Mentorstvo

U sklopu modula „Mentorstvo“ predviđeno je da se uz pomoć mentorica poboljša kvalitet nastave PzV-a u 9 novih pilot-škola. Planirano je da se u obje školske godine obavi po jedna posjeta između mentorica i profesora/ica novih pilot-škola. Tamo gdje im fali iskustva, pro-fesori/ice pilot-škola imaju mogućnost da se posavjetuju sa mentoricom koja im je dodijeljena za njihovu školu.

Očekivani rezultat je povratna informacija vezana za jače i slabije strane rada u PzV-u, kao i pojedinačno savjetovanje profesora/ica kako bi osigurala održivost kvalitetePzV-a. Jedan od ciljeva je i da se razvije mreža škola kako bi se diseminirala ideja projekta Fight Youth Poverty i osigurala njegova održivost i nakon završetka projekta.

  1. Radionice za mentore
    Održana 1.Radionica, 29.09.2013. – 30.09.2013., Sarajevo; Predavač Meho Kamenjašević; 5 učesnica
    Održana 2.Radionica, 07.12.2013. – 08.12.2013., Sarajevo; Predavač Meho Kamenjašević; 5 učesnica
  2. Posjete mentora/ica novim pilot školama
    U periodu od 21. februar – 28. mart 2014. izvršene su posjete mentorica iz Lukavca, Sarajeva, Pala i Tuzle u nove pilot-škole u Doboju, Tesliću, Livnu, Banja Luci, Jajcu, Čitluku, Kupresu i Jablanici, kao i uzvratne posjete profesora/ica novih pilot škola u škole mentorica

Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

  • Na radionicama za mentore, 5 profesorica je osposobljeno da djeluju kao mentorice u oblasti Preduzeća za Vježbu u novim školama.
  • U razgovoru sa školskim menadžmentom, ali i profesorima/icama i učenicima/icama PzV-a stekao se pregled o realnom stanju Preduzeća za Vježbu u školama: pojedine škole (npr. Doboj, Banja Luka) već sada rade odlično, druge (npr. Teslic, Kupres) ne tako dobro. Svim školama su predložene mjere poboljšanja, prenešena su dosadašnja iskustva mentorica i pruženi savjeti za budućnost. Za očekivati je da će i ona manje aktivna Preduzeća za Vježbu do iduće školske godine biti uspješnija – trenutno se nalaze na samom početku njihovog rada. Cilj uzvratne posjete je da profesori/ice steknu uvid u Preduzeća za Vježbu koja dobro funkcionišu.