24.11.21

YOUTH INSPIRATION ACADEMY

Uz pregršt zanimljivih edukativnih radionica i dodjele priznanja mladima FTZ će proslaviti Međunarodni dan volontera

U susret Međunarodnom danu volontera, od 01.12. do 05.12., Fondacija tuzlanske zajednice organizuje edukativnu konferenciju za mlade “Youth Inspiration Academy” u Centru za kulturu Tuzla. Kao i prethodnih godina, na konferenciji se slave uspjesi mladih ljudi, volonterizam i daje prilika mladim ljudima da učestvuju na interaktivnim edukativnim radionicama iz oblasti koje su usmjerene na njihov lični razvoj i napredak.

 Svakog dana u terminu od 11:00 do 15:00 sati, u prostorijama Međunarodne galerije portreta i Doma mladih, mladi će moći učestvovati na radionicama iz oblasti građanskog aktivizma i liderstva, poduzetništva i razvoja karijere, te mentalnog zdravlja. Na Međunarodni dan volontera (5.12.2021.), biće dodijeljena priznanja pojedincima i udruženjima koji su u proteklom periodu dali izuzetan doprinos razvoju mladih, nakon čega će biti organizovana čajanka u Café baru Sloboda.

Raspored održavanja radionica:

GRAĐANSKI AKTIVIZAM I LIDERSTVO

 • Prilike u Europi and beyond       
  Predavač: Ismail Šehić, director NVO Bravo         
  Lokacija: Međunarodna galerija portreta         
  Datum: 3.12.2021.          
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00
 • Digni glas
  Predavačica: Edna Mulić, članica pokreta Karton revolucija          
  Lokacija: Dom mladih (sala sa ogledalima)          
  Datum: 3.12.2021.          
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00

 • Satira i aktivizam
  Predavač: Srđan Puhalo, soc.psiholog i politički analitičar          
  Lokacija: Međunarodna galerija portreta      
  Datum: 4.12.2021.         
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00

PODUZETNIŠTVO I RAZVOJ KARIJERE

 • Šta poslodavci žele?           
  Predavačica: Nerina Mulić, menadžerica ljudskih resursa za BiH Virgin Pulse             
  Lokacija: Međunarodna galerija portreta              
  Datum: 1.12.2021.             
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00

 • Od ideje do realizacije          
  Predavači – pokretači start-up biznisa: Fungi kultura i Dino`s barbershop         
  Lokacija: Dom mladih (sala sa ogledalima)          
  Datum: 1.12.2021.         
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00

(MENTALNO) ZDRAVLJE

 • Studentski obrok         
  Predavačica: Mirha Skakić          
  Lokacija: Dom mladih (sala sa ogledalima)          
  Datum: 2.12.2021.         
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00
 • Pogled u sebe         
  Predavačica: Altaira Krvavac, direktorica Udruženja Prijeteljice          
  Lokacija: Međunarodna galerija portreta          
  Datum: 2.12.2021.        
  Vrijeme: 11:00-12:30 i 13:30-15:00

Na radionice se možete prijaviti OVDJE.

U skladu s epidemiološkim preporukama, broj učesnika na radionicama biće ograničen.

Kroz program za mlade, tj. Omladinsku banku koja deceniju unazad okuplja mlade ljude iz Tuzlanskog kantona, Fondacija tuzlanske zajednice radi na kreiranju ambijenta u kojem mladi žele ostati i razvijati se. Koordinator programa Omladinske banke u FTZ Mirza Mujezinović smatra da je to vrlo izazovno: “ Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude, oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato ovim događajem želimo skrenuti pažnju na mlade, jer zaslužuju podršku i mnogo više prilika nego što imaju trenutno˝.

Ovogodišnja konferencija organizuje se u okviru projekta “Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK”, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi uz podršku Njemačog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

 

 

opširnije >>

22.11.21

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja

Odlukom Upravnog odbora Fondacija tuzlanske zajednice će podržati dva zahtjeva za dugoročne projekte zagovaranja, dostavljene od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz Par Sela i Husina.

Nakon uvida u pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju podrška će biti dodijeljena:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

Iznos u KM

1

LGZR Husino

Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Husino

Odmrzni srce, zagrij učionicu

15.000,00

2

LGZR Par Selo

Udruga mladih Par Selo - Dubrave

Toplifikacija društvenog doma u Par Selu

9.491,25

UKUPNO

24.491,25

 

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 15.01.2022., nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Ukratko o projektima:

Naziv projekta: Odmrzni srce, zagrij učionicu

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Husino

Razvojni tim OŠ Husino, koja je osnovana 1958. godine i danas broji 113 učenika, u saradnji sa Lokalnom grupom za razvoj Husino krenuo je u što hitniju realizaciju projekta energetske efikasnosti i stvaranja adekvatnih uslova za odvijanje nastave u objektu škole. Radi se o dugogodišnjem i ozbiljnom problemu koji remeti normalno funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa i već sada ima dalekosežne negativne posljedice. Objekat OŠ Husino se nalazi u prilično lošem stanju, a trenutno najveći problem predstavlja zagrijavanje tokom zimskog perioda i problem provjetravanja tokom čitave godine. Stolarija je u vrlo lošem stanju zbog čega se učenici i nastavno osoblje tokom zimskog perioda često razbolijevaju i izostaju s nastave. Objekat se još uvijek zagrijava na ugalj, gdje se tokom sezone potroši više od 80 tona uglja.

Plan aplikanta je da u naredne dvije godine kroz ovaj projekat riješe ovaj problem tako što će udruživanjem sredstava i pritiskom na nadležne izvršiti zamjenu stolarije i načina zagrijavanja (sa uglja na pelet) te tako stvoriti adekvatne uslove za normalno odvijanje nastave. Obzirom da se radi o finansijski i operativno velikom poduhvatu smatraju mogućim intervenciju realizovati u dvije faze:

 • Zamjena stolarije u novom krilu objekta u kojem se nalazi najveći broj upotrebljivih učionica koje se najviše koriste i što je prioritet
 • Zamjena stolarije u starom krilu objekta i zamjena peći i energenta

Za zamjenu navedene stolarije u ovoj fazi je neophodno cca 31.000KM. Podršku od strane Fondacije iznosi od 15.000KM, dok će ostatak sredstava biti obezbijeđen kroz donacije iz lokalnih izvora, dijaspore, resornog ministarstva, lokalne samouprave i lokalnih biznisa.

Naziv projekta: Toplifikacija društvenog doma u Par Selu

Aplikant: Udruga mladih Par Selo Dubrave

Udruga mladih Par Selo Dubrave postoji već 11 godina. Kako je vrijeme prolazilo Udruga je rasla i pozicionirala se kao vrlo uspješna Udruga na području grada Tuzle i tuzlanskog kantona. Udruga iza sebe ima niz realiziranih uspješnih projekata iz domena sporta, kulture, ekologije, infrastrukture, humanitarnog rada i sl.

U proteklim godinama Udruga je zajedno sa drugim članovima lokalne grupe za razvoj Par Selo realizirala nekoliko projekata sa ciljem uređenja prostorija društvenog Doma Par Selo. Zamjenjena je stolarija, urađena je elektrifikacija te su opremljene prostorije. S obzirom da navedeni dom kontinuirano koriste sve članice lokalne grupe za razvoj kao jedan od najvećih trenutnih problema je istaknuta toplifikacija doma. Potrebu da se riješi ovakva jedna inicijativa imaju svi građani ove zajednice, počevši od uposlenika i korisnika ambulante JU Dom Zdravlja Tuzla, mjesne zajednice u Par Selu, do članova raznih udruženja. Projekat sa kojim su aplicirali se odnosi na aktivnost uvođenja grijanja u cijeli objekt društvenog doma. Trenutno se troše ogromne količine uglja, a evidentno je zagađenje okoliša kada se loži peć što je dodatan problem ovakvog zagrijavanja. Cilj u ovom projektu jeste nabavka dostatne peći na pelet, razvod grijanja u cijelom objektu, postavka radijatora i puštanje grijanja u funkciju.

Udruga planira povezati sve zainteresirane strane ovog projekta (Grad Tuzla, ambulanta, udruženja, različite institucije, dijasporu, gospodartvenici, mještane) te zajedničkim snagama osigurati neophodna finansijska sredstva za realizaciju projekta. Ogrjev-pelet planiraju nabavljati zajedničkim snagama u dogovoru s ambulantom i mjesnom zajednicom tj JU Dom Zdravlja Tuzla i Grad Tuzla. U budućnosti, zavisno od iznosa prikupljenih finansijskih sredstava planiraju uraditi fasadu na objektu i zamjeniti krov čime bi kompletan objekat bio završen/adaptiran.

Ovaj projekat je podjeljen u nekoliko dijelova i to:

 • Zamjena peći i provođenje sistema grijanja
 • Zamjena fasade
 • Zamjena krova
 • Adaptacija toaleta i zamjena vrata

Za zamjenu peći i provođenje sistema grijanja u ovoj fazi je neophodno cca 19.000KM. Podrška Fondacije iznosi 9.491,25 KM, dok ostatak sredstava planiraju obezbijediti od strane Gradske uprave Grada Tuzla, pojedinaca, dijaspore, resornih ministarstava, ali isto tako i kroz grantove Republike Hrvatske.

opširnije >>

12.11.21

Održan prvi tuzlanski meet-up pod nazivom „Vraćam se kraju kojeg volim“

Povjerenje kao uslov za kvalitetniju saradnju

Sinoć je u partnerskoj organizaciji Fondacije tuzlanske zajednice, I-platform i njemačke mreže Pangea održan prvi Tuzla meet-up simbolično nazvan „Vraćam se kraju kojeg volim“, kojem su prisustvovali Tuzlaci koji danas žive u 9 različitih zemalja. Bila je to prilika da se podijele iskustva, ostvare važne konekcije i razmotre ideje koje bi u budućnosti rezultirale saradnjom, unaprijeđenjem i podrškom lokalnim građanskim inicijativama i samim građanima u Tuzlanskoj regiji.

Ističući činjenicu da ljudi iz BiH odlaze i da je tuzlanska dijaspora relativno mlada, u ovom momentu možemo žaliti za odlaskom ljudi i ne raditi ništa ili naći načine da kod tih ljudi zadržimo konekciju sa rodnim krajem i zajednički unaprijedimo cijelu zajednicu, kako bi se trend odlaska u budućnosti usporio, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jašna Jašarević naglasila je da doprinos dijaspore u tom smislu može biti veliki.

Iako su susreti i-dijaspore u drugim gradovima BiH polučili saradnju 320 stakeholdera u oblasti privrede, zaštite životne okoline i različitih edukacija, na tuzlanskom meet up-u su tek načinjeni prvi koraci kako bi se slična saradnja može ostvariti. S tim u vezi, formiran je savjetodavni odbor tuzlanske dijaspore, koji će na osnovu iskazanih potreba i interesa formirati akcioni plan i doprinijeti stvaranju dugoročne veze i odnosa.

Kultura prenosa znanja

Muamer Babajić, osnivač kompanije Masterwerk u Njemačkoj i osnivač Centra za robotiku DKR u Tuzli, već na neki način radi na osnaživanju mladih ljudi u svom rodnom gradu: “Želio sam pružiti priliku brilijantnim studentima i odlučio se na osnivanje Centra, s obzirom na naš veliki ljudski potencijal. Nikada mi nije bio cilj edukovati ljude da bi odlazili iz BiH, nego stvoriti uslove za napredak kako bi drugi u Tuzlu dolazili po pamet, a ne po radnu snagu. U ljudima treba probuditi kreativni potencijal, a velika preduzeća, koja imaju pristup kapitalu i tržištu na neki način probuditi agilnim start-upima. Potrebno je da sami sebi proizvodimo komkurente, ta kombinacija na tržištu je neophodna i poticajna.“

Ivana Avramović, suosnivačica Fonda za stipendiranje Prometej koja živi i radi u Austriji također je istakla važnost potrebe razvoja kulture prenosa znanja. U okviru ovog filantropskog Fonda, Ivana se pridružila timu mladih profesionalaca koji žive i u BiH i van nje, kako bi udruženim sredstvima ulagali u talentirane i osviještene mlade ljude koji će promovirati prave ljudske vrijednosti, koje su u zadnje vrijeme, kako je rekla, u krizi. U tom smislu, osnivači Fonda Prometej koji pri FTZ djeluje već 5 godina, žele doprinijeti obrazovanju mladih na način da povećaju svoje sposobnosti i vještine koje će im biti od velike koristi u poslovnom okruženju.

Civilne organizacije most između potreba i sistemskog ulaganja

Ovakav pristup održavanja konekcija sa svojom matičnom zemljom i ulaganje u nju doprinio bi obezbijeđenju finansiranja koje nije projektno, nego bi bilo programsko i portfolijsko, smatra jedna od govornica Nejira Nalić McCorrick koja živi u Švicarskoj, naglašavajući kako je dijaspora angažovana u podršci svojoj zemlji, ali da treba mnogo raditi na građenju povjerenja: „17% nacionalnog bruto dohotka u BiH dolazi iz dijaspore samo kao pomoć porodicama. Taj procenat bi, ukoliko bi se organizacije civilnog društva postavile kao most između potreba u zajednicama i sistemskog ulaganja, ali i generatori povjerenja, mogao biti i mnogo veći.“

Nikola Burić iz i-dijaspora / i-platform smatra da je ovakav mrežni pristup sistemskim rješenjima problema pristup 21. stoljeća i da onda kada napravimo svoj ekosistem kroz mrežu, on se može vrlo lako i efikasno aktivirati.

Uvezivanje dijaspore na ovaj način preko platformi i organizacija od povjerenja jeste model koji ne samo da osigurava da novac koji šalju nazad u svoju matičnu zemlju imati dugoročne efekte, nego i prilika da se ljudi, resursi, „know-how“ pristupi iz dijaspore i zemlje bolje povežu. Budući da su ljudima u dijaspori potrebni sistemi, platforme i resursi kako bi našli načine da i dalje pomažu svojim zajednicama, Monika Kleck, dugogodišnja konsultantica FTZ iz Njemačke osnovala je u svojoj zemlji dobrotvornu organizaciju Zukunft gestalten Bosnien, koja predstavlja vezu Njemačke dijaspore sa lokalnim organizacijama u BiH. Uloga facilitatora podrazumijeva da ova organizacija može pomoći njemačkim državljanima bosanskog porijekla da ulažuu svoju zemlju i pomažu ideje koje su im bliske, a da istovremeno imaju poreske olakšice. Ovo je samo jedan od koraka i načina kako se mogu premostiti prepreke i kako zajednički rad može dati dobre rezultate na obostrano zadovoljstvo.

Prvi tuzlanski meet-up rezultirao je konstruktivnim razgovorom o važnosti dijaspore za lokalni razvoj, potrebama i načinima za ulaganjem, te izgradnjom važnih veza ljudi širom svijeta. U narednom periodu, savjetodavni odbora će planirati konkretne korake i prijedloge za međusobnu saradnju. Organizatori se nadaju i pozivaju sugrađane iz dijaspore u što većem broju priključe ovakvim događajima i daju svoj doprinos.

 

 

 

opširnije >>

09.11.21

Poziv za prijave na trening "Organiziranje zajednice"

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Naša zajednica je naša odgovornost˝ kojeg implementira u okviru programa ˝Snaga lokalnog˝ uz podršku USAID-a (Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH) organizira besplatan trening na temu ˝Organiziranje zajednice”.

Ovom prilikom pozivamo predstavnike i predstavnice savjeta/vijeća mjesnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona, kao i zainteresovane građane_ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva koji_e žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti organiziranja zajednica i sprovođenja modela organizovanja da se prijave. 

Ovaj trening je namijenjen pojedincima sa prostora Tuzlanskog kantona koji žele da već postojeći aktivizam i volonterizam usmjere na pravi način, odnosno da nauče i primijene različite metode organiziranja zajednice u cilju postizanja boljih uslova življenja u svojim lokalnim zajednicama. Trening prati model organiziranja zajednice koji je Fondacija tuzlanske zajednice razvila i koji danas uspješno primjenjuje Mreža aktivnih zajednica, a koji je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu u radu na mikro nivou. Modeli i metode koji će biti objašnjeni na treningu objašnjeni su u priručniku ˝Abeceda organiziranja˝ u izdanju Fondacije tuzlanske zajednice i do sada su pokazali izuzetne rezultate, što potvrđuje ispravnost teorije i njenu praktičnu primjenjivost.

Učesnici treninga će steći znanja, vještine i upoznati se sa različitim pristupima u procesu organiziranja zajednice, koje mogu primijeniti u svojim naseljima, zajednicama i gradovima.

Trening će trajati 3 dana i realizovati se u periodu od 02. do 04. decembra 2021. godine u terminu od 09:00h – 16:00h u prostorijama Nahla centra (Tuzla).

Fondacija tuzlanske zajednice pokriva troškove organizacije treninga, hrane i osvježenja, kao i troškove prevoza učesnika. Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa.

Zainteresovani polaznici trebaju se prijaviti najkasnije do 28. novembra  2021. godine OVDJE.

Prednost u izboru imaju predstavnici zajednica koji su pristupili Mreži aktivnih zajednica u 2021. godini.

Trening će se realizovati u skladu sa važećim epidemiološkim mjerama.

___________________________________

Ova aktivnost realizuje se zahvaljujući  velikodušnoj podršci Američkog  naroda kroz program "Snaga lokalnog" Američke agencije za međunarodni  razvoj u BiH (USAID). Sadržaj je odgovornost Fondacije tuzlanske zajednice i ne odražava nužno stavove USAID-a ili Vlade SAD-a.

opširnije >>

05.11.21

Aktivne zajednice i mladi iz TK kreću u realizaciju 24 lokalne inicijative

Fondacija tuzlanske zajednice je u petak u Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Za 24 građanske inicijative distribuirano je 47.000 KM iz Fonda za mlade i Fonda aktivne zajednice.

​Podrška se realizuje u partnerstvu sa Njemačkim saveznim ministarstvom za vanjski razvoj (BMZ) kroz projekat „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“  koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.

Davor Marjanović, koordinator lokalne grupe za razvoj Husino kaže da će ovu podršku iskoristiti za uređenje Centra za kulturu na Husinu: “Naša zajednica se unazad godinu dana zaista probudila. Pristupom u Mrežu aktivnih zajednica ujedinila su se udruženja s područja Husina, neoformalne grupe, javne intitucije i građani generalno. Pokrenuli smo neke zaista lijepe priče i ovakva pomoć nam je samo vjetar u leđa i potpora u odluci da se nastavimo truditi i raditi za svoju zajednicu. Centar za kulturu je mjesto gdje će se održavati većina naših aktivnosti, pa je bilo neophodno da se adekvatno uredi. Naše napore je prepoznao i Grad Tuzla, te nam također pružio značajnu podršku. Na ovakav način, radeći sistematično i timski, možemo postići puno toga.”

U fokus svog djelovanja Fondacija tuzlanske zajednice oduvijek stavlja one zajednice koje su na neki način zapostavljene, bilo da je to zbog njihove udaljenosti od gradskih centara, nerazvijenosti infrastrukture ili nedostatka društvenih dešavanja. Mladi ljudi iz ovakvih zajednica, onda kada dobiju podršku i priliku da realizuju svoje ideje, zaista su pokretači promjena i svojim aktivnostima oživljavaju društveni život u manjim zajednicama. Jedno od takvih udruženja je i udruženje Cascader Production, koje u ljetnim jesecima u Živinicama na gradskom trgu organizuje Open Air Film Fest.

"Od samog početka nailazimo samo na pozitivne reakcije. Najviše pohvala dobili smo za organizaciju Filmskog festival na otvorenom. Ljudi su jednostavno bili oduševljeni da se nešto tako organizuje u našem gradu. Mi smo u centar našeg djelovanja  i aktivnosti stavili naš grad, koji je nekako bio zapostavljen. Zbog toga smo odlučili da idemo dalje. Naredno ljeto organizujemo isti festival, samo na još većem nivou i želja nam je da Živinice budu prepoznatljive po tome”, kaže Belma Omerović iz ovog Udruženja.

Fondacija je dala prioritet projektima koji se odnose na oblast očuvanja okoliša, zdravlja i klime, kvalitetnog obrazovanja, smanjenja nejednakosti i ljudskih prava. Inicijalnim sredstvima pokrenuće se promjene u zajednicama i ojačati liderske vještine pojedinaca i organizacija. Podrška građanima koji se uključuju samoinicijativno, kako bi jačali međusektoralnu saradnju i radili na jačanju i razvoju svojih zajednica, ključno je za dugoročno  poboljšanje kvaliteta života.

opširnije >>

29.10.21

Posađeno 100 stabala u okviru inicijative „Drvo za prijatelja – drvo za Angelinu 2021“

Akcija sadnje stabala u okviru inicijative “Drvo za prijatelja – drvo za Angelinu” organizovana je danas u Krečanskoj ulici u naselju Irac u Tuzli. U povodu Svjetskog dana gradova, Fondacija tuzlanske zajednice je uz pomoć filantropa i sugrađana obogatila grad sa preko 100 sadnica srebrnolistog javora, bijele breze, crvenoliste šljive i smrče. Kao i proteklih godina, akcija je realizovana uz podršku JKP Komunalac, odnosno Grada Tuzla, pokreta mladih "Let's do it Tuzla”, Mreže aktivnih zajednica i naših sugrađana, koji su stabla posadili u ime svojih porodica, prijatelja i dragih ljudi koji više nisu tu. U vrlo kratkom periodu, uz pomoć 47 donatora, prikupili smo skoro 3.000,00 KM, koje su usmjerene u kupovinu sadnica.

„Održavanje kontinuiteta inicijative za nas je vrlo važno, jer se građani već tradicionalno uključuju, noseći se na pozitivan način sa svojim gubicima i bolom. Iako je nastala kao akcija ponukana gubitkom koji je naš kolektiv doživio kada nas je napustila kolegica Angelina Hodžić Avramović, kroz vrijeme je inicijativa prerasla u prepoznatljivu građansku akciju i tradiciju Tuzle, pa danas građani stabla sade ne samo u ime onih koji više nisu tu, nego u ime svojih porodica, prijatelja i djece. Mi ovime ne stvaramo samo ljepše okruženje za nove generacije, nego i šaljemo jasnu poruku i gradimo svijest o važnosti očuvanja okoliša. Potrudili smo se da ove godine sadimo u naselju kojem zelenilo zaista nedostaje, kako bi cijeli grad bio ravnomjerno ozelenjen “, kaže Tarik Baraković koordinator programa filantropije i poduzetništva u Fondaciji, ističući kako je od velike važnosti da se ovakve aktivnosti realizuju planski i koordinirano, u saradnji sa strukom i lokalnom vlašću.

Akciji sadnje danas je prisustvovala Maja Okanović, koja smatra da male inicijative stvaraju zajedništvo, koje svemu daje veću vrijednost: „Mene ova inicijativa veže uz djetinjstvo. Prije trideset godina kao dijete sam pomagala  svom tati, koji je preminuo 2019. godine, da posadi stabla iza naše zgrade. Iako to tada mnogima nije imalo smisla, on je istrajao i njegovao ta stabla. Ono što mnogi tada nisu vidjeli ili mogli zamisliti, jesu generacije djece koja su se razvijale i zabavljale penjući se na to drveće ili sve one koje su te krošnje nahranile svojim plodovima, ali i pružile hladovinu tokom vreliha dana. Meni ta stabla i danas oživljavaju sretne dane djetinjstva. Trud koji danas ulažemo u stvaranje nečega dobrog, daće nemjerljive rezultate u budućnosti.“

Akciji sadnje koja je prije šest godina pokrenuta u sjećanje na njenu majku Angelinu,  danas je psisustvovala i Mirna Hodžić: „Inicijativa je pokrenuta u želji da uradimo nešto za naš grad, ali i u sjećanje na moju mamu. Tokom godina je to postala akcija za sve građane koji su nekoga izgubili. Za sve one koji bi da su danas živi radili pozitivne stvari, mi se okupljamo i nastojimo u njihovo ime održati ovu tradiciju.“

Ova inicijativa realizira se šestu godinu za redom, a zahvaljujući nesebičnom zalaganju donatora i volontera do sada je posađeno je preko 1000 sadnica.

opširnije >>

29.10.21

Rezultati podrške Fonda za mlade

Komisije za dodjelu sredstava pri Fondu za mlade (Odbori omladinskih banaka Kalesija, Srebrenik, Lukavac, Živinice i Tuzla) razmatrale su aplikacije primljene na II Javni poziv za podršku omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih. Komisije su donijele odluku o podršci sljedećim projektima:

Živinice:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Kaskader produkcija

UM

OpenAir Festival 2.0

2000,00 KM

2.

Udruženje Mladi digitalci

UM

Podijeli svoje STEM iskustvo

2000,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

4.000,00 KM

 

 

OpenAir Festival 2.0

Kaskader produkcija je udruženje mladih koje želi ralizirati još jedan filmski festival kratkometražnog filma u Gradu Živinice. Kroz projekat „OpenAir Festival 2.0“ nastavljaju promociju filmske mjetnosti, a ujedno će festival biti baziran i na ostalim dijelovima umjetnosti – muzika, slikanje i fotografija. Realizacija gore navedenog projektnog prijedloga ima višestruki značaj ne samo za mlade ljude koji se bave filmografijom, već za cjelokupnu zajednicu i građane koji žele da uživaju u čarima jedinog filmskog festivala kratkometražnog filma na području Grada Živinice.

Podijeli svoje STEM iskustvo

Kroz ovaj projektni prijedlog Udruženje Mladi digitalci želi po prvi put u Gradu Živinice organizovati hakaton, odnosno takmičenje u kodiranju za studente i srednjoškolce koji već posjeduju određeno iskustvo u programiranju i spremni su raditi na konkretnim projektima. Kroz realizaciju projektnog prijedloga takmičari će tokom trodnevnog izazova izgraditi aplikaciju ili internetsku platformu koju studenti programiranja mogu koristiti za snimanje svojih iskustava zasnovanih na poslu i podijeliti ta iskustva učenja s drugim studentima i srednjoškolcima putem teksta, fotografija ili video zapisa. Glavni cilj je potaknuti mlade ljude da se više uključe u sfere IT sektora, te im pružiti mogućnost upoznavanja sa predstavnicima istoimenog.

Kalesija: 

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Udruženje Art centar Ankata

UM

Pozorišna i festivalska tradicija u Kalesiji

1923,20 KM

2.

Udruženje mladih TRIK

UM

Arts fest

1500,00 KM

3.

NG mladih Hrasno Gornje*

NG

Ljetnikovac sa kaminom

1870,00 KM

UKUPNO ODOBRENO:

5.293,20 KM

 

 

Pozorišna i festivalska tradicija u Kalesiji

Art Centar ANKATA svoje djelovanje u Kalesiji kroz pozorišnu umjetnost održava u kontinuitetu od 2017. godine. Ovim projektnim prijedlogom žele da realizuju aktivnost pod nazivom „Festival Dječjeg teatra“ i time dodatno osnaže pozorišnu kulturu na području opštine Kalesija. Kroz dvodnevni festival, mladima će se predstaviti gostujuće dramske škole i studija , te domaćin Art centar ANKATA, a nakon izvedbe pozorišnih komada u planu je organizacija okruglog stola za sve zainteresovane na temu procesa nastajanja i izvođenja pozorišnih djela.   

Oživimo volonterizam i aktivizam

Udruženje mladih "Trik" projektom "Arts fest" želi da aktivira djecu i mlade na području Općine Kalesija i da kulturu i tradiciju na području općine Kalesija izdigne na veći nivo. Kroz aktivnosti, kao što su: kurs gitare, crtanje i slikarstvo, gluma, crtananja kanom, crtanje na licu, izrada nakita i oslikavanje stakla žele mlade ljude približiti umjetnosti, te da naučene vještine prezentuju na završnoj aktivnosti – „Arts fest-u“. Cilj ovih aktivnosti, pored vraćanja kulture, jeste i posvećivanje pažnje mentalnom zdravlju djece i mladih koje je narušeno tokom pandemije. Sve navedene aktivnosti će imati za cilj da pokrenu i aktiviraju mlade da rade na sebi, ali i na očuvanju aktivizma i volonterizma, kao i same kulture na području Općine Kalesija.

Ljetnikovac sa kaminom

NG mladih sa područja Hrasno Gornje kroz realizaciju svog projektnog prijedloga želi da ponudi sadržaj mladim ljudima koji do sada nije bio prisutan na području istoimene mjesne zajednice. „Ljetnikovac sa kaminom“ je projektni prijedlog koji želi mladim ljudima ponuditi mogućnost sigurnog okupljanja tokom čitave godine i ponuditi mjesto gdje će mladi ljudi moći da se socijalizuju i ujedno razvijaju ideje za daljnji razvoj ovo mjesta. Kao glavni problem navode nepostojanje adekvatne infrastrukture za potrebe mladih, te smatraju da će realizacija ovog projektnog prijedloga učiniti da se cjelokupna zajednica više uključi u rješavanje problema mladih i ponuditi mladim ljudima mogućnosti kako bi neometano živjeli, radili i djelovali na području MZ Hrasno Gornje.

*Napomena: Uslovno podržan jedan projekat

NG mladih Hrasno Gornje – „Ljetnikovac sa kaminom“ sa odobrenim sredstvima od 1870,00 KM u slučaju da ispune zahtjeve Odbora Omladinske banke Kalesija.   

Lukavac:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

Neformalna grupa mladih

NG

Eko kutak za bolji nastavni trenutak

810,25 KM

UKUPNO ODOBRENO:

810,25 KM

 

 

Eko kutak za bolji nastavni trenutak

NG mladih sa područja općine Lukavac kroz realizaciju projektnog prijedloga „Eko kutak za bolji nastavni trenutak“ želi da kreira ekološki uređen prostor za potrebe terenske nastave u prirodi i podstakne svijest mladih za pitanja ekologije i uticaja ekologije na zajednicu. S obzirom na situaciju sa pandemijom virusa Covid-19 NG mladih želi da prilagodi održavanje nastavnog programa što je više moguće trenutnoj situaciji, te da se ujedno mladi ljudi poistovijete sa prirodom i njenim bogatstvima. Kroz postavljene ciljeve želja im dati primjer cjelokupnoj lokalnoj zajednici da aktivizam na djelu može uveliko doprinijeti razvoju cjelokupne zajednice, a ujedno i pokazati mladim ljudima da se rad za zajednicu i za potrebe zajednice itekako isplati.

Tuzla:

Rb

APLIKANT

Vrsta grupe

PROJEKAT

Odobreni iznos u KM

1.

UG Atletski klub Royal

UG

Razvoj atletike u gradu soli

1980,00 KM

2.

Udruženje mladih žena GirlTHing

UM

Jaka JA

2000,00 KM

3.

Lipnica za sve

NG

Youth Zone Lipnica

1812,92 KM

4.

OI Krin

UM

Mašta za bolji svijet

2000,00 KM

5.

Omladinski resursni centar

UM

Budi rješenje, ne zagađenje

1087,00 KM

6.

Sinapsa

NG

Ja čujem tvoju najtišu priču

1942,00 KM

7.

Tuzlanski otvoreni centar

UG

Gradimo mentalno zdravlje

1210,00 KM

8.

Your Turn

NG

Tabletop zabava i kultura

1372,40

UKUPNO ODOBRENO:

13.404,32 KM

 

 

Razvoj atletike u gradu soli

Projekat atletskog kluba "Royal" zasniva se na promociji atletike, promociji zdravog načina života, te značaju okupljanja mladih ljudi sa istim ili sličnim interesima. Kroz implementaciju ovog projektnog prijedloga za cilj imaju da djeci i mladima atletiku predstave na zanimljiv način, da razviju fizičko i duhovno zdravlje svojih polaznika, te da mlade ljude razviju i potaknu na razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti i zaštitu čovjekove okoline kroz aktivnosti koje će biti realizovane u prirodi. Projekat će kao takav ujedno doprinijeti samoodrživosti Udruženja, a dodatno će ukazati mladim ljudima na mogućnost poboljšanja kvalitete života, jačanja samopouzdanja i povećanje socijalizacije kroz trenažni proces.

 

Jaka JA

Kako je mentalno zdravlje studenata sve veća briga, te kako mentalne bolesti imaju ozbiljne posljedice na akademski uspjeh, produktivnost i društvene odnose, Udruženje mladih žena GirlTHing došlo je na ideju za realizaciju projektnog prijedloga „Jaka JA“. U sklopu ovog projekta planirano je da se održe četiri grupne terapije sa iskusnom psihoterapeutkinjom, koja će studenticama pomoći da progovore, analiziraju i savladaju sve prepreke s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Kroz projektni prijedlog plan je uključiti i majke/starateljice ili očeve/staratelje na jednu od četiri grupne terapije jer time žele skrenuti pažnju na podršku koju trebaju pružiti svojim kćerkama, kako bi izrasle u sposobne i jake žene. Zvaničan početak projekta će biti održavanje "Online Booster Night" na koju će se pored učesnica projekta moći prijaviti svi mladi iz cijele Bosne i Hercegovine koji žele da čuju priče i savjete, te budu inspirisani od strane  govornica na događaju.

Youth Zone Lipnica

NG Lipnica na lokalitetu Gornje Lipnice planira djelimično zapuštenu i neupotrebljivu javnu površinu pretvoriti u Street Work Out park za potrebe svojih sugrađana i sugrađanki. Realizacijom projektnog prijedloga „Youth Zone Lipnica“ NG želi ponuditi prostor za trening na otvorenom svim zainteresovanima, koji će se kroz tjelovježbu razvijati fizički i psihički, udaljavajući ih od konstatne upotrebe društvenih mreža i približavajući ih socijalizaciji i druženju sa vršnjacima, a ujedno će omogućiti i izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima u periodu pandemije virusa Covid-19.

Mašta za bolji svijet

Primijenjujući izviđački moto „Budi spreman”, OI Krin odlučio je realizovati projekat “Mašta za bolji svijet” na način prihvatljiv trenutnoj situaciji izazvanoj pandemijom virusa Covid-19. Realizacijom projektnog prijedloga planirano je da se obrade 2 priče/pjesme/bajke u audio i video formatu koje će omogućiti svim zainteresovanima da se na bezbjedan način edukuju i dodatno kulturološki osnaže. Podizanje svijesti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja kroz proces obrade 2 književna djela i plasiranjem nastalog sadržaja putem društvenih mreža bit će u fokusu realizacije projektnog prijedloga, a cilj je da se što veći broj mladih ljudi zainteresuje za čitanje i istraživanje, mentalno osnaži i naravno, podstakne na volontiranje i aktivizam.

Budi rješenje, ne zagađenje

Projekat “Budi rješenje, a ne zagađenje!” zamišljen je kao projekat čiji će fokus biti na ekologiji i malim koracima koje svako od nas svakodnevno može raditi kako bi spasio planetu Zemlju, jedini dom koji imamo. Uzimajući u obzir činjenicu da mladi nisu ni upoznati, ni zainteresovani za ekologiju, te nisu svjesni koliku moć svaki pojedinac ima kada je u pitanju smanjenje otpada, smanjenje globalnog zagrijavanja i sl. projekt će kroz svoje aktivnosti direktno uključiti mlade koji će naučiti kako svojim djelovanjem u svakodnevnim situacijama mogu direktno imati uticaja na bolje sutra.

Ja čujem tvoju najtišu priču

Ovim projektom NG Sinapsa želi da djecu i mlade, slabijeg socio-ekonomskog statusa, osnaži kako bi se lakše nosili sa svakodnevnim izazovima u svom rastu i razvoju i kako bi imali slobodu da po potrebi potraže pomoć vršnjaka, roditelja, ali i stručnih osoba. Kroz generalni cilj projektnog prijedloga želja im je doprinijeti očuvanju mentalnog zdravlja kod djece i mladih u osnovnim školama, a ostvarenje cilja je planirano kroz saradnju sa školama, edukaciju djece i mladih, te edukaciju volontera koji će sprovoditi interaktivne radionice sa mladima.

Gradimo mentalno zdravlje

Socijalno distanciranje i samoizolacija su imali neželjene negativne uticaje na živote LGBTIQ osoba. Projekat „Gradimo mentalno zdravlje“ ima za cilj da unaprijedi mentalno zdravlje LGBTIQ osoba u Tuzlanskom kantonu narušeno usljed pandemije virusa COVID-19. Svoj cilj planiraju postići kroz aktivnosti radionica regulacije stresa, regulacije anksioznosti, Art terapije i Gejminga, u kojima će LGBTIQ osobama pružiti alate za izgradnju mentalnog zdravlja. Kroz ovaj projekat žele pružiti LGBTIQ osobama siguran prostor u kojem mogu biti autentični u svojim identitetima, te ih edukovati o načinima regulacije stresa i anksioznosti.

Tabletop zabava i kultura

NG Your Turn kroz realizaciju projektnog prijedloga nastoji putem brojnih događaja nastaviti uspješnu promociju tabletop kulture koja je započeta u prethodnom periodu, te dodatno razvijati tabletop kulturu saradnjom i komunikacijom sa sličnim zajednicama u gradovima BiH kao i u gradovima regije. Plan neformalne grupe jeste da mladima ponudi mogućnost da na jednom mjestu nauče osnove određenih tabletop igara, te da svojim učešćem dodatno unaprijede položaj tabletop zajednice, kako u Tuzli tako i čitavoj BiH. Ujedno, realizacijom ovog projektnog prijedloga daje se mogućnost mladima da se kroz igru i zabavu dodatno upoznaju i razviju svoje socio-društvene vještine. Kao posljednja faza projektnog prijedloga planirano je registrovanje i otvaranje omladinskog udruženja fokusiranog na ojačavanje tuzlanske tabletop zajednice, te promovisanje same tabletop kulture sličnim eventima u drugim gradovima na području kantona.

 

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstva za 7 projekata i to:

R.br

Grad/Općina

Aplikant

Naziv projekta

Iznos tražene donacije

Projekat odobren

Uslov koji nije ispunjen

1

Tuzla

NG Grupa za promjenu

Izgradnja dječjeg igrališta u Dragodolu

1150,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij Fonda – Nije  iskazano vlastito učešće i volonterski rad koji treba da budu jednaki ili veći od potraživanog iznosa granta.

2

Tuzla

NG Omladinci zašto ne bi bili poduzetnici

Omladinci zašto ne bi bili poduzetnici

1950,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij Fonda – budžetska potraživanja odnose se na re-granting.

3

Tuzla

JU Mješovita srednja škola

Prevencija narušavanja zdravlja učenika – Covid19

1885,00

NE

Aplikant odustao od daljnjeg procesa apliciranja.

4

Tuzla

JU MSŠ Elektrotehnička škola Tuzla

Za kabinet računarstva i informatike za bolje uslove rada

1400,00 KM

Ne

Aplikant odustao od daljnjeg procesa apliciranja.

5

Lukavac

Humanitarno udruženje Ensarije

Suzbijanje širenja Covid-19 u našim školama

2000,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij – budžetska potraživanja odnose se na dodjelu donacija.

6

Lukavac

NG Za buduće generacije

Dječja biblioteka MAK

1890,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij – Ukupna potraživanja za opremu iznose više od  30% od ukupno potraživanog iznosa.

7

Kalesija

KUD 14. Maj Tojšići

Popravka dotrajale narodne nošnje

1850,00 KM

NE

Nije zadovoljen opšti kriterij – Nije vidljiv uticaj na promjenu položaja mladih u zajednici.

 

POTPISIVANJE UGOVORA održaće se u narednom periodu, ovisno o epidemiološkoj situaciji, o čemu će aplikanti biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

 

opširnije >>

26.10.21

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 23.10.2021. godine donijela je odluku o podršci projektima udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 10 projekata.

