Razvoj ugroženih naselja i jačanje mladih na području Tuzlanskog kantona

Finansijer projekta: BMZ i BTD (za Tuzlu matching projekat: Razvoj zajednice po mjeri svih)
Nosilac projekta u BiH: Fondacija tuzlanske zajednice Tuzla, BiH
Nosilac projekta u Njemačkoj: Fondacija „Freudenberg Stiftung“ iz Weinheima, Njemačka
Partneri: Strukture vlasti i organizacije civilnog društva u općinama Tuzla, Lukavac, Srebrenik, Kalesija i Živinice.
Tranjanje projekta: 1.2.2013 – 31.1.2015

Koncept projekta
Kroz formiranje Lokalnih grupa za razvoj zajednice (u koje su uključeni predstavnici institucija, mjesnih zajednica, udruženja, u odabranom području grada) i provođenje projekata za dobrobit zajednice u četiri grada TK, doći će do pozitivnih promjena u ugroženim naseljima u odabranim općinama.  Saznaćemo o stanovnicima koji su u nepovoljnom položaju (npr. mladi ljudi, stari, Romi), te će se zajednički raditi na njihovom uključivanju u život zajednice. Učesnici u projektu će učestvovati u edukativnim treninzima/obukama i provedbi praktičnih projekata za dobrobit zajednice i ugroženih kategorija.  Kroz ovaj projekat su obezbjeđena sredstva za sufinansiranje građanskih i omladinskih inicijativa, te renoviranje i opremanje društvenih prostora za okupljanje građana i mladih u odabranim naseljima.  Očekuje se da će učesnici projekta direktno i volonterski učestvovati u implementaciji projekata za dobrobit zajednice, a da će lokalne vlasti i lokalni biznisi sufinansirati ove inicijative tokom 2013 i 2014. godine.  Projekti će biti usmjereni na rješavanje osnovnih problema u zajednici, poput zagađenja, pristupa pitkoj vodi, mjesta za sastanke, pitanja mladih itd.  Kroz praktičnu implementaciju malih projekata za dobrobit zajednice, svi učesnici će ojačati svoje vještine u projekt menadžmentu. Za mlade učesnike projekta se radi i dodatni program obuke pod nazivom Omladinska banka, kako bi jačali svoje vještine i samostalno rješavali probleme mladih.  Da bi se osigurala dugoročnost projekta, na kraju je planirano osnivanje nove građanske organizacije za razvoj zajednice, koja će povezati aktivne građane, odnosno aktivne zajednice iz Tuzle, Kalesije, Lukavca, Srebrenika, Tuzle i Živinica.

Glavne aktivnosti projekta
-    Uspostava Lokalnih grupa za razvoj zajednice sa aktivistima i volonterima iz odabranih naselja, predstavnika udruženja, službenih institucija (škola, lokalna samouprava, itd.)
-    Odabir partnerske organizacije koja će pomoći proces organiziranja ugroženih zajednica, uz  mentorstvo FTZ (treninzi, sastanci, kontakti sa građanima)
-    Edukativni treninzi za članove Lokalne grupe za razvoj zajednice i članove Omladinske banke, te redovni sastanci tokom godine, 20 + 20 učesnika po gradu
-    Prikupljanje sredstava za inicijative građana i mladih, dogovori sa općinom, kontakti s poslovnim sektorom  TK.
-    Predlaganje  projekata/ inicijativa za dobrobit zajednice prema Fondaciji tuzlanske  zajednice.
-    Provedba građanskih projekata za pozitivne promjene u odabranim naseljima
-    Provedba omladinskih projekata u odabranim općinama
-    Planiranje i izvršenje drugog ciklusa građanskih i omladinskih projekta (pod vodstvom "liderske organizacije")
-    Objavljivanje informacija/publikacije o procesu promjene i projektima u zajednicama
-    Stvaranje organizacije za razvoj zajednice (CDO)

Ostvareni rezultati projekta su:
- Stvoreni su uslovi u svakoj općini za demokratski program saradnje u svrhu razvoja zajednice;
- Više od 300 građana/ki se redovno sastaje na sastancima i forumima, a sve u cilju planiranja projekata, njihove realizacije, kao i osvrta na situaciju;
- Više od 200 građana je učestvovalo u treninzima i praktičnim vježbama gdje su usvojili znanja o organiziranju građana i civilnom angažmanu uz korištenje stečenih znanja za uspostavljanje bolje saradnje sa ciljem lokalnog razvoja;
- Učesnici projekta su poboljšali uslove življenja, prije svega marginaliziranih grupa u svojim naseljima, kroz zajedničke akcije koje su isplanirane na njihovim zajedničkim sastancima;
- Putem programa finansijske podrške kroz Fond za društvene prostore, Fond za mlade i Fond za aktivne zajednice, podržane su 153 građanske inicijative u gore pomenutim naseljima;
- U sufinansiranju građanskih projekata su učestvovali lokalni biznisi, pojedinci i lokalna administracija;
- Kroz projekat omladinske banke kupno je 160 mladih osnaženo u oblasti samoorganiziranja, projektnog menadžmenta i monitoringa, a stečena znanja su koristili za motiviranje i pružanje podrške drugim mladima sa ciljem realizacije vlastitih ideja u zajednicama iz kojih dolaze;
- Mladi su raspisivali pozive za prijem projektnih prijedloga, odlučivali o njima i pratili tok realizacije odobrenih projekata;

- Zahvaljujući saradnji svih relevatnih aktera, u decembru je osnovana Mreža aktivnih zajednica koja će biti strateški partner Fondaciji tuzlanske zajednice u aktivnostima unapređenja kvalitete življenja u ugroženim naseljima u narednim godinama