Jačanje lokalne demokratije

Finansijer projekta: BMZ (Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj)
Nosilac projekta u BiH: Fondacija tuzlanske zajednice Tuzla, BiH
Nosilac projekta u Njemačkoj: Fondacija „Freudenberg Stiftung“ iz Weinheima, Njemačka
Tranjanje projekta: 1.4.2015 – 31.3.2018
Partneri: Strukture vlasti i organizacije civilnog društva u općinama Kalesija, Lukavac, Srebrenik, Živinice i Tuzla.

Ciljne grupe
Direktno
-    građani koji aktivno sudjeluju u Lokalnim grupama za razvoj zajednice, uključujući i mlade.
-    mladi iz pet ciljanih općina koji će biti uključeni u program Omladinske banke
-    građani iz pet odabranih ugroženih naselja sa područja ciljanih općina u kojima će biti implementirane edukacije i građanski projekti
-    građani iz pet odabranih ugroženih naselja koja su bila uključena u projekta Razvoj ugroženih naselja i jačanje mladih na području TK.

Indirektno
-    svi građani u odabranim općinama će imati indiraktne koristi, posebno nakon implementacije projekata za dobrobit zajednice, procjena na oko 30.000 ljudi.

Koncept projekta
Formiranje novih Lokalnih grupa za razvoj zajednice kao i rad sa onima koje su formirane i razvijane u periodu od 2013-2014 godine, doći će do pozitivnih promjena u ugroženim naseljima u odabranim općinama.  Saznaćemo o stanovnicima koji su u nepovoljnom položaju, te će se zajednički raditi na njihovom uključivanju u život zajednice. Učesnici u projektu će učestvovati u edukativnim treninzima i provedbi projekata za dobrobit zajednice i ugroženih kategorija.  Kroz ovaj projekat su obezbjeđena sredstva za sufinansiranje građanskih i omladinskih inicijativa, te renoviranje i opremanje društvenih prostora za okupljanje građana i mladih u odabranim naseljima.  Očekuje se da će učesnici projekta direktno i volonterski učestvovati u implementaciji projekata za dobrobit zajednice, a da će lokalne vlasti i lokalni biznisi sufinansirati ove inicijative tokom 2015, 2016,  2017. godine.  Projekti će biti usmjereni na rješavanje osnovnih problema u zajednici, poput zagađenja, pristupa pitkoj vodi, mjesta za sastanke, pitanja mladih itd.  Kroz praktičnu implementaciju malih projekata za dobrobit zajednice, svi učesnici će ojačati svoje vještine u projekt menadžmentu. Za mlade učesnike projekta se radi i dodatni program obuke pod nazivom Omladinska banka, kako bi jačali svoje vještine i samostalno rješavali probleme mladih.  Da bi se osigurala dugoročnost projekta, Fondacija će u toku trajanja projekta podržati novoformiranu organizaciju civilnog društva „Mreža aktivnih zajednica“, koja će povezati aktivne građane, odnosno aktivne zajednice iz Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica.

Glavne aktivnosti projekta
-    Uspostava Lokalnih grupa za razvoj zajednice sa aktivistima i volonterima iz odabranih novih naselja, predstavnika udruženja, službenih institucija (škola, lokalna samouprava, itd.)
-    Kontinuirana podrška formiranim lokalnim grupama za razvoj u periodu od 2013-2014 godine
-    Edukativni treninzi za članove Lokalne grupe za razvoj zajednice i članove Omladinske banke u toku tri godine trajanja projekta, te redovni sastanci tokom godine, 20 + 20 učesnika po gradu
-    Prikupljanje sredstava za inicijative građana i mladih, dogovori sa općinom, kontakti s poslovnim sektorom  TK.
-    Predlaganje  projekata/ inicijativa za dobrobit zajednice prema Fondaciji tuzlanske  zajednice.
-    Provedba projekata koje imaju za cilj renoviranje i adaptaciju društvenih prostora u zajednici
-    Provedba građanskih projekata za pozitivne promjene u odabranim naseljima
-    Provedba omladinskih projekata u odabranim općinama
-    Provedba zagovaračkih projekata u odabranim zajednicama
-    Provedba kulturnih, sportskih i umjetničkih projekata koje imaju za cilj jačanja zajedništva unutar lokalne zajednice
-    Objavljivanje informacija/publikacije o procesu promjene i projektima u zajednicama