Pregled podržanih projekata

PODRŽANI APLIKANTI IZ FONDA AKTIVNE ZAJEDNICE
R.br Općina Aplikant Naziv projekta Iznos tražene donacije Iznos odobrene donacije Prosječna ocjena Projekat odobren Uslov koji nije ispunjen
1 Čelić Lokalna grupa za razvoj Čelić Open door for all - Čelić 2.515,00 2.515,00 43,2 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
2 Bagdale - Ahmetaši Grupa za razvoj Mjesne zajednice Bagdale - Ahmetaši Svi na Bagdale  2.700,00 2.700,00 42,9 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
3 Par Selo UDRUGA MLADIH PAR SELO-DUBRAVE Uređenje dijela društvenog doma u Par Selu 2.997,00 2.997,00 42 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
4 Solina UDRUŽENJE GRAĐANA FUDBALSKI KLUB MLADOST SOLINA Kutak sreće za malu raju 3.000,00 3.000,00 41,777 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
5 Škahovica MZ Škahovica Multimedijalna sala za mještane Škahovice 3.000,00 3.000,00 41,6 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
6 Husino Lokalna grupa za razvoj Husino Utopljavanje prostorija Spomen Doma Husinske Bune 2.623,69 2.623,70 41,4 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
7 Tušanj Lokalna grupa za razvoj Tušanj Dani Otvorenih Vrata Nase Zajednice 750,00 750,00 40,9 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
8 Hrvati UDRUŽENJE GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE HRVATI 1 MAJ Veliki za male 2.741,44 2.741,40 40 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
9 Tinja Donja Javna ustanova Osnovna škola Tinja Botanička bašta sa kreativnim kutkom za učenje na otvorenom 3.000,00 3.000,00 39,888 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima
10 Simin Han Raft Eko Klub Accent Tuzla Čisto korito rijeke Jale od ambrozije i otpada  2.077,50 2.077,50 38,888 DA Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

 

  25.404,63 25.404,60    


 

 

Komisija za dodjelu grantova nije odobrila dodjelu sredstva za 5 projekata i to:

APLIKANTI ČIJE APLIKACIJE NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA FONDA AKTIVNE ZAJEDNICE(nisu u skladu sa kriterijima Fonda, više na linku  https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/539660_KriterijiFONDVOLIMSVOJGRAD.pdf)
R.br Općina Aplikant Naziv projekta Iznos tražene donacije Prosječna ocjena Projekat odobren Uslov koji nije ispunjen
1 Dobrnja LGzR Dobrnja Sadnja čempresa 450,00 36,2 NE Ne zadovoljava opšti kriterij Fonda - Podrška od 500KM - 3000KM ispod kriterija. 
2 Kladanj Lokalna grupa za razvoj Kladanj Briga o čovjeku i okolišu je naša moralna obaveza 1.333,30 35,5 NE Ne zadovoljava opšti kriterij Fonda - Realizacijom ovog projekta se ne riješava prioritetan problem u zajednici. 
3 Dragunja Lokalna grupa za razvoj Dragunja Okusi domaćih Proizvoda 2.960,00 35,2 NE Ne zadovoljava opšti kriterij Fonda - Ne podržavamo projekte koji su već realizirani. Dodatno potraživana sredstva nisu relevantna za problem koji se rješava.
4 Turija Mjesna zajednica Turija Pripreme za obilježavanja stogodišnjice postojanja škole u Turiji  1.500,00 34,888 NE Ne zadovoljava opšti kriterij Fonda - Projekat nije jasan, nisu usklađene projektne aktivnosti sa potraživanjima.
5 Živinice Gornje JU O.Š.Živinice Gornje Vrt u školskoj močvari 2.999,89 32,6 NEKo Komisija smatra da budžet za realizaciju projekta nije dostatan i predlaže da nosilac projekt aplicira na Javni poziv za zagovaračke inicijative

 

POTPISIVANJE UGOVORA održaće se u narednom periodu, ovisno o epidemiološkoj situaciji, o čemu će aplikanti biti blagovremeno obaviješteni putem e-maila. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail inicijative@fondacijatz.org. Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Rezimei podržanih projekata:

UDRUŽENJE GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE HRVATI 1 MAJ - Veliki za male

Ovo relativno mlado udruženje svojim projektom želi poboljšati kvalitetu društvenih aktivnosti i ekološku sliku  na području MZ Hrvati  Lukavac. Ova zajednica je najbliža industrijskoj zoni Lukavca, a trenutno nemaju nikakvih sadržaja za društveni život djece I ostalih grđana.Udruženje će ovim projektom urediti zelenu površinu u krugu dvorišta Doma kulture u Hrvatima, koji je u vlasništvu MZ Hrvati, a koje koristi i područna škola koju pohađaju učenici od 1. do 4. razreda. Cilj ovog projekta je stvaranje adekvatne , ograđene i sigurne površine za boravak djece kao i  jačanje ekološke svijesti, tj. poboljšanje svijesti ljudi, posebno djece, o važnosti i očuvanju okoliša kao i unapređenje kvaliteta života na području ove mjesne zajednice. Planirali su urediti zelenu površinu u  dvorištu postavljanjem igraonice za djecu, koja se sastoji od kućice, tobogana, ljuljački , zida za penjanje, kao i da obogate zelenilo u dvorištu i ujedno oiviče postavljenu igraonicu sa dvije strane sadnjom čempresa. Također će postaviti 2 klupe i kante za otpad. Pored toga, cilj projekta je i da fizički odvoje školsko dvorište od puta koji prolazi pored navedene parcele zbog sigurnosti učenika.

Raft Eko Klub Accent Tuzla - Čisto korito rijeke Jale od ambrozije i otpada

Osnovan na inicijativu  entuzijasta, zaljubljenika čiste prirode i raftinga 07.02.2005.godine u Simin Hanu, klub je realizirao brojne inicijative, a sada žele urediti dio korita Jale. Projektom će djelovati na problem neuređenog korita rijeke Jale koje je zaraslo od ambrozije i puno različitog smeća smeća, koje se ne vidi od ambrozije i trave. Cilj projekta je čišćenje rijeke Jale u naselju Talijani, razvoj ekološke svijesti kod građana i mladih uključivanjem istih u aktivnosti projekta. Ujedno, cilj je da rijeka ostane u koritu kako ne bi izlila sa prvom većom kišom. U okviru projekta će se realizirati po minimalno tri godišnje akcije čišćenja i uređenja uz podršku članova LGZR Simin Han za slijedeće lokacije: korito rijeke jale u naselju Talijani; dvorište ispred Ambulante; dvorište ispred Agora Centra, te koordinacija sa predstavnicima LGZR i uposlenicima škole radi eventualne ispomoći u periodu (proljeće/ljeto).

Javna ustanova Osnovna škola Tinja - Botanička bašta sa kreativnim kutkom za učenje na otvorenom

U školskoj zgradi, u prizemlju škole, se nalazi neiskorišten prostor pod otvorenim nebom, koji je trenutno zapušten i neugledan. JU O.Š. Tinja svojim projektom želi urediti ovaj prostor koji ima veliku kvadraturu, te omogućava uređenje botaničke bašte i kreativnog kutka. Botanička bašta je zamišljena kao prostor u tri nivoa ispunjen žardinjerama sa zemljom u koje će se saditi bilje. Kreativni kutak je mjesto gdje bi korisnici mogli na jedan kreativni i relaksirajući način razmjenjivati ideje, znanja i vještine. Zamišljen je kao mjesto realizacije raznih edukativnih radionica, slobodnih aktivnosti i časova. Uvođenjem nove metode učenja na očiglednim primjerima ,razmjeni mišljenja i ideja i praktičnog rada, učenici će proširivati i nadograđivati svoja znanja i vještine potrebne za život. Cilj projekta je i povezivanje ideja roditelja, nastavnika i lokalne zajednice u zajednički cilj usmjeren prema djeci i njihovom zdravom i sretnom odrastanju.

UDRUŽENJE GRAĐANA FUDBALSKI KLUB MLADOST SOLINA - Kutak sreće za malu raju

Fudbalski klub  Mladost Solina osnovan je davne 1954.godine i kao takav spada u red najstarijih sportskih kolektiva kako na području Grada Tuzla, tako i šire regije, a ove godine je slavio 67. godinu svog postojanja. Klub se trenutno takmiči u II kantonalnoj ligi TK - grupa jug, gdje ostvaruje zapažene rezultate. U prethodnom periodu su realizirali nekoliko kvalitetnih projekata unutar svoje zajednice uz podršku FTZ, ali i lokalnih donatora. Cilj ovog projekta je poboljšanje kvaliteta života u zajednici kroz uređenje igraonice za djecu i ograđivanje igraonice kako bi pružili dodatnu zaštitu korisnicama iste. Projektom žele urediti igraonicu za djecu na ulazu kompleksa stadiona Studenac u Solini, sanaciju i uređenje već postojećeg mobilijara, postaviti rasvjetu, napraviti sigurno okruženje za igru odvajanjem od lokalnog puta i parkinga,  postaviti novi mobilijar i videonadzor zbog sigurnosti. Najbliže slične "igraonice na otvorenom" nalaze se u naseljima Brđani i Novo Naselje, što je prilično udaljeno od ovog dijela mjesne zajednice.

Lokalna grupa za razvoj Čelić - Open door for all – Čelić

Projekat „Open door for all“ je prvenstveno usmjeren na održivu i aktivnu lokalnu zajednicu, poboljšanje zdravlja, te druženje građana na otvorenom i zdravom zraku. Projekat je zasnovan na 4 ideje, koje će se realizirati u okviru ove projektne inicijative. Postojeće dječije igralište u Čeliću je prilično izmješteno iz centra, te dolazi do uništavanja dječijih sadržaja od nepoznatih lica. Ideja aplikanta jeste premještanje ovih rekvizita na nove lokacije koje su bliže djeci i roditeljima, te nabavka dodatnih sadržaja kako bi poboljšali sigurnost i kvalitet življenja djece u MZ. Druga ideja je „Street workout park“ - teretana na otvorenom. Time bi se poboljšao kvalitet život omladine i zadovoljila njihova zainteresiranost za sport i rekreaciju. U poslove izrade parka uključili bi se i učenici mašinske stručne škole JU MSŠ Čelić, zanimanja zavarivač, čime bi stekli i nova praktična iskustva. Treća ideja projekta je obnova klupa, žardinjera i oglasne table na šetalištu u centru Čelića. Četvrta ideja jeste obnova polja za šah i kupovina novih figura u parku u centru Čelića koji rado posjećuju stariji mještani i zaljubljenici u šah. Ovim projektom stanovništvo svih starosnih grupa bi obogatilo način provođenja slobodnog vremena uz igru, sport i druženje, te bi se obezbjedili uslovi za kvalitetniji i zdraviji život svih stanovnika u MZ Čelić.

Lokalna grupa za razvoj Tušanj - Dani Otvorenih Vrata Nase Zajednice

Lokalna grupa za razvoj Tušanj jedna je od novih lokalnih grupa, a broji 200 članova. Sastanke održavaju jednom mjesečno kako bi uočili probleme i potrebe u zajednici.  Projektom žele riješiti  dugogodišnji problem zamjenom starih i  dotrajalih vrata unutar prostorija Mjesne Zajednice ''Tušanj''. Navedene prostorije koristi više grupa kao što su; Savjet MZ, CK, IGAS, Penzioneri, NGGM, šahisti, Aktiv žena i ali i političke partije koje participiraju na MZ' 'Tušanj''. Cilj projekta je stvoriti bolje uslove u prostorijama MZ zamjenom unutrašnje stolarije i tako znatno uticati na energetsku efikasnost prostora, te će se riješiti neugodni mirisi koji se šire oko mokrog čvora.

Lokalna grupa za razvoj Husino - Utopljavanje prostorija Spomen Doma Husinske Bune

Projekat utopljavanja prostorija u Spomen Domu Husinske Bune ima za cilj pružiti svim mještanima MZ Husino, podružnice Cerik kao i udruženjima s tog područja, nesmetano korištenje i boravak u spomenutim prostorijama nezavisno od vremenskih uslova. Mladi sa Husina bi nakon realizacije ovog projekta mogli normalnije i kvalitetnije provoditi svoje vrijeme uz mnogobrojne aktivnosti i druženja unutar prostorija Doma. Projektom bi riješili problem grijanja u donjim prostorijama koje bi udruženja ove zajednice nesmetano koristila. Bitno je naglasiti da je grijanje uvedeno u ostalim prostorijama, te da se Dom grije na peć na pellet, ali da je ova prostorija ostala bez provedenog sistema grijanja. U prethodnim mjesecima su uz podršku grada Tuzla okrečili i uredili prostorije unutar doma, ali će sada morati iste "oštetiti" kako bi proveli cijevi za grijanje, tako da su u projektu planirali i molerske radove nakon provođenja sistema grijanja.

MZ Škahovica - Multimedijalna sala za mještane Škahovice

MZ Škahovica u zadnjih nekoliko godina užurbano radi na infrastrukturnim projektima, a kao jedan od primjera je projekat utopljavanja i renoviranja zgrade Društvenog doma u mjesnoj zajednici. Ovim projektom žele da urede jednu neopremljenu prostoriju od 35m2 kako bi u njoj napravili multimedijalnu salu u kojoj bi članovi mjesne zajednice i članovi udruženja mogli da održavaju radionice i sastanke. U prvoj etapi potrebno je da urade rekonstrukciju zidova i podne obloge, poslije čega bi uslijedila nabavka namještaja i IT opreme. Do sada imaju dogovorene radionice za edukaciju osnovaca za online nastavu (veliki je broj romske djece koji pohađaju osnovnu školu, a nemaju osnovno znanje o korištenju IT opreme), kurseve engleskog i turskog jezika.

Grupa za razvoj Mjesne zajednice Bagdale – Ahmetaši - Svi na Bagdale

Neformalna grupa za razvoj MZ Bagdale ima želju da u cilju promocije, ali i uređenja svoje zajednice, kreiraju biciklističko pješačku stazu. Područje Mjesne zajednice Bagdale - Ahmetaši, kao i susjedne mjesne zajednice obiluju zelenilom, koje bi se moglo iskoristi u funkciji očuvanja zdravlja stanovništva kroz upoznavanje prirode. Realzacijom ovog projekta doprijenijet će se razvoju turizma na području svoje i susjednih mjesnih zajednica u užem smislu i Grada Gradačac u širem smislu, kao i promociju zdravog načina življenja i očuvanju prirode, brige o okolišu i klimi. U okviru ovog projekta je planirano obilježavanje i čišćenje cca 15 kilometara staze, a nakon toga i kreiranje vidikovca. Aplikant je već uspostavio saradnju sa Gradskom upravom, te su tražili dozvole za postavljanje vidikovca, kao i obilježavanja staza, a sa Turističkom zajednicom će dalje raditi na promociji ovog projekta. Ovo je "I faza" projekta, jer aplikant planira ovu stazu širiti u budućnosti, te spojiti svoju zajednicu sa drugim zajednicama iz okruženja.

UDRUGA MLADIH PAR SELO-DUBRAVE - Uređenje dijela društvenog doma u Par Selu

Udruga mladih Par Selo Dubrave provodi svoje aktivnosti već nepunih 11 godina. Projektom žele urediti dio društvenog doma u Par Selu, konkretnije kancelariju Udruge mladih Par Selo Dubrave i zajedničku salu za sastanke, što uključuje zamjenu prozora, postavljanje laminata, krečenje prostorije  i dodatno razvođenje struje, kako bi mogli postaviti klima uređaj i projektor. Dodatno će nabaviti i postaviti kancelarijski namještaj iz vlastitih izvora kroz partnersku saradnju sa drugim nevladinim organizacijama Cilj projekta je renoviranje kancelarije kako bi se stvorili kvalitetniji uslovi za rad LGZR Par Selo.

opširnije >>

25.10.21

Rezultati podrške iz Fonda Kiseljak

Fond Kiseljak je namjenski fond za unapređenje i razvoj tuzlanske lokalne mjesne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond su usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan zajednice. Projekti koji se finansiraju iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice. 

Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 5 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa u Tuzli pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Kiseljak od 05.08. do 12.09.2021., te je donijela odluku o finansijskog podršci za:

 

 

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Dramski klub “Fenix”

Dramski klub za djecu i mlade

1.707.00

2

Udruženje “Zemlja djece”

Promovisanje zdravih životnih stilova- stonoteniski kup Kiseljak

1.030,00

3

Udruženje “Početak”- za rehabilitaciju, psihosocijalnu pomoć resocijalizaciju osoba u stanju socijalne potrebe.

Kada brak prekine djetinstvo

2.207.00

4

Neformalna grupa “Aktiv žena” Kiseljnak

Udruženje izvora pitke vode Stubo Poljana

1.792,50

5

Neformalna grupa “Studenac”

Sanacija izvorišta “Studenac”

2.000,00

 

                                                                                              Ukupno odobreno:  8.736,50 KM

 

Potpisivanje Ugovora će se realizirati u četvrtak, 28.10. u 10h u prostorijama Društvenog centra na Kiseljaku.

Više o podržanim projektima:

Dramski klub Feniks - Dramski klub za djecu i mlade

Projekat Dramskog kluba se bazira na razvijanju socijalne odgovornosti i kulturološke svijesti kod djece i mladih na području MZ Kiseljak. Cilj ovog projekta je uključiti 20 novih članova od koji je barem 5 pripadnika romske populacije. Planirano je da polaznici učestvuju na 20 radionica "Uvod u pozorište i dramu", nakon kojih će krenuti u pripreme, a na kraju i realizaciju pozorišnih  predstava sa temama o problemima mladih. Partner u projektu je OŠ Kiseljak.

Udruženje “Zemlja djece” - Promovisanje zdravih životnih stilova- stonoteniski kup Kiseljak

Ovo udruženje se bavi pružanjem osnovne pomoći djeci u nevolji, neovisno o njihovoj rasnoj, etičkoj socijalnoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Udruženje je već tri godine radi na području Kiseljaka sa grupom mladića starosti izmežu 16 I 30 godina na projektu sa fokusom na promovisanju zdravih životnih stilova, osporavanju rodnih stereotipa i odgovornom roditeljstvu. U svrhu promovisanja zdravih životnih stilova educiraće se mladi ljudi organizovanjem besplatne škole stonog tenisa i stonoteniskog turnira kao završnog dijela projekta. Nabavka opreme će upotpuniti sadržaj Društvenog centra Kiseljak kao i održivu promociju sporta i zdravih životnih navika.

Udruženje “Početak”- za rehabilitaciju, psihosocijalnu pomoć resocijalizaciju osoba - Kada brak prekine djetinjstvo

Pridajući veliku važnost mladima u naporima na prevencijj ovisnosti, smanjenju maloljetničke delikvencije i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja, UG Početak na području MZ Kiseljak djeluje duži niz godina tako da su vrlo dobro upoznati sa problemima mladih i marginalizovanih grupa, te sa problemima sklapanja maloljetničkih brakova. Mladi koji stupaju u takve zajednice su socijalno i ekonomski nezreli bez obrazovanja i samostalnog privređivanja zbog čega se nemogu brinuti o svojoj porodici. Cilj projekta je da se kroz interaktivne radionice mladi upoznaju sa problematikom ranih brakova, te da izgrade samopouzdanje i pozitivnu strategiju prema pritiscima okoline. Rezultat projektnih aktivnosti su povećanje informiranosti maldih o problemima ranih brakova  te da znaju kome da se obrate ako dođu u problem.

Neformalna grupa “Aktiv žena” Kiseljak - Uređenje izvora pitke vode Stubo Poljana

Aktiv žena MZ Kiseljak je osnovan prije 2 godine i broji 15 članica. Do sada su realizovali nekoliko aktivnosti od kojih bi izdvojili akciju šivenja i podjele 900 zaštitnih maski protiv Covida 19 za stanovnike MZ Kiseljak. Cilj projekta je uređenje izvora pitke vode Stubo Poljana, te podizanje svijesti o čuvanju prirodnih izvora, poboljšanje kvaliteta života mještana Kiseljaka, uređenje prilaza izvoru i uspostavljanje jače saradnje izmedju lokalnih organizacija. Realizacija projekta bi krenula od krčenja visokog i niskog rastija u okolini izvora, košenje trave i kopanja kanala u dužini od 50 m pomoću bagera i ravnanje terena. Pored zemljišnih radova predvidjeno je izlijevanje ploce i izrada  i postavljanje drvene kućice na izvor sa ciljem da se spriječi prodor oborinskih voda i nečistoća u izvor. tokom radova Zavodu za javno zdravstvo će biti upućen zahtjev da ispitivanje mikrobiološke ispravnosti kvaliteta vode za piće.

Neformalna grupa “Studenac” - Sanacija izvorišta “Studenac”

Grupa je osnovana prije tri mjeseca s ciljem da doprinese unapređenju uslova života građana MZ Kiseljak. Cilj ovog projekta je uređenje prostora oko izvorišta, te adaptacija prilaza radi sigurnijeg prelaza, tj.  pristupa izvoru od strane mještana i drugih korisnika izvora. U tu namjenu je planirana izgradnja-rekonstrukcija dva mostića-prelaza preko potoka, nasipanje puta i platoa oko izvora, izrada potpornih zidova, te uredjenje i iskop odvodnog kanala i dodatno betoniranje od izvora do potoka u dužini od 50 metara. Planirano je da se redovno upućuju zahtjevi Zavodu za javno zdravstvio TK radi ispravnosti vode za korištenje. Realizacijom projekta će se osigurati svaodnevno korištenje pitke vode, sačuvati izvor od oborinskih voda, obezbijediti bezbijedan pristup izvorištu, te uspostaviti saradnja sa Zavodom za javno zdravstvo.

 

 

opširnije >>

14.10.21

Dino`s barbershop – prvi frizerski salon u Kiseljaku nakon 35 godina

Mladi poduzetnik Ajdin Beganović iz zajednice s procentualno najvećim brojem Romskog stanovništva u BiH

Poslije više od 35 godina po prvi put na Kiseljaku otvoren je frizerski salon. “Dino`s barbershop” oduvijek je bio neodsanjani san mladog Ajdina Beganovića kojeg je ove godine uz našu podršku pretvorio u stvarnost. Ovaj mladi čovjek nakon školovanja za frizera sticao je iskustvo u praksi, a onda kroz naš program podrške poduzetnicima dobio priliku da se i sam ostvari u biznisu.

Odrastajući u Kiseljaku, nadomak Tuzle, Ajdin je bio svjedokom sudbina u kojima su s jedne strane djeci bile pružene sve, a s druge skoro nikakve mogućnosti, ni osnovna prava. U ovoj zajednici, s velikim brojem romskog stanovništva, izražena je sva kompleksnost problema siromašnog društva u državi lošeg socio-ekonomskog stanja. Međutim, Ajdin je imao sreću.

Njegova porodica uvijek je bila jedna od rijetkih koja se isticala u okruženju po brizi o zajednici, vrijednom radu, slozi i susretljivosti. Ne ostavljajući nastavak školovanja kao alternativu, Ajdinovi roditelji velika su podrška školovanju sva tri sina. Dvojica studiraju, dok je Ajdin završio zanat, kako bi postao ono što je oduvijek želio – frizer.

"Otkako je Fondacija tuzlanske zajednice ovdje u Kiseljaku napravila Društveni centar, braća i ja učestvujemo u različitim aktivnostima, od predstava, neformalnih edukacija do zabave. Time je naše malo mjesto na neki način oživjelo. Tako sam i ja iskoristio priliku i prijavio se na edukaciju o poduzetništvu, naučio kako da napišem biznis plan i na kraju dobio novčanu podršku da pokrenem biznis koji sam oduvijek želio", priča Ajdin s  entuzijazmom objašnjavajući da je naporno radio da pokrene svoj biznis.

“Dino`s barbershop” tek je drugi omladinski biznis na području mjesne zajednice Kiseljak i podstrek drugim mladim ljudima, nada se Ajdin, da daju sve od sebe kako bi se ostvarili u svojoj sredini, umjesto da odmah napuste svoje male zajednice u potrazi za poslom.

*Kiseljak je mjesto sa procentualno najvećim brojem Romskog stanovništva u BiH i na ovom području FTZ od 2016. godine primjenjuje model Freudenberg fondacije „1km2 obrazovanja“, koji zagovara realizaciju velikog broja različitih intervencija na malom geografskom prostoru kako bi se postigla dugoročna promjena.

opširnije >>

01.10.21

13 djevojčica uselilo u renovirane prostorije JU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“

Jedva smo čekale ovaj dan!

Uspješno realizovana kampanja „Za moje sretnije djetinjstvo“ okrunjena je svečanim otvaranjem renoviranih i uređenih prostorija u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u kojima živi 13 štićenica Doma. Fondacija tuzlanske zajednice je organizacijom ovog događaja 1.10.2021. u dvorištu Doma proslavila uspjeh inicijtive koja je bila primjer dobre saradnje između javnog, civilnog i biznis sektora, simbol organizovanog djelovanja cijele zajednice i solidarnosti koja je izmamila mnogo dječijih osmijeha.

Među djevojčicama koje će živjeti u renoviranim prostorijama u proteklom periodu vladalo je veliko uzbuđenje.  Jedna od djevojčica koje će živjeti u ovom dijelu Doma, Eldina Dahić, kaže da su s nestrpljenjem čekale ovaj dan i svakodnevno virile unutra oduševljene novim namještajem: „Ranije nam je u sobama sve bilo dotrajalo i pokvareno. Uvijek nam je falilo prostora za odjeću i igračke. Ne možemo da vjerujemo da sada i mi imamo iste sobe kakve imaju naši prijatelji iz škole.“

Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice izrazila je tom prilikom zahvalnost za podršku cijele zajednice ovoj najosjetljivijoj kategoriji našeg društva: „Sretni smo da danas vidimo nasmijana dječija lica. Kampanja je odličan primjer saradnje i udruženog djelovanja tri sektora na jedan transparentan i organizovan način i to je jedini ispravan put za razvoj filantropije na lokalnom nivou”.

U društvu koje je u lošem socio-ekonomskom stanju, djeca bez roditeljske skrbi nalaze se na marginama. Potrebno je uložiti još dosta napora kako bi svakom djetetu bez adekvatnog roditeljskog staranja bilo omogućeno da živi, raste i razvija se u okruženju punom ljubavi. Pa, iako mnogi segmenti ovog problema nisu u našim rukama, kao zajednica možemo inicirati velike promjene, što smo pokazali upravo na ovom primjeru.

“Ja ne mogu da sakrijem svoje oduševljenje zbog velikog broja donatora i uspjeha kampanje. Naravno da je nama ovaj finansijski dio jako bitan, ali nam je još bitnije to što nismo zaboravljeni od strane lokalne zajednice. Samo zajedno možemo graditi budućnost ove djece”, rekao je Amir Muharemović, v.d. direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.

Prostorije, koje čini prostrana dnevna soba sa trpezarijom, šest pripadajućih spavaonica, toaleti i dvije lođe, kompletno su renovirane i uređene jer je uz podršku brojnih građana i lokalnih biznisa prikupljeno preko 55 000 KM. Iako je srcem ušla u cijelu priču, inicijatorica kampanje i predstavnica biznis sektora Merima Dževdetbegović, iznenađena je i ponosna na zajednički uspjeh: „Neka istraživanja dokazuju da pozitivni uticaj našeg ponašanja seže čak do treće razine naših društvenih veza, što je stvarno impresivno! Dakle, sve dobro što radimo značajno je i zbog toga što utiče i na druge ljude iz našeg okruženja. Dva projekta uređenja prostorija u Domu koja sam inicirala potvrđuju upravo to. Moja lična motivacija da doprinesem društvu na ovaj način pokrenula je lavinu podrške prijatelja i poslovnih partnera, kojima sam neizmjerno zahvalna“.

Budući da se danas obilježava Evropski dan filantropije ova uspješna kampanja bila je prilika za razgovar o filantropiji, kao načinu ulaganja za bolju budućnost, za razvoj našeg društva i to na udružen, sistematičan i transparentan način.

opširnije >>

25.09.21

Funkcionalni savjeti mjesnih zajednica, ključ za razvoj na lokalnom nivou

Mreža aktivnih zajednica (MAZ), u partnerstvu sa Fondacijom tuzlanske zajednice (FTZ) u subotu je u Narodnom pozorištu Tuzla organizovala 14. Konferenciju aktivnih građana. U fokusu ovogodišnje konferencije bila je panel diskusija na temu “Funkcionalni savjeti mjesnih zajednica, ključ za razvoj na lokalnom nivou” ali i angažman običnih građana aktivista kojima je Mreža aktivnih zajednica tradicionalno dodjelila prizananja.  

Ističući kako su funkcionalne i efikasne mjesne zajednice, kao prvi most između građana i vlasti, ključ za razvoj lokalnih zajednica, Anita Šimić, generalna sekretarka Mreže aktivnih zajednica smatra kako upravo u tom odnosu leži šansa za uspjeh: “Za nas u Mreži aktivnih zajednica je značajno održavanje Konferencije, jer tada javno i glasno aktualiziramo realne probleme građana. Rad Mreže aktivnih zajednica temeljimo na demokratskim vrijesnostima i principima, te iste želimo dalje širiti na naše lokalne zajednice, i zajedno sa građanima kreirati ljepši ambijent i stvarati bolje uslove življenja. Građani ponekad zaborave kakvu moć posjeduju i upravo danas na ovoj konferenciji želimo podsjetiti i građanstvo, ali i predstavnike lokalnih vlasti da udruživanjem resursa dobijamo ogromnu moć i priliku da stvaramo pozitivne promjene.”

S obzirom na to da mjesne zajednice po svojoj funkciji trebaju biti mjesta za direktno uključivanje građana u život zajednice i pokretači promjena na mikrolokalnom nivou, njihova svrsishodnost, djelovanje pa i pravno-organizaciona struktura se često dovodi u pitanje. Panel diskusija bila je prostor da se predstavnici organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i savjeta mjesnih zajednica kroz konstruktivan dijalog osvrnu na sve prednosti i mane ovog segmenta lokalne samouprave i kreiraju preporuke o radu, izboru i djelovanju funkcionalnih mjesnih zajednica.

Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice smatra da mjesne zajednice kao dio aparata lokalnih samoprava danas nemaju naročito aktivnu ulogu u kreiranju boljih uslova življenja za građane na mikro nivou. Navodi da su razlozi za ovo višestruki, od političkih interesa, preko apatije građana, do nezainteresovanosti lokalnih samouprava: “Smatram da lokalne samouprave trebaju više pažnje posvetiti učinkovitosti ovog aparata, a jedan od prvih koraka je depolitizacija savjeta mjesnih zajednica, jer su često političke opstrukcije i neposjedovanje kapaciteta izabranih za obavljanje ove funkcije jedan od prvih

razloga zašto savjeti ne funkcionišu. Svi smo se složili da je neophodno osigurati mogućnost direktnog izbora građana u savjete mjesnih zajednica, ali uspostaviti i bolji organizacioni sistem rada i protoka infomacija na relaciji mjesne zajednice i nadležne službe.˝

Ova tema je od posebnog značaja za mjesne zajednice sa područja Grada Tuzla gdje je u maju mjesecu usvojen Statut Grada Tuzla u kojem se navodi da u narednih šest mjeseci od dana usvajanja Satuta, Gradsko vijeće treba donijeti odluku o  uređivanju izbornog procesa u mjesnim zajednicama, a da su savjeti mjesnih  zajednica dužni donijeti statute  mjesnih  zajednica  i  izvršiti  sve poslove organiziranja. Jasminka Mijatović članica Statutarnog povjerenstva Grada Tuzla smatra da će ovaj problem zbog svoje kompleksnosti zahtijevati produženje roka: “S obzirom na to da su problemi i zanemarivanje mjesnih zajednica u gradu Tuzla već toliko vidljivi, skoro je  nemoguće za povjerovati da će se ispoštovati propisani rok do 6 mjeseci za donošenje Odluke o uređenju izbornog procesa za savjete mjesnih zajednica, sukladno članku 169. Statuta. Trebalo bi sačiniti analizu trenutog stanja sa komunalnom infrastrukturom, svim ulaganjima i realiziranim projektima u svih 40 mjesnih zajednica za posljednih 5-10 godina, a koja bi ogolila dugogodišnje zanemarivanje rubnih mjesnih zajednica i neravnomjeran razvoj, kao i diskriminaciju glede kapitalnih ulaganja.”

Tradicionalno, konferencija je događaj na kojem se slave uspjesi i odaju priznanja aktivnim građanima, aktivistima Mreže aktivnih zajednica za angažman u prethodnoj godini. Tako su i ove godine dodijeljenja priznananja:

Najbolje organizovana zajednica:  Gornja Tuzla

Najbolji organizator u zajednici:  Ibrahim Hadžić  iz Seljublja

Najvolonter u zajednici:  Mustafa Mosorović iz Turije

Najbolji fundraiser u zajednici: Fadil Smajić  iz Seljublja

Najveća promjena u zajednici: Aktivna zajednica  Grabovica 

NajEKO aktvista/udruženje/institucija: Udruga Mladih Par Selo- Dubrave

 “U početku je bilo jako teško organizovati ljude u ovako maloj zajednici, s obzirom da je volonterizam ovdje stagnirao skoro dvije decenije. Međutim, grupa je sada sve veća, u akcijama nam se pridružuju mještani, pa čak i oni koji nikada nisu volontirali. Želja mi je da napravim neku promjenu, da nešto ostane iza mene, nešto dobro što će naslijediti mlađe generacije. Ovo priznanje me čini ispunjenim, sretnim i spremnim da se još više posvetim svojoj zajednici i rješavanju mnogobrojnih problema koje imamo”, rekao je Ibrahim Hadžić, koordinator lokalne grupe za razvoj Seljublje i dobitnik priznanja za najorganizatora zajednice u 2020. godini.

Konferencija aktivnih građana organizovana je u okviru projekta “Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK, kojeg  provodi Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa Mrežom aktivnih zajednica.

             

Mr

 

opširnije >>

02.09.21

POZIV ZA PRIJAVE NA TRENING - ZAGOVARANJE, LOBIRANJE I UPRAVLJANJE KAMPANJAMA ZA NAMICANJE SREDSTAVA

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke organizuje dvodnevni trening na temu „Zagovaranje, lobiranje i upravljanje kampanjama za namicanje sredstava“ te ovom prilikom poziva zainteresovane punoljetne građane/ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva kao i predstavnike i predstavnice mjesnih zajednica sa područja Grada Tuzla, Grada Srebrenik, Grada Živinice, Općine Kalesije i Općine Lukavac, koji/e žele unaprijediti svoja znanja iz ove oblasti da se prijave.

Organizacije civilnog društva pa i druge javne institucije i neformalne grupe građana koje se bore za unapređenje položaja i prava građana, a posebno svojih štićenika, kontinuirano se susreću sa raznim barijerama među kojima  je često nedostatak volje nadležnih organa ili finansijskih sredstava za rješavanje njihovih problema.  Stoga je od ključne važnosti da se članovi i članice tih organizacija i ustanova dodatno educiraju iz oblasti zagovaranja, lobiranja i upravljanja kampanjama za namicanje sredstava kako bi povećali šanse za unapređenje položaja svojih štićenika i održivost svojih društveno korisnih projekata ali i opstanak svojih organizacija i insititucija.

Učesnici treninga će imati priliku usvojiti znanja o:

- osnovnim metodama i alatima koje se koriste u kampanjama javnog zagovaranja i namicanja sredstava,

- načinu identifikacije interesnih grupa u kampanjama zagovaranja,

- načinu izbora strateških pristupa,

- načinu kreiranja poruka i identifikaciji kanala komunikacije,

- kreiranju plana za namicanje sredstava kroz diverzifikaciju izvora finansiranja, sa akcentoma na  namicanje sredstava putem on-line crowdfunding platforme.

Trening će se realizovati  29. i  30. septembra 2021. godine u Tuzli, u  terminu od 09:00 – 16:00h u prostorijama Društvenog centra Kiseljak. Zainteresovani se mogu prijaviti OVDJE, najkasnije do 20. septembra 2021 godine.

Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa o čemu će svi zainteresovani kandidati biti blagovremeno obavješteni.  Prednost pri izboru imaju zainteresovani kandidati koji dolaze iz zajednica članica Mreže aktivnih zajednica.

Organizator u potpunosti snosi troškove edukacije za odabrane učesnike. Prijavljeni učesnici obavezni su poštovati epidemiloške mjere koje budu na snazi u vrijeme realizacije treninga.

opširnije >>

12.08.21

 Ministarstvo za sport, kulturu i mlade TK i FTZ potpisali memorandum o saradnji

Danas na Međunarodni dan mladih u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona resorni ministar Zlatan Muratović i izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Jašarević potpisali su Memorandum o partnerskom razumijevanju i strateškoj saradnji ove dvije ustanove s ciljem sporovođenja zajedničkih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje položaja mladih ljudi u Tuzlanskom kantonu.

Saradnja između Fondacije i Ministarstva biće prvenstveno usmjerena na aktivnosti na projektu ˝Naša zajednica je naša odgovornost˝, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice realizuje uz podršku USAID-a u okviru  programa ˝Snaga lokalnog˝, ali i na drugim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja mladih.

Mladi se suočavaju sa mnoštvom izazova zbog kojih se, nažalost, sve češće odlučuju napustiti našu zemlju.  Ovaj problem zahtijeva strateški i koordiniran pristup svih nivoa vlasti, ali i drugih sektora koji rade za mlade i sa mladima.  Mi u Fondacii tuzlanske zajednice, već dugi niz godina, pružamo podršku mladima i omladinskim organizacijama u Tuzli i Tuzlanskom kantonu.  Cijelo to vrijeme zagovaramo provedbu Zakona o mladima FBiH i sistemski pristup u rješavanju pitanja vezanih za mlade.  Aktivno smo učestvovali u izradi prvog Akcionog plana za mlade u TK 2010., a u mnogim lokalnim zajednicama u TK smo podržali uspostavljanje Vijeća mladih, radili na istraživanju potreba mladih, te pomogli i podstakli izradu Strategija za mlade.  Današnji sporazum je nadgradnja na sve ove aktivnosti, s željom da sistemska podrška omladinskom sektoru bude još veća i snažnija.  Za nas u Fondaciji, mladi su najveći resurs i glavni nosioci pozitivnih promjena u svojim lokalnim zajednicama”, istakla je tom prilikom Jašarević.

Ističući važnost zajedničkog djelovanja svih aktera u društvu kako bi se riješili kompleksni problem s kojima se mladi susreću, minister za sport, kulturu i mlade TK Zlatan Muratović rekao je: ”Potpisivanjem ovog Memoranduma pokazujemo opredjeljenje Ministarstva za značajne iskorake u pogledu stvaranja kvalitetnijeg okruženja i društva s jednakim šansama za mlade koji su naš najveći resurs. Dosadašnja saradnja sa Fondacijom tuzlanske zajednice bila je vrlo plodonosna i na obostrano zadovoljstvo polučila je niz konkretnih rezultata. Benefit ovog sporazuma trebala bi biti kvalitetnija sistemska podrška omladinskom sektoru, koja će rezultirati usporavanjem narušavanja demografske slike i stvaranjem pretpostavki za unapređenje ukupnog položaja mladih na našem kantonu. Imperativ nam je da ovu populaciju, u koju smo investirali kroz sistem obrazovanja i koja predstavlja našu budućnost, zadržimo u njihovoj domovini. Sve aktivnosti koje proizilaze iz ovog Memoranduma bit će usklađene sa zahtjevima i strateškim ciljevima predstavljenim u Strategiji prema mladima TK. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da ostvarimo napredak na ovom planu zajedno sa našim partnerima.”

Kroz ovu saradnju posebna pažnja biće posvećena koordinaciji aktivnosti usmjerenih na rad omladinskih organizacija i animiranje mladih na aktivno društveno djelovanje na području Tuzlanskog kantona.

opširnije >>

11.08.21

Nove generacije nemaju strpljenja da čekaju bolju budućnost

Mirza Mujezinović, Fondacija tuzlanske zajednice: U susret Međunarodnom danu mladih

U susret Međunarodnom danu mladih, koji se obilježava 12.8., razgovarali smo sa Mirzom Mujezinovićem, koordinatorom Programa Omladinske banke u Fondaciji tuzlanske zajednice. Ovaj dan posvetili smo upravo ovoj populaciji kojoj se na teret stavlja najviše, a daje najmanje. Spočitava im se želja za odlaskom iz države, čiju budućnost time ostavljaju na cjedilu, često ističe kako su apatični i nemaju inicijativu, dok su s druge strane potpuno pokradeni za prilike i normalne životne uslove.

Priču o tome kako je danas biti mlad donosimo iz vizure osobe koja direktno radi sa mladima i dobro je upoznata sa problemima i izazovima sa kojima se ova populacija susreće. Prema njegovim riječima mladi ne žele ništa više od onoga što imaju njihovi vršnjaci u ekonomski stabilnim i pravno-politički sređenim društvima, a to je kvalitetno obrazovanje, sigurnost i, posebice, prilike za zaposlenje. Ovakav kontekst u kojem mladi žive u našem društvu iziskuje dodatne napore i obavezu svih onih kojih rade sa mladima i koji su odgovorni da kreiraju bolje uslove za mlade.

Sirena za uzbunu

“Mladi u Bosni i Hercegovini nisu u zavidnom položaju. Pokazatelj da preko 50% mladih želi da napusti svoju državu (izvor: Institut za razvoj mladih KULT), ne da treba da je alarm nego sirena za uzbunu svima nama koji direktno radimo i surađujemo sa mladima, a posebno nadležnim organima na svim nivoima. Razlozi za ovo su mnogobrojni, od nemogućnosti za zaposlenje, prilika za formiranje porodice i stambeno zbrinjavanje, do korupcijje i generalnog osjećaja nesigurnosti zbog loše političke situacije. Mladima je više do grla da slušaju prepucavanja političkih lidera i međusobna optuživanja. Žele da vide konkretna rješenja koja nažalost izostaju. Upravo zbog toga mi danas imamo generacije mladih koji nemaju strpljenja da  čekaju neku bolju budućnost. Poražavajuće je za nas kao društvo da mladi već po izboru srednje škole biraju ona zanimanja  koja su tražena u zemljama Zapadne Europe i da u tome imaju podršku roditelja i samog sistema˝, ističe Mujezinović.

