Štampanje savremenih publikacija

Kako bi profesorima/icama i učenicima/icama obezbjedili savremene publikacije iz oblasti Preduzeća za Vježbu, poduzetništva i turizma, izradile su se i aktualizirale publikacije, koje su nastale u okviru prijašnjih projekata sa Rotary klubovima i Kultur Kontaktom i to na sva tri službena jezika. Ove publikacije su sada podobne za projekat Fight Youth Poverty i predstavljalu su jedan od predulova za implementaciju i ovog projekta. Ponovno štampanje već nastalih publikacija će biti finansirano projektnim sredstvima, a predviđene su za diseminaciju i korištenje širom zemlje. Publikacije će se dati besplatno na raspolaganje učenicima i nastavnicima partnerskim školama.

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

  • Odštampano 1.500 Priručnika i 4.500 Radnih sveski za mlade poduzetnike/ice pod nazivom “Youth Start”
  • Doštampano 500 komada “Smjernica za praktičnu nastavu u školi i preduzećima”
  • Doštampano 500 komada knjige metoda “Kreativno učenje”
  • Doštampano 1.500 komada inovativne štedne knjižice za učenike/ice
  • Priprema drugog izdanja Priručnika “Od ideje do biznisa” za nastavu Preduzeća za Vježbu.  Autori: Meho Kamenjašević, Brčko distrikt BiH; Nada Marković, Bijeljina; Aida Ramčić-Salkić, Travnik; Supervizija:  Johannes Lindner, IFTE Austrija