24.01.20

Produžen rok za prijave na BRZI START UP

Kako bi što veći broj mladih ljudi dobio priliku da pokrene svoj vlastiti biznis, Fondacija tuzlanske zajednice odlučila je produžiti rok za prijavu na program podrške mladim poduzetnicima BRZI START UP. Umjesto 24.1. novi rok za prijave je 31.1.2020. godine.

Projekat BRZI START UP je podržao Grad Tuzla u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Mladi koji se žele upustiti u svijet biznisa imaju priliku za besplatnu edukaciju, besplatnu mentorsku podršku i 5000 KM bespovratnih grant sredstava. Kako bi se budući aplikanti što bolje upoznali sa programom podrške. Na program mogu aplicirati svi mladi ljudi od 18 do 35 godina sa područja Grada Tuzla.

Više informacija o pozivu kao i prijavni obrazac možete pronaći na linku:

https://www.fondacijatz.org/page/41/8739

Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.

opširnije >>

14.01.20

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA!

Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluka o inicijativama mladih.

Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju kriterije za dobijanje bespovratnih sredstava, vrše promociju u medijima i u zajednici, vrše selekciju pristiglih inicijativa, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice. 

Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:

 • radionicama i edukativnim treninzima,
 • analizi potreba i problema u zajednicama,
 • procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata,
 • ljetnom kampu omladinskih banaka,
 • putovanjima i druženjima.

Konkurs je otvoren od 14.01. do 10.02.2020. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici.

Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.

Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!

A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 326 832, svakim radnim danom između 8h i 16:30h ili na mailove:

obt@fondacijatz.org – Tuzla

obz@fondacijatz.org – Živinice

obk@fondacijatz.org – Kalesija

obl@fondacijatz.org – Lukavac

obs@fondacijatz.org – Srebrenik

mirza@fondacijatz.org – Mirza Mujezinović, koordinator Programa Omladinske banke

Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!

opširnije >>

30.12.19

Poziv za mlade za učešće na treningu na temu Forum teatar „Romano Đoker“  

Fondacija tuzlanske zajednice i Udruženje „Klub mladih Roma“ pozivaju mlade sa područja mjesne zajednice Kiseljak da se prijave za učešće na treningu na temu  Forum teatar „Romano Đoker“, koji ima za cilj  osnaživanje mladih i jačanje vještina za pokretanje društvenog dijaloga u mjesnoj zajednici Kiseljak.

Na poziv se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području mjesne zajednice Kiseljak, a koji žele ovladati tehnikama forum teatra i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.

Učešćem u treningu mladi će dobiti priliku za upoznavanje sa osnovama kreiranja i organizacije predstava i razmjene mišljenja kroz definisanje osnovnih problema sa kojima se suočavaju. Trening je  prilika za mlade koji su zainteresovani za procese kreiranja likova, izgradnje priče na pozorišnim daskama,  kao i za mlade koji žele podijeliti probleme sa svojim vršnjacima. Trening je pogodan za sve mlade, kako one sa iskustvom, tako i za one koji nisu imali iskustva sa teatrom.

Nakon formiranja grupe, učesnici će biti uključeni u desetodnevnu edukaciju i praktični trening koji će bit  realizovan u vidu cjelodnevnih sedmičnih radionica  u periodu od januara do juna 2020. godine.

Tokom treninga učesnici će kreirati predstavu, koja će biti premijerno izvedena u  Društvenom centru Kiseljak.

Forum teatar je jedna od tehnika Teatra potlačenih koji predstavlja sistem pozorišnih radionica i interaktivnih predstava koji omogućava ljudima da djelujući na sceni postanu aktivni kreatori vlastitih života.

Prijave je moguće izvršiti u Društvenom centru Kiseljak, svaki radni dan od 08:00 do 16:00h, telefon broj 035 382 325 ili direktno u Udruženju „Klub mladih Roma“  (Omladnskih brigada), na broj telefona 060/356-8903 ili mail klub_mladihroma@yahoo.com.

Rok za prijave je do 15.01.2020.godine.

Prva radionica bit će održana u januaru 2020 godine., u prostorijama Društvenog centra Kiseljak. 

opširnije >>

27.12.19

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja 

Upravni odbor je na 84-toj sjednici održanoj 26.12.2019. godine razmatrao 6 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Dobrnja, Simin Han (Tuzla), Gornje Živinice i Priluk (Općina Živinice), te Lisovići i Tinja (Općina Srebrenik).  

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 5 projekata, i to: 

Aplikant

Naziv projekta

Potraživanja od FTZ

Učešće aplikanta (donacije iz zajednice)

LGZR Dobrnja

Naš dom – naša dika II faza

5.000,00

6.960,70

KUD Priluk

Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

2.739,00

2.815,00

LGZR Simin Han

Rekonstrukcija toaleta – II Faza

5.000,00

5.865,20

KUD Tinja

Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

4.954,00

6.462,00

NG Razvojni tim OŠ Podorašje

Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

3.762,50

3.762,70

  UKUPNO ODOBRENO 21.455,50  

 

NAPOMENA: Projekat NG Razvojni tim OŠ Podorašje je podržan uslovno, te će projekat biti podržan tek nakon što se obezbijedi stručna dokumentacija koja će potvrditi sigurnost ulaganja u renoviranje krova. 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 30.06.2019., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Upravni odbor zbog ograničenih finansijskih sredstava nije odobrio podršku za 1 projekat:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

1

LGZR Gornje Živinice

MZ Gornje Živinice

Izrada naučne studije o biodiverzitetu lokaliteta Rudine - Živinice Gornje

 

Ugovori o dodjeli grantova će biti potpisani kada aplikanti ispune prethodno navedene uslove.

Ukratko o projektima:
Naziv projekta: Naš dom – naša dika II faza

Aplikant: LGZR Dobrnja

Dom je sagrađen davnih 80-tih godina samodoprinosom građana i u to vrijeme je bio reprezentativni objekat višestruke namjene, Od tada u dom ništa nije ulagano do 2013. godine kada je jedan dio renoviran (zapadni) u područnu ambulantu sa komplet novim namještajem i stolarijom .Dom se grijao sa starom peći na ugalj (20 tona godišnje). 2014 g renoviran je dio bivšeg bifea i pretvoren u apoteku sa novim ulaznim vratima (plastičnim). Sva ostala infrastruktura prozori, vrata, oluci su stari od same izgradnje doma. Od 2018. godine stara peć je zamijenjena novom na pelet ali je i dalje potrošnja velika zbog loše stolarije koja je sva od drveta. Na domu nikada nije urađena toplotna izolacija što je itekako potrebno. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (5.000,00KM), zatim Grada Tuzla (3.000KM) i kompanije Bingo (2.500KM) su izvršili zamjenu dijela stolarije i vrata u prostoru Društvenog doma, te će u narednim danima izvršiti zamjenu oluka.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              Toplificirati DD stiroporom EPS 8 cm,18 kilski, dvije strane oko 300 m2.

Naziv projekta: Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

Aplikant: KUD Priluk ispred LGZR Priluk

JU OŠ Šerići u Priluku je obrazovna institucija koju pohađa svake godine od 100-120 učenika od I-V razreda, odnosno to je područna škola u Priluku. Sagrađena je početkom 60-tih godina, a počela sa radom 1968 godine. Osnovni i glavni problem koji će se kroz projekat zagovarati i pokušati riješiti jeste unaprijeđenje uslova za adekvatno , sigurno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa u područnoj školi OŠ Šerići u Priluku. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (3.600,00KM), te lokalnih donatora (3.450,00KM) su izvršili zamjenu stolarije na dvije učionice u područnoj školi.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              zamjenu stolarije na 1 učionici i zbornici

Naziv projekta: Rekonstrukcija toaleta – II faza

Aplikant: LGZR Simin Han

Objekat centralne škole “Simin Han” je napravljen prije 45 godina i u velikoj mjeri je oštećen, a posebno toaleti. Niti jedan nije u potpunosti funkcionalan, a samim tim ne ispunjava ni zadovoljavajuće higijenske uslove. Često se dešava da učenici zbog dotrajalih česmi ili vodokotlića iz toaleta izađu mokri. Bez obzira na velika ulaganja u higijenska sredstva školom ponekad zaudara neprijatan miris koji je uzrok dotrajalih odvoda i ostalih sanitarni neispravnih dijelova toaleta. U prvoj fazi zagovaračkog projekta FTZ  u OŠ ‘’Simin Han’’ izvršili su rekonstrukciju jednog toaleta za dječake, jednog toaleta za djevojčice i dva toaleta za uposlenike škole. Ovom rekonstrukcijom su u pomenutim toaletima postavljene nove keramičke pličice, deset čučavaca, deset vodokotlića, šest umivaonika, šest česmi i šest ogledala.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • rekonstrukciju jednog toaleta za dječake,
 • jednog toaleta za djevojčice i
 • jednog toaleta za uposlenike, te
 • zamjenu postojećih dotrajalih drvenih vrata sa novim PVC vratima.

Naziv projekta: Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

Aplikant: KUD Tinja ispred LGZR Tinja

Društveni domovi su važan socijalno-kulturni prostor u kome se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar jedne zajednice. Prostor šarolike namjene, od mjesta pružanja kulturnih sadržaja, sticanja vještina i znanja putem edukacija, poticanja saradničkih projekata do raznih društvenih angažmana, svakako je važan za zajednice, naročito rubne, u kojima su to često jedina mjesta okupljanja i djelovanja građana i organizacija. Sa željom da nastave raditi na uređenju doma aktivisti iz Tinje su u 2018.toj godini aplicirali sa zagovaračkim projektom Toplifikacije prostorija Doma mladih Tinja. Tako da je u okviru prve faze izvršena nabavka peći na pelet i instalacija grijanja u prostorijama Doma, što je uspješno završeno. Finansijska sredstva su obezbijedili kroz donaciju Općine Srebrenik u iznosu od 5.000KM i lokalnih donatora u iznosu od 400KM.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • ugraditi novu ventilaciju u objekat

Naziv projekta: Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje ispred LGZR Lisovići

Područna škola u Lisovićima bila je jedan od objekata sa najlošijim uslovima za rad, pa su u prethodnih nekoliko godina uložena određena sredstva kako bi se uslovi poboljšali (ugradnja PVC stolarije – prozori i vrata, centralno grijanje na pelet i adaptacija kotlovnice (MAZ)). Novi problem se pojavio u avgustu 2019. godine nakon zemljotresa koji je zabilježen na ovom području, gdje su se kao posljedica javile velike pukotine na školskom objektu. Prethodno su realizirane aktivnosti, pa su sa ovom problematikom upoznati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu i Služba za civilnu zaštitu i dr. općinske službe.  U skladu sa tim urađena je i procjena štete. Ovim projektom žele da saniraju krov, odnosno, da stari crijep zamijene novim limenim krovom, pošto postoji vjerovatnoća da usljed čak i blažeg zemljotresa može doći do urušavanja krova i rušenja dimnjaka u unutrašnjost objekta, pa bi realizacijom ovog projekta  također stvorili bolje uslove i povećali stepen sigurnosti učenika ali i nastavnog osoblja. 

opširnije >>

24.12.19

JAVNI POZIV ZA MLADE SA PODRUČJA GRADA TUZLA

za učešće u projektu „BRZI START-UP“ za poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade osobe od 18 do 35 godina sa područja Grada Tuzla da se prijave na javni poziv za učešće u projektu za jačanje poduzetničkih kompetencija „BRZI START-UP“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).

Cilj projekta

Glavni cilj projekta „BRZI START-UP“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje. FTZ planira da u okviru ovog projekta realizira obuku za minimalno 20 odabranih učesnika/ica, nakon čega će polaznici/e uz mentorsku podršku dobiti priliku da izrade biznis planove za svoje ideje i iste kandiduju za finansijsku podršku. U okviru projektnih aktivnosti FTZ će staviti maksimalan fokus na rodnu i polnu ravnopravnost.

Ciljna grupa

 • Mladi sa područja Grada Tuzla u rasponu od 18 do 35 godina koji imaju afinitet za poduzetništvo.
 • Mladi koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis.
 • Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje od 18 do 35 godina

NAPOMENA: Redovni studenti ne mogu biti učesnici obuke iz razloga što isti ne mogu pokrenuti biznis. 

Očekivani rezultati

Učesnici/e će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i ostalih poduzetničkih oblasti. Svih 20 polaznika/ica će biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave minimalno 2 mala biznisa do kraja juna 2020. godine, uz start-up podršku od 5.000,00 KM po biznisu.

ŠTA UČESNICI/E DOBIJAJU UČEŠĆEM U PROGRAMU:

Obuka:

Odabrani učesnici/e će imati priliku da učestvuju u obuci o poduzetništvu. Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa. Ukupan predviđeni broj časova je 64. Trajanje jednog modula je maksimalno 2 sedmice. U toku obuke osiguran je sav nastavni materijal kao i priručnik za podršku mladim poduzetnicima.

Moduli planirani obukom:

 1. Uvod u poduzetništvo, elementi poslovnog plana i opis poduzetničke ideje
 2. Marketing plan, marketing miks i analiza tržišta za proizvod i usluge
 3. Menadžment, operativni plan, plan upravljanja i pravna pitanja
 4. Finansijski plan, potrebna ulaganja i izvori ulaganja, početni bilans stanja, projicirani prilivi i odlivi novčanih sredstava, projicirani bilans uspjeha i projicirani bilans stanja.

Mentorska podrška

Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti mentorsku podršku učesnicima/cama programa pri izradi poslovnog plana. Učesnici mogu očekivati podršku mentora iz  oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda, razvoja preduzeća i slično.

Dodijela grantova

Nakon obuke, posebna stručna komisija će, na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, odabrati minimalno 2 najbolje biznis ideje koje će finansijski podržati sa grantom u iznosu od po 5.000 KM po odabranom biznisu.

Vremenski okvir

Projekat će trajati od decembra 2019. godine do juna 2020.godine. Edukacije će biti organizovane od februara do marta 2020. godine. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u maju 2020. godine nakon odslušanih predavanja. Dodijela sredstava za 2 najbolja poslovna plana i potpisivanje ugovora sa mladim poduzetnicima će se realizirati u junu 2020.godine. Registracija i osnivanje podržanih biznisa je planirana da se realizuje do juna 2020. godine.

Svi aplikanti obavezni su da dostave:

 • CV ili kratku biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Kratki opis poslovne ideje i ciljano tržište
 • Prijavni obrazac i dodatne informacije možete naći u prilogu ovog poziva.

Prijave i kontakt

Prijave možete dostaviti do 31.01.2020. godine isključivo putem email-a na adresu inicijative@fondacijatz.org. Nakon prijema prijave elektronskim putem, istu je potrebno dostaviti potpisanu poštom ili donijeti lično na adresu: Fondacija tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

Prvobitni rok do 24.1. produžen je za još 7 dana kako bi što više mladih dobilo priliku za prijavu na BRZI START UP.

Prva informativna radionica biti će održana u petak 17.01.2020. godine u MIOC Centru (Zgrada Jupiter, iznad Unicredit banke) 2. sprat u 11.00 sati. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi aplikanti će najkasnije do 15.02.2020. biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta.

Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.

opširnije >>

19.12.19

Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak za učešće u programu podrške za start-up poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške zapošljavanju mladih sa područja mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak u dobi od 18 do 35 godina koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u programu.

Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti i sl.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:

 • dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznici će biti osposobljeni da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5.000,00 KM po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidati će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnika prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnika (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicima obuke u izradi biznis plana, a kandidati koji dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na e-mail adresu albina@fondacijatz.org  najkasnije do 19. januara 2020.godine ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325, kontakt osoba je Albina Beganović. 

Informativni sastanak za sve zainteresovane mlade će biti održan u petak 27. decembra 2019. godine sa početkom u 15:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

Dodatne informacije na broj 035 382 325.

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom LINKU.

opširnije >>

16.12.19

Promocija knjige za djecu: „Pričala nam teta Knjigolina“

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa književnicom Jagodom Iličić vas poziva na promociju nove knjige za djecu „Pričala nam teta Knjigolina“ koja će se održati u  srijedu, 18. decembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak u 18.00 sati.

Jagoda Iličić je književnica koja je već treću deceniju prisutna na književnoj sceni.  Njena nova knjiga već je promovirana u mnogobrojnim gradovima širom BiH, a autorica ne krije oduševljenje što će konačno i u svom rodnom Kiseljaku upriličiti druženje s mališanima knjigoljupcima. 

Promocija je zamišljena kao kreativna radionica koja započinje pričanjem priča a završava igrama, plesom i druženjem. U ovim prazničnim danima darujte djecu lijepom knjigom i nezaboravnim druženjem s našom teta Knjigolinom. Vidimo se u Društvenom centru Kiseljak u srijedu 18. decembra u 18.00 sati.

Jagoda Iličić dobitnica je mnogih značajnih nagrada i priznanja među kojima su i nagrada Mali princ za najbolju knjigu na području Srbije, Bih, Hrvatske i Crne Gore, Nagrade Društva pisaca BiH za najbolju knjigu za djecu i mlade, nagrade za neobjavljene priče za djecu u Bosanskoj Krupi i Mostaru, Nagrade Fondacije za izdavaštvo, Zija Dizdarević za neobjavljenu priču za odrasle. Nominirana je za prestižnu nagradu Astrid Lindgren kao predstavnica BiH. Autorica je udžbenika za osnovnu školu, emisija za djecu Put kroz Liliput i mnogih radio emisija za djecu. Osim toga je i voditeljica Dječjeg književnog kluba „Knjigolina i prijatelji“. 

Za više informacija možete se obratiti na email sabina@fondacijatz.org ili na broj telefona  035 382 325, Sabina Sinanović Ćatibušić, program koordinatorica. 

 

opširnije >>

10.12.19

Vratimo Kiseljaku stari sjaj - Izgradimo sportske terene za mlade

Mjesna zajednica Kiseljak kod Tuzle, smještena na obalama jezera Modrac, godinama je bila jedna od najživljih zajednica. Kiseljak, poznat po izvorištu prirodne mineralne vode, suživotu i zajedništvu, bio je omiljena destinacija turista. Zbog zagađenja jezera, Kiseljak je doživio tešku devastaciju i danas se suočava sa mnogim problemima. Ipak, mještani se ne predaju i žele obnoviti sportske terene kako bi se sport i zdrav život vratili u Kiseljak.

Obnova sportskih terena i zdrav život za mlade na Kiseljaku cilj su nove kampanje koju su pokrenuli Lokalna grupa za razvoj Kiseljak i Fondacija tuzlanske zajednice. Mještani su već izveli mnoge projekte koji su pomogli da Kiseljak danas bude značajno ugodnije mjesto za život. U Društvenom centru Kiseljak odvijaju se mnogobrojne radionice, kursevi, edukacije, mještani su uredili izvorište čuvene mineralne vode, žene su organizirale fitness, penzioneri šahovsku sekciju.

Pred mještanima Kiseljaka danas je jedan veliki izazov. U Kiseljaku živi veliki broj mladih koji se žele baviti sportom, ali im nedostaju kvalitetni sportski tereni. Upravo zbog toga mještani žele obnoviti sportsku infrastrukturu street workout-teretanu na otvorenom, terene za nogomet i mali nogomet te odbojku na pijesku. Završetkom obnove ovih terena, ugradnjom ograde, rasvjete i obnovom podloge povećao bi se njihov kvalitet, stepen sigurnosti za veliki broj najmlađih korisnika ali i ostalih rekreativaca. Također mogućnost organizovanja većih turnira za veći broj korisnika, nakon obnove, je velika prednost za dalju održivost zajednice.

Kako bi mještani Kiseljaka uspjeli, potrebna im je naša pomoć. Pomozimo mladima u Kiseljaku da urede sportske terene i dobiju mogućnost za bavljenje sportom i zdravim načinom života. Umjesto kafića, mladi Kiseljaka žele sport. Uz našu pomoć njihova želja lako može postati stvarnost.

Donirajte za obnovu sportskih terena u Kiseljaku:

http://doniraj.ba/project/view/vratimo-kiseljaku-stari-sjaj---izgradimo-sportske-terene-za-mlade

 

opširnije >>

05.12.19

Završena konferencija junaka i junakinja naše zajednice

Danas je u punoj sali Narodnog pozorišta Tuzla sa početkom u 14 sati održana velika konferencija „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“. Finalni je to događaj ovogodišnje kampanje „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ koja je objedinila vladin, nevladin i poslovni sektor u podršci idejama mladih.

Tokom kampanje mladi su imali priliku razgovarati sa nosiocima lokalne vlasti i predstaviti svoje ideje poslovnom sektoru. Fondacija tuzlanske zajednice započela je ovu kampanju 12. augusta na Međunarodni dan mladih, a kampanja je završila danas 5. decembra, simbolično na Međunarodni dan volontera.

Kampanjom ˝Budi junak/junakinja svoje zajednice˝ Fondacija tuzlanske zajednice želi skrenuti pažnju na mlade ljude, na njihove probleme, potrebe i očekivanja, istaći da su  mladi ljudi koji svakodnevno uče, razvijaju svoja znanja i vještine, volontiraju, treniraju, uključeni su u rad omladinskih organizacija, razvijaju svoje ideje, pokreću biznise... istinski junaci svoje zajednice i da svi mi moramo više raditi kako bi tim mladim ljudima stvorili ambijent u kojem žele da ostanu.

Upravo zbog toga već 16 godina Fondacija potiče mlade na aktivno društveno djelovanje preko modela Omladinske banke. Model, odnosno program, Omladinske banke zasnovan je na principu „mladi za mlade“. To je banka ideja, banka prilika i banka za razvoj mladih ljudi. Omladinska banka daje šansu mladima da uče o  zajednici i njenim potrebama, da uče o demokratiji, odgovornom donošenju odluka i transparentnom upravljanju sredstvima, daje šansu mladima da budu kreativni i da se razvijaju.

Amila Avdić, članica Odbora Omladinske banke Srebrenik za Omladinsku banku kaže kako za nju predstavlja: „jednu od stepenica u životu koja mi daje samopouzdanje, edukaciju, podršku, nova iskustva i nove prijatelje“. Upravo to i jeste sama misija Omladinske banke.

Zbog toga je posebno zadovoljstvo svojim dolaskom na današnju konferenciju organizatorima pričinio gospodin Vernon Ringland, osnivač i idejni tvorac koncepta Omladinske banke. Tokom svog inspirativnog govora, gospodin Ringland, koji je doputovao iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj, poručio je kako Fondacija tuzlanske zajednice ima tri asa i jedan magični trik. Kazao je kako je prvi as Fondacije hrabrost da postavlja pitanja, drugi as je to što Fondacija predstavlja mjesto na koje se dolazi po podršku, dok je treći as nezavisnost Fondacije i njena briga za opće dobro. Na kraju svog govora istaknuo je kako je magični trik Fondacije tuzlanske zajednice upravo njena Omladinska banka.  

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Ministastva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona te Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla, Ali Mokayes, koordinator programa mentorstva u Futures Foundation i Ismet Sokoljanin menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice, koji su odgovarali na pitanja koja su im u ime mladih postavljali koordinatori Odbora Omladinske banke. Bilo je govora o položaju mladih u društvu, strategijama za mlade, izazovima, ali i prilikama koji se nalaze pred mladim ljudima.

S njima su razgovarali Mirna Hodžić, koordinatorica Omladinske banke Tuzla,  Minela Buljubašić, koordinatorica Omladinske banke Srebrenik, Ahmet Bulić koordinator Omladinske banke Kalesija, Marko Divković, koordinator Omladinske banke Lukavac, Jasmina Paočić, koordinatorica Omladinske banke Živinice i Slađana Josipović, predsjednica Odbora Omladinske banke Tuzla.

Na kraju konferencije dodijeljena su priznanja „Junak/junakinja naše zajednice“ posebno zaslužnima za volontiranje, podršku volonterizmu i podršci volonterima:

 • RTV 7 i Radio Kameleon za izuzetan doprinos podršci mladima
 • Udruženju građana Osmjeh je iz Srebrenika za najbolje implementirani omladinski projekat u 2019. godini
 • Edinu Ramiću, članu Odbora Omladinske banke Živinice, za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2019. godini
 • Vernonu Ringlandu, osnivaču Youth bank International  za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih
 • Udruženju Prijateljice iz Tuzle za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih

Tokom konferencije istaknuta je važnost podrške koju su društveno odgovorne kompanije pružile mladima i u sklopu ovogodišnje kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice”, a organizatori su se zahvalili svim donatorima. Posebno su se zahvalili i glumcima Mariji Novaković i Hasanu Sušiću koji su tokom konferencije izveli nekoliko scenao problemu odlaska ili ostanka mladih u Bosni i Hercegovini.

Nakon završetka kampanje naša zajednice bogatija je za nove junake i junakinje, a oni su bogatiji za nova iskustva. Nadamo se da ćemo i dalje u budućnosti  širiti priču o junacima i junakinjama naše zajednice i stvarati ambijent u kojem mladi žele da ostanu.

opširnije >>

03.12.19

6. Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine na Međunarodni dan volontera, 05. decembra 2019 godine, organizuje konferenciju za mlade pod nazivom ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’. Konferencija ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019˝.

Konferencija ˝Ja sam junak-junakinja svoje zajednice˝slavi postignuća mladih volontera, mladih ljudi koji svakodnevno uče, razvijaju svoja znanja i vještine, treniraju; uključeni su u rad omladinskih organizacija, razvijaju svoje ideje, pokreću biznise ali istovremeno aktuelizira pitanja usmjerena na stvaranje boljeg ambijenta za mlade u kojem bi mladi željeli da ostanu.

Program konferencije:

 

13:30-14:00         Dolazak i registracija učesnika

14:00-14:15         Otvaranje konferencije i uvodna riječ,

                             Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice

14:15-14:30         Prezentacija podrške mladima i rezultata kampanje ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝,

                             Azra Isanović, koordinatorica projekata za mlade Fondacije tuzlanske zajednice

                            Mirza Mujezinović, koordinator Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice

14:30-14:50         Omladinska banka u svijetu (primjeri iz prakse i iskustva),

                             Vernon Ringland, Youth Bank International

14:50-15:30      Odgovorite mladima:

                            Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK

                            Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK

                            Asmir Hasić, ministar privrede TK

                            Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla

                            Ali Mokayes, BH Futures foundation

                            Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice

15:30-16.00       Dodjela priznanja ˝Junak/junakinja svoje zajednice˝ u kategorijama:

-za izuzetan doprinos podršci mladih (preduzeća i institucije),

-za najbolje implementirani omladinski projekat u 2019. godini (udruženje),

-za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2019. (pojedinac),

-za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih (pojedinac),

-za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih (udruženje).

16:00-16:30         Koktel i druženje

 

Na konferenciji mladi će imati priliku postaviti pitanja nadležnima ali ne i samo nadležnima već i onima koji rade i pomažu u stvaranju boljeg ambijenta za mlade. 

˝Problem nezaposlenosti mladih je metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude-oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato konferencijom i drugim aktivnostima koje organizujemo kroz kampanju  Budi junak –junakina svoje zajednice˝ želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent.˝ - Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' održava se simbolično na Međunarodni dan volontera. 

˝Obzirom da je danas dan kada se slave postignuća i napori volontera;  osoba koje svoje slobodno vrijeme i energiju poklanjaju drugima i zajednici u kojoj žive; Fondacija tuzlanske zajednice želi odati čast tim ljudima i dodijeliti priznanja onima koji su dali poseban doprinos u stvaranju boljeg ambijenta za mlade˝-Azra Isanović, koordinatorica projekata za mlade Fondacije tuzlanske zajednice

Ove godine Fondacija tuzlanske zajednice izdvojila je  92.258,85 KM podrške za inicijative i projekte mladih, od čega je 45.580,00KM izdvojeno kroz kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝ koju su podržala 33 društveno odgovorna preduzeća.

U četvrtak, u Narodnom pozorištu Tuzla očekuje se učešće više od 200 mladih. 

opširnije >>

19.11.19

Komisija donijela odluku o dodjeli stipendija iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 14. novembra kada su izvršili uvid i bodovanje svih 26 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova: 

 1. Adnan Mujanović - Medicinski fakultet;
 2. Džana Sultanić - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet;
 3. Anamarija Divković - Filozofski fakultet; i
 4. Aida Duraković - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

  Ime i prezime  Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Adnan Mujanović 459,00
2 Džana Sultanić 457,60
3 Anamarija Divković 399,50
4 Aida Duraković 397,50
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Merima Čokić 391,50
2 Admira Malkić 376,25
3 Amila Žero 332,50
4 Slađana Josipović 328,63
5 Medina Bristrić 322,90
6 Amra Sabitović 316,50
7 Deni Muratović 307,50
8 Semra Sukanović 302,50
9 Amina Mustačević 299,00
10 Ena Sinanović 297,75
11 Azra Zukić 284,70
12 Ajla Glumčević 277,25
13 Jasmina Ibrahimović 267,00
14 Muhamed Ibrić 230,00
15 Maša Rašković 228,25
16 Jasmina Širbegović 223,75
17 Dijana Čaušević 222,00
18 Elma Ćilimković 214,13
19 Lejla Hrustić 208,00
20 Edita Zukić 199,00
21 Selma Kadić 178,50
22 Adisa Arslanović 153,13

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

opširnije >>

14.11.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice. One otvorene škole i otvoreni centriu Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz Fonda za otvorene škole. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole 05.02.2019. donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 7 aplikacija pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 18.09. do 27.10.2019. te je odobrila dodjelu sredstva za 4 projekta i to:

Aplikant

Tip org.

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Neformalna grupa Vijeće saobraćajaca

NG

Roditelji 18-

530,00

530,00

Neformalna grupa English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj

NG

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

1957,40

1.609,20

Neformalna grupa Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica''

NG

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

500,00

500,00

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra

NG

Šijemo i stvaramo zajedno

950,00

950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ukupno odobreno:  3.589,20

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu, JU OŠ Kreka ukoliko narativno i finansijski opravda projekat iz 2013.te godine te izvrši povrat neutrošenih sredstava.  U slučaju da ne ispune navedeni uslov, projekat neće biti podržan, a sredstva će biti vraćena u Fond.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

J.U.O.Š. Kreka

JU

Roditelji za 21. stoljeće

2.000,00

2.000,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 2 projekta:

Aplikant

Tip org.

Projekat

Traženi iznos u KM

JU OŠ Pazar

JU

Školska oaza-okruženje koje podstiče učenje

430,20

NG Razvojni tim škole Breške

NG

Timski rad omogućava posao iz snova

997,80

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Roditelji 18-

Vijeće saobraćajaca želi informisati i edukcirati učenike prvih razreda pet srednjih škola sa područja Grada Tuzla o očuvanju reproduktivnog zdravlja, oblicima kontracepcije, upotrebom kontraceprivnih sredstava ali i posebno o posljedicama spolnih odnosa bez adekvatne zaštite. Takođe žele učenike upoznati sa problemom maloljetničke trudnoće koja svake godine dovodi do barem jednog napuštanja obrazovanja. Sredstva od projekta će iskoristiti za nabavku potrebnog materijala za radionice.

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj žele otvoriti školu prema zajednice i organizovati časove engleskog jezika za roditelje učenika škole kako bi roditelji nadogradili svoja znanja engleskog jezika i tako mogli pomoći svojoj djeci sa domaćim zadaćama. Časove će realizovati nastavnici i učenici škole, članovi i voditelji sekcije English Club. Međutim, problem predstavlja nedostatak prostora u školi. Zbog toga planiraju obnoviti prostoriju stare arhive i pretvoriti je u funkcionalni i upotrebljiv kabinet za izvođenje interaktivne nastave engleskog jezika za koji je već nabavljena oprema uz veliki angažman Vijeća roditelja.

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica'' želi potaknuti učenike na fizičku aktivnost, druženje sa odraslima, roditeljima, bakama -nenama i djedovima, na zabavan i zanimljiv način. Planiraju radionice za učenike i odrasle na kojima bi se igrale gotovo zaboravljene stare igre. Stariji će na radionicama pričati mladima koje su to igre koje su oni igrali u mladim danima. Na osnovu tih sjećanja Razvojni tim će osmisliti igre za učenike. Sredstva iz projekta iskoristit će za potreban materijal za radionice te postavljanje dvije klupe za sjedenje.

Šijemo i stvaramo zajedno

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaiciju slušanja i govora Tuzla žele organizirati radionice šivenja i krojenja za roditelje djece koja posjećuju centar. Budući da roditelji čekaju djecu u dokolici i prepričavanju svakodnevnih briga i problema, pružila se prilika za ovakvu vrstu radionica koje bi roditeljima olakšale svakodnevnicu. Nakon obuke roditelji bi izrađivali mnoge predmete i didaktički materijal za korisnike centra. U radionice bi se uključili i učenici završnih razreda Centra. Finalna manifestacija projekta bit će modna revija koju će realizirati uz partnersku suradnju Mješovite srednje škole Tuzla.

Roditelji za 21. stoljeće – USLOVNO PODRŽAN

Zaposlenici J.U.O.Š. Kreka žele unaprijediti roditeljske vještine kod roditelja učenika škole. Planiraju jačati roditeljske kompetencije u temama koje su identificirane od strane Vijeća roditelja kao bitne za rad u školskoj 2019/20 godini. Dodatno, žele graditi roditeljsku zajednicu kroz susrete koji će biti fokusirani na povezivanje i razmjenu iskustva, informacija koje se tiču i drugih sfera života porodice. Planiraju konferenciju, radionice i izlet za roditelje, a planirana sredstva će iskoristiti za materijal i troškove aktivnosti te nabavku klima uređaja za školski amfiteatar.

 

 

 

opširnije >>

13.11.19

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za Kiseljak donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 6 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak od 17.09. do 17.10.2019. te odobrila  dodjelu  sredstva za 5 aplikanata i to:

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

FK Partizan

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

2.500,00

2

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

Pravilno kuhanje-Zdrav život

1.757,00

3

OSKU Tunel

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

2.000,00

4

Neformalna grupa Aktiv žena MZ Kiseljak

Rekreacija i ručni radovi žena

1.967,00

5

Neformalna grupa penzionera MZ Kiseljak

Osnivanje šahovske sekcije

1.175,00

                                                                                                                         Ukupno odobreno:  9.399,00 KM

Komisija nije odobrila podršku za 1 projekt:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Razlog

Udruženje Roma Euro Rom

I žene Romkinje imaju slobodno vrijeme

0,00

Nepotpuna aplikacija

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

Fudbalski klub Partizan želi preuzeti održavanje, pored samog fudbalskog terena, i drugih travnatih površina, malog sportskog terena kod čitaonice Poljana, održavanje zelene površine na izvorištu Kiseljak te oko Društvenog centra Kiseljak. Budući da se radi o velikim površinama, a da je košnja potrebna 15 do 20 puta godišnje, žele nabaviti profesionalnu kosilicu. Samu košnju će vršiti volonteri.

Pravilno kuhanje-Zdrav život

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi organizirati kurs kuhanja za romkinje na Kiseljaku kako bi pomogli majkama i mladim djevojkama da onoga što mogu nabaviti naprave zdrav i ukusan obrok. U udruženju su primjetili da Romi često jedu nezdravu i nekvalitetnu hranu zbog čega dolazi do raznih bolesti u porodici kao što su visok krvni pritisak, dijabetes, srčane bolesti itd. Upravo zbog toga planiraju radionice sa akcentom na pripremanje hranjivih obroka tradicionalne i suvremene kuhinje na pravilan način, kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

Omladinska sportsko-kulturna udruga Tunel želi ograditi sportske terene za mali fudbal i odbojku na pijesku koji postoje već duži niz godina, ali nemaju ogradu. Na ovim terenima okuplja se, posebno tokom ljeta, veliki broj mladih gdje održavaju turnire u malom fudbalu i odbojci na pijesku. Tereni su osvijetljeni, a postavljanjem ograde mladi bi dobili uslove za organiziranja većih turnira.

Rekreacija i ručni radovi žena

Neformalna grupa Aktiv žena mjesne zajednice Kiseljak želi organizirati druženje svojih članica kroz fitness, izradu ručnih radova i zabavu. Žele kroz fitness steći kondiciju, opustiti se i pridonijeti svome zdravlju. Već aktivno druženje kroz fitness planiraju unaprijediti nabavkom potrebnih rekvizita. Osim toga, budući da su žene u kiseljačkom kraju tradicionalno vješte u pletenje planiraju i druženja uz ovu vještinu kroz izradu dekoracija, ručnih radova, nakita i drugih proizvoda.

Osnivanje šahovske sekcije

Neformalna grupa penzionera iz mjesne zajednice Kiseljak želi poboljšati uslove za bavljenje šahom na Kiseljaku. Već postojeća grupa od 5 penzionera koji igraju šah žele omasoviti ovu aktivnost. Planiraju nabaviti šahovske garniture, ustanoviti točne datume za šahovska okupljanja u Društvenom centru Kiseljak te informisati penzionere o osnovanoj šahovskoj sekciji. Planiraju 2 susreta tjedno, a nakon četiri mjeseca susreta organizirat će i šahovski turnir za mještane.

 

 

 

 

 

 

opširnije >>

12.11.19

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, donijela je na sastanku 07.11.2019., odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 23 aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 21.03. do 09.10.2019. te odlučila podržati 6 projekata:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

UG

Kako reći NE

1.246,00

1.246,00

Pčelarsko Društvo Nektar Tuzla

UG

Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica

1.700,00

1.700,00

Udruženje građana Radio klub „Lipnica“Lipnica

UG

Organizacija otvorenog prvenstva BiH u amaterskom radio – goniometrisanju i organizacija okruglog stola na temu Budućnost radio-amaterizma

1.605,20

1.605,20

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle

UG

PROŠIRENJEM INFRASTRUKTURE  NA  MAJEVICI POBOLJŠATI NADZOR NAD ZAŠTITOM OKOLICE

1.504,00

1.504,00

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA

UG

Unaprijeđenje društvenog položaja djece osoba s autizmom i njihovih porodica

1.840,00

1.403,60

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

JU

Uredimo vrtić Sunčica

1.947,60

1.947,60

UKUPNA PODRŠKA

 

 

 

9.406,40

 

Komisija je 1 projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu UG Novi Horizonti, ukoliko obezbijedi dozvolu nadležnog Ministarstva da je projekat moguće realizirati u školama. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

Udruženje građana roditelja i prijatelja djece s dijabetesom NOVI HORIZONTI Tuzla

UG

SVJETSKI DAN DIJABETESA UZ MALU ŠKOLU O GLUKAGONU

1.301,00

1.301,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 16 projekata:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Sigurnim putem do škole

NG

Sigurnim putem do škole

0,00

Udruženje građana Multimedijalna produkcija FishEye Media

UG

Mobilna aplikacije cityguide360

4.000,00

Udruženje građana Astronomsko društvo Polaris Tuzla

UG

Popularizacija astronomije i astronautike   „The Moon Gateway to The Stars“

500,00

UG FK Proleter Slavinovići

UG

Uključivanje djece predškolskog i školskog uzrasta u sport

840,00

Udruženje Kuća plamena mira

UG

Leteći ćilim

1.500,00

UDRUŽENJE GRAĐANA EUFONIJA

UG

Promocija sevdalinke kao kulturno historijskog naslijeđa u BiH i svijetu

1.500,00

MK Motorhead No8

UG

Izgradnja spavaonice za goste MZ

1.696,77

Klub Specijalnih Sportova Tuzla

UG

Poboljšanje života i zdravlja osoba sa posebnim potrebama kroz sport

3.100,00

Udruženje ”Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

UG

Skateboarding - Olimpijski sport u Tuzli

1.990,00

Klub streljačkih sportova TargeTZ Tuzla

UG

Uređenje dijela kopa Šići sa pristupnim putem

1.950,00

Mala Slatina

NG

Zelena Budućnost

1.493,80

Udruženje građana pčelara TUZLA u Tuzli

UG

Promocija tipičnih pčelinjih proizvoda u Gradu Tuzla

1.980,00

Udruženje proizvođača i otkupljivača Ekopro Dragunja

UG

Od polja do stola

1.938,30

JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA DERVIŠ SUŠIĆ TUZLA

JU

Između memorije i zaborava

2.000,00

STUDENTSKO PREDSTAVNIŠTVO INTERNACIONALNE POSLOVNO-INFORMACIONE AKADEMIJE -  STUDENTSKI KLUB IPI AKADEMIJE

UG

Javna tribina - Znamo kako Vam je

1.908,00

SD za odgoj i zaštitu golubova i ptica TUZLA

UG

Izgradnja nastambi i prehranjivanje sitnih životinja tokom zimskog perioda

1.200,00

 

 

 

27.596,87

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.12.2019. godine.

Datum potpisivanja Ugovora sa dobitnicima granta će biti naknadno definisan, te će dobitnici granta biti kontaktirani putem mail-a za dodatne informacije.  

Više o podržanim projektima:

Kako reći NE

Udruženje za edukaciju,psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi održati radionice za mlade o borbi protiv ovisnosti.  Radionice će biti podjeljene na osnovu tematskih oblasti a voditelji će biti članovi udruženja.  Dio predavača će podijeliti svoja iskustva sa mladima. Bit će održana teoretska i praktična obuka koja se odnosi na: educiranje mladih o zloupotrebi I štetnosti alkohola, cigareta i droga, te načinom razvijanja pozitivne strategije suočavanja sa pritiscima iz okoline i prednostima zdravih stilova života . Učesnici će kroz interaktivni rad i diskusiju upoznati sa prednostima zdravih životnih stilova. Mladi će se podsticati na ličnu društvenu odgovornost i biti motivisani da vrše pozitivan uticaj u smislu prevencije sa ostalim vršnjacima. Po završetku radionica za mlade održat će i jednu radionicu sa roditeljima djece, gdje bi ih informisali o štetnostima zloupotrebe droga.

Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica

Pčelarsko Društvo Nektar Tuzla, nakon izgradnje prvog školskog pčelinjaka u BiH, želi nastaviti razvoj pčelarstva projektom "Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica". Žele postaviti opremu za Api inhaliranje na 5 posebno konstruisanih košnica. Nakon postavljanja oprema bi bila dostupna za besplatno korištenje za sve građane koji imaju određene zdravstvene respiratorne problem. Api komoru će moći koristiti djeca, sportisti, građani starije životne dobi, kao i pod istim uslovima građani sa zdrvatvenim problemima. Kompletan prostor školskog pčelinjaka sa pčelarskim domom i Api komorom od 2020.godine prerast će u gradski pčelarski park sa zadržavanjem osnovne funkcije besplatne pčelarske obuke za sve zainteresovane građana i građanke koji izraze želju za bavljenjem pčelarstvom.

Organizacija otvorenog prvenstva BiH u amaterskom radio – goniometrisanju i organizacija okruglog stola na temu Budućnost radio-amaterizma

Udruženje građana Radio klub „Lipnica“ Lipnica želi organizirati prvenstvo BiH u amaterskom radio goniometrisanju te okrugli stol na temu Budućnost radio-amaterizma. Među takmičarima će biti prisutni svi uzrasti. Radio klub kroz navedeni projekat ima namjeru okupiti što veći broj školske djece i studenata u cilju razvijanja svijesti mladih o radio-amaterizmu i druženje sa svojim vršnjacima iz BiH i šire. Takmičenje u Amaterskoj Radio-goniometriji provjerit će tehničku i fizičku sposobnost članova udruženja. U takmičenju u Amaterskoj Radio-goniometriji uzet će učešća oko 200 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da će na ovom otvorenom prvenstvu biti prisutan veliki broj radio-amatera iz različitih dijelova BiH bit će organiziran i  okrugli sto na temu “Budućnost radio-amaterizma u BiH”.

Proširenjem infrastrukture na Majevici poboljšati nadzor nad zaštitom okolice

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle želi izgradnjom potrebne infrastrukture na Majevici omogućiti ugodniji boravak u prirodi i sačuvati okoliš. Planiraju postavljanje fasade na mokri čvor čime bi se objekt sačuvao od smrzavanja zimi te izgradnju ognjišta kako bi se paljenje vatre vršilo u kontrolisanim uslovima čime bi se spriječili požari. Ovime bi već postojeća infrastruktura u vidu šadrvana, stolova, kanti za smeće i ostalog bila nadopunjena, a izletište učinjeno ugodnijim za boravak. 

Unaprijeđenje društvenog položaja djece osoba s autizmom i njihovih porodica

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA želi podići svijest građana Tuzle o autizmu kao razvojnom poremećaju i ukazati nadležnim institucijama na važnost osiguravanja uslova za valjanu rehabilitaciju djece osoba s autizmom tako što će obilježiti 2. april, Svjetski dan djece osoba s autizmom. Planiraju održati okrugli stol s roditeljima, predstavnicima vlasti i nevladinog sektora. Cilj okruglog stola jeste podizanje svijesti o autizmu i omogućavanje lakše rehabilitacije. Postigla bi se suradnja između stručnjaka i roditelja djece sa autizmom kojima bi se pomoglo u radu s djecom.

Uredimo vrtić Sunčica

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla želi urediti dvorište vrtića Sunčica kojeg pohađa više od 200 mališana. Zaposlenici su već sami započeli uređenej dvorišta iscrtavanjem igrica i sitnim popravcima. Sada žele nastaviti uređenje izradom klupa, osmišljavanjem prostora za sadnju cvijeća i bobičastog voća. Obnovit će i koš i postaviti golove s mrežom čime će djeca dobiti priliku da se bave sportom. Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća i voća. Djeca će zajedno sa osobljem vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje voćnjaka čime će djeca steći kroz igru i rad vještine sadnje i skrbi za biljke te naučiti kako se proizvodi hrana.

Svjetski dan dijabetesa uz malu školu o glukagonu - USLOVNO PODRŽAN

Udruženje građana roditelja i prijatelja djece s dijabetesom Novi horizonti Tuzla žel oblježiti 4 novembar, Svjetski dan dijabetesa organizovanjem besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi na dvije lokacije u Gradu Tuzla. Osim mjerenje nivoa šećera u krvi Svjetski dan dijabetesa žele obilježiti i kroz organizovanje edukacija za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Tuzla u kojima nastavu pohađaju djeca oboljela od dijabetesa tipa 1. Osnovni cilj radionica je osposobiti nastavno osoblje da na vrijeme prepoznaju simptome hipoglikemije, te na vrijeme reaguju i djetetu u stanju hipoglikemije daju injekciju glukagona. Projektom je predviđena i nabavka injekcija glukagona za 20 osnovnih i srednjih škola. Planiraju organizirati dvije radionice za po 20 učesnika, na kojima bi uz pomoć stručnog i certificiranog edukatora učesnici naučili pružiti pomoć , te ubrizgati injekciju glukagona ali i naučiti kako i na koji način oboljeli od dijabetesa prate i regulišu svoju bolest, te kako se ophoditi prema djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1. S obzirom da je u školama prisutna stalna promjena nastavnika i profesora, u sklopu projekta planirano je izraditi i štampati brošuru pod nazivom "Protokol o postupanju sa djecom i omladinom oboljelom od dijabetesa tipa 1 u školama" kako bi i novi uposlenici bili na vrijeme i kvalitetno upoznati sa načinom postupanja.

 

opširnije >>

07.11.19

Dodjela dukata: Više od 45.000 KM za ideje mladih

Sinoć je u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava, simbolično nazvana “Dodjela dukata”, omladinskim grupama čije ideje su dobile podršku kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019.''

''Dodjela dukata'' jedan je od događaja kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'', a predstavlja krunu trodnevne ''Potrage za blagom'' u kojoj su učestvovali mladi junaci i junakinje. Tokom ''Potrage za blagom'' mladi su svoje ideje predstavljali društveno odgovornim kompanijama, donatorima kampanje. Nakon prezentacija ideja donatori su sinoć podijelili novčana sredstva simboličnom dodjelom vrijednosnih kupona- dukata.

''Potraga za blagom'' i ''Dodjela dukata'' pokazali su da kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' nema za cilj samo dodijeliti novac. Same prezentacije pružile su priliku mladima da izlažu svoje ideje pred poslovnim sektorom, a s druge strane poslovni sektor dobio je priliku upoznati se sa idejama i razmišljanjima mladih ljudi. Mladi su dobili nova vrijedna iskustva koja će im pomoći na tržištu rada, a lokalne zajednice postat će bogatije za nove sadržaje.

Od ukupno 19 pristiglih inicijativa mladih, Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 14 ideja koje su krenule u potragu za blagom. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna sredstva u iznosu od 20.000 KM koja su podijeljena na ovih 14 ideja, a preostalih 25.580 KM donirali su i dodijelili donatori. Ukupno su ideje podržane sa sljedećim sredstvima:

Grupa

Mjesto

Početna podrška Fondacije( KM)

Konačni iznos podrške

SVFET- Ogranak Girl Things

 

Tuzla

1748,31 KM

3988,00 KM

Art centar Ankata

Kalesija

1702,56 KM

3783,00 KM

Tuzlanski otvoreni centar

Tuzla

1686,78 KM

3097,00 KM

NG Osmijeh je iz Srebenika

Srebrenik

1658,31 KM

3932,00 KM

NG Centar za poljoprivredni inženjering i marketing

Tuzla

1633,74 KM

3554,00 KM

Udruženje Mladi Tuzle

Tuzla

1567,02 KM

3798,00 KM

NG Basket je za sve

Živinice

1493,58 KM

3384,00 KM

Udruženje Klub mladih Roma

Tuzla

1459,52 KM

3747,00 KM

UG KUD Puračić

Lukavac

1459,44 KM

2920,00 KM

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Lukavac

 

1228,62 KM

 

2569,00 KM

Vijeće mladih Opštine Lukavac

Lukavac

1208,91 KM

2620,00 KM

Udruženje mladih Trik

Kalesija

1107,30 KM

2668,00 KM

OG Kvart Lukavac

Lukavac

1033,68 KM

2664,00 KM

Udruženje mladih MLADI

Živinice

1012,25 KM

2852,00 KM

 

Fondacija tuzlanske zajednice posebno je ponosna što iz godine u godinu na adresu fondacije stižu sve inovavnije ideje. Kultura, sport, umjetnost, edukacija, infrastruktura i poduzetništvo su oblasti koje pokrivaju ideje aplikanata ove godine te će zbog toga naše zajednice zaista biti bogatije za 14 raznovrsnih projekata. Također svake godine sve više društveno odgovornih kompanija prepoznaje važnost podrške mladima i uključuje se u kampanju. 

Ovogodišnja kampanja šesta je po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj kampanje je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Jedan od ciljeva kampanje jeste i stvoriti ambijent u kome mladi žele da ostanu, pružiti mladima perspektivu u Bosni i Hercegovini. Kampanja je na jedinstven način ostvarila suradnju između javnog, nevladinog i poslovnog sektora.

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' ove godine podržalo je ukupno 33 donatora:

 • PLATINASTI DONATOR: Unicredit bank
 • DIJAMANTNI DONATOR: Mikrokreditna fondacija Partner
 • ZLATNI DONATORI: Sberbank BiH
 • SREBRNI DONATORI: MI Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo, Big Ben centar za strane jezike, Bingo d.o.o.
 • BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, entar pošta Tuzla, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Platinium d.o.o., ZH Zola d.o.o., Lukavac Cement, BeeMed, Cosmos Commerce, Polo Kalesija d.o.o., Pčelica M, Quality Cert d.o.o.
 • PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex d.o.o., Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, Palačinkara Bagi, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped d.o.o., Deling, Alha Smart Energy d.o.o., Ambijent d.o.o., Restoran Mama Mia, Restoran Barok, Cogo living d.o.o., Deli Catering
 • MEDIJSKI POKROVITELJI KAMPANJE: Radio televizija 7 i Radio Kameleon.
 • REALIZACIJU KAMPANJE POMOGLI SU: Caffe bar Sloboda, Teatar Kabare Tuzla i Centar za kulturu Tuzla

Čestitamo dobitnicima sredstava i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projekata ,a posebno se zahvaljujemo i svim donatorima i prijateljima koji su odlučili biti dio ove velike priče.

 

opširnije >>

04.11.19

Mladi junaci i junakinje kreću u potragu za blagom

Ovogodišnja šesta po redu kampanja „Budi junak/junakinja svoje zajednice“  bit će nastavljena 4. novembra „Potragom za blagom“ u kojoj će se omladinske grupe iz Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Kalesije i Živinica nadmetati za podršku društveno odgovornih kompanija koje su podržale kampanju i obezbijedile sredstva za projekte i ideje ovih mladih ljudi.

''Potraga za blagom'' predstavlja centralni događaj kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''. Mladi će  predstaviti svoje projekte donatorima kampanje a s ciljem namicanja dodatnih sredstava za njihove ideje. Iznos novca za kojim junaci i junakinje tragaju ovisi o tome kakve su ideje, kako će ih predstaviti te da li će uspjeti privući pažnju donatora.

U proteklih mjesec dana, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo je ukupno 19 projektnih prijedloga, a prema odluci Odbora Omladinskih banaka, ukupno njih 14 zadovoljilo je kriterije Javnog poziva i krenulo u ''Potragu za blagom''. Fondacija tuzlanske zajednice je zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, individualnim donatorima i lokalnim vlastima obezbijedila  45.580 KM od čega je Fondacija izdvojila 20.000 KM, a donatori 25.580 KM. Koliko će svaka ideja osvojiti novca ostaje neizvjesno do okončanja „Potrage za blagom“.

Ukupna potraživanja za 14 podržanih projekata su 52.596,45 KM što znači da svi projekti ne mogu biti podržani sa 100% iznosom, a to je upravo ono što potragu čini zanimljivijom jer će se aplikanti natjecati u procesu namicanja sredstava.  Fondacija tuzlanske zajednice je rasporedila startnih 20.000,00KM, dok će preostalih 25.580 KM biti raspoređeni od strane društveno odgovornih kompanija.

Ovogodišnja ''Potraga za blagom'' koja počinje 4. novembra trajat će dva dana, a završit će svečanom dodjelom dukata u srijedu 6.11. u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sa početkom od 19.00 sati.

Predstavljanje ideja kompanijama koje su ujedno i donatori kampanje jedinstvena je prilika za mlade da se upoznaju sa poslovnim sektorom i u praksi treniraju svoje vještine prezentiranja i poslovne komunikacije.

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019'' započela je simbolično 12. augusta, na Međunarodni dan mladih koji su mladi proslavili u Caffeu Sloboda u Tuzli.  Nakon toga članovi Omladinske banke i predstavnici udruženja mladih posjetili su urede načelnika u Kalesiji, Srebreniku i Lukavcu te urede gradonačelnika u Tuzli i Živinicam, kako bi razgovarali o položaju i potrebama mladih.

Kampanja se završava 5. decembra, na Međunarodni dan volontera, konferencijom „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“, kada će biti promovisane pozitivne priče svih junaka i junakinja koji su dio ove velike priče. 

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019.'' podržali su:

opširnije >>

23.10.19

Obilježeno 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića

Društveni centar Kiseljak koji je zajedno sa partnerima i donatorima izgradila Fondacija tuzlanske zajednice u utorak je još jednom pokazao svoju opravdanost. Naime, u Društvenom centru održane su dvije aktivnosti Dječijeg festivala „Vezeni most 2019“ i obilježeno je 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića. Jedan od povoda za organizaciju festivala baš u Društvenom centru Kiseljak jeste i to što je Kiseljak rodno mjesto Šime Ešića, najpoznatijeg živućeg dječijeg pisca na našim prostorima.

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Udruženjem građana Artsinteza bila je dio ovogodišnjeg 16. po redu „Vezenog mosta“. Za mještane Kiseljaka, učenike OŠ Kiseljak i sve goste organizirane su u Kiseljaku „Pričaonica bake Pričalice“ i „Veče Šime Ešića“.

U 11:00 na radost mališana OŠ Kiseljak, koju je pohađao i Šimo Ešić, održana je Pričaonica Bake Pričalice,  umjetnička radionica Srete Vide Žuljević. Osim slušanja priča, mališani su se i sami imali prilike okušati u glumi i lutarskoj predstavi.

Kao finalna aktivnost ovog dijela festivala u Kiseljaku održano je u 18:00 “Veče Šime Ešića”. Veče je otvorila Sabina Sinanović Ćatibušić ispred Fondacije tuzlanske zajednice nakon čega je nastupio Orkestar harmonika Muzičke škole Čestmir Mirko Dušek iz Tuzle pod ravnanjem Dejana Milkunića. Nakon Orkestra harmonika, učenici OŠ Kiseljak, poznate i po tome što je pohađa veliki broj djece romske nacionalnosti, izveli su odlomak iz bajke "Bjeli svijet, šareni svijet" autora Šime Ešića i to na romskom i bosanskom jeziku.

Učenici su recitirali i pjesmu Šime Ešića “Jutro u Kiseljaku” u kojoj autor perom ljubavi ispisuje stihove o svom rodnom mjestu Kiseljaku i rudarevom kućerku, svojoj rodnoj kući. Večer su uveličali i i članovi Srpskog kulturnog društva „ Prosvjeta iz Tuzle koji su izveli dva kratka igrokaza „Kako se crta ljubav“ i „Zašto je važno čitati“. Osim što su stihove Šime Ešića recitirali, učenici OŠ Kiseljak su ih i otpjevali. Horski su izveli pjesmu „Čuvaj mamu da ti duže traje“.

Prepunoj dvorani Društvenog centra u kojoj se tražilo mjesto više obratila se i gospođa Mirjana Tahirović, predsjednica Udruženja građana Artsinteza. Vrhunac večeri bilo je obraćanje samog književnika Šime Ešića koji je s osmijehom na licu pratio dešavanja te večeri.

Za svu poklonjenu poeziju koju je Šimo Ešić dao djeci, učenici OŠ Kiseljak su mu se odužili poklonjenom pjesmom. Naime, učenici su napisali i Šimi Ešiću poklonili svoje stihove. Na samom kraju večeri, Žarko Vučinić iz Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade iz Podgorice, uručio je Šimi Ešiću Nagradu za životno djelo za ukupan književni opus i izuzetan doprinos razvoju dječije književnosti, koju mu je ovo udruženje dodijelilo.

Šimo Ešić svom rodnom Kiseljaku posvetio je mnoge svoje stihove i doveo „Vezeni most“ u Kiseljak, a svečanom manifestacijom u Društvenom centru, Kiseljak se odužio svom dječijem piscu Šimi Ešiću. 

opširnije >>

21.10.19

Poziv za angažman saradnika/ce

Fondacija tuzlanske zajednice objavljuje poziv za angažman spoljnog saradnika/ce na projektu: „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“.

Mjesto rada: Društveni centar Kiseljak 
Period angažmana: novembar 2019.–  decembar 2019. godine 

Opis angažmana: Stručni saradnik će biti odgovoran za realizaciju aktivnosti u okviru biblioteke igračaka u Društvenom centru Kiseljak (15 sati sedmično), a što podrazumijeva:

 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 0 do 6 godina
 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 6 do 10 godina
 • Pripremu i organizaciju 1 radionice/savjetovanja za roditelje o važnosti igre za dječiji razvoj
 • Pripremu prostora pedagoške radionice u Društvenom centru Kiseljak za realizaciju igre u skladu sa planom
 • Izrada izvještaja o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima.

Stručni saradnik je obavezan sve gore navedene aktivnosti realizovati uz obaveznu saradnju sa projektnim timom i drugim korisnicima Društvenog centra Kiseljak, redovnu komunikaciju sa roditeljima i koordinatoricom  programa. 

O biblioteci igračaka

Biblioteka igračaka je resurs za porodice sa malom djecom i predstavlja prostor na kojem djeca i njihovi roditelji mogu doći koristiti igračke i knjige. To je mjesto na kojem roditelji mogu dobiti podršku u svojoj roditeljskoj ulozi.  Igra je najvažnije sredstvo učenja za djecu, a igranje  pomaže djeci svih uzrasta da grade odnose, budu kreativni, razvijaju riječnik, rješavaju probleme, te razvijaju motoriku. Igra pomaže djeci da na razigran način usvajaju vještine koje im mogu korisiti u daljem školovanju.

Potrebne kompetencije: 

 •  VSS ili student III i IV godine studija društvenog usmjerenja, pri čemu se prednost daje smjerovima pedagogija psihologija, razredna nastava, socijalni rad ili usmjerenja na edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu
 • Razmijevanje važnosti igre u razvoju djeteta
 • Afinitet za rad sa djecom predškolskog uzrasta i djecom nižih razreda osnovne škole
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Izražena komunikativnosti i opšta pismenost, 
 • Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina 
 • Znanje i razumijevanje kulturnih razlika 

Svi zainteresirani kandidati/tkinje trebaju dostaviti:

 •  Motivaciono pismo
 •  CV/biografiju

Prijave slati mailom na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 5.11.2019. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 10. novembra 2019. godine. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 382 325 ili na gore navedeni e-mail.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.

opširnije >>

18.10.19

Dječiji festival "Vezeni most 2019" u Kiseljaku

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Udruženjem građana Artsinteza dio je ovogodišnjeg 16. Međunarodnog dječijeg festivala „Vezeni most 2019“.

Vezeni most je dječiji festival koji već 16 godina promoviše dječiju književnost, pisce i stvaralaštvo, kako bismo shvatili važnost čitanja od malih nogu.

Festival se održava od 22. do 24. oktobra 2019. godine na području Tuzlanskog kantona. Dvije aktivnosti prvog dana festival (utorak 22.10.2019.) će se održati u Društvenom centru u mjesnoj zajednice Kiseljak koja je rodno mjesto Šime Ešića, najpoznatijeg živućeg dječijeg pisca na našim prostorima.

Društveni centar Kiseljak bit će mjesto održavanja aktivnosti koje je pripremilo Udruženje građana Artsinteza u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice:

-11:00 Pričaonica Bake Pričalice -  umjetnička radionica Srete Vide Žuljević, doktorice pedagoških nauka – Mala crvena koka, Đumbirčić i Bakina lutka. Učešće u pričaonici imati će i učenici OŠ Kiseljak, polaznici III razreda

-18:00 Veče Šime Ešića - 50 godina sa djecom - Pripremila: Mirjana Tahirović, UG Artsinteza sa učenicima OŠ “Kiseljak” i Muzičke škole, te piščevim prijateljima.

Prva radionica je predviđena za unaprijed određenu grupu učesnika, dok je Veče Šime Ešića otvorena za sve. Dođite u Društveni centar Kiseljak da se družimo. Posebno su dobrodošli korisnici Društvenog centra Kiseljak i mještani MZ Kiseljak , kao i svi drugi zainteresirani. Vidimo se! 

opširnije >>

11.10.19

1661 razlog za sreću: Omogućimo Faruku da predstavlja BiH na Svjetskom prvenstvu u Čileu

Samo 1661 KM dovoljno je da usreći milione građana Bosne i Hercegovine!

Iznos je to koji nedostaje mladom karatisti Faruku Sijerčiću kako bi otišao na svjetsko prvenstvo u karateu koje će se održati od 23. do 27. oktobra 2019. godine u Čileu. Imamo samo 10 dana da pomognemo Faruku!

Faruk Sijerčić jedan je od najperspektivnijih mladih karatista u BiH. Do sada je bio viceprvak Evrope, osvajač više medalja na Balkanskom prvenstvu u karateu, višegodišnji je i aktuelni državni prvak, u kategoriji U21 -67 kg. Na osnovu postignutih rezultata Faruk je izabran u karate reprezentaciju BiH za predstojeće Svjetsko prvenstvo u karateu u Čileu.

Odlazak na Svjetsko prvenstvo je najveći cilj svakog sportiste, kao i mogućnost osvajanja odličja na svjetskom nivou. Našem reprezentativcu bio bi izuzetan poraz neodlazak na ovo veliko takmičenje, naročito zbog velikog truda koji je uložio u prethodnom periodu na pripreme i ostvarenje norme za odlazak. Ovim bi Bosna i Hercegovina mnogo izgubila na svjetskom sportskoj sceni, u sportu u kojem je prethodno ostvarivala najveće uspjehe.

Svi volimo zajedničku fotografiju sa uspješnim sportistima. Ali šta smo uradili da im pomognemo kako bi stigli do uspjeha? Nažalost, u Bosni i Hercegovini financiranje sporta nije riješeno. Karate savez BiH i Karate klub „Novi Grad“ Sarajevo obezbijedili su 3000 KM za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Čile. Faruku je potrebno još 1661KM. Samo avionska karta košta 2930 KM.

Ne dozvolimo da izuzetni rezultati naših mladih sportista propadnu u redu čekanja za kupovinu avionske karte. Ne dozvolimo da padnemo na ovom ispitu. Pomozimo Faruku da ostvari rezultat za koji je sposoban. Znamo da zajedno možemo uspjeti! Faruk može otići na Svjetsko prvenstvo uz našu pomoć, a Svjetsko prvenstvo u Čileu nam svima može donijeti trenutke za pamćenje!

Donirati za odlazak u Čile našeg reprezentativca Faruka Sijerčića možete na stranici „Doniraj.ba“. Sva prikupljena sredstva bit će iskorištena za pokrivanje troškova puta Faruka Sijerčića u Čile.

DONIRAJTE: 

http://doniraj.ba/project/view/1661-razlog-za-sreu

opširnije >>

30.09.19

Poziv za prijave na osnovni trening "Organiziranje zajednice"


Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke i Freudenberg Fondacije realizuje trening na temu „Organiziranje zajednice“ te ovom prilikom poziva predstavnike i predstavnice savjeta/vijeća Mjesnih zajednica Tuzlanskog kantona, kao i zainteresovane građane/ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva koji/e žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti organiziranja zajednica i sprovođenja modela organizovanja da se prijave. 

Ovaj trening je namijenjen za pojedince sa prostora Tuzlanskog kantona koji žele da već postojeći aktivizam i volonterizam usmjere na pravi način, odnosno da nauče i primjene različite metode organiziranje zajednice u cilju postizanja boljih uvjeta življenje u svojim lokalnim zajednicama. Trening prati model organiziranje zajednice koji je Fondacije tuzlanske zajednice razvila i koji danas uspješno primjenjuje Mreža aktivnih zajednica, a koji je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu u radu na organiziranju zajednice na mikro nivou. Modeli i metodi koji će biti objašnjeni na treningu objašnjeni su u priručniku ˝Abeceda organiziranja˝ u izdanju Fondacije tuzlanske zajednice i do sada su pokazali izuzetne rezultate, što potvrđuje ispravnost teorije i njenu praktičnu primjenjivost.

Trening će se realizovati 12. i 13. oktobra/listopada 2019. godine u terminu od 09:00h – 16:00h u prostorijama Društvenog centra na Kiseljaku (Tuzla). Zainteresovani polaznici prijavu na trening (ime i prezime, kontakt telefon, mjesto prebivališta i naziv institucije/organizacije) trebaju poslati na e-mail ermin@fondacijatz.org najkasnije do 07. Oktobra 2019. godine.

Fondacija tuzlanske zajednice pokriva troškove organizacije treninga, hrane i osvježenja kao i troškove prevoza za polaznike. Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa.

opširnije >>

27.09.19

Biznis kafa II: 31,990 KM podrške start-up poduzetnicima

Danas je u Tuzli u cafeu „Hastag Autor“ u 15 sati u organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice održana „Biznis kafa 2“. Radi se o jedinstvenom događaj koji je imao za cilj promociju mladih poduzetnika i njihovih poslovnih ideja ali i rezultata programa podrške start-up poduzetnicima koji je Fondacija ove godine provela u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝.

„Biznis kafa 2“ bila je prilika da se kroz umrežavanje i panel diskusiju predstave izazovi ali i problemi sa kojima se poduzetnici u svom radu susreću. Poduzetnici starteri i polaznici programa podrške razmijenili su svoja iskustva sa ljudima iz struke kao i sa uspješnim poduzetnicima koji su imali slične izazove u svojim počecima.   

U panel diskusiji su učestvovali Adem Azapagić, REMARK Consulting, jedan od predavača na programu, Selma Jahić, direktorica sektora podrške u Mikrokreditnoj fondaciji Partner koja je ujedno bila i članica komisije Fonda za poduzetništvo, Eldin Brkić, vlasnik i direktor preduzeća Alpha Smart Energy i Emina Bajramović, dobitnica podrške za pokretanje biznisa. Razgovor je moderirao Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa u Fondaciji tuzlanske zajednice, a uvod i zaključak u temu dala je Majda Mujanović Babović, suvlasnica Mad Giftsa i mentorica na programu podrške.   

Jedan od ciljeva „Biznis kafe 2“ bio je i ohrabriti prisutne da se upuste u poduzetničke vode te da ih se upozna sa izazovima i problemima sa kojima se poduzetnici u početku susreću, ali i sa primjerima dobre prakse  i iskustvima malih i uspješnih poduzetnika koji su prošli kroz slične izazove.

Panelisti su zaključili kako nemamo dovoljno razvijen poduzetnički duh u društvu. Međutim, to ne treba sprječavati nove poduzetnike, pogotovo mlade ljude, da ustraju u svojoj ideji. Poduzetništvo je veliki izazov, ali i velika prilika, složili su se panelisti. Ukoliko novi poduzetnici izađu na tržište sa dobrom, novom i inovativnom idejom, budu ustrajni, uporni i ne zanesu se prvim uspjesima, uspjeh jeste moguć.  

