Projekat „Edukacijom do efikasnog upravljanja populacijom pasa u TK 2016-2017“ 

Cilj projekta
Projekat ima za cilj da se poveća svijest i znanja djece i građana o držanju kućnih ljubimaca na odgovoran način i u skladu sa važećim zakonima i propisima u BiH, kako bi se smanjio procenat napuštanja pasa i drugih ljubimaca od strane njihovih vlasnika na području Tuzlanskog kantona.  
 
Takođe želimo da kroz ovaj projekat pomognemo djeci u TK da se osjećaju sigurnije u blizini psa, posebno na njihovom putu od škole do kuće i obratno. Dodatno je nam je važno da se djeca uče o odgovornom i humanom postupanju prema psima i svim životinjama, kao i o odgovornostima vlasnika životinja prema društvenoj zajednici.  
Trajanje projekta
Projekat traje od oktobra 2016. do avgusta 2018. godine.
 
Glavne aktivnosti projekta 
Obuka edukatora. Edukativne radionice u osnovnim školama TK realizuju iskusni edukatori, koji imaju stečenu fakultetsku diplomu pedagoškog smjera i položen stručni ispit, uz adekvatno isksutvo u radu s djecom u osnovnom obrazovanju. Edukatori su u okviru projekta prošli kroz potrebnu obuku za izvođenje edukativnih radionica u organizaciji Dogs Trust fondacije.  
 
Podjela edukativno-informativnog materijala. U okviru projekta se vrši podjela edukativnog i promotivnog materijala za djecu i školsko osoblje, koje je obezbjedio donator projekta Dogs Trust iz Sarajeva.  
 
Edukativne radionice. Edukativne radionice za učenike osnovnih škola od II do VI razreda (uzrast of 7-11 godina) se odvijaju uz saglasnost Pedagoškog zavoda TK i odobrenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, a u saradnji sa menadžmentom u osnovnim školama TK.  Edukativne radionice su organizovane na kreativan, zabavan i dinamičan način kako bi učenicima od II do VI razreda što bolje približile sljedeće teme: 
- Sigurnost u blizini psa;
- Odgovorno vlasništvo i 
- Potrebe psa kao živog bića.
 
Informativna kampanja za javnost. Projekat se promoviše putem letaka, web stranice i Facebook-a kroz redovne objave od strane Fondacije tuzlanske zajednice, Fondacije Dogs Trust, te uključenih škola. 
 
Ostvareni rezultati u periodu školske 2016/2017 godine
Prvi ciklus edukacija đaka u TK je trajao u periodu od oktobra 2016. do juna 2017. godine.  Edukativne radionice su organizovane za đake uzrasta od 7-11 godina (II do VI razred) u 81 onosnovnoj školi, te 97 područnih škola.  Dodatno je posjećeno i 18 obdaništa u TK.  
  
Ukupno je realizovano 922 edukativne radionice u kojima je učestvovalo 13 388 đaka i djece, a podjeljeno je oko 18 500 edukativnih i promotivnih letaka.
 
Đaci i nastavnici su imali jako pozitivne reakcije na sadržaj radionice i aktivno su učestvovali u svim aktivnostima.  Neki od komentara nastavnika iz evaluacijskih listića:
Radionica se veoma dopala mojim učenicima i meni. Jako je poučna i prilagođena uzrastu učenika. Edukator izrazito dobro komunicira sa učenicima. Bilo nam je zadovoljstvo i zaista smo zajednički uživali u radionici. Radovali bi se nastavku.“ – Minka Kucalović, OŠ Čelić
Radionice su adekvatno prilagođene uzrastu djece!!!“ – Alma Milinkić, Lukavac Grad
Češće realizacije i uključivanje u NPP.Bravo!!“ – Irma Begić, OŠ Centar
Predavač je bio odličan, razumljiv govor za djecu, samo ovako nastaviti“ – Rahima Jagodić, OŠ Bašigovci
Da budu malo češće, jer su poučne, a djeca su oduševljena“ – Davorka Marković, OŠ Simin Han
Da dovedete pravog psa“ – Elvisa Sadić, OŠ Hamdija Kreševljaković
Nastaviti sa radionicama i u sljedećoj školskoj godini“ – Jasna Poljo, OŠ Pazar
 
Kontakt osobe  

Faruk Hodžić

Edukator na projektu

E-mail: faruk@fondacijatz.org

Tel. 061 875 937

   

Aleksandar Todorović

Edukator na projektu

E-mail: aleksandar@fondacijatz.org

Tel. 061 875 930