On smatra da rješenje problema jeste kompleksno, te da nažalost sa rješenjem kasnimo više od 20 godina: „Nama je neophodan strateški pristup, jasna politika prema mladima i odlučnost vlasti prema ovom problemu na svim nivoima. Nažalost, zbog loših političkih odnosa u regionu i državi taj pristup na širem nivou izostaje, ali to nije opravdanje da se ovim problemom odlučnije ne bavi na lokalnom, kantonalnom ili entitetskom nivou. Odlazak mladih ne možemo zaustaviti ni pomoću čarobnog štapića, ali možemo raditi na kreiranju ambijenta u kojem mladi svoju budućnost prvenstveno vide u mjestu u kojem žive, a odlazak kao posljednju ili privremenu alternativu.“ 

Neophodan koordiniran rad svih sektora

Osnovne uzroke ovog problema naš sagovornik vidi u ekonomsko  političkoj situaciji u zemlji i potrebama  tržišta Zapadne Europe za radnom snagom.  Na pitanje da li na tržištu rada u BiH postoji svijetao primjer u kojem mladi vide šansu za prosperitet i ostanak u BiH, naš sagovornik ističe IT sektor: „Među mladima postoji sve veći interes za radom u IT kompanijama koje sve brže rastu i zapošljavaju talentirane mlade ljude. Ove kompanije uglavnom rade za strano tržišto, ali ubrizgavaju novac u BH privredu, mladi zarađuju pristojno i što je najvažnije ostaju u BiH.  Ono što me također raduje jeste da mladi sve više rade na sebi i razvoju svojih vještina kroz neformalno obrazovanje kako bi bili konkurentniji na tržištu rada.“

On dalje naglašava kako u FTZ pristup u rješavanju problema vide u saradnji civilnog, javnog, biznis sektora i akademske zajednice, koji moraju koordinirano djelovati u rješavanju ovog problema.

˝Uloga civilnog sektora po pitanju mladih nije samo korektivna kako se to smatra, naprotiv, već duže vrijeme je razvojna. Ukoliko se osvrnete vidjećete mnoge ozbiljne organizacije koji imaju sistemski pristup prema mladima. Zahvaljujući Institutu za razvoj mladih Kult prije 10 godina je kreiran Zakon o mladima FBiH, a često su organizacije civilnog društva te koje su inicirale izradu strategija za mlade i njegovu provedbu na nižim nivoima.  Fondacija Mozaik, SHL Fondacija, BH Futures Fondacija samo su neke od organizacija koje imaju ozbiljne razvojne programe za mlade. Mi, u Fondaciji tuzlanske zajednice godinama ulažemo u mlade kroz podršku radu omladinskih organizacija i zagovaramo za strateški pristup prema mladima insistirajući na saradnji nadležnih organa i mladih. Ovdje želim posebno istaknuti saradnju sa Gradom Tuzla i omladinskim organizacijama na izradi i provedbi mjera Strategije za mlade Grada Tuzla, te saradnju sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade TK  koja se odnosi na koordinaciju aktivnosti u vezi sa radom s mladima i omladinskim organizacijama sa područja TK. Organizacije koje rade sa mladima su mnogo uradile po pitanju unaprijeđenja stanja u omladinskom sektoru, međutim za generalno unaprijeđenje položaja mladih to nije dovoljno i potreban je daleko jači angažman na svim nivoima˝, smatra Mujezinović. 

Kada su u pitanju planovi FTZ u ovom sektoru, Mujezinović tvrdi da  će Fondacija nastaviti animirati mlade na aktivno društveno djelovanje:˝Nastavljamo i sa finansijskom i mentorskom podrškom omladinskim organizacijama, podstićući ih na saradnju i djelovanje  kroz vijeća mladih.  Nastavit ćemo i sa provedbom programa poduzetništva za mlade koji žele pokrenuti start-upe, organizacijom edukacija, dijelit ćemo stipendije, zagovararti za bolji položaj mladih i imati još niz drugih aktivnosti˝.  

Naglašavajući da su mladi istinski resurs, nezamjenjiv i neophodan svakom društvu, Mujezinović poručuje svim mladim osobama da ne odustaju od sebe i od borbe za promjenama, da koliko god se činilo nemogućim vjeruju u svoje kvalitete i konstantno ih unapređuju. Najvažnije ulaganje je u sebe i svoje znanje.

*** Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima.

 
opširnije >>

06.08.21

Ekologija i filantropija kao okosnica Ljetnog kampa

Aktivnosti u Ljetnom kampu Omladinske banke (OB) koji se i ove godine održavao u Bosanskoj otoci su završene. Desetine mladih ljudi proteklih je dana užurbano išlo na radionice i edukacije na kojima su ove godine učili o ekologiji i filantropiji. Cilj Kampa je bio da se mladi u prorirodi i uz pregršt zanimljivih igara bolje upoznaju, udruže i saznaju više o misiji i vrijednostima programa OB-a u kojem učestvuju. Ovaj program mladim volonterima nudi prilike za sticanje novih vještina, ali i za napredak.

Gloria Brkić, osamnaestogodišnja učenica srednje Medicinske škole u Tuzli prošle je godine bila članica, a ove godine imenovana je za asistenticu odbora Omladinske banke Tuzla. Smatra da joj je članstvo u Odboru olakšalo rad na poziciji asistentice, jer poznaje potrebe članova odbora. Još je tada željela postati osoba koja će prenositi znanje i raditi s mladima: “Rad s mladim ljudima je jedinstven. Svaki dan učiti od mladih je neprocijenjivo. Oni su ti koji me svojom povezanošću i dobrotom motiviraju da budem bolja verzija sebe. U radu s mladima bitna je predanost, a uzbuđenje tokom svake aktivnosti je najbolji pokazatelj te ljubavi. Nakon svake aktivnosti s mladima osjećam se ispunjeno jer oni taj prostor napuste sretni. Zbližavanje i sticanje prijateljstva kroz OB je vječno i drago mi je što i ja sad imam vječne prijatelje. Omladinska banka je sama po sebi motivirajuća jer vas neko čuje i želi da zna vaše mišljenje o nečemu. Vi ovdje ustvari postajete bitni. Učite i stičete pozitivne navike, a da vam to niko ne nameće. To su male OB  tajne.“

Imuni na alarmantno stanje u prirodi

Buđenje svijesti mladih o važnosti ekologije i očuvanja okoliša veoma je važno ne samo za nas nego za sve generacije koje dolaze. Upravo o tome tokom kampa više su naučili i ovogodišnji članovi i članice OB-a. Iako dolaze iz zemlje u kojoj se suočavaju sa brojnim problemima, Gloria smatra da mladi ljudi uprkos tome treba da slijede vrijednosti razvijenih zemalja Zapada i uče se odgovornosti kad je riječ o očuvanju okoliša.

„Mi kao da smo postali imuni na tu temu, ne interesuje nas. Na kampu smo nastojali osvijestiti mlade, a ne samo usputno tretirati tu temu. Iako rješenja zahtijevaju sistemske pristupe, mi smo ti koji trebaju biti pokretači. Ukoliko jedna individua može doprinijeti svojim pozitivnim primjerom i tako uticati na druge, to bi već bio pomak na bolje. Što je više pozitivnih primjera eto nam zdrave i čiste okoline. Također, bitno je da kroz OB mladi upoznaju različite ljude iz različitih zajednica, jer samo kad smo povezani i ujedinjeni možemo postići odlične rezultate u našem društvu“, priča Gloria i dodaje kako je dovoljno da za početak prestanemo bacati otpad u prirodu ili počnemo reciklirati.

Mladi žele preuzeti inicijativu

Mnogi učesnici ovogodišnjeg kampa još idu u školu, a istovremeno su dio pokreta buđenja svijesti na našim prostorima i jedina nada da će stvari nekada i u našoj zemlji izgledati bolje. Oni se nadaju da će svojim radom inspirisati svoje vršnjake, roditelje, komšije i prijatelje, kako bi se svi odgovornije ponašali prema svojim zajednicama. Budući da Omladinska banka radi po unaprijed definiranim pravilima, učenje mladih o važnosti filantropije kao ulaganju u budućnost, tema je je koja je protkana u svim aktivnostima OB-a. Kultura davanja koja se kroz njih njeguje, u početku se odnosi na poklanjanje slobodnog vremena i znanja zajednici, a potom i na konkretnije filantropske aktivnosti u organizacijama u kojima mladi nastave svoj lični razvoj. Jer, jedno od nepisanih pravila Omladinske banke je: jednom OB-ovac, uvijek OB-ovac. Naša sagovornica pojašnjava da vrijednosti koje promovira OB, svi njegovi članovi prihvate kao svoje i nose ih dalje kroz život, jer u svojoj biti znače bolji život za sve: „Zanimljivo je kada znate da radite nešto dobro za vaš dom, to jeste planetu. A taj sistem najlakše usvajate od onih koji su vam uzori. Kada sam bila članica Odbora moja koordinatorica je često pričala o ekologiji, što je probudilo znatiželju u meni. Zapitala sam se zašto i ja to ne radim i započela sam s jednostavnim stvarima, kao što je odbacivanje pretjerane upotrebe plastike. U budućnosti želim i ja mladima pomoći da uvide važnost očuvanja okoliša. Ljuti me kad u svom gradu vidim otpad na ulicama, a najgore od svega je to što takve stvari vidimo od starijih. Ponekada treba učiti od mladih, jer na taj način možemo izazvati lavinu pozitivnih promijena.“

Mlađe generacije će više osjetiti posljedice globalnog zatopljenja koje su rezultat neodgovornog ponašanja starijih generacija i zbog toga su mnogi od njih izabrali da djeluju još danas, kako bi rješenje ovih kompleksnih problema započelo prije nego bude prekasno. Misija Omladinske banke i Kampa kao jedne od godišnjih aktivnosti je upravo osnaživanje mladih i pružanje prilika da steknu nove vještine koje će u svom budućem aktivističkom djelovanju, ma gdje to bilo, koristiti za opšte dobro.

 

opširnije >>

06.08.21

Biznis kafa 4 – Razgovori sa poduzetnicima

Fondacija tuzlanske zajednice u petak je u bašti Hashtag Autor organizovala već tradicionalno druženje pod nazivom „Biznis kafa 4 – razgovori o poduzetništvu“. Tom prilikom potpisani su ugovori sa dobitnicima podrške iz Fonda za poduzetništvo. Preko 50 000 KM podrške distribuiraće se za najbolje start-up ideje i prihodovne aktivnosti domaćinstava.

Ove godine Fondacija tuzlanske zajednice podržala je razvoj šest start-up biznisa sa ukupnim iznosom od 30 000 KM, dok je 19 osoba dobilo podršku za razvoj svojih prihodovnih aktivnosti domaćinstava u oblasti poljoprivrede i stočarstva, u ukupnom iznosu od skoro 22 000 KM.

Pored finansijske podrške, pokretači start-up biznisa i prihodovnih aktivnosti za svoja domaćinstva su učestvovati u dvomjesečnom ciklusu besplatnih edukacija o poduzetništvu, nakon čega su dobili priliku da, uz podršku stručnih mentora, apliciraju za finansijsku podršku za svoj biznis plan.

Dženana Žilić osnivačica predškolske ustanove „Zubić vila“ tvrdi da će joj više of finansijske podrške značiti mentorstvo koje kroz ovaj program dobija: „Fantastično je što postoje ovakvi projekti. Nama koji pokušavamo ostati u BiH znače zaista mnogo, jer imamo veliku želju da napravimo nešto ovdje. Ja sam kroz karijeru radila mnogo s djecom, ali nisam znala mnogo o podutetništvu, tako da sam sada saznala šta treba da popravim i kako da se dalje usmjerim. U tom smislu će mi puno značiti mentorstvo koje ću imati da bi moj biznis dugoročno opstao.“

U neformalnom razgovoru o poduzetništvu učestvovali su mladi poduzetnici, stručni mentori, kao i uspješni poduzetnici sa višegodišnjim iskustvom i uspješnim karijerama u biznis sektoru.

Jedan od predavača i mentora na programu je Adem Azapagić, koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti: „Ovo je već četvrta generacija poduzetnika u ovom programu. Iz godine u godinu vidljiv je napredak, osim toga vidljiv je i povećan interes kandidata. Mi stavljamo fokus prevashodno na poduzetničke vještine kao osnov, a zatim i na vještine koje su potrebne da se posao održi, jer nije bitno samo pokrenuti posao, nego on treba da opstane. U tom smislu radićemo sa kandidatima dalje na mentorisanju, praćenju razvoja biznisa i uvođenja u svijet tržišta i realnog poslovanja.“

Ističući kako su društveni i ekonomski razvoj neodvojivi, te kakav je značaj kreiranja programa za podsticanje poduzetničkog duha, izvršna direktorica Fondacije Jasna Jašarević tom prilikom je istakla: „Inspiraciju za razvoj programa poduzetništva pronašli smo upravo u našim aktivnim građanima, posebno aktivnim mladima, sa kojima radimo već dugi niz godina.  Svojm društvenim, ali i ekonomskim angažmanom oni mijenjaju svoje zajednice, svoje porodice i cijelo društvo na bolje.  Ekonomski razvoj, isto kao i društveni razvoj se ne dešava slučajno i nema nikakve nevidljive snage koja kreira poslove ili bolje uslove življenja. To znaju naši aktivisti i poduzetnici. Poduzetnički duh koji se razvija kod učesnika naših edukativnih programa, njihova upornost i posvećenost, odgovornost prema sebi i porodici, spremnost na rizik u ovom nesigurnom ambijentu je upravo ono što smo željeli kroz ovaj program podstaknuti i podržati.“

Podrška se realizuje u okviru projekata „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“ i ˝Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma ˝,  koji Fondacija implementira uz partnersku saradnju sa Freudenberg fondacijom i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ).

opširnije >>

02.08.21

Počeo Ljetni kamp Omladinske banke

U susret Međunarodnom danu mladih kojeg ćemo obilježiti 12.8.2021. godine, donosimo niz razgovora i priča o mladima i omladinskim radnicima. Danas je skoro 90 mladih volontera i volonterki Omladinske banke (OB) otputovalo na Ljetni kamp, koji se ove sedmice održava u Bosanskoj Otoci. Članovi i članice organizacionog odbora užurbano su radili na pripremama, sretni da shodno epidemiološkim mjerama, nakon jednogodišnje pauze zbog pandemije i mnogo neizvijesnosti, kamp ovog ljeta ipak mogu organizovati! Sa asistenticom na projektu OB-a i jednom od organizatorica Kampa, Jasminom Paočić razgovarali smo po dolasku u Kamp. 

Izlazak iz zone komfora

Organizovan s ciljem da mladim aktivistima pruži priliku za druženje, ali i dalju edukaciju kako bi uspješno obavljali svoje dužnosti u odborima, ovo je jedan od najzanimljivijih događaja OB-a. Ovaj program utemeljen je na principu “mladi za mlade”, zahvaljujući čemu je lični napredak, sticanje mnogobrojnih vještina i učenje o važnosti podizanja ekološke svijesti i razvoja filantropije, zagarantovano.

Na tom fonu, ne gubeći vrijeme i živeći život punim plućima, Jasmina posljednjih pet godina aktivno učestvuje u programu OB-a. Pandana mladalačkoj odlučnosti i pozitivnoj energiji koja prevazilazi sve prepreke nema. Opipljivo je to i u načinu na koji naša sagovornica priča o svom volonterskom poslu: „Mladima u OB-u kamp je neka vrsta nagrade za dosadašnji angažman i ujedno je odlična prilika za nas da motiviramo mlade ljude da nastave svoj angažman u OB-u. To je nezboravno iskustvo, koje svi priželjkuju. Uvijek se među prethodnim generacijama kamp prepričava kao četiri magična dana u prirodi, tako da mladi o njemu čuju mnogo i prije nego sami dođu u kamp. Druga okolina, drugi ljudi s kojima se zbližite, učenje novih stvari, istraživanje novih tema, sve je to hrabri veliki  izlazak iz zone komfora i zbog toga ostaje s vama kao nezaboravno iskustvo. Iako su sve generacije mladih uvijek rado čekale kamp, mislim da je ova generacija mladih utoliko uzbuđenija jer su od početka pandemije bili uskraćeni za mnoge društvene aktivnosti.“

Edukacija i zabava

Tokom naredna 4 dana mladi će prisustvovati edukaciji iz različitih tema i oblasti, međusobno se bolje upoznati, družiti i razmjenjivati iskustva u radu 5 odbora OB-a iz kojih dolaze. Između ostalog, ovu avanturu nezaboravnom čini i kampersko iskustvo i ambijent u prirodi, daleko od „ekrana“.

„Mladi se iz Kampa najradije sjećaju „noći igara“ koje organizujemo prvu noć kampa. Kroz razne zanimljive igrice probijemo led, opustimo se svi i bolje upoznamo. Takmičimo se, borimo za svoj tim i jako dobro zabavimo. Drugi, meni možda i najdraži događaj je „noć filma“, gdje svi na velikom kino platnu gledamo film pod zvjezdanim nebom. Donesemo kokice, dekice, sjedimo u krugu i uživamo, jer rijetko imamo priliku za kino na otvorenom u našim zajednicama. Film je uvijek izenađenje i to uvijek bude igrani film povezan s temama koje obrađujemo u kampu i poukama koje su bitne za naš program“, priča Jasmina.

Filantropija i ekologija kao okosnica kampa

Budući da je razvoj filantropije na lokalu jako važan za FTZ, ali i OB koja nje njen dio, dio kampa fokusiran je na tu temu. Važno je da mladi shvate suštinu i da spoznaju da filantropija nije samo darivanje novca, nego da su oni ustvari već filantropi, jer daruju svoje vrijeme za zajednicu, pojašnjava naša sagovornica: „To učimo kroz vježbe, kroz iskustva, ne kroz samu teoriju. Na vježbama gledamo kratke video sadržaje, ogolimo emocije i analizama pristupamo svi otvorenog srca, pa tu bude i smijeha i suza. Mladi se osjećaju dovoljno sigurno i komforno u našem okruženju da slobodno pokazuju emocije. Svi se u takvom ambijentu mnogo dublje posvetimo zadacima i temama, ne razmišljamo ni o čemu drugom, ne žurimo nigdje, pa je i sam doživljaj svega što zajedno radimo mnogo jači.“

Pored važnosti filantropije, važnost podizanja ekološke svijesti kod mladih zadnjih godina je također u fokusu u OB-u. S obzirom na stanje na Zemlji, potreba za isticanjem važnosti ekologije trebala bi svima biti u fokusu, smatraju ovi mladi ljudi. Po povratku s kampa mladi će stečena znanja sa sobom odnijeti kući, a uspjeh je postignut onda kada se jave nakon kampova i kažu da su promijenili svoje ponašanje, svoje rutine i da se ponose time. To su male stvari, ali od njih treba krenuti.

 

opširnije >>

05.08.21

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo - Kiseljak

U skladu sa kriterijima  Javnog poziva za podršku  osobama s područja mjesne zajednice Kiseljak koje se bave neformalnim sakupljanjem sekundarnih sirovina (JP objavljen 12.04.2021. pr.br. 133/21), te preporuke projektnog tima, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice donosi odluku o finansijskoj podršci za šest kandidata za unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina u zajednici Kiseljak.

Podrška se realizuje u okviru projekta „Unaprijeđenje neformalnog tretmana sekundarnih sirovina u zajednici Kiseljak“.

Odobrava se finansijska podrška za:

Red.br Ime (ime jednog roditelja) i prezime Odobreni iznos/KM
1 Jusuf (Zaim) Merdanović 1300,00
2 Beriz (Pašo) Mršić 1300,00
3 Mujo (Sead) Mujić 1460,00
4 Emrah (Rifat) Šečić 930,00
5 Mersudin (Redžo) Mujić 930,00
6 Amel (Zula) Džafić 600,00
    6520,00

 

Ne odobrava se podrška za sljedeće zahtjeve:

Red.br

Ime i prezime

Zahtjev za podršku-namjena

Traženi iznos u KM

1

Rifat Šečić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.541,10

2

Elvis Šečić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.474,90

3

Emir Mujić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

873,70

4

Ramiz Mujić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.477,70

5

Mirza Kadić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.498,70

6

Meho Mujić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.498,30

7

Almir Mujić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.496,90

8

Edin Mujić

Sakupljanje sekundarnih sirovina

1.499,40

 

Kandidati koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice će sa dobitnicima sredstava potpisati Ugovor u kojem će biti definisani uslovi i način realizacije dodjeljenog granta/donacije. Osim finansijske podrške, Fondacija će svim podržanim kandidatima obezbijediti mentorsku podršku i praćenje u realizaciji dodijeljenog granta/donacije u narednom periodu.

Potpisivanje ugovora održaće se u četvrtak u 12:00 sati u Društvenom centru Kiseljak.

 

opširnije >>

29.07.21

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo - Kiseljak

U skladu sa kriterijima  Javnog poziva za podršku  razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla,  objavljen 29.04.2021. (br. Javnog poziva: 4 – FP -2/2021; protokol br: 153/21), te preporuke komisije i projektnog tima, direktorica Fondacije tuzlanske zajednice donosi odluku o podršci za:

- 1 grant za otpočinjanje  samostalnog obrta - preduzeća i zapošljavanje u iznosu od 5.000,00 KM

- 13 prihodovnih aktivnosti domaćinstva, za šta je izdvojeno ukupno 11.480,00 KM.

Podrška se realizuje u okviru projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijedjenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma", koji se provodi  uz partnersku saradnju Freudenberg fondacijom i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ). U periodu od maja do juna 2021. godine realizovana je edukacija iz oblasti poduzetništva za punoljetne građane sa područja MZ Kiseljak, Grad Tuzla u okviru koje je otvoren konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika. Na adresu Fondacije pristiglo je 26 zahtjeva za podršku (1 za podršku za otpočinjanje i unaprijeđenje samostalnog obrta-preduzeća i 25 zahtjeva za podršku prihodovnim aktivnostima domaćinstva. 

Na osnovu kriterija javnog poziva, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima odobrena je podrška za jednu biznis ideju, i to:

Ime i prezime Naziv biznis ideje Djelatnost Osvojeni bodovi za biznis plan Iznos granta/ KM
Ajdin Beganović „Dino's barbershop“ Brijačnica-frizerski salon 79,93 5.000,00

 

Podrška prihodovnim aktivnostima domaćinstva odobrena je za:

Red.br Ime (ime oca) i prezime Namjena podrške Odobreni iznos/KM
1 Jelena (Ljuba) Jagić za nabavku suprasne svinje do 700,00 KM i 300,00 KM za stočnu hranu. do 1.000,00
2 Azra (Mirzet) Jokić za nabavku oteljene krave do 2.000,00
3 Vesna (Ivan) Marjanović za nabavku plastenika plastične konstrukcije površine 50m2 sa sistemom za navodnjavanje. do 700
4 Šeherzada (Rifet) Mujić za nabavku najmanje 100 komada  jednodnevnih pilića u dva turnusa i hrane za piliće.   do 500
5 Samira (Himzo) Tahirović za nabavku 3 praseta do 450,00 KM i nabavku hrane za prasiće u vrijednosti do 350,00 KM do 800
6 Rabija (Bajramuša) Hasanović za nabavku najmanje 3 praseta 450,00 KM i hrana 350,00 KM do 800
7 Emina (Ibrahim) Halilčević za nabavku plastenika plastične konstrukcije površine 50m2 sa sistemom za navodnjavanje. do 700
8 Dragica (Mujo) Mujić za nabavku najmanje tri praseta. do 450
9 Senada (Salko) Muratović za nabavku najmanje 3 praseta 450,00 KM  i hrana 350,00 KM do 800
10 Snježana (Božo) Bisić za nabavku koncentrata za mliječne krave. do 400
11 Jasmina (Halil) Kadić za nabavku plastenika plastične konstrukcije površine 50m2 sa sistemom za navodnjavanje. do 1930
12 Mirela (Rifat) Šečić za nabavku minimalno dvije ovce do 600
13 Arifa (Nuraga) Bajrić  za nabavku najmanje 3 praseta 450,00 KM  i hrana 350,00 KM do 800
UKUPNO:  11.480,00

 

Podrška nije odobrena za sljedeće zahtjeve:

Red.br

Ime i prezime

Zahtjev za podršku-namjena

Traženi iznos u KM

1

Elvira (Ekrem) Kavgić

Uzgoj pilića

1.452,00

2

Bahira (Meša) Mujić

Uzgoj pilića

1.600,00

3

Aida (Alija) Ganić

Uzgoju ovaca

2.000,00

4

Silvana (Himzo) Mršić

Uzgoj ovaca

1.800,00

5

Hanija (Began) Mujić

Uzgoj svinja

1.952,00

6

Merima (Muhamed) Mujezinović

Uzgoj ovaca

600,00

7

Sabira (Mustafa) Mustafić

Uzgoj pilića

1.260,00

8

Nermina (Senad) Ramić

Uzgoj pilića

1.452,00

9

Hana (Alija) Mujić

Uzgoj pilića

1.260,00

10

Dženita (Minur) Aljić

Pravljenje i prodaja torti i kolača

1.838,00

11

Dalmira (Osmana) Mustafić

Manikir 

1.995,00

12

Sanela (Esad) Džebo

Uzgoj svinja

1999,00

 

Kandidati koji nisu dobili podršku biće pismeno obavješteni o razlozima odbijanja podrške.

Fondacija tuzlanske zajednice će sa dobitnicima sredstava potpisati Ugovor u kojem će biti definisani uslovi i način realizacije dodjeljenog granta/donacije. Osim finansijske podrške, Fondacija će svim podržanim kandidatima obezbijediti mentorsku podršku i praćenje u realizaciji dodijeljenog granta/donacije u narednom periodu.

Potpisivanje ugovora za podršku prihodovnim aktivnostima održaće se u četvrtak u 10:00 sati u Društvenom centru Kiseljak.

 

opširnije >>

29.07.21

Rezultati podrške iz Fonda za poduzetništvo

U skladu sa kriterijima Javnog poziva za Podršku pojedincima i poduzetnicima za podršku za razvoju prihodovnih aktivnosti domaćinstva i podršku start-up poduzetnicima, objavljenog 17.03.2021. (pr. broj 91/21) te Zapisnika komisije od 27.07.2021. direktorica Fondacije tuzlanske zajednice donosi odluku o podršci za:

- 5 biznis ideja usmjerenih na unaprjeđenje ili pokretanje registrovane poslovne aktivnosti za šta je izdvojeno 25.000,00KM (max 5000,00KM po biznis ideji)

-6 zahtjeva za podršku prihodovnim aktivnosti domaćinstva sa iznosom  podrške do 10.488,00KM (max 2000,00KM po zahtjevu).

Podrška se realizuje u okviru projekta „Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK“ koji Fondacija implementira uz partnersku saradnju sa Freudenberg fondacijom i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ).  U periodu april-jun u okviru projekta  realizovana je edukacija iz oblasti poduzetništva, u okviru koje je otvoren konkurs za podršku najboljim biznis idejama polaznika i podršku prihodovnim aktivnostima domaćinstva. Do roka predviđenog za predaju zahtjeva za podršku na adresu Fondacije primljeno je 10 zahtjeva za podršku unaprjeđenju ili pokretanju registrovane poslovne aktivnosti i 6 zahtjeva za podršku prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Na osnovu kriterija javnog poziva, a u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima odobrena je podrska za 5 najbolje rangiranih biznis ideja, i to:

Ime i prezime Naziv biznis ideje Djelatnost Zbir bodova Iznos granta/ KM
Dženana Žilić Privatna predškolska ustanova „Zubić vila“ Privatna predškolska ustanova 88,45 5.000,00
Sanela Aleksić Trgovina „Čarolija“ Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, kućnim ljubimcima 86,75 5.000,00
Eldina Kurtić Kozmetički salon „El Beauty“ Uslužni obrt 81,1 5.000,00
Eldina Bošnjaković Krojački salon Moda M.E.A.L. Obrt – Stari zanati (Izrada unikatne odjeće) 81,05 5.000,00
Selma Dedajić Rasadnik „ZEN garden“ Poljoprivreda-djelatnost srodna obrtu 79,2 5.000,00

UKUPNA PODRŠKA:                                   25.000,00 KM


Biznis ideje koj nisu dobile podršku:

Ime i prezime Naziv biznis ideje Djelatnost Osvojeni bodovi za biznis plan
Vahida Djedović Savjetovalište VD Obrt-samostalna djelatnost 74,4
Jovana Adrović CakeBossJola Obrt 67,25
Nermin Alić Cleannes ( Čišćenje i održavanje,nišana, spomenika, spomen obilježja) Obrt- Dopunsko zanimanje 64,35
Mirza Hadžajlić Radionica za servisiranje i štimanje harmonika AKORDION Obrt-Dopunska djelatnost; Stari i tradicionalni zanati 63,8
Mirela Hujdur Paprito - Proizvodnja i prodaja ljutog sosa i ljutog maslinovog ulja Tradicionalni stari zanati 10.39 49,05


Podrška prihodovnim aktivnostima domaćinstva odobrena je za:

Ime (ime oca) i prezime Namjena podrške Odobreni iznos/ KM
Azrudina (Izet) Beganović Za nabavku plastenika Do 2.000,00
Edina (Nedžad) Muslić Za nabavku junice Do 2.000,00
Nevresa (Hamzalija) Hamustafić Za nabavku plastenika Do 2.000,00
Sead (Mehmed) Hodžić Za nabavku materijala za unapređenje uzgoja guski i patki Do 1.976,00
Viktor (Marijan) Marjanović Za nabavku materijala za unapređenje uzgoja stoke Do 1.512,00
Zihada (Fadil) Mulalić Za nabavku plastenika Do 1.000,00


UKUPNA PODRŠKA:                                   10.488,00

Osim finansijske podrške Fondacija će svim podržanim kandidatima obezbijediti mentorsku podršku i praćenje u realizaciji dodijeljenog granta/donacije u narednom periodu.

Fondacija tuzlanske zajednice će sa dobitnicima sredstava potpisati Ugovor u kojem će biti definisani uslovi i način realizacije dodjeljenog granta/donacije. Dobitnici sredstava će biti blagovremeno informisani o terminu potpisivanja ugovora.

 

Opisi podržanih biznis ideja

Privatna predškolska ustanova „Zubić vila“

Dženana Žilić

Privatna predškolska ustanova „Zubić vila“ registrovana je 2020. godine. i sprovodi cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja kroz program cjelodnevnog i poludnevnog boravka za djecu uzrasta od 3 godine do polaska u školu, kao i program produženog boravka za djecu ranog školskog uzrasta.

U proteklom periodu ova predškolska ustanova je postala prepoznata u zajednici sa različitim aktivnostima i posvećenom radu sa djecom. Kontinuirano organiziraju različite edukativne aktivnosti za djecu, sarađuju sa Školicom sporta Delfin u cilju organizacije sportskih aktivnosti, te sa Međunarodnim interaktivnim otvorenim centrom (MIOC) u vidu angažmana logopeda za rad sa korisnicima vrtića, te organiziraju časove engleskog jezika za djecu i dramsku sekciju u saradnji sa Pozorištem mladih Tuzla.

Uz finansijsku podršku Fondacije kandidatkinja će unaprijediti svoj biznis i proširiti usluge koje nudi, te omogućiti većem broj roditelja da postanu korisnici ove privatne predškolske ustanove, čime će doprinjeti i zapošljavanju novih osoba u predškolskoj ustanovi.

Dženana je po struci nastavnik razredne nastave.

 

Trgovina „Čarolija“

Sanela Aleksić

"Čarolija" je obrt registrovan u septembru 2020. godine. Ovaj obrt bavi se prodajom cvijeća, nudi kompletnu paletu usluga kao što je: pakovanje poklona, kupovina cvijeća, aranžiranje xxl buketa, čestitki, te rad u okviru ugovorenih poslove na terenu, kao što su dekoracije za svadbe, rođendane, evente, održavanje zelenih površina itd. 

Za veoma kratak period koliko posluje na svojoj društvenoj mreži vlasnica ovog biznisa je stekla veliki broj pratioca i svojim zanimljivim aranžmanom buketa je povećala potražnju na tržištu, zbog čega se pojavila potreba za zapošljavanjem još jedne osobe što će biti realizirano uz finansijsku podršku Fondacije.

Ono što ovaj biznis na neki način izdvaja od ostalih lokalnih biznisa iz iste branše, jeste inovativan pristup u radu i promociji proizvoda. Sve to je rezultat velike posvećenosti i ljubavi prema poslu koju gaji Sanela.

Sanela je po struci ekonomski tehničar.

 

Kozmetički salon „El Beauty“

Eldina Kurtić

Poduzetnička ideja kandidatkinje je osnivanje  Kozmetičkog salona pod nazivom „El Beauty“. Kroz ovaj biznis aplikantica želi ponuditi u salonu ali i na terenu one usluge koje, pored ostalih klasičnih usluga kozmetičkog salona, nedostaju na lokalnom tržištu.

Pored klasičnih usluga u salonu koje podrazumijevaju pedikir, manikir, sređivanje obrva, šminkanje i slično, u salonu “El Beauty” će biti dostupna usluga Airbrush tj uljepšavanje/ukrašavanje lica i noktiju airbrush tehnikom sa odgovarajućim bojama. Dodatno salon će nuditi mogućnost pružanja usluga na terenu za potrebe organizacije  različitih događaja i proslava kako fizičkim licima, tako i marketinškim kompanijama i agencijama. Salon će pružati i usluge šminkanja/crtanja na licu - posebno prilagođene za dječije proslave i slične događaje.

Eldina je u proteklim godinama bila angažovana kao šminkerica manekenki na izboru za miss BiH, šminkerica velikog broja glumaca prilikom snimanja reklamnih i muzičkih spotova, čime je postala prepoznatljiva na tržištu. 

Po struci je ekonomski tehničar, a dodatno je 2016. godine završila prekvalifikaciju za kozmetičara.

 

Krojački Salon "Moda M.E.A.L.”

Eldina Bošnjaković

Kandidatkinja se bavi proizvodnjom i prodajom unikatne odjeće od 2016. godine., a u proteklom periodu je aktivno radila i poslovala preko društvenih mreža. Kako bi unaprijedila i strukturiala svoj biznis, želi registrovati tradicionalni obrt gdje će pored samozapošljavanja biti otvorena mogućnost za zaposlenje i drugih osoba shodno širenju biznisa.

U svom asortimanu nudi izradu odjeće po mjeri i to odjeće za posebne prilike (rođendane, proslave i sl.), zatim odjeću za svaki dan, te je posebno posvećena odjeći za žene koje su njeni najveći kupci. Ima želju da opremi krojački salon kako bi mogla odgovoriti na veće potrebe tržišta.  

Uz finansijsku podršku Fondacije Eldina će kupiti dodatne šivaće mašine i opremiti radni prostor kako bi proširila prodajni asortiman i odgovorila na potrebe tržišta.

Eldina je po struci diplomirani socijalni radnik.

2014. godine je završila kurs šivenja, a trenutno je upisana u Tekstilnu stručnu školu za zanimanje konfekcionar tekstila - krojač.

 

Rasadnik „ZEN garden“

Selma Dedajić

Rasadnik „ZEN garden“ plod je dugogodišnjeg iskustva i želje kandidatkinje da se ostvari u biznisu vezanim uz uzgoj i prodaju biljaka. Selma je posljednjih dvadeset godina bila  angažovana na različitim poslovima vezanim uz sadnju, uzgoj i prodaju biljaka gdje se i rodila ljubav prema ovom poslu.

Osnovna ideja rasadnika je ponuditi lokalnim cvjećarama kvalitetniji i povoljniji asortiman lokalno uzgojenog cvijeća i biljaka koje trenutno nisu prisutne na tržištu i time zadovoljiti potražnju velikog broja kupaca. Asortiman rasadnika činiće sadnice povrća, ukrasnog bilja, začina i sadnice trajnica. Osnovni proizvod rasadnika „ZEN garden“ sastojati će se od sadnice, pisanog „upustva za upotrebu“, te edukacije ukoliko je klijent želi.

U protekloj godini Selma je formirala mali plastenik s ciljem testiranja tržišta i pokretanja proizvodnje, a nakon uspješne godine odlučila se na hrabar korak i pokretanje biznisa gdje će uz finansijsku podršku Fondacije uložiti sredstva u nabavku većeg plastenika i širenje proizvodnje.

Selma je po struci elektro-tehničar računarske tehnike i informatike.

opširnije >>

22.07.21

Malim koracima ka velikim promjenama

Fondacija tuzlanske zajednice je u četvrtak u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa. Za 25 građanskih inicijativa distribuirano je skoro 50.000 KM iz Fonda Volim svoj grad i Fonda za mlade.

Podrška se realizuje kroz projekat „Naša zajednica je naša odgovornost“ kojeg Fondacija tuzlanske zajednice na području Tuzlanskog kantona provodi uz podršku USAID-a u okviru programa „Snaga lokalnog“. S ciljem stvaranja uslova za održivi rast i razvoj BiH, a posebno civilnog društva, podrška građanskim inicijativama pozitivno će uticati na povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa.

Izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Jašarević, istaknula je tom prilikom da su komisije za dodjelu grantova pri fondovima razmatrale 60 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja, omladinskih organizacija, javnih institucija i neformalnih grupa sa područja TK, koje su  pristigle na Javne pozive, te da je data prednost projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe zajednice: „Prioritet smo dali projektima koji se odnose na oblast očuvanja okoliša, zdravlja i klime, kvalitetnog obrazovanja, smanjenja nejednakosti i ljudskih prava. Smatramo da ćemo ovim inicijalnim sredstvima pokrenuti promjene u zajednicama i ojačati liderske vještine pojedinaca i organizacija. Nama je važno da podržimo  građane koji se uključuju samoinicijativno, kako bi jačali međusektoralnu saradnju i radili na jačanju i razvoju svojih zajednica, što će dugoročno  poboljšali kvalitet života.”

Veliki broj aplikacija pristiglih na Javne pozive ova dva fonda dokaz je da aktivno građanstvo u TK postoji, te da građani znaju cijeniti i iskoristiti prilike. Jedna od takvih inicijativa je i „Sigurna djeca u nesigurnom društvu“ kojeg će realizovati Uruženje „Mreža nenasilne komunikacije“, čije će se osoblje, objašnjava Marica Lazić iz ovog udruženja, kroz svoj projekat baviti posljedicama koje je pandemija ostavila na živote djece:

„Kroz svoj rad smo uvidjeli da je uticaj pandemije na djecu bio velik. Cijela ova situacija podrazumijevala je da se nekako moramo nositi sa stresom i cijelom nejasnoćom koja nas je zadesila. Način na koji su se obitelji nosile sa tim unutar svog okruženja, kako smo izašli na kraj s tim kao društvo, kroz reorganizaciju nastave, sve je to utjecalo na kvalitet života cjlokupne zajednice, a komunikacija je zapravo u svemu tome najbitnija. Ono što smo mi željeli postići ovim projektom je razvijati rezilijentnost kod djece, da se lakše nose sa svim stresom koji ih okružuje. Ojačati ih u komunikacijskim vještinama, dati im neke alate da bi znali na koji način da izađu na kraj sa svojim emocijama i kako da se zauzmu za svoje potrebe. Onda kada to nauče svako od njih će u svom okruženju postati pokretač određene promjene i znati kako da svojim vršnjacima bude podrška.

Male inicijative koje građani pokreću u svojim zajednicama često su početak rješenja većih problema. Posebna pažnja data je inicijativama koje unapređuju položaj marginalizranih skupina. Projektom „Stvaramo i učimo zajedno“ kojeg partnerski realizuju nastavnici JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla i JU Mješovita srednja škola Živinice, ojačaće se inkluzija, a osobe s invalididtetom aktivno uključiti u aktivnosti lokalne zajednice.

„Zajedno sa svojim partnerima ćemo omogućiti da učenici Zavoda s teškoćama u razvoju ravnopravno učestvuju u ovom projektu, tako što će biti dio tima koji će praviti didaktičke igračke. A, pored ovoga, želimo istovremeno i promovirati deficitarno zanimanje – stolar i doprinijeti profesionalnom osposobljavanju učenika MSŠ Živinice. Zajedno ćemo učiniti dobro za jedni druge, a samim time i za lokalnu zajednicu“, kaže Almedina Šećić iz Zavoda, koordinatorica ove neformalne grupe.

Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju saradnje između civilnog, biznis i javnog sektora, te unaprijediti uslove života u zajednicama u TK.

Fondacija tuzlanske zajednice je istog dana potpisala ugovore i sa predstavnicima aktivnih zajednica, članicama „Mreže aktivnih zajednica“, za čijih je 7 projekata kojima se unapređuje saradnja svih aktera u zajednici, izdvojeno preko 20 000 KM podrške iz Fonda aktivne zajednice. Ova sredstva obezbijeđena su uz podršku Njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Rezultati podrške Fonda Volim svoj grad:

https://www.fondacijatz.org/page/41/18851

Rezimei podržanih projekata: https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/4555917_rezimeipodranihprojekataFVSG.pdf

Rezultati podrške Fonda za mlade:

https://www.fondacijatz.org/page/41/18850

Rezimei podržanih projekata:

https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/4452234_rezimeipodranihprojekataFondzamlade.pdf

Rezultati podrške Fonda aktivne zajednice:

https://www.fondacijatz.org/page/41/18846

opširnije >>

13.07.21

Rezultati podrške iz Fonda Volim svoj grad

U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost˝, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program „Snaga lokalnog“, 15.04.2021. objavljen je poziv za podršku projekatima organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK (Br. JP 3 – FVSG - 1/2021; Pr.br. 139/21) na koji je do 16.05.2021. (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 35 aplikacija. 

