Standardi kvaliteta

Kako bi uposlenici pedagoških zavoda - koji su zaduženi za usavršavanje profesora/ica širom zemlje - direktori/ice, profesori/ice i predstavnici turističke privrede stekli potrebno znanje vezano za projekte i usvojili pedagoške instrumente, kao i primjenili standarde kvalitete u nastavnom i vannastavnom stručnom obrazovanju, realizirane su sljedeće aktivnosti:

 1. Radionica za predstavnike/ice pedagoških zavoda
  Održana 28.-29.08.2013. u Sarajevu; Predavač dipl. ped. Jürgen Kirchner; 5 učesnika/ica
 2. Radionica Kriteriji kvalitete u praktičnoj nastavi
  Održana 26.-27.08.2013. u Sarajevu; Predavač dipl. ped. Jürgen Kirchner; 34 učesnika/ica: direktori/ice, profesori/ice i predstavnici turističke privrede.
 3. Radionica “Saradnja škole i privrede”
  Održana 29.-30. mart 2014. u Sarajevu; Predavač : dipl. ped. Jürgen Kirchner sa 21 učesnik/ica iz turističke privrede i pilot-škola (direktori/ice i profesori/ice)


Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

 • Predstavnici pedagoških zavoda su upoznati sa Smjernicama za praktičnu nastavu i poznaju mogućnosti za kreiranje nastave u turističkim i ugostiteljskim školama orijentirane ka kompetencijama.
 • Učesnici su osposobljeni da koriste Smjernice za praktičnu nastavu za kreiranje moderne nastave orijentirane ka praksi. Profesori/ice su u stanju da u svojim školama
 • Razmjenjeni su primjeri dobre prakse iz Austrije i Bosne i Hercegovine i pruženi savjeti za poboljšanje kooperacije između škole i privrede. Prezentirana su sva tri gledišta ovih ciljnih grupa (privreda, direktori/ice, profesori/ice) što je doprinijelo boljem razumije-vanju između cijele grupe.