29.09.20

Kontinuirano ulažemo u osnaživanje ljudi

U proteklom periodu radili smo na izradi Politike za zaštitu djece i ranjivih osoba. S ciljem provedbe procedura i načina postupanja u skladu sa politikom, naš tim je proteklog vikenda prošao edukaciju, jer kontinuirano ulažemo u osnaživanje osoblja. Trudimo se održati visoke standarde i vrijednosti, tako da rad na ovoj politici predstavlja stepenicu više u provođenju programa i praktikovanju visokih etičkih standarda. Podršku za realizaciju ovih aktivnosti i izradu Politike dao nam je partner Porticus. Ovom prilikom zahvaljujemo se i konsultantici Irmi Šiljak za izdvojeno vrijeme i energiju, učeći nas kako da zaštitimo svoje korisnike, ali i osoblje.

opširnije >>

19.09.20

Održana 13. Konferencija aktivnih građana

Mreža aktivnih zajednica dodijelila priznanja najistaknutijim volonterima i aktivistima

 

U saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice (FTZ), Mreža aktivnih zajednica (MAZ) organizovala je u subotu u Prokosovićima, Općina Lukavac, 13. po redu Konferenciju aktivnih građana.

Tematski usmjerena na ekologiju i zaštitu životne sredine, konferencija je tradicionalna redovna godišnja aktivnost kojom MAZ pod mentorstvom i uz finansijsku potporu Fondacije tuzlanske zajednice kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje zapostavljenih zajednica TK“, promoviše građanski aktivizam i slavi uspjehe aktivista iz prethodne godine.

Prigodnim obraćanjem gostima konferenciju je otvorio načelnik Općine Lukavac, gdin. Edin Delić istakavši da je rad civilnog sektora i udruživanje ljudi od presudnog značaja za napredak našeg društva: “Kao neko ko je učestvovao u volonterskim akcijama još u vrijeme bivše Jugoslavije, mogu svjedočiti ne samo tome koliko smo mi napravili, nego i koliko je veće ono što smo kroz te akcije izgradili u sebi. Tako da kad danas govorimo o radu u lokalnim zajednicama, koliko god to bilo važno za starije generacije, još je važnije za mlađe naraštaje. Jednu područnu školu smo prije nekoliko godina s vrlo malo sredstava, ali sa velikim volonterskim zalagnjem potpuno obnovili, pa i danas, kada god prođem pored te škole uvijek bacim pogled i jedan otkucaj srca poklonim spoznaji da ima i nečega moga u tome. Aktivizam jednostavno budi posebnu energiju u ljudima”.   

Sa misijom da MAZ i naredne godine uspješno motivira aktiviste za preuzimanje veće odgovornosti i angažmana na polju zaštite životne sredine, Ermin Avdić, sekretar MAZ-a istakao je da se MAZ u narednom periodu želi fokusirati na osmišljavanje programskih i zagovaračkih ekoloških aktivnosti: „Ekološki akcioni plan, čiji je fokus za ovu godinu edukacija i podizanje svijesti građana, sadrži aktivnosti koje će se implementirati na lokalnom nivou u cilju zaštite životne sredine i povećanja energetske efikasnosti. Još jedan projekat koji je dobio podršku od grada Tuzla jeste ekološka mobilizacija lokalnih zajednica u gradu Tuzla, kroz koji ćemo ojačati savjete mjesnih zajednica, a koji će dalje animirati svoje članove da zajednički izrade male akcione ekološke planove koje će realizovati početkom iduće godine“.

Kad se male ruke slože

Na konferenciji su predstavljeni i rezultati podrške FTZ-a aktivnim zajednicama i inicijativama građana, gdje je istaknuto da je samo tokom prošle godine FTZ usmjerila 508 000 KM za 142 projektne inicijative iz zajednica, dok ukupna vrijednost projekata sa volonterskim radom, uslugama i dodatnim donacijama iznosi više od 760 000 KM. U relizaciju projekata bilo je uključeno 3500 osoba, dok će korist od realizacije istih imati više od 63 000 građana.

Stoga je proces organiziranja zajednice koji Mreža provodi u Tuzlanskom kantonu veoma važan jer predstavlja sponu između građana i resursa koji im stoje na raspolaganju. Pri tome ohrabruje sve članove da se uključe u razvoj zajednice, ali i razvoj demokratije, smatra Jasna Grebović Jašarević, izvršna direktorica FTZ: „Mi smatramo da nije dovoljno samo finansirati organiziranje zajednice i građanske inicijative, nego da je potrebno blisko sarađivati sa građanima u svim dijelovima tuzlanske regije, posebno onim koje često ostanu zanemarene zbog udaljenosti ili drugih razloga, kako bi se pristupilo planskom razvoju svake od tih zajednica.  Treba znati šta su prioriteti koje građani sami određuju i potrebe koje oni odlično poznaju, jer ih žive i traže načine kako da ih riješe.  Samo tako možemo omogućiti svima da učestvuju u živoj demokratiji”.

Kao zahvalu članovima za rad na poboljšanju uslova života u svojim zajednicama, Mreža aktivnih građana ove godine dodijelila je nagrade najistaknutijim aktivistima u 7 kategorija:

1.  Najbolje organizovana zajednica u 2019. godini - Aktivna zajednica Simin Han

2. Najvolonter u 2019. godini - Marko Babić (Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje)

3. Najbolji fundraiser u 2019. godini - Elvir Fejzić (Lokalna grupa za razvoj Par Selo)

4. Najbolji mentor u 2019. godini - Maida Mehmedović (Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla)

5. Najbolji organizator zajednice u 2019. godini - Dragan Božić (Lokalna grupa za razvoj Kiseljak)

6. Najveća promjena u zajednici u 2019. godini - Aktivna zajednica Kiseljak.

UO i Komisija za dodjelu priznanja odlučili su ove godine dodijeliti posebno priznanje van kategorija:

7. Za dugogodišnji volonterski doprinos razvoju lokalne zajednice Simin Han - Salko Fejzić (Lokalna grupa za razvoj Simin Han).

Panelistkinja Džemila Agić, iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla, govoreći o ekološkim prioritetima u TK i ulozi aktivističkih organizacija u rješavanju istih, zaključila je tokom svog obraćanja da se naša regija suočava sa mnogim ekološkim problemima, ali da je pored problema odlaganja otpada i zagađenja voda, ipak najveći problem zagađenja zraka: “Treba svako da krene od sebe i smanji svoj uticaj na zagađenje, pa da onda djeluje na zajednicu. Sve dok mi sami sebe ne promijenimo, kao pojedince, nećemo imati snage vršiti pritisak i uticati na vlasti. A vlast neće moći mijenjati mnogo bez aktivnog učešća građana”.

Vraćajući se suštini izazova s kojima se susreću u svom radu na terenu, ali i  misiji na čijoj sprovedbi predano rade, Anita Šimić, članica UO MAZ rekla je da građani često ne vjeruju da njihovo učešće može nešto promijeniti, ali da se to mijenja nakon što sami sebe prepoznaju kao nosioce pozitivnih promjena u svojim sredinama: “U suštini ljude se ne može natjrati na aktivizam, to ili jesi ili nisi. Ljudi koji su dio Mreže aktivnih zajednica ulažu sve svoje slobodno vrijeme i vještine za pomoć zajednici i njih nikad nema dovoljno. Oni se s vremenom iscrpe, tako da bi bilo dobro da se paralelno stvaraju nove generacije aktivista koje će u nove promjene vući zajednička energija”.

Lokalna grupa za razvoj Prokosovići bili su domaćini druženja kojim je okončana ovogodišnja 13. Konferencija aktivnih građana.

opširnije >>

17.08.20

Intevju: Minela Buljubašić, koordinatorica Odbora OB Srebrenik

Društveni angažman pomaže ličnom ravoju svake mlade osobe

 

O volonterskom iskustvu i animiranju mladih na aktivno društveno djelovanje u životu zajednice, usklađivanju volonterskih i studentskih obaveza razgovarali smo sa Minelom Buljubašić, odnedavno diplomiranom ekonomisticom koja u poslednje dvije godine koordinira aktivnostima Odbora Omladinske banke Srebrenik.

Intervju pripremio: A.T.

Prethodne tri godine bila si aktivno uključena u rad Omladinske banke, prvo kao članica, a potom i kao osoba koja koordinira aktivnostima cijelog Odbora. Šta za tebe znači ovo iskustvo?

Kada pogledam unazad, tri godine se čine jako kratkim periodom u odnosu na ogromnu promjenu koju sam doživjela po pitanju ličnog razvoja. Članstvo, a potom i upravljanje Odborom Omladinske banke, pomoglo mi je da steknem vještine koje mi danas pomažu da budem, mogu slobodno reći, uspješna mlada osoba. Na ličnom primjeru potvrdila sam tezu „sve se može kad se hoće“ kada sam od introverta postala neko ko, u najmanju ruku, nema strah od javnog nastupa i izražavanja mišljenja pred grupom ljudi. Rekla bih da je to iskustvo zlata vrijedno, životna prekretnica koja vodi na ljepši put.

Kroz aktivnosti Omladinske banke bila si uključena u proces odlučivanja, te razgovarala sa mladim ljudima o njihovim idejama. Imala si priliku da radiš sa onima koji donose odluke o idejama i sa onima koji realizuju ideje. Šta si iz tog iskustva naučila?

Velika je odgovornost učiti mlade ljude iz Odbora kako prepoznati i odabrati ideje koje vrijedi podržati. Odgovornost je to prema mladima koji apliciraju za sredstva, a i prema onima koji su izdvojili finansijska sredstva. Imati fer i transparentan proces zasnovan na kriterijima jedna je od vrijednosnih propozicija Fondacije, zato je izazov i odgovornost nas koji upravljamo radom odbora Omladinske banke da članove komisije pripremimo da što bolje odgovore na to.

Ponekad se desi da zaista sve projektne ideje su vrijedne podrške ali nažalost sredstva su ograničena i to nije moguće izvesti. Kako onda odlučiti koju ideju podržati? Odgovor na to pitanje može predstavljati i savjet za sve one mlade koji žele promjene i žele svojim idejama uz podršku Fondacije napraviti promjenu u svojoj zajednici.

Praksa je pokazala da je dobro uočavanje problema najbolja prilika za inovativnu ideju i djelovanje. Bitno je biti proaktivan, razmišljati „van kutije“ i ne čekati da neko drugi riješi problem. Ponekad je dobro ispratiti i šta druge zajednice rade te kako pristupaju određenim situacijama. Međutim, čvrsta volja za realizaciju i predanost ideji ponekad pobjeđuje inovaciju. Dakle, ne morate se truditi biti drugačiji nego biti spreman da se pronađe pravi način kako da se riješi problem ili odgovori na potrebu. Spremnost i entuzijazam prema inicijativi, onakvoj kakva je predstavljena, je ključna.

Nedavno si završila Ekonomski fakultet Univerzatet u Tuzli, a već naredne sedmice dobila i svoje prvo zaposlenje u Mikrokreditnoj organizaciji Mi Bospo, koja je već sarađivala sa Fondacijom tuzlanske zajednice u kampanji „Budi junak svoje zajednice“. Obzirom na ovakav slijed događaja, da li te i dalje možemo očekivati u volonterskim vodama?

Prije svega moram naglasiti da sam presretna što sam imala i imam priliku da radim u organizacijama koje njeguju iste, za mene jako značajne, vrijednosti, a to su humanost, timski rad, odgovornost, poštenje, profesionalnost, itd. Zaista je zadovoljstvo raditi u takvom okruženju. Što se tiče volonterskih voda... Kada ste volonter onda ste i filantrop, a kada jednom postanete filantrop, mislim da to ne možete prestati biti. To govori da ću, u slobodno vrijeme, plivati tim vodama kad god se ukaže potreba i prilika jer je lijep osjećaj prenijeti dio svoje sreće na nekog ko je nema, te donijeti dobro, ne samo drugima, nego i sebi samome. U Fondaciji tuzlanske zajednice sigurno da ostajem. 

Aktivna si članica Kulturno umjetničkog društva „Mladi rudar“ Dobrnja gdje takođe obnašaš više funkcija. Koliko ti znači očuvanje tradicije?

Naša kulturna baština, koju u KUD-u nastojimo da očuvamo, svakako znači svima nama jer nam pokazuje ko smo mi i njeguje vrijednosti koje su se godinama gradile. Međutim, pored tog našeg cilja očuvanja tradicije, funkcionisanje KUD-a u jednom malom prigradskom naselju kao što je Dobrnja, pruža i dašak umjetnosti uz koju se na probama folklora svi opustimo i na trenutak odvojimo od stvarnosti. Tradicionalne igre smo povezali sa zabavom, putovanjima, druženjem i gradnjom timskog duha, empatije i saosjećanja od malih nogu naših članova. Tu dijelom i skupljam snagu za sve ostalo.

Kako stižeš da uskladiš sve aktivnosti?

Da ste me prije pitali kako stižem sve uskladiti, rekla bih da je jako važan „time management“. Istina i jeste, ali bih dodala da je ipak najvažnija volja i odgovornost. Ponekad smo samo ljudi koji ne uspijevaju da se drže planiranog rasporeda i satnice, ali ipak stignemo sve u krajnje vrijeme završiti. I sama se nekad zapitam kako sam nešto uspjela. Odgovor je jednostavan, kada nešto želite to ćete i uraditi pa makar i u zadnji čas. Odgovornost prema zadacima i volja mi pomažu da sve uskladim i uvijek uspijem.

Koja bi bila tvoja poruka mladima?

Poruka mladima je da ostanu i postanu: dovoljno jaki da ostvare sve zamisli, ali da ne očekuju da će put biti lak; dovoljno hrabri za zastupanje svog mišljenja, ali i spremni da saslušaju i uvaže tuđe; dovoljno smireni, ali da nikako ne ignorišu nepravdu; i dovoljno svjesni da je za sve vrijedno potrebno vrijeme, trud i OSMIJEH.

opširnije >>

11.08.20

INTERVJU: Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih FBiH

Mladi trebaju biti dio procesa koji vode do promjena!

 

Asja Dizdarević, dugogodišnja omladinska aktivistica, bivša predsjednica Organizacije za djecu i mlade ˝Osmijeh za osmijeh˝ i Vijeća mladih Grada Tuzla, ove je godine izabrana za predsjednicu Vijeća mladih Federacije BiH.  Razlog je to više da danas povodom Međunarodnog dana mladih sa ovom dvadesetosmogodišnjom djevojkom iz Tuzle, inače po struci bachelor-inžinjerom mašinstva, razgovaramo upravo o mladima, njihovom položaju, angažmanu i mogućnostima za budućnost u BiH.

Intervju pripremio: A.T.

Fokus tvog djelovanja su mladi ljudi i kreiranje boljeg ambijenta za mlade. Koliko ti pomažu prethodna iskustva danas kada se nalaziš na poziciji predsjednice Vijeća mladih FBiH?

Sada kada se vratim nešto više od deset godina unazad mogu reći da sam sretna što su moji počeci vezani za Organizaciju za djecu i mlade „Osmijeh za Osmijeh“. Bilo je to mjesto za učenje, greške, prilike, ali i razvoj organizacije po mjeri mladih ljudi koji su je u tom trenutku vodili. Švedska organizacija Unga Ornar prenijela je svoj model organizovanja djece u zajednicama u Tuzlu i moji prijatelji i ja smo to nastojali što autentičnije proširiti po tuzlanskim zajednicama. Koliko je „Osmijeh za Osmijeh“ bila snažna i proaktivna organizacija govori i činjenica da je krajem 2016. godine okupila sve omladinske organizacije u Gradu Tuzla započevši proces osnivanja lokalnog vijeća mladih kao mehanizma putem kojeg mogu bolje zagovarati za položaj mladih u Gradu Tuzla. Obzirom da sam tada izabrana za predsjednicu, osnivanje Vijeća mladih Grada Tuzla pred mene je stavilo i novi lični izazov, a to je koordiniranje mrežom omladinskih organizacija. Vijeće mladih Grada Tuzla je već u prvoj godini uspostavilo saradnju sa Vijećem mladih Tuzlanskog kantona, pa i Vijećem mladih FBiH. Tako da prethodna iskustva su jako značajna na mom aktivističkom putu, a razumijevanje procesa na lokalnom nivou mi danas puno pomaže da sve probleme i izazove gledam ˝odozdo˝ gdje su obično i najveći problemi s kojima se bore mladi.

Koliko su mladi po tvom mišljenju spremni na promjene, počevši od sebe pa do mijenjanja društva u kojem živimo? Da li se aktivizam uči i na koji način se može prenijeti na druge? Kako afirmisati mlade vrijedne ljude?

Smatram da mladi ljudi individualno rade na sebi, okupljaju se u neformalne grupe radi rješavanja određenih problema, ali moram biti realna i primijetiti da mladi ljudi okupljeni oko zajedničkog problema (a imamo ih mnogo) nikada nisu bili dovoljno ujedinjeni ili istrajni. Često ćemo čuti da se mladi žale na loš obrazovni sistem, korupciju i nepotizam prilikom zapošljavanja, izražavaju svoje nepovjerenje u policiju i sudstvo, dok s druge strane rijetko ćemo vidjeti da mladi organizuju proteste ili se na drugi način, masovno, bore za bolje uslove.

Mladi, nažalost, sve manje vjeruju u promjene. Zato je odgovornost na nama još veća. Organizacije civilnog društva i mediji su itekako bitni za promovisanje mladih, vrijednih, uspješnih, samostalnih ljudi koji su primjeri da se i u društvu poput bosanskohercegovačkog može uspjeti.

S druge strane, kako očekivati da mladi ljudi mijenjaju društvo u kojem živimo jer ne dobijaju priliku niti ohrabrenje da odlučuju o brojnim bitnim stvarima. Jako je značajna ta sloboda kada je mlada osoba pitana i kada može donijeti samostalnu odluku, biti aktivna i svjesna kako ta odluka utječe na nju samu, te na koji način njeni vršnjaci to prepoznaju. Aktivizam je odličan alat i za male promjene u lokalnim zajednicama koje mogu dovesti do velikih sistemskih rješenja. Lideri, kao individue, su posebno važni u ovim procesima, jer su to osobe koje motivišu, vide širu sliku i prvi su u redovima borbe za promjene.

Možeš li se osvrnuti na položaj mladih u BiH generalno? Postoje li razlike na lokalu? 

Položaj mladih ne trebamo posmatrati na nivou lokalne zajednice ili na nivou entiteta. Možemo praviti paralelu položaja mladih u razvijenim i nerazvijenim zajednicama, u manjim i većim zajednicama, urbanim i ruralnim sredinama, gdje je prilično jasno da mladi u manjim zajednicama nemaju dovoljno prilika. Stanje u lokalnim zajednicama zavisi od različitih faktora i svaka zajednica je specifična za sebe.

Generalno, što se tiče BiH mladi odlaze jer ne vide sistemska rješenja. Sistem im ne nudi dugoročna, stabilna, konkretna rješenja za probleme sa kojima se susreću. A problema je sve više. Mladi odlaze jer ne vide da će u narednom periodu biti bolje, da će se država razvijati uzlaznom putanjom. Mladi odlaze jer su nezadovoljni obrazovnim i zdravstvenim sistemom, jer je u svim sferama društva prožeta korupcija, jer su izgubili povjerenje u institucije vlasti...

Upravo zbog toga, krajnje je vrijeme da institucije pokažu da zaista vode brigu o mladim ljudima - što konkretno znači da trebaju postojati sistemska rješenja na svim nivoima vlasti koja odgovaraju na potrebe mladih ljudi. Vlasti konačno trebaju kreirati takve politike prema mladim ljudima koje rješavaju njihove probleme (npr: stambena politika i nezaposlenost). Neophodno je da imamo strategije prema mladima na svim nivoima vlasti. Bilo bi jako prirodno da postoji federalna strategija koja bi bila vodilja kantonalnim nivoima vlasti. 

Koliko je urađeno na kreiranju sistemskih rješenja za položaj mladih? Koliko su po tvom mišljenju aktivni vladin, a koliko nevladin omladinski sektor? 

Nažalost, omladinski nevladin sektor u Bosni i Hercegovini dosta je oslabljen što je prouzrokovano i odlaskom mladih iz BiH. Sve manje imamo aktivnih omladinskih organizacija i ako govorim o ovim aktivnim organizacijama onda govorimo o malom broju onih organizacija koje aktivno rade na polju prava mladih, koje zagovaraju sistemska rješenja i tu ja prepoznajem Vijeće mladih FBiH kao jednog od ključnih aktera za zagovaranje prava mladih i poboljšanje institucionalnih mehanizama.

Iako je usvojen prije deset godina, Zakon o mladima je još uvijek nepoznanica kako mladima, tako i institucijama vlasti koje su nadležne za njegovu implementaciju. Zakon uređuje pitanja od interesa za položaj, život i djelovanje mladih ljudi u Federaciji i istim su definisani institucionalni mehanizmi koji govore o pravima i obavezama mladih, ali i obavezama institucija vlasti na svim nivoima u Federaciji BiH. Vijeće mladih Federacije BiH je krajem 2019. godine uradilo prvu analizu implementacije Zakona o mladima FBiH koja nam pokazuje koliko je zaista urađeno na kreiranju sistemskih rješenja za položaj mladih. Od 79 gradova/općina u Federaciji samo njih 13 ima usvojenu Strategiju prema mladima. Samo 25 lokalnih zajednica je osiguralo prostor za rad omladinskim udruženjima. U 45 općina/gradova Federacije BiH imamo službenike/ce za mlade, dok samo 16 ima certifikat priznat od nadležnog ministarstva. Na kantonalnim nivoima podaci su i više nego poražavajući i pokazuju lošu implementaciju Zakona o mladima FBiH.

Posljednje istraživanje o položaju mladih u Federaciji BiH urađeno je 2014. godine i trebalo je biti temelj za donošenje prve Strategije prema mladima u Federaciji koja nikada nije usvojena. Vijeće mladih Federacije BiH trenutno zagovara uspostavljanje Savjeta za mlade FBiH koji je zamišljen kao međuresorno radno tijelo Vlade čiji je glavni zadatak koordinacija i usaglašavanje politika prema mladima i vršenje nadzora nad implementacijom Zakona o mladima. 

Zabrinjavajuće jeste i to da se o pitanjima mladih jako često govori upravo bez mladih ljudi, te su jako rijetki primjeri pozitivne prakse. U samo devet lokalnih zajednica predstavnici vijeća mladih su uključeni u komisije za mlade. Doduše odgovornost je i na mladima. Mladi i dalje smatraju da je jedini način njihovog učešća u procesima odlučivanja izlazak na izbore.

Međutim, nije sve tako crno i postoje pozitivni primjeri na lokalnom nivou. Vijeće mladih FBiH, je ove godine dodijelilo priznanja jedinicama lokalne samouprave u BiH koje su izgradile mehanizme prema mladima i koje uspješno implementiraju mjere definisane članom 14 Zakona o mladima FBiH. Kao lideri su prepoznati Grad Tuzla, Brčko, Ilijaš, Laktaši, Općina Centar Sarajevo. Grad Tuzla u kontekstu položaja mladih na lokalnom  nivou može biti dobar primjer modela podrške organizovanju ove populacije. U Gradu Tuzla prema posljednjem istraživanju o potrebama mladih imamo povećan broj aktivnih mladih ljudi, aktivno djeluje petnaest omladinskih organizacija, te su implementirane gotovo sve Zakonom propisane mjere. 

Gdje pronalaziš inspiraciju i energiju za djelovanje? 

Moja interesovanja za lokalnu zajednicu, djecu i mlade, počinju još u prvom razredu srednje škole, tako da već od tada praktikujem da svoje vrijeme posvećeno planiram i organizujem. Zaista se trudim dati svoj doprinos svim inicijativama i aktivnostima koje dolaze od moje matične omladinske organizacije, preko lokalnog i kantonalnog vijeća mladih, pa sada Vijeća mladih FBiH.

Inspiraciju pronalazim u ljudima i trudim se da sarađujem sa onima koji su u svojim okvirima djelovanja zaista dobri. S druge strane nikada neću raditi nešto u što sama ne vjerujem ili mislim da nije baš od primarnog interesa za mlade ili društvo u cjelini. Lično sam stava da se do promjena treba i može doći, pa zato i želim da tim procesima dajem svoj lični doprinos. Energija i satisfakcija dolaze prirodno, uz ljude i sa ljudima, na putovanjima ili u vidljivim rezultatima rada.

Za kraj, koja bi bila tvoja poruka mladima?

U principu imam dvije poruke. Prva je da nikada ne prestanu raditi na sebi. Da pored formalnog obrazovanja svakodnevno istražuju, čitaju, nadograđuju svoja znanja i unapređuju vještine. Druga bi bila da moramo zajedno i naporno više raditi kako bi stvorili bolje okruženje za mlade. Jako je važno da se međusobno više podržavamo, bodrimo i motivišemo. Mladi moraju biti svjesni da i oni nose dio odgovornosti za bolje i zdravije okruženje u kojem živimo. Ohrabrujem mlade da pokreću različite inicijative u svojim zajednicama, da se upoznaju sa svojim pravima i obevezama, te u konačnici da se trude da budu dio svih procesa koji dovode do promjena.

opširnije >>

11.08.20

SRETAN MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Dragi mladi ljudi, danas 12. augusta kada se širom svijeta obilježava Međunarodni dan mladih želimo Vam čestitati Vaš praznik i obavijestiti Vas da ćemo i ove godine pokrenuti kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝ kako bi stavili u fokus upravo Vas-mlade ljude i vaše potrebe.   

Već sedmu godinu za redom kampanjom ˝Budi junak junakinja svoje zajednice˝ želimo skrenuti pažnju na mlade i probleme sa kojima se mladi danas susreću ali također želimo poslati poruku svima da je neophodno više ulagati u mlade i raditi sa mladim ljudima kako bi stvorili afirmativan ambijent u kojem mladi žele da ostanu. 

Kampanjom, želimo pozvati sve relevantne aktere iz sva tri sektora na odgovornost ali i saradnju kako bi dali podršku mladim ljudima, a s druge strane također želimo pozvati i mlade ljude na akciju! 

Kampanja simbolično počinje 12. augusta na Međunarodni dan mladih i završava se 5. decembra na Međunarodni dan volontera, a kroz kampanju ćemo:

 • promovisati mlade ljude koji zahvaljujući svom talentu, trudu i zalaganju su aktivno angažovani u društvenom životu i postižu odlične rezultate u različitim sferama i oblastima interesovanja. Oni su junaci i junakinje naše zajednice;  
 • zajedno sa mladim junacima zagovarati za bolja sistemska rješenja i bolje strateške mehanizme nadležnih prema mladima;
 • osigurati finansijsku podršku idejama i inicijativama mladih junaka i junakinja;
 • uključiti biznis sektor i omogućiti mladima da svoje ideje i inicijative predstave društveno odgovornim preduzećima i obezbijede dodatna sredstva;
 • organizovati konferenciju i druge događaje kojima će se aktuelizirati pitanja od interesa za mlade. 

Više o kampanji na linku: https://www.fondacijatz.org/page/41/9784

Tim Fondacije tuzlanske zajednice

 
opširnije >>

11.08.20

Podržite mlade junake i junakinje svoje zajednice 

Mladi ljudi su budućnost našeg društva i naše zemlje ali nažalost zbog lošeg položaja u društvu, nedostatka prilika za razvoj i prosperitet, mladi ljudi se suočavaju sa mnogo problema i izazova, zbog čega sve češće odlučuju da napuste Bosnu i Hercegovinu.

Kako bi skrenuli pažnju na mlade i njihove potrebe, te kreirali ambijent u kojem mladi žele da ostanu i razvijaju se, sedmu godinu za redom realizujemo kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝.