Bila je ovo i prilika da se svim polaznicima koji su uspješno prošli obuku unutar programa dodijele certifikati koje je dodijelio Adem Azapagić iz REMARK Cosultinga. Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, dodijelila je čekove dobitnicima čiji su biznis planovi ocijenjeni kao najbolji.

˝Biznis kafa 2˝ završni je događaj u okviru programa podrške start-up poduzetnicima koji je od maja do augusta ove godine provodila Fondacija tuzlanske zajednice kao jednu od aktivnosti u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK ˝ koji se implementira uz finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ) i  Frojdenberg fondacije.

Program je podrazumijevao edukaciju iz oblasti poduzetništva za zainteresovane pojedince koji imaju namjeru pokrenuti ili su tek pokrenuli vlastite biznise. Kroz dvomjesečni program edukacije, koji se sastojao od 8 cjelodnevnih predavanja, prošlo je 20 učesnika koji su dobili i mentorsku podršku za izradu svojih biznis planova.

Po završetku edukacije 13 polaznika je izradilo svoje biznis planove i sa njima apliciralo Fondaciji tuzlanske zajednice za podršku. Odlukom komisije odobrena je podrška za 4 biznis ideje u iznosu od 31,990 KM.  

Podršku su dobili:

-  6,490 KM Emina Bajramović iz Tuzle za „Online shop Meleth Creation“ (proizvodnja i prodaja unikatnih ogrlica)
-  6,500 KM Ismet Čarkić iz Živinica za uzgoj povrća u zaštićenim prostorima i preradu istog
- 10,000 KM Enes Muhamedbegović iz Kalesije za obrtničku radnju „Ems factory“ (proizvodnja visokokvalitetnih čarapa od najfinijih vlakana pamuka)
-  9,000 KM Eldina Hankić iz Lukavca za Modina (proizvodnja posteljine)

Pred novim poduzetnicima su novi izazovi i nove prilike, za koje su svakako pripremljeni edukacijom kroz koju su prošli i razmjenom iskustava na današnjoj „Biznis kafi“. 

opširnije >>

25.09.19

JAVNI POZIV za prijave na trening za mlade „Različiti, a isti“

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) organizuje trening za mlade pod nazivom „Različiti, a isti“. 

Na trening se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, a posebno mladi sa područja  MZ Kiseljak, koji žele unaprijediti znanja i vještine koje im mogu pomoći u informiranom donošenju odluka i izbora razumijevajući vrijednost jednakosti, te u aktivnom djelovanju na prevenciji i suzbijanju predrasuda i diskriminacije.

Tokom treninga mladi će razgovarati o interkulturalnoj osjetljivosti, barijerama u interkulturnoj komunikaciji, kao i načinima i za produktivno djelovanje u multikulturalnom kontekstu.

Sadržaj treningazasnovan na edukativnom priručniku Vijeća Evrope „All different, all equal“, pružiti će priliku učesnicima  da razvijaju svijest o sebi kao o kompleksnom kulturnom biću,  svijest o uticaju koji kultura kojoj pripadamo vrši na naše mišljenje i ponašanje,  sposobnost da se zajedno sa drugima angažujemo u istraživanju pretpostavki koje utiču na naše ponašanje,  otvorenost da se testiraju različiti pogledi na svijet, načini mišljenja i rješavanja problema.

Trening će biti realizovan u vidu osam sedmičnih radionica  u periodu od oktobra do decembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak.  Radionice će se održavati subotom, a prva radionica će biti održana 12.oktobra 2019. godine sa početkom u 12:00h. 

Prijave je moguće izvršiti do 08. oktobra 2019. godine, direktno u Društvenom centru Kiseljak ili na telefon broj 035 382 325 ili mail sabina@fondacijatz.org.

Obrazac za prijave nalazi se na linku: https://forms.gle/mvnE29tHTZhn2Ssu8

 

opširnije >>

25.09.19

Tuzlanski filantropi predstavljeni u Osijeku

Naša historija prepuna je dobrih ljudi koji su posvetili svoje živote dobrobiti zajednice. Danas ih nazivamo filantropima. Riječ filantrop dolazi iz grčkog jezika od riječi „ljubav“ i „humanost“ i prevodi se kao čovjekoljublje. Sama filantropija definira se kao privatna inicijativa za javno dobro koja se fokusira na kvalitetu života.

Mnogi filantropi su ostavljali zajednici materijalne ostavštine poput građevina, posjeda i vakufa. Drugi su pak u dobrobit zajednice ulagali svoje vrijeme i energiju, zagovarali projekte od koristi za zajednicu.

Iako toga danas često nismo svjesni, u našoj prošlosti, pa i sadašnjosti, postoje upravo takvi ljudi koji su dali dio sebe za dobrobit svoje zajednice. Kako bi filantrope Tuzle iz prošlosti izvukla na svjetlo dana, Fondacija tuzlanske zajednice pripremila je izložbu i predstavila 13 velikih filantropa iz prošlosti Tuzle.

Zahvaljujući prijateljskoj Zakladi Slagalica iz Osijeka izložba je dobila priliku biti predstavljena i javnosti ovog Tuzli prijateljskog grada. Izložba o tuzlanskim filantropima bila je postavljena u prostorima Kazamata u osječkoj Tvrđi u ponedjeljak 23. septembra 2019. godine. Uz filantrope Tuzle, postavljena je i izložba o filantropima Osijeka Zaklade Slagalica. Radi se o zajedničkoj izložbi koju su zajedno pripremile Zaklada Slagalica i Fondacija tuzlanske zajednice.

Zaklada Slagalica od 2007. godine se zalaže za razvoj lokalne zajednice u 5 slavonskih županija, promovira filantropiju i vodi mnoge humane akcije koje čine život ljepšim mnogima u zajednici.

Izložbu su svečano otvorili gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, dogradonačelnica Osijeka Žana Gamoš i upraviteljica Zaklade Slagalica Branka Kaselj. Iz Fondacije tuzlanske zajednice otvaranju su prisustvovali direktorica Jasna Jašarević, menadžer programa filantropije Tarik Baraković i  saradnik za odnose s javnošću Dino Šakanović.

Nakon samog otvaranja izložbe, koja je postavljena u okviru veće manifestacije „Tjedan filantropije u Osijeku“ koju već četvrtu godinu za redom organizira Zaklada Slagalica, uslijedila je panel diskusija o filantropiji i radu fondacija/zaklada.

O iskustvima Zaklade Slagalica govorila je Branka Kaselj, a iskustva Zaklade Srce grada Osijeka predstavio je Vladimir Ham, predsjednik upravnog odbora zaklade. Razmjena iskustava pomoći će u radu svim trima zakladama/fondacijama. Iskustva o filantropiji i radu u zajednici koja posjeduje Fondacije tuzlanske zajednice predstavili su Jasna Jašarević i Tarik Baraković. Osim toga, javnost grada Osijeka dobila je priliku upoznati se, osim sa filantropskom prošlošću, i sa radom zaklada/fondacija danas i njihovom promocijom filantropije i kulture darivanja.

Prijateljstvo gradova Tuzle i Osijeka te Zaklade Slagalica i Fondacije tuzlanske zajednice tako je produbljeno zajedničkom izložbom o velikanima naše prošlosti i panel diskusijom o filantropiji, darivanju i radu zaklada/fondacija.

Osijek i Tuzla dijele bogatu zajedničku prošlost. Lokalna filantropija i historija darivanja nas povezuju i nastaviti će nas povezivati i u budućnosti. Na inicijativu gradonačelnika Imamovića planirana ja i uzvratna posjeta te postavljanje izložbe o osječkim filantropima u gradu Tuzli.

opširnije >>

25.09.19

Biznis kafa 2: Izazovi za poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine organizuje tzv. ˝Biznis kafu˝-jedinstveni događaj koji ima za cilj promociju mladih poduzetnika i njihovih poslovnih ideja ali i rezultata programa podrške start-up poduzetnicima koji je Fondacija ove godine provela u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ .

˝Biznis kafa˝  je prilika da se kroz umrežavanje i panel diskusiju predstave izazovi ali i problemi sa kojima se poduzetnici u svom radu susreću. Biće to prilika da poduzetnici starteri i polaznici programa razmjene svoja iskustva sa ljudima iz struke ali i sa uspješnim poduzetnicima koji su imali slične izazove u svojim počecima.   

U okviru ˝Biznis kafe˝ biće dodijeljeni certifikati polaznicima programa, a dobitnicima finansijske podrške biće uručeni vrijednosni čekovi. ˝Biznis kafa“ će se održati  27.09.2019.godine, petak, u 15 sati u  bašti  Cafe restaurant ˝Hashtag Autor˝, Klosterska 7.

Fondacija tuzlanske zajednice je ove godine u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK ˝ koji se implementira uz finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za ekonomski razvoj (BMZ) i  Frojdenberg fondacije dodijelila finansijsku podršku u iznosu od 32.000,00KM za četiri najuspješnije poslovne ideje. Unazad godinu dana, Fondacija tuzlanske zajednice je kroz svoje programe podrške podržala pokretanje 10 malih biznisa.

 

opširnije >>

13.09.19

Javni poziv za podršku start-up poduzetnicama sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške start-up poduzetnicama kako bi se povećao stepen zaposlenosti žena na području mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, sve zainteresovane žene iznad 18 godina, koje žive MZ Kiseljak, mogu da se prijave na edukaciju iz poduzetništva kao bi prvenstveno unaprijedile svoje poduzetničke vještine, te eventualno prijavile svoj biznis plan  za moguću podršku start-up poduzetnicama u iznosu do 5000 KM.

Na javni poziv mogu se prijaviti i žene iz drugih mjesnih zajednica na području Grada Tuzla, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, tepružiti  mogućnost zapošljavanja žena, posebno Romkinja sa područja ove zajednice.   Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti, poljoprivrede i slično.

Dobrodošle su ideje i iz drugih djelatnosti, koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Prijavom na poziv, zainteresovani kandidati stiču pravo na:

 • dvomjesečnu obuku iz oblasti poduzetništva, u trajanju od 30 sati, koja će se održavati kroz 10 predavanja u periodu septembar - novembar 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učenice će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznice će biti osposobljene da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5000 po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidatkinje će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom  projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnica prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnica (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicama obuke u izradi biznis plana, a kandidatkinje koje dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Vremenski okvir

Edukacija će biti organizovana u periodu od septembra do novembra 2019. godine. Odabrane kandidatkinje će biti blagovremeno obavještene o tačnom rasporedu edukacija. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati novembru/decembru 2019. godine, a dodjela sredstava za najbolje poslovne planove i potpisivanje ugovora sa dobitnicama će se realizirati u decembru 2019. godine ili januaru 2020. godine.  

Prijave i kontakt

Sve zainteresovane žene iznad 18 godina trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu albina@fondacijatz.org najkasnije do 30. septembra 2019.godine. Prijave je moguće dostaviti ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325. Kontakt osoba je Albina Beganović.  

Preuzmite prijavni obrazac OVDJE

Informativni sastanak za sve zainteresovane osobe će biti održan 19.09.2019. u 13.00 sati  u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

opširnije >>

05.09.19

Kiseljački dani: Događaj za sve generacije

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak i ove godine 7. septembra organizira četvrte po redu ''Kiseljačke dane“ od 10:00  do 19:00 na nogometnom stadionu NK Kiseljak s ciljem unaprijeđenja društvenog i kulturnog život. „Kiseljački dani" prilika su za druženje i zbližavanje kako mještana tako i gostiju.

Naša je želja da ''Kiseljački dani'' postanu tradicionalan događaj koji će okupiti što više izlagača te povezati i ojačati saradnju aktera u ovoj mjesnoj zajednici. U okviru programa, pored tradicionalne gulašijade, bit ce održan nogometni turnir za djecu pionirskog uzrasta na kojem će učestvovati ekipe sa prostora Tuzlanskog kantona. Posebno nam je zadovoljstvo najaviti da će ovogodišnji kulturno zabavni program biti obogaćen nastupom najmanje deset kulturno umjetničkih društava sa područja BiH. “ istakao je Dragan Božić, predsjednik Mjesne zajednice Kiseljak i jedan od organizatora manifestacije.

Kiseljački dani otvoreni su za sve. Prilika su za sve izlagače i iz drugih zajednica da promovišu svoje proizvode ili da učestvuju u kulturno-zabavnom programu.  Svi zainteresovani za učešće ovoj manifestaciji, te promovisanje svojih aktivnosti, proizvoda ili usluge, mogu se javiti organizatoru Draganu Božiću na broj telefona 061/892-902, najkasnije do subote,  06. septembra.

Nogometni turnir za djecu počinje u 10:00, gulašijada u 13:00, a defile kulturno-umjetničkih društava u 16:00. U 18:00 svečano će biti proglašeni pobjednici nogometnog turnira i gulašijade. Planirana je i degustacija vojničkog graha te osvježavajućih pića. 

Lokalnu grupu za razvoj Kiseljak čine aktivisti, predstavnici deset institucija i organizacija sa područja ove mjesne zajednice koji svojim radom i organizovanim djelovanjem, uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, nastoje da unaprijede kvalitet života mještana. Grupa djeluje od 2015. godine, a do danas je bila inicijator  i nosilac brojnih projekata u zajednici kao što su uređenje društvenih prostora, uređenje nogometnog stadiona, izgradnje učionice na otvorenom, ekološki projekti, pokretanje kulturno umjetničkog društva, organizacija sportskih i društvenih događaja. 

 

 

opširnije >>

03.09.19

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo 

Komisija za dodjelu sredstava iz Fonda za poduzetništvo donijela je odluku o dodjeli grant sredstava za 4 projekta iz Fonda za poduzetništvo. Fondacija tuzlanske zajednice, u okviru projekta  ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ), realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća. 

Kroz prethodno održanu edukaciju polaznici su unaprijedili svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Svi polaznici su osposobljeno da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduje za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, start-up podršku za registraciju preduzeća i implementaciju poslovnog plana u vrijednosti od 5000 do 10.000KM ostvarila su 4 najbolja kandidata.  Kandidati koji su dobili finansijsku podršku dobiće i mentorsku podršku u prvim mjesecim pokretanja preduzeća kao i podršku za izradu reklamnih materijala i promociju svog biznisa.

Na javni poziv pristiglo je 28 prijava, a na samom kraju održanih edukacija biznis planove predalo je 13 polaznika. Na osnovu bodovanja biznis planova i u skladu sa raspoloživim sredstvima, Fondacija je podržala 4 najbolje poslovne ideje:

Redbr

Ime i prezime

Grad

Naziv biznis ideje

Djelatnost

Osvojeni bodovi za biznis plan

Iznos granta/ KM

1

Emina Bajramović

Tuzla

Online shop “Meleth Creation”

Proizvodnja i prodaja unikatnih ogrlica

82,33

 

6.490,00

2

Ismet Čarkić

Živinice

Uzgoj povrća u zaštićenim prostorima i prerada istog

Samostalni poljoprivredni proizvođač

81,83

 

6.500,00

3

Enes Muhamedbegović

Kalesija

Obrtnička radnja „EMS FACTORY“ Kalesija

Proizvodnja visokokvalitetnih čarapa od najfinijih vlakana pamuka

81,25

 

10.000,00

4

Eldina Hankić

Lukavac

MONDINA

Proizvodnja posteljine                      

73,00

9.000,00


                                                                                                                                                 Ukupna podrška: 31.990,00 KM

Zbog ograničenih redstava sljedeći projekti nisu mogli dobiti podršku:

Redbr

Ime i prezime

Grad

Naziv biznis ideje

Djelatnost

Osvojeni bodovi za biznis plan

1

Vesna Teodosić

Tuzla

“TulleLaLa” -  Izrada unikatne dječje svečane odjeće i kostima

Stari zanati           
Sifra: C/14.13 – proizvodnja ostale vanjske odjece, sivenje po mjeri, uz    naknadu ili po ugovoru

70,92

2

Sanela Avdić

Kalesija

Studio ljepote

Estetski salon

68,75

3

Mirza Malkočević

Tuzla

Pružanje usluga zaštitarskim agencijama iz oblasti VIP zaštite

Edukacija zaštitarskih agencija i privatna pratnja

63,75

4

Hilda Smajić

Tuzla

VENTES D.O.O.

Uvoz i trgovina na veliko

62,50

5

Merima Pirić

Tuzla

Grends

Pružanje usluga starijim, bolesnim, nemoćnim osobama, te osobama sa privremenim invaliditetima u vidu serisne usluge i organizovanja što kvalitetnijeg života u starosti.

62,08

6

Adela Mujić

Tuzla

Centar za poljoprivredni inženjering i marketing (CPIM)

Savjetovanje u području poljoprivrede

60,75

7

Anes Husanović

Tuzla

KLIPAN Brewery

Proizvodnja pića-proizvodnja piva

59,42

8

Marija Novaković

Tuzla

Dekorativna unikatna ogledala       

Obrtnička, samostalni obrt – stari zanati

52,58

9

Halida Avdihodžić

Živinice

Centar za medicinsku dijagnostiku i istraživanje „MEDLINE“

Privatna zdravstvena ustanova

(odustala od ideje)

 

U narednom periodu bit će organizirano potpisivanje ugovora o čemu će dobitnici grant sredstava biti naknadno obaviješteni. Polovinom septembra održat će se biznis kafa sa svim polaznicima edukacije. 

opširnije >>

02.09.19

Veliki uspjeh „Malog svijeta“

Velika akcija prikupljanja sredstava za Centar za ranu intervenciju „Mali svijet“ uspješno je završena. Zahvaljujući dobrim ljudima prikupljeno je potrebnih 30.000 KM za utopljavanje Malog svijeta. Ponosni smo što smo mogli biti dio ovog poduhvata putem naše platforme za online doniranje Doniraj.ba. Trkači su istrčali otkupljene kilometre, a mnogi građani su podržali akciju svojim donacijama.

Centar za ranu intervenciju „Mali svijet“ jedinstvena je ustanova u Bosni i Hercegovini te ima jako širok značaj. Radi se o centru koji uspješno rehabilitira djecu s autizmom. Mališani koji pohađaju „Mali svijet“ ostvaruju vidljiv napredak, sve do potpunog brisanja dijagnoze autizma.

Zasluga je to vrijednog i stručnog osoblja koje primjenjuje najsuvremenije metode i prakse rada s mališanima. Zaposlenici „Malog svijeta“ obučavani su u Sjedinjenim Američkim Državama što im omogućava postizanje vrhunskih rezultata.

Danas „Mali svijet“, smješten u Bistarcu kod Tuzle, pohađaju djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, od Cazina do Konjica. Nažalost, iako od državnog značaja, „Mali svijet“ nema podršku institucija vlasti i često je osuđen na preživljavanje od donacija.

Sredstva prikupljena u akciji „4 trke za nekog s autizmom“ koju je „Mali svijet“ realizirao na inicijativu Ivane Pašić, majke jednog od mališana iz „Malog svijeta“, a uz pomoć ARK rekreativaza Tuzla i Trećeg tuzlanskog noćnog polumaratona, omogućit će „Malom svijetu“ da nastavi uspješnu rehabilitaciju, bitno poboljša uslove tretmana i boravka djece te nabavi pelet i „prezimi“ do proljeća i nekih boljih vremena.

Nadamo se da su „4 trke za nekog s autizmom“ samo početak niza akcija kojima ćemo svi zajedno omogućiti „Malom svijetu“ uspješan nastavak rada, proširenje kapaciteta, a sve kako bi što veći broj mališana s autizmom dobio potrebne tretmane i nastavio uspješno koračati kroz život. 

opširnije >>

27.08.19

Završeno strateško planiranje Fondacije tuzlanske zajednice

U protekloj sedmici Fondacija tuzlanske zajednice održala je strateško planiranje za period 2020.-2024. godine. Strateško planiranje, održano u Društvenom centru Kiseljak, bilo je prilika za sagledavanje postignutih rezultata u prethodnom periodu, razmjenu mišljenja među svim zaposlenicima i pripremu za novi strateški period.

Planiranju su prisustvovali gotovo svi zaposlenici Fondacije, a sam proces vodio je certificirani EU TaC trener i konzultant Jasminko Arnautović. Tokom tri dana intenzivnih radionica radili smo na svim elementima novog strateškog plana Fondacije do 2024. godine. Kao i za svaku organizaciju u širenju, strateški plan presudan je temeljni dokument koji osigurava da se ne izgube osnovna misija i vizija.

Razmjena ideja, mišljenja, savjeta i planova među svim zaposlenicima poslužila je kao osnova za planiranje budućeg razvoja Fondacije. Pred nama je 5 godina,  prilika, razvoja, ali i izazova koje želimo dočekati spremni.

Kao i proteklih 16 godina, Fondacija tuzlanske zajednice nastavit će se zalagati za vitalnu i perspektivnu lokalnu zajednicu aktivnih građana, koji svojim učešćem i vlastitim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije.

 

opširnije >>

13.08.19

Mladi posjetili gradonačelnike i načelnike 

Članovi Omladinske banke i predstavnici udruženja mladih posjetili su urede načelnika u Kalesiji i Lukavcu i urede gradonačelnika u Tuzli, Živinicama i Srebreniku, to jest u 5 gradova/općina Tuzlanskog kantona u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice. Posjete su organizirane u sklopu kampanje „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Predstavnici lokalnih vlasti Tuzle, Srebrenika, Kalesije, Lukavca i Živinica organizirali su prijem za mlade što je bila prilika za razgovor, razmjenu iskustava i ideja.

S jedne strane mladi su imali priliku razgovarati sa načelnicima/gradonačelnicima o svojim idejama, prilikama, ali i problemima s kojima se suočavaju. S druge strane, načelnici/gradonačelnici su iz prve ruke mogli čuti od mladih šta planiraju, šta ih opterećava i kakve ideje nude svojoj zajednici.

Direktna veza između mladih i lokalne razine vlasti ključna je za uspješan razvoj zajednice. Mladi nude novu energiju, novu viziju i nove ideje zajednice. Obostrani je interes podržati mlade u zajednici. Svaka zajednica, ako misli na svoju budućnost, povest će posebnog računa o mladina. Razgovor s nosiocima lokalne vlasti upravo i jeste takva prilika da se pruži podrška mladim ljudima.

Kako bi podržala mlade Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula je kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Više o kampanji na linku: http://www.fondacijatz.org/page/41/7696

Posjeta gradonačelniku Živinica biti će realizirana 14.4. u 11:00h. 

opširnije >>

12.08.19

Obilježili smo Međunarodni dan mladih

Druženjem, društvenim igrama, kvizom i drugim aktivnostima danas je u caffe Sloboda obilježen Međunarodni dan mladih. Obilježavanje su organizirali Vijeće mladih Grada Tuzla i Fondacija tuzlanske zajednice, koja je tom prilikom započela i veliku kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Međunarodni dan mladih dan je kada se slave postignuća mladih širom svijeta. Ujedno se ohrabruju mladi ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u društvu i učine svoju zajednicu boljom, što i jeste jedan od ciljeva djelovanja Fondacije tuzlanske zajednice.

Današnjem obilježavanju Dana mladih prisustvovao je veliki broj mladih aktivista iz mnogobrojnih udruženja. Bila je to prilika za druženje, upoznavanje i razmjenu ideja. Promovirani su aktivizam mladih i borba za bolju zajednicu te je ujedno poslana i poruka kako su mladi ljudi ravnopravan dio društva koji zaslužuje podršku. Bila je to prilika da mladi pokažu svoje stavove i želje te da pošalju poruku i nadležnima i vršnjacima u kakvom društvu žele da žive. Jer ipak na mladima svijet ostaje.

Upravo iz želje da pruži mladima priliku za ostanak u Bosni i Hercegovini, Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula je kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ kojom se želi skrenuti pažnju na mlade i probleme s kojima se mladi susreću. Osim toga, kampanje šalje poruku da društvo mora daleko više ulagati u mlade i pružiti podršku njihovim idejama. Kampanja započeta danas kulminirat će podrškom najboljim idejama mladih.

Više o kampanji možete pročitati na: http://www.fondacijatz.org/page/41/7696

opširnije >>

09.08.19

Otvorena izložba „Na marginama društva- priča Roma“

Danas je u 11 sati u prostorijama novog Društvenog centra Kiseljak otvorena izložba „Na marginama društva- priča Roma“. Radi se o zajedničkom projektu Misije OSCE u Bosni i Hercegovini, Centra za postkonfliktne situacije u BiH, Fondacije tuzlanske zajednice i Udruženja građana „Artsinteza“.Izložba Na marginama društva- priča Roma“ jedan je od prvih javnih događaja u novom Društvenom centru Kiseljak.

“Izgrađeni društveni dom pruža ovom mjestu šansu da ponovo bude centar okupljanja i realizacije brojnih kulturnih, sportskih i društvenih događaja, koji su mu dugo vremena neopravdano bili uskraćeni. Njegovo postojanje, ujedno je i dokaz da ako se želi i hoće, sve je moguće. Da granice i nemoguće ne postoji. Izložba je osmišljena sa ciljem da pruži priliku pripadnicima Romskih zajednica da podijele svoje priče i lična svjedočenja, koja su u suprotnosti sa široko zastupljenim stereotipima i pogrešnim prcepcijama o Romima. Izložba treba da podstakne podizanje nivoa svijesti i razumjevanja o izazovima sa kojima se suočavaju bosanskohercegovački Romi. Svaka podijeljena priča je jedno svjedočanstvo o tome da se snovi i želje mogu ostvariti i da se preko iscrtanih margina, ipak može preći. 

Priče postavljene na izložbi imaju svoje autore ali i fotografije koje ih prate nose poruke koje nas pozivaju kao sudionike u nijemom posmatranju sveobuhvatne  nejednakosti i podvojenosti na ovom malom prostoru koji zauzimamo da promišljamo, da se pitamo, da dajemo odgovore.Fotografije je uradila međunarodna grupa fotografa: Mirko Pincelli (Italija), Aldin Fafulović, Armin Durgut i Vedran Živković (BiH), te Brad Hobbs (Engleska). Oni su  Rome upoznavali u njihovoj svakodnevnici, ne veseloj i ohrabrujućoj, opterećenoj teškim uslovima življenja. Vremenom su otkrivali,  koliko ljudskosti, topline, hrabrosti i nadarenosti kriju u sebi. Otkrivali su koliko vole život u svoj njegovoj punoći.  Posebno na portretima, njihovu zabrinutost, ali i osmijeh, razdraganost i raširene ruke koje bi grlile cijeli svijet. Te ljude, mlade, djecu koje svakodnevno susrećemo, htjeli su nam približiti i na ovaj način ukazati da su tu sa nama, a ne pored nas. A, njima poslati poruku da uvijek postoji mogućnost izbora i da stremiti ka višem i boljem nije nemoguće,  istakla je Mirjana Tahirović, predsjednica udruženja građana „Artsinteza“ na otvaranju izložbe.

Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, u svom govoru istakla je kako su priče motivirajuće i trebaju biti inspiracija za druge te pozvala sve da se zajedno borimo protiv predrasuda, diskriminacije i stereotipe.

Izložba ostaje otvorena do do 5. septembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak, a ulaz je slobodan. 

opširnije >>

08.08.19

Međunarodni dan mladih

Povodom Međunarodnog dana mladih koji se širom svijeta obilježava 12.augusta, Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Vijećem mladih Grada Tuzla i ove godine organizuje druženje mladih u Caffe baru Sloboda. Kao i svake godine obilježavanjem Međunarodnog dana mladih želimo skrenuti pažnju na mlade i probleme sa kojima se mladi danas susreću ali također želimo poslati poruku svima da je nophodno više ulagati u mlade i raditi sa mladim ljudima kako bi stvorili afirmativan ambijent u kojem mladi žele da ostanu. 

Upravo zbog toga, šestu godinu za redom, ćemo  na Međunarodni dan mladih pokrenuti kampanju  „Budi junak/junakinja svoje zajednice“. I ove godine kroz kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ želimo raditi na stvaranju afirmativnog ambijenta. Kampanjom, želimo pozvati sve relavantne aktere iz sva tri sektora na odgovornost ali i saradnju kako bi dali podršku mladim ljudima, a s druge strane također želimo pozvati mlade ljude na akciju!  Na djelovanje! Na angažman svake vrste! Na kritičko razmišljanje! Na vjeru u sebe! Na promjene! Kampanja će kulminirati podrškom najboljim idejama mladih.

Više o kampanji na linku:  http://www.fondacijatz.org/page/41/7696

Međunarodni dan mladih je ujedno dan kada se slave postignuća mladih u svijetu te se ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Zato ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane mlade ali i medije da nam se pridruže 12. augusta u Cafe baru Sloboda u 11 sati. 

opširnije >>

08.08.19

Podržite ideje mladih: „Budi junak-junakinja svoje zajednice 2019.“

Na mladim ljudima leži naša budućnost. Upravo zbog toga je odlazak mladih jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini. Kako bi mladi ljudi ipak ostali u Bosni i Hercegovini moramo stvoriti povoljno okruženje otvoreno za mlade,  afirmativno za njihov razvoj i razvoj njihovih potencijala.  

Znamo da u vremenu u kojem živimo ovo zvuči utopijski ali također znamo da je prijeko potrebno i da  svaka zajednica ima svoje junake i junakinje koji vjeruju da njihovo mjesto življenja može biti bolje i da mladi zaslužuju bolje. To su naše komšije, naoko obični  mladi ljudi, učenici, studenti, budući stručnjaci, pripravnici, radnici, poduzetnici. To su oni vrijedni, poduzetni mladi ali i nešto stariji ljudi koji vjeruju u svoje sposobnosti i svoja znanja.

Kako bismo podržali mlade, pružili priliku njihovim idejama, prije 6 godina pokrenuli smo kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“.

Kampanjom želimo skrenuti pažnju na „obične“ mlade ljude koji u ovakvom okruženju odolijevaju negativnim uticajima, te zahvaljujući svom talentu, trudu i zalaganju aktivno su angažovani u društvenom životu i postižu odlične rezultate u različitim sferama (poduzetništvo, obrazovanje, sport, umjetnost, itd.). Želimo dati podršku mladim junacima i junakinjama, koji svojim djelovanjem i realizacijom svojih ideja čine mnogo za druge mlade ljude i koji predstavljaju uzore sa kojima se mladi mogu identificirati i koji ih mogu nadahnuti. Želimo dati podršku u stvaranju ambijenta u kojem oni preuzimaju odgovornost, uče, rade, djeluju.

Za proteklih 5 godina podržali smo preko 230 ideja udruženja i neformalnih grupa mladih. Nekoliko stotina mladih je kroz kampanju imalo priliku da prezentuje svoje ideje vlasnicima biznisa, predstavnicima opština i drugim donosiocima odluka, a nekoliko hiljada da učestvuje u realizaciji tih ideja. Društveno odgovorne kompanije sa područja TK koje su odlučile dati podršku kampanji prepoznale su značaj udruživanja sredstava i svake godine njihov broj je sve veći.

Da li je to dovoljno? NIJE! Problem je puno veći i zahtjeva koordiniran angažman svih nas. Da li je to dovoljno? NIJE! Problem je puno veći i zahtjeva koordiniran angažman svih nas. 

I ove godine kroz kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ želimo raditi na stvaranju afirmativnog ambijenta. Kampanjom, želimo pozvati sve relavantne aktere iz sva tri sektora na odgovornost ali i saradnju kako bi dali podršku mladim ljudima!  Ovo je naš način.

Upravo zbog toga pozivamo Vas, predstavnike društveno odgovornih preduzeća ali i pojedince, obične građane i građanke,  da se uključite u kampanju i finansijski podržite realizaciju  omladinskih projekata u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama. Pokažite da naši mali junaci  i junakinje nisu sami i da postoje veliki junaci koji vjeruju u njih i koji cijene njihovo zalaganje.

Fondacija tuzlanske zajednice je u saradnji sa međunarodnim donatorima i gradskim/općinskim vlastima već osigurala početna sredstva u iznosu od  20.000 KM za podršku najboljim projektima mladih.   Želimo osigurati još 20.000 KM od strane društveno odgovornih preduzeća i građana. Vaša podrška kampanji mali je korak u stvaranju boljeg ambijenta za mlade.  

Službeno kampanju otvaramo 12. augusta u 11 sati obilježavanjem Međunarodnog dana mladih u Cafe baru Sloboda. Kampanja će trajati sve do 05. decembra kada ćemo je zatvoriti konferencijom na Međunarodni dan volontera, a  obilježit će je niz aktivnosti i događaja koji će kulminirati podrškom najboljim idejama mladih.  

Kampanjom želimo dati priliku mladima da svoje ideje pretvore u stvarnost, a društveno odgovornim preduzećima i pojedincima da ulože u budućnost! Ukoliko želite dati podršku mladima svoju donaciju možete uplatiit na linku http://doniraj.ba/project/view/budi-junak-junakinja-svoje-zajednice ili putem uplate u Fond za mlade na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke ili direktno gotovinski u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice.

 

Unaprijed hvala!

Tim Fondacije tuzlanske zajednice

 

Kampanju 2019. su do sada podržali:

 

opširnije >>

07.08.19

Kiseljak: Izložba „Na marginama društva- priča Roma“

U petak 9. augusta 2019. u 11 sati u prostorijama novog Društvenog centra Kiseljak biti će otvorena izložba „Na marginama društva- priča Roma“. Radi se o zajedničkom projektu OSCE misije u Bosni i Hercegovini, Centra za postkonfliktne situacije u BiH, Fondacije tuzlanske zajednice i Udruženja građana „Artsinteza“.

Romska zajednica od 12. stoljeća prisutna je u Europi i njen je sastavni dio. Romi imaju pravo na ravnopravnost, kao i svi narodi. Upravo su Romi u Europu donijeli mnoge začine, jela, metode obrade metala, igre, plesove, muzičke instrumente i festivale. Njihova vedra kultura i putujući način života trajno su utkani u kulturno tkivo Europe i svih njenih naroda.

Romi, takođe poznati pod nazivom Tsingani, Sinti i Manush, su često prikazani kao egzotičan, neobičan, pa čak i opasan narod. Društvo je nažalost prepuno predrasuda o Romima. Ovaj narod kroz stoljeća se često suočavao sa diskriminacijom i progonom u cijeloj Evropi. Danas u Evropi živi između 12 i 15 miliona Roma, od čega oko 70% populacije u istočnoj Europi. Diskriminacija i predrasude prema Romima su česte iako su Romi jedna jedne od najvećih etničkih manjina Europi. Izložba je osmišljena sa ciljem pružanja prilike pripadnicima romskih zajednica da podijele svoje priče. Upravo je to način za upoznavanje sa romskom zajednicom i način za razbijanje predrasu

Prikazi i lična svjedočenja predstavljena u izložbi su u oštroj suprotnosti sa široko zastupljenim predrasudama o Romima i predstavljaju izazov za publiku da preispita svoje stavove i predrasude o ovoj jedinstvenoj i raznolikoj zajednici. Izložba ima za cilj podsticanje dijaloga o načinima za poboljšanje statusa Roma i drugih manjinskih naroda, podizanje nivoa svijesti i razumijevanja o izazovima sa kojima se suočavaju bosanskohercegovački Romi. Kada šira zajednica počne da preispituju svoja uvjerenja i ponašanje prema Romima, tada zajednica polaže u zemlju sjeme jedne šire promjene u kulturi i ponašanju koje može voditi ka boljem društvu za sve

Izložba će biti postavljena od 9. augusta do 5. septembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak. I ovom izložbom Društveni centar Kiseljak, koji je zajedno s Gradom Tuzla i partnerima izgradila Fondacija tuzlanske zajednice, još jednom je pokazao svoju opravdanost u nastojanjima Fondacije da revitalizira ovu lokalnu zajednicu. 

opširnije >>

25.07.19

Završen trening "Razvoj i pisanje projektnog prijedloga"

U utorak i srijedu 23. i 24. jula realizovan je trening “Razvoj i pisanje projektnog prijedloga” koji je organizirala Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝. Projekt je financiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke.

Cilj treninga bio je dati podršku organizacijama civilnog društva, predstavnicima javnih ustanova, javnih preduzeća kao i predstavnicima privatnih preduzeća da osnaže svoje kapacitete. Projekt menadžment je danas sastavni dio poslovanja i djelovanja svih organizacionih jedinica, a za organizacije civilnog društva često i jedini način njihovog financiranja.

Trening održan u Društvenom centru Kiseljak, a vodio ga je certificirani EU TaC trener Jasminko Arnautović. Učešće na treningu uzelo je 20 učesnika, predstavnika organizacija civilnog društva i javnih ustanova.

Bila je to prilika da učesnici steknu osnovna znanja o projektnom menadžmentu, procesu izrade projektnog prijedloga, njegovim elementima, projektnom ciklusu; načinu formulisanja projektne ideje, definisanju konkretnog problema koji se želi riješiti projektom, načinu definisanja generalnog i specifičnih ciljeva projekta, rezultata i mjerljivih indikatora, definisanje logičkog okvira rada i razrada aktivnosti, formiranje budžeta, procjena rizika, implementacija, monitoring, evaluacija itd.

Radi se o jednoj od niza edukacija koje Fondacija realizira u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝. Prethodno ove godine održana je i edukacija za start-up poduzetnike iz oblasti poduzetništva i kreiranja biznis ideje. Do kraja godine će biti održana i edukacija za predstavnike savjeta mjesnih zajednica koja će biti usmjerena na provedbu modela organiziranja zajednice.

opširnije >>

17.07.19

Anketa: Vitalni znaci Tuzlanskog kantona

Poštovani građani, pozivamo vas da podjelite sa nama Vaše viđenje trenutnog stanja kvaliteta življenja u Tuzlanskom kantonu. Vaše viđenje stanja ćemo cijeniti, a ukupne ocjene ćemo sumarno prezentirati u izvještaju o kvaliteti življenja "Vitalni znaci 2019".

Vitalni Znaci su jedinstveni istraživački projekat Fondacije tuzlanske zajednice koji se temelji na posebnoj metodologiji istraživanja o opštoj vitalnosti, stanju i potrebama lokalne zajednice. Metodologija istraživanja predstavlja periodično mjerenje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici, utvrđivanje životnih trendova i prilika za djelovanje u zajednici.

Istraživanje će obuhvatiti cijelo područje Tuzlanskog kantona, odnosno sve Općine: Tuzla, Živinice, Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Banovići, Gradačac, Gračanica, Čelić, Kladanj, Doboj Istok, Teočak i Sapna.

Molimo vas da uradite anketu dostupnu na linku ispod, kako bi i mišljenje građana bilo uključeno u istraživanje „Vitalni znaci“, koje će nam pomoći da u narednom periodu usmjerimo svoje aktivnosti tamo gdje je pomoć najpotrebnija. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLKiUtS7TuGY-n4G-9hwB6N7jsjNGKqjJ44iNhSuNyJx-CTg/viewform?vc=0&c=0&w=1

opširnije >>

12.07.19

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 12.07. donijela je odluku o podršci projektima Udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 13 projekata.

Pregled podržanih projekata:

 

 

Zajednica članica

MAZ-a

Aplikant

Naziv projekta

Iznos odobrene donacije

1

Seljublje

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje

Uređenje i sanacija autobuske stanice za putnike u zaseoku Luka, MZ Seljublje

1.071,50

2

Bikodže

Mjesna zajednica Bikodže

Nastavak toplifikacije prostorija Doma kulture Bikodže

3.000,00

3

Turija

Mjesna zajednica Turija

Adaptacija kancelarije mjesne zajednice Turija

3.000,00

4

Gnojnica

Mjesna Zajednice Gnojnica

Uređenje javnog objekta Pošta

3.000,00

5

Prokosovići

Udruenje zena Srce i dusa

Igralište za mali nogomet

3.000,00

6

Bokavići

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BOLJE SUTRA BOKAVIĆI

I mi smo tu trebamo novi prozor da nas vidite

3.000,00

7

Lisovići

Udruženje žena Lisovići

Renoviranje stepenica i ugradnja novih vrata u objektu mjesne čitaonice

2.483,00

8

Dobrnja

LGzR Dobrnja

Novo grijanje za bolje znanje

2.328,50

9

Grabovica

LGZR Grabovica

Zamjena prozora na prostorijama MZ Grabovica

2.959,40

10

Solina

LGZR Solina

Ljepši pogled na našu zajednicu kroz nove prozore

3.000,00

11

Gornja Tuzla

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

UREĐENA JAVNA POVRŠINA,SIGURNI GRAĐANI

2.980,00

12

Par Selo

Udruga žena snaga Timuna

Snaga Timuna na djelu

3.000,00

13

Grornje Živinice

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede PČELICA

Izgradnja stacionarnog pčelinjaka za razvoj pčelarskog turizma u Gornjim Živinicama

2.992,60

 

 

 

 

35.815,00


POTPISIVANJE UGOVORA će biti realizovano u ponedjeljak, 22.07. u 14h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (Pozorišna 13, 2 sprat).

Aplikanti, čiji projekti su podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Više o podržanim projektima:

Lukavac:

Adaptacija kancelarije mjesne zajednice Turija

Mjesna zajednica Turija koja se nalazi podno planine Ozren jedna je od rubnih zajednica Tuzlanskog kantona. Ova mjesna zajednica nažalost nema adekvatne prostorije za kancelariju mjesne zajednice, atrenutno koriste prostorije sa grupom “Aktivno starenje” Turija. Prostorija namijenjena mjesnoj zajednici potpuno je neupotrebljiva i neuslova. Zbog toga su mještani Turije odlučili obnoviti prostor za svoju mjesnu zajednicu. Adaptacija je već počela vlastitim sredstvima mještana. Kako bi se završio projekt adaptacije, potrebno je nabaviti izvršiti uređenje unutrašnjosti te prostorije, izvršiti nabavku i postavljanje radijatora kako bi se prostorija spojila na sistem grijanja. Ujedno će mještani završiti elektroinstalacije volonterskim angažmanom, a dodatno će izvršiti nabavku dijela kancelarijskog materijala kako bi obezbijedili osnovne uslove za rad. Uređenje ove prostorije svakako će olakšati svakodnevno funkcionisanje mjesne zajednice, posebno u zimskom periodu i doprinijeti boljem i kvalitetnijem radu organa Vijeća MZ Turija, Inicijalne grupe aktivno starenje Turija,  sportskim klubovima (fudbalski i karate klub)

I mi smo tu trebamo novi prozor da nas vidite

Udruženje građana „Za bolje sutra“ iz Bokavića iza sebe ima mnoštvo uspješnih aktivnosti. Ipak, do danas je ostao neriješen jedan od najvećih problema u Bokavićima koji se tiče uslova rada područne škole. Naime, škola je stara preko šezdeset godina , a ulaganja u proteklim godinama u infrastrukturu iste su bila minimalana. Uslovi za rad u školi su jako loši, što pogađa kako 40 učenika tako i nastavno osoblje škole. Trenutno najveći problem škole je loša stolarija koja ugrožava sigurnost svih u školi budući da je sklona otpadanju. Upravo zbog toga će Udruženje građana „Za bolje sutra“ pristupiti zamjeni 12 dotrajalih prozora u tri učionice i zbornici, te zamjeni ulaznih vrata škole. Nakon zamjene stolarije, volonteri će u vrijeme školskog raspusta okrečiti školske prostorije. Na ovaj način škola će postati bitno udobnija za rad, pogotovo tokom zimskih mjeseci.

Igralište za mali nogomet

Udruženje žena „Srce i duša“ iz Prokosovića uz partnersku saradnju MZ Prokosovići planira obnoviti igralište za mali nogomet u Prokosovićima. Dio je to većeg projekta koje će udruženje realizirati u etapama. Teren na kojem je planirana izgradnja igrališta je veoma zapušten i neuslovan za korištenje, te se na terenu odlaže smeće. Problem je to i mladima i svim drugim ljubiteljima sporta koji nemaju teren za igru. Volonteri su već krenuli u obnovu terena za odbojku i košarku, a obnova igrališta za mali nogomet izvest će se sredstvima iz ovog projekta. Uređenjem sportskog terena te prilaza istom stvorili bi se uslovi mladima za bavljenje sportskim aktivnostima. Takođe prostor je veoma pogodan i uklapa se u već urađen park te će služiti kao turistička atrakcija ali i za održavanje raznih sportiskih i drugih događaja. Kako bi igralište bilo zaštićeno nakon obnove, bit će ograđeno ogradom visine 3 m. Bitno je napomenuti da će ovo biti prvo javno igralište za mali nogomet u ovoj zajednici.

Nastavak toplifikacije prostorija Doma kulture Bikodže

Mještani Bikodža u ranijem period toplificirali su prostoriju mjesne zajednice svog Doma kulture. Toplifikacija je bila uslov za razvoj aktivnijeg života u zajednici. Danas je utopljena prostorija već premala za sve građane i udruženja koji je koriste, pogotovo u zimskim mjesecima. Upravo zbog toga mještani Bikodža žele nastaviti s toplifikacijom Doma kulture. Ovim bi se optimiralo i korištenje Doma kulture Bikodže i njegove funkcije u zajednici u zimskom periodu, kada mnoštvo aktivnosti zamre. Mještani žele to da promijene i da zajednica „živi“ i zimi. Kako bi osigurali mjesto za rad i sastanke svim udruženjima toplificirat će još 3 dodatne prostorije. Na ovaj način udruženja će imati prostor za rad, a zajednica će i tokom zimskih mjeseci biti živa i aktivna. Utopljena prostorija će im to i omogućiti.

Uređenje javnog objekta “Pošta”

Mještani Gnojnice već se dugi niz godina suočavaju s problemom nedostatka prostora za aktivnosti lokalnih organizacija i udruženja. Zbog toga mještani žele urediti javni objekt „Pošta“ kroz nekoliko manjih faza. Ovaj objekt ni 15 godina od izgradnje nije pušten u rad. Mještani su već uredili prizemlje objekta, a sada žele urediti i prvi sprat. Uređenjem prizemlja omogućeno je penzionerima da primaju penzije u zatvorenoj prostoriji, a ne vani kao do tada. Za uređenje prvog sprata potrebno je uraditi finu ploču, polijepiti pločice i provesti struju. Planirano je i uređenje stepenica na prvi sprat. Nakon završetka projekta zajednica će konačno dobiti prostorije za rad udruženja, a objekt „Pošta“ će biti iskorišten za potrebe zajednice. Riješit će se problem nedostatka prostora za aktivnosti udruženja.

Živinice:

Izgradnja stacionarnog pčelinjaka za razvoj pčelarskog turizma u Gornjim Živinicama

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede Pčelica želi u Gornjim Živinicama formirati novi stacionarni pčelinjak sa 20 pčelinjih zajednica. Novi pčelinjak bio bi podloga za profesionalnije bavljenje pčelarstvom jer bi poslužio kao mjesto edukacije novih pčelara. Iz udruženja planiraju obuku 50 novih pčelara po sezoni. Zbog toga će nakon izgradnje pčelinjaka organizirati i školu pčelarstva. Praktičan rad izvodit će se na stacionarnom pčelinjaku Udruženja u toku pčelarske sezone 2019/2020. godine i isti će biti lociran u neposrednoj blizini ekološke zone. Polaznicima će se za uspješno završenu školu izdati se certifikat kojim se potvrđuje da su predavanja odslušana i da je polaznik osposobljen za samostalan rad na pčelinjaku. Nabavkom pčelarske opreme i sredstava, stvorila bi se baza za izgradnju stacionarnog pčelinjaka koji bi nakon izgradnje pčelarskog doma Rudina, postao sastavni dio kompleksa i istovremeno bi predstavljao osnov za razvoj pčelarskog turizma. Ovaj projekat poduzetničkog duha osigurat će finansijska sredstva za rad i razvoj Udruženja Pčelica, ali i za nove projekte iz ove lokalne zajednice.

Tuzla:

Ljepši pogled na našu zajednicu kroz nove prozore

Građani okupljeni u lokalnu grupu za razvoj Solina u proteklom periodu stvorili su solidne uslove za rad u svom Domu mjesne zajednice koji je postao mjesto okupljanja, rada i druženja. Ipak, dom ima jedan veliki problem, a to je loša stolarija u sali doma. Vrata i prozori su dotrajali što stvara probleme, posebno zimi. S obzirom da je u prostor  doma uvedeno grijanje u nekoliko prostorija, osim u sali, sama sala je i najhladnija te je u njoj najpotrebnije zamijeniti stolariju.  Zamjenom stolarije dom bi postao topliji, a tokom zimskih mjeseci smanjili bi se i računi za grijanje. Osim što će projektom dom dobiti ljepši izgled, bit će funkcionalniji i samim tim povećat će se broj korisnika kroz razne aktivnosti.

Novo grijanje za bolje znanje

Područna škola Dobrnja suočava se s problemom hladnoće tokom hladnijih mjeseci. Peć za grijanje nedovoljne snage ostavlja školu hladnom prilikom nižih temperatura. Mještani okupljeni u lokalnu grupu za razvoj Dobrnja žele riješiti ovaj problem nabavkom peći adekvatne snage od 40 kw. Nova peć će biti izmještena iz same škole u pomoćnu prostoriju odakle će se spojiti na već postojeći sistem grijanja u školi. Izgradit će se i novi dimnjak te zamijeniti stari ventili. Ovime bi rekonstrukcija škole, koju su mještani provodili dugi niz godina, bila završena, a učenici i nastavno osoblje dobili bi dobre uslove za rad.

Snaga Timuna na djelu

Udruga žena Snaga Timuna iz Par Sela djeluje i postoji već godinu dana. Održala je već na desetine sastanaka, nekoliko radionica, radnih akcija, putovanja i humanitarnih akcija. Ipak, udruga se suočava s velikim problemom- nedostatkom vlastitog prostora za rad. Sve aktivnosti dogovarane su i ostvarivane u tuđim prostorijama- lokalnoj školi i prostoru mjesne zajednice. Članice udruge odlučile su renovirati zapušteni prostor unutar Doma mjesne zajednice Par Selo. Prostoriju koju su dobile u zakup od Grada Tuzla, volonterke su već očistile. Ovim projektom sada žele uraditi vodo, elektro iiii građevinske radove kako bi prostor postao adekvatan za korištenje. Lokalni majstori će volonterski izvršiti radove, dok će se sredstvima iz projekta nabaviti materijal. Nakon završetka radova, “Snaga Timuna” planira u toku naredne godine useliti se u vlastitu kancelariju te nastaviti uspješan rad.

Uređena javna površina, sigurni građani

Jedan od većih problema s kojim se suočavaju stanovnici Gornje Tuzle je nedostatak površina za parkiranje što dovodi i same građane u opasnost. U centru Gornje Tuzle nalaze se trgovinski, ugostiteljsko-zanatski objekti, vjerski objekti, JU Gradska apoteka i JU OŠ"Gornja Tuzla", koji nemaju adekvatne prostore za parkiranje. Nepropisno parkirani automobili ugrožavaju sigurnost saobraćaja i samih građana. Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla sada želi riješiti ovaj problem tako što će urediti za parkiranje sada neuređenu površinu nedaleko od samog centra. Prostor će osim kao parking služiti i kao stajalište za gradske autobuse. Volonteri će na površiti postaviti niske ivičnjake, nasuti kamen tucaonik, izraditi kanale za odvod oborinskih voda te napraviti nadstrešnicu za autobusko stajalište. Bit će zasađeni čempresi, a na novom parking postavit će se i oglasna ploča. Na ovaj način mještani gornje Tuzle dobit će adekvatan parking i autobusno stajalište i bit će povećana sigurnost u prometu.

Zamjena prozora na prostorijama MZ Grabovica

Mještani Grabovice tokom prethodnih godina već su krenuli u realizaciju postupne zamjene stolarije na prostorijama svoje mjesne zajednice. Ove godine odlučili su nastaviti s projektom tako što će zamijeniti dotrajale prozore na južnoj strani objekta, to jest na sali za sastanke i kancelariji sekretarice. Osim toga, u uračunatu cijenu za stolariju mještani će besplatno dobiti grede za rekonstrukciju urušenog mosta koji osigurava bezbijedan i neometan prilaz i dolazak na izvor pitke vode sa najboljom mogućom ocjenom kvalitete. To je od velike važnosti jer okolne kuće nemaju sprovedenu vodovodnu mrežu. Uspješnom zamjenom dotrajale stolarije sala za sastanke postat će toplija i tokom zimskih mjeseci, a lokalna udruženja imat će prostor za rad i za hladnijih dana.

Srebrenik:

Renoviranje stepenica i ugradnja novih vrata u objektu mjesne čitaonice

Udruženje žena Lisovići i lokalna grupa za razvoj Lisovići će obnoviti stepenište i ugraditi nova vrata u svojoj mjesnoj čitaonici. U ranijem periodu nekad potpuno neuslovan prostor mjesne čitaonice već je značajno renoviran i osposobljen. Danas ga koriste na stotine korisnika. Kako bi završili renoviranje, volonteri će zamijeniti 7 komada dotrajalih, drvenih vrata novom plastičnom (pvc) stolarijom. Problemi sa neadekvatnim ulazom i dotrajalim stepenicama, kao i problem sa velikom količinom vode u toku većih padavina, kada se voda sa ceste prelijeva pred ulaz objekta također će biti riješeni betoniranjem novih stepenica, što će vodu preusmjeriti na drugo odredište. Planirana je i ugradnja mesing šipki za pridržavanje prilikom silaska niz stepenice. Na ovaj način bili bi riješeni najveći problemi čitaonice, a objekat bi postao uslovan za korištenje, pogotovo tokom kišnih i hladnijih dana.

Kalesija:

Uređenje i sanacija autobuske stanice za putnike u zaseoku Luka, MZ Seljublje

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje obnoviti će i urediti autobusku stanicu u zaseoku Luka, u mjesnoj zajednici Seljublje. Objekat stanice je dotrajao i neuslovan za korištenje posebno u toku kišne i sniježne sezone. Mještani će premazati bojom zidove stajališta, obnoviti dotrajali krov koji prokišnjava, sanirati krovnu konstrukciju sa zaštitnim premazima te postaviti limeni krov. Nakon popravke krova izlit će betonsku podlogu koja će zamijeniti dosadašnju zemljanu jer se pretvara u blato prilikom svake kiše. Budući da je stanica najprometnije mjesto u zajednici, postavit će se i oglasna ploča te kanta za smeće. Na kraju je planirana i popravka klupe na stanici. Svim ovim objekat stanice bi ponovo postao uslovan za korištenje.

opširnije >>

05.07.19

Poziv za prijave na osnovni trening na temu "Pisanje projektnog prijedloga"

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke organizuje besplatan trening na temu „Pisanje projektnog prijedloga“ te ovom prilikom poziva zainteresovane građane/ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva kao i predstavnike i predstavnice javnih ustanova koji/e žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti projektnog planiranja da se prijave.

Sadržaj treninga je usmjeren na pružanje osnovnih znanja o projektnom menadžmentu, procesu izrade projektnog prijedloga, njegovim elementima, projektnom ciklusu; načinu formulisanja projektne ideje, definisanju konkretnog problema koji se želi riješiti projektom, načinu definisanja generalnog i specifičnih ciljeva projekta, rezultata i mjerljivih indikatora, definisanje logičkog okvira rada i razrada aktivnosti, formiranje budžeta, procjena rizika, implementacija, monitoring, evaluacija itd.
Trening je namijenjen svim zainteresovanim pojedincima, aktivistima, volonterima, članovima i
uposlenicima organizacija civilnog društva, ali i drugim subjektima koji nemaju iskustva u projektnom planiranju, izradi i pisanju projektnih prijedloga.

Trening će se realizovati 23. i 24. jula  2019. godine u terminu od 09:00 – 16:00h. Mjesto realizacije treninga biće naknadno određeno. Zainteresovani polaznici trebaju dostaviti popunjen obrazac prijave koji se nalazi u prilogu najkasnije do 17. jula  2019 godine. Popunjene prijave mogu se dostaviti elektronskim putem na e-mail: inicijative@fondacijatz.org

Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa. 

OBRAZAC ZA PRIJAVU: 

opširnije >>

04.07.19

"4 trke za nekog s autizmom“

Autizam je razvojni poremećaj koji se očituje po teškoćama u socijalnoj interakciji , verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji , te sa ograničenim i ponavljajućim ponašanjem. Ova stručna definicija samo je na akademski način rekla ono s čim se roditelji djece s autizmom susreću svakodnevno. I puno više od toga.

Nažalost, kod nas je pred djecom s autizmom daleko više prepreka nego što bi ih trebalo biti. Ono što je većini nas sasvim uobičajeno, poput popravke zuba, za djecu s autizmom i njihove roditelje često je nepremostiva prepreka.Ovo je samo jedan od primjera, a ima ih mnogo. Ako se autizam ne vidi, ne znači da nije problem.

Kako bi savladali prepreke na putu razvoja djece s autizmom, na incijativu roditelja djece sa autizmom,  stručnjaci koji su edukovani za rad sa djecom u autističnom spektru su se udružili i formirali Centar za ranu intervenciju „Mali svijet“. Sva naučna istraživanja govore da  je rano prepoznavanje i rana  rehabilitacija ključ za uspješan razvoj djece s autizmom. Danas su djeca koja su pohađala  tretmane u Malom svijetu učenici osnovnih škola, napreduju, uče, druže se i nastupaju na školskim priredbama. Velika je to stvar koja bez „Malog svijeta“ ne bi bila moguća. Koliko je „Mali svijet“ važan govori i to što se radi o tek 3. takvom Centru u Bosni i Hercegovini i jedinom u našoj regiji sjeveroistočne Bosne.

Problema je mnogo. Jedan od najvećih je financiranje „Malog svijeta“. Centar se bori za opstanak od samoga osnivanja. Puno je toga što se može uraditi da bi se poboljšali uslovi tretmana i boravka djece u Centru. Nabavka peleta, nastavnih sredstvava za rad s djecom i bolji uslovi za rad jedan su od prioriteta.  

Upravo zbog toga su roditelji polaznika „Malog svijeta“ odlučili organizirati „4 trke za nekog sa autizmom“  u sklopu ovogodišnjeg „3. tuzlanskog noćnog polumaratona. Zahvaljujući divnoj suradnji sa prijateljima iz ARK Rekrativci Tuzla.U sklopu sve četiri trke, trčat će se kampanja "Za nekoga s autizmom" tokom koje će biti prodavani metri i kilometri, a sve u cilju pomoći i podrške Centru „Mali svijet“.

Kilometre će prodavati i veliki i mali trkači. Trčat će djeca s autizmom, njihovi roditelji, građani, profesionalni trkači, volonteri, aktivisti i svi dobri ljudi. Sav prikupljeni novac iskoristit će se za potrebe rehabilitacije djece i njihovog Centra „Mali svijet“.

Treći tuzlanski noćni polumaraton počinje 20. jula na Trgu slobode. Dječije trke startaju u 19:30, a trke na 5 i 21 kilometar u 20:30. Prijavu trkača koji će prodavati svoje metre i kilometre za nekoga s autizmom možete izvršiti porukom na fb profilu:

https://www.facebook.com/vanchica

ili pozivom ili porukom (gsm/viber/whatsup) na broj telefona:

+387 61 389 580 Ivana Pašić

Na noć dešavanja 3. tuzlanskog polumaratona na štandu Malog svijeta na Trgu slobode u Tuzli bit će prisutan spisak svih trkača od kojih možete otkupiti kilometre.

Fondacija tuzlanske zajednice pomoći će ovim hrabrim roditeljima i njihovim mališanima da prikupe sredstva. Stavili smo im na raspolaganje našu platformu za doniranje „Doniraj.ba“. Ukoliko želite podržati ovu humanu akciju možete to učiniti na linku:

http://doniraj.ba/project/view/4-trke-za-nekog-sa-autizmom

Osim toga, „Trku za nekog sa autizmom“ možete podržati i direktnom uplatom na račun Fondacije tuzlanske zajednice  1321 0020 0707 4926 u NLB banci s naznakom „Za nekog sa autizmom“.

Minimalna cijena jednog metra je slobodna. Cijenu odlučujete Vi sami! Vidimo se u subotu 20. jula u 19:30 na Trgu slobode. Ima mjesta za sve! Podržimo naše trkače i učinimo „Mali svijet“ toplijim mjestom. 

opširnije >>

20.06.19

Svečano otvoren novi Društveni centar u Kiseljaku 

Danas je uz prigodnu svečanost otvoren novi savremeni Društveni centar Kiseljak. Centar su u 13:15h presijecanjem vrpce otvorili gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović zajedno sa šeficom odjela za medije, kulturu i ljudska prava Ambasade SR Njemačke u BiH, Ellen Harte, kao i direktorom Freudenberg Fondacije iz Njemačke, Saschom Wenzelom, te direktoricom Fondacije tuzlanske zajednice, Jasnom Jašarević.

Izgradnja centra rezultat je višegodišnjih napora Fondacije tuzlanske zajednice i aktivista sa Kiseljaka, koji su zajedno sa predstavnicima Grada Tuzla i partnerima radili na obnovi društvenog života u mjesnoj zajednici Kiseljak u sklopu projekta projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“

Kiseljak je zaista jedinstvena mjesna zajednica. Nekada je bila poznata po turizmu i čuvenom izvorištu kisele vode po kojoj je i dobila ime. Danas se ova zajednica suočava sa nizom izazova po pitanju okoliša, kvalitete stanovanja, integracije stanovništva i lošeg materijalnog statusa velikog broja stanovnika ove mjesne zajednice.

U svom višegodišnjem radu s mještanima Fondacija tuzlanske zajednice uspjela je potaknuti društveni aktivizam u zajednici, organizirala brojne radionice, podržala manifestacije, poduzetničke ideje, obnove i uređenja. Danas je Kiseljak znatno uređenija i organizovanija zajednica nego što je to bio prije. 

Kako bi novoosnovana udruženja imala prostor za rad, a mještani mjesto za okupljanje, Fondacija tuzlanske zajednice uz podršku Grada Tuzle, Freudenberg fondacije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH izgradila je novi, savremeni Društveni centra Kiseljak.

Redovni korisnici centra će imati na raspolaganju biblioteku, savjetovanje sa socijalnim radnicima, te pedagošku radionicu za rad sa djecom i mladima.  Objekat je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom, a zadovoljava i standarde energetske efikasnosti.  Osim toga, Centar će pružiti prostor za rad građanskih udruženja koja djeluju na Kiseljaku, ali i prostor za susrete, edukacije, kulturne događaje i druženje građana i posjetitelja Kiseljaka.  U centru će biti smješten Matični ured i ured Mjesne zajednice Kiseljak, kao i kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon svečanog otvaranja uslijedio je obilazak novoizgrađenog centra kada su se prisutni mogli upoznati sa budućom namjenom ovog centra. Nakon obilaska prostorija centra, uslijedio je kulturni program koji su pripremili učenici OŠ Kiseljak, Srednje muzičke škole „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, te KUD Izvor Kiseljak.  Svečanost otvaranja nastavljena je u 15:00h zajedničkim roštiljem za sve prisutne.

Pogledajte fotografije s otvaranja: https://www.facebook.com/pg/FondacijaTZ/photos/?tab=album&album_id=2489163854450176&__tn__=-UC-R

 

opširnije >>

18.06.19

Kiseljak dobiva savremeni Društveni centar (FOTO)

U četvrtak  20. juna biti će otvoren Društveni centar Kiseljak, uz prigodnu svečanost koju organiziraju Fondacija tuzlanske zajednice i Grad Tuzla.

Svečano otvaranje kruna je višegodišnjih napora Fondacije i aktivista sa Kiseljaka, koji su zajedno sa predstavnicima Grada Tuzla i partnerima radili na obnovi društvenog života u mjesnoj zajednici Kiseljak. Radi se o zaista posebnoj zajednici, nekada poznatoj po turizmu i čuvenom izvorištu kisele vode po kojoj je i dobila ime, koja se danas suočava sa nizom izazova po pitanju okoliša, kvalitete stanovanja, integracije stanovništva i lošeg materijalnog statusa velikog broja stanovnika ove mjesne zajednice.

U svom višegodišnjem radu s mještanima Kiseljaka u sklopu projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“, Fondacija tuzlanske zajednice uspjela je potaknuti društveni aktivizam u zajednici, organizirala brojne radionice, podržala manifestacije, poduzetničke ideje, obnove i uređenja. Danas je Kiseljak znatno uređenija i organizovanija zajednica nego što je to bio prije. 

Kako bi novoosnovana udruženja imala prostor za rad, a mještani mjesto za okupljanje, Fondacija tuzlanske zajednice uz podršku Grada Tuzle, Freudenberg fondacije i Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH izgradila je novi, savremeni Društveni centra Kiseljak.

Centar, koji se nalazi u srcu Kiseljaka, preko puta Osnovne škole Kiseljak, će pružiti prostor za rad građanskih udruženja koja djeluju na Kiseljaku, ali i prostor za susrete, edukacije, kulturne događaje i druženje građana i posjetitelja Kiseljaka.  U centru će biti smješten Matični ured i ured Mjesne zajednice Kiseljak, kao i kancelarija Fondacije tuzlanske zajednice.  Redovni korisnici centra će imati na raspolaganju biblioteku, savjetovanje sa socijalnim radnicima, te pedagošku radionicu za rad sa djecom i mladima.  Objekat je u potpunosti prilagođen osobama sa invaliditetom, a zadovoljava i standarde energetske efikasnosti. 

Centar će svečano otvoriti gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović u 13:15h zajedno sa šeficom odjela za medije, kulturu i ljudska prava Ambasade SR Njemačke u BiH, Ellen Harte, kao i direktorom Freudenberg Fondacije iz Njemačke, Saschom Wenzelom, te direktoricom Fondacije tuzlanske zajednice, Jasnom Jašarević.

Nakon svečanog presjecanja vrpce od 13:40h, objekat će biti otvoren za razgledanje svim građanima. U 14:00h će biti organizirano druženje uz kulturni program u kome učestvuju učenici OŠ Kiseljak, Srednje muzičke škole „Čestimir Mirko Dušek“ Tuzla, te KUD Izvor Kiseljak.  Svečanost će se nastaviti sa zajedničkim roštiljem ispred Društvenog centra od 15:00h.

opširnije >>

07.06.19

Rezultati podrške projektima mladih sa područja Kalesije, Srebrenika, Lukavca, Živinica i Tuzle

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Komisije su donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Živinice:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

 MLADI

UM

Crno bijeli svijet

641,70

2.

Mini basket turnir 2019

NG

Mini basket turnir 2019

800,00

3.

 Dubrave su naše

NG

Državi hvala što nemamo komunala, riješite nas tog belaja a mi ćemo reći hvala

768,00

4.

Omladinsko Udruženje Tupković

NG

Zajedničkim putem do ljepše zajednice

800,00

UKUPNO ODOBRENO:

3009,70

 

Crno bijeli svijet

Udruženje Mir Liberalnost Akcija Demokratija Ideja (“Udruženje MLADI”) želi realizirati predstavu “Crno bijeli svijet” koja govori o dvije suprotnosti iz svakodnevnog života i sukobe među njima- bogatstva i siromaštva. Cilj predstave jeste prikazati mladima razlike između ove dvije krajnosti. Osim socijalnih tema, cilj projekta je i okupiti mlade ljude na pripremi predstave, punudi platform za druženje i dijalog. Projekt će podići svijest o kulturi pozorišta na području grada Živinice.

Minibasket turnir 2019

Grupa ljubitelja košarke iz Živinica želi organizirati turnir u basketu. Predviđeno je da to bude turnir mladih košarkaša koji još uvijek pohađaju osnovnu školu. Organizatori očekuju dobru posjećenost. Djeci će biti obezbijeđeno osvježenje,hrana kao i drugi sadržaji poput takmičenja u šutiranju. Na finalnoj utakmici očekuje se oko 1000 posjetitelja. Na turnir će biti pozvani učesnici sa šireg područja općine Živinice kako bi se košarka promovirala i izvan užeg centra Živinica.

Državi hvala što nemamo komunala,riješite nas tog belaja, a mi ćemo reći hvala...

Da mladi ljudi imaju svijest o okolišu svjedok je i grupa mladih iz Dubrava Gornjih. Mjesto okupljanja mladih u MZ Dubrave Gornje, spomenik u centru, često je zatrpan smećem. Razlog tome je nepostojanje kanti za smeće na ovoj lokaciji. Iako je spomenik tokom prošle godine obnovljen, kante nisu postavljenje. Grupa mladih ljudi odlučila je sama se uhvatiti u koštac s problemom otpada i riješiti ga. Nabavit će 6 kanti za smeće koje će biti postavljene na dvije autobuske stanice, dva igrališta te na dva mjesta okupljanja mladih. Mladi su dogovorili i redovan odvoz smeća iz kanti koje će biti postavljene.

Zajedničkim putem do ljepše zajednice

Kako bi učinili svoju zajednicu ljepšom za život, mladi iz Omladinskog udruženja Tupkovići odlučili su krenuti u akciju i postaviti nove klupe na autobuskim stanicama, ugraditi kante za smeće te postaviti oglasne ploče u svojoj zajednici. Na ovaj način mladi će pružiti podršku svim stanovnicima Tupkovića kojih ima oko 2000. Stare klupe će biti zamijenjene, mještani će dobiti kante za odlaganje smeća, a oglasne ploče pružit će svim mještanima pružiti prostor za informisanje. Od akcije koristi će imati svi mještani Tupkovića, a mladi će pokazati da su odgovorni i aktivni ljudi u svojim zajednicama.

