20.01.15

Neformalna grupa građana Gornja Obodnica: UREĐENJE IZVORIŠTA PITKE VODE "VRELO" 

Neformalna grupa građana formirana je prije dvije godine kako bi zajedno radili na rješavanju problema na području MZ Gornja Obodnica koji su su u inetersa za širu zajednicu.

Jedan od ključnih problema je snabdijevanje građana pitkom vodom koje se do sada rješavalo putem cisternih koje su dolazile nekoliko puta sedmično, a koje nisu mogle zadovoljiti osnovne potrebe koje imaju stanovnici ove zajednice.

Članovi grupe su odlučili da riješe taj primarni problem u svojoj zajednici tako što su uredili izvorište vode "Vrelo" i osigurali snabdijevanje pitkom vodom u ljetnom periodu za oko 130 domaćinstava. Ovo je samo jedan od problema sa kojima se susreću mještani ove rubne mjesne zajednice koju krasi prelijepa priroda, izvorišta pitke vode i dobri međususjedski odnosi. Resursi i potencijali ove zajednice su zasigurno i stari objekti koji govore o načinu života i historiji Gornje Obodnice.

KORISNICI PROJEKTA:

Organizovana grupa građana, njih oko 60, direktno su se uključili u rješavanje problema kako bi stvorili bolje uslove življenja i zaštitili izvorište od zagađenja. Organizovali su 10 radnih akcija, odnosno uloženo je oko 308 sati rada, kako bi očuvali čistu i pitku vodu za svakodnevno snadbijevanje stanovnika. Koristi od projekta imaju svi stanovnici ove zajednice, a to je oko 130 domaćinstava. Ovaj broj se povećava u ljetnom periodu kada bilježe veći broj vikendaša i posjetilaca obližnjih izletišta.

OSTVARENI REZULTATI PROJEKTA:

Realizacijom projekta stvoreni su osnovni uslovi za život u ovoj zajednici. Omogućeno je snabdijevanje pitkom vodom za stanovništvo ove zajednice i spriječeno je zagađenje izvorišta od otpadnih voda i odlaska viška vode koja pokreće klizište. Uključivanjem mještana u akciju doprinijeli su jačanju pripadnosti ovoj zajednici, jer se bilježi konstantan odlazak mladih u inostranstvo što prijeti izumiranju zajednice. Uređen je životni prostor i zaštičena prirodna bogatstva koja su neprocjenjiva u ovoj Gornjoj Obodnici.