Kampanjom želimo skrenuti pažnju na sve mlade ljude koji u ovakvom okruženju odolijevaju negativnim uticajima, te zahvaljujući svom talentu, trudu i zalaganju aktivno su angažovani u društvenom životu i postižu odlične rezultate u različitim sferama i oblastima interesovanja. 

Zbog vanredne situacije uzrokovane pandemijom koja je pogodila čitav svijet, vjerujemo da smo svi postali svjesniji koliko je prijeko potrebno da svaka zajednica ima svoje junake i junakinje koji vjeruju da njihovo mjesto življenja može biti bolje. Postali smo svjesni da su istinski junaci i junakinje naše komšije, naoko obični mladi ljudi, učenici, studenti, budući stručnjaci, pripravnici, radnici, poduzetnici. To su oni vrijedni, poduzetni mladi ali i oni nešto stariji koji vjeruju u svoje sposobnosti i svoja znanja.
Želimo dati podršku mladim junacima i junakinjama, koji svojim djelovanjem i realizacijom svojih ideja čine mnogo za druge mlade ljude i koji predstavljaju uzore sa kojima se mladi mogu identificirati i koji ih mogu nadahnuti. Želimo dati podršku u stvaranju ambijenta u kojem oni preuzimaju odgovornost, uče, rade, djeluju.

I ove godine kroz kampanju „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ želimo raditi na stvaranju afirmativnog ambijenta. Kampanjom, želimo pozvati sve relavantne aktere iz sva tri sektora (vlasti, privredni sektor i civilni sektor) na odgovornost ali i saradnju kako bi obezbijedili veću podršku mladim ljudima!  

Za proteklih 6 godina trajanja kampanje podržali smo  100 ideja udruženja i neformalnih grupa mladih. Nekoliko stotina mladih je kroz kampanju imalo priliku da prezentuje svoje ideje vlasnicima biznisa, predstavnicima opština i drugim donosiocima odluka, a nekoliko hiljada da učestvuje u realizaciji tih ideja. Društveno odgovorna preduzeća sa područja TK koja su odlučila dati podršku kampanji prepoznala su značaj udruživanja sredstava i svake godine njihov broj je sve veći. Uz njihovu podršku, distribuirali smo skoro 200.000,00KM podrške realizaciji inicijativa mladih.
Da li je to dovoljno? NIJE! Problem je puno veći i zahtjeva koordiniran angažman svih nas. 

Upravo zbog toga pozivamo Vas, predstavnike društveno odgovornih preduzeća ali i pojedince, obične građane i građanke,  da se uključite u kampanju i finansijski podržite realizaciju  omladinskih inicijativa u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama. 
Fondacija tuzlanske zajednice je u saradnji sa međunarodnim donatorima i gradskim/općinskim i kantonalnim vlastima osigurala početna sredstva u iznosu od 25.000 KM za podršku najboljim projektima mladih.  Želimo osigurati još 20.000 KM od strane društveno odgovornih preduzeća i građana. Vaša podrška kampanji mali je korak u stvaranju boljeg ambijenta za mlade.  

Kampanjom želimo dati priliku mladima da svoje ideje pretvore u stvarnost, a društveno odgovornim preduzećima i pojedincima da ulože u budućnost! Ukoliko želite dati podršku mladima svoju donaciju možete uplatiit na linku  https://doniraj.ba/project/view/budi-junak-junakinja-svoje-zajednice-2020  ili putem uplate u Fond za mlade na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke ili direktno gotovinski u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice.

Kampanju kao i svake godine otvaramo 12. augusta na Međunarodni dan mladih. Kampanja će trajati sve do 05. decembra kada ćemo je zatvoriti konferencijom na Međunarodni dan volontera, a  obilježit će je niz aktivnosti i događaja koji će kulminirati podrškom najboljim idejama mladih.  

Svi vi koji niste u stanju kampanju podržati finansijski možete pružiti podršku tako što će te dijeliti ovaj sadržaj ali i afirmativne priče o mladima junacima i junakinjama iz naše zajednice. 

Unaprijed hvala!

Tim Fondacije tuzlanske zajednice

Kampanju 2020. su do sada podržali: 

opširnije >>

04.08.20

Konkurs za posao

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje konkurs za posao:
1. Projekt asistent za komunikacije i marketing
Period angažovanja/zapošljavanja: Probni period od 3 mjeseca, te mogućnost zaključenja ugovora o radu na period od 3 godine.

Opis posla: Potrebna nam je motivirana, samostalna, dinamična i kreativna osoba koje će se priključiti FTZ timu i pomoći nam da efikasno promovišemo rad civilnog sektora, građansko učešće u razvoju zajednice, uključivanje mladih u razvoj društva, te filantropiju za zajednicu. Projekt asistent za komunikacije i marketing treba da osigura vidljivost Fondacije i njenih programa putem društvenih mreža, printanih i elektronskih medija, te putem javnih prezentacija i događaja.

Dužnosti i odgovornosti:
- Kreiranje godišnjeg Plana komunikacije i marketinga;
- Promocija aktivnosti Fondacije što podrazumjeva pripremu sadržaja i promotivnih materijala za on-line i off-line javne promocije, događaje i kampanje (konferencije, treninge, forume, promotivne događaje, kampanje za prikupljanje sredstava, prezentacije korisnika i donatora, itd.)
- Upravljanje CRM bazom kontakata;
- Upravljanje, priprema i ažuriranje sadržaja i vijesti na web stranicama i društvenim mrežama FTZ;
- Priprema sadržaja za digitalne i štampane materijale, brošure, newslettere i izvještaje za različite ciljne grupe (učesnike projekata, lokalne i strane donatore, lokalne i strane partnere, vlasti i institucije, širu javnost);
- Priprema sadržaja za kreiranje video prezentacija i video materijala;
- Upravljanje odnosa s medijima i redovno ažuriranje baze medija, slanje medijskih saopštenja, razvijanje kontakta sa medijima, dogovaranje medijskih nastupa, itd.


Potrebne kvalifikacije:
- VSS obrazovanje (prednost imaju kandidati sa završenim studijem marketinga, komunikologije i srodnih studija);
- Najmanje jedna godina radnog ili volonterskog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
- Iskustvo u organizovanju medijskih kampanja i promotivnih događaja;
- Sposobnost za vođenje javnih prezentacija i nastupa u medijima;
- Poznavanje osnova dizajna (DTP) i iskustvo u izradi promo materijala;
- Iskustvo u upravljanju i ažuriranju web stranica i društvenih mreža;
- Odlične usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući i poslovno dopisivanje;
- Odlične sposobnosti za pisanje jasnih, konciznih i pravopisno ispravnih tekstova, saopštenja za javnost, dopisa za medije i slično;
- Odlično poznavanje rada na računaru;
- Odlično poznavanje engleskog jezika (pisanje i govor);
- Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;

Prednost će imati kandidati koji:
- Prepoznaju značaj civilnog sektora i poznaju njegov rad na području TK i šire;
- Imaju dokazano iskustvo sa kreativnim grafičkim dizajnom, foto i video uređivanjima;
- Imaju uspostavljenje dobre odnose sa medijima;
- Samostalni su i lako se prilagođavaju kritičnim situacijama i kratkim rokovima;
- Mogu raditi na više poslova u isto vrijeme;
- Sposobni su raditi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku;
- Spremni su na fleksibilno radno vrijeme i rad na terenu;
- Prikladno i sa diskrecijom se ophode sa osjetljivim i povjerljivim informacijama.


Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do nedjelje, 23.08.2020. do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju najkasnije 10 dana od dana zatvaranja konkursa. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem navedenog e-maila. Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.

opširnije >>

30.07.20

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu 

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, donijela je na sastanku 22.07.2020., odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 11 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 19.05. do 21.06.2020. te odlučila podržati ukupno 6 projekata, od čega je 5 projekata podržano uslovno:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonai Tuzla

UG

Dan italijanske kuhinje u Tuzli 2020

880,00

880,00

UKUPNA PODRŠKA

 

 

 

880,00

 

Komisija je pet (5) projektnih prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantima, ukoliko obezbijede dozvole/saglasnosti od nadležnih gradskih službi za realizaciju projekta. Rok za dostavljanje dozvole je 31.10.2020. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

Neformalna grupa građana Mandići MZ Tušanj

NG

Dječije igralište u Mandićima

1.984,66

1.984,00

Neformalna grupa građana MZ Slavinovići

NG

Školski cvjetni most

1.997,30

1.997,00

Neformalna grupa građana MZ Donja Obodnica

NG

Zabavni park ''Vakuf'' Donja Obodnica

1.996,44

1.996,00

Neformalna grupa Etažni vlasnici zgrade

NG

Za ljepši i lakši život

2.000,00

2.000,00

Udruženje ”Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

UG

Street Art Magija

1.960,00

1.960,00

UKUPNO

9.937,00

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.10.2020. godine.

Datum potpisivanja Ugovora sa dobitnicima granta će biti naknadno definisan, te će dobitnici granta biti kontaktirani putem mail-a za dodatne informacije.  

Više o podržanim projektima:

Street Art Magija

U samom centru Grada Tuzle postoje mnogi prominentni objekti i lokacije koji su zapušteni i odbojni, a samo malo rada i kreativnosti je potrebno da isti postanu atraktivne lokacije koje privlače posjetioce, turiste i biznise. Odgovorne strane ne znaju koje aktivnosti, tehnike i prakse mogu promjeniti stanje ka boljem. U gradu ipak i dalje žive oni koji znaju kako to postići putem Street Art Magije! Imaju entuzijazam i vještine, a potrebni su im samo alati i minimalna finansijska pomoć da to i ostvare. Volonterski tim od 6 mladih umjetnika/ca i aktivista spremni su da putem vizuelnih i scenskih aktivnosti, prilagođenih otvorenim prostorima, donesu prijeko potrebnu promjenu. Oni će angažovati i dodatne učesnike kako bi kroz tri glavne aktivnosti (likovnu, muzičku i teatarsku) uspjeli da osvijetle izabranu oronulu lokaciju u gradu (Zlatarska Ulica). Vještinama glume, muziciranja i crtanja kroz pokret, emocije, zvuk, glas, riječi, buku, boje, svijetlo, oblike – pokazati će primjerom kako može drugačije i bolje, a da nije komplikovano i skupo. Lokacije i objekti će se fizički uređivati (popravke, čišćenje, bojenje, svijetlo), ali takođe će dobiti pokret (teatar) i zvuk (muziku) kako bi efekat bio potpuniji i upečatljiviji.

DJEČIJE IGRALIŠTE U MANDIĆIMA

Mještani Mandića žele da realizuju projekat "Dječije igralište u Mandićima" bi uspjeli da djeca  osjećaju pripadnost svojoj lokalnoj zajednici Mandići, da kao i drugi vršnjaci imaju mogućnost da u neposrednoj blizini svoga doma imaju siguran teren za igru, zabavu i druženje. Aktivizmom i volonterskim radom pokrenuli bi ostale mještane da zajedno urade za dobrobit svojoj djeci i zajednici, doprinos volonterskim radom je i dobar primjer djeci-budućim generacijama koji trebaju da njihovim pozitivnim primjerom nastave da ubuduće se brinu ne samo o igralištu nego  o cijelom naselju, MZ, gradu, uopšteno društvu jer na njima svijet ostaje.

ŠKOLSKI CVJETNI MOST

 NEFORMALNA GRUPA GRAĐANA MZ SLAVINOVIĆI kroz projekat sanacije postojećeg mostića koji vodi prema centru Slavinovića, želi poboljšati uslove života i podići stepen sigurnosti djece i odraslih koji svakodnevno prolaze preko tog mosta. Za sanaciju mosta bi bilo potrebno pojačati postojeću konstrukciju ograde i nosača dasaka i promijeniti daske na mostu. Vjeruju da će ovim projektom riješiti problem koji je od velikog značaja za sigurnost i bezbijednost sugrađana, prije svega djece koja svakodnevno prelaze preko mosta na putu do obližnje škole. Sanacijom mosta učiniti će mnogo za svoje naselje, MZ i društvenu zajednicu uopšte.

DAN ITALIANSKE KUHINJE U TUZLI 2020

Projekat Dan italijanske kuhinje u Tuzli u 2020. godini je nastavak tradicije održavanja manifestacije kojom se promoviše kulturno djelovanja tuzlanskih Italijana, gastronomija Italije i grada Tuzle kao kulturnog centra. Projekat će se realizovati po već uhodanom metodološkom konceptu gdje članice udruženja priprema kod kuće italijansku gastro ponudu i besplatno dijeli građanima. U 2020. godini koncepcija manifestacije je drugačija u odnosu na prethodne manifestacije, jer je dogovoren dolazak tri profesionalna italijanskih kuhara u Tuzlu. Pored profesionalnih kuhara. Planiran je muzički nastup pjevačkog društva udruženja Italijana. Kompletna projektna aktivnost se realizuje na volonterskoj osnovi. Aktivnosti koje se realizuju u projektu su ujedno i aktivnosti koje doprinose očuvanju multietničnosti grada i povećanju turističke ponude u gradu.

ZA LJEPŠI I LAKŠI ŽIVOT

Projekat zelena bašta na krovu idejno je zamišljen od strane grupe Etažni vlasnici zgrade u ulici ZAVNOBIH-a, kao ozelenjavanje zajedničkog dijela u stambenom objektu koji bi svojim izgledom dao jednu novu dimenziju urbanoj sredini kakav je grad Tuzla. Mogućnost boravka na svježem zraku, pogotovu u ljetnim mjesecima, za osobe treće životne dobi je od izuzetne važnosti. Oživotvorenjem ove ideje bili bi primjer i podstrek za druge, a grad Tuzla bi bio pionir u ovakvim projektima, pogotovo na zgradama koje su preko 55 godina stare. Jedan ovakav prostor idealan je i za boravak male djece sa roditeljima. Zbog aktivnog korištenja prostora i od strane djece poseban fokus u prvoj fazi je na izgradnji sigurnosno-zaštitne ograde koja će svim korisnicima pružiti osjećaj sigurnosti i zaštite

ZABAVNI PARK ''VAKUF'', DONJA OBODNICA

Projekat izgradnje zabavnog parka za djecu NG građana MZ Donja Obodnica smatra velikim korakom za njihovu društvenu zajednicu. Planiraju djeci iz svoje MZ omogućiti da kao i djeca drugih MZ našeg Grada Tuzla imaju priliku da osjete igru, zabavu te da rado borave na otvorenom i uživaju u svom djetinjstvu. Na prostoru gdje planiraju urediti zabavni park postoji tradicija stara desetljećima, gdje su se igrali njihovi pradjedovi, djedovi, očevi, Takozvani Vakuf je oduvijek bio mjesto okupljanja djece, omladine pa i odraslih, gdje su se igrale prve igre, desile prve radosti, ljubavi. Danas je to zapušteni komad prostora koji žele oživjeti i spasiti ga od zaborava, Ovim projekom će riješiti glavni nedostak u selu, što smatraju ozbiljnim problemom i jednim od mogućih razloga odlaska njihove djece u grad, susjedne opštine pa i države. Iz tog razloga žele riješiti problem socijalizacije u društvenoj zajednici sela, vratiti život u selo i sačuvati mladost. Cilj je napraviti atrakciju i za igru djece okolnih sela te i njima pomoći i pokazati im dobar primjer kako je moguće ostvariti mnogo za porodicu samo kad su nam djeca sretna i vesela.

opširnije >>

30.07.20

Distribuirana pomoć ženama čija je materijalna egzistencija ugrožena epidemijom COVID 19

U protekla dva mjeseca Fondacija tuzlanske zajednice je uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo i Grada Tuzla distribuirala pomoć ženama čija je materijalna egzistencija ugrožena epidemijom COVID 19. 

Podršku u vidu prehrambeno-higijenskih paketa, baby paketa, dječije obuće i odjeće i školskog pribora, ogrjeva, lijekova i plaćenih komunalija dobilo je 116 žena. Za ove potrebe Fond za otvoreno društvo obezbijedio je 20.000 USD, a Grad Tuzla 15.000KM. 

Podršku u vrijednosti do 500,00KM dobile su samohrane majke bez zaposlenja, žene sa dvoje i više djece, žene koje su usljed pandemije ostale bez posla, žene koje su prihode ostvarivale čuvanjem djece, starih i bolesnih; žene žrtve nasilja u porodici, korisnice socijalne pomoći bez ikakvih drugih prihoda u domaćinstvu i žene koje boluju od hroničnih bolesti.  

Ovom prilikom u ime korisnica pomoći želimo se zahvaliti Fondu za otvoreno društvo i Gradu Tuzla na podršci kao i Mreži aktivnih zajednica (MAZ), Udruženju Prijateljice Tuzla, Udruženju žena ˝Srce i duša˝ Prokosovići, Udruženju žena ˝Ženska vizija˝, Udruženju žena Romkinja ˝Bolja budućnost˝, UG Ši Selo, UG Agora, MZ Turija, MZ Tušanj, MZ Dobrnja, MZ Breške, MZ Kreka, MZ Solina, MZ Sjenjak, MZ Novi Grad, , MZ Kiseljak, MZ Gornja Tuzla, MZ Gnojnica, MZ Dokanj, MZ Lisovići, JU OŠ Simin Han, JU Biro za zapošljavanje, JU Centar za socijalni rad, koji su identifikovali potrebe.  

Takođe, ovom prilikom želimo se zahvaliti i trgovačkom lancu ˝ ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O˝ na profesionalnoj saradnji i donaciji jednog prehrambeno-higijenskog paketa u vrijednosti od 300,00KM. 

Ovo je bila još jedna od brojnih aktivnosti koje je Fondacija tuzlanske zajednice poduzela u poslednjih nekoliko mjeseci kao odgovor na posljedice uzrokovane pandemijom COVID 19. 

 

opširnije >>

30.07.20

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za Kiseljak razmatrala je 7 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama, te je donijela odluku o finansijskog podršci za:

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak

Kiseljački dani 2020

977,00

2

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak

Dan dječije radosti 2020

440,00

3

OSKU Tunel

Završetak renoviranja i ograđivanja sportskih terena kod čitaonice Poljana 2020

2.000,00

4

Neformalna grupa Sekcija lovci Kiseljaka

Poboljšanje energetske efikasnosti na lovačkoj kući

1.999,00

5

Udruženje žena Romkinja Bolja budućnost Grada Tuzla

Nastavak druge faze ograđivanja malonogometnog stadiona

2.000,00

6

Neformalna grupa OŠ Kiseljak

Školsko dvorište ogledalo naše škole

1.880,00

7

Neformalna grupa Lokalna grupa za razvoj MZ Kiseljak

Nastavak uređenja izvorišta Kiseljak

2.000,00

Ukupno je odobreno 11.296,00KM.
 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Potpisivanje Ugovora će se realizirati u narednim danima, o čemu će aplikanti biti obavješteni putem mail-a.

Više o podržanim projektima:

Kiseljački dani 2020

Kiseljački dani su manifestacija koja se održava već petu godinu za redom. Lokalna grupa za  Kiseljak se trudi da svake godine uključi što veći broj aktivista ali i da manifestaciju posjeti što veći broj mještana Kiseljaka, kao i osoba koje su ranije živjele u MZ Kiseljak. Ove godine kao i niz predhodnih godina mještani žele organizovati kulturno-sportsko zabavni program za sve stanovnike MZ Kiseljak, kao i pozvati ostale susjedne mjesne zajednice da im se pridruže u aktivnostima. 

Mještani kroz realizaciju ovog projekta žele da vrate dešavanja sportsko -kulturnog zivota na nivo kakav je nekada bio. Kiseljački dani su nekada imali veliku tradiciju gdje je dolazilo dosta građana iz drugih opština, a Kiseljak je bio poznat po tome , s toga mještani žele to ponovo oživiti i kontinuirano održavati tu tradiciju.

Dan dječije radosti 2020

Mještani MZ Kiseljak već treću godinu za redom žele organizovati jednodnevni kulturno zabavni program u kojem će učestvovati sva djeca iz OŠ Kiseljak sa svojim nastavnicima kroz recitacije, pjevanje, ples, glumu, te KUD  itd. Djeci će osmjeh izmamiti i paketići koje će u toku programa podjeliti Djeda Mraz. Kroz realizaciju ovog projekta žele povećati stepen kohezije u zajednici, povećati nivo organiziranja s ciljem da se stanovnici mjesne zajednice zbliže, te da više komuniciraju i zajedno kreiraju ideje koje bi bile od koristi svim stanovnicima. Kroz ovakav vid aktivizma žele pokazati da se može puno doprinijeti na unapređenju kulturno umjetničkog života na Kiseljaku, kroz organizaciju ovakvih i sličnih manifestacija.

Završetak renoviranja i ograđivanja sportskih terena kod čitaonice Poljana 2020

OSKU TUNEL je u 2019. godini krenulo sa renoviranjem i uređenjem nogometnog terena i terena za odbojku na pijesku. Zahvaljujući velikom aktivizmu te donatorskim sredstvima urađeno je jako mnogo aktivnosti koje su doprinjele razvoju i povećanju broja mladih ljudi koji koriste sportske terene. Ovim projektom žele završiti započeti projekat sa postavljanjem nedostajuće zaštitne ograde uradili sa jedne bočne strane igrališta za nogomet i tri strane igrališta za odbojku. Završetkom ovog projekta bi oba terena bila ograđena i zaštićena od ulaska motornih vozila, a mještani bi tako dobili jedan mali funkcionalni sportski centar koji bi imao sve predispozicije da bude jedno od najposjećenijih mjesta u zajednici. Realizacijom projekta potaknuli bi na okupljanje što više mladih kroz sport i zdrav način života.

Poboljšanje energetske efikasnosti na lovačkoj kući

Neformalna grupa Lovačka sekcija MZ Kiseljak želi da unaprijedi uslove u lovačkoj kućici, koju su samostalno izgradili prije nekoliko godina. S obzirom da na lokaciji na kojoj se nalazi objekat ne postoji električna energija, oni žele da uz pomoć solarnih panela omoguće korištenje električne energije koja je neophodna za rad. Ovim projektom bi zaokružili sve potrebne instalacije koje su potrebne za normalan boravak i korištenje same kućice. Mještani su već prethodno riješili problem pitke vode iskopavanjem bunara 15 metara i završili mokre cvorove. Trenutno je neophodna samo električna energija koju bi mogli dobiti isključivo postavljanjem adekvatne panel ploče koja bi mogla obezbijediti dovoljnu količinu električne energije u objektu. Pošto se radi o novim tehnologijama ova investicija bi bila i ekološki efikasna, te ne bi zagađivala životnu sredinu.

Nastavak druge faze ograđivanja malonogometnog stadiona

U neposrednoj blizini romske mahale Jezero u mjesnoj zajednici Kiseljak se nalazi malonogomentni stadion koji je prije nekoliko godina bio veoma zapušten. Zahvaljujući angažmanu mladih ljudi i mještana Kiseljaka, krenulo je renoviranje igrališta kako bi isto postalo uslovno za igranje malog fudbala. Shodno tome UŽR „Bolja budućnost“ zajedno sa tim mladim ljudima želi da ograde teren za mali fudbal s obzirom da sada na isti ulaze motorna vozila i na taj način ugrožavaju sigurnost djece ali i svih mladih ljudi koji koriste stadion. Djeca su se do sada igrala na improvizovanim površinama i vrlo često i na ulici. Realizacijom projekta obezbjediti će se uslovi za normalni rast i razvoj djece i mladih kroz organizovanje sportskih aktivnosti na području mjesne zajednice Kiseljak.

Školsko dvorište ogledalo naše škole

Projekat "Školsko dvorište ogledalo škole" ima za cilj uređenje tj. završetak uređenja školskog dvorišta čime bi se poboljšali uvjeti u kojima učenici i nastavnici, ali i roditelji učenika borave svakodnevno. Učenici su često, prije početka nastave, ali i za vrijeme velikog odmora i u sparnim ljetnim danima u dvorištu škole. Kroz projekat su osmislili završetak radova na školskom dvorištu i predviđeno je da urade na betoniranje podloge u šadrvanu - ljetnoj učionici koja se koristi za realizaciju nastave; zatim sadnja autohtonog voća, sadnja parcele bobičastog voća i sadnja novog ružičnjaka. Pored toga žele zajedno sa učenicima urediti i ofarbati postojeće klupe i žardinjere, te sakupljati reciklirani materijal od kojeg planiraju da naprave sakcije i kreiraju u dvorištu cvjetnjat od tih sakcija. Implementacijom ovog projekta učenici će dobiti životno učenje i praksu, spoznat će važnost očuvanja naših autohtonih biljaka, značaj vlastitog uzgoja voća i način na koji se to radi. Razvit će svijest o potrebi recikliranja materijala i značaju našeg ličnog angažmana u očuvanju eko sistema.

Nastavak uređenja izvorišta Kiseljak

Dugo godina je izvorište mineralne vode na Kiseljaku bilo neuređeno, ali zahvaljujući aktivizmu mještana, posebno lokalne grupe za razvoj Kiseljaka i podršku Fondacije isto je uređeno prije par godina. Nakon toga su mještani dalje nastavili sa uređenjem, tako da je prošle godine u neposrednoj blizino postavljen i street workout park, kao prvi takav park u mjesnoj zajednici te ujedno mjesto na kojem mladi ljudi mogu da vježbaju. Aktivisti iz zajednice sada žele dalje da nastave sa kreiranjem korisnog i zanimljivog sadržaja za sve mještane, te shodno potrebama u zajednici žele da na ovom prostoru sada naprave prvo dječije igralište sa mobilijarom prilagođenim za manje uzraste, te da postave klupe za roditelje. Dodatno, ovaj kompleks žele ograditi drvećem kako bi stvorili prirodni hlad i ujedno tako ogradili kompleks i zabranili vozilima ulazak na igralište. Mještani smatraju da bi realizacijom projekta Centar MZ Kiseljak dodatno bi bio uljepšan i izvorište bi postalo centar okupljanja stanovništva, a posebno roditelja sa manjom djecom.

opširnije >>

06.07.20

Realizovan I trening „Organiziranje zajednice“

U okviru projekta „Podsticanje građanskog učešća, društvene odgovornosti i razvoja zajednice u Tuzlanskom kantonu“ sa kojim Fondacija tuzlanske zajednice od ove godine širi svoje područje djelovanja na cijeli Tuzlanski kanton, 04. i 05. jula 2020. održan je dvodnevni trening na temu „Organiziranje zajednice“.

Cilj treninga jeste upoznati lidere u civilnom sektoru, predstavnike savjeta mjesnih zajednica i građanske aktiviste sa modelima organiziranja zajednice kako bi stečena iskustva i znanja primijenili u radu svojih udruženja i u svojim mikro zajednicama. Posebna pažnja je posvećena modelu ˝Abeceda organiziranja˝ koji je Fondacija tuzlanske zajednice razvila tokom godina i koji danas provodi Mreža aktivnih zajednica u radu sa svojim članicama.

˝Trening na ovu temu je od izuzetnog značaja za sve nas koji djelujemo u savjetima mjesnih zajednica ali i u organizacijama civilnog društva. Bilo bi dobro da se treninzi organizuju češće tako da veći broj ljudi može steći znanja i iskustva iz ove oblasti kako i na koji način da sarađuju i učine svoju zajednicu boljom jer činjenica je da su mnoge zajednice pasivne i angažman za promjene leži isključivo u entuzijazmu pojedinaca˝-komentar je jedog od učesnika treniga.

Trening su vodile Vedrana Dautović i Anita Šimić. Treningu su prisustvovali aktivni pojedinci, predstavnici mjesnih zajednica i organizacija civilnog društva sa prostora Tuzlanskog kantona, a zbog velikog interesovanja i poštivanja preventivnih mjera i preporuka o ograničenom broju učesnika Fondacija tuzlanske zajednice je odlučila da organizira još jedan dvodnevni trening na ovu temu, 25. i 26. jula 2020. godine.

opširnije >>

06.07.20

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 02.07.2020. donijela je odluku o podršci projektima Udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 11 inicijativa.

