20.01.15

Informacije o donacijama za saniranje šteta od poplava i klizišta 

Dragi donatori i prijatelji!  Hvala Vam na donacijama za sanaciju šteta od poplava i klizišta putem Fonda solidarnosti! 

Do 04.7.2014. više  pojedinaca iz zemlje i inostranstva je ukupno doniralo 19.600 KM putem on-line aplikacije, bankovnog računa i direktne donacije putem blagajne i donacijske kutije FTZ-a.  Dodatno, naši dugogodišnjih donatori i partneri i dalje sakupljaju sredstva za ove namjene, koja će nam doznačiti u skoroj budućnosti.

U proteklom periodu započeli smo distribuciju pomoći ugroženom stanovništvu.  Pregled distribuiranih donacija je dat u istom dokumentu. Dinamika distribucije pomoći će zavisiti od pristiglih donacija, a pojedinačne intervencije će, kao i dosada, biti koordinirana sa općinskim informativnim centirma i drugim organizacijama i institucijama koje se bave dodjelom pomoći u tuzlanskoj regiji.

Prema odluci Upravnog odbora, Fondacija tuzlanske zajednice će prikupljena sredstva za saniranje posljedica od poplave i klizišta distribuirati na području sjeveroistočne BiH, i to za sljedeće namjene:

  • kratkoročne male donacije za za socijalno ugrožene porodice koje su pogođene katastrofom
  • kratkoročne donacije porodicama za saniranje šteta na individualnim objektima
  • podrušku građanskim akcijama za kupovinu materijala i drugih potrepština za saniranje šteta od klizišta i poplave na individualnim objektima, društvenim domovima, školskim objektima i drugoj infrastrukturi.
  • druge namjene po želji konkretnog donatora.

Iskreno se nadamo da ćete nastaviti da nam pomažete u prikupljanju pomoći kroz naš Fond solidarnosti kako bi udruženim snagama mogli pomoći što više porodica u našoj regiji.