Komisija za dodjelu grantova pri Fondu Volim svoj grad Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 35 aplikacija za sufinansiranje projekata organizacija, javnih ustanova i neformalnih grupa građana sa područja TK i donijela odluku o podršci za 14 projekata, od kojih su 4 projekta uslovno podržana, u ukupnom iznosu od 31.495,60 KM.

Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:

 • Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
 • Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
 • Smanjenje nejednakosti i ljudska prava.

Komisija je odobrila podršku za 14 projekata:

R.br

Općina

Aplikant

Naziv projekta

Iznos tražene donacije

Iznos odobrene donacije

SUMA OCJENA

Projekat odobren

Uslov koji nije ispunjen

1

Tuzla

Udruženje „Mreža nenasilne komunikacije“

Sigurna djeca u nesigurnom društvu

1.730,00

1730

37,25

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

2

Lukavac

Neformalna grupa građana ,,Alfa,,

Zeleni korak

3.000,00

3000

37,2

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

3

Srebrenik

Neformalna grupa Mladih Lipje

Djeciji kutak

3.000,00

3000

34,4

DA

Nedostaje saglasnost od MZ Lipje za implementaciju projekta (Aplikant predao zahtjev).

4

Lukavac

UDRUŽENJE GRAĐANA MJESNE ZAJEDNICE HRVATI 1 MAJ

Drvo za budućnost

1.179,48

1179

34

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

5

Živinice

UG.Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece u teškoćama i razvoju Mali Svijet

Senzorna soba

2.356,00

2.356,00

33,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

6

Srebrenik

LUKA 4YOU

Djecije igraliste Harun

2.998,00

2.998,00

32,2

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

7

Tuzla

Rafting klub TUZLAK

Dječija šuma na Slanoj Banji

2.930,00

2.930,00

31,8

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

8

Tuzla

Stvaramo i učimo skupa

Stvaramo i učimo zajedno

1.105,22

1.105,22

30,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

9

Srebrenik

Neformalna grupa Forum mladih Previle

Izgradnja dječije igraonice u MZ Previle

3.000,00

3.000,00

30,6

DA

Nedostaje potvrda o vlasništvu parcele za realizaciju projekta (Aplikant predao zahtjev).

10

Kalesija

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje Seljublje

Prvi mini park za druženje u Seljublju

1.168,92

1.168,92

30,4

DA

Nedostaje saglasnost od vlasnika zemljišta za realizaciju projekta (Aplikant predao zahtjev).

11

Kladanj

Nefromalna grupa “Women with keys”

Sinergija mladih uz iskustvo žena i onih u trečoj starosnoj dobii

2.916,60

2.916,60

29,8

DA

Nedostaje saglasnost od Opštine Kladanj za postavljanje kućice i box biblioteke (Aplikant predao zahtjev).

12

Banovići

Atletsko Rekreativni Klub Banovići

Pokreni se, ti to možeš

1.500,00

1500

28,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

13

Tuzla

Stanari zgrade S1, Krečanska br.15

Sportom za zdraviju djecu

1.977,00

1977

28,2

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

14

Tuzla

Etažni vlasnici Rudarske 55

Oaza na Ircu

2.636,71

2.636,00

26,8

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

 

UKUPNO (KM):

31.497,93

31.495,60

 

 

 

 

 

Komisija nije odobrila podršku za sljedeće projekte:

APLIKANTI ČIJE APLIKACIJE NISU ISPUNILE USLOVE JAVNOG POZIVA FONDA VOLIM SVOJ GRAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (nisu u skladu sa kriterijima Fonda, više na linku  https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/539660_KriterijiFONDVOLIMSVOJGRAD.pdf)

R.br

Općina

Aplikant

Naziv projekta

Iznos tražene donacije

Iznos odobrene donacije

Projekat odobren

Uslov koji nije ispunjen

1

Tuzla

Lokalna grupa za razvoj Dragunja

Građani uključeni u zaštitu okoliša

2.996,00

0

NE

Ne zadovoljava opšti kriterij Fonda - "Ne podržavamo projekte čija ukupna vrijednost prelazi 10.000,00KM"

2

Sapna

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna

Osnaživanje i edukacija roditelja u prvim fazama suočavanja s izazovima odgoja djece s teškoćama u razvoju

1.120,00

0

NE

Ne zadovoljava kriterije Fonda (FTZ ne može podržati naknadu  za  usluge  koordiniranja  projekta čije potraživanje prelazi 10% vrijednosti traženog granta u slučaju kada je aplikant organizacija)

3

Tuzla

Kreativci

Mali senzorni vrt

2.144,11

0

NE

Projekat nema izražen segment jačanja civilnog sektora, te ne zadovoljava opšti kriterij da projekat rješava konkretan i prioritetan problem u lokalnoj zajednici.

4

Kladanj

Sportski savez Općine Kladanj

Škola sporta -Pionir- Kladanj

3.000,00

0

NE

Iznos potraživanja za opremu i materijal na projektu prelazi 30% vrijednosti traženog granta.

5

Gradačac

Mjesna zajednica Ledenice Donje

Uredimo Sportski centar za brži i sigurniji povratak

3.000,00

0

NE

Iznos potraživanja za opremu i materijal na projektu prelazi 30% vrijednosti traženog granta.

6

Tuzla

Udruženje građana Multi

Mjesne biblioteke

1.100,00

0

NE

Nije jasno navedena ciljna grupa. Iznos potraživanja za opremu i materijal na projektu prelazi 30% vrijednosti traženog granta. Ne rješava  konkretan i prioritetan problem u lokalnoj zajednici.

7

Kladanj

BZK Preporod Kladanj

Opremanje prostorije BZK „Preporod“ Kladanj

2.991,00

0

NE

Ne podržavamo projekte za "isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta"

8

Kladanj

Javna ustanova JAVNA BIBLIOTEKA Kladanj

Mladi u biblioteci

2.070,00

0

NE

Ne podržavamo projekte za "isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja

9

Gradačac

Neformalci

Dječija sreća na Hazni

3.000,00

0

NE

Prema kriterijima Fonda ne podržavamo projekte ako se odnose na "lične koristi pojedinca", a igralište koje se želi urediti je u privatnom posjedu.

10

Lukavac

Aktivisti za Jezero Modrac

Uređenje i očuvanje Jezera Modrac

2.280,00

0

NE

Projekat ne zadovoljava kriterije koji pokazuje "vidljivu saradnju i podršku lokalnih partnera u zajednici", te "dugoročan efekat u lokalnoj zajednici i šansu da postanu samoodrživi".

11

Lukavac

Neformalna frupa – Vijeće roditelja učenika JU OŠ ''Gnojnica'' Gnojnica

Eko ucionica

1.635,00

0

NE

Ne  dodjeljujemo  drugu  donaciju za isti projekat osim u posebnim slučajevima kada komisija procijeni da projekat ima dugoročan efekat i da se njime rješava jedan od prioritetnih problema u zajednici". Dodatno "daje se prednost manjim organizacijama i aplikantima koji nikad nisu dobili grant od Fondacije

12

Tuzla

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

BIKE KITCHEN - biciklističkim pokretom jačati brigu o okolišu, prirodi, klimi i zdravlju

2.890,00

0

NE

Ne zadovoljava kriterij da projekat "rješava konkretan i prioritetan problem u lokalnoj zajednici".

13

Lukavac

Razvojni tim Osnovne škole Prokosovići u Prokosovićima

Adaptacija unutarnje stolarije

1.640,00

0

NE

Grupa je već ranije podržana.  Prema kriterijima "ne dodjeljuje druga donacija za isti projekat" i  "Daje se prednost manjim organizacijama i aplikantima koji nikad nisu dobili grant od Fondacije"

14

Gračanica

Javna ustanova Dječije obdanište Naša djeca Gračanica

BUBAMARE BOLJE OBRAZOVANJE TRAŽE

2.088,00

0

NE

Prema kriterijima "ne možemo podržati isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta.

15

Čelić

JU OŠ HUMCI HUMCI

Neka nam „ne znam“ više ne bude izgovor

5.000,00

0

NE

Ne zadovoljava kriterije poziva Fonda (Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 3.000,00 KM), dodatno - nepotpuna aplikacija.

16

Kladanj

Razglednica.ba sa sloganom Razgledajmo Bosnu i Hercegovinu

Predstavimo, razgledajmo, doprinesimo i očuvajmo prirodu, baštinu i tradiciju

2.650,00

0

NE

Ne zadovoljava kriterije Fonda - ne podržavamo projekte za "isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta"

17

Tuzla

UG EKO SPORT ŠIĆKI BROD

Zaštita okoliša i poboljšanje kvaliteta življenja na prostoru MZ Šićki Brod

0

0

ODUSTALI

Aplikant odustao  utoku apliciranja

18

Gračanica

Turistička zajednica Grada Gračanica

Restauracija stare lokomotive sa uređenjem turističke destinacije

1.500,60

0

NE

Ne zadovoljava kriterije Fonda - ne podržavamo projekte koji su već odrađeni ili se radi o retroaktivnim zahtjevima

19

Tuzla

Udruženje građana Centar kreativnih aktivnosti Tuzla

Ponavljanje je majka znanja

3.000,00

0

ODUSTALI

Aplikant odustao  u toku apliciranja

20

Živinice

Muziko obrazovni centar Magnifico

Oblaimo Magnifico

1.000,00

0

NE

Ne zadovoljava kriterije Fonda - ne podržavamo projekte za "isključivu nabavku opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta"

21

Tuzla

Udruženje „Tuzla Uživo“ – „Tuzla Live“

Permakultura i Urbane Bašte - svačiji doprinos je bitan

2.750,00

0

ODUSTALI

Aplikant odustao  u toku apliciranja

UKUPNO

47.854,71

 

 

Predstavnici organizacija i neformalnih grupa kojima je odobrena podrška će u narednom periodu biti telefonski obaviješteni o terminu za potpisivanje ugovora. Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail inicijative@fondacijatz.org . Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Više o podržanim projektima ovdje.

 

opširnije >>

13.07.21

Rezultati podrške iz Fonda za mlade

U okviru projekta “Naša zajednica je naša odgovornost˝, kojeg Fondacija tuzlanske zajednice provodi u partnerstvu sa USAID-om kroz program „Snaga lokalnog“, 18.03.2021. objavljen je poziv za podršku projektima omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih  (Broj 2 – FM – 1/2021; protokol broj: 96/21) na koji je do 18.04.2021. (roka predviđenog za prijem aplikacija) na adresu Fondacije tuzlanske zajednice pristiglo ukupno 25 aplikacija. 

Komisija za dodjelu grantova pri Fondu za mlade Fondacije tuzlanske zajednice razmatrala je svih 25 aplikacija za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih sa područja TK i donijela odluku o podršci za 11 projekata u ukupnom iznosu od 16.617,00 KM.

Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, data je podrška najboljim projektima koji najbolje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:

 • Očuvanje prirode, briga o okolišu i klimi;
 • Kvalitetno obrazovanje i cjeloživotno učenje;
 • Smanjenje nejednakosti i ljudska prava;
 • Razvoj poduzetništva i poduzetničkog duha.

Komisija je odobrila podršku za sljedeće projekte:

R.br.

Grad/

Općina

Aplikant

Vrsta aplikanta

Projekat

Iznos tražene donacije
od FTZ

Iznos odobrene donacije od FTZ

Komentar:

1.

Banovići

Udruženje mladih BaUM iz Banovića

UG

Naše malo mjesto

2.000,00

2.000,00

Aplikacija potpuna

2.

Gračanica

Udruženje građana Jošak Piskavica

UG

Jačanje omladinsko sportskih sadržaja

1.900,00

1.900,00

Aplikacija potpuna

3.

Srebrenik

Neformalna grupa "Mladi iz MZ Donji Moranjci"

NG

Naša vizija, naša budućnost

1.946,25

1.946,00

Aplikacija potpuna

4.

Srebrenik

Neformalna grupa Eko raja Srebrenika

NG

Obnova gradskih parkova

1.987,00

1.987,00

Nedostaje saglasnost Grada Srebrenik

5.

Tuzla

Mladi Molušani

NG

Izgradnja dva mini parka u Moluhama

1.591,50

1.591,00

Aplikacija potpuna

6.

Tuzla

Mladi Husina

NG

Uređenje dječijeg,fudbalskog i košarkaškog igrališta na Husinu

1.057,00

1.057,00

Aplikacija potpuna

7.

Tuzla

Neformalna grupa United

NG

Za nas i generacije koje dolaze

1.420,00

1.420,00

Aplikacija potpuna

8.

Tuzla

Your Turn

NG

Tabletop u Tuzli  Your turn

1.999,53

950,00

Aplikacija potpuna

9.

Tuzla

Omladinski resursni centar - ORC

UG

Ako sa riječima znaš - one mogu biti spas

550,00

550,00

Aplikacija potpuna

10.

Živinice

Šumska omladina

NG

Markiranje naše šume

1.507,58

1.507,00

Aplikacija potpuna

11.

Živinice

Neformalna grupa MLADI Priluk

NG

Uređenje izletišta Širani Priluk

1.709,00

1.709,00

Aplikacija potpuna

UKUPNO ODOBRENO:

16.617,00 KM

 

 

Komisija nije odobrila podršku za 14 projekata:

R.br.

Grad/

Općina

Aplikant

Vrsta aplikanta

Projekat

Iznos tražene donacije
od FTZ

Komentar:

1.

Kalesija

Ekološko udruženje građana Eko-zeleni Kalesija

UG

Progledaj ekološki

995,00

Projekat ne vode mladi ljudi što nije u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva

2.

Kladanj

Udruženje mladih Vizija Kladanj

UG

Poduzetnički kamp - Kladanj 2021

2.000,00

Projekat ne vode mladi ljudi, potraživanja nisu u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva „troškove prevoza i telefona čije potraživanje prelazi 10% vrijednosti traženog granta u slučaju kada je aplikant organizacija“

 

3.

Lukavac

Neformalna grupa bivših učenika JU OŠ ''Gnojnica'' Gnojnica

NG

Obnova školske biblioteke

2.000,00

Projekat ne vode mladi ljudi, potraživanja nisu u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva „Isključiva nabavka opreme ili materijala, osim u slučajevima kada se projekat ne može realizovati bez određene opreme i u tom slučaju iznos potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta

4.

Srebrenik

Turističa ekipa

NG

Uređenje šetališta na Starom gradu Srebrenik

1.847,50

Projektna aplikacija nije u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva: „Aplikant treba da obezbijedi učešće jednako ili veće od potraživanog iznosa“

5.

Tuzla

Klub mladih Tignum

NG

Planetu osnaži, reci da reciklaži

878,15

Projektna aplikacija nije u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva, ciljana grupa su djeca, a u kriterijima je navedeno da „Podržavamo inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih“

6.

Tuzla

Udruženje Centar za poljoprivredni inženjering i marketing

UG

Jagodice Bobice

776,27

Projektna aplikacija nije u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva „Podržavamo inovativne projekte iz različitih područja društvenog života koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice i kojim se direktno utiče na poboljšanje položaja mladih;„

7.

Tuzla

Neformalna grupa – učenici JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

NG

Be safe

960,00

Projektna aplikacija nije u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva „Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv“, „Aplikant treba da obezbijedi učešće jednako ili veće od potraživanog iznosa“  i „potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta“

 

8.

Tuzla

''Lipnica za sve''

NG

Korona free zone

1.812,92

Projekat nije odobren zbog kriterija donatora da ne podržava izgradnju konstrukcija, objekata, struktura i instalacija.

9.

Tuzla

Neformalna grupa – učenici  JU Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla

NG

Socijalni kutak

1.330,00

Projektna aplikacija nije u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva „Aplikanti mogu aplicirati samo sa jednim projektom na ovaj poziv“, „Aplikant treba da obezbijedi učešće jednako ili veće od potraživanog iznosa“  i „potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta“

10.

Živinice

KUD Mladost Suha

UG

Uređenje doma Suha i njenog okoliša

1.930,00

Aplikant nije omladinska grupa, potraživanja nisu u skladu sa Ciljevima i Kriterijima javnog poziva, te „potraživanja za opremu ne smije prelaziti 30% vrijednosti traženog granta“

 

11.

Gradačac

Growing Up

NG

Box of happiness

996,28

Aplikanti odustali od procesa apliciranja.

12.

Kalesija

Asocijacija srednjiškolaca u Bosni i Hercegovini

UG

Mali lideri velikih promjena

1.400,00

Aplikanti odustali od procesa apliciranja.

13.

Tuzla

Agronomi

NG

Nabavka opreme za uspostavljanje i uređenje stručne poljoprivredne laboratorije

1.852,00

Aplikanti odustali od procesa apliciranja.

14.

Tuzla

Neformalan grupa MZ Kreka

NG

Čišćenje i uređenje područja MZ Kreka

1.840,00

Aplikanti odustali od procesa apliciranja.

UKUPNO:

20.618,12

 

Potpisivanje ugovora održaće se 22.7.2021.godine u Ateljeu "Ismet Mujezinović" u 11:00 sati. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima. Aplikanti koji nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenje razloga zbog kojih njihovi projekti nisu podržani.

Prigovor na rezultate komisije ima pravo podnijeti svaki aplikant javnog poziva u roku od 7 dana od dana objave rezultata na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice isključivo pismenim putem na mail: inicijative@fondacijatz.org . Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Više o podržanim projektima ovdje.

opširnije >>

12.07.21

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 08.07.2021. godine donijela je odluku o podršci projektima udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 7 projekata.

Pregled podržanih projekata

PROJEKTI PREDLOŽENI ZA DODJELU GRANTA IZ FONDA AKTIVNE ZAJEDNICE

R.br

Općina

Aplikant

Naziv projekta

Iznos tražene donacije

Iznos odobrene donacije

SUMA OCJENA

Projekat odobren

Uslov koji nije ispunjen

1

Kalesija

Udruženje za pokretanje i provedbu lokalnih inicijativa Naše Seljublje Seljublje

I mi zaslužujemo uređenu prostoriju

2.992,70

2.992,00

40,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

2

Tuzla

EUG Eko-zeleni Gornja Tuzla

  Naš dom je naš ponos

2.330,00

2.330,00

40,6

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

3

Živinice

Mjesna zajednica Živinice Gornje

REKONSTRUKCIJA PRIMARNOG VODA VODOVODA PJEŠINAC

2.923,88

2.923,00

39,4

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

4

Srebrenik

JU  OSNOVNA  ŠKOLA  TINJA

Zabavno  dvorište

3.000,00

3.000,00

38,7

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

5

Tuzla

UDRUGA MLADIH PAR SELO-DUBRAVE

Čistoća i zdravlje na prvom su mjestu

3.000,00

3.000,00

38,2

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

6

Tuzla

Udruženje Mladi Grabovice

Uređenje i natkrivanje autobuskih stanica za putnike u Grabovici

2.985,00

2.985,00

37,4

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

7

Lukavac

Mjesna zajednica Bokavići

Adaptacija poligona za košarku

2.999,70

2.999,00

36,4

DA

Aplikacija potpuna. Projekat u skladu sa kriterijima

 

UKUPNO (KM):

20.231,28

20.229,00

 

 

 

 

POTPISIVANJE UGOVORA održaće se 22.7.2021.godine u Ateljeu "Ismet Mujezinović" u 13:00 sati. Pri potpisivanju ugovora potrebno je prisustvo jednog člana organizacije, dok je za neformalne grupe neophodno prisustvo sva tri člana projektnog tima.

Više o podržanim projektima:

Kalesija

I mi zaslužujemo uređenu prostoriju

Ovim projektnim prijedlogom planirano je uređenje dijela prostorija Doma kulture u Seljublju koje se koriste za zajedničke aktivnosti članica Lokalne grupe za razvoj Seljublje. Na stropu će se postaviti termoizolacija, što će doprinjeti energetskoj efikasnosti, boljem ugođaju u prostoru i smanjenju troškova za nabavku uglja. S obzirom da je planiran prelazak na zagrijavanje pomoću bio mase (peć na pelet) na ovaj način doprinjet će se i u određenoj mjeri smanjenju zagađenja. Realizacijom projektnih aktivnosti stvoriće se preduslovi za održavanje aktivnosti u uslovnom prostoru, kao i ugodnijem i ljepšem ambijentu.

Tuzla

Naš dom je naš ponos

Ovim projektom urediće se određeni prostori u sklopu Društvenog doma Gornja Tuzla. Zamjena dotrajalih podnih obloga na terasi Doma doprinijeće boljoj funkcionalnosti, esetetskom izgledu ali i sigurnosti, budući da postojeće podne obloge otpadaju zbog dotrajalosti. Zbog svega navedenog, terasa se skoro nikako ne koristi, ali nakon realizacije ovog projekta, aktivisti i volonteri svoje će aktivnosti moći realizovati i na otvorenom.

 Živinice

Rekonstrukcija primarnog voda Vodovoda Pješinac

MZ Živinice Gornje u saradnji sa LGZR Živinice Gornje želi rekonstruisati primarni vod Vodovoda Pješinac, izgrađen 27.jula 1976 godine. Lokalni Vodovod Pješinac u tom vremenu napajao je pitkom vodom više od 3 000 domaćinstava ili preko 10 000 korisnika. Urbanizacijom naseljenih mjesta, postojeći Vodovod Pješinac nije mogao pratiti potrebe stanovnika navedenog geografskog pojasa, pa se javila potreba za izgradnjom novih mikro stanica za snabdijevanje pitkom vodom, koje su ugrozile i materijalne i tehničke pretpostavke za dalji rad Vodovoda Pješinac. Zbog zastarjele mreže primarnog voda, na glavnom račvanju lokalnih puteva, javljaju se kvarovi u ukupnoj dužini od približno 500 m, pri čemu se javljaju izuzetno veliki gubici vode, koji dovode do izuzetno velikih troškova, koje Vodovod Pješinac vrlo teško sanira i otklanja. Cilj projekta je da 529 domaćinstava u Živinicama Gornjim dobije uredno i kontinuirano vodosnabdijevanje pitkom vodom.

Srebrenik

Zabavno dvorište

Djeca predškolskog i školskog uzrasta  u  dijelu  Tinje  gdje  se  nalazi  škola nemaju prostor  za igru, te  bi  im  Zabavno  dvorište, čije uređenje želi realizovat JU OŠ Tinja,  bilo  na  raspolaganju.  Prostor  bi  bio  uređen  sa šadrvanom  koji bi se koristio kao ljetna  učionica  za  realizaciju  časova  Odjeljenske zajednice, Likovne kulture, Muzičke kulture, Moje okoline, Biologije  i  slično. Također  bi  poslužio  za  odmor  roditelja  koji  čekaju  kraj nastave svojih mališana. Park  će  biti  obogaćen  i  sa klackalicama, toboganom, ljuljačkama, pijeskom  za  najmlađe i  drugim  sličnim  sadržajima, a sve sa ciljem da  se  kroz  uređenje zabavnog  parka pozitivno  utiče  na  podizanje nivoa  kvalitetnog  provođenja slobodnog  vremena učenika, kao  i stvaranja relaksirajućeg  okruženja za realizaciju časova.

Tuzla

Čistoća i zdravlje na prvom su mjestu

UM Par Selo - Dubrave žele očistiti dio lokalne zajednice Par Selo od smeća pokraj lokalnih puteva koji idu iz pravca Par Sela preko Orašja do Tuzle. Ove aktivnosti su sadržane u akcionom planu LGRZ Par Selo. Pored puta dužine oko 5 kilometara detektirali cijelom njihovom dužinom velike količine smeća, koje su na mjestima prerasle u deponije. Cilj projekta  je da svo to smeće očiste sami velikim akcijama, ali i u suradnji s JP Komunalac Tuzla. Na najadekvatnijim lokacijama pored puta postaviće 3 manja kontejnera i jednu veću kontejner peku, koje će prema dogovoru Komunalac odvoziti jednom sedmično, a troškove će mjesečno plaćati Udruga mladih Par Selo-Dubrave.  Odvoz velike peke će biti organizovan periodično od strane Udruge, koja će odvoz plaćati iz vlastitih sredstava (članarine, donacije). Na određenim dobro vidljivim mjestima će postaviti table sa porukama o zaštiti zdravlja i okoliša.

Tuzla

Uređenje i natkrivanje autobuskih stanica za putnike u Grabovici

NG Udruženje Mladi Grabovice ovim projektom žele riješiti dugogodišnji problem MZ Grabovica, tačnije natkrivanje 8 autobusnih stajališta. Realizacija ovog projekta podrazumijeva izlivanje betonskih ploča na autobusnim stajalištima kako bi se spriječila pojava blata. Također, izvršit će se postavljanje metalne konstrukcije uz pomoć željeznih šipki, nakon čega će cjelokupna konstrukcija bit obložena limenim pokrivačem. Unutar same stanice bit će postavljene drvene klupice, sijalice na baterije i kante za otpatke. Realizacijom projekta olakšat će se čekanje na sredstava javnog prevoza u MZ Grabovica, a postavljanjem kanti za smeće doprinijet će se očuvanju prirode i podizanju ekološke svijesti kod građana, te će generalno popraviti putnu infrastrukturu u MZ Grabovica.

Lukavac

Adaptacija poligona za košarku

MZ Bokavići u saradnji sa LGZR Bokavići želi urediti poligon za košarku koji se nalazi u neposrednoj blizini Doma Kulture Bokavići, koji se već duži niz godina ne održava. Imajući u vidu da je to trenutno jedino mjesto na kojem se okupljaju mladi do 15 godina i da bi uređenjem poligona unaprijedili njihove sportske aktivnosti koje su bile uskraćene pandemijom COVID 19, žele zbog sigurnosnih razloga zamjeniti ogradu na poligonu koja je u veoma lošem stanju. Također žele očistiti plato oko poligona, te izvršti pripreme za postavljanje klupa i kanti za smeće. Uređenjem poligona bi se osiguralo adekvatno mjesto kako za mlade tako i za starije mještane koji su sportski aktivni. Mještani bi dobili uređen prostor na kojem bi se u budućnosti organizovati razna takmičenja i manifestacije. Cilj projekta je poticanje omladine za sportske aktivnosti, osigurati poligon ogradom, te promovisanje zdravog načina života.

 

opširnije >>

28.06.21

Tri djeda iz Donje Obodnice izgradnjom dječijeg igrališta oživjeli selo

U malim, zapostavljenim zajednicama potrebe djece su najčešće ono što okuplja i ujedinjava ljude, jer za dobrobit djece uvijek se složno radi. Dodatni problem s kojim se mještani sela susreću je odlazak stanovništva u potrazi za poslom, pa nerijetko u selima ostaju samo stariji mještani, koji željno iščekuju vikende kada ih posjećuju porodice.

Nažalost, zbog obaveza i tempa života mladih te posjete su sve rjeđe, a zbog nepostojanja sadržaja za djecu kakve imaju gradovi, unuci često nevoljko posjećuju djedove i nene. Tahir Huremović, Fehrat Kovačević i Novalija Huremović su tri djeda koji su odlučili uzeti stvari u svoje ruke i vođeni istom vizijom pokušati nešto promijeniti. Budući da je u njihovom selu, Donjoj Obodnici, seoski Vakuf decenijama unazad bio mjesto okupljanja djece i mladih, odlučili su taj dio u selu pretvoriti u dječije igralište.

Bezuslovna ljubav i predah od školskih obaveza

„Ja sam se kao dijete igrao na istom ovom mjestu. I danas dan se ovdje igraju djeca, iako ih je nažalost sve manje i manje. U izgradnju igrališta krenuli smo iz želje da naše selo opet vrvi od djece i da naša unučad, sva naša djeca, imaju volju da ponovo posjećuju selo. Djeca danas odmah traže internet, što ja razumijem i normalno je, ali treba napraviti pauzu s vremena na vrijeme. Suština druženja je na selu i u prirodi“, objašnjava Tahir Huremović.

Poticanje bliskih odnosa, uprkos fizičkoj udaljenosti, neprocjenjiva je vrijednost svakog djetinjstva. Stari članovi porodica mogu biti pozitivni uzori i mogu pružiti osjećaj kulturne baštine i porodične istorije. Osim što svojim unucima pružaju bezuslovnu ljubav, ovim djedovima u srcu su najbolji interesi. Fehrat Kovačević, na novo igralište redovno dovodi svoju praunuku. Njegov blag pogled i iskren osmijeh upućen praunuci govori sve. Za svoju djecu dao bi sve, priča nam: „Čim sam čuo za ovu akciju, došao sam da se pridružim. Napravio sam klupe i koš. Danas je tu samnom moja praunuka. Ona je presretna, a meni je drago da je sada imam gdje dovesti. Inače često čuvam dva unuka i nju. Ranije nismo imali gdje otići kad izađemo napolje. Kad nemate nikakvog sadržaja, onda jedno ovakvo mjesto za djecu znači puno i tu se okupljamo svi, ne samo djeca.“

Kulturna baština i porodična istorija

Novalija Huremović, također je jedan od mještana koji su realizovali projekat uređenja igrališta. On smatra da je infrastruktura u selu jako loša, pa se rado odazvao akciji i sretan je da se ovaj zapušteni komad prostora uredio, oživio i spasio od zaborava: “Mi ovo smatramo ozbiljnim problemom i jednim od mogućih razloga odlaska naše djece u grad, susjedne opštine pa i države. Mojih dvoje unučadi nažalost sad živi van BiH, ali ja sam ipak sretan da ćemo to malo vremena koje imamo kada me posjete moći provoditi u igri s drugom djecom iz sela. Prošli put kad su bili samo sam ih vodio u šetnju po putu, a sada se igraju od jutra do mraka. Ja sjedim pored i uživam koliko i oni. Puno mi je srce kad su sretni. I još mi je draže što znam da sam bio dio ove priče i svojim rukama s prijateljima sve napravio“.

Igrališta kao centar okupljanja svih generacija u selu

Ova tri penzionera, tri djeda, smatraju da su vremenom ljudi počeli gubiti dodir sa svojom tradicijom, pa im je to bio dodatni motiv da svoje mlađe članove porodica na naki način pokušaju zadržati bliže sebi. Uprkos trendu odlaska, lokalnu školu pohađa nešto više od stotinu mališana, pa je upravo zbog toga ova inicijativa bila odgovor na konkretnu potrebu zajednice. Ovo igralište izgrađeno zajedničkim snagama, mještani posebno čuvaju i održavaju, jer im nudi mnoštvo blagodati. Nezamjenjiv je prostor okupljanja, pa je ovaj mali park već popularan i među stanovnicima okolnih sela, mladima i starijima, a mi se nadamo da će iz ovih druženja proizaći nove ideje i nove granđanske inicijative.

Upravo to je ono što kroz Fond Volim svoj grad, kroz koji je podržan ovaj projekat, želimo osnažiti – građanski aktivizam i ljubav prema svojoj zajednici.

*** Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima.

opširnije >>

25.06.21

Održan trodnevni trening “Razvoj i pisanje projektnog prijedloga”

Fondacija tuzlanske zajednice i ove godine je organizovala osnovni trening na temu “Razvoj i pisanje projektnog prijedloga. Ovaj trodnevni trening imao je za cilj da osposobi 20 polaznika, odnosno aktivista s područja Tuzlanskog kantona da znanje stečeno na treningu usmjere na poboljšanje rada svojih organizacija.

“Projekt menadžment je izuzetno bitan za rad organizacija civilnog društva ali i za rad subjekata iz drugih sektora. Zato smo u protekla tri dana realizovali trening na ovu temu kako bi osnažili kapacitete predstavnika organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava i akademske zajednice, unaprijedili saradnju i podstakli njihovo učešće u životu zajednice. Zbog toga ćemo i u budućnosti nastaviti sa ovom i sličnim edukacijama ”, rekao je Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj FTZ.

Trening je vodio certificirani EU TaC trener i konsultant Jasminko Arnautović, koji je učesnicima nastojao na praktičnim primjerima prenijeti osnovna znanja iz oblasti projektnog dizajna, te kroz interaktivan rad ukazati na značaj razumijevanja cjelokupnog procesa u razvoju projektne ideje.

Lejla Bajrami, psihologinja koja je na trening došla ispred JU “Naše dijete” smatra da jačanjem kapaciteta pojedinaca u ovoj instituciji benefit imaju svi, kako institucija i osoblje, tako i korisnici (roditelji i djeca predškolskog uzrasta). Ova ustanova već je nekoliko puta podržana kroz fondove FTZ, a dodatnu priliku za edukaciju iskoristili su kako bi unaprijedili svoje aplikacije za inovativnije projekte koje u budućnosti planiraju.

Senada Joldić, članica Udruženja za bolesti štitne žlijezde “Štit”, smatra da je potrebna mnogo veća podrška za ovaj nevidljivi problem s kojim se nose mnoge žene, a koji utiče na kvalitet njihovog života. Upravo zbog toga ovo udruženje odlučno je u namjeri da radi na izgradnji vještina svih svojih članova, kako bi lakše radili na edukaciji, informisanju i podršci ženama sa bolestima štitne: “Kontrole su veoma komplikovane, predugo se na njih čeka i prisutno je veliko nerazumijevanje doktora, porodice i generalno cijelog okruženja. Mi želimo da kroz sve ove edukacije naučimo nove stvari i ja ću se nakon ovog treninga uključiti i u pisanje projekata na nivou našeg udruženja”.

Ovaj trening jedna je od aktivnosti u sklopu projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke i Freudenberg fondacije.

 

opširnije >>

11.06.21

Sakupljači sekundarnih sirovina u Kiseljaku: nezaposleni zaposleni

Posao na rubu egistencije

 

Oko trideset Romskih porodica iz MZ Kiseljak prikupljanjem sekundarnih sirovina zarađuju za život i školovanje djece. Skupljaju otpad koji potom sortiraju, čiste i nude otkupljivačima na prodaju. Ne prose, ne kradu, nego rade. I to naporno, u sezoni i po 16 sati dnevno. Sakupljanjem sekundarnih sirovina bave se većinom muškarci Romske nacionalnosti sa nikakvim ili nedovoljnim nivoom obrazovanja, kojima je to glavni izvor prihoda. Zakon ovaj vid rada ne tretira kao nelegalan ukoliko se pridržavaju zakonskih ograničenja da sekundarne sirovine ne prikupljaju iz kontejnera koji su u vlasništvu JKP Komunalac.

Socijalno poduzetništvo

Kako bismo doprinijeli povećanju zapošljivosti, zaštiti okoliša i razvoja lokalne zajednice, Fondacija tuzlanske zajednice u Kiseljaku za ovu kategoriju stanovništva nudi besplatno stručno savjetovanje i finansijsku podršku za unaprijeđenje posla i sigurnosti u radu tokom odvajanja sirovina. Veliki interes koji su mještani u MZ Kiseljak iskazali za ovaj javni poziv, dokaz je da su svjesni činjenice da sigurnost treba biti na većoj razini, da dvorišta u kojima rade selekciju moraju urediti, te da je u svemu ključno odgovorno postupanje sa odlaganjem otpada.

U sezoni rade po 12 sati dnevno

S.M. jedan je od podržanih sakupljača. Ima 38 godina i četvoro djece. Ponosno nam priča kako je troje njegove djece koja idu u školu dobri učenici i kako je i sam završio srednju školu. Nažalost, nikad nije imao priliku da se zaposli: „ Snalazim se. Nekako preživljavamo. Kad je sezona radim po cijeli dan, odem ujutro u 7, vratim ne navečer oko 9-10. Pa onda moram istovariti kombi. Nije lako. Bude mi teško i psihički i fizički, ali nema ništa od sjedenja.“ S.M. je prvi sakupljač koji je bio spreman da se registruje kao sakupljač, a od resornog ministarstva dobio je potvrdu o oslobađanju registracije djelatnosti. Kroz rad sa mentorom i finansijsku podršku FTZ uspio je unaprijediti svoj rad. Sada nudi usluge uređenja dvorišta – košenja trave i čišćenja podruma.  Iako su dvorišta sakupljača sekundarnih sirovina u početku bila u veoma lošem stanju i velika su opasnost i za same sakupljače i članove porodice, dvorište ove porodice sasvim je uredno. Paze na to, kažu, i zbog djece i zbog komšija. Alat koji je u svrhu unaprijeđenja posla dobio od FTZ mnogo mu znači, priča S.M., objašnjavajući kako mu je najveća želja da nekada u budućnosti ima svoje vlastito reciklažno dvorište i da otkupljuje na veliko.

Zbog cijene peke kojom se odvozi kabasti otpad niču ilegalne deponije

Nakon što soritraju i očiste otpad, sakupljačima najveći problem predstavlja neiskoristivi otpad koji ostaje u njihovim dvorištima. Kako bi se ukazalo na značaj zaštite okoline i spriječio nastanak divljih deponija, FTZ organizuje dolazak peke, u nadi da će uticati na svijest mještana koji u budućnosti zajednički trebaju raditi na ovom problemu.  Ovu priliku iskoristila je i jedna mlada porodica, čiji su članovi vrijedno radili na odlaganju otpada iz svog dvorišta u peku. A.M. ima 21 godinu, a sakupljanjem sekundarnih sirovina počeo se baviti nakon što je napustio osnovnu školu, u petom razredu. „S ocem sam išao u sakupljanje, a kasnije sam. U početku sam to radio s kolicima, sada je dosta lakše jer imam kombi i dobio sam alat. Zaradim, pa imamo za najosnovnije stvari. Peka mi puno znači, jer košta 100 KM, što ja realno sam ne mogu sebi priuštiti. Nije mi svejedno, komšije se bune jer je u dvorištu haos, a i ja bih volio bih da to ljepše izgleda, pogotovo što će mi dijete uskoro prohodati, pa ću morati voditi više računa“, priča A.M. dodajući da neke posebne planove za budućnost nema, jer je primoran da živi dan po dan.

Podizanje svijesti o higijensko sigurnosnim apektima rada

E.M. koji se dosta dugo bavio ovim poslom kaže da je uvijek bio spreman da se sakupljači ujedine i barem zajednički skupe novce da redovno dolazi peka za odvoz kabastog otpada: „To se nema gdje baciti, osim u okoliš. Ja nikada nisam htio bacati smeće po šumama, uvijek sam nalazio način da smeće odvezem na deponiju ili platim peku.“ Sa 43 godine i petero djece, E.M. se teško se razbolio. I dalje radi, ali ni blizu kao prije. Sada mu, objašnjava, za istovar pomognu ljudi iz sela, a supruga kada treba očistiti sirovine. Od velike pomoći u ovome su brusilice koje je dobio, jer na taj način za očišćene sirovine dobije veću otkupnu cijenu.

Očuvanje okoliša preduslov za turistički razvoj Kiseljaka

Ambijent u kojem ima velika količina otpada, na različitim lokacijama, negativno utiče na ambicije MZ Kiseljak u oblasti razvoja turizma, što znači da je potrebno sistemsko rješenje uređenja okoliša. Zahvaljujući radu mnogoborjnih organizacija civilog sektora promjena je vidljiva. Napredak je opipljiv. Iako je potrebno još mnogo rada, ohrabrujuće je da su se mještani uključili i prihvatili saradnju sa lokalnim organizacijama, kako bi se ovi problemi riješili. Mladi koji žive u MZ Kiseljak, uključujući i sakupljače sekundarnih sirovina, naglašavaju da  i oni žele da očiste svoja dvorišta od otpada, ali njihovi prihodi i trenutni uslovi odvoza smeća to ne omogućavaju. Upravo zbog toga je važno da se rješenju ovog problema pristupi sistemski i da se u njegovo rješenje uključe svi akteri zajednice.

*Svi podržani kandidati od nadležnog ministarstva dobili su potvrde o oslobađanju od obaveze posjedovanja dozvole za bavljenje aktivnostima male privrede u upravljanju otpadom ili prijavom djelatnosti sakupljanja sekundarnih sirovina. Dobivanje dozvole i davanje potvrde je bazirano na osnovu Poglavlja Pravilnika IV - IZUZETE AKTIVNOSTI U UPRAVLJANJU OTPADOM.

*** Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima.

opširnije >>

07.06.21

Omladinski kamp tolerancije u Teočaku

Prepreke postoje samo u našim glavama

 

Na obalama Sniježničkoj jezera u Teočaku, mladi ljudi svojim aktivizmom, razmišljanjima i planovima za budućnost izdižu se iznad nacionalističe retorike i svakodnevnice podrivene dnevno političkim agendama. U malim, zapostavljenim ruralnim zajednicama ovo je, nažalost, stvarnost, a jedini način da se tome stane u kraj je pružanje podrške mladima da artikulišu svoje probleme i predlože načine za njihovo rješenje.

Upravo na ovome će Vijeće mladih Općine Teočak nastaviti raditi u Omladinskom kampu tolerancije. Fondacija tuzlanske zajednice podržala je uređenje ovog Kampa kroz Fond Volim svoj grad, čime su stvoreni preduslovi za okupljanje mladih iz Teočaka, Sapne, Lopara i Ugljevika.