Pregled podržanih projekata:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Seljublje

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje

Uređeno školsko dvorište za ljepše i sigurnije obrazovanje

2.654,00

2

Lokalna grupa za razvoj Turija

Mjesna zajednica Turija

Zamjena stolarije u prizemlju Doma kulture MZ Turija

2.837,00

3

Lokalna grupa za razvoj  Prokosovići

MZ Prokosovići

Zamjena preostale stolarije na mjesnom Domu kulture

3.000,00

4

Lokalna grupa za razvoj  Bokavići

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA BOLJE SUTRA BOKAVIĆI

Za zdravu i ljepšu okolinu

2.990,00

5

Lokalna grupa za razvoj Gornja Tuzla

EUG Eko zeleni Gornja Tuzla

ZAJEDNO SMO JEDNO

2.104,00

6

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Lokalna grupa za razvoj Dobrnja

Krečenje i uređenje kuhinje u DD Dobrnja

1.171,00

7

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga žena snaga Timuna

Snaga Timuna na djelu – 2 faza

2.998,00

8

Lokalna grupa za razvoj Simin Han

Udruženje građana Agora, društveno - edukativni centar za obrazovanje i cjeloživotno učenje

Rekonstrukcija toaleta u Društvenom centru Agora

2.611,00

9

Lokalna grupa za razvoj Solina

UDRUŽENJE GRAĐANA FUDBALSKI KLUB MLADOST SOLINA

Izgradimo tribine spojimo starije i mlade

3.000,00

10

Lokalna grupa za razvoj Gnojnica

Udruženje mladih gnojnice Mladost

Život u zdravoj zajednici

3.000,00

11

Lokalna grupa za razvoj Bikodže

Vijeće mjesne zajednice Bikodže

Uređenje i zaštita rezervoara pitke vode

2.724,00

Ukupno odobreno:   29.089,00 KM

Komisija nije odobrila podršku za 2 projekta:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

1

Lokalna grupa za razvoj Priluk

FUDBALSKI KLUB PRILUK ŽIVINICE

Ograđivanje fudbalskog igrališta FK Priluk

2

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Savjet Mjesne zajednice Živinice Gornje

DOME, TOPLI DOME

 

Potpisivanje ugovora će biti realizovano u narednim danima, a aplikanti će biti obaviješteni telefonskim putem o terminu i lokaciji za potpisivanje.

Aplikanti, čiji projekti su podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namjenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

TUZLA

Rekonstrukcija toaleta u Društvenom centru Agora

Objekat društvenog centra u kojem su smješteni Udruženje građana Agora (UG Agora) i Mjesna zajednica Simin Han (MZ Simin Han) i u kojem radi i sastaje se Lokalna grupa za razvoj Simin Han (LGzR), trenutno se suočava s problemom nefunkcionalnih toaleta .Kako bi centar nastavio raditi punim kapacitetom, želimo kroz ovaj projekat sanirati i rekonstruisati toalete u istom.  Svi toaleti su sa starom i dotrajalom vodovodnom infrastrukturom, te je otežano održavanje dobre higijene prostora. Mještani Simin Hana žele da realizovanim projektom  postignu uslove za nesmetan rad društvenog centra i realizovanje aktivnosti, kvalitetnije higijenske uslove u centru kao i povećan stepen sigurnosti korisnika i uposlenika centra.

Snaga Timuna na djelu - 2 faza

Udruga žena Snaga Timuna djeluje i postoji već dvije godine i svom radu naišle su na problem koji treba rješiti kako bi se aktivnosti nastavile i dalje i još uspješnije.  Projektom  Snaga Timuna na djelu - 2 faza žele riješiti problem nedostatka vlastitog prostora za rad. Ovim projektom rješiti će problem sjedišta, odnosno prostora za korištenje i djelovanje Udruge žena Snaga Timuna. Međutim, isti prostor ce biti na raspolaganju i drugim clanicama LGRZ Par Selo za svoje aktivnosti i svim drugim pojedincima iz lokalne zajednice koji iskazu objektivnu potrebu za prostorom. Stavljanjem prostora u funkciju otvaraju se nove mogucnosti poput organiziranja raznih proslava, edukacija, radionica i druženja.

Izgradimo tribine spojimo starije i mlade

Na području lokalne zajednice Solina postoji Fudbalski klub Mladost koje predstavlja najstarije, najbrojnije, a ujedno i najaktivnije udruženje građana. U sklopu kompleksa stadiona Studenac koje ovaj klub koristi već je dosta urađeno na poboljšanju kako trenažnih tako i drugih uslova vezanih za odvijanje sportskih aktivnosti, ali je ostao problem neizgrađenih tribina. Realizacijom projekta izradimo tribine povežimo starije i mlade žele da stadionu omoguće pristup što većem broju ljudi koji će posmatratiti i pratiti sportske aktivnosti, ali ujedno i da pruže priliku učenicima OŠ Solina da koriste stadion i tribine za svoje sportske aktivnosti - obzirom da se nalaze u neporednoj blizini. Većim brojem ljudi na tribinama I boljim uslovima na stadionu, povećati će se  broj mladih ljudi koji će se baviti sportom i povećati će se njihova želja za ostvarivanjem što boljih rezultata. Realizacijom ovog projekta mještani Soline će se vratiti na stadion i tako prati sporstka dešavanja u zajednici i mlade koji žele da se bave sportom.

Krečenje i uređenje kuhinje u DD Dobrnja

Mještani Dobrnje žele da urede prostoriju kao kuhinju I to zbog iskazane potrebe i dotrajalosti iventara u istoj. Ovim bi došlo do poboljšanja položaja svih korisnika DD jer bi sve imali na jednom mjestu. Djeca i stariji bi imali prostoriju za pripremu hrane i u istoj se obučavali, KUD bi dobio prostor za pripremu i distribuciju hrane prilikom održavanja smotri. Mještanima će prostor koristiti za više ciljnih grupa jer je obezbijeđena i voda , struja i grijanje kao i kuhinja. Okončanjem ovog projekta bilo bi omogućeno neometano i sigurno organizovnje posta bez bojazni za širenje bilokakve epidemije i zaraze.

ZAJEDNO SMO JEDNO

Društveni dom u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla je u upotrebi oko 40 godina i ima sve više korisnika te se ukazala potreba za nastavkom ograđivanja platoa oko doma, kako bi mještani na taj način zaštitili imovinu i dobili adekvatan prostor za ljetne manifestacije. Prostor oko Društvenog doma je veliki i mogu ga koristiti svi mještani zajednice, međutim sve češće imaju problem uzurpacije od parkiranja, postavljanja raznog građevinskog materijala isl. Uređenjem preostalog dijela prostora mještani bi riješili taj problem. Realizacijom projekta žele zaštiti i urediti javno dobro,ograditi plato oko Društvenog doma kao i razviti ekološku svijest I animirati stanovništvo na radne akcije.

KALESIJA

Uređeno školsko dvorište za ljepše i sigurnije obrazovanje

Mještani Seljublja žele ovim projektom izvršiti uređenje dvorišta Područne škole Seljublje koja djeluje u okviru JU OŠ Tojšići. Planiraju popraviti dotrajalu ogradu koja ugrožava sigurnost učenika i postavljanje manjih tobogana i ljuljaški obzirom da je jedan jedini postojeći tobogan većih dimenzija i ne odgovara uzrastu djece (posebno djece predškolske dobi).Unapređivanje sigurnosti učenika Područne škole Seljublje uz poboljšavanje uslova za slobodne aktivnosti i igru. Realizacijom projekta mještani Seljublja popravit će se sigurnost učenika u Područnoj školi Seljublje, postavljanjem adekvatne vanjske igraonice omogućit će se kvalitetnije provođenje slobodnog vremena djece manjeg uzrasta iz cijelog Seljublja kao i postavljanjem ljetnje učionice omogućit će se prostor za druženje, realizaciju nastavnog procesa i konzumaciju užine u toku toplijih dana. Planirana je I sadnja ukrasnog bilja koje će popraviti izgled dvorišta i podići svijest djece o prirodi.

LUKAVAC

Uređenje i zaštita rezervoara pitke vode

Na brdu iznad Bikodža se nalazi rezervoar pitke vode od mjesnog vodovoda, izgrađen prije više od dvije decenije a koji je ograđen dotrajalom bodljikavom žicom. Prije dvije godine mještani zajednice Bikodže uredili su izvorište pitke vode i realizacijom ovog projekta nastavili bi sa uređenjem izvora i zaštite na mjesnom vodovodu, nakon čega bi se išlo u legalizaciju istog. Ovim projektom planiraju zamijeniti dotrajalu ogradu, povisiti i prefarbati stubove ograde, zamijeniti krov objekta koji se nalazi na rezervoaru, zamijeniti vrata, urediti vanjski izgled objekta i zaštititi rezervoar sa ugradnjom nadzornih kamera. Cilj njihovog projekta je osigurati rezervoar pitke vode, stvoriti uslove za konačnu legalizaciju vodovoda kao i žaštititi rezervoar pitke vode. Stvaranjem uslova za legalizaciju vodovoda. Stvorili bi se I uslovi za stabilnije finansiranje MZ i udruženja koja rade na području MZ Bikodže.

Za zdravu i ljepšu okolinu

MZ Bokavići nema riješenu kanalizacionu mrežu i u slučaju loših vremenskih uslova i velikih padavina dolazi do izlijevanja kanala na putnu komunikaciju što loše utiče na sredinu zajednice Bokavići i stanovištvo. Njihov cilj je da LGZR zajedno sa mještanima riješi dio ovog problema. Ocjevljivanje dvije dionice sprečili bi izlijvanje fekalni voda na putnu komunikaciju, Takođe biće urađeni i šahtovi za prikljućivanje na mrežu i postavljene rešetke . Ovim projektom riješiti će dio kanalzacione mreže u MZ Bokavić a za imaju da sva domaćinstva u zajednici Bokavići budu spojena na kanalizacionu mrežu.

Zamjena preostale stolarije na mjesnom Domu kulture

Projekat se bavi rješavanjem problema zastarjelih prozora koji su propusni te zbog prpusnosti troši se veća količina uglja – el. energije za zagrijavanje prostora u Domu culture u Prokosovićima. Prozori su dotrajali je su tu od same izgradnje doma te bi se trebali promijeniti. Takođe izgled sam zgrade doma bi se promijenio na bolje. Obzirom da su već ranije izmijenili skoro svu stolariju na Domu kulture ovim bi projektom realizovali utpljavanje zgrade Doma culture. Mještani za cilj imaju funkcionalan Dom kulture koji služi svojim građanima za njihove potrebe.

Zamjena stolarije u prizemlju Doma kulture MZ Turija

Dom kulture Turija trenutno nema adekvatnu stolariju na svojim prostorijama, jer se radi o staroj drvenoj stolariji dijelom starosti i do 50-ak godina. Projekat MZ Turija obuhvata zamjenu stolarije na prostorijama donjeg dijela doma culture a koji se nalaze u Domu kulture Turija. Trenutna stolarija jer dotrajala i tradi se drvenoj stolariji, a zamjenska bi bila pvc stolarija. Zamjenom pvc stolarije mještani bi  riješili problemi sa uštedom toplotne energije, zvučne izolacije u prostorijama koje se većinom koriste u svakodnevnim aktivnostima MZ-a. Realizacijom projekta mještani se raduju unapređenju kvaliteta života u MZ Turija kroz utopljavanje i zvučnu izolaciju prostorija koje se koriste u svakodnevnim aktivnostima stanovništva.

Život u zdravoj zajednici

Mladi mještani Gnojnice žele obezbjediti sigurnu i kvalitetnu vodo-kanalizacionu mrežu u MZ Gnojnica kao prevenciju nastanka poplava I materijalnih šteta. Projektom planiraju izvršiti  čišćenje potoka i kanala u dionicama koje su gusto naseljene. Trenutno ogromne količine mulja, kamena i ostalih materijala  sprečavaju neometan protok vode, te prilikom većih padavina brzo dolazi do izlijevanja vode van potoka i kanala.  Pročišćavanjem kanala i potoka žele da nagle količine vode u određenim dijelovima znatno uspore I spriječe naglo izlijevanje van korita. Ova inicijativa je jako vazna i za još jedan aspekt, a to je podizanje svijesti o tome da trebamo brinuti o okolišu.  Realizacijom projekta žele očistiti i urediti javne površine (kanali i potoci) na kritičnim mjestima izlijevanja na području cijele MZ., kao i razviti svijest o potrebi kontinuirane brige za javne površine u zajednici uključivanjem velikog broja građana u radne akcije.

opširnije >>

03.07.20

Rezultati podrške I javnog poziva Fonda za mlade u 2020. godini 

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na I Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Komisije su donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Živinice:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

NG Rekreativci Živinice

NG

„Uređenje staze za trčanje - Zaokruži cenera“

1988,00 KM

2.

Odred izviđača CROA Živinice

UG

„Ekološka izviđačka patrola“

2000,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.988,00 KM

 

Uređenje staze za trčanje - Zaokruži cenera

Rekreativci Živinice su neformalna grupa mladih ljudi koji žele ralizirati projekat uređenja rekreativne staze odmah izvan samog centra grada Živinice. Projekat „Uređivanje staze za trčanje - Zaokruži cenera“ ima višestruki značaj ne samo za mlade ljude koji se bave sportom, već za cjelokupnu zajednicu i građane koji žele provesti aktivno svoj odmor sa porodicom u prirodi. Sve aktivnosti projekta su usmjerene na podizanje svijesti kod mladih ljudi o važnosti sporta, zaštite okoliša, solidarnosti. Odobrenom donacijom i uređenjem ove staze obogatiti će se i turistička ponuda Grada Živinice.

Ekološka izviđačka patrola

Kako bi učinili svoju zajednicu ljepšom za život, Odred izviđača CROA Živinice želi kroz svoj projekat izvršiti identifikovanje ekoloških problema svog grada i ukazati na moguće načine rješavanja istih. Cilj projekta je  upućivanja apela, da se promjene u društvu koje se tiču negativnih navika moraju sprovoditi na nivou lokalnih zajednica. Kroz realizaciju projekta okupljanjem djece i mladih u ekološke izviđačke patrole, mladi će identifikovati ilegalne deponije u zajednici koje će objaviti u jednoj publikaciji te organizovati ekološke akcije otklanjanja istih. Dodatno će imati priliku da prisustvuju obukama o značaju očuvanja ekologije te promocijom zdravog stila života koji promovišu izviđači, slati pozitivne primjere ponašanja i izrasti u osvještene građane koji svoj rast i razvoj posvećuju unapređenju zajednice iz koje potiču.

Kalesija: 

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

UG Biciklistički klub Kalesija

UG

„Budi dio nas, spasi okolinu u pravi čas“

1919,25 KM

2.

Udruženje za promociju Bosanskohercegovačke vrijednosti Creativa- UZPBV Creativa

UG

„Oživimo volonterizam i aktivizam“

1922,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.841,25 KM

 

Budi dio nas, spasi okolinu u pravi čas

Biciklistički klub „Kalesija“ želi kroz projekat „Budi dio nas, spasi okolinu u pravi čas“ dati svoj doprinos razvijanju kulture vožnje biciklom na području općine Kalesije. Realizacijom projekta planirano je  obaviti akcije ekološkog čićenja zelenih površina i s tim akcijama poslati jasnu poruku da zajednica treba čuvati zelene površine. Nakon ekoloških akcija, ljubitelji biciklizma žele održati vožnju kroz Kalesiju i biciklističke staze na kojima redovno prolaze. Na vožnju će rado pozvati građane/građanke da se pridruže i da time promovišu biciklizam i aktivizam u zajednici.

Oživimo volonterizam i aktivizam

Udruženje za promociju Bosanskohercegovačke vrijednosti želi doprinijeti promociji volonterizma i aktivizma u svojoj zajednici. Cilj projekta je  probuditi svijest mladih o važnosti volontiranja i važnosti neformalnog obrazovanja kroz njihov domen djelovanja-  a to su mediji i fotografija. S obzirom da veoma mali broj mladih zna i poznaje rad sa fotografijom i videom, članovi udruženja održati će radionice snimanja i montaže, kako bi upoznali mlade osobe o fotografiji i video zapisima. Nakon održanih edukacija, mladi će snimati kratke filmove o aktivnim volonterima iz njihove zajednice koji će u konačnici biti prikazani i promovisani u JU BKC Kalesija. Na ovaj način, šira zajednica će imati priliku da upozna aktivnosti koje se provode na području općine Kalesija a koje su vođene od strane aktivnih mladih ljudi.

Srebrenik:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

NG MTB Gradina

NG

„PRObike Srebrenik“

1770,00 KM

2.

Vijeće mladih Grada Srebrenika

UM

„Nauči i promijeni“

1868,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3638,00 KM

 

 

PRObike Srebrenik

NG MTB Gradina su veliki ljubitelji sporta koji žele svojim projektom okupiti biciklističke entuzijaste sa cijelog kantona. Kroz projekat PRObike Srebrenik će biti realizirano nekoliko aktivnosti čiji je zajednički cilj promocija biciklizma i zdravog načina života, kao i kreiranje boljeg okruženja za bicikliste na području grada Srebrenika. Kroz aktivnosti na čišćenju, kreiranju i obilježavanju brdske staze, animirati će više mladih biciklista koji će se na ovaj način povezati kako sa ovim sportom, tako i sa aktivizmom mladih u Srebreniku. Kao završnicu projekta, organizovat će biciklističku trku za sve ljubitelje biciklizma sa područja Tuzlanskog kantona, koje će pozvati da uzmu učešće u istoj te na ovaj način provesti kroz turističke potencijale grada Srebrenika.

Nauči i promijeni

Vijeće mladih Grada Srebrenika  želi osnažiti mlade da postanu pokretači incijativa za bolju budućnost. Kroz projekat žele da mladim aktivistima koji su članovi različitih političkih partija koje djeluju na području grada Srebrenika,  omoguće edukaciju na teme:  Zakon o mladima FBiH, politički aktivizam, te javno zagovaranje i lobiranje. Ideja projekta je i da učesnici dobiju podršku za realizaciju jedne jednostavne akcije/inicijative/kampanje za poboljšanje položaja mladih u Srebreniku. Svi učesnici projekta će kroz posljednju aktivnost - panel diskusiju u Zoni mladih, iskazati svoje stavove o položaju mladih u BiH te važnosti uključivanja mladih u politički život i inicijative u njihovoj zajednici.

 

Lukavac:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Omladinsko udruženje CAMP Turija

OU

„Laboratorij smijeha i sreće-park za djecu Turije“

2000,00 KM

2.

UM „Gnojnice“ Mladost

UM

„Klupa za druženje“

1290,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

3.290,00 KM

 

*Napomena: Uslovno podržan jedan projekat:
 UM „Gnojnice“ Mladost – „Klupa za druženje“ sa odobrenim sredstvima od 1290,00KM u slučaju da ispune zahtjeve Odbora Omladinske banke Lukavac.

Laboratorij smijeha i sreće-park za djecu Turije

Rad sa djecom i mladima, rad kroz igru, smijeh i druženje cilj je projekta novoosnovanog udruženja mladih CAMP Turija. S obzirom da se radi o jako mladom udruženje za početak je potrebno stvoriti osnovne uslove za rad udurženja I urediti prostorije u kojima će mladi boraviti. Kroz projekat planiraju izgraditi i dječiji park, a mladi i djeca će imati priliku da tokom projekta učestvuju u volonterskim akcijama i edukativnim radionicama. Na ovaj način udruženje će pokrenuti mlade, probuditi motivaciju i želju za volonterizmom te želju da svojim radom daju doprinos zajednici.

Klupa za druženje

Kao jedan od problema u mjesnoj zajednici Gnojnica, mladi su identifikovali neuređene javne površine na kojima bi se mogli okupljati kako mladi tako i stariji mještani zajednice. Udruženje mladih Gnojnice Mladost će kroz projekat urediti nekoliko javnih površina u okviru zajednice, na koje će postaviti klupe I kante za smeće, urediti prilazne staze te posaditi ukrasno drveće. Lokaciju na ulazu u zajednicu će dodatno ukrasiti sa grafitom koji će predstavljati osnovne karakteristike zajednice I njenih mještana.

Tuzla:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli- MEDICUS

UG

„Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade PARALLEL“

1074,00 KM

2.

Asocijacija srednjoškolaca u BiH-Lokalni tim Tuzla

UM

„Korak ka aktivizmu“

721,00 KM

3.

Tuzlanski otvoreni centar

UG

„Queer životne priče“

1747,00

4.

Omladinski pokret Revolt

UM

„Održiva moda za okoliš“

1700,00

UKUPNO ODOBRENO:

5.242,00 KM

 

 

Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade PARALLEL

Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „PARALLEL“je prvi projekat ovakve vrste na nivou države I regiona koji su pokrenuli student Medicinskog fakulteta u Tuzli, a koji se aktivno realizuje već petu godinu . Proglašen je najinovativnijim projektom na globalnom nivou od strane Specijalne olimpijade Europe /Euroazije. Projekat uključuje treninge i takmičenja za osobe sa intelektualnim nedostacima, gdje učestvuju specijalne škole, dnevni centri, zavodi i sportski klubovi koji rade sa osobama sa intelektulanim poteškoćama, a koji su prevashodno članovi Specijalne olimpijade BiH. Realizacijom programskih aktivnosti „PARALLEL“ radi se na animaciji cjelokupne društvene zajednice, na socijalizaciji i poboljšanju zdravstvenog stanja ove populacije kao i njihovih porodica kroz sportske aktivnosti.

Korak ka aktivizmu

Asocijacija srednjoškolaca u BiH-Lokalni tim Tuzla želi podržati, edukovati i ohrabriti sve srednjoškolce u BiH da učestvuju u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca. Projekat “Korak ka Aktivizmu” će obuhvatiti organizaciju seminara sa svrhom pružanja neformalnog obrazovanja srednjoškolcima I budućim srednjoškolcima o aktivizmu i srodnim temama na području grada Tuzla. Osnovni cilj seminara jeste da pruži odskočnu dasku mladima da postanu aktivni članovi lokalne zajednice, edukuje ih o njihovoj ulozi u procesu donošenja odluka i njihovim mogućnostima u gradu Tuzla, te da na što ljepši način predstavi aktivizam i volonterizam kroz jednostavna objašnjenja formalnih aspekata i pozitivna lična iskustva predavača.

Queer životne priče

Nedostatak sadržaja sa kojima bi se mlade lezbejke, gej, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTI) osobe identifikovale i osnažile, problem je čijem rješenju Tuzlanski otvoreni centar želi doprinijeti implementacijom ovog projekta. Mlade LGBTI osobe odrastaju u odsustvu mreže podrške, modela uloga i sadržaja koji bi validirali njihova iskustva. Queer životne priče projekat je koji kroz publikaciju “Ono što nije vidljivo” I njenu promociju,  povezuje širu javnost sa životnim pričama LGBTI osoba .Generalni cilj projekta je povećanje vidljivosti lezbejki, gejeva, biseksualnih, trasrodnih, interspolnih i queer (LGBTIQ) osoba tako što će njihove životne priče učiniti dostupnima široj javnosti.

Održiva moda za okoliš

Brza moda je treći najveći uzrok klimatske krize u svijetu, pored saobraćaja i prehrambene životinjske industrije. Glavni cilj projekta Omladinskog pokreta Revolt je osvještavanje mladih o problematici brze mode, efektima koje ona ima na ljude, planetu Zemlju i životinje.  Aktivnosti projekta će se odvijati u smjeru osvještavanja mladih o ovim temama, razotkrivanje mitova o rabljenoj odjeći, te promociju održivosti - cirkulaciju i produženje životnog vijeka odjeće. Važnost ovog projekta se ogleda u poražavajućoj činjenici sve prisutnijeg konzumerizma. Korisnici ovog projekta će kroz interaktivne radionice, shop-swap aktivnosti te prikazivanje filma o problematici modne industrije naučiti kako sami mogu doprinijeti održivom načinu odijevanja i smanjiti negativne ekološke efekte na planet Zemlju.


Čestitamo svim aplikantima koji su dobili podršku, u izuzetnoj velikoj konkurenciji pristiglih ideja. Aplikanti koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni. Dodjela sredstava i potpisivanje ugovora sa podržanim korisnicima sredstava realizovat će se u narednom periodu, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

opširnije >>

20.06.20

Fondacija tuzlanske zajednice od ove godine sa svojim aktivnostima na području cijelog Tuzlanskog kantona

U skladu sa svojim petogodišnjim strateškim planom djelovanja za period od 2020. do 2024. godine Fondacija tuzlanske zajednice započela je sa širenjem svojih programskih aktivnosti na područje cijelog Tuzlanskog kantona. Finansijska, edukativna, organizaciona i savjetodavna podrška inicijativama građana i organizacija civilnog društva je do 2012. godine bila usmjerena isključivo za područje Grada Tuzle, da bi u narednih osam godina Fondacija svoje područje djelovanja proširila na susjedne općine i gradove, odnosno Lukavac, Kalesiju, Živinice i Srebrenik.

Od ove godine, kroz realizaciju projekta ˝Podsticanje građanskog učešća, društvene odgovornosti i razvoja zajednica u Tuzlanskom kantonu˝, svoja dobra iskustva i prakse iz Programa razvoja zajednice želimo prenijeti i na ostale općine Tuzlanskog kantona.

Upravo su iz tog razloga naše kolege Ismet Sokoljanin - menadžer za razvoj programa, Melika Mulaosmanović - koordinatorica projekta, zajedno sa Erminom Avdićem - generalnim sekretarom partnerske organizacije Mreža aktivnih zajednica, u proteklih nekoliko sedmica posjetili su predstavnike općina Tuzlanskog kantona i prezentovali projekat, ciljeve i model djelovanja.

˝Zadovoljstvo nam je što ćemo od ove godine dobra iskustva i prakse prenijeti i na ostale općine Tuzlanskog kantona. Ovo je jedan od prvih koraka u širenju naših programa djelovanja. Za sada ćemo kroz ovaj projekat pružiti edukativnu, organizacionu i finansijsku podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana, mjesnim zajednicama i drugim institucijama. Iskreno se nadam da ćemo u narednom periodu i naša druga dva programa, Program podrške mladima i Program otvorenog obrazovanja, replicirati na sve općine Tuzlanskog kantona˝ - rekao je Ismet Sokoljanin - menadžer za razvoj programa.

Predstavnici općina nisu krili svoje zadovoljstvo. Istakli su da su ovakve inicijative i programi više nego potrebni u njihovim općinama, naročito u manjim općinama i udaljenim rubnim zajednicama: ˝Naši građani se susreću sa različitim problemima, nezaposlenost je velika, a i prisutan je trend napuštanja države, zbog čega u mikro zajednicama vlada pasivnost jer su građani, opravdano, zaokupljeni sami sobom. Lokalne samouprave nemaju moć da samostalno rješavaju sve probleme i zato pozdravljamo ovu inicijativu i nadamo se da će se mjesne zajednice iz Općine Kladanj uključiti u ovaj projekat.˝-rekla je Merisa Mujkić iz Službe za društvene djelatnosti Općine Kladanj.

˝U Fondaciji tuzlanske zajednice smo svjesni toga. Upravo jedna od prvih aktivnosti koje ćemo realizovati u okviru ovog projekta jeste trening ¨Organiziranje zajednice¨ koji će biti usmjeren na aktivne građane, lidere u civilnom sektoru i predstavnike savjeta mjesnih zajednica. Nadamo se da će situacija sa pandemijom biti bolja i da ćemo u julu mjesecu moći provesti ovaj trening˝-rekla je Melika Mulaosmanović, koordinatorica projekta.

