Uspostavljanje multifunkcionalnih centara

Multifunkcionalni centar je multifunkcionalna informatička učionica u kojoj se predaje „Preduzeće za Vježbu“,  pedagoški prototip pravog preduzeća.  U ovu svrhu, svaka škola će uz financijsku podršku iz projektnih sredstva preurediti odgovarajuću prostoriju, nakon čega će ove učionice biti opremljene kancelarijskim namještajem i tehničkom opremom.

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

  • Od decembra 2013. godine, svaka od 15 partnerskih škola raspolaže multifunkcionalnim centrom , koji je fleksibilno opremljen sa modernom kancelarijskom, informatičkom i komunikacijskom tehnologijom, a koji prije svega služi za podučavanje učenika/ica u Preduzeću za Vježbu
  • Svaka nova pilot-škola je u februaru 2014. dobila besplatan softver za recepcijsko poslovanje (Fidelio softver) i odgovarajuću obuku. U 8 gradova je ukupno obučeno 25 profesora/ica i 110 učenika/ica na temu Fidelio softvera.
  • Dodatno, svaka od 15 škola je od marta 2014. godine, opremljena kancelarijskim materijalima (registratori, papiri, hefterice, folije, marker, itd.) koji su im potrebni za rad u Preduzeću za Vježbu.