Mural prijateljstva

“Vlastitim primjerom pokazujemo da moramo tražiti rješenje i perspektivu za bolji život. Prvi korak je da čujemo jedni druge. Mladost posjeduje snagu i viziju koja potvrđuje da promocija mira, tolerancije, zaštite životne sredine nema alternative. Mi kroz neformalne edukacije želimo stvarati društveno odgovorne pojedince koji će kreirati otvorenije zajednice i društvo generalno”, kaže koordinator projekta i nastavnik u O.Š. Teočak Enes Avdičević, koji je 2019. godine na  Regionalnoj obrazovnoj konferenciji „Svijet obrazovanja briše granice„ u Beogradu proglašen za najboljeg nastavnika u bivšoj Jugoslaviji.

Kroz interaktivne mirovne sesije, izradu Murala prijateljstva, Besjede o pomirenju i omladinskom aktivizmu,  mladi iz  četiri lokalne zajednice  Teočaka, Ugljevika, Lopara i Sapne nastojali su ukazati da  pomirenjem, međureligijskim  dijalogom i međuopćinskom/međuentitetskom saradnjom građani mogu da grade nove mostove prijateljstva koristeći priliku da iskažu svoju kreativnost i spremnost na promjenu.

Obrazovanjem mladih protiv nacionalističke retorike

Direktor O.Š. “Aleksa Šantić” u Ugljeviku, Sreten Lukić, rado se angažovao na ovom projektu kako bi mladim ljudima na primjerima iz ličnog iskustva prenio djelić prošlosti u kojoj su ljudi iz ovih zajednica radili zajedno, družili se i poštovali jedni druge: “Ja imam puno lijepih priča jer sam sedam godina radio u školi u Teočaku i imao puno prijatelja, ne samo na poslu, već i u lokalnoj zajednici. Većina ljudi već je obnovila stara poznanstva i prijateljstva, posjećju se, trguju i spremni su na sve oblike saradnje i pozitivnih promjena, ali mladi ljudi su još uvijek izloženi manipulaciji. Ona dolazi, kako od neodgovornih političara i pojedinih medija, tako i iz porodice. Zbog toga mladima treba pružiti prilike za neformalno obrazovanje i izlazak iz zone komfora. Samo tada će imati vlastito mišljenje zasnovano na argumentima”.

Mirovni aktivizam mladih

Nedostatak kulturnih sadržaja, adekvatnog prostora za igru i druženje, te želja za kvalitetnijim životom  samo su neki od problema sa kojima se suočavaju mladi u ovim malim zajednicama. Avdičević smatra da su izgradnjom Omladinskog kampa tolerancije na pravom putu da doprinesu pozitivnim promjenama. Kamp će biti mjesto gdje će se mladi susretati, razvijati svoja znanja i vještine, doprinositi razvoju zajednice i jačanju pomirenja po modelima rada sa mladima u zemljama EU, ali prilagođenim specifičnim potrebama mladih iz ovog kraja BiH.

Pozitivnim primjerom grade čvrste temelje pomirenja

Uz ova druženja mladi će se bolje upoznati, zbližiti  i sprijateljiti, nada se Lukić, ističući kako je razgovor uživo, oči u oči, višestruko korisniji od svih oblika savremene komunikacije. “Možda se rodi i neka obostrana simpatija, mladi su ljudi, normalno je to”, dodaje uz osmijeh Lukić.

Omladinski kamp tolerancije Vijeća mladih Općine Teočak potvrda je tome da su na pravom i jedinom ispravnom putu. Ukazujući na to da su najveće prepreke u našim glavama, te da ih je teško definisati, naši sagovornici su odlučni u tome da će dati sve od sebe da zajednički sa mladim ljudima nastave saradnju, gradeći stabilne temelje pozitivnim pričama.

opširnije >>

27.05.21

POZIV ZA PRIJAVE NA OSNOVNI TRENING NA TEMU “RAZVOJ I PISANJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA”

Tuzla, 25.05.2021.

Broj: 197/21

Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji je finansiran od strane Ministarstva za ekonomski razvoj i vanjsku politiku SR Njemačke organizuje trening na temu „Razvoj i pisanje projektnog prijedloga“ te ovom prilikom poziva zainteresovane punoljetne građane/ke, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva kao i predstavnike i predstavnice javnih ustanova sa područja Grada Tuzla, Grada Srebrenik, Grada Živinice, Općine Kalesije i Općine Lukavac, koji/e žele unaprijediti svoja znanja iz oblasti projektnog planiranja da se prijave.

Sadržaj treninga je usmjeren na pružanje osnovnih znanja o projektnom menadžmentu, procesu izrade projektnog prijedloga, njegovim elementima, projektnom ciklusu; načinu formulisanja projektne ideje, definisanju konkretnog problema koji se želi riješiti projektom, načinu definisanja generalnog i specifičnih ciljeva projekta, rezultata i mjerljivih indikatora, definisanje logičkog okvira rada i razrada aktivnosti, formiranje budžeta, procjena rizika, planiranje monitoringa, evaluacije, itd. Trening je namijenjen svim zainteresovanim pojedincima, aktivistima, volonterima, članovima i uposlenicima organizacija civilnog društva, ali i predstavnicima javnih institucija i drugim poslovnih subjekata koji nemaju iskustva u projektnom planiranju, izradi i pisanju projektnih prijedloga.

Trening će se realizovati od 23. do 25. juna 2021. godine u Tuzli, u terminu od 09:00 – 16:00h u prostorijama Edukacijskog centra Nahla. Zainteresovani se mogu prijaviti OVDJE  najkasnije do 10. juna 2021 godine.

Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa o čemu će svi biti blagovremeno obavješteni. Prednost pri izboru imaju zainteresovani koji dolaze iz zajednica članica Mreže aktivnih zajednica i to: Grad Tuzla: Dobrnja, Gornja Tuzla, Grabovica, Par Selo, Simin Han, Solina; Grad Srebrenik: Tinja; Grad Živinice: Živinice Gornje; Općina Kalesija: Seljublje; Općina Lukavac: Bokavići, Turija.

Organizator u potpunosti snosi troškove edukacije za odabrane učesnike. Prijavljeni učesnici obavezni su uslučaju otkazivanja prisustva o tome obavjestite organizatora najmanje 48h prije, u protivnom se očekuje od učesnika da snose troškove koji su nastali otkazivanjem.

opširnije >>

17.05.21

CALL FOR PROPOSALS - For Conducting a Pre-feasibility Study for the Project

"Democratic and economic development of vulnerable communities in Tuzla Canton"

Tuzla, May 14th, 2021
No.177/21

The Tuzla Community Foundation (TCF), in cooperation with Freudenberg Foundation, invites interested experts or group of experts to submit proposals for a pre-feasibility study of the project that will focus on strengthening local democracy and active citizenship, and social and economic empowerment of vulnerable groups in the Tuzla Canton . This project should rely on the experiences and results of the project "Democratic and economic strengthening of marginalized communities in Tuzla Canton" which TCF implements in partnership with the Freudenberg Foundation and with the support of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germy (BMZ), from 2018 until 2021.

1. Purpose and objectives of the pre-feasibility study

This pre-feasibility study should serve as a basis for deciding on the type of interventions, services and activities to be carried out in a meaningful manner, with the aim of supporting the civil sector, civic initiatives and associations in Tuzla Canton, and in the best interest of the TCF target groups: active citizens and representatives of local communities, young people aged 15-30, social and start-up entrepreneurs, and marginalized groups of citizens.

The pre-feasibility study should, based on the analysis of the results of the above project, analysis of the social and economic context of Tuzla Canton and BiH, analysis of local structures, services and projects currently available in Tuzla Canton, identify opportunities, needs and cost-effectiveness for establishing the new structures, interventions, approaches and methods according to the above target groups through the future project that partners would like to propose to BMZ.

In this regard, the pre-feasibility study should assess the possibilities of establishing and developing a unique resource Centre for democracy and active citizenship that would promote democratic values ​​and activities of the civic sector, and provide training services for leaders in the civic sector, education of social and start-up entrepreneurs, organization of events for networking, cross-sector cooperation, democratic development as well as other contents and topics that the study would suggest.

The pre-feasibility study should include an estimate of the costs for construction or renovation and maintenance of the building/premises with the adequate square footage, which would offer specific services, facilities and space for social innovation, a common space for entrepreneurs and leaders in the civic sector, inspired by the Impact Hub model (https://impacthub.net/) and network that invited FTZ to join. It is necessary to assess the possibility of establishing the Impact Hub and envisage sources of funding and possible sources of revenue in order to sustain this new community structure.

 1. Description of work and tasks

Attached to this invitation is the Terms of Reference where the tasks to be performed are explained in more details.

 1. Product of the pre-feasibility study

The final version of the pre-feasibility study should be submitted in English or German language and translated to Bosnian, in electronic and printed form, no later than September 30, 2021.

 1. Time frame

The start of the pre-feasibility study is June 14th, 2021 while the draft report is expected to be submitted by the August 31st, 2021 and the final report by the September 30th, 2021.

 1. Content of the proposal

The proposal should contain following:

 • Curriculum vitae of the consultant or group of consultants with a description of relevant experience
 • Proposal of methodology to be applied in the study (including the target groups, description of quantitative and qualitative study methods that will be used, description of sampling and size of sample, etc.)
 • Time schedule in which the study will be conducted with proposed phases of work
 • Draft Content of the pre-feasibility study
 • Costs and payment conditions for the execution of the work
 1. Deadline for submission of the proposals

Proposals should be submitted to the e-mail address fondtz@fondacijatz.org no later than Wednesday, June 2nd, 2021 until 24.00.

The shortlisted offerors will be invited to online interviews, after which the best proposal will be selected and contracted for the realization of the work.

Late and incomplete proposals will not be considered. All offerors will be informed, no later than June 8th, 2021 about the results of the selection process.

For any questions, feel free to contact the following people: Jasna Jašarević, Executive Director of TCF (jasna@fondacijatz.org) and Kleck dr. Monika, Freudenberg Foundation Advisor (monivito@arcor.de).

 

opširnije >>

17.05.21

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZRADU PRED-STUDIJE IZVODLJIVOSTI

Tuzla, 14.5.2021.
Br. 177/21

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva zainteresovane ponuđače da dostave ponude za izradu pred-studije izvodljivosti projekta koji će biti fokusiran na jačanje lokalne demokratije i aktivnog građanstva, te društvenog i ekonomskog osnaživanja ranjivih grupa građana na području Tuzlanskog kantona. Ovaj projekat se treba osloniti na iskustva i rezultate projekta „Demokratsko i ekonomsko jačanje marginaliziranih zajednica u Tuzlanskom kantonu“ koji FTZ provodi u partnerstvu sa Freudenberg fondacijom i uz podršku Ministarstva za međunarodnu saradnju i razvoj SR Njemačke (skraćeno BMZ), u periodu od 2018. do 2021. godine.  

 1. Svrha i ciljevi pred-studije izvodljivosti

Navedena pred-studija izvodljivosti treba da posluži kao osnov za donošenje odluke o vrsti intervencija, usluga i aktivnosti koji će se provoditi na svrsishodan način, s ciljem pružanja podrške civilnom sektoru, građanskim inicijativama i udruženjima na području Tuzlanskog kantona, a u najboljem interesu za ciljne grupe Fondacije tuzlanske zajednice: aktivne građane i predstavnike mjesnih zajednica, mlade ljude od 15-30 godina, društvene i start-up poduzetnike, te marginalizirane grupe građana. 

Pred-studija izvodljivosti treba da na osnovu analize postignutih rezultata gore navedenog projekta, analize društvenog i ekonomskog konteksta Tuzlanskog kantona i cijele BiH, analize raspoloživih lokalnih struktura, usluga i projekata koji su trenutno raspoloživi na području Tuzlanskog kantona, utvrde prilike, potreba i isplativost za uspostavljanje novih struktura, intervencija, pristupa i metoda prema gore navedenim ciljnim grupama kroz budući projekat.

S tim u vezi, pred-studija izvodljivosti treba da procjeni mogućnosti uspostavljanja i razvoja jedinstvenog resursnog Centra za demokratiju i aktivno građanstvo koji bi promovirao demokratske vrijednosti i aktivnosti civilnog sektora, te pružio usluge edukacije lidera u civilnom sektoru, edukacije društvenih i start-up poduzetnika, organizaciju događaja za umrežavanje, međusektoralnu saradnju i demokratski razvoj, ali i druge sadržaje, oblasti i teme koje bi predložila studija. 

Dodatno, pred-studija treba da uključi i procjenu troškova izgradnje ili renoviranja, te održavanja jedne zgrade sa adekvatnom kvadraturom, koja bi ponudila specifične usluge, sadržaje i prostor za društvene inovacije, zajednički prostor za rad poduzetnika i lidera u civilnom sektoru, po uzoru na Impact Hub mrežu (https://impacthub.net/), koja je pozvala FTZ na učešće.  Potrebno je ispitati mogućnost uspostavljanja Impact Hub-a, te predvidjeti moguće izvore finansiranja i moguće izvore prihoda za održavanje ove nove strukture u zajednici.

 1. Opis poslova i zadataka

U prilogu ovom pozivu se nalazi Opis poslova i zadataka (Terms of Reference) koji treba izvršiti.

 1. Produkt pred-studije izvodljivosti

Finalna verzija pred-studije izvodljivosti se predaje na engleskom ili njemačkom jeziku, uz prevedenu verziju na bosanskom jeziku najkasnije do 30.9.2021.

 1. Vremenski okvir

Početak izrade pred-studije izvodljivosti je 14.6. 2021. godine, pri čemu se nacrt studije očekuje do 31.08.2021, a finalna verzija do 30.9.2021.

 1. Sadržaj ponude

Ponuda za izradu pred-studije izvodljivosti treba da sadrži sljedeće:

 1. Biografiju/e konsultanta/ice sa opisom relevantnog iskustva
 2. Prijedlog metodologije koja će biti primijenjena u studiji
 3. Vremenski okvir u kojem će studija biti izvršena, sa prijedlogom faza rada
 4. Nacrt sadržaja pred-studije
 5. Cijenu, odnosno naknadu i uslove plaćanja za izvršenje posla
 6. Reference organizacije relevantne za izvršenje posla.
 1. Rok za dostavljanje ponuda

Ponude treba dostaviti na e-mail adresu fondtz@fondacijatz.org najkasnije do ponedeljka, 31.5.2021. godine do 24.00h.  

Ponuđači koji uđu u uži izbor biće pozvani na on-line intervjue, nakon kojih će biti izabrana najbolja ponuda i zaključen ugovor o realizaciji ugovorenog posla. 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće biti uzete u razmatranje. Svi ponuđači će najkasnije do 04.06.2021. biti obavješteni o ishodu procesa odabira najpovoljnije ponude.

Za sva eventualna pitanja, budite slobodni kontaktirati sljedeće osobe: Jasna Jašarević, izvršna direktorica FTZ (jasna@fondacijatz.org) i Kleck dr. Monika, savjetnica Freudenberg Fondacije (monivito@arcor.de).

 

opširnije >>

11.05.21

Djeca u Lisovićima ujedinila kompletnu zajednicu

Područna škola u Lisovićima (O.Š. Podorašje), naselju udaljenom 20 km od centra Srebrenika, jedna je od starijih obrazovnih ustanova na području ove općine. Kompletna lokalna zajednica udružila se i ovaj oronuli stari objekat u potpunosti renovirala. 35 učenika sada na nastavu ide sa osmijehom, bez bojazni od urušavanja krova, bez straha i hladnoće tokom korišenja vanjskog toaleta i bez prljave zadimljene učionice u kojoj se ložilo.

Unutarnji toaleti, nova stolarija, krov i podovi, grijanje na pellet, te formiranje biblioteke, učinili su ovu školu pristojnim mjestom učenja, no do ovih rezultata dolazilo se postepeno i uz veliko zalaganje lokalne zajednice.

Zbog maminih priča zasukao rukave i obnovio školu 

Direktor ove škole, Armin Hrustić, smatra da je to bila njegova obaveza, ali dodatni motiv bile su mamine priče koje je upijao kao dječak: „Moja mama je išla u ovu školu i uvijek mi je pričala najljepše priče iz svojih školskih dana. Ta njena ljubav prema drugarima i školi ostala  mi je urezana u sjećanje. Jako me rastužilo stanje koje sam zatekao kada sam počeo raditi ovdje kao nastavnik, tako da sam odlučio pokušati. Nisam uvijek bio siguran da ćemo uspjeti, ali ljudi u ovakvim malim zajednicama su jako bliski i na kraju uvjek zajednički iznesu sve. Kada smo dobili donaciju u materijalu da radimo na vanjskom uređenju škole, cijelo selo je stalo iza nas. U jednom momentu 27 muškaraca je radilo danima, dok su žene donosile osvježenje i hranu. Shvatio sam da zajedno možemo uraditi doslovno sve. To je danas zaista rijetkost.“

Međusektoralna saradnja od ključnog značaja

Ova mala škola jedini je objekt oštećen u zemljotresu 2019. godine, pa su poboljšanje sigurnosnih uslova za djecu svi objeručke prihvatili, priča naš sagovornik, objašnjavajući kako su mališani iz ove škole ujedinili i povezali sve aktere zajednice. MZ Lisovići članica je Mreže aktivnih zajednica, koja je proces organizovanja učila kroz Mrežu, a uz podršku FTZ kroz nekoliko malih intervencija i pomoć drugih donatora uspjelo se uraditi mnogo toga. Tako je podršku dalo i Ministrstvo obrazovanja i nauke TK, lokalni biznismen Fahir Zukić Butro koji se uvijek rado odaziva i pomaže sve lokalne akcije i Izudin Ahmetović biznismen porijeklom iz Lisovića koji živi i radi u Švicarskoj.

Zimi bilo skoro nemoguće održavati nastavu

Anela Zukić, učenica četvrtog razreda oduševljena je izgledom škole, posebno činjenicom da sada škola ima i boiblioteku:“Svi smo jako sretni! Prije kada je padala kiša mi budemo mokri ili kada je snijeg bude nam hladno, stepenice budu klizave... Sada imamo wc tu, u školi. Mene posebno raduje nova biblioteka, već sam pročitala dvije lektire.“

Iako su roditelji uvijek bili angažovani, nakon niza uspješnih projekata sada nove inicijative dolaze i od njih. Uskoro planiraju uređenje školskog dvorišta, sadnju cvijeća i akciju čišćenja.

„Trudimo se da doprinesemo svemu što se dešava u školi i generalno našoj zajednici. Puno nam znači to što su djeca zadovoljnija i što su uslovi za rad u školi sada mnogo bolji. Kada uredimo dvorište škola će zasjati u punom sjaju“, priča Mirela Mešić, mama učenice trećeg razreda.

U manjim sredinama škola okuplja ljude

Jedan od volontera koji nesebično poklanja svoje vrijeme i vještine za opšte dobro je Adnan Muratović, po profesiji profesor tjelesnog odgoja i sporta. U ovoj školi odradio je pripravnički staž, pa motivacije nije nedostajalo. Kaže da se svi znaju i da se lako okupe, posebno kad pomoć treba djeci: „Ja lično vodim košarkaške treninge kao volonter. Iako nemamo dvoranu, trudim se da radim s djecom kad je toplije vrijeme, jer mladih ima i žele da treniraju. Nema boljeg ulaganja nego u obrazovanje i sport. Mislim da posebno škola u manjim sredinama povezuje ljude. Naša škola je sada lijepa, a mogu misliti koliko je tek lakše i ugodnije učiteljima i djeci.“ 

Učiteljici Žani Mešić, koja već 20 godina ispraća generacije iz ove škole, rad je nakon realizacije ovih projekata znatno olakšan. Tvrdi da se svi bolje osjećaju, da su učenici oduševljeni, te da mnogo paze da ne oštete nove stvari. Poboljšanje higijenskih i sigurnosnih uslova poseban je osjećaj zadovoljstva, objašnjava Mešić, jer ova djeca, kao i sva druga, zaslužuju normalne uslove za školovanje. Sada joj je jednostavno „milina doći u školu i raditi".

 

*Projekt renoviranja škole podržan je od strane FTZ kroz Fond za aktivne zajednice. Ukoliko želite pokrenuti slične inicijative i intervencije u svojoj zajednici u FTZ trenutno je otvoren javni poziv Fond Volim svoj grad: https://www.fondacijatz.org/page/39/1096

***Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima.

opširnije >>

08.05.21

U toku edukacija za poduzetnike

U aprilu 2021. godine započeli smo sa dvomjesečnim ciklusom edukacija za poduzetnike. Konstantno se prilagođavajući epidemiološkim preporukama, online edukaciju ovog vikenda zamijenili smo edukacijom uživo. 20 polaznika sa područja Tuzlanskog kantona imaju priliku da nauče sve o konceptu izrade biznis plana.

Ovom edukacijom polaznici će unaprijediti svoja znanja i vještine o fazama poslovnog planiranja, marketinga, izrade cash flow plana i razviti ostale poduzetničke kompetencije. Na kraju će biti osposobljeni da kreiraju poslovni plan i da isti kandiduju za finansijsku podršku kako bi pokrenuli vlastiti mali biznis. Nakon procjene dostavljenih biznis planova, Fondacija će obezbijedti finansijsku podršku za minimum 4 mala start-up biznisa (do 5.000 KM po biznisu) i za najmanje 5 prihodovnih aktivnosti iz domena poljoprivrede i stočarstva (do 2000 KM). Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku u ovom javnom pozivu iznosi 30.000,00KM.

Predavač je Mr.Sc. Adem Azapagić, dugogodišnji iskusni konsultant za preduzetništvo koji je i sam poduzetnik još od davne 1987.godine. Interaktivne edukacije se održavaju u prostorijama Edukacijskog centra Nahla u Tuzli.

U ovom ciklusu edukacija od ukupno 20 polaznika, velika većina su žene. Jedna od njih je Melisa Softić iz Kladnja, koja se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike: “ Kad sam vidjela priliku da unaprijedim svoj biznis znala sam da je ne smijem propustiti. Želim  naučiti sve što može unaprijediti moje poslovanje, a ako bude sreće dobiti i finansijsku podršku. Znanje koje mi najviše nedostaje je marketinški segment vođenja biznisa, u smislu plasmana proizvoda, tako da me raduje što ću kroz ovu edukaciju saznati više o tome.”

Ističući kako je neformalno obrazovanje jako bitno, ukoliko želimo unaprijediti svoj profesionalni razvoj, Dženana Žilić iz Tuzle, osnivačica predškolske ustanove, smatra da će joj ova edukacija uveliko pomoći. Posebno je sretna zbog činjenice da profesor fino prenosi znanje, potiče polaznike na razmjenu mišljenja, diskusije, na aktivno učešće generalno.

 “Prezadovoljna sam edukacijom. S obzirom na to da sam cijeli radni vijek uključena u rad sa djecom, nemam predznanja iz poduzetništva, tako da mi je ovo vrlo bitno. Najviše me zanima izrada biznis plana, jer sam jedan već uradila po svom nahođenju, pitajući ljude za savjet i konsultujući se. Međutim, imati ovakve korak po korak upute, je nešto sasvim drugo, tako da ću sada isplanirati i korake za budućnost”, objašnjava Dženana i dodaje da je iako radeći ad-hoc bila na dobrom putu.

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) u okviru projekta  ˝Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK˝ koji implementira uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ) realizuje i aktivnosti usmjerene na poboljšanje poduzetničkih kompetencija građana s ciljem povećanja zapošljivosti i samozapošljivosti građana kroz podršku pokretanju malih start-up preduzeća ili unaprijeđenje prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

opširnije >>

27.04.21

Kampanja „Za moje sretnije djetinjstvo“: Građani i preduzeća prikupili preko 55 000 KM

Uspjeli smo! Obezbijedili smo sredstva za adaptaciju prostorija u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, čime je prvi dio kampanje „Za moje sretnije djetinjstvo“ uspješno završen. Zahvaljujući naporima preko 200 donatora prikupljeno je više od 55 000 KM.

Veliki dnevni boravak sa šest pripadajućih spavaćih soba i toaleta površine 257 m², uskoro će dobiti sasvim novi, pristojan izgled i postati sigurno mjesto za djecu koja žive u njemu. To im, slažu se svi, puno znači.

"Presretna sam što je kampanja uspjela i jedva čekam da vidim svoju novu sobu. Mislim da će jednostavno sve biti puno ljepše i ugodnije", kaže M.B., jedna od 13 djevojčica koja živi u Domu i dodaje kako sve djevojčice s kojima dijeli životni prostor s nestrpljenjem čekaju završetak radova kako bi mogle uživati u svom „novom domu“.

Ovom prilikom od srca se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način podržali kampanju „Za moje sretnije djetinjstvo“, a posebne zahvale upućujemo gospođi Merimi Dževdetbegović i Menprom d.o.o. koji su pokrenuli ovu inicijativu.

Da zajedničkim snagama možemo sve dokazalo je ukupno 224 donatora - 33 filantropska preduzeća i 191 pojedinac, koji su nam se pridružili u kampanji, a koji su svojim velikodušnim donacijama doprinijeli postizanju cilja.

Veliko hvala:

ANNOA doo, BABILON doo, BEEMED doo, Codeinero doo, CPA Tojšići, DAMFIS ŠPED doo, DENTAL Studio JOLDIĆ, Doo S-Beća, Europrojekt, Hotel Vamos, INPROZ INSTITUT doo, Medžlis Islamske zajednice Tuzla, MENPROM doo Tuzla, MI BOSPO Mikrokreditna Fondacija, BBI Banka, MI99 doo, MINESU knjigovodstveni servis, Modernizacija doo, Multicom doo , Optika IRIS, Panta Rei, Pivara d.d. Tuzla, Platforma za progress, Plava poliklinika, Solana doo, TMT doo Tuzla, Valens doo, Senex,  EmGalerie, Kera&Disk Živinice, Ken-Ham doo, Genelec doo, Adin Hadžiosmanović, Adisa Šabović, Adisa Topić, Admir Jukan, Aida Tanasković, Aida Vežić, Aida Abazović, Aida Žabić, Osoblje Transfuziologije UKC Tuzla, Alen Abadžić, Alma Demirović, Alma Hadžiabdić, Alma Kulenović, Almedin Sadiković, Amar Bečić, Amer  Begić, Amir Begić, Amila Žunić, Amila Mimica Kunosić, Amir Mešić, Amira Alić, Amira Grebović, Amra Jaganjac, Ankica Cvijetić Oreč, Ankica Mazić, Armin Havić, Behija Hadžimahović, Berina Brčaninović, Bernisa Mulabdić, Dajana Bakić, Dajana Čelebić, Damir Hadžisaković, Danijela Lukanović Hribar, Danijela Mujanović, Danijela Salković, Dario Hribar, Dejan Milenković, Dijana Dedić, Dino Hasanbašić, Dino Kalesić, Edin Kušljugić, Edin Mukić, Eldina Halilović, Elida Imamović, Elmedin Kikanović, Elvira Hasanović, Ervin Herak, Esma Kadić, Faruk Ališehović, Habiba Elezović, Harun Rešidbegović, Ivana Avramović, Ivana Mosković, Jasmina Herbert, Jasmina Sarihodžić, Jasminka Ibrišimović, Jasna Krkalić, Jasna i Mirza Jašarević, Jelena Tanasković Mićanović, Lejla Ahmetaš, Lejla Tupković Rakovac, Ljiljana Kunosić, Majda  Mehmedović, Marija Tunjić, Marizela Šabanović, Meliha Halilbašić, Mensura H.B., Mensura Hodžić , Merisa Mujakić, Merita Mehić Sokoljanin, Minela Paripović, Miralem Bulić, Mirela Bašić Denjagić, Mirela Burgić Jašarević, Mirna Alečković-Halilović, Mirza Dževdetbegović, Mirza Mahić, Muris Smajlović, Nadija Al-Tawil, Nadžija   Jašarević, Nazira Dževdetbegović, Nedim Hadžić, Nedreta Drapić, Nina Avramović Trninić, Nurija Dervišević, Peter Miklič, Ramiz Salihbašić, Sadeta Goletić, Sajima Marhošević, Sandra Đukić, Sead Grebović, Sead  Sarihodžić, Selma Kamberović, Senad Musić , Slađana Ćosić, Slavica Salihbegović, Slavka Avramović, Snežana Lakić, Sunčica      Đukanović, Svjetlana Mujezinović, Tarik Arslanagić, Tarik Baraković, Tatjana Junuzagić , Vahidin Gradaščević, Valdet  Iljazović, Vedrana Petrović, Vesna Hribar, Zekira Kurtalić, Željana  Sinanović, Zoran Pođanin, Mirza Mulaosmanović, Sedin Pašalić, Adis Islamović, Nada Mladina, Marina Divković, Senad Uzunić i 74 pojedinca koji su željeli ostati anonimni..

 

Za podršku se također zahvaljujemo porodicama Dautbašić, Ribić, Edinu Šerifoviću, košarkašima i košarkašicama, rukometašima i svim drugim sportistima koji su se pridružili kampanji. Hvala i medijima,  uposlenici Doma, kao i kolegama koji su vodili kampanju. 

Pokazali smo da se udruženim snagama mogu rješavati i ovakvi problemi, jer gdje postoji problem, postoji i rješenje. Društvo je zdravo onoliko koliko je spremno da pomogne marginaliziranim kategorijama stanovništva, a djeca bez roditeljskog staranja sto sigurno jesu. Finansijska podrška jeste bitna, ali je mnogo bitniji osjećaj zajedništva, prihvatanja i sigurnosti koju zajednica svojom podrškom uliva. Samo tada je svaki cilj ostvariv, jer dobročinstvo je ulaganje u budućnost.

Sav prikupljeni novac će biti utrošen transparentno u naznačene potrebe koje su za djecu prioritetne i već u narednim mjesecima slijedi nam izvijesniji dio projekta, kada ćemo po završetku grejne sezone krenuti u renoviranje prostorija. Nadamo se da će djeca već u ljetnom periodu moći uživati u prostorijama dostojnim odrastanja svakog djeteta.

*** Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima.

 

opširnije >>

11.04.21

“Bike boom”: Lov na kilometre u brdima Tuzlanskog kantona

Godinama unazad biciklisti su stidljivo počeli zalaziti u brda i istraživati mnoštvo terena u Tuzlanskom kantonu pogodnih za brdski biciklizam. Pandemija je intenzivirala ovaj trend, pa mladi sve više druženje i zabavu, njegujući zdrav način života, traže u brdima i planinama. S ciljem zaštite okoliša i promocije zdravog načina življenja Fondacija tuzlanske zajednice u prošloj godini podržala je brojne projekte građana među kojima su i tri projekta mladih koji se tiču biciklizma, a njihova realizacija počinje upravo sada, dolaskom proljeća.

Mladi spas od pandemije traže u brdima

Predsjednik biciklističkog kluba “MTB Trebava” Osman Nurkić kaže da mu je za nezaboravne avanture potreban samo bicikl i dobro društvo.  Ovaj klub trenutno radi na mapiranju dijela dionice tzv. ˝Rimskog˝ puta na području Gračanice, koji je u prošlosti spajao rijeku Spreču sa Savom, preko planine Trebave. Pored toga što žele oživjeti historijski značajan dio ove trase, povezati dva izletišta na trebavi (Bijela Voda i Vis), ovi mladi entuzijasti žele svim građanima pružiti priliku da na siguran način uživaju u prirodnim ljepotama koje ih okružuju:

Sigurnost potpomognuta digitalizacijom ruta

“Iako su minska polja na Trebavi jasno označena, postoji određen strah kod ljudi. Ono što mi želimo pružiti svima, ne samo biciklistima, nego i planinarima i porodicama, je to da na siguran način asfalt zamijene čistim zrakom. Radimo na mapiranju puta i kreiranju aplikacije koja će svima biti na raspolaganju. Sada ćemo ubrzano raditi na postavljanju klupa i putokaza, kako bi svi što prije mogli uživati u sigurnom okruženju, daleko od vreve grada.”

Žive dječačke snove vozeći bicikle

Kao dječak je uvijek maštao da sa prijateljima pokušava savladati nove staze, ali tada niti je imao adekvatan bicikl, niti su postojale staze. Upravo to je ono što ovi entuzijasti žele promijeniti i omogućiti novim generacijama. Nadaju se da će njihove aktivnosti biti samo početak povezivanja sa sličnim udruženjima, kako bi gradovi u TK u bližoj budućnosti bili povezani brdskim rutama. Osim toga, neka od izletišta koja trenutno žele povezati su potencijalno zanimljive turističke destinacije, pa se nadaju i saradnji sa lokalnom vlašću i turističkom zajednicom, s kojima su već inicirali komunikaciju. Sama ideja za osnivanjem kluba javila se kao potreba i želja za druženjem na siguran način tokom pandemije. Iako je ushićenje zbog istraživanja novih terena neopisivo, Osman naglašava da se u ovakve avanture ide isključivo u grupama i sa iskusnim biciklistima, te da su svi oni koji se žele okušati u brdskom biciklizmu dobrodošli.

Bicikli sve popularniji kao alternativna vrsta prevoza

U Biciklističkom klubu Živinice nisu obeshrabreni  time što nisu otvorili sezonu kako su planirali. Ne gube nadu, jer Živinice postaju pravi “bike-friendly” grad. Čim uslovi to budu dozvoljavali na vožnju u povodu otvaranja sezone pozvaće sve sugrađane, dok će za najmlađe orgnizovati takmičenje u vožnji bicikla na gradskom Bulevaru. Nadaju se da će ovaj projekat, koji će realizovati uz podršku Fondacije tuzlanske zajednice dodatno motivirati ljude da koriste češće bicikl kao prevozno sredstvo jer tako smanjuju i  emisiju gasova u atmosferu. Od početka pandemije broj članova u klubu se udvostručio, tako da sada svoje slobodno vrijeme skoro stotinu mladih provodi istražujući zaštićeni pejzaž Konjuha na biciklima. Aktivno rade na obilježavanju staza i u Komoote aplikaciju unijeli su preko 50 mapiranih kilometara dionica, što je svakome dostupno.

“Iako sam se prvobitno bavio planinarenjem, s društvom sam se okušao u biciklizmu i tu se pronašao. Došlo je vrijeme kada i vlast prepoznaje potrebu da se ljudima obezbijedi infrastruktura za vožnju biciklom, tako da su već počeli radovi na izgradnji prvog autoputa za bicikliste u Živinicama. Iako je za sada dug samo 2 km, plan je da se cijeli grad poveže, te da bicikla postanu prihvatljiv alternativni način prevoza”, priča Ramo Ramić iz MTB Živinice.

Pitome planine u TK idealne za spoj planinarenja i brdskog biciklima

Enes Herceg iz Udruženja MTB Gradina Srebrenik bicikl godinama unazad koristi i kao prevozno sredstvo i kao omiljeno sredstvo za zabavu. Objašnjava kako će ova grupa mladih ljudi već u narednim danima početi radove na uređenju zapuštene planinarske staze na Majevici, na relaciji Lipici – Gornjii Hrgovi, tako što će postaviti putokaze, s obzirom na to da se dešavalo da ljudi zalutaju zbog nepoznavanja terena. Iako se uvijek odazivaju na akcije i u ključuju u potrage za izgubljenim mještanima i posjetiocima, smatraju da je Majevica pitoma planina, sa dosta ravnog terena, što je čini pristupačnom i za početnike.

“Mladima je pandemija uskratila skoro sve načine za druženja, pa su zabavu i rekreaciju potražili u brdima. I ne samo mladi, nego skoro sve generacije! Nas to jako raduje i već prilikom prvih vožnji učimo ih kako se orijentisati u prirodi, kako se ponašati ukoliko se izgube, ukazujemo na značaj nošenja zaštitne opreme i one koji se toga ne žele pridržavati ne primamo u Udruženje. Sigurnost je na prvom mjestu”, objašnjava Muhamed Morankić, iskusniji i stariji član u ovom Udruženju, te ističe kako im je želja da se u grupne vožnje uključuju cijele porodice.

Iako je epidemiološka situacija još uvijek vrlo nepovoljna, ovi inovativni mladi ljudi pronašli su način da uživaju u onome što vole na siguran i bezbjedan način, pri tome stvarajući uslove za sve one koji žele krenuti njihovim tragom. Ove inicijative podržane od strane Fondacije tuzlanske zajednice samo su jedan od pokazatalja potencijala Tuzlanskog kantona i kako građani svojim primjerom mogu doprinijeti stavaranju boljih uslova življenja.  Novi javni poziv za podršku projektima mladih otvoren je do 18. aprila. Saznaj više na: https://www.fondacijatz.org/page/39/1097#Apliciraj_na_fond

*** Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima.

 

opširnije >>

09.04.21

Radujemo se novim idejama mladih

Članovi odbora Omladinske banke tokom proteklog mjeseca prošli su trening “Kako odlučivati u Omladinskoj banci”. Preko 80 mladih ljudi, većinom srednjoškolaca, podijeljenih u 5 skupina u skladu sa epidemiološkim preporukama, u trening kući Labirint naučili su kako na demokratski način odlučivati o podršci projektima s kojima na javne pozive Fondacije tuzlanske zajednice apliciraju udruženja mladih.

Ovo je jedna od prvih ali i najvažnijih edukacija za mlade članove i članice odbora koji su ove godine odlučili dati svoj volonterski doprinos razvoju zajednice i omladinskog sektora u Tuzlanskom kantonu. Mladi uče o demokratskom i transparentnom donošenju odluka kako bi mogli odgovorno upravljati sredstvima namijenjenim za podršku inicijativama svojih vršnjaka. Velika je to odgovornost za mlade ljude ali i prilika za iskustveno učenje jer u Omladinskoj banci sve je koncipirano na modelu ˝mladi za mlade˝.

 

Mladi za mlade

Treninge su po prvi puta, uz pomoć iskusnijih koordinatora, održali novi koordinatori odbora OB-a: Gloria Brkić, Elma Gazetić i Emir Sprečak, koji su prije i sami bili članovi odbora Omladinske banke. Uz podršku koordinatora Marka Divkovića i Jasmine Paočić, kreirali su jake timove koji će u narednom periodu biti pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

Gloria Brkić, osamnaestogodišnja učenica srednje Medicinske škole u Tuzli prošle je godine bila članica odbora. To iskustvo joj je olakšalo rad na poziciji koordinatorice jer poznaje potrebe članova odbora. Još je tada željela postati osoba koja će prenositi znanje i raditi s mladima: “Mladi na treningu uče kako da na objektivan način odlučuju o projektima mladih i kako da prepoznaju da li je neki projekat dobar za zajednicu. Pored toga imat će odgovornost da sami nadgledaju realizaciju projekata koje podrže. Nije lako doći u nepoznat ambijent gdje ne znate nikoga, tako da sam sretna da smo se već na prvom treningu riješili treme.”

Elma Gazetić se super osjećala u ulozi koordinatorice i kaže da nikad nema tremu jer uvijek radi opušteno. Fino se uklopila sa članovima odbora i vrlo je zadovoljna treningom i prilikom da ga vodi.

“Članovi odbora naučili su da donose odluke objektivno, gledajući na to da su projekti iz prioritetnih oblasti poziva, da poštuju druge i drugačije, te da svi u odboru imaju pravo da odlučuju. Mene zadivljuje ovakav način rada i pristupa ljudima. Pandemija nas je otuđila, ali Omladinska banka je meni tu otuđenost olakšala, jer mi je pružila mogućnost da se družim sa vršnjacima na siguran način. Možda zvuči čudno, ali za mene su ovo zahvaljujući OB-u divne godine”, priča ova sedamnaestogodišnja učenica srednje Medicinske škole u Tuzli.

Očekuju odlične rezultate

Odbor Omladinske banke u Tuzli je, u odnosu na odbore u Živinicama, Lukavcu, Kalesiji i Srebreniku najaktivniji, tako da je rad u ovim odborima nešto izazovniji, jer treba uložiti dodatan napor da se mladi ljudi aktiviraju. U odboru Srebrenik ima najmanje članova, ali za koordinatora ovog odbora, Emira Sprečaka, to je dodatni motivirajući faktor u radu i svaki uspjeh dodatno ga ohrabruje: “Svakodnevno se čujem sa članovima svog odbora i već imamo prijateljski odnos. Smijeh i šale su neizostavni dio OB-a, ali jako ozbiljno shvatamo rad, tako da se svi maksimalno zalažemo. Sreća se može naći u svemu, treba je samo znati izdvojiti. Kao dijete koje dolazi iz pasivne zajednice, puno mi znači što danas imam zadatak da motiviram druge na akciju. Jako puno sam se pripremao za trening, po prirodi sam optimista, tako da vjerujem da će ono što zajedno započnemo ove godine dati odlične rezultate.”

Novi koordinatori i članovi odbora OB-a vrijedno su se pripremali i organizovali kako bi u narednom periodu timski i odgovorno mogli razmatrati kojim projektima mladih će dati podršku. Javni poziv za projekte mladih otvoren je do 18. aprila. OB-ovci se nadaju inovativnim i uzbudljivim aplikacijama koje će zajednički s drugim mladim ljudima sprovesti u djelo u narednim mjesecima. Više o pozivu na linku: https://www.fondacijatz.org/page/39/1097

*** Dijeljenje sadržaja sa web stranice Fondacije tuzlanske zajednice dozvoljeno je pod sljedećim uslovima https://www.fondacijatz.org/page/41/13837

opširnije >>

26.03.21

Almedina i Almir Dautbašić: I danas se sjećamo svoje sobe u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Nakon što su u Srebrenici spletom okolnosti izbjegli smrt, četvoro djece iz porodice Dautbašić spas je našlo u Domu za djecu bez roditeljakog staranja u Tuzli. Bez roditelja, ali sa čvrstim osjećajem za odgovornost i marljiv rad koje su im usadili, kroz život su gazili odlučno, uz pomoć vaspitača kojih se i danas rado sjećaju.