Kao partner na projektu djeluje i Mreža aktivnih zajednica koja provodi model organiziranja zajednice u 16 zajednica članica Mreže: ˝Naša strateška orijentacija jeste da model koji provodimo u Mreži repliciramo na što veći broj zajednica u Tuzlanskom kantonu i pokažemo da se mogu uraditi značajne promjene na mikro nivou kada postoji organizovan, koordinirani pristup aktivnih građana˝ -rekao je Ermin Avdić, generalni sekretar Mreže aktivnih zajednica.

U okviru projekta, u septembru mjesecu, biće aktivan fond ˝Volim svoj grad˝iz kojeg će Fondacija tuzlanske zajednice dati finansijsku podršku građanskim inicijativama usmjerenim na poboljšanje uslova življenja, naročito marginaliziranih i ugroženih skupina društva.

opširnije >>

03.06.20

POZIV ZA DOSTAVLJANJE - PONUDA ZA EVALUACIJU PROJEKTA

„Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ 2017-2020

Pozivamo zainteresirane profesionalce da dostave ponude za angažman eksternog evaluatora/ice za potrebe izvršenja kvalitativne i kvantitativne procjene relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projekta ˝Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma˝ kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice uz partnersku podršku Freudenberg fondacije i Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ), u periodu od novembra 2017. do januara 2021.

Svrha

Svrha evaluacije jeste da utvrdi stepen ispunjena postavljenih ciljeva i utjecaja projekta na korisničku grupu, te da identifikuje snage i slabosti projekta radi dobivanja preporuka za nastavak aktivnosti na polju jačanja korisničkih grupa i lokalne zajednice Kiseljak.

Rezultate evaluacije će Fondacija tuzlanske zajednice koristiti za unapređenje postojećeg, ali i za razvoj novih, sličnih programa i pristupa u drugim zajednicama. Partner na realizaciji projekta, Freudenberg Fondacija, će rezultate koristiti u svrhu lakšeg planiranja dalje podrške lokalnom partneru.

Zadatak i metodologija

Evaluacija će obuhvatiti projektne aktivnosti realizirane u periodu od 01.11.2017. do 30.06.2020. na geografskom području MZ Kiseljak, Grad Tuzla. Zadatak evaluatora/ice jeste da izvrši procjenu relevantnosti, efektivnosti, efikasnosti i održivosti projekta. Rok za provedbu evaluacije je maksimalno 3 mjeseca, i to počev od 01. jula 2020. godine. Fondacija tuzlanske zajednice očekuje od angažovanog evaluatora/ice da nacrt izvještaja dostavi do 30.08.2020., na bosanskom jeziku, a finalni izvještaj do 30.09.2020., na bosanskom i engleskom jeziku.

Prilog:

- Projektni zadatak

- Osnovne informacije o projektu (zainteresovani kandidati mogu tražiti na mail fondtz@fondacijatz.org)

Profil evaluatora/ice

Angažovani evaluator/ica treba da ima sljedeće kompetencije:

1. Univerzitetsko obrazovanje društvenog smjera,

2. Odlično poznavanje i razumijevanje rada i uloge organizacija civilnog društva,

3. Minimum pet godina iskustva u području projektnog menadžmenta i upravljanja projektima financiranim od strane međunarodnog donatora,

4. Minimum tri godine iskustva u području evaluacije projekata iz oblasti društvenih intervencija,

5. Odlično poznavanje engleskog jezika,

6. Kooperativnost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad;

Plaćanje

Predviđeni honorar za izvršene usluge eksternog evaluatora/ice će biti uplaćen nakon prihvaćenog finalnog izvještaja. Fondacija tuzlanske zajednice za predviđeni angažman neće snositi troškove smještaja, prevoza i drugih operativnih troškova.

Rok za dostavljanje prijava

Ponude za angažman eksternog evaluatora/ice dostaviti na e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org do 21.06.2020. godine do 24.00 sata.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje. Svi ponuđači će do 26.06.2020. biti obavješteni o ishodu procesa odabira najbolje ponude.

Prijava treba sadržavati:

1. Biografiju evaluatora/ice sa opisom relevantog iskustva (reference),

2. Jasan i precizan opis metodološkog pristupa koji će biti korišten tokom evaluacije,

3. Finansijsku ponudu.

Napomena: Sa odabranim evaluatorom/icom obavit će se dodatno usaglašavanje metodologije evaluacije.

opširnije >>

27.05.20

Anketa o stanju  u kojem se nalaze organizacije civilnog društva u vrijeme pandemije

Svjesni činjenice o stanju u kojem su se našle organizacije civilnog društva u Tuzlanskom kantonu tokom pandemije, Fondacija tuzlanske zajednice je sprovela on-line istraživanje.

U anketi je učestvovalo 49 organizacija, što ovo istraživanje čini relevantnim za statističku procjenu.

Kroz sprovedenu anketu željeli smo saznati kako su se organizovale u novonastaloj situaciji, koje su važne društveno korisne aktivnosti morali obustaviti, kako su pokrili redovne organizacijske troškove, zakup prostora, komunalije, telefonske troškove; da li su imale poteškoća da zadrže svoje uposlenike i/ili volontere i da im isplate plaće, doprinose ili volonterske naknade? Da li imaju poteškoća sa nastavkom saradnje sa donatorima i kako će nastaviti rad nakon ukidanja vanrednog stanja? Sve su ovo pitanja koja brinu civilni sektor, samo što o tome niko u našoj državi ne govori. 

Ovim putem se želimo I zahvaliti svim predstavnicima nevladinih organizacija što su popunili anketu kako bismo uspješno obavili istraživanje i u javnosti podijelili prikupljene informacije o trenutnom stanju civilnog sektora u TK. 

Šira društvena zajednica treba biti svjesna da se i civilni sektor u vrijeme krize nalazi u teškoj situaciji, ali i da je veoma aktivan u vrijeme krize, jer i pored nedostatka donatorskih sredstava uspijeva svojim volonterskim radom pomoći najugroženijim i najranjivijim članovima našeg društva.

Kako bi se održao rad udruženja i fondacija potrebno je da vlasti, poslovni sektor i šira društvena zajednica pokažu razumjevanje i solidarnost prema ovom sektoru tako što će podržati njihove zahtjeve da budu ravnopravan učesnik programa za saniranja posljedica od pandemije COVID-19. 

Prema rezultatima ankete, mnogim udruženjima i fondacijama su ugroženi izvori finanansiranja, pa su se neke društveno korisne aktivnosti morale obustaviti ili odgoditi. Ipak, njihovi volonteri su, u vrijeme pandemije, bili aktivni, pružajući pomoć najosjetljivim grupama građana u našim lokalnim zajednicama.  

Ostale rezultate možete pogledati na slijedećem linku: https://create.piktochart.com/output/46607061-anketa-sa-ocd-tokom-pandemije-covid-19 

opširnije >>

26.05.20

Javni poziv za podršku osobama sa područja mjesne zajednice Kiseljak koje se bave neformalnim sakupljanjem sekundarnih sirovina

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina u zajednici Kiseljak“ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije realizuje aktivnosti usmjerene na podršku održivom razvoju mjesne zajednice Kiseljak, kroz unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina.

Ovim putem Fondacija poziva zainteresovane osobe da se prijave na javni poziv ukoliko dolaze sa područja mjesne zajednice Kiseljak pod uslovom da:

· se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina u momentu objave poziva;

· žele unaprijediti svoje prihodovne aktivnosti;

· žele doprinijeti zaštiti okruženja i razvoju zajednice u kojoj žive;

· su spremne da učestvuju u organizovanom odvozu neželjenog otpada;

· su spremne da obezbijede rješenje o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (koje izdaje Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, a za čije obezbjeđenje će FTZ osigurati administrativnu podršku).

Prijavom na poziv kandidati stiču pravo na:

- Stručno savjetovanje za unaprijeđenje vlastite poslovne djelatnosti

- Podršku u izradi plana za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti

- Podršku u podnošenju zahtjeva za dobijanje rješenja o oslobađanju od registracije poslovne djelatnosti (pri Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša TK)

- Mogućnost apliciranja za finansijsku podršku za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti u visini do 2.000,00 KM

- Praćenje i savjetovanje sa mentorom u toku realizacije ostvarene podrške.

Struktura podrške

Prijavljeni kandidati će imati grupne i individualne susrete sa mentorom koji će im pomoći da odrede mogućnosti za unaprijeđenje prihodovne aktivnosti, uvažavajući planove kandidata i individualne uslove u kojima kandidati žive i rade.

U vremenu rada sa mentorom kandidati će dobiti podršku za izradu plana unaprijeđenja poslovne aktivnosti/zahtjeva za podršku, kao i zahtjeva za oslobađanje od registracije poslovne djelatnosti ukoliko kandidati već nemaju istu.

 

Finansijska podrška

Zaitneresovani kandidati će u saradnji sa mentorom pripremiti individualni plan unaprijeđenja prihodovne aktivnosti, na osnovu kojeg će komisija za podršku donijeti odluku o podršci. Visina podrške može ići najviše do 2.000,00 KM.

Vremenski okvir: Rok za prijave na poziv je 10. juni 2020. godine.

Stručno savjetovanje za unaprijeđenje vlastite poslovne djelatnosti će biti realizovano kroz susrete sa mentorom u periodu juni-juli. Prijem zahtjeva za finansijsku podršku će se vršiti u mjesecu julu. Potpisivanje ugovora za finansijsku podršku za kandidate koji dobiju podršku će biti realizovano u avgustu, nakon čega će biti realizovana finansijska podrška. Mentorsko praćenje u realizaciji podrške će biti osigurano do kraja godine. Fondacija ostavlja mogućnost promjene rokova ukoliko bude potreban duži vremenski period za kandidate da obezbijede potrebnu dokumentaciju.

Kako se prijaviti?

Zainteresovane osobe mogu popuniti obrazac prijave lično u kancelariji Fondacije tuzlanske zajednice u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 12:00 – 15:00h, do 10. juna 2020. godine. Za dodatne informacije dostupan je kontakt telefon 035 382 325 ili kontakt mail: inicijative@fondacijatz.org

opširnije >>

22.05.20

Akcije podrške zajednici u okviru kampanje „Solidarnošću protiv korona virusa“

Kampanja „Solidarnošću protiv korona virusa“ koju je Fondacija tuzlanske zajednice pokrenula kako bi pomogla zdravstvenim radnicama i građanima u urgentnom stanju potrebe uspješno je završena.

Za 52 dana kampanje, uz podršku više od 30 donatora, organizacija, preduzeća i pojedinaca prikupljeno je preko 31.000 KM pomoći, što u opremi, hrani i novcu. Ukupno je realizovano 11 akcija: od opremanja zdravstvenih radnika zaštitnom opremom, obezbjeđivanja uslova učenicima za praćenje on line nastave,   distribucije pelena i hrane za bebe, do podjele  hrane socijalno ugroženim građanima.  

 

Uz podršku donatora i partnerskih organizacija  angažovali smo se kako bi obezbijedili  distribuciju više od 300 toplih obroka za porodice u stanju socijalne potrebe; studentima Mašinskog fakulteta obezbijedili smo materijal za proizvodnju zaštitnih vizira za uposlenike UKC Tuzla, takođe obezbijedili smo zaštitne maske i dezinfekciona sredstva za 13 lokalnih ambulanti i Odjeljenju za reumatologiju JZU UKC Tuzla;  zaštitna odijela Službi hitne pomoći JU DOM zdravlja Tuzla, Klinici za dječije bolesti JZU UKC Tuzla, Klinici za zarazne bolesti Tuzla JZU UKC.

Kako bi  doprinijeli smanjivanju posljedica pandemije  korona virusa, Fondacija je nabavila i ustupila 30 tableta za učenike u stanju potrebe sa područja MZ Kiseljak. Ovom aktivnošću obuhvaćeno je 68 djece iz 30 porodica, koja usljed slabog imovinskog stanja nisu imala tehničke uslove da prate online nastavu, čime je povećan rizik od ranijeg napuštanja obrazovanja. Pored toga u ovoj zajednici je zahvaljući donacijama partnerskih organizacija obezbjeđena i prehrana, pelene i higijenske potrebštine za 28 beba.

Ovom prilikom želimo se zahvaliti  građanima/kama, pojedincima i društveno odgovorim preduzećima koji su svojim donacijama pomogli onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Posebno se želimo zahvaliti organizacijama civilnog društva i aktivistima na terenu koji su omogućili da pomoć brzo stigne tamo gdje je najpotrebnija. Još jednom pokazali su organizovanost i solidarnost. Veliko hvala na tome.

Obzirom da je transparentnost jedna od vrijednosnih propzicija našeg rada, uvid u sva donirana sredstva, kao i listu donatora koji su podržali kampanju možete pogledati na linku https://doniraj.ba/project/view/solidarnou-protiv-korona-virusa?page=2

Fondacija tuzlanske zajednice će u narednom periodu nastaviti pratiti potrebe u zajednici i epidemiološku situaciju, te sa svojim partnerima i prijateljima nastojati da, u skladu sa svojim kapacitetima, obezbijedi podršku onima kojima bude potrebna. 

opširnije >>

18.05.20

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo - projekat BRZI START UP

U okviru projekta BRZI START UP koji je podržan od strane Evropske unije i  koji se implementira u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy) Fondacija tuzlanske zajednice je u periodu od feburara do aprila 2020 godine realizovala edukaciju iz oblasti poduzetništva za mlade sa područja Grada Tuzla, u okviru koje je otvoren konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika. 

Komisija za dodjelu sredstava iz Fonda za poduzetništvo Fondacije tuzlanske zajednice zasjedala je 15.05.2020. i razmatrala 6 biznis planova koji su od strane aplikanata dostavljeni na adresu Fondacije.  Na osnovu kriterija poziva i u skladu sa raspoloživim sredstvima, Komisija donosi odluku o podršci za 2 najbolje poslovne ideje:

Redbr

Ime i prezime

Naziv biznis ideje

Djelatnost

Osvojeni bodovi za biznis plan

Iznos granta/ KM

1

Merima Mehić Čubraković

STUDIO za potamnjivanje tijela „TAN 4 TEN-TUZLA“

Obrt-samostalna djelatnost

 

68,6

 

5.000,00

2

Edis Osmić

„Profunghi“ Proizvodnja gljiva bukovača

01:13 stav 1, tačka 4 – Uzgoj gljiva

 

58,2

 

5.000,00

UKUPNA PODRŠKA : 10.000 KM 

Zbog ograničenih sredstava sljedeće biznis ideje nisu mogle dobiti podršku:

Redbr

Ime i prezime

Naziv biznis ideje

Djelatnost

Osvojeni bodovi za biznis plan

1

Irena Orešković

“Smartz” - “Smart sistemi”

62.01. Računarsko programiranje

55,1

2

Aida Vrabac Trnačević

DeeDee Sparrow

Tradicionalni i stari obrt

53,6

3

Kenan Teletović

B.I.K. Design & Engineering, 3D Modeliranje

22.29 - Proizvodnja ostalih (raznovrsnih) proizvoda od plastičnih masa

46,9

4

Danijela Kraljević

Find Food

63.12

39,50

 

Kandidati koji su dobili finansijsku podršku dobit će i mentorsku podršku u prvim mjesecima pokretanja preduzeća kao i podršku za promociju svog biznisa.  Svim ostalim kandidatima želimo poručiti da ne budu obeshrabreni i da ne odustaju od svojih biznis ideja. 

 

opširnije >>

13.05.20

Uspješno završena kampanja "Sport za sve"

Danas je u prostorijama Fondacije potpisan Ugovor o donaciji sa KBS Tuzla, nakon što smo uspješno završili kampanju "Sport za sve". Cilj kampanje „Sport za sve" smo ostvarili uprkos pandemiji a zahvaljujući 58 donatora iz BiH i inozemstva, za 72 dana ukupno je prikupljeno 6.485,50 KM. Klub će od sada u multifunkcionalnom prostoru od preko 300 kvadrata pružati usluge za stotine mladih sportista iz naše zajednice. Vjerujemo da se među tim mladim ljudima nalaze budući profesionalni sportisti koji će nastaviti donositi trofeje u svoju domovinu.

Una Selma Žilić je ispred tima KBS Tuzla isporistila ovu priliku da se zahvali Fondaciji tuzlanske zajednice, uz riječi: “Fondacija je prepoznala naš rad, rezultate, korist za širu društvenu zajednicu te pokrenula projekat prikupljanja novčanih sredstava za renoviranje našeg "Centra za rad djece i mladih". Zajedničkim snagama i uz pomoć svih donatora uspjeli smo prikupiti novčana sredstva kako bi našim budućim mladim olimpijcima, i svim mališanima našeg grada, našim budućim članovima, uspjeli omogućiti najkvalitetnije uslove rada za njihov sportski razvoj.”

U klubu željno iščekuju i zvaničan početak rada u novim prostorijama i novom Centru za rast i razvoj djece i mladih Tuzla a Fondacija im želi puno sreće u daljnjem radu.

opširnije >>

30.04.20

Akcija pomoći za praćenje nastave učenicima OŠ "Kiseljak"

U okviru kampanje  “Solidarnošću protiv korona virusa“ kako bi doprinijela smanjivanju posljedica pandemije  korona virusa, Fondacija tuzlanske zajednice je nabavila i ustupila 30 tableta za romske porodice sa područja MZ Kiseljak.

Ovom aktivnošću obuhvaćeno je 68 djece iz 30 porodica, koja usljed slabog imovinskog stanja nisu imala tehničke uslove da prate online nastavu, čime je povećan rizik od ranijeg napuštanja obrazovanja. 

Emina Muminović, direktorica OŠ “Kiseljak” je podjelila sa nama lijepe utiske i zahvalnost na akciji pružene pomoći učenicima: “Osnovna škola "Kiseljak" kao i druge škole, ima nastavu na daljinu koja se prati putem interneta i televizijskog programa. On-line nastava je trenutno jedini mogući način podučavanja. Svima nama ,učenicima i nastavnicima,ovo je veliki izazov i pozitivno iskustvo. On-line nastava ima svoje prednosti i nedostatke. Prednosti maksimalno koristimo, a nedostatke i teškoće pokušavamo otkloniti. Velika teškoća sa kojom su se naši učenici susreli u on-line nastavi bio je nedostatak tehničkih uređaja i interneta kod velikog broja učenika. Kroz saradnju škole, Fondacije tuzlanske zajednice i BH Telekoma, danas su te teškoće otklonjene.Tableti i priključak na internet omogućiti će učenicima da pored učenja i izvršavanja radnih obaveza, budu on-line povezani sa svojim vršnjacima, što je u ovom vremenu izolacije veoma važno.”

Nabavljeni tableti stavljeni su kao resurs biblioteke u Društvenom centru Kiseljak, kako bi i nakon prestanka ove potrebe mogli biti dalje korišteni u svrhu poboljšanja kvaliteta obrazovanja.

Potreba za ovakvom inicijativom prepoznata je kroz kontinuirani rad na razvijanju modela Pedagoške radionice u MZ Kiseljak, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi kroz partnersku saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke TK, a u partnerstvu sa Međunarodnim udruženjem „Interaktivne otvorene škole“ Tuzla, JU OŠ Kiseljak,  JU Centar za socijalni rad Tuzla, UG Bolja budućnost, UG EURO ROM i Evanđeoska crkvom. Projekat je finansijski podržan od strane Freudenberg fondacije i Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, SR Njemačke.

opširnije >>

16.04.20

Upitnik za nevladine organizacije - stanje u vrijeme pandemije uzrokovane korona virusom

Poštovani predstavnici udruženja i drugih organizacija civilnog društva,

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta vašeg vremena kako bismo zajednički procijenili trenutnu situaciju u kojoj se nalazi civilni sektor u vrijeme pandemije uzrokovane korona virusom. Svjesni činjenice da je pandemija obustavila veliki broj naših i vaših planiranih aktivnosti, želimo saznati kako ste se organizovali u novonastaloj situaciji, koje ste važne društveno korisne aktivnosti morali obustaviti, kako ćete pokriti redovne organizacijske troškove, zakup prostora, komunalije, telefonske troškove; da li imate poteškoća da zadržite svoje uposlenike i/ili volontere i da im isplatite plaće, doprinose ili volonterske naknade, ukoliko iste imate? Da li imate poteškoća sa nastavkom saradnje sa donatorima i kako ćete nastaviti rad vaše organizacije nakon ukidanja vanrednog stanja?  Sve su ovo pitanja koja brinu i civilni sektor, samo što o tome niko u našoj državi ne govori.  S toga vas molimo da popunite ovu kratku anketu kako bismo u javnosti podijelili prikupljene informacije o trenutnom stanju civilnog sektora u TK.  Šira društvena zajednica treba biti svjesna da se i civilni sektor u vrijeme krize nalazi u teškoj situaciji, ali i da je veoma aktivan u vrijeme krize, jer i pored nedostatka donatorskih sredstava uspijeva svojim volonterskim radom pomoći najugroženijim i najranjivijim članovima našeg društva.

Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do 30.04.

Anketu možete popuniti na slijedećem link-u: https://forms.gle/7yr2XB5pP6mCwaQX7

S poštovanjem,
FTZ tim

opširnije >>

05.04.20

Isporuka 55 zaštitnih odjela za Hitnu službu JU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla


S ciljem preventivnog djelovanja i smanjenju posljedica pandemije COVID 19 Fondacija tuzlanske zajednice je donirala Hitnoj službi JU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla 55 zaštitnih odjela.
Ova donacija će zdravstvenim radnicima u Hitnoj sluzbi JU Dom zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” Tuzla pomoći da zaštite svoje radnike i nastave sa obavljanjem svakodnevnih poslova I intervencija.
˝Jako je važno da naše zdravstvene ustanove budu adekvatno opremljenje i da zdravstveni radnici u situaciji pandemije budu zaštićeni kako bi mogli nastaviti pružati usluge zdravstvene zaštite. Kontakt bilo koga od nas sa zaraženom osobom uzrokovao bi izolaciju cijele ekipe. Na ovaj način i mi sami se osjećamo sigurnije i možemo nastaviti sa onime što nam je dužnost-pomoć drugima˝- rekla je prilikom primopredaje donacije dr. Nedžada Džinđovski. 
Prethodno je Fondacija tuzlanske zajednice obezbijedlila higjenskim sredstavima i zaštitnim maskama 13 područnih ambulanti sa područja TK, obezbjeđeni su topli obroci za više od 300 socijalno ugroženih građana, kao i materijal za izradu zaštitinih vizira. 
Kako bi nastavila sa podrškom najugroženijima Fondacija tuzlanske zajednice je pokrenula kampanju ˝Solidarnošću protiv korona virusa˝u kojoj poziva sve građane i preduzeća u BiH da pokažu solidarnost i društvenu odgovornost u vrijeme krize. 
Svi koji žele donirati i uključiti se u kampanju  mogu to učiniti u bilo koje vrijeme on-line na sljedećem linku:  https://bit.ly/3bDJEGr ili na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke.
Fondacija će prikupljena sredstva odmah distribuirati institucijama, organizacijama i neformalnim grupama građana koji rade na rješavanju ovih pitanja. S ciljem odgovornog i transprarentnog poslovanja priliv i distribucija sredstava će biti jasno prikazani na stranici doniraj.ba. 

Zajedno učinimo sve da posljedice pandemije po naše zdravlje i našu zajednicu budu što manje.

opširnije >>

01.04.20

Omladinska banka nastavlja predviđene aktivnosti putem on-line platformi

Članovi i članice odbora Omladinske banke nastavili su sa svojim redovnim aktivnostima, iako je trenutna situacija, uzrokovana virusom COVID-19 onemogućila održavanje interaktivnih radionica i sastanaka. Tim koordinatora/ica odbora Omladinske banke je uspješno odolio izazovima krize i putem on-line platformi krenuo u realizaciju predviđenih aktivnosti za ovu kalendarsku godinu.

Mladi iz Tuzle, Lukavca i Živinica izabrali su svoje predsjednike i predsjednice odbora, dok su mladi u Kalesiji i Srebreniku imali uvodni sastanak sa svojim koordinatorima o daljnjem toku rada odbora za 2019/2020 godinu.

Ovim putem Tim Omladinske banke čestita Saračević Aldinu, predsjedniku Odbora Omladinske banke Tuzla, Belmi Baraković, predsjednici Odbora Omladinske banke Lukavac i Maji Alimpijević, predsjednici Odbora Omladinske banke Živinice, na dobijenom mandatu, te iskazanoj želji i entuzijazmu da predvode svoje odbore u ovoj godini.

U narednim danima, tim koordinatora/ica OB-a je pripremio niz zanimljivog sadržaja o čemu će naši članovi i članice biti na vrijeme obaviješteni.

opširnije >>

31.03.20

Kampanja “Solidarnošću protiv korona virusa”

Udruženim snagama smanjimo štetu koju će kriza i virus napraviti našem zdravlju i životima. 

Vanredno je stanje, stanje nesigurnosti i još uvjek ne možemo slutiti posljedice ove krize. Mnogi članovi društva su ugroženi i čini se da agonija neće biti tako kratkog roka.  Fondacija tuzlanske zajednice putem svoje platforme za on-line doniranje doniraj.ba pokrenula je kampanju ˝Solidarnošću protiv korona virusa˝u kojoj poziva sve građane i preduzeća u BiH da pokažu solidarnost i društvenu odgovornost u vrijeme krize. Pomozite nam da smanjimo štetu koju će kriza i virus napraviti našem zdravlju i životima. 

U proteklim danima uz podršku donatora i partnerskih organizacija angažovali smo se kako bi obezbijedili 300 toplih obroka za porodice u stanju najveće socijalne potrebe, studentima Mašinskog fakulteta obezbijedili smo materijal za proizvodnju zaštitnih vizira za uposlenike UKC Tuzla; također obezbijedili smo zaštitne maske i dezinfekciona sredstva za 13 lokalnih ambulanti.  

Trenutno, postoje mnoge konkretne potrebe koje su nastale kao posljedica ove pandemije a za šta su potrebni resursi: 

 • Nabavka zaštitnih odijela i opreme za uposlenike  zdravstvenih ustanova u TK kako bi nesmetano mogle pružati svoje usluge. 
 • distribucija higijenskih paketa i maski građanima koji žive u podređenim situacijama kako bi se smanjio prenos virusa unutar ovih zajednica;  
 • kupovina rukavica, maski i antiseptičkog gela za volontere i organizacije koje pomažu ugroženim ljudima u njihovoj okolini; 
 • podrška porodicama sa školskom djecom koja nemaju resurse da učestvuju u televizijskim ili on-line programima obrazovanja;  
 • podrška porodicama oboljelim od koronavirusa kojima je potrebna, finansijska ili druga pomoć za vrijeme i nakon liječenja. 
 • podrška socijalno ugroženim građanima kroz nabavku osnovnih životnih namirnica.  

Fondacija je za ove potrebe iz Fonda solidarnosti aktivirala raspoloživih 3.612,00KM ali da bi nastavili sa podrškom potrebna nam je vaša pomoć. Fondacija će prikupljena sredstva odmah distribuirati organizacijama, institucijama i neformalnim grupama građana koji rade na rješavanju ovih pitanja. Vrijeme nam nije saveznik jer svaki dan je bitan. Kako bismo osigurali transparentnost, priliv i distribucija sredstava će biti jasno prikazani na stranici "doniraj.ba"

Svi koji žele donirati i uključiti se u kampanju  mogu to učiniti u bilo koje vrijeme on-line na sljedećem linku: "https://doniraj.ba/project/view/solidarnou-protiv-korona-virusa" ili na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke. Vaša donacija uplaćena putem banke će takođe biti prikazana na linku kampanje u listi online donatora. Za sve dodatne informacije o kampanji „Solidarnošću protiv korona virusa“ i načinu doniranja budite slobodni kontaktirati na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org. 

