, profesori/ice i predstavnici turističke privrede.
 3. Radionica “Saradnja škole i privrede”
  Održana 29.-30. mart 2014. u Sarajevu; Predavač : dipl. ped. Jürgen Kirchner sa 21 učesnik/ica iz turističke privrede i pilot-škola (direktori/ice i profesori/ice)


Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Predstavnici pedagoških zavoda su upoznati sa Smjernicama za praktičnu nastavu i poznaju mogućnosti za kreiranje nastave u turističkim i ugostiteljskim školama orijentirane ka kompetencijama.
 • Učesnici su osposobljeni da koriste Smjernice za praktičnu nastavu za kreiranje moderne nastave orijentirane ka praksi. Profesori/ice su u stanju da u svojim školama
 • Razmjenjeni su primjeri dobre prakse iz Austrije i Bosne i Hercegovine i pruženi savjeti za poboljšanje kooperacije između škole i privrede. Prezentirana su sva tri gledišta ovih ciljnih grupa (privreda, direktori/ice, profesori/ice) što je doprinijelo boljem razumije-vanju između cijele grupe.
opširnije >>

Mentorstvo

U sklopu modula „Mentorstvo“ predviđeno je da se uz pomoć mentorica poboljša kvalitet nastave PzV-a u 9 novih pilot-škola. Planirano je da se u obje školske godine obavi po jedna posjeta između mentorica i profesora/ica novih pilot-škola. Tamo gdje im fali iskustva, pro-fesori/ice pilot-škola imaju mogućnost da se posavjetuju sa mentoricom koja im je dodijeljena za njihovu školu.

Očekivani rezultat je povratna informacija vezana za jače i slabije strane rada u PzV-u, kao i pojedinačno savjetovanje profesora/ica kako bi osigurala održivost kvalitetePzV-a. Jedan od ciljeva je i da se razvije mreža škola kako bi se diseminirala ideja projekta Fight Youth Poverty i osigurala njegova održivost i nakon završetka projekta.

 1. Radionice za mentore
  Održana 1.Radionica, 29.09.2013. – 30.09.2013., Sarajevo; Predavač Meho Kamenjašević; 5 učesnica
  Održana 2.Radionica, 07.12.2013. – 08.12.2013., Sarajevo; Predavač Meho Kamenjašević; 5 učesnica
 2. Posjete mentora/ica novim pilot školama
  U periodu od 21. februar – 28. mart 2014. izvršene su posjete mentorica iz Lukavca, Sarajeva, Pala i Tuzle u nove pilot-škole u Doboju, Tesliću, Livnu, Banja Luci, Jajcu, Čitluku, Kupresu i Jablanici, kao i uzvratne posjete profesora/ica novih pilot škola u škole mentorica

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Na radionicama za mentore, 5 profesorica je osposobljeno da djeluju kao mentorice u oblasti Preduzeća za Vježbu u novim školama.
 • U razgovoru sa školskim menadžmentom, ali i profesorima/icama i učenicima/icama PzV-a stekao se pregled o realnom stanju Preduzeća za Vježbu u školama: pojedine škole (npr. Doboj, Banja Luka) već sada rade odlično, druge (npr. Teslic, Kupres) ne tako dobro. Svim školama su predložene mjere poboljšanja, prenešena su dosadašnja iskustva mentorica i pruženi savjeti za budućnost. Za očekivati je da će i ona manje aktivna Preduzeća za Vježbu do iduće školske godine biti uspješnija – trenutno se nalaze na samom početku njihovog rada. Cilj uzvratne posjete je da profesori/ice steknu uvid u Preduzeća za Vježbu koja dobro funkcionišu.
opširnije >>

Edukacija i usavršavanje

Kako bi direktori/ice i profesori/ice stekli potrebno znanje vezano za projekat i usvojili pedagoške instrumente, organizirale su se sljedeće aktivnosti:

 1. Seminari usavršavanja na temu “Preduzeće za Vježbu” (skr. PzV)
  Održana 1.Radionica, 08.11.2013. – 10.11.2013., Sarajevo; Predavači Nada Marković i Meho Kamenjašević sa 24 profesora/ice PzV-a

  Održana 2.Radionica, 31.01.2014. – 02.02.2014., Sarajevo; Predavači Nada Marković i Meho Kamenjašević sa 22 profesora/ice PzV-a
 2. Seminar usavršavanja na temu “Poduzetništvo”
  Održan od 10.11.2013. do  11.11.2013., Sarajevo; Predavači Aida Dedeić i Meho Kamenjašević sa 27 profesora/ica
 3. Radionica “Razvoj škole”
  Održana 24.04.2014. do 25.04.2014. u Sarajevu; Predavač Zineta Bogunić, dugogodišnja direktorica osnovne škola “Čengić Vila 1” u Sarajevu sa 13 direktora/ica i njihovih zamjenika
 4. Seminar “Nastavni moduli za Preduzeće za Vježbu”
  Održan 19.06.2014. do 20.06.2014. u Banja Luci; Predavač Meho Kamenjašević, servisni centar BiH sa 7 profesora/ica PzV-a