Sa Almedinom i Almirom Dautbašić razgovarali smo u povodu pokretanja kampanje „Za moje sretnije djetinjstvo“ kojom nastojimo adaptirati prostorije u kojima živi 13 djevojčica u Domu. Almedina smatra da će to za djecu biti neopisiva sreća:

„Ja se i danas sjećam svoje dvije sobe ovdje u Domu. Bili smo prvo u jednoj staroj sobi gdje su dušeci propadali, ali nakon mjesec dana preselili su nas u uređene prostorije. Nama kao djeci je to bilo ostavrenje sna. Da bi nas motivirali da budemo što uredniji „porodice“ su se takmičile u higijeni. Titulu najbolje porodice nosila je ona čije su prostorije bile najčišće. Nama je bilo lako jer je sve bilo novo, dok s druge strane stare prostorije praktično nije bilo moguće ni održavati.“

U prostorijama koje su tada bile novouređene djeca su se rado okupljala i družila, prisjeća se Almir. Rado su, kaže, boravili u lijepom i čistom ambijentu. „Kampanja je u tom smislu vrlo pohvalna, jer će se neka nova djeca koja sada tu žive osjećati odlično kao i ja tada. Vratiće im osmijehe na lica, i ne kažem to tek onako. Najteži dio života za nas koji ostanemo bez roditelja ili se oni iz različitih razloga ne mogu ili ne žele brinuti o nama, je prihvatanje. Onda kad se pomiriš sa svojom sudbinom, kad je prihvatiš, počneš se osjećati kao kod kuće u Domu. Jer on jeste tvoja kuća, a svako dijete zaslužuje pristojnu kuću“, objašnjava Almir.

Život u pubertetskim godinama je težak i kada imaš roditelje, misli Almedina, a posebno kada ih nemaš. Ona je utjehu u najtežim trenucima pronalazila kod vaspitčice Mirsade, koja se prema njima postavljala prije svega majčinski. Brata je po izlasku iz Srebrenice spasila svojom domišljatošću, sakrivši ga u autobusu ispod deka, dok su joj u glavi odzvanjale zadnje očeve riječi: „Držite se zajedno“. Tako su i uradili. Djeca Dautbašića danas su uspješni, školovani i zaposleni mladi ljudi, koji svoju djecu uče prihvatanju različitosti. Almedina je diplomirana ekonomistica, Almir magistar farmacije, najmlađi brat je građevinski tehničar, dok najstarija sestra radi kao frizerka u Njemačkoj. Poslovi kojima se danas bave omogućili su im finansijsku stabilnost, a kažu da je i za to zaslužan jedan od vaspitača. Kroz razgovore s njim zajednički su došli do odluke koji studij upisati.

„Gledajući s ove distance, imali smo sve osnovne uslove u Domu. Mogli smo imati više, ali sad je to nebitno. Znali smo da nam je škola jedini izlaz i to je bilo jedino što je otac od nas očekivao. Neograničen pristup igranju vani značilo je da ocjene moraju biti OK. Otac je bio rudar i domar u lokalnoj školi i imao je pristup svim informacijama. I kad je bilo problema, ni tu nije reagovao na prvu, nego bi nam davao prostora da to sami riješimo. Tako smo nekako nastavili i sami dalje kroz život...“, prisjeća se Almir.

Kada je riječ o prikupljanju sredstava za pomoć Domu, Almedina i Almir slažu se s tim da ljudi nemaju, ali imaju opet više od djece koja žive u Domu. Smatraju da ne postoji nikakva prepreka da i onaj ko ima malo, dio tog malo odvoji: „Mi znamo kako je kad dođeš do kraja sveske, a vaspitač nema trenutno drugu svesku, ili dođeš do kraja paste, a nema nove... Tako da mi imamo sasvim dovoljno, imamo čak i dio koji možemo da damo za dobrobit te djece, ako je od srca.“

Naše sagovornike, kako tvrde, najviše boli nepravda i generaliziranje. Jednom kad postaneš Domac, prišiju ti se razni epiteti, iako to možda u stvarnosti uopšte nije tako. Oni se protiv ovakvih generaliziranja bore i danas kroz svoju djecu i u razgovoru sa drugim roditeljima, a pošto su naučeni tome da uvijek teže višem cilju, ne prestaju se nadati da će uskoro neko potegnuti i pitanje o tome šta se dešava sa djecom koja sa 18 godina izađu iz Doma, gubeći pri tome svu zaštitu. Na ovome, odlučni su, treba sistemski i ozbiljno raditi već sada, a u međuvremenu, lijep ambijent za život onih koji nemaju svoje roditelje kad su im najviše potrebni, najmanje je čemu svi zajednički možemo doprinijeti.

Više o kampanji „Za moje sretnije djetinjstvo“ i kako donirati pročitaj na: https://doniraj.ba/project/view/za-moje-sretnije-djetinjstvo

 

opširnije >>

10.03.21

“Prošetali” smo kroz Omladinsku Banku sa Belmom Likić - Izazvali smo je da na sljedeća pitanja odgovori iskreno   

Dodijeljeni certifikati članovima odbora Omladinske banke 2020.

Danas su u Lukavcu dodijeljeni certifikati članovima odbora Omladinske banke. Ovaj program koji Fondacija tuzlanske zajednice provodi od 2003. godine, motivira mlade ljude na angažman i učešće u razvoju lokalnih zajednica, dajući im priliku da sami organiziraju, vode i odlučuju o projektima koje podržava FTZ. To je bio povod za razgovor sa Belmom Likić, jednom od najmlađih članica odbora i dobitnici priznanja “Junakinja svoje zajednice”  u kategoriji najvolonter. Sretna zbog divne gdine koju je provlea u odboru OB-a, ali i tužna što se rastaju, Belma kaže da će se u OB sigurno vratiti po punoljetstvu, jer želi biti koordinatorica odbora jednog dana! Tim povodom smo “prošetali kroz OB” s Belmom, koja nam je objasnila šta je to OB i još mnoge druge zanimljivosti koje ovaj program “krije” u sebi.

Certifikat OB-a je u tvojim rukama, jesi li ponosna?
Saziv odbora traje nažalost samo jednu godinu. Iako sam tužna, drago mi je da će na naše mjesto doći novi mladi ljudi. Kraj našeg mandata Fondacija kruniše dodjelom certifikata svim članovima 5 odbora Omladinske banke.  U 2020. godini nas je bilo 134! Osim što su za nas jedan važan dokument, služe nam i kao uspomena na sve pozitivne promjene koje smo unijeli u zajednicu tokom protekle godine. 

Šta si radila u odboru - koja su bila tvoja zaduženja?
OB je timski rad. Naučila sam i bila zadužena za različite stvari, poput: intervjuisanja aplikanata, učešća u monitoringu i odlučivanju u procesu podrške projektima. Naučila sam dozvoliti sebi da pogriješim i da je od greške važnija moja volja da to ispravim. Došla sam i do još jedne važne spoznaje, nešto što mi je postala moja najdraža osobina, a to je da i u najgoroj situaciji nađem barem tračak pozitivnosti. Moje omiljeno zaduženje koje nije bilo tako formalno jeste širenje ljubavi i pozitive, kao i održavanje feel-good energije. 

Kako bi ti mladim ljudima objasnila Omladinsku Banku?
Omladinska banka je mini fondacija, samo zanimljivija. U OB-u imate 5 odbora (u Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Srebreniku i Živinicama), svaki odbor ima svog koordinatora i mnogo članova. Mi ustvari na vrlo zabavan način od drugih mladih učimo kako da donosimo odluke i distribuiramo grantove za podršku projektima  koje vode mladi. Dakle, iako se mi kroz razne radionice, treninge i druge događaje odlično zabavljamo, imamo i veliku odgovornost. Naučimo mnoge stvari koje ne učimo u školi.

Da li je sav taj koncept rada sa mladima "šuplja priča"?
Apsolutno ne!  Danas u jednu novu životnu etapu ide velika grupa mladih ljudi koja zna da ima sposobnost i mogućnost da mijenja svijet na bolje, dok  prije ovog mandata nisu ni razmišljali o takvim stvarima. Treba posvetiti mnogo vremena mladima, rad sa nama je veoma važan posao jer ipak na nama ostaje budućnost naše zemlje. 

Naj projekat koji ste podržali kroz Odbor u 2020.?
Naj projekat koji je podržao OB Lukavac  kojem sam pripadala ove godine jeste “Labaratorij sreće i smijeha”,  jer smatram da su djeca zaslužila pristupačnije mjesto za igru kao i za sretno i sigurno odrastanje. Naj projekat koji nije direktno vezan za odbor u Lukavcu, ali mi se jako svidio je “Održiva moda za okoliš”. Govori o temi o kojoj mnogo ljudi ne razmišlja, a ima ogroman uticaj na klimatsku krizu. 

Šta si naučila - navedi jednu novu vještinu.
Novih vještina je mnogo, ali šlag na torti ove predivne godine koju sam započela kao stidljiva djevojčica koja se bojala tuđih mišljenja i komentara, je to da je završavam kao mlada osoba koja ima jasan stav i jasno definisane ciljeve. Moja vještina javnog govora neuporedivo je bolja nego prije. Moj koordinator Marko kaže da mi je sada “svijet pod nogama” i ja se stvarno tako i osjećam.

Kako si se zabavila?
Čitava godina je bila nezaboravna! Kada bih morala izabrati jedan dogđaj, to bi bio trening, kojeg pamtim po najboljem rođendanu ikad. Moji prijatelji i koordinatori priredili su mi malo slavlje koje ću pamtiti do kraja života. Čestitka koju su te noći svi potpisali stoji na mom radnom stolu i omiljeni mi je predmet. Možda nekome sa strane zvuči čudno, ali radionice su bile odlična zabava. Međutim, neke stvari koje se dese u OB-u ostaju u OB-u, tako da, ako želite iskusiti dio naše zabave, morate se pruidružiti Odboru u svom gradu.

Da li ste vi OB-ovci većinom štreberi?
OB-ovci su najraznolikija skupina koju ćete upoznati, nema niti jedne osobe koja liči na drugu, svi su tako posebni. Naravno pronađe se tu poneki štreber (poput mene), što nikako nije loša osobina, ali smo generalno svi različiti i otvoreni za sve. 

U svijetu mladi aktivisti pokreću velike promjene. Ko su tvoji uzori? Kome se diviš? 
Mislim da su svakom djetetu još od malena roditelji uzori. Pored mojih jakih i vrijednih roditelja koji su prošli svašta u životu i na koje ću se uvijek ugledati, uzor mi je Marko Divković, koordinator odbora Omladinske banke, ambiciozan, motivisan i vrijedan mladić. Njegov pristup radu kao i odnos prema ljudima sa kojim radi je na zavidnom nivou. Kod njega mi se ponajviše sviđa njegova pozitivnost, nevjerojatna energija i sposobnost da nas motiviše kao i da uvijek izabere prave riječi. Imam naravno idole koji imaju veći uticaj globalno, ali zašto ne istaknuti one koji su među nama i mijenjaju stvari na bolje lokalno? 

opširnije >>

07.03.21

Zijo i Ramiza Ribić, bivši štićenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Dječak koji je svjedočio najtežim svirepostima rata u BiH, jedan dio djetinjstva proveo je u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Pred njegovim očima silovano je i ubijeno 6 sestara, dvogodišnji brat, majka u devetom mjesecu trudnoće i otac. Osmogodišnji dječak se tek pukom srećom spasio ispuzavši iz masovne grobnice. Bez igdje ikog svog,  teška sudbina i rat su ga iz rodnog sela Skočić kod Kozluka, preko liječenja u Zvorniku, pa potom u Crnoj Gori doveli u Tuzlu, gdje je utočište našao u Domu.

Zijo Ribić danas je odrastao, oženjen čovjek, otac trogodišnje dvojčice koji unatoč svemu ne mrzi nikoga. Zijo s ponosom ističe svoje Romsko porijeklo i kaže da mu mržnja neće vratiti ni porodicu ni djetinjstvo: „Odrastao sam sa ljudima koji nikada nisu razdvajali nikoga. Neke stvari dolaze i s godinama, pa sam sad siguran u to da u budućnost možemo samo zajedno. Zaboraviti ne možemo, pričat ćemo da žive uspomene, opominjati da se ne bi ponovilo, ali ne i mrziti. Mržnja mi neće vratiti ni djetinjstvo, ni porodicu. Kakav bih ja bio roditelj kad bih nakon svega što mi se desilo dijete učio mržnji? Najveća nagrada i zadovoljstvo za mene je kada mi neko kaže da sam mu promijenio mišljenje, otvorio vidike.“

Mržnja mi neće vratiti djetinjstvo

Nakon svega što mu se desilo u Kozluku bio je smješten u dom u Crnoj Gori, gdje je liječen od trauma kao dječak. Od tada, kaže, kad god mu je teško stane ispred ogledala i otvori dušu tom čovjeku kojeg vidi u odrazu. „Na taj način sam prvi put nakon porodične tragedije zaplakao za porodicom, na taj način i danas olakšam dušu kad mi je teško. Život je pun nepravde i bola, ali to nije razlog da moja Sara ne ide kroz život otvorene duše i ljubavi prema svakome. Djeca nisu kriva ni za šta“, objašnjava naš sagovornik kako mu je najveća motivacija trogodišnja kćerka.

Prisan odnos s vaspitačem Mirsom

Kad je nakon izvjesnog vremena došao u Dom u Tuzlu imao je crnogorski naglasak. Odmah su krenuli vicevi o crnogorcima i tako je kroz smijeh probio led i sprijateljio se sa svojim Domcima:

„Vaspitač Mirsad Tirić bio je moj oslonac. On se borio za nas. Gurao nas je da budemo bolji u školi, nagrađivao nas kad zaslužimo. Sjećam se odlazaka na ćevape kao nagrade, za nas je to bio doživljaj. Sada znam da je neke stvari plaćao svojim novcem, jer se trudio da nam pruži barem malo više od onog što smo imali. Da nije bilo njega, ne znam šta bi danas bilo sa mnom. Na njegov nagovor upisao sam srednju Ugostiteljsku školu, jer je mislio da bih bio dobar kuhar. Taj poziv sam zavolio i to i danas radim. Na tome sam mu beskrajno zahvalan.“

Suprugu upoznao u Domu

Suprugu Ramizu znao je još iz Doma, ali u to vrijeme razlika između njih je bila velika. Zijo je kao stariji Domac dao sebi za obavezu da štiti mlađu djecu. Supruge se sjeća kao simpatične djevojčice, ali on je tada imao djevojku: „Kad je Ramiza odrasla i po izlasku iz Doma došla u tzv. kuću na pola puta, javio sam joj se da vidim kako mogu pomoći. Tako smo izašli i zbliženi sudbinom nastavili da se družimo i volimo. Danas nam je naša kćerka Sara najveća motivacija da ponosno idemo naprijed i da se nadamo boljem životu. Vjerujem da ćemo i mi jednog dana imati svoju kuću i da će supruga naći posao“, nada se Zijo, kroz smijeh dodajući kako su supruga i on rođeni na isti dan i da ih je sudbina i na taj način obilježila.

Uz pomoć Grada Tuzla porodica Ribić dobila je na korištenje stan, a Zijo zaposlenje u JU Naše Dijete. Trenutno radi kao kuhar i voli svoj posao. Najdraže mu je, kako tvrdi, kad na radnom mjestu svako jutro čuje smijeh, plač, igru. Čuje život, u kojem uprkos teškoj sudbini i dalje uživa. Za Ramizu se roditelji spletom teških životnih okolnosti nisu bili sposobni brinuti, objašnjavaju, pa je kao djevojčica došla živjeti u Domu. I ona Dom pamti po dobrom. „Kod kuće nekad nisam imala ni da jedem. Kao djetetu, okruženom drugom djecom, život uz stalna druženja i igre bio mi je zanimljiv. Vjerovatno ne bih završila ni školu da nisam došla u Dom. Sjećam se i danas situacija kad bi nam donijeli novi namještaj u sobe, sjećam se sreće i osjećaja ponosa. Naizgled male stvari, nama su značile puno“, priča Ramiza.

Svako treba da pogleda sebe i svoje dijete

Supružnici Ribić slažu se da će djeca koja dobiju uređene prostorije to zauvijek pamtiti kao jedno pozitivno iskustvo. Pomoć je veća, utoliko što će se djeca-štićenici Doma bolje osjećati jer dolaze u lijep ambijent. Sve njihove priče su teške, pa kad živiš u lijepom okruženju, okružen prijateljima koji dijele slične sudbine, bude malo lakše, smatraju naši sagovornici.

Sretan zbog pokretanja inicijative „Za moje sretnije djetinjstvo“, koja je pokrenuta s ciljem renoviranja prostorija u Domu, Zijo smatra da svako ima nešto da da: „Prije svega ja mislim da svako ko ima porodicu, djecu, prvo treba da pogleda u sebe, pa u svoju djecu. Da pogleda u njihovu sobu i onda zamisli kako je u Domu. Mislim da je to dovoljno da bi svako od nas znao da treba pomoći onoliko koliko može. Ne daje samo onaj ko ima, nego onaj ko je navikao da od svog skromnog života daje malo, ali od srca. Sva djeca su sretna kad imaju šarenu sobu i normalan krevet. Za nas Domce najobičnija nova stolica je velika sreća. Kad se sve to sredi uz pomoć dobrih ljudi, dovoljna nagrada svima nama će biti njihov iskren osmijeh i sreća.“

Zijo i Ramiza pozivaju sve dobre ljude da se pridruže kampanji „Za moje sretnije djetinjstvo“ i saznaju više na: https://bit.ly/308gJH0

Mala pomoć ima veliko značenje

Zijo kaže da Domci uvijek ostaju bliski kroz život. Ima ih svugdje u svijetu i zadnji puta su se sastali prije nekoliko godina. Išli su u Dom i zajedno s djecom jeli ćevape. Bilo ih je iz Australije, raznih država Evrope, preko 50 starih Domaca. Dodijelili su nagrade najboljim vaspitačima, igrali se s djecom i proveli dan u veselju. „Nadamo se da svojim primjerom dajemo mališanima iz Doma nadu da mogu uspjeti u životu ako budu vrijedni i pošteni. Dom je uvijek tu u nama i toga se ne treba stidjeti. Domci koji žive bliže, u zemljama u regionu se sastaju i češće.  Većinom su se svi snašli. Rade, neko na boljim nego na gorim poslovima, ali svi rade vrijedno i pošteno žive s porodicama“, priča naš sagovornik i kaže kako se nada da građani shvataju da djeca iz Doma nose teške traume i da im treba pomoći na sve načine, jer uz malu podršku mogu da imaju normalan život.

opširnije >>

03.03.21

Sporazum o saradnji između RTVTK i FTZ - više prostora za pozitivne građanske priče

Fondacija tuzlanske zajednice danas je potpisala sporazum o partnerskoj saradnji sa RTVTK, na projektu “Naša zajednica je naša odgovornost”, koji se u partnerstvu sa USAID BiH provodi u okviru programa “Snaga lokalnog”. Buduća saradnja podrazumijevat će afirmaciju pozitivnih vrijednosti i promjena u zajednicama Tuzlanskog kantona koje su rezultat aktivnosti građana i njihovih inicijativa.

“Saradnja sa RTVTK je za Fondaciju od izuzetne važnosti, s obzirom na to da ćemo zajednički raditi na promociji društveno korisnih aktivnosti koje će aktivne grupe građana realizovati kroz našu grant podršku. Time želimo zjednički predstaviti sjajne priče o ljudima koji mijenjaju naše zajednice na bolje i koji realizuju sjajne projekte za dobrobit svih građana, a posebno onih najosjetljivijih”, istakla je tom prilikom Jasna Jašarević, izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice

Javni servis Tuzlanskog kantona u narednom period biće spona u tom smislu i u okviru svojih programskih sadržaja izvještavaće o uspješnim poduhvatima građana, pojedinaca i organizacija u TK i na taj način afirmisati učešće građana u razvoju zajednice.

Kasim Softić, direktor RTVTK smatra da će od ove saradnje najveći benefit imati građani TK: “Kompletan naš program će biti otvoren za sve inicijative koje doprinose boljitku građana u TK. Pozitivnih priča ima jako puno, ali one su nažalost u debeloj sjeni političkih pojava. Mi ćemo učiniti sve da otvorimo svoj program i damo prostor inspirativnim ljudima, kojih imamo jako puno. Oni su često u sjeni onog što se nepravedno nametnulo kao nekakav prioritet, a to su politički sukobi. Zbog toga ćemo mi tu nepravdu svakim danim nastojati ispravljati.”

Budući da će aktivnosti na projektu obuhvatiti područje cijelog Tuzlanskog kantona, od velike je važnosti podrška ovog javnog radio televizijskog servisa. Promocija pozitivnih priča doprinijeće većem učešću građana u procesima razvoja zajednica i ujedno im pružiti informacije o mnogoborjnim prilikama i načinima na koji se i sami mogu angažovati i unaprijediti uslove življenja u svojim mjestima, bez obriza na to da li se radi o edukacijama, treninzima ili finansijskoj podršci kroz različite fondove.

opširnije >>

02.03.21

OGLAS ZA POSAO - koordinator programa

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) objavljuje oglas za sljedeći posao:

1. Koordinator programa

Period zapošljavanja: Ugovor o radu na određeno vrijeme za period: april 2021. – februar 2025.

Opis posla: Koordinator programa će biti odgovoran za realizaciju projekta „Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“. Krajnji cilj projekta je doprinijeti održivom razvoju zajednice Kiseljak kroz unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, posebno romskih, kako bi zagovarale i stvarale bolje uslove življenja za cijelu zajednicu. U okviru projekta će se implementirati FTZ model organiziranja zajednice kako bi se razvijala saradnja i partnerstvo u zajednici, koja podrazumjeva aktivno uključivanje građana u život zajednice, pokretanje inicijativa za dobrobit zajednice, te sudjelovanje u novim mogućnostima za obrazovanje i zapošljavanje.

Glavne odgovornosti koordinatora programa su:

 • Koordinirati materijalnim i ljudskim resursima kako bi se kvalitetno implementirale aktivnosti programa i vezanih projekata u skladu sa godišnjim planovima Fondacije i donatorskim ugovorima.
 •  Koordinirati i redovno pratiti implementirane aktivnosti i projekte unutar programa (sastanci, edukacije i saradnja sa partnerima i korisnicima, pregovori i dogovori sa vlastima i nadležnim institucijama, rad sa volonterima, pružaocima usluga, dobavljačima, itd.).
 • Održavanje redovne komunikacije sa partnerima i donatorima programa.
 • Motivirati i animirati nove partnere i korisnike za uključivanje u program.
 •  Redovno izvještavati menadžment, donatore, učesnike i javnost o napretku programa.
 • Redovno pratiti napredovanje programa i rješavati pitanja i probleme koji se eventualno pojave u implementaciji programa.
 • Promovirati i predstavljati program korisnicima, trećim licima i javnosti.
 • Kreirati i održavati sveobuhvatnu programsku dokumentaciju, planove i izvještaje.
 • Sarađivati sa drugim koordinatorima programa/projekata Fondacije.

Potrebne kvalifikacije

 • VSS društvenog smjera;
 • Potrebno je najmanje tri godine radnog iskustva u samostalnom upravljanju materijalnim i ljudskim resursima sličnih programa ili organizacija.
 •  Za ovu poziciju potrebno je radno iskustvo u radu sa osjetljivim i socijalnim kategorijama stanovništva.
 •  Poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika zbog komunikacije sa donatorima programa;
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije s obzirom da se rad obavlja na terenu.
 • Dobre administrativne i organizacione sposobnosti sa visokim stepenom tačnosti;
 • Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti, uključujući poslovno dopisivanje.

Potrebne vještine:

 • Sposobnost da se radi samostalno, felksibilno i na više poslova ako to zahtjeva veću uspješnost realizacije programa.
 • Sposobnosti da se radi timski, motivirano i energično sa dobrim osjećajem za radnu etiku
 • Sposobnost da se prikladno i sa diskrecijom ophodi sa osjetljivim i povjerljivim informacijama
 •  Sposobnost za uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa sa različitim klijentima: korisnicima programa, volonterima, predstavnicima institucija, organizacija, donatorima i drugim građanima.
 •  Dokazano radno iskustvo u organizacijama civilnog društva na sličnim poslovima će biti prednost.

Svi zainteresirani kandidati trebaju dostaviti motivaciono pismo i biografiju na mail  fondtz@fondacijatz.org najkasnije do 21.03. do 24:00h. Kandidati koji posjeduju gore navedene kvalifikacije biće pozvani na intervju u periodu od 25. do 31. marta 2021. godine.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte glavni ured na gore navedeni email.

Unaprijed se zahvaljujemo svim zainteresiranim kandidatima, pri čemu ćemo kontaktirati samo one koji budu izabrani za intervju.

opširnije >>

26.02.21

Edin Šerifović, bivši štićenik Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Pokretanje kampanje za adaptaciju prostorija u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli, pod nazivom „Za moje sretnije djetinjstvo“, nije izmamilo osmijehe samo djece koja žive u Domu, nego i onih koji su se iz njega po punoljetstvu davno odselili. Oduševljenje i želju da i sam doprinese ovoj inicijativi nije krio Edin Šerifović, bivši Domac, kako sam sebe s ponosom naziva. Nakon 11 godina provedenih u Domu, Edin kaže da djeci fale male stvari: „Mi nikada nismo imali džeparac. Ja nemam ni jedne slike iz djetinjstva, jer tada nije bilo računara ni mobitela, a mi sebi nismo mogli priuštiti da izradimo fotografije. Znao sam prodati patike da bi mogao otići igrati igrice. To je bio hit mog djetinjstva i za takvim sitnicama danas žalim. Zbog toga sam siguran da će se djeca u novouređenim sobama buditi s osmijehom na licu. Ja sam to doživio jednom dok sam živio u Domu, osjećaj je neopisiv.“

Bole me male stvari

Iako je njegovo djetinjstvo počelo uobičajeno, porodična nesreća dovela je do toga da od devete godine, zajedno sa mlađim bratom, ostatak djetinjstva provede u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Uprkos teškom djetinjstvu Edin je nastojao biti pozitivan i vrijedan. Iako je završio Fakultet za tjelesni odgoj i sport, ljubav prema muzici kojom se kroz mladost bavio, omogućila mu je da zadnjih 13 godina zarađuje radeći kao DJ. Prave prilike u životu nikada nije propuštao, pa sada, kada je stekao određenu stabilnost u životu i karijeri, svoje slobodno vrijeme poklanja novim generacijama djece koja žive u Domu. Život pun uspona i padova, dječijih nestašluka, ali i mudrih odluka danas mu omogućava da djeci iz Doma pruži ono što je njemu u djetinjstvu falilo i olakšalo teške trenutke:

 „Dom je bio moja kuća i moj život. Sva djeca u Domu su moji braća i sestre, mi smo uvijek jako povezani. Dosta nam se lakše držati zajedno, nego rizikovati da nas neko povrijedi. Mi smo djeca koja se u suštini plaše sama sebe i naš proces odrastanja i prihvatanja svoje sudbine je dugotrajan i težak. S druge strane, po svojoj prirodi Dom je vrlo zatvorena institucija, i iako shvatam da je to zbog sigurnosti, jako me to gušilo u djetinjstvu.  Zbog toga danas sa svojim prijateljima i poznanicima organizujem razne zabavne aktivnosti, sekcije i edukacije za djecu. Radimo matematiku, slušamo muziku, idemo na izlete, u kino i slično. Cilj mi ja da provodimo vrijeme zajedno, da se igramo i da ih motiviram i pokažem im djeliće života van Doma, za koje niko od nas nije spreman jednom kad sa 18 godina napusti to sigurno utočište.“

Strah i želja za sopstvenom porodicom

Edin je za vrijeme života u Domu volontirao u Omladinskoj banci, bio izviđač, volonter na radiju, pa uprkos tome što je imao sve osnovne stvari potrebne za život, kaže da ga i danas najviše bole male stvari. Upravo zbog toga smatra da će inicijativa obnove dijela prostorija u Domu biti neopisiva sreća za djecu:

„Zamislite da cijeli svoj život provedete u sobi u kojoj, pored toga što nemate adekvatan namještaj, ne smijete mijenjati ni njegov raspored i nemate mogućnosti da si kupite ni najmanje sitnice. U moje vrijeme stari, propali kreveti bili su zamijenjeni novim krevetima i dobili smo nove radne stolove. Za mene je to bila neopisiva sreća, jer je naša soba malo više podsjećala na normalan stan. Bilo je ljepše buditi se i bili smo ponosni. Siguran sam da će i nakon ove obnove isti osjećaj imati i djeca koja tu borave i da će zbog toga dobiti novu motivaciju i elan za životom.“

Edin danas ima krov nad glavom, naslijedio je djedovu kuću koju postepeno uređuje, i kaže da je tek sada odlučan i siguran da će imati svoju porodicu. Do sada se bojao da li će svojoj djeci moći pružiti normalan život, a sada je, kaže, siguran da hoće. Zbog toga se trudi biti dobar i vrijedan čovjek.

Dom u srcu

Na svojoj koži iskusio je kako je linija između dobra i zla za djecu iz Doma vrlo tanka, pogotovo u tranzicijskom vremenu kada napuštaju dom po punoljetstvu i faktički ostaju prepušteni sami sebi. Zbog toga djeci u Domu treba više prilika, više prijatelja:

„Povodlljivi smo, neiskusni, ranjivi i nespremni za samostalan život. Zbog toga ja danas idem u Dom. Želim da pružim djeci uvid u vanjski svijet, želim da steknu poznanstva koja neće biti oslikana predrasudama, želim da imaju vještine, jer dan kad će morati da napuste Dom će doći za svakog od njih.“

Osjećaj pripadnosti i lijep životni ambijent doprinijeće razvoju njihovog samopuzdanja, što je ključno za razvoj ličnih vještina i uspjeha u životu u konačnici, smatra naš sagovornik, pozivajući sve građane da daju svoj doprinos ovoj inicijativi i uljepšaju život djeci koja žive u Domu.

Pridružite se kampanji: https://doniraj.ba/project/view/za-moje-sretnije-djetinjstvo

*** Prilikom prenošenja sadržaja FTZ, molimo vas da navedete izvor.

 

opširnije >>

22.02.21

Adaptacija dijela prostorija u Domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Fondacija tuzlanske zajednice u partnerstvu sa d.o.o. Menprom i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja pokrenula je inicijativu pod nazivom „Za moje sretnije djetinjstvo“ s ciljem prikupljanja 50.000,00 KM za obnovu prostorija u kojem boravi 13 štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Prostorije, koje čini prostrana dnevna soba sa trpezarijom, 6 spavaćih soba sa pripadajućim toaletima i 2 lođe, nalaze se u jako lošem stanju i nisu dostojni sretnog i zdravog djetinjstva. Vlaga, oštećene vodovodne i elektro instalacije, dotrajali podovi, namještaj i unutarnja stolarija predstavljaju opasnost za zdravlje djece. Pored renoviranja instalacija i izvođenja grubih radova, projekat ima za cilj i opremanje prostorija adekvatnim namještajem, posteljinom, te dodatnom kupaonskom opremom, kako bi se stvorili bolji uslovi za neometan rast i razvoj djece, štićenika doma.

Za moje sretnije djetinjstvo

U društvu koje je i samo u lošem socio-ekonomskom stanju, djeca bez roditeljske skrbi nalaze se na marginama. Potrebno je uložiti još dosta napora kako bi svakom djetetu bez adekvatnog roditeljskog staranja bilo omogućeno da živi, raste i razvija se u okruženju punom ljubavi. Iako mnogi segmenti ovog problema nisu u našim rukama, ono što kao zajednica možemo učiniti je da život kakav imaju, zajedno učinimo boljim i ljepšim. Alternativa ne postoji, jer čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima.

Budući da se radi o prilično velikom poduhvatu, smatramo da jedino zajedničkim snagama i ujedinjeni u dobru možemo pomoći!

Stoga pozivamo naše sugrađane, predstavnike društveno odgovornih preduzeća i predstavnike vlasti da u skladu sa svojim mogućnostima daju doprinos i pomognu djeci.

Naša plaftorma www.doniraj.ba nudi apsolutnu transparentnost, a cilj, ukoliko ga zajednički uspijemo postići, zasigurno će izmamiti osmijeh svima onima koji se odluče biti dio ove priče. Svaka simbolična donacija korak je bliže cilju i svaka donacija od srca jednako je vrijedna, bez obzira na iznos. 

Ukoliko ste dio biznis sektora i želite pomoći donirajući određeni potreban materijal, za više informacija molimo vas da se javite Tariku Barakoviću, koordinatoru programa filantropije Fondacije tuzlanske zajednice na e-mail: tarik@fondacijatz.ba ili broj telefona: +38761 888 109.

Pridruži nam se i doniraj na jedan od sljedećih načina:

Doniraj Online

Doniraj putem žiro računa:

Uplate iz BiH

BAM račun:

1941041108200117

ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

Uplate iz inostranstva

Euro račun:

IBAN: BA 39 194 - 104 11082012-81

SWIFT: MEBBBA 22

ProCredit Bank BiH dd Sarajevo

USD račun:

IBAN: BA 39 194 - 104 11082033-18

Uplate na blagajnu FTZ

Direktno u prostorijama Fondacije na adresi:   Pozorišna 13, Tuzla

opširnije >>

20.01.21

Postanite član_ica jednog od pet odbora Omladinske banke

Fondacija tuzlanske zajednice poziva sve zainteresovane mlade iz Tuzlanskog kantona da nam se pridruže u jedan od pet odbora Omladinske banke: Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac i Srebrenik na jednogodišnju avanturu pod nazivom OMLADINSKA BANKA!

Ukoliko nam se pridružite imat ćete priliku učestvovati u jedinstvenom procesu koji mladima omogućava da direktno utječu na unapređenje života u lokalnoj zajednici.

Mladi koji se uključe u Odbor Omladinske banke, učestvovat će u procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata. Proces unutar odbora je jasno i precizno sistematizovan tako da u isto vrijeme jača kapacitete članova/ica Odbora s ciljem demokratskog i transparentnog načina donošenja kvalitetnih odluka o inicijativama mladih.

Članovi/ce Odbora Omladinske banke rade timski, donoseći sve odluke samostalno, bez utjecaja nekoga sa strane. Oni su ti koji odlučuju koje će teme i oblasti podržavati Omladinska banka u njihovoj zajednici, kreiraju kriterije za dobijanje bespovratnih sredstava, vrše promociju u medijima i u zajednici, vrše selekciju pristiglih inicijativa, razgovaraju sa aplikantima i donose konačnu odluku o projektima koji će biti sufinansirani od strane Fondacije tuzlanske zajednice. 

Mladi iz odbora omladinskih banaka će kroz angažman u Odboru učestvovati u:

 • radionicama i edukativnim treninzima,
 • analizi potreba i problema u zajednicama,
 • procesu donošenja odluka o sufinansiranju omladinskih projekata,
 • ljetnom kampu omladinskih banaka,
 • putovanjima i druženjima.

 

Konkurs je otvoren od 19.01. do 14.02.2021. za sve zainteresovane mlade od 15 do 25 godina, koji žele da se edukuju, rade na jačanju svojih kapaciteta i prave pozitivne promjene u svojoj zajednici.

Za početak svoju prijavu možete dostaviti popunjavajući obrazac koji se nalazi OVDJE.

Ako vas je ikada zanimalo šta je to zapravo Omladinska banka, kako funkcioniše i šta ima za cilj, saznat ćete ako se prijavite!

A za više informacija možete nas kontaktirati na telefon 035 362 831, svakim radnim danom između 8h i 16:30h ili na mailove:

obt@fondacijatz.org – Tuzla

obz@fondacijatz.org – Živinice

obk@fondacijatz.org – Kalesija

obl@fondacijatz.org – Lukavac

obs@fondacijatz.org – Srebrenik

Postanite član/ca jednog od pet odbora Omladinske banke! Čekamo Vas!

 

 

 

 

 

opširnije >>

19.01.21

Građani sa preko 50.000 KM pokreću 21 inicijativu u TK

Fondacija tuzlanske zajednice danas je u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ potpisala ugovore sa predstavnicima organizacija civilnog društva za realizaciju lokalnih inicijativa, za unapređenje uslova življenja u Tuzlanskom kantonu. Za realizaciju 21 građanske inicijative obezbijeđeno je preko 50.000 KM iz Fonda Volim svoj grad.

Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam  i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti rješenju lokalnih problema.

Koordinatorica projekta Melika Mulaosmanović, istakla je da je interes građana bio velik, te da je Komisija za dodjelu grantova razmatrala 57 aplikacija pristiglih na ovaj javni poziv: „Prioritet smo dali projektima koji se odnose na oblast očuvanja okoliša, zdravlja i klime, neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, te podrške marginaliziranim skupinama. Smatramo da ćemo ovim inicijalnim sredstvima pokrenuti promjene u zajednicama, posebno onim koje su nerazvijene i zanemarene, te na ovaj način raditi na jačanju liderskih vještina pojedinaca i organizacija. Moram naglasiti da ćemo ovim projektima podstaknuti saradnju između civilnog, javnog i biznis sektora. Nama je važno da se građani uključe samoinicijativno, kako bi kroz međusektoralnu saradnju radili na jačanju i razvoju svojih zajednica  kako bi u konačnici poboljšali kvalitet života.”

Veliki broj aplikacija pristigli na Javni poziv za ovaj Fond dokaz je da aktivno građanstvo u TK postoji, te da građani znaju cijeniti i iskoristiti prilike. Realizacija ovih projekata podstaknuće učešće građana u rješavanju problema i na saradnju sa pedstavnicima civilnog, biznis sektora i vlasti. Jedna od lokalnih inicijativa jeste i „Šetnjom do zdravlja i čistog okoliša“ kojeg realizuje Mjesna zajednica Tuholj (Općina Kladanj).

„Mi ćemo u saradnji sa PD Miljkovac Kladanj, Udruženjem Žena Ženi Kladanj i JU Biblioteka Kladanj očistiti divlje deponije na području MZ Tuholj, postaviti kante za otpad, te označiti tablama turističke i kulturno-historijske lokacije na području MZ Tuholj. Ova inicijativa je samo početak onoga što želimo uraditi kako bismo unaprijedili život svih stanovnika u Tuholju“, rekao je predsjednik MZ Tuholj Emir Karamuratović.

Male inicijative koje građani pokreću u svojim zajednicama često su početak rješenja većih problema. Posebna pažnja data je inicijativama koje unapređuju položaj marginalizranih skupina.

„Obzirom da na području TK postoji značajno veliki broj oboljelih od svih vrsta bolesti štitnjače zbog nedovoljne informisanosti o svim mogućnostima liječenja i prevencije daljeg razvoja bolesti, radićemo na edukaciji i informiranju građana o ovoj bolesti“, rekla je  Fahrija Šljivić, predsjednica Udruženja za bolesti štitnjače „Štit“.

U 2021. godini FTZ će ponovo u okviru ovog Fonda dati podršku lokalnim inicijativama građana kroz dva javna poziva u proljeće i jesen.

 

Rezultati podrške Fonda Volim svoj grad:

https://www.fondacijatz.org/page/41/11826

Rezimei podržanih projekata: https://admin.fondacijatz.org//FileRepository/5513118_FVSGPODRANIPROJEKTI.pdf

opširnije >>

30.12.20

Rezultati podrške iz Fonda Volim Svoj Grad

Fond „VOLIM SVOJ GRAD“ je nova inicijativa Fondacije tuzlanske zajednice, u okviru Programa razvoja zajednice, koja se implementira na području cijelog Tuzlanskog kantona kako bi se podsticao građanski aktivizam  i podržale inicijative i projekti koji će doprinijeti poboljšanju uslova življenja u našim lokalnim zajednicama. 

Komisija za dodjelu grantova je razmatrala 57 aplikacija za sufinansiranje projekata udruženja i neformalnih grupa sa područja Tuzlanskog kantona pristiglih na Javni poziv za podršku građanskim projektima i inicijativama u okviru Fonda Volim Svoj Grad od 03.11. do 06.12.2020.

Vodeći se kriterijima i činjenicom da prednost imaju inovativni projekti, Komisija je odlučila dati podršku najboljim projektima koji odgovaraju na potrebe lokalne zajednice u sljedećim oblastima:

 • Očuvanje prirode, briga o okolišu, zdravlju i klimi
 • Osiguravanje prilika za cjeloživotno učenje i neformalno obrazovanje,
 • Smanjuje nejednakosti i poboljšavanje uslova života ranjihivh i marginaliziranih skupina.

Realizacija ovih projekata će doprinijeti uspostavljanju međusektoralnih partnerstava za održive gradove i zajednice, te unaprijediti uslove života i ojačati civilni sektor.

Komisija za dodjelu grantova odobrava dodjelu sredstva za 21 projekat:

R.br.