Zajedno učinimo sve da posljedice pandemije po naše zdravlje i našu zajednicu budu što manje. 

 

 

opširnije >>

27.03.20

Akcija podjele toplih obroka na kućne adrese za osobe u stanju potrebe 

Od danas počinje podjela 300 toplih obroka koja će biti distribuirana za ugrožene porodice narednih 15 dana na području mjesne zajednice Kiseljak,

Tokom pandemije korona virusa, moramo biti solidarni  Na osnovu prepoznate potrebe u zajednici, Fondacija tuzlanske zajednice je iskoordinirala akciju podjele toplih obroka na kućne adrese za osobe u stanju potrebe.

Akcija isporuke toplih obroka osigurana je zajedničkim radom organizacija civilnog društva i obezbijeđena je za periodu do 27. Marta 2020. godine do 10. aprila 2020. godine.

Tople obroke obezbijedila je organizacija Međunarodni forum solidarnost Emmaus, a isporuka u MZ Kiseljak se vrši uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice, Udruženje žena romkinja Bolja budućnost, Udruženja Euro Rom, Evanđeoske crkve i Savjeta mjesne zajednice.

opširnije >>

26.03.20

Junakinje snadbijevaju svoju zajednicu zaštitnim maskama

U cijelom regionu, kompanije, organizacije i pojedinci sprovode različite akcije podrške i daju doprinos svojim zajednicama u borbi protiv korona virusa. Aktuelna pandemija korona virusa nam je pokazala snagu zajednice, solidarnosti i dobročinstva.

U moru filantropskih odgovora na trenutnu krizu, ističu se junakinje Eldina Hankić, Vesna Teodosić, Amela Okičić  i Aida Vrabac  Trnačević koje su odlučile biti tu za svoju zajednicu i svoju djelatnost preusmjeriti potrebama zajednice.

Eldina Hankić i Vesna Teodosić su naše ranije  dobitnice grantova za poduzetiništvo. Eldina je vlasnica Obrtničke radnje "MONDINA" koja se inače bavi proizvodnjom posteljine, te je sa ostalim vrijednim članicama Udruženja žena "Srce i duša" Prokosovići odlučila proizvoditi zaštitne maske za lice koje će dijeliti građanima MZ Prokosovići. Prve količine isporučene su starijima i bolesnima, kao i onima koji se brinu o njima, a proizvodnja je nastavljena sa ciljem da naprave što više maski i tako daju svoj doprinos u borbi protiv pandemije korona virusa u zajednici.

Vesna Teodosić, po zanimanju kostimograf, iskoristila je podršku iz našeg Fonda za poduzetništvo i pokrenula vlastiti biznis dizajniranja dječije odjeće pod nazivom “Baika Couture”, a sada se odlučila odužiti svojoj zajednici tako što je prepoznala njene potrebe i odlučila šiti zaštitne maske. Na pitanje kako se odlučila na ovaj plemeniti gest Vesna kaže: “Obzirom da je došlo do vanrednog stanja u našoj državi, odlučila sam da u ovim teškim trenucima privremeno zaustavim razvoj svog brenda i umjesto toga svoje znanje i resurse usmjerim na nešto društveno korisno. Smatram da svako koliko može treba da doprinese zajednici i nadam se da ce ova situacija sto brže i bezbolnije proći.”

Ove godine ženska ekipa polaznica našeg programa podrške za mlade “Brzi start up”, Amela Okičić i Aida Vrabac Trnačević, morale  su na kratko prekinuti edukaciju kako bi sjele za svoje mašine za šivenje i snabdjele sa zaštitnim maskama svoje komšije, prijatelje ali i ostale u stanju potrebe.
Edukaciju iz poduzetništva nastavljaju da pohađaju on-line dok sve ostalo slobodno vrijeme stavljaju svoje kreativne potencijale na raspolaganje zajednici.

Na muci se poznaju junakinje. Znamo da im je zajednica zahvalna i da njihovi pozitivni primjeri čine svijetlu tačku naše svakodnevnice.

opširnije >>

17.03.20

Počela obuka novih članova/ica Omladinske banke

O podršci projektima mladih i ove godine odlučivat će više od 100 mladih volontera koji su odlučili svoje vrijeme posvetiti zajednici i potrebama mladih u njoj. I ove godine mladi iz 5 gradova/općina Tuzlanskog kantona  odlučili su da se priključe Omladinskoj banci Fondacije tuzlanske zajednice, kako bi kroz jednogodišnji volonterski angažman dali svoj doprinos  u razvoju mladih i unapređenju uslova za mlade u ovih 5 gradova/općina (Tuzla, Lukavac, Živinice, Kalesija i Srebrenik).

Naime, članovi i članice odbora Omladinske banke imat će priliku da u toku jednogodišnjeg angažmana u ime Fondacije tuzlanske zajednice donose odluke o podršci projektima mladih. Kako bi odluke o podršci projektima mladih donosili kvalitetno i objektivno poštujući demokratske principe, za nove članove i članice odbora organizovani su u ovom mjesecu treninzi „Kako odlučivati u Omladinskoj banci?“.

Kroz zanimljive radionice i vježbe mladi su upoznati sa modelom donošenja odluka u Omladinskoj banci, sa karakteristikama demokratskog odlučivanja koji je zasnovan na argumentovanoj razmjeni mišljenja, osnovnim kriterijima vrednovanja projekata, selektiranjem i načinom vođenja intervjua. Mlade osobe, aktivnim učešćem u svim dijelovima treninga, su pokazale posvećenost i predanost radu i odgovornost za sve obaveze koje ih očekuju u njihovom jednogodišnjem mandatu u Omladinskoj banci. Uskoro će ovi mladi ljudi svoje stečene vještine imati prilike iskazati i u praksi. Obzirom da je model Omladinske banke zasnovan na principu „mladi za mlade“ treninge su također vodili mladi ljudi (koordinatori Omladinskih banaka) koji su u o podršci projektima mladih.   

Treninzi se realizuju u okviru projekta “Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK", kojeg finansira Njemačko savezno ministarstvo za vanjski razvoj - BMZ i Freudenberg fondacija, te sufinansira Ministarstvo privrede TK.

Uspješno su sprovedena dva od ukupno tri treninga, dok će treći trening biti održan prvom mogućom prilikom (Treći uvodni trening “Kako odlučivati u Omladinskoj banci?” odgođen je uslijed preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Grada Tuzla povodom pojave virusa COVID-19).

Ovo je prvi korak u procesu osnaživanja mladih za kvalitetno, transparentno i demokratsko donošenje odluka, nakon čega će uslijediti niz radionica i edukacija zahvaljujući kojima će mladi biti potpuno osposobljeni za ulogu člana komisije Fonda za mlade.  Fondacija tuzlanske zajednice još od 2004. godine uspješno provodi ovaj jedinstven projekat koji ima za cilj uključivanje i obučavanje mladih za volonterski rad u svojim lokalnim zajednicama. U okviru Omladinske banke stvara se mreža mladih aktivista uključenih u odbore Omladinske banke u svojim lokalnim zajednicama. Od  2004. pa do danas u Omladinskoj banci u procese donošenja odluka bilo je uključeno 750 mladih.

opširnije >>

11.03.20

Održan forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“


Fondacija tuzlanske zajednice je 10. marta 2020. godine organizovala forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“. Forum je imao cilj aktuelizirati temu rodne ravnopravnosti i ohrabriti žene za veći društveni angažman u životu zajednice i borbu za svoja prava, ali i uticati na svijest o nedovoljnoj zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka.

Forum je održan u prostorijama Društvenog centra Kiseljak, a forumu je prisustvovalo 35 osoba, članica neformalnih grupa žena sa područja Kiseljaka, predstavnika Lokalne grupe za razvoj Kiseljak i partnerskih organizacija, te članica Mreže aktivnih zajednica iz Par Sela, Lisovića i Gnojnice.

Učesnice u panelu su bile:

 • Dajana Bakić, moderatorica

Panelistice:

 • Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost
 • Aida Mustačević Cipurković, edukatorica i psihoterapeutkinja u UG Vive žene Tuzla
 • Amela Kukuruzović, pedagogica OŠ Kiseljak
 • Azra Beganović, članica Komisije za stambena pitanja pri Vijeću Grada Tuzla i aktivistica Kluba mladih Roma


Na forumu su doneseni sljedeći zaključci:

 • Borba za rodnu ravnopravnost mora krenuti od početka – od našeg rođenja kroz sve društvene sisteme u kojima učimo, odgajamo se i obrazujemo: porodicu, školu, rad, politiku – sisteme koji su izgrađeni na vrijednostima patrijarhata.
 • Odgovornost borbe je zajednička, i muška i ženska i ona mora počivati na vrijednostima solidarnosti, ravnopravnosti i slobode – vrijednostima na kojima je nastala osmomartovska borba za oslobođenje žena. Važan je intersektoralan i inkluzivan pristup koji će uvažiti svačiju perspektivu koja uključuje dob, naciju, boju kože, vjersku, političku pripadnost, mjesto iz kojeg dolazimo, seksualnu orijentaciju i sve identitete koji sa sobom nose lične, autentične priče (žena) koje su jednako važne.
 • Značajan resurs u svemu jesu i organizacije civilnog društva koje sa svojim kapacitetima nude različite programa informisanja, edukacija i podrške, ali koje ne mogu i ne trebaju preuzeti odgovornost institucionalnih sistema u pružanju usluga i stvaranju pretpostavki i uslova za ravnopravnost. Institucije treba mijenjati kroz zagovaranje i političke akcije. Stoga su nam važni aktivizam i učešće žena u procesima donošenja odluka, njihova veća zastupljenost u vijećničkim, skupštinskim i parlamentarnim klupama, te na pozicijama moći.
 • Demokratija polazi od civilnog društva, zato je važno kreirati i koristiti javne prostore za okupljanje kroz aktive žena, razgovor o potrebama i problemima, razvijanje kritičkog mišljenja, ideja i akcija kojima će se kreirati kvalitetniji uslovi života za žene i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

Jedan od pozitivnih primjera je Društveni dom Kiseljak u kojem se svakodnevno organizuju aktivnosti za različite grupe lokalnog stavnovništva i stvara siguran prostor, prostor zajedništva i solidarnosti koji polako doprinosi razvoju ove lokalne zajednice, a tako i društva u cjelini.

opširnije >>

08.03.20

Forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“ 

Fondacija tuzlanske zajednice organizuje forum na temu „Uloga žene u razvoju lokalne demokratije“ koji će se održati 10. marta 2020. godine sa početkom u 13:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

Organizacijom foruma Fondacija nastoji aktuelizirati temu rodne ravnopravnosti i ohrabriti žene za veći društveni angažman u životu zajednice i borbu za svoja prava. Takođe, forum je jedan od načina za podizanje svijesti javnosti o nedovoljnoj zastupljenosti žena u procesima donošenja odluka.

Forum je otvoren za građanstvo a posebno je namijenjen ženama sa područja MZ Kiseljak, članicama neformalnih grupa žena sa područja Kiseljaka, predstavnicima Lokalne grupe za razvoj Kiseljak, predstavnicima organizacija i institucija koje djeluju na Kiseljaku, članicama Mreže aktivnih zajednica, te ostalim zainteresovanim građanima.

 

Učesnice u panelu su:

 • Dajana Bakić, moderatorica

Panelistice:

 • Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost
 • Azra Gazibegović Šimić, vijećnica u Gradskom Vijeću Tuzla
 • Aida Mustačević Cipurković, edukatorica i psihoterapeutkinja u UG Vive žene Tuzla
 • Amela Kukuruzović, pedagogica OŠ Kiseljak
 • Azra Beganović, aktivistica Kluba mladih Roma
opširnije >>

05.03.20

Anamarija Divković: Društveni angažman je nama svima prirodan, samo ga je potrebno razvijati.

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u augustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Zbog toga Fond Prometej svake godine dodijeljuje stipendije studentima koji su se istakli u svom akademskom radu i društvenom aktivizmu.

Stipendistica Fonda Prometej I studentica socijalnog rada kojakaže da na formiranje njene ličnosti veliku ulogu imaju roditelji, porodica, mudri profesori i profesorice,kao i Omladinski pokret Revolt, čija je aktivistica od 2014. Godine. Kaže da socijalni rad je profesija-poziv, njime se trebaju baviti oni koji vjeruju u jednakost svih osoba u društvu, oni koji vjeruju da svaka osoba može postići svoj puni potencijal ako se sa njom radi i pruži joj se prilika i oni koji su u skladu s antidiskriminatornim teorijama.  Anamarija je mlada, inteligentna osoba koja nam je ponudila jako zanimljive odgovore na postavljena pitanja.

Za društveni angažman Anamarija kaže:

Društveni angažman je učenje, zabava, upoznavanje sebe, društvenih procesa, sreća, nada ali i stres. Najbolje od nas se pokazuje onda kada za svoj rad ne očekujemo nikakvo materijalno priznanje, nego kada ga radimo iz srca za one kojima će to značiti i one koji će to cjeniti. Ima različitih vrsta na kojima se možemo angažirati, pobrinuti se da psi i mačke u susjedstvu ljeti imaju zdjelice s vodom, pomagati starijim osobama i onima koji su u stanju potrebe, sadnje stabala, ali i borbe za transparentnosti i produktivnost javnih institucija, zahtijevanje pravednih izbornih procesa, suprostavljanje diskriminaciji i takvim režimima. Društveni angažman je nama svima prirodan, samo ga je potrebno razvijati i dozvoliti mu da raste zajedno sa nama. Ono počinje kao ispunjavanje slobodnog vremena i postaje gorivo i razlog zbog kog pravimo prostora u svom vremenu kako bi se njime bavili.

Zanimalo nas je šta za nju znači ovo društvo i da je li vrijedno borbe?

Za sve se vrijedi boriti. Društvo je mnogo više od onoga što mi često pomislimo. Ono je historija, kultura, ljudi, običaji, umjetnost, građevine, znanja, jezik i šale. Ako se za njega ne borimo sve to ćemo izgubiti.  Ovo društvo treba se treba razvijati i napredovati ka boljem, odbaciti zlobu i njegovati sve pozitivne stvari koje još nisu nestale iz naših života. Prirodno je da ponekad budemo obeshrabreni, ali mnogo je onih koji su u istoj borbi kao i mi i to treba da nam da snagu. U ekosistemu je velika tragedija izgubiti određenu vrstu insekata nebitno koliko su male njene jedinke.

Podrška u vidu stipendije za mlade u BiH prema njenom mišjenju je jako bitna.

Mladi ljudi u BiH su u veoma nezahvalnoj poziciji, mnogi žive u beznađu i svaki dan preispituju svoje odluke. Mnogima je žao što nisu završili neki zanat i otišli iz BiH odmah nakon srednje škole, oni koji planiraju ostati ovdje znaju koliko je teži njihov put ka životu dostojnom čovjeku od života nekoga ko je rođen u razvijenoj zemlji. Mnogi moji prijatelji i prijateljice, kao i ja rade studentske poslove gdje bivamo ništa više sem jeftine radne snage multinacionalnim kompanijama. Najbolje što se može desiti svakome od nas je da dobije podršku u vidu stipendije i istrgne se iz šaka kapitalizma.

 

Za sebe Anamarije tvrdi da društveni angažman joj je pomogao da izabre studij u kom bi mogla razviti svoj puni potencijal.  

Tijekom prvih par godina društvenog angažmana naučila sam jako mnogo o društvu u kom živim i političkim procesima i uvjerenjima, zahvaljujući tome ovo što učimo na predavanjima mi nije strano i nije samo teorija nego poznajem pozadinu svega toga.

Na antifašizam koji je jedan od uslova za dobivanje stipendije po želji osnivača Fonda Prometej, Anamarija kaže:

Ja sam iz Lipnice, Lipnica je poznata po tome što je imala veliki rudnik uglja, zahvaljujući kom se i mjesto razvijalo, ali i antifašističkoj tradiciji, čak i za vrijeme rata Lipnica je bila primjer svima kako narodi različitih narodnosti mogu živjeti skladno, dokaz tome je i poklon koji smo dobili, odnosno “Kuća solidarnosti”. Išla sam i u Osnovnu školu Lipnica, tako da sam imala vremena da upijem sve čari takvog života, normalnog života, gdje nikome nije bitno kako se neko zove kako bi se družio ili gdje nikoga ne zanima čime se tvoji roditelji bave kao presudnu odluku koju ćeš ocjenu dobiti, gdje se svi praznici slave u veselju i zajedništvu. U takvoj zajednici mnogo se lakše fokusirati na prava pitanja u zajednici, javni prijevoz, vodovodna mreža, asfaltiranje puteva, svečane predstave, rad ambulante i sl. Nacionalizam je tu samo da zavara mase i skrene pažnju sa pravih pitanja. Nacionalizam je uvod u fašizam. Pred fašistima nikada ne možete biti dovoljno dobri da bi vas prestali mrziti, nebitno koliko dobro radite svoj posao, koliko i da li imate djece, koga volite, koliko ste obrazovani, kakvu odjeću nosite ili kakvu muziku slušate. Bitno im se suprostavljati i suzbijati im svaki javni prostor. Možda se danas slažete sa njima da LGBT osobe ili migranti nisu vrijedni našeg društva, ali kada počnu napadati vas nikoga više neće biti da stane u vašu obranu.

Budućnost se kaže vidi u mirnoj zemlji, sa uređenim sistemima, gdje se ljudi poštuju i Zemlja voli, dok mladima koji planiraju napustiti Bosnu i Hercegovinu poručuje „Da li ste pokušali nešto uraditi za bolju BiH?“.

opširnije >>

04.03.20

Aida Duraković: Naša zajednica nas oblikuje i to smo što su ljudi oko nas

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u augustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Zbog toga Fond Prometej svake godine dodijeljuje stipendije studentima koji su se istakli u svom akademskom radu i društvenom aktivizmu.

Razgovarali smo sa Aidom Duraković, stipendisticom Fonda Prometej u akademskoj 2019/2020 godini. Aida studira na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Univerziteta u Tuzli. Dugogodišnja je aktivistica u borbi za ženska prava, jednakost spolova, građanske slobode i antifašizam. Predsjednica je  Udruženja “Svijet bez etikete” gdje sa stručnim saradnicama pruža online psihološko savjetovanje i pomoć, te radi na podizanju svijesti o važnosti mentalnog zdravlja.

Za sebe kaže da je ambiciozna osoba i da se želi ostvariti u svijetu nauke

Smatram da sam jako ambiciozna osoba, nikada nisam željela da imam mnogo novca niti sam odgajana tako da me novac jedini pokreće ali je istina da želim da imam jaku karijeru u naučnim poljima u kojima se pronalazim kao osoba i kao sve što ja predstavljam. Aida još dodaje da voli svoju državu i sa dobrim prilikama bi ovdje ostala i rado ostvarila svoje snove tamo gdje je odrasla.

Društveni angažman za Aidu daleko je više od samog pomaganja zajednici:

Društveni angažman za mene znači jednu veliku dozu nesebičnosti, ljudskosti, morala, najprije odgovornosti koju držimo za društvo u kojem se razvijamo i živimo, ali svakako i ljubavi i dobrote jer bez toga ne možemo da funkcionišemo niti kao individue, a niti kao dio jedne zajednice. 

Zanimalo nas je kako Aida gleda na društveni angažman i borbu za bolje društvo:

Naša zajednica nas oblikuje, i to smo što su ljudi oko nas. Borba je odgovornost svih nas pogotovo onda kada se osjećamo loše i zaista trebamo da mijenjamo nešto po pitanju toga. Ali da mijenjamo društvo uvijek trebamo prvo da promijenimo sebe jer naši stavovi su ono što možemo da dijelimo sa drugima oko nas, načini razmišljanja i uvjerenja, oblikujemo sami sebe da bismo oblikovali druge, čak i onda kada nam ta borba nema mnogo smisla, jako je bitna i smatram da vrijedi i mnogo više od onoga što mi ponekad percepiramo.

Antifašizam kao temelj suvremene civilizacije, za Aidu je borba protiv isključivosti:

Antifašizam jeste borba protiv isključenja svih onih koji/e su drugačiji/e. Nastao je kao pokret protiv nacizma i fašizma nekih davnih 1930-ih godina, ali i danas ga praktikujemo kao jedan snažan otpor protiv svih društvenih nejednakosti, segregacije, kršenja ljudskih prava ili bilo kojeg oblika nasilja prema ljudima. Zalažemo se za jedno demokratsko društvo, u kojem, za razliku od nacizma ili fašizma mi ne stavljamo jednu naciju, rasu ili vjeru iznad drugih, nego kreiramo jednu  veliku zajednicu u kojoj smo svi ljudi, prije svega. Svi smo jednaki i imamo ista prava, sva djeca trebaju da se školuju u inkluzivnom obrazovnom sistemu, svi pripadnici i pripadnice LGBTIQ zajednice trebaju da imaju svoju slobodu, društvo u kojem su žene plaćene isto kao i muškarci, ne trpe nikakav oblik nasilja, te je država zakonski uredila da se svo nasilje kažnjava kaznom zatvora ili korisnim društvenim radom.

Kaže da u budućnosti bi voljela da nakon fakulteta upiše edukaciju za Geštalt psihoterapiju i otvori svoju privatnu ordinaciju te radi  kao psihoterapeutkinja. Ističe da nikada ne bi prestala sa aktivizmom tako da je to jedna crta nje koju u svakom slučaju vidi sa svim godinama koje dolaze, samo što vremenom će moći da radi veće i ozbiljnije stvari od ovih trenutno.

Fond Prometej smatra kao jednu incijativu koja joj pruža mnogo više od stipendije i da joj je jako bitan takav vid podrške:

Kroz različite akcije koje možemo da pokrenemo kroz fond mislim da veliki broj ljudi može i treba znati da „na mladima svijet ostaje“ i to je svakako cilj kojim se Prometej vodi. Ulažemo u našu kolektivnu budućnost tako što značajne i iskrene ljudske vrijednosti investiramo u osobe na čijim će snagama sutra da se država vodi u bolju i sretniju budućnost koja nam je svima potrebna.

Mladima koji planiraju napustiti Bosnu i Hercegovinu poručuje da:

Svatko od nas kreira svoju sreću, i gdje god ona bila bitno je da je iskrena i pošteno izgrađena. Naravno da bih zaista voljela da svoju državu u kojoj sam se rodila i odrastala vidim prepunu pametnih i slobodnih mladih ljudi koji prave pozitivne promjene, ali i za one koji smatraju da to ne mogu postići ovdje, samo nebo je granica. Budućnost Bosne i Hercegovine leži upravo na nama, mladim ljudima, i ja za sebe kao i za sve ostale svoje prijatelje i prijateljice želim da upravo mi mijenjamo društvo, politiku, zakone i mogućnosti kako više niko od nas ne bi imao potrebu svoju sreću graditi van naših granica.

 

opširnije >>

03.03.20

Džana Sultanić: Upoznajte studenticu Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli i stipendisticu Fonda Prometej

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u augustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Zbog toga Fond Prometej svake godine dodijeljuje stipendije studentima koji su se istakli u svom akademskom radu i društvenom aktivizmu.

Upoznajte Džanu, studenticu Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli I stipendisticu Fonda Prometej. Pored osebujnog dosadašnjeg društvenog angažmana, borbe za jednakost i ljudska prava, Džana rado ističe i da je od malih nogu veliki patriota. Kaže da ne treba donositi olako zaključke o ljudima i da želi biti osoba koja će uticati na promjene negativnih stavova društva. Čast je biti podrška i dio životne priče ovakvih mladih ljudi.

Za sebe kaže da je jako aktivna osoba i uključena u mnoge volonterske aktivnosti i projekte. Volontirala sam u mnogo nevladinih organizacija a posebno bih izdvojila volonterski rad sa djecom u riziku u Dnevnom centru za djecu u riziku u Bijeljini te svoj voloterski angažman u projektu „Stariji brat- starija sestra“ u udruženju Zemlja djece u BIH. Ja sam osoba koja mnogo voli da pomaže drugima i zbog toga sam i upisala ovaj studij. Smatram da dosta mogu doprinijeti našoj zajednici kroz rad, trud i zalaganje.

Za Džanu društveni angažman predstavlja posebnu vrstu angažmana kroz koji jačamo naše društvo i zajednicu.

 Od početka mog studija bazirala sam se i težila da se što više uključim u razne aktivnosti u našoj zajednici jer sam smatrala da je to od neprocjenjivog značaja za sve nas. S obzirom da smatram da je to jako potrebno i korisno nama i našem društvu nastavila sam sa svojim društvenim angažmanom i naravno da ću i u budućnosti nastaviti. Za mene društveni angažman predstavlja i priliku da mi mladi promijenimo nešto, da djelujemo aktivno na raznim nivoima što nam daje posebnu snagu, jača naše vještine i pomaže nam da budemo što uspješniji članovi društva.

Smatra da se za ovo društvo vrijedi boriti.

Trebamo se boriti za naše društvo baš onako kako su se naši preci borili. Oni su nam dali slobodu, dali su nam priliku da mi danas možemo slobodno djelovati, izražavati naše mišljenje i naravno doprinositi društvu na razne načine. Ja se uvijek baziram na pozitivne stvari i to me održava i dodatno motiviše da djelujem i da se borim za sve nas, naša prava. Smatram da bez obzira kakvo je ovo društvo naše je i naša je dužnost i zadaća da mi činimo sve da napravimo jednu bolju, pozitivniju zajednicu sa više prilika. Ako mi nismo spremni za to i ako mi to ne želimo ili nam nije bitno onda će naša zajednica potonuti još dublje nego sada. Na nama mladima je svijet i tako trebamo razmišljati i time se voditi kako bi pospješili naše društvo u globalu.

Džana kaže da je stipendija važan vid podrške za mlade u Bosni i Hercegovini i da im pruža jedan okvir samostalnosti i dodatni vjetar u leđa.

Smatra da su je društeni angažman i studiranje podjednako oblikovali kao osobu i da obje ove stavke uzajamno djeluju na pojedinca.

Studiranjem dobijam  znanja koja su mi potrebna kako bih mogla društveno djelovati s obzirom da ja radim sa djecom u riziku. To znanje utiče na formiranje vještina koje mi pomažu u radu i mislim da bez toga moj rad i angažman ne bi bio potpun. S druge strane ako nisam društveno anganžovana moja znanja i vještine bi mi bila nepotrebna. Smatram da mnogo više saznajem i djelujem kada je u pitanju društveni angažman nego samo studiranje ali da  je studiranje neophodno kako bih imala dobru podlogu za rad. Tako da je po meni oboje jako bitno i treba da bude prisutno kako bih ja dala svoj maksimum u društvu i postala društveno koristan član zajednice.

Aktivizam usmjeren na njegovanje i očuvanje antifašističkih vrijednosti jedan je od uslova za dobivanje stipendije po želji osnivača Fonda Prometej, Džana kaže:

Fašizam  se danas manifestuje na drugačije načine i pogađa cijelokupno društvo i našu zajednicu. Ta borba protiv fašizma i oblika fašizma koji su danas prisutni je važna jer bez nje naše društvo neće biti onakvo kakvo težimo da bude. Mi smo dužni kao mladi i zajednica da zajedno djelujemo i da se borimo protiv takvih oblika fašizma i da gradimo jedno zdravo, pozitivno, podržavajuće društvo.

Džana je djevojka koja vjeruje u druge šanse, i u budućnosti se vidi na radnom mjestu odgajatelja u zatvoru.