Kalesija:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Vijeće učenika MSŠ Kalesija

NG

„Igre bez granica za mlade“

707,00 KM

2.

Libero

UG

„Ja znam kako čuvati okoliš“

800,00 KM

3.

Tim mladih CK Kalesija

NG

„Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga“

 796,00 KM

4.

Komšiluk

NG

„Set – meč“

736,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.039,00 KM

 

Set-meč

Nakon što su mladi iz Vukovija Gornjih izgradili teren za odbojku na pijesku, ove godine odlučili su taj teren i staviti u korištenje putem odbojkaškog turnira. Bit će to odlična prilika za mlade, al ii sve mještane, da uživaju u sportu i druže se. Vukovije Gornje dobit će zanimljiv sadržaj u svojoj zajednici, a mladi ljudi dobit će priliku da pokažu svoje vještine u odbojci na pijesku.

Prevencija ovisnosti i borba protiv zloupotrebe droga

Ovisnost je težak problem za sve zajednice. Razara porodice, karijere, prijateljstva i živote, posebno mladih ljudi. Upravo zbog toga Tim mladih Crvenog križa općine Kalesija želi organizirati niz radionica o borbi protiv ovisnosti za mlade ljude. Planiraju organizirati trening kamp na kome će profesionalci mladima govoriti o prijetnjama ovisnosti. Educirani polaznici kampa će nakon što na kampu dobiju sve potrebne informacije u i srednjim školama održati časove djeci i mladima na temu ovisnosti.

Ja znam kako čuvati okoliš

Jedan od najbtinijih elemenata obrazovanja jeste i obrazovanje o zaštiti životne sredine. Upravo zbog toga Udruženje LIBERO iz Vukovija Donjih odlučilo je organizirati edukativne radionice za djecu školskog uzrasta u Vukovijama Donjim o važnosti očuvanja okoliša. Djeci će biti pruženo ekološko obrazovanje. Cilj projekta je utjecati na svijest djece do petog razreda o važnosti očuvanja okoliša.  Na ovaj način će i najmlađi znati kako čuvati okoliš, a naša planeta bit će predana u sigurne ruke novih generacija.

Igre bez granica za mlade

Dan za druženje, uživanje, upoznavanje i zabavu cilj je projekta Vijeća učenika iz Kalesije Centar. Kako bi poboljšali stanje mladih ljudi u Kalesiji, učenici su odlučili organizirati Igre bez granica za mlade u Kalesiji. Uredit će dvoršte škole, ofarbati klupe i stolove za školskih hol. Škola će obezbijediti internet i TV, a ,mladi će moći koristiti ovaj prostor za sve svoje aktivnosti. Mladi će se moći zabaviti uz muziku, osvježenje i razne igre. Prikazat će se i film o životnoj vještini samopouzdanja. 

 

Srebrenik:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Osmijeh je iz Srebrenika

NG

„Obnova terena za odbojku na pijesku“

800,00 KM

2.

Lokalni tim ASuBiH Srebrenik

NG

„Less violence, more patience- seminar“

706,80 KM

3.

Crveni križ Grada Srebrenika

UG

„Pomozi i spasi“

 800,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

2.306,80 KM

 

Less violence, more patience

Vršnjačko nasilje jedan je od najvećih problema naše zajednice. Mladi ljudi nažalost se sureću sa nasiljem i zlostavljanjem od strane svojih vršnjaka. Lokalni tim Srebrenik želi mladim ljudima pružiti priliku da se educiraju o vršnjačkom nasilju i prije nego se dogodi neka tragedija. Zbog toga će organizirati semina Less violence, more patience koji će trajati tri dana u Planinarskom domu Lipici. Učesnici će se priajviti preko online forme za apliciranje. Na seminaru će učestvovati na raznim radionicama koje za temu imaju vršnjačko nasilje. Cilj seminara je uputiti mlade ljude da vršnjačko nasilje, bilo ono verbalno ili fizičko, nije način za rješavanje nesuglasica.

Obnova terena za odbojku na pijesku

Mladi okupljeni u grupu “Osmijeh je iz Srebrenika” žele obnoviti gotovo zaboravljanu javnu površinu koja se ne koristi već 10 godina. Radi se o zapuštenom terenu za odbojku na pijesku i košarku u centru grada. Grupa mladih prikupila je saglasnost za izgradnju omladinskog centra na otvorenom na ovom prostoru. Na taj način mladi bi dobili proctor za rekreaciju, bavljenje sportom, prostor za rad, kreativnost i druženje. Obnovljeni tereni bit će dostupni za korištenje i učenicima obližnje osnovne i srednje škole. Ukoliko bude moguće, tereni će dobiti video nadzor i rasvjetu, a prilikom otvaranja organizirat će se odbojkaški turnir.

Pomozi i spasi

Nažalost često nismo ni svjesni važnosti prve pomoći dok nam vještine prve pomoći ne zatrebaju. Madi ljudi najčešće nisu edukovani o prvoj pomoći i ne znaju je pružiti. Upravo zbog toga Crveni križ Srebrik želi organizirati radionice iz prve pomoći za mlade ljude kako bi bili spremni pomoći i u najtežoj situaciji. Edukacije će voditi certificirani instructor prve pomoći. Kroz tri ciklusa učesnici će biti biti u prilici proći edukaciju iz prve pomoći i nakon toga sami isprobati stečene vještine na saniranju povreda. Nakon edukacije, učesnici će dobiti potvrde o pohađanoj obuci.

Lukavac:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

NG Mladi Lukavac

NG

„Ulična utrka Lukavac“

710,00 KM

2.

Udruženje Mladih „Most“

UM

„Simulacija Opštinskog Vijeća“

755,50 KM

UKUPNO ODOBRENO:

1. 465,50 KM

 

Simulacija općinskog vijeća

Udruženje mladih Most želi mladim ljudima pružiti uvid u važnost i rad općinskih vijeća. Zbog toga su odlučili organizirati Simulaciju Općinskog vijeća kao dvodnevnu radionicu. Prvog dana učesnici će proći kroz teoretski dio o nadležnostima općinskog vijeća, pravima i obavezama vijećnika kao i mehanizmima koje vijećnici koriste u svom radu. Drugog dana, polaznici će i sami imati priliku isprobati stečene vještine tako što će simulirati rad Općinskog vijeća. Učesnici će biti podijeljeni u klubove vijećnika i rukovodstvo vijeća te će tako iz prve ruke dobiti dojam na koji način općinsko vijeće radi čime će biti prošireno njihovo znanje o organima lokalne vlasti s kojima će se kroz život susretati.

Ulična trka Lukavac 2019

Promocija zdravog života i prednosti trčanja kao fizičke aktivnosti cilj je projekta neformalne grupe mladih iz Lukavca. Mladi će organizirati uličnu trku u Lukavcu za sve dobne skupine. Kako bi utrka bila sigurna, a promet preusmjeren, utrku će obezbijeđivati policija, dok će sanitetsko obezbjeđenje pružiti Prva pomoć crvenog križa7krsta općine Lukavac. Osim same utrke kao nadmetanja, bit će to prilika za okupljanje i druženje svih Lukavčana, a posebno mladih ljudi. Lukavac će se tako pridružiti sve većem broju gradova koji njeguju kulturu trčanja i organiziraju ulične trke.

Tuzla:

 

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Mladi Solina

NG

„Naš kutak i sigurno okruženje“

610,75 KM

2.

Udruženje studenata elektrotehnike – LK Tuzla

UG

„Soft Skills Academy“

800,0 KM

3.

Studentsko vijeće FET – ogranak Girl THing

UG

„E-Prisustvo“

 791,60 KM

4. UG Akustikum UG Noć poezije uslovno podržan projekat

UKUPNO ODOBRENO:

2.202,35 KM

 

Soft Skills Academy

Projekat „Soft Skills Academy“ već nekoliko godina realizuju mladi ljudi iz EESTEC LC Tuzla, uz finansijsku podršku Fondacije tuzlanske zajednice. Ovaj projekat pruža priliku studentima da rade na svojim „mekim vještinama“, to jeste da usavršavaju one vještine koje se ne uče u školi, kao što su društvene vještine, komunikacija, optimizam i empatija. Ove radionice su otvorene za sve mlade ljude koji su studenti Univerziteta u Tuzli.

E-prisustvo

Projekat “E-prisustvo” vode članice ogranka Girl Thing Studentskog vijeća Fakulteta elektrotehnike. E-prisustvo zahtijeva da studentice kreiraju, implementiraju i testiraju sistem za praćenje prisustva, razviju mobilnu aplikaciju preko koje će se studenti prijaviti i na taj način će modernizirati vođenje evidencije prisustva nastavi, koje se trenutno radi korištenjem spiskova za potpisivanje.

Naš kutak i sigurno okruženje

Projekat „Naš kutak i sigurno okruženje“ vodi neformalna grupa mladih ljudi iz Soline koji imaju zajednički cilj, a to je povećati sigurnost i poboljšati stanje igrališta i terena gdje mnogi stanovnici Soline borave. U saradnji sa drugim udruženjima iz svoje lokalne zajednice, proširit će se sadržaji na prostoru ovog igrališta, osigurati zaštitna ograda od rijeke i napraviti mjesto sigurnog odmora i opuštanja za sve uzraste.

Noć poezije- uslovno podržan projekt

Projekat "Noć poezije" koji realizuje udruženje akustiKum će okupiti mlade ljude koji imaju želju svoju umjetnost i poeziju prezentovati u sklopu večeri poezije. Održavanje noći poezije na javnoj zelenoj površini omogućit će istovremeno osnaživanje mladih umjetnika i pjesnika, kulturno uzdizanje za prisutne te ispunjavanje potencijala javnih površina kao mjesta za kulturnu i samoinicijativnu razmjenu.

 

 

opširnije >>

31.05.19

Održan forum Participacija i učešće mladih na Kiseljaku

Forum Participacija i uključivanje mladih održan je 30. maja 2019. godine u prostorijama čitaonice Poljana na Kiseljaku. Na forumu je učestvovalo 36 mladih osoba sa Kiseljaka.

Panelisti su bili Mirela Vrabac, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, Dina Bajrektarević, Vijeće mladih Grada Tuzla, Azra Bašić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice, Almedin Beganović, član neformalne grupe mladih „MAKE IT“.  Uvodničar u razgovor bio je Mirza Mujezinović, koordinator programa omladinske banke Fondacija tuzlanske zajednice, dok je razgovor moderirao Vahid Beganović.

Panelisti su govorili o stanju unutar omladinskog sektora Grada Tuzla,  te su naglašeni  koje su dostupni mladima kao što su prostor za mlade, postojanje Službenika za mlade u Gradskoj upravi, fondovi za mlade, te postojanje Vijeća mladih Grada Tuzla kao krovne omladinske organizacije kroz koju mladi mogu organizovano da daju prijedloge, provode inicijaitive i direktno utiču na stvaranje pogodnijeg ambijenta za mlade.  Učesnici panela govorili su i o svojim ličnim isksutvima u aktivističkom radu, te su posebno naznačili da mladi moraju iskoristiti postojeće mehanizme koji se nude kako bi oni sami bili glas mladih, a ne da to umjesto njih čini neko drugi. Dodatno su naglasili potrebu da mladi preuzmu odgovornost da se sami uključe u kreiranje ambijenta kakav im je potreban.

Diskusija koja se otvorila sa mladima ukazala je da postoji velika potreba da se više razgovara o potrebama i uključivanju mladih na Kiseljaku. Tokom diskusije mladi su ukazali na poteškoće sa kojima se sureću kao što je udaljenost zajednice od centra Grada, nepostojanje prostora za okupljanje mladih na Kiseljaku, nedostatak sadržaja za mlade, te problem neuređenosti zajednice koji se prenosi i utiče na kvalitet života mladih.

Ipak mladi su pokazali spremnost da se samostalno organizuju te da pokrenu nekoliko inicijativa, kao što su muzička i dramska sekcija, uređenje mjesta za okupljanje mladih, uređenje „Streat workaut“ parka za mlade.

Mladi su pozvani da se informišu da o programima koje nude različite organizacije i institucije na Kiseljaku, te su direktno pozvani da se aktivraju kroz Omladinski klub Kiseljak,  novoosnovano udruženje Klub mladih Roma, ali i da se samostalno udružuju u neformalne grupe i predlažu inicijative koje će omogućiti mladima da budu vidljiviji i da postanu ravnopravni akteri u kreiranju života zajednice

opširnije >>

29.05.19

Četvrta memorijalna volonterska regata „Angelina Hodžić“

Priroda i voda su najbolji lijek i najbolji odmor za tijelo i dušu. Rijeka Krivaja jedna je od najčišćih i najljepših planinskih rijeka u Bosni i Hercegovini. Njena bistra voda i planinski predjeli puni borove šume savršeni su za odmor. Ali i za malo više od toga.

Osim po svojoj ljepoti, Krivaja je poznata i kao jedna od najpopularnijih rijeka za rafting. Njeni brzaci pravo su mjesto za spuštanje. Ljubitelji prirode i raftinga neće ostati razočarani Krivajom.

Poseban razlog više za boravak na Krivaji jeste lijepa akcija sjećanja koju organiziraju građani iz Simin Hana. Naime, već četvrtu godinu za redom organiziraju Memorijalnu volontersku regatu „Angelina Hodžić“. Uspomena je to na veliku aktivisticu i humanitarku Angelinu Hodžić koja nas je prerano napustila.

Organizacija regate kao uspomene na Angelinu prvobitno je bila inicijativa Rafting kluba Accent, a punu podršku organizaciji pružila je cijela Lokalna grupa za razvoj Simin Han. Regata je već postala lijepa tradicija, prilika za druženje i čuvanje sjećanja na našu Angelinu.

Ove godine regata će biti održana 8.6. na rijeci Krivaji kada će se okupiti mnogobrojni Angelinini prijatelji. Planirano je da regata obuhvati momenat podsjećanja na lik i djelo Angeline Hodžić, podsjećanje na vrijednosti građanskog učešća u zajednici, jednodnevni izlet u prirodi uz obezbijeđen ručak za učesnike, te spust u rafting čamcima za one koji to budu željeli.Svi učesnici participiraju u iznosu od 10KM kao i prošle godine i u tu cijenu je uključen doručak, ručak, spust niz rijeku te dio prevoza. Drugi dio potrebnih sredstava obezbijedio je Raft klub "Accent" projektom“Družimo se na rijeci“ preko Fonda Volim Tuzlu Fondacije tuzlanske zajednice.

Za više od stotinu učesnika u 15 čamaca siguran spust niz rijeku obezbijedili su skiperi i prijatelji iz rafting klubova iz Olova, Ključa, Zavidovića, Jajca te Vatrogasci iz Tuzle i naravno domaćini iz Raft kluba Accent.

Kao i prethodnih godina organizatori očekuju lijepo vrijeme, pozitivnu atmosferu i druženje u prirodi na zadovoljstvo svih učesnika. 

opširnije >>

28.05.19

Pomozimo mještanima Dobrnje da završe sanaciju svog Društvenog doma

Ako je neko mjesto mjesto okupljanja za sve članove zajednice, onda je to njen Društveni dom. Ovo posebno važi za rubna naselja kakva je tuzIanska mjesna zajednica Dobrnja, gdje Društveni dom koriste gotovo svi mještani. U Domu je smještena ambulanta, apoteka, mjesna zajednica, a prostorije Doma koriste i brojne organizacije i udruženja od kojih je izuzetno bitan za KUD Mladi Rudar koji sve probe folklora i nastupa organizuje u ovom objektu. Koliko je Dom bitan svjesni su i sami mještani Dobrnje koji su pokrenuli akciju sanacije ovog objekta.

Društveni dom u Dobrnji izgrađen je osamdesetih godina prošlog stoljeća iz samodoprinosa građana i od tada u njega nije značajnije ulagano do izuzev poslednjih nekoliko godina kada je uz angažman mještana okupljenih u Lokalnu grupu za razvoj Dobrnja i finansijsku podršku Fondacije i drugih donatora parcijalno renovirano nekoliko prostorija. Prošle godine uz podršku gradske uprave promjenjena je peć i dom se zagrijava na pelet-ekološki prihvatljivo i kvalitetno grijanje.

Međutim, ovaj objekat koji je centar društvenog života u Dobrnji, mjesto okupljanja, druženja, zabave, sajmova i kulture, zahtijeva još mnogo truda i ulaganja kako bi u potpunosti odgovorio na potrebe zajednice. Stolarija je stara koliko i dom. Potrebna je i sanacija krova koji prokišnjava.  Limeni elementi su istrunuli i potrebna im je zamjena. Zbog trulosti oluka kišnica vlaži zidove doma. Za bolju energetsku efikasnost potrebno je uraditi fasadanu izolaciju objekta.

Sve ovo zahtjeva renoviranje čiji trošak iznosi ukupno 35.845 KM.

Za realizaciju prve faze (zamjena stolarije, oluka i limenih elemanata) čija vrijednost iznosi 10.201 KM Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila inicijalnu podršku od 5000,00KM.

Sanaciju Društvenog doma u Dobrnji možete podržati i Vi donacijom preko naše online platforme za doniranje www.doniraj.ba Sve vaše donacije biti će iskorištene isključivo za obnovu Društvenog doma u Dobrnji. Svaka vaša donacija korak je naprijed prema zajedničkom cilju. 

http://doniraj.ba/project/view/na-dom-naa-dika
 

Pogledajte fotografije:
https://www.facebook.com/pg/FondacijaTZ/photos/?tab=album&album_id=2447360491963846

opširnije >>

14.05.19

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Prvi javni poziv za prijem projektnih prijedloga bio je otvoren u periodu od 21.03. do 21.4.2019., nakon čega je petočlana komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije, donijela je odluku o financijskoj podršci.

Komisija je razmatrala ukupno 14 pristiglih aplikacija, a finansijska podrška je odobrena za 4 inicijative. To su:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu "Naš Glas"

UG

Radnookupaciona terapija

1.966,00

1.141,00

Raft-eko klub „Accent“

UG

Učimo o prirodi i družimo se na rijeci

1.997,20

1.457,20

Sportski klub DELFIN

UG

ODRASTAJMO ZDRAVO - BAVIMO SE SPORTOM

1.841,86

1.841,90

Tuzlanski otvoreni centar

UG

IDAHOT 2019

1.030,00

630,00

UKUPNA PODRŠKA

 

 

6.835,06

5.070,1

 

Jedan projektni prijedlog komisija je uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu ukoliko obezbijedi dozvolu/potvrdu gradskih službi da je projekat moguće realizirati na javnoj površini. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

PPU Maštaonica

PPU

Male stvari se računaju

1.125,00

1.125,00

 

Komisija nije odobrila sufinanciranje za sljedeće projekte:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Roditelji Slatine

NG

Sigurno mjesto za igru

2.000,00

Udruženje građana Ši Selo grada Tuzla

UG

5. noćni turnir u futsalu

2.000,00

Udruženje Prijateljice Tuzla

UG

Imamo prava ali i mogućnosti

1.326,00

Studentsko Vijeće Filozofskog fakulteta

NG

Kada se male ruke slože, sve se može!

1.220,00

Pčelarsko društvo Nektar Tuzla

UG

Pčelarska kuća, montažnog tipa planinskog doma,  na Prvom školskom urbanom pčelinjaku u BiH

2.000,00

Neformalna grupa – vijeće roditelja PŠ Dobrnja

NG

Učionica nova za ljepša velika i mala slova

1.130,29

Gradsko Umjetničko Društvo  ''Lege Artis'' Tuzla

UG

Tuzla-dobar domaćin iz daleka ima goste - Podrška organizovanju 4. međunarodnog horskog šampionata

1.448,00

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live

UG

Biciklionica

1.990,00

Neformalna grupa etažnih vlasnika KRECANSKA 9

NG

Bolje sprijeciti nego gasiti

1.737,15

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.06.2019. godine.

Potpisivanje Ugovora će se održati u ponedjeljak, 20.05. u 15h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (sprat 2), na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

U nastavku pročitajte koje ideje su dobile podršku:

 

Radnookupaciona terapija

Udruženja za pomoć žrtvama seksualnog nasilja u ratu "Naš Glas" želi da pomogne svojim članicama tako što će im ponuditi posebno pripremljene radionice popularno nazvane okupaciono-radne aktivnosti, za smanjene depresivnih stanja u kriznim periodima oporavka i pokušaja resocijalizacije. Troipomjesečni projekat će obuhvatiti 10 radno okupacionih susreta kreativnog pletenja i heklanja za članice Udruženja Naš glas. Radionice imaju za cilj vraćanje samopouzdanja potrebnog za ostvarivanje zdravih i optimističnih pogleda na život. Rad u grupi podstiče oslobađanje kreativnog potencijala, te direktno doprinosi stabilizaciji psihičkog stanja traumatiziranih osoba. Pored toga, od prodaje napravljenih proizvoda jedan dio novčanih sredstava članice udruženja upotrijebit će za ponovno kupovanje vune, konca i  drugog potrebnog materijala za nastavak radionica.

Učimo o prirodi i družimo se na rijeci

Kao odgovor na sve „brži“ i otuđeniji život, Raft-eko klub „Accent“ će kroz seriju predavanja i radionica o stanju životnog okoliša stanovnika grada Tuzle istaći potrebu očuvanja okoliša. Industrijski razvoj posebno ugrožava vode tako da se mlađe generacije gotovo i ne susreću sa čistim planinskim vodama. Popularizacijom raftinga i učešća u turističkim i eko-regatama mladima će biti skrenuta pažnja da boravak u prirodi oplemenjuje svakog čovjeka. Sve ove poruke će biti upućene prema 250 srednjoškolaca i studenata na 8 radionica organizovanih na 2 grupe tema: "Održivi razvoj i okoliš" te "Rafting i aktivan boravak u prirodi". Dio radionica će biti organizovan krajem maja i u junu, dok će ostatak radionica biti realizovan na početku nove školske godine u oktobru 2019. godine. Raft-eko klub očekuje kako će omasoviti svoje članstvo i da će se dio mladih nakon radionica učlaniti u klub.

Pored navedenih radionica Raft-eko klub „Accent“ će organizovati memorijalnu Volontersku regatu koja se organizuje pod imenom pokojne Angeline Hodžić, aktivistice poznate po promociji i razvoju volonterizma, koja je preminula 2015. godine. To će biti prilika za oko 150 volontera sa područja tuzlanske regije da kroz druženje u prirodi na rijeci Krivaji ojačaju prijateljstvo i planiraju zajedničke projekte. Organizovanjem regate za volontere klub ujedno ima namjeru nagraditi učesnike dobrovoljce koji su u lokalnim zajednicama kroz eko akcije mijenjali i uljepšavali svoj životni prostor.

Odrastajmo zdravo- bavimo se sportom

Sportsko igralište “Kavez” kultno je mjesto za tuzlanski sport s kojeg je karijeru započeo čitav niz košarkaša. Ovo igralište također u nedostatku sportske dvorane koriste učenici Elektrotehničke škole. Nažalost, proteklih godina igralište je zapušteno. Udruženje građana Sportski klub “Delfin” ovim projektom želi izvršiti renoviranje terena kako bi se stvorili bolji i pogodniji uslovi za korištenje igrališta. Planirano je postavljanje koševa i mrežica, zamjena oštećenog dijela ograde, farbanje ograde, iscrtavanje linija na terenu, postavljanje klupa za sjedenje, postavljanje kanti za smeće što bi riješilo problem nepropisnog odlaganja otpada, obrezivanje drveća, košenje trave kao i uklanjanje otpada na terenu i u neposrednoj blizini terena. Nakon renoviranja sportskog terena, planirano je sportsko druženje djece iz Školice sporta „Delfin“, kao i učenika JUMS Elektrotehnička škola Tuzla, te svih drugih mališana iz Grada Tuzla uz različite igrice, a sve u cilju promocije sporta kao zdravog načina života.

IDAHOT 2019

Tuzlanski otvoreni centar želi osnažiti LGBTI zajednicu u Tuzli i stvoriti prostor za diskusiju o problemima LGBTI osoba u Tuzli. Povodom IDAHOT-a, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije koji se obilježava 17. maja, Tuzlanski otvoreni centar organizirat će projekciju filma i diskusiju/razgovaraonu u kojoj će učesnici dijeliti iskustva, savjete i pružiti podršku jedni drugima protiv barijera i problema s kojima se suočavaju LGBTI osobe. Cilj projekta je kreirati siguran prostor za širenje priče o IDAHOT-u. U sklopu projekta će se izraditi promotivni materijal sa podržavajućim i osnažujućim porukama kojim će se povećati vidljivost LGBTI pitanja u zajednici. IDAHOT se u BiH obilježava tokom cijelog mjeseca maja kojeg su LGBTI organizacije proglasile mjesecom ravnopravnosti.

Male stvari se računaju

U okviru ovog projekta članovi Udruženja Maštaonica, zajedno s svojim malim članovima i njihovim roditeljima, žele da zajedničkim snagama urede jedan dio zelene površine koji se nalazi neposredno ispred prostorija Udruženja, a zapravo se radi o javnoj površini ispred zgrade Luke. U neposrednoj blizini ovih zgrada ne postoje klupe niti mjesto za odmor, kao niti sigurna zona na kojoj se mogu igrati djeca što predstavlja opasnost za svu djecu koja žive u tim zgradama, ali i za svu djecu koja se igraju na tom području.

Ovim projektom, zajedno uz podršku roditelja ali i mještana zgrade, žele urediti zelenu površinu na način da posade živu ogradu kojom će se fizički odvojiti zelena površina od ulice koja je u neporednoj blizini, zatim postaviti klupe, kao i kante za smeće. Postavljanjem klupa i kanti za smeće obezbjedili bi mjesto za odmor i druženje. Sadnicama cvijeća bi uredili i oplemenili zelenu površinu. Pored aktivnosti uređenja, planiraju i da na uređenom prostoru u toku ljetnog perioda organizu druženja djece i roditelja, te različite radionice na temu zaštite okoline, ali i druženja sa osobama treće životne dobi.

Nakon uređenja na toj površini organizovat će se IGRE BEZ GRANICA na kojima će učestvovati roditelji i djeca, a iste će se sastojati od preskakanja prepreka, igara sa loptom, skakanja u vreći, brzo jedenje jabuka na konopcu, plesna takičenja i sl.

 

 

opširnije >>

10.05.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole donijela je odluku o finansijskoj podršci školskim projektima iz Fonda za otvorene škole

Podržani su projekti:

Broj projekta

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

01-FOŠ-2019

Grupa roditelja vrtića Poletarac

Zeleni vrtić Poletarac

746,20

746,20

04-FOŠ-2019

NG JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju

Didaktični i praktični

572,34

572,30

03-FOŠ-2019

KMAT-KPS sekcije OŠ Gornja Tuzla

Radno,kreativno i humano

993,70

993,70

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Br. aplikacije

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

05-FOŠ-2019

NG Razvojni tim BM

Šetnja za mir

928,00

02-FOŠ-2019

NG Robotička sekcija OŠ Kreka

Robotička sekcija

927,00

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.06.2019. godine.

Potpisivanje Ugovora će se održati u srijedu, 15.05. u 15h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (sprat 2), na adresi Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

 

U nastavku teksta pročitajte koji su projekti dobili podršku:

Zeleni vrtić Poletarac

Neformalna grupa roditelja čija djeca idu u vrtić Poletarac na Slatini su došli na ideju da urede dvorište obdaništa kako bi boravak djece bio koristan za njihov psiho-fizički razvoj. Projekat će se fokusirati na uređenje dvorišta vrtića, farbanje postojeće konstrukcije za koš kojoj nedostaje tabla i obruč čime će se proširiti mogućnost bavljenja sportom djece u vrtiću, farbanje dijelova dvorišta predviđenog za druženje i aktivnosti djece. Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća, voća i povrća primjerenog za sadnju u postojećim žardinjerama, kao i izradu posebnih kutija za sadnju uz pomoć kojih bi se djeca dodatno edukovala o procesu sadnje, učila odgovornosti i osjećaju za prirodu. Ujedno bi mogli samostalo da vide kako teče proces uzgoja hrane te da uživaju u plodovima. Djeca će zajedno sa osobljem vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje vrta.

Didaktični i praktični

Projekat „Didaktični i praktični“ će provoditi uposlenici JU Zavod  u saradnji sa redovnim školama u koje su uključena djeca sa poteškoćama u razvoju sa područja opštine Tuzla i to: OŠ „Kreka“, OŠ „Lipnica“, OŠ „Podrinje“ Mihatovići, OŠ „Bukinje“ i OŠ „Pasci''. U saradnji sa navedenim školama cilj je razmijeniti iskustva i održati 5 radionica na teme:

a) Intelektualni razvoj- Cilj radionice je usjmeren ka edukaciji uposlenika osnovnih škola kako da u potpunosti iskoriste potencijale učenika, koji bi kao rezultat imali optimalniji razvoj vještina i sposobnosti kod učenika.

b) Razvoj  grafomotorike i govora - Radionica je usmjerena prema svim nastavnicima i defektolozima zaposlenim u osnovnim školama i roditeljima djece sa teškoćama u razvoju, pri čemu se fokus stavlja na prenošenje i korištenje pozitivnih iskustava zaposlenika "Zavoda" u radu sa učenicima sa posebnim potrebama.

c) Značaj igre za učenje -Cilj radionice je obučiti uposlenike osnovnih škola i roditelje djece sa teškoćama u razvoju o značaju igre kao važnog faktora u procesu učenja, kako iskoristiti igru kao motiv za učenje.

d) Didaktički materijal i nastavni listići - Cilj radionice je prenijeti pozizivna iskustva uposlenicima osnovne škole o procesu izrade didaktičkog materijala i nastavnih listića, kao i dati upute o izradi istih.

e) Saradnja roditelja i škole - Radionica je namjenjena za roditelje i uposlenike osnovnih škola. Cilj radionice je prenijeti pozitivna iskustva u radu sa roditeljima djece sa posebnim potrebama "Zavoda", kao i istaći značaj saradnje porodice i škole i važnosti uloge roditelja u odgojno-obrazovnom procesu.

Susreti će trajati po dva školska sata. Radionice bi vodili uposlenici Zavoda defektolozi oligofrenolozi, logoped i pedagog škole te bi u skladu sa svojim zvanjem približili način rada sa djecom sa poteškoćama, dati upute za kreiranje i korištenje didaktičkog materijala, te učenje kroz igru. Nakon toga bi se štampao didaktički materijal u preduzeću za osobe s inavliditetom ''INTRAG''- Tuzla. Materijal bi se prezentirao u završnici projekta te distribuirao u pomenute škole.

Radno,kreativno i humano

Radi se o projektu grupe koju sačinjavaju dvije sekcije Osnovne škole Gornja Tuzla: Kreativno poduzetnička sekcija i Klub mladih tehničara. Projekat se zasniva na razvoju tehničkog i kreativnog stvaralaštva, humanosti i volonterizma. Cilj je održivost  sekcija od kojih korist imaju svi učenici, nastavnici i lokalna zajednica. Ta održivost se ogleda u samostalnoj nabavci  materijala za rad i prodaji proizvoda. Roditelji su podržali  deju i rado će učestvovati u kupovini proizvoda. Roditelje i članove lokalne zajednice će održati djeci radionice.Planira se 19 radionica. Na tim radionicama će se djeci demonstrirati izrada i pravljenje određenih predmeta kao što su lampe, dekorativni predmeti, čestitke, nakit, dekupaž, izrada predmeta od kože i skaja, suvenira, simbola Tuzle, izrada nakita od lima i slično.

Cilj je napraviti izložbu proizvoda, predstaviti sekcije i proizvode prodati lokalnoj zajednici i gostima. Prikupljenim novcem će se kupiti paketi za socijalno ugrožene osobe u lokalnoj zajednici, a dio novca će se usmjeriti za kupovinu materijala za ponovnu izradu proizvoda u našim sekcijama.

opširnije >>

10.05.19

Počinje anketiranje građana u sklopu istraživanja "Vitalni znaci"

Fondacija tuzlanske zajednice obavještava građane Tuzlanskog kantona da će u subotu, 11.5.2019. započeti sa anketiranjem građana u okviru istraživanja o kvaliteti življenja „Vitalni znaci TK 2019“.  Anketiranje će sprovesti 20 mladih volontera, učesnika Programa Omladinske banke, na uzorku od 800 do 1000 građana u svim gradovima TK, u periodu od 11.5.-25.5.2019.

Anketa je anonimna i sva domaćinstva su izabrana slučajnim uzorkom.  Sve informacije i odgovori dobiveni od građana će ostati u potpunosti povjerljivi, a analiza podataka će se raditi bez ikakvog povezivanja sa imenom ili adresom ispitanika.  

Podsjećamo javnost, da se radi o istraživanju kojim se prati stanje opšte vitalnosti u lokalnim zajednicama TK, kako bi se utvrdile potrebe i prilike za djelovanje u 10 oblasti života.  Dobiveni podaci će biti predstavljeni javnosti krajem godine, a isti će Fondaciji tuzlanske zajednice i drugim zainteresovanim subjektima koristiti za planiranje programa i usmjeravanje podrške u oblasti i mjesta gdje je to najpotrebnije.

Po prvi puta, istraživanjem će biti obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazat će društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja, kao što su demografija, zdravlje i rekreacija, stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura, pripadnost i vodstvo, siromaštvo, životno okruženje i drugo.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put će se odabrane oblasti istraživanja posmatrati kroz prizmu 17 UN Globalnih ciljeva održivog razvoja, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i globalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Pored sekundarnih podataka, koje će Fondacija prikupljati od različitih institucija u TK, primarni podaci dobiveni putem ove ankete će dati potpuniju sliku o stanju u lokalnim zajednicama TK i uvid u stavove građana o različitim promjenama koje su se desile u njihovim životima u proteklom periodu. 

U istraživanje je uključeno 17 stručnjaka iz različitih oblasti, predstavnika institucija i organizacija civilnog društva, koji su odabrali relevantne indikatore za svaku oblast istraživanja. 

Fondacija tuzlanske zajednice će redovno informisati javnost o daljem toku istraživanja putem svoje Facebook i web stranice www.vitalniznaci.ba i www.fondacijatz.org.  Za dodatne informacije možete kontaktirati Meliku Mulaosmanović, koordinatoricu projekta, na gore navedene telefone.

opširnije >>

09.05.19

Održana tribina: "(anti)fašizam jučer, danas i sutra"

Vrijednosti antifašizma su vrijednosti naše civilizacije. Ako bismo civilizaciji oduzeli antifašizam, oduzeli bismo mir, slobodu, ljudska prava, demokraciju i sve one vrijednosti društva na koje trebamo biti ponosni. Upravo je zbog toga Mreža aktivnih zajednica uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, Omladinskog pokreta Revolt i Fonda Prometej organizovala tribinu „(anti)fašizam jučer, danas, sutra“.

Tribina je održana jučer u 18:00 u Teatru Kabare Tuzla. Uvod u tribinu bila je izvedba suvremene drame „Antigona“ Bartolda Brechta od strane akademskih glumica Marije Novaković i Sadike Kahrimaović, koja je najbolje pokazala da fašizam nije bio samo crtanje svastika i govor mržnje, nego ideologija progona, masakra i zločina.

Uvodničar Dino Šakanović, ispred Fondacije tuzlanske zajednice, naglasio je kako fašizam danas nema isti oblik, nema iste mete, ali ima isti cilj- monolitni sistem koji će istrijebiti sve različitosti u društvu i da je to zapravo najveća opasnost.

Kao panelisti na tribini su učestvovali: 
Amela Jusufović- članica UO Udruženja antifašista i boraca NOR-a TK
Dajana Bakić - direktorica Tuzlanskog otvorenog centra
Merisa Okanović- stipendistica Fonda "Prometej"
Vedad Pašić - dekan Prirodno-matematičkog fakulteta UNTZ
Tarik Smajlović - predsjednik Komisije za mlade SABNOR-a TK

Razgovor je moderirao jedan od osnivača Fonda Prometej pri Fondaciji tuzlanske zajednice, Gordan Isabegović.

Dajana Bakić istakla je kako za nju borba protiv homofobije predstavlja oblik borbe protiv fašizma, a sa čim su se drugi panelisti složili. Profesor Vedad Pašić govorio je o važnosti rada s mladim ljudima i važnosti edukacije o fašizmu. Također je s okupljenima podijelio svoja iskustva s fašističkim pokretima u Velikoj Britaniji 1990-ih i danas.

Amela je govorila o tome koliko moramo biti svjesni prisustva grupa koje propagiraju fašističke ideje u našem gradu, kako su brzo rastuće i da su zabrinjavajući faktor. Istakla je važnost uloge Udruženja antifašista i boraca NOR-a u smislu očuvanja antifašističke tradicije ali i rada sa mladima danas.

Panelistica Merisa Okanović govorila je o definiranju antifašizma i shvatanju šta to mladima danas predstavlja; kako fašizam vojno jeste pobijeđen ali idejno je još uvijek prisutan, kakva je perspektiva i solidarnost mladih na međunarodnom nivou i kako to pomaže mladima u BiH da shvate i prihvate nove oblike fašizma te da njihova antifašistička borba ide u tom smijeru.

Tarik Smajlović je govorio o poziciji mladih u odnosu na antifašističku ideju kroz rad komisije za mlade SABNOR-a TK. Istako je značajan problem pasivnosti mladih u ovom kontekstu.

Publiku je zanimalo kako panelisti vide odnos demokracije i fašizma te da li su mediji odgovorni za profašističke pokrete danas.

Gordan Isabegović i Merisa Okanović, osnivač i stipendistica Fonda Prometej, istakli su da upravo ovaj fond stipendira aktivne mlade ljude u zajednici koji su oslonac buduće borbe protiv fašizma. Njihov aktivizam suvremeni je oblik antifašizma i borbe za ljudska prava.

Tribina "(anti)fašizam jučer, danas i sutra“ istakla je važnost dijaloga o fašizmu, važnost rada s mladim ljudima, ali i važnost prepoznavanja novih oblika fašizma. Kako su panelisti istakli, antifašizam je daleko više od samog protivljenja fašizmu. Antifašizam je skup vrijednosti koji nadrasta sve razlike.

Inserte s tribine moći ćete pogledati na RTV 7 u 15.05. 20-21h, u emisiji REVOLTUCIJA 

opširnije >>

19.04.19

Posađeno drveće za prijatelje i drage osobe (FOTO)

Danas je u Tuzli uspješno završena akcija sadnje drveća „Drvo za prijatelja“. Već četiri godine uzastopno, još od 2016. godine, akciju uspješno organizira Fondacija tuzlanske zajednice u sjećanje na pokojnu kolegicu Angelinu Hodžić.

Budući da su i mnogi građani željeli posaditi drvo za prijatelja, od ove godine akcija „Drvo za Angelinu“ prerasla je u akciju „Drvo za prijatelja“. Osim za Angelinu, sadnice su posvećene i drugim dobrim ljudima, prijateljima, rodbini i najmilijima.

Ove godine sadnice su posvetili: Alenka Savić za Irenu Savić, Samir Memišević za Alita Asovića, Azra Delmanović za Azru Mujakić, Fikreta Delmanović za Rusmira Delmanovića, Jasmina i Danijel Stuhli za Jasmina Musića, Selma Imamović za Amelu Berbić, Emir Imamović za Ismeta Imamovića, Bedrana Kaletović za Nerinu Šabić, Tatjana Aščić za Željku Ninić i Dijanu Ninić, Jasmin Smajić i Mersudina Smajić za Satka Smajića, Lets Do It za Nermina Čelikovića, Adela Marinović za voljenu mamu Marinu Marinović i anonimnu osobu, Marina Stjepanović za voljenog tatu Vladu Tomića i voljenog sina Nikolu Stjepanovića, Mirza Mulaosmanović za Muhameda s.a.v.s..

Zahvaljujući donacijama više od 50 dobrih ljudi i društveno odgovornih preduzeća obezbijeđena su sredstva za više od 100 drvorednih sadnica javora, japanske trešnje, breze, oraha i drugog drveća.  Kao i prošle godine, u kupovini sadnica značajno je učestvovala misija OSCE Tuzla. Donacije su doprinijele da se lik i djelo Angeline Hodžić i drugih dobrih ljudi, prijatelja, rodbine, najmilijih nikada ne zaboravi.

Akcija sadnje započela je u 09:30 na Bulevaru, a zbog velikog broja sadnica nastavljena je u 11:00 na prostoru dječjeg igrališta Sjenjak. Sadnju je značajno logistički i stručno pomogao i JKP Komunalac Tuzla koji je pripremio teren, iskopao rupe za sadnice i osigurao vodu za zalijevanje tek posađenog drveća.

Uz porodice i prijatelje te Angelinine kolege iz Fondacije, drveće su sadili i učenici O.Š. Jala i O.Š. Sjenjak te Gimnazije Ismet Mujezinović i Medicinske škole. Maida Bubić iz JKP Komunalac održala je za oko 100 prisutnih učesnika akcije, čas sadnje u prirodi. Sadnji su se pridružili i volonteri iz Lets Do It Tuzla. Osim što su posadili drveće, volonteri su ofarbali i popravili klupe na mjestu sadnje na Bulevaru te su očistili igralište na Sjenjaku od smeća. Ostatak sadnica će biti posađen u lokalnim zajednicama, Gornjoj Tuzli, Simin Hanu, Solini, Grabovici, Živinicama Gornjim, Lisovićima, Solini i Lipnici.

Posađene sadnice osim što su trajna uspomena na prijatelje i drage ljude osigurat će nam i hladovinu, čist zrak i dom gradskim pticama.  Upravo zbog toga je akcija sadnje i organizirana povodom Dana planete Zemlje. Molimo sve građane da čuvaju posađene sadnice baš kao što čuvaju uspomene na drage ljude.

Na kraju, ne možemo a da se još jednom ne zahvalimo svim donatorima, dobrim ljudima i odgovornim preduzećima koja su omogućila akciju „Drvo za prijatelja“. Bez vas, „Drvo za prijatelja“ bila bi samo lijepa želja, a ne velika akcija sadnje.

 

Redni broj

Datum uplate

OPIS

Iznos KM

Način uplate donacije

DONATOR

1

25.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Emir Bašić

2

27.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

online

Jasna Jašarević

3

27.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Tarik Baraković

4

27.02.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

39,00

online

Frane Medini

5

07.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Bosna Lift doo

6

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

200,00

žiralno

DEPLAST doo

7

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

120,00

žiralno

MIT-ALEX doo

8

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

žiralno

Suvad Zahirović

9

08.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Danijela Lukanović Hribar

10

11.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

150,00

žiralno

DAMFIS ŠPED doo

11

11.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

online

Miris Dunja 88 doo

12

12.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

žiralno

HRUSTIĆ AUTOMOBILI doo

13

12.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

gotovina

Tatjana Junuzagić

14

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

150,00

gotovina

Aida Šabanović

15

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

150,00

gotovina

Amina Muharemagić

16

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Vedran Lakić

17

13.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Maja Okanović

18

18.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

60,00

žiralno

ADVOKAT Amila Kunosić Ferizović

19

19.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

120,00

žiralno

MZ Živinice Gornje

20

20.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

33,00

online

Slaven Ostojić

21

26.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

300,00

žiralno

Nada Mladina

22

27.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Melika Mulaosmanović

23

27.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Ismet Sokoljanin

24

27.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

127,00

gotovina

LGZR(Vedrana Dautović)

25

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Alenka Savić

26

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

gotovina

Branko Sumić

27

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

156,00

gotovina

Ron Jensen

28

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

234,00

gotovina

Nina Avramović Trninić

29

31.03.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

97,00

gotovina

Ivana Avramović

30

03.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

300,00

žiralno

EKO ŽIVOT doo

31

04.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Azra Delmanović

32

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Danijel Stuhli

33

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Nihad Mešić

34

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Svjetlana Mujezinović

35

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Selma Imamović

36

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Emir Imamović

37

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Samir Memišević

38

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Nina Đezić

39

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

20,00

gotovina

Marina Markanović Tomić

40

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

97,00

gotovina

Andrea Vent

41

05.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

97,00

gotovina

Christiane Schweiger

42

06.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

58,50

online

Tatjana Aščić

43

08.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Bedrana Kaletović

44

10.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Lejla Šahbegović

45

11.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

90,00

žiralno

Marina Stjepanović

46

12.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

žiralno

Adela Marinović

47

12.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Fikreta Delmanović

48

12.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

gotovina

Mirza Mulaosmanović

49

15.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Samir Zehić

50

15.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

30,00

online

Jasmin Smajić

51

15.04.19.

Donacija za Fond Drvo za Angelinu-Drvo za prijatelja

100,00

žiralno

NGO AND BUSINESS AUDIT doo

 

 

TOTAL

3.898,50

 

 

 

opširnije >>

17.04.19

U petak sadimo „Drvo za prijatelja“. Pridružite nam se.

Zahvaljujući donacijama dobrih ljudi i društveno odgovornih preduzeća uspješno su prikupljena sredstva za akciju sadnje drveća „Drvo za prijatelja – Drvo za Angelinu“ koju Fondacija tuzlanske zajednice već četvrtu godinu tradicionalno organizira u sjećanje na preminulu kolegicu Angelinu Hodžić.

Budući da su i mnogi građani željeli posaditi drvo za prijatelja, od ove godine akcija „Drvo za Angelinu“ postala je „Drvo za prijatelja“. Prikupljeno je više od 4.000 KM za sadnju preko 100 velikih drvorednih sadnica javora, breze, japanske trešnje i drugog drveća. Novac je doniralo više od 40 donatora i premašen je prvobitno planirani iznos od 3.000 KM. Kao i prošle godine, jedan od najvećih donatora bio je OSCE.

Akcija sadnje povodom Dana planete Zemlje počinje 19.04., petak, u 9.30 h nakon okupljanja na Bulevaru preko puta pošte, a centralni čin sadnje će se desiti na Igralištu Sjenjak Blok E u 11.00 h. JKP Komunalac i Maida Bubić će ovom prilikom organizovati i čas sadnje u prirodi za sve prisutne, a brojni volonteri će izvršiti i generalno čišćenje igrališta od smeća. U akciji će učestvovati i O.Š. Jala i O.Š. Sjenjak te Gimnazija Ismet Mujezinović i Medicinska škola. Ovoga puta novina je i nova lokacija koja je odobrena, Igralište Sjenjak iza bloka E, jer broj sadnica za sadnju je veći zbog povećanog interesa dobrih ljudi. Ostatak sadnica će biti posađen u lokalnim zajednicama, Gornjoj Tuzli, Simin Hanu, Solini, Živinicama Gornjim, Lisovićima, Solini i Lipnici.

Donacije su doprinijele da se lik i djelo Angeline Hodžić i drugih dobrih ljudi, prijatelja, rodbine, najmilijih nikada ne zaboravi. Ove godine sadnice su posvetile sljedeće osobe: Alenka Savić za Irenu Savić, Samir Memišević za Alita Asovića, Azra Delmanović za Azru Mujakić, Fikreta Delmanović za Rusmira Delmanovića, Danijel Stuhli za Jasmina Musića, Selma Imamović za Amelu Berbić, Emir Imamović za Ismeta Imamovića, Bedrana Kaletović za Nerinu Šabić, Tatjana Aščić za Željku Ninić i Dijanu Ninić, Jasmin Smajić i Mersudina Smajić za Satka Smajića, Lets Do It za Nermina Čelikovića, Adela Marinović za voljenu mamu Marinu Marinović i anonimnu osobu, Marina Stjepanović za voljenog tatu Vladu i voljenog sina Nikolu Stjepanovića, Mirza Mulaosmanović za Muhameda s.a.v.s..

Posađene sadnice osigurat će nam hladovinu, čist zrak i biti trajna uspomenu na prijatelje i drage nam ljude sada i u budućnosti. Čuvajmo drvo i čuvajmo sjećanja na voljene osobe.

„Drvo za prijatelja“ https://www.facebook.com/groups/drvozaprijatelja/

opširnije >>

17.04.19

Mreža aktivnih zajednica bogatija za 8 novih članica

Mreža aktivnih zajednica, koja okuplja aktiviste iz lokalnih zajednica, posvećene poboljšanju uslova života u svojim zajednicama od ove godine bogatija je za 8 novih članica. 
Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu lokalnih grupa za razvoj zajednice. Ove zajednice potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednica). Cilj mreže je unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže (Općina Lukavac); Šerići, Priluk, Gornje Živinice (Općina Živinice); Hrasno (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Općina Srebrenik);
Na posljednjem sastanku Upravnog odbora MAZ-a, donešena je odluka o uslovnom prijemu 8 novih zajednica . Mreži su pristupili  Seljublje, Ši Selo, Lipnica Srednja, Babice, Bokavići, Turija, Gnojnica i Drijenča. U subotu 13.04. u prostorijama MIOC-a Tuzla, predstavnici ovih zajednica učestvovali su na forumu Prezentacija Modela organizovanja zajednice. 

Nove zajednice će u narednom periodu oformiti lokalne grupe za razvoj, raditi na izradi dokumenta analiza zajednice i akcionog plana, nakon čega će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica donijeti odluku o konačnom prijemu zajednica u članstvo.

Novim članicama Mreže želimo dobrodošlicu i sretan rad!

opširnije >>

12.04.19

Prvi sastanak ekspertne grupe u okviru istraživanja "Vitalni znaci"

Jučer, 11. aprila 2019. godine, održan je prvi sastanak Ekspertne grupe u okviru istraživanja o kvaliteti življenja na području TK „Vitalni Znaci 2019“. Ovo je treće takvo istraživanje koje je  Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula s ciljem dobivanja relevantnih podataka o stanju i trendovima u lokalnim zajednicama TK, a koje utiču na kvalitet življenja građana. Ekspertnu grupu čine predstavnici 16 institucija koji su na ovom sastanku diskutovali o  oblastima istraživanja i indikatorima koji će se prikupljati iz sekundarnih i primarnih izvora. Očekujemo da će anketiranje građana započeti krajem aprila, nakon što stručnjaci odrede konačnu listu indikatora.

Šta postižemo istraživanjem o kvaliteti življenja?

 • Identifikujemo ključna pitanja za razvoj lokalnih zajednica u više oblasti čime dobivamo potpuniju sliku društvenih trendova, ključnih potreba i mišljenja građana o mjestu u kojem žive i rade.
 • Građani imaju uvid u rezultate istraživanja i može biti osnova za nove ideje. Time stvaramo dobra polazišta za saradnju i zajedničko djelovanje između tri sektora.
 • Izvještaj nam pomaže u promociji filantropije i distribuciji grantova, te pokretanje novih inicijativa.
 • Metodologija uključuje domaću akademsku zajednicu i stručnjake  čime se stvara relevantnost i kredibilitet, ali i građane kako bi se dobila jasna percepcija i osjećaj građana o vitalnosti zajednice.

Vitalni znaci i UN Globalni ciljevi

U svom trećem izvještaju o kaliteti življenja, Fondacija tuzlanske zajednice će povezati rezultate istraživanja sa UN Globalnim ciljevima kako bi:

 • Stavili Globalne ciljeve na Dnevni red kroz  „Vitalne znake“
 • Edukovali građane i podstakli nove ideje da se suočimo sa lokalnim i globalnim izazovima istovremeno.
 • Dali novi okvir za programe koje samostalno pokreć Fondacija i koje podržava putem grantova.
 • Okupili  tri sektora oko Globalnih ciljeva i pokrenuli zajedničke inicijative.
 • Stvorili novu platformu za saradnju sa društveno odgovornim preduzećima i njihovu podršku lokalnim inicijativima.

Odabrane oblasti istraživanja

 1. Zdravlje i rekreacija
 2. Stanovanje
 3. Jaz između bogatih i siromašnih
 4. Obrazovanje i cjeloživotno učenje
 5. Osjećaj bezbjednosti
 6. Mogućnosti za početak i migracije
 7. Kultura i umjetnost
 8. Životna sredina i okruženje (lokalna mobilnost)
 9. Ekonomija, poduzetništvo, rad i zapošljavanje
 10. Pripadnost i vodstvo

Prijedlog od oko 200 indikatora će biti revidiran od strane Eksepertne grupe do 22.4.2019.

Ekspertna grupa

 1. MUP TK, Abir Hadžić, Načelnik Odjeljenja za analitiku i planiranje
 2. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Amra Imamović, Stručni savjetnik za uspostavu i održavanje GIS sistema
 3. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Suada Selimović , Stručna savjetnica
 4. Ministarstvo zdravstva, dr. Azabagić Amir, Stručni savjetnik
 5. Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Dželmina Huremović, Pomoćnik ministra za trgovinu i turizam
 6. Ministarstvo obrazovanja i nauke, Firet Vrtagić, Šef Odsjeka za obrazovanje i nauku
 7. Ministarstvo privrede    Nisveta Osmić, Erna Kusturica, Pomoćnik ministra za poduzetništvo i obrt, Pomoćnik ministra za razvoj
 8. Grad Tuzla, Eldina Čustović, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti
 9. Pedagoški zavod TK, Mehdin Selimović, Stručni savjetnik za PM grupu predmeta
 10. Zavod za javno zdravstvo TK, Aida Pašić, Rukovodilac sektora
 11. JU Služba za zapošljavanje TK, Selma Delić, Šefica Biroa Tuzla
 12. UG Vive žene, Pamela Bukvić, Asistentica u administraciji
 13. UG IC Lotos, Suvad Zahirović, Izvršni direktor
 14. UG Agora Centar , Vedrana Dautović, Dipl socijalni radnik
 15. Centar za podršku organizacijama "Censor", Jasminka Tadić Husanović, Predsjednica
 16. Centar za ekologiju i energiju, Džemila Agić, Direktorica

Prikupljanje podataka

Podatke koje ne možemo dobiti prikupljanjem iz takozvanih „sekundarnih“ izvora (baze podataka različitih organizacija i sl.), biće prikupljeni metodom anketiranja.  Upitnik će sadržavati 75 anketnih pitanja različitog formata (otvorena i zatvorena pitanja) grupisana prema različitim oblastima.

Koristiće se „Face - to – face“ metoda anketiranja, dok će 20 volontera Fondacije tuzlanske zajednice, i Ekonomskog fakulteta u Tuzli, u ulozi anketara, dobiti obuku za provođenje istraživanja.

Broj anketara na terenu biće podjeljen proporcionalno veličini Općine/Grada. Anketiranje će trajati 2-3 sedmice počev od kraja aprila. Ciljana populacija su osobe nastanjene u svih 13 Općina/Gradova TK,, urbanoj i ruralnoj sredini, starosne dobi između 15 i 80 godina, oba spola.

Više o rezultatima dosadašnjih istraživanja na www.vitalniznaci.ba

 

opširnije >>

09.04.19

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz „Fonda za aktivne zajednice“ Fondacije tuzlanske zajednice donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama koji su dostavili projektne aplikacije u okviru I aplikacionog kruga.

Fond za aktivne zajednice je namjenski fond za unapređenje uslova života u mjesnim zajednicama i naseljima koja su članovi Mreže aktivnih zajednica.

Razmatrano je 9 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica.Finansijska podrška odobrena je za 9 inicijativa:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Simin Han

LGZR Simin Han

14 Proljetni sajam u MZ Simin Han

630,00

2

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

LGZR Gornja Tuzla

Dan za sve nas IV godina realizacije

978,00

3

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

LGZR Grabovica

Druga kotlićijada u Grabovici

995,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

KUD Mladi Rudar Dobrnja

14 međunarodna smotra folklora Dobrnja 2019.

990,00

5

Lokalna grupa za razvoj  Par Selo

Udruga mladih Par Selo Dubrave

Par Selo Open 2019

1.000,00

6

Lokalna grupa za razvoj  Gornje Živinice

Udruženje žena „Nada“

Dani porodice

1.000,00

7

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

KUD 27 Juli

Međunarodna smotra KUD-a Dan mladosti

1.000,00

8

Lokalna grupa za razvoj Solina

LGZR Solina

Solinske igre bez granica

995,00

9

Lokalna grupa za razvoj Tinja

Kulturno umjetničko društvo Tinja

4 Smotra folklora Zaigraj i zapjevaj

970,00

                                                                                                                                      Ukupno 8.558,00

Aplikanti, čiji projekti su podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 20% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Potpisivanje ugovora bit će upriličeno u petak 12. aprila u 14h u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice. 

U nastavku teksta pročitajte koji su projekti dobili podršku:

14. proljetni sajam u MZ Simin Han

Lokalni aktivisti MZ Simin Han tradicionalno organizuju manifestaciju „Proljetni sajam“ koji ima za cilj da približi građanima ove MZ rad lokalnih neformalnih grupa, udruženja, lokalnih biznisa, javnih institucija i svih onih koji se aktivno uključuju u život lokalne zajednice. Proljetni sajam 2019. koji će se održati 27. aprila ima za cilj da promoviše građanski aktivizam i uključenost građana u  aktivnosti za poboljšanje uslova života u zajednici. Sajam je manifestacija  kulturno zabavnog karaktera, koja svake godine okupi više od 500 učesnika (izlagača, izvođača i posjetilaca. )

Dan za sve nas

„Dan za sve nas“ je manifestacija koju stanovnici Gornje Tuzle organiziraju već tri godine. Prošle godine je bila odgođena zbog proglašenja stanja elementarne nepogode. Zbog toga je ove godine „Dan za sve nas“ planiran za 19. jun premješten u prostorije Društvenog doma. Manifestacija sadrži nekoliko segmenata i to aktivnosti u povodu dana Mjesne zajednice (svečana sjednica), memorijalni šahovski turnir, malonogometni Memorijalni turnir, prodajno-izložbeni sajam i donatorsko večer. Dan Mjesne zajednice je 19.juni, a s obzirom da je na taj dan poginulo nekoliko naših sugrađana, povodom toga se polaže cvijeće i održava svečana sjednica Savjeta MZ kojoj prisustvuje kompletna LGZR i gosti.

Druga kotlićijada u Grabovici

Cilj projekta je podstaći cijelo stanovništvo MZ Grabovica da se aktivira i više učestvuje u aktivnostima. Također, cilj projekta je poboljšati komunikaciju između MZ koje su članice Mreže aktivnih zajednica. Učesnici Kotlićijade će prije svega biti mještani MZ Grabovica te stanovnici drugih mjesnih zajednica koje su članice mreže aktivnih zajednica. Kotlićijada ce se održati na poligonu MZ i trajat ce od 10-18h. Za učesnike same kotlićijade će biti pripremljene majice. Uz kotlićijadu će biti organizirane igre za mlađe i starije mještane, šahovski turnir te zakuska za sve učesnike.

14 međunarodna smotra folklora Dobrnja 2019.

Na smotri koja se tradicionalno održava u ljetnom periodu učestvuju mnogobrojna društava sa područja grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, kao i kulturno umjetnička društva iz Hrvatske i Srbije, a od ove godine je planirano i gostovanje Bošnjačkog kulturnog umjetničkog društva iz Njemačke. Svake godine uz pomoć Aktiva žena i građana MZ Dobrnja, za sve učesnike smotre pripremaju se tradicionalna bosanska jela i poslastice, prezentacija bosanskih nošnji, običaja i zanata karakterističnih za područje Tuzle. Za goste koji dolaze izvan BiH organizuju se i turistički izleti u grad Tuzlu.

Par Selo Open 2019

Par Selo Cup se svakog ljeta održava na školskom igralištu Osnovne škole Pasci u Par Selu. Mještani Par Sela koji već godinama žive u dijaspori svakog ljeta dolaze u Par Selo i prate Par Selo Cup. Za Par Seljane to je zapravo prilika ne samo da se pogledaju kvalitetne nogometne utakmice nego i da se susretnu i druže stari prijatelji, familija  i poznanici. Od 2018 god. u program je uvršten poseban dan „Par Selo Open“. Par Selo Open je planiran je za nedjelju 04. augusta.  Organizirat će se revijalne utakmice u malom nogometu i mini turnir u boćanju, obilazak velikih školskih prirodnih površina OŠ Pasci i kutka generacija. Nakon utakmica organizirat će se veliki domjenak za sve posjetitelje i učesnike Par Selo Open-a.

Dani porodice

Dani porodice u Živinicama Gornjim organiziraju se kako bi se istakao značaj porodice kroz druženje sa sugrađanima, ali i gostima. Program obilježavanja „Porodičnog dana“  sačinjen je iz tri dijela; u dva dana: svečani dio, sportski dio i Dan porodice. Planirano je održavanje Svečane sjednice Savjeta MZ Živinice Gornje, nogometni turnir za veterane i nagrade za najbolje ekipe. Dan porodice održat će se 15. maja na lokalitetu „Sastavci“ uz bogatu ponudu kulturnog, zabavnog i muzičkog sadržaja ali i gastro ponudu tradicionalnih jela tog kraja. Atrakcija dana će biti pčelinji proizvodi kao i hrana čiji je glavni sastojak med ili pčelinji proizvod. Organizirat će se i tradicionalne igre te sportska takmičenja. Planirana je i zajednička kava građana sa načelnikom općine Živinice i predsjedavajućim OV Živinice.

Međunarodna smotra KUD-a Dan mladosti

Ovim projektom obilježit će se Dan  MZ Prokosovići uz druženje mještana  i gostiju. Program obilježavanja Dana mjesne zajednice Prokosović, planiran za 27. juli, sačinjen je iz dva dijela: sportski dio i kulturno-zabavni dio. U sportskom dijelu planiran je međunarodni turnir u fudbalu. Za kulturno zabavni dio planiran je bogat kulturno-sportskih i zabavno-rekreativni  program kao i  gastro ponuda. Organizirat će se sportska takmičenja u malom fudbalu, bacanju kamena s ramena, natezanju konopca, odbojka za žene,  takmičenje u šahu, pikado i kreativne radionice za djecu. U drugom dijelu programa planirano je održavanje međunarodne smotre Kulturno umjetničkih društava koje bi okupilo oko 250 učesnika iz zemlje i inostranstva.

Solinske igre bez granica

U sklopu obilježavanja Dana MZ Solina, planirano je 30. maja održavanje manifestacije u školskom dvorištu OŠ Solina  za sve učenike škole, njihove roditelje i prijatelji, te mještane zajednice. Organizirat će se takmičenje u košarci, odbojci, nogometu, skakanju u vrećama, navlačenju konopca, pikadu i drugim sportovima. Od 2009. godine tradicionalno se u dvorištu škole održavaju Solinske igre bez granica, a u 2018. godini OŠ Solina je realizovala projekat zaboravljenih tradicionalnih igara te su napravili brošuru o istima. Projekt će povezati sve generacije unutar zajednice.

Četvrta smotra folklora Zaigraj i zapjevaj

Projekat „4 smotra folklora “ Zaigraj i zapjevaj “ u Tinji povezat će mještane Tinje i goste u razvoju kulturno-umjetničkog  život. Radi se o projektu koji se održava već 4. godinu za redom. Planirano je postavljanje pozornice za igranje i ozvučenja. Smotra folklora će biti održana 10. augusta. Manifestacija će biti najavljena plakatima i radijskom najavom. Bogat kulturno umjetnički program razveselit će sve generacije mještana Tinje i njihove goste. Nakon smotre folklora, kao nastavak aktivnosti, organizirat će se zajedničko druženje za sve učesnike, goste i mještane.

opširnije >>

03.04.19

Poziv za volontere

Volontiranjem se razvijaju i usvajaju  različite kompetencije neovisno o dobi volontera a volonterizam sa sobom donosi i čitav niz pozitivnih promjena: poput sticanja novih iskustava, novih znanja i vještina, osjećaja korisnosti, novih prijateljstava, poznanstava, kontakata, ličnog rasta, preporuka pri zapošljavanju, kao i prilika za stvaranje promjena u našoj lokalnoj zajednici i šire.

Zašto volontirati u Fondaciji tuzlanske zajednice?  Zato što volontiranje u Fondaciji tuzlanske zajednice doprinosi razvoju i jačanju kapaciteta kod osoba svih starosnih dobi. Kroz svoje programe i projekte, Fondacija tuzlanske zajednice nudi prilike i mogućnosti za sticanjem i razvijanjem znanja, vještina i iskustava koja uveliko pomažu pri kreiranju i dodatnom razvoju razvoju sopstvene ličnosti.

Ukoliko želite postati dijelom volonterskog tima u kojem možete steći nova iskustva, znanja, razviti komunikacijske i organizacijske sposobnosti, proširiti socijalnu mrežu, te naučiti kako iskoristiti stečena znanja, ovo je prilika za vas! Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve one koji žele doprinositi razvoju neformalnog obrazovanja i istovremeno unaprjeđivati vlastita znanja i vještine, da se prijave na otvoreni poziv za volontere/ke u Fondaciji tuzlanske zajednice.

Prijaviti se možete popunjavanjem PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE.  Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 035 362 830 ili na e- mail adresu: mirza@fondacijatz.org
 

Fondacija tuzlanske zajednice će se potruditi da svojim volonterima ponudi :

 • sticanje iskustva u radu na programima i projektima Fondacije tuzlanske zajednice
 • mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo, te učešće na edukacijama za volontere
 • mogućnost učestvovanja u edukativnim aktivnostima koje organizuje Fondacija tuzlanske zajednice
 • mogućnost učestvovanja u javnim događajima, konferencijama, manifestacijama, kampovima, kampanjama isl.

Čekamo te!

opširnije >>

22.03.19

Nagrade za one koji čine „DOBRO“ u našim zajednicama

Nagradu „Dobro“ za filantropiju (čovjekoljublje) Fondacija Mozaik iz Sarajeva već godinama svečano dodjeljuje pojedincima i kompanijama koji su svojim radom i novčanom podrškom posebno doprinijeli razvoju zajednice.

Ovogodišnja nagrada, kao i prethodne, želi predstaviti javnosti jedan krug dobrote. Cilj nagrade nije samo nagraditi i istaknuti najveće filantrope nego i ohrabriti druge da se uključe u filantropiju i pomaganje zajednici. 

Fondacija tuzlanske zajednice , koja i sama promovira filantropiju i doprinos zajednici, rado se odazvala pozivu partnerske Fondacije Mozaik da učestvuje u dodjeli nagrada. Direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, Jasna Jašarević, volonterski učestvuje  u procesu dodjele,kao članica nezavisne i stručne komisije za dodjelu nagrada.

Od 107 nominiranih za nagradu „Dobro“ njih 35 ušlo je u uži krug. U nominacijama su učestvovali građani i građanke, nevladine organizacije, javne institucije, marketinške agencije, domaće i strane javne i privatne kompanije. Priznanja se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:

 1. U kategoriji Individualna filantropija: 
  - od 17 do 35 godina
  - preko 35 godina:

2.      U kategoriji Korporativno volontiranje

3.      U kategoriji Korporativna filantropija:
- velike kompanije
- srednje kompanije
- male kompanije

Čak 107 nominacija svjedoči da ipak postoje dobri ljudi koji daju zajednici i koji žele dobro zajednici. Svečana dodjela bit će održana večeras, 22.3.2019. u Sarajevu, kada ćemo saznati imena dobitnika priznanja, čime ćemo im, svi zajedno, odati priznanje  za svo DOBRO koje čine u našim zajednicama i koji treba da služe kao primjer svima nama.

 Zadovoljstvo nam je bilo  učestvovati u ovom velikom projektu koji promovira filantropiju u Bosni i Hercegovini. 

opširnije >>

22.03.19

Dodijeljeni certifikati članovima odbora Omladinske banke 

Nakon uspješno okončanih mandata u 2018. godini u Omladinskoj banci mladi volonteri Omladinske banke preuzeli su u četvrtak navečer u Kamernoj sali Centra za kulturu svoje certifikate. Svečanoj dodjeli koju su organizirali koordinatori Omladinske banke pri Fondaciji tuzlanske zajednice prisustvovala je i direktorica Fondacija Jasna Jašarević.

Nakon što je istekao mandat trenutnim članovima, više od 100 mladih ljudi i ove godine preuzet će mjesto u odborima Omladinske banke u 5 općina Tuzlanskog kantona. Mladi iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Kalesije i Srebrenika će kroz jednogodišnji volonterski angažman raditi na dobrobiti mladih i svoje zajednice.

Članovi i članice odbora Omladinske banke imat će priliku u toku jednogodišnjeg volonterskog rada u odborima da u ime Fondacije tuzlanske zajednice donose odluke o podršci projektima mladih u svojim zajednicama.

Ipak, kao što se to vidjelo i na samoj dodjeli, Omladinska banka puno je više od samog volontiranja za dobrobit zajednice. Prilika je to mladima da se druže, upoznaju, zabave, razmijene ideje i postanu bolji te aktivniji članovi svoje zajednice.

Nakon uspješnog jednogodišnjeg mandata koordinatori Samira Salihović, Azra Delmanović, Lejla Halilović i Mirha Sakić predali su dužnost novim koordinatorima. Tako će s 5 odbora ove godine raditi Minela Buljubašić, Mirna Hodžić, Jasmina Paočić, Marko Divković i Ahmet Bulić.