APLIKANT

Tip

org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

Odobreni iznos/KM

1

Planinarsko društvo „Konjuh“ Tuzla

UG

Vršani - pluća Grada Tuzla

2.349,50

2.349,50

2

Udruženje žena Žena -Ženi Kladanj

UG

Adaptacija prostorija Udruženja žena Žena-ženi za useljenje i instaliranje mašina za preradu voća i povrća

2.693,63

2.693,63

3

Udruženje mladih "FUTURA" Donja Međiđa, Gradačac

UG

Uradimo zajedno

3.000,00

3.000,00

4

Planinarsko društvo Resnik Memići

UG

Planinska avantura

1.450,00

1.450,00

5

Crveni križ/krst općine Lukavac

UG

Za zajednice prave edukuj mlade.

3.000,00

3.000,00

6

Vijeće mladih općine Teočak

UG

Omladinski kamp tolerancije

3.000,00

3.000,00

7

Biciklistički klub MTB Trebava Gračanica

UG

Mapiranje i uređenje prve MTB staze na opštini Gračanica

3.000,00

3.000,00

8

Etažni vlasnici Slatina 18

NG

Igra iznad oblaka

2.970,00

2.970,00

9

Udruženje za bolesti štitnjače ŠTIT

UG

Štitnjača je naš štit

1.095,00

1.095,00

10

Crveni križ Živinice

UG

Kutak mladima, snaga starima

2.976,00

2.976,00

11

Vijeće roditelja učenika JU OŠ Gnojnica Gnojnica

NG

Naše dvorište je naše ogledalo

2.995,00

2.517,00

12

Aktiv poljoprivredne struke JUMSŠ Živinice

NG

Za ljepšu školu i ljepši moj grad

2.955,00

2.955,00

13

MZ Tuholj

UG

Šetnjom do zdravlja i čistog okoliša

1.295,00

1.295,00

14

Projektni tim za unaprijeđenje uslova za rad Centra za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuz.

NG

Uređenje školskog toaleta

2.856,00

2.856,00

15

Udruženje žena Devetak

UG

Postavljanje ograde za prostorije Udruženja

1.500,00

1.500,00

16

Udruženje građana TISA

UG

Zdrava hrana-Zdravo tijelo

2.720,00

2.720,00

17

Grupa građana Mosnik

NG

Igralište za djecu Mosnik

2.980,00

2.980,00

18

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija

JU

Škola slikanja sa izložbom

2.995,50

2.995,50

19

Savjet MZ Tušanj

NG

Sretni penzionerski dani

590,72

590,72

20

Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla

JU

Darujmo ljepotu dvorištu vrtića Pčelica

1.851,60

1.851,60

21

Gradsko kulturno umjetničko društvo Bosna Tuzla

UG

Sanacija krova sale za izvodjene proba svih sekcija

2.960,00

2.960,00

 

UKUPNA PODRŠKA

 

 

51.232,95

50.754,95

 

Komisija nije odobrila podršku za 36 projekata:

 

APLIKANT

Tip org.

PROJEKAT

Traženi iznos/KM

1

Đački klub JUOŠ Novi Grad Tuzla

JU

Čudesni kutak

2.068,00

2

Vjeće nastavnika i roditelja JU Prve osnovne škole Živinice

NG

Našoj školi, našem gradu

2.720,00

3

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA

JU

Edukativni atelje

2.730,00

4

Neformalna grupa građana Mihatovići

NG

Uređenje prostora na autobuskom stajalištu i uređenje pristupnog puta u podhodniku

2.000,00

5

UDRUŽENJE ETNO CLUB KICELJ TUZLA

UG

Ekoaktivizam - zaštita i estetski izgled naselja Kicelj

2.850,00

6

Udruga srce Husina

UG

Uređenje okoliša društvenog doma na Husino

2.772,90

7

Komšije -25.novembar

NG

Zelenimo dajemo dušu našem gradu

1.900,00

8

Udruženje prijatelja knjige - Društvo „Mali princ“ Tuzla

UG

Zvučna knjiga

1.500,00

9

Mansarda

NG

Stvaram, dakle postojim

1.341,50

10

Kulturno umjetničko društvo „Puračić“

UG

Pazi na sledeći korak

2.993,00

11

EUG Eko- zeleni Gornja Tuzla

UG

Svi smo mi zajednica

2.885,90

12

Udruženje roditelja djece s autističnog spektra Izazov

UG

Roditelj kao terapeut

1.500,00

13

Udruženje građana Planinarsko sportsko društvo „Poštar“ iz Tuzle

UG

Uređenje smještajnih kapaciteta za boravak u zimskim mjesecima

2.210,00

14

Udruženje građana pčelara Tuzla  

UG

Ogledni pčelinjak u saradnji sa Tehnološkim fakultetom Univerziteta u Tuzli

2.999,00

15

Planinarsko društvo Konjuh Tuzla

UG

Rimski put Konjuh

2.947,00

16

UDRUŽENJE “PADOBRANACA AERO KLUBA” TUZLA

UG

„Obuka mladih padobranaca“

2.540,00

17

Udruženje žena Srce i duša

UG

Rekonstrukcija parkovskog mobilijara

2.447,00

18

Udruženje za razvoj i podršku poljoprivrede „PČELICA“

UG

Seoske pčelice

2.997,82

19

PREC Živinice

UG

Tiha knjiga

1.047,00

20

Udruženje Berry

UG

Digitalni marketing

1.558,00

21

Crveni križ Tuzlanskog kantona

UG

Punim plućima

3.000,00

22

Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus

UG

Osmijeh za sutra

2.424,00

23

UDRUŽENJE BRACO I SEKA

UG

Osposobljavanje djece predškolskog uzrasta iz oblasti obrazovanja i svijesti agrokulture

3.000,00

24

JU Osnovna škola ''Kalesija''

JU

Cjeloživotno učenje kroz riznice znanja školske biblioteke

500,00

25

JU OŠ Musa Ćazim Ćatić, Zelinja Donja, Gradačac

JU

Do prihvatanja zajedno: poštujemo prava, dajemo priliku

2.530,00

26

CIPID - Centar za informatička, prirodna i društvena istraživanja

UG

Edukacija iz oblasti IT/Programiranje

3.000,00

27

 JU OŠ VRAŽIĆI

JU

Sunce on-line

1.670,00

28

ARK ''Gračanica''

UG

Otvorena škola trčanja

500,00

29

Nerformalna grupa Inklu-eko

NG

Inkluzivna ekologija-radimo zajedno

1.954,00

30

Neformalna grupa stanara SO O8

NG

Zgrada 21. stoljeća

2.130,00

31

Interventna služba spašavanja Živinice

UG

Search and rescue

2.040,00

32

Volimo Tuzlu,prirodu i Vršane

NG

Put za Vršane bez blata

3.000,00

33

Nefomalna grupa Čitaonica

NG

Škola sporta i druženja

2.998,00

34

Rafting klub TUZLAK

UG

Čiste i slobodne vode za budućnostt

2.960,00

35

Udruženje građana Vijeće roditelja JU OŠ Prokosovići

UG

Uređenje ljetne učionice

2.999,00

36

Žena387

UG

Žena387-osnaživanje kroz cjeloživotno učenje

0,00

 

 

 

 

77.713,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shodno Kriterijama Fonda aplikanti čiji projekti su podržani su obavezni obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Donacije aplikanti trebaju uplatiti lično na blagajni ili na žiro račun Fondacije najkasnije do 31.03.2021. godine.

Aplikanti čiji projekti nisu podržani u narednim danima će dobiti pismeni odgovor uz objašnjenja razloga zbog kojih su njihove aplikacije odbijene, dok će podržani aplikanti biti kontaktirani od strane grant tima u mjesecu januaru kada će se derfinirati termini potpisivanja ugovora. 

Više o podržanim projektima: http://admin.fondacijatz.org//FileRepository/5513118_FVSGPODRANIPROJEKTI.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

opširnije >>

29.12.20

Intervju: izvršna direktorica FTZ Jasna Jašarević - Uprkos pandemiji uloženo pola miliona maraka u građanske inicijative

Jasna Jašarević Fondaciju tuzlanske zajednice (FTZ) počela je voditi 2004. godine i od tada svoj poslovni uspjeh gleda isključivo kroz prizmu razvoja Fondacije. Za sebe kaže da je operativac, pa je njena predanost poslu od mentorice lokane grupe za razvoj dovela do pozicije izvršne direktorice. Stvorivši okruženje koje njeguje visoke moralne vrijednosti i transparentnost u radu, Jašarević je u međuvremenu razvila Fondaciju tuzlanske zajednice u resursnu građansku fondaciju, jedinu takvog tipa u državi, koja je svoje polje djelovanja proširila na cijeli Tuzlanski kanton, a mrežu partnerstva uspostavila sa organizacijama u cijeloj BiH. Fondacija je već godinama unazad sinonim za podršku građanima, organizacijama civilnog društva, a posebno mladima u realizaciji inicijativa od interesa za zajednicu i kreiranju boljih uslova življenja za sve nas. Na kraju izuzetno nepredvidive 2020. godine, razgovarali smo o rezultatima, idejama i planovima za budućnost.

Čak i u ovo nesretno vrijeme pandemije kada su se životi i način rada potpuno promijenili vi ste uspješno nastavili sa provedbom svojih aktivnosti i nastojali odgovoriti na potrebe zajednice. Još ste u prvom mjesecu pandemije započeli kampanju “Solidarnošću protiv korona virusa”. Je li brza reakcija uspjela ublažiti posljedice pandemije na život marginaliziranih skupina?

Voljela bih da kažem da smo nesmetano nastavili provoditi svoje aktivnosti tokom pandemije, ali nije sve  bilo tako sjajno. Jedan od naših programa koji smo realizovali u školama TK, zbog pandemije je obustavljen, a mi smo ostali bez dva vrijedna radnika. Međutim, ono što je nama bilo važno, u ovoj kriznoj situaciji je, da brzo reagujemo i odgovorimo na trenutne potrebe zajednice.  Kroz naš Fond solidarnosti pokrenuli smo kampanju “Solidarnošću protiv korona virusa”.  Donacijama od pojedinaca, lokalnih preduzeća, uz dodatnu podršku iz lokalnih budžeta i međunarodnih donatora, koristeći se i našom platformom doniraj.ba, uspjeli smo sakupiti skoro 100.000 KM za intervencije koje će smanjiti posljedice pandemije. Ova sredstva smo usmjerili u podršku medicinskim radnicima na UKC Tuzla, hitnoj službi Doma zdravlja Tuzla, ali i još nekoliko hitnih službi u Domovima zdravlja u TK. U saradnji sa našim partnerima na Kiseljaku, dijelili smo tople obroke romskoj populaciji. U susret sezoni gripe smo, zahvaljujući sredstvima od Njemačke ambasade, uručili pomoć za 21 školu u TK. Sredstvima od Fonda otvoreno društvo i Grada Tuzla smo organizovali podršku za preko stotinu  žena na području TK  koje su izgubile posao ili mogućnost privređivanja. Tako da smo zaista uložili maksimalne napore da damo svoj doprinos i pomognemo koliko je bilo u našoj moći. Pored toga, nastavili smo sa realizacijom planiranih aktivnosti na području cijelog TK.

Ljudi uglavnom fondacije povezuju sa finansijskiom podrškom i grantovima, ali vi često ističete da je snaga lokalnih fondacija u ljudima i u udruživanju lokalnih resursa. Kako Fondacija razvija zajednice? Da li Vaš posao završava onda kada izdate grant za neku građansku inicijativu?

Suština našeg rada je da budemo blizu građanima, da smo najbliži sa onim organizacijama i udruženjima koje su primarno volonterske, koje svojim zalaganjem mnogo doprinose razvoju svoje zajednice.  Grant je samo alat za podršku, on nije i krajnji cilj.  On nam otvara mogućnost da podržimo građanski angažman koji je u datom momentu najpotrebniji i koji naša udruženja i građanske grupe mogu “iznijeti”.  Nama je cilj da kroz naš, relativno mali grant, otvorimo vrata podržanim projektima i organizacijama za nove podrške i nove saradnje, za prepoznavanje njihovog rada u zajednici. Radimo na njihovom osnaživanju i ohrabrivanju da bolje upravljaju projektima, organiziraju građane i jačaju članstvo, da se odlučnije obraćaju vlastima za podršku, proširuju krug svojih donatora i prijatelja kako bi stvarali bolje uslove za svoje korisnike. Nama je najvažnije da komuniciramo sa aktivnim građanima, onima koji žele mijenjati stanje u zajednici na bolje. S njima dijelimo svoja razmišljanja o demokratiji i isključivanju, pravdi i nepravdi, potrebama i riješenjima.  Tek kada zajednički dođemo do nivoa da imamo veliki broj zadovoljnih i ispunjenih građana, solidarnih i empatičnih građana, brzo ćemo imati i pravično i demokratsko društvo.

U kojem iznosu i koliko je ukupno građanskih inicijativa FTZ podržala u 2020. godini?

U ovoj teškoj godini za sve nas, sretna sam da smo ipak mogli podržati preko 150 građanskih inicijativa i distribuirati preko 100 individualnih pomoći.  Vrijednost podrške je oko  pola miliona KM.  Ulaganja u zajadnicu su mnogo veća kada se zbroji volonterski rad i sufinansiranje koje dolazi od aktivista.  To je posebno važno za istaći, jer pokazuje koliko je civilni sektor aktivan i koliko doprinosi našem društvu, uprkos mnogobrojnim izazovima, posebno tokom pandemije.

U javnosti još uvijek postoji velik stepen nepovjerenja u rad civilnog sektora. Šta je uzrok tome i kako prevazići ove probleme? 

Istina je da još uvijek postoji nepovjerenje. To je više zbog nedovoljnih informacija o radu civilnog sektora u TK i cijeloj državi. Povjerenje će rasti onda kada budemo imali jasne i precizne informacije o aktivnostima, rezultatima i budžetima udruženja i fondacija.  Mi zagovaramo da se u Strategiji razvoja TK 2021.-2027. revidira postojeći Registar udruženja TK i utvrditi broj aktivnih udruženja na TK, te da se evidentira i broj drugih organizacija civilnog društva koje djeluju na području TK, koje su registrovane na višim nivoima vlasti, a djeluju u TK.  To je jako važno za cijeli civilni sektor jer će se lakše pratiti njihov rad, ne samo u smislu kontrole, nego i prepoznavanja uloge civilnog sektora u zbrinjavanju osjetljivih kategorija stanovništva, u saradnji i uspostavljanju veza sa međunarodnim i lokalnim partnerima i donatorima.  Ovo su neki prvi koraci da se stvori poticajno okruženje za saradnju između sektora, što je svakako jedan od preduslova za razvoj demokratskog društva i uspješne evropske integracije.       

Lokalne fondacije širom svijeta promovišu filantropiju i podstiču dobrovoljno ulaganje u rješavanje socijalnih problema ali i u razvojne inicijative. U tom duhu, u FTZ razvili ste platformu Doniraj.ba, no ističete da njen razvoj tek počinje. Kako je zamišljate u budućnosti?

Platformu doniraj.ba razvijamo internim resursima nepune dvije godine, kako bismo otvorili još jedan funkcionalan alat za sve one dobre ljude koji žele da doniraju, ali i za sve one organizacije i pojedince koji trebaju podršku za realizaciju svojih ideja ili lokalnih inicijativa. Ova platforma je izvrstan alat za razvoj transparentne individualne filantropije, odnosno za grupno prikupljanje donacija od naših ljudi koji žive u zemlji, ali i inostranstvu.  Pouzdana je, jednostavna za korištenje, transparentna i sigurna za doniranje iz bilo kojeg dijela svijeta. Osmislili smo je tako da svako ko želi da organizuje kampanju za prikupljenje sredstava za svoj projekat, može da se registruje kao organizacija i predstavi svoj projekat javnosti.  Za razliku od  drugih platformi za grupno finansiranje koje su dostupne našim organizacijama u BiH, naknada koju moramo platiti za bankovne troškove i sigurnosni servis za on-line plaćanja je samo 2%, što je neuporedivo manje od onoga što nude druge strane platforme za donacije, koje imaju jako visoke naknade u rasponu od 10 do 15%.

 

Često ističete da se u budućnosti mora pomjeriti percepcija bh. društva tako što će se na filantropiju manje gledati kao na ulaganje u humanitarne aktivnosti, a više kao na investiciju za budućnost i osnov za razvoj i opstanak civilnog sektora u BiH. Šta ste konkretno mislili time? Da kao pojedinci ne trebamo donirati u humanitarne svrhe?

Nažalost, mi smo siromašno društvo i prikupljanje sredstava za liječenje bolesnih je naša realnost. Trebamo biti solidarni i pomoći, ali ono što me boli jeste da su ovo kratkoročna rješenja i ako se budemo zaustavili na ovakvom razumjevanju dobročinstva i filantropije, onda nikada nećemo u ovoj zemlji izaći iz začaranog kruga siromaštva i zavisnosti od tuđe pomoći. Filantropija mora i u BIH dobiti neko drugo lice.   Moramo se već sada početi ulagati u riješenja koja će na sistemski način smanjiti broj ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu i broj ljudi koji su zavisni od humanitarne pomoći. Mi zagovaramo da se donacije usmjeravaju u aktivnosti organizacija koje se bave rješenjima, koje pregovaraju sa vlastima da se riješi položaj siromašnih i bolesnih na sistemski način, koje rade sa osobama sa invaliditetom, koje vode sigurne kuće, rade sa djecom i mladima da razvijaju vještine i njeguju pozitivne vrijednosti, one koje stipendiraju mlade koji će sutra razvijati demokratiju, poštivati prava svih i imati vještine za 21. vijek.  Mi pozivamo građane BiH, ma gdje oni bili, da doniraju za bolju budućnost i za razvoj našeg društva i to na udružen, pametan, sistematičan i transparentan način.

Prosječna donacija po građaninu u 2019. godini je iznosila nešto više od 7 KM. Da li je fer od građana koji generalno žive u teškim socio-ekonomskim uslovima tražiti da budu donatori?

Ne daruje onaj ko ima, nego onaj ko želi i ko je navikao. Za onoga ko nema i marka je mnogo, ali smatram da građani BiH, bez obzira na teško situaciju, izdvajaju u skladu sa svojim mogućnostima i vjerujem da godišnje izdvoje i više od ovog iznosa koji ste naveli. Međutim, mnogi ne žele da spominju svoje doniranje niti onoga kome daruju.  Ali evo, ako bismo ipak uzeli da je broj zaposlenih u TK 100.000 građana i ako kažemo da svaki može godišnje lako donirati samo 10 KM, na transparentan i javan način mi bismo kroz naše fondove za razvoj zajednice  bili u mogućnosti da usmjerimo najmanje million maraka u sistemska rješenja i inicijative građana svake godine. Zamislite kakve bi promjene mogli napraviti aktivni građani sa ovim sredstvima.  Mi ćemo raditi na ostvarenju ove vizije i nadamo se, dugoročno je prenositi na one koji će nastaviti voditi ovu Fondaciju koja će udruživati sredstva na organizovan način, koja će uključivati građane u odlučivanje prilikom distribucije grantova i koja će podsticati saradnje između sektora kako bi se pravile sistemske promjene. 

Da li Vi kao građanka donirate? Koje su to inicijative koje privatno podržavate? I kako pratite promjene koje Vaša donacija napravi?

Da, svakako da doniram onoliko koliko mogu u datom momentu. U okviru Fondacije mi imamo zadužbeni fond u koji sam odlučila donirati određeni iznos na mjesečnoj osnovi.  Time želim doprinijeti da naša Fondacija opstane i nadživi sve nas koji smo danas tu.  Svi mi u Fondaciji svojim privatnim donacijama učestvujemo u različitim kampanjama, ne samo onim koje pokrećemo sami, nego i kampanjama drugih organizacija.  Ja to najčešće radim anonimno, ali kako je moj posao i opredjeljenje da širim čovjekoljublje, onda se ponekad odlučim da budem vidljiva sa svojom malom, ali i dalje vrijednom donacijom.  Praćenje toka donacije je jako važno za mene, ne zato što nekome ne vjerujem da će biti valjano upotrijebljena, nego zato što se tako gradi odnos povjerenja koji se može onda dalje jačati i nadograđivati.

 

opširnije >>

24.12.20

Odluka o dodjeli podrške projektima aktivnih zajednica za dugoročne projekte zagovaranja

Upravni odbor je na 88-oj sjednici održanoj 22.12.2020. godine razmatrao 5 zahtjeva za dugoročne projekta zagovaranja dostavljenih od strane Lokalnih grupa za razvoj zajednice iz sljedećih naselja: Gornja Tuzla, Grabovica, Simin Han (Tuzla), Gnojnica (Lukavac), te Lisovići (Općina Srebrenik).

Nakon uvida u sve pristigle projektne prijedloge kao i popratnu dokumentaciju UO FTZ je odlučio podržati 5 projekata, i to:

R.br.

Aplikant

Nosilac projekta

Naziv projekta

Iznos u KM

1

LGZR Simin Han

LGZR Simin Han

Rekonstrukcija toaleta u OŠ Simin Han – III faza

5.000,00

2

LGZR Lisovići

NG Razvojni tim OŠ Podorašje

Uređenje interijera objekta PŠ Lisovići

5.000,00

3

LGZR Gornja Tuzla

Savjet mjesne zajednice Gornja Tuzla - LGZR Gornja Tuzla

Dišimo punim plućima

5.000,00

4

LGZR Grabovica

NG Mladi Grabovice

Uređenje prostora - Centar za djecu i mlade Grabovica

4.490,50

5

LGZR Gnojnica

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Novi dani Mladosti LOT 2

5.000,00

UKUPNO

24.490,50

Ovim putem tim Fondacije tuzlanske zajednice čestita aplikantima na podržanim projektima. 

Uslov za dobijanje sredstava Fondacije jeste da korisnici sredstava obezbjede i sredstva iz lokalnih izvora koja će se također uložiti u projekat, a čija vrijednost mora biti jednaka ili veća od iznosa sredstava osiguranih od Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva iz lokalnih izvora mogu biti obezbijeđena u novcu, materijalu ili opremi neophodnoj za dalju realizaciju.

Shodno prethodno navedenom aplikanti čiji su projekti podržani trebaju obezbijediti donacije u iznosu koji je jednak sredstvima koja je odobrio Upravni odbor. Novčane donacije iz zajednice se uplaćuju na žiro račun Fondacije, najkasnije do 30.06.2021., a nakon čega će sredstva biti isplaćena grantiju ili pak direktno dobavljaču ukoliko je aplikant neformalna grupa.

Ukratko o projektima:

 

Naziv projekta: Rekonstrukcija toaleta – III faza

Aplikant: LGZR Simin Han

Objekat centralne škole “Simin Han” je napravljen prije 45 godina i u velikoj mjeri je oštećen, a posebno toaleti. Škola se sastoji od suterena, prizemlja I dva sprata. Na svakom spratu imaju po dva toaleta za učenika i po dva za nastavnike. Ukupno ima osam toaleta za učenike i 8 toalate koje koriste nastavnici/ce i drugo osoblje škole.  U prvoj fazi zagovaračkog projekta FTZ  u OŠ ‘’Simin Han’’ izvršili su rekonstrukciju jednog toaleta za dječake, jednog toaleta za djevojčice i dva toaleta za uposlenike škole. Trenutno u drugoj fazi rade na renoviranju toaleta u sportskoj sali i očekuje se da će biti završene do kraja mjeseca februara 2021. godine

Šta planiraju uraditi u III fazi:

 • rekonstrukciju dva toaleta za dječake,
 • dva toaleta za djevojčice i
 • dva toaleta za uposlenike, te
 • zamjenu postojećih dotrajalih drvenih vrata sa novim PVC vratima.

 

Naziv projekta: Renoviranje krova u P.Š. Lisovići

Aplikant: Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje ispred LGZR Lisovići

Osnovna škola „Podorašje“ jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova na području grada Srebrenika. Pod okrilje O.Š. „Podorašje“ pripadaju i područne škole u mjesnim zajednicama: Zahirovići, Lisovići, Jasenica i Gornja Maoča. Područna škola u Lisovićima bila je jedan od objekata sa najlošijim uslovima za rad, pa su u prethodnih nekoliko godina uložena određena sredstva kako bi se uslovi poboljšali (ugradnja PVC stolarije – prozori i vrata, centralno grijanje na pelet i adaptacija kotlovnice). Novi problem se pojavio u avgustu 2019. godine nakon zemljotresa koji je zabilježen na ovom području, gdje su se kao posljedica javile velike pukotine na školskom objektu. Sa ovom problematikom upoznato je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu i Služba za civilnu zaštitu i dr. općinske službe. U skladu sa tim urađena je procjena štete, te su sa tim projektom aplicirali FTZ prošle godine i dobili podršku. U proteklom periodu je ta faza uspješno završena, ali dodatno je konstatovano da im je jedan od najvećih problema vanjski toalet, s obzirom da učenici moraju izaći van objekta škole ukoliko trebaju u toalet. Takođe te prostorije su bile jako neuslovne i nisu zadovoljavale osnovne uslove. Shodno tome aplicirali su Ministarstvu obrazovanja, gdje su dobili dio sredstava, nedovoljna za finalizaciju svih radova, pa je ovim projektom planirana sanacija podova u školi na način da se stari podovi zamijene sa keramičkim podovima.

Šta planiraju uraditi u II fazi:

 • sanaciju podova u 2 učionici;
 • sanaciju podova u zbornici i hodniku.

 

Naziv projekta: Dišimo punim plućima

Aplikant: Savjet MZ Gornja Tuzla – LGZR Gornja Tuzla

Ova grupa je 2015te godine pokrenula zagovarački projekat ekologija i energetska efikasnost kako bi zaštitili životnu sredinu i postigli dobre uslove za život svih građana u svojoj zajednici. U proteklih 5 godina radili su na utopljavanju, zamjeni stolarije i prelazku na pelet u Osnovnoj školi, zatim zamjenili peći na pelet, vanjsku stolariju i trenutno završavaju utopljavanje objekta Društvenog doma, a u međuvremenu je i objekat Pošte prešao na zagrijavanje na pelet i postao potpuno energetski efikasan. U akcionom planu za ovu godinu planirali su da i objekat Ambulante stave u funkciju energetski efikasnog objekta, tj. da izvrše zamjenu vanjske stolarije i zamjenu peći na pelet. Bitno je istaknuti da je još prije nekoliko godina projektom koji je finansiran iz sredstava EU fondova rađeno utopljavanje fasade, te urađena rekonstrukcija krova, tačnije nefikasne salonit ploče zamjenjene su adekvatnom limenim krovom u objektu ambulante. S obzirom da je objekat porodične ambulante vlasništvo Mjesne zajednice Gornja Tuzla tj. Grada Tuzla, građani žele da i ovaj objekat, iz razloga što se radi o objektu zdravstvene zaštite, bude u funkcije energetske efikasnosti i zaštite okoline.

Šta planiraju uraditi u I fazi:

 • zamjenu obične peći sa peći na pelet,
 • zamjenom stolarije (13 prozora).

 

Naziv projekta: Uređenje prostora - Centar za djecu i mlade Grabovica

Aplikant: Neformalna grupa Mladi Grabovice

Proteklih godina su aktivnosti pretežno vodili stariji mještani, dok se ove godine okupila grupa mladih ljudi koji su odlučili da naprave promjene u svojoj zajednici. Odmah su pokrenuli nekoliko inicijativa i sada su za prioritet svog djelovanja u bližoj budućnosti odredili stvaranje uslova za bolji, konstruktivniji i sadržajniji život djece i mladih u zajednici. To podrazumijeva nastojanje Neformalne grupe da kroz svoje djelovanje pruži djeci i mladima iz zajednice uslove i sadržaje u zajednici za rad, učenje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Njihova zamisao je da pored osnivanja formalnog Udruženja, krenu sa aktivnostima u vezi pokretanja Centra za djecu i mlade Grabovica. Žele animirati djecu i mlade pružajući im sadržaje u zajednici poput večeri društvenih igara, kreativnih radionica, radionica za neformalno učenje i slično.  S tim u vezi, predstavnici NG su završili pregovore sa Savjetom MZ Grabovica, koji će pružiti podršku grupi mladih i zagovarati kod Gradskih službi za ustupanje na korištenje prostorija nekadašnje Područne škole Grabovica, koje su sada u nadležnosti upravljanja Savjeta MZ. Riječ je o prostorijama ukupne površine oko 60m2, koje su u proteklom periodu djelimično adaptirane od strane MZ Grabovica i najviše uz podršku FTZ i lokalnih donatora. U okviru ovog zagovaračkog procesa i projekta sa kojim su aplicirali prema FTZ planirano je stvaranje infrastrukturnih uslova u dvije prostorije ukupne površine oko 40m2, za rad i korištenje Neformalne grupe i budućeg Centra za djecu i mlade Grabovica. Pored infrastrukturnih radova, u ovoj fazi zagovaračkog projekta predviđeno je i opremanje prostorija.

Šta planiraju uraditi u I fazi:

 • zamjenu adaptaciju poda;
 • izljevanje ploče;
 • zamjenu stolarije (dva prozora i jedna vrata);
 • adaptaciju zidova lijepljenje rigips ploča; i
 • sanaciju krova.

 

Naziv projekta: Novi dani Mladosti LOT 2

Aplikant: Udruženje mladih Gnojnice Mladost

UM Mladost je u posljednjih 5 godina iniciralo i finaliziralo rješavanje nekolicine ključnih problema u zajednici, te je prepoznato kao subjekt koji doprinosi razvoju zajednice. Predstavnici udruženja žele u svojoj zajednici kreirati zonu za druženje neformalnog tipa, a koja bi bila smještena u prostorija udruženja građana NK. "Mladost" Gnojnica. Navedeni objekat je izgrađen 1980-tih godina, te kao takav do danas nije adaptiran, prepušten zubu vremena. Objekat se nalazi na parceli u društvenom vlasništvu i nema riješenu legalizaciju. Mjesna zajednica je taj proces pokrenula prije nekoliko godina, a s obzirom da Općina Lukavac nije taj proces riješila, objekat i dalje nije upisan u službene knjige. Evidencijom u bazi katastra upisana je samo parcela čiji je vlasnik skupština Općine Lukavac, tako da projektom treba raditi na rješavanju ovog problema. U proteklom periodu prizmelje objekta su zatvorili u pvc prostoriju, sa novim projektom su aplicirali Komisiji za mlade Općine Lukavac i obezbijedili dio sredstava za PVC stolariju na spratu objekta u maksimalnom iznosu 2.000,00KM, a potrebnu razliku od 1.100,00KM skupljaju od mještana (skupljeno 85%). Projekat se sastoji iz više pojedinačnih projekata zbog velkih potrebnih sredstava. Za zamjenu krova potrebno u materijalu pet do 5-6000 KM. Iz tog razloga, ovaj projekat planiraju rješavati u fazama, shodno obezbijeđenim sredstvima, kako od donacija tako od sredstava obezbijeđenih od donatora putem pisanja projektnih prijedloga.

Šta planiraju uraditi u I fazi:

 • sanaciju krova;
 • zamijenu dijela stolarije;
 • zamjenu oluka;
 • adaptacija unutrašnjosti objekta (obim radova zavisni od raspoloživih sredstava).

 

 

 

 

 

opširnije >>

23.12.20

Dragan Božić: Želja mi je da Kiseljaku vratimo stari sjaj

Ispred Društvenog centra Kiseljak Dragan Božić, dobitnik priznanja Mreže aktivnih zajednica za najorganizatora zajednice Kiseljak i priznanja Kiseljaku kao zajednici u kojoj su se desile najveće promjene, pozdravlja sugrađane i zastaje, sretan što je danas u centru živo. Noseći nagradu, koja je bila povod našeg razgovora, stiže s novom idejom. Predlaže nam da zajednički sa Aktivom žena i drugim lokalnim grupama osmisli i realizira stalnu postavku fotografija, gdje bi se zabilježile sve promjene koje su zajednički postigli. Tako počinje naš razgovor, na obostrano zadovoljstvo, jer okvire za fotografije već imamo pripremljene. Čekali smo da prijedlog oživljavanja naših zidova dođe od građana, a u Kiseljaku to uvijek biva tako.

„Splet okolnosti je bio takav da sam 2012. godine predložen za predsjednika Savjeta mjesne zajednice jer sam htio nešto više da uradim. Nešto van granica onoga što se radi zvanično sa institucijama, jer Kiseljak se više nije mogao prepoznati. Težnja je bila da dovedemo neku nevladinu organizaciju u zajednicu“, priča Dragan i priznaje da ni sam nije vjerovao da će se nešto značajno promijeniti, ali da je bio motiviran da sve podigne za stepenicu više ulažući svo svoje slobodno vrijeme i mobilizirajući i privatne i poslovne kontakte. I upravo tada Draganove želje, koje su ujedno odražavale ciljeve Fondacije tuzlanske zajednice, probudile su Kiseljak iz zimskog sna.

Iako je u poslijeratnom periodu sa porodicom nekoliko godina živio u Njemačkoj i imao sve preduslove da tamo zauvijek i ostane, Dragan se ipak vratio. Uslijedili su poslovni podvizi, uspjesi, razočarenja, ali u Kiseljaku je rođen i pamti bolja vremena: „I tada smo bili rubna zajednica, ali su ljudi dolazili ovdje na izlete. Imali smo dva hotela, dvije kafane, slastičarnu, pekaru, mesnicu i druge razne sadržaje. Toliko je bilo posjetilaca, da smo mi mještani za sebe Kiseljak morali sipati noću. Danju se čekalo satima. I sada se ja pitam zašto se sve to ne bi moglo opet pokrenuti i vratiti Kiseljak u normalno stanje.“

Ravnopravna uloga svih građana u zajednici

Iako predan rad u Lokalnoj grupi za razvoj iziskuje puno energije i vremena, promjene koje su se u Kiseljaku desile u periodu od 2015. godine na ovamo su ono što ga drži ustrajnim i ne da mu odustati. Kaže da se taj napredak može posmatrati u dva smjera: jedan je ljudski napredak, a drugi materijalni. Prije se aktivni građani kao članovi nevladinog sektora, insitucija, fudbalskog kluba i slično. nisu imali gdje sastati kako bi zajednički razgovarali i pokušali riješiti svoje probleme. Dodatno Kiseljak ima dosta građana romske nacionalnosti, koji su bili na margini svega. Do tada ih, tvrdi Dragan, nikad niko nije htio saslušati u savjetu mjesne zajednice, nego su bili prepušteni sami sebi.

„Zbližili smo i aktivirali ljude. Sada na sastancima imamo i po 20 predstavnika različitih udruženja,  gdje pričamo i raspravljamo o problemima. Naravno nemamo uvijek ista mišljenja, ali se ipak fino slažemo. Sada veći broj građana uviđa da su promjene moguće, posebno u zadnje 3-4 godine“, s ponosom opisuje rad svoje Lokalne grupe za razvoj.

 Izgradnju Društvenog centra od strane FTZ, Dragan vidi kao krunu zajedničkog rada, rezultat trogodišnjih planova i snova.

„Prvi projekat je bila adaptacija čitaonice u Poljani i s tom prvom finansijskom podrškom koja je došla iz FTZ, uslijedilo je okupljanje i drugih partnera koji s nama i danas na Kiseljaku rade. FTZ nam je u tom smislu bila vodilja i naše je ideje u skladu s mogućnostima filtrirala i pomagala nam da ih realiziramo“, objašnjava Dragan, ističući kako je način organizovanja lokalnih grupa za razvoj u zajednicama, pod mentorstvom Mreže aktivnih zajednica i FTZ od ključnog značaja za napredak zajednice.

Iako je uvijek i sam znao saslušati ljude, kroz rad sa FTZ mnogo je naučio. Tvrdi da su instutucije vlasti vrlo hladne i krute, te da je kroz aktivizam u nevladinom sektoru sa svojom grupom dobio toplinu, vjetar u leđa i mogućnost da kreira sebe, mjesnu zajednicu i viziju za budućnost. 

Danas većina građana u Kiseljaku želi da razgovara, da daju ideje i rade projekte. Budući da su sugrađane romske nacionalnosti po prvi put kompletno integrirali u ove procese, sve što se zajedničkim snagama izgradilo, ostalo je netaknuto i svi to čuvaju, ističe Dragan s ponosom.

Sport na vodi i autokamp

Naš sagovonik kaže da je njegova vizija više ambiciozna nego realna, ali da ako nemamo ambicija, nikad nećemo ni ostvariti svoju viziju. Zbog toga je značaj priznanja koje je kao pojedinac ali i član Lokalne grupe za razvoj u kojoj su se u protekloj godini dogodile najveće promjene, veći. Upravo to mu predstavlja dodatni podstrek da i dalje dokazuje kako građani Kiseljaka pod vodstvom lokalne grupe za razvoj mogu uspješno djelovati.

„Izgradili smo predivan društveni centar; adaptirali čitaonicu u Poljanama koja je multifuncionalna, sa fudbalskim i odbojkaškim igralištem; postavili zipline; oformili dječiji kutak, gdje se okupljaju i mladi i stari; uredili čitaonicu u Ševaru, gdje gdje kulturno umjetničko društvo održava svoje probe; realizirali dosta projekata sa školom; renovirali stadion; rekonstruisali uređeno izvorište  i time dokazali smo da možemo. Sada bismo trebali napraviti jedan iskorak jer Kiseljak ima ogroman potencijal. Ovdje govorim isključivo o društvenim dobrima, jer imamo kilometar i po svoje obale u državnom vlasništvu i izvorište mineralne vode. Želimo da dio obale jezera Modrac, koji su pojedinci uzurpirali i oduzeli nam otvoren prilaz obali, uredimo. Ovakve promjene bi značile ljudima na Kiseljaku, npr. otvaranje pekare i slastičarne, gdje mi više ne bismo morali tražiti novac od civilnog sektora ili općine, nego bismo mogli sami raditi promjene na bolje“, kaže naš sagovornik dodajući da mašta o sportu na vodi, biciklističkim stazama u šumi i auto kampu, za koji već postoje dvije prikladne parcele. I nada se da će u okviru strateškog plana razvoja u naredne 3 godine uz dobra idejna rješenja, mala ulaganja i nove donatore početi i realizaciju ovakvih projekata koji bi Kiseljak pretvorili u poželjno izletiste i vratili mu barem dio starog sjaja.

***

*U društvenom centru u Kisljaku Fondacija Tuzlanske zajednice djeluje po modelu Freudenberg fondacije – 1km2 obrazovanja. Ovaj model podrazumijeva veliki broj intervencija na malom geografskom području kako bi se postigla dugoročna promjena. Kiseljak je zajednica u kojoj živi najveći broj mještana romske nacionalnosti.

*Samo u 2019. godini FTZ je u Kiseljaku podržana 28 projekata u okviru kojih je distribuirano preko 57 000 KM. Više od 270 volontera dalo je svoj doprinos navedenim akcijama, od kojih je korist imalo više  od 2800 korisnika.

opširnije >>

21.12.20

Tri mušketira Omladinske banke

Pred kraj godine donosimo vam priču o tri mlade osobe koje su protekle dvije godine proveli s nama, nesebično radeći sa mladim ljudima, motivirajući ih da mijenjaju svoje zajednice na bolje. Oni su  pokretači zajednice, pokretači mladih, uzori i volonteri. Oni su koordinatori na našem programu Omladinske Banke kojima želimo reći veliko hvala za sve što su u protekle godine uradili za mlade, za zajednicu, za Fondaciju.

Minela Buljubašić, Ahmet Bulić i Mirna Hodžić, odlaze dalje u nove životne izazove znajući da mogu sve.

Minela je energična i snažna mlada žena. U roku je završila studi Ekonomije, istovremeno volontirajući u KUD “Mladi rudar” Dobrnja i koordinajući Omladinskom bankom Srebrenik. Posao u mikrokreditnoj organizaciji MiBospo je našla odmah po završetku studija, a mladima poručuje da put nije lak, no da uz malo hrabrosti sve zamisli postaju stvarnost: “Ako smo dovoljno jaki da iskreno zastupamo svoje mišljenje, ali i spremni da saslušamo i uvažimo tuđe, sve možemo. Treba biti smiren, ne ignorisati nepravdu i biti svjestan da je za sve potrebno vrijeme”, kaže Minela dodajući kako sve treba raditi uz osmijeh.

Ovi nekada tihi, mladi ljudi, kroz angažman u Omladinskoj banci, dostigli su svoj puni potencijal i danas glasno i jasno brane svoje stavove. Njihovo je samopouzadnje nepokolebljivo, a vještine koje su stekli vode ih u nove životne izazove. Mirna Hodžić uskoro završava studij psihologije, a u nastavku školovanja odlazi u Austriju. Međutim, odlučno tvrdi da će se uvijek vraćati u svoju sredinu i razvijati je koliko god bude u njenoj moći.

Ahmet kaže da je kroz angažman u OB-u sazrio prije svega kao osoba, te da je u tom periodu definisao svoje dugoročne životne ciljeve i shvatio šta istinski želi. “Kada sam tek dobio povjerenje da obnašam funkciju OB koordinatora osjećao sam se nesigurno, ali i motivisano. Omladinska banka mi je pomogla da razvijem vještine ali i da prepoznajem potrebe ljudi oko sebe, što mi je trenutno od velike koristi u poslovnom životu.”, kaže Ahmet koji je pronašao posao čak i prije završetka studija. On je danas praktikant za daljnji rad u logističkom sistemu u komapniji Bingo d.o.o.