Kaže da od početka studija teži ka tom radnom usmjerenju jer je to ono u čemu se  pronašla i ono čime bi voljela da se bavi cijeli život. Na taj način moj doprinos pojedincima i društvu bio bi velik. Uvijek sam smatrala da svi ljudi imaju pravo na drugu šansu i da ništa ne treba shvatati olako i olako donositi zaključke o nekome. Ja ću se boriti da ostvarim svoje ciljeve i da budem ta osoba koja će uticati na promjene negativnih stavova društva. Svakako se vidim u Bosni i Hercegovini  i ne planiram otići iz svoje države.

Mladima koji planiraju napustiti Bosnu i Hercegovinu poručuje da:

Preporučila bi im da se više aktiviraju u smislu pokušaja pronalaska posla ovdje i da pokušaju da istraže svoje mogućnosti zaposlenja u Bosni i Hercegovini. Također, preporučila bi im da prvo pokušaju da se ostvare ovdje i ako već planiraju napustiti našu državu da se informišu dovoljno o životu i prilikama rada u inostranstvu. Smatram da nigdje nije savršeno i da mi trebamo raditi svakako na sebi i svojim mogućnostima. Željela bih još reći da mladi nikada ne zaborave da postoji mnogo bitnijih stvari od novca.

opširnije >>

28.02.20

Adnan Mujanović: Društveni angažman posmatram kao dio svoje ličnosti

Fond za stipendiranje “Prometej” je osnovan u augustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. Mladi u Bosni i Hercegovini se suočavaju sa velikim izazovima u periodu studiranja. Troškovi za knjige, smještaj i hranu mogu biti jako velike, a sredstva koja dobiju od roditelja ili koja mogu zaraditi od povremenih sezonskih poslova su skromna i često nedovoljna. Zbog toga Fond Prometej svake godine dodijeljuje stipendije studentima koji su se istakli u svom akademskom radu i društvenom aktivizmu.

Jedan od stipendista Fonda u akademskoj 2019/2020 je i student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Adnan Mujanović, iz Tuzle. Osim što je vrhunski student, Adnan je godinama aktivan u zajednici. Željeli smo saznati šta je to Adnana potaklo na društveni angažman, kako gleda na perspektivu mladih u BiH i gdje se vidi u budućnosti.

Odmah na početku razgovora pitali smo Adnana što za njega znači društveni angažman:

Definicija društvenog angažmana se, barem za mene, dosta mjenjala sa vremenom. U početku, to je bio novi način provođenja vlastitog slobodnog vremena i upoznavanja sa različitim idejama. Onda je to preraslo u nešto što mi pomaže da radim na sebi, te putem čega sebe gradim u zdravu i funkcionalnu jedinku. Učenje novih način za analizu i pristup problemu, upoznavanje sa mnogim pojedincima/kama i njihovim životnim pričama i sl. Danas, društveni angažman posmatram kao dio svoje ličnosti. Smatram da je kvaliteno usmjeren i fascilitiran društveni angažman neophodan za formiranje i održavanje zdrave ličnosti. Ukoliko stvarno želimo da radimo na sebi i u potpunosti investiramo u svoje zdravlje, jedan od uslova koji mora biti zadovoljen je i društveno osviještena i aktivirana individua. U tome se ogleda i koncept očuvanja mentalnog zdravlja.

Zanimalo nas je i da li se po Adnanovom mišljenju vrijedi boriti za ovo društvo:

Bolesti, ratovi, korupcija, siromaštvo i druge slične teme su ono što zauzimaju naslovne strane. Ili, ukoliko odemo u potpuni kontrast tome, onda su to senzacionalistički naslovi žute štampe. Međutim, niti jedna od ovih vijesti ne daje potpunu, te time i tačnu, sliku društva. Kada shvatimo da društvo isto tako čine i mladi koji osvajaju prestižne nagrade na internacionalnim nivoima, mladi koji provode svoje vrijeme pomažući onima kojima je pomoć najneophodnija, mladi (a i oni malo stariji) koji svojim svakodnevnim, na prvi pogled malim, osobnim, ali ništa manje bitnim, postupcima čine ovo društvo boljim za život – tek ćemo onda shvatiti da mi odgovor na ovo pitanje već imamo. Samo je potrebno da ga se prisjetimo.

Pitali smo Adnana koliko mu je bitna podrška u vidu stipendije:

Stipendija, u bilo kojoj formi ili funkciji služi kao priznavanje rada i zalaganja određene osobe. Ona predstavlja istovremeno i posljedicu i uzrok uspješnog rada. Validacija mladih i njihovog rada je izuzetno bitna za njihov dalji rast i razvoj, te osiguravanje boljih uslova kako bi njihov budući rad mogao biti na još većem nivou od dosadašnjeg. Izuzetno sam zahvalan osnivačima i donatorima Fonda „Prometej“, kao i kolektivu Fondacije tuzlanske zajednice na pokretanju ove priče i mogućnosti da i ja budem dio iste. Drugačija vrsta motivacije je prisutna kada osoba zna da iza njegovog/njenog rada stoji cijelokupna društvena podrška, te da njegov/njen angažman ipak biva prepoznat i time dobija novu vrijednost. I naravno, sa drugačijom vrstom vrijednosti, dolaze i uspjesi na drugačijim nivoima.

Za sebe Adnan tvrdi da ga je jednako oblikovalo kao čovjeka i studiranje i društveni angažman: formalno i neformalno obrazovnje dobijaju svoj potpuni smisao tek kada se međusobno povežu. Na antifašizam koji je jedan od uslova za dobivanje stipendije po želji osnivača Fonda Prometej, Adnan kaže: Antifašizam nije ništa drugo nego drugi naziv za sistem vrijednosti koji se postiže kvalitetnom edukacijom i obrazovanjem. Antifašizam je vrijednost koju njeguju osobe otvorenog uma, odgovarajuće zrelosti i one koje imaju sposobnosti objektivne racionalizacije – odnosno, u potpunosti obrazovane osobe.

Što se tiče budućnosti, Adnan kao budući doktor želi raditi u okruženju koje djeluje afirmativno, te shvata važnost očuvanja i unaprijeđenja zdravlja iznad svega, a mladima koji razmišljaju o odlasku iz Bosne i Hercegovine na kraju našeg razgovora poručuje: Neophodno je dati svakoj opciji šansu, te tek sa aspekta različitih iskustava donjeti onu odluku koja nosi najbolji ishod.

opširnije >>

11.02.20

Kampanja "Sport za sve" - Omogućimo renoviranje multifunkcionalnog prostora za buduće mlade olimpijce

Fondacija tuzlanske zajednice u suradnji sa Klubom borilačkih sportova „Tuzla“ (KBS Tuzla) pokrenula je kampanju “Sport za sve” kako bi osnažili uticaj sporta i doprinijeli pravilnom razvoju djece i mladih. Kampanja se odnosi na prikupljanje novčanih sredstava za renoviranje budućeg multifunkcionalnog prostora „Centar za rast i razvoj djece i mladih“ koji se nalazi na adresi, Ulica Bosne srebrene bb (SKPC Mejdan, prizemlje prekoputa kuglane kod portirnice). KBS Tuzla i Fondacija žele vratiti najmlađe sportiste u Mejdan u velikom broju.

Cilj kampanje je obezbjediti multifunkcionalan prostor u svrhu jačanja sportskog duha i unaprijeđenja kvalitete života djece i mladih Tuzle. Za ostvarenje projekta potrebno je prikupiti sredstva u vrijednosti od 5.500KM do 01.05.2020.godine.

KBS Tuzla već 23 godine uspješno provodi misiju razvijanja pozitivnih društvenih vrijednosti, uključivanja djece i mladih u sport a njihova vizija je formirati buduće mlade olimpijce koji će predstavljati BiH. KBS Tuzla je više od karatea, to je i akademija kretanja. Dokaz uspjeha KBS Tuzla je preko 6.000 članova i preko 8.000 osvojenih medalja do sada.

Danas kada se sve više zapostavlja važnost sporta za zdravlje, naša dužnost je da odgovorimo na taj problem tako što ćemo stvoriti preduslove za masovno bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću kroz kvalitetan stručni rad za nekoliko stotina djece.

Svakom članu zajednice koji želi učestvovati u kampanji prikupljanja sredstava, KBS Tuzla nudi:

 • Pokloni, klupski kalendar, klupska majica, zastavica Kluba
 • Reklamiranje donatora/sponzora na javnim istupima, press konferencijama i gostovanjima vezanim za otvaranje i promociju „Centra za rast i razvoj djece i mladih“ na sredstvima javnog informisanja (za uplate preko 200 KM)
 • Reklamiranje donatora/sponzora na plakatima, banerima, afišama (za uplate preko 200 KM)
 • Organizacija sportskih treninga (fitness, samoodbrana) za uposlenike Vaše firme, popusti za mjes. članarinu za djecu Vaših uposlenika ili djecu fizičkih lica (1 mj.besplatno)

Svi koji žele donirati i uključiti se u kampanju „Sport za sve“ mogu to učiniti u bilo koje vrijeme on-line na sljedećem linku: https://www.doniraj.ba/project/view/sport-za-sve ili na račun br. 1321 0020 0707 4926 kod NLB banke. Za sve dodatne informacije o kampanji „Sport za sve“ i načinu doniranja budite slobodni kontaktirati Tarika Barakovića, na telefon 061 888 109 ili email: tarik@fondacijatz.org

opširnije >>

24.01.20

Produžen rok za prijave na BRZI START UP

Kako bi što veći broj mladih ljudi dobio priliku da pokrene svoj vlastiti biznis, Fondacija tuzlanske zajednice odlučila je produžiti rok za prijavu na program podrške mladim poduzetnicima BRZI START UP. Umjesto 24.1. novi rok za prijave je 31.1.2020. godine.

Projekat BRZI START UP je podržao Grad Tuzla u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Mladi koji se žele upustiti u svijet biznisa imaju priliku za besplatnu edukaciju, besplatnu mentorsku podršku i 5000 KM bespovratnih grant sredstava. Kako bi se budući aplikanti što bolje upoznali sa programom podrške. Na program mogu aplicirati svi mladi ljudi od 18 do 35 godina sa područja Grada Tuzla.

Više informacija o pozivu kao i prijavni obrazac možete pronaći na linku:

https://www.fondacijatz.org/page/41/8739

Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.

opširnije >>

14.01.20

Postanite član/ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva mlade iz Tuzle, Kalesije, Živinica, Lukavca i Srebrenika na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA!

Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluka o inicijativama mladih.

Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju kriterije za dobijanje bespovratnih sredstava, vrše promociju u medijima i u zajednici, vrše selekciju pristiglih inicijativa, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice. 

Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:

 • radionicama i edukativnim treninzima,
 • analizi potreba i problema u zajednicama,
 • procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata,
 • ljetnom kampu omladinskih banaka,
 • putovanjima i druženjima.

Konkurs je otvoren od 14.01. do 10.02.2020. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici.

Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.

Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!

A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 326 832, svakim radnim danom između 8h i 16:30h ili na mailove:

obt@fondacijatz.org – Tuzla

obz@fondacijatz.org – Živinice

obk@fondacijatz.org – Kalesija

obl@fondacijatz.org – Lukavac

obs@fondacijatz.org – Srebrenik

mirza@fondacijatz.org – Mirza Mujezinović, koordinator Programa Omladinske banke

Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!

opširnije >>

30.12.19

Poziv za mlade za učešće na treningu na temu Forum teatar „Romano Đoker“  

Fondacija tuzlanske zajednice i Udruženje „Klub mladih Roma“ pozivaju mlade sa područja mjesne zajednice Kiseljak da se prijave za učešće na treningu na temu  Forum teatar „Romano Đoker“, koji ima za cilj  osnaživanje mladih i jačanje vještina za pokretanje društvenog dijaloga u mjesnoj zajednici Kiseljak.

Na poziv se mogu prijaviti  svi zainteresovani mladi  od 14 do 25 godina, koji žive na području mjesne zajednice Kiseljak, a koji žele ovladati tehnikama forum teatra i učestvovati u kreiranju boljeg okruženja za mlade.

Učešćem u treningu mladi će dobiti priliku za upoznavanje sa osnovama kreiranja i organizacije predstava i razmjene mišljenja kroz definisanje osnovnih problema sa kojima se suočavaju. Trening je  prilika za mlade koji su zainteresovani za procese kreiranja likova, izgradnje priče na pozorišnim daskama,  kao i za mlade koji žele podijeliti probleme sa svojim vršnjacima. Trening je pogodan za sve mlade, kako one sa iskustvom, tako i za one koji nisu imali iskustva sa teatrom.

Nakon formiranja grupe, učesnici će biti uključeni u desetodnevnu edukaciju i praktični trening koji će bit  realizovan u vidu cjelodnevnih sedmičnih radionica  u periodu od januara do juna 2020. godine.

Tokom treninga učesnici će kreirati predstavu, koja će biti premijerno izvedena u  Društvenom centru Kiseljak.

Forum teatar je jedna od tehnika Teatra potlačenih koji predstavlja sistem pozorišnih radionica i interaktivnih predstava koji omogućava ljudima da djelujući na sceni postanu aktivni kreatori vlastitih života.

Prijave je moguće izvršiti u Društvenom centru Kiseljak, svaki radni dan od 08:00 do 16:00h, telefon broj 035 382 325 ili direktno u Udruženju „Klub mladih Roma“  (Omladnskih brigada), na broj telefona 060/356-8903 ili mail klub_mladihroma@yahoo.com.

Rok za prijave je do 15.01.2020.godine.

Prva radionica bit će održana u januaru 2020 godine., u prostorijama Društvenog centra Kiseljak. 

opširnije >>

27.12.19

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja 

Upravni odbor je na 84-toj sjednici održanoj 26.12.2019. godine razmatrao 6 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Dobrnja, Simin Han (Tuzla), Gornje Živinice i Priluk (Općina Živinice), te Lisovići i Tinja (Općina Srebrenik).  

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 5 projekata, i to: 

Aplikant

Naziv projekta

Potraživanja od FTZ

Učešće aplikanta (donacije iz zajednice)

LGZR Dobrnja

Naš dom – naša dika II faza

5.000,00

6.960,70

KUD Priluk

Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

2.739,00

2.815,00

LGZR Simin Han

Rekonstrukcija toaleta – II Faza

5.000,00

5.865,20

KUD Tinja

Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

4.954,00

6.462,00

NG Razvojni tim OŠ Podorašje

Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

3.762,50

3.762,70

  UKUPNO ODOBRENO 21.455,50  

 

NAPOMENA: Projekat NG Razvojni tim OŠ Podorašje je podržan uslovno, te će projekat biti podržan tek nakon što se obezbijedi stručna dokumentacija koja će potvrditi sigurnost ulaganja u renoviranje krova. 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 30.06.2019., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Upravni odbor zbog ograničenih finansijskih sredstava nije odobrio podršku za 1 projekat:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

1

LGZR Gornje Živinice

MZ Gornje Živinice

Izrada naučne studije o biodiverzitetu lokaliteta Rudine - Živinice Gornje

 

Ugovori o dodjeli grantova će biti potpisani kada aplikanti ispune prethodno navedene uslove.

Ukratko o projektima:
Naziv projekta: Naš dom – naša dika II faza

Aplikant: LGZR Dobrnja

Dom je sagrađen davnih 80-tih godina samodoprinosom građana i u to vrijeme je bio reprezentativni objekat višestruke namjene, Od tada u dom ništa nije ulagano do 2013. godine kada je jedan dio renoviran (zapadni) u područnu ambulantu sa komplet novim namještajem i stolarijom .Dom se grijao sa starom peći na ugalj (20 tona godišnje). 2014 g renoviran je dio bivšeg bifea i pretvoren u apoteku sa novim ulaznim vratima (plastičnim). Sva ostala infrastruktura prozori, vrata, oluci su stari od same izgradnje doma. Od 2018. godine stara peć je zamijenjena novom na pelet ali je i dalje potrošnja velika zbog loše stolarije koja je sva od drveta. Na domu nikada nije urađena toplotna izolacija što je itekako potrebno. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (5.000,00KM), zatim Grada Tuzla (3.000KM) i kompanije Bingo (2.500KM) su izvršili zamjenu dijela stolarije i vrata u prostoru Društvenog doma, te će u narednim danima izvršiti zamjenu oluka.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              Toplificirati DD stiroporom EPS 8 cm,18 kilski, dvije strane oko 300 m2.

Naziv projekta: Veseli kutak za školski trenutak – II Faza

Aplikant: KUD Priluk ispred LGZR Priluk

JU OŠ Šerići u Priluku je obrazovna institucija koju pohađa svake godine od 100-120 učenika od I-V razreda, odnosno to je područna škola u Priluku. Sagrađena je početkom 60-tih godina, a počela sa radom 1968 godine. Osnovni i glavni problem koji će se kroz projekat zagovarati i pokušati riješiti jeste unaprijeđenje uslova za adekvatno , sigurno i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa u područnoj školi OŠ Šerići u Priluku. U prvoj fazi uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice (3.600,00KM), te lokalnih donatora (3.450,00KM) su izvršili zamjenu stolarije na dvije učionice u područnoj školi.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

-              zamjenu stolarije na 1 učionici i zbornici

Naziv projekta: Rekonstrukcija toaleta – II faza

Aplikant: LGZR Simin Han

Objekat centralne škole “Simin Han” je napravljen prije 45 godina i u velikoj mjeri je oštećen, a posebno toaleti. Niti jedan nije u potpunosti funkcionalan, a samim tim ne ispunjava ni zadovoljavajuće higijenske uslove. Često se dešava da učenici zbog dotrajalih česmi ili vodokotlića iz toaleta izađu mokri. Bez obzira na velika ulaganja u higijenska sredstva školom ponekad zaudara neprijatan miris koji je uzrok dotrajalih odvoda i ostalih sanitarni neispravnih dijelova toaleta. U prvoj fazi zagovaračkog projekta FTZ  u OŠ ‘’Simin Han’’ izvršili su rekonstrukciju jednog toaleta za dječake, jednog toaleta za djevojčice i dva toaleta za uposlenike škole. Ovom rekonstrukcijom su u pomenutim toaletima postavljene nove keramičke pličice, deset čučavaca, deset vodokotlića, šest umivaonika, šest česmi i šest ogledala.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • rekonstrukciju jednog toaleta za dječake,
 • jednog toaleta za djevojčice i
 • jednog toaleta za uposlenike, te
 • zamjenu postojećih dotrajalih drvenih vrata sa novim PVC vratima.

Naziv projekta: Ventilacija i klimatizacija na modernizaciji Doma mladih Tinja Gornja

Aplikant: KUD Tinja ispred LGZR Tinja

Društveni domovi su važan socijalno-kulturni prostor u kome se generiraju i isprepliću kreativnost i inovativnost unutar jedne zajednice. Prostor šarolike namjene, od mjesta pružanja kulturnih sadržaja, sticanja vještina i znanja putem edukacija, poticanja saradničkih projekata do raznih društvenih angažmana, svakako je važan za zajednice, naročito rubne, u kojima su to često jedina mjesta okupljanja i djelovanja građana i organizacija. Sa željom da nastave raditi na uređenju doma aktivisti iz Tinje su u 2018.toj godini aplicirali sa zagovaračkim projektom Toplifikacije prostorija Doma mladih Tinja. Tako da je u okviru prve faze izvršena nabavka peći na pelet i instalacija grijanja u prostorijama Doma, što je uspješno završeno. Finansijska sredstva su obezbijedili kroz donaciju Općine Srebrenik u iznosu od 5.000KM i lokalnih donatora u iznosu od 400KM.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • ugraditi novu ventilaciju u objekat

Naziv projekta: Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje ispred LGZR Lisovići

Područna škola u Lisovićima bila je jedan od objekata sa najlošijim uslovima za rad, pa su u prethodnih nekoliko godina uložena određena sredstva kako bi se uslovi poboljšali (ugradnja PVC stolarije – prozori i vrata, centralno grijanje na pelet i adaptacija kotlovnice (MAZ)). Novi problem se pojavio u avgustu 2019. godine nakon zemljotresa koji je zabilježen na ovom području, gdje su se kao posljedica javile velike pukotine na školskom objektu. Prethodno su realizirane aktivnosti, pa su sa ovom problematikom upoznati Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu i Služba za civilnu zaštitu i dr. općinske službe.  U skladu sa tim urađena je i procjena štete. Ovim projektom žele da saniraju krov, odnosno, da stari crijep zamijene novim limenim krovom, pošto postoji vjerovatnoća da usljed čak i blažeg zemljotresa može doći do urušavanja krova i rušenja dimnjaka u unutrašnjost objekta, pa bi realizacijom ovog projekta  također stvorili bolje uslove i povećali stepen sigurnosti učenika ali i nastavnog osoblja. 

opširnije >>

24.12.19

JAVNI POZIV ZA MLADE SA PODRUČJA GRADA TUZLA

za učešće u projektu „BRZI START-UP“ za poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane mlade osobe od 18 do 35 godina sa područja Grada Tuzla da se prijave na javni poziv za učešće u projektu za jačanje poduzetničkih kompetencija „BRZI START-UP“. Projekat je podržan od strane Evropske unije i realizira se u sklopu United Nations Development Programme (UNDP) projekta ReLoAd (Regional Programme on Local Democracy).

Cilj projekta

Glavni cilj projekta „BRZI START-UP“ je da doprinese povećanju zapošljivosti među mladima na području Grada Tuzla te jačanju poduzetničkih kompetencija mladih te stvori uslove za njihovo samozapošljavanje. FTZ planira da u okviru ovog projekta realizira obuku za minimalno 20 odabranih učesnika/ica, nakon čega će polaznici/e uz mentorsku podršku dobiti priliku da izrade biznis planove za svoje ideje i iste kandiduju za finansijsku podršku. U okviru projektnih aktivnosti FTZ će staviti maksimalan fokus na rodnu i polnu ravnopravnost.

Ciljna grupa

 • Mladi sa područja Grada Tuzla u rasponu od 18 do 35 godina koji imaju afinitet za poduzetništvo.
 • Mladi koji nemaju formalno registriran biznis i koji žele da započnu vlastiti biznis.
 • Nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje od 18 do 35 godina

NAPOMENA: Redovni studenti ne mogu biti učesnici obuke iz razloga što isti ne mogu pokrenuti biznis. 

Očekivani rezultati

Učesnici/e će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga i ostalih poduzetničkih oblasti. Svih 20 polaznika/ica će biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis.  Nakon procjene dostavljenih biznis planova, planirano je da se uspostave minimalno 2 mala biznisa do kraja juna 2020. godine, uz start-up podršku od 5.000,00 KM po biznisu.

ŠTA UČESNICI/E DOBIJAJU UČEŠĆEM U PROGRAMU:

Obuka:

Odabrani učesnici/e će imati priliku da učestvuju u obuci o poduzetništvu. Predviđeno je da se obuka sastoji od 4 modula, a svaki modul bi se sastojao od 4 predavanja sa po 4 školska časa. Ukupan predviđeni broj časova je 64. Trajanje jednog modula je maksimalno 2 sedmice. U toku obuke osiguran je sav nastavni materijal kao i priručnik za podršku mladim poduzetnicima.

Moduli planirani obukom:

 1. Uvod u poduzetništvo, elementi poslovnog plana i opis poduzetničke ideje
 2. Marketing plan, marketing miks i analiza tržišta za proizvod i usluge
 3. Menadžment, operativni plan, plan upravljanja i pravna pitanja
 4. Finansijski plan, potrebna ulaganja i izvori ulaganja, početni bilans stanja, projicirani prilivi i odlivi novčanih sredstava, projicirani bilans uspjeha i projicirani bilans stanja.

Mentorska podrška

Pored finansijske podrške, FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, pružiti mentorsku podršku učesnicima/cama programa pri izradi poslovnog plana. Učesnici mogu očekivati podršku mentora iz  oblasti marketinga, finansija, plasmana proizvoda, razvoja preduzeća i slično.

Dodijela grantova

Nakon obuke, posebna stručna komisija će, na osnovu kvalitete ideje i poslovnog plana, odabrati minimalno 2 najbolje biznis ideje koje će finansijski podržati sa grantom u iznosu od po 5.000 KM po odabranom biznisu.

Vremenski okvir

Projekat će trajati od decembra 2019. godine do juna 2020.godine. Edukacije će biti organizovane od februara do marta 2020. godine. Prijem finaliziranih poslovnih planova će se realizirati u maju 2020. godine nakon odslušanih predavanja. Dodijela sredstava za 2 najbolja poslovna plana i potpisivanje ugovora sa mladim poduzetnicima će se realizirati u junu 2020.godine. Registracija i osnivanje podržanih biznisa je planirana da se realizuje do juna 2020. godine.

Svi aplikanti obavezni su da dostave:

 • CV ili kratku biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Kratki opis poslovne ideje i ciljano tržište
 • Prijavni obrazac i dodatne informacije možete naći u prilogu ovog poziva.

Prijave i kontakt

Prijave možete dostaviti do 31.01.2020. godine isključivo putem email-a na adresu inicijative@fondacijatz.org. Nakon prijema prijave elektronskim putem, istu je potrebno dostaviti potpisanu poštom ili donijeti lično na adresu: Fondacija tuzlanske zajednice, Pozorišna 13, 75000 Tuzla.

Prvobitni rok do 24.1. produžen je za još 7 dana kako bi što više mladih dobilo priliku za prijavu na BRZI START UP.

Prva informativna radionica biti će održana u petak 17.01.2020. godine u MIOC Centru (Zgrada Jupiter, iznad Unicredit banke) 2. sprat u 11.00 sati. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Svi aplikanti će najkasnije do 15.02.2020. biti obavješteni o ishodu procesa selekcije učesnika projekta.

Za sva dodatna pitanja možete se javiti koordinatoru projekta mr.sc. Tariku Barakoviću dipl.oec na e-mail tarik@fondacijatz.org ili na telefon: + 387 35 362 830.

opširnije >>

19.12.19

Javni poziv za mlade sa područja Mjesne zajednice Kiseljak za učešće u programu podrške za start-up poduzetnike

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje program podrške zapošljavanju mladih sa područja mjesne zajednice Kiseljak.

S tim u vezi, Fondacija poziva sve mlade osobe sa područja MZ Kiseljak u dobi od 18 do 35 godina koje su zainteresovane za obuku u oblasti planiranja biznisa i izrade poslovnog plana, te koji imaju ideje za pokretanje samostalnog biznisa da se prijave za učešće u programu.

Na javni poziv mogu se prijaviti i mlade osobe iz drugih mjesnih zajednica, pod uslovom da svoje biznise žele realizovati na području MZ Kiseljak, te da pružaju mogućnost zapošljavanja mladih sa područja ove zajednice.  Ovo se naročito odnosi na poslovne ideje koje mogu doprinijeti oživljavanju mjesne zajednice Kiseljak, kao što su: poslovne ideje koje se naslanjaju na korištenje prirodnih resursa i razvoj turističkih potencijala MZ Kiseljak,  uslužne djelatnosti na području MZ Kiseljak, unaprijeđenje sektora sakupljanja sekundarnih sirovina, povećanje obrazovnih mogućnosti i sl.  Dobrodošle su i ideje iz   drugih oblasti koje  zahtjevaju manja ulaganja, otvaraju mogućnost samostalnog rada i korištenje lokacije mjesne zajednice Kiseljak.

