29.09.20

Kontinuirano ulažemo u osnaživanje ljudi

U proteklom periodu radili smo na izradi Politike za zaštitu djece i ranjivih osoba. S ciljem provedbe procedura i načina postupanja u skladu sa politikom, naš tim je proteklog vikenda prošao edukaciju, jer kontinuirano ulažemo u osnaživanje osoblja. Trudimo se održati visoke standarde i vrijednosti, tako da rad na ovoj politici predstavlja stepenicu više u provođenju programa i praktikovanju visokih etičkih standarda. Podršku za realizaciju ovih aktivnosti i izradu Politike dao nam je partner Porticus. Ovom prilikom zahvaljujemo se i konsultantici Irmi Šiljak za izdvojeno vrijeme i energiju, učeći nas kako da zaštitimo svoje korisnike, ali i osoblje.