Projekat „Besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih (i vlasničkih) pasa u TK“ 

Cilj projekta
Cilj projekta je da se na cijelom području Tuzlanskog kantona izvrši sterilizacija što većeg broja uličnih (i vlasničkih) pasa kako bi se uspostavila kontrola populacije pasa na ulici i smanjila njihova daljnja i nekontrolisana reprodukcija.

Dodatno, projektom se djeluje preventivno tako što se želi stvoriti pogodan ambijent za sprovedbu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH kako bi se u budućnosti, uz pomoć jedinstvene baze podataka o uličnim i vlasničkim psima, identifikovali i kaznili nesavjesni vlasnici pasa u TK koji napuštaju svoje pse i ostavljaju ih na ulicu.

Trajanje projekta
Projekat traje od februara 2017. do decembra 2017. godine.

Glavne aktivnosti projekta
Saradnja sa lokalnim vlastima u TK. Redovna komunikacija i sastanci sa predstavnicima vlasti na lokalnom i kantonalnom nivou, te mjesnim zajednicama, kao i nadležnim inspekcijama, u cilju potpisivanja Protokola o saradnji sa vlastima i uspostavljanja saradnje sa svim relevatnim tijelima u svim zainteresiranim lokalnim zajednicama u TK.

Obuka i formiranje stručnih veterinarskih timova. Obuka veterinara i veterinarskih tehničara od strane Dogs Trust Fondacije u Sarajevu, te formiranje stručnih timova za hirurške zahvate na psima (sterilizacije i kastracije).  

Uključivanje higijenskih servisa i obuka hvatača pasa. Uspostavljanje saradnje sa nadležnim službama i higijenskim servisima kako bi se uspostavili timovi za hvatanje uličnih pasa.  S tim u vezi, svi hvatači pasa će završiti obuku za humano hvatanje pasa u organizaciji Dogst Trust-a.  DT vrši po potrebi i dodatno opremanje higijenskih servisa sa opremom za hvatanje pasa. 

Obavljanje sterilizacije i kastracija u veterinarskim stanicama. Sterilizacije i kastracije izvode iskusni i stručni veterinarski timovi u 22 veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona.  Spisak svih veterinarskih stanica možete pogledati OVDJE.  Veterinarski koordinator FTZ-a, koordinira i planira termine operacija u saradnji sa veterinarskim stanicama, te vrši stručni nadzor nad radom veterinarskih stanica, kako bi bio usklađen sa standardima DT-a.  Sve veterinarske stanice uključene u projekat redovno dostavljaju sedmične izvještaje FTZ-u i DT-u o izvršenim hirurškim zahvatima DT.

Vraćanje sterlisanih/kastriranih pasa na ulicu. U toku projekta, u saradnji sa aktivistima na terenu, FTZ prati proces vraćanja pasa na ulicu, odnosno lokacije mjesta odakle su odvedene.   

Informativno-promotivne aktivnosti. Promocija projekta i odgovornog vlasništva putem medija, u saradnji sa predstavnicima DT.

Ostvareni rezultati projekta od februra do juna 2017.
Program se odvija na području Grada Tuzla i deset općina Tuzlanskog kantona: Živinice, Lukavac, Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Kladanj, Čelić, Banovići i Kalesija. 

U program besplatnih kastracija/sterilizacija na području TK uključene su 22 veterinarske stanice čiji spisak i kontakte možete pogledati na web stranici Fondacije Dogs Trust www.dogstrust.ba/lista-klinika/.

Sve veterinarske stanice su formirale timove stručnjaka koji se sastoji od 2 veterinara i 1 veterinarskog tehničara, kao i dva hvatača, koji su takođe prošli kroz program obuke o humanom hvatanju pasa organizovanom od strane Fondacije Dogs Trust.  U martu 2017., sve veterinarske stanice sa područja TK, pa tako i gore navedene, potpisale su sporazume o saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, koja je preuzela troškove sterilizacije i kastracije uličnih pasa, vakcinisanje protiv bjesnila i tretman čišćenja od parazita.

Veterinarske stanice i njihovi stručni veterinarski timovi su, u periodu od 10. aprila do 31.  jula 2017., izvršile ukupno 3963 sterilizacija i kastracija uličnih pasa prema dinamici prikazanoj u Tabeli 1. Sve operacije su u ovom testnom periodu, bile praćene od strane veterinarskog koordinatora iz Fondacije tuzlanske zajednice, te supervizora ispred Fondacije Dogs Trust koji su svake sedmice boravili u TK. Detaljan pregled ukupnog broja uličnih pasa koji su prošli kroz program u periodu od aprila do jula mjeseca po gradovima možete pogledati u donjoj tabeli

  

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

UKUPNO

Tuzla

36

90

289

309

724

ženke

20

45

158

201

424

mužijaci

16

45

131

108

300

Živinice

39

81

245

252

617

ženke

21

42

139

164

366

mužijaci

18

39

106

88

251

Lukavac

26

53

160

168

407

ženke

14

29

90

102

235

mužijaci

12

24

70

66

172

Gračanica

39

78

238

252

607

ženke

21

40

150

148

359

mužijaci

18

38

88

104

248

Gradačac

18

41

106

73

238

ženke

10

22

38

40

110

mužijaci

8

19

68

33

128

Doboj Istok

13

28

83

84

208

ženke

7

14

52

49

122

mužijaci

6

14

31

35

86

Srebrenik

18

41

115

120

294

ženke

10

21

60

66

157

mužijaci

8

20

55

54

137

Banovići

13

22

54

63

152

ženke

7

12

32

41

92

mužijaci

6

10

22

22

60

Kalesija

26

50

140

147

363

ženke

14

28

72

100

214

mužijaci

12

22

68

47

149

Čelić

13

22

56

63

154

ženke

7

8

22

26

63

mužijaci

6

14

34

37

91

Kladanj

13

25

77

84

199

ženke

7

14

56

61

138

mužijaci

6

11

21

23

61

Ukupno

254

531

1563

1615

3963

ŽENKE

138

275

869

998

2280

MUŽIJACI

116

256

694

617

1683

 

Od septembra 2017. Započinju besplatne sterilizacije i kastracije uličnih pasa i za vlasničke pse u TK.  Za uključivanje u program besplatne sterilizacije, vlasnici pasa se mogu javiti u veterinarske stanice navedene OVDJE.

Kontakt za projekat  

Andrijana Čajić

Koordinatorica projekta

E-mail: andrijana@fondacijatz.org

Telefon: 035 362 831 ili 035 362 830