Mlade osobe koje se prijave za učešće u projektu mogu očekivati:

 • dvomjesečnu obuku za izradu poslovnog plana, u trajanju od 48 sati, koja će se održavati u Društvenom centru Kiseljak. Tokom edukacije učesnici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketingu i ostalim poduzetničkim oblastima. Polaznici će biti osposobljeni da naprave poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. 
 • priliku da apliciraju za finansijsku  podršku za realizaciju vlastite poslovne ideje (do 5.000,00 KM po poslovnom planu).  Nakon obuke, kandidati će moći svoje poslovne planove dostaviti za razmatranje za finansijsku podršku za realizaciju istih. Fondacija planira podržati najmanje dva poslovna plana, pri čemu zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja kvalitetnih aplikacija podrži manje projekata u ovom projektom ciklusu ili da u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnika prilagodi kriterije za podršku različitim oblicima prihodovnih poslovnih aktivnosti korisnika (kao što su udruženo poslovanje, zadrugarske djelatnosti i slično).    
 • mentorsku podršku; FTZ će u suradnji sa poslovnim sektorom, osigurati i stručnu mentorsku podršku svim polaznicima obuke u izradi biznis plana, a kandidati koji dobiju finansijsku podršku će imati na raspolaganju i mentorsku podršku u prvim mjesecima pokretanja preduzeća, kao i podršku u promociji svog biznisa.

Sve zainteresovane mlade osobe trebaju iskazati interes dostavljanjem popunjenog obrasca prijave na e-mail adresu albina@fondacijatz.org  najkasnije do 19. januara 2020.godine ili popuniti lično u Društvenom centru Kiseljak svaki radni dan od 09:00 – 12:00h. Dodatne informacije na broj 035  382 325, kontakt osoba je Albina Beganović. 

Informativni sastanak za sve zainteresovane mlade će biti održan u petak 27. decembra 2019. godine sa početkom u 15:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak.

Dodatne informacije na broj 035 382 325.

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom LINKU.

opširnije >>

16.12.19

Promocija knjige za djecu: „Pričala nam teta Knjigolina“

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa književnicom Jagodom Iličić vas poziva na promociju nove knjige za djecu „Pričala nam teta Knjigolina“ koja će se održati u  srijedu, 18. decembra 2019. godine u Društvenom centru Kiseljak u 18.00 sati.

Jagoda Iličić je književnica koja je već treću deceniju prisutna na književnoj sceni.  Njena nova knjiga već je promovirana u mnogobrojnim gradovima širom BiH, a autorica ne krije oduševljenje što će konačno i u svom rodnom Kiseljaku upriličiti druženje s mališanima knjigoljupcima. 

Promocija je zamišljena kao kreativna radionica koja započinje pričanjem priča a završava igrama, plesom i druženjem. U ovim prazničnim danima darujte djecu lijepom knjigom i nezaboravnim druženjem s našom teta Knjigolinom. Vidimo se u Društvenom centru Kiseljak u srijedu 18. decembra u 18.00 sati.

Jagoda Iličić dobitnica je mnogih značajnih nagrada i priznanja među kojima su i nagrada Mali princ za najbolju knjigu na području Srbije, Bih, Hrvatske i Crne Gore, Nagrade Društva pisaca BiH za najbolju knjigu za djecu i mlade, nagrade za neobjavljene priče za djecu u Bosanskoj Krupi i Mostaru, Nagrade Fondacije za izdavaštvo, Zija Dizdarević za neobjavljenu priču za odrasle. Nominirana je za prestižnu nagradu Astrid Lindgren kao predstavnica BiH. Autorica je udžbenika za osnovnu školu, emisija za djecu Put kroz Liliput i mnogih radio emisija za djecu. Osim toga je i voditeljica Dječjeg književnog kluba „Knjigolina i prijatelji“. 

Za više informacija možete se obratiti na email sabina@fondacijatz.org ili na broj telefona  035 382 325, Sabina Sinanović Ćatibušić, program koordinatorica. 

 

opširnije >>

10.12.19

Vratimo Kiseljaku stari sjaj - Izgradimo sportske terene za mlade

Mjesna zajednica Kiseljak kod Tuzle, smještena na obalama jezera Modrac, godinama je bila jedna od najživljih zajednica. Kiseljak, poznat po izvorištu prirodne mineralne vode, suživotu i zajedništvu, bio je omiljena destinacija turista. Zbog zagađenja jezera, Kiseljak je doživio tešku devastaciju i danas se suočava sa mnogim problemima. Ipak, mještani se ne predaju i žele obnoviti sportske terene kako bi se sport i zdrav život vratili u Kiseljak.

Obnova sportskih terena i zdrav život za mlade na Kiseljaku cilj su nove kampanje koju su pokrenuli Lokalna grupa za razvoj Kiseljak i Fondacija tuzlanske zajednice. Mještani su već izveli mnoge projekte koji su pomogli da Kiseljak danas bude značajno ugodnije mjesto za život. U Društvenom centru Kiseljak odvijaju se mnogobrojne radionice, kursevi, edukacije, mještani su uredili izvorište čuvene mineralne vode, žene su organizirale fitness, penzioneri šahovsku sekciju.

Pred mještanima Kiseljaka danas je jedan veliki izazov. U Kiseljaku živi veliki broj mladih koji se žele baviti sportom, ali im nedostaju kvalitetni sportski tereni. Upravo zbog toga mještani žele obnoviti sportsku infrastrukturu street workout-teretanu na otvorenom, terene za nogomet i mali nogomet te odbojku na pijesku. Završetkom obnove ovih terena, ugradnjom ograde, rasvjete i obnovom podloge povećao bi se njihov kvalitet, stepen sigurnosti za veliki broj najmlađih korisnika ali i ostalih rekreativaca. Također mogućnost organizovanja većih turnira za veći broj korisnika, nakon obnove, je velika prednost za dalju održivost zajednice.

Kako bi mještani Kiseljaka uspjeli, potrebna im je naša pomoć. Pomozimo mladima u Kiseljaku da urede sportske terene i dobiju mogućnost za bavljenje sportom i zdravim načinom života. Umjesto kafića, mladi Kiseljaka žele sport. Uz našu pomoć njihova želja lako može postati stvarnost.

Donirajte za obnovu sportskih terena u Kiseljaku:

http://doniraj.ba/project/view/vratimo-kiseljaku-stari-sjaj---izgradimo-sportske-terene-za-mlade

 

opširnije >>

05.12.19

Završena konferencija junaka i junakinja naše zajednice

Danas je u punoj sali Narodnog pozorišta Tuzla sa početkom u 14 sati održana velika konferencija „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“. Finalni je to događaj ovogodišnje kampanje „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ koja je objedinila vladin, nevladin i poslovni sektor u podršci idejama mladih.

Tokom kampanje mladi su imali priliku razgovarati sa nosiocima lokalne vlasti i predstaviti svoje ideje poslovnom sektoru. Fondacija tuzlanske zajednice započela je ovu kampanju 12. augusta na Međunarodni dan mladih, a kampanja je završila danas 5. decembra, simbolično na Međunarodni dan volontera.

Kampanjom ˝Budi junak/junakinja svoje zajednice˝ Fondacija tuzlanske zajednice želi skrenuti pažnju na mlade ljude, na njihove probleme, potrebe i očekivanja, istaći da su  mladi ljudi koji svakodnevno uče, razvijaju svoja znanja i vještine, volontiraju, treniraju, uključeni su u rad omladinskih organizacija, razvijaju svoje ideje, pokreću biznise... istinski junaci svoje zajednice i da svi mi moramo više raditi kako bi tim mladim ljudima stvorili ambijent u kojem žele da ostanu.

Upravo zbog toga već 16 godina Fondacija potiče mlade na aktivno društveno djelovanje preko modela Omladinske banke. Model, odnosno program, Omladinske banke zasnovan je na principu „mladi za mlade“. To je banka ideja, banka prilika i banka za razvoj mladih ljudi. Omladinska banka daje šansu mladima da uče o  zajednici i njenim potrebama, da uče o demokratiji, odgovornom donošenju odluka i transparentnom upravljanju sredstvima, daje šansu mladima da budu kreativni i da se razvijaju.

Amila Avdić, članica Odbora Omladinske banke Srebrenik za Omladinsku banku kaže kako za nju predstavlja: „jednu od stepenica u životu koja mi daje samopouzdanje, edukaciju, podršku, nova iskustva i nove prijatelje“. Upravo to i jeste sama misija Omladinske banke.

Zbog toga je posebno zadovoljstvo svojim dolaskom na današnju konferenciju organizatorima pričinio gospodin Vernon Ringland, osnivač i idejni tvorac koncepta Omladinske banke. Tokom svog inspirativnog govora, gospodin Ringland, koji je doputovao iz Belfasta u Sjevernoj Irskoj, poručio je kako Fondacija tuzlanske zajednice ima tri asa i jedan magični trik. Kazao je kako je prvi as Fondacije hrabrost da postavlja pitanja, drugi as je to što Fondacija predstavlja mjesto na koje se dolazi po podršku, dok je treći as nezavisnost Fondacije i njena briga za opće dobro. Na kraju svog govora istaknuo je kako je magični trik Fondacije tuzlanske zajednice upravo njena Omladinska banka.  

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Ministastva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona te Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kao i Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla, Ali Mokayes, koordinator programa mentorstva u Futures Foundation i Ismet Sokoljanin menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice, koji su odgovarali na pitanja koja su im u ime mladih postavljali koordinatori Odbora Omladinske banke. Bilo je govora o položaju mladih u društvu, strategijama za mlade, izazovima, ali i prilikama koji se nalaze pred mladim ljudima.

S njima su razgovarali Mirna Hodžić, koordinatorica Omladinske banke Tuzla,  Minela Buljubašić, koordinatorica Omladinske banke Srebrenik, Ahmet Bulić koordinator Omladinske banke Kalesija, Marko Divković, koordinator Omladinske banke Lukavac, Jasmina Paočić, koordinatorica Omladinske banke Živinice i Slađana Josipović, predsjednica Odbora Omladinske banke Tuzla.

Na kraju konferencije dodijeljena su priznanja „Junak/junakinja naše zajednice“ posebno zaslužnima za volontiranje, podršku volonterizmu i podršci volonterima:

 • RTV 7 i Radio Kameleon za izuzetan doprinos podršci mladima
 • Udruženju građana Osmjeh je iz Srebrenika za najbolje implementirani omladinski projekat u 2019. godini
 • Edinu Ramiću, članu Odbora Omladinske banke Živinice, za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2019. godini
 • Vernonu Ringlandu, osnivaču Youth bank International  za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih
 • Udruženju Prijateljice iz Tuzle za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih

Tokom konferencije istaknuta je važnost podrške koju su društveno odgovorne kompanije pružile mladima i u sklopu ovogodišnje kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice”, a organizatori su se zahvalili svim donatorima. Posebno su se zahvalili i glumcima Mariji Novaković i Hasanu Sušiću koji su tokom konferencije izveli nekoliko scenao problemu odlaska ili ostanka mladih u Bosni i Hercegovini.

Nakon završetka kampanje naša zajednice bogatija je za nove junake i junakinje, a oni su bogatiji za nova iskustva. Nadamo se da ćemo i dalje u budućnosti  širiti priču o junacima i junakinjama naše zajednice i stvarati ambijent u kojem mladi žele da ostanu.

opširnije >>

03.12.19

6. Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice''

Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine na Međunarodni dan volontera, 05. decembra 2019 godine, organizuje konferenciju za mlade pod nazivom ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’. Konferencija ‘’Ja sam junak/junakinja svoje zajednice’’ predstavlja finalni događaj uspješno realizovane kampanje “Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019˝.

Konferencija ˝Ja sam junak-junakinja svoje zajednice˝slavi postignuća mladih volontera, mladih ljudi koji svakodnevno uče, razvijaju svoja znanja i vještine, treniraju; uključeni su u rad omladinskih organizacija, razvijaju svoje ideje, pokreću biznise ali istovremeno aktuelizira pitanja usmjerena na stvaranje boljeg ambijenta za mlade u kojem bi mladi željeli da ostanu.

Program konferencije:

 

13:30-14:00         Dolazak i registracija učesnika

14:00-14:15         Otvaranje konferencije i uvodna riječ,

                             Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice

14:15-14:30         Prezentacija podrške mladima i rezultata kampanje ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝,

                             Azra Isanović, koordinatorica projekata za mlade Fondacije tuzlanske zajednice

                            Mirza Mujezinović, koordinator Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice

14:30-14:50         Omladinska banka u svijetu (primjeri iz prakse i iskustva),

                             Vernon Ringland, Youth Bank International

14:50-15:30      Odgovorite mladima:

                            Srđan Mićanović, ministar za kulturu, sport i mlade TK

                            Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK

                            Asmir Hasić, ministar privrede TK

                            Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Grada Tuzla

                            Ali Mokayes, BH Futures foundation

                            Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice

15:30-16.00       Dodjela priznanja ˝Junak/junakinja svoje zajednice˝ u kategorijama:

-za izuzetan doprinos podršci mladih (preduzeća i institucije),

-za najbolje implementirani omladinski projekat u 2019. godini (udruženje),

-za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2019. (pojedinac),

-za izuzetan doprinos razvoju omladinskog sektora i osnaživanju mladih (pojedinac),

-za izuzetan doprinos u radu i razvoju mladih (udruženje).

16:00-16:30         Koktel i druženje

 

Na konferenciji mladi će imati priliku postaviti pitanja nadležnima ali ne i samo nadležnima već i onima koji rade i pomažu u stvaranju boljeg ambijenta za mlade. 

˝Problem nezaposlenosti mladih je metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude-oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato konferencijom i drugim aktivnostima koje organizujemo kroz kampanju  Budi junak –junakina svoje zajednice˝ želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent.˝ - Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Konferencija ''Ja sam junak/junakinja svoje zajednice'' održava se simbolično na Međunarodni dan volontera. 

˝Obzirom da je danas dan kada se slave postignuća i napori volontera;  osoba koje svoje slobodno vrijeme i energiju poklanjaju drugima i zajednici u kojoj žive; Fondacija tuzlanske zajednice želi odati čast tim ljudima i dodijeliti priznanja onima koji su dali poseban doprinos u stvaranju boljeg ambijenta za mlade˝-Azra Isanović, koordinatorica projekata za mlade Fondacije tuzlanske zajednice

Ove godine Fondacija tuzlanske zajednice izdvojila je  92.258,85 KM podrške za inicijative i projekte mladih, od čega je 45.580,00KM izdvojeno kroz kampanju ˝Budi junak-junakinja svoje zajednice˝ koju su podržala 33 društveno odgovorna preduzeća.

U četvrtak, u Narodnom pozorištu Tuzla očekuje se učešće više od 200 mladih. 

opširnije >>

19.11.19

Komisija donijela odluku o dodjeli stipendija iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 14. novembra kada su izvršili uvid i bodovanje svih 26 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova: 

 1. Adnan Mujanović - Medicinski fakultet;
 2. Džana Sultanić - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet;
 3. Anamarija Divković - Filozofski fakultet; i
 4. Aida Duraković - Edukacijsko rehabilitacijski fakultet.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

  Ime i prezime  Ukupan broj bodova
Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Adnan Mujanović 459,00
2 Džana Sultanić 457,60
3 Anamarija Divković 399,50
4 Aida Duraković 397,50
Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"
1 Merima Čokić 391,50
2 Admira Malkić 376,25
3 Amila Žero 332,50
4 Slađana Josipović 328,63
5 Medina Bristrić 322,90
6 Amra Sabitović 316,50
7 Deni Muratović 307,50
8 Semra Sukanović 302,50
9 Amina Mustačević 299,00
10 Ena Sinanović 297,75
11 Azra Zukić 284,70
12 Ajla Glumčević 277,25
13 Jasmina Ibrahimović 267,00
14 Muhamed Ibrić 230,00
15 Maša Rašković 228,25
16 Jasmina Širbegović 223,75
17 Dijana Čaušević 222,00
18 Elma Ćilimković 214,13
19 Lejla Hrustić 208,00
20 Edita Zukić 199,00
21 Selma Kadić 178,50
22 Adisa Arslanović 153,13

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive, a posebno svoj volonterski angažman u organizacijama civilnog društva, čime mnogo doprinosite razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji.  .  
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

opširnije >>

14.11.19

Rezultati podrške iz Fonda za otvorene škole

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa svojim strateškim partnerima UG Agora centar i MU Interaktivne otvorene škole, promovira otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje kao sastavne procese sveobuhvatnog razvoja zajednice. One otvorene škole i otvoreni centriu Tuzli, koje/i razumiju filozofiju otvorenog obrazovanja i zalažu se za uključivanje zajednice u obrazovni poroces i cjeloživotno učenje, mogu kandidovati svoje projekte za sufinansiranje iz Fonda za otvorene škole. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za otvorene škole 05.02.2019. donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 7 aplikacija pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 18.09. do 27.10.2019. te je odobrila dodjelu sredstva za 4 projekta i to:

Aplikant

Tip org.

Naziv projekta

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Neformalna grupa Vijeće saobraćajaca

NG

Roditelji 18-

530,00

530,00

Neformalna grupa English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj

NG

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

1957,40

1.609,20

Neformalna grupa Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica''

NG

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

500,00

500,00

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra

NG

Šijemo i stvaramo zajedno

950,00

950,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ukupno odobreno:  3.589,20

Komisija je jedan projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu, JU OŠ Kreka ukoliko narativno i finansijski opravda projekat iz 2013.te godine te izvrši povrat neutrošenih sredstava.  U slučaju da ne ispune navedeni uslov, projekat neće biti podržan, a sredstva će biti vraćena u Fond.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

J.U.O.Š. Kreka

JU

Roditelji za 21. stoljeće

2.000,00

2.000,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 2 projekta:

Aplikant

Tip org.

Projekat

Traženi iznos u KM

JU OŠ Pazar

JU

Školska oaza-okruženje koje podstiče učenje

430,20

NG Razvojni tim škole Breške

NG

Timski rad omogućava posao iz snova

997,80

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Roditelji 18-

Vijeće saobraćajaca želi informisati i edukcirati učenike prvih razreda pet srednjih škola sa područja Grada Tuzla o očuvanju reproduktivnog zdravlja, oblicima kontracepcije, upotrebom kontraceprivnih sredstava ali i posebno o posljedicama spolnih odnosa bez adekvatne zaštite. Takođe žele učenike upoznati sa problemom maloljetničke trudnoće koja svake godine dovodi do barem jednog napuštanja obrazovanja. Sredstva od projekta će iskoristiti za nabavku potrebnog materijala za radionice.

Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara

English Club i Vijeće roditelja JU OŠ Tušanj žele otvoriti školu prema zajednice i organizovati časove engleskog jezika za roditelje učenika škole kako bi roditelji nadogradili svoja znanja engleskog jezika i tako mogli pomoći svojoj djeci sa domaćim zadaćama. Časove će realizovati nastavnici i učenici škole, članovi i voditelji sekcije English Club. Međutim, problem predstavlja nedostatak prostora u školi. Zbog toga planiraju obnoviti prostoriju stare arhive i pretvoriti je u funkcionalni i upotrebljiv kabinet za izvođenje interaktivne nastave engleskog jezika za koji je već nabavljena oprema uz veliki angažman Vijeća roditelja.

Očuvanje lokalnih tradicija i kulture različitosti – zaboravljene igre naše Lipnice i zdrav način života

Razvojni tim Osnovne škole ''Lipnica'' želi potaknuti učenike na fizičku aktivnost, druženje sa odraslima, roditeljima, bakama -nenama i djedovima, na zabavan i zanimljiv način. Planiraju radionice za učenike i odrasle na kojima bi se igrale gotovo zaboravljene stare igre. Stariji će na radionicama pričati mladima koje su to igre koje su oni igrali u mladim danima. Na osnovu tih sjećanja Razvojni tim će osmisliti igre za učenike. Sredstva iz projekta iskoristit će za potreban materijal za radionice te postavljanje dvije klupe za sjedenje.

Šijemo i stvaramo zajedno

Neformalna grupa roditelja i nastavnika Centra za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaiciju slušanja i govora Tuzla žele organizirati radionice šivenja i krojenja za roditelje djece koja posjećuju centar. Budući da roditelji čekaju djecu u dokolici i prepričavanju svakodnevnih briga i problema, pružila se prilika za ovakvu vrstu radionica koje bi roditeljima olakšale svakodnevnicu. Nakon obuke roditelji bi izrađivali mnoge predmete i didaktički materijal za korisnike centra. U radionice bi se uključili i učenici završnih razreda Centra. Finalna manifestacija projekta bit će modna revija koju će realizirati uz partnersku suradnju Mješovite srednje škole Tuzla.

Roditelji za 21. stoljeće – USLOVNO PODRŽAN

Zaposlenici J.U.O.Š. Kreka žele unaprijediti roditeljske vještine kod roditelja učenika škole. Planiraju jačati roditeljske kompetencije u temama koje su identificirane od strane Vijeća roditelja kao bitne za rad u školskoj 2019/20 godini. Dodatno, žele graditi roditeljsku zajednicu kroz susrete koji će biti fokusirani na povezivanje i razmjenu iskustva, informacija koje se tiču i drugih sfera života porodice. Planiraju konferenciju, radionice i izlet za roditelje, a planirana sredstva će iskoristiti za materijal i troškove aktivnosti te nabavku klima uređaja za školski amfiteatar.

 

 

 

opširnije >>

13.11.19

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koje je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na riješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda za Kiseljak donijela je odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 6 aplikacija za sufinansiranje projekata pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak od 17.09. do 17.10.2019. te odobrila  dodjelu  sredstva za 5 aplikanata i to:

R.br.

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

FK Partizan

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

2.500,00

2

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

Pravilno kuhanje-Zdrav život

1.757,00

3

OSKU Tunel

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

2.000,00

4

Neformalna grupa Aktiv žena MZ Kiseljak

Rekreacija i ručni radovi žena

1.967,00

5

Neformalna grupa penzionera MZ Kiseljak

Osnivanje šahovske sekcije

1.175,00

                                                                                                                         Ukupno odobreno:  9.399,00 KM

Komisija nije odobrila podršku za 1 projekt:

APLIKANT

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Razlog

Udruženje Roma Euro Rom

I žene Romkinje imaju slobodno vrijeme

0,00

Nepotpuna aplikacija

 

Aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice.

Više o podržanim projektima:

Uređenje sportskih terena i zelenih površina u MZ Kiseljak

Fudbalski klub Partizan želi preuzeti održavanje, pored samog fudbalskog terena, i drugih travnatih površina, malog sportskog terena kod čitaonice Poljana, održavanje zelene površine na izvorištu Kiseljak te oko Društvenog centra Kiseljak. Budući da se radi o velikim površinama, a da je košnja potrebna 15 do 20 puta godišnje, žele nabaviti profesionalnu kosilicu. Samu košnju će vršiti volonteri.

Pravilno kuhanje-Zdrav život

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi organizirati kurs kuhanja za romkinje na Kiseljaku kako bi pomogli majkama i mladim djevojkama da onoga što mogu nabaviti naprave zdrav i ukusan obrok. U udruženju su primjetili da Romi često jedu nezdravu i nekvalitetnu hranu zbog čega dolazi do raznih bolesti u porodici kao što su visok krvni pritisak, dijabetes, srčane bolesti itd. Upravo zbog toga planiraju radionice sa akcentom na pripremanje hranjivih obroka tradicionalne i suvremene kuhinje na pravilan način, kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Renoviranje i ograđivanje sportskih terena kod čitaonice Poljana

Omladinska sportsko-kulturna udruga Tunel želi ograditi sportske terene za mali fudbal i odbojku na pijesku koji postoje već duži niz godina, ali nemaju ogradu. Na ovim terenima okuplja se, posebno tokom ljeta, veliki broj mladih gdje održavaju turnire u malom fudbalu i odbojci na pijesku. Tereni su osvijetljeni, a postavljanjem ograde mladi bi dobili uslove za organiziranja većih turnira.

Rekreacija i ručni radovi žena

Neformalna grupa Aktiv žena mjesne zajednice Kiseljak želi organizirati druženje svojih članica kroz fitness, izradu ručnih radova i zabavu. Žele kroz fitness steći kondiciju, opustiti se i pridonijeti svome zdravlju. Već aktivno druženje kroz fitness planiraju unaprijediti nabavkom potrebnih rekvizita. Osim toga, budući da su žene u kiseljačkom kraju tradicionalno vješte u pletenje planiraju i druženja uz ovu vještinu kroz izradu dekoracija, ručnih radova, nakita i drugih proizvoda.

Osnivanje šahovske sekcije

Neformalna grupa penzionera iz mjesne zajednice Kiseljak želi poboljšati uslove za bavljenje šahom na Kiseljaku. Već postojeća grupa od 5 penzionera koji igraju šah žele omasoviti ovu aktivnost. Planiraju nabaviti šahovske garniture, ustanoviti točne datume za šahovska okupljanja u Društvenom centru Kiseljak te informisati penzionere o osnovanoj šahovskoj sekciji. Planiraju 2 susreta tjedno, a nakon četiri mjeseca susreta organizirat će i šahovski turnir za mještane.

 

 

 

 

 

 

opširnije >>

12.11.19

Rezultati podrške iz Fonda Volim Tuzlu

Fond Volim Tuzlu je osnovan 2003. godine s ciljem motiviranja građana da uzmu učešće u razvoju zajednice kako bi se unaprijedili uslovi življenja u Gradu Tuzli. Podrškom iz ovog Fonda želimo ojačati rad civilnog sektora i potaknuti organizacije civilnog društva na realizaciju različitih projekata s ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva, promocije volonterizma i aktivizma, rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina, i sl.

Komisija za dodjelu grantova iz Fonda Volim Tuzlu, donijela je na sastanku 07.11.2019., odluku o finansijskoj podršci organizacijama i neformalnim grupama. Komisija je razmatrala 23 aplikacije za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama od 21.03. do 09.10.2019. te odlučila podržati 6 projekata:

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

Udruženje za edukaciju, psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak

UG

Kako reći NE

1.246,00

1.246,00

Pčelarsko Društvo Nektar Tuzla

UG

Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica

1.700,00

1.700,00

Udruženje građana Radio klub „Lipnica“Lipnica

UG

Organizacija otvorenog prvenstva BiH u amaterskom radio – goniometrisanju i organizacija okruglog stola na temu Budućnost radio-amaterizma

1.605,20

1.605,20

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle

UG

PROŠIRENJEM INFRASTRUKTURE  NA  MAJEVICI POBOLJŠATI NADZOR NAD ZAŠTITOM OKOLICE

1.504,00

1.504,00

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA

UG

Unaprijeđenje društvenog položaja djece osoba s autizmom i njihovih porodica

1.840,00

1.403,60

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

JU

Uredimo vrtić Sunčica

1.947,60

1.947,60

UKUPNA PODRŠKA

 

 

 

9.406,40

 

Komisija je 1 projektni prijedlog uslovno odobrila, gdje će sredstva biti odobrena aplikantu UG Novi Horizonti, ukoliko obezbijedi dozvolu nadležnog Ministarstva da je projekat moguće realizirati u školama. U slučaju da ne dostave popratnu dokumentaciju, projekat neće biti podržan.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Uslovno odobreni iznos/KM

Udruženje građana roditelja i prijatelja djece s dijabetesom NOVI HORIZONTI Tuzla

UG

SVJETSKI DAN DIJABETESA UZ MALU ŠKOLU O GLUKAGONU

1.301,00

1.301,00

 

Komisija nije odobrila podršku za 16 projekata:

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Sigurnim putem do škole

NG

Sigurnim putem do škole

0,00

Udruženje građana Multimedijalna produkcija FishEye Media

UG

Mobilna aplikacije cityguide360

4.000,00

Udruženje građana Astronomsko društvo Polaris Tuzla

UG

Popularizacija astronomije i astronautike   „The Moon Gateway to The Stars“

500,00

UG FK Proleter Slavinovići

UG

Uključivanje djece predškolskog i školskog uzrasta u sport

840,00

Udruženje Kuća plamena mira

UG

Leteći ćilim

1.500,00

UDRUŽENJE GRAĐANA EUFONIJA

UG

Promocija sevdalinke kao kulturno historijskog naslijeđa u BiH i svijetu

1.500,00

MK Motorhead No8

UG

Izgradnja spavaonice za goste MZ

1.696,77

Klub Specijalnih Sportova Tuzla

UG

Poboljšanje života i zdravlja osoba sa posebnim potrebama kroz sport

3.100,00

Udruženje ”Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

UG

Skateboarding - Olimpijski sport u Tuzli

1.990,00

Klub streljačkih sportova TargeTZ Tuzla

UG

Uređenje dijela kopa Šići sa pristupnim putem

1.950,00

Mala Slatina

NG

Zelena Budućnost

1.493,80

Udruženje građana pčelara TUZLA u Tuzli

UG

Promocija tipičnih pčelinjih proizvoda u Gradu Tuzla

1.980,00

Udruženje proizvođača i otkupljivača Ekopro Dragunja

UG

Od polja do stola

1.938,30

JU NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA DERVIŠ SUŠIĆ TUZLA

JU

Između memorije i zaborava

2.000,00

STUDENTSKO PREDSTAVNIŠTVO INTERNACIONALNE POSLOVNO-INFORMACIONE AKADEMIJE -  STUDENTSKI KLUB IPI AKADEMIJE

UG

Javna tribina - Znamo kako Vam je

1.908,00

SD za odgoj i zaštitu golubova i ptica TUZLA

UG

Izgradnja nastambi i prehranjivanje sitnih životinja tokom zimskog perioda

1.200,00

 

 

 

27.596,87

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.12.2019. godine.