Na pitanje zašto su se pored vremena koje im oduzima studij, odrekli slobodnog vremena koje su mogli provoditi sa vršnjacima, odlučno i glasno kažu: “Nismo!”

“Ja sam želio izaći iz svoje zone komfora i biti osoba koja se ne boji reći svoje mišljenje. Ne smatram da sam se odrekao druženja sa svojim vršnjacima, već da mi je OB između svega ostalog i to omogućio”, kaže Ahmet.

Budući da je trend odlaska mladih prisutan i u BiH i u regionu, Omladinska banka stavlja fokus na mlade ljude koji žele ostati i ostvariti uspjehe u BiH. Angažman koordinatorice OB-a za Mirnu se pokazao mnogo manje zahtjevnim nego što je očekivala: “Moje obaveze su bile izdvojiti nekoliko sati sedmično za rad sa mladima, što uključuje i planiranje aktivnosti, razmjenu iskustava sa drugim koordinatorima, realizaciju aktivnosti i izvještavanje o onome što smo radili. Za mene je značajno što raspored diktiramo sami, u skladu sa svojim slobodnim vremenom.”

Prema njihovom iskustvu svaka osoba postaje nezamjenjiv kotačić u Odboru. Neki su počeli volontirati radi upoznavanja novih ljudi, neki jer žele bolje razumijeti proces pisanja projekata, neke su nagovorili prijatelji. Upravo raznolik profil mladih i njihovih interesa čini jedan Odbor uspješnim i kako su mandat počeli kao stranci, završavaju ga sa desetinama novih prijatelja i poznanika.

“Velika je odgovornost učiti mlade ljude iz Odbora kako prepoznati i odabrati ideje koje vrijedi podržati. Odgovornost je to prema mladima koji apliciraju za sredstva, a i prema onima koji su izdvojili finansijska sredstva. Imati fer i transparentan proces zasnovan na kriterijima jedna je od vrijednosnih propozicija Fondacije, zato je izazov i odgovornost nas koji upravljamo radom odbora Omladinske banke da članove komisije pripremimo da što bolje odgovore na to”, kaže Minela. A, Ahmet dalje pojašnjava ciljeve i prednosti ovog angažmana: “OB koordinator prije svega ima zadatak motivisati mlade ljude, članove Omladinske banke u gradu/općini gdje je raspoređen. To je po meni veoma važna dimenzija projekta Omladinske banke, gdje mladi ljudi kroz jednogodišnji mandat imaju priliku dobiti odskočnu dasku i izaći iz OB osnaženi. To se radi kroz razna neformalna druženja, radionice i treninge. Osim toga, praćenje realizacije projekata u zajednicama je veoma važno kako bi se svakim projektom pomjerala ljestvica što se tiče razvoja tih zajednica. “

Ono u čemu se slažu svi koordinatori je da su projekti koje su napisali mladi ljudi osjetno drugačiji od drugih projekata, jer posjeduju određenu svježinu u identifikovanju problema u svojoj zajednici i pružanju inovativnih rješenja. U svih pet odbora OB-a mladi će nastaviti to raditi i u budućnosti, samo Mirna, Minela i Ahmet odlaze u nove životne pobjede, prepuštajući svoja mjesta u OB Srebrenik, OB Kalesija i OB Tuzla novim mladim inspirativnim ljudima.

***U okviru programa OB-a stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u TK. Trenutno je otvoren poziv za volonterski angažman za 3 koordinatora Odbora omladinske banke! Saznaj više: https://www.fondacijatz.org/page/41/11813

opširnije >>

18.12.20

Žene Romkinje svojim radom doprinose porodici

Žene Romkinje u BiH žive u vrlo teškom položaju i diskriminirane su i zbog toga što su Romkinje i zbog toga što su žene. Rad na njihovom osnaživanju dugoročan je i kompleksan proces. Kako bismo osnažili žene i povećali stepen zaposlenosti žena na području mjesne zajednice Kiseljak, između ostalog, Fondacija tuzlanske zajednice sprovela je i edukacije o osnovama poduzetništva, te dala podršku za pokretanje prihodovnih aktivnosti domaćinstva.

Kiseljak je mjesto sa procentualno najvećim brojem Romskog stanovništva u BiH i na ovom području FTZ od 2016. godine primjenjuje model Freudenberg fondacije „1km2 obrazovanja“, koji zagovara izvršenje velikog broja različitih intervencija na malom geografskom prostoru kako bi se postigla dugoročna promjena.

Ljubav i siromaštvo

Samopouzdanje žena se povećalo onda kada su vidjele da mogu doprinijeti samostalno, da su sposobne, te da ne ovise o drugima.

Safija Mustafić na Kiseljaku živi od `80-ih, ima 51 godinu, troje djece i deseto unuče na putu. Kroz smijeh kaže da se u muža zaljubila sa 16 godina i odmah udala, te da se još uvijek vole. Suprug Sakib iskreno se slaže sa svime što njegova supruga kaže, ali dodaje da „s njom nema šale“ i da za sve odluke mora i nju pitati da bi o svemu mogli zajedno odlučiti. Safija je jedna od korisnica programa koja se odlučila za uzgoj pilića.

„Čini mi se da se volimo više sada nego prije, jer djeca odlaze za svojim životom, mi starimo i imamo samo jedno drugo. Pamtimo bolja vremena, kad su ljudi lagodnije živjeli i svi su radili. Ali život ide dalje i mi se pokušavamo snaći da od svoga rada živimo. Piliće prodam, jer imam svoje sigurne kupce. Uvijek ostavim nešto novca sa strane, da za naredni uzgoj imam dovoljno hrane i tako se snalazim. Često dajem i na veresiju, jer ljudi nemaju, ali mi se uvijek oduže“, priča Safija koja je već drugu godinu uspješno uzgaja piliće.

Želja ovih majki je da njihova djeca imaju bolje živote

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u BiH, koja s ponosom njeguje svoju tradiciju i kulturu, a žene su često u ovim prilično zatvorenim patrijarhalnim zajednicama stub porodice i ono što je čuva na okupu.

Silvana Mršić jedna je od žena koja je u ovom programu dobila podršku za uzgoj ovaca i kaže da se zajedno sa mužem želi boriti kako bi ostvarila bolje životne uslove za svoju djecu: „Otkako imam ovce više sam u pokretu i imam čime da se bavim. Imam više volje i snage, jer je ovo način da se brinem za svoje četvero djece. Muž radi, ali pomaže mi s vremena na vrijeme. I ranije smo imali ovce i koze, to nam popravi kućni budžet. Oboje se slažemo da djeca moraju da se školuju i ako budemo imali mogućnosti, želimo ih poslati i u srednju školu. Ja kao majka želim da moja djeca žive bolje od mene, da imaju bolje uslove i poslove u budućnosti.“

Ovim projektom dobile su mogućnost da nakon završene edukacije, pokrenu vlastite prihodovne aktivnosti i svojim znanjem, radom i zalaganjem doprinesu porodici. Pored toga, žene su dobile i savjetodavnu mentorsku podršku, koja im uveliko pomaže u razvijanju vještina i osposobljava ih da na neki način postanu ravnopravni članovi porodice. Žene kroz ovaj program nerijetko navrate i do Društvenog centra na Kiseljaku čija su vrata uvijek su otvorena za korisnike, pa je samo u protekloj godini za žene organizovan Kurs kuhanja i razne druge edukacije i druženja.

Iako svakodnevno brine o domaćinstvu i petero djece, Maida Mršić podršku koju je dobila za uzgoj ovaca vidi kao priliku da pokrene vlastiti biznis. Djecu je, kako kaže, naučila da budu prilično samostalni, ali ih ne opterećava kućnim poslovima. Ponekad joj pomognu kada treba donijeti hranu za ovce: „Zahvaljujući ovcama koje sam dobila prehranjujem sebe i svoju djecu i želim nastaviti da radim na ovome. Uspijem zaraditi za osnovne potrebe. Iako nekad pomažu, najvažnije nam je da sva naša djeca nastave školovanje i budu dobri učenici i dobri ljudi.“

U okviru projekta „Razvoj zajednice Kiseljak sa posebnim akcentom na uključivanje Roma“ kojeg implementiramo uz partnersku saradnju Freudenberg fondacije i finansijsku podršku Njemačkog saveznog ministarstva za vanjski razvoj (BMZ), realizovali smo program podrške ženama. Edukacija i finansijska podrška osnažile su žene za pokretanje prihodovnih aktivnosti domaćinstva i/ili  za pokretanje registrovane poslovne aktivnosti. Zahvaljujući ovim aktivnostima, promjene su vidljive već sada.

U protekloj godini kroz podršku za uzgoj peradi i stoke, izgradnju plastenika i sl. podržano je 26 žena sa skoro 31 000 KM.

opširnije >>

16.12.20

Poziv za volonterski angažman

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) poziva sve bivše i sadašnje članove i članice Odbora Omladinskih banaka da se prijave za poziciju:
 

 • Volonter/ka-asistent/ica na programu Omladinske banke (tri pozicije)
   

Period angažmana: 1 godina sa mogućnošću produženja (februar 2021.- februar 2022.)
Područje rada: Tuzlanski kanton

Uslovi za prijavu na ovaj poziv: Na poziv se mogu prijaviti samo osobe koje su završile mandat u jednom od odbora Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice. Osoba koja se prijavljuje na ovaj poziv mora biti punoljetna.

Radno vrijeme: fleksibilno radno vrijeme u dogovoru sa koordinatorom programa Omladinske banke, a maksimalno 4h sedmično. Za vrijeme trajanja angažmana FTZ će obezbijediti volontersku naknadu u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Opis angažmana:
Volonterski angažman u programu Omladinske banke (u daljem tekstu OB),  podrazumijeva sudjelovanje i podršku u realizaciji edukativnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti u okviru  Programa OB koji djeluje na principu mladi za mlade.

Ključni zadaci koje će volonteri obavljati:
Osnaživanje mladih

 • Animiranje mladih na aktivno društveno djelovanje i učešće u programu OB;
 • Rad na jačanju kapaciteta mladih uključenih u program OB što podrazumijeva pomoć pri organizovanju i sprovođenju edukacija, sastanaka, treninga;
 • Provođenje istraživanja potreba mladih.

Podrška omladinskim organizacijama i neformalnim grupama mladih:

 • Promocija javnog poziva, informisanje i savjetovanje omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih o mogućnostima podrške njihovim projektima i idejama;
 • Podrška članovima i članicama odbora-komisija u donošenju odluka;
 • Podrška članovima odbora u praćenju realizacije projekata podržanih u sklopu Fonda za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Organizacija događaja i manifestacija za mlade:

 • Učešće u pripremi i realizaciji aktivnosti i događaja za mlade (treninzi, kampovi, kampanje, konferencije).
 • Podrška timu u drugim poslovima vezanim za razvoj projekata i programa za mlade Fondacije tuzlanske zajednice.

Ključne vještine koje aplikanti treba da posjeduju:

 • spremnost na usvajanje novih znanja i vještina.
 • spremnost na rad u timu,  poznavanje rada na računaru i opšta pismenost,
 • razvijene socijalne vještine i vještine motivacije drugih.
 • razvijene prezentacijske vještine i vještine javnog govorenja

Znanja, vještine i prilike koje će volonteri dobiti kroz ovaj angažman:

 • Unapređenje vještina komunikacije, prezentacije, timskog rada, rada sa mladima, donešenja odluka i drugih “soft skills-a”;
 • Unaprijeđenje znanja i vještina za upravljanje projektima i organizaciju događaja;
 • Unaprijeđenje znanja o položaju mladih;
 • Unaprijeđenje znanja o radu u omladinskom sektoru;
 • Priliku za upoznavanje sa drugim mladima ljudima;
 • Rad u afirmativnom radnom okruženju;
 • Priliku za studijske posjete, konferencije i edukacije u zemlji i inostranstvu;
 • Kontinuirano praćenje ličnog razvoja i ohrabrivanje za dalji profesionalni razvoj;
 • Preporuku za volonterski angažman i stečeno volontersko iskustvo;
 • Ostvarivanje prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

Prijava na poziv treba da sadrži CV, te motivaciono pismo, koje treba poslati na email:  mirza@fondacijatz.org, najkasnije do 03.01.2020. do 24.00h.

Sve informacije možete saznati kontaktom na navedeni mail ili telefon 035 362 831.

Kandidati koji budu odgovarali uslovima, u januaru 2021. godine proći će obuku, nakon čega će biti izabrani najbolji kandidati putem intervjua.

Kratko o programu:
Omladinska banka je program Fondacije tuzlanske zajednice, koji na jedinstven način uključuje mlade u aktivnosti za dobrobit zajednice. U okviru ovog programa stvaramo mrežu mladih uključenih u Odbore omladinskih banaka, koji donose odluke i distribuiraju grantove za podršku projektima koje vode mladi u Tuzlanskom kantonu. Sredstva se usmjeravaju na projekte za dobrobit zajednice, koje predlažu i vode mladi uzrasta od 15 do 30 godina, s ciljem rješavanja problema mladih i zajednice.

 

 

opširnije >>

11.12.20

Komisija donijela odluku o dodjeli stipendija iz Fonda Prometej

Komisija za dodjelu stipendija iz Fonda Prometej je zasijedala 3. decembra kada su izvršili uvid i bodovanje svih 34 pristiglih prijavnih obrazaca na osnovu jasno definisanih kriterija navedenih u javnom pozivu i Proceduri za dodjelu stipendija Fonda Prometej, a po osnovu dosadašnjeg angažmana u zajednici, ekonomskog statusa, uspjeha tokom studija, te motivacionog pisma koje afirmiše građanske slobode, demokratiju, antifašizam, sekularizam i solidarnost, kao i intervjua. 

Imajući u vidu iznos prikupljenih donatorskih sredstva do dana zasjedanja Komisije,  Komisija je donijela odluku da podrži četiri (4) studenata sa najvećim brojem bodova: 

 1. Amina Žigić - Filozofski fakultet;
 2. Amila Žero - Pravni fakultet;
 3. Kanita Selmanović – Medicinski fakultet – odsjek Zdravstvenih studija
 4. Faruk Šehić – Fakultet elektrotehnike.

Ovim putem, želimo čestitati stipendistima Fonda Prometej i pohvaliti njihovo zalaganje za izgradnju prosperitetnog bosanskohercegovačkog društva!

Njihov  društveni angažman, ali i uspjeh na fakultetu su prepoznali svi članovi Komisije, što se jasno vidi po visokom broju bodova koji ih je izdovjio od ostalih kandidata.  Cjelokupnu rang listu sa dodjeljenim bodovima svim prijavljenim kandidatima možete pogledati u nastavku:

 

Ime i prezime

 Ukupan broj bodova

Dobitnici stipendije Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"

1

Amina Žigić

86,84

2

Amila Žero

76,49

3

Kanita Selmanović

74,63

4

Faruk Šehić

74,58

Kandidati koji nisu dobili stipendiju iz Fonda za stipendiranje studenata "Prometej"

1

Melina Hadžić

63,83

2

Ajna Huremović

63,63

3

Maida Šljivić

63,30

4

Amel Memišević

60,04

5

Vesna Divković

59,90

6

Dženita Joldić

58,23

7

Mediha Jahić

56,84

8

Jasmina Dedić

55,03

9

Nermin Alibašić

52,60

10

Melika Mehidić

49,70

11

Jasmin Imamović

47,60

12

Irma Efendić

45,31

13

Dino Vrabac

45,12

14

Emir Smajlović

44,50

15

Lejla Šarić

43,64

16

Amel Herić

42,74

17

Sara Douida

41,94

18

Amina Mustačević

41,89

19

Ensar Mušović

41,33

20

Ermin Mujanović

39,38

21

Nedim Đozić

38,79

22

Esmeralda Zejnilović

31,04

23

Selma Salkić                                          

29,27

24

Aida Karamut

27,30

25

Amer Mukić

25,60

26

Emir Husić

25,30

27

Belmin Mehanović

24,28

28

Muhamed Islamović

23,08

29

Edina Mazalović

22,37

30

Ibrahim Ćelenka

20,60

 

U ime osnivača Fonda Prometej, želimo da se svima zahvalimo na interesovanju i podnesenim prijavama. 
 
Osnivači Fonda Prometej i Fondacija tuzlanske zajednice se nadaju da će u narednoj godini povećati krug donatora ovog fonda i tako osigurati veći broj stipendija za sve one koji se ističu svojim društvenim angažmanom i zalaganjem za vlastitu dobrobit i razvoj društva.  Više o načinima doniranja i radu Fonda možete pogledati na: http://doniraj.ba/project/view/fond-za-stipendiranje-prometej
Iskreno se nadamo da se drugi kandidati koji nisu postali stipendisti Fonda Prometej ove godine, neće obeshrabriti i da će nastaviti pratiti naše pozive. Njihov volonterski angažman u organizacijama civilnog društva mnogo doprinosi razvoju demokratije i građanskih sloboda u našoj zemlji je neophodan.    
 
Ukoliko do sada niste bili član neke organizacije civilnog društva, preporučujemo vam da se što prije uključite i da na taj način doprinesete svom ličnom razvoju i razvoju bosanskohercegovačkog društva u cjelini.  Time ćete ostvariti  veće šanse da u narednim  godinama postanete  stipendista Fonda Prometej.

Fond za stipendiranje Prometej je osnovan u avgustu 2017. pri Fondaciji tuzlanske zajednice od strane grupe mladih osoba na početku karijere, koji vjeruju da svako od nas može i treba da doprinese razvoju bh društva. 

˝Mi smo izabrali ovaj način. Želimo ulagati u obrazovanje mladih kroz dodjelu stipendija˝ poručuju osnivači Fonda koji kontinuirano rade na proširivanju kruga donatora i prijatelja kako bi Fond tokom godina stalno rastao i kako bi što više stipendista mogli podržati. 

 

opširnije >>

09.12.20

Rezultati podrške projektima iz Fonda za aktivne zajednice

Komisija za dodjelu sredstava pri Fondu za aktivne zajednice na sastanku održanom 02.12.2020. godine donijela je odluku o podršci projektima udruženja i neformalnih grupa iz Fonda za aktivne zajednice. Podržano je 7 projekata.

Pregled podržanih projekata

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

ODOBRENI  IZNOS/KM

1

Lokalna grupa za razvoj Turija

Mjesna zajednica Turija

Utopljavanje zgrade Doma kulture Turija

2.994,00

2

Lokalna grupa za razvoj Živinice Gornje

Udruženje žena Nada

Dome – topli dome

2.954,00

3

Lokalna grupa za razvoj Lisovići

Neformalna grupa Razvojni tim OŠ Podorašje

Formiranje školske biblioteke u OŠ Lisovići

2.965,00

4

Lokalna grupa za razvoj Par Selo

Udruga mladih Par Selo - Dubrave

Uređujemo svoje - podržavamo tuđe

2.900,50

5

Lokalna grupa za razvoj Priluk

Fudbalski klub Priluk

Uređenje fudbalskog igrališta - završna faza

2.989,00

6

Lokalna grupa za razvoj  Prokosovići

UG Vijeće roditelja JU OŠ Prokosovići

Adaptacija unutarnje i vanjske stolarije

3.000,00

7

Lokalna grupa za razvoj  Tuholj

NG LGZR Tuholj

I Tuholj treba društveni dom

3.000,00

                                                                                              

                                                                                                                      Ukupno odobreno:   20.802,50 KM

 

Komisija nije odobrila podršku za 3 projekta:

R.br.

APLIKANT

NOSILAC

 PROJEKTA

PROJEKAT

1

Lokalna grupa za razvoj Gnojnica

Udruženje mladih Gnojnice Mladost

Novi dani Mladosti

2

Lokalna grupa za razvoj Grabovica

NG LGZR Grabovica

Sanacija klizišta u centru Grabovice

3

Lokalna grupa za razvoj Tinja

KUD Tinja

Zimska čarolija u Tinji

 

POTPISIVANJE UGOVORA će biti realizovano u prostorijama Fonadcije tuzlanske zajednice u toku naredne sedmice, o čemu će aplikanti biti obaviješteni telefonskim putem

Aplikanti, čiji su projekti podržani, obavezni su obezbijediti novčane donacije iz lokalne zajednice u iznosu od 10% od odobrenog projektnog iznosa. Donacije su namijenjene za dugoročnu održivost predmetnog fonda. Na ovaj način, udružene donacije će obezbijediti dugoročno finansiranje budućih projekata za dobrobit zajednice. Promocijom filantropije, društvene odgovornosti i brige o lokalnoj zajednici stvaramo uslove za bolju budućnost svih nas.

Više o podržanim projektima:

Turija

Utopljavanje zgrade Doma kulture Turija

Mjesna zajednica Turija koja se nalazi podno planine Ozren jedna je od rubnih zajednica Tuzlanskog kantona. Zgrada Doma kulture Turija, čije prostorije koriste Mjesna zajednica Turija i lokalna ambulanta je napravljena pedestih godina prošlog vijeka, a njena oštećena fasada predstavlja opasnost za prolaznike i pacijente. Zbog toga su mještani Turije odlučili obnoviti fasadu i utpljavanjem riješiti problem zvučne i toplinske izolacije, kako bi smanjili troškove grijanja i doprinijeli kvalitetnijem radu MZ i ambulante. Uz volonterski angažman mještana i podršku za kupovinu stiropora, mrežice i ljepila za fasadu zgrade površine 500m2 postigao bi se cilj bolje energetske efikasnosti, imajući u vidu da bi sagorijevanje uglja spalo sa 10 na 6 tona godišnje. Pored MZ i ambulante, prostorije Doma kulture koriste i Lokalna grupa za razvoj, IGAS Turija, Udruženje mladih Camp, Karate klub, Umirovljenici i svi ostali građani MZ.

Živinice Gornje

Dome – topli dome

Udruženje žena „Nada“ u fokusz ima stvaranje grupe aktivnih žena, svakodnevnu podršku i osnaživanje žena u MZ Živinice Gornje. Ujedno se udruženje počelo baviti i aktivnostima koje za cilj imaju povećanje finansijske stabilnosti žena. Ovo Udruženje želi povećati energetsku efikasnost Društvenog doma u svojoj zajednici tako što će izraditi fasadu sa termoizolacionim materijalom i stiroporom debljine 5 cm na ukupnoj površini od 200 m2. Kroz oblast armirano betonskih radova, planiraju uraditi pristupnu betonsku ploču od 10 m2 kao i trotoar u dužini od 25m, širine 60cm. Realizacijom ovog projekta Dom bi svi akteri lokalne zajednice mogli koristiti tokom cijele godine. Partneri na projektu su: Pekara "Budućnost", Vodovod "Kopjevići", građani - donatori sa područja MZ, Udruženje građana Vodovod "Pješinac"  Živinice Gornje i Vijeće roditelja JU OŠ "Živinice Gornje".

Lisovići

Formiranje školske biblioteke u OŠ Lisovići

Najbliža gradska biblioteka udaljena je od Lisovića 20 km. Biblioteka u JU OŠ „Podorašje“ (kojoj pripadaju područne škole u MZ Zahirovići, Lisovići, Jasenica i Gornja Maoča) skromno je opremljena, pa usljed manjka knjižnog fonda nastavnici moraju da odstupaju od nastavnog plana i programa. Ova neformalna grupa želi taj problem riješiti formiranjem biblioteke, kupovinom knjiga i adaptacijom posebne prostorije za tu namjenu, ali i druge razne aktivnosti i sekcije. Opremanje tehničkog dijela biblioteke (namještaj, kompjuterska oprema i dr.) obezbijediti će projektni tim škole, dok će fundus obogatiti kroz lokalne kampanje za doniranje knjiga. Projekat podrazumijeva građevinske i električne radove (ugradnja vrata, gletovanje i druge građevinske radove, kao i mijenjanje utičnica, utikača, rasvjete i sl.), kupovinu dijela knjiga , postavku namještaja, polica i tehničke opreme, te promociju projekta među korisnicima i građanima u cilju prikupljanja donacija dječije literature. Cilj ovog projekta je svakako povećanje fonda knjiga u školskoj biblioteci, ali i želja da se omogući učenicima, nastavnicima, roditeljima kao i ostalim stanovnicima MZ Lisovići da kvalitetno planiraju i provode svoje slobodno vrijeme, surađuju i proširiju svoja znanja.

Par Selo

Uređujemo svoje – podržavamo tuđe

Većina javnih površina u Par Selu je zapuštena ili neadekvatno uređena, zbog čega Udruga mladih „Par Selo – Dubrave“ želi riješiti taj problem na tri lokacije od društvenog značaja: Društveni dom, OŠ Pasci i kružni tok na rasrkšću. Prilično zapušteno dvorište Društvenog doma biće uređeno tako što će sve zelene površine biti očišćene, prekopane , poravnane, te će na koncu biti posađena trava, cvijeće, ruže i čempresi. Visoka trava i korov zapuštene zemljane površine na kružnom toku na raskšću nerijetko ometaju odvijanje saobraćaja jer zaklanjaju pogled, pa će na ovoj lokaciji površine biti pripremljene za sadnju niskog cvijeća i niskih puzajućih čempresa. Također će biti nabavljene ukrasne kore za cvijeće kojima će se spriječiti nekontrolisan rast trave, a u centru kružnog toka biće zasađena srebrna jelka. Kad je riječ o OŠ Pasci ova Udruga želi jedan dio školske zemlje veličine 1 dunuma, koji je trenutno neupotrebljiv, osposobiti za igru, parking i rekreaciju. Ovu zemlju tretrati će mašinski, adekvatno zbrinuti otpad, te zasaditi čemprese i posijati travu. Mladi realizacijom ovog projekta žele uticati na svijest građanstva o značaju zaštite i uređenja životne sredine.

Priluk

Uređenje fudbalskog igrališta – završna faza

Fudbalski klub Priluk se takmiči u II Federalnoj ligi i trenutno za svoje potrebe koristi stadion u Živinicama. Iako Priluk ima novoizgrađeno fudbalsko igralište, potrebno je da za upotrenu dozvolu izvrše i završne radove, u nadi da će narednu sezonu zaigrati na svom stadionu i smanjiti troškove koje trenutno imaju zbog korištenja udaljenijeg stadiona . Uređenje stadiona traje već nekoliko godina, a ovim projektom planiraju završiti uređenje terena tako što će ga izravnati, posuti pijeskom, posijati travu i postaviti kućice za goste, domaće igrače i delegata, što zahtijevaju propisani standardi. Projektne aktivnosti podrazumijevaju ugradnju nabavljenog materijala, odnosno pijeska za posipanje terena, postavljanje kućica i završne aktivnosti oko uređenja igrališta kao što je sijanje trave, za što će biti zaduženi aktivisti. Uređenjem fudbalskog igrališta FK Priluk želi mladima pružiti mjesto na kojem se mogu okupljati, uključivati u sport, dolaziti na rekreaciju i udruživanjem i volonterskim radom pomagati u rješavanju problema u  lokalnoj zajednici.

Prokosovići

Adaptacija unutarnje i vanjske stolarije

260 učenika različite socijalne strukture pohađa OŠ Prokosovići koja je izgrađena 1971. godine, što ukazuje na potrebe ulaganja u infrastrukturu škole. U proteklom četverogodišnjem periodu, kroz saradnju škole sa vladinim i nevladinim sektorom, mnogo problema je riješeno, no UG Vijeće roditelja smatra da su tek na pola puta. Kao prioritet izdvajaju problem dotrajale i zastarjele unutarnje stolarije u objektu škole. Vrata na učionicama su dotrajala i zastarjela i ne mogu se zatvoriti, što dovodi do otežanog odvijanja nastavnog procesa. Buka se prenosi iz učionice i hodnika, a ujedno dovoodi i do gubitka toplotne energije u učionicama. Ovim je i povećana i potrošnja goriva za zagrijavanje objekta. Shodno tome, žele zamijeniti unutarnja vrata na 9 učionica i na taj način stvoriti siguran i adekvatan ambijent u školi. Vanjska stolarija zamijenjena je u ranijim fazama kroz zagovaračke projekte. Zamjena vanjske stolarije na objektu učionice za `školu u prirodi` koja se nalazi u sklopu parka također je neophodna. Ova učionica je također izgrađena kroz zagovaračke projekte i osim školske djece, koriste je i mještani za svoje aktivnosti, tako da je od velikog značaja za cjelokupnu mjesnu zajednicu.

Tuholj

I Tuholj treba društveni dom

MZ Tuholj u poslijeratnom periodu nije imala svoj društveni dom. Veliki je problem za mještane kad za sva okupljanja i donošenje važnih odluke koriste ulicu. Ova MZ posjeduje objekat koji je izgrađen prije 35 godina, ali renoviran (krov, stolarija, zidovi) prije 3 godine. LGZR Tuholj želi adaptaciju ovog objekta završiti postavljanjem podne obloge i unutarnjeg sadržaja (kancelarijski sto, računar, printer, stolovi za druženje, edukaciju i sl.). Uređenje ovog objekta bi u mnogome pomoglo još boljiem povezivanju svih stanovnika Tuholja, kao i boljem cjelokupnom životu u zajednici, obzirom na to da će dom biti korišten i za druge edukativne aktivnosti. U cilju pružanja edukativnih sadržaja mještanima LGZR planira u ovom centru ponuditi obuke iz  poduzetništva,  tromjesečne kurseve engleskog jezika , matematičke sekcije, te obuku stanovnika o pokretanju mikropreduzetništva i pisanju projekata.

opširnije >>

05.12.20

Konferencija „Youth Inspiration Academy“ okupila mlade ljude iz TK

Kao i svake godine na Međunarodni dan volontera, 5. decembar, Fondacija tuzlanske zajednice organizovala je finalnu manifestaciju kampanje Budi junak/junakinja svoje zajednice, koja je imala za cilj da slavi volonterizam i promoviše vrijedne mlade ljude s područja Tuzlanskog kantona. Ove godine nazvana “Youth Inspiration Academy”, konferencija je upriličena danas u prostorijama Centra za Kulturu Tuzla. Mladi su imali priliku učestvovati u edukativnim radionicama usmjerenim na njihov lični razvoj, društveni i poduzetnički angažman.

Za edukativne radionice, koje su u skladu sa epidemiološkim preporukama održane na 6 lokacija  (“Dom mladih”, Atelje “Ismet Mujezinović”, Međunarodna galerija portreta, Međunarodni interaktivni otvoreni centar - MIOC) sa maksimalnim brojem 15 učesnika po radionici, mladi su iskazali veliki interes i prepoznali ih kao mjesto na kojem su mogli unaprijediti svoja znanja o oblastima koje ih zanimaju.

Edukativne radionice vodili su kompetetntni mladi predavači uspješni u svojim karijerama, a  obuhvatile su 6 oblasti:

1.            Poduzetništvo – pokretanje vlastitog biznisa ili nešto mnogo više?, predavačica Mirela Omerović

2.            Moje poduzetničko iskustvo, predavači Edis Osmić i Una Stjepić

3.            Kako preživjeti ako je anksioznost jača od motivacije?, predavačica Alma Tihić

4.            GirlThing & Arduino za početnike, predavačica Nerma Huskić

5.            CV – tips & tricks, predavač Adnan Mujanović

6.            Poslovne vještine za 21. vijek, predavačica Selma Selimović

Mirza Mujezinović, koordinator projekta Omladinske banke Fondacije tuzlanske zajednice smatra da su od mladih potekle neke od najboljih inicijativa u proteklih 7 godina, koliko se realizuje kampanja „Budi junak/junakinja svoje zajednice“: „Mladi su dokazali da su istinski resurs koji TK ima, njihovo vrijeme ne dolazi, ono je već došlo, samo im treba pružiti priliku da pokažu da su tu i da žele raditi za dobrobit svoje zajednice. Kroz program Omladinske banke radimo upravo to, ohrabrujemo i osnažujemo mlade kako bi uspješno realizovali svoje inicijative i riješili probleme s kojima se susreću.“

Kampanja „Budi junak/junakinja svoje zajednice“ i ove godine imala je za cilj da uključi relevantne aktere iz sva tri sektora, da ih pozove na odgovornost i saradnju kako bi dali podršku u stvaranju afirmativnog abijenta za mlade ljude, ambijenta u kojem mladi preuzimaju odgovornost, uče, rade, djeluju. Volonterima, i mladima generalno obradila se i dirketorica Fondacije tuzlanske zajednice Jasna Jašarević sa porukom da i kada odrastemo trebamo biti dobri i stvarati promjene:

„Uprkos svim izazovima koje stoje na našem putu za ljepšu budućnost ja ipak želim da kažem da samo dvije jednostavne stvari, a to je da nastavite da budete dobri i stvarate promjene! Budite dobri u svemu što radite, ali budite i filantropi, dobri prema sebi, prema drugima, prema zajednici! Dok smo mali  stalno nam govore da budemo dobri, a  rijetko nam se usude to otvoreno reći kada odrastemo.  Zato postojimo mi u Fondaciji da to stalno ističemo! Stvarajte promjene i nemojte nikako strahovati od promjena u sebi, od promjena u odnosima sa drugima ljudima i od promjena u svojoj zajednici! Ovo je jednostavan, ali zaista dobar recept za bolju motivaciju i inspiraciju da prebrodimo dan i svaki izazov  sada i u budućnosti! “

Pored radionica, na događaju su uručena priznanja pojedincima, udruženjima i preduzećima koji su u proteklom periodu dali izuzetan doprinos razvoju mladih.  

Fondacija tuzlanske zajednice priznanje "JUNAK SVOJE ZAJEDNICE" dodijelila je u sljedećim kategorijama:

-            Udruženje mladih žena GirlThing - za najbolje implementirani projekat u 2020. godini;

-            Belma Likić - za izuzetan volonterski angažman u radu Omladinske banke u 2020. godini;

-            Lovic & Co. - za dugogodišnju podršku mladima u kampanji ˝Budi junak/svoje zajednice˝.

-            Adnan Mujkić - za izuzetan doprinos razvoju i osnaživanju mladih;

-            Institut za razvoj mladih KULT; za izuzetan doprinos razvoju mladih i omladinskog sektora;

Adnan Mujkić, kao pojedinac koji je dao izuzetan doprinos razvoju i osnaživanju mladih, kazao je kako je Udruženje „Pozorište mladih Tuzle“ čiji je predsjednik, predano ideji `umjetnosti davanja`. Smatra da temelj mladosti počiva na volonterizmu i sretan je da postoje i drugi koji se u ovom teškom vremenu bave tako lijepim stvarima. „Ono što nas povezuje i usmjerava na davanje ne košta ništa – jer sve je dostižno ako se svi udružimo“, kaže Mujkić.

Institut za razvoj mladih Kult djeluje na političkom i provedbenom nivou i za dugogodišnje zalaganje u ime tima Instituta priznanje „Junak/junakinja svoje zajednice“ danas je primio generalni direktor Jasmin Bešić. On je istakao važnost partnerskog odnosa svih aktera koji djeluju u ovom polju, kako bi rad na stvaranju boljeg ambijenta za život mladih u državi bio lakši, a posljedice našeg djelovanja dugoročnije.

Youth Inspiration Academy kruna je ovogodišnje kampanje kroz koju je u 2020. godini podržano 9 inicijativa mladih. Fondacija tuzlanske zajednice ove godine izdvojila je 34.534,00 KM, zahvaljujući udruženim sredstvima stranih donatora, vlasti i društveno odgovornih preduzeća. U proteklih 7 godina kroz kampanju je podržano 100 inicijativa mladih u koje je ukupno uloženo preko 230 000 KM.

opširnije >>

29.11.20

Završen trodnevni trening “Projekt menadžment”

Trodnevni trening "Projekt menadžment - pisanje projektnog prijedloga" završen je danas. Ovaj trening jedna je od aktivnosti u sklopu projekta "Naša zajednica je naša odgovornost", koji Fondacija tuzlanske zajednice realizira u saradnji sa USAID-om, u okviru programa Snaga lokalnog.

Certificirani EU TaC trener i konsultant Jasminko Arnautović tokom protkla tri dana učesnicima je pružio osnovna znanja iz oblasti projekt menadžmenta, a polaznici različitih provinijencija smatraju da su stečene vještine ojačale njihove kapacitete, te da će im pomoći u budućem radu.

Amra Selimović treningu je prisustvovala kao članica Javne ustanove “Zaštićeni pejzaž Konjuh” Banovići, vjeruje da će je ova edukacija osnažiti dovoljno da pomogne stvaranju partnerstva između javnih ustanova, udruženja, vijeća roditelja i drugih organizacija civilnog društva.: “ Povezanost između različitih sektora je ono što svaki projekat čini boljim i održivim. Znanje ću iskoristiti za rad u svojoj ustanovi, ali ću se uključiti i u rad drugih udruženja kako bih znanjem stečenim na treningu doprinijela razvoju svoje zajednice”.

Polaznici treninga bili su predstavnici javnih ustanova, udruženja i neformalnih skupina, a zajednička im je želja da doprinesu razvoju svojih lokalnih zajednica. Adila Delić ispred Udruženja roditelja djece s poremećajem iz autističnog spektra “Izazov” Gračanica, na trening se prijavila kako bi naučila pisati projektne prijedloge, te saznala kako da aplicira na javne pozive određenih javnih ustanova: “Mi imamo ideje za neke projekte koje ne možemo realizirati bez pomoći i  ova edukacija mi je pomogla da naučim kako da adresiramo svoje projekte prema određenim ustanovama, koji bi nam onda pomogli da ih realiziramo.”

Stručna saradnica za društvene djelatnosti, mlade i nevladine organizacije Općine Kalesija, Elvira Mehmedović, znanje stečeno na edukaciji prenosiće članovima civilnih organizacija u svojoj općini. Budući da  većina udruženja u Kalesiji ima konstantnu komunikaciju sa Općinom , Elvira će ih upućivati na određene javne pozive, te im pomagati da napišu projektne prijedloge.

Trening “Projekt menadžment – pisanje projektnog prijedloga” imao je za cilj da osposobi aktiviste s područja Tuzlanskog kantona da znanje stečeno na treningu usmjere na poboljšanje rada svojih organizacija i ustanova, a sve u cilju jačanja kapaciteta lidera civilnog sektora na putu ka stvaranju samoodržive BiH.

opširnije >>

27.11.20

Youth Inspiration Academy

Kao i svake godine na Međunarodni dan volontera, 5. decembar, Fondacija tuzlanske zajednice organizuje finalnu manifestaciju kampanje Budi junak/junakinja svoje zajednice, koja ima za cilj da slavi volonterizam i promoviše vrijedne mlade ljude s područja Tuzlanskog kantona. U terminu od 11:00 do 15:00 sati u prostorijama Centra za Kulturu Tuzla, mladi će imati priliku učestvovati u edukativnim radionicama usmjerenim na njihov lični razvoj, društveni i poduzetnički angažman.

Mladi će imati priliku da učestvuju na sljedećim radionicama:

 1. Poduzetništvo – pokretanje vlastitog biznisa ili nešto mnogo više?, predavačica Mirela Omerović
 2. Moje poduzetničko iskustvo, predavači Edis Osmić i Una Stjepić
 3. Kako preživjeti ako je anksioznost jača od motivacije?, predavačica Alma Tihić
 4. GirlThing & Arduino za početnike, predavačica Nerma Huskić
 5. CV – tips & tricks, predavač Adnan Mujanović
 6. Poslovne vještine za 21. vijek, predavačica Selma Selimović

U skladu sa epidemiološkim preporukama, radionice će biti održane na 6 lokacija sa maksimalnim brojem 15 učesnika po radionici.

Youth Inspiration Academy je završni događaj kampanje Budi junak/junakinja svoje zajednice koju Fondacija tuzlanske zajednice provodi sedmu godinu zaredom, a koja ima za cilj da uključi relevantne aktere iz sva tri sektora, da ih pozove na odgovornost i saradnju kako bi dali podršku u stvaranju afirmativnog abijenta za mlade ljude, ambijenta u kojem mladi preuzimaju odgovornost, uče, rade, djeluju.

˝Problem nezaposlenosti mladih je u posljednjih nekoliko godina metastazirao u masovni egzodus mladih, zato je više nego potrebno ulagati u mlade i kreirati ambijent u kojem mladi žele da ostanu i da se razvijaju. Svi moramo više pažnje posvetiti mladima. Mladi su resurs i ne plašim se za pametne mlade ljude, oni će se snaći, ali se plašim da će se snaći negdje drugo, u ambijentu koji im daje mogućnost da se dalje razvijaju. Zato ovim događajem želimo skrenuti pažnju na mlade, oni su istinski junaci i junakinje svoje zajednice i zaslužuju podršku i takav ambijent˝, kazao je Ismet Sokoljanin, menadžer za razvoj programa Fondacije tuzlanske zajednice.

Na događaju će biti uručena priznanja pojedincima i udruženjima koji su u proteklom periodu dali izuzetan doprinos razvoju mladih.

Svi mladi ljudi koji su zainteresovani za učešće na ovom događaju mogu se prijaviti na sljedećem linku: https://fondacijatuzla.civicatalyst.org/youthradionice

opširnije >>