Već tradicionalno od 2004. godine Omladinska banka jedan je od najuspješnijih projekata Fondacije tuzlanske zajednice. Prvi je to korak mladim ljudima u kvalitetnom, transparentnom i demokratskom radu za svoju zajednicu. Ne sumnjamo da će i novi odbori biti uspješni kao i njihovi prethodnici kojima su svečano dodijeljeni certifikati.

 

Fotografije s dodjele pogledajte OVDJE

opširnije >>

13.03.19

Poziv mjesnim zajednicama sa područja TK za pristup Mreži aktivnih zajednica

U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu  i strateškim planom širenja svog djelovanja UG Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

Pozadina:

UG Mreža aktivnih zajednica je nevladina organizacija formirana 2014. godine dobrovoljnim udruživanjem predstavnika  iz različitih lokalnih zajednica, koji u svojim zajednicama sprovode model otvorenog obrazovanja i planski proces organiziranja građana uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice.

Članice Mreže su zajednice koje formiraju i učestvuju u radu tkv. lokalnih grupa za razvoj zajednice koje potiču i održavaju demokratski dijalog, građansko učešće i organizovanje na mikro lokalnom nivou (mjesne zajednica), a sve s ciljem unapređenje uslova življenja i društvene povezanosti kroz radne  i društvene akcije za promjene  u svrhu dobrobiti svih stanovnika.

Ko su članice Mreže aktivnih zajednica?

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 15 članica, zajednica sa područja 5 općina Tuzlanskog kantona i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (Grad Tuzla); Prokosovići, Bikodže (Općina Lukavac); Šerići, Priluk, Gornje Živinice (Općina Živinice); Hrasno (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Općina Srebrenik);

Sve navedene zajednice imaju formirane lokalne grupe za razvoj koje uz podršku Mreže aktivnih zajednica provode model organiziranja zajednice.  U okviru Mreže aktivnih zajednica, svaka pojedinačna Lokalna grupa za razvoj zajednice je  ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugi neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.)  koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici. 

Šta zajednice-članice dobijaju članstvom u Mreži aktivnih zajednica?

Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA 

Zajednice članice dobiće organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja zajednice što podrazumjeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji sastanaka lokalne grupe za razvoj tokom cijele godine, podršku u evaluiranju ostvarenja akcionog plana zajednice.

Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

Poticanje informisanosti, saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže.

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme.  

Finansijsku podršku realizaciji akcija u zajednici

Zajednice članice Mreže aktivnih zajednica sa područja pet općina (Lukavac, Srebrenik, Kalesija, Živinice i Grad Tuzla) imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Fond je namjenjen za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i podršku realizaciji dugoročnih projekata od interesa za zajednicu.

Koje su obaveze članica Mreže:

Članstvo u Mreži nije trajno i članice Mreže moraju ispunjavati sljedeće obaveze i odgovornosti:

- Da ispunjavaju osnovne pristupne kriterije za članstvo u Mreži.

- Da redovno organizuju sastanke Lokalne grupe za razvoj zajednice, te da učestvuju na sastancima radnih tijela Mreže (minimum 6 sastanaka na godišnjem nivou)

- Da imenuju koordinatora tj. predstavnika svoje zajednice u koordinacionom odboru Mreže (svaka zajednica članica Mreže imenuje osobu koja je spona u komunikaciji između zajednice članice i Mreže)

- Da redovno pismeno izvještavaju sekretara Mreže o aktivnostima i radu svoje lokalne grupe za razvoj.

- Da redovno učestvuju  u aktivnostima na nivou Mreže;

- Da redovno izmiruju obavezu plaćanja godišnje članarine (100KM na nivou Lokalne grupe za razvoj zajednice)

- Da se ponašaju  odgovorno pri obavljanju preuzetih obaveza u okviru Mreže;

- Da promovišu  i doprinose ugledu Mreže;

Poziv otvoren za maksimalno 5 novih zajednica

Broj za prijem novih zajednica je organičen. Kapaciteti Mreže aktivnih zajednica su ograničeni i kako bi kvalitetno provodila model organiziranja i davala podršku svojim zajednicama članicama Mreža će po ovom pozivu  primiti u svoje članstvo maksimalno 5 novih zajednica.  Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica na osnovu dole postavljenih kriterija.

Ko može pristupiti Mreži aktivnih zajednica-kriteriji?

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri ćemu će prednost pri odabiru imati:

 • Područja u kojima već postoji osnovna  saradnja  i preduslovi za stvaranje trajnih  partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija i udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.
 • Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih insititucija....)
 • Mjesne zajednice sa područja općina Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice i sa područja Grada Tuzla  imaju prednost u pozivu kao i mjesne zajednice i područja  koje  naveden općine posebno podrže i  istaknu kao posebno ugrožena, odnosno one dijelove općine u koje  je potrebno najviše ulagati u cilju ravnomjernijeg razvoja svih dijelova općine.   
 • Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve  predstavnike građanskih grupa a posebno  mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Kako aplicirati?

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/organizacije/institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz učešće u Mreži aktivnih zajednica. Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/vijeće MZ, škola, društveni dom,  udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.  

Akteri u zainteresovanim zajednicama obavezni su zajednički popuniti formular u prilogu i dostaviti ga do 31.03.2019. putem e-maila na adresu maztuzla@gmail.com  a potpisanu i ovjerenu tvrdu kopiju na adresu 2. Tuzlanske brigade 60, 75 000 Tuzla sa naznakom ˝Prijava za članstvo u Mreži aktivnih zajednica˝.

Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica u aprilu mjesecu 2019. godine o ćemu će biti obavještene sve zajednice koje budu pokazale interes za članstvom.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefon 035-257-445.

 

opširnije >>

13.03.19

Započeto novo istraživanje o kvaliteti življenja „Vitalni znaci Tuzlanskog kantona“

Fondacija tuzlanske zajednice, potpisivanjem memoranduma o saradnji sa nizom javnih institucija i nevladinih organizacija u Tuzlanskom kantonu, u februaru i martu 2019., započela je treće po redu  istraživanje o kvaliteti življenja pod nazivom„Vitalni znaci“.

Radi se o licenciranoj metodologiji istraživanja „Vital Signs“ koje je Fondacija  tuzlanske zajednice preuzela od  kanadskih fondacije za razvoj lokalnih zajednica.  Vitalni znaci se provode od strane sličnih „community“ fondacija širom svijeta, ne samo u  Kanadi, nego i u Brazilu, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.

Ova jedinstvena metodologija istraživanja omogućava periodično ispitivanje opšte vitalnosti zajednice, kroz praćenje stanja u lokalnim zajednicama, potreba i prilika za djelovanje u različitim oblastima života.  Dobiveni podaci o kvaliteti življenja u Tuzlanskom kantonu će koristiti Fondaciji tuzlanske zajednice i drugim zainteresovanim subjektima da lakše planiraju programe i  usmjere svoja sredstva tamo gdje su ona  najpotrebnija.

Po prvi puta, istraživanjem će biti obuhvaćen cijeli Tuzlanski kanton i to za period od 2015. do 2018. godine. Uporedni podaci tokom ovog perioda od četiri godine, pokazat će društvena kretanja i trendove u odabranim oblastima istraživanja, kao što su demografija, zdravlje, stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, kultura i drugo.

Za razliku od prethodna dva, ovaj put će odabrane oblasti istraživanja će se proosmatrati kroz prizmu 17 Globalnih ciljeva održivog razvoja usvojenih od strane UN-a, koji obavezuju cijelu međunarodnu zajednicu, države članice i generalno sve građane, da lokalni razvoj usmjere na stvaranje drugačije i bolje budućnosti za sve ljude na Zemlji.

Relevantne i provjerene podatke, Fondacija će prikupljati od različitih institucija u Tuzlanskom kantonu,  koje se prikupljaju redovno, na godišnjem nivou.  Osim toga, Fondacija će samostalno provesti anketiranje građana kako bi dobila potpuniju sliku o stanju u zajednicama i ispitala stavove građana o različitim promjenama koje su se desile u proteklom periodu.  Planirano je da Fondacija organizuje i konsultacije sa građanstvom, putem fokus grupa sa mladima, ženama, osobama iznad 65 godina starosti, a sve u cilju otvaranja javne diskusije o aktuelnim pitanjima sa kojima su susreću građani TK.

Na istraživanju je angažirano 17 eksperata iz različitih institucija i organizacija civilnog društva, koje će učestvovati u izboru relevantnih indikatora za svaku oblast istraživanja.  Dodatno  je uspostavljenja  saradnja i sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, koji je obezbjedio učešće stručnih  konsultantica za praćenje metodologije istraživanja,  dr.sc. Meldine Kokorović Jukan, v.d. dekan i dr. sc. Jasmine Okičić, vanredni profesor. Sve prikupljene podatke će ponovno obrađivati Mladen Mijatović, statističar sa kojim je Fondacija sarađivala i u prethodnom istraživanju. 

U projektnom timu, ispred Fondacije tuzlanske zajednice, učestvuju  direktorica  Jasna Jašarević, projekt koordinatorica, Melika Mulaosmanović i asistentica na istraživanju, Andrijana Ćajić.

Rezultati istraživanja biti će objavljeni i javno dostupni krajem godine, a o toku istraživanja, Fondacija tuzlanske zajednice će informisati javnost putem svoje Facebook i web stranice. 

opširnije >>

13.03.19

Uspješno završeni treninzi Omladinske banke za 2019.

O podršci projektima mladih i ove godine odlučivat će više od 100 mladih volontera koji su odlučili svoje vrijeme posvetiti zajednici i potrebama mladih u njoj.

I ove godine 115 mladih iz 5 općina Tuzlanskog kantona  odlučilo je da se priključi Omladinskoj banci Fondacije tuzlanske zajednice kako bi kroz jednogodišnji volonterski angažman dali svoj doprinos  u razvoju mladih i unapređenju uslova za mlade u ovih 5 općina (Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik).

Naime, članovi i članice odbora Omladinske banke imat će priliku da u toku jednogodišnjeg angažmana u ime Fondacije tuzlanske zajednice donose odluke o podršci projektima mladih.

Kako bi odluke o podršci projektima mladih donosili kvalitetno i objektivno poštujući demokratske principe za nove članove i članice odbora organizovani su u ovom mjesecu treninzi „Kako odlučivati u Omladinskoj banci“.

Kroz zanimljive radionice i vježbe mladi su upoznati sa modelom donošenja odluka u Omladinskoj banci, sa karakteristikama demokratskog odlučivanja koji je zasnovan na argumentovanoj razmjeni mišljenja, osnovnim kriterijima vrednovanja projekata, selektiranjem i načinom vođenja intervjua. Mlade osobe aktivnim učešćem u svim dijelovima treninga su pokazali posvećenost i predanost radu i odgovornost za sve obaveze koje ih očekuju u njihovom jednogodišnjem mandatu u Omladinskoj banci. Uskoro će ovi mladi ljudi svoje stečene vještine imati prilike iskazati i u praksi.

Obzirom da je model Omladinske banke zasnovan na principu „mladi za mlade“ treninge su također vodili mladi ljudi (koordinatori Omladinskih banaka) koji su u prethodnim godinama bili u ulozi članova odbora i koji su donosili odluke o podršci projektima mladih.    

Treninzi su održani u hotelu Miris dunja protekla tri vikenda što je mladima osim prilike za učenje i usavršavanje vještina pružilo i priliku za druženje te upoznavanje.

Ovo je prvi korak u procesu osnaživanja mladih za kvalitetno, transparentno i demokratsko donošenje odluka nakon čega će uslijediti niz radionica i edukacija kojima će se mladi biti potpuno osposobljeni za ulogu člana komisije Fonda za mlade.  

Fondacija tuzlanske zajednice još od 2004. godine uspješno provodi ovaj jedinstven projekt koji ima za cilj uključivanje i obučavanje mladih za volonterski rad u svojim lokalnim zajednicama. U okviru Omladinske banke stvara se mreža mladih aktivista uključenih u odbore Omladinske banke u svojim lokalnim zajednicama. Od  2004. pa do danas u Omladinskoj banci u procese donošenja odluka bilo je uključeno 750 mladih. 

opširnije >>

06.03.19

Posadimo "Drvo za prijatelja - Drvo za Angelinu"

Posaditi drvo širom svijeta smatra se činom ljubavi. Pogotovo kada se drvo sadi kao uspomena na prijatelje i drage ljude.

Fondacija tuzlanske zajednice već tradicionalno u proljeće, četvrtu godinu zaredom, organizira akciju sadnje drveća na području TK, u spomen na svoju dragu kolegicu Angelinu (Avramović) Hodžić (1976.-2015.), ali i druge humane ljude koji su nas prerano napustili, a mnogo su učinili za svoju porodicu, prijatelje i cijelu zajednicu.

U saradnji sa volonterima, prijateljima i donatorima nastavljamo saditi drveće u sjećanje na drage prijatelje, ali i za čistiju, zeleniju i zdraviju lokalnu zajednicu.

Pridružit će nam se pokret mladih „Lets Do It“ iz Tuzle, Mreža aktivnih zajednica, porodica naše Angeline, građani i druge porodice koje su posadile drveće u sjećanje na svoje najdraže. Kao i ranijih godina podršku realizaciji projekta će pružiti i JKP Komunalac Tuzla.

Memorijalne sadnice smo već posadili za naše drage prijatelje: Angelinu, Adnana, Amora, Mirsadu, Sanju, Avdu, Sanina, Jusufa, Remziju, Vikicu, Zvonka i Rusmira. Mlade sadnice rastu u sjećanje na njihovu ljubav i plemenitost koju su, tokom svog života, pružili svojoj porodici, prijateljima i čovječanstvu.

Pozivamo vas da nam se i ove godine pridružite i posadite sa nama „Drvo za prijatelja“.

Svaka sadnica posvećena prijatelju kojeg više nema probuditi će lijepa sjećanja u svima nama.

Akcija sadnje novih stabala drveća će biti organizovana 19. aprila 2019.petak, čime se želimo priključiti obilježavanju „Međunarodnog Dana planete Zemlje“ (22. April) i tako ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja na lokalnom i globalnom nivou.

Građani se mogu uključiti na sljedeće načine:

* Donirati za jednu ili više sadnica koju će posvetiti svojim prijateljima čije sjećanje želite sačuvati vječno. Donacijom u iznosu od 30 KM osiguraćete sredstva za nabavku jedne sadnice, uzrasta 3-4 godine. Sva prikupljena sredstva će biti iskorištena za nabavku sadnica drveća. Uplate možete izvršiti ON-LINE ili putem blagajne Fondacije tuzlanske zajednice, na adresi Pozorišna 13., ali i putem banke, na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke.

* Priključiti se sadnji. Donirane sadnice zasaditi će grupe volontera iz pokreta „Let's Do It“ u saradnji sa đacima iz zainteresovanih škola. Svaki par ruku dobro je došao. 

Drvo za prijatelja će biti posađeno ne samo u Tuzli nego i širom Tuzlanskog kantona putem naših prijatelja u Mreži aktivnih zajednica. Više informacija o lokacijama sadnje ćemo dati putem Facebook stranice Fondacija tuzlanske zajednice i grupe Drvo za prijatelja- Drvo za Angelinu.

* Posaditi drvo samostalno. Za sjećanje na prijatelje i brigu za okoliš nisu uvijek potrebne velike akcije. Svako od nas može samostalno pokazati čin ljubavi prema dragim ljudima i okolišu sadnjom drveća u svojoj lokalnoj zajednici. Učinite to baš ove godine!

Sjetimo se zajedno dragih ljudi i učinimo našu zajednicu ljepšom za život.

opširnije >>

02.03.19

Održana 12. Konferencija aktivnih građana

 

I ove godine Mreža aktivnih zajednica u suradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice organizirala je 12. po redu Konferenciju aktivnih građana. Radi se o jedinstvenom skupu volontera i aktivista u svojim mjesnim zajednicama. Konferencija već tradicionalno okuplja najaktivnije građane s prostora ne samo Tuzle već i cijelog Tuzlanskog kantona.

Konferencija je održana u Tuzli 2. marta u amfiteatru Katoličkog školskog centra „Sveti Franjo“. Prisustvovali su aktivisti i volonteri iz 15 mjesnih zajednica uključenih u rad Mreže aktivnih zajednica.

Cilj ove mreže promocija je građanskog aktivizma, filantropije (čovjekoljublja) i poboljšanje uslova života u lokalnim zajednicama. Mreža aktivnih građana, osnovana uz pomoć Fondacije tuzlanske zajednice, na jedinstven način promoviše aktivizam u lokalnim sredinama.

Tako Mreža aktivnih zajednica okuplja najaktivnije građane, slobodno se može reći heroje svojih lokalnih sredina. Radi se o pojedincima i grupama građana koji su se istakli aktivizmom i volonterskim radom u svojim sredinama.

Iza Mreže aktivnih građana i njenih članova još je jedna uspješna godina. Realizirani su mnogi projekti u lokalnim sredinama kao što su obnove domova kulture, mjesnih zajednica, škola, smotre folklora, druženja, festivali i još mnoštvo projekata koji su lokalne zajednice učinili ugodnijim mjestom za život.

 U cilju poticanja daljnjeg aktivizma, a naravno i kao zahvalu članovima za rad na poboljšanju uslova života u svojim zajednicama, Mreža aktivnih građana i ove godine dodijelila je nagrade najistaknutijim aktivistima u 4 kategorija i dvjema najistaknutijim lokalnim organizacijama. Ove godine nagrađeni su:

- Vedrana Dautović: najbolji mentor u zajednici
- Nedim Omerdić: najbolji fundraiser u zajednici
- Željko Tomić: najvolonter u zajednici
- Faik Sejfić Faja: najbolji organizator u zajednici

- Lokalna grupa za razvoj „Solina“: najveća promjena u zajednici
- Gornja Tuzla: najbolje organizovana zajednica

Dodijeljeno je i posebno priznanje za izuzetan volonterski doprinos razvoju organizacije Mreža aktivnih zajednica Midhatu Salihoviću, predsjedniku Upravnog odbora ove organizacije. 

Mreža aktivnih zajednica i Fondacija tuzlanske zajednice i dalje će nastaviti rad na promociji aktivizma, filantropiji i poboljšanju uslova života u lokalnim zajednicama, kao jednie od najproduktivnijih organizacija na ovom polju, što s ponosom ističu.   

opširnije >>

25.01.19

OGLAS ZA POSAO

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje konkurs za posao:

 1. Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima

Period angažovanja/zapošljavanja: Probni period od 3 mjeseca, te potom mogućnost zaključenja ugovor o radu do decembra 2019.

Opis posla:Potrebna nam je motivirana, samostalna i dinamična osoba koje će se priključiti FTZ timu i pomoći nam da efikasno promovišemo rad civilnog sektora, građansko učešće u razvoju zajednice, uključivanje mladih u razvoj društva, te filantropiju za zajednicu.   Saradnik/ca za komunikacije i odnose sa javnostima treba da osigura vidljivost Fondacije i njenih programa putem društvenih mreža, printanih i elektronskih medija, te putem javnih prezentacija i događaja. 

Potrebne kvalifikacije:

 • VSS obrazovanje (prednost imaju kandidati sa završenim studijem komunikologije, žurnalistike i srodnih studija);
 • Najmanje jednagodina radnog ili volonterskog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Odlično poznavanje rada na računaru;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor);
 • Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući i poslovno dopisivanje;
 • Odlične sposobnosti za pisanje jasnih, konciznih i pravopisno ispravnih PR tekstova, saopštenja za javnost, dopisa za medije i slično;
 • Sposobnost za vođenje javnih prezentacija i nastupa u medijima;
 • Iskustvo u organizovanju medijskih kampanja i PR događaja;
 • Iskustvo u upravljanju društvenim mrežama, objavi PR članaka za web i druge vidove online i offline komunikacije (email, Mailchimp-a,brošure, publikacije i slično).

Prednost će imati kandidati koji:

 • Prepoznaju značaj civilnog sektora i poznaju njegov rad na području TK;
 • Imaju iskustva sa grafičkim dizajnom, foto i video uređivanjima;
 • Imaju uspostavljenje dobre odnose sa medijima;
 • Posjeduju vozačku dozvolu B kategorije;
 • Mogu raditi na više poslova u isto vrijeme;
 • Samostalni su i lako se prilagođavaju kritičnim situacijama i kratkim rokovima;
 • Sposobni su raditi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku;
 • Spremni su na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu;
 • Prikladno i sa diskrecijom se ophode sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 10.02.2019. do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju od 11.-15.2.2019.  Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.  

opširnije >>

15.01.19

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA! 
 
Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.
 
Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluka o inicijativama mladih. 
 
Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju kriterije za dobijanje bespovratnih sredstava, vrše promociju u medijima i u zajednici, vrše selekciju pristiglih inicijativa, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice.  
 
Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:
- radionicama i edukativnim treninzima,
- analizi potreba i problema u zajednicama,
- procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata,
- ljetnom kampu omladinskih banaka,
- putovanjima i druženjima. 
 
Konkurs je otvoren od 16.01. do 10.02. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici.
 
Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.
 
Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!
 
A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 831, svakim radnim danom između 8h i 16:30h ili na mailove:
obz@fondacijatz.org – Živinice
obk@fondacijatz.org – Kalesija
obl@fondacijatz.org – Lukavac
obs@fondacijatz.org – Srebrenik
 
Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!
opširnije >>

03.01.19

Više od 500.000,00KM podrške razvoju zajednice

Dragi prijatelji, volonteri, donatori, partneri, saradnici,

ovom prilikom želimo vam se zahvaliti na vašem nesebičnom zalaganju i doprinosu razvoju naše zajednice, te vas ukratko izvjestiti o rezultatima zajedničkog rada u godini iza nas. 

U 2018. godini u kojoj smo proslavili svoj 15. rođendan, uložili smo više od 500.000,00KM za  bolje i  ljepše uslove življenja u našoj zajednici. Podržali smo više od 130 projekata organizacija civilnog društva, škola, mjesnih zajednica, neformalnih grupa građana i ustanova. Nastojali smo da budemo stalna podrška aktivistima, civilnom sektoru, školama i javnim institucijama, a posebno mladima u njihovoj namjeri da stvaraju bolju i ljepšu zajednicu za sve nas.

Vođeni vizijom da zajednički možemo izgraditi vitalne i perspektivne zajednice aktivnih građana, u protekloj godini uspjeli smo animirati 3700 građana da dobrovoljno učestvuju u realizaciji različitih društveno korisnih inicijativa i aktivnosti, ali i preko 400 pojedinaca i više od 80 društveno odgovornih preduzeća da finansijski podrže te inicijative. Tako smo u godini iza nas uspjeli obezbijediti više od 100.000KM novčanih sredstava od lokalnih donatora, te oko 70.000KM lokalnih donacija u vidu materijala i usluga koji su usmjereni u gore pomenute projekte.

Godina iza nas, koju smo označili kao godinu filantropije i darivanja, biće upamćena po brojnim kampanjama i projektima koje smo zajedno sa vama uspješno realizovali. Nastavili smo sa inicijativom ˝Drvo za Angelinu˝ gdje smo zasadili još 50 sadnica na šetalištu Bulevar; organizovali prvo Filantropsko večer sa Mayom Sar; sa Čeličnim Bosancem Mladenom Nedićem realizovali kampanju u kojoj smo renovirali dječije igralište na Sjenjaku; kroz projekat ˝Sam svoj gazda˝ dali podršku mladim poduzetnicima;  aktivnim studentima dodijelili stipendije iz Fonda Prometej, a telentovanim mladim sportistima stipendije Fonda Vitalis. Petu godinu za redom realizovali smo kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝gdje smo dali podršku mladima i skrenuli pažnju na probleme sa kojima se susreću. Pored navedenih aktivnosti, nastavili smo sa realizacijom tekućih programa i brojnih projekata od kojih poseban izazov predstavlja gradnja objekta Društveno-edukativnog centra Kiseljak, ali i sa kontinuiranom podrškom organizacijama i neformalnim grupama građana  kroz naše redovne fondove i pozive.

Kao i uvijek do sada nastojali smo biti most između civilnog, biznis sektora i vlasti te kroz saradnju i partnerstvo, kako sa domaćim tako i inostranim donatorima,  udružiti raspoložive resurse i staviti ih u korist građana i zajednice.

Hvala vam što ste dali svoj doprinos da naša zajednica bude ljepše mjesto življenja za sve nas i iskreno se nadamo da ćemo i u budućnosti nastaviti stvarati ljepše i bolje okruženje.

Sretnu i uspješnu 2019. godinu želi vam vaša Fondacija tuzlanske zajednice.  

opširnije >>

24.12.18

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja 

Upravni odbor Fondacije tuzlanske zajednice je na 80-toj sjednici održanoj 18.12.2018. godine razmatrao 6 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Dobrnja, Gornja Tuzla, Simin Han (Tuzla), Prokosovići (Lukavac),  Priluk (Općina Živinice) i Tinja (Općina Srebrenik).  

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 4 projekta, i to:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

Iznos u KM

Učešće aplikanta (donacije iz zajednice)

1

LGZR Dobrnja

LGZR Dobrnja

Naš dom – naša dika

5.000,00

5.000,00

2

LGZR Priluk

KUD Priluk

Veseli kutak za školski trenutak

3.600,00

3.600,00

3

LGZR Simin Han

LGZR Simin Han

Ugradnja nove PVC stolarije

5.000,00

5.000,00

4

LGZR Tinja

KUD Tinja

Toplifikacija prostorija Doma mladih Tinja

5.000,00

5.000,00

 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 31.03.2019., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Upravni odbor nije odobrio podršku za 2 projekta:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

1

LGZR Gornja Tuzla

LGZR Gornja Tuzla

Putevi nas razdvajaju ali i spajaju I faza

2

LGZR Prokosovići

UG Vijeće roditelja

Adaptacija Osnovne škole u Prokosovići 2018

 

 

Datum potpisivanja Ugovora sa aplikantima će biti određen u narednim danima, o čemu će aplikanti biti obaviješteni putem mail-a.

opširnije >>

20.12.18

Odluka o dodjeli stipendija za tuzlanske sportiste - Fond Vitalis 2018.

U cilju jačanja tuzlanskog sporta i zadržavanja mladih sportskih talenata, Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa tvornicom Bony iz Tuzle i ove godine iz Vitalis Fonda dodjelila je stipendije tuzlanskim sportskim talentima. 

Nakon objavljenog Javnog poziva, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice stiglo je ukupno 7 aplikacija, a komisija je donijela odluku o odobravanju stipendija za sljedeće sportske talente iz Tuzle:

1. Stefani Krešić, Karate klub „DO“ Tuzla
2. Bakir, Hukić, Fudbalski klub „Sloboda“ Tuzla

Komisija nije odobrila stipendiranje za sljedeće kanditate:

1. Amna Dračić, 2003. Godište, plivanje, PK Zmaj Aplamm Tuzla
2. Enes Subašić, 2002. Godište, biciklizam, BK Zmaj od Bosne
3. Hajrudin Vejzović, 2000. Godište, atletika, AK Sloboda Tehnograd Tuzla
4. Haris Dedajić, 2001. Godište, košarka, OKK Sloboda Tuzla
5. Nedim Omerović, 2000. Godište, košarka, OKK Sloboda Tuzla

Vrednovanje zahtjeva se vršilo po unaprijed određenim kriterijima koji su navedeni u Javnom pozivu.

Tim Fondacije tuzlanske zajednice upućuje iskrene čestitke dobitnicima stipendije!

opširnije >>

11.12.18

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak - II aplikacioni krug

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Kiseljak, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 10.12.2018., donijela je ODLUKU o finansijskoj podršci projektima iz Fonda Kiseljak.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 4 aplikacije za sufinansiranje projekata primljenih u II aplikacionom krugu te donijela odluku o podršci sve 4 inicijative.

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

LGZR Kiseljak

Dan dječije radosti

1.080,00

2

NG Glas za mlade

Street workout

1.192,50

3

NK Kiseljak

Završetak ograde oko stadiona i pripreme nogometne ekipe za proljetnu sezonu

3.298,00

4

Udruženje poljoprivrednika Farmer

Priroda je naše bogatstvo vol. 2

580,00

Ukupno odobreno: 6.150,50KM.
 

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora o čijem datumu će aplikanti biti informisani putem mail-a. Aplikanti čiji su projekti podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa, te iskazati minimum 10% volonterskog rada u projektnoj aplikaciji. Novčane donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Tim fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima i želi im sreću pri realizaciji projekata!

opširnije >>

11.12.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Fond za otvorene škole

Dana, 10.12.2018. godine, je u prostorijama naše partnerske organizacije MIOS upriličeno potpisivanje Ugovora za inicijative podržane u sklopu Fonda za otvorene škole - II aplikacioni krug. Čestitamo podržanim aplikantima i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projekata!

Vijeće roditelja OŠ Gornja Tuzla - Projekat pod nazivom "Reciklaža nije gnjavaža"

Vijeće roditelja JU OŠ Gornja Tuzla želi uticati na promjenu svijesti učenika, njihovih roditelja ali i mještana Gornje Tuzle po pitanju očuvanja okoline. Projektom će najviše raditi na temi recikliranja kako bi ukazali koji su to potencijalni načini za smanjenje zagađenja. Pored toga recikliranjem će pokazati učenicima šta se sve može napraviti od sirovina kada se uradi reciklaža. Postavit će kante unutar škole, školskog dvorišta ali i mjesne zajednice, kako bi svi zajedno radili selekciju otpada. Organizovat će niz edukativnih radionica za učenike i mještane sa predstavnicima organizacija koje se bave zaštitom i očuvanjem okoline, te pored toga radionice za izradu ukrasa i različitih predmeta od recikliranog materijala a sve s ciljem podizanja svijesti o važnosti čuvanja naše okoline

Sekcija automatike i robotike - JU MSMŠ Tuzla - Projekat pod nazivom "Robotika je nauk, ali nije bauk“​

Osnovni cilj projekta „Robotika je nauk, ali nije bauk“ koji će realizirati učenici Mašinske škole uz podršku profesora, je demistificiranje robotike kao naučne discipline, odnosno, predstavljanje robotike kao nečega što je sasvim pristupačno, dostižno i usvojivo „svima nama“, te da roboti i robotika nisu privilegija samo razvijenih zemalja. Dakle, cilj je motivisati učenike mašinske škole i učenike osnovnih škola za oblast programiranja i manipulacije robotima. članovi Sekcije automatike i robotike (učenici mašinske škole u Tuzli) će biti obučeni od strane nastavnika-voditelja sekcije u oblasti programiranja istih, pri čemu će se koristiti besplatni edukativni softver „mBlock“, prilagođen za uzrast „osnovnoškolaca“. U narednoj fazi će članovi sekcije prezentirati robote, kao i programiranje robota, učenicima osnovnih škola u cilju motivacije za sticanje znanja o robotima, nakon čega će u prostorijama mašinske škole vršiti obuku svih zainteresovanih učenika – osnovaca. Nakon završene osnovne obuke, svakoj grupi osnovaca će se ustupiti na period od 15 dana po jedan robot, za dodatno uvježbavanje programiranja i manipulacije robota, a u međuvremenu će članovi Sekcije pripremiti „stazu“ i zadatke za završno takmičenje svih učesnika.

Dramska sekcija KŠC Tuzla - Projekat pod nazivom "Umjetnošću do zdrave zajednice​“​

U okviru projekta "Umjetnošću do zdrave zajednice", koji će realizirati Dramska sekcija KŠC Sveti Franjo Tuzla, će se raditi na dvije teme uporedo i to: vršnjačka delikvencija, te nasilje ovisnost kroz kazališnu umjetnost. Grantee će organizovat predavanje na slijedeće teme: Ovisnost i maloljetnička delikvencija, nakon čega će biti urađeno anketiranje učenika. Ujedno učenici će savladati osnove Kazališta potlaćenih kako bi stekli sva potrebna saznanja za tehniku Forum teatar. Nakon razrade biografije svakog od protagonista, učenici bi savladali osnovna pravila i mogućnosti korištenja ove značajne tehnike. Učenici bi osmislili senarij po kojem će glumiti i postavili ga zajedno s profesorom u prostoru. Forum predstava će biti realizirana u najmanje 5-10 srednjih škola. Adaptacijom teksta Hriste Bojčeva, učenici će imati prigodu zajedno s voditeljem dramske sekcije, raditi predstavu na problemu ovisnosti, prekomjernog konzumiranja cigareta, nargile, opojnih droga i sl. gdje će se najveći akcent staviti na alkohol. Adaptacijom teksta, analizom i radom na tekstu i sceni učenici bi pripremali ovaj komad te bi se nakon toga upriličilo premijerno izvođenje uz prisustvo medija i gostiju na sceni Narodnog pozorišta Tuzla ili Teatru kabare Tuzla.

Vijeće učenika i Vijeće roditelja JU OŠ ''Novi Grad'' Tuzla  - Projekat pod nazivom "Obojimo svijet zajedno​​“​

NG Vijeće učenika i Vijeće roditelja OŠ Novi Grad će realizirati projekat pod nazivom "Obojimo svijet zajedno". Glavni cilj projekta jeste poboljšati komunikaciju učenika/ca kroz zajedničke aktivnosti, čime će se kratkoročno omogućiti djeci da svoje vrijeme provedu kvalitetno i kreativno, da komuniciraju na drugi način i o drugim temama, da pomognu jedni drugima u stvaranju lijepog, a dugoročno će djeca bolje upoznati mogućnosti svojih vršnjaka, načine na koji mogu doprinijeti njihovoj samostalnosti i pospješiti međusobne odnose. Radionice su osmišljenje tako da kroz kreativan rad: rad sa glinamolom, papirom, staklom, stiroporom,eva pjenom, stirodurom, bojama,gumom i dr. utiču na razvoj psihičke uravnoteženosti i duhovne stabilnosti mladih, što predstavlja osnov za zdrav, produktivan i socijalno usklađen život učenika/ca. Nakon edukativnih radionica, svi učesnici projekta timskim radom, zajednički će da doprinesu uređenju/ osvježenju školskog dvorišta i školskog prostora. Finalna aktivnost projekta će biti izložba radova i otvorenje uređenog dvorišta, a planirana je i izložba radova u decembru mjesecu povodom "Dana dječije radosti". Sve aktivnosti na projektu će propratiti članovi dječijeg RTV studia škole koji će napraviti video prilog koji će prezentovati na svečanom otvorenju dvorišta. 

Razvojni tim OŠ LIPNICA - Projekat pod nazivom"Čitaj dok čekaš!"

"Čitaj dok čekaš!" - je mali školski projekat OŠ Lipnice, koji kod učenika, njihovih roditelja i staratelja, na prvom mjestu, treba da probudi čitalačku znatiželju, te pozitivno utiće na njihove navike i kako provode svoje slobodno vrijeme. Ovaj projekat treba da poveže učenike, roditelje i nastvnike na način da će zajedničkim snagama izgraditi nešto opipljivo, a zatim i nastaviti da to koriste. Učenici će zajedno s nastavnim osobljem da naprave dvije kućice za knjige, koje bi bile u hodniku u centralnoj i u područnoj školi. Knjige koje bi bile u tim kućicama bi prikupili donatorskom priredbom, na koju bi se ulaz "platio" jednom knjigom, slikovnicom, lektirnim naslovom, nekim zanimljivim dječijim sadržajem na engleskom ili njemačom jeziku, ili baletristikom koja je primjerena da bude u okviru jedne biblioteke. Glavna ideja za izradu prijedloga projekta se rodila iz činjenice da dosta roditelja i učenika, dok čeka svoje dijete odnosno dok čekaju da im prođe vrijeme do narednog autobusa, sjede u hodniku škole, i sjede duži vremenski period, te je iz prethodno navedenih razloga razvojni tim OŠ Lipnica dosao na ideju da napravi dvije kućice za knjige koje će uvije biti dostupne svim učenicima ali i njihovim roditeljima dok provode vrijeme u holu škole.

Razvojni tim Mješovite srednje škole Tuzla - Projekat pod nazivom"Spojim ruke za naše bolje sutra"

Mješovita srednja škola Tuzla već nekoliko godina uspješno sarađuje s Domom penzionera u Tuzli, te kroz ovaj projekat pod nazivom "Spojim ruke za naše bolje sutra" žele dodatno dati doprinos ljudima treće dobi kroz brojne aktivnosti koje bi sproveli po dogovorenim terminima unutar nekoliko mjeseci (7 mjeseci) Učenici bi zajedno s profesorima organizovali predavanje na temu Gerijatrije, u suradnji i s drugiim institucijama kao što je Centar za mentalno zdravlje, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Dom za penzionere. Nakon edukacije, najprije bi štićenicima Doma držali predavanje o prehrani, a potom bi zajedno s njima iskušavali određene recepte koji su mnogo važni za dobivanje dovoljne količine vitamina i minerala u tijelu. Niz aktivnosti koje će uslijediti u toku realizacije projekta su: učenici zajedno sa profesorima osmišljavaju savjete za njegu lica i tijela, kroz panoe i prezentaciju ali i praktičan dio kroz masaže, maske, uređivanje, šminku i sl. Učenici će također, sa svojim mentorima, raditi šišanje i oblikovanja frizure za osobe iz Doma penzionera. 
U okviru projekta će se pripremiti i svojevrsna revija u kojoj će učenici nositi odjeću na način koja se nosila 60-tih godina i na taj način ih vratiti u mladost. Nakon revije građani Tuzle bi uživali u mini performansu "Čuvajmo starije-oni su nas nekada" kojeg bi upriličili u Centru grada Tuzle.

Razvojni tim JUOŠ Miladije - Projekat pod nazivom"čimo zajedno- rastimo zajedno​"

Projekat "Učimo zajedno- rastimo zajedno" koji realizuje Razvojni tim JUOŠ Miladije je baziran na ideji da škole mogu uz male napore napraviti velike promjene, koristeći svoj najjači potecijal, učenike. Projekat je zamišljen tako da se za učenike, predstavnike Vijeća učenika iz 9 škola sa područja grada Tuzle organizuju edukacije i druženja na 4 različite teme u četiri modula, a nakon svakog modula, učenici će imati zadatak da sadržaje modula implementiraju u svojim školama. Teme koje će se obrađivati na IV modula su.- Kupujmo i koristimo domaće ( V, VI i VII razred)- Nenasilna komunikacija (IV, V VI razred)- Aktivizam i volonterizam u zajednici (VIII i IX razredi)- Sprečavanje vršnjačkog nasilja (VI, VII i VIII razred). Svaki modul će pored edukativnog dijela sadržavati i neformalni dio druženja učenika i razmjene iskustava nastavnika. Centralno mjesto održavanja edukacija će biti multimedijalna učionica OŠ Miladije. Očekuje se da će u prethodno navedene radionice biti uključeno više od 1.000 učenika.

opširnije >>

05.12.18

INTERVJU: Mirha Skakić i Azra Bašić// Volonterski rad se ne može kupiti novcem

"Volonteri nisu plaćeni, ne zato što su bezvrijedni, već zato što su neprocjenjivi."-citat je ovo sa kojim se slaže svako ko je bar jednom iskusio čari volonterskog rada i satisfakcije koju taj radi donosi. Da se neprocjenjivost veže uz volontiranje kažu i Mirha Skakić i Azra Bašić, dugogodišnje volonterke kojima je volontiranje postalo način života.

Ono što ove dvije aktivistkinje imaju zajedničko jeste to da su obje počele volontirati prije dugih jedanaest godina i nikada nisu prestale. 

''Moje volontersko iskustvo je počelo 2007. godine, kada sam se odlučila učlaniti u grupu mladih Crvenog križa/krsta općine Tuzla. Jedini motiv koji me ponukao na to jeste želja da činim druge ljude zadovoljnijim i sretnijim u svom životu, barem na trenutke, u odnosu na njihovu svakodnevnicu. U suštini, sebe sam time činila sretnijom i zadovoljnijom.''-ovako svoju priču započinje 24-godišnja Mirha Skakić, studentica četvrte godine Tehnološkog fakulteta u Tuzli i uposlenica Fondacije tuzlanske zajednice. 

Slično iskustvo sa njom dijeli i Azra Bašić koja je kao tinejdžerka koja završava osnovnu školu, na poziv prijatelja odlučila da se učlani u  Omladinsku banku 2007 iako tada nije ni znala šta je to, niti šta uistinu znači biti volonter.

'' S obzirom da sam po prirodi jako znatiželjna i energična osoba, koja te svoje osobine voli usmjeriti u neke obaveze i aktivnosti, cjelokupan koncept Omladinske banke kao mog prvog volonterskog iskustva mi se jako dopao. Iako sam bila izuzetno mlada kada sam načinila svoje prve volonterske korake,  tada nisam ni bila svjesna da je zapravo to bio ključni momenat koji će poslije odrediti i moj lični razvoj i neki životni put.''-ističe Azra Bašić koja je po struci bachelor inženjer hemijske tehnologije, a trenutno je uposlenica Fondacije tuzlanske zajednice. 

Po definiciji, volontiranje je neprofitna je i neplaćena aktivnost kojom pojedinci i pojedinke, samostalno ili u okviru neke grupe ili organizacije, doprinose dobrobiti svoje zajednice ili cijelog društva.  S obzirom da oni koji nisu volontirali ne mogu shvatiti šta je to zapravo , Mirha i Azra su, na osnovu svog iskustva pokušale dati definicije volontiranja iz njihove perspektive. 

''Smatram da je volontiranje odličan način da spoznamo pravi smisao empatije, i da oživimo predivan osjećaj koji nam se javi samo onda kada se osjećamo korisnim sebi i drugima. Pored toga, volontiranje je skup prilika za napredovanje, sinonim za plemenitost i dobre ljude, bijeg od monotonije i alat za sticanje samopouzdanja.''-kazala je Mirha Skakić uz prisjećanje na njene najljepše volonterske dane. 

''Volontiranje bih definisala kao jednu posebnu vrijednost i skup vještina koje jedna osoba može usvojiti, naučiti, doraditi iz različitih oblasti te iste upotrijebiti za opće dobro zajednice, svog okruženja i pri tome direktno uticati na pozitivne promjene.''-kazala je Azra Bašić dodavši da volontiranje s druge strane nosi niz prednosti, ličnog zadovoljstva, nezaboravnih iskustava, putovanja, novih prijatelja, te osjećaja da radimo nešto dobro i korisno za svoju zajednicu.

Volonteri i volonterke danas igraju važnu ulogu u dobrobiti i napretku u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju i unutar nacionalnih ili drugih programa za humanitarnu pomoć, tehničku saradnju i promociju ljudskih prava, mira i demokratije. Ljudi koji svoj rad dobrovoljno poklanjaju blagostanju zajednice i društva u kojem egzistiraju osnova su mnogih nevladinih organizacija i profesionalnih udruženja. Međutim, u Bosni i Hercegovini nerijetko možemo čuti komentare ljudi koji nisu dio volonterskog svijeta kako smatraju da mladi od volontiranja nemaju ništa. 

'' Iako sam često slušala takve komentare, nisam se borila protiv istih, pustila sam da se svi ljudi koji govore o tome na taj način sami uvjere da griješe. Tada svaki suvišan komentar zaista prestane. Samo sam bila istrajna i posvećena volonterskim zadacima i razvijanju sebe kroz to.''-kaže Mirha Skakić.

U jednu ruku volontiranje jeste obaveza i odgovornost svakog savjesnog građana i mlade osobe, da pomogne svom okruženju, da učestvuje u društveno koristnim aktivnostima,  ali i da slobodno vrijeme ispuni i korisno utroši.

''U manjim mjestima je svakako više  zastupljeno mišljenje da je to sve gubljenje vremena, tako da su to bile prave ''borbe s vjetrenjačama'' krenuvši od moje porodice, pa do razumijevanja u školi i na fakultetu, ali svaka osoba koja ima snagu volje i istrajnost da dokaže koliko mu je nešto zapravo bitno, to i ostvari. Tako je moje okruženje s vremenom prihvatilo činjenicu da sam volonterka i da sam uključena u veliki broj aktivnosti, kao nešto neizostavno i nešto bez čega ne mogu zamisliti da bi ja mogla funkcionisati.''-kazala je Azra Bašić.

Osim lične satisfacije, odgovornosti i same ljepote volontiranja, dobrovoljni rad otvara i mnoga druga vrata. U zadnje vrijeme poslodavci često navode da u svojim preduzećima žele osobe koje imaju volonterskog iskustva jer su svjesni da su volonteri već stekli radne navike i da se takve osobe  brzo uklapaju u nova radna okruženja.

''Sredinom 2012. sam počela volontirati u Fondaciji tuzlanske zajednice, kroz Program za mlade, i malim koracima rasla u zrelu djevojku, koja je kao djevojčica težila ka tome da bude uspješna žena. I sada težim tome, samo što više nisam volonterka nego uposlenica Fondacije tuzlanske zajednice. Ovo je dokaz da takvi poslodavci postoje, i sigurno Fondacija nije jedina. Iskustvo koje se stekne kroz volontiranje je ono koje je sigurno dugoročno i treba se cijeniti ono što čovjek nauči dok pri tome misli srcem.''-kazala je Mirha Skakić kojoj se mogućnost za stalnim zaposlenjem ukazala i prije završenog fakulteta.

Istog mišljenja je i Azra Bašić koja kaže da je ''sve više poslodavaca koji prvenstveno cijene vještine i kompetencije koje kandidat posjeduje a koje se ne mogu steći kroz formalno obrazovanje.''

 S obzirom da obje rade sa mladima, podijelile su i svoja zapažanja kada je u pitanju omladinski aktivizam na području tuzlanskog kantona.

''Aktivizam je teritorij gdje je sigurno najviše mladih ljudi uključeno. Mnoge promjene se dese i dešavaju se upravo zato što su mladi željni toga i bore se za to. Organizacije koje se baziraju na razvoju aktivizma zaista postoje, ali je samo nekolicina onih koje mladi detektuju kao potencijal za priključivanje. Kada govorimo o Tuzli, mogu reći da sam i sama svjedok pozitivnih promjena radi postojanja organizacija i aktivnih mladih u organizacijama, ali se bojim da u drugim općinama na našem kantornu zaista toga nedostaje.''-kazala je Mirha.

''S obzirom da sam većinu svog životnog vijeka okružena mladim ljudima koji su aktivni i koji vrijedno rade, mogu reći da su mladi aktivni i da su željni promjena na različitim nivoima. Ali kada pogledam širu sliku izvan mog okruženja, svakako da je činjenično stanje malo drugačije te da postoji veliki broj mladih ljudi koji smatraju da volontiranjem i učestvovanjem u radu neke organizacije ne mogu postići niti dobiti bilo šta korisno.''-kazala je Azra dodavši da što prije mladi shvate da aktivno učešće u životu naše zajednice donosi samo dobro, to će prije iskoristiti razne prilike i mogućnosti koje se nalaze nadohvat ruke.

Za kraj, Mirha i Azra su poručile mladima da pokušaju volontirati, jer kad' jednom iskuse tu čar, neće odustati.  Obje su mišljenja da mladi mogu uraditi sve što zamisle, jer granice postoje samo u glavi. Posmatrajući njih dvije i njihov uspjeh, uistinu imamo dokaz da je tako. 

opširnije >>

04.12.18

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

 
Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice  na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 28.11.2018.  donijela je odluku o finansijskoj podršci školskim projektima iz Fonda za otvorene škole.
 
 
Komisija za dodjelu grantova je  razmatrala 15 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli, a odlučili su zeleno svjetlo dati za ukupno njih 7:

 

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Vijeće roditelja OŠ Gornja Tuzla

Reciklaža nije gnjavaža

950,00

414,00

Sekcija automatike i robotike - JU MSMŠ Tuzla

Robotika je nauk ali nije bauk     

1.000,00

1.000,00

NG Dramska sekcija KŠC Tuzla

Umjetnošću do zdrave zajednice

1.000,00

800,00

NG Razvojni tim Mješovite srednje škole Tuzla

Spojimo ruke za naše bolje sutra

978,00

978,00

NG Vijeće učenika i Vijeće roditelja JU OŠ ''Novi Grad'' Tuzla

Obojimo svijet zajedno               

809,00

460,00

Razvojni tim OŠ LIPNICA

Čitaj dok čekaš - mala besplatna biblioteka

532,46

532,00

Razvojni tim JU OŠ Miladije

Učimo zajedno- rastimo zajedno

1.000,00

760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

Inkluzivni razvojni tim JU OŠ Pazar, Tuzla

Upoznajmo se i dijelimo radost               

640,20

JU OŠ Gornja Tuzla

Kreativno školsko igralište

661,00

Ekološka sekcija OŠ Sveti Franjo Tuzla

Park na dar

825,00

NG Razvojni timovi JU MSM i SŠ Tuzla

Za našu školu i za naš grad

990,50

NG Sekcija mladi poduzetnik

Poduzetnik u meni

992,50

NG studenata Odsjeka za žurnalistiku Razgovoruša

Kutak za knjigu

780,00

Udruženje građana Društvo pedagoga i psihologa Tuzlanskog kantona

Pokretanje časopisa AKTUELNOSTI U PEDAGOGIJI I PSIHOLOGIJI   

1.000,00

NG Razvojni tim JUOŠ Sjenjak

Kohezija muzike i likovnog stvaralaštva

784,00

 

Potpisivanje Ugovora za aplikante koji su dobili podršku biće upriličeno u ponedjeljak 10.decembra u prostorijama MIOS-u (zgrada Jupiter) sa početkom u 14:00h.

*Napomena: 
Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.12.2018. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opširnije >>

04.12.18

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

Fondacija tuzlanske zajednice  organizuje konferenciju pod nazivom ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ u petak 7. decembra 2018. godine u Narodnom pozorištu u Tuzli sa početkom u 14:00h.

Konferencija ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018“  putem koje Fondacija tuzlanske zajednice promoviše vrijedne mlade ljude i omladinske organizacije kao istinske junake i junakinje svoje zajednice,  te udružuje sredstva i resurse iz lokalnih izvora i usmjerava ih kao podršku ovim mladim ljudima u implementaciji svojih ideja. 

Konferencija ˝Ja sam junak/junakinja svoje zajednice˝ jedan je od niza događaja kojim Fondacija tuzlanske zajednice obilježava jubilej ''15 godina postojanja''. Konferencija je prilika da se promovišu vrijedni mladi ljudi-istinski junaci i junakinje svojih zajednica i predstave rezultati podrške mladima u tuzlanskoj regiji.
 
''Želimo da promovišemo mlade ljude koji su vrijedni, koji uče, volontiraju, imaju ideje i teže ka njihovoj realizaciji. To su mladi koji koriste sve prilike koje im se ukažu, mladi koji su uistinu vrijedni pažnje. Njih nemate priliku vidjeti na televiziji, iako bi trebali da budu viđeni jer zaslužuju sav medijski prostor.''-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Osim predstavljanja aktivnih mladih, na ovogodišnjoj konferenciji biće uručena posebna priznanja u kategorijama:
- za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih (udruženje)
- za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih (pojedinac)
- za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2018. godini (pojedinac)
- za najbolje implementirani omladinski projekat u 2018. godini (udruženje)
- za izuzetan doprinos podršci mladih (preduzeća)

˝Problem nezaposlenosti mladih je metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude-oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato konfernecijom i drugim aktivnostima koje organizujemo želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent.˝-kazao je Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' održava se početkom decembra simbolično zbog Međunarodnog dana volontera. 

''Ovo je prilika da zajedno vrednujemo volonterski rad i doprinos razvoju zajednice koji nesebično daju članovi odbora omladinskih banaka, nosioci projekata, ali i svi aktivni mladi iz našeg okruženja.''-kazala je Samira Salihović, asistentica na Programu za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Fondacija tuzlanske zajednice je u ovoj godini, u kojoj slavi 15 godina postojanja, izdvojila skoro 100.000,00KM podrške mladima od čega je 38.000,00KM uloženo kroz kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝
U petak, u Narodnom pozorištu u Tuzli očekuje se više od 200 prisutnih, uključujući nosioce omladinskih inicijativa kao i predstavnike biznisa koji su podržali ovu kampanju.

opširnije >>

20.11.18

Održana obuka za edukatore/ice na projektu ''Za ljubav da, za nasilje ne''

U periodu od 16. do 18.11.2018. u Tuzli je održana obuka za vršnjačke edukatore/ice na projektu „Za ljubav da, za nasilje ne“. Cilj ovog treninga je bila edukacija i usavršavanje vještina mladih koji će u narednom periodu sprovoditi različite aktivnosti na području Lukavca, Srebrenika, Kalesije, Tuzle i Živinica, a koje se tiču podrške mladima sa iskustvom všnjačkog nasilja u mladalačkim vezama, prevencije nasilja u tim odnosima, te ukazivanja na postojanje ovog problema u široj društvenoj zajednici.U inspirativnom prostoru Multifunkcionalne trening kuće za mlade „Labirint“ mladi iz navedenih mjesta imali su priliku tokom trodnevnog programa učiti o nasilju, ali i propitivati vlastite stavove o uvriježenim rodnim stereotipima i obrascima ponašanja koji proizilaze iz tradicije i kulture.

''Radit ćemo na svobuhvatnom pristupu ovom problemu uz saradnju sa odgovornim javnim i nevladinim sektorom, kako bismo kreirali mrežu podrške mladima koji su doživjeli nasilje i onima koji se žele suprostaviti tome.''-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Na obuci je učestvovalo 20 vršnjačkih edukatora/ica, koji sa prvim promotivnim aktivnostima u zajednicama počinju već krajem mjeseca novembra.

''Smatram da smo za godinu dana uradili mnogo toga, a da tek sada krećemo sa još boljim idejama i jačom motivacijom jer smo shvatili koliko je ova tema zapravo značajna. Iskreno se nadam da ćemo ove godine ispuniti naša očekivanja te da ćemo imati podršku  građana.''-kazala je Edina Osmić, edukatorica koja je već drugu godinu za redom dio ove priče.Aktivnosti na ovom projektu možete pratiti i dodatno se informisati putem stranice Ne brini-imaš nas. , a kako su edukatori i edukatorice ispitivali reakcije građana na nasilje u našim zajednicama, pogledajte u sljedećem videu:
 

Ovaj projekat je realizovan uz finansijsku podršku IN fondacije-fondacije za socijalno unaprijeđenje socijalne uključenosti djece i mladih u Bosni i Hercegovini. 

 

 

opširnije >>

17.11.18

Una Stjepić: '' Ja sam tu da prodrmam uspavanu BiH''

''Još od malih nogu sam primjećivala da je moja mašta bila bujnija od mojih vršnjaka te me zbog toga nisu baš posebno razumjeli kada bih izmislila neku igru. Oduvijek sam gledala stvari u malo širem spektru i bila sam uvijek otvorenog uma, nesklona predrasudama.''-Ovako priču o sebi započinje tridesetogodišnja Una Stjepić iz Tuzle, umjetnica čije i ime odgovara njenom karakteru- njenoj unikatnosti. 

Sva Unina zanimanja su usko vezana za umjetnost, a kroz svako urađeno djelo trudi se da predstavi sebe. Tako se među njenim zanimanjima nalazi pravljenje nakita, šminkanje, dizajniranje i fotografisanje, a sve od toga je protkano posebnom notom unikatnosti. Gotske  krune, ogrlice, chokeri, nakit za prsa i ramena karnevalskog izgleda samo su dio Uninog čarobnog svijeta nakita.  A sve to upotpunjava specifičnim stilom za šminkanje koji joj pomaže da prikaže sebe baš onakvu kakva jeste. 

''Za mene šminka predstavlja vrstu izražavanja pa čak i komunikacije na neki način jer šminka ima posebnu moć da vam pomogne da istaknete ono što se ne vidi, a dolazi iz dubine vaše duše. Smatram da vaš duh/karakter izađe na vidjelo kroz razne vrste ekspresije, u mom slučaju je to avangardni bizarni makeup.''-kaže Una dodavši da makeup jeste površna stvar kada se amaterski posmatra, ali svaki pokret ruke stvara umjetnost, misli se preslikavaju na lice ili tijelo i možete biti što god poželite i kako god se osjećate u tom momentu.

Una su još od malih nogu inspirisali svjetski modni magazini, pretežno avangardni i alternativni stil odijevanja te je i sama bila povezana sa bosanskom alternativnom muzičkom scenom. Najviše ju inspiriše mističnost, egipatska mitologija, engleska i nordijska historija te razni svjetski poznati, ali i nepoznati alternativni dizajneri. Iz svega toga, Una je poželjela i sama praviti nakit koji će biti rezultat njene ljubavi prema tom stilu, ali će sadržavati i note njene mašte. Una smatra da ljepota leži u detaljima, a detalji se nalaze u svemu. 

 Ljubav i hobi je pretvorila u posao 2013.godine kada se počela baviti izradom nakita od recikliranog materijala. U početku su to bile choker ogrlice koje tada nisu bile popularne u Bosni i Hercegovini. Poslije toga je počela raditi privjeske od gline, a kako je koji proizvod ugledao svjetlo dana, istovremeno je njena popularnost rasla.  

Spojivši izradu nakita, šminkanje i fotografiju u jedno, Una je izgradila sopstveni brend te su njeni proizvodi nerijetko išli i preko granica Bosne i Hercegovine. Početkom 2018.godina saznala je za projekat ''Sam svoj gazda'' koji sprovodila Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa United Nations Development Programom, a koji je nudio edukaciju i finansijsku podršku za najbolje start-up poduzetnike. Una se prijavila za isti i nakon tri mjeseca edukacije svoj hobi pretvara u biznis ideju za koju dobija podršku  i početni kapital u iznosu od 5 000KM. Sadržaj njene ideje ogleda se u registraciji biznisa i  izradi web shopa putem kojeg će predstavljati i prodavati svoje proizvode na svjetskom nivou.

''Prijatelj me je obavijestio o projektu „Sam svoj gazda“ i ja sam bila oduševljena jer mi je uz hobi falila edukacija. Kako umjetnici često ne vole brojeve i obrasce, ovo je bila savršena prilika za mene da ih zavolim. Nisam očekivala da će moj biznis plan biti izabran za najbolji te da ću baš ja dobiti poticaj za pokretanje biznisa.''-kaže Una dodavši da se trenutno odvaja od malih stvari s kojima je počela,  a cilj joj je postići prepoznatljiv alternativni modni brend koji će ljude povezivati kao društvo u smislu njihovog stila života, pružiti im podršku, samopouzdanje i ljepotu koju zaslužuju. 


Sama edukacija trajala je tri mjeseca, a polaznicima je nudila mentorsku podršku, učenje o pokretanju biznisa te primjere iz prakse na osnovu kojih su mogli dosta naučiti.

''Posebno što mi se svidjelo u ovom projektu jeste pozitivan pristup mladima, i pregršt inspirativnih iskustava i govora od strana mentora ovog projekta, njihovo zalaganje da nam se posvete i pomognu, i da podrže naše ideje, ali i budu kritični i iskreni prema nama. Niti u jednom trenutku nisam poželjela odustati, jer je to išlo nekako glatko.''-dodaje Una. 

Iako je krenula od malih stvari, oduvijek je imala velike ciljeve, a trudila se da kroz svoja umjetnička djela ljude sa kojima radi učini posebnima.

''Velika mi je želja stići do modnih revija u koje bi utrošila svo svoje iskustvo kroz scensku šminku, odjeću i asesoare. Nadam se da ću jednog dana imati svoj veliki atelje gdje ću moći da stvaram. Kada su u pitanju osobe s kojima radim volim da ih ovjekovječim , transformišem i predstavim svijetu. Najdraže mi je odabrati „prosječnu“ ženu te je tranformisati u photo modela, jer ljudi nekada nisu ni svjesni svoje ljepote, ali tu sam ja da im pomognem da se pogledaju drugačijim očima.''-dodaje Una. 

Ova unikatna umjetnica se od drugih razlikuje po izgledu, razmišljanjima, pogledima na svijet, pa se tako i njena ideja za biznis izdvojila od ostalih po svojoj specifičnosti. 

''Ljudi se prvo zaprepaste, a kroz naredne 3 sekunde njihove reakcije budu presudne. Mnogi ostanu začuđeni i zbunjeni, a mnogi su naprosto oduševljeni i često mi ne vjeruju da ja stojim iza tih radova. Teško je opstati u BiH sa ovakvom vrstom biznisa, ali nije nemoguće, normalno da je mnogo više cijenjeno u inostranstvu, ali ja sam tu da prodrmam uspavanu BIH.''-kaže Una.

Za ovu djevojku i pregršt ideja koje joj svakodnevno prolaze kroz glavu, dan od 24 sata je malo, međutim kaže da je već započela sa realizacijom te da će se noviteti uskoro moći pronaći na njenoj Facebook stranici. 
Iako njena djela ostavljaju bez teksta, Unina skromnost kaže da uvijek može bolje te da se nikad ničemu ne može  posvetiti onoliko koliko bi to  stvarno željela, jer životni sat isušive brzo kuca.

Ova priča  izrađena je u okviru projekta „Sam svoj gazda“ koji se realizuje u okviru projketa “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)”, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Sadržaj ove priče, kao i nalazi prikazani u njoj, isključiva su odgovornost Fondacije tuzlanske zajednice i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije (EU), niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

opširnije >>

15.11.18

INTERVJU//SADINA BINA: ''Mladi imaju potencijala da stvaraju preduslove za bolji život.''

Mladi koji su ove godine kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' dobili zeleno svjetlo za realizaciju svojih ideja, dobili su finansijsku, ali i moralnu podršku sa raznih strana. Osim Fondacije tuzlanske zajednice i lokalnih vlasti, ukupno 28 društveno odgovornih kompanija odlučilo je stati uz mlade i zakoračiti ka pozitivnim promjenama. Jedna od takvih je Mikrokreditna Fondacija Eki, koji su, uvidjevši značaj kampanje, odlučili ponijeti titulu dijamantnog donatora.  O razlozima zbog kojih su odlučili podržati kampanju, o mladima, poduzetništvu i problemima sa kojima se mladi susreću razgovarali smo sa Bina Sadinom, generalnom direktoricom MKF EKI. 

FTZ: U proteklih 20 godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je više od 150.000 mladih. Zbog čega se, prema Vašem mišljenju, mladi odlučuju na napuštanje zemlje? 
Sadina: Sigurno da postoji više razloga zašto se mladi ljudi odlučuju da ''bolji život'' potraže izvan BiH. Neki od razloga su  situacija u zemlji, neizvjesnost , nepostojanje jasne perspektive za budućnost.  Međutim potrebno je da mladi ljudi prije donošenja bilo kakve odluke  pogledaju i analiziraju uspjehe mladih preduzetnika koji su, uz dobru ideju, predan rad i zalaganje, uspjeli da u BiH obezbjede dobar život sebi i svojoj porodici. Kroz naše poslovanje susrećemo veliki broj mladih koji imaju interesantne ideje vezane za pokretanje sopstvenog posla, od internet biznisa pa do poljoprivrede. 

FTZ: Mladi kod nas se često optužuju da su pasivni, da ne žele raditi te da svoje slobodno vrijeme provode uglavnom u kafićima...Ko je prema Vama kriv za ovakvu situaciju među mlađim generacijama i kako Vi komentarišete tu pasivnost?
Sadina: Svi možemo dati svoj doprinos da se takvo ponašanje i percepcija dijela mladih o životu promjeni. Mladi definitivno imaju potencijala da aktivno učestvuju u poboljšanju situacije  u svojim zajednicama i  da stvaraju preduslove za bolji  život.  U  svakoj zajednici postoje  primjeri onih koji vrijedno rade, trude se i grade svoje karijere i poslove. Ono što je najvažnije je stvoriti okruženje u kome se promovišu prave vrijednosti. Tek tada se možemo nadati da će mladi drugačije percipirati svoju budućnost.


FTZ: Odlučili ste podržati kampanju ''Budi junak svoje zajednice 2018.'' Fondacije tuzlanske zajednice koja nudi priliku mladima da realizuju svoje ideje. Šta Vas je motivisalo da podržite jednu ovakvu priču?
Sadina: EKI već duži niz godina podržava socijalno odgovorne aktivnosti i projekte širom BiH. U osnovnom fokusu su nam djeca i mladi. U ovom projektu smo prepoznali odličan potencijal promocije preduzetništva, kreativnosti i angažovanja mladih sugrađana. Takođe, opredjeljući faktor je bila i činjenica da je kroz aktivnosti pokrivena veća teritorija, a ne samo jedna opština, pa su samim tim i potencijalni efekti daleko veći.
 

FTZ: Tema kampanje ''Budi junak svoje zajednice'' osim jačanja organizacija je i poduzetništvo. Smatrate li da BiH ima hrabre mlade ljude koji su spremni prihvatiti rizik i pokušati realizovati svoju poslovnu ideju ili će ipak radije spakovati kofere i otići? 
Sadina: Apsolutno. Kao što rekoh mi ih kroz naš posao srećemo veoma često. Mladi ljudi  su talentirani, kreativni i veoma inovativni. Svi smo mi svjesni situacije  u kojoj se društvo nalazi i da mladi sve više traže svoje  šanse  van granica Bosne i Hercegovine. 

FTZ: Da li ste zadovoljni ovogodišnjim idejama? Šta ste vi, kao predstavnik jedne uspješne kompanije, spremni podržati?
Sadina: Voljela bih da vidim unikatne ideje, nešto što neće biti kopija postojećih aktivnosti. Nešto što može da donese novu vrijednost i potpomogne ohrabrivanju mladih na kreativnost i ostanak u BiH. Mladi su snaga svakog društva, tako da ne sumnjam da će i u okviru ovog projekta i dalje biti odličnih ideja. 

FTZ: Da li Bosni i Hercegovini nedostaje više ovakvih prilika za mlade ili ih možda imaju dovoljno, ali ih ne koriste?
Sadina: Ovakve inicijative su sigurno dobrodošle i bilo bi dobro da ih bude što više. Ipak, smatram da je potrebna daleko šira akcija na usmjeravanju i ohrabrivanju mladih u BIH, u koju strategijski i sistematično treba da se uključe sve odgovorne institucije. Mladi će to sigurno prepoznati i iskoristiti. 

FTZ: Imate li neku poruku za naše aplikante, ali i mlade građane naše države?
Sadina: Nemojte lako odustajati. Znam da je teško i da ste okruženi sa bezbroj prepreka, ali budite istrajni. Gradite svoje kapacitete i sposobnosti, obrazujte se i osposobljavajte na način da postanete tražen kadar. I nikada nemojte odustati od ideje prije nego što je isprobate u praksi.

-Podsjećamo, od ukupno 16 pristiglih inicijativa mladih na Javni poziv kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'', Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 11 ideja. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna novčana sredstva u iznosu od 19 000KM koja su podijeljena na ovih 11 ideja, a preostalih 19 000KM podijeljena su od strane društveno odgovornih preduzeća. Ovo je peta po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj iste je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Također, saradnjom sa vladinim i biznis sektorom želimo stvoriti bolji ambijent i afirmativno okruženje za sve mlade te pokazati da su oni naš najjači resurs.  

opširnije >>

09.11.18

Rezulati podrške stipendistima iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej  zasijedala je 19. oktobra 2018. u sastavu od 5 članova: Gordan Isabegović, Slaven Ostojić, Damir Dajanović, Ines Osmanović, Sabina Sinanović Ćatibušić. Komisija je izvršila  pregled i bodovanje svih 77 prijava od kandidata za stipendiranje pristiglih u periodu od 17.09. do 12.10.2018. godine.
 
Na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, izvršeno je bodovanje svih kandidata po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost. 
 
Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži pet (5) studenata sa najvećim brojem bodova: 
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije, zbog dobijene stipendije od strane Fondacije Konrad Adenauer)
2. Merisa Okanović
3. Maja Klimentić
4. Azra Huremović
5. Džana Sultanić
6. Nermina Gazibara
 

Ovim putem, želimo čestitati prvim stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku

 
  Ime i prezime Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1. Adnan Mujanović (samostalno odustao od stipendije) 437,50
2. Merisa Okanović 429,50
3. Maja Klimetić 422,75
4. Azra Huremović 413,88
5. Džana Sultanić 401,70
6. Nermina Gazibara 399,00
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1. Anamarija Divković 374,13
2. Arijana Minovi 373,25
3. Sejfudin Beganović 368,00
4. Adelisa Osmanović 362,75
5. Mustafa Spahić 362,23
7. Ahmet Bulić 354,25
8. Emina Mumić 350,75
9. Edina Osmić 348,13
10. Elmira Begić 346,00
11. Antonio Zahirović 345,55
12. Mirza Osmanović 345,00
13. Nerma Huskić 343,75
14. Amila Žero 342,25
15. Esma Sulejmanagić 339,75
16. Harun Huskić 339,10
17. Aida Duraković 338,50
18. Irma Dobrinjić 337,00
19. Nesida Nukić 335,50
20. Emina Mujčinović 333,75
21. Deni Muratović 330,75
22. Marko Divković 327,00
23. Belma Omerbegović 326,54
24. Minela Buljubašić 323,00
25. Rusmira Muharemović 318,38
26. Sumea Omerović 316,50
27. Ajla Musić 316,00
28. Sara Škrba 315,75
29. Lejla Hrustić 312,00
30. Šejla Džindo 311,00
31. Melika Damadžić 306,58
32. Eldina Hanić 303,00
33. Eldar Murselović 301,25
34. Jasmin Babović 298,88
35. Azra Ibrišević 296,08
36. Željka Božanović 296,00
37. Lejla Sejdinović 293,66
38. Maris Rajič 291,50
39. Armin Halilović 291,25
40. Asja Vrabac 291,00
41. Amra Softić 291,00
42. Anela Aljkanović 289,50
43. Maid Nalić 287,63
44. Mersida Murgić 283,25
45. Ajla Kulugić 280,38
46. Sadmela Bratanović 276,31
47. Emira Husejnović 274,25
48. Emina Selimović 273,00
49. Viktoria Lukić 269,75
50. Ajša Okanović 268,00
51. Emina Ahmičić 264,38
52. Azur Mehanović 263,50
53. Amar Bektić 250,38
54. Amra Gvozden 248,75
55. Rabija Memić 242,38
56. Lejla Galić 235,75
57. Ajša Imširović 231,73
58. Tamara Lalić 229,00
59. Belmin Zukanović 228,63
60. Edin Gutić 221,38
61. Emina Budimlija 214,50
62. Martina Miljanović 207,75
63. Rabija Mešanović 205,00
64. Mirnes Spahić 196,13
65. Edhem Junuzović 190,00
66. Mateja Andrejaš 179,50
67. Edin Suljagić 179,38
68. Esad Salihbašić 153,50
69. Kenan Taletović 149,13
70. Mirel Jahić 142,00
71. Besim Bojadžija 48,00
72. Amila Mušić 26,00

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.
 