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Na seminarima Preduzeće za Vježbu i Poduzetništvo su postavljeni temelji za pružanje modernog obrazovanja učenicima/cama.
 • U okviru seminara „Razvoj škola“, cilj je bio unaprijediti način prezentacije i imidž turističko ugostiteljskih škola u BiH kako bi se one što bolje prezentirale u javnosti i kod partnera turističke privrede. Učesnici su upoznati sa strateškim planiranjem škole (misija, vizija, okolina škole itd.), ali i sa odnosima sa javnošću, te načinom kako poboljšati i njegovati odnose sa turističkom privredom. 
 • Na seminaru o nastavnim modulima za Preduzeće za Vježbu su izrađeni modularni Nastavni planovi i programi za PzV u turističko-ugosti-teljskoj struci (za profile Turistički tehničar, Hotelsko-turistički tehničar, Ugostiteljski tehničar), koji do sada nisu postojali u toj formi (do sada su korišteni i prilagođavani NPP iz ekonomske struke). Radi se o sljedećih 6 modula: osnivanje ugostiteljsko-turističkog PzV-a, rad u PzV-u, formiranje ugostiteljsko-turističke ponude, završni radovi u PzV-u, propisi u hotelijerstvu i osi-guranje u hotelijerstvu. Za svaki modul su izrađene detaljne nastavne jedinice sa odgovara-jućim ciljevima, tako da sada postoji zajednički Nastavni plan i program za sva Preduzeća za Vježbu u ugostiteljsko-turističkoj struci u BiH, ali se mora napomenuti da je hitno potrebno (i to još prije sljedeće školske godine), da se ovaj NPP prezentira ostalim pilot-školama koje nisu prisustvovale seminaru. Škole bi nakon toga trebale kontaktirati svoja Ministarstva obra-zovanja/Pedagoške zavode kako bi dobili odobrenje za primjenu ovih NPP u svojim školama/regijama.
opširnije >>

Štampanje savremenih publikacija

Kako bi profesorima/icama i učenicima/icama obezbjedili savremene publikacije iz oblasti Preduzeća za Vježbu, poduzetništva i turizma, izradile su se i aktualizirale publikacije, koje su nastale u okviru prijašnjih projekata sa Rotary klubovima i Kultur Kontaktom i to na sva tri službena jezika. Ove publikacije su sada podobne za projekat Fight Youth Poverty i predstavljalu su jedan od predulova za implementaciju i ovog projekta. Ponovno štampanje već nastalih publikacija će biti finansirano projektnim sredstvima, a predviđene su za diseminaciju i korištenje širom zemlje. Publikacije će se dati besplatno na raspolaganje učenicima i nastavnicima partnerskim školama.

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Odštampano 1.500 Priručnika i 4.500 Radnih sveski za mlade poduzetnike/ice pod nazivom “Youth Start”
 • Doštampano 500 komada “Smjernica za praktičnu nastavu u školi i preduzećima”
 • Doštampano 500 komada knjige metoda “Kreativno učenje”
 • Doštampano 1.500 komada inovativne štedne knjižice za učenike/ice
 • Priprema drugog izdanja Priručnika “Od ideje do biznisa” za nastavu Preduzeća za Vježbu.  Autori: Meho Kamenjašević, Brčko distrikt BiH; Nada Marković, Bijeljina; Aida Ramčić-Salkić, Travnik; Supervizija:  Johannes Lindner, IFTE Austrija
opširnije >>

Uspostavljanje multifunkcionalnih centara

Multifunkcionalni centar je multifunkcionalna informatička učionica u kojoj se predaje „Preduzeće za Vježbu“,  pedagoški prototip pravog preduzeća.  U ovu svrhu, svaka škola će uz financijsku podršku iz projektnih sredstva preurediti odgovarajuću prostoriju, nakon čega će ove učionice biti opremljene kancelarijskim namještajem i tehničkom opremom.

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Od decembra 2013. godine, svaka od 15 partnerskih škola raspolaže multifunkcionalnim centrom , koji je fleksibilno opremljen sa modernom kancelarijskom, informatičkom i komunikacijskom tehnologijom, a koji prije svega služi za podučavanje učenika/ica u Preduzeću za Vježbu
 • Svaka nova pilot-škola je u februaru 2014. dobila besplatan softver za recepcijsko poslovanje (Fidelio softver) i odgovarajuću obuku. U 8 gradova je ukupno obučeno 25 profesora/ica i 110 učenika/ica na temu Fidelio softvera.
 • Dodatno, svaka od 15 škola je od marta 2014. godine, opremljena kancelarijskim materijalima (registratori, papiri, hefterice, folije, marker, itd.) koji su im potrebni za rad u Preduzeću za Vježbu.
opširnije >>