Datum potpisivanja Ugovora sa dobitnicima granta će biti naknadno definisan, te će dobitnici granta biti kontaktirani putem mail-a za dodatne informacije.  

Više o podržanim projektima:

Kako reći NE

Udruženje za edukaciju,psihosocijalnu pomoć i resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe Početak želi održati radionice za mlade o borbi protiv ovisnosti.  Radionice će biti podjeljene na osnovu tematskih oblasti a voditelji će biti članovi udruženja.  Dio predavača će podijeliti svoja iskustva sa mladima. Bit će održana teoretska i praktična obuka koja se odnosi na: educiranje mladih o zloupotrebi I štetnosti alkohola, cigareta i droga, te načinom razvijanja pozitivne strategije suočavanja sa pritiscima iz okoline i prednostima zdravih stilova života . Učesnici će kroz interaktivni rad i diskusiju upoznati sa prednostima zdravih životnih stilova. Mladi će se podsticati na ličnu društvenu odgovornost i biti motivisani da vrše pozitivan uticaj u smislu prevencije sa ostalim vršnjacima. Po završetku radionica za mlade održat će i jednu radionicu sa roditeljima djece, gdje bi ih informisali o štetnostima zloupotrebe droga.

Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica

Pčelarsko Društvo Nektar Tuzla, nakon izgradnje prvog školskog pčelinjaka u BiH, želi nastaviti razvoj pčelarstva projektom "Instaliranje opreme za Api inhaliranje zrakom iz košnica". Žele postaviti opremu za Api inhaliranje na 5 posebno konstruisanih košnica. Nakon postavljanja oprema bi bila dostupna za besplatno korištenje za sve građane koji imaju određene zdravstvene respiratorne problem. Api komoru će moći koristiti djeca, sportisti, građani starije životne dobi, kao i pod istim uslovima građani sa zdrvatvenim problemima. Kompletan prostor školskog pčelinjaka sa pčelarskim domom i Api komorom od 2020.godine prerast će u gradski pčelarski park sa zadržavanjem osnovne funkcije besplatne pčelarske obuke za sve zainteresovane građana i građanke koji izraze želju za bavljenjem pčelarstvom.

Organizacija otvorenog prvenstva BiH u amaterskom radio – goniometrisanju i organizacija okruglog stola na temu Budućnost radio-amaterizma

Udruženje građana Radio klub „Lipnica“ Lipnica želi organizirati prvenstvo BiH u amaterskom radio goniometrisanju te okrugli stol na temu Budućnost radio-amaterizma. Među takmičarima će biti prisutni svi uzrasti. Radio klub kroz navedeni projekat ima namjeru okupiti što veći broj školske djece i studenata u cilju razvijanja svijesti mladih o radio-amaterizmu i druženje sa svojim vršnjacima iz BiH i šire. Takmičenje u Amaterskoj Radio-goniometriji provjerit će tehničku i fizičku sposobnost članova udruženja. U takmičenju u Amaterskoj Radio-goniometriji uzet će učešća oko 200 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine. S obzirom da će na ovom otvorenom prvenstvu biti prisutan veliki broj radio-amatera iz različitih dijelova BiH bit će organiziran i  okrugli sto na temu “Budućnost radio-amaterizma u BiH”.

Proširenjem infrastrukture na Majevici poboljšati nadzor nad zaštitom okolice

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle želi izgradnjom potrebne infrastrukture na Majevici omogućiti ugodniji boravak u prirodi i sačuvati okoliš. Planiraju postavljanje fasade na mokri čvor čime bi se objekt sačuvao od smrzavanja zimi te izgradnju ognjišta kako bi se paljenje vatre vršilo u kontrolisanim uslovima čime bi se spriječili požari. Ovime bi već postojeća infrastruktura u vidu šadrvana, stolova, kanti za smeće i ostalog bila nadopunjena, a izletište učinjeno ugodnijim za boravak. 

Unaprijeđenje društvenog položaja djece osoba s autizmom i njihovih porodica

Udruženje roditelja djece osoba sa autizmom URDOSA želi podići svijest građana Tuzle o autizmu kao razvojnom poremećaju i ukazati nadležnim institucijama na važnost osiguravanja uslova za valjanu rehabilitaciju djece osoba s autizmom tako što će obilježiti 2. april, Svjetski dan djece osoba s autizmom. Planiraju održati okrugli stol s roditeljima, predstavnicima vlasti i nevladinog sektora. Cilj okruglog stola jeste podizanje svijesti o autizmu i omogućavanje lakše rehabilitacije. Postigla bi se suradnja između stručnjaka i roditelja djece sa autizmom kojima bi se pomoglo u radu s djecom.

Uredimo vrtić Sunčica

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla želi urediti dvorište vrtića Sunčica kojeg pohađa više od 200 mališana. Zaposlenici su već sami započeli uređenej dvorišta iscrtavanjem igrica i sitnim popravcima. Sada žele nastaviti uređenje izradom klupa, osmišljavanjem prostora za sadnju cvijeća i bobičastog voća. Obnovit će i koš i postaviti golove s mrežom čime će djeca dobiti priliku da se bave sportom. Drugi segment projekta obuhvatit će sadnju cvijeća i voća. Djeca će zajedno sa osobljem vrtića biti zadužena za sadnju i održavanje voćnjaka čime će djeca steći kroz igru i rad vještine sadnje i skrbi za biljke te naučiti kako se proizvodi hrana.

Svjetski dan dijabetesa uz malu školu o glukagonu - USLOVNO PODRŽAN

Udruženje građana roditelja i prijatelja djece s dijabetesom Novi horizonti Tuzla žel oblježiti 4 novembar, Svjetski dan dijabetesa organizovanjem besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi na dvije lokacije u Gradu Tuzla. Osim mjerenje nivoa šećera u krvi Svjetski dan dijabetesa žele obilježiti i kroz organizovanje edukacija za nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Tuzla u kojima nastavu pohađaju djeca oboljela od dijabetesa tipa 1. Osnovni cilj radionica je osposobiti nastavno osoblje da na vrijeme prepoznaju simptome hipoglikemije, te na vrijeme reaguju i djetetu u stanju hipoglikemije daju injekciju glukagona. Projektom je predviđena i nabavka injekcija glukagona za 20 osnovnih i srednjih škola. Planiraju organizirati dvije radionice za po 20 učesnika, na kojima bi uz pomoć stručnog i certificiranog edukatora učesnici naučili pružiti pomoć , te ubrizgati injekciju glukagona ali i naučiti kako i na koji način oboljeli od dijabetesa prate i regulišu svoju bolest, te kako se ophoditi prema djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1. S obzirom da je u školama prisutna stalna promjena nastavnika i profesora, u sklopu projekta planirano je izraditi i štampati brošuru pod nazivom "Protokol o postupanju sa djecom i omladinom oboljelom od dijabetesa tipa 1 u školama" kako bi i novi uposlenici bili na vrijeme i kvalitetno upoznati sa načinom postupanja.

 

opširnije >>

07.11.19

Dodjela dukata: Više od 45.000 KM za ideje mladih

Sinoć je u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli upriličena svečana dodjela finansijskih sredstava, simbolično nazvana “Dodjela dukata”, omladinskim grupama čije ideje su dobile podršku kroz kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019.''

''Dodjela dukata'' jedan je od događaja kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'', a predstavlja krunu trodnevne ''Potrage za blagom'' u kojoj su učestvovali mladi junaci i junakinje. Tokom ''Potrage za blagom'' mladi su svoje ideje predstavljali društveno odgovornim kompanijama, donatorima kampanje. Nakon prezentacija ideja donatori su sinoć podijelili novčana sredstva simboličnom dodjelom vrijednosnih kupona- dukata.

''Potraga za blagom'' i ''Dodjela dukata'' pokazali su da kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' nema za cilj samo dodijeliti novac. Same prezentacije pružile su priliku mladima da izlažu svoje ideje pred poslovnim sektorom, a s druge strane poslovni sektor dobio je priliku upoznati se sa idejama i razmišljanjima mladih ljudi. Mladi su dobili nova vrijedna iskustva koja će im pomoći na tržištu rada, a lokalne zajednice postat će bogatije za nove sadržaje.

Od ukupno 19 pristiglih inicijativa mladih, Odbori Omladinske banke su zeleno svjetlo dali za 14 ideja koje su krenule u potragu za blagom. Fondacija tuzlanske zajednice je obezbijedila početna sredstva u iznosu od 20.000 KM koja su podijeljena na ovih 14 ideja, a preostalih 25.580 KM donirali su i dodijelili donatori. Ukupno su ideje podržane sa sljedećim sredstvima:

Grupa

Mjesto

Početna podrška Fondacije( KM)

Konačni iznos podrške

SVFET- Ogranak Girl Things

 

Tuzla

1748,31 KM

3988,00 KM

Art centar Ankata

Kalesija

1702,56 KM

3783,00 KM

Tuzlanski otvoreni centar

Tuzla

1686,78 KM

3097,00 KM

NG Osmijeh je iz Srebenika

Srebrenik

1658,31 KM

3932,00 KM

NG Centar za poljoprivredni inženjering i marketing

Tuzla

1633,74 KM

3554,00 KM

Udruženje Mladi Tuzle

Tuzla

1567,02 KM

3798,00 KM

NG Basket je za sve

Živinice

1493,58 KM

3384,00 KM

Udruženje Klub mladih Roma

Tuzla

1459,52 KM

3747,00 KM

UG KUD Puračić

Lukavac

1459,44 KM

2920,00 KM

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Lukavac

 

1228,62 KM

 

2569,00 KM

Vijeće mladih Opštine Lukavac

Lukavac

1208,91 KM

2620,00 KM

Udruženje mladih Trik

Kalesija

1107,30 KM

2668,00 KM

OG Kvart Lukavac

Lukavac

1033,68 KM

2664,00 KM

Udruženje mladih MLADI

Živinice

1012,25 KM

2852,00 KM

 

Fondacija tuzlanske zajednice posebno je ponosna što iz godine u godinu na adresu fondacije stižu sve inovavnije ideje. Kultura, sport, umjetnost, edukacija, infrastruktura i poduzetništvo su oblasti koje pokrivaju ideje aplikanata ove godine te će zbog toga naše zajednice zaista biti bogatije za 14 raznovrsnih projekata. Također svake godine sve više društveno odgovornih kompanija prepoznaje važnost podrške mladima i uključuje se u kampanju. 

Ovogodišnja kampanja šesta je po redu kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' koju organizuje Fondacija tuzlanske zajednice,  a cilj kampanje je pružiti podršku vrijednim i angažovanim mladim ljudima koji svojim radom i zalaganjem motivišu druge te pokazuju da su upravo oni uzori na koje se treba ugledati. Jedan od ciljeva kampanje jeste i stvoriti ambijent u kome mladi žele da ostanu, pružiti mladima perspektivu u Bosni i Hercegovini. Kampanja je na jedinstven način ostvarila suradnju između javnog, nevladinog i poslovnog sektora.

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice'' ove godine podržalo je ukupno 33 donatora:

 • PLATINASTI DONATOR: Unicredit bank
 • DIJAMANTNI DONATOR: Mikrokreditna fondacija Partner
 • ZLATNI DONATORI: Sberbank BiH
 • SREBRNI DONATORI: MI Bospo mikrokreditna fondacija, Senex doo, Big Ben centar za strane jezike, Bingo d.o.o.
 • BRONZANI DONATORI:Mit Alex doo, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, Menprom doo, entar pošta Tuzla, Dorrah University Hotel, Hotel Miris dunja 88, Lović&Co doo, Platinium d.o.o., ZH Zola d.o.o., Lukavac Cement, BeeMed, Cosmos Commerce, Polo Kalesija d.o.o., Pčelica M, Quality Cert d.o.o.
 • PRIJATELJI KAMPANJE: Junuzović kopex d.o.o., Hadžiefendić Stomatološka ordinacija, Palačinkara Bagi, Poliklinika Azabagić, Damfis Šped d.o.o., Deling, Alha Smart Energy d.o.o., Ambijent d.o.o., Restoran Mama Mia, Restoran Barok, Cogo living d.o.o., Deli Catering
 • MEDIJSKI POKROVITELJI KAMPANJE: Radio televizija 7 i Radio Kameleon.
 • REALIZACIJU KAMPANJE POMOGLI SU: Caffe bar Sloboda, Teatar Kabare Tuzla i Centar za kulturu Tuzla

Čestitamo dobitnicima sredstava i želimo im sreću pri realizaciji njihovih projekata ,a posebno se zahvaljujemo i svim donatorima i prijateljima koji su odlučili biti dio ove velike priče.

 

opširnije >>

04.11.19

Mladi junaci i junakinje kreću u potragu za blagom

Ovogodišnja šesta po redu kampanja „Budi junak/junakinja svoje zajednice“  bit će nastavljena 4. novembra „Potragom za blagom“ u kojoj će se omladinske grupe iz Tuzle, Srebrenika, Lukavca, Kalesije i Živinica nadmetati za podršku društveno odgovornih kompanija koje su podržale kampanju i obezbijedile sredstva za projekte i ideje ovih mladih ljudi.

''Potraga za blagom'' predstavlja centralni događaj kampanje ''Budi junak/junakinja svoje zajednice''. Mladi će  predstaviti svoje projekte donatorima kampanje a s ciljem namicanja dodatnih sredstava za njihove ideje. Iznos novca za kojim junaci i junakinje tragaju ovisi o tome kakve su ideje, kako će ih predstaviti te da li će uspjeti privući pažnju donatora.

U proteklih mjesec dana, na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo je ukupno 19 projektnih prijedloga, a prema odluci Odbora Omladinskih banaka, ukupno njih 14 zadovoljilo je kriterije Javnog poziva i krenulo u ''Potragu za blagom''. Fondacija tuzlanske zajednice je zajedno sa društveno odgovornim kompanijama, individualnim donatorima i lokalnim vlastima obezbijedila  45.580 KM od čega je Fondacija izdvojila 20.000 KM, a donatori 25.580 KM. Koliko će svaka ideja osvojiti novca ostaje neizvjesno do okončanja „Potrage za blagom“.

Ukupna potraživanja za 14 podržanih projekata su 52.596,45 KM što znači da svi projekti ne mogu biti podržani sa 100% iznosom, a to je upravo ono što potragu čini zanimljivijom jer će se aplikanti natjecati u procesu namicanja sredstava.  Fondacija tuzlanske zajednice je rasporedila startnih 20.000,00KM, dok će preostalih 25.580 KM biti raspoređeni od strane društveno odgovornih kompanija.

Ovogodišnja ''Potraga za blagom'' koja počinje 4. novembra trajat će dva dana, a završit će svečanom dodjelom dukata u srijedu 6.11. u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli sa početkom od 19.00 sati.

Predstavljanje ideja kompanijama koje su ujedno i donatori kampanje jedinstvena je prilika za mlade da se upoznaju sa poslovnim sektorom i u praksi treniraju svoje vještine prezentiranja i poslovne komunikacije.

Kampanja ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019'' započela je simbolično 12. augusta, na Međunarodni dan mladih koji su mladi proslavili u Caffeu Sloboda u Tuzli.  Nakon toga članovi Omladinske banke i predstavnici udruženja mladih posjetili su urede načelnika u Kalesiji, Srebreniku i Lukavcu te urede gradonačelnika u Tuzli i Živinicam, kako bi razgovarali o položaju i potrebama mladih.

Kampanja se završava 5. decembra, na Međunarodni dan volontera, konferencijom „Ja sam junak/junakinja svoje zajednice“, kada će biti promovisane pozitivne priče svih junaka i junakinja koji su dio ove velike priče. 

Kampanju ''Budi junak/junakinja svoje zajednice 2019.'' podržali su:

opširnije >>

23.10.19

Obilježeno 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića

Društveni centar Kiseljak koji je zajedno sa partnerima i donatorima izgradila Fondacija tuzlanske zajednice u utorak je još jednom pokazao svoju opravdanost. Naime, u Društvenom centru održane su dvije aktivnosti Dječijeg festivala „Vezeni most 2019“ i obilježeno je 50 godina umjetničkog rada Šime Ešića. Jedan od povoda za organizaciju festivala baš u Društvenom centru Kiseljak jeste i to što je Kiseljak rodno mjesto Šime Ešića, najpoznatijeg živućeg dječijeg pisca na našim prostorima.

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Udruženjem građana Artsinteza bila je dio ovogodišnjeg 16. po redu „Vezenog mosta“. Za mještane Kiseljaka, učenike OŠ Kiseljak i sve goste organizirane su u Kiseljaku „Pričaonica bake Pričalice“ i „Veče Šime Ešića“.

U 11:00 na radost mališana OŠ Kiseljak, koju je pohađao i Šimo Ešić, održana je Pričaonica Bake Pričalice,  umjetnička radionica Srete Vide Žuljević. Osim slušanja priča, mališani su se i sami imali prilike okušati u glumi i lutarskoj predstavi.

Kao finalna aktivnost ovog dijela festivala u Kiseljaku održano je u 18:00 “Veče Šime Ešića”. Veče je otvorila Sabina Sinanović Ćatibušić ispred Fondacije tuzlanske zajednice nakon čega je nastupio Orkestar harmonika Muzičke škole Čestmir Mirko Dušek iz Tuzle pod ravnanjem Dejana Milkunića. Nakon Orkestra harmonika, učenici OŠ Kiseljak, poznate i po tome što je pohađa veliki broj djece romske nacionalnosti, izveli su odlomak iz bajke "Bjeli svijet, šareni svijet" autora Šime Ešića i to na romskom i bosanskom jeziku.

Učenici su recitirali i pjesmu Šime Ešića “Jutro u Kiseljaku” u kojoj autor perom ljubavi ispisuje stihove o svom rodnom mjestu Kiseljaku i rudarevom kućerku, svojoj rodnoj kući. Večer su uveličali i i članovi Srpskog kulturnog društva „ Prosvjeta iz Tuzle koji su izveli dva kratka igrokaza „Kako se crta ljubav“ i „Zašto je važno čitati“. Osim što su stihove Šime Ešića recitirali, učenici OŠ Kiseljak su ih i otpjevali. Horski su izveli pjesmu „Čuvaj mamu da ti duže traje“.

Prepunoj dvorani Društvenog centra u kojoj se tražilo mjesto više obratila se i gospođa Mirjana Tahirović, predsjednica Udruženja građana Artsinteza. Vrhunac večeri bilo je obraćanje samog književnika Šime Ešića koji je s osmijehom na licu pratio dešavanja te večeri.

Za svu poklonjenu poeziju koju je Šimo Ešić dao djeci, učenici OŠ Kiseljak su mu se odužili poklonjenom pjesmom. Naime, učenici su napisali i Šimi Ešiću poklonili svoje stihove. Na samom kraju večeri, Žarko Vučinić iz Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade iz Podgorice, uručio je Šimi Ešiću Nagradu za životno djelo za ukupan književni opus i izuzetan doprinos razvoju dječije književnosti, koju mu je ovo udruženje dodijelilo.

Šimo Ešić svom rodnom Kiseljaku posvetio je mnoge svoje stihove i doveo „Vezeni most“ u Kiseljak, a svečanom manifestacijom u Društvenom centru, Kiseljak se odužio svom dječijem piscu Šimi Ešiću. 

opširnije >>

21.10.19

Poziv za angažman saradnika/ce

Fondacija tuzlanske zajednice objavljuje poziv za angažman spoljnog saradnika/ce na projektu: „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“.

Mjesto rada: Društveni centar Kiseljak 
Period angažmana: novembar 2019.–  decembar 2019. godine 

Opis angažmana: Stručni saradnik će biti odgovoran za realizaciju aktivnosti u okviru biblioteke igračaka u Društvenom centru Kiseljak (15 sati sedmično), a što podrazumijeva:

 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 0 do 6 godina
 • Organizaciju 9 termina za igranje za djecu uzrasta od 6 do 10 godina
 • Pripremu i organizaciju 1 radionice/savjetovanja za roditelje o važnosti igre za dječiji razvoj
 • Pripremu prostora pedagoške radionice u Društvenom centru Kiseljak za realizaciju igre u skladu sa planom
 • Izrada izvještaja o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima.

Stručni saradnik je obavezan sve gore navedene aktivnosti realizovati uz obaveznu saradnju sa projektnim timom i drugim korisnicima Društvenog centra Kiseljak, redovnu komunikaciju sa roditeljima i koordinatoricom  programa. 

O biblioteci igračaka

Biblioteka igračaka je resurs za porodice sa malom djecom i predstavlja prostor na kojem djeca i njihovi roditelji mogu doći koristiti igračke i knjige. To je mjesto na kojem roditelji mogu dobiti podršku u svojoj roditeljskoj ulozi.  Igra je najvažnije sredstvo učenja za djecu, a igranje  pomaže djeci svih uzrasta da grade odnose, budu kreativni, razvijaju riječnik, rješavaju probleme, te razvijaju motoriku. Igra pomaže djeci da na razigran način usvajaju vještine koje im mogu korisiti u daljem školovanju.

Potrebne kompetencije: 

 •  VSS ili student III i IV godine studija društvenog usmjerenja, pri čemu se prednost daje smjerovima pedagogija psihologija, razredna nastava, socijalni rad ili usmjerenja na edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu
 • Razmijevanje važnosti igre u razvoju djeteta
 • Afinitet za rad sa djecom predškolskog uzrasta i djecom nižih razreda osnovne škole
 • Poznavanje rada na računaru,
 • Izražena komunikativnosti i opšta pismenost, 
 • Spremnost na usvajanje novih znanja i vještina 
 • Znanje i razumijevanje kulturnih razlika 

Svi zainteresirani kandidati/tkinje trebaju dostaviti:

 •  Motivaciono pismo
 •  CV/biografiju

Prijave slati mailom na fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 5.11.2019. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju do 10. novembra 2019. godine. Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas na broj telefona 035 382 325 ili na gore navedeni e-mail.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.

opširnije >>

18.10.19

Dječiji festival "Vezeni most 2019" u Kiseljaku

Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa Udruženjem građana Artsinteza dio je ovogodišnjeg 16. Međunarodnog dječijeg festivala „Vezeni most 2019“.

Vezeni most je dječiji festival koji već 16 godina promoviše dječiju književnost, pisce i stvaralaštvo, kako bismo shvatili važnost čitanja od malih nogu.

Festival se održava od 22. do 24. oktobra 2019. godine na području Tuzlanskog kantona. Dvije aktivnosti prvog dana festival (utorak 22.10.2019.) će se održati u Društvenom centru u mjesnoj zajednice Kiseljak koja je rodno mjesto Šime Ešića, najpoznatijeg živućeg dječijeg pisca na našim prostorima.

Društveni centar Kiseljak bit će mjesto održavanja aktivnosti koje je pripremilo Udruženje građana Artsinteza u saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice:

-11:00 Pričaonica Bake Pričalice -  umjetnička radionica Srete Vide Žuljević, doktorice pedagoških nauka – Mala crvena koka, Đumbirčić i Bakina lutka. Učešće u pričaonici imati će i učenici OŠ Kiseljak, polaznici III razreda

-18:00 Veče Šime Ešića - 50 godina sa djecom - Pripremila: Mirjana Tahirović, UG Artsinteza sa učenicima OŠ “Kiseljak” i Muzičke škole, te piščevim prijateljima.

Prva radionica je predviđena za unaprijed određenu grupu učesnika, dok je Veče Šime Ešića otvorena za sve. Dođite u Društveni centar Kiseljak da se družimo. Posebno su dobrodošli korisnici Društvenog centra Kiseljak i mještani MZ Kiseljak , kao i svi drugi zainteresirani. Vidimo se! 

opširnije >>

11.10.19

1661 razlog za sreću: Omogućimo Faruku da predstavlja BiH na Svjetskom prvenstvu u Čileu

Samo 1661 KM dovoljno je da usreći milione građana Bosne i Hercegovine!

Iznos je to koji nedostaje mladom karatisti Faruku Sijerčiću kako bi otišao na svjetsko prvenstvo u karateu koje će se održati od 23. do 27. oktobra 2019. godine u Čileu. Imamo samo 10 dana da pomognemo Faruku!

Faruk Sijerčić jedan je od najperspektivnijih mladih karatista u BiH. Do sada je bio viceprvak Evrope, osvajač više medalja na Balkanskom prvenstvu u karateu, višegodišnji je i aktuelni državni prvak, u kategoriji U21 -67 kg. Na osnovu postignutih rezultata Faruk je izabran u karate reprezentaciju BiH za predstojeće Svjetsko prvenstvo u karateu u Čileu.

Odlazak na Svjetsko prvenstvo je najveći cilj svakog sportiste, kao i mogućnost osvajanja odličja na svjetskom nivou. Našem reprezentativcu bio bi izuzetan poraz neodlazak na ovo veliko takmičenje, naročito zbog velikog truda koji je uložio u prethodnom periodu na pripreme i ostvarenje norme za odlazak. Ovim bi Bosna i Hercegovina mnogo izgubila na svjetskom sportskoj sceni, u sportu u kojem je prethodno ostvarivala najveće uspjehe.

Svi volimo zajedničku fotografiju sa uspješnim sportistima. Ali šta smo uradili da im pomognemo kako bi stigli do uspjeha? Nažalost, u Bosni i Hercegovini financiranje sporta nije riješeno. Karate savez BiH i Karate klub „Novi Grad“ Sarajevo obezbijedili su 3000 KM za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Čile. Faruku je potrebno još 1661KM. Samo avionska karta košta 2930 KM.

Ne dozvolimo da izuzetni rezultati naših mladih sportista propadnu u redu čekanja za kupovinu avionske karte. Ne dozvolimo da padnemo na ovom ispitu. Pomozimo Faruku da ostvari rezultat za koji je sposoban. Znamo da zajedno možemo uspjeti! Faruk može otići na Svjetsko prvenstvo uz našu pomoć, a Svjetsko prvenstvo u Čileu nam svima može donijeti trenutke za pamćenje!

Donirati za odlazak u Čile našeg reprezentativca Faruka Sijerčića možete na stranici „Doniraj.ba“. Sva prikupljena sredstva bit će iskorištena za pokrivanje troškova puta Faruka Sijerčića u Čile.

DONIRAJTE: 

http://doniraj.ba/project/view/1661-razlog-za-sreu

opširnije >>