Za sva dodatna pitanja, budite slobodni da kontaktirate Selmu Memišević putem email-a: selma@fondacijatz.org 
opširnije >>

07.11.18

Javni poziv za angažman trenera/ica za sprovedbu ˝Treninga za trenere u neformalnom obrazovanju˝
 

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane trenere/ice-pojedince, trenerske parove ili udruženja i institucije koja se bave neformalnim obrazovanjem i koja su kompetentna u traženoj oblasti da dostave svoje ponude za sprovedbu  trodnevnog  ˝Treninga za trenere u neformalnom obrazovanju˝.
 
Trening se sprovodi u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ i trebao bi biti realizovan u decembru mjesecu 2018. godine.
 
Specifični ciljevi treninga:
Cilj treninga za trenere je da obučimo interne trenere za prijenos svojih specifičnih znanja i vještina na druge odrasle polaznike, što uključuje efikasnu pripremu, izvedbu i evaluaciju trening programa usklađenih sa potrebama korisnika sa kojima Fondacija tuzlanske zajednice radi. Trening za trenere bi trebao da obuhvati sljedeće tematske cijeline:
- Planiranje treninga i prezentacijske vještine (razumjevanje specifičnosti učenja odraslih, usvojiti ciklus sistematičnog treninga, određivanje svrhei ciljeva treninga, razvoj prezentacijskih vještina)
- Metodologija rada na treningu (osnovne metode treninga, stilovi učenja, vježba i primjena različitih metoda)
- Trening dizajn (vještine pružanja i primanja informacija, fasicilitacijske vještine, savladati trening dizajn, evaluacija treninga) 
- Mentorstvo kao individualni oblik rada
 
Učesnici:
Učesnici treninga su mladi multiplikatori-voditelji Odbora omladinskih banaka FTZ-a i mentori Mreže aktivnih zajednica (cca 15 osoba).  
 
Trajanje procesa:
Trening će biti realizovan u decembru mjesecu 2018. Tačan termin će biti preciziran naknadno u dogovoru sa izabranim trenerom/ima.
 
Potrebne kvalifikacije: 
- VSS  pedagoškog smjera 
- Minimalnoo 5 godina iskustva u neformalnom obrazovanju i provedbi edukativnih treninga za odrasle (referentna lista)
- Iskustvo u vođenju treninga za trenere (referentna lista)
 
Od trenera/ice se očekuje:
1. Da ponudi program realizacije trodnevnog treninga
2. Da bude kooperativan/a i prilagodi trening u skladu sa zahtjevima i potrebama organizatora.
3. Da koristi interaktivne metode rada sa učesnicima prilagođene starosnoj strukturi od 18 do 60 godina.
 
Ponuda treba da sadrži sljedeće informacije i dokumente:
1. Tehničku ponudu, koja podrazumjeva agendu, metodologiju realizacije treninga, korištenje tehnika i metoda rada sa učesnicima kao i grupisanim aktivnostima i očekivanim rezultatima. 
2. Finansijsku ponudu za angažman 
3. Kontakt detalje
4. CV trenera
 
Gore navedene dokumente treba poslati najkasnije do 18. novembra na elektronsku poštu: fondtz@fondacijatz.org. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na broj 035-362-832 ili na navedeni email.  
opširnije >>

07.11.18

Svečano otvaranje obnovljenog dječijeg igrališta na Sjenjaku u Tuzli

Fondacija tuzlanske zajednice poziva medije i građane Tuzle, a posebno građane naselja Sjenjak, da u subotu 10.11.2018 od 12 do 14 sati zajedno otvorimo obnovljeno dječije igralište na Sjenjaku u Tuzli.

Obnavljanje igrališta je finansirano sredstvima društveno odgovornih preduzeća i pojedinaca koji su se uključili u kampanju „Čelični Bosanac u trostrukom Ironman-u na 676 kilometara za obnavljanje dječijeg igrališta u Tuzli“.  

Kampanju je sprovela Fondacija tuzlanske zajednice, u ljeto 2018., na inicijatvu naših tuzlanskih entuzijasta: Edine Alić, Amne Džambić, Merime Dževdetbegović i istaknutog sportiste, Čeličnog Bosanca, Mladena Nedića.

Mladen je učinio nevjerovatan sportski podvig, tako što je plivao, trčao i vozio bicikl, na veoma zahtjevnoj Ironman dionici od 676 km za samo 50 sati!  

Mladen je trčao za svoj rodni grad, za svoju Tuzlu i tuzlanske mališane! 

Njegov poziv prema preduzećima i pojedincima za otkup kilometara je bio uspješan! Ukupno je otkupljeno 408 kilometara od strane 35 preduzeća i 26 pojedinaca, čime je prikupljeno 20.400 KM.  Sva sredstva su u potpunosti usmjerena na obnavljanje dječijeg igrališta Sjenjak u Tuzli. 

Igralište je time postalo sigurnije mjesto za igru i boravak naše tuzlanske djece. Uređena je podloga za igru, izvršena popravka postojećih i nabavka novih sprava za igru, zamjenjene su stare klupe i kante, a ubrzo će biti postavljena i rasvjeta za sigurniji boravak djece u popodnevnim satima.

Svečano otvaranje će započeti u 12h, druženjem djece sa našim Ironman-om, Mladenom Nedićem!  Najmlađe će zabavljati animatori organizacije „Osmijeh za osmijeh“ uz dječije pjesme, igru i balone. Donatori su obezbijedili prigodna osvježenja i snack program za najmlađe. 

Otvaranju će prethoditi čišćenje igrališta od strane volontera Fondacije, koji time žele istaći značaj volontiranja i filantropije za zajednicu uz pomen Međunarodnog dana filantropije koji se obilježava širom svijeta tokom novembra.

Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, menadžera projekta na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org. 

Firme i pojedinci koji su podržali kampanju su: Stanogradnja, Drina Karakaj, Info Media Group, MI99, Selma i Samir Memišević, Euroherz, Madi, Inproz, Muamer Dervišević, Pizzeria Mozaik, Mani, Silk Trade, NLB Banka, Muharem Kabil, Plastoflex, Nina Avramović, Lejla Hurić, Tim Gradnja, Lamišped, Maja Čolo, Annoa, Darijo Ružić, EKO život, Meating, Bingo, Suša comerc, Miroslav Popović, Porodica Avramović, Uncro, Menprom, Valdet Iljazović, Denis Komadarić, Mladenove radne kolege, Amir Pekarić, Mladen Stevanović, Eldar Pirić, MP Pupo, Svjetlana Mujezinović, Jasna Jašarević, Nina Zupan, Halls, MF Building, Igepa, Radis, Jasmina Alić, Sanela Lukanović, Arozal, Adisa Mehanović, Sami promet, Carlsberg BH, Superior group, Samobor, Dental Studio Joldić, Minesu,  Variplast, Emir Baralić, Babilon, Edin Kovačević, Rakanović Kamenka, Bosing, Biba BH.

 

opširnije >>

05.11.18

Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak 

za iskazivanje interesa za učešće u projektu podrške za start-up poduzetnike 

 
Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ realizuje projekat podrške zapošavanju mladih na području mjesne zajednice Kiseljak. 
 
S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u projektu.
 
Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak. 
 
Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:
- dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati jednom sedmično u periodu decembar 2018. – januar 2019. godine
- priliku da apliciraju za finansijsku i mentorsku podršku realizaciji vlastite poslovne ideje (februar 2019. godine)
- finansijsku i mentorsku podršku za najbolje poslovne planove (mart – april 2019. godine). 
 
Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na mail adresu fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 27. novembra 2018.godine.
opširnije >>

01.11.18

38 000KM za ideje mladih kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''

Sinoć je u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava omladinskim organizacijama čije ideje su dobile podršku kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018.''

Ovaj događaj koji nosi specifičan naziv ''Dodjela dukata'' jedan je od događaja kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' a predstavlja krunu trodnevne ''Potrage za blagom'' u kojoj su učestvovali mladi junaci i junakinje. Tokom ''Potrage za blagom'' mladi su svoje ideje predstavljali društveno odgovornim kompanijama, a donatori su, ovisno o njihovim prezentacijama, podijelili novčana sredstva.

''Potraga za blagom'' i ''Dodjela dukata'' pokazali su da kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' nema za cilj samo dodijeliti novac za projektne prijedloge, nego želimo ojačati i ohrabriti naše mlade da u svakom trenutku mogu bilo kome pokazati da su upravo oni nosioci promjena u našim zajednicama. A oni su to u proteklim danima i pokazali.''-kazala je Azra Delmanović, koordinatorica Odbora Omladinske banke Lukavac.

Od ukupno 16 pristiglih inicijativa mladih, Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 11 ideja. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna novčana sredstva u iznosu od 19 000KM koja su podijeljena na ovih 11 ideja, a preostalih 19 000KM podijeljena su od strane donatora te su u konačnici rezultati podrške izgledali ovako:

Općina

Grupa

Početna podrška Fondacije( KM)

Konačni iznos podrške

Kalesija

 

Art Centar Ankata

1983,18KM

3717,04KM

Živinice

 

NG OI CROA

1.701,25KM

3645,11KM

Lukavac

 

OG Kvart

1.961,20KM

3445,06KM

Lukavac

 

UM Gnojnice Mladost

1.810,82KM

3999,00KM

Tuzla

Centar za pružanje usluga u zajednici PUŽ

2.025,44KM

3969,30KM

Tuzla

 

Udruženje Mladi Tuzle

1.923,91KM

3981,99KM

Tuzla

 

NG makeIT

1.873,16KM

3998,50KM

Tuzla

Udruženje  KAF Saltminers Tuzla

1.735,30KM

3489,16KM

Tuzla

Udruženje za razvoj i promociju pozitivnih vrijednosti „KRAV MAGA“

1.731,70KM

3376,56KM

Tuzla

Udruženje EESTEC Tuzla

797,20KM

2091,06

Tuzla

Studentsko vijeće Tehnološkog fakulteta u Tuzli

754,30KM

2288,16KM

 

''Ono na šta smo posebno ponosni je to što iz godine u godinu na našu adresu stižu sve inovavnije ideje. Kultura, sport, umjetnost, edukacija, infrastruktura, sve su ovo oblasti koje pokrivaju ideje naših aplikanata te će zbog toga naše zajednice zaista biti bogatije za 11 raznovrsnih projekata, a koji su od velikog značaja za sve mlade sa područja Općina u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice''.-kazala je Mirha Skakić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Ove godine, aplikanti odišu pozitivnim duhom, a njihov entuzijazam prepoznali su i donatori kampanje. 

''Zaista je bilo teško teško odlučiti kako podijeliti novčana sredstva jer je svaka ideja inovativna i zaslužuje podršku. O ovakvim mladim ljudima treba pričati i pisati jer su vrijedni pažnje i ono što smo mi naučili od njih jeste kako se boriti i kako stvarati pozitivne promjene.''-samo su neki od komentara donatora koji su sinoć prisustvovali svečanoj dodjeli finansijskih sredstava. 

Jedan od ciljeva  kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' jeste i saradnja između omladinskih organizacija te međusobna podrška mladih.

''Mi mladi moramo shvatiti da smo nosioci promjena u našim zajednicama. Naša zamisao je podržavati sve mlade koji nam se obrate, pomoći im da realizuju njihove ideje i u konačnici stvoriti ambijent gdje ćemo zajedno raditi na poboljšanju uslova u našim zajednicama bez razmišljanja o napuštanju Bosne i Hercegovine. ''-kazao je Almedin Beganović, sedamnaestogodišnjak koji je nosioc projekta ''Make it''. 

Podsjećamo, ovo je peta po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj iste je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Također, saradnjom sa vladinim i biznis sektorom želimo stvoriti bolji ambijent i afirmativno okruženje za sve mlade te pokazati da su oni naš najjači resurs.  

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' ove godine podržalo je ukupno 28 donatora:

DIJAMANTNI DONATOR: EKI mikrokreditna fondacija
ZLATNI DONATORI: Partner mikrokreditna fondacija, Sberbank BH, Big Ben Centar za strane jezike
SREBRNI DONATORI: Lukavac cement, Mi Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo
BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, Zeus agencija, Centar pošta Tuzla, DAF Centar za njemački jezik, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Cosmos Commerce doo, Platinium doo, ZH Zola doo
PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex doo, Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, AC Ganjgo Auto centar Ganjgo, Palačinkara Bagi, Beemed doo, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped doo, Mama Mia Restoran, Off-set štamparija doo, Folk high schula, Amra Nadarević Vodenčarević, Amira Abdulahović, Nina Zupan
Medijski pokrovitelji: Radio televizija 7 i Radio Kameleon.


Ovim putem čestitamo dobitnicima sredstava i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projektnim prijedloga te se zahvaljujemo svim donatorima i prijateljima koji su odlučili biti dio ove priče.

 

 

opširnije >>

29.10.18

Mladi junaci i junakinje u potrazi za blagom

Peta po redu kampanja za mlade „Budi junak/junakinja svoje zajednice“  danas nastavlja sa „Potragom za blagom“ u kojoj se omladinske grupe iz Tuzle, Lukavca, Kalesije i Živinica nadmeću za podršku društveno odgovornih preduzeća koja su odlučila podržati kampanju. 

''Potraga za blagom'' predstavlja finalni događaj kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' a ogleda se u prezentaciji projekata donatorima kampanje. Iznos novca za kojim naši junaci i junakinje tragaju ovisi o tome kako će prezentovati svoje ideje i da li će uspjeti privući pažnju naših donatora.

U proteklih mjesec dana, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo je ukupno 16 projektnih prijedloga, a prema odluci Odbora Omladinskih banaka, ukupno njih 12 zadovoljilo je kriterije Javnog poziva i kreću u ''Potragu za blagom''. Za inicijative koje su dobile zeleno svjetlo, Fondacija je zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, individualnim donatorima i lokalnim vlastima obezbijedila  38.000 KM, a koliko će svaka ideja osvojiti novca ostaje neizvjesno do okončanja „Potrage za blagom“. Ukupna potraživanja za 12 podržanih projekata su 43.307,00KM što znači da svi projekti ne mogu biti podržani sa 100% iznosom što ovu potragu čini zanimljivijom.  Fondacija tuzlanske zajednice je rasporedila startnih 19.000,00KM, dok će preostalih 19.000,00KM biti raspoređeni od strane društveno odgovornih kompanija.

''Potraga za blagom'' je izuzetna prilika u kojoj mladi ljudi iz naših zajednica mogu pokazati svoje prezentacijske vještine, predstaviti svoje ideje za razvoj zajednice te  ostvariti saradnju sa biznisima, ali i drugim omladinskim organizacijama. Kroz proteklih pet godina, dosta mladih aplikanata koji su prezentovali svoje ideje biznisima, predstavili su i sebe u najboljem svjetlu te su ubrzo pronašli i prva zaposlenja. ''-kazala je Azra Delmanović, koordinatorica Odbora Omladinske banke Lukavac. 

Ovogodišnja ''Potraga za blagom'' trajat će dva dana, a završit će svečanom dodjelom dukata u srijedu u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sa početkom od 19:00h. 

''Svečanim događajem dodjele dukata u Međunarodnoj galeriji portreta okupit ćemo omladinske organizacije, donatore i druge mlade ljude iz pet opština u kojima djeluje Fondacija tuzlanske zajednice kako bismo zajednički proslavili uspjeh naših junaka i junakinja i u konačnici vidjeli kakve ideje će uskoro zaživjeti u našim zajednicama''-kazala je Mirha Krivić, koordinatorica Programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice. 

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' započela je simbolično 12. augusta, na Međunarodni dan mladih, kada je više od 35 mladih posjetilo predstavnike lokalnih i kantonalnih vlasti, a završit će se 5. decembra, na Međunarodni dan volontera, konferencijom „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“, kada će se promovisati pozitivne priče svih junaka i junakinja koji su dio ove priče. 

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018.'' podržali su:
DIJAMANTNI DONATOR: EKI mikrokreditna fondacija
ZLATNI DONATORI: Partner mikrokreditna fondacija, Sberbank BH, Big Ben Centar za strane jezike
SREBRNI DONATORI: Lukavac cement, Mi Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo
BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, Zeus agencija, Centar pošta Tuzla, DAF Centar za njemački jezik, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Cosmos Commerce doo, Platinium doo, ZH Zola doo
PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex doo, Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, AC Ganjgo Auto centar Ganjgo, Palačinkara Bagi, Beemed doo, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped doo, Mama Mia Restoran, Off-set štamparija doo, Folk high schula, Amra Nadarević Vodenčarević, Amira Abdulahović, Nina Zupan 

 

opširnije >>

22.10.18

Obuka za organizacije civilnog društva iz regiona na temu Zelena ekonomija 


U Kolašinu je 15. i 16. oktobra održan dvodnevni trening na temu Zelena ekonomija za organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Obuci na ovu temu prisustvovala su 33 predstavnika organizacija među kojima je Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica. Prisutni su na ovaj način imali priliku da unaprijede znanja i vještine na teme kao što su glavni sektori zelene ekonomije, zeleno poduzetništvo, principi zelene ekonomije, razvoj zelene ekonomije i primjeri iz Evropske unije, novi pokreti u ovoj oblasti itd. Predavači na treningu su bili predstavnici Udruženja Slap iz Hrvatske, Sonja Vuković i Dragana Lisjak. 

Obuka je dio projekta „GEAR - Green Economy for Advanced Region (Zelena ekonomija za razvoj regiona)“ koji ima za cilj povećanje aktivnosti i uticaja organizacija civilnog društva iz Crne Gore, Srbije, BiH, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i Albanije u zaštiti životne sredine kroz umrežavanje, jačanje kapaciteta i promovisanje zelene ekonomije. Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017, a realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijama SMART Kolektiv iz Srbije, Centar za razvoj i podršku iz BiH, EKO Svest iz BJR Makedonije, EDEN Centar iz Albanije i Udruženjem Slap iz Hrvatske. 

Pored pomenutog treninga, u saradnji sa partnerima, u narednom periodu biće organizovane obuke na sljedeće teme: Javno zastupanje i lobiranje, Učešće u donošenju odluka, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje javnih politika, Istraživanja i analize javnih politika i Unapređenje saradnje sa državnom i lokalnim upravama. Osim treninga, projekat uključuje i razne druge aktivnosti usmjerene ka daljem jačanju organizacija civilnog društva iz regiona i njihovog uticaja u oblasti zaštite životne sredine kao i promovisanju koncepta zelene ekonomije kao što su: dodjela grantova lokalnim organizacijama, studijska posjeta Hrvatskoj i upoznavanje sa primjerima dobre prakse u zelenoj ekonomiji i zelenom poduzetništvu, prezentacije primjera dobre praske u ciljnim zemljama, kampanja promovisanja zelene ekonomije, izrada Studije mogućnosti razvoja zelene ekonomije u regionu, publikacije na ove teme itd. 

Veoma važan očekivani rezultat projekta je umrežavanje organizacija civilnog društva iz regiona koje se bave temama vezanim za zastitu životne sredine, a što će voditi ka unapređenju saradnje, razmjeni znanja, iskustava i naučenih lekcija u ovoj oblasti i obezbjeđivanju osnova za njihovu buduću saradnju i razvoj zajedničkih projekata i inicijativa. 
Ispred Fondacije tuzlanske zajednice učešće je uzela Azra Bašić, asistentica programa finansijske podrške a predstavnica Mreže aktivnih zajednica jeste Maida Mehemdović, članica upravnog odbora organizacije.

Training for Civil Society Organisations from the Region on Green Economy 

A two-day training on Green Economy for civil society organisations from Montenegro, B&H and Serbia on Green Economy took place in Kolašin, on 15-16 October. The training gathered 33 representatives of CSOs who had the opportunity to improve their knowledge and skills on topics related to Green Economy such as green entrepreneurship, principles of green economy, the development and examples of this concept in the European Union, new movements in this area, etc. The training was conducted by Sonja Vuković and Dragana Lisjak, representatives of the Association Slap from Croatia.

The training is a part of the project "GEAR - Green Economy for Advanced Region” whose aim is to increase the impact of civil society organisations from Montenegro, Serbia, B&H, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Albania in environmental protection by promoting networking, strengthening their capacities and by promoting green economy through CSO local projects. The project is financed by the European Union within the Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017 and it is implemented by FORS Montenegro in partnership with the organisations SMART Kolektiv from Serbia, Centre for Development and Support from B&H, EKO Svest from FYR Macedonia, EDEN Center from Albania and Association Slap from Croatia.

In addition to this training, in the first phase of project implementation, trainings on the following topics will be organised in collaboration with the partners in the project: Public Advocacy and Lobbying, Participation in Decision Making, Project Cycle Management, Monitoring of Public Policies, Analyses and Research and Improvement of Collaboration with Authorities. In addition to the trainings, the project includes a series of activities aimed to further improve CSOs’ capacities and impact in environmental protection, and  to promote green economy, such as: a sub granting programme for local CSOs; a study visit to Croatia to familiarise with good practices in green economy and green entrepreneurship;  presentations of good practices in the target countries; campaign of promotion of green economy; development of a study on the possibilities for development of Green Economy in the region; publications on these topics, etc. 

A very important expected result of the project is networking of civil society organisations from the region dealing with topics related to environmental protection, which will lead to improvement of their collaboration, exchange of knowledge, experience and lessons learned in this area, and will provide a basis for their future cooperation and development of joint projects and initiatives. 
  

opširnije >>

06.10.18

OGLAS ZA ANGAŽMAN STRUČNOG SARADNIKA/CE

 
Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za angažman stručnog/ce saradnika/ce po Ugovoru o djelu za posao: 
• Grafički dizajner/ica
 
Opis posla:
- Idejna riješenja, dizajn i priprema za štampu raznih plakata, letaka, brošura, bilborda, banera i ostalih promotivnih materijala
- Idejna riješenja, dizajn i priprema vizuala za digitalne formate, društvene mreže i web stranice
- Editovanje fotografija za potrebe izrade materijala
- Adaptacija finalnih riješenja za različite offline i online kanale komunikacije
 
Period angažmana: 
Angažman stručnog saradnika će biti povremenog karaktera, zasnovan na konkretnim zahtjevima i dizajnerskim zadacima u periodu oktobra 2018 - januar 2019. uz mogućnost produženja. 
 
Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:
- SSS, VSS
- Dokazano prethodno iskustvo u sličnim poslovima (referentna lista poslova)
- Aktivno znanje i upotreba grafičkih programa 
- Kreativnost, komunikativnost i dobre organizacione vještine
- Brzina, preciznost, posvećenost kvalitetu i poštivanju vremenskih rokova
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti biografiju i referentnu listu poslova na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 15.10.2018 do 24:00h. 
Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor direktno ili putem Skype-a u roku od 7 dana od dana zatvaranja konkursa.  
 
Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email.  
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu pozvani na razgovor.  
opširnije >>

29.09.18

Poziv za prijave na trening za mlade „Liderstvo i organiziranje zajednice“


Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa organizacijom za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh, poziva mlade sa područja MZ Kiseljak da se prijave na edukaciju pod nazivom „Liderstvo i razvoj zajednice“.  

Na trening se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području MZ Kiseljak, a koji žele ovladati liderskim vještinama i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.  Trening je pogodan za mlade koji su već aktivni u okviru formalnih i neformalnih grupa, ali i za one koji nisu imali iskustva sa aktivizmom.

Učesnici će tokom treninga imati priliku unaprijediti komunikacijske i prezentacijske vještine, naučiti više o timskom radu i riješavanju konflikta, ali i o  tome kako odrediti prioritete, donijeti odluku, napisati projekat i realizovati svoju ideju. Trening će biti realizovan kroz tri modula: interpersonalne vještine, liderstvo i timski rad, organiziranje u zajednici. 
Edukativni trening bit će realizovan u vidu sedmičnih radionica  u periodu od oktobra do decembra 2018. godine a održat će se u okviru Omladinskog kluba Kiseljak. 

Tokom treninga grupa će imati priliku da putem predstavnika grupe učestvuje u radu Lokalne grupe za razvoj te na taj način zastupa pitanja mladih u zajednici. Grupa će biti ohrabrena da predlaže inicijative i projekte u zajednici, a po završetku edukacije će osmisliti i realizovati najmanje jedan projekat. 

Prijave je moguće izvršiti direktno u Omladinskom klubu Kiseljak, na broj telefona 035 312 931 ili mail fondtz@fondacijatz.org. Prva radionica bit će održana 6. oktobra 2018. godine u prostorijama Mjesne zajednice Kiseljak. 

opširnije >>

19.09.18

Rezultati podrške iz Fonda ''Volim Tuzlu''

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 17.09.2018. godine donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“.

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je ukupno 10 pristiglih aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i  neformalnih grupa u Tuzli. Finansijska podrška je odobrena za 5 inicijativa, a to su:

 
APLIKANT
PROJEKAT
Traženi iznos/KM
Odobreni iznos/KM

Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos

Jednakost bez granica

1.145,00

1.145,00

Udruženje građana oštećenog vida Tuzla

Rušenje predrasuda o slijepim osobama kroz očuvanje tradicije igranja šaha

1.530,00

1.530,00

Neformalno drustvo G.Lipnice

Dječije igralište u Lipnici

1.457,00

1.457,00

Udruženje građana ''Centar za savremena biološka istraživanja''

Kampanja smanjenja zagađenja rijeke Jale

1.650,00

1.650,00

UEC Nahla Tuzla

Vozi, pazi, gas manje gazi!

840,00

840,00

UKUPNA PODRŠKA
 
6.622,00
6.622,00
 
 

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu kada dostave dokaz o partnerskoj saradnji i podršci stručnog osoblje (ljekara i/ili medicinskog osoblja) na temu dojenje. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan. 

 

APLIKANT PROJEKAT Traženi iznos/KM Odobreni iznos/KM

INeformalna grupa za podršku pri dojenju

Podrška budućim majkama i porodiljama u dojenju

1.200,00

1.200,00

 
 
Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije iz lokalne zajednice aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 15.10.2018. godine.
 
Potpisivanje Ugovora biće upriličeno u ponedjeljak, 24.septembra u prostorijama Fondacije tuzlanske zajednice (adresa: Pozorišna 13) od 14 sati, a svim podržanim aplikantima želimo sreću pri realizaciji njihovih projektnim prijedloga. 
 
U nastavku teksta pročitajte koje ideje su dobile podršku.
 
Jednakost bez granica
Projekat "Jednakost bez granica" zamišljen je kao ne/formalno druženje i upoznavanje osoba sa i bez invaliditeta, koji bi kroz interakciju i upoznavanje radili na suzbijanju diskriminacije i predrasuda koje postoje u društvu. Kroz radionice će diskutovati i razgovarati na koje sve načine se može doprinijeti poštivanju jednakosti i pružanju Peer Suport podrške među mladima te kako pružiti dodatnu podršku uključivanju mladih osoba sa invaliditetom u obrazovni sistem i rad omladinskih organizacija. U projekat će biti uključeni srednjoškolci sa područja Grada Tuzla, kao i predstavnici omladinskih organizacija.
 
Rušenje predrasuda o slijepim osobama kroz očuvanje tradicije igranja šaha 
Po prvi put nakon 40 godina u Tuzli će biti organizovano Federalno prvenstvo slijepih u šahu, koje će okupiti najmanje 25 učesnika sa područja Grada Tuzle, Tuzlanskog kantona i Federacije BiH. Projekat će povezati slijepe osobe iz Federacije i doprinjeti održavanju tradicije igranja šaha, jedine igre u kojoj su slijepi ravnopravni. U sklopu projekta će se održat i edukacije o socijalnim i mentalnim prednostima ove igre. 
 
Dječije igralište u Lipnici
Mještani ruralne zajednice Lipnica su u želji da osiguraju sigurno odrastanje mališanima, došli na ideju da volonterskim radom i angažmanom naprave jedino dječije igralište u ovoj zajednici. Aktivisti će napraviti mobilijar za igralište, urediti i ograditi isto, kako bi ono bilo prilagođeno manjoj djeci da se igraju, ali i da njihovi roditelji imaju ugodno mjesto za druženje s mještanima. Projekat će okupiti veliki broj aktivista, te će dodatno uticati na poboljšanje društvenog života u ovoj zajednici.
 
Kampanja smanjenja zagađenja rijeke Jale
Novoosnovano Udruženje građana "Centar za savremena biološka istraživanja" će kroz projekat pokrenuti kampanju javnog prezentovanja problema zagađenja rijeke Jale. Kampanja će obuhvatiti edukacije učenika osnovnih škola i mještana lokalnih zajednica s ciljem podizanje javne svijesti o značaju očuvanja i optimalnog korištenja vodenih resursa. Dodatno kroz okrugle stolove animirat će se  javnost i izvršiti utjecaj na lokalno stanovništvo da preuzmu odgovornost u budućem upravljanju čvrstim otpadom i zaštiti vodenih resursa od istog. 
 
Vozi, pazi, gas manje gazi!
UEC Nahla Tuzla želi da kroz projektne aktivnosti utiče na povećanje svijesti i sprovede edukaciju mladih ljudi koji počinju upravljati motornim vozilima o posljedicama neodgovornog učešća u saobraćaju. Projekat će se realizirati u tri faze i obuhvatit će edukaciju oko 250 učenika završnih razreda srednjih škola u Gradu Tuzla. Prva faza obuhvata stručna predavanja od strane certificiranih instruktora kako bi učenici usvojili osnovna znanja o pravilima ponašanja u saobraćaju i posljedicama neodgovorne vožnje. Nakon toga, planirano je na kreativan način, kroz igru "Vožnja sa simulacijskim naočalama" učenicima omogućiti da svjesno dožive osjećaj vožnje u alkoholiziranom stanju. Druga faza projekta obuhvata javnu prezentaciju upotrebe simulacijskih naočala na na trgu za širu javnost. A posljednja faza projekta se odnosi na promociju i objavu edukativnog animiranog videa, kao i uličnu akciju dijeljenja letaka vozačima sa simboličnim porukama.
 
Podrška budućim majkama i porodiljama u dojenju
U okviru ovog projekta članice projektnog tima će osnovati grupu za podršku dojenju kako bi majke s iskustvom u dojenju pomagale drugim majkama ili trudnicama koje žele da doje. Uključivanjem u rad grupe majke će saznati najnovije relevantne informacije o prehrani majčinim mlijekom, dobiti praktične savjete o pravilnom položaju djeteta na prsima, tehnici izdajanja, pohranjivanju mlijeka itd.U komunikaciji s drugim članovima grupe razmjenjivat će iskustva, zajednički rješavati pojedine teškoće pri dojenju, imati emocionalnu podršku za dojenje i razvijati povjerenje u vlastitu sposobnost dojenja (samoefikasnost dojenja). Grupa za podršku će organizovati minimalno 10 radionica u narednih 10 mjeseci trajanja projekta, s tendencijom nastavka rada grupe. 
 
opširnije >>

28.08.18

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 24.08.2018., donijela je odluku  o finansijskoj podršci projektima iz Fonda za aktivne zajednice Tuzla. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice razmatrala je 10 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica i odlučila podržati sve njih. Radi se o sljedećim projektima:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

KUD 27 Juli

Strujom do napretka

3.000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Vijeće MZ Bikodže

Uređenje izvorišta pitke vode

3.000,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Neformalna grupa LGZR Lisovići

Izgradnja kućice na autobuskim stajalištima u MZ Lisovići

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Inicijativna grupa za aktivno starenje Dobrnja

Soba treća - naša sreća

834,00

5

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

Neformalna grupa LGZR Gornja Tuzla

Majke i djeca

1.425,00

6

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Savjet MZ Grabovica

Zamjena ulaznih vrata na prostorijama MZ Grabovica

3000,00

7

Lokalna grupa za razvoj Solina

Savjet MZ Solina

Zagrijmo naš dom,aktivirajmo našu zajednicu

2.607,00

8

Lokalna grupa za razvoj Priluk

KUD „Priluk“

Za bolji pogled na svijet

3.000,00

9

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede PČELICA

Pčelicin kutak

3.000,00

10. Lokalna grupa za razvoj Hrasno MZ Hrasno Most koji život znači 9.719,00

UKUPNO ODOBRENO:

32.585,00

 

U nastavku teksta pročitajte kakve ideje su dobile zeleno svjetlo za realizaciju:

Strujom do napretka

Projektom ''Strujom do napretka'' predviđen je rad na elektrifikaciji sale za kulturna dešavanja u Prokosovićima kao što su rad kulturno-umjetničkog društva, recitatorske i muzičke sekcije te drugih aktivnosti koje se mogu odvijati u ovoj sali. Mještani Prokosovića su ovu prostoriju prethodnim projektima doveli u funckionalno stanje te je jedino preostalo uraditi osvjetljenje, a sve sa  ciljem da se omogući nesmetan rad kulturno umjetničkom društvu i svim njegovim sekcijama kao i ostatku stanovništva MZ za održavanje sastanaka,skupova i svih drugih aktivnosti.

Uređenje izvorišta pitke vode

Ovim projektom Lokalna grupa za razvoj Bikodže želi urediti potojeću kućicu u Bikodžama u kojoj se nalazi pumpa za vodu kojom se snadbjeva cjelokupno naselje. Realizacijom projekta planirano je proširenje  kućice i izmjena krova, te postavljanje ograde oko izvorišta. Uređenje izvorišta pitke vode će značajno unaprijediti uslove življenja svih mještana Bikodža.

Izgradnja kućice na autobuskim stajalištima u Mjesnoj zajednici Lisovići

Lokalna grupa za razvoj Lisovići želi  postaviti tri autobuske stanice na prostoru svoje Mjesne zajednice. Projektom bi bili zahvaćeni lokaliteti:  zaseok Mešići odnosno Gornje Raskršće, zaseok Zukići kod čitaonice i zaseok Pašanovići. Ovaj projekat je od šireg društvenog značaja za cjelokupnu zajednicu jer Mjesna zajednica Lisovići je spona između Zahirovića i Previla.

Soba treća-naša sreća

Projekat se odnosi na adaptaciju manje prostorije koja je direktna veza između objekta škole i prostorije koju nastavnici koriste za predškolsko obrazovanje. Naime, ranijim aktivnostima grupe za aktivno starenje i švicarskog crvenog križa mještani su uspjeli adaptirati stari stan koji je fizički dio škole te su na taj način dobili prostoriju za predškolski odgoj, ali i prostoriju za sva udruženja koja su dio ove zajednice.  U toj prostoriji bi roditelji, djedovi i nene mogli da sjede i čekaju dok njihova djeca/unuci završe s nastavom,a da ne budu vani. 

Majke i djeca

 Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla došla je na ideju da urede manje dječije igralište sa ljuljačkama, klackalicama i toboganom, ali i sa dva para klupa sa stolovima i nadstrešnicom, a sve u svrhu socijalizacije zapostavljenog dijela naselja sa veoma lošom socijalnom strukturom stanovništva. U razgovoru sa mještanima tog dijela Gornje Tuzle potvrđena je potreba za ovakvim mjestom okupljanja kako djece tako i njihovih majki,kao i mjesto za usputni predah djece i odraslih na putu prema tetimi s obzirom da svakodnevno koriste navedenu dionicu puta za svoje potrebe (dolazak u poštu,školu,ambulantu,..).

Zamjena ulaznih vrata na prostorijama Mjesne zajednice Grabovica

LGZR Grabovica realizacijom ovog projekta rješava pitanje bezbijednosti,kako prostorija MZ tako i svega sto se nalazi unutar tih prostorija. Također  zamjena vrata će olakšati organizaciju narednih manifestacija, naročito zbog opreme koja će biti potrebna prilikom njihove realizacije,a moći će se čuvati u tim prostorijama što do sada nije bio slučaj. A samim time ovo će biti jedan od podsticaja za otvaranje teretane u sklopu igraone.

Zagrijmo naš dom, aktivirajmo našu zajednicu

Ovim projektom uredit će se prostorije Mjeesne zajednice (čitaonica)  koja služi za sve vrste društvenih aktivnosti.Članovi Lokalne grupe za razvoj smatraju da je najbitnije uraditi zagrijavanje prostora, što će se riješiti uvođenjem centralnog grijanja na struju. Također plan je da se poprave polomljena stakla na prozorima i oštećenja na istima te da se ugradi jedan novi prozor. 

Za bolji pogled na svijet

Članovi Lokalne grupe za razvoj Priluk ovim projektom želi nastaviti sa renoviranjem učionica u osnovnoj školi Šerići, što im je jedan od najvećih prioriteta imajući u vidu da su im ostale još samo 4 učionice i zbornica sa lošom stolarijom. Ranije su stolariju zamijenili u okviru trogodišnjeg zagovaračkog projekta Fondacije tuzlanske zajednice, zajedno s lokalnim donatorima (uključujući građane i biznis sektor), a realizacija ovog projekta će nastavit već započete radove.

Pčelicin kutak

Lokalna grupa za rzavoj Gornje Živinice u okviru ovog projekta želi izgraditi vlastiti objekat za potrebe rada Udruženja "Pčelica" kao jednog od trenutno vodećih udruženja na području MZ Gornje Živinice. Planirana je izgradnja na placu koji je stavljen na raspolaganje Udruženju Pčelica a u mjestu Kopjevići, gdje će se u budućnosti graditi Pčelarski dom i Pčelarski centar. Ovaj prostor će se koristiti za potrebe rada udruženja, čuvanje i skladištenje pčelarskog pribora i opreme (prizemlje), opremanje prostora na spratu za: sastanke, radionice, treninge, Školu pčelarstva, susrete pčelara i druge prilike. 

Most koji život znači

LGZR Hrasno želi da napravi novi most na mjestu gdje sada postoji montažni pješački mostić koji je vidno oštećen u nedavnim poplavama koje su bile u julu ove godine. Naime ovaj most omogućava prelaske preko rijeke koja razdvaja naselje Hrasno Donje na putu do škole, ambulante i do centra Mjesne zajednice. Izgradnom novog betonskog mosta dugoročno se rješava problem nesmetanog prelaska pješaka , automobila i teretnih kamiona sa glavnog lokalnog puta na desnu obalu rijeke. Komisija je projekat  Lokalne grupe za razvoj Hrasno pod nazivom , ˝Most koji život znači“, a čiji je nosilac MZ Hrasno ocjenila pozitivno ali je zbog potraživanja iznad kriterijima određenog maksimuma i potrebe za dodatnim namicanjima sredstava, projekat  proslijedila na odlučivanje upravljačkom tijelu Fondacije tuzlanske zajednice, nakon čega je projekat, uz posebne uslove, podržan. 

 

opširnije >>

08.08.18

Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018.

Obilježavanjem Međunarodnog dana mladih, 12. Augusta 2018. u Cafe Bar Sloboda, započeta je peta po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''.

Kao i do sada kampanjom želimo dati podršku Vama,  vrijednim mladim ljudima koji svakodnevno učite, koji  ste angažovani u društvu, omladinskim udruženjima, koji svojim radom i zalaganjem motivišite druge; želimo istaći da ste upravo Vi pravi uzori u zajednici na koje se drugi mladi ljudi trebaju ugledati.

S druge strane kampanjom želimo utjecati na vladin i biznis sektor kako bi zajedno s Vama stvorili bolji ambijent i afirmativno okruženje za sve mlade. Ovom kampanjom želimo Vam dati šansu da svoje ideje pretvorite u stvarnost. Vjerujemo da svaka zajednica ima svoje junake i junakinje. To ste vi, učenici, studenti, mladi stručnjaci, pripravnici, zaposleni, nezaposleni, volonteri, aktivisti.  Svi vi koji vjerujete u svoje sposobnosti i svoja znanja, koji neumorno radite na sebi i mijenjate sebe kako biste mijenjali svoju zajednicu.  

Kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' želimo podstaći i finansijski podržati poduzetne ideje mladih iz 5 gradova Tuzlanskog kantona: Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Živinica i Kalesije. Cilj nam je podržati  minimum 10 omladinskih inicijativa sa maksimalnim iznosom od 4.000KM po projektu. 
Međutim, to nije sve. Učešćem u kampanji  imat´ ćete priliku svoje ideje predstavite društveno odgovornim kompanijama, razmjeniti iskustva sa drugima na konferenciji za mlade, te svoje ideje predstaviti široj zajednici putem sredstava informisanja.     

Zato, ukoliko si mladi i član si omladinske organizacije ili neformalne grupe mladih iz Srebrenika, Kalesije, Živinica, Lukavca ili Tuzle te imaš ideju kojom želiš unaprijediti rad svoje organizacije ili možda želiš osnovati novu omladinsku organizaciju koja bi unaprijedila kvalitet života mladih sa područja tvoje zajednice, prati nas jer Javni poziv za podršku projektima mladih će uskoro biti otvoren.  Za više informacija budite slobodni pozvati nas na tel. 035 362 832.

A dok čekate Javni poziv,  OVDJE pogledajte kakve projekte smo podržali prošle godine.

Kampanju Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018. podržali su:

DIJAMANTNI SPONZOR

Mikrokreditna organizacija EKI

ZLATNI SPONZOR

Mikrokreditna fondacija PARTNER, Sberbank BH, Big Ben Centar za strane jezike

SREBRNI SPONZOR

Lukavac cement, Mikrokreditna fondacija Mi Bospo, Senex doo

BRONZANI SPONZOR

Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvi Tuzlanskog kantona, Menprom doo, Zeus agencija, DAF Centar za njemački jezik, University hotel Dorrah, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Cosmos Commerce doo, Platinium doo, ZH Zola doo

PRIJATELJI KAMPANJE

Junuzović kopex doo, Stomatološka ordinacija Hadžiefendić, AC Ganjgo Auto centar, Palačinkara ''Kod Bagija'', Beemed doo, Poliklinika Azabagić, Damfis šped doo, DKR Njemački centar za robotiku, Štamparija OFF SET doo

MEDIJSKI POKROVITELJ

RTV7 Tuzla


Ukoliko i Vi želite podržati kampanju Budi junak/junakinja svoje zajednice 2018. pozovite broj telefona 035/362-830 ili nas posjetite lično u kancelarijama Fondacije tuzlanske zajednice u ulici Pozorišna 13, Tuzla. 

opširnije >>

23.07.18

OGLAS ZA ANGAŽMAN STRUČNOG/E SARADNIKA/CE

 

U okviru Programa razvoja zajednice u MZ Kiseljak u Gradu Tuzla, Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane i kvalifikovane kandidate da se prijave za sljedeći angažman po ugovoru o djelu:

1.Stručni/a saradnik/ca za:

 • Izradu analize postojećeg načina rada neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina kako bi se utvrdila vrsta i količina sirovina koja isti skupljaju i prodaju na području Grada Tuzla, a posebno na području MZ Kiseljak.
 • Izradu prijedloga mogućih mjera za uključivanje neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u postojeći sistem upravljanja i recikliranja otpada u Gradu Tuzla.

 

Period angažmana: septembar - decembar 2018.

U periodu angažmana stručni/a saradnik/ca će usko sarađivati sa programskim osobljem FTZ-a kako bi se dogovorili oko prikupljanja informacija o trenutnoj situaciji na polju upavljanja i recikliranja otpada, kao i o načinu rada neformalnog sektora sakupljanja sekundarnih sirovina na području Grada Tuzla.  Pored gore navedenih zadataka, od stručnog saradnika se očekuje da će imati direktne kontakte sa relevantnim organizacijama, institucijama, preduzećima i drugim interesnim grupama koji se bave upravljanjem otpadom, reciklažom i sakupljanjem sekundarnih sirovina u Gradu Tuzla, a posebno na području MZ Kiseljak.

 

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti:

 • VSS  iz oblasti ekološkog inžinjerstva ili drugog prirodnog ili tehničkog smjera;
 • Prethodno radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine na srodnim temama i poslovima iz glavnog zadatka (poželjni kandidati sa iskustvom na poslovima upravljanja i recikliranja otpada, odnosno sakupljanja sekundarnih sirovina); 
 • Od angažovanog stručnog saradnika se očekuje da radi na terenu i od kuće, kao i da koristi vlastiti prevoz i vlastiti računar.
 • Od angažovanog stručnog saradnika se očekuju dobre komunikacijske sposobnosti, kao i poznavanje poslovne korespodencije. 
 • Prednost će imati kandidati koji odlično govore i pišu engleski ili njemački jezik radi komunikacije sa međunarodnim partnerima.

 

Svi zainteresirani kandidati trebaju da pošalju biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 13.08.2018 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na razgovor u sedmici 20.08.2018. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email. 

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu pozvani na intervju.  

opširnije >>

23.07.18

Oko 20 000 učenika sa područja Tuzlanskog kantona naučilo kako pravilo postupati sa psima


Oko 20 000 osnovaca iz 82 škole sa područja Tuzlanskog kantona u protekloj godini sudjelovalo je u Dogs Trust radionicama za djecu. Tokom edukativno-zabavnih radionica, osnovci su imali priliku učiti kako da budu sigurni sa psima, kakva je priroda pasa, njihove potrebe, ali i obaveze koje vlasništvo pasa znači.

Ovakve radionice na području Tuzlanskog kantona održavaju se već dvije godine, a edukatori kažu da su zadovoljni reakcijama djece.

''Nakon dvogodišnje edukacije u školama putem Dogs Trust radionica, moram naglasiti da su učenici upoznati sa pravilima ponašanja u blizini pasa, ali je veoma važno nastaviti edukaciju školske djece kako bi izrasli u ljude koji će u budućnosti biti odgovorni vlasnici i rješavati probleme napuštenih pasa.''-kazao je Faruk Hodžić, jedan od edukatora sa područja Tuzlanskog kantona.

Radionice za školsku djecu kreira, koordinira i finansira Fondacija Dogs Trust. U Tuzlanskom Kantonu se provode uz angažman i partnerstvo sa Fondacijom tuzlanske zajednice, a dio su sveobuhvatne podrške Fondacije Dogs Trust u uspostavi zakonskog, efikasnog, humanog i održivog rješenja problema pasa lutalica u Bosni i Hercegovini. Pored Tuzlanskog kantona, Program edukacije školske djece se uz odobrenja lokalnih ministarstava obrazovanja, uspješno provodi i u Kantonu Sarajevo, Istočnom Sarajevu, Kantonu 10, Sarajevsko-zvorničkoj regiji i Banjoj Luci.

opširnije >>

05.07.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Živinica, Lukavca i Srebrenika koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mladeU protekla dva dana upriličeno je potpisivanje Ugovora za aplikante iz Živinica, Srebrenika i Lukavca koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mlade. Na području Srebrenika biće realizovane tri nove inicijative mladih, dok će Lukavac i Živinice biti bogatiji za po 4 realizovana projekta. U nastavku teksta pročitajte kakve ideje mladih su pristigle na našu adresu i dobile podršku od naših Odbora Omladinskih banaka. 

ŽIVINICE 

KUD Priluk
Mladi aktivisti iz Kulturno Umjetničkog Društva Priluk došli su na ideju osnivanja Mini omladinskog kino kluba. Mladi ljudi će na ovaj način dobiti mogućnost gledanja različitih medijskih sadržaja od filmova, utakmica, edukativnih prezentacija a program rada kino kluba će biti prilagođen i za sve uzraste. Projekat ima za cilj da okupi veliki broj omladine i djece uz želju da daju svoj doprinos socijalnom razvoju MZ Priluk kao i dodatnom ujedinjenju mladih iz ove lokalne zajednice.

 NG UM BUM Suha
Članovi NG UM BUM Suha, razmatrajući nedostatke koje imaju u mjesnoj zajednici došli su do zaključka da im je potrebno mjesto za okupljanje omladine i ostalih mještana. Kao idealno rješenje iznjedrila se ideja za izgradnjom odbojkaškog terena na pijesku za kojeg su mišljenja da će svojom originalnošću privući još veće mase ljudi i osigurati vrhunsko druženje i zabavu.
 
Crveni križ općine Živinice
Projekat se sastoji u organizaciji edukativnog omladinskog kampa u kojem će učešće uzeti oko 90 mladih ljudi iz Hrvatske, Srbije, Crne gore te Bosne i Hercegovine. Tema ovogodišnjeg kampa jeste edukacija mladih ljudi o prevenciji međuvršnjačkog nasilja a kamp simbolično i nosi naziv „Stop nasilju među mladima“. 
 
Neformalna grupa mladih Priluk
Zbog velikog zanimanja mladih ljudi za treniranjem i sportom, NG mladih iz Priluka, odlučila je pokrenuti projekat izgradnje“ Street Workout Parka“. Ovim projektom uredit će se mjesto za okupljanje i tjelovježbu mladih ljudi, te na taj način poboljšati fizičku aktivnost i sposobnost omladine, ali i ostalih članova lokalne zajednice.
 
LUKAVAC
 

Crveni križ Općine Lukavac
Ideja Crvenog križa iz Lukavca je edukativni kamp u kojem će učešće uzeti oko 50 mladih ljudi sa područja Lukavca. Tema kampa jeste edukacija mladih o pružanju prve pomoći uz simboličan naziv ''Nauči, spasi život.'' Realizacijom ovog kampa, edukatori Crvenog križa podučit će mlade ljude kako pružiti prvu pomoć i spasiti nekome život ukoliko se nađu u takvim situacijama. 

UM Poljice
Svjesni potencijala koji im pruža Jezero Modrac, Udruženje mladih iz Poljica želi da novim projektom, Zabavni-dječiji park Jezero Modrac'' omogući djeci sigurno i zabavno mjesto za igru na obali jezera. Ovaj projekat podrazumijeva izgradnju ljuljaški, klackalica, tobogana. prostora sa pijeskom i klupama koje će moći koristiti svi mještani i posjetitelji. 

Omladinska grupa Kvart Lukavac
Projektnim prijedlogom pod nazivom ''Izvedimo djecu u park 2018.'' mladi iz grupe Kvart iz Lukavca žele da lukavačke mališane odvoje od interneta i telefona te da im prikažu čari igre u parku. Omladinci su osmislili zanimljive društvene igre koje će biti realizovane preko dana, a večernji sati su predviđeni za 'kino pod zvijezdama' gdje mogu doći svi mještani sa područja Lukavca, a i šire. 

Vijeće učenika Elektro-mašinske škole Lukavac
Nezadovoljni unutrašnjim izgledom njihove škole, vijeće učenika odlučilo je preurediti hol škole. Ovim projektom, učenici će postaviti saksije sa cvijećem, ukrasit' će stepenice zanimjivim i mudrim izrekama, a zidove škole će obogatiti naljepnicama o gramatici i pravopisu. Cilj ovog projekta jeste oživjeti izgled škole i time probuditi motivaciju i inspiraciju kod učenika. 

SREBRENIK 
 

Klub Mladih Crvenog križa Srebrenik
Ideja Kluba Mladih Crvenog križa Srebrenik jeste realizacija kampa pod nazivom „Klovnterapija“. Cilj kampa jeste što veći broj edukovanih mladih ljudi na ovu temu, koji će u narednom periodu biti stručni za rad sa osjetljivim grupama djece i mladih. 

Udruženje građana Bosansko selo Babunovići
Udruženje Bossel Babunovići organizuje kotlićijadu u spremanju tradicionalnih bosanskih jela, koja će biti prožeta takmičarskim duhom, te turnir u šahu na otvorenom. Glavni cilj ove aktivnosti, jeste povezivanje mladih sa zajednicom, druženje mlađih i starijih generacija te animiranje cjelokupne zajednice da jedna ovakva aktivnost postane tradicionalna. 

UG Gorska služba spašavanja Srebrenik 
UG Gorska služba spašavanja za cilj ima da kroz ovaj edukativne radionice prošire znanje mladih ljudi o tome kako se snalaziti u prirodi, koje ih sve opasnosti vrebaju u prirodi, te kako da djeluju preventivno ako se u istoj i nađu. Također, njihov cilj je da poduče mlade ljude kako da djeluju, zaštite sebe, a i druge u slučaju prirodnih katastrofa. 

Tim Fondacije tuzlanske zajednice podržanim aplikantima želi sreću pri realizaciji njihovih inicijativa. 


 
opširnije >>

03.07.18

Upriličeno potpisivanje Ugovora za aplikante iz Tuzle i Kalesije koji su dobili finansijsku podršku iz Fonda za mlade

 
Potpisivanje Ugovora za podržane inicijative Fonda za mlade upriličeno je 02..jula 2018.godine u Tuzli i Kalesiji za aplikante čije inicijative će biti realizovane na području ovih općina. Na području Grada Tuzla podržano je ukupno sedam inicijativa mladih, dok će u Kalesiji zaživjeti četiri nova projekta. U nastavku pogledajte kakve ideje mladih su osvojile naše članove Odbora Omladinskih banaka.
 
TUZLA
 
NG Mladih Puž – Tuzla  -  „Put u život – šta nakon izlaska“
 
Osnovni cilj projekta je pružiti mladima koji izlaze iz sistema alternativne skrbi podršku i osnaživanje u procesu resocijalizacije u svoju lokalnu zajednicu. U projekat će biti uključeno 20 korisnika kroz aktivnost kluba podrške te još minimalno 30 korisnika kroz online platformu E-saputnik. Očekivani rezultati projekta su veća razina informacija o mogućnostima nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite, podrška prilikom prijave na biro za zapošljavanje, centar za socijalni rad te uopćeno veća podrška u stanovanju, obrazovanju, zapošljavanju i interpersonalnim vještinama. 
 
Udruženje Klub Američkog Fudbala Tuzla Saltminers  - „Kamp američkog fudbala KAF Tuzla Saltminers 2018“
 
Kamp američkog fudbala će predstavljati prvi događaj ove vrste na području grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Sastojat će se od 12 treninga, u periodu od 3 sedmice prilikom kojih će igrači i treneri iz dva domaća kluba -KAF Tuzla Saltminers i KAF Sarajevo Spartans te igrači i treneri iz susjednih zemalja (Srbija, Hrvatska, Slovenija) na toretski i praktičan način upoznavati učesnike kampa sa osnovama američkog fudbala. Kamp će se završiti turnirom/ revijalnom utakmicom između učesnika kampa.
 
 Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“ -  „DŽUMBUS DIYYF (do it yourself youth festival)
 
DŽUMBUS DIYYF (do it yourself youth festival) projekat  predstavlja upravo ono što njegov naziv implicira: „mladi ljudi prave kreativni 'džumbus' festival, pun različitih događaja i sadržaja“. 
Stoga će ovo ljeto od kraja juna do početka septembra mjeseca DŽUMBUS DIYYF ekipa organizovati svake sedmice po jedan događaj gdje će učesnici biti uglavnom mlade osobe iz zajednice. Događaji će obuhvatiti različite oblasti od kulture i umjetnosti, sporta i rekreacije do poduzetničkih i kreativnih inicijativa za sve posjetitelje festivala. 
 
NG makeIT - „IT belongs to everyone „
 
Projekat je proizašao od 6 mladih tech entuzijasta koji žele približiti IT polje mladima. Projekat ima za cilj edukovati mlade ovog grada o IT polju, stavljajući posebnu pažnju na aspekt marginalizovanih grupa mladih. Polaznici edukacija će usvojiti znanje o C++ i Arduino programiranju, kao i o mnogim drugim aspektima IT struke. Nakon završetka edukacije pored znanja, učesnici će dobiti diplomu za učešće na edukaciji. 
 
 Omladinski resursni centar Tuzla – „Kampanja za povrat pisane riječi među mlade u Tuzli: Literatura kao UTOPIJA „
 
Projekat je zamišljen kao kampanja za povrat pisane riječi među mladima u Tuzli, pod nazivom "Literatura kao UTOPIJA?" i kao takav je namjenjen mladim osobama 15-30 godina koji su zarobljeni modernim načinom života koji nam je donijela sve veća upotreba interneta i tehnologije u realnom svijetu. Projekat ima za cilj da mlade ljude izvede iz virtualnog svijeta, odvoji od moderne tehnologije te prepusti čarima papira i olovke. Kroz rad sa uspješnim domaćim književnicima imat će priliku da savladaju tehniku izražavanja kroz pisanje, gdje je kreativnost jedan od ciljeva sa idejom da pomogne razvoju talenata mladih.
 
NG Lumen – “Proizvodnja emotivne pismenosti”
 
Projektom “Proizvodnja emotivne pismenosti” grupa želi da istakne važnost o emotivnoj pismenosti kao vještini rukovođenja sopstvenog života i održavanja kvalitetnih i autentičnih odnosa sa okolinom. Kao prvi projekat ovoga tipa, njegova važnost se ogleda u stvaranju početaka nenasilnog aktivizma iz oblasti edukacije o emocijama, potrebama i strategijama kao glavnim faktorima za kvalitetan odnos sa sobom i drugima. Projekat se sastoji iz tri dijela: ulične akcije, kreiranje priručnika “Empatija kao osnova progresa“  i javna diskusija na temu “Emotivna pismenost kao temelj za lični i društveni progres” koja će se sprovesti u Američkom kutku.
 
 Udruženje studenata elektrotehnike Evrope lokalni komitet Tuzla – „ Soft Skills Academy 2018“
 
 Soft Skills Academy Tuzla 2018 je besplatan trodnevni seminar razvoja ličnih i profesionalnih vještina namijenjen studentima Univerziteta u Tuzli sa ciljem da potakne studente na razvoj pomenutih vještina neophodnih za zapošljavanje i uspješnu karijeru, ali i za izazove modernog života, koje im tradicionalan način studiranja ne može obezbijediti. 2016. godine EESTEC LC Tuzla je Soft Skills Academy doveo i u naš grad, a zahvaljujući pozitivnim reakcijama, postignuti uspjeh pokušavaju ponoviti svake godine i pretvoriti ga u tradiciju.

KALESIJA
 

NG Tim mladih Crveni križ Kalesija-Pomoć koja život znači

Ovim projekom obuhvatit će se preko 200 srednjoškolaca  i osnovnoškolaca u Kalesiji, koji će se obučiti osnovnim tehnikama pružanja prve pomoći. Važnost projekta se ogleda u tome što čak 80% učenika srednjih i osnovnih škola ne zna pružiti osnove prve pomoći. Projektni tim će edukovati mlade kako bi u budućnosti bili spremni pružiti prvu pomoć osobama kojima bude potrebna.

NG Art studio Ankata – Dramski studio Ankata Kalesija

 Art studio Ankata kroz svoj dramski studio u lokalnu zajednicu donosi novi i drugačiji način ispoljavanja talenata za djecu i mlade. Projekat ove neformalne grupe će omogućiti da se 30 učesnika, djece uzrasta 7-17 godina, iskuša na
sceni kao glumci, a van scene kao kostimografi, scenografi, kompozitori, organizatori, lideri, audio-video majstori... Kao rezultat projekta, učesnici će imati kreirane dvije predstave na koje će biti pozvani svi stanovnici Opštine Kalesija.

UG Eko zelenih Kalesija  - Ekološko uređenje bunara
Da bi sačuvali kulturnu graditeljsku baštinu mještani Tojšića u suradnji sa projektnim timom odlučili su restaurirati bunar i ekološki ga urediti kako bi ga sačuvali od propadanja za nove generacije. Važnost projekta se ogleda u tome da bunar piše svoju historiju posljednjih stotinu godina i od velike je sentimentalne važnosti za mještane Tojšića. 

UG Libero – Aktivni, mladi i informisani: 

Pod parolom „Aktivni, mladi i informisani“, projektni tim želi da počne pozitivnu priču te edukuje mlade i poveže ih prije svega sa mladim osnovcima iz drugih mjesnih zajednica Opštine Kalesija kako bi mogli da djeluju efikasnije i na većem nivou.
Direktni korisnici projekta biti će 50 učenika završnih razreda u dobi od 14 i 15 godina koji će kroz edukacije usvojiti znanja o korisnim alatima koji nisu predviđeni planom i programom u školi.

Tim Fondacije tuzlanske zajednica čestita dobitnicima sredstava i želi im sreću pri realizaciji projekata!
opširnije >>

22.06.18

Rezultati podrške projektima mladih sa područja općina Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Grada Tuzla

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih od 27.04. do 27.05.2018, i donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Lukavac:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

Crveni krst križ Općine Lukavac

Nauči, spasi život

776,50

Udruženje mladih Poljice

Zabavno-dječiji park jezero Modrac

796,40

Omladinska grupa Kvart Lukavac

Izvedimo djecu u park 2018.

598,25

Vijeće učenika Elektro-mašinske škole Lukavac

Uljepšavanje unutrašnjeg izgleda naše škole

561,00

Ukupan odobreni iznos za Lukavac: 2732,15

 

Kalesija:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

NG ANKATA

Dramski studio ANKATA Kalesija

690,00KM

NG Tim mladih CK Kalesija

Pomoć koja život znači

797,00KM

UG „Eko zelenih“ Kalesija

Ekološko uređenje bunara

700,00KM

UG Libero

Aktivni, mladi i informisani

800,00KM

Ukupan odobreni iznos za Kalesiju: 2987,00

 

Živinice:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

NG UM BUM Suha

SET lopta

758,00KM

*Kulturno Umjetničko Društvo Priluk

Mini Omladinski Kino Klub

550,00KM

Neformalna grupa mladih Priluk

Street Workout Park

769,00KM

Crveni križ općine Živinice

Stop nasilju među mladima

800,00KM

Ukupan odobreni iznos za Živinice: 2877,00

*Napomena: Uslovno podržan jedan projekat: 
Kulturno Umjetničko Društvo Priluk-Mini Omladinski Kino Klub sa odobrenim sredstvima od 550,00KM u slučaju da ispune zahtjeve Odbora Omladinske banke Živinice. 

Srebrenik:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

Klub Mladih Crvenog križa Srebrenik

Klovnterapija

798,30KM

UG Bosansko selo Babunovići

Avgustovska kotlićijada i drevna igra šah

798,70KM

UG Gorska služba spašavanja Srebrenik

Edukacija mladih o osnovama snalaženja u prirodi te načinu djelovanj u prirodnim nesrećama

800KM


Ukupan odobreni iznos za Srebrenik:2397,00KM

Tuzla:

APLIKANT

PROJEKAT

Iznos ODOBRENE donacije

Udruženje studenata elektrotehnike Evrope lokalni komitet Tuzla

Soft Skills Academy 2018

800KM

Udruženje „Tuzla Uživo“

DŽUMBUS DIYYF PROJEKAT (do it yourself youth festival)

800KM

Udruženje Klub Američkog Fudbala Tuzla Saltminers

Kamp američkog fudbala KAF Tuzla Saltminers 2018

800KM

Lumen

Proizvodnja emotivne pismenosti

690KM

Omladinski resursni centar Tuzla

Kampanja za povrat pisane riječi među mlade u Tuzli: Literatura kao UTOPIJA

781KM

Neformalna grupa mladih - PUŽ Tuzla

 

Put u život - šta nakon izlaska

800KM

makeIT IT belongs to everyone 545KM

Ukupan odobreni iznos za Tuzlu: 5216,00 KM

 

Aplikanti koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava realizovat će se u narednom periodu o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

 

 

opširnije >>

21.06.18

Podržimo „Čeličnog Bosanca“u nevjerovatnom sportskom i humanom poduhvatu za djecu

Mladen Nedić iz Tuzle se sprema da učini nevjerovatan sportski podvig, tako što će plivati, trčati i voziti bicikl, na veoma zahtjevnoj ultratriatlon distanci od 676 km, na svjetskom prvenstvu u Lensahn-u od 27.-29.07.2018, u Njemačkoj. Mladen je prvi i jedini Bosanac i Hercegovac koji je uspješno završio dvostruki Ironman (7,6 KM plivanja, 360 km bicikla, i 84 km trčanja) na svjetskom prvenstvu 2014. Godine, u slovenačkim Bakovicama.

Ljubav prema sportu i zdravom načinu života je nešto što se razvija od ranog djetinjstva i zato našoj djeci trebamo obezbjediti okruženje i uslove za rast i razvoj, a dječija igrališta su svakako jedna od ključnih mjesta na kojima se ova ljubav razvija kroz igru i druženje.

Fondacija tuzlanske zajednice, zajedno sa grupom entuzijasta, vas poziva da se svi udružimo u kampanji „Čelični Bosanac u trostrukom triatlonu na 676 km za obnavljanje dječijeg igrališta u Tuzli“ i da „otkupimo“ njegove pređene kilometre na trostrukom ultra triatlonu, te tako zajednički renoviramo dječije igralište koje se nalazi na Sjenjaku u Tuzli. Kako bi ovo igralište bilo potpuno sigurno mjesto za igru i boravak djece, potrebno je postaviti zaštitnu ogradu, urediti podlogu za igru, izvršiti popravke i nabavke novih sprava za igru i slično.

Sredstva za renoviranje igrališta bi se upravo prikupila „otkupom“ pređenih kilometara našeg Čeličnog Bosanca. Vrijednost jednog kilometra je 50 KM, tako da zainteresovana preduzeća i pojedinci mogu da učestvuju sa iznosima koji su njima najprihvatljiviji.

Svaki otkupljeni kilometar je vrijedan i važan, a konačni cilj je prikupljanje 30.000 KM za svih 676 km.

Svaki „otkupljeni kilometar“ ima veliku vrijednost za sve nas, a za našeg Mladena predstavlja dodatnu motivaciju u ostvarivanju ovog podviga znajući da ovaj put ne trči za sebe nego za dječiji osmjeh i njihovu bezbrižnu igru.

Kampanja prikupljanja sredstava kreće krajem juna, a renoviranje igrališta će se odvijati u periodu septembar-novembar 2018.

Za sve dodatne informacije o kampanji i načinu uključivanja preduzeća i pojedinaca u istu, budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, menadžera projekta na telefon 035 362 830 ili 061 888 109, te putem email: tarik@fondacijatz.org,  a ukoliko se odmah odlučite na učešće u kampanji, vaše donacije možete uplatiti na račun Fondacije tuzlanske zajednice br.: 1321 0020 0707 4926 kod NLB Tuzlanske banke sa naznakom za "Čeličnog bosanca". Adresa Fondacije: Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

 

 

opširnije >>

08.06.18

Ugrađeni UV filteri za prečiščavanje vode u još 16 škola


Fondacija tuzlanske zajednice nastavila je sa provedbom aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvaliteta vode u udaljenim područnim školama Tuzlanskog kantona koje se vodom snadbijevaju sa lokalnih izvora i bunara i koje nisu pod kontroliranim sistemom vodosnadbijevanja. 
U aprilu i maju mjesecu ove godine u 16 školskih objekata koji nisu imale regulisano vodosnadbijevanje i ispravnu vodu ugrađeni su tzv. UV filteri koji obezbjeđuju mikrobiološku ispravnost vode. U ovim objektima nastavu pohađa oko 1000 učenika te se projektom nastojalo preventivno djelovati kako bi se sprječile potencijalne zaraze ali i kako bi se djeci obezbijedio siguran pristup osnovnoj ljudskoj potrebi.

Ovime je u poslednje dvije godine, Fondacija u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, obezbijedila sistem za filtraciju vode u ukupno 62 školska objekta.
   
˝Na području Tuzlanskog kantona 120 školskih objekata se snabdjeva vodom sa lokalnih izvora i bunara, što ne znači da je voda u svim ovim objektima neispravna, ali  ti objekti nisu  pod centralnim sistemom kontrole vode i izloženi su riziku˝-ističe Ismet Sokoljanin, program menadžer u Fondaciji tuzlanske zajednice.

U projekat je uključen i Zavod javnog zdravstva koji vrši kontrolu ispravnosti vode u školama. Upravo iz tih razloga u Fondaciji tuzlanske zajednice zajedno su izgradili bazu podataka o stanju vode u svim školama koja će biti od koristi u narednom periodu kako bi se ovaj problem stavio u potpunosti pod kontrolu. Postavljanjem UV filtera problem nije trajno riješen. Izuzetno je važna uloga i odgovornost menadžmenta škola u održavanju ovih sistema kao i nadležnih inspekcijskih organa. 

