Promocija projekta

Prezentiranje projektnih aktivnosti i ciljeva u Bosni i Hercegovini predstavnicima turističko-ugostiteljskih škola, obrazovnih vlasti i predstavnicima turističke privrede.

  1. Predstavljanje projekta
    Održano 24.10.2013. u Sarajevu; Govornici: Wolfgang Händel, Jasna Jašarević, Hans Philipp; 80 gostiju: predstavnici ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pedagoških zavoda, Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, direktori/ice partner-škola, mentorice, predstavnici turističke privrede, lokalni mediji.
  2. Dani otvorenih vrata
    Turističko-ugostiteljske škole u BiH nemaju baš dobar imidž u javnosti. Razlog je loša opremljenost škola, premalo praktičnog rada i loš marketing. Sve škole uključene u projekat su dobile podršku za realizaciju Dana otvorenih vrata kako mogle organizirati zanimljive i inovativne aktivnosti koje bi doprinijele njihovom boljem imidžu. Ova aktivnost je trebala da pomogne školama da uspostave saradnju sa novim partnerima, te da upišu veći broj učenika/ica.


Ostvareni rezultati do jula 2014. godine:

  • Fight Youth Poverty je poznat odgovornim obrazovnim institucijama i školskim zajednicama partnerskih škola
  • Predstavnici ministarstava obrazovanja su spremni da podrže projekat Fight Youth Poverty i očekuju da budu informirani o rezultatima projekta
  • Predstavnici škola su informirani o izvođenju projekta, posebno o uređivanju i opremanju multifunkcionalnih centara
  • Predstavnici škola su uključeni u projekat kao partneri. Oni preuzimaju od-govornost za njegovu realizaciju i daljnju diseminaciju nakon završetka projekta

Škole su uspješno organizirale Dani otvorenih vrata i to u sljedeće dane:
- Banja Luka – 08.05.2014.
- Livno – 09.05.2014.
- Zenica – 12.05.2014.
- Tuzla – 15.05.2014.
- Pale – 22.05.2014.
- Cazin – 23.05.2014.
- Teslić – 29.05.2014.
- Kupres – 30.05.2014.
- Čitluk – 04.06.2014.
- Lukavac – 04.06.2014.
- Jablanica – 04.06.2014.
- Jajce – 10.06.2014.
- Sarajevo – 13.06.2014.
- U školi u Doboju nisu mogli biti održani Dani otvorenih vrata, jer je škola potpuno uništena u poplavama u maju 2014. godine.