˝Filterski sistemi da bi trajno funkcionisali moraju se redovno održavati kao i stanje izvorišta i bunara. Mi ćemo nastojati da škole opskrbimo odgovarajućim filterskim sistemima ali škole moraju posvetiti više pažnje održavanju ovih sistema ali stanju izvorišta i bunara, naročito za vrijeme proljetnih pljuskova i poplava˝-dodao je Sokoljanin.    

Projekat je realizovan uz finansijsku podršku CS Mott Fondacije u okviru programa ˝Global Challenges Local Solutions˝ koji provodi Akademija za  razvoj Filantropije u Poljskoj, dok je posao postavljanja filtera povjeren firmi doo Euroaquaing iz Tuzle.
  
U tekstu ispod pogledajte listu škola u koje su ugrađeni UV filteri:

R.broj Naziv škole/objekta Općina
1. JU OŠ Breške Tuzla
2. JU OŠ Breške, PŠ Donja Obodnica Tuzla
3. JU OŠ Treštenica, PŠ Tulovići Banovići
4. JU OŠ Druga Osnovna škola Gračanica, PŠ Lohinja Gračanica
5. JU OŠ ''Soko'' PŠ Škahovica Gračanica
6. JU OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'', PŠ Srednja Zelinja Gradačac
7. JU OŠ ''Musa Ćazim Ćatić'', PŠ Jasenica Gradačac
8. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Tuholj Kladanj
9. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Starić Kladanj
10. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Brateljevići Kladanj
11. JU OŠ ''Kladanj'', PŠ Gojakovići Kladanj
12. JU OŠ ''Stupari'', PŠ Brlošci Kladanj
13. JU OŠ ''Stupari'', PŠ Tarevo Kladanj
14. JU OŠ ''Bašigovci'', PŠ Lukavica Živinice
15. JU OŠ ''Sapna'', PŠ Vitinica Sapna
16. JU OŠ 'Sapna'', PŠ Goduš Sapna

 

opširnije >>

01.06.18

Klub filantropa Fondacije tuzlanske zajednice bogatiji za više od 70 osoba


''Filantropsko veče sa Mayom Sar'' koje je organizovala Fondacija tuzlanske zajednice upriličeno je sinoć u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla. Pod sloganom ''Darujem zajednici koju volim'' ovo je bilo prvo filantropsko veče u Bosni i Hercegovini, a okupilo je preko stotinu i devedeset individualaca i korporacija koji su istinski filantropi i svakodnevno se zalažu za ljepšu budućnost svih nas. 

Ovim događajem, Fondacija tuzlanske zajednice proslavila je 15-ti rođendan tako što je promovisala važnost filantropije u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Izložbom „Filantropi iz tuzlanskog kraja“ u saradnji sa Muzejom Istočne bosne prezentiran je dio filantropske ostavštine, od Turali bega do današnjih dana, a veče je upotpunio i  umjetnički performans o „Tahiri-hanumi Tuzlić“ u izvedbi glumice Ivane Milosavljević te moderne izvedbe kamerne muzike učenika Srednje muzičke škole Tuzla.

Veče je začinila tuzlanska kantautorica Maya Sar koja je, osim muzičkog dijela, zvanično otvorila Fond za podršku Srednjoj muzičkoj školi ''Čestmir Mirko Dušek'' u Tuzli, a pored novoosnovanog, prezentirani su već postojeći fondovi za građanske projekte kao i online platforma za doniranje.


''Nakon 15 godina postojanja, Fondacija se odlučila i za jedan ovakav događaj sa namjerom da okupi  prijatelje, donatore, filantrope koji nas godinama nesebično podržavaju. Smatram da smo učinili pravu stvar jer glavni cilj Filantropske večeri nije da kratkoročno prikupimo sredstva za određeni projekat nego da zajedno gradimo trajne fondove za budućnost i da širimo mrežu prijatelja i filantropa koji daruju zajednici koju vole.''-kazala je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon prezentacije Fondova, Klubu filantropa isto veče pridružilo se preko 70 osoba i 18 preduzeća čime je prikupljeno više od 21 000KM.  Donatori su sredstva usmjerili u Fond za mlade i Fond Prometej čime su pokazali da je ulaganje u mlade najbolje investicija za budućnost. 

Filantropsko veče pokazalo je da je čovjekoljublje suština svakog od nas i da duboko u sebi gajimo ljubav prema našim zajednicama te da udruženim snagama uistinu pravimo pozitivne promjene.  

''Zajedno možemo promijeniti živote ljudi nabolje. Ovim smo pokazali da možemo izgraditi ljepši svijet i ljepše sutra za sve generacije.''-poručuju  iz Fondacije tuzlanske zajednice.

 

opširnije >>

29.05.18

INTERVJU//Vera Đezić: Ključ uspjeha je u odgovornim ljudima

Pod sloganom ''Darujte zajednici, darovali ste sebi'' Fondacija tuzlanske zajednice već 15 godina zajedno sa građanima čini pozitivne promjene. Preko različitih programa i fondova Fondacija nudi podršku mladima, školama, organizacijama civilnog društva i građanima u kreiranju boljih uslova življenja, a rezultati su iz godine u godinu sve vidljiviji. Ovu, petnaestu po redu, uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice odlučili su posvetiti filantropiji, a kakav je bio Fondacijin put od prve do petnaeste godine, kako se razvijala i šta je ključ uspjeha u radu otkriva Vera Đezić. Vera je uz Fondaciju od osnivanja, a zadužna je za finansijsko-administrativne poslove. 

''Svaka priča nekako započne, a naša je započela u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Simin Han. Tamo je, osamnaest građana imalo sluha da podrži ideju, da postavi temelj jedne fondacije koja se, iz tadašnjeg programa za osnaživanje mladih,  vrlo brzo, pretvorila u snažnu i dugotrajnu podršku ne samo mladima, nego  i široj lokalnoj zajednici u cjelini.''-kazala je Vera dodavši da je Fondacija u početku pružala podršku  lokalnom stanovništvu tako što im je nudila razne treninge, edukacije i  radionice razmjene iskustava, a sve sa ciljem osnaživanja i uključivanja u razvoj svoje zajednice. 

Društvena korist je osnovni imperativ u planiranju aktivnosti

''Fondacija tuzlanske zajednice je, u početku, podržavala  inicijative koje  su za cilj imale ohrabrivanje i osnaživanje mladih da samostalno realizuju projekte korisne za njih i njihovu zajednicu.''-Prisjeća se Vera objašnjavajući da je paleta oblasti u kojima  su mladi i drugi članovi lokalnih zajednica pronalazili izazov za poboljšanje uslova življena je bila sve šira i šira, a svima je ''društvena korist bila osnovni imperativ pri planiranju aktivnosti.'' 

Kroz godine postojanja podstičući građane da apliciraju i realizuju svoje ideje i  Fondacija  je usavršavala svoje alate kako bi, prije svega, odgovorno i u skladu sa zakonskim okvirom, mogla pružati finansijsku  podršku  za realizaciju različitih inicijativa, ali i olakšati aplikantima u procesu realizacije projekata. Na početku su to bile oblasti za koje su se inicijative građana mogle vezati, a danas su to Fondovi za podršku inicijativama iz raznih oblasti. 

Transparentnost prije svega

Dobiti povjerenje građana nije jednostavno jer građani koji žele ulagati u zajednicu žele imati uvid u sve. Svjesni da je građansko povjerenje najbitnije, uposlenici Fondacije tuzlanske zajednice transparentnost u radu postavljaju na prvo mjesto.
'' Transparentnost u radu nam je jedna od osnovnih vrijednosti koje njegujemo u Fondaciji. Odgovorna sam za sastavljanje finansijskih izvještaja prema trećim stranama Fondacije i trudim se da nema propusta, da nam donatori  uvijek odobre naše izvještaje i da uvijek dobijemo pozitivno mišljenje nezavisnih revizora, koje kontinuirano angažujemo još od 2008.godine pa sve do danas, kako za reviziju  cjelokupnog finansijskog poslovanja Fondacije, tako i za nekoliko dugogodišnjih, vrlo složenih  projekata.''-kazala je Vera.

Preko prvih Fondacijinih koraka, programa, fondova u razgovoru sa Verom došli smo i do donatora, a Vera nam je rekla kakav je omjer ulaganja između stranih i lokalnih donatora.

''Finansijska sredstva koja Fondacija ulaže u zajednicu putem građanskih inicijativa  obezbjeđena su, većim dijelom, od stranih donatora. Međutim, promovirajući na svakom koraku filantropiju i volonterizam kao neophodnost  u razvoju svake lokalne zajednice, može se reći da je, danas, omjer ulaganja između stranih i lokalnih donatora u istom nivou.''-ističe Vera.

Ključ uspjeha je u ljudima i timskom radu

Tim Fondacije tuzlanske zajednice je relativno mlad, a mnogi uposlenici su nekadašnji volonteri, neki iz Programa Omladinske banke, a neki su bili volonteri ili aktivisti u svojim lokalnim zajednicama. Međutim, uprkos dobnim razlikama, Fondacijin tim odlično funkcioniše, a Vera nam je rekla kako to izgleda iz njene perspektive.

''Olakšanje je  imati u timu osobe koje imaju predznanje o tome šta se i kako radi u Fondaciji. Proces osposobljavanja takvih osoba za samostalan rad je vrlo jednostavan i ne traje dugo, a i genracijski jaz se, skoro, ne osjeti.''-kaže Vera dodavši da je najbitnije imati zajedničke ciljeve, tada rezultati sami dolaze.

Za kraj, u duhu Fondacijinog 15.-og rođendana, Vera je ispričala kakav značaj za nju imaju prethodne godine i kako je to biti dio Fondacije od samog početka do danas.

''Mojih petnaest godina u Fondaciji je prošlo vrlo brzo! Za svo ovo vrijeme, mogu reći da je neznatan broj dana u Fondaciji koji su mi bili teški, neispunjeni  ili deprimirajući. Prije svega, volim da radim posao za koji sam odgovorna, a sretna sam što moje znanje i iskustvo koristi mlađim kolegama  prilikom obavljanja njihovih obaveza. Odgovornost za finansije i administraciju jedne ovakve Fondacije je sve, osim, stereotipnog svakodnevnog evidentiranja poslovnih promjena.''-kazala je Vera.

opširnije >>

17.05.18

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

 

Fond je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Sredstva se obezbjeđuju kroz udruživanje donacija stranih i lokalnih donatora, društveno odgovornih preduzeća i filantropski orijentiranih pojedinaca i porodica. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl. Godišnje se podrži do 10 projekata u iznosima do 2.000 KM.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu formirana od strane Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je ukupno sedam aplikacija, a donijela je odluku da podrži jedan projekat. 

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Pčelarsko društvo ''Nektar'' Tuzla

Prvi urbani ogledni pčelinjak u BiH

1999,95

1999,95

UKUPNA PODRŠKA

 

 

1.999,95

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta. Podrška će biti isplaćena putem prenosa  na žiro račun implementatora projekata kada su u pitanju formalno registrovana udruženja. U slučaju neformalnih grupa prenos sredstva vršit će se  ili  plaćanjem dobavljaču po prijemu fakture od strane Fondacije ili prenosom na račun ovlaštenog predstavnika  grupe.

Komisija nije odobrila podršku za sljedeće projekte:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

“Humanitarna organizacija “Merhamet” Muslimansko dobrotvorno društvo” Regionalni odbor Tuzla

Učenici pomažu „Narodnu kuhinju“

1.897,20

„Biciklistički klub Tuzla“

Panonika MTB Kup

2.000,00

LASTAVICA

Pruži ruku ekologiji i okolišu kroz umjetnike i likovne radove

720,00

LASTAVICA

Sačuvajmo okoliš i pomozimo ekologiji

730,00

Odbor etažnih vlasnika

Da i naša zelena površina zamiriše, zazeleni

717,00

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

DŽUMBUS DIYYF PROJEKAT (do it yourself youth festival)

1.965,00

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.05.2018. godine.

 

opširnije >>

15.05.18

Rezultati podrške iz Fonda za Otvorene škole

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i  MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice.  One otvorene škole i otvoreni centri u Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz ovog Fonda. 

Komisije za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole, formirana od strane Fondacije tuzlanske zajednice je na svom prvom sastanku u 2018.godini razmatrala 12 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli te  . donijela odluku o podršci za ukupno njih 7:

 

 

Aplikant                                        Projekat Traženi iznos/KM      Odobreni            iznos/KM             
Razvojni tim JU OŠ Solina          Požurimo, igra nas zove                                                                        880,00                                                                           880,00                                                                     
NG Rastimo zajedno Svi smo mi djeca               880,00     880,00
Neformalna grupa             studenata Odsjeka za žurnalistiku Tuzla              UNTZ News room  1.000,00    1.000,00
Razvojni tim J.U. Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek Tuzla Upoznajmo svijet oko nas    771,75    481,75
Vijeće roditelja JU Mješovite srednje škole Tuzla Tuzla kroz čaršiju i mahale   548,00    548,00
Udruzenje Astronomsko drustvo Plejade Tuzla Svemirske Zvijezdice u školi 1.000,00    400,00
Udruženje građana djece sa posebnim potrebama Mali svijet - Lukavac Mali koraci - veliki uspjeh   999,00    999,00

 

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

Zasvijetlimo

800,00

Vijeće roditelja Područne škole Dobrnja

Soba treća naša sreća

927,00

Vijeće roditelja OŠ "Mramor"

Njihov osmjeh, naša sreća

950,00

Inkluzivni razvojni tim OŠ Gornja Tuzla

Rastimo i starimo zajedno

990,00

Javna ustanova Osnovna škola Miladije Tuzla

Upoznajmo svijet oko nas

705,00

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta, a potpisivanje Ugovora će se obaviti u petak 18.5. u 14:00h u prostorijama MIOS-a(ul.Aleja Alije Izetbegovića, zgrada Jupiter I sprat).Aplikanti čiji projekti su podržani obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda te taj novac trebaju uplatiti do 31.maja 2018.  Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima čiji projekti su dobili podršku i želi im sreću pri realizaciji!

 

 

 

opširnije >>

12.05.18

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak


Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Kiseljak, formirana od strane Upravnog Odbora Fondacije tuzlanske zajednice na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 10.05.2018., donijela je ODLUKU o finansijskoj podršci projektima iz Fonda Kiseljak.

 

Komisija za dodjelu grantova razmatrala je 5 aplikacija za sufinansiranje projekata primljenih u I aplikacionom krugu te donijela odluku o podršci svih pet inicijativa.

 

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Kulturno umjetničko društvo Izvor Kiseljak

Vraćanje kulturnog života u mjesnu zajednicu Kiseljak

1500,00

2

MZ Kiseljak

Učionica u prirodi

2000,20

3

NK Kiseljak

Ograda oko stadiona

2000,00

4

Udruženje poljoprivrednika Farmer

Priroda je naše bogatstvo

580,00

5

Radna grupa projektne nastave OS Kiseljak

Sačuvajmo naše bogatstvo Jezero Modrac

320,00

 

                                                                                                                                                                                                                          Ukupno odobreno:  6.400,20 KM

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon potpisivanja Ugovora. Aplikanti čiji su projekti podržani su dužni prema kriterijima poziva da obezbjede obavezno novčano učešće u projektu u iznosu od 20% od odobrenog iznosa najkasnije do 31.avgusta 2018.te godine. 

Tim fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima i želi im sreću pri realizaciji projekata!

 

 

 

opširnije >>

09.05.18

Filantropsko veče uz Mayu Sar-''Darujem zajednici koju volim''
 

Fondacija tuzlanske zajednice sa ponosom najavljuje i poziva sve filantrope tuzlanskog kraja na jedinstven događaj u Bosni i Hercegovini, Filantropsko veče uz Maju Sar – „Darujem zajednici koju volim“. Filantropsko veče će se održati 31.05.2018. u Kristalnoj dvorani Hotela Tuzla sa početkom u 19.00.

Fondacija tuzlanske zajednice planira da na jednom mjestu okupi poznate filantrope tuzlanskog kraja i da dalje razvija svoj Klub filantropa. Ovim događajem, Fondacija promoviše i nastavlja tradiciju darivanja za opšte dobro već 15 godina. Na Filantropskoj večeri biće prezentiran moderan i inovativan sistem grupnog finansiranja projekata i organizacija civilnog društva te on-line doniranja.

Specijalna gošća večeri bit će Maya Sar koja će uz svoj bend izvesti nekoliko svojih najpoznatijih pjesama. Pored Maye Sar, biće upriličena i  izložba „Filantropi iz naše prošlosti“ u saradnji sa Muzejom Istočne bosne i prezentiran dio filantropske ostavštine, od Turali bega do današnjih dana. Veče će začiniti umjetnički performans o „Tahiri-hanumi Tuzlić“ u režiji Vlade Keroševića i izvedbi glumice Ivane Milosavljević te moderne izvedbe kamerne muzike učenika Srednje muzičke škole Tuzla.

Filantropsko veče će okupiti i povezati veliki broj filantropa, donatora i prijatelja u trajno partnerstvo za budućnost. Sa jakom zajednicom partnera, prijatelja, humanista, želimo raditi na izgradnji ljepšeg okruženja i budućnosti za sve genaracije. Na ovom događaju biće prezentirani postojeći fondovi za građanske projekte i inovativni načini uključivanja.

Glavni cilj Filantropske večeri nije da kratkoročno prikupimo sredstva za određeni projekat nego da zajedno gradimo trajne fondove za budućnost i da dugoročno stvorimo mrežu prijatelja i filantropa.

Svaki pojedinac koji želi darivati zajednici koju voli može se učlaniti u naš Klub filantropa i svoju donaciju usmjeriti u neki od fondova. Najpopularniji fondovi su tematski fondovi za mlade, fondovi za aktivne zajednice i fond zadužbine. Najnovije inicijative su fondovi za stipendiranje mladih i talentovanih studenata, sportista i učenika koji trebaju podršku što većeg broja donatora.

Zajedno ćemo promjeniti živote ljudi nabolje. Izgradimo zajedno ljepši svijet i ljepše sutra za nas i našu djecu. Slavimo našu prošlost i preoblikujmo našu budućnost zajedno. 

Vašu zainteresovanost za učešće možete potvrditi do 18.05.2018.godine putem email-a na adresu office@fondacijatz.org, ili na telefon +387 35 362 830.

opširnije >>

30.04.18

Više od stotinu mladih prošlo obuku za članstvo u Omladinskoj banci 2018.
 

Više od stotinu mladih osoba iz pet gradova Tuzlanskog kantona(Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik) u protekla tri vikenda uspješno je prošlo niz edukacija kako bi se obučili za rad u odborima Omladinske banke. Mladi su boravili u multifunkcionalnoj Trening kući „Labirint“ u Simin Hanu, a pod rukovodstvom tima koordinatora omladinskih banaka Fondacije tuzlanske zajednice. 


Simulacijom predselekcije, intervjua i odlučivanja u Omladinskoj banci te interaktivnim zabavno-edukativnim vježbama, koordinatori su uspjeli prenijeti sva znanja neophodna za članstvo u jednom od pet odbora.

Mlade osobe iz već pomenutih zajednica, aktivnim učešćem u svim dijelovima treninga su pokazali interesovanje, posvećenost, predanost te prije svega kreativnost za radne obaveze koje ih očekuju u njihovom jednogodišnjem mandatu u Omladinskoj banci. A već u narednim danima, po otvaranju prvog aplikacionog kruga će imati priliku po prvi puta susresti se sa aplikacionim procesom i donijeti svoju prvu konačnu odluku o tome koje projekte prodržati i kako unaprijediti zajednice u kojima djeluju, a tim Fondacije tuzlanske zajednice im želi mnogo sreće i uspjeha u jednogodišnjoj avanturi zvanoj Omladinska banka.  

 

opširnije >>

09.04.18

Žene koje pokreću zajednice//Intervju//Maida Mehmedović i Magbula Trle

Iza svake organizovane zajednice stoji neko ko je izvor energije i motivacije njenim mještanima. To su osobe koje nećemo vidjeti na televiziji , naslovnim stranama novina ili nekom drugom mediju. Njih susrećemo svakodnevno, u komšiluku, pijaci, autobuskoj stanici, na radnoj akciji...To su osobe koje pokreću mještane svojih zajednica da se bore za pozitivne promjene. Takvih je zaista mnogo, a mi vam ovoga puta donosimo priču o dvije žene, dugogodišnje aktivistice i volonterke. Riječ je o Maidi Mehmedović i Magbuli Trle.

Maida je aktivistica iz Mjesne zajednice Gornja Tuzla u kojoj se već godinama zalaže za pozitivne promjene. Izuzetno je predana poslu kojeg obavlja, a zrači entuzijazmom za boljom, ljepšom i sigurnijom zajednicom. U proteklom periodu kroz svoj mentorski angažman savjetovala je lokalnu grupu za razvoj Hrasno ali i sve druge zajednice. Maida je članica brojnih udruženja i organizacija a svojom karizmom i velikodušnim djelovanjem jednostavno savjetuje, pokreće i organizira gdje god da se nalazi, a sav njen rad i trud doprinio je tome da upravo Maida osvoji priznanje za najbolju mentoricu zajednice koje joj je uručeno na građanskoj konferenciji Mreže aktivnih zajednica.

Za Magbulu u Simin Hanu kažu da je liderka koja svojim primjerom i radom pokreće sve aktere iz okruženja. Lokalna grupa za razvoj Simin Han je na visokom nivou organizovanosti, a u grupi ističu da velike zasluge za to upravo idu njoj. Magbula Trle je istinski aktivista, lider i organizator. Davne 1993.godine osnovala je Aktiv žena koji uspješno radi i danas. Magbula je, nakon rata, bila jedan od inicijatora prvog zbora građana u Simin Hanu, a taj zbor je bio presudan za osnivanje Fondacije tuzlanske zajednice. Magbula Trle je predsjednica skupštine Agora centra, članica je vokalnog ansambla Tuzlanke, a nekoliko godina unazad aktivno je angažovana na aktivnostima prevencija karcionoma dojke. Na nedavno održanoj građanskoj konferneciji ''Naša zajednica, naše ogledalo'' Magbuli je uručeno priznanje za najbolju organizatoricu zajednice.

U nastavku pročitajte šta je to što pokreće ove dvije aktivistice, šta je ključ uspjeha u napretku jedne zajednice te šta one poručuju svojim sugrađanima.

FTZ: Vi ste dugogodišnja aktivistica i volonterka u Vašoj zajednici. Možete li nam reći kada i kako se rodila želja za društvenim angažmanom?

Maida: Moj aktivizam seže još iz srednjoškolskih dana kada sam sa mnogo starijim sugrađanima učestvovala na iskopu temelja za naš Društveni dom. Tada je bila čast da te prepoznaju “ljudi od ugleda” u Gornjoj Tuzli, da sa njima rame uz rame učestvuješ u nekim aktivnostima i meni je bilo zadovoljstvo biti dio svih tadašnjih inicijativa. A onda se nažalost desio rat, pa su se i aktivnosti tome prilagođavale... Uslovi za življenje su bili otežani i mnogo se radilo na volonterskoj osnovi, a moj uspjeh je bilo pomoći sugrađanima u takvim situacijama. A onda, prije desetak godina , na jednom sastanku u Simin Hanu, čula sam za Fondaciju tuzlanske zajednice i poželjela da takva jedna NVO dođe i u Gornju Tuzlu, što se i ostvarilo. Od tada počinje stalni volonterski angažman, kako sa FTZ tako i sa drugim organizacijama i udruženjima i iskreno se nadam da će tako biti do kraja života.

Magbula: Želja za aktivizmom se pojavila još u ratnom periodu kada sam htjela nešto korisno i dobro učiniti sa svoje sugrađane u tim teškim danima...Svaka pomoć bilo kome u to vrijeme bila je od neizmjernog značaja. Vođena time, osnovala sam aktiv žena Simin Han kao jedan od aktiva Udruženja Žena Tuzle gdje sam nastavila sa aktivizmom i inicijativama za unaprijeđenje uslova u zajednici.

FTZ: Šta aktivizam predstavlja Vama osobno i šta Vam je pružio svih ovih godina?

Maida: Mislim da je to indvidualno, neko to jednostavno ima u krvi i genima, ali isto tako može i da se nauči vremenom kroz životne prilike. Poznajem mnogo ljudi koji su aktivisti čitav život, rade to iz ljubavi, a ne iz nekakvog prestiža ili dokazivanja. Aktivizam je nešto što me prije svega ispunjava u duši, daje mi pozitivan vjetar u leđa, pruža mogućnost da svojim radom doprinesem boljim uslovima za život u svojoj zajednici, kako drugima tako i sebi. To je prilika da se stiču nova znanja, upoznaju novi ljudi, šire vidici i stalno radi na iznalaženju novih mogućnosti.

Magbula: Aktivizam je nešto što me u potpunosti ispunjava i daje mi energiju i motivaciju u svakodnevnim situacijama. Pomoći drugima, utjecati na uslove života u zajednici i vidjeti zadovoljna lica svojih sugrađana je ono što mene čini neizmjerno sretnom.

FTZ: U godinama iza Vas realizovano je mnoštvo akcija i inicijativa. Šta od svega učinjenoga smatrate svojim najvećim uspjehom?

Maida: Pojedinačni aktivizam može biti značajan, ali ne i dovoljan da se u jednoj zajednici realizuju aktivnosti iz bilo koje oblasti. Snaga je u zajedništvu, u saradnjii i povjerenju između pojedinaca, ali i različitih grupa. Svi projekti realizovani u našoj zajednici, imaju svoj značaj, ali najveće bogatstvo i pokretačka snaga je organiziranost naše Lokalne grupe za razvoj i upravo to smatram svojim najvećim uspjehom.

Magbula: Kada je aktivizam sastavni dio vašeg života, uspjeh vidite i u svakodnevnim situcijama, pa čak i u nekim sitnicama. Mnogo je stvari na koje sam ja ponosna, ali jedna mi je posebno draga, a to je da sam jedna od osnivača tuzlanske Fondacije koja radi divne stvari za zajednicu. Osim toga, članica sam vokalnog ansambla Tuzlanke od osnivanja, a i na čelu sam sekcije za borbu protiv karcinoma dojke pri Udruženju Žena Tuzle...Zaista je mnogo toga što smatram uspjehom i što me pokreće u mom daljem radu.

FTZ: Možete li nam reći koji su najuspješniji načini i metode za afirmiranje, ali i poticanje aktivizma među građanima?

Maida: Ako želimo potaknuti ljude da se bave volonterskim radom, trebamo stalno ličnim primjerom to dokazivati, ali da bi održali motiviranost, trebamo te iste ljude na nekakav način nagraditi. Dovoljno je nekada samo javno pohvaliti nečiji trud i zalaganje, jer ne kaže se džaba “Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara”. Međutim treba konstantno raditi na promociji dobrih praksi, uspješno realizovanih projekata, promociji darivanja a, a to se danas veoma lako radi preko društvenih mreža i naravno putem medija.

Magbula: Smatram da je jaka volja ono što nas pokreće. I uz volju i želju svakako redovan kontinuiran rad. Jednoj zajednici su potrebni savjesni mještani koji znaju šta žele i teže ka ispunjenu svojih ciljeva. Tek tada je uspjeh zagarantovan.

FTZ: Da li ste nekada nailazili na poteškoće zbog kojih ste možda poželjeli odustati?

Maida: Poteškoća je bilo i sigurno će biti i dalje, ali nikada nisam pomislila da odustanem. Možda sam imala malo straha kada smo kao LGZR počeli sa zagovaračkim projektom “Ekologija i energetska efikasnost”, samo zato što je to bio preveliki zalogaj za jednu neformalnu grupu, ali tada sam naišla na izuzetnu savjetodavnu podršku od strane uposlenih u FTZ, pa je i taj mali strah nestao.

Magbula: Naravno, poteškoća uvijek ima i vjerovatno će ih uvijek biti, čak i onda kada se najmanje nadate. Ali bitno je vjerovati u ono što radimo i ne odustati. Moja životna vodilja je ''Dobro se dobrim vraća'' pa mi uz to nekako sve lakše ide.

FTZ: Oduzima li Vam društveni angažman mnogo slobodnog vremena? Koliko to utiče na Vaš privatni život?

Maida: Moram priznati da mi društveni rad oduzima mnogo slobodnog vremena, ali to je moj izbor, to me u potpunosti ispunjava. Volonterizam mi ujedno pruža mogućnosti da radeći za zajednicu istodobno izgrađujem lične kapacitete, stičem nova znanja, ali i meni veoma draga poznanstva sa novim ljudima i sredinama. S obzirom da mnogo vremena trošim na društveni angažman, potrebno je imati i podršku porodice, kako bi se sve postiglo i postavilo na pravo mjesto. Ovim putem moram se posebno zahvaliti svom mužu koji mi pruža ogromnu podršku u radu, te i sam često odradi neke poslove vezano za rad u zajednici.

Magbula: Ja to smatram mojom sudbinom. Aktivizam je jednostavno način života. Cijela moja porodica je u volonterizmu i aktivizmu i mi smo navikli da dajemo jedni drugim podršku te tako da istrajemo u onome što radimo.

FTZ: Koliko su, prema Vašem mišljenju, aktivni građani u Vašoj zajednici i šta je ključ uspjeha u napredovanju jedne zajednice?

Maida: Možda je malo neskromno, ali ovo su najbolji volonteri na području TK, a sve to ima duboke korijene iz prošlosti, s obzirom da među njima ima i “udarnika “ sa bivših omladinskih radnih akcija. Mi smo mala, rubna zajednica, možda malo previše orjentisani sami na sebe, ali zajednica u kojoj se u proteklih desetak godina mnogo radilo, pa rezultati nisu izostali. Imamo dobro urađenu analizu naših resursa i to maksimalno koristimo, posebno kada su u pitanju ljudski resursi, naši privrednici i predstavnici u svim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti. I još jednom ponavljam “Snaga je u zajedništvu  naših institucija, udruženja i pojedinaca”.

Magbula: Moram priznati da nisam baš zadovoljna aktivizmom građana u mojoj zajednici, ali mislim da se svijest mijenja i da su pomaci mali, ali vidljivi. Ključ uspjeha je sposobnost prepoznavanja volonterskih vrijednosti u osobama u zajednici kao i naša upornost da ih motivišemo i pokrenemo.

FTZ: Šta biste Vi poručili drugima?

Maida: Imamo priliku iza sebe ostaviti lijepe i prepoznatljive tragove, pa zbog toga budite aktivni građani, dajte svoj doprinos razvoju zajednice, a samim tim jačajte lične kapacitete.

Magbula: Moja poruka bi bila da se uključe u bilo koji vid aktivnosti jer najgora opcija je ostati u kući  i ne raditi ništa. Kada si aktivan, koristan si i sebi i drugima i samo tako nam može svima biti bolje.

opširnije >>

01.04.18

„Drvo za Angelinu – Drvo za prijatelja“ 2018

Dragi aktivisti, prijatelji, donatori i simpatizeri,

Učinili biste nam veliku čast ukoliko biste se i ove godine priključili i pomogli inicijativu za sadnju drveća u našim lokalnim zajednicama!

Ove godine, našoj zajedničkoj inicijativi „Drvo za Angelinu“, koju smo pokrenuli u znak sjećanja na našu dragu prijateljicu Angelinu Hodžić, želimo sada dati veći i širi društveni značaj!

U 2018., želimo da naša inicijativa postane opšta inicijativa građana koji žele zasaditi „Drvo za prijatelja“  u sjećanje na svog dragog i posebnog prijatelja, bližnju osobu, koja ih je prerano napustila, a koja je ostavila veliki trag u njihovim srcima i životima, poput naše Angeline.

U prethodne dvije godine, zahvaljujući zalaganju aktivista u Mreži aktivnih zajednica Tuzlanskog kantona i nesebičnim donacijama od preko 100 donatora godišnje, posađeno je 400 sadnica drveća u 25 mjesnih zajednica u Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Kalesiji i Živinicama. Sadnice javora, breze, topole, zimzelenog i žbunastog bilja, kruške, jabuke i kajsije danas ponosno rastu u dvorištima domova kulture, školskim dvorištima, parkovima i mjestima za igru i sport naših aktivnih zajednica! Svako zasađeno drvo raste kao simbol prijateljstva i pozitivnih vrijednosti koje su nas povezale. Svako zasađeno drvo prenosi novim generacijama optimizam, dobrotu i humanost, kao i osjećaj odgovornosti za aktivno učešće u razvoju zajednice i očuvanje prirodnog okruženja!

Bili bismo jako sretno ukoliko biste se i ove godine, uključili u ovu simboličnu akciju sadnje drveća u Tuzlanskom kantonu.

Neka naše „Drvo za Angelinu“ postane naše i vaše „Drvo za prijatelja“!

Kako se možete uključiti?

-Možete osigurati sredstva za nabavku jedne ili više sadnica drveća. Donirajte 20 KM za kupovinu jedne sadnice drveta, uzrasta 3-4 godine! Svoju uplatu možete izvršiti putem on-line uplate putem PayPal-a Ili direktno preko računa i blagajne Fondacije tuzlanske zajednice kako je navedeno na našoj web stranici.

Sva prikupljena sredstva će biti iskorištena za nabavku sadnica drveća, o čemu ćemo vas blagovremeno informisati putem  Facebook grupe i naše web stranice. Sredstva možete uplatiti i direktno putem računa i blagajne.

-Možete se priključiti sadnji drveća na lokacijama koje ćemo dogovoriti sa zainteresovanim aktivistima iz Tuzle, Lukavca, Kalesije, Srebrenika i Živinica . Akcije sadnje novih stabala drveća će biti organizovane krajem aprila 2018, čime se želimo priključiti obilježavanju Međunarodnog Dana planete Zemlje, 22. aprila 2018, i tako ukazati na značaj očuvanja prirodnog okruženja na lokalnom i globalnom nivou.

- Naravno, uvijek možete, kao aktivan građanin, samostalno zasaditi barem jedno drvo u svojoj zajednici ili na neki drugi način poboljšati uslove življenja u mjestu u kojem živite!

opširnije >>

06.03.18

Početak edukacija za mlade poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice od marta 2018. godine je započela sa tromjesečnim ciklusom edukacija za mlade poduzetnike u okviru projekta „Sam svoj gazda“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).

Više od 25 mladih sa područja grada Tuzla, pretežno studenata i nezaposlenih, je imalo priliku da sluša prve teme o konceptu izrade biznis plana. Mladi su najviše aplicirali sa kreativnim biznis idejama iz segmenta usluga i inovativnim informaciono komunikacionim tehnologijama. Mladima Tuzle nije nedostajalo ni ostalih ideja iz oblasti socijalnog poduzetništva ili pak manufakture i u zadnje vrijeme u Tuzli sve popularnijeg turizma.

Predavač na prvom predavanju je bio Mr.Sc. Adem Azapagić, dugogodišnji iskusni konsultant za preduzetništvo koji je i sam poduzetnik još od davne 1987.godine. Interaktivne edukacije će se održavati u prostorijama University Hotela Dorrah Tuzla. Predviđeno je da se edukacija sastoji od 6 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa ili ukupno 96 časova stručne edukacije.

Mladi bi trebalo da unaprijede svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga, izrade cash flow plana i da razviju ostale poduzetničke kompetencije. Minimalno 20 polaznika će na kraju biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave 4 mala biznisa do kraja novembra 2018.godine, uz start-up podršku od 5.000 KM po biznisu.

Glavni cilj projekta „Sam svoj gazda“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih, od kojih su najbitnije samostalnost i odgovornost te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje

opširnije >>

06.03.18

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice: 6.001,00 KM za projekte aktivnih zajednica

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 05.03.2018., donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima iz Fonda za aktivne zajednice. Riječ je o projektima pristiglim na Poziv za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici od 29.01. do 25.02.2018. godine.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice razmatrala je 12 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica i odlučila podržati sve njih. U pitanju je sljedećih 12 projekata:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

FK „Mladost“ Gornja Tuzla

Dan za sve nas III godina realizacije

489,00

2

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja  

KUD "Mladi Rudar" Dobrnja

13.međunarodna smotra folklora Dobrnja 2018

520,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Udruženje žena MZ Lisovići

Tradicija i narodni običaji

350,00

4

Lokalna grupa za razvoj  Hrasno

Jedinstvena organizacija mladih

Druženjem do jačanja zajednice

570,00

5

Lokalna grupa za razvoj   Simin Han

Lokalna grupa za razvoj   Simin Han

Proljetni sajam 2018

400,00

6

Lokalna grupa za razvoj  Priluk

MZ Priluk

Dani mjesne zajednice Priluk

480,00

7

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

KUD "Sloga" Bikodže

Smotra folklora otvorena vrata Bikodže 2018

547,00

8

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Savjet MZ Grabovica

Kotlićijada u Grabovici

555,00

9

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo-Dubrave

Par Selo Open 2018

560,00

10

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

Savjet MZ Prokosovići

Dan za nas

500,00

11

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Savjet MZ Živinice Gornje

Dani porodice

500,00

12

Lokalna grupa za razvoj Šerići

KUD Modrački Mornari Šerići

Bumbarov let – forest fest

530,00

      UKUPNO ODOBRENO 6.001,00KM

 

Aplikanti su dužni obezbijediti obavezno novčano učešće u projektu koje iznosi minimalno 20% od odobrenog iznosa.

Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa nosiocima projekata će biti naknadno definisano u komunikaciji s aplikantima. Dobitnicima sredstava čestitamo i želimo uspješnu realizaciju. 

opširnije >>

16.02.18

POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za volonterski angažman:
ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE (jedna pozicija)*

Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (mart 2018.-mart 2019.)
Opis angažmana: Volonterski angažman u programu Omladinske banke podrazumijeva sudjelovanje u realizaciji aktivnosti u okviru programa Omladinske banke. To uključuje tehničku i administrativnu podršku realizaciji aktivnosti odbora, učestvovanje u sastancima tima Omladinske banke, podrška odboru u procesu donošenja odluka, rad u kancelariji FTZ, rad na terenu, pisanje mjesečnih izvještaja i planova i ostale neophodne programske aktivnosti. Za vrijeme trajanja angažmana Fondacija tuzlanske zajednice obezbjedit će volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade.

Ključni zadaci:

· rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program Omladinske banke što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju radionica i sastanaka,

· učešće u pripremi i realizaciji edukativnih aktivnosti (treninga i kampova) za članove Odbora omladinske banke,

· podrška timu u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice,

· podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine:

· razvijene socijalne vještine,

· spremnost na rad u timu,

· poznavanje rada na računaru i opšta pismenost,

· spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.

Mogućnosti:

· sticanje iskustva o radu sa mladima, kroz programe Fondacije tuzlanske zajednice,

· mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo,

· mogućnosti učestvovanja u edukativnim aktivnostima,

· sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu,

· ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Uvjeti za prijavu na ovaj poziv:

- Osoba koja se prijavljuje na ovaj poziv mora biti punoljetna

- Neophodan je raniji angažman/članstvo u programu Omladinske banke (Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac ili Srebrenik)

* O programu: Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.

Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv. Poziv ostaje otvoren do ponoći 25.02.2018.godine, a prijave slati na mirha@fondacijatz.org.

Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 362 831. Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o nastavku procesa.

opširnije >>

15.02.18

2018: Godina promocije filantropije u Fondaciji tuzlanske zajednice 

Ove godine, Fondacija tuzlanske zajednice proslavlja svoj 15. rođendan! U duhu ovog jubileja, želimo najaviti događaje, kampanje i manifestacije i pozvati sve naše saradnike i prijatelje da zajedno promoviramo filantropiju, dobročinstvo i brigu za zajednicu!

 
U proteklih 15 godina, udruženim sredstvima donatora, investirali smo preko 3.000.000,00 KM u projekte za ljepše uslove življenja u našoj zajednici.  Preko 300.000 građana je imalo koristi od programa Fondacije u više od 1.000 podržanih projekata. 
 
Nastojali smo da budemo stalna podrška aktivistima, civilnom sektoru, školama i javnim institucijama, a posebno mladima u njihovim nastojanjima da uspješno realizuju preko 1000 građanskih inicijativa i lokalnih projekata u tuzlanskoj regiji.  Vodili smo se vizijom da zajednički možemo izgraditi vitalne i perspektivne zajednice aktivnih građana, koji učestvuju u stvaranju sigurne i održive budućnosti za sve generacije.    
 
Naša ulaganja u zajednicu i broj filantropskih fondova stalno raste i kontinuirano osnažuju zajednicu.  Mi dajemo jednake šanse svima da postanu donatori zajednice, da udruže resurse i investiraju vrijeme, znanja i novac u razvoj društva. 
Stoga pozivamo sve one koji žele da ulože u projekte za dobrobit tuzlanske regije da uzmu učešće u našim kampanjama i događajima tokom 2018. godine.  Fondacija tuzlanske zajednice je jedinstvena i inovativna fondacija u cijeloj BiH koja prati evropske i svjetske trendove u filantropiji i predstavlja sigurno i pouzdano mjesto za ulaganje.
 
Kalendar događaja i kampanja koji promovišu filantropiju u 2018.
 
Februar 2018: Konferencija građana ˝Naša zajednica, naše ogledalo˝. Dodjela nagrada najistaknutijim volonterima i najaktivnijim zajednicama. Više o događaju možete pronaći OVDJE
Mart 2018:  Najava podrške lokalnim projektima u 2018., te pozivi za sufinanisranje i ulaganje u lokalne projekte. Više o podržanim projektima i donatorima možete pogledati OVDJE . 
April 2018: Kampanja ˝Drvo za Angelinu˝.  Prikupljamo sredstava za kupovinu sadnica drveća u sjećanje na dobre i plemenite ljude iz naše zajednice. Više o kampanji pronađite OVDJE. 
Maj 2018: Kulturni događaj „Veče filantropije“. Predstavljamo dobročinitelje iz naše prošlosti i inspirišemo filantrope naše budućnosti.  Više o događaju pronađite OVDJE. 
Avgust 2018: Kampanja ˝Budi junak/inja svoje zajednice˝. Udružujemo sredstava sa lokalnim preduzećima za podršku poduzetničkim idejama mladih.  Više o kampanji 2017. pronađite OVDJE. 
Septembar 2018 Obilježavanje Evropskog dana filantropije.  Predstavljamo novi alat za ulaganje u lokalne projekte i filantropske fondove. Više o događaju USKORO.
Decembar 2018: Konferencija „Ja sam junak/kinja svoje zajednice“. Promovišemo razvoj omladinskog sektora i nagrađujemo inovativne projekte mladih. Više o događaju 2017. pronađite OVDJE. 
opširnije >>

15.02.18

Konferencija ''Naša zajednica, naše ogledalo''

Ove godine Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa Mrežom aktivnih zajednica organizuje 11. po redu konferenciju aktivnih građana pod nazivom  ''Naša zajednica, naše ogledalo''.
 

Konferencija ima za cilj promovisati primjere dobre prakse građanskog učešća u procesima organizovanja zajednice, volonterizam i aktivizam u zajednici, zalaganje i rad pojedinaca ali i organizovano djelovanje zajednica. Na konferenciji ˝Naša zajednica, naše ogledalo˝ govorit će se o značaju organizovanja zajednice na mikro nivou, angažmanu aktivnih pojedinaca i njihovoj međusobnoj saradnji, značaju umrežavanja i razmjeni znanja i iskustva. 


Ovogodišnja konferencija je i svečanog tipa jer Fondacija tuzlanske zajednice proslavlja 15 godina postojanja, 15 godina darivanja i ulaganja u zajednicu.


Također, u duhu osnovnih vrijednosti koje njeguju Fondacija tuzlanske zajednice i Mreža aktivnih zajednica, a to su volonterizam, filantropija i građanski aktivizam na konferenciji će biti uručena  priznanja i nagrade u pet kategorija:   
-najbolji mentor u zajednici
-najbolji fundraiser u zajednici
-najvolonter u zajednici
-najbolji organizator u zajednici
-najbolje organizovana zajednica. 

Konferencija će se održati u petak, 23.02.2018. godine u Narodnom pozorištu Tuzla, sa početkom u 13.30h.
Sadržaj konferencije i pregled nominovanih za dodjelu priznanja pogledajte OVDJE. 

opširnije >>

08.02.18

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA! Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluku o inicijativama mladih.

Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju procedure apliciranja na bespovratna sredstva, otvaraju aplikacione krugove, vrše promociju na medijima i u zajednici, vrše predselekciju pristiglih inicijativa mladih, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice.

Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:

- radionicama i edukativnim treninzima

- analizi potreba i problema u zajednicama

- procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata

- ljetnom kampu omladinskih banaka

- putovanjima i druženjima.

Slijedi sasvim logično pitanje: Zašto to ne biste bili Vi?

Konkurs je otvoren od 08.02. do 11.03. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici. Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.

Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!

A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 831, svakim radnim danom između 9h i 16h ili na mailove: obt@fondacijatz.org – Tuzla obz@fondacijatz.org – Živinice obk@fondacijatz.org – Kalesija obl@fondacijatz.org – Lukavac obs@fondacijatz.org – Srebrenik

Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!

 

KONKURS JE ZATVOREN!!!!

opširnije >>

24.01.18

Poziv za angažman stručnih saradnika/ca 

 
Fondacija tuzlanske zajednice  objavljuje poziv za angažman spoljnih stručnih saradnika/ca na projektu: „Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama“ 
 
Period angažmana:  februar 2018. – juni 2018.
Vrsta angažmana: ugovor o djelu
Broj pozicija: 5
 
Opis posla:  Stručni saradnik/ca će biti odgovoran/na za realizaciji aktivnosti na projektu „Podrška mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja u mladalačkim vezama“ u jednoj od pet zajednica u kojima se projekat sprovodi (Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Živinice ili Tuzla), što podrazumjeva: 
- formiranje i organiziranje grupe mladih za savjetodavnu podršku mladima sa iskustvom vršnjačkog nasilja;
- priprema plana i implementacija radionice/pričaonice za mlade koji imaju iskustvo nasilja u mladalačkim vezama; 
- savjetodavna pomoć i podrška članovima grupe;
- kontinuiran rad sa mladima koji su uključeni u projekat za period angažmana.
 
Glavne odgovornosti stručnog saradnika na projektu su:
- Odgovorno i u skladu sa projektnim planom implementirati aktivnosti
- Motivirati i animirati nove korisnike za uključivanje u projekat
- Održavanje redovne komunikacije sa koordinatoricom  programa
- Redovno izvještavati koordinatoricu projekta o realizaciji aktivnosti
- Rješavati pitanja i probleme koji se eventualno pojave u implementaciji aktivnosti
- Sarađivati sa projektnim timom i drugim saradnicima na projektu 
- Biti spreman za rad na terenu
 
Potrebne kvalifikacije
- VSS ili student/ica završne godine Filozofskog fakulteta (Odsjek za pedagogiju-psihologiju; Odsjek za socijalni rad) ili Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (Odsjek poremećaji u ponašanju);
- Najmanje godina dana radnog ili volonterskog iskustva u samostalnom upravljanju i implementaciji sličnih projekata ili programa;
- Radno ili volontersko iskustvo u radu sa mladima iz osjetljivih i socijalnih kategorija stanovništva;
- Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje;
- Administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti.
 
Potrebne vještine:
- Sposobnost da se radi samostalno, felksibilno i samoinicijativno
- Sposobnost da se radi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku
- Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama
- Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:
- motivaciono pismo
- CV/biografiju
- pripremljen prijedlog prve radionice namijenjenu grupi za podršku
 
Prijave slati mailom na info@fondacijatz.org najkasnije do 04.02.2018. do 23:59h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 07.02.2018. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 362 832 ili na gore navedeni e-mail.
 
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.
 

POZIV JE ZATVOREN 04.02.2018.

 
opširnije >>

19.01.18

Poziv za dodjelu priznanja pojedincima i zajednicama članicama Mreže aktivnih zajednica

 

Mreža aktivnih zajednica u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice poziva sve članove i članice Mreže da predlože i nominuju pojedince ili zajednice za dobijanje priznanja za angažman i djelovanje u 2017. godini, i to u sljedećim kategorijama:

1. Najorganizovanija zajednica

Zajednica koja najuspješnije provodi model organizovanja zajednice, djeuluje u skladu sa demokratskim principima uključujući sve relevantne aktere u zajednici, uspješno sudjeluje u rješavanju problema zajednice prema unaprijed određenom planu i u skladu sa zajednički definisanim potrebama, sarađuje sa drugim zajednicama, partnerima i utiče na veći angažman lokalne samouprave.

2. Najbolji organizator zajednice

Jeste osoba koja svojim liderskim vještinama i sposobnostima uspješno upravlja i doprinosi organizovanom djelovanju svih relevantnih aktera, institucija i pojedinaca u zajednici. Pokreće inicijative i motiviše druge da se aktivno uključe u život zajednice, koordinira akcijama, saziva sastanke, upućuje na probleme. Organizator zajednice djeluje u skladu sa demokratskim načelima uvažavajući i i poštujući svakog pojedinca i njegovo zalaganje u zajednici.  

3. Najvolonter u zajednici

Jeste osoba koja se nesebično zalaže i svojim doborovoljnim djelovanjem doprinosi razvoju zajednice. To je osoba koja se prva odaziva na aktivnosti, aktivno sudjeluje u dešavanjima u i oko zajednice, svojim djelovanjem, ljubavlju prema zajednici i čvrstom voljom inspiriše i utiče na druge. To je osoba na koju zajednica uvijek može da računa.

4. Najbolji fundraiser u zajednici

Jeste osoba u zajednici koja je svojim uticajem, vještinama i sposobnostima obezbijedila priliv finansijskih, materijalnih sredstva i drugih usluga neophodnih za rješavanje problema ili provođenje inicijativa koje su unaprijedile uslove življenja u zajednici.  

5. Najbolji mentor

Odnosi se na osobe koje su unutar Mreže aktivnih zajednica obavljale ulogu savjetnika-mentora. Osobe koje su svojim djelovanjem i savejtima prenosili znanje i iskustvo, ukazivali na probleme i na moguće načine rješavanja tih problema, podsticali i bili podrška aktivistima u drugim zajednicama kako bi unaprijedili njihov rad i organizovanje.

 

Ko može nominovati i kako:

Formalne nominacije mogu slati isključivo zajednice članice Mreže aktivnih zajednica i to:
Prokosovići, Bikodže, Hrasno, Seona, Tinja, Lisovići, Dobrnja, Par Selo, Kiseljak, Solina, Grabovica, Simin Han, Gornja Tuzla, Gornje Živinice, Priluk, Šerići.  Svaka zajednica može poslati najviše po jednu nominaciju za svaku od kategorija pri čemu to mora biti zajednički stav lokalne grupe za razvoj te zajednice. Za svaku od kategorija potrebno je dostaviti sljedeće:

 

Kategorija 1:

Opisati zajednicu i načina organizovanja (koliko puta se akteri u zajednici sastaju, kakvu imaju međusobnu saradnju,  koliko zajednica djeluje u smislu razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda).

Navesti koliki i kakav doprinos je organizovana zajednica svojim djelovanjima unaprijedila uslove života u mjesnoj zajednici (projekti i inicijative sprovedene u zajednici u 2017. godini). Objasniti saradnju sa drugim zajednicama, organizacijama civilnog društva i kakav uticaj su imalnu na lokalnu samouopravu ili više organe vlasti u smislu njihovog uključivanja u rješavanju problema. Maksimalno dvije A4 strane. Opis proizvoljan.

Kategorija 2:

Opisati osobu, liderske karakteristike i vještine koje je izdvajaju, način rada, istaknute rezultata i razloge zbog kojih nominujete baš tu osobu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 3:

Opisati osobu, njene ljudske manire, angažman i posvećenost zajednici  zbog kojih se izdvaja od drugih. Istaknuti inicijative i akcije u kojima je sudjelovala i navedite razloge zbog kojih nominujete baš tu osobu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 4:

Opisati osobu i njen doprinos rješavanju problema i provođenju inicijativa u zajednici u smislu obezbjeđivanja sredstava neophodnih za implemenataciju. Izraziti tačan iznos obezbjeđenih novčanih sredstava te procjenu vrijednosti sredstava obezbjeđenih u materijalu. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

Kategorija 5:

Imenovati jednu od osoba koja je u okviru MAZ-a pružala savjetodavne i mentorske usluge vašoj lokalnoj grupi za razvoj. Opišite razloge zbog kojih nominujete tu osobu, njene karakteristike i kvalitete. Proizvoljno, ne više od  jedne A4 strane.

 

Predstavnici članica lokalnih grupa za razvoj (udruženja, institucije, škole i drugi akteri) iz zajednica MAZ-a  mogu poslati i neformalne nominacije za svaku od kategorija tako što će samo navesti:

-kategoriju za koju nominuju

-ime onog koga nominuju i njegovu zajednicu

-ime članice LGZR koja nominuje

Ove nominacije možete poslati samo za pojedince koji nisu iz vaše zajednice! One ne ulaze u formalni izbor, ali ukazuju na međusobono uvažavanje i poštivanja rada u zajednici od strane svih aktera koji djeluju unutar Mreže aktivnih zajednica.

 

Na primjer:

-Kategorija 2: Najbolji organizator zajednice

-Za nominaciju: Fadil Muslić, Solina

-Udruženje koje šalje nominaciju: Eko zeleni, LGZR Gornja Tuzla

 

-Kategorija 1: Najbolja zajednica

-Za nominaciju: Grabovica

-Udruženje koje šalje nominaciju: KUD Modrački mornari Šerići

 

Svoje nominacije šaljite mailom na adresu nerma@fondacijatz.org najkasnije do 04. februara 2018. Odluku o najboljim u svim kategorijama donijet će nezavisna Komsija sastavljena od predstavnika Mreže aktivnih zajednica i Fondacije tuzlanske zajednice. Priznanja za najbolje u svim kategorijama biće urućena na konferenciji građana koja se tradicionalno organizuje u februaru mjesecu.

 

POZIV JE ZATVOREN 04.02.2018.

 

Komisija za dodjelu priznanja   MAZ-FTZ

opširnije >>

25.12.17

Obilježavanje Dana dječije radosti na renoviranom izvorištu mineralne vode Kiseljak

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane građane da, u petak, 29.12.2017. u vremenu od 12-14h, svojim prisustvom uveličaju obilježavanje Dana dječije radosti koji će se održati na nedavno renoviranom izvorištu mineralne vode Kiseljak.  

Dan dječije radosti će biti obilježen onako kako to naša djeca i zaslužuju!  

Uz vesele pjesme učenika OŠ Kiseljak, razdragani igrokaz u duhu novogodišnjih praznika, zabavnim  irvasima i patuljcima, otjeraćemo zajedno zimske minuse i ugrijati brojna srca!  
Očekujemo učešće više od 200 učenika OŠ Kiseljak, te veliki broj roditelja i građana Kiseljaka, koji će imati priliku da se zabave uz veselu muziku i tople napitke.  Na kraju programa očekuje se dolazak i Djeda Mraza, koji je zasigurno pripremio i prigodne paketiće za vrijedne đake OŠ Kiseljak! 

Program manifestacije:

11:00 Okupljanje gostiju i učesnika
12:00 Dječije pjesme povodom Dana dječije radosti
13:00 Dolazak Djeda mraza
13:30 Druženje uz tople napitke
14:00 Završetak programa

Organizatori događaja su, pored Fondacije tuzlanske zajednice i članovi Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka u čijem radu učestvuju predstavnici  Savjeta MZ Kiseljak, OŠ Kiseljak, NK Kiseljak, UG Tunel, UG Farmer i KUD Izvor.  Podršku u pripremi programskog sadržaja su dali i UG Artsinteza, Evanđeoska crkva, UG Zemlja djece u BiH, Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh, UG Euro Rom i UŽR Bolja budućnost.

Ovom prilikom će biti zvanično obilježen i završetak radova na renoviranju izvorišta Kiseljak, koje je je realizirano u oktobru 2017. godine od strane Fondacije tuzlanske zajednice i Lokalne grupe za razvoj Kiseljak u saradnji sa Gradom Tuzla i zahvaljujući finansijskoj podršci međunarodnih donatora: „Freudenberg Stiftung“ i „Global Fund for Community Foundations“. 

Simboličnim organiziranjem zabavnog događaja upravo na izvorištu mineralne vode Kiseljak, članovi Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka i ostali građani Kiseljaka, žele pokazati svoju želju za očuvanjem ovog vrijednog prirodnog bogatstva Kiseljaka koje treba ponovno postati važnim segmentom turitističke ponude Grada Tuzla i Tuzlanskog kantona.

opširnije >>

25.12.17

JAVNI POZIV ZA MLADE SA PODRUČJA GRADA TUZLA za učešće u projektu za start-up poduzetnike 
 

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade osobe od 18 do 30 godina sa područja Grada Tuzla da se prijave na javni poziv za učešće u projektu za jačanje poduzetničkih kompetencija „Sam svoj gazda“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).
 
Cilj projekta
 
Glavni cilj projekta „Sam svoj gazda“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje. FTZ planira da u okviru ovog projekta realizira obuku za 20 odabranih učesnika, a nakon aplikacija na javni poziv za mlade i odabira najkvalitetnijih poslovnih ideja, realizirati će se i trening u trajanju od 3 mjeseca. U okviru projektnih aktivnosti FTZ će staviti maksimalan fokus na rodnu i polnu ravnopravnost.
 
Ciljna grupa 
• Mladi sa područja Grada Tuzla u rasponu od 18-30 godina koji imaju afinitet za poduzetništvo
• Mladi koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis
• Učenici i studenti završnih godina srednjih škola i fakulteta
• Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje od 18-30 godina
 
Očekivani rezultati
Učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i ostalih poduzetničkih oblasti. Svih 20 polaznika će biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave 4 mala biznisa do kraja novembra 2018.godine, uz start-up podršku od 5.000 KM po biznisu.
 
Struktura obuke
Predviđeno je da se obuka sastoji od 6 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa. Ukupan predviđeni broj časova je 96. Trajanje jednog modula je maksimalno 2 sedmice. U toku obuke osiguran je sav nastavni materijal kao i priručnik za podršku mladim poduzetnicima.
 
Moduli planirani obukom
1. Poduzetništvo i model biznis plana
2. Poslovna ideja
3. Proizvod i analiza tržišta za proizvod
4. Marketing plan
5. Operativni plan i plan upravljanja
6. Finansijski plan
 
Dodijela grantova
Nakon obuke, posebna stručna komisija će, na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, odabrati 4 najbolje biznis ideje koje će finansijski podržati sa grantom u iznosu od po 5.000 KM po odabranom biznisu. 
Mentorska podrška
Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti mentorsku podršku odabranim start-up poduzetnicima, u oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda i slično. 
 
Vremenski okvir 
Projekat će trajati od decembra 2017.godine do novembra 2018.godine. Edukacije će biti organizovane od marta do maja 2018.godine. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u junu 2018.godine. Dodijela sredstava za 4 najbolja poslovna plana i potpisivanje ugovora sa mladim poduzetnicima će se realizirati u julu i avgustu. Registracija i osnivanje podržanih biznisa je planirana da se realizuje do oktobra 2018.godine.
 
Svi aplikanti obavezni su da dostave:
• CV ili kratku biografiju
• Motivaciono pismo 
• Kratki opis poslovne ideje i ciljano tržište
• Prijavni obrazac i dodatne informacije možete naći na našoj web stranci: www.fondacijatz.org 
 
Prijave i kontakt
Prijave možete dostaviti od 25.12.2017.godine do 02.02.2018.godine putem email-a na adresu fondtz@fondacijatz.org, poslati poštom ili donijeti lično na adresu: Fondacija tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, 75000 Tuzla.
 
Prva informativna radionica biti će održana u srijedu 24.01.2018.godine u MIOC Centru (Zgrada Jupiter, iznad Unicredit banke) 2.sprat u 11.00 sati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi aplikanti će najkasnije do 16.02.2018. biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta.
Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.

 

POZIV JE ZATVOREN!!

opširnije >>

22.12.17

Pravi junaci svoje zajednice: UG ‘’Bosansko selo’’

Kampanja''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koja je simbolično počela na Međunarodni dan mladih rezultirala je finansijskom podrškom za 9 inicijativa mladih ljudi sa područja Tuzlanskog kantona. Riječ je o  poduzetničkim idejama koje su ispunile kriterije Javnog poziva i dobile zeleno svjetlo od naših Odbora omladinskih banaka. 

‘’Na osnovu istraživanja potreba mladih sa područja Tuzlanskog kantona, odlučili smo da teme ovogodišnje kampanje budu poduzetništvo i osnaživanje mladih i mislim da nismo pogriješili. Na adresu Fondacije tuzlanske zajednice stiglo je ukupno 18 inicijativa, a naši Odbori su odlučili podržati najkreativnije.’’-ističe Mirza Mujezinović, asistent na programu za mlade.

Jedan od podržanih projekata jeste i projekat pod nazivom ''Podizanje zasada kornišona'', a apliciralo je Udruženje građana ''Bosansko selo'' iz Srebrenika. Shvativši da žive u zemlji koja ima dovoljno resursa koje treba iskoristiti, ovi mladi ljudi odlučili su se za  podizanje zasada kornišona na površini od 2000 kvadratnih metara, a dobijena sredstva uložit će u obradu zemljišta, potrebni materijal za sadnju i sadnice kornišona.

''Nakon što je nekoliko članova našeg Udruženja zbog nezaposlenosti napustilo Bosnu i Hercegovinu, shvatili smo da i nas očekuje isto ukoliko ne odlučimo sami nešto uraditi. Mi smo imali ideju, a Odbor Omladinske banke i Fondacija tuzlanske zajednice su nas odlučili podržati.''-kaže Emir Duranović, koordinator projekta.

Mladi aktivisti iz ovog Udruženja su jedni drugima podrška i vjetar u leđa te kažu da zajedničkim snagama mogu sve, a od implementacije ovog projekta očekuju mnogo.

''Procjenjujemo da će oko 10 mladih ljudi od ovog projekta ostvariti finansijsku korist, a ono čemu težimo jeste da probudimo ljubav i ideje kod mladih  da jednoga dana budu i poljoprivredni proizvođači krastavca.  Tek tada smo napravili najbolji mogući efekat od projekta.''-ističe Duranović.

Aktivisti Udruženja građana ''Bosansko selo'' iz Srebrenika su dokaz da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju volju, motivaciju, ideje i želju za promjenama, samo im nedostaje podrška u njihovim namjerama. Tim Fondacije tuzlanske zajednice im želi sreću u realizaciji projekta, a u budućnosti još mnogo inicijativa koje se tiču boljeg položaja mladih.

 

opširnije >>

19.12.17

Čista voda za sve u Osnovnim školama Tuzlanskog kantona

Prošle sedmice u dvije škole sa područja Tuzlasnkog kantona ugrađeni su sistemi za automatsku filtraciju vode čime je obezbijeđen pristup ispravnoj i pitkoj vodi za 600 učenika i 100 uposlenika ovih škola. Riječ je o školama koje su se vodom snabdijevale sa lokalnih izvora, a čiji kvalitet tokom godine je bio upitan.  Radi se o dvije velike škole, a to su JU OŠ Memići (Općina Kalesija) i JU OŠ Dobošnica (Općina Lukavac). 

Pitka voda u ove dvije škole obezbjeđena  je zahvaljujući realizaciji projekta ‘’Čista voda u dvije prigradske škole’’ koji je realizovan uz finansijsku podršku  Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i partnersku realizaciju Fondacije tuzlanske zajednice. Za projekat je izdvojeno 15.548,00KM, a uzme li se u obzir i učešće škola u radu i materijalu  pri pripremi prostora i instalacija vrijednost iznosi oko 20.000,00KM.

‘’Postavljanjem filterskog sistema u našoj školi riješen je dugogodišnji problem bakteriološki i hemijski neispravne vode. Lijepo je znati da se, nakon toliko godina neko odlučio posvetiti ovom problemu kako bi tako obezbijedio đacima pitku vodu. Mi smo s druge strane poduzeli sve što je u našoj moći da naša škola dobije ovaj sistem’’-kazao je Damir Ahmetović, direktor JU OŠ ‘’Dobošnica’’.

Istog mišljenja je i gospodin Osman Zulić, direktor JU OŠ ˝Memići’’ koji kaže kako je realizacija ovog projekta ˝motivacija za dalje, ali i dokaz da se pozitivne stvari dešavaju jer se ovaj projekat direktno odnosi na stvaranje boljih uslova za školovanje djece i mladih˝. 

˝Čista voda je pola zdravlja,  mi smo satkani od vode i ona je naša osnovna potreba˝ kazao je Miralem Omerdić,  generalni menadžer firme Euroaquaing d.o.o. koja je izvođač  radova i dodao: ˝…instalirani filterski sistemi rade na principu uklanjanja mikroorganizama i drugih bakterija, ali istovremeno uklanjaju i neželjene fizičke elemente i čestice u vodi, poput mangana i željeza˝. 

Ove dvije škole nisu jedine škole u kojima je obezbijeđena pitka voda. Podsjećamo, Fondacija tuzlanske zajednice je prošle godine, u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Zavodom za javno zdravstvo TK, obezbijedila filtere za pročišćavanje vode u 44 osnovne škole na području Tuzlanskog kantona.

˝Na području Tuzlanskog kantona 120 školskih objekata se snabdjeva vodom sa lokalnih izvora i bunara, što ne znači da je voda u svim ovim objektima neispravna, ali  ti objekti nisu  pod centralnim sistemom kontrole vode i izloženi su riziku˝-ističe Ismet Sokoljanin, program menadžer u Fondaciji tuzlanske zajednice. 

Fondacija će u narednom periodu u saradnji sa Zavodom javnog zdravstva TK  kreirati bazu sa podacima o kvaliteti i tehničkim uslovima vodosnabdijevanja u ovim školama, te će obezbijediti filterske sisteme u onim školskim objektima za koje rezultati analize kaže da su  prioritetni. 

˝Potrudit ćemo se da, za što veći broj škola koje imaju problem sa kvalitetom vode, obezbijedimo adekvatne filterske sisteme. Već smo kroz saradnju sa Zavodom omogućili provjeru i praćenje kvalitete vode u tim školama, ali je jako važno da se ti sistemi poslije redovno održavaju što će biti uloga ministarstva i  menadžmenta škola˝-dodao je Sokoljanin.

opširnije >>

10.12.17

Održana konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

U subotu je u prostorijama KŠC ''Sv. Franjo'' održana 4, konferencija mladih pod nazivom ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''. 

Konferencijom ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' završena je jedna pozitivna priča u 2017.godini. Priča o uspješno realizovanoj kampanji ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' tokom koje je, udruženim snagama Fondacije, lokalnih vlasti i biznisa podržano 9 inicijativa mladih sa područja Tuzlanskog kantona.

''Danas smo ovdje da proslavimo saradnju između lokalnih vlasti, biznisa, aplikanata i članova Odbora omladinskih banaka koji su zajedničkim snagama donijeli odluku o podršci poduzetničkim projektima sa Tuzlanskog kantona. Današnja konferencija je dokaz da mladi u BiH imaju ideje, volju i želju, samo im treba vjetar u leđa.''-kazao je Mirza Ćatibušić, koordinator programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Ovogodišnja konferencija  ponudila je panel diskusiju na temu''Aktivni mladi-poduetni mladi'', a panelisti su bili Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice, Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla, Admir Čavalić, ekonomski analitičar i asistent na ekonomskom fakultetu i Nevres Hadžić, direktor regije Tuzla za kompaniju Sberbank. Panel diskusija je donijela odgovore na pitanja o budućnosti mladih, njihovom aktivizmu i mogućnosti zaposlenja, a zaključak je da je za stvaranje boljih uslova za mlade neophodna saradnja svih relevantnih organa. 

Osim panel diskusije, na konferenciji je upriličeno i sajamsko izlaganje tokom kojeg su se mogli predstaviti mladi koji su dobili podršku kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' te jedni od drugih naučiti nešto novo.  Među njima je i Udruženje ''Indigo'' iz Živinica čija ideja je 'IT centar za mlade''.

''Naše udruženje teži ka tome da zadržimo što više mladih u Bosni i Hercegovini i mislimo da naša ideja može uveliko tome da doprinese. Mi želimo da oformimo IT centar u Živinicama koji će mladima pružiti edukaciju, a kasnije i mogućnost za napredovanjem i zaposlenjem.''-kaže Senita Suljić, predstavnica Udruženja Indigo.

Konferencija je završena radionicama i predavanjima čije teme su se ticale mladih ljudi. Jedna od radionica bila je ''Sistemski pristup mladima'', a predavač je bio Ismet Sokoljanin.

''Predstavit ćemo model Omladinske banke, ali također i svoje strateško opredjeljenje prema mladima, ciljeve te načine na koje Fondacija tuzlanske zajednice stvara bolji ambijent za mlade koji uključuje sve relevantne organe, kako lokalne samouprave, biznis sektora, ali i svih onih koji djeluju i rade prema mladima.''-rekao je Ismet Sokoljanin.

Konferencija je finalni događaj kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' tokom koje je podržano 9 inicijativa mladih čija realizacija slijedi u narednom periodu, a praćenje istih obavljat će članovi Odbora omladinskih banaka.

''Iako se čini da sada nekako mirujemo, za nas slijedi zimsko praćenje podržanih projekata tokom kojeg će naši članovi imati mnogo posla. Analizirat ćemo sve ono što smo do sada uradili te ćemo pripremati teren za prijem novih članova u Odbore omladinskih banaka,  ali ćemo da planiramo i novu kampanju za 2018.godinu.''-kazala je Mirha Krivić, asistentica na programu za mlade.

U nastavku pogledajte galeriju fotografija sa konferencije ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''.

opširnije >>

05.12.17

Stina Karlsson: Volontiranjem svijet postaje bolje mjesto

Sredinom septembra 2017.godine iz Švedske u Bosnu i Hercegovinu doputovala je 26-godišnja Stina Karlsson. Razlog njenog dolaska je tromjesečni volonterski angažman u Fondaciji tuzlanske zajednice.

Kako joj se dopada Tuzla, koja je razlika između volontiranja u BiH i Švedskoj, kakve prilike mladi imaju tamo, a kakve ovdje, saznajte u nastavku.

FTZ: Kako Vam se dopada Bosna i Hercegovina i koja je glavna razlika između BiH i Švedske?

Stina: Mnogo mi se dopada Bosna i Hercegovina. Prvi puta sam ovdje i zaista je odlično kada ste u mogućnosti istraživati neku državu duži vremenski period. Dopada mi se što su ljudi ovdje jako ljubazni i što ih mogu ispitivati o njihovom životu i svemu što me zanima te dobiti raznolike odgovore. Kada napravim poređenje ove dvije države, razlika je zaista mnogo, ali ne mogu reći niti za jednu da je bolja ili gora. U nekim stvarima BiH bolje funkcioniše, a u nekim Švedska.

FTZ: Na koji način ste saznali za Fondaciju tuzlanske zajednice?

Stina: Aplicirala sam na program za razmjenu u Olof Palme Internacionalnom Centru u Švedskoj. Fondacija tuzlanske zajednice je dugogodišnji član organizacije, a oni podržavaju razne programe i projekte ovdje u BiH.

FTZ: Koja je glavna razlika u volontiranju u Švedskoj i volontiranju u Bosni i Hercegovini?

Stina: Ne bih rekla da postoji neka veća razlika, jer gdje god da volontiraš duže vremena, na kraju imaš iste rezultate; praviš svijet boljim mjestom! Ljudi koji žele volontirati, žele to raditi bilo gdje, jer bitno je ono što se volontiranjem uradi, a ne gdje se uradi.

FTZ: Da li mladi iz drugih zemalja mogu volontirati u Švedskoj?

Stina: Da, naravno. Švedska nudi različite programe volontiranja i dosta studenata to koristi. Postoje razne stranice na internetu na kojem se mogu pronaći programi koje nudi Švedska, ali i mnoge druge države.

FTZ: Zašto ljudi, prema Vašem mišljenju, trebaju volontirati?

Stina: Preporučila bih svakome da volontira jer smatram da volontiranjem podižemo sebe na potpuno novi nivo i stičemo ličnu satisfakciju. Volontiranje nam omogućava i upoznavanje novih prijatelja te usvajanje novih znanja i vještina.

FTZ: Da li ste I šta ste znali o Bosni I Hercegovini prije dolaska?

Stina: Nisam znala mnogo o Bosni i Hercegovini prije mog dolaska. Čitala sam mnogo o historiji Bosne i svemu što se događalo na ovim prostorima, ali ogromna je razlika kada čitate o nekoj zemlji i kada je posjetite.

FTZ: Šta Vam se najviše dopada u Tuzli?

Stina: Najbolja stvar u Tuzli su svi divni I ljubazni ljudi koje sam upoznala ovdje. Od početka su se svi mnogo trudili da se osjećam lijepo i ugodno. Također, mnogo mi se dopada priroda, planine, Panonska jezera…Zaista sam veoma zahvalna za priliku koju sam dobila ovdje i za sve što sam naučilau protekla tri mjeseca. Dugujem veliku zahvalnicu svima iz Fondacije tuzlanske zajednice koji su učinili da se osjećam kao dio njih.

opširnije >>

28.11.17

Odluka o dodjeli stipendija za tuzlanske sportiste-Fond Vitalis

U cilju jačanja tuzlanskog sporta i zadržavanja mladih sportskih talenata, Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa tvornicom Bony iz Tuzle i ove godine iz Vitalis Fonda dodjelila je stipendije tuzlanskim sportskim talentima. 

Nakon objavljenog Javnog poziva, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice stiglo je ukupno 8 aplikacija, a komisija je donijela odluku o odobravanju stipendija za sljedeće sportske talente iz Tuzle:

1.Husein Selimović, Biciklistički klub ''Zmaj od Bosne''
2.Stefani Krešić, Karate klub ''DO'' Tuzla

 

Komisija nije odobrila stipendiranje za sljedeće kanditate:
 1.Sandro Krešić, Karate klub ''DO'' Tuzla
 2.Belma Omerović,  karate, KBS Tuzla-Simbra
 3.Samra Mušanović, boks, BK Gornja Tuzla
 4.Amra Mušanović, boks, BK Gornja Tuzla
 5.Mirnesa Pobrić, boks, BK Gornja Tuzla
 6.Elvisa Simić, boks, BK Sloboda Tuzla

 

Vrednovanje zahtjeva se vršilo po unaprijed određenim kriterijima koji su navedeni u Javnom pozivu.

Tim Fondacije tuzlanske zajednice upućuje iskrene čestitke dobitnicima stipendije!


 

opširnije >>

27.11.17

Studijska posjeta Fondaciji Iskorak i Zaječarskoj inicijativi

Tim Fondacije tuzlanske zajednice i aktivisti Mreže aktivnih zajednica proteklog vikenda su bili u studijskoj posjeti Fondaciji Iskorak i Zaječarskoj inicijativi u Zaječaru. Posjeta je organizovana kako bi se razmijenile pozitivne prakse u cilju napredovanja lokalnih zajednica. 

Prvog dana posjete kolege iz Organizacije Iskorak i Zaječarske inicijative zajedno su sa članovima lokalnih grupa za razvoj Mreže aktivnih zajednica razmijenili  pozitivne primjere rada, ali i izazove sa kojima su se susretali u proteklom periodu. 

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Kiseljak Dragan Božić kazao je da su ovakve posjete od izuzetnog značaja za aktiviste Mreže aktivnih zajednica jer šire njihove vidike i pomažu pri njihovom radu u lokalnim zajednicama.

''Veoma je bitno kada kao aktivista imate priliku upoznati se sa ljudima koji imaju iste ili slične probleme u zajednicama kao i mi,  ali koriste drugačije modele organiziranja. Kroz razmjenu naših iskustava, učimo i mi od njih, ali i oni od nas i spremni smo ono najbolje što smo naučili i usvojili primijeniti pri povratku.''-ističe Dragan.

Dejan Perić, direktor Fondacije Iskorak, koji je ujedno bio domaćin tuzlanskim aktivistima, iskazao je riječi hvale zbog dolaska.

''Smatram da su ovakve posjete jako bitne za sve uposlenike, aktiviste i volontere jer jedino kada međusobno dijelimo pozitivne prakse, ali i probleme i načine na koji smo ih riješili, pronalazimo inspiraciju i motivaciju za naš rad'', kazao je Perić dodavši kako se nada skorijem dolasku u Tuzlu.

Trodnevna studijska posjeta obuhvatala je aktivnosti poput upoznavanja sa modelom organizovanja i načina rada Fondacije Iskorak, predstavljanje i obilazak uspješno realizovanih projekata i kampanja, diskusiju i razmjenu pozitivnih iskustava među aktivistima.

Fondacija Iskorak je prva fondacija za razvoj zajednica u Srbiji osnovana od strane Zaječarske inicijative. Osnovni cilj Fondacije Iskorak je pružanje podrške i pomoći građanima kako bi lokalne zajednice u kojima žive oblikovali po svojoj mjeri i potrebama. Isti ciljevi, a drugačiji modeli organizovanja Fondacije Iskorak i Fondacije tuzlanske zajednice učinili su ovu posjetu izuzetno korisnom za aktiviste i jedne i druge organizacije.

opširnije >>

14.11.17

Odluka o podršci projektima-Fond za otvorene škole

Komisija za dodjelu grantova je na svom drugom sastanku u 2017. godini razmatrala 18 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli i donijela odluku o odobrenju sredstava za 9 projekata:

 

Aplikant Naziv projekta Traženi iznos/KM Odobreni iznos/KM
Vijeće roditelja MS Hemijska škola Tuzla Pravilna ishrana za dobro zdravlje 885,10 885,10
Klub mladih tehničara OŠ Breške Iz naše radionice 397,60 397,60
Razvojni tim JU Gimnazija Meša Selimović Tuzla Kulturno historijski značaj Srebrenice kroz prizmu učenika srednje škole 670,00 580,00
Školsko sportsko društvo OŠ „Brčanska Malta“ Navijam za svoje, poštujem tvoje 1000,00 685,00
Razvojni tim JU Mješovite srednje Sabraćajne škole Dvorište - mjesto za učenje i druženje 410,00 410,00
Inkluzivni razvojni tim OŠ Tušanj Veseli plato škole 484,40 484,40
JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju I ja sam vijesnik proljeća 903,63 903,63
Razvojni tim škole JU OŠ Slavinovići Tuzla Majstorije šegrta Hlapić 827,00 827,00
Razvojni tim JUOŠ “Sjenjak“ Tuzla Fitnes dan 800,00 800,00

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta.

Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Aplikant Projekat Traženi iznos/KM
Aktiv profesora matematike, Gimnazija ''Ismet Mujezinović'' Tuzla Matematički pogled 953,80
NG BRDO Coworking grupa NOVE DJELATNOSTI – NOVI PRIHODI 975,00
JU OŠ „Pazar“ Uređenje školskog parka 940,00
JU Elektrotehnicka škola Škola plivanja 940,00
Inovatorska sekcija Elektrotehničke škole Tuzla Radio razglas 792,15
Neformalna grupa - „Pet“ u sklopu JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla Inkluzija na terenu 950,00
Razvojni tim Osnovne škole ''LIPNICA' Uređenje učionice stranih jezika 200,00
RAZVOJNI TIM JU OŠ „MILADIJE„ Zdrava ishrana je uslov da budemo veseli, lijepi i jaki 767,80
JU OŠ“SJENJAK“ TUZLA Matematika 700,00

 

Aplikanti čije projektne ideje nisu podržane biće pismeno obavješteni o razlozima zbog kojih nisu dobili podršku.

 

Potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava  će se održati u utorak, 21. novembra 2017. godine u novim prostorijama MIOS-a (zgrada Jupiter, drugi sprat – preko puta hotela Mellain)  sa početkom u 13:00 sati.

Dobitnicima sredstava čestitamo na podržanim projektima! Za sva dodatna pitanja aplikanti se mogu obratiti na broj telefona 035 362 831 (Selma Memišević).

opširnije >>

10.11.17

Upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava idejama mladih kroz kampanju ''Budi junak svoje zajednice''

Sinoć je u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava predstavnicima omladinskih organizacija čiji projekti su ocijenjeni kao najbolji od strane Odbora Omladinskih banaka.

Nakon "Potrage za blagom" u kojoj su predstavnici omladinskih organizacija svoje poduzetničke ideje predstavili i društveno odgovornim biznisima upriličen je finalni događaj u kojem su biznisi odlučili dati podršku onim projektima koji su ih najviše dojmili.

Udruženim sredstvima Fondacije tuzlanske zajednice, društveno odgovornih biznisa i pojedinaca koji su podržali kampanju, iz Fonda za mlade dodijeljena je podrška sljedećim idejama mladih:

 

Redni 
broj
           Aplikant          Projekat Odobreni iznos u KM
1. Udruženje građana Bosansko selo Podizanje zasada kornišona 3527,00
2. Tuzlanski otvoreni centar Osnažimo tuzlanski otvoreni centar 2 2635,00
3. Udruženje ''akustikUm'' KultuRevolucija 3800,00
4. Odred izviđača ''Krin'' Tuzla Kamp za sve 4000,00
5. Udruženje studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli LUSFET-Laboratorija studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli 4000,00
6. Neformalna grupa mladih iz Tuzle Klub ''Krav maga'' 3509,00
7. UA Indigo IT Centar za mlade 3680,00
8. KUD ''Modrački mornari'' Manufaktura BiH 3210,00
9. PREC Živinice Agroturizam i aktivizam 3497,00

 

Ispred Fondacije tuzlanske zajednice prisutnima se obratio Emir Bašić, menadžer za razvoj programa filantropije. 

''Svjesni činjenice da nas napuštaju mladi ljudi, osobe koje su najveći resurs ove države, već četvrtu godinu provodimo kampanju u kojoj stavljamo akcenat upravo na njih. Na mlade. Zbog toga smo osmislili kampanju koja daje podršku i motivaciju mladima koji su ovdje, koji imaju potencijalč, ideje i želju da ostanu.''-kaže Bašić

Prisutnima se obratila i direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Jašarević koja je dodala da svako od nas ima odgovornost stvarati ambijent u kojima mladi žele ostati. Jašarević je istakla da je za ovu kampanju jako bitno da su uključene i društveno odgovone kompanije. 

''Samo zajednički, udruženim snagama civilnog, javnog i biznis sektora možemo stvarati promjene. Fondacija je uvijek nastojala biti most izmežu ova tri sektora, a naročito po pitanju mladih jer su oni naša najvažnija ciljna skupina.''-kaže Jašarević.

 

Koliko je ova kampanja značajna za mlade ljude istakao je i Nevres Hadžić, direktor regije Tuzla Sberbank kompanije. 

'' Nije važno samo biti uspješna osoba. Jednako je važno biti odgovoran prema okruženju u kojem si uspješan. Moram reći da nam je zadovoljstvo  što smo već četvrtu godinu dio kampanje koja podstiče mlade ljude na uspjeh i vjerujem da ćemo i nastaviti tim putem. Pozvao bih i sve ostale kompanije da podrže ideje mladih jer samo tako možemo praviti značajnije iskorake.''-ističe Hadžić.

Sinošnjim događajem završena je kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju je podržalo 18 kompanija i više od 100 pojedinaca.

 

Tim Fondacije tuzlanske zajednice želi uspješnu realizaciju projekata podržanim aplikantima!


 

U nastavku pogledajte galeriju fotografija sa dodjele sredstava.

 

 

opširnije >>

31.10.17

OGLAS ZA POSAO - koordinator programa

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje oglas za sljedeći posao:
1. Koordinator programa
Period zapošljavanja: Ugovor o radu na određeno vrijeme za period: decembar 2017 – decembar 2020.
 
Opis posla: Program koordinator će biti odgovoran za realizaciju Programa razvoja zajednice u MZ Kiseljak u Gradu Tuzla, sa posebnim akcentom na aktivno uključivanje Roma i drugih osjetljivih grupa u život zajednice i neformalno obrazovanje. Krajnji cilj projekta je poboljšanje uslova življenja svih građana na Kiseljaku, a posebno Roma, mladih, žena i nezaposlenih. U okviru projekta će se implementirati FTZ model organiziranja zajednice kako bi se razvijala saradnja i partnerstvo u zajednici, koja podrazumjeva aktivno uključivanje građana u život zajednice, pokretanje inicijativa za dobrobit zajednice, te sudjelovanje u novim mogućnostima za obrazovanje i zapošljavanje.
 
Glavne odgovornosti koordinatora programa su:
- Koordinirati materijalnim i ljudskim resursima kako bi se kvalitetno implementirale aktivnosti programa i vezanih projekata u skladu sa godišnjim planovima Fondacije i donatorskim ugovorima.
- Koordinirati i redovno pratiti implementirane aktivnosti i projekte unutar programa (sastanci, edukacije i saradnja sa partnerima i korisnicima, pregovori i dogovori sa vlastima i nadležnim institucijama, rad sa volonterima, pružaocima usluga, dobavljačima, itd.).
- Održavanje redovne komunikacije sa partnerima i donatorima programa.
- Motivirati i animirati nove partnere i korisnike za uključivanje u program.
- Redovno izvještavati menadžment, donatore, učesnike i javnost o napretku programa.
- Redovno pratiti napredovanje programa i rješavati pitanja i probleme koji se eventualno pojave u implementaciji programa.
- Promovirati i predstavljati program korisnicima, trećim licima i javnosti.
- Kreirati i održavati sveobuhvatnu programsku dokumentaciju, planove i izvještaje.
- Sarađivati sa drugim koordinatorima programa/projekata Fondacije.
 
Potrebne kvalifikacije
- VSS društvenog smjera;
- Potrebno je najmanje tri godine radnog iskustva u samostalnom upravljanju materijalnim i ljudskim resursima sličnih programa ili organizacija.
- Za ovu poziciju potrebno je radno iskustvo u radu sa osjetljivim i socijalnim kategorijama stanovništva.
- Dobro poznavanje engleskog jezika zbog komunikacije sa donatorima programa;
- Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije s obzirom da se rad obavlja na terenu.
- Dobre administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti;
- Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje.
 
Potrebne vještine:
- Sposobnost da se radi samostalno, felksibilno i na više poslova ako to zahtjeva veću uspješnost realizacije programa.
- Sposobnosti da se radi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku
- Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama
- Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima.
- Dokazano radno iskustvo u organizacijama civilnog društva na sličnim poslovima će biti prednost.
 
Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 14.11.2017 do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju u sedmici 20.11.2017.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email.
 
Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.
 

POZIV JE ZATVOREN 14.11.2017.

opširnije >>

31.10.17

Rezultati podrške projektima mladih kroz kampanju  ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade razmatrala je aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih u periodu od 05.septembra do 02.oktobra 2017.godine. Na adresu Fondacije tuzlanske zajednice stiglo je ukupno petnaest aplikacija, a komisija OB-a donijela je odluku o podršci sljedećim projektima:

Redni
broj
              Aplikant               Projekat
1. Udruženje građanja Bosansko selo Podizanje zasada kornišona
2. Tuzlanski otvoreni centar Osnažimo tuzlanski otvoreni centar 2
3. Udruženje ''akustikUm'' KultuRevolucija
4. Odred izviđača ''Krin'' Tuzla Kamp za sve
5. Udruženje studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli LUSFET-Laboratorija studenata Fakulteta elektrotehnike u Tuzli
6. Neformalna grupa mladih iz Tuzle Klub ''Krav maga''
7. UA Indigo IT Centar za mlade
8. KUD ''Modrački mornari'' Manufaktura BiH
9. PREC Živinice Agroturizam i aktivizam
 

Aplikanti čiji su projekti odobreni od strane komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade učestvovat će u finalnom događaju ''Potraga za blagom'' nakon čega će biti utvrđen finansijski iznos podrške.

Komisije nisu odobrile podršku za sljedeće projekte:
 

Redni 
broj

                        Aplikant      Projekat
1. Mladi iz Jajića Uređenje kino sale
2. Gradski teatar Srebrenik 4-ti bh festival plesa i folklora
3. Lokalna grupa za razvoj Grabovica Nastrešnica
4. Udruženje građana Ekosol Makerspace-multifunkcionalna radionica i učionica
5. Mladi Dubrave Dom za mlade 'Dubrave'
6. Asocijacija za kreiranje i razvoj pozitivnih vrijednosti „Pro-aktiv“ – Tuzla , općinski tim Živinice, omladinski sektor Zabavni park - HANY(dogradnja)

 

Aplikanti koji nisu dobili podršku biće blagovremeno pismeno obavješteni o razlozima odbijanja.

opširnije >>

03.10.17

Održan građanski forum ''Uloga i značaj angažmana člana savjeta-vijeća mjesne zajednice za dobro organizovanu i funkcionalnu zajednicu''

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Mrežom aktivnih zajednica organizovala je građanski forum o temi, ˝Uloga i značaj angažmana člana savjeta-vijeća mjesne zajednice, za dobro organizovanu i funkcionalnu zajednicu˝.  Na forumu su predstavljena dobra iskustva u organizovanju zajednice, posebno u radu sa aktivnim zajednicama–članicama Mreže aktivnih zajednica, a akcenat je bio na važnosti uloge članova savjeta-vijeća mjesnih zajednica. 

Uvodnu riječ imao je Emir Bašić, menadžer za razvoj programa i filantropije Fondacije tuzlanske zajednice gdje je obrazložio koncept mjesne samouprave, zakonsku legislativu i načine funkcionisanja. Bašić je istaknuo da Zakon o lokalnoj samoupravi FBiH je poprilično liberalan i daje veliku neovisnost mjesnim samoupravama ali istovremeno daje za pravo svakoj lokalnoj samoupravi da samostalno kreira način organizovanja mjesne samouoprave. Pored administrativne i organizacione forme Bašić se osvrnuo i na organizovanost djelovanja Savjeta kroz iskustvo i model organizovanja koji provodi Fondacija tuzlanske zajednice u zajednicamam članicama MAZ-a ističući ljude kao najveći resurs u samim zajednicama.

Ismet Sokoljanin, menadžer programa finansijske podrške Fondacije tuzlanske zajednice, ujedno i moderator foruma ističe da izazova i problema u svakoj zajednici uvijek ima, ali da je za njen razvoj potrebna volja, saradnja i angažman svih njenih članova.

''Fondacija tuzlanske zajednice već nekoliko godina u nekoliko ciljanih zajednica provodi model organizovanja zajednice. Organizovali smo forum na koji smo pozvali članove i predsjednike savjeta mjesnih zajednica kako bismo razmijenili dobra iskustva i prakse, ali kako bismo istaknuli i poteškoće i probleme u radu i funkcionisanju jedne zajednice. Bitno je naglasiti da ovdje sjede ljudi koji vole svoje zajednice i teže ka njenom unaprijeđenju.''-kaže Ismet Sokoljanin.

O svojim iskustvima i praksi, o modelu organizovane zajednice, saradnji sa akterima u zajednici, važnosti i ulozi člana/ice savjeta u njoj, govorili su aktivisti angažovani u zajednicama Mreže aktivnih zajednica (MAZ): Maida Mehmedović, predsjednica Savjeta MZ Gornja Tuzla (Grad Tuzla), Semir Džibrić, predsjednik Savjeta MZ Bikodže (Općina Lukavac), Meho Brčaninović, povjerenik MZ Živinice Gornje (Općina Živinice) i Dragan Božić, predsjednik Savjeta MZ Kiseljak (Grad Tuzla).

Primjer dobre prakse funkcionisanja jedne mjesne zajednice jeste Gornja Tuzla. Maida Mehmedović,predsjednica Savjeta MZ Gornja Tuzla ističe da Savjet mjesne zajednice radi sa svim insistucijama i udruženjima koji rade na tom području, jer je od izuzetne važnosti da se bitne odluke donose zajedno.

''Koliko su ljudi aktivni, toliko će se aktivno razvijati njihova mjesna zajednica.''-dodala je Maida Mehmedović.
Sa Maidom su se složili i predstavnici mjesnih zajednica Bikodže, Kiseljak i Živinice Gornje koji su također iznijeli i svoje primjere dobre prakse u dosadašnjim aktivnostima.

Nakon predstavljanja pozitivnih primjera, na panel diskusiji govorilo se mnogo o ljudima koji su članovi Savjeta mjesnih zajednica,koliko su odgovorni,  koji su njihovi motivi i da li posjeduju dovoljno znanja za obavljanje tog posla. Razgovaralo se i o tome kakvu podršku Savjet dobija od građana i nadležnih službi tokom provođenja svojih aktivnosti. 

Panelisti ali i učesnici na forumu složili su se da najveći resurs u organizovanoj zajednici jesu upravo ljudi te da je uzrok većine problema taj što u mjesnim samoupravama nedostaju lideri koji su spremni svoje vrijeme i energiju posvetiti radu u svojoj zajednici. Posebno je stavljen akcenat na znanje i vještine koje ti ljudi posjeduju, a koja se tiču generalno građanske participacije i demokratskih načela, vještina organizacije zajednice i vođenja ljudi.

Tokom diskusije došlo se do zaključaka da je za dobro funkcionisanje jedne zajednice potrebno da građani odaberu osobe koje će biti članovi Savjeta, a da te osobe budu odgovorne u izvršavanju njihovih obaveza jer često politička previranja unutar samih Savjeta te nezainteresovanost pojedinih članova utiču na rad ovih tijela. Ako se ne može uticati na promjenu izbora i načina imenovanja članova Savjeta onda je neophodno skrenuti pažnju političkim partijama da nije svejedno koga će izabrati u sastav Savjeta. Panelisti i učesnici su se složili i da sjednice Savjeta trebaju da budu otvorenog tipa kako bi i građani bili uključeni i upoznati sa svim zbivanjima u svojoj zajednici, jer je to najbolji način za stvaranje pozitivnih promjena. 

opširnije >>

01.10.17

INTERVJU//Nevres Hadžić: Ljudi kažu da je bitno učestvovati, ja kažem da je bitno pobijediti!

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju provodi Fondacija tuzlanske zajednice ove godine je dobila podršku za raznih strana što dokazuje da smo okruženi dobrim ljudima i društveno odgovornim kompanijama koji su spremni da zajedno stvaramo pozitivne promjene. Donator kampanje je Sberbank, a njihovi uposlenici smatraju da  mladima samo treba dati šansu da postanu pobjednici. O razlozima zbog kojih su odlučili podržati kampanju, o mladima, poduzetništvu i problemima sa kojima se mladi susreću razgovarali smo sa Nevresom Hadžićem, direktorom regije Tuzla.

-U proteklih 20 godina BiH napustilo je oko 150.000 mladih. Zbog čega se, prema Vašem mišljenju, mladi odlučuju na napuštanje zemlje?

Nevres: Pitanje je izuzetno kompleksno i moglo bi se postaviti kao tema za doktorsku disertaciju. Sama cifra koju ste naveli izaziva pažnju. Međutim, ako bih morao izdvojiti samo jedan razlog ja bih svakako na prvo mjesto stavio ekonomski aspekt. Kao argument za ovu tvrdnju bih naveo sličnu situaciju i u zemljama u okruženju.
Jednostavno, mladi ljudi pokušavaju pronaći zaposlenja koja im mogu obezbijediti siguran i udoban život.


-Mladi kod nas se često optužuju da su pasivni, da ne žele raditi te da svoje slobodno vrijeme provode uglavnom u kafićima.. Ko je prema Vama kriv za ovakvu situaciju među mlađim generacijama i kako Vi komentarišete tu pasivnost?

Nevres: Ne bih se složio sa konstatacijom da su mladi pasivni. Mislim da u ambijentu u kome živimo (da ,,bolje prolaze" negativne informacije i kritički osvrt na svaki segment života) padamo u zamku da sve relativizujemo a posebno imamo potrebu da krivice prebacujemo na kolektivni konto. Npr. nisu krivi političari, krivi su birači koji su ih izabrali; nismo krivi mi- društvo (zajednica) - krivi su mladi što nešto ne poduzimaju. Smatram da nema dovoljno informacija o aktivnim mladim ljudima, o uspješnim mladim. Mislim da bi trebalo više pažnje posvetiti pozitivnim i svijetlim primjerima angažmana mladih na svim poljima
 
-Odlučili ste podržati kampanju ''Budi junak svoje zajednice'' Fondacije tuzlanske zajednice koja nudi priliku mladima da realizuju svoje ideje. Šta Vas je motivisalo da podržite jednu ovakvu priču?

Nevres: Orjentacija prema mladima, rad i podrška mladima je svakako u fokusu i sadržana je u samoj strategiji naše Banke kao društveno odgovorne kompanije. Masovnost projekta ,,Budi junak svoje zajednice" nam govori  o njegovoj uspješnosti .Nadamo se da ćemo svojim primjerom potaknuti i ostale privredne subjekte da nam se pridruže.
Još jedan bitan momenat koji nas motiviše je taj da se u ovoj priči mladi maksimalno uključuju u smislu da svojim trudom, zalaganjem, angažmanom, zarade podršku a ne ,,izmole" podršku.


-Ovogodišnja tema kampanje ''Budi junak svoje zajednice'' je poduzetništvo. Smatrate li da BiH ima hrabre mlade ljude koji su spremni prihvatiti rizik i pokušati realizovati svoju poslovnu ideju ili će ipak radije spakovati kofere i otići?

Nevres: Ubijeđeni smo da ima mnogo mladih ljudi koji su spremni i željni da realizuju svoje poslovne ideje.Pa, i oni koji odu imaju neku poslovnu ideju koju žele realizovati. Ne bih ja njih posmatrao kao da su se predali.
Samo ovi koji ostaju imaju više hrabrosti i uporniji su.


-Kakvim poduzetničkim idejama se nadate? Šta ste vi, kao predstavnik jedne uspješne kompanije, spremni podržati?

Nevres:Ne sumnjam da će, kao i do sada, biti mnogo zanimljivih ideja.
Podržaćemo sve ideje koje budemo smatrali održivima, sa posebnim naglaskom na one koje budemo smatrali da imaju dobre šanse za brz i uspješan razvoj.


-Da li Bosni i Hercegovini nedostaje više ovakvih prilika za mlade ili ih možda imaju dovoljno, ali ih ne koriste?

Nevres: Nema ih dovoljno. Potrebno je mnogo više. Jednostavno, ne može ih nikad biti dovoljno.

-Imate li neku poruku za buduće aplikante, ali i mlade građane naše države?

Nevres: Kako god to zvučalo ipak isplati se biti vrijedan, uporan, čestit i aktivan.
Ljudi kažu bitno je učestvovati. Ja bih rekao da se treba truditi da pobjeđujemo. Samo na taj način dajemo svoj maksimum u svemu čime se bavimo.

opširnije >>

31.08.17

INTERVJU//Andrijana Č., Aleksandar T., Faruk H.:Upravljanje populacijom pasa na području TK

S ciljem kvalitetnog i humanog upravljanja populacijom pasa na području TK i rješavanja problema pasa lutalica, Fondacija tuzlanske zajednice već drugu godinu u saradnji sa Dogs Trust Fondacijom iz Sarajeva te  općinskim administracijama i veterinarskim stanicama sa područja TK, provodi aktivnosti koje će pomoći da se ovaj dugoročni problem kvalitetno i humano riješi  u skladu sa odredbama  Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BiH iz 2009. 
Obzirom da se radi o problemu koji zahtjeva dugoročan i sveobuhvatan pristup Fondacija tuzlanske zajednice uz finansijsku podršku Dogs Trust Fondacije provodi aktivnosti na dva projekta. Prvi ima za cilj zaustavljanje reprodukcije pasa lutalica putem sterilizacija/kastracija, dok je drugi edukativnog karaktera i treba da poduči nove naraštaje o odgovornom vlasništvu i humanom postupanju s psima.
O rezultatima provedenih aktivnosti, saradnji sa partnerima i planovima za naredni period govore nam kolegica Andrijana Čajić projekt koordinatorica i  edukatori na projektu Faruk Hodžić i Aleksandar Todorović.  

Kakva je saradnja sa općinama i veterinarskim stanicama? S kim su potpisani sporazumi? Koje su njihove obaveze? 
Andrijana:  U cilju trajnog i humanog rješavanja problema pasa lutalica Fondacija tuzlanske zajednice je početkom 2017. godine potpisala Sporazum o saradnji sa Gradom Tuzla i još deset općina Tuzlanskog kantona koje su na ovaj način podržale aktivnosti koje će biti realizovane narednih godina na TK kako bi se na human način i u skladu  sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja sterilisalo odnosno kastriralo što veći broj pasa lutalica ali i vlasničkih pasa, te kako bi se podigla svijest o odgovornom vlasništvu i na taj način stvorili uslovi za efikasno upravljanje populacijom pasa. 
Obaveza općina, između ostalog, jeste i pružanje informacija o žarišnim zonama, dostupnost i otvorenost kako bi se ostvarila što bolja saradnja između partnera uključenih na realizaciju ovih aktivnosti. 
U program besplatnih kastracija/sterilizacija na području TK trenutno su uključene 22 veterinarske stanice koje su prema pravilima Fondacije Dogs Trust, koja je ujedno i finansijer ovog projekta,  bile obavezne ispuniti sve potrebne preduslove za učestvovanje u programu. 

Koliki je broj kastriranih pasa do sada? Koji je plan do kraja godine?
Andrijana:  Program besplatnih sterilizacija/kastracija je započeo 10. aprila i to sa kastracijama i sterilizacijama pasa lutalica. U periodu od 10. aprila do 31. jula kastrirano/sterilizirano je ukupno 3963 psa od čega 2280 ženki i 1683 mužijaka. Sve operacije u aprilu i maju mjesecu bile su nadgledane od strane našeg veterinarskog koordinatora i supervizora Fondacije Dogs Trust  koji su svake sedmice boravili u TK kako bi se osiguralo konstantno stručno nadgledanje kao i podrška kolegama koje su tek ušle u projekat. Nakon dva mjeseca nadgledanja operacija sve veterinarske stanice su dobile pohvale za stručnost i rad od strane vrhunskih stručnjaka u ovoj oblasti, te su u junu i julu veterinarske stanice nastavile sa samostalnim radom.
Od septembra u program besplatnih kastracija/sterilizacija uvodimo i vlasničke pse, te se nadamo da će vlasnici prepoznati dobrobit ovog projekta kako za samog psa tako i za cijelu zajednicu  i  da će iskoristiti priliku koja im se pruža. Ukoliko budemo zadržali tempo iz jula mjeseca, do kraja godine možemo očekivati još najmanje 6000 obrađenih pasa. Broj od 6000 zvuči puno ali to je zapravo tek početak i da bi ostvarili cilj projekta i da bi smanjili broj pasa na ulicama mi moramo da radimo ovim tempom još najmanje 2-3 godine. 

Pored sterilizacije i kastracije pasa radi se i edukacija o odgovornom i humanom postupanju s psima. Zašto su edukacije važne? Koji je njihov efekat? 

Aleksandar: Edukacije su važne iz više aspekata. Najbitniji je ispravno shvatanje odnosa prema psima koji nas okružuju, kako psima lutalicama, tako i vlasničkim psima. Djeca uče kako da budu sigurna u društvu psa, da pas nije igračka već živo biće koje ima emocije i potrebe. Edukacije služe da stvore dugoročni efekat poznavanja osnova sigurnosti u blizini psa, potreba psa kao živog bića te ideje odgovornog vlasništva. Efekat cjelokupnog projekta trebao bi biti primjetan u godinama ispred nas jer najveći problem sa psima nastaje isključivo zbog neodgovornog postupanja vlasnika. Edukacijom novih generacija nastojimo dugoročno rješiti ovaj problem.

Gdje se provode radionice i zašto su ciljna skupina djeca? 
Aleksandar: Radionice se provode prevashodno u osnovnim školama od drugog do šestog razreda (7-11 godina), ali tokom raspusta i u obdaništima i drugim javnim ustanovama koje okupljaju djecu sličnog uzrasta. Ideja je stvoriti svijest kod djece o nečemu što je kod nas dugo bilo na marginama interesovanja društva i javnosti, prevashodno kako bi u budućnosti djeca bili uzorni vlasnici pasa.

Koliko je realizovano radionica u prošloj godini? Koliko ste posjetili škola i kakva je saradnja sa školama generalno?
Faruk: U protekloj godini posjetili smo 81 školu, i realizovali oko 900 edukativnih radionica na kojima je prisustvovalo oko 18 000 učenika sa Tuzlanskog kantona. Ostvarena je pozitivna saradnja sa svim posjećenim školama, i nadamo se nastavku održavanja radionica u svim školama i iduće godine. Tokom zimskog i ljetnog raspusta posjećivali smo obdaništa i igraonice, obišli smo 25 obdaništa i oko 500 mališana je imalo priliku da učestvuje u radionici i dobije prigodne poklone.

Koliko se radionice sviđaju djeci?  Kakav odnos imaju prema psima? 
Aleksandar: Tema radionica je izuzetno bliska djeci. Djeca vole da pričaju o životinjama, posebno psima i mačkama, te s tim rado učestvuju u svim aktivnostima. Radionice su osmišljene tako da svako dijete dobije priliku akitvno da učestvuje u radu i kaže svoje mišljenje.  Većina djece zna krilaticu „pas je čovjekov najbolji prijatelj“, te se često sa simpatijama lijepo ponašaju prema psima. Također ima djece čiji roditelji imaju podozriv stav prema psima, pa su tako kod kuće naučena i njihova djeca. Nažalost, ima i djece u porodicama koje nikada nisu izgradili bilo kakav odnos prema psima, pa svakog psa vide kao prijetnju i žele da mu naude. Naše radionice upravo utiču kroz rad u školi na izgradnji pozitivnog odnosa. 

Kako reaguju djeca u obdaništima?
Aleksandar: Djeca u obdaništima su spremna iskreno da ispričaju svoja iskustva te nauče nove stvari kroz igru. Oni su odličan primjer kako nikada nije rano krenuti sa učenjem. Bitno je istaći da djeca vole da prepričavaju naučeno jedni drugima, pa znanje često stigne do druge djece prije samih edukatora. To je možda i najpozitivnije iskustvo u procesu učenja.

Nastavljate sa radionicama i u ovoj godini, kakav je plan? Koliko škola planirate obići? Hoće li biti organizovane i neke druge aktivnosti?
Faruk: Edukativne radionice se nastavljaju i u školskoj 2017/2018 godini, planirano je da se posjeti isti broj škola kao i prošle godine, s tim da ćemo prvo posjetiti škole koje nismo obišli. U planu je organizovanje jednog događaja u suradnji sa Dogs Trust Fondacijom, ali o tome ćemo više govoriti početkom prvog polugodišta. 

Kada se mogu očekivati vidljive promjene u smislu efikasnog upravljanja populacijom pasa na području TK? 
Andrijana: Fondacija Dogs Trust na području Kantona Sarajevo radi od 2012. godine i dosadašnji rezultati rada u Sarajevu pokazuju da je broj pasa lutalica smanjen i da taj broj trenutno stagnira, te se nadam da ćemo i mi za dvije godine imati istu situaciju na našem kantonu. Također, pored aktivnosti koje realizujemo uporedo se provodi i medijska kampanja koja ima jako bitnu ulogu, a to je da informacija o dobrobiti kastracije i sterilizacije kako za samog psa tako i za zajednicu, dođe do naših građana , odnosno neodgovornih vlasnika koji jesu glavni uzrok problema. 
Naime, svi psi na ulicama gradova zapravo su ili napušteni vlasnički psi ili njihovi potomci. Da bi se problem sa psima lutalicama riješio trajno i na human način FTZ i DT, svojim aktivnostima u zajednici i u skladu sa svojim resursima, mogu dati svoj doprinos rješavanju ovog  problema ali državne vlasti su jedine koje moraju i koje su dužne osigurati implementaciju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja. Da bi se problem riješio neophodno je da se uspostavi državni registar pasa, da se vlasnici prisile da svoje ljubimce registruju i mikročipiraju, kako bi se jednom kada puste svog ljubimca na ulicu, mogli identifikovati i sankcionisati. Finansiranjem projekata besplatnih kastracija/sterilzacija od strane nevladinih organizacija u lokalnim zajednicama problem se djelimično rješava ali samo sistemskim i kontinuiranim provođenjem Zakona (izgradnja skloništa i sankcionisanje neodgovornih vlasnika)  problem sa psima lutalicama se može trajno riješiti. 

Šta biste poručili građanima?
Andrijana, Aleksandar, Faruk: Poručili bismo im da budu strpljivi, jer ovo je dugoročan proces koji zahtjeva jedan sveobuhvatan, širok pristup rješavanju ovog problema i angažman svih nas. Psi su živa bića i ne mogu se tek tako ukloniti sa ulica. Oni zaslužuju jedan human i odgovoran pristup a to im može obezbijediti samo zajednica osvještenih i odgovornih građana ali i institucije koje poštuju i sprovode obaveze definisane zakonom.

opširnije >>

18.08.17

3963 sterliziranih pasa na području TK za 4 mjeseca

Program besplatnih kastracija/sterilizacija uličnih pasa, finansiran od strane Fondacije Dogs Trust iz Sarajeva, implementira Fondacija tuzlanske zajednice od februara 2017. godine, u partnerstvu sa lokalnim administracijama sa kojima su potpisani i Protokoli o saradnji.  Program se odvija na području Grada Tuzla i deset općina Tuzlanskog kantona: Živinice, Lukavac, Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Kladanj, Čelić, Banovići i Kalesija. 

U program besplatnih kastracija/sterilizacija na području TK uključene su 22 veterinarske stanice čiji spisak i kontakte možete pogledati na web stranici Fondacije Dogs Trust www.dogstrust.ba/lista-klinika/.

Sve veterinarske stanice su formirale timove stručnjaka koji se sastoji od 2 veterinara i 1 veterinarskog tehničara, kao i dva hvatača, koji su takođe prošli kroz program obuke o humanom hvatanju pasa organizovanom od strane Fondacije Dogs Trust.  U martu 2017., sve veterinarske stanice sa područja TK, pa tako i gore navedene, potpisale su sporazume o saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, koja je preuzela troškove sterilizacije i kastracije uličnih pasa, vakcinisanje protiv bjesnila i tretman čišćenja od parazita.

Veterinarske stanice i njihovi stručni veterinarski timovi su, u periodu od 10. aprila do 31.  jula 2017., izvršile ukupno 3963 sterilizacija i kastracija uličnih pasa prema dinamici prikazanoj u Tabeli 1. Sve operacije su u ovom testnom periodu, bile praćene od strane veterinarskog koordinatora iz Fondacije tuzlanske zajednice, te supervizora ispred Fondacije Dogs Trust koji su svake sedmice boravili u TK. 

 

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

UKUPNO

Tuzla

36

90

289

309

724

ženke

20

45

158

201

424

mužijaci

16

45

131

108

300

Živinice

39

81

245

252

617

ženke

21

42

139

164

366

mužijaci

18

39

106

88

251

Lukavac

26

53

160

168

407

ženke

14

29

90

102

235

mužijaci

12

24

70

66

172

Gračanica

39

78

238

252

607

ženke

21

40

150

148

359

mužijaci

18

38

88

104

248

Gradačac

18

41

106

73

238

ženke

10

22

38

40

110

mužijaci

8

19

68

33

128

Doboj Istok

13

28

83

84

208

ženke

7

14

52

49

122

mužijaci

6

14

31

35

86

Srebrenik

18

41

115

120

294

ženke

10

21

60

66

157

mužijaci

8

20

55

54

137

Banovići

13

22

54

63

152

ženke

7

12

32

41

92

mužijaci

6

10

22

22

60

Kalesija

26

50

140

147

363

ženke

14

28

72

100

214

mužijaci

12

22

68

47

149

Čelić

13

22

56

63

154

ženke

7

8

22

26

63

mužijaci

6

14

34

37

91

Kladanj

13

25

77

84

199

ženke

7

14

56

61

138

mužijaci

6

11

21

23

61

Ukupno

254

531

1563

1615

3963

ŽENKE

138

275

869

998

2280

MUŽIJACI

116

256

694

617

1683

Tabela 1. Prikaz ukupnog broja pasa koji su prošli kroz program u periodu od aprila do jula mjeseca po gradovima

opširnije >>

17.08.17

Kampanja "Budi junak/junjakinja svoje zajednice" 2017.

Obilježavanjem Međunarodnog dana mladih, 12. Augusta 2017. u Cafe Bar Sloboda, Fondacija tuzlanske zajednice je započela još jednu kampanju za afirmaciju mladih junaka i junakinja naše zajednice!  
 
Simboličnim nazivom kampanje „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ mi želimo pozvati mlade ljude na akciju!  Na djelovanje! Na angažman svake vrste! Na kritičko razmišljanje! Na dizanje glasa! Na vjeru u sebe!
 
Mi vjerujemo da svaka zajednica ima svoje junake i junakinje. To mogu biti studenti ili mladi  stručnjaci, pripravnici ili iskusni radnici. To mogu biti svi oni koji su poduzetni, koji vjeruju u svoje sposobnosti i svoja znanja.  Svi oni koji vjeruju da njihova zajednica može biti ljepše i bolje mjesto za življenje ukoliko se više angažuju.  
 
Kroz ovu kampanju želimo podstaći i finansijski podržati poduzetničke ideje mladih iz 5 gradova Tuzlanskog kanotna: Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Živinica i Kalesije.    
 
U saradnji sa međunarodnim donatorima i gradskim/općinskim vlastima, Fondacija tuzlanske zajednice je osigurala početna sredstva u iznosu od  20.000 KM za podršku najboljim poduzetničkim projektima mladih.   
 
Projekte koje podržimo će realizovati omladinska udruženja, a ne pojedinci, kako bi se ojačao omladinski sektor u ovim gradovima i kako bi se stvorilo pozitivno okruženje za razvoj poduzetničkog duha i za ostanak mladih u našim gradovima.  
 
Cilj nam je da podržimo minimalno 11 projekata mladih u iznosu do 3000 KM, tako da je bilo potrebno da uvećamo Fond za projekte mladih sa sredstvima od lokalnih donatora.  Uputili smo pozive lokalnim firmama, medijima i drugim partnerima da se uključe u kampanju kroz sponzorstva čime bi se uvećao naš Fond za projekte mladih. 
 
Do sada su se uključili sljedeći partneri: 
 
Donatori kampanje: Sberbank BH dd, MKF „Partner“.
 
 
 
Aktivnosti kampanje će imati sljedeću dinamiku:
 
AUGUST
- Poziv prema omladinskim organizacijama za dostavljanje koncept ideje za poduzetnički projekat do 21.8.2017.
- 80 mladih iz 5 Odbora Omladinskih banaka FTZ-a razmatra poduzetničke ideje od 21.- 24. 8. 2017. na ljetnom kampu u Bosanskoj otoci.
 
SEPTEMBAR
- Obuka iz oblasti poduzetništva i kreiranje projektnog prijedloga u organizaciji FTZ-a.
- Dostavljanje punih projektnih aplikacija od strane omladinskih organizacija.
 
OKTOBAR
- Početkom mjeseca, 80 mladih iz 5 Odbora Omladinskih banaka FTZ donosi konačnu odluku o podršci najboljim projektima. 
- Omladinske organizacije pozivaju pojedince i svoje simpatizere da pruže finansijsku podršku njihovim projektima kroz male donacije od 10KM i više.
 
NOVEMBAR
- „Potrage za blagom“ - posjete mladih firmama i partnerima koje/i su podržali kampanju.
- Zajednički promotivni događaj „Potraga za blagom“ u Tuzli i predstavljanje donatora, sponzora i filantropa. .
 
DECEMBAR
- Završna konferencija „Ja sam junak svoje zajednice 2017“ i predstavljanje poduzetničkih projekata mladih.

 

Mi zaista vjerujemo da svaka zajednica ima svoje junake i junakinje. Mi vjerujemo i da si baš Ti jedan/na od njih! Vjeruješ li ti?

 

 

 

opširnije >>

22.06.17

Rezultati podrške projektima mladih sa područja općina Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Grada Tuzla

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih od 04.05. do 04.06.2017, i donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

Podržani projekti sa područja Općine Kalesija

 

1.

Udruženje mladih „Vukovije“

UG

„Dan bez telefona“

800,00

2.

KUD „14 maj “ Tojšići

UG

„Zidna ogledala“

696,00

3.

Udruženje mladih aktivista Kalesija

FG

„Čista sredina zdravi ljudi“

555,00

UKUPNO ODOBRENO ZA KALESIJU:

2051,00

Podržani projekti mladih sa područja Općine Srebrenik

1.

Udruženje građana „Bosansko selo“

UG

„Pokrenimo igru šah i odbojku“

797,00

2.

NG „Mladi iz MZ Donji Moranjci“

NG

„Rekonstrukcija prostorija MZ“

662,00

UKUPNO ODOBRENO ZA SREBRENIK:

1459,00

Podržani projekti mladih sa područja Općine Lukavac:

1.

Interact Club Lukavac

UG

''Jedno drvo-hiljadu života''

720,00

2.

NG˝Mladi Modrac

NG

„Mi to možemo“

782,00

3.

Udruženje mladih Poljice

UG

„Sportsko-rekreativni park na obali Modrac“

784,00

4.

Udruženje mladih Babice

UG

˝Uređenje prostorija u sklopu Doma kulture˝

800,00

UKUPNO ODOBRENO ZA LUKAVAC:

3086,00

Podržani projekti sa područja Grada Tuzla:

1.

Ving Tchun Kung fu klub „Panther“

UG

„Kung fu za sve“

800,00

2.

CET Platforma

UG

„WoodNet“

91,00

3.

Udruženje građana „Multi“

UG

„Obojimo Tuzlu“

600,00

4.

Odred izviđača „Krin“

UG

„U zagrljaj prirode izviđači te vode“

800,00

5.

Studentski klub IPI Akademije

NG

„Studentski informator“

800,00

6.

Udruženje studenata elektrotehnike Europe-Lokalni komitet Tuzla

UG

„Soft skills Academy 2017“

800,00

7.

Tuzlanski otvoreni centar

UG

„Ne postojim ako nisam vidljiv/a“

795,00

8.

KAF „Saltminers“ Tuzla

UG

„Promocija američkog fudbala u Gradu Tuzla“

795,00

UKUPNO ODOBRENO ZA TUZLU:

5481,00

Podržani projekti mladih sa područja Općine Živinice

1.

 

NG Novi grad - Živinice

NG

„Zabavni park Hany“

800,00

2.

Crveni križ Živinice

UG

„Sigurno u planinu“

800,00

3.

NG Mladost  - Šerići

NG

„Moj dom je tamo u predgrađu“

794,00

4.

NG Mladi – Gornje Živinice

NG

„Sportom probudimo mlade“

800,00

5.

NG Djedino - Zenuni

NG

„Uljepšajmo prirodu“

800,00

6.

KUD Mladost - Suha

UG

„Smotra Suha 2017“

700,00

UKUPNO ODOBRENO ZA ŽIVINICE:

4694,00

 

Komisije nisu odbrile podršku za sljedeće projekte:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Traženi iznos u KM

Projekti mladih sa područja Općine Kalesija koji nisu dobili podršku

1

Neformalna grupa mladih „Jajići“

NG

„Saobraćajan ogledala“

800,00

2.

Jedinstve organizacija mladih Hrasno

UG

„Podjelimo znanje i ideje“

700,00

Projekti mladih sa područja Općine Srebrenik koji nisu dobili podršku

1

UM-MZ Bjelave

UG

„Pomozimo prirodi-Uređenje eko izletišta Krčevine“

800,00

2.

NG „Muchachos“

NG

Česma „Studenac“

778,00

Projekti mladih sa područja Općine Lukavac koji nisu dobili podršku:

1

Neformalna grupa BFF Poljice

NG

„Ljeto na Modracu-3. turnir u odbojci na pijesku, Poljice 2017.“

525,00

2

Neformalna grupa mladih Prokosovići

NG

 „Ljepota igre“

800,00

3

UG Omladinac Bikodže

UG

˝Opremanje prostorije-osnaživanje pozicije mladih u MZ Bikodže''

789,40

Projekti mladih sa područja Grada Tuzla koji nisu dobili podršku:

1

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta u Tuzli „MEDICUS“

UG

„Adaptacija prostorije čitaonice na Medicinskom fakultetu“

800,00

2

KBS „Feniks“ Tuzla

UG

„Hajmo curice, hajmo dječaci-sportom se baviti kao profesionalci“

2000,00

Projekti mladih sa područja Općine Živinice koji nisu dobili podršku:

1.

Pokreni se - Dubrave

NG

„Dječije igraliste“

800,00

2.

PREC Živinice

UG

 „Znanje je imanje“

770,00

3.

Trešnjice - Živinice

NG

„Odmor s' prirodom“

780,00

4.

MZ Priluk – grupa mladi

NG

„Kreativni omladinci“

800,00

 

Aplikanti koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa korisnicima sredstava realizovat će se u narednim danima o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

opširnije >>

23.06.17

Rezultati podrške iz Fonda za aktivne zajednice: 34.164,00KM za projekte aktivnih zajednica

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 21.06.2017., donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima iz Fonda za aktivne zajednice. Riječ je o projektima pristiglim na Poziv za podršku projektima akcija u zajednici od 10.05. do 11.06.2017. godine.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice razmatrala je 12 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica i odlučila podržati sve njih. U pitanju je sljedećih 12 projekata:

R.

br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo-Dubrave

Adaptacija igrališta i rasvjete OŠ Pasci

3000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Udruženjemladih Kruna Bikodže

Opremanje i toplifikacija prostorija u MZ Bikodže

3000,00

3

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Razvojni tim OŠ Mramor,  PŠ Dobrnja

Za prozore nove Fondacija se zove

5225,00

4

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

Savjet MZ Gornja Tuzla

Uređenje sale

690,00

5

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

MZ Živinice Gornje

Buđenje školske livade

2998,00

6

Lokalna grupa za razvoj Hrasno

JOM Hrasno

Nastavak uređenja Društvenog Doma

2971,00

7

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak

Savjet MZ Kiseljak

Unprjeđenje društvenog života u Ševaru, MZ Kiseljak

3000,00

8

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Neformalna grupa žena Lisovići

Lisovići u srcu, za ljepšu i bolju zajednicu

1280,00

9

Lokalna grupa za razvoj Priluk

Fudbalski klub Priluk

Uređenje svlačionice FK Priluk

3000,00

10

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

Udruženje žena ˝Srce i duša˝Prokosovići

Za čistu vodu i zdrav život

3000,00

11

Lokalna grupa za razvoj Seona

JU OŠ Duboki Potok, PŠ Seona

Zajedničim snagama do uređene škole u Seoni-druga faza

3000,00

12

Lokalna grupa za razvoj Šerići

KUD Modrački mornari Šerići

Sanacija mokrog čvora Doma kulture

3000,00

UKUPNO ODOBRENO:

34.164,00


Aplikanti su dužni obezbijediti obavezno novčano učešće u projektu koje iznosi minimalno 20% od odobrenog iznosa. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa nosiocima projekata održat će se u srijedu 28.06.2017. u prostorijama Doma mladih Tuzla sa početkom u 15.30h. Dobitnicima sredstava čestitamo i želimo uspješnu realizaciju. 

opširnije >>

08.06.17

Rezultati podrške u okviru Fonda "Volim Tuzlu"

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda „Volim Tuzlu“, koju je formirao Upravni odbor Fondacije tuzlanske zajednice, na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 06. juna 2017. godine donijela je Odluku o finansijskoj podršci projektima iz Fonda „Volim Tuzlu“ za prvi aplikacioni krug 2017. godine. Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 22 aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 18. aprila do 21. maja 2017. godine.
Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu  sredstva za 6 projekata:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženje obrtnika „Stari i umjetnički zanati“ Tuzlanskog kantona

UG

Škola tipičnih proizvoda

1999,00

1999,00

UG pčelara „Tuzla“ u Tuzli

UG

Afirmacija pčelarenja u Gradu Tuzla

1990,00

1990,00

Udruženje mladih „Obnova“ Požarnica

UM

Autobuska stanica

1202,20

1202,00

Udruženje Konjički klub uzgajivača, vlasnika i ljubitelja konja „Vranac“

UG

Škola jahanja u prirodi

1980,00

1700,00

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle

UG

Uređenje mjesta za odmor i rekreaciju

1300,00

1000,00

Razvojni tim JU Srednja muzička škola Tuzla

NG

Muzika za moj grad

1982,00

1982,00

UKUPNA PODRŠKA

 

 

 

9873,00


Komisija je uslovno odobrila 1 projekat:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

NG mladih osoba sa invaliditetom

NG

Tuzla za sve

1370,00

 


Komisija nije odobrila podršku za 14 projekata:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

NG Mjesna zajednica Pasci Gornji

NG

Izgradimo tribine

1785,00

KBS „Feniks“ Tuzla

UG

Hajmo curice, hajmo dječaci-sportom se baviti kao profesionalci

2000,00

Organizacija „Artz Produkcija“ Tuzla

UG

Teatar zona Festivala savremene umjetnosti „arTz“

2000,00

Lovačka sekcija Dokanj

NG

Provedimo vrijeme u Lovačkoj kući, boravimo u prirodi

1982,00

UG Lovačko društvo Tuzla

UG

Moja energija, zelena energija

2000,00

Udruženje  „Novi Zvuk – New Sound“  Tuzla

UG

Festival Sound Of Nature

1977,00

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada Tuzle

UG

Svi smo mi isti

1945,00

JU Muzej Istočne Bosne Tuzla

JU

Volim muzej

1463,30

NG građana Etažnih vlasnika Krečanska 9.

NG

Akcija br.10 za 10

2000,00

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

UG

Stres nije priroda mladih

1980,00

Udruženje „Zemlja djece u BiH“ Tuzla

UG

Osnaživanje školske djece u povratničkom naselju Požarnica

1134,00

Gradsko Umjetničko Društvo  ''Lege Artis'' Tuzla

UG

Lege Artis' Tuzla-dobar domaćin daleko se čuje

1453,00

Škola fudbala  DC Centar

UG

Fudbal i u mom mjestu

2000,00

UG Planinarsko društvo "Konjuh"

UG

Vršani pluća grada Tuzla

2000,00


Komisija je jedan projekat proslijedila na Fond za mlade:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Udruženje „Pozorište mladih Tuzle“ Tuzla

UM

Dramski studio za djecu i mlade 2017

1960,00


Potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava sa aplikantima podržanih projektnih aplikacija će se održati u utorak, 13. juna 2017. godine u Prostoru za mlade (JU "Dom mladih" Tuzla, prizemlje) sa početkom u 14:00 sati.

Svim aplikantima čestitamo na podržanim projektima! Za sva dodatna pitanja aplikanti se mogu obratiti na broj telefona 035 362 831. Vaša Fondacija tuzlanske zajednice...

opširnije >>

26.05.17

Intervju // Ismet Sokoljanin: Vrijedni i posvećeni ljudi su osnov za razvoj svake zajednice

Ulaganje u svoju zajednicu jeste ulaganje u budućnost svoje djece, prijatelja, sugrađana, komšija. To je ulaganje u naše bolje danas i naše bolje sutra. To je ono što Fondacija tuzlanske zajednice radi svakodnevno na prostoru tuzlanske regije već trinaest godina. Podrška mladima, školama, organizacijama civilnog društva, građanima u kreiranju boljih uslova življenja jeste misija Fondacije tuzlanske zajednice. O rezultatima tih ulaganja, vidljivim promjenama u zajednici, pristupima u rješavanju problema te saradnji sa građanima i institucijma razgovarali smo sa našim menadžerom programa finansijske podrške Ismetom Sokoljaninom.

FTZ: Gospodine Sokoljanin, evo već nekoliko godina unazad na Konferenciji građana koju Fondacija tuzlanske zajednice organizuje zajedno sa Mrežom aktivnih zajednica, prezentujete rezultate podrške Fondacije i ulaganja u zajednicu.  Možete li za sve koji nisu imali priliku prisustvovati konferenciji reći više o tome, koji su najznačajniji rezultati ulaganja u prethodnoj godini?

Ismet: Naš najznačajniji rezultat u prošloj godini jeste to da smo kroz podršku projektima u zajednici animirali više od 3.500 ljudi na aktivno djelovanje u njihovim sredinama. Kao što je i do sada bila praksa nastavili smo sa finansijskom podrškom manjim inicijativama gdje je naše ulaganje inicijalno za pokretanje zajednice ali smo također partnerski rješavali i upuštali se u rješavanje nekih krucijalnih problema u zajednicama sa većim ulaganjima. Teško je među velikim brojem pozitivnih priča izdvojiti najznačajnije, budući da smo i u prošloj godini dali podršku za više od 100 projekata, ali ako moram, onda bih za primjer izdvojio ljude koji su te projekte iznijeli. Kontinuirano ohrabrivanje ljudi na društveno djelovanje i brigu o svojoj zajednici naš je najznačajniji rezultat svake godine.

FTZ: Kažete da je više od 100 podržanih projekata iznijelo 3.500 uključenih građana. Koje su vidljive promjene u zajednicama ostvarene kroz te projekte i koliko je sredstava uloženo?

Ismet: Samo animiranje velikog broja ljudi na odgovorno društveno djelovanje je rezultat po sebi i nešto što se poklapa sa vizijom i misijom Fondacije, a to je da svi ljudi brinu o svojoj zajednici i mjestu u kojem žive. Zato smo se u Fondaciji kod kreiranja programa podrške opredijelili na male grantove kako bismo pružili podršku velikom broju udruženja, škola, neformalnih grupa građana. Samo u prošloj godini izdvojili smo 287.912,00 KM za 102 podržana projekta. Kada govorimo o promjenama one su vidljive u svakom od naših programa i ako želimo govoriti o njima trebali bismo ih posmatrati programski  kao zasebnu cijelinu.

FTZ: Fondacija posebnu pažnju posvećuje mladima. Koje su vidljive promjene u tom programu?

Ismet: Kontinuirano ulaganje u mlade preko modela Omladinske banka je priča za sebe, te se kroz ovaj fond podržavaju projekti mladih u Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Kalesiji i Živinicama. Prošle godine kroz ovaj fond je izdato 45.000,00 KM. Sredstva su namijenjena za programsku, tehničku i organizacionu podršku omladinskim organizacijama. Kroz ovaj fond želimo jačati kapacitete mladih i omogućiti im da odrastaju u sigurnom i zdravom okruženju te da se kroz volonterski angažman u omladinskim organizacijama uče pozitivnim vrijednostima. Upravo zbog toga smo u prošloj godini dali podršku za osnivanje novih omladinskih udruženja ali i podršku postojećim. Pored finansijske podrške, kolege angažovane na ovom programu radile su i na organizaciono-savjetodavnoj podršci na sistemskom rješavanju problema u ovom sektoru. Trenutno privodimo kraju proces izrade Strategije za mlade Grada Tuzla, zatim tu je i podrška omladinskim organizacijama u formiranju Vijeća mladih u Tuzli; uspjeli smo izlobirati da u budžetu Grada Tuzla postoji zasebna podrška omladinskim organizacijama ali i da se obezbijede ostali uslovi propisani  Zakonom o mladima Federacije BiH. Ovo iskustvo iz Tuzle želimo prenijeti i na druge općine u kojima djelujemo.

FTZ: Fondacija puno pažnje posvećuje organizovanju građana na mikrolokalnom nivou, naročito u rubnim zajednicama.

Ismet: Kontinuirana podrška članicama Mreže aktivnih zajednica kako u edukativnom tako i u organizacionom smislu sada dolazi do izražaja jer su građani sposobni da organizovano odgovore na potrebu u svom naselju kako uz finansijsku podršku Fondacije tako i bez nje. Tako smo u prošloj godini iz Fonda za aktivne zajednice podržali rješavanje značajnijih problema u nekim od naselja. Naprimjer u Živinicima Gornjim i Hrasnom radilo se na osvjetljavanju dijela naselja, u Par Selu su urađene nadstrešnice na autobuskim stanicama, uvedeno je grijanje u objekat ambulante u Priluku, zamjenjena je stolarija na Područnoj školi u Seoni, dok je u Bikodžama u toku ucjevljenje otvorenih kanala. Također data je podrška organizaciji festivala i društvenih događaja u gotovo svim zajednicama... Iz ovog Fonda prošle godine izdvojeno je nešto više od 70.000,00 KM ali najznačajniji projekti su oni u kojima su Fondacijina sredstva bila inicijalna za pokretanje zagovaračkih aktivnosti za njihovo rješavanje. Tako je u Prokosovićima pokrenut projekat renoviranja objekta osnovne škole čija ukupna vrijednost iznosi skoro 150.000,00 KM. Isto je i sa objektom osnovne škole u Šerićima kao i Društvenim domom u Gornjoj Tuzli.  Organizovanim zagovaračkim aktivnostima sa građanima, uspjeli smo izlobirati da sredstva za pokrivanje škole u Prokosovićima obezbijedi Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, dok je u Šerićima ta stavka obezbijeđena iz sredstava Općine Živinice. Ostala sredstva nastojimo obezbijediti kroz učešće biznisa, građana i drugih donatora. 

LJUDI KAO SNAGA

FTZ: U Fondaciji često ističete da razvoj zajednice počiva na kulturi učenja i znanju. Kakvi su rezultati na tom polju?

Ismet: Ako sijete pšenicu očekujete žetvu u narednoj godini, ako sadite stabla očekujete plodove u narednih 10 do 20 godina, a ako ulažete u ljude onda očekujete prosperitet u narednih 50 godina. Najveći resurs u zajednici jesu ljudi i mi se vodimo time. Pametni, pošteni, moralni ljudi osnov su za razvoj zajednice i kreiranje dobrog ambijenta. Svjesni okruženja u kojem živimo, posebnu pažnju dajemo edukaciji kroz sve naše programe. Zato je u prošloj godini kroz naše treninge prošlo više od 450 ljudi. Međutim, ta podrška je najizraženija kroz Program otvorenog obrazovanja u kojem dajemo podršku inovativnim projektima otvorenih škola i organizacija koje se bave cjeloživotnim učenjem. Kroz ovaj program želimo potaknuti građane da kontinuirano rade na svojim kapacitetima, uče i usvajaju nova znanja.

FTZ: Agora je jedna od tih organizacija koje su proizašle iz programa Fondacije i kojoj dajete podršku?

Ismet: Jeste,  Agora je naša kćerka organizacija proizašla iz Programa otvorenog obrazovanja i danas njene usluge edukativnih aktivnosti koristi više od 1.000 ljudi godišnje. Nije Agora jedina, tu je i Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ koja djecu uči univerzalnim vrijednostima tolerancije, demokratije i jednakopravnosti, te upravlja Trening kućom „Labirint“ čija je namjena upravo usmjerena na pružanje usluga edukacije. Mreža aktivnih zajednica je najmlađa i njena uloga je također proizašla iz programa Fondacije. Usmjerena je na edukaciju i podršku građanima u području organizovanja zajednice, liderstva i demokratije na djelu. Ove godine otvorili smo i Centar za demokratiju i aktivno građanstvo tako da će edukativne aktivnosti u narednom periodu biti i brojnije.

FTZ: Vratimo se na finansijsku podršku i rezultate iz prošle godine. Spomenuli ste da ste se sa većim ulaganjima u prošloj godini upustili u rješavanje nekih krucijalnih problema u zajednicama. Kojim?

Ismet: Fondacija kontinuirano ispituje potrebe zajednice putem modela „Vitalni Znaci“ i nastoji  da pored redovne podrške u skladu sa trenutnim mogućnostima odgovori na neke od aktuelnih problema. U skladu s tim, u prošloj godini smo u partnerstvu sa Zavodom javnog zdravstva TK i MONKS TK uspjeli ugraditi UV filtere i obezbijediti pitku vodu u 44 škole koje se istom snabdijevaju sa lokalnih izvora. Radi se uglavnom o udaljenim područnim školama koje nisu spojene na centralni vodovodni sitem. Trenutno na području Tuzlanskog kantona postoje 124 takva objekta. Želja nam je da u ovoj godini obezbijedimo sredstva za rješavanje ovog problema u preostalih 15 škola sa područja pet općina u kojima djelujemo. Ono što je važnije jeste da će se kroz realizaciju ovog projekta obezbijediti kontinuirana kontrola ispravnosti vode u ovim školama.

FTZ: Kada govorimo o kontroli bitno je pomenuti da radite i na još jednom velikom projektu, a to je upravljanje populacijom pasa na području TK. Kakva je situacija na tom polju?

Ismet: Već tri godine unazad nastojimo dati podršku sistemskom rješavanju ovog veoma važnog problema. Sve je počelo sa formiranjem radne grupe, a kasnije i kooridnisanjem aktivnosti unutar iste kako bi se pristupilo rješavanju problema pasa lutalica u Tuzli. Zatim je data podrška registraciji i čipovanju vlasničkih pasa, kao i podrška radu UG „Nirina“ pri održavanju azila za pse. Pokrenuta je kampanja kao i niz drugih aktivnosti. U prošloj godini uspostavili smo saradnju sa sarajevskom Fondacijom „Dogs Trust“ s kojom provodimo sveobuhvatni pristup ovom problemu na području gotovo cijelog kantona. To uključuje partnerstvo sa općinama, posebno veterinarskim stanicama ali i provođenje edukacija u školama. Ovo je problem koji iziskuje jedan svestran,  dugoročan ali human pristup, čiji se pravi rezultati mogu očekivati tek za dvije ili više godina. Pored ova dva projekta, tu je i projekat podrške razvoju mjesne zajednice Kiseljak gdje je u prošloj godini izrađen strateški plan razvoja ovog naselja.

FTZ: Na konferenciji ste pomenuli da je Fondacija u prošloj godini ispunila svoj strateški cilj te distribuirala 287.912,00 KM podrške za 102 projektne inicijative, te da je Fondacijin petogodišnji plan distribuirati 1.000.000 KM u zajednicu do kraja 2019. U prve dvije godine distribuirali ste oko 700.000,00 KM, znači li to da ćete već u ovoj, trećoj godini, ispuniti petogodišnji plan?

Ismet: Moguće je i jako nam je drago zbog toga. Mada novac nije uvijek mjerilo vrijednosti  i pokazatelj rezultata, jer urađeno je puno više o čemu svjedoče i rezultati iz ove godine. Mi smo postavili cilj da svake godine uložimo 200.000,00 KM u projekte građana, i u prve dvije godine smo ga uspješno prebacili.

FTZ: Sredstva su uglavnom obezbijeđena ulaganjima stranih donatora ali istaknuli ste da je u posljednjih nekoliko godina Fondacija uspjela znatno povećati ulaganje u zajednicu i iz lokalnih izvora?

Ismet: Naša vizija je samoodrživa zajednica u kojoj svi građani brinu o njoj. Zato mi kao Fondacija građana, nastojimo udruživati sredstva kako stranih tako i lokalnih donatora, biznisa i javnih ustanova, ali i vlasti. Iskustvo u rješavanju mnogih problema na mikrolokalnom nivou, u kojem se Fondacija postavlja kao most između civilnog, biznis i javnog sektora daje nam za pravo da vjerujemo u to. Također, odgovornost u upravljanju sredstvima, transparentnost i efikasan pristup u rješavanju problema, glavni su razlog zašto uživamo povjerenje građana i zašto  lokalno ulaganje posredstvom Fondacije raste.

FTZ: Kada govorite o transparentnosti i odgovronosti, ono što je karakteristično za Fondaciju tuzlanske zajednice je da odluke o podršci projektima donose građani. Možete li pojasniti kako?

Ismet: Sve odluke o podršci projektima donose građani dobrovoljno angažovani u Komisijama, i to za svaki fond posebno. Vodi se računa da svaka uložena marka bude valjano opravdana i da sredstva budu odobrena za najbolje projekte. Važno je istaći da je u prošloj godini u procesu odlučivanja o podršci učestvovalo 114, a u ovoj godini će biti uključeno oko 150 osoba.

FTZ: Za kraj možete li nam reći nešto više o planu podrške za ovu godinu?

Ismet: Sa finansijske strane naš plan podrške za ovu godinu je isti kao i za prethodne dvije. Iskreno se nadam da ćemo ga i ove godine prebaciti.  Već smo imali dodjele sredstava iz tri fonda. Trenutno su aktivni pozivi za podršku iz Fonda za aktivne zajednice i Fonda za mlade, dok je upravo zatvoren poziv za podršku iz Fonda Volim Tuzlu. 

opširnije >>

04.05.17

Omladinska banka ponovo je in!

Oko stotinu mladih osoba je u protekla tri vikenda uspješno prošlo niz edukacija i edukativnih modula kako bi se obučili za rad u odborima omladinske banke. Mladi ljudi iz pet gradova Tuzlanskog kantona su u tuzlanskoj Trening kući „Labirint“, pod rukovodstvom tima koordinatora omladinskih banaka Fondacije tuzlanske zajednice, prošli kroz sve dijelove aplikacionog procesa.

Simuliranjem načela odlučivanja u omladinskoj banci, interaktivnim vježbama, te inovativnim pristupom mladima, koordinatori su uspjeli prenijeti sva znanja neophodna za članstvo u jednom od pet odbora.

Važno je spomenuti da su mladi aktivnim učešćem u svim dijelovima treninga pokazali interesovanje za posvećen i predan, te odgovoran pristup radnim obavezama koje će se pred njima naći. I to već u narednim danima, po otvaranju prvog aplikacionog kruga u kojem će mladi ljudi iz Tuzle, Srebrenika, Kalesije, Živinica i Lukavca imati priliku za svoje projekte krenuti u potragu za blagom u čemu će im, od velike pomoći biti, novi, sada obučeni članovi odbora omladinskih banaka.

opširnije >>

08.05.17

Zahvaljujući aktivistima MZ Kiseljak zablistala

Mjesna zajednica Kiseljak, nadomak Tuzle, ponovo je zasjala starim sjajem. Barem djelomično. I to zahvaljujući vrijednim aktivistima lokalnih udruženja i nevladinih organizacija koji su potpomognuti Fondacijom tuzlanske zajednice i gradskim komunalnim službama dva dana čistili ovu mjesnu zajednicu. Dvodnevna akcija čišćenja je realizovana u srijedu i četvrtak, 26. i 27. aprila 2017. godine. 

Obzirom da je april poznat kao mjesec čišćenja, Savjet mjesne zajednice Kiseljak pokrenuo je ovu akciju u partnerstvu sa organizacijama koje djeluju na području MZ Kiseljak, a to su Fondacija tuzlanske zajednice, UR „Euro Rom“, UŽR „Bolja budućnost“, Udruženje „Zemlja djece u Bosni i Hercegovini“, „Artsinteza“, „Sa e Roma“, Evanđeoska cvrkva, te uz tehničku pomoć Profesionalne vatrogasne brigade Tuzla. Najbolje od svega je, ističu organizatori, što su u ovim akcijama učestvovali i brojni lokalni aktivisti koji su u lijepoj atmosferi i dobrom društvu unapređivali živote svojih sugrađana. Na akciji je bilo i oko 50 mladih volontera.

Osim čišćenja zelenih površina, aktivisti su uz pomoć JKP „Komunlac“ Tuzla očistili i dio obale jezera Modrac.

Fondacija tuzlanske zajednice je dala doprinos akciji kroz uređenje okoliša u MZ Kiseljak, te kroz podršku svim aktivistima (oprema za čišćenje, osvježenje za volontere, kante za smeće i sl.). MZ Kiseljak je jedna od ciljanih zajednica u čiji razvoj ulaže Fondacija u okviru Programa za razvoj zajednice, a ovo je ujedno bio i rođendanski poklon za 28. april kada ovdašnje stanovništvo slavi Dan mjesne zajednice Kiseljak.

opširnije >>

22.04.17

Rezultati podržanih projekata Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za aktivne zajednice, formirana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice na sastanku održanom 21.04.2017. godine donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima iz prvog aplikacionog kruga u 2017. godini, a u okviru Poziva za podršku projektima organizovanja kulturno-društvenih događaja u zajednici.

Komisija za dodjelu grantova odobrila je dodjelu sredstava za svih 12 pristiglih projektnih aplikacija:

Broj aplikacije

LGZR

Naziv projekta

Odobreni iznos

Učešće od 20 %

1-AZ-I-2017

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

Šareni sajam u Grabovici- Dijaspora I mi

800,00

160,00

2-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja  

12.međunarodna smotra folklora – Dobrnja 2017

860,00

172,00

3-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Seona

Festival, Koncert Ratiš 2017

850,00

170,00

4-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Šerići Priluk

Međunarodni festival tradicije i umjetnosti

694,00

138,80

5-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

“DAN ZA SVE NAS” II godina realizacije

852,00

170,40

6-AZ-II-2017

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

SMOTRA FOLKLORA „OTVORENA VRATA BIKODŽE 2017“

900,00

180,00

7-AZ-II-17

 Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

DAN MJESNE ZAJEDNICE ŽIVINICE GORNJE 27. Juli

880,00

176,00

8-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj  Hrasno

Druženjem do jačanja zajednice

774,00

154,80

9-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak

Kiseljački dani 2017

870,00

174,00

10-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići

Porodični dan u MZ Prokosovići

900,00

180,00

11-AZ-II-17

Lokalna grupa za razvoj Solina

Igrom do jače zajednice i većeg aktivizma

800,00

160,00

12-AZ-II-17

Udruženje žena  MZ Lisovići

Dječija sreća je najpreča, više cvijeća manje smeća

420,00

84,00

     

9600,00

1920,00

 

Isplata sredstava za odobrene projekte će se izvršiti nakon što aplikanti obezbijede obavezno novčano učešće u projektu u iznosu od 20% od odobrenog iznosa, a najkasnije do 27. aprila 2017. godine.

Svim aplikantima čestitamo na podržanim projektima! Za sva dodatna pitanja aplikanti se mogu obratiti na broj telefona 035 362 831. Vaša Fondacija tuzlanske zajednice...

opširnije >>

17.04.17

Odluka o podršci projektima Fonda za otvorene škole

Komisija za dodjelu grantova je na svom prvom sastanku u 2017. godini razmatrala 12 aplikacija za sufinansiranje projekata otvorenih škola u Tuzli i donijela odluka o odobrenju sredstava za pet projekata:

Broj projekta

Aplikant

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

04-FOŠ-2017

Razvojni tim JU OŠ „Solina“

Botanički vrt u školi

996,00

796,00

06-FOŠ-2017

Biciklistička sekcija elektrotehničke škole i Razvojni tim škole

Parking za bicikle

554,50

554,50

07-FOŠ-2017

JU MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA TUZLA
SEKCIJA NARODNA TEHNIKA

Vršnjačko učenje

1000,00

550,00

08-FOŠ-2017

Energetska sekcija Elektrotehničke škole Tuzla

Prezentacija praktičnih radova učenika Elektrotehničke škole Tuzla na festivalu rada srednjih škola BiH 2017- Hadžići

612,00

612,00

11-FOŠ-2017

Vijeće roditelja Područne škole "Dobrnja"

Ples učenika

980,00

696,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrška odobrenim projektima će se realizovati nakon potpisivanja Ugovora o realizaciji projekta.
Komisija nije odobrila sufinansiranje za sljedeće projekte:

Br. aplikacije

Aplikant

Projekat

Traženi iznos u KM

1-FOŠ-2017

Osnovna škola Simin Han

Dječije novine Glas mladih-ŠARENI SVIJET

800,00

2-FOŠ-2017

Razvojni tim Osnovne škole „Pasci"

Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj

877,50

3-FOŠ-2017

Vijeće roditelja OŠ Kreka

Muzikom do srca

1000,00

05-FOŠ-2017

Aktiv profesora matematike, Gimnazija ''Ismet Mujezinović'' Tuzla

Matematički pogled

926,00

09-FOŠ-2017

JU OŠ Brčanska Malta Tuzla – Razvojni tim škole

Vidimo se napolju

1000,00

10-FOŠ-2017

JU OŠ Tušanj Tuzla – Razvojni tim škole

Sport je naš izbor

1000,00

12-FOŠ-2017

Vijeće učenika JUOŠ“Novi Grad“ Tuzla

Zajedno obojimo svijet

774,00


Odluka stupa na snagu danom donošenja!

opširnije >>

30.03.17

Poziv za dostavljanje ponuda za evaluaciju projekata - ZATVOREN POZIV

Fondacija tuzlanske zajednice poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za eksternu evaluaciju projekata: „JAČANJE LOKALNE DEMOKRATIJE“ 2015. - 2018. 

Uvodni podaci

Fondacija tuzlanske zajednice  je u  partnerstvu sa njemačkom Freudenberg fondacijom i uz podršku Ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke (skraćeno BMZ), u periodu od 2013. do 2017. godine, provodila dva sadržajno vezana projekta: „Razvoj ugroženih naselja i osnaživanje mladih na području TK“ 2013. - 2015. i „Jačanje lokalne demokratije“ 2015. - 2018. godine. Oba projekta su se provodila na području pet gradova Tuzlanskog kantona u Bosni i Hercegovini: Kalesiji, Lukavcu, Tuzli, Srebreniku, Živinicama.

Svrha i cilj evaluacije

Evaluacija navedenih projekata treba da utvrdi stepen ispunjenja postavljenih ciljeva i procjeni uticaj projekata na korisničke grupe. Dodatno, evaluacija treba da identifikuje snage i slabosti korištenih pristupa i metoda, kako bi se dobile preporuke za dalji rad i nastavak aktivnosti u polju organiziranja zajednice, jačanja lokalne demokratije u lokalnim zajednicama, osnaživanja mladih i razvoja nezavisne organizacije civilnog društva „Mreže aktivnih zajednica“. 

Rezultate evaluacije će koristiti partneri na projektu, donatori projekta, a biće dostupna i drugim organizacijama koje se bave razvojem zajednice i osnaživanjem mladih.  Specifični cilj evaluacije jest procjena relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projektnih aktivnosti. Više u punom tekstu poziva na ponude koji se nalazi u prilogu.

Zadatak i metodologija evaluacije

Evaluacija ću obuhvatiti period od 01.03.2013. - 30.04.2017. na geografskom području Tuzle, Lukavca, Živinica, Srebrenika, Kalesije.

Proces evaluacije će obuhvatiti sljedeće faze:

 • Pregled postojeće projektne dokumentacije
 • Intervjui i terenske posjete mjestima implementacije aktivnosti.
 • Pisanje tri (3) studije slučaja   
 • Završni izvještaj evaluacije

Produkti evaluacije

Po okončanju evaluacije, angažovani evaluatori će dostaviti pripremni i finalni izvještaj evaluacije Izvještaji trebaju biti na engleskom i bosanskom jezikuViše u punom tekstu poziva.

Vremenski okvir evaluacije

Početak evaluacije se očekuje u tokom maja 2017. godine. Nacrt izvještaja se očekuje do 31.07.2017., a finalni izvještaj do 30.10.2017. godine. Više u punom tekstu poziva.

Profil evaluatora/ice

Na ovom zadatku će biti angažovana/e dva/ije evaluatora/ice i to:

 • Glavni evalutor/ica iz Njemačke odgovoran/na za priremu nacrta i finalnog izvještaja evaluacije.
 • Evaluator/ica saradnik/ica iz BiH koji će dogovorit raspodjelu zadataka sa glavnim/om evaluatorom/icom.

Angažovani evaluatori trebaju imati sljedeće kvalifikacije:

 • Formalno univerzitetsko obrazovanje društvenog smjera
 • Poznavanje načina funkcionicanja organizacija civilnog društva
 • Poznavanje standarde evaluacije
 • Obavezno poznavanje engleskog jezika
 • Obavezno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Iskustvo u vođenju i relizaciji minimalno tri evaluacije
 • Kooperativnost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad;

Organizacija evaluacije

Kontakt osoba za njemačkog evaluatora je Kleck dr. Monika, savjetnica Freudenberg Fondacije, dok je za bosanskog evaluatora Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice. Osoba koja će izvšiti pripremu dokumentacije i logističku pripremu posjeta korisnicima na terenu, te obezbjediti sve relevantne dokumente za oba projekta je Emir Bašić, projekt menadžer Fondacije tuzlanske zajednice.

Toškovi evaluacije

 • honorar za oba evalutora
 • troškovi prevoza i smještaja za oba evaluatora.

Rok za dostavljanje prijava - ZATVOREN POZIV! 

Ponude treba dostaviti na e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org također do 10.04.2017. godine do 24.00h. Kontakt osoba za dodatna pitanja je Jasna Jašarević, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

Prijava treba sadržavati:

 1. Biografiju evaluatora/ice sa opisom relevantog iskustva
 2. Opis metodološkog pristupa koji će biti korišten tokom evaluacije

Napomena: Sa odabranim kandidatima će se obaviti dodatno usaglašavanje metodologije i toka evaluacije.
Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje. 
​Svi ponuđači će najkasnije do 21.04.2017. biti obavješteni o ishodu procesa odabira najpovoljnije ponude.

opširnije >>

29.03.17

INTERVJU: Emir Bašić, menadžer za razvoj programa FTZ-a

Fondacija čini sve da opravda svaku marku

Razgovarati o novcu i izvorima finansiranja, uvijek je neprijatno. Iznova i iznova. Ali ne i u Fondaciji tuzlanske zajednice u kojoj, jako svjesni važnosti transparentnog raspoređivanja sredstava, itekako vode računa da svaka marka koja bude donirana, bude na pravo mjesto i usmjerena. To nam je potvrdio i Emir Bašić, menadžer za razvoj programa FTZ-a s kojim smo razgovarali o donatorima i donacijama, omjeru strane i domaće podrške građanskim projektima, ali i o filantropiji kao relativno novom pojmu u našem društvu.

„Osjećaj za darivanje u Bosni i Hercegovini postoji“, kaže Bašić dodajući u prilog tome i činjenicu da naši sugrađani redovno izdvajaju svoj novac za različite institucije, vjerske zajednice ili organizacije, te za različite potrebe. „Privreda je preopterećena vlastitom potrebom za razvojem, a niska ekonomska aktivnost utječe na nizak standard i još niža primanja“. Upravo tu leži razlog što je, vjeruje Emir „svega 10% učešća lokalnih donacija u budžetu FTZ-a. Bez obzira na sve, svojim radom i pažljivim odabirom projekata koje treba podržati, trudimo se pokazati zahvalnost za svaki darovani iznos vodeći računa da opravdamo sve do jedne konvertibilne marke koju naši sugrađani ili lokalne kompanije ulože u FTZ“, završava Bašić.

Ljudi bi darovali više da imaju više

„Čovjekoljublje“, smatraju u Fondaciji „postoji u svakome od nas, ali mogućnosti u kojima se nađemo nam diktiraju aktivnosti koje ćemo realizovati našim novcem, jer sasvim je logično da ljudi da imaju više, više bi i darovali“. Naš sagovornik nam je u nastavku pojasnio šta to oni koji se odluče donirati FTZ-u, najviše vole podržati: „U zavisnosti da li pričamo o domaćim ili stranim donatorima, priča je drugačija. Ukoliko gledamo očima lokalnih biznismena ili kompanija bitno je reći da su razlozi ili motivi za doniranje različiti od čovjeka do čovjeka. Praksa je pokazala da donatori daruju svoj novac za različite potrebe: nekada za sport, za građanski ili omladinski aktivizam, razvoj lokalne zajednice ili slično, ali sve donacije su usmjerene na stvaranje perspektivne zajednice, što je dijelom i vizija Fondacije.“ – kazao nam je Emir Bašić.

Iako filantropija tek zauzima svoje mjesto u mislima i planiranjima lokalnih donatora, biznismena i kompanija, ipak su ulaganja stranih investitora primjetno dominantnija u budžetu FTZ-a. „Nažalost ili na sreću, novac u većini slučajeva dolazi iz inostranstva, najčešće iz različitih njemačkih, američkih ili švedskih donacija onih ljudi i organizacija koje vjeruju da je ulaganje u bosanskohercegovačko društvo i više nego potrebno. To su zaista donatori čiji su ciljevi postojanja i djelovanja kompatibilni sa svrhom postojanja Fondacije tuzlanske zajednice.“ – kaže nam naš sagovornik i dodaje kako u FTZ-u „svi teže stvaranju uslova za razvoj vitalnih i perspektivnih zajednica aktivnih građana koji svojim učešćem i vlastitim resursima stvaraju održivu i sigurnu budućnost za sve generacije. Ako sebi zadamo ovakav jedan sveobuhvatan zadatak, onda želja za povećanjem broja građana ili kompanija koji putem Fondacije doniraju za razvoj lokalne zajednice je izuzetno velika. Mi vjerujemo da udruživanjem donacija i njihovim usmjeravanjem na aktivnosti za opšte dobro društva, zajedno poboljšavamo kvalitet življenja građana u tuzlanskoj regiji. Vjerujemo da imamo kapacitete da se kao lokalna fondacija bavimo prikupljanjem sredstava i distribucijom istih zarad rješavanja nagomilanih problema“.

Podrške ima, ali ne koliko je potrebno

Ono čime se ponose i uposlenici i aktivisti Fondacije tuzlanske zajednice jeste što je, sada već Gradska Tuzla, još od samog osnivanja prepoznala FTZ kao partnera za lokalni razvoj. Sretni su i zbog činjenice da od 2013. godine aktivno sarađuju i sa lokalnim administracijama općina Lukavac, Živinice, Srebrenik i Kalesija. „Ovo partnerstvo se ogleda u tome što zajednički istražujemo potrebe na terenu te nastupamo u zajednici sistemski – korak po korak. Svakako da postoji finansijsko učešće lokalnih administracija u fondovima Fondacije tuzlanske zajednice, ali da ono, u odnosu na probleme sa kojima se susreću građani, nije dovoljno.“ – na kraju našeg razgovora ističe Emir Bašić, vjerujući kako nas sve zajedno čekaju bolja vremena...

opširnije >>

11.03.17

Akcija "Drvo za Angelinu" se nastavlja...

Dragi naši aktivisti, prijatelji, donatori i simpatizeri, 

Godina je jako brzo prošla i još su nam svježa sjećanja kada smo se okupili u martu i aprilu 2016. oko inicijative da zasadimo preko 200 sadnica drveća u sjećanje na našu dragu Angelinu (Avramović) Hodžić.   

Sada, u 2017. godini, na drugu godišnjicu Angelininog odlaska, želimo prizvati u sjećanje sve lijepe trenutke koje smo proveli s njom, ali i svim drugim humanim i dobrim ljudima sličnim njoj, koji su nas prerano napustili.  Svako zasađeno drvo će nas uvijek podsjećati na entuzijazam, dobrotu, humanost i pozitivnu energiju kojom su ovakvi ljudi širili optimizam i vjeru da svojim angažmanom i ličnim primjerima možemo mnogo uraditi za bolje uslove življenja u našem tuzlanskom kraju.   

Učinili biste nam veliku čast ukoliko biste se ponovno uključili u ovu simboličnu akciju „Drvo za Angelinu 2017“...

Time ćemo pokazati koliko volimo svoje bližnje, svoje prijatelje, ali i svoj grad.  Time ćemo ponovno širiti humanost, prijateljstvo i ljubav u našim zajednicama i bićemo aktivni u izgradnji ljepšeg i čišćeg okruženja.

Kako se možete uključiti?
- Možete osigurati sredstva za nabavku jedne ili više sadnica. Prosječna cijena jedne sadnice, uzrasta 3 do 4 godine, je 20,00 KM.  Svoju uplatu možete izvršiti on-line OVDJESva prikupljena sredstva će biti iskorištena za nabavku sadnica drveća, o čemu ćemo vas blagovremeno informisati putem naše Facebook grupe i web stranice. Sredstva možete uplatiti i direktno putem računa i blagajne Fondacije tuzlanske zajednice kako je navedeno na našoj web stranici.

- Možete se priključiti nekoj od akcija sadnje drveća na onim lokacijama koje ćemo odrediti u narednim danima, u saradnji sa Mrežom aktivnih zajednica, odnosno aktivistima iz Tuzle, Lukavca, Kalesije, Srebrenika i Živinica. Akcije sadnje drveća će biti organizovane tokom mjeseca aprila. 

- Možete biti aktivan građanin i samostalno zasaditi barem jedno drvo u svojoj zajednici ili na neki drugi način poboljšati uslove življenja u mjestu u kojem živite.
U okviru inicijative, na godišnjicu Angelinine prerane smrti, 8. aprila 2017., organizovat ćemo okupljanje kolega, prijatelja i članova porodice u tuzlanskoj Oktobarskoj ulici gdje su postavljene klupe u sjećanje na Angelinu. Biće nam drago da nam se pridružite...

opširnije >>

09.03.17

Transparentnost prije svega: Plan podrške FTZ-a za 2017. godinu

Poštovani građani, korisnici, volonteri, partneri i donatori,

želimo vas obavijestiti da ćemo i u ovoj godini nastaviti sa podrškom projektima građana, udruženja i institucija  sa područja tuzlanske regije (Tuzla, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice). S ciljem razvoja lokalnih zajednica i poboljšanja kvaliteta življenja građana u tuzlanskoj regiji u ovoj godini planiramo distribuirati minimalno 200.000,00KM.  Sredstva će se distribuirati kroz sljedeće programe i fondove podrške:

Naziv programa/fonda podrške

Broj javnih poziva

Vrijeme objave poziva

Područje podrške

Program podrške razvoju zajednice

 

Fond ˝Volim Tuzlu˝

2

maj, oktobar

Tuzla

Fond za aktivne zajednice

3

mart, maj, novembar

Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Tuzla, Živinice

Program podrške mladima-Fond za mlade

Omladinska banka Kalesija

2

april-maj,

august-septembar

Kalesija

Omladinska banka Lukavac

2

april-maj,

 august-septembar

Lukavac

Omladinska banka Srebrenik

2

april-maj,

 august-septembar

Srebrenik

Omladinska banka Tuzla

2

april-maj,

august-septembar

Tuzla

Omladinska banka Živinice

2

april-maj,

august-septembar

Živinice

Program podrške otvorenom obrazovanju

Fond za otvorene škole

2

mart, oktobar

Tuzla

Posebni programi podrške

Vitalis Fond

1

august

Tuzla

Fond ˝Dokanj u srcu i duši˝

/

ad hoc

Tuzla/Dokanj

JEV Fond

/

ad hoc

Tuzla/Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Fond solidarnosti

/

ad hoc

Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Tuzla, Živinice

Opšti fond

/

ad hoc

Lukavac, Kalesija, Srebrenik, Tuzla, Živinice


Sredstva će biti dodjeljivana transparentno, putem javnih poziva tokom cijele godine. Odluke o dodjeli sredstava će donositi nezavisne  građanske komisije imenovane od strane Upravnog odbora  FTZ,  u skladu sa politikom i pravilnicima o dodjeli sredstava, te unaprijed postavljenim kriterijima za svaki program ili fond posebno.

U prošloj godini Fondacija tuzlanske zajednice podržala je realizaciju 102 projekata sa ukupnim iznosom od 287.912,00 KM  čime je prebačen naš prošlogodišnji plan. Bitno je istaći da je od iznosa distribuiranih sredstava,  53.215,85 KM obezbijeđeno iz lokalnih resursa kroz privatne fondove,  donacije lokalnih donatora (pojedinaca i biznisa), saradnje sa općinama, putem kampanja za namicanje sredstava kao i kroz učešće aplikanata.

Zajedno sa aktivnim građanima, radili smo na rješavanju brojnih problema u mikro lokalnim zajednicama. Kao i u prethodnim godinama največi efekat rada i ulaganja  FTZ-a ogleda se u animiranju velikog broja  građana na organizovano društveno djelovanje, demokratsko odlučivanje i volonterski rad. Stvaranje društvene kohezije u mikro zajednicama, jačanje liderskih udruženja, jačanje omladinskih udruženja i društvenih centara bili  su prioriteti u 2016. godini.  

Među brojnim inicijativama bitno je istaći strateški pristup razvoju lokalne zajednice Kiseljak; projekat kontrole ispravnosti vode školskih vodovoda gdje je obezbijeđena pitka voda u 44 školska objekta za 6.687 učenika; nastavak aktivnosti na projektu rješavanja problema pasa lutalica; izrada strategije za mlade Grada Tuzla...

Sredstva su obezbijeđena udruživanjem donacija od strane međunarodnih  donatora, partnera, lokalnih vlasti i biznisa, te pojedinaca.  Klikom OVDJE možete pogledati sve podržane projekte u 2016. godini...

Vaša Fondacija tuzlanske zajednice.

opširnije >>

03.03.17

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA! Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite! Pored edukacije o svemu navedenom, u toku godine naučit ćete kako prepoznati probleme u vašoj sredini, kako timski i u skladu sa principima Omladinske banke pružiti finansijsku podršku za projekte i ideje mladih, te kako sva stečena znanja iskoristiti u nastavku vašeg privatnog i profesionalnog života.

Mladi iz odbora omladinskih banaka imaju priliku putovati, družiti se, učiti i dobro se zabavljati. Pa je sasvim logično pitanje: Zašto to ne biste bili Vi?

Konkurs je ZATVOREN 07.aprila 2017. godine za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici.

Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.

A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 831, svakim radnim danom između 9 i 16 sati ili na mailove, kada god zatreba:

obt@fondacijatz.org – Tuzla

obz@fondacijatz.org – Živinice

obk@fondacijatz.org – Kalesija

obl@fondacijatz.org – Lukavac

obs@fondacijatz.org – Srebrenik

Postanite član jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!

opširnije >>

27.02.17

Besplatna sterilizacija pasa u Tuzlanskom kantonu

Da su besplatna kastracija i sterilizacija pasa lutalica itekako potrebni u Tuzlanskom kantonu pokazuje i činjenica da je zajedno sa Fondacijom tuzlanske zajednice u saradnju ušlo sedam od 13 općina. Riječ je o općinama Lukavac, Kladanj, Živinice, Banovići, Doboj Istok, Srebrenik i Gradačac, koje su do sada potpisale protokol o saradnji na projektu Besplatna sterilizacija i kastracija pasa lutalica" koji FTZ realizuje uz podršku Dogs Trusta.

"Nažalost u projekat neće biti uključene općine Teočak i Sapna zbog nezainteresovanosti lokalnih veterinarskih stanica. Ipak, raduje nas činjenica da ćemo u narednih nekoliko dana službeno potvrditi našu saradnju i sa općinama Gračanica, Kalesija i Čelić, te Gradom Tuzla. To će u konačnici značiti da će projekat biti implementiran na gotovo cijelom Kantonu." - kazala je Andrijana Čajić, koordinatorica pomenutog projekta FTZ-a. 

Pored ovoga, FTZ je u saradnji sa Fondacijom Dogs Trust, započela i provođenje programa edukacije za djecu osnovnoškolskog uzrasta na području TK u vezi sa brigom o psima i odgovornim vlasništvom te kao rezultat te aktivnosti Dogs Trust proširuje svoj rad na području TK besplatnom kastracijom i sterilizacijom pasa. Realizacija projekta započinje u aprilu 2017. godine i trajat će do jula prilikom čega će se u prvoj fazi vršiti sterilizacija i kastracija uličnih, a u drugoj fazi od septembra do decembra 2017. godine i vlasničkih pasa.

Općinska uprava Živinice smatra potpisivanje sporazuma o saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice kao vrlo bitan korak u rješavanju problema pasa lutalica u njihovoj opštini i maksimalno će iskoristiti svoje mogućnosti i resurse da se ovo pitanje skine sa liste problema ovog dijela TK. Barem kako je istaknuto na sastanku sa načelnikom ove općine. S druge strane i Općina Lukavac kao i mnoge druge sredine u BiH “ima ozbiljan probem u vezi sa zbrinjavanjem napuštenih pasa i pasa lutalica te izolirano rješenje neće ponuditi dugotrajano rješenje.” – kazao je načelnik Edin Delić. 

Realizacija programa besplatne sterilizacije uličnih i vlasničkih pasa podrazumijeva ispunjavanje određenih preduslova od kojih je najvažnije osposobljavanje veternarskog osoblja za obavljanje sterilizacija i kastracija pasa prema standardima Dogs Trusta.

Svi psi koji budu obuhvaćeni ovim programom, pored besplatne sterilizacije, odnosno kastracije, biće registrovani u elektronskoj bazi podataka sterilnih pasa.

opširnije >>

24.02.17

Nastavljene edukacije djece o postupanju s psima

Početak drugog polugodišta u osnovnim školama Tuzlanskog kantona označio je i nastavak interaktivnih edukacija koje Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa Fondacijom „Dogs Trust“  realizuje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.

U okviru projekta „Edukacijom do efikasnog upravljanja populacijom pasa na TK“ obučeni edukatori FTZ-a nastoje približiti djeci metode i tehnike pomoću kojih će bolje postupati s psima, te znati ispravno reagovati u različitim situacijama.

Poslije prvog dijela projekta i implementiranih radionica u tuzlanskim osnovnim školama, te obdaništima, radioničke aktivnosti se nastavljaju na području opština Živince, Kalesija, Srebrenik, Gradačac i Gračanica. 

Do sada je kroz naše edukacije prošlo oko 10.000 učenika osnovnoškolskog uzrasta kroz 50 škola u kojima su uspješno implementirane sve, planom i programom predviđene aktivnosti. 

opširnije >>

15.02.17

Osnovnoškolci Tuzlanskog kantona u svojim školama dobili pitku vodu


Znak „Voda nije za piće“ danas je uklonjen u Područnoj osnovnoj školi „Dokanj“ u kojoj su učenici, ugradnjom UV filtera za pročišćavanje vode, dobili ispravnu i pitku vodu. Ova škola je samo jedna od 44 osnovnoškolske obrazovne ustanove u Tuzlanskom kantonu koje su zahvaljujući projektu „Kontrola ispravnosti vode školskih vodovoda“ riješile problem vodosnabdijevanja. 

Tim povodom su učenici pomenute škole zajedno sa učiteljima pripremili kratki kulturno – obrazovni program kojim su dali na važnosti čistoj vodi, ali i samom projektu. Događaju je prisustvovala delegacija Vlade TK i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, direktorica Kantonalnog Zavoda za javno zdravstvo i delegacija Fondacije tuzlanske zajednice.

Fondacija tuzlanske zajednice je ovim projektom u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, te Zavodom za javno zdravstvo TK, obezbijedila filtere za pročišćavanje vode u 44 osnovne škole na području Tuzlanskog kantona. Riječ je o školama koje su se vodosnabdijevale iz obližnjih bunara, što je vodu koju su djeca u školama konzumirala, dovodilo u pitanje ispravnosti. 

Kako je istakla Mersija Jahić, pomoćnica ministra obrazovanja i nauke „važno je davati značaja i prednosti ovakvim projektima u našim zajednicama koji se odnose na stvaranje boljih uslova za školovanje djece i mladih“. „Veliko hvala Fondaciji tuzlanske zajednice koja se u saradnji s resornim ministarstvom uhvatila u koštac sa ovim problemom koji ćemo, nadamo se zajedno iskorijeniti.“ – nadovezala se Jahić.

„Projektom su obuhvaćene 44 osnovne škole Tuzlanskog kantona, s tim da to nije ukupan broj ustanova koje imaju ovakav problem“ – kazala je Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice nastavljajući kako „će se raditi na pronalaženju novih donatora koji bi bili spremni uložiti sredstva za projekte poput ovog, a koji su od vitalnog značaja za razvoj naših zajednica“.

Zahvaljujući ovom projektu koji je pored Fondacije, finansijski podržala i Vlada TK, 44 osnovnoškolska objekta su počela sa završnim radovima ugradnje UV filtera za pitku vodu. Riječ je o značajnim sredstvima izdvojenim iz Kantonalnog budžeta i namaknutim zahvaljujući Fondaciji tuzlanske zajednice koja je udružila sredstva lokalnih i stranih donatora.

opširnije >>

08.02.17

POZIV ZA VOLONTERSKI ANGAŽMAN

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje poziv za volonterski angažman:
ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE (više pozicija)
Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (april 2017.-april 2018.)

O programu: Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koja na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore Omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice. Kroz lični doprinos i aktivno djelovanje u zajednici, mladi imaju priliku da preuzmu inicijativu i da predlože projekte za poboljšanje uslova življenja u lokalnoj zajednici i otvaranje novih sadržaja i mogućnosti za mlade.

Opis angažmana: ASISTENT/ICA na programu OMLADINSKE BANKE ima zadatak podrške u realizaciji aktivnosti jednog od odbora omladinske banke (Tuzla, Živinice, Kalesija, Srebrenik, Lukavac). To uključuje tehničku i administrativnu podršku realizaciji aktivnosti odbora, učestvovanje u sastancima tima omladinske banke, podrška odboru u procesu donošenja odluka, rad u kancelariji FTZ, rad na terenu, pisanje mjesečnih izvještaja i planova i ostali poslovi neophodni za realizaciju programskih aktivnosti. Za vrijeme trajanja angažmana Fondacija tuzlanske zajednice obezbjedit će volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Ključni zadaci: 

 • rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program Omladinske banke što uključuje pomoć pri organizovanju i sprovođenju radionica, sastanaka i podršku pri donošenju odluka,
 • učešće u pripremi i realizaciji edukativnih aktivnosti (treninga i kampova) za članove Odbora omladinske banke, 
 • podrška u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice,
 • podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine: 

 • izrazito razvijene socijalne vještine,
 • odgovornost prema radnim zadacima, 
 • sposobnost rada u timu,
 • izražene organizacijske vještine, 
 • sposobnost komunikacije sa različitim društvenim grupama, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • opšta pismenost,
 • spremnost na usvajanje novih znanja i vještina. 

Mogućnosti: 

 • sticanje iskustva u radu u Fondaciji, sa naglaskom na rad sa mladima,
 • mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo i mentorsku podršku,
 • mogućnosti učestvovanja u edukativnim aktivnostima,
 • mogućnost produžavanja volonterskog ugovora u skladu sa postignutim rezultatima, motivacijom volontera i potrebama Fondacije tuzlanske zajednice,
 • sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu,
 • ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH. 

Prednost imaju kandidati koji su ranije bili uključeni u program Omladinske banke, te kandidati koji dolaze sa područja Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika.

​Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo u kojem kandidati trebaju istaći vlastitu motivaciju za prijavljivanje na ovaj poziv. 
Poziv ostaje otvoren do ponoći 17.02. 2017.godine, a prijave slati na mirza@fondacijatz.org. 
Sve informacije na navedeni mail ili telefon 035 362 831. 
Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće obaviješteni o nastavku procesa.

opširnije >>

09.02.17

Deseta građanska konferencija MAZ-a oduševila aktiviste

Mreža aktivnih zajednica je desetu godinu zaredom uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, organizovala građansku konferenciju s ciljem okupljanja aktivista iz lokalnih zajednica širom Tuzlanskog kantona. Ovoga puta, naziv „Demokratija na djelu“ koji je ponijela konferencija, u potpunosti je opravdan jer, kako se moglo čuti među govornicima, upravo to i simbolizuje rad Mreže aktivnih zajednica.

Konferencija je imala za cilj promovisati primjere dobre prakse građanske participacije u procesima organizovanja zajednice i direktnog učešća pojedinaca u demokratskim i razvojnim procesima. Fondacija tuzlanske zajednice koja aktivno radi u upravo na takvim procesima na području opština Kalesija, Živinice, Srebrenik, Lukavac i Grada Tuzla, dio rezultata je predstavila baš na ovom događaju. Veliki broj aktivnih građana, prijatelja i partnera Fondacije tuzlanske zajednice bili su u prilici čuti pozitivne i konkretne primjere kontinuiranog rada na osnaživanju lokalnih zajednica, ali i razmijeniti ideje o budućim aktivnostima. 

Anita Šimić Kasumović, koordinatorica Programa za razvoj zajednice u Fondaciji tuzlanske zajednice kazala je „da je Konferencija bila prilika da se promovišu demokratske vrijednosti, kao i da se predstave sve uspješne priče koje su se desile u protekloj godini“

Kao iskusni aktivista i pokretač mnogih inicijativa u svojoj zajednici, gospođa Maida Mehmedović je kroz mentorski angažman podrška u procesu razvoja Mjesne zajednice Gornja Tuzla, što je, na sebi svojstven način prezentovala i prilikom obraćanja okupljenim aktivistima. O građanskom aktivizmu govorio je i Damir Nikšić, konceptualni umjetnik i aktivista iz Sarajeva, koji je bio i specijalni gost ovogodišnje konferencije. 

Osima gore pomenutih, govornici na konferenciji bili su i Amira Avdić, predsjednica Udruženja žena "Srce i duša", Elvir Fejzić, direktor Osnovne škole "Pasci", Salim Halilbašić, profesor matematike i Sabina Sinanović Ćatibušić, direktorica "Agora" centra. 

Na konferenciji su se osim, protokolom najavljenih govornika, prisutnima obratili i Aleksandar Vujadinović, predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Tuzla koji je izrazio zadovoljstvo i pohvalio dosadašnji rad Fondacije tuzlanske zajednice na polju rada sa ljudima i osnaživanjem zajednica; tu je bio i Nermin Tursić, predstavnik općine Srebrenik koji je ukazao na važnost razgovora i dijaloga među stanovništvom, te iskazao zahvalnost Fondaciji što upravo kroz svoje programe radi na promociji kulture dijaloga i spajanja građanstva. Na kraju se obratio i Mujo Tosunbegović, predstavnik općine Kalesija koji je kazao kako se raduje saradnji s Fondacijom u narednom periodu jer je evidentno da se Kalesija, koja je do sada bila većinski pasivna, krenula “buditi” i aktivirati. 

Inače, Fondacija tuzlanske zajednice razvija filantropiju i volonterizam, podstiče umrežavanje i partnerstva, razvoj otvorenog obrazovanja i aktivno učešće svih građana, posebno mladih, u razvoju zajednice, kao i lokalno darivanje s ciljem sufinansiranja građanskih incijativa. "Udruživanjem donacija i njihovim usmjeravanjem na aktivnosti za opšte dobro društva, zajedno poboljšavamo kvalitet življenja građana u tuzlanskoj regiji, kazali su iz Fondacije tuzlanske zajednice. 

opširnije >>

22.01.17

Posljednji "Vitalni znaci" uživo o životnoj sredini i okolini

Metodologija istraživanja pod nazivom „Vitalni znaci“ koja omogućava periodično ispitivanje opće vitalnosti zajednice, kroz praćenje stanja, potreba i prilika za djelovanje u oblastima koje utječu na kvalitet života svih nas, ovog utorka doživljava svoje peto ekranizirano izdanje. Ovo istraživanje, koje je Fondacija tuzlanske zajednice započela u novembru 2015., a okončala u julu 2016. godine bazirano je na licenciranoj metodologiji istraživanja „Vital Signs“ preuzetoj od strane kanadskih „community“ fondacija.

„U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo na terenu i direktne kontakte sa građanima“ kaže Melika Mulaosmanović, koordinatorica projekta „Vitalni znaci“. Upravo zbog toga, ističe Mulaosmanović, „pokrenuli smo novo istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na multidisciplinarnom pristupu“. 

Vitalni znaci su pored ostalih uključili lokalne eksperte iz svih oblasti koje su istraživali, a čiji su rezultati dali realnu sliku o kvaliteti života u Tuzlanskom kantonu. Barem u četiri opštine i Gradu Tuzli, budući da je istraživanje ovoga puta provedeno i u Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Srebreniku.

„Analizom istraživanja stavova građana i statističkih podataka, istraživanje daje punu sliku o vitalnosti zajednica u Tuzlanskom kantonu i poslužilo je kao polazna osnova za kreiranje pet televizijskih emisija u kojima smo prezentovali rezultate sa terena i stvarne podatke do kojih smo došli“ - dodala je koordinatorica Mulaosmanović.

Set od pet televizijskih emisija producirala je RTV TK, a iste ste mogli gledati uživo još od novembra 2016. Godine, svakog drugog utorka sa početkom u 18:00 sati. Prve četiri emisije su obuhvatile teme poput uloge civilnog sektora u razvoju zajednice, promocije obrazovanja i cjeloživotnog učenja, te uspješnih modela osnaživanja mladih. Na samom početku 2017. godine, četvrtu emisiju smo posvetili poduzetništvu dok ćemo petu, ujedno i posljednju, u utorak 24.01.2016. godine posvetiti životnoj sredini i okruženju u kojem živimo. 

Gošće u studiju će biti Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice i Selma Memišević, projekt koordinatorica FTZ-a. Osim njih, o ovim temama će govoriti i naši sagovornici kroz priloge: Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, kao i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo TK.
Emisija je na rasporedu 24. januara 2017. godine tačno u 18:00 sati. Gledajmo se. Vaša Fondacija...

opširnije >>

16.01.17

Osmijeh za Osmijeh započeo proces osnivanja Vijeća mladih Grada Tuzla

Vijeće mladih, prvobitno Općine, a danas već i Grada Tuzla, nešto je čemu se mladi u ovom gradu već godinama nadaju. Iako je nešto ranije bilo pokušaja, nedostajao je usmjeren proces koji bi u konačnici i doveo do osnivanja, registracije, a potom i rada samog Vijeća. Međutim, čini se kako će ova, za mlade Tuzle itekako bitna priča, u 2017. godini ipak dobiti sretan kraj. Nada se ponovo pojavila na prvom sastanku radne grupe koju je okupila i koju će kroz cijeli proces voditi tuzlanska Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“.

Fondacija tuzlanske zajednice, koja u kontinuitetu pruža podršku radu ove organizacije, i ovoga puta je odlučno s mladima krenula u proces koji će rezultirati osnivanjem Vijeća mladih. 

Mladi iz jedanaest omladinskih udruženja koja su upisana i u Registar istih, ovog četvrtka su potvrdili saradnju sa ovom organizacijom, a koja će se ogledati kroz implementaciju aktivnosti iz projekta „Mladi u akciji“.  Riječ je o aktivnostima kroz koje će se 33 omladinskih lidera edukovati o važnosti postojanja i rada vijeća mladih, ali i mogućnostima koje se stavljaju pred mlade formiranjem vijeća. Također detaljno će se upoznati sa Zakonom o mladima Federacije BiH, te na kraju svoja znanja prenijeti i na druge. Cijeli proces će biti krunisan organizacijom osnivačke Skupštine Vijeća mladih Grada Tuzla. 

Podatak da preko 65% mladih nije zainteresovano za lokalnu politiku bio je ključan za Organizaciju „Osmijeh za Osmijeh“ kada su se odlučili ovakvim projektom uhvatiti u koštac s izazovima oko osnivanja Vijeća mladih, kazala je njihova predsjednica Asja Dizdarević. „Mladi iz svih registrovanih udruženja će kroz naš projekat ojačati svoje kapacitete iz različitih oblasti društvenog angažmana i vodeći se Zakonom o mladima Federacije BiH kreirati institucionalne mehanizme za jasniju komunikaciju mladih sa donosiocima odluka na lokalnom niovu. Što će, nekako smo uvjereni, stvoriti dovoljno prostora da mladi pokažu kako su bitna karika u našem društvu.“ – kazala je Dizdarević.

Odlična je ovo prilika da mladi iz različitih organizacija uz druženje i učenje učine nešto dobro za svoju generaciju, ali i one koji će tek osjetiti prednosti koje osnivanje Vijeća mladih nosi sa sobom, usaglašeni su učesnici.  Pozitivne reakcije su stigle i od predstavnika Udruženja „Mladi Tuzle“ koji su pozdravili ovakav projekat i izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti učešća u aktivnostima oko formiranja Vijeća mladih. 

Organizacija za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ je kroz ovaj projekat okupila mlade iz Udruženja „Mladi Tuzle“, Udruženja „Multi“, Omladinskog pokreta „Revolt“, KUD-a „Pasci“, Odreda izviđača „Krin“, Udruženja „akustikUM“, Udruženja „Ekosol“, Udruženja „Medicus“, Pozorišta mladih Tuzle i Tuzlanskog otvorenog centra.

Projekat „Mladi u akciji“ će trajati do maja ove godine. Finansijsku podršku je dobio od Gradske uprave Grada Tuzla, a savjetodavnu upravo od Fondacije tuzlanske zajednice.

Konkretne aktivnosti i početak rada u procesu koji vodi ka osnivanju Vijeća mladih će se desiti u ponedjeljak 16.01.2017. godine u 18:00 sati, kada će se u prostorijama Doma mladih Tuzla za omladinske lidere održati Modul 1 pod nazivom „Tresi, lupaj, udaraj“. Modul 2 kojim će mladi detaljno obrađivati Zakon o mladima Federacije BiH će se održati 18.01. također u 18:00 sati, a informativne radionice u periodu od 20. do 22.01.2017. godine.

opširnije >>

11.01.17

Djeca Tuzlanskog kantona naučila kako postupati s psima

Iako je još u novembru 2016. godine Fondacija „Dogs Trust“ i zvanično otvorila svoj program edukacije djece o efikasnom upravljanju populacijom pasa u našem kantonu, učešće Fondacije tuzlanske zajednice u implementaciji aktivnosti itekako je primjetno.

Tokom prvog polugodišta u osnovnim školama Tuzlanskog kantona obučeni edukatori Fondacije tuzlanske zajednice Aleksandar Todorović i Faruk Hodžić, realizovali su niz radionica sa djecom. O kvaliteti istih i stvarnoj potrebi za ovakvim aktivnostima koja postoji u našem društvu, najbolje pokazuju i podaci o broju odazvanih osnovnih škola koje su željele svojim učenicima omogućiti dodatne edukacije iz oblasti kojima se bavimo. 

„Skoro 350 realizovanih radionica smo u proteklom periodu održali u četrdesetak osnovnih škola.“ – ponosno ističu naši edukatori i dodaju kako je „bilo zadovoljstvo raditi sa preko 7.500 djece koja su sa velikim interesovanjem učili sve o čemu smo govorili“ – zaključuju oni.   

Osnovnoškolci u Tuzli i Lukavcu su uspješno prošli, dok će oni najmlađi u Gračanici, Doboj Istoku, Živinicama i Kalesiji tek proći kroz niz edukativno – zabavnih radionica koje će im pomoći da nauče kako postupati s psima kao kućnim ljubimcima, kako prepoznati pseće potrebe, kako se s njima igrati i slično.

Za vrijeme školskog raspusta, radionice nisu obustavljene budući da je sada red došao na polaznike obdaništa u TK. Za sada je dvadesetak djece sa svojim odgajateljicama u lukavačkom obdaništu „Čarolija“ prošlo pomenute edukacije, dok će u narednom periodu iste biti održane i u obdaništima JU „Naše dijete“ Tuzla.

opširnije >>

09.01.17

Vitalni znaci ovog utorka o poduzetništvu

Fondacija tuzlanske zajednice nastavlja sa prezentacijom rezultata istraživanja „Vitalni znaci“ koji se ovog utorka, uživo u programu RTV TK bave temama ekonomije, poduzetništva i zapošljavanja. Ponovo ćemo kroz razgovore sa kompetentnim sagovornicima o ovoj temi govoriti kroz priloge ali i konkretne pokazatelje stvarnog stanja u kojem je poduzetništvo u TK.

„U želji da gradimo našu zajednicu, mi je moramo istinski poznavati prateći njene potrebe kroz kontinuirano prisustvo na terenu i direktne kontakte sa građanima“ ponovo ističe Melika Mulaosmanović, koordinatorica projekta „Vitalni znaci“. Upravo zbog toga, ističe Mulaosmanović, pokrenuli smo istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na „multidisciplinarnom pristupu“ koji između ostalog obrađuje i teme ovosedmične emisije. Podsjetimo, vitalni znaci su pored ostalih uključili brojne lokalne eksperte iz svih oblasti koje su istraživali, a čiji su rezultati dali realnu sliku o kvaliteti života u Tuzlanskom kantonu. Barem u četiri opštine i Gradu Tuzli, budući da je istraživanje ovoga puta provedeno i u Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Srebreniku. 

Četvrta od pet televizijskih emisija koju producira RTV TK se ovog utorka bavi ekonomijom, poduzetništvom, zapošljavanjem i onim najhrabrijima koji „plivaju u ovim vodama“. Emisija je na rasporedu 10. januara 2017. godine tačno u 18:00 sati.

Gosti su Emir Bašić, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice i Admir Čavalić, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. 

O narednoj emisiji ćemo vas blagovremeno informisati. Gledajmo se. Vaša Fondacija...

opširnije >>

30.12.16

Proslavljeni uspjesi mještana Kiseljaka

Da se stanovnici tuzlanske mjesne zajednice Kiseljak mogu pohvatili sjajnim rezultatima uspješno realizovanih aktivnosti, pokazali su na svečanosti koja je održana u mjesnoj čitaonici. Bila je to prilika da se premijerno prikaže film „Ključ uspjeha je u aktivnim građanima“ čiju produkciju potpisuje Fondacija tuzlanske zajednice, a režiju Damir Pirić.

Film koji je nastajao u 2016. godini pokazuje sam razvoj ove mjesne zajednice kroz projekte i aktivnosti podržane od Fondacije, ali i lokalnog stanovništva koje je uzimalo učešće u istima. „On govori o snazi ljudi koji žive u Mjesnoj zajednici Kiseljak kod Tuzle, koji čine promjene koristeći se resursima iz zajednice, ne čekajući da pomoć dođe od drugih“ – istakla je Melisa Grebović, koordinatorica ovog projekta

Film je nastao, dodaje Grebović, uz podršku Global Fund for Community Foundations – organizacije koja svesrdno pomaže razvoj lokalnih zajednica u kojima Fondacija tuzlanske zajednice radi. „Ovo je pozitivna priča o ljudima, o životu i suživotu u Kiseljaku i kao takva može biti shvaćena i kao poklon koji su stanovnici ove zajednice poklonili jedni drugima u ovo praznično vrijeme“ – kazala je Anita Šimić Kasumović, koordinatorica programa za razvoj zajednica Fondacije tuzlanske zajednice. 

Nije projekcija filma bio jedini razlog zbog kojeg su se stanovnici Kiseljaka okupili u čitaonici. Ovom prilikom predstavljen je i zvanični logotip Mjesne zajednice ali i Lokalne grupe za razvoj Kiseljak po kojem će sve buduće aktivnosti biti još prepoznatljivije u široj zajednici.  Autor pobjedničkog logotipa je gospodin Admir Hasanbašić kojem je ovom prilikom uručena novčana nagrada u iznosu od 100,00 KM, a koju je potom sam Hasanbašić odlučio donirati Nogometnom klubu „Kiseljak“ što je izazvalo oduševljenje prisutnih.

Mjesna zajednica Kiseljak je također, dobila i zvaničnu web stranicu www.mzkiseljak.ba koja će grupisati sve aktuelnosti iz zajednice i služiti za promociju potencijala Kiseljaka kojeg svi građani Tuzle i Kantona poznaju po sjajnim izletima, pecanju, druženju, ali i prirodnoj mineralnoj vodi. 

Prije koktela i opuštenog druženja građanima Kiseljaka predstavljena je i prva samostala izložba Vedada Čehajića koji je u proteklom periodu fotografisao djetinjstvo na području ove mjesne zajednice zbog čega izložene fotografije obiluju djecom u zanosu igre, priče i druženja ali i svakodnevnih aktivnosti kojima pomažu svojim porodicama.

Inače, Fondacija tuzlanske zajednice kroz program podrške razvoju zajednice podstiče građanski aktivizam  i podržava ideje i inicijative koje će doprinijeti poboljšanju uslova življenja i animirati građane da se uključe u razvoj zajednice. Osnovni cilj programa je unaprjeđenje i razvoj lokalnih zajednica u Tuzli, Kalesiji, Živinicama, Srebreniku i Lukavcu, kroz sufinansiranje projekata i inicijativa aktivnih građana za rješavanje zajedničkih problema, uz maksimalno korištenje svih raspoloživih lokalnih resursa i promociju saradnje između javnog, civilnog i poslovnog sektora. A to će, kako smo ovom prilikom mogli više puta čuti, nastaviti raditi i u 2017. godini.

opširnije >>

19.12.16

Vitalni znaci uživo na RTV TK utorkom od 18:00 sati

Novo izdanje emisije posvećene prezentaciji rezultata metodologije „Vitalni znaci“ obrađivat će temu mladih. Šta je to što mlade motiviše da se angažuju u svojoj zajednici; kako održati kontinuirano učešće mladih u procesima donošenja odluka; koliko mladima znači podrška; kakva ona mora biti i od koga dolaziti – samo su neka od pitanja kojih ćemo se dotaknuti ovog utorka tačno u 18:00 sati, uživo u programu RTV TK.

„Ključni segment našeg istraživanja i ispitivanja na terenu, u pet zajednica u kojima su nas zanimali vitalni znaci, bili su i mladi – populacija koja ne predstavlja samo budućnost, nego uveliko učestvuje i doprinosi sadašnjosti koju svi živimo. Upravo zbog važnosti praćenja i analiziranja potreba ove skupine našeg društva, treće izdanje emisije „Vitalni znaci“ smo posvetili njima.“ – istakla je Melika Mulaosmanović, koordinatorica projekta „Vitalni znaci“ Fondacije tuzlanske zajednice.

Podsjetimo, vitalni znaci su pored ostalih uključili brojne lokalne eksperte iz svih oblasti koje su istraživali, a čiji su rezultati dali realnu sliku o kvaliteti života u Tuzlanskom kantonu. Barem u četiri opštine i Gradu Tuzli, budući da je istraživanje ovoga puta provedeno i u Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Srebreniku. 

Treća od pet televizijskih emisija koju producira RTV TK se ovog utorka bavi mladima koji će pored ostalih i učestvovati u prilozima koje smo za vas pripremili u proteklom periodu. Emisija je na rasporedu 20. decembra 2016. godine tačno u 18:00 sati.

Gosti su Emir Bašić, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice i Mirza Ćatibušić, koordinator programa za mlade FTZ-a. U emisiji će govoriti i Asja Dizdarević, predsjednica tuzlanske Organizacije za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“ kao i njihovi volonteri; Nerma Kantić, koordinatorica Omladinske banke Srebrenik; Dženet Džebo, koordinatorica Omladinske banke Kalesija i Miralem Bulić, koordinator Omladinske banke Živinice. 

Ovoga puta, za sve gledatelje pripremamo i premijerno emitovanje kratkog promotivnog filma posvećenog kampanji omladinskih banaka FTZ-a „Budi junak svoje zajednice“. U šestominutnom filmu vidjet ćete brojne junake iz svijeta mladih aktivista, naših lokalnih uprava, kompanija i biznisa, ali i iz komšiluka. Film će vam pokazati kako je uistinu lako postati junak. Junak svoje zajednice!

O narednim emisijama ćemo vas blagovremeno informisati. Gledajmo se. Vaša Fondacija..

opširnije >>

10.12.16

Omladinska banka proslavila „12 godina prilika za mlade“

Konferencija omladinskih banaka Fondacije tuzlanske zajednice okupila oko dvije stotine mladih osoba - nekadašnjih članova odbora omladinskih banaka, a danas već ostvarenih i uspješnih ljudi.

Konferencija „12 godina prilika za mlade“ kojom je Fondacija tuzlanske zajednice proslavila postojanje i rad omladinskih banaka održana je ovog petka u tuzlanskom Narodnom pozorištu. Konferencija koja je bila motivirajućeg karaktera obuhvatila je govore aktivista koji su u periodu od 2004. godine od kada Omladinska banka i postoji, pa sve do danas uspjeli izgraditi vlastite karijere i postati prepoznatljivi u našem kantonu.

„Moramo se vratiti unazad i pogledati šta smo do sada uradili kako bismo znali u kojem pravcu trebamo ići dalje.“ – kazao nam je koordinator programa za mlade FTZ-a Mirza Ćatibušić. Omladinska banka jeste program podrške idejama i inicijativama mladih koji na poseban način uključuje mlade u život zajednice, te ih motiviše na učešće u pozitivnim promjenama unutar iste, što su najbolje potvrdili i mladi govornici koji su kroz svoje kratkominutne govore istakli kako im je učešće u ovom programu utjecalo na život.

„Još 2004. godine kada smo pokretali program Omladinske banke vodili smo se ciljevima koji se odnose na osnaživanje kapaciteta mladih u svim sferama njihovog djelovanja. Od  osnaživanja mladih za samostalno donošenje odluka i djelovanje u lokalnoj zajednici, pa do osnaživanja omladinskog sektora kroz jačanje programskih i organizacionih kapaciteta omladinskih organizacija.“ – prisjetila se Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice.

„Mladi iz Lukavca, Kalesije, Živinica, Srebrenika su prije nekoliko godina dobili priliku i ohrabrenje da se društveno angažuju i počnu razmišljati o načinima na koje mogu direktno ulagati u svoju zajednicu. Mislim da od omladinske banke ne postoji bolji način za to. I to je poenta i razlog našeg postojanja. Sretni smo što su uposlenici Fondacije odlučili dati priliku i nama i tako nam promijeniti život. Što je ranije bio slučaj samo sa Tuzlom.“ – dodala je Nerma Kantić, nekadašnja članica odbora Omladinske banke Srebrenik, a danas već koordinatorica iste.

Inače, Omladinska banka je program koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa Fondacija tuzlanske zajednice stvara mrežu mladih uključenih u odbore, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzli, Lukavcu, Kalesiji, Srebreniku i Živinicama. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem riješavanja problema mladih i zajednice

opširnije >>

06.12.16

Vitalni znaci uživo na RTV TK utorkom od 18:00 sati

Nastavljamo sa prezentacijom rezultata metodologije „Vitalni znaci“ za period od novembra 2015. do jula 2016. godine. Kako je ranije kazala koordinatorica projekta „Vitalni znaci“ Melika Mulaosmanović, iz želje da se zajednica nastavi graditi, lokalni aktivisti „moraju istinski prepoznavati njene potrebe i kontinuirano na terenu djelovati za ispunjavanje istih“.

Upravo zbog toga, ističe Mulaosmanović, pokrenuli smo novo istraživanje o kvalitetu življenja koje se temelji na „multidisciplinarnom pristupu“.

Vitalni znaci su pored ostalih uključili lokalne eksperte iz svih oblasti koje su istraživali, a čiji su rezultati dali realnu sliku o kvaliteti života u Tuzlanskom kantonu. Barem u četiri opštine i Gradu Tuzli, budući da je istraživanje ovoga puta provedeno i u Lukavcu, Kalesiji, Živinicama i Srebreniku. 

Druga od pet televizijskih emisija koju producira RTV TK se ovog utorka bazira na temi obrazovanja. Emisija je na rasporedu 6. decembra 2016. godine tačno u 18:00 sati.

Gosti su Sabina Sinanović Ćatibušić, izvršna direktorica Otvorenog Agora centra i Ismet Sokoljanin, menadžer programa finansijske podrške FTZ-a. U emisiji će govoriti i Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona; Edina Malkić, direktorica Međunarodnog udruženja „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla i Ivana Pejić, učiteljica u Katoličkom školskom centru „Sv. Franjo“ Tuzla. 

O narednim emisijama ćemo vas blagovremeno informisati. Gledajmo se. Vaša Fondacija..

opširnije >>

23.11.16

Odluka o podršci projektima mladih

Odbori omladinskih banaka u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Srebreniku i Kalesiji na sastancima u protekloj sedmici, razmatrali su projektne prijedloge omladinskih udruženja  pristiglih na Javni poziv od 30.09.2016.

Zaprimljena su 44 projektna zahtjeva za podršku inicijativama mladih, a Odbori su zasebno donosili odluke o podršci projektima u onim gradovima iz kojih dolaze. Odlukom odbora podržano je 13 projekata mladih, i to:

Naziv projekta

Naziv grupe/Organizacije

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Tuzla

Kratki film "RUŽA"

Udruženje "Mladi Tuzle" Tuzla

1965,00

1965,00

Budi aktivan-nisi sam

Odred izviđača "Krin" Tuzla

2000,00

2000,00

Grafiti-huliganstvo ili umjetnost

Neformalna grupa Omladinski Resurni Centar

1114,00

1114,00

Priroda i djeca su naša budućnost         

Neformalna grupa mladih Gornja Tuzla

2000,00

2000,00

Tuzlanski otvoreni centar                                               

Osnažimo tuzlanski otvoreni centar

1676,00

1676,00

Ukupno:

8755,00

Živinice

Platforme na Humcu

UG „Indigo“

1280,00

1280,00

Svi na basket

Spartans sport

2000,00

2000,00

Dječija igraonica

EU Sastavci

1841,00

1841,00

Ukupno:

5121,00

Lukavac

Moj svijet

UG „Djeca sa posebnim potrebama“

1500,00

1500,00

Čitanje je najbolja opcija

NG „Mladi Prokosovići“

 

2000,00

2000,00

 

3500,00

Srebrenik

Pruži prvu pomoć, spasi život

 

Crveni križ

1662,00

1662,00

Okrenimo vodu na svoju vodenicu

NG Vodeničari

2000,00

2000,00

 

3662,00

Kalesija

Uređenje prostorija

 

Kud „Tojšići

1920,00

1920,00

Ukupno:

1920,00

Ukupan iznos podrške:

22 958,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa dobitnicima sredstava biće potpisani Ugovori, a o mjestu, terminu i detaljima će biti blagovremeno obaviješteni. 
Odbori omladinskih banaka nisu odobrili podršku za sljedeće projekte:

Naziv projekta

Naziv grupe/Organizacije

Traženi iznos/KM

Tuzla

Learn and travel

ESN Tuzla-kandidatska sekcija

1014,00

Boljim uslovima do boljih rezultata

Neformalna grupa mladih Solina

1999,00

Za veći i jači Tunel

OSKU Tunel

2000,00

3rd Regional Forum of the European Youth Parliament BiH Tuzla 2016

Europski parlament mladih BiH (Regionalni ured Tuzla)


500,00

Učenje o različitostima kroz edukaciju i socijalnu interakciju

Neformalna grupa mladih aktivista sa i bez oštećenja vida

449,00

Security system

Školska zadruga "ETŠ"

1150,00

Putevima tradicije za bolje sutra

Kulturno-umjetničko društvo "PASCI" Tuzla

1950,00

Dar kreativnosti-mali poduzetnici

"ADA"-Neformalna grupa

1821,50

Igralište 2.0

Neformalno udruženje građana Brđani

2000,00

USFET

HackerLab

1860,00

Živinice

Ružica

KUD „Modrački mornari“

1980,00

Spremni na sve

EU „Jezero“ Šerići

1496,50

Mladi Barice

Mladi Barice

1343,00

Amfiteatar za sve

Vijeće učenika MSŠ Živinice

2000,00

Čarobna nit

Neformalna grupa mladih „21“

1172,00

Mekšim koracima do uspjeha

Karatke klub „Šotokan“

1680,00

Šetnja kroz prirodu

Udruženje aktivista „Indigo“

1800,00

Kontejner

Udruženje aktivista „Indigo“

880,00

Stvaranje uslova za obuke mladih sa ruralnog područja

PREC Živinice

973,00

Lukavac

Biciklom pođi - sigurno dođi!

"Bike Tour" Lukavac - Omladinski tim

1592,50

Mladi kao nosioci razvoja lokalne zajednice

"Mladist" Gnojnica

1546,40

Osnaživanje pozicije mladih u MZ Bikodže

Omladinac Bikodže

1997,90

Prvi čas

Rotaract Club Lukavac

1998,50

Ne kradi od budućnosti

Mladi Babice

1954,00

Čistoća je pola zdravlja

Vijeće učenika Mješovite srednje škole Lukavac

924,60

Srebrenik

Razvoj ženskog sporta u Srebreniku

Škola sporta Silver Kings Srebrenik

2000,00

Obnovimo česmu zajedno

NG Duboki Potok

2000,00

Pokrenimo igru šah I odbojku

UG Bosansko selo

1995,30

Mladi su sadašnjost, a ne budućnost

Vijeće mladih Srebrenik

1980,00

Kalesija

Unapređenje nastave iz premeta Tehničkog odgoja u osnovnim školama

Sekcija crtanja pomoću računara, modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija u JU Mješovite srednje škole Kaleisja

 

1005,40

Međuvršnjačko nasilje

"Sekcija Mladi tehničari JU Mješovite srednje škole Kalesija"

957,00

 

Zaključno sa ovim pozivom Fondacija tuzlanske zajednice je u 2016. godini podržala 28 projekata mladih za šta je izdvojeno 44.975,00KM.  

opširnije >>

23.11.16

Odluka o podršci projektima Fonda za aktivne zajednice

Komisija Fonda za aktivne zajednice donijela je odluku o finansijskoj podršci projektima koji su pristigli na drugom aplikacionom krugu ove godine. Komisija za dodjelu grantova je na svom trećem sastanku u 2016. godini razmatrala 10 aplikacija za sufinansiranje projekata lokalnih grupa za razvoj zajednica.

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za 6 projekata i to:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

MZ Živinice Gornje

Osvijetlimo ugašenu nadu

3.000,00

2

Lokalna grupa za razvoj Kiseljak

Nogometni klub Kiseljak

Uđi na teren- faza II

2.749,00

3

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Udruženje mladih Kruna

Zacjevljivanje otvorenih kanala

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

NG Savjet MZ Dobrnja

Ogradimo meraju za malu raju- faza II

1.240,00

5

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo-Dubrave

NEMA ODMORA DOK TRAJE OBNOVA –
Adaptacija Pilipove česme i autobuske stanice na Orašju

3.000,00

6

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

NG Savjet MZ Gornja Tuzla

Rekonstrukcija mokrih čvorova

3.000,00


Dobitnici sredstava obavezni su obezbijediti novčano učešće u projektima u iznosu od 20% od odobrenog iznosa. 
Odlukom direktorice, a na preporuku Komisije, za projekat Lokalne grupe za razvoj Lisovići odobrena su sredstva u iznosu od 10.250,00KM pri čemu je dobitnik sredstava obavezan obezbijediti učešće od 5.250,00KM.

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

7

Lokalna grupa za razvoj Tinja-Lisovići

OŠ Podorašje

˝Izgradnja centralnog grijanja u P.Š. Lisovići˝

10.250,00


Komisija nije odobrila podršku za tri projekta i to:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC PROJEKTA

PROJEKAT

TRAŽENI IZNOS

1

Lokalna grupa za razvoj Seona

Fudbalski klub Seona

Zajedno za bolje Hasanpolje

2.400,00

2.

Lokalna grupa za razvoj

Solina

Fudbalski klub

˝Mladost˝

Nastavak gradnje tribina na stadionu „Studenac“ za FK“Mladost“ Solina, Tuzla

2.999,50

3.

Lokalna grupa za razvoj

Prokosovići

NG ˝Inicijativna grupa aktivno starenje Prokosovići˝

Zasijala svjetlost

3.280,00


U ovom aplikacionom krugu za projekte aktivnih zajednica izdvojeno je 26.239,00KM. Sa dobitnicima sredstava u narednoj sedmici će biti potpisani ugovori o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.

Zaključno sa ovom podrškom Fondacija tuzlanske zajednice podržala je 29 projekata aktivnih zajednica za šta je izdvojeno ukupno 69.477,00KM.  

opširnije >>

22.11.16

Vitalni znaci uživo na RTV TK utorkom od 18:00 sati

Fondacija tuzlanske zajednice koja se od svog nastanka zalaže za pozitivno dugoročno ulaganje svih građana u budućnost lokalnih zajednica u proteklom periodu je radila na ispitivanju potreba i afiniteta ovdašnjeg stanovništva za